Dlaczego niektóre firmy przegrywają, podczas gdy inne odnoszą sukces?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego niektóre firmy przegrywają, podczas gdy inne odnoszą sukces?"

Transkrypt

1 Dlaczego niektóre firmy przegrywają, podczas gdy inne odnoszą sukces? W publikacji Przezwyciężyć kłopoty z płynnością finansową opisujemy jak radzić sobie z krótkoterminowymi problemami z płynnością w firmie. Jednak gdy firma nie boryka się z tego typu problemami lub istniejące kłopoty zostały zażegnane, długoterminowa sytuacja firmy może być wciąż zagrożona. W niniejszym tekście będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie o to, co może sprawić, że firma znajdzie się w kryzysie. Będziemy chcieli również odkryć co sprawia, że niektóre firmy, którym rynek początkowo powiedział tak, finalnie odnoszą porażkę, podczas gdy inne są w stanie wykorzystać potencjał i zbudować pozycję lidera branży. Przyczyny pogarszania się kondycji firmy Stuart Slatter i David Lovett w książce Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wyróżniają bezpośrednie przyczyny, dla których kondycja firmy może ulegać pogorszeniu. Mogą one dotyczyć zarówno przedsiębiorstw rozpoczynających rywalizację w branży, jak i tych które na rynku obecne są już od wielu lat. Autorzy dzielą wspomniane przyczyny na dwa rodzaje: wewnętrzne i zewnętrzne 1. Przyczyny wewnętrzne kryzysu w firmie to: Słabe zarządzanie jest szerokim pojęciem i może objawiać się, m.in. przez autokratyczny i zamknięty na nowe pomysły styl zarządzania, brak efektywnego nadzoru nad zarządzającymi, którzy często zamiast wprowadzać twórcze zmiany starają się utrzymać status quo. Słabe zarządzanie może być powodowane również zaniedbywaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa (patrz publikacje 1 Stuart Slatter, David Lovett; Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych; WIG-Press, 2001

2 "Koncentracja na rdzeniu działalności jako narzedzie budowania przewagi") lub niewystarczającymi umiejętnościami menedżerów. Nieodpowiednia kontrola finansowa polegająca na tym, że kierownictwo nie jest w stanie wskazać produktów i klientów, którzy generują największe zyski i koszty dla firmy. Ponadto informacje te, gdy istnieją, są często genrowane z opóźnieniem (zwykle kilka miesięcy po zakończeniu roku), przez co stanowią marną informację zarządczą. Slatter i Lovett wymieniają następujące wady systemów informacji zarządczej: zbytnie skomplikowanie, generowanie mało czytelnych danych, brak zrozumienia danych przez menedżerów, zbyt wysokie usytuowanie w organizacji mechanizmów kontrolnych, brak właściwej alokacji kosztów ogólnych do poszczególnych produktów oraz klientów (generuje to błędy w ocenie ich rentowności). Słabe zarządzanie kapitałem obrotowym brak właściwego zarządzania: należnościami, zapasami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi. Wysokie koszty Wiele firm uważa, że ich poziom kosztów jest jednocześnie poziomem kosztów jaki posiada konkurencja. Nic bardziej mylnego. Różnice w poziomie kosztów pomiędzy konkurentami mogą mieć następujące źródła: 1) względna pozycja kosztowa (wykorzystanie korzyści wynikających z większej skali produkcji oraz doświadczenia), 2) bezwzględna pozycja kosztowa (kontrolowanie przez konkurentów źródeł tanich surowców, siły roboczej, patentów na technologie produkcyjne, posiadanie korzystnie zlokalizowanych nieruchomości), 3) ograniczenia związane z dywersyfikacją (wynikają z poziomu kosztów ogólnych, które rozkładają się na inne biznesy), 4) ograniczenia związane ze stylem zarządzania i strukturą organizacyjną (rozbudowany personel i biurokratyczna struktura organizacyjna generują wyższe koszty), 5) niska efektywność operacyjna (wynikająca ze słabego zarządzania obszarami takimi jak: wydajność siły roboczej, planowanie produkcji, konserwacja, alokacja czasu pracowników, dystrybucja, marketing, itp.), 6) polityka rządowa faworyzująca niektóre podmioty. Niedostateczne działania marketingowe objawiające się m.in. przez: ignorowanie zapytań klientów, niską motywację, niską efektywność wydatków marketingowych, słabą obsługę posprzedażową, brak wydatków na badania rynkowe, niskie nakłady na rozwój nowych produktów, itp. Skala działalności przekraczająca możliwości finansowe może wynikać ze zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (słabe zarządzania kapitałem obrotowym), zwiększania sprzedaży nierentownych produktów (nieodpowiednia kontrola finansowa) lub koncentracji na wielkości sprzedaży zamiast na rentowności. Wielkie przedsięwzięcia zaangażowanie w ryzykowny projekt, którego niepowodzenie może doprowadzić do upadłości. Przejęcia chcąc wejść do nowej branży lub umocnić swoją pozycję w obecnej poprzez przejęcie, firmy mogą natrafić na probelmy wynikające z: przejęcia firmy o słabej pozycji konkurencyjnej na rynku, zapłaty zbyt wysokiej kwoty, trudności z integracją przejętego podmiotu (najczęstsza przyczyna upadku przejmującego).

3 Polityka finansowa Firmy mogą popadać w tarapaty z powodu nieodpowiedniego finansowania. Istnieją trzy scenariusze błędnego finansowania: zbyt wysokie zadłużenie (problem z jego obsługą), zbyt zachowawcze podejście do finansowania (niska szansa na ponadprzeciętne zyski), finansowanie długoterminowych projektów krótkoterminowym kredytem (ryzyko problemów płynnościowych). Paraliż i bałagan organizacyjny jest raczej skutkiem kryzysu w firmie niż samą przyczyną i wynika najczęściej ze słabego zarządzania i przywództwa, niekorzystnej struktury organizacyjnej, słabego przepływu informacji, niskiej motywacji pracowników, braku podziału obowiązków oraz procedur zarządzania. Przyczyny zewnętrzne kryzysu w firmie to: Zmiany w popycie rynkowym ograniczone zainteresowanie produktami lub usługami firmy może być wynikiem: długoterminowego spadku popytu (zmiany technologii, warunków gospodarczych, norm społecznych, wydarzeń politycznych), zmian cyklicznych (rzadko są powodem kryzysu w firmie, ale w połączeniu z długoterminową recesją mogą prowadzić do kłopotów z płynnością), zmian charakteru popytu (m.in. zmieniające się metody dystrybucji np. Internet) Konkurencja zarówno w wymiarze produktowym, jak i cenowym. Problemy z konkurowaniem pod względem produktowym wynikają z braku możliwości wprowadzenia konkurencyjnego produktu na rynek. Może to być powodowane: brakiem wyczucia rynkowego popartego analizami, brakiem świadomości potrzeby wprowadzania nowych produktów, ograniczeniami finansowymi, itp. Jeżeli chodzi o konkurencję cenową to wszystkie czynniki wpływające na to zjawisko opisuje stworzona przez Michaela Portera koncepcja nazwana Pięcioma Siłami Portera. Niemniej jednak głównym powodem problemów z konkurowaniem firmy pod względem cenowym jest niemożność dostarczenia produktu o odpowiedniej funkcjonalności w odpowiednio niskiej cenie, a więc kontrola kosztów jednostkowych. Niekorzystne zmiany w cenach towarów zarówno jeżeli chodzi o półprodukty, jak i elementy niematerialne, na które firma nie ma wpływu np. stopy procentowe, kursy wymiany walut, ceny nieruchomości, itp. Według Slatter`a i Lovett`a brak kontroli finansowej oraz słabe zarządzanie stanowią najważniejsze przyczyny, dla których upadają firmy. Ponadto jak wynika z doświadczeń autorów, jeżeli chodzi o firmy produkcyjne to ważnymi czynnikami wpływającymi na ich kondycję są wysokie koszty produkcji oraz konkurencja w obszarze cenowym. Natomiast firmy usługowe częściej miewają kłopoty w zakresie kontroli nad kosztami ogólnymi. Jednak w większości przypadków sytuacji kryzysowej w firmie należy przypisywać wiele z wymienionych przyczyn występujących jednocześnie. Reakcje na kłopoty w firmie Prawdopodobnie większość firm dowiaduje się o kłopotach firmy, gdy zostaje zaalarmowana przez sprawozdania finansowe. Jednak wtedy może być już za późno na wyjście z tej sytuacji bez szwanku.

4 Z pewnością część wspomnianych czynników wywołujących kryzys związana jest z konkretnymi decyzjami zarządzających. Do tych czynników należą: wielkie przedsięwzięcia oraz przejęcia; podejmując te działania firmy powinny być szczególnie wyczulone i dołożyć wszelkich starań, aby ograniczać istniejące ryzyka. Jednak zaistnienie przeważającej większości czynników wywołujących kryzys nie jest związane ze świadomymi decyzjami przedsiębiorstwa. I to od samego przedsiębiorstwa zależy czy zagrożenie zostanie w porę zidentyfikowane i naprawione. Ale czy istnieje konkretny moment, w którym firmy są szczególnie narażone na występowanie czynników kryzysowych? Więcej nie zawsze znaczy lepiej Keith R. McFarland, autor książki The breakthrough company 2, przeprowadził dokładne badania nad czynnikami sukcesu firm. Twierdząc, że treści zawarte w większości książek biznesowych odnoszą się do wielkich korporacji, postanowił sprawdzić, co sprawia że mniejsze firmy wychodzą z szeregu i stają się wielkimi liderami. Badając ponad 7000 podmiotów gospodarczych i przeprowadzając około 1500 wywiadów z menedżerami, stwierdził, że istnieją trzy podstawowe elementy charakteryzujące małe firmy osiągające sukces. Są to: niskie koszty, dopasowanie do potrzeb klienta poprzez dostarczanie dokładnie tego czego potrzebuje oraz szybkość reakcji na zmieniające się potrzeby klientów oraz rynku. McFarland dodaje jednak, że o ile małe firmy są oszczędne, zwinne i znajdują się blisko klienta, to im bardziej się rozrastają, tym wspomniane wcześniej trzy czynniki sukcesu zaczynają się od siebie oddalać. Tezę tę potwierdza Kevin Kennedy oraz Mary Moore w książce Going the distance: Why some companies dominate while others fail 3. Według nich sukces firmy skutkuje szybkim wzrostem, rozwojem nowych technologii, bardziej skomplikowanych struktur organizacyjnych, zwiększaniem liczby pracowników, itp. Jednym słowem firmy osiągające sukces stają się coraz bardziej złożone. Ta złożoność zdaniem autorów może zostać 2 Keith McFarland; The Breakthrough Company: How Everyday Companies Become Extraordinary Performers; Schwartz Publishing Pty, Limited, Kevin John Kennedy, Mary Moore; Going the distance: why some companies dominate and others fail; FT Press, 2003

5 zuważona i dobrze wykorzystana do zbudowania trwałej przewagi kokurencyjnej, ale może również zostać zignorowana, co prowadzi najczęściej do porażki firmy. Czym różnią się zwycięzcy od przegranych W wyniku przeprowadzonej wyżej analizy, stwierdzamy iż to właśnie zdolność identyfikacji zagrożeń i zmian zewnętrznych oraz odpowiednia reakcja stanowi kluczowy czynnik sukcesu, który odróżnia w biznesie zwycięzców od przegranych. Ponadto jak wynika z przytoczonej literatury firmy powinny koncentrować wysiłki mające na celu identyfikację oraz neutralizowanie zagrożeń w okresie, kiedy firma się rozrasta, a więc odnosi sukcesy. Jest to pewien paradoks i wiele firm w tym momencie spoczywa na laurach, a w samej firmie panuje kult autorów tego sukcesu. Podczas gdy, jak twierdzi McFarland, w tym właśnie momencie zarządzajacy powinni zamiast na sobie skoncentrować się na firmie. Pisze on, że lider powinien rozpoznawać przechodzenie firmy z fazy orkiestry jednego człowieka do fazy bardziej dojrzałej organizacji i zmieniać swoją rolę z pierwszoliniowego zarządcy przez mentora do twórcy strategii firmy. Zespół redakcyjny Profinance s.c., Wszystkie prawa zastrzeżone. 07/08

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach

Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach Ryszard Grądzki * Agnieszka Zakrzewska - Bielawska ** Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach Wstęp Problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi dotyczy wszystkich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

3. Analiza rynku. 3. Analiza rynku. Wersja ucznia

3. Analiza rynku. 3. Analiza rynku. Wersja ucznia 3. Analiza rynku Wersja ucznia 1. Zrozumienie Analizy Rynku 2. Segmentacja rynku 3. Analiza otoczenia zewnętrznego 4. Analiza otoczenia wewnętrznego 5. Pozycjonowanie produktu Podsumowanie rozdziału Pytania

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Błażej Prusak, UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z przedsiębiorstwem jest jak z miłością Nie sztuką jest czerpać z niego radość w okresie rozkwitu

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Redaktor naukowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania 1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie Planowanie jest jedną z funkcji procesu zarządzania. Jest to czynnośd polegająca na wyznaczaniu celów organizacji oraz doborze środków i sposobów ich osiągania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo