Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę"

Transkrypt

1 Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę 1. Nazwa loterii audioteksowej Loteria audioteksowa nosi nazwę: Wybieram e-fakturę (dalej: Loteria ). 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową Organizatorem Loterii jest HELPME 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4. Zasięg geograficzny loterii audioteksowej Loteria organizowana jest na terenie całego kraju. 5. Czas trwania loterii audioteksowej Czas trwania Loterii obejmuje okres od r. do dnia r. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w loterii audioteksowej 6.1. Dystrybucja losów do Loterii odbywa się w dniach od r. do r Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii to r. 7. Uczestnicy loterii audioteksowej 7.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, które spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej: Uczestnicy ), z zastrzeżeniem zapisu pkt 7.2. i 7.3. poniżej. Osoby niespełniające tego warunku nie mogą zostać Laureatami Loterii Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora oraz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON (dalej: Orange ), a także pracownicy innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii Uczestnikami Loterii nie mogą być również abonenci Orange posiadający wyłącznie ofertę typu prepaid oraz abonenci innych sieci telekomunikacyjnych niż Orange, jak również abonenci biznesowi Orange niezależnie od posiadanej oferty Do udziału w Loterii nie są uprawnione osoby, które dokonują ponownej aktywacji usługi e- faktura, tzn. takie, które posiadając aktywną usługę e-faktura deaktywują ją po rozpoczęciu Loterii i składają kolejne zamówienie aktywacji usługi e-faktura. 8. Zasady organizacji loterii audioteksowej 8.1. Celem Loterii jest promocja faktury elektronicznej (e-faktura), zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), wystawianej przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , zwaną dalej Orange Warunkiem udziału w Loterii jest: aktywacja nowej e-faktury za usługi Orange; e-faktury aktywowane przed dniem rozpoczęcia Loterii nie są brane pod uwagę; e-faktury można aktywować za pomocą: infolinii dla klientów usług stacjonarnych, dzwoniąc pod numer (numer dostępny z każdego telefonu stacjonarnego i komórkowego, również innego operatora; opłata za połączenie zgodnie ze standardowym cennikiem operatora); 1

2 infolinii dla klientów usług mobilnych, dzwoniąc pod numer *100 (numer dostępny 24/7 dla telefonów komórkowych w sieci Orange; opłata za połączenie zgodnie ze standardowym cennikiem operatora) lub pod numer (numer dostępny z telefonów komórkowych dowolnej sieci w Polsce i z telefonów stacjonarnych 24/7; opłata za połączenie zgodnie ze standardowym cennikiem operatora); sprzedawcy w dowolnym salonie Orange w Polsce; SMS tylko dla klientów usług mobilnych, wysyłając SMS o treści: AKTYWUJ i adres , na który ma być przesyłana e-faktura, np.: AKTYWUJ pod bezpłatny numer 8034 (numer dostępny tylko dla abonentów usług mobilnych sieci Orange); osoba korzystająca z tego kanału komunikacji otrzyma niezwłocznie SMS z potwierdzeniem: Dziekujemy za aktywacje e-faktury. Mozesz tez wziac udzial w loterii "Wybieram e-fakture". Wyslij pod bezplatny numer 8034 SMS: LOTERIA.nr klienta Orange"; niewymagającego logowania formularza na stronie w którym wpisuje dane abonenta, w tym nr telefonu lub nr ID Neostrady, nr Klienta lub nr ewidencyjny, zaznacza akceptację na e-fakturę i bonus, który oznacza chęć przystąpienia do Loterii; wymagającego zalogowania panelu użytkownika Orange pod adresem poprzez akceptację aktywacji usługi e-faktura zgodnie z poleceniami na stronie; poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia formularza zamówienie e-faktura za usługi mobilne pocztą elektroniczną na adres lub faksem pod numer (22) (opłata jak za standardowe połączenie), pocztą na adres: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, Skierniewice, lub dostarczenie go do najbliższego salonu Orange; przekazanie papierowego formularza do Orange w późniejszym terminie lub zachowanie go dla potwierdzenia wyrażonej zgody na elektroniczną wersję faktury; poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza zamówienie e-faktura na aktywację e-faktury za usługi stacjonarne pocztą elektroniczną na adres pocztą na adres: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, Skierniewice, lub dostarczenie go do najbliższego salonu Orange; przekazanie papierowego formularza do Orange w późniejszym terminie lub zachowanie go dla potwierdzenia wyrażonej zgody na elektroniczną wersję faktury; posiadanie aktywnej ww. e-faktury w momencie weryfikacji zgłoszeń do Loterii przez Orange; utrzymanie aktywnej usługi e-faktura przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy od momentu jej uruchomienia; dokonanie zgłoszenia do Loterii poprzez jeden z dwóch niżej wymienionych sposobów przed datą najbliższego losowania od momentu aktywacji e-faktury: wysłanie SMS o treści: LOTERIA.numer klienta Orange pod numer 8034 (numer bezpłatny, dostępny wyłącznie dla klientów sieci Orange); w odpowiedzi na przesłanego SMSa użytkownik otrzymuje niezwłocznie SMS potwierdzający udział w Loterii o treści: Dziekujemy. Bierzesz udzial w loterii audioteksowej 'Wybieram e- fakture'. Reg. na orange.pl/efakturaorganizator HelpMe24. Loteria dla osob pow. 18 lat Przez numer klienta Orange rozumie się numer ewidencyjny w przypadku klientów usług stacjonarnych oraz numer konta klienta w przypadku klientów usług mobilnych; lub zgłoszenie udziału w Loterii za pomocą strony poprzez wpisanie w formularzu rejestracyjnym Biorę udział w loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę swojego numeru klienta, numeru telefonu kontaktowego, zaznaczeniu TAK oraz kliknięciu wyślij. Przez numer klienta Orange rozumie się 2

3 numer ewidencyjny w przypadku klientów usług stacjonarnych oraz numer konta klienta w przypadku klientów usług mobilnych Powyżej opisana procedura dokonywania zgłoszeń do Loterii nie dotyczy uczestników, którzy aktywują e-fakturę w sposób opisany w pkt , wybierając przy tym jako bonus Loteria audioteksowa Wybieram e-fakturę, co jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do Loterii. 9. Miejsca i terminy losowań 9.1. Organizator przewiduje w Loterii: losowań nagród pocieszenia, które odbywają się w niżej wymienione dni i obejmują zgłoszenia do Loterii dokonane w dni od poniedziałku do niedzieli w tygodniu poprzedzającym losowanie: (1) r., (2) r., (3) r., (4) r., (5) r., (6) r., (7) r., (8) r., (9) r., (10) r., (11) r. (12) r.; w losowaniach od 1. do 3. losowanych jest po 20 Zwycięzców, w losowaniach od 4. do 9. losowanych jest po 25 Zwycięzców, a w losowaniach od 10. do 12. losowanych jest po 30 Zwycięzców nagród pocieszenia; ponadto w każdym losowaniu wyłanianych jest po 10 Zwycięzców rezerwowych losowań nagród tygodnia, które odbywają się w niżej wymienione dni i obejmują zgłoszenia do Loterii dokonane w dni od poniedziałku do niedzieli w tygodniu poprzedzającym losowanie: (1) r., (2) r., (3) r., (4) r., (5) r., (6) r., (7) r., (8) r., (9) r., (10) r., (11) r. (12) r.; w losowaniach od 1. do 3. losowanych jest po 2 Zwycięzców, w losowaniach od 4. do 9. losowanych jest po 3 Zwycięzców, a w losowaniach od 10. do 12. losowanych jest po 4 Zwycięzców nagród tygodnia; ponadto w każdym z losowań wyłanianych jest po 3 Zwycięzców rezerwowych; losowania nagród miesiąca, w dniu r., obejmujące zgłoszenia do Loterii dokonane od dnia r. do r., w dniu r., obejmujące zgłoszenia do Loterii dokonane od dnia r. do r. oraz w dniu r., obejmujące zgłoszenia do Loterii dokonane od dnia r. do r.; w wyniku każdego losowania wyłoniony zostanie 1 Zwycięzca nagrody miesiąca i 3 Zwycięzców rezerwowych; losowanie nagrody głównej w dniu r., obejmujące wszystkie zgłoszenia do Loterii dokonane od dnia r. do dnia r.; w wyniku losowania wyłoniony zostanie 1 Zwycięzca nagrody głównej i 3 Zwycięzców rezerwowych Uczestnik Loterii może zostać Zwycięzcą maksymalnie 4 nagród, po jednej z każdego rodzaju, tj. nagrody pocieszenia, nagrody tygodnia, nagrody miesiąca i nagrody głównej Zwycięzcy nagród, a w razie potrzeby także Zwycięzcy rezerwowi, są powiadamiani o wygranej telefonicznie w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia. Połączenia telefoniczne będą wykonywane na numery telefonów podane w potwierdzeniu udziału w Loterii, o którym mowa w pkt Organizator podejmuje maksymalnie 3 próby kontaktu telefonicznego w odstępach co najmniej 2-godzinnych. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia telefonicznego Organizator niezwłocznie podejmuje maksymalnie 3 próby kontaktu ze Zwycięzcą rezerwowym. Próby kontaktu ze Zwycięzcami rezerwowymi odbywają się w odstępach nie krótszych niż 10 minut aż do uzyskania połączenia i skutecznego powiadomienia o wygranej lub wyczerpania się listy Zwycięzców rezerwowych. Po wyczerpaniu się listy Zwycięzców rezerwowych nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Lista Zwycięzców rezerwowych tworzona jest wyłącznie na potrzeby telefonicznego powiadomienia o wygranej. Za nieudaną próbę połączenia telefonicznego uznaje się nieodebranie po 5 sygnałach, włączenie się skrzynki głosowej, pozostawanie poza zasięgiem, wyłączony telefon i sygnał zajętości, lub inny sygnał świadczący o niedostępności. Podczas rozmowy telefonicznej, która jest rejestrowana, Organizator potwierdza dane teleadresowe Zwycięzcy oraz przyjmuje jego 3

4 oświadczenie o spełnianiu warunków regulaminu. Organizator odczytuje Zwycięzcy oświadczenie o następującej treści, które Zwycięzca winien potwierdzić: Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem loterii audioteksowej Wybieram e- fakturę i wyrażam zgodę na jego treść. Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat oraz, że nie jestem pracownikiem Organizatora ani żadną z osób wymienionych w punkcie 7. Regulaminu 9.4. Lista osób wylosowanych, zawierająca ich imiona, pierwsze litery nazwisk, miejscowości zamieszkania oraz rodzaj wygranych nagród publikowana jest na stronie internetowej od dnia r. Nagrody są przyznawane osobom, które spełniają kryterium zawarte w pkt regulaminu. 10. Wartość puli nagród Organizator przewiduje w Loterii: nagród pocieszenia w postaci maskotek e-toperzycy, o wartości jednostkowej 34,44 zł brutto; nagród tygodnia w postaci bonów Sodexo o jednostkowej wartości nominalnej 50 zł; nagrody miesiąca w postaci konsoli Playstation 4 o wartości jednostkowej 2337 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 260 zł przypisaną do nagrody; nagrodę główną w postaci vouchera do biura podróży o wartości nominalnej zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości zł przypisaną do nagrody Całkowita wartość puli nagród wynosi zł brutto. 11. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii audioteksowej W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanawia Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba nadzorująca urządzanie Loterii, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 12. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed wydaniem nagród, o których mowa w pkt i Regulaminu, Organizator pobiera od Zwycięzcy 10% należnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.] Nagrody dostarczane są Zwycięzcom w terminie do 8 tygodni od daty losowania, nie później jednak niż do dnia r. pocztą jako przesyłka polecona lub pocztą kurierską Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagród Nagrody przepadają w następujących sytuacjach: odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę; w przypadku niespełnienia warunków z zapisu pkt. 7. niniejszego Regulaminu lub niezłożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z pkt. 7. Regulaminu; niedotrzymania terminu wskazanego w pkt podania przez Zwycięzcę błędnego adresu, co uniemożliwi dokonanie wysyłki nagrody lub zwrócenia przesłanej nagrody do Organizatora. 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród, tj. do dnia r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla 4

5 pocztowego w przypadku wniesienia reklamacji za pośrednictwem poczty. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego Zgodnie z 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, tj. Loteria audioteksowa Wybieram e-fakturę, jak również dokładny opis i treść żądania Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: HELPME 24 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, Warszawa,, z dopiskiem Loteria audioteksowa Wybieram e- fakturę Reklamacja Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 14. Terminy przedawnienia roszczeń Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 15. Postanowienia końcowe Regulamin Loterii dostępny jest na stronie internetowej lub przesyłany pocztą na pisemną prośbę uczestnika Loterii. W materiałach reklamowych prezentowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady udziału w Loterii Biorąc udział w Loterii, jej Uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie na potrzeby bieżącej Loterii, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz wykonywania przez Organizatora określonych prawem obowiązków. Uczestnicy Loterii przyjmują do wiadomości, że niepodanie przez Laureata danych osobowych do protokołu przekazania nagrody oznacza rezygnację z tej nagrody. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii jest Organizator. Uczestnicy są informowani, iż administratorem ww. danych osobowych jest HELPME24 z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , oraz o prawie dostępu do treści i do poprawiania odnoszących się do nich danych W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych Organizator Loterii jest obowiązany, zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540), wystawić na żądanie Uczestnika Loterii, imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 5

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo