Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Oświęcim 02 lipca 2013r. Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A. Szanowny Panie Prezesie Niedawno odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Zarządu, który obiecał zmiany tj. powstrzymanie skali zwolnień, zredukowanie zadań w czasie wakacyjnym, wcześniej uzgodniliśmy też, że przełożeni nie będą odmawiali pracownikom prawa do zaplanowanego urlopu i uzależniali prawa do wypoczynku od wcześniejszego zrealizowania zadań. Niestety, przyrzeczenie Wiceprezesa nie znajduje jeszcze odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszystko zostało po staremu. Związek Dialog 2005 od dłuższego czasu uporczywie domaga się poprawy warunków pracy w Banku BPH, w sposób uzasadniony, krytycznie odnosi się do sposobu restrukturyzacji Banku, do bezpodstawnych zwolnień z pracy. Niestety, oprócz wycofania się z nadawania programów aktywizujących i naprawczych niewiele zrobiono, aby przywrócić Bank do pozycji instytucji zaufania publicznego, w której Pracownik jest podmiotem i partnerem w biznesie. Zamiast centralnie likwidować przyczyny złej kultury korporacyjnej, Pracodawca o wszystko obwinia szeregowych pracowników. Wzywamy Bank BPH S.A. do poważnego traktowania problemów, które zgłaszaliśmy wcześniej i ponownie zgłaszamy. Wnioskujemy o : 1. zaprzestanie zwalniania pracowników za brak realizacji zadań w wysokości oczekiwanej przez Bank takie działanie jest niezgodne z przepisami prawa pracy, albowiem pracownik jest obowiązany wykonać pracę sumiennie i starannie (art.100 k.p.) i nie może brać odpowiedzialności za rezultat prowadzonej przez Bank działalności biznesowej, 2. zaprzestanie zwalniania Informatyków i przedkładania im do podpisu ryzykownych dla nich porozumień, których treść została narzucona jednostronnie przez Bank, 3. podanie do wiadomości wszystkich pracowników Banku BPH S.A. treści tajnej obecnie Uchwały Zarządu nr 84/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. dotyczącej sposobu traktowania pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn ich niedotyczących, 4. urealnienie planów sprzedażowych adekwatnie do możliwości lokalnego rynku, 5. zlikwidowanie presji sprzedażowej, codziennego mobbingu systemowego, które mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, 1

2 6. obniżenie planów sprzedażowych nakładanych na pracowników w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), 7. realizowanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z przyjętym harmonogramem. W przypadku braku reakcji Zarządu na w/w zagadnienia, z przykrością informujemy, że będziemy zmuszeni interweniować poza Bankiem. Mamy jeszcze nadzieję na refleksję Zarządu Banku BPH S.A. i powstrzymanie się od złych decyzji. Jeszcze jest trochę etycznej i doświadczonej kadry wywodzącej się zarówno z Banku BPH jak i GE Money Banku, która może zmienić Bank. Prosimy, aby Pan wysłuchał życzliwych Bankowi ludzi i zmienił swoje i Zarządu Banku postępowanie zarówno w dziedzinie sposobu prowadzonego biznesu jak i traktowania pracowników. Polityka zastraszania pracowników, wykorzystywanie słabości rynku pracy, nierówne traktowanie ludzi zwalnianych z pracy z przyczyn ich niedotyczących to negatywne oblicze Banku, to nie jest fair play, na które tak często powołuje się Bank BPH na zewnątrz. Oto kilka faktów nakreślających tło dzisiejszej sytuacji Banku BPH S.A. i podstawy naszej determinacji do dalszych działań na rzecz pracowników BPH Nowy Inwestor, GE zakupił dobrze rozpoznawalną markę BPH. W Banku funkcjonował sprawdzony, wysokiej klasy system operacyjny Profile 5.1, Bank zatrudniał doświadczonych i pracowitych ludzi, dysponował świetną kadrą. Bank BPH przejął GE Money Bank i od tej pory miał nastąpić rozwój sieci i oferty Banku dla klientów tak, aby Nowy Bank zwiększył swoją konkurencyjność na rynku (takie informacje przekazywano publicznie). Ludzie z GE Money Banku, chociaż w wąskim obszarze bankowości, pracowali rzetelnie w granicach zadań wyznaczonych przez swój Bank i raczej z optymizmem podchodzili do przejęcia GEMB przez Bank BPH. We wrześniu 2008r. w Planie połączenia Banku BPH S.A. oraz GE Money Banku S.A. podanym do wiadomości publicznej można przeczytać o planowanych efektach skali, potencjale nowego banku, synergiach. Szczególnie ważną dla nas informacją było zapewnienie w w/w dokumencie, że banki nie planują znacznej redukcji zatrudnienia. Wkrótce po połączeniu, Bank BPH przystąpił do realizacji założeń wynikających z Planu i niemal z marszu zwolnił setki ludzi, przy czym pracowników GEMB zatrudnionych na umowach na czas określony nie objęto restrukturyzacją ich umowy po prostu wygasły. Tym sposobem zostali oni wykluczeni z prawa do osłon socjalnych stosowanych w czasie zwolnień grupowych, niezależnie od tego, czy pracowali czasowo przez dwa lata czy sześć (nasze wnioski o równe traktowanie wszystkich osób, których dotknęła likwidacja stanowisk pracy zostały zignorowane zarówno przez 2

3 Pracodawcę jak i niektóre organizacje związkowe, biorące udział w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych). Nowy BPH, zgodnie z Planem, powinien skupić się na rozwoju sieci i produktów bankowych, ale niestety, skupił się na redukcji zatrudnienia, która obecnie liczona jest w tysiącach osób. W dużej mierze Zarząd Banku skoncentrował się na wymianie doświadczonych pracowników na tych nowych, tańszych, zatrudnianych na umowach śmieciowych (zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z wpisaną możliwością zwolnienia z pracy z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia powoduje, że bez podania przyczyny, w każdej chwili, można pracownika zwolnić z pracy co obecnie Bank skrupulatnie wykorzystuje i prowadzi permanentne zwolnienia wśród nowozatrudnionych pracowników). Pracownik zatrudniony czasowo, po bezpodstawnym zwolnieniu z pracy, nie może iść do sądu. Podczas ostatnich negocjacji nad przedmiotem dalszej restrukturyzacji Banku, Pracodawca podał wprost, że zamierza zwolnić do 600 osób i przyjąć do pracy ok. 700 pracowników. To jest w głównej mierze przyczyna restrukturyzacji. Dialog 2005 słusznie nie podpisał z Pracodawcą w tej sprawie porozumienia, nie przyłożył ręki do takiej restrukturyzacji, której negatywnych skutków dzisiaj nie da się policzyć. Nowy Inwestor skupił się także na rujnowaniu systemów informatycznych Banku BPH funkcjonujących przed podziałem. Wcześniej, niemal wszystkie czynności związane z obsługą klientów były wykonywane w jednym systemie, obecnie pracownik wykonuje to samo nawet w kilku aplikacjach, do tego dochodzi częste zawieszanie się systemów, co paraliżuje pracę w Oddziałach. Wszystko wskutek wdrożonych przez Inwestora projektów (wiedzieliśmy, że projekty planowane do przeprowadzenia w IT nie przyniosą lepszych rozwiązań niż były stosowane, dlatego nie zaakceptowaliśmy restrukturyzacji w kształcie przedstawionym przez Zarząd Banku). Zespoły doświadczonych i sprawnie współpracujących Informatyków zostały rozbite, niektóre przerzedzone, a tych niewielu Informatyków znających Bank od podszewki Zarząd Banku postanowił zwolnić, wypłacić rekompensatę pieniężną pod warunkiem, że wszystko informatyk zmigruje, przekaże know how, czyli sam się zlikwiduje zgodnie z oczekiwaniami przełożonych. Po samolikwidacji proces zwijania ocenią przełożeni, którzy zdecydują, czy rekompensata w związku ze zwolnieniem z pracy należy się Informatykowi, czy też nie. Przy okazji, każdy z samolikwidujących swoje stanowisko pracy, w rozwiązaniu stosunku pracy w trybie za porozumieniem stron (zaprojektowanym jednostronnie przez Pracodawcę) oświadcza, że żadnych roszczeń wynikających ze stosunku pracy miał nie będzie. Żadnych, czyli nie tylko tych, związanych ze zwolnieniami grupowymi! Tryb wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników to tzw. indywidualny tryb zwolnień. Zarząd Banku BPH podjął tajną uchwałę dotyczącą dalszych zwolnień 3

4 grupowych (Uchwała 84/2013 z 18 kwietnia 2013r.), nie poinformował strony związkowej o przyczynach podejmowanych działań, nie poinformował też pracowników o treści postanowień przedmiotowej Uchwały. A co najważniejsze, dyskryminuje pracowników IT w stosunkach pracy, tj. w odniesieniu do tych osób, które wcześniej były zwalniane z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Obowiązkiem Pracodawcy jest równe traktowanie wszystkich osób w trakcie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunków pracy. Proces reorganizacji Banku nie został zakończony, będzie jeszcze trwał i nikt nie wie, kiedy się zakończy, zatem jasne kryteria postępowania Pracodawcy powinny być znane Pracownikom Banku. Ponadto czekamy, kiedy Zarząd zacznie wysprzedawać majątek trwały należący do Banku, aby wykazywać wysokie dochody z działalności i mieć podstawę do jeszcze większych bonusów. Inwestor strategiczny nie wywiązał się z Planu połączenia ogłoszonego inwestorom w dniu 23 września 2008r. i ani z jednej strategii ogłoszonej publicznie ( było ich kilka). Niepowodzenie nie ma uzasadnienia w sytuacji mikro i makroekonomicznej związanej z kryzysem na rynkach finansowych. Alior Bank pod Zarządem Prezesa Wojciecha Sobieraja (były Wiceprezes Banku BPH S.A.) zaczął swoją działalność jako nowopowstały Bank w listopadzie 2008r. Pod koniec 2012 r. Alior posiada 203 oddziały uniwersalne z pełnym zakresem usług bankowych, sieć obejmuje 750 placówek (minioddziały i inne punkty), Alior zatrudnia ok osób, w 2013r. planuje zatrudnić kolejnych 1000 osób, zysk brutto Alior Banku za 2012r. to tys. PLN. Podajemy przykład Aliora, bo podczas największego kryzysu na rynkach finansowych rozpoczął swoją działalność bazując w głównej mierze na pracownikach BPH, których pozyskał i zatrudnił na dobrych warunkach płacowych. System operacyjny w Aliorze to Profile, który w Banku BPH jest systematycznie wypierany przez inne systemy preferowane przez obecnego Inwestora. Od czasu podziału Banku BPH zwolniono z pracy tysiące doświadczonych i dobrze wyszkolonych ludzi, którzy mieli wypracowane przez lata dobre relacje z klientami, wielu z nich przeszło do konkurencji m.in. do Aliora, przy okazji zabierając klientów z BPH. Od nowych pracowników wymaga się bardzo dużo, oferując marne wynagrodzenia za pracę, w tym wątpliwe do osiągnięcia premie. Szkolenia e-learningowe, które mają przygotować ich solidnie do pracy w BPH nie zdają egzaminu. Co znamienite, pomimo trudnego rynku pracy w Polsce, nowozatrudnieni, młodzi ludzie często sami rezygnują z pracy nie widząc w Banku BPH żadnych perspektyw. Szanowny Panie Prezesie, zależy nam na Banku BPH, na pracownikach i miejscach pracy, nie pozwolimy na brak poszanowania ludzi, na brak poszanowania naszej kultury. Nawet w Wielki Tydzień Pracodawca nie powstrzymał się 4

5 przed zwalnianiem ludzi z pracy. To ostatnie świadczy samo za siebie i pozostawiamy bez komentarza. Zatem wnioskujemy jak na wstępie. Z poważaniem Alicja Jędrych Przewodnicząca Dialog Sz. P. Andres Bende, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 2. Sz. P. Krzysztof Nowaczewski, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 3. Sz. P. Mariusz Kostera, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 4. Sz. P. Witfried Mathias Seidel, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 5. Sz. P. Grażyna Utrata, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 6. Grzegorz Jurczyk, Członek Zarządu Banku BPH S.A. 7. Sz. P. Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. 8. Sz. P. Veronika Ivanovic, Dyrektor Wykonawczy Banku BPH S.A. 9. Sz. P. Piotr Oleksy, Dyrektor Banku BPH S.A. 10. Sz. P. Paweł Smardz, Dyrektor Zarządzający, Departament Relacji Pracowniczych w Banku BPH S.A. 11. Sz. P. Teresa Karasińska, Dyrektor d/s Relacji Pracowniczych w Banku BPH S.A. 12. Sz. P. Marta Bieniada - Zawadzka, Specjalista ds. Relacji Pracowniczych w Banku BPH S.A. 5

Sz. P. Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Sz. P. Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 12 tel. 506 352 414, 667 895 708, fax 33/84 222 46, mail: organizacjadialog2005@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A.

DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A. DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A. ZA ROK 2014 DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 2 SPIS TREŚCI STR. I. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2014 roku...

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. Stanowiące załącznik nr 1 do raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2013 Wrocław, 3.06.2014 roku SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Bydgoszcz, marzec 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności AKTUALIZACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności AKTUALIZACJA SPÓŁKA AKCYJNA Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O. Gliwice, 8 września 2014 r. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

RB 19/2007 Projekty uchwał ZWZ Banku zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 r. z dnia 19 czerwca 2007 r.

RB 19/2007 Projekty uchwał ZWZ Banku zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 r. z dnia 19 czerwca 2007 r. RB 19/2007 Projekty uchwał ZWZ Banku zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 r. z dnia 19 czerwca 2007 r. Zgodnie z 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter

Bardziej szczegółowo

OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ

OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ ISBN 978-83-933325-0-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet

Bardziej szczegółowo

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników!

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! nr 7 lipiec/2015 SUKCES OPZZ W SEJMIE! Dość kłamstw na temat związkowców J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! 2 Związkowiec OPZZ WYDAWCA Fundacja Wsparcie ul. Kopernika 36/40 00

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: Dom Maklerski IDM S.A.) (dalej: IDMSA) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje określone w przepisach

Bardziej szczegółowo