CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Komentarz Uwaga społeczeństwa zwrócona jest na to, co rozgrywa się na ogólnokrajowej scenie politycznej. Tymczasem to, co tak naprawdę zadecyduje o naszej przyszłości, umyka powszechnej uwadze. Narosły defi - cyt budżetowy i potrzeba jego ograniczenia pozostaną nie bez wpływu na oczekiwany wzrost poziomu życia Polaków. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie jak odbije się to na lokalnej gospodarce, która tak naprawdę ma decydujący wpływ na poziom życia naszych społeczności. Każde przewidywania są obciążone większym lub mniejszym marginesem błędu, bo mimo że są to gospodarki lokalne, to jednak nie są zupełnie autonomiczne i podlegają wpływom czynników zewnętrznych. Nie zwalnia to nas jednak od starań o podtrzymywanie tempa ich rozwoju. Bankom spółdzielczym, lokalnym samorządom, organizacjom pozarządowym i wszystkim, którym na sercu leży rozwój lokalnych społeczności, na pewno nie zabraknie pracy w najbliższym okresie. Za nami pierwsza połowa roku. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zakończył ją w dobrej kondycji. To istotna wiadomość dla członków Banku, a także dla jego klientów. Zwiększająca się suma bilansowa, wzrost kapitałów powiększonych o osiągnięty w ubiegłym roku zysk, a także wzrost wartości depozytów (stanowiących zasadnicze źródło fi nansowania akcji kredytowej) stwarzają przesłanki do twierdzenia, że ze strony Banku nie nastąpi ograniczenie akcji kredytowej, nawet wobec obostrzeń, które niesie za sobą obowiązująca od września decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, czyli rekomendacja T, ograniczająca dostęp do kredytów osobom o niskich dochodach. Warte też jest podkreślenia wszystkim aktualnym i potencjalnym klientom Banku, że dokonała tego instytucja fi nansowa będąca spółdzielnią. Spółdzielcza forma gospodarowania, lekceważona przez doktrynalnie wyznających liberalną ideologię gospodarczą decydentów, okazała się trwalsza i bardziej odporna na sytuacje kryzysowe, a w przypadku sektora bankowego w dodatku bardziej przyzwoita. Dobitnie uwidoczniło się to w minionym roku, kiedy to banki spółdzielcze jako jedyne nie ograniczyły swym klientom dostępu do kredytów hipotecznych. Bardzo powoli przedostaje się do świadomości rządzących, że w prowadzeniu działalności gospodarczej nie liczy się tylko zysk. Spółdzielczość, jako odmienna forma gospodarowania, rządzi się zupełnie innymi prawami i przyświecają jej inne zasady, niż spółkom prawa handlowego, które miały się okazać panaceum na problemy polskiej gospodarki. Obecny stan prawny dotyczący spółdzielczości w Polsce wymaga nowych regulacji, a przede wszystkim równego traktowania z innymi podmiotami gospodarki. Spółdzielczość bankowa potrzebuje wsparcia, którego mogą jej udzielić klienci i członkowie banków spółdzielczych, a także lokalne samorządy, których do współpracy z bankami spółdzielczymi już nie trzeba namawiać. To pytanie warto stawiać kandydatom w planowanych na jesień wyborach samorządowych. Dla lokalnego rozwoju wynik tych wyborów będzie miał zdecydowanie większe znaczenie, niż wyniki wyborów na szczeblu centralnym. Władysław Klażyński Prezes Zarządu

2 Solidny Pracodawca Bank Spółdzielczy w Skierniewicach kolejny raz otrzymał wyróżnienie Solidny Pracodawca. Ten tytuł w 2009 roku został Bankowi przyznany przez Pro-Media wydawcę Rzecz o Biznesie, wkładki poświęconej zagadnieniom zatrudnienia publikowanej w dzienniku Rzeczpospolita. Była to szósta edycja ogólnopolskiego projektu w dziedzinie Z rąk Ewy Kierzkowskiej statuetkę Orła Agrobiznesu odbiera prezes Władysław zarządzania personelem, gdzie Klażyński wskaźniki solidności pracodawcy stanowiły: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, opinie firm zewnętrznych i wewnętrznych oraz W poprzeddynamika zatrudnienia w ostatnim numerze nich latach. Zagregowane wyniki Naszego Bantych danych świadczyły o prawie ku informowado uzyskania tego tytułu. liśmy o przyznato wyróżnienie świadczy, że niu przez kapipolityka kadrowa prowadzona tułę nominacji w BS w Skierniewicach zgodna do zdobycia jest z powszechnie przyjętym proprzez BS w Skiermowaniem kadr pracowniczych. niewicach prestiżowego tytułu Ogólnopolska gala wręczenia Orła Agrobiznesu. dyplomów odbyła się na zamku Przez kilka miesięcy kapituła kon- w Gniewie. redakcja kursu analizowała materiały dostarczane przez zgłaszających ewentualnego nominata, opinie jego kontrahentów, oraz wyniki finansowe. Zebranie wszystkich danych i zsumowanie wyników daje kapitule konkursu prawo do przyznania tego zaszczytnego miana 22 czerwca w Domu Literatury w Warszawie Władysław Klażyński, prezes Zarządu BS w Skierniewicach, odebrał statuetkę Orła Agrobiznesu z rąk Ewy Kierzkowskiej, wicemarszałek Sejmu, patronującej konkursowi. To kolejne ważne wyróżnienie dla BS w Skierniewicach na forum ogólnokrajowym i jednocześnie informacja dla klientów Banku, że także poza granicami regionu doceniono jego działania na rzecz wspierania klientów z sektora rolno-spożywczego. redakcja Orzeł Agrobiznesu 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 Wszystko da się zrobić Historia gminy Maków, która jest położona 6 km od Skierniewic, dokładnie w połowie drogi między Łodzią a Warszawą, sięga prawdopodobnie XIII w. Najstarszy dokument historyczny zawierający nazwę Maków pochodzi z 1340 roku data ta została przyjęta za początek jej istnienia. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 83 km 2, a zamieszkuje ją około 6 tysięcy mieszkańców. Składa się z 10 sołectw, w których działa sześć szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkole, do którego uczęszcza 100 dzieci. W przededniu obchodów 670-lecia gminy rozmawiamy z jej wójtem, panem Jerzym Stankiewiczem. Panie Wójcie, co należy do największych atutów gminy? Położenie przy drodze ze Skierniewic do Łodzi. Osiedlają się tu i wypoczywają mieszkańcy dużych miejscowości. Szukamy potencjalnych inwestorów, aczkolwiek nie wszystkie oferty przyjmujemy. Nie chcemy na naszym terenie zakładów zatruwających środowisko, ponieważ właśnie ono jest dla nas powodem do dumy. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty, park krajobrazowo-przyrodniczy, 570 ha Zwierzyńca Królewskiego, a także dwie czyste rzeki i zbiorniki wodne atrakcyjne dla wędkarzy. Szykujemy się do uruchomienia sprzedaży 10 ha terenów gminnych podzielonych na 50 działek w miejscowości Święte. Mają korzystne położenie na suchym, otoczonym sosnami terenie, bez komarów. Niewielka odległość od Makowa i panujący tu specyfi czny mikroklimat stanowią ich kolejny plus. Dla inwestorów, a także nowych mieszkańców, kluczową kwestią jest infrastruktura. Gmina jest w 100% zwodociągowana, a po dokładnych obliczeniach doszliśmy do wniosku, że budowa kanalizacji, a potem jej eksploatacja, byłaby nieopłacalna. W pełni sprawdzają się u nas oczyszczalnie przyzagrodowe. Przygotowaliśmy już wniosek o dofi nansowanie takich inwestycji w gospodarstwach indywidualnych. Oczyszczalnia ścieków w gminie działa na potrzeby budynków użyteczności publicznej, które są skanalizowane. Dochód gminy jest dość duży, dlatego też wiele udało nam się już zrobić boisko Orlik, projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dobre wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i sportowy. Największe inwestycje, które kończymy, to budowa dwóch parkingów przy gimnazjum i cmentarzu oraz powstanie amfi teatru na 300 miejsc siedzących. Inwestujemy w drogi, chodniki, naprawiamy stary, 40-letni wodociąg. Zapewniamy też dostęp do Internetu dla dzieci i młodzieży szkolnej, im również przekazaliśmy komputery wycofywane ze współpracujących z nami w tym zakresie fi rm. Sprzęt był sprawny i w pełni wystarczający do nauki. Niestety są miejsca w gminie, do których ze względu na ukształtowanie terenu, sygnał radiowego Internetu nie dociera, ale anteny znajdują się na szkołach i budynkach użyteczności publicznej, pokrywając zasięgiem około 85% powierzchni gminy. Do tego przed urzędem gminy i przed gimnazjum są tak zwane hot spoty, czyli miejsca, gdzie za darmo można połączyć się bezprzewodowo z Internetem. Co jest podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców? Największy odsetek mieszkańców naszej gminy pracuje w przemyśle i usługach. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi około 6 ha, a to za mało, by mogło być źródłem utrzymania. Rozwija się drobna przedsiębiorczość, obecnie działa tu 260 podmiotów gospodarczych, są także i duże fi rmy, takie jak FUNGIS, KONS-MET czy STOL-MET, zatrudniające wielu pracowników. Nie można naszej gminy nazwać ani przemysłową, ani rolniczą, choć prowadzi się u nas uprawy sadownicze czy hodowlę pieczarek. Teren naszej gminy przede wszystkim to sypialnia i miejsce wypoczynku dla ludzi pracujących w miastach. Proszę opowiedzieć o nadchodzącym święcie gminy. 11 września będziemy obchodzić 670-lecie istnienia gminy Maków. Określenie gminy jest umowne, bowiem samorządy obchodzą dopiero 20-lecie działalności, ale już 670 lat temu powstawały tutaj osady, a ślady archeologiczne na terenie gminy wskazują na to, że żyli tu ludzie już w czasach prehistorycznych kultury łużyckiej. Były to tereny podmokłe, zalesione i służące za rewiry łowieckie. Z całą pewnością około 1300 roku był tu już przytułek i szpital. Maków musiał być wtedy znacznie rozwinięty. Tych z Państwa, których zaciekawi nasza historia, zapraszamy do lektury wydanej przez nas książki Historia gminy Maków, obejmującej całe 670 lat jej dziejów. Teraz wydajemy kolejną, w której kładziemy nacisk na lata powojenne. W Makowie działa placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Bank Spółdzielczy obsługuje budżet gminy już od 20 lat, czyli od chwili powstania naszego samorządu. Jeśli są nam potrzebne środki, rozpisujemy przetarg. Bank Spółdzielczy przedstawia ofertę, która z powodzeniem konkuruje z propozycjami potentatów rynku fi nansowego. Bardzo się cieszę, że mam takiego partnera, bowiem ważne jest to, że możemy na przykład zaciągnąć kredyt z marszu, gdy pojawia się jakiś program i trzeba w niego wejść jak najszybciej. W bankach komercyjnych czeka się na każdą decyzję, a w BS są one podejmowane bardzo szybko. Taki partner jest bardzo ważny. Mawiamy, że ludzie są bardzo ważni, ważne są i pieniądze, ale jeśli do tego działają razem... to wszystko da się zrobić. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Sezonowe akcje kredytowe Zadaniem Banku jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie kapitałów fi nansowych i oszczędności oraz przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (aktywa) udzielając kredytów 1. Deponowanie środków pieniężnych przez uczestników rynków fi nansowych umożliwia bankom udzielanie kredytów, natomiast depozytariuszom zarabianie na oprocentowaniu oferowanym przez banki 2. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. Bank umożliwia dokonywanie wydatków pieniężnych w rozmiarach przekraczających aktualnie posiadane przez kredytobiorcę środki pieniężne poprzez tworzenie nowych dochodów 1 Dobrosiewicz Zbigniew; Bankowość; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa; 2003; s79. 2 Matten Chris; Zarządzanie kapitałem bankowym; Dom Wydawniczy ABC; Warszawa; 2000; s10. 3 Iwanicz-Drozdowska Małgorzata; Zarządzanie Finansowe Bankiem; Bankowość; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa; 2005; s23. i środków z równoczesnym ich udostępnieniem kredytobiorcy na warunkach przewidzianych w umowie. Detaliczny charakter działalności banku odzwierciedla największy udział w portfelu kredytowym osób prywatnych. W roku 2008 i 2009, z uwagi na spadek dynamiki wzrostu gospodarczego (zachowany jednak na poziomie dodatnim), struktura portfela kredytowego banków zorientowana była głównie na klienta detalicznego. Kredyty przeznaczone dla osób prywatnych powodują między innymi rozwój rynku dóbr wyższego rzędu, np. samochodów, wycieczek zagranicznych, itp. Dążąc do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, nasz Bank ciągle uatrakcyjnia swoją ofertę produktową. Wszystkie czynniki wpływające na decyzję o skorzystaniu z oferty kredytowej w naszym Banku wspomagane są akcjami promocyjnymi i reklamowymi. Atrakcyjne niskie oprocentowanie niedużych kredytów (do zł), skierowanych do odbiorcy detalicznego, pozwala naszym klientom np. realizować zagrniczne wyjazdy wakacyjne, których jesienny sezon właśnie się zbliża, zakup samochodu, który ułatwi realizację wyjazdów krajowych lub do państw sąsiednich. Każda działalność bankowa powinna być i jest nadzorowana. Regulacje nadzorcze i normy ostrożnościowe mają na celu ograniczanie ryzyka podejmowanego przez banki i instytucje fi nansowe oraz określają granice bezpieczeństwa działalności bankowej 3. Regulacje takie służą całej gospodarce. Klienci potrzebują bezpiecznych banków, więc banki muszą posiadać zabezpieczenia, które zapewnią im płynność fi nansową, a klientom dostęp do kapitału. Michał Grzybowski Nasi klienci Ten Bank się rozwija Pan Grzegorz Pęcherzewski, biegły z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, właściciel Biura Rzeczoznawcy i Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w Ozorkowie, z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach związany jest od około czterech lat. Posiada w nim konto osobiste i fi r- mowe, a zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z tą właśnie instytucją pod wpływem dobrze prowadzonych kampanii reklamowych Banku - ofert, publikacji, czasopism, a także reklamy telewizyjnej Zrzeszenia, emitowanej w łódzkiej telewizji. Pan Grzegorz należy do klientów łódzkiego Oddziału BS w Skierniewicach i mimo wybitnego udogodnienia, jakim jest możliwość internetowej obsługi kont, jest jego częstym gościem, gdyż, jak sam mówi, pracownicy i dyrektor placówki są niezwykle mi- 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 a Nowy adres placówki w Makowie 11 września, podczas obchodów 670 rocznicy powstania Makowa, zostanie przekazany mieszkańcom gminy do użytku nowy obiekt Punktu Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Dawniej mieścił się on w zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach miejscowej gminnej spółdzielni. Nowy obiekt przy ul. Brzosty przeznaczony jest wyłącznie dla celów bankowych, posiada także miejsca parkingowe dla klientów, a przede wszystkim ogólnie dostępny i czynny przez całą dobę bankomat. Punkt organizacyjnie przyporządkowany jest I Oddziałowi Banku w Skierniewicach. Dyrektor Oddziału, Ewa Niedbałka, liczy na to, że makowska placówka zostanie dobrze przyjęta przez mieszkańców tej szybko rozwijającej się gminy. Dbałość o zadowolenie klientów z usług Banku nie ogranicza się dziś tylko do dobrej oferty. To także dbałość o to, w jakich warunkach przyjmujemy ich w naszych placówkach. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż pragniemy, by nasi klienci mieli poczucie, że są przez pracowników Banku doceniani mówi Ewa Niedbałka. Maków to dynamicznie rozwijająca się gmina. Chcemy, by w procesie tym, w większym niż dotychczas stopniu, uczestniczył Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. W makowskiej placówce dostępne będą dla klientów wszystkie produkty i usługi, jakie Bank ma do zaoferowania. Placówka spełnia wszelkie warunki, by z czasem przekształcić się w samodzielny Oddział dodała pani dyrektor. Od września klienci obsługiwani będą w nowym budynku POK w Makowie redakcja łymi, uczynnymi i kompetentnymi ludźmi. Trzy lata temu został wybrany spośród udziałowców Banku jako delegat regionu łódzkiego, a w tym roku został członkiem Rady Nadzorczej. Zdaniem pana Pęcherzewskiego, najważniejszą cechą Banku jest to, że ciągle się rozwija i otwiera nowe placówki. Ze względu na wysoki poziom usług, a także wyspecjalizowaną i przyjazną kadrę, niejednokrotnie odrzucałem inne propozycje, nawet od wielkich potentatów, którzy wchodzą do naszego kraju ze swoim kapitałem podkreśla pan Grzegorz. Również moja córka posiada konto w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach i oboje polecamy go naszym znajomym. redakcja CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Rekomendacja T nie taki diabeł straszny Pierwsze medialne wzmianki o planowa- nym zaostrzeniu kryteriów kredytowania osób fi zycznych pojawiły się w połowie ubiegłego roku. Miały one raczej charakter dość ogólny i wskazywały w za- sadzie wyłącznie na fakt, iż Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi jakieś prace zmierzające do zahamowania zbyt liberalnej polityki kredytowej polskiego sektora bankowego względem kli- entów indywidualnych. Dziś już wiadomo, że wymiernym efektem tychże działań było przyjęcie zbioru dobrych praktyk w obszarze kredytowania tak zwanych klientów detalicznych, których sformalizowaną postać stanowi Rekomendacja T. Tego typu dokument nie jest jednak czymś szczególnie wyjątkowym, jeśli chodzi o regulację systemu bankowego. Rekomendacje wydawane były również w przeszłości i tym samym obligowały banki do określonych zachowań. Odnosiły się one międz innymi do kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem, czy też chociażby adekwatności kapitałowej, to jest minimalnej relacji zasobów kapitałowych banku do jego rzeczywistej skali działalności. Nigdy wcześniej jednak dokument rekomendacji nie był tak istotny dla odbiorców usług bankowych. Nigdy również charakter rekomendacji nie był tak szczegółowy i tym samym, jak twierdzą niektórzy, nigdy nie wiązał bankom tak mocno rąk. Dotyczy to również Rekomendacji S II, której przedmiot merytoryczny stanowiło zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, a więc tak dziś popularnych kredytów mieszkaniowych. Choć w istocie oba dokumenty są do siebie bardzo zbliżone pod względem formy, to jednak różni je wspomniany poziom szczegółowości zalecanych rozwiązań. Zasadniczo inne są również konsekwencje implementacji przedmiotowych norm dla banków, ale również dla klientów detalicznych. Celem Rekomendacji T nie jest tylko i wyłącznie uporządkowanie procesu zarządzania ryzykiem, ale przede wszystkim jednoznaczne ograniczenie ryzykownych praktyk, stosowanych przy kredytowaniu osób fi zycznych. Rekomendacja T geneza problemu Prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego permanentne analizy rynku kredytowego wskazywały na znaczące pogorszenie portfela kredytów udziela- 1 Por.www.knf.gov.pl/Images/Informacja%20o%20sytuacji%20bankow%202009%2E09_tcm pdf, s.19 nych osobom fi zycznym. Innymi słowy, coraz większy ich odsetek jest spłacany w sposób nieterminowy, a w niektórych przypadkach kredytobiorcy całkowicie zaprzestają spłaty. Okazuje się, że w III kwartale 2009 roku, a więc w momencie, gdy prowadzono już zaawansowane prace nad Rekomendacją T, wartość kredytów udzielonych na cele nie związane z działalnością gospodarczą, których spłata jest zagrożona, wzrosła o ponad 50% i ukształtowała się na poziomie 19,7 mld złotych. 1 Fakt ten zaniepokoił dodatkowo Komisję Nadzoru Finansowego i z całą pewnością wpłynął na ostateczną treść Rekomendacji T. Poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy nie było procesem złożonym. W istocie miało tu miejsce nałożenie się kilku okoliczności, które zdeterminowały tak znaczące pogorszenie portfela. Pierwszą z nich jest nazbyt liberalna polityka w zakresie określania zdolności kredytowej, której podstaw sektor bankowy dopatrywał się w szczególnie mocnej presji konkurencji. Obiektywnie podchodząc do sprawy, należy zwrócić uwagę, iż wiele banków detalicznych stosowało tak absurdalne kryteria oceny zdolności kredytowej, że kredyt gotówkowy mógł otrzymać niemalże każdy, nawet gdy jego poziom dochodów nie pozwalał na realizację podstawowych potrzeb, nie mówiąc już o spłacie zobowiązań kredytowych. W zasadzie ocenę ryzyka klienta opierano wyłącznie na jego historycznie uzasadnionej wiarygodności kredytowej. W konsekwencji prowadziło to do sytuacji, w której poziom obciążeń przekraczał wielokrotnie wartość dochodów kredytobiorcy. W żargonie zwykło się określać takiego klienta mianem przekredytowanego. Zjawisko to przybierało i niestety nadal przybiera na sile, co naturalnie prowadzi do powstawania strat w sektorze bankowym. Uwaga Komisji Nadzoru Finansowego nie skupiła się jednak wyłącznie na skutkach dla banków, ale przede wszystkim na skutkach nadmiernego zadłużenia się dla kredytobiorców, nieświadomych często konsekwencji podjętych działań. Rekomendacja T ma w zamiarze powstrzymać eskalację tego zjawiska. Drugą istotną przyczynę pogorszenia jakości portfela kredytów detalicznych stanowią niekorzystne zmiany makroekonomiczne, czyli w szczególności spowolnienie gospodarcze. Jego naturalnym skutkiem jest spadek popytu, ale również wzrost bezrobocia. To z kolei prowadzi do utraty zdolności kredytowej przez znaczną grupę kredytobiorców. Jakie zmiany czekają kredytobiorców? W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż zapisy Rekomendacji T dotyczą tak zwanych ekspozycji detalicznych, a więc tych udzielonych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnej. W praktyce będzie to dotyczyło wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, ale również kart kredytowych i kredytów w rachunkach ROR. Zasady udzielania wszystkich tych kredytów zmienią się istotnie pod rządami Rekomendacji T. Najistotniejsze zmiany dotyczą relacji obciążeń kredytowych do dochodów netto klienta. W żadnym przypadku nie będzie mogła ona przekraczać 65%, a w przypadku osób o dochodach równych lub niższych od wynagrodzenia przeciętnego, obciążenia kredytowe (raty kapitałowe i odsetki) nie będą mogły być wyższe od połowy dochodów netto gospodarstwa domowego. Przyjęta formuła będzie nieprzekraczalna i musi być stosowana w całym sektorze bankowym. Naturalnie praktycznych ograniczeń będzie znacznie więcej. Będą one dotyczyły między innymi: stosowania przez banki realnych progów minimalnych kosztów gospodarstwa domowego, wymogu relatywnie wyższych dochodów w przypadku zaciągania kredytów walutowych (lub indeksowanych) czy też obligowania kredytobiorców do ustanawiania określonych form zabezpieczeń, nawet przy stosunkowo niewielkich kredytach. Przedmiotowy katalog jest znacznie szerszy i w istocie ograniczy w praktyce akcję kredytową. Czy jednak sytuację tę należy oceniać wyłącznie negatywnie? Zdaniem przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego wdrożenie w bankach Rekomendacji T nie wpłynie na obniżenie wartości udzielanych kredytów w ogóle ograniczy jedynie udzielanie kredytów charakteryzujących się wysokim ryzykiem. Ponadto zapisy Rekomendacji T mają zniwelować w przyszłości zjawisko przekredytowania. Ostateczna ocena skutków wprowadzenia tejże regulacji będzie pewnie możliwa najwcześniej za rok. Marian Gola 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 Nowe kredyty na zakup kolektorów słonecznych Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadził do swojej oferty nowy kredyt z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na zakup kolektorów słonecznych. Inwestycje te objęte są programem dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych dla osób fi zycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym i wspólnot mieszkaniowych. Po zrealizowaniu przez kredytobiorcę przedsięwzięcia, kwota dotacji w wysokości 45% kosztów kwalifi kowanych przekazywana jest na spłatę kapitału kredytu. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Jednostkowy koszt kwalifi kowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć zł/m 2 powierzchni całkowitej kolektora. Więcej informacji o tym kredycie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Banku a szczegółowych informacji udzielą pracownicy w naszych placówkach. red. POZIOMO A1 Warszawa, Londyn, Paryż, Rzym I1 Martwica mięśnia sercowego A3 Chodzić z pługiem F3 Historyczna lub literacka K4 Jej nigdy nie wypada A5 Obok cyrkla i linij ki D7 Osiem ramion, zero nóg F9 Błyskotka w uchu A10 Jadalny asparagus H11 Na niebie od pożaru A12 Stare miasto nad Prosną I13 Najważniejszy na klawiaturze komputera C14 Maszynka do czytania A15, dwa, trzy J15 Zieleń w mieście D16 Problem K17 Marzenie nocą A18 Z widelcem G18 Między cztery, a sześć C19 Drapieżny waleń K19 Kod do karty A21 Gdy nic się nie dzieje F21 Zamkowy pokój PIONOWO 1A W nim dżem 10A W desce 14A Iwan, jeden z carów 1C Tłuszcz do potraw 10C Z papierosem w ustach 18C Pieniądze wojaka 5E Do smarowania się 16E Wazowa lub deserowa 1F Pisemne zlecenia wypłaty 9F Brzydkie, gdy małe 5G Końcowa część dzieła G20 W drugą stronę, niż od 14H Często mylona z sarkazmem 1I Mówi, że nie wolno 7I Otwierany w banku 20I W parze z nią 4K Na grypę 13K Odmienny stan świadomości 17L Dla niej grał Beethoven 1Ł Niezbędna w piaskownicy 10Ł Partner Muchomorka (A1, Ł3, B18, C20, L4, I5, D12, Ł14, D1, I9, F12, Ł2, E7, D3) (G10, B18, Ł13, B5) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres Banku lub składać w naszych placówkach do 25 listopada br. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z Nr 16 naszego czasopisma zostały wylosowane następujące osoby: Krystyna Gołębiowska i Ewelina Bobrowska ze Skierniewic oraz Daniel Sobczak z Woli Pękoszewskiej. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, Zakład Energetyczny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, Zakład Energetyczny, ul. Mostowa 30; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Łódź, ul Dolna 5, tel Maków, ul. Brzosty; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Sochaczew, Zakład Energetyczny, ul. Kusocińskiego 7; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych kredyt.

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych kredyt. Załącznik nr 1C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Data wpływu: Numer w rejestrze: Jednostka Banku:. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredytowa linia hipoteczna kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredytowa linia hipoteczna kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH 118 mld PLN 502 tys. łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF wg stanu na 09.2017 liczba czynnych umów kredytowych wg stanu na 09.2017 ok. 58 tys. Liczba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... OSOBA FIZYCZNA

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... OSOBA FIZYCZNA Załącznik nr 01 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz.i WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... I. Wnioskodawca* / Wnioskodawcy* WNIOSKODAWCA I: OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 09 czerwca 2017 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie Załącznik do uchwały Zarządu nr 91/17 z dnia 06.09.2017r. z mocą obow. z dniem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Duszniki Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach. Bank

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW Vorlage 1 Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW dr Justyna Zabawa Vorlage 2 PROGRAM SZKOLENIA 1. Program NFOŚiGW 2. Beneficjenci programu 3. Koszty kwalifikowane 4.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu

Wniosek o udzielenie Kredytu Załącznik nr 9 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Bank Spółdzielczy w Łosicach Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ( obowiązuje od 0.0.205 r. ) Ustroń październik 205 r. KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych L.p.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo