KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:16 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 11:01:16 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu PO.VIII NS-REJ.KRS/13884/13/210 SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP Firma, pod którą spółka działa 4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH P.J. SOWISŁO & TOPOLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ ul. KOŚCIAŃSKA, nr 48A, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod , poczta POZNAŃ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie

2 Strona 2 z 5 1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 27 MAJA 2013 ROKU, NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK - ŻABA Z KANCELARII NOTARIALNEJ LILIANNY DREWNIAK - ŻABA MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU (60-841) PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 24/1, REPERTORIUM A. NR 3614/2013. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH P.J. SOWISŁO & TOPOLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH P.J. SOWISŁO & TOPOLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNCA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA MOCY UCHWAŁY WSPÓŁNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTEJ DNIA 27 MAJA 2013 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA LILIANNĘ DREWNIAK - ŻABA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, REP. A 3601/2013 SPROSTOWANA AKTEM NOTARIALNYM TEGO SAMEGO NOTARIUSZA W DNIU REP 3902/2013. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH P.J. SOWISŁO & TOPOLEWSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON Nazwisko / Nazwa lub firma SOWISŁO Rubryka 7 - Dane komplementariuszy PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****** 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TOPOLEWSKI KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ******

3 Strona 3 z 5 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500,00 ZŁ ,00 ZŁ Informacja o wniesieniu aportu 1 1.Nazwa serii akcji SERIA A 2.Liczba akcji w danej serii 450 Rubryka 9 - Emisje akcji 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Sposób reprezentacji spółki SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOWISŁO Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TOPOLEWSKI KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****

4 Strona 4 z 5 Rubryka 2 - Organ nadzoru Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

5 Strona 5 z 5 Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Nie dotyczy Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl