BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2011 (33) ISSN Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

2 ul. Długa 16, Warszawa , , Fax: > > Biuro Izby czynne jest od poniedziałku do piątku w godz , w czwartki do > > Biuro Delegatury Izby w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17, Radom, tel./fax: (0-48) , tel. kom , czynne jest od poniedziałku do piątku w godz > > Delegatura Izby w Siedlcach, mgr farm. Natalia Hryciuk, tel. kom Dyżury członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej > > Prezes mgr farm. Alina Fornal wtorek , czwartek > > Zastępcy Prezesa: - dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz poniedziałek mgr farm. Michał Dera - środa (z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca) > > Sekretarz mgr farm. Maria Głowniak środa > > Członkowie Komisji Aptek Ogólnodostępnych środa > > Radca prawny mgr Sylwester Majewski, czwartki w godz (II p., p.204) Konto bankowe: Bank Pekao S.A. XI Oddział w Warszawie Uwaga!! Zmiana terminów dyżurów Od 2010 roku zmieniły się terminy dyżurów doradztwa podatkowego. Dyżury te odbywają się jedynie w jeden czwartek miesiąca. Obowiązują nadal wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne. W II półroczu 2011 roku będą to terminy: 15 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia. Dyżury konsultanta ds. farmaceutycznych, mgr farm. Anny Pławskiej, pełnione są w godzinach we wtorki i czwartki. W trakcie dyżuru udzielane są informacje, dotyczące realizacji recept i innych problemów, związanych z bieżącą działalnością aptek. Informacje udzielane są również telefonicznie: ,

3

4 Terminy zebrań aptekarzy 1. Zebrania kierowników aptek ogólnodostępnych: Sala konferencyjna w budynku Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, w godzinach czwartek 15 września czwartek 20 października czwartek 17 listopada czwartek 15 grudnia Zebranie właścicieli aptek, członków OIA w Warszawie: Uwaga!! nowe miejsce i godziny zebrań Sala im. prof. B. Koskowskiego budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul.długa 16, budynek B, I piętro w godzinach czwartek 6 października czwartek 1 grudnia Zebrania kierowników i pracowników aptek szpitalnych i zakładowych. - czwartek 8 września czwartek 13 października czwartek 17 listopada czwartek 8 grudnia 2011 (zebrania odbywają się w sali Klubowej - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. Długa 16, budynek B, parter, o godzinie 15.30) 4. Zebrania właścicieli, kierowników i pracowników hurtowni farmaceutycznych: - czwartek 22 września czwartek 27 października czwartek 24 listopada czwartek 15 grudnia 2011 (zebrania odbywają się w sali im. prof. B. Koskowskiego - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. Długa 16, budynek B, I piętro, o godzinie 15.00)

5 Spis treści Od Prezesa... 2 Podziękowanie Muzeum Farmacji w W-wie dla mazowieckich aptekarzy... 4 Wybory, wybory, wybory... 5 Wywiad z prof. Maciejem Małeckim O sesjach szkoleniowych w Kazimierzu nieco szczegółowiej Ponownie w Kazimierzu Grażyna Marczak Tym razem w Kazimierzu Ewa Steckiewicz-Bartnicka Kazimierska edukacja Apteki z naszych wędrówek Maria Głowniak Paragraf bez recepty redaguje Sylwester Majewski Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego aptekę w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Przekształcenie osoby fizycznej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w spółkę handlową (kapitałową) Moratorium dotyczące otwierania nowych aptek na Węgrzech Piotr Bohater.. 35 Zielnikowy alfabet Edward Błażek Izba informuje Kursy ciągłego szkolenia w II połowie 2011 roku Wykaz osób, który uzyskały Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty Koncert Noworoczny Nowa książka o zarządzaniu apteką Z żałobnej karty Wincenty Kwapiszewski Zdzisław J. Furmańczyk Aleksander Ożarowski Na okładce: prof. Maciej Małecki (foto K. Kulak) Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów Biuletyn Informacyjny nr 3/2011 1

6 Od Prezesa Lato niby jeszcze trwa, ale tematy, które Państwu pragnę przedstawić do letnich bynajmniej nie należą. Już bowiem za cztery miesiące znajdziemy się pod rządami zmian w prawie, dotyczącym refundacji. Brzmi to nieco obrazowo i politycznie, ale autentycznie takie jest prawnicze określenie procedury wejścia w życie nowych przepisów prawnych. Oznacza to, że od 1. stycznia przyszłego roku obowiązywać nas zacznie większość uregulowań prawnych, zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Powiedzmy sobie wprost: wprowadzą one zmiany niemal rewolucyjne. Po wejściu w życie aktów wykonawczych do ustawy tj. rozporządzeń Ministra Zdrowia, dotyczących umów refundacyjnych (aktualnie trwają uzgodnienia ich projektu), planujemy organizację różnorodnych szkoleń dla członków Izby, a także na prośbę kierowników aptek ogólnodostępnych szkolenia (płatne) dla właścicieli, nie będących członkami naszego samorządu. Będą to zarówno szkolenia 2-3 godzinne jak i całodniowe. Muszę Państwu złożyć samokrytykę. Obiecywałam bowiem w piśmie z dnia 5. lipca br. (L. dz. 440/2011), dotyczącym zdarzających się problemów z realizacją recept, odrzucanych z przyczyn formalnych bardziej szczegółowe objaśnienie, jakie oznakowanie muszą i jakie mogą mieć recepty. Niestety, ze względu na nawał pracy, związanej głównie z przygotowaniem stanowiska Izby, dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept aktów wykonawczych do w/w ustawy refundacyjnej, przyspieszony cykl wydawniczy tego numeru Biuletynu, a także za przyczyną sezonu urlopowego co może jest banalne, ale stanowi równie ważny powód w chwili obecnej nie jestem w stanie 2 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

7 obietnicy tej spełnić. Obiecuję zamieścić tę informację niebawem na internetowej stronie naszej Izby i na łamach nr 4 Biuletynu. Trwają zebrania wyborcze w poszczególnych rejonach wyborczych. Wybrano już 40 Delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, w czterech rejonach wyborczych, gdzie wybory już się odbyły. Pozostałych około 100 Delegatów wybierzemy we wrześniu i październiku. Postarajmy się, aby kandydatami na naszych reprezentantów na zjazdach oraz we władzach Izby byli ludzie rozsądni i godni zaufania. Potrzebujemy w tym działaniu, przede wszystkim osób, mogących dla samorządu poświęcić swój czas, a także wykazujących chęci i predyspozycje do tej pracy, w tym szczególnie odpowiedzialność! Mamy bowiem Delegatów, którzy nie byli obecni na kolejnych trzech Okręgowych Zjazdach i takich, którzy w bieżącym roku nie zjawili się ani razu na posiedzeniach Okręgowej Rady Aptekarskiej. Wiem, że są to stwierdzenia przykre, ale nie można tych faktów ukrywać. Praca Izby to praca zespołu. Stwórzmy więc jak najlepszy zespół. Przedstawiając na okładce poprzedniego numeru Biuletynu nagłówek i pierwszy rozdział ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich, pragnęliśmy przypomnieć Państwu o 20 rocznicy reaktywowania naszego samorządu. I znów przykra konstatacja. Wielokrotnie, słuchając Koleżanek i Kolegów oraz obserwując niektóre ich czyny, odnosi się wrażenie, że często nie doceniamy tego co mamy. A mamy, mimo wszystko, duże możliwości samostanowienia o sobie. Jest to moim zdaniem krótkowzroczność. Krótkowzroczność taka może być wielce kosztowna. Wykorzystujmy te możliwości, które w aktualnym stanie prawnym mamy lub przynajmniej nie przeszkadzajmy w działaniu innym tym, którzy chcą działać dla dobra wspólnego. Niech przyświeca nam przesłanie Jana Kochanowskiego z Pieśni XIX O dobrej sławie : ( ) Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże Wiele z tego, co napisałam jest może surowe zapewne tak jest. Napisałam te słowa jednakże ku przestrodze Biuletyn Informacyjny nr 3/2011 3

8 4 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

9 Wybory, wybory, wybory P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie W pierwszym półroczu odbyły się 4 rejonowe zebrania wyborcze, w trakcie których wybrano łącznie 40 Delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie w VI kadencji ( ). W uzupełnieniu informacji przedstawionej w Biuletynie Informacyjnym Nr 2/2011 na stronach (zachęcamy do ponownego przeczytania) uprzejmie informujemy, iż VI Krajowy Zjazd Aptekarzy odbędzie się w dniach stycznia 2012 roku. Wszystkie okręgowe izby aptekarskie muszą odpowiednio wcześniej przeprowadzić swoje okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. W naszej Izbie XXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy, odbędzie się w dniach 25 i 26 listopada 2011 roku. Zjazd poprzedzają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 11 rejonach wyborczych (do 22 października 2011 r.). Liczbę mandatów w rejonie wyborczym ustala się na podstawie aktualnego rejestru członków Izby, według stanu na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym odbywają się rejonowe zebrania wyborcze. Naczelna Rada Aptekarska ustaliła, iż w naszej Izbie 1 delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy przypada na 30 członków Izby w danym rejonie wyborczym. Na każdą kolejną, rozpoczętą grupę 30 (tj. od 1 do 29) członków przysługuje także 1 mandat. Czynne prawo wyborcze na rejonowych zebraniach wyborczych, czyli prawo do wybierania delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, przysługuje wszystkim członkom Izby, pracującym na terenie danego rejonu wyborczego. Prawo to posiadają również członkowie Izby aktualnie nie pracujący, np. emeryci. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje farmaceutom wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania w wyborach na delegata na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, przysługuje farmaceutom członkom Izby, z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski Biuletyn Informacyjny nr 3/2011 5

10 karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu w okresie odbywania kary. Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać: imię nazwisko kandydata, informację, czy jest pracodawcą czy pracownikiem, imię i nazwisko zgłaszającego, podpis (przy zgłoszeniu pisemnym). Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, ustnie lub pisemnie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów. Zwracam się do Szanownych Koleżanek i Kolegów z gorącym apelem o zastanowienie się nad kandydaturami farmaceutów ze swojego rejonu wyborczego, którym pragniecie powierzyć trudną rolę delegatów, reprezentujących Wasze sprawy we władzach Izby. Powinni to być koledzy odpowiedzialni, może trochę doświadczeni, ale na pewno mający chęć oraz czas na trudną i nie zawsze wdzięczną pracę w naszym samorządzie. UWAGA! Aptekarze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w rejonowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, ale pragną kandydować w wyborach na delegatów, mogą złożyć stosowne pisemne oświadczenie wyrażenie zgody na kandydowanie na delegata, na druku, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie lub prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej, lub przewodniczącemu Delegatury, najpóźniej na 8 dni przed terminem rejonowego zebrania wyborczego. Alina Fornal Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie 6 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

11 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011 7

12 imię i nazwisko adres zamieszkania miejsce pracy stanowisko adres OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w VI Kadencji, w latach Miejscowość i data podpis kandydata 8 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

13 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011 9

14 Wywiad z prof. dr hab. n. farm. Maciejem Małeckim Redakcja: Na ogół naukowca formuje jeden ośrodek akademicki. Pan studiował w trzech. Jaki wpływ miały na Pana te uczelnie? Maciej Małecki: Świadomość, iż wybór uczelni wyższej może determinować w sposób bezpośredni rozwój naukowy, emocjonalny młodego człowieka uzasadnia nasze poszukiwania. Dla mnie uczelnia jest ciekawym miejscem, w którym spotkać można naukowców ludzi poświęconych nauce i dydaktyce. Ich społecznej roli nie można pomijać. Mają bezpośredni wpływ na nasze postrzeganie przedmiotu, zjawisk, o których wiemy niekiedy bardzo mało. Łatwo jest zainteresować młodego człowieka czymś nowym, oryginalnym. Nauczyciel akademicki ułatwia poszukiwanie, pomaga zrozumieć środowisko. Moje trzy uczelnie wyższe, które ukończyłem, układam chronologicznie nie tylko w kontekście czasu, ale przede wszystkim własnego rozwoju naukowego. Studiując analitykę medyczną w Akademii Medycznej w Bydgoszczy wiedziałem, iż chciałbym być naukowcem. Wybór Uniwersytetu w Toruniu był wynikiem tego myślenia. W Toruniu mogłem poznać, nauczyć się, inżynierii genowej, biotechnologii, biologii molekularnej tym żyłem. Chęć niezmierna wykorzystywania warsztatu molekularnego do celów stosowanych była tak naprawdę impulsem do studiowania na trzeciej uczelni Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyłem jako mgr farmacji. Bycie naukowcem i farmaceutą jednocześnie sprawia niesłychaną satysfakcję, pozwala generować projekty badawcze, które uwspółcześniają farmację. Stwarza to na przykład możliwość projektowania innowacyjnych leków, technologii medycznych. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie tak, wybór trzech uczelni był dla mnie jednoznacznie świadomy. Posiadam trzy dyplomy magisterskie one zobowiązują do pamiętania, reprezentowania tradycji tych Uczelni. Redakcja: Czy rzeczywiście, jak często się mówi, powstaje, czy już powstała, luka pokoleniowa wśród kadry naukowo-dydaktycznej polskich uczelni i placówek naukowych? Maciej Małecki: Luka pokoleniowa już istnieje, jest dość powszechnie zauważalna w polskich uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Klasycznym jest, iż w jednostkach organizacyjnych w Polsce w zakładzie, katedrze, obecni są nieliczni pracownicy samodzielni, którzy dysponują jedynie doktorantami, magistrantami. Sprawia to, iż generowanie nowych zespołów badawczych, pracowni o unikalnym poziomie światowym jest bardzo utrudnione. Niekiedy jest inaczej są zespoły, w których systematycznie pojawiają się magistranci, doktoranci, doktorzy habilitowani i wreszcie profesorowie, ale jest to naprawdę rzadkością. Naukowcomfarmaceutom brakuje warsztatu i niekiedy odwagi prośby o pomoc, deklarowania chęci współpracy, potrzeby pracy dla nauki. 10 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

15 Redakcja: Sukces jest wynikiem właściwej decyzji (to mądrość Eurypidesa). Znakomicie ten aforyzm współbrzmi z Panna stwierdzeniem, w wywiadzie dla Managera Apteki, że karierę naukową planował Pan na wczesnym etapie edukacji. Czy była to decyzja bezapelacyjna, czy były momenty zwątpienia? Maciej Małecki: Chciałem być naukowcem faktycznie wcześnie. Podjąłem decyzję wcześnie i nigdy jeszcze jej nie żałowałem. Myślę, że mam jakiś wewnętrzny plan, program rozwoju kariery, któremu jestem wierny ponad wszystko. Czy mam rację? Ośmielę się odpowiedzieć bez zastanowienia, że tak, ponieważ jestem zawodowo szczęśliwy. Uwielbiam być w pracowni badawczej, pracować ze studentami, być na uczelni. Mile również wspominam czas kiedy pracowałem bezpośrednio jako farmaceuta w aptece. Często próbuję jasno, otwarcie przeciwstawiać się opiniom, iż w Polsce nie jest możliwym, aby pracować naukowo, zawodowo na właściwym poziomie. Jest to możliwe, ale musimy zachowywać się niekoniecznie tak, jak było wczoraj, ale przede wszystkim jak powinno być jutro powinno być lepiej, spokojniej. Praca i stanowisko zawsze są ściśle uzależnione od domu, dbajmy o rodzinę! Redakcja: Ile prawdy, Pana Zdaniem, jest w deklaracji wielu naukowców: pracuję naukowo, bo jestem ciekawski? Maciej Małecki: Wydaje się oczywistym, iż każdy naukowiec musi być ciekawski. Praca naukowca to ciągłe zmagania i poszukiwanie tego, co być może, jak nierzadko się okazuje, w ogóle nie istnieje. Często eksperyment kończy się sukcesem, udaje się zebrać wyniki, które mogą przyczynić się do postępu w danej dyscyplinie naukowej. Dociekliwość jest wobec tego obowiązkiem, ale równie istotny jest szacunek dla zdobytego przez innych doświadczenia. Nauka zawsze czerpie z osiągnięć naukowców, którzy byli przed nami. W każdym miejscu pracy, oczywiście i w aptece, wypracowuje się rytm pracy, korzysta się z wcześniejszych doświadczeń. Bardzo to jest spójne z potrzebą obecności wśród nas autorytetów budzących szacunek profesorów, kierowników, dyrektorów. W naukowym zmaganiu najistotniejszym jest dla mnie wiązanie informacji, wyników płynących z doświadczeń podstawowych z ich wykorzystaniem praktycznym. Istotnym jest prowadzenie badań np. in vitro na komórkach ustalonych linii komórkowych, dotyczących mechanizmu działania nowych leków, ale jeszcze istotniejszym wydaje się być wykonywanie badań na zwierzętach laboratoryjnych i projektowanie prób klinicznych dla pacjentów cierpiących na nieuleczalne choroby. Wydaje się, iż przekazywanie do klinik wyników uzyskiwanych np. w pracowniach onkologii doświadczalnej mogą zdecydowanie wspomóc naukowcy-farmaceuci, którzy tak, jak w aptece przed sobą widzą pacjenta, ale za sobą mają półki z tysiącami preparatów, które trzeba znać i udostępniać chorym. Biuletyn Informacyjny nr 3/

16 O sesjach szkoleniowych w Kazimierzu nieco szczegółowiej Stosownie do zapowiedzi w poprzednim Biuletynie [nr 2/11(32), s. 51], powracamy do relacji z wielkiego przedsięwzięcia, jakim było trzydniowe szkolenie, w dniach czerwca 2011 r., w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, trzech grup członków naszej Izby. Przedstawiamy, w miarę szczegółowe relacje uczestników: II Konferencji Szkoleniowej Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; IV Sesji Szkoleniowej Komisji Aptek Szpitalnych i Zakładowych; IX Sesji Szkoleniowej Komisji Hurtowni Farmaceutycznych. Redakcja ma nadzieję, że relacje te zainteresują nie tylko uczestników tegorocznych sesji szkoleniowych. Już teraz informujemy również, iż z uwagi na przyszłoroczne czerwcowe święto kibiców piłkarskich, na sesje wyjazdowe zapraszamy w maju. Ponownie w Kazimierzu sprawozdanie z Sesji pracowników hurtowni farmaceutycznych. IX Sesja Szkoleniowa Komisji Hurtowni Farmaceutycznych odbyła się w dniach roku, w jednym z najładniejszych zakątków Polski w Kazimierzu Dolnym. Dzięki temu mogliśmy po raz kolejny przypomnieć sobie o atrakcjach turystycznych tego regionu. Wielki plus dla organizatorów sesji za wybór miejsca obrad i szkoleń! Kazimierz Dolny to miasteczko, które zachwyca nie tylko pięknem położenia, ale przede wszystkim skłania do refleksji nad bogactwem swojej kultury. Mamy tu bowiem ślady współobecności kultury polskiej i żydowskiej. Za najpiękniejsze miejsce w Kazimierzu uważa się Rynek. Warto jednak pójść dalej na dłuższy spacer i obejrzeć uroczo położone wille, do których przed wojną zjeżdżali malarze i pisarze, jak choćby Maria Kuncewiczowa do sławnej Kuncewiczówki. Zarówno ci z uczestników sesji, którzy ulegli atmosferze tego miejsca, jak i ci, którzy pozostali obojętni wobec jego uroków, po powitaniu oraz obiedzie przystąpili do wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie VI kadencji, na lata Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała wyniki. Wybrano osiem osób: Jakub Dorociak, Dorota Sulińska, Grażyna Marczak, Danuta Kozak, Mirosława Skiba, Bożena Rzezak, Jacek Lipka, Michał Byliniak. 12 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

17 Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Pan magister farmacji Zbigniew Niewójt swój referat poświęcił problemom związanym z ustawodawstwem unijnym i polskim. Nie chodziło tylko o wzajemne dopasowanie obu systemów, czy ich znajomość w ogóle, ale przede wszystkim o czuwanie nad aktualnie przygotowywanymi zmianami. Na zakończenie dnia przygotowano niespodziankę. Był nią koncert w wykonaniu dwóch solistek: Katarzyny Cygan i Ewy Romaniak, którym towarzyszył zespół muzyczny Boba Jazz Band. Obejrzeliśmy także dwie pary taneczne w popularnym repertuarze, między innymi w tangu. Drugi dzień rozpoczął się wspólnym posiedzeniem z udziałem właścicieli aptek ogólnodostępnych. Tematem wykładu, wysłuchanego przez obie grupy uczestników, były problemy zarządzania apteką i hurtownią. Pani mgr Katarzyna Manios i dr Marek Płoucha mówili o komunikacji miedzy tymi dwoma podmiotami gospodarczymi. Szczególny nacisk położyli na poziom skuteczności rozmów handlowych, prowadzonych pomiędzy aptekami a hurtowniami. Była to doskonała okazja do spojrzenia na ten sam problem z perspektywy obu środowisk i poznania wzajemnych stanowisk. Wykład stanowił też doskonały punkt wyjścia do późniejszych, nieco luźniejszych, rozmów kuluarowych. Następnym punktem programu było wystąpienie pana mgr farm. Jakuba Dorociaka. Było ono przeznaczone już tylko dla członków naszej Komisji. Pan Dorociak przedstawił program działań Komisji na VI kadencję i plan pracy na lata 2011/2012. Po przerwie obiadowej głos zabrała pani mgr farm. Kazimiera Kolanowska. Jej wykład dotyczył bardzo aktualnej i często poruszanej w mediach (nie tylko zresztą fachowych) kwestii, dotyczącej sprawy zakupów produktów leczniczych przez hurtownie, rozpatrywaną w szczególności pod kątem legalności takich działań. To wystąpienie wzbudziło duży rezonans wśród słuchaczy. Trudno się dziwić takim reakcjom, gdyż ta sprawa ma kapitalne znaczenie dla wiarygodności handlowej hurtowni farmaceutycznych. Oficjalną cześć obrad tego dnia zakończyło wystąpienie pani mgr farm. Małgorzaty Szelachowskiej. Mówiła ona o podstawowych zasadach zarządzania hurtowniami i próbowała wskazać kierunki koniecznych jej zdaniem zmian. Starała się problem ten pokazać zarówno w całej jego ogólności i powszechności, jak i w kontekście szczegółowych rozwiązań w przykładowych propozycjach. Podczas kolacji już w ramach nieoficjalnych, prywatnych rozmów tematy dnia często wracały. Podkreślano, że ze względu na ich aktualność, należy je mieć cały czas na uwadze i pogłębiać w trakcie kolejnych spotkań i konferencji. Biuletyn Informacyjny nr 3/

18 Niedziela była ostatnim dniem obrad. Rozpoczął je pan mgr Marcin Kołakowski referatem o konsekwencjach prawnych decyzji administracyjnych, związanych z problemem wad jakościowych. Omówił to na wielu przykładach. Jako kolejny gość-wykładowca, głos zabrał pan dr n. med. Piotr Gryglas. Jego wystąpienie wyróżniało się odmienną tematyką, dotyczyło bowiem sprawy otyłości. Jest to problem, który jak wiadomo interesuje niemal wszystkich we współczesnym społeczeństwie. Pan doktor postanowił rozprawić się przede wszystkim z wieloma mitami dotyczącymi diet i odchudzania się. Uczynił to z charakterystyczną dla siebie swadą i poczuciem humoru. Mimo lekkiej formy wystąpienie miało bardzo poważny wydźwięk. Był to kolejny głos, sygnalizujący niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem bez konsultacji z lekarzami różnego typu popularnych diet i suplementów. Zwrócił też uwagę na szereg często nieuświadomionych zagrożeń, które może nieść nieodpowiedzialne odchudzanie. Konferencja zakończyła się w przewidzianym czasie, tj. około godziny trzynastej. W drodze powrotnej organizatorzy zaproponowali zainteresowanym osobom zwiedzenie kompleksu pałacowego w Kozłówce. Pałac w Kozłowce powstał w osiemnastym wieku i przez ponad sto pięćdziesiąt lat należał do rodziny Zamoyskich. Po wojnie natomiast został przejęty przez skarb państwa i stanowił składnicę muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki, z dostępną do zwiedzania jedynie częścią zabytku. Obecnie, po podpisaniu ugody z Aleksandrem Zamoyskim, dotyczącej m. in. odszkodowań, archiwum rodzinnego i pomieszczeń mieszkalnych dla rodziny, działa ponownie jako Muzeum Zamoyskich, zarządzane przez lubelski Urząd Marszałkowski. Na nadzwyczajną atrakcyjność tego miejsca składa się przede wszystkim doskonale zachowany, autentyczny wystrój pałacu, który pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Przepiękne piece z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety, oryginalne meble, lustra, dywany podziwiane są przez rzesze turystów z całej Polski i świata. Pałac jest otoczony przepięknym parkiem, urządzonym w stylu angielskim. W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu. Stanowi ona ciekawą dokumentację czasów PRL. Wycieczka ta stała się miłym dopełnieniem udanej konferencji. Grażyna Marczak 14 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

19 Tym razem w Kazimierzu Już po raz czwarty odbyła się wyjazdowa Sesja Komisji Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Miejscem spotkania był tym razem przepiękny Kazimierz Dolny. Działo się dużo i różnorodnie. Po pierwsze, odbyły się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie VI kadencji. W wyborach wzięło 59 osób, co stanowi prawie 26% uprawnionych. Wybrano 8 Delegatów, którymi zostali: Adam Borowy, Ewa Germak, Krzysztof Kondracki, Paweł Piotrowski, Ewa Pomorska, Ewa Steckiewicz-Bartnicka, Małgorzata Szelachowska, Jolanta Tyczyńska. Bardzo dobrze się stało, że wybory miały miejsce podczas Sesji, bowiem mogli w nich uczestniczyć farmaceuci z różnych zakątków woj. mazowieckiego, nawet ci którym do Warszawy nie jest po drodze. Po drugie, zaprezentowano zawodowe dokonania naszych Kolegów. Koleżanka mgr Krystyna Sulińska przedstawiła nowoutworzoną pracownię leku cytotoksycznego, a kolega mgr Adam Borowy przedstawił swój udział w racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu. Bardzo cenne są dla nas wszystkich takie prezentacje, wynikające z doświadczeń codziennej praktyki. Po trzecie, odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat,,pozycja farmacji szpitalnej perspektywy. Świetny wykładowca, jakim jest mgr Zbigniew Niewójt, z ogromną znajomością tematu i swobodą wypowiedzi kreślił bardziej lub mniej optymistyczne perspektywy farmacji szpitalnej. Po czwarte, mgr Małgorzata Szelachowska przedstawiła wykład pt.,,dobra praktyka sporządzania produktów leczniczych w aptece szpitalnej. Po wykładzie rozgorzała dyskusja na odwieczny temat dat ważności dla leku recepturowego. Szczególnie w pamięci zapisać się mogło spotkanie z panią mgr Małgorzatą Szelachowską, tym razem w roli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz pracownikami inspekcji farmaceutycznej, nadzorującymi zakłady opieki zdrowotnej, gdzie w bardzo przyjemnej atmosferze zrozumienia i życzliwości, omówiono wiele problemów związanych z funkcjonowaniem apteki szpitalnej. Naszej Sesji przysłuchiwali się, jak zwykle życzliwi: pani dr Maria Ciszewska- Jędrasik z Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz prof. Edmund Sieradzki kierownik tego Zakładu i Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej. Na zakończenie zajęć wysłuchaliśmy wykładu dr n. med. Piotra Gryglasa Biuletyn Informacyjny nr 3/

20 na temat otyłości. Tu doniesienia były, zwłaszcza dla zainteresowanych, mniej optymistyczne: należy wykazać umiar w jedzeniu i piciu, bo nie ma diet-cudów! Pogoda dopisała, o atmosferę pierwszego wieczoru zadbał żywiołowy zespół Boba Jazz Band. Dzięki zorganizowaniu w jednym miejscu i czasie sesji dla farmaceutów pracujących w hurtowniach, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz właścicieli aptek ogólnodostępnych, wiele osób spotkało koleżanki i kolegów z czasów studenckich odżyła więc atmosfera młodości. To była bardzo udana sesja. Ewa Steckiewicz -Bartnicka Kazimierska edukacja Na tegorocznej II Konferencji Szkoleniowej Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych w Kazimierzu, obok bardzo istotnych dla tej grupy zawodowej problemów związanych z zarządzaniem apteką, jak zwykle kompetentnie przedstawionych przez tandem specjalistów ze Spółki Doradztwa Finansowo- Księgowego Dziesięcina, czyli panów: Adama Pankowskiego i Grzegorza Rogaczewskiego oraz informacji na ten temat z pierwszej ręki, w arcyciekawym wystąpieniu pani Małgorzaty Szelachowskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mieliśmy okazję poruszyć ważny temat współpracy i komunikacji na płaszczyźnie apteka hurtownia firma farmaceutyczna. Problematyce tej poświęcone były zajęcia, które prowadzili: mgr Katarzyna Manios i lek. med. Marek Płoucha z Akademii Edu-Pharm. Szczególnie ciekawie ujęto temat współdziałania z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Okazuje się, że tak istotny aspekt pracy kierującego apteką, odpowiedzialnego za kontakty z firmami farmaceutycznymi, wymaga wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. Pracując w aptece, często mówimy o braku czasu. Aby czas przeznaczony na współpracę z firmami wykorzystać jak najlepiej, warto jest go zaplanować, bowiem często z powodu mniejszych umiejętności i właśnie braku czasu zdarza się, że przyjmujemy postawę defensywną. 16 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

21 Najlepiej zacząć od wybrania kluczowych z punktu widzenia danej apteki firm oraz przedstawicieli, z którymi naprawdę dobrze nam się współpracuje. Sprawdzoną metodą jest określenie czasu lub konkretnych dni, które przeznaczymy na kontakt z przedstawicielami i oczywiście poinformowanie ich o nowych zasadach, panujących w naszej aptece. Tak proste rozwiązania pomagają zapanować nad tzw. szumem komunikacyjnym, jaki tworzą przedstawiciele firm, a także pozwalają używać sprawdzonych metod komunikacji, oszczędzających czas, który możemy przeznaczyć dla pacjentów. Następnym krokiem jest poznanie i zastosowanie metod przeprowadzania skutecznych rozmów. Przedstawiciele farmaceutyczni są bowiem świetnie przygotowani i posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne. My z kolei w trakcie trwania studiów, czy na szkoleniach organizowanych przez firmy farmaceutyczne nie dowiedzieliśmy się, jak skutecznie negocjować, jak skorzystać z tzw. metody WIN WIN, według której każda ze stron osiąga zamierzone cele. Aby faktycznie osiągać coraz to większe zadowolenie z efektów rozmów z przedstawicielami, warto jest stosować sprawdzone modele rozmowy, które zostały zbadane przez specjalistów neuromerketingu. Pewne konstrukcje słowne, budują dobre relacje i tym samym pomagają osiągać zamierzone cele i realizować misję apteki. Właśnie dzięki wiedzy na temat prowadzenia rozmów i czytania ofert promocyjnych łatwiej nam przejąć dowodzenie. Umiejętności komunikacji pomogą nam w negocjowaniu korzystnych warunków handlowych i organizacji pracy z przedstawicielami farmaceutycznymi. Więcej na temat negocjacji i rekomendacji aptecznej na stronie internetowej: Na spotkaniu z panią Zofią Ulz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym poruszany był temat niemal rewolucyjnych zmian, jakie wniesie od początku 2012 roku, nowa ustawa refundacyjna. Niejako zwieńczeniem naszych trudów edukacyjnych był, wspomniany w poprzednim Biuletynie, wykład dr Piotra Gryglasa na temat otyłości. Tak ciężki temat wykładowca podał w specyficznym dla siebie, lekkim stylu. Tyle o edukacji. Na relaks i krajoznawstwo naprawdę nie było za wiele czasu. Opracowanie redakcji na podstawie kilku relacji i refleksji Biuletyn Informacyjny nr 3/

22 Na zakończenie prezentujemy kadrę wykładowców: mgr farm. Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny, mgr farm. Małgorzata Szelachowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie, mgr farm. Kazimiera Kolanowska Starszy Inspektor Farmaceutyczny, nadzorujący obrót hurtowy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, mgr farm. Marzena Kukulska Starszy Inspektor Farmaceutyczny, nadzorujący zakłady opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, mgr Katarzyna Manios Edu-Pharm, Maxman Project w Warszawie, mgr farm. Krystyna Sulińska kierownik apteki szpitalnej Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Św. Rodziny w Warszawie, mgr farm. Alina Fornal Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, mgr farm. Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, mgr farm. Marcin Kołakowski Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prof. dr hab. n. farm. Edmund Sieradzki Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej, kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med., mgr farm. Wiesław Kalicki Starszy Inspektor Farmaceutyczny, nadzorujący zakłady opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, dr n. med. Piotr Gryglas Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr farm. Adam Borowy kierownik apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, mgr Adam Pankowski Spółka Doradztwa Finansowo-Księgowego Dziesięcina Sp. z o. o., lek. med. Marek Płoucha Edu-Pharm, Maxman Project w Warszawie, mgr Grzegorz Rogaczewski Spółka Doradztwa Finansowo-Księgowego Dziesięcina Sp. z o. o. 18 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

23 Zbliżają się wakacje. Bardzo często farmaceuci zaglądają do spotykanych w czasie urlopu aptek. Proponujemy zamieszczenie w naszym biuletynie nowego cyklu: Apteki z naszych wędrówek. Apelujemy o nadsyłanie wspomnień. Jako pierwsze zamieszczamy informacje z Chorwacji. Według podawanych informacji, jedną z najstarszych aptek w Europie jest apteka w Dubrowniku, usytuowana w klasztorze franciszkanów, którego budowę rozpoczęto w 1337 roku. Klasztor ten jest uważany za arcydzieło architektury w Dubrowniku. Został zbudowany w stylu romańsko-gotyckim przez słynnego Mihoje Brajkov z Bara. Po wielkim trzęsieniu ziemi z 1667 roku lofty wnętrza klasztoru (rzekomo miały malowidła stropowe Tycjana) zostały odbudowane. Pierwszym farmaceutą z zakonu Braci Mniejszych, który uzyskał dyplom, był brat Ivan Evangelist Kuzmić, którego portret wisi na ścianie muzeum. W muzeum przechowywane są materiały ceramiczne, donice, sprzęt laboratoryjny, stare książki medyczne, stare Farmakopee. Jest to trzecia najstarsza apteka w Europie, ale tylko jedna nadal pracuje. Na początku XX wieku powróciła na parter klasztoru i została przeniesiona bliżej wejścia, gdzie działa do dziś. W 1947 roku została upaństwowiona, a obecnie działa pod starą nazwą Apteka Braci Mniejszych. Po lewej stronie od głównego wejścia do budynku klasztornego oglądamy właśnie tę działającą aptekę. Jej ozdobą są stylowe, neoklasycystyczne meble. Do właściwego muzeum farmacji dochodzi się przez krużgankowy dziedziniec, otoczony ozdobnymi kolumnami. Dziedziniec ten służył niegdyś jako przyklasztorny ogród, w którym mnisi uprawiali warzywa oraz rozmaite rośliny lecznicze, wykorzystywane w aptece do przyrządzania leków. Dziś znajdują się tam już tylko rośliny ozdobne. Biuletyn Informacyjny nr 3/

24 Na ścianie, tuż obok wejścia do apteki, swą tablicę pamiątkową ma donator klasztoru, rycerz Ignatius Amerling. Jak pisałam wcześniej, apteka w Dubrowniku uznawana jest za jedną z najstarszych aptek w Europie (1317 r.). Jednak w miejscowości Trogir istnieje apteka, z wmurowaną tablicą informującą, że apteka w tym miejscu działa od 1271 roku. W aptece pozostało trochę pamiątek z dawnych lat, które z miłym uśmiechem pokazała nam pani magister. Maria Głowniak 20 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

25 paragraf bez recepty Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego aptekę w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej W związku z kontrolami prowadzonymi w aptekach przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, warto przypomnieć podstawowe uprawnienia, jakie przysługują przedsiębiorcom prowadzącym apteki w związku z tymi kontrolami, uregulowanymi w przepisach ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwanej dalej ustawą o SDG). Jest to o tyle istotne, gdyż zwłaszcza w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucja ta twierdzi, niezasadnie, że przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do kontroli przeprowadzanych przez NFZ. Należy zatem zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o SDG w zakresie kontroli nadają określone uprawnienia przedsiębiorcy, co automatycznie rodzi obowiązek respektowania tych uprawnień przez wszystkie instytucje kontrolne, w tym również NFZ. Ponadto wbrew twierdzeniom NFZ, przepisy tej ustawy nie dotyczą wyłącznie kontroli dokonywanej przez organy administracji publicznej. Zakres podmiotów obowiązanych do stosowania jej przepisów, zwłaszcza w zakresie uprawnień przedsiębiorców, jest zdecydowanie szerszy i dotyczy całej gamy organów i instytucji państwowych uprawnionych do kontroli przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że NFZ jest wprost wymieniony w przepisach tej ustawy (art. 10), co dodatkowo wzmacnia argumentację przemawiającą za obowiązkiem stosowania jej przepisów również w zakresie kontroli przeprowadzanej przez NFZ. NFZ jako państwowa osoba prawna nie stoi ponad prawem i jest obowiązany do prowadzenia swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem uprawnień przysługujących podmiotom podlegającym władztwu NFZ w zakresie kontroli. Ustawa o SDG reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie (art. 1). Przepis ten zmieniający zakres podmiotów obowiązanych do stosowania jej przepisów (wcześniej odnoszący się do organów administracji publicznej) obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2010 r. Nie powinno zatem budzić żadnych wątpliwości, że NFZ jest obowiązany do przestrzegania wynikających z niej regulacji, zwłaszcza w zakresie kontroli dokonywanej u przedsiębiorców. Biuletyn Informacyjny nr 3/

26 Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, właściwy organ działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy (art. 9). Również z tego przepisu wynika szerszy zakres podmiotowy (właściwy organ przy czym nie należy utożsamiać tego określenia wyłącznie z organem administracji publicznej) ustawy niż odniesienie do organów administracji publicznej. Właściwy organ jest obowiązany do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Właściwy organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa. Właściwy organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie zawiera: wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku; pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych; informację o tym, że jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Właściwy organ ma obowiązek poinformować o przedłużeniu terminu przed upływem terminu rozpatrzenia wniosku określonego w potwierdzeniu przyjęcia wniosku. Najważniejsze uprawnienia przedsiębiorców w zakresie kontroli dokonywanej przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiają się w następujący sposób: 1. Przede wszystkim należy pamiętać o prymacie przepisów ustawy o SDG w zakresie kontroli działalności gospodarczej nad innym przepisami, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 77). W zakresie nieuregulowanym w ustawie o SDG w zakresie kontroli przedsiębiorców stosuje się przepisy ustaw szczególnych. Oznacza to, że kontrola przedsiębiorców prowadzących apteki dokonywana na podstawie przepisów odpowiednich rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz w sprawie trybu udostępniania 22 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

27 podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji, musi być zgodna z przepisami ustawy o SDG, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tym zakresie prymat należy nadać przepisom ustawy o SDG. 2. Możliwość domagania się przez przedsiębiorcę odszkodowania od organu kontroli w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzania kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej, przedsiębiorca poniósł szkodę (art. 77, ust. 4 i 5). 3. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli miały istotny wpływ na wynik kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy (art. 77, ust. 6). Przepis ten nie dotyczy zatem każdego naruszenia przepisów przez organ kontroli, tylko takiej sytuacji, w której przeprowadzone z naruszeniem prawa dowody miały istotny wpływ na wynik kontroli. 4. Obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79). Obowiązek zawiadomienia nie dotyczy przypadku, gdy: a) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej b) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia c) kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.); d) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); e) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; f) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione g) w przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Biuletyn Informacyjny nr 3/

28 5. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 79). 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: a) oznaczenie organu; b) datę i miejsce wystawienia; c) oznaczenie przedsiębiorcy; d) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; e) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 7. W przypadku braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli uzasadnienie przyczyny braku umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli (art. 79). 8. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. 9. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera (art.79a ust. 6): a) wskazanie podstawy prawnej; b) oznaczenie organu kontroli; c) datę i miejsce wystawienia; d) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; e) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; f) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; g) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; h) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; i) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. 10. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które nie spełnia tych wymagań 24 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

29 nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli (art. 79a, ust. 7). 11. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu (art. 79a, ust. 8). 12. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby nie będące pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią. 13. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli (art. 79a). 14. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, nie będący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (art. 79a). 15. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79b). 16. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać (art. 83): a) w odniesieniu do mikro-przedsiębiorców 1) 12 dni roboczych; 1) Za mikro-przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Biuletyn Informacyjny nr 3/

30 b) w odniesieniu do małych przedsiębiorców 2) 18 dni roboczych; c) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców 3) 24 dni roboczych; d) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców 48 dni roboczych. 17. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów trwania kontroli w roku kalendarzowym. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu nie złożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli. Czas trwania przedłużonej kontroli nie może spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu trwania kontroli w danym roku kalendarzowym. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu trwania kontroli w danym roku kalendarzowym (art. 83). 2) Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 3) Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 26 Biuletyn Informacyjny nr 3/2011

31 18. Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza się do czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym, o ile podczas przerwy przedsiębiorca miał możliwość wykonywania działalności gospodarczej oraz miał nieograniczony dostęp do prowadzonej przez siebie dokumentacji i posiadanych rzeczy, z wyjątkiem zabezpieczonej w celu kontroli próbki. W takim przypadku doręczenie przedsiębiorcy protokołu kontroli nie wymaga ponownego wszczęcia kontroli, a dnia, w którym doręczono przedsiębiorcy protokół kontroli, nie wlicza się do czasu trwania kontroli. Dopuszcza się doręczenie protokołu kontroli w trakcie trwania kontroli innego organu. Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowiązany jest wpisać do książki kontroli przedsiębiorcy. Przerwa w kontroli nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia w czasie jej trwania kontroli przez inny organ kontroli (art. 83a). 19. Do czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym nie wlicza się czasu nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo nie wskazania przez kontrolowanego osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, nie będący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (art. 80 ust. 4 i 5). 20. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli (art. 80a). 21. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie nie zakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, Biuletyn Informacyjny nr 3/

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA ROK XII / nr 2 / 2009 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom Farmacji Krakowskiej najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2012 (35) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2009 (26) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Apteka przy ul. Puławskiej 39, róg ul. Willowej Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2010 (28) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2011 (31) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013 (39) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2012 (38) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak NR 5 wrzesień-październik rok XVIi (2008) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak Zdrowie nasze MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014 (286) maj 2014. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. s. 3-15. egzemplarz bezpłatny

Nr 5/2014 (286) maj 2014. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. s. 3-15. egzemplarz bezpłatny Nr 5/2014 (286) maj 2014 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej s. 3-15 egzemplarz bezpłatny NASI W NACZELNEJ IZBIE LEKARSKIEJ Za nami XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Poniżej publikujemy listę osób, które w VII

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec/kwiecień 2011 numer 2/189 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. dialog z nfz I okładka możliwy? bal lekarza rok marii skłodowskiej-curie

Bardziej szczegółowo

Czy Państwu też ten czas tak szybko umyka? Pewnie tak - poniedziałek, środa

Czy Państwu też ten czas tak szybko umyka? Pewnie tak - poniedziałek, środa Od redakcji Spis treści To był wyjątkowo spokojny rok 3 Miastu i jego mieszkańcom zawsze chcę pomóc 5 Lekarz zawód publicznego... ryzyka 9 Aktualne przepisy prawne 11 Specjalizacje 14 Sztuczny zwieracz

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wesołych świąt listopad-grudzień 6/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w KONIECZNIE Lublinie PRZECZYTAJ!!!

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu

Bardziej szczegółowo