KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:47:13 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2012 godz. 10:47:13 Numer KRS: 0000096783"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 10:47:13 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 7 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu KA.VIII NS-REJ.KRS/30012/12/151 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA JAWNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa PPHU "KORA" J.PYPŁACZ,K.CHOCHÓŁ,A.TOMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. JAWORZNO, gmina M. JAWORZNO, miejsc. JAWORZNO ul. OLSZEWSKIEGO, nr 2A, lok. ---, miejsc. JAWORZNO, kod , poczta JAWORZNO, kraj POLSKA 4.Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały 1 1.Firma oddziału P.P.H.U."KORA" J.PYPŁACZ,K.CHOCHÓŁ,A.TOMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W SZCZYRKU 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BIELSKI, gmina SZCZYRK, miejsc. SZCZYRK ul. WIŚLAŃSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. SZCZYRK, kod , poczta SZCZYRK, kraj POLSKA

2 Strona 2 z 6 Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki 1 30 PAŹDZIERNIKA 2001-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONO PAR.2, ZMIENIONO PAR.2 2 ANEKS "1" DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTY R. - PAR ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU R. - W PZEDMIOCIE ZMIANY PAR. 5 I PAR. 9 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE PYPŁACZ JÓZEFA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORA" SPÓŁKA CYWILNA W TRYBIE ART.26 PAR.4 KSH WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI ZOSTALI POD NAZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORA" DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA W JAWORZ POD NUMEREM: AGSZKA TOMANKIEWICZ JÓZEFA PYPŁACZ KORNELIA CHOCHOŁ Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PYPŁACZ Rubryka 7 - Dane wspólników JÓZEFA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****** 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? TAK 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CHOCHÓŁ KORNELIA JÓZEFA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****** 5.Czy wspólnik pozostaje w związku

3 Strona 3 z 6 małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? ***** ***** 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TOMANKIEWICZ AGSZKA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****** 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CHOCHÓŁ Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę KORNELIA JÓZEFA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TOMANKIEWICZ AGSZKA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PYPŁACZ JÓZEFA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** Rubryka 2 - Nie dotyczy

4 Strona 4 z 6 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 79, 11, A, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 5 79, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 6 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 7 81, 21, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTA 9 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 10 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWAM TERENÓW ZIELENI 11 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OD DO OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4

5 Strona 5 z 6 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Nie dotyczy Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

6 Strona 6 z 6 Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl