PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY POZA WIĘZIENNEJ AKTYWNOŚCI SKAZANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY POZA WIĘZIENNEJ AKTYWNOŚCI SKAZANYCH"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY POZA WIĘZIENNEJ AKTYWNOŚCI SKAZANYCH

2 PLAN SZKOLENIA 1. Rodzaje i typy zakładów karnych 2. Klasyfikacja skazanych 3. Charakterystyka skazanych 4. Podkultura przestępcza 5. Prizonizacja 6. Aktywność skazanych 7. Jak dobierać skazanych do pracy w hospicjum 8. Czy warto?

3 RODZAJE ZAKŁADÓW KARNYCH Art. 69 kkw Karę pozbawienia wolności wykonuje się, z zastrzeżeniem art. 87 4, w następujących rodzajach zakładów karnych: 3. zakładach karnych dla młodocianych, 4. zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierwszy, 5. zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych, 6. zakładach karnych dla odbywających karę aresztu wojskowego

4 TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH Art kkw Zakłady karne wymienione w art. 69 mogą być organizowane jako: 3. zakłady karne typu zamkniętego, 4. zakłady karne typu półotwartego, 5. zakłady karne typu otwartego. 2. Zakłady karne, o których mowa w 1, różnią się w szczególności stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego ich obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem.

5 KLASYFIKACJA SKAZANYCH 1. Młodociani 2. Odbywający karę po raz pierwszy 3. Recydywiści penitencjarni

6 CHARAKTERYSTYKA SKAZANYCH wykształcenie roszczeniowość uzależnienia zaburzenia osobowości

7 WYKSZTAŁCENIE SKAZANYCH Skazani młodociani: brak wykształcenia szkoły specjalne szkoły przyzakładowe lub więzienne kursy zawodowe Bardzo rzadko maturzysta, student.

8 WYKSZTAŁCENIE SKAZANYCH Skazani dorośli ukończone szkoły podstawowe ukończone szkoły zawodowe szkoły przywięzienne kursy zawodowe Rzadko matura i wyższe studia.

9 POSTAWY ROSZCZENIOWE Są wynikiem: wyuczonej bezradności skrajnej uległości nasilonej agresywności wcześniejszych doświadczeń z innych placówek wychowawczych norm podkulturowych procesu prizonizacji

10 UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU (F.10.2) To zespół dość typowych objawów somatycznych, zaburzeń zachowania i zaburzeń funkcji poznawczych, w których picie alkoholu staje się dominujące nad innymi poprzednio ważniejszymi zachowaniami. Osiowym objawem jest silny, czasami nie do opanowania głód alkoholu. Częstym zjawiskiem są nawroty picia po różnie trwających okresach abstynencji.

11 OBJAWY ZESPOŁU ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ (wg. ICD 10) 1. Silna potrzeba picia (głód alkoholowy) 2. Upośledzenie kontroli picia 3. Występowanie objawów zespołu abstynencyjnego 4. Zmiana tolerancji na ilość wypijanego alkoholu 5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych przyjemności lub zainteresowań z powodu picia czyli koncentracja życia wokół picia 6. Picie alkoholu pomimo wiedzy o jego szkodliwości

12 ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (F.10.3) Zespół różnych objawów somatycznych (głównie wegetatywnych) i psychopatologicznych, występujący w kilka godzin po zaprzestaniu lub znacznym zredukowaniu długotrwałego picia alkoholu. Objawy abstynencyjne utrzymują się kilka godzin lub, częściej, dni i spontanicznie przemijają. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami lub majaczeniem. Jest zawsze przejawem uzależnienia od alkoholu i postawienie tego rozpoznania ma na celu podkreślenie, że na aktualnym etapie uzależnienia zespół abstynencyjny jest dominującym problemem klinicznym.

13 CO MOŻE ŚWIADCZYĆ O UZALEŻNIENIU? NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ W CZASIE ROZMOWY. wywiad (kurator) lub informacje (Policja, inne) czy przestępstwo było popełnione pod wpływem alkoholu charakter popełnionego przestępstwa (art. 280, 207, 209, 148, 177, 178 kk) przebieg pracy zawodowej rozpad więzi rodzinnej autoagresja, próby samobójcze wypadki pobyty w izbach wytrzeźwień choroby zachowanie podczas rozmowy

14 OSOBOWOŚĆ Osobowość jest to złożony wzorzec głęboko zakorzenionych cech psychicznych, przejawiających się automatycznie w niemal każdej sferze funkcjonowania psychologicznego człowieka. Osobowość uznawana jest więc za wzorzec cech występujących w całym złożonym układzie jednostki.

15 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Zaburzenia osobowości opisywane są w postaci jednostek, które rozpoznaje się za pomocą cech definicyjnych. Każde zaburzenie ma swoją niepowtarzalną listę cech. Kryteria rozpoznawania zaburzeń osobowości obejmują zazwyczaj siedem, osiem lub dziewięć pozycji szczegółowo opisujących cechy, postawy lub zachowania pozostające w wyraźnym związku z danym zaburzeniem. Cecha osobowości jest trwałym wzorcem zachowania przejawianym niezależnie od chwili i w wielu różnych sytuacjach. W przypadku częstego współwystępowania wielu takich cech osobowości można mówić o zaburzeniu osobowości.

16 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Zależne osoba bezradna, nieudolna, uległa, niedojrzała. Wycofuje się z pełnienia dorosłych obowiązków. Spostrzega siebie jako słabą i delikatną. Szuka pocieszenia u osób silniejszych.

17 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Histrioniczne osoba o teatralnym zachowaniu, uwodzicielska, płytka, poszukująca wrażeń, próżna. Reaguje z przesadą na najdrobniejsze nawet zdarzenia. Zachowuje się ekshibicjonistycznie, aby zyskać uwagę i przychylność innych ludzi. Spostrzega samą siebie jako atrakcyjną i pełna uroku.

18 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Narcystyczne osoba egoistyczna, arogancka, mająca przesadnie wysokie mniemanie o sobie, beztroska. Pochłonięta fantazjami o sukcesach, urodzie lub osiągnięciach. Postrzega sama siebie jako godną uwielbienia, a także istotę wyższego rzędu, zasługującą wobec tego na szczególne traktowanie.

19 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Negatywistyczne osoba pełna urazy, przekorna, sceptyczna, niezadowolona. Nie ulega oczekiwaniom innych. Celowo działa nieefektywnie. Daje upust swojej złości w sposób pośredni, krzyżując plany innym ludziom. Jest na przemian kapryśna i rozdrażniona, potem posępna i wycofana.

20 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Masochistyczne osoba uległa, unikająca przyjemności, służalcza. Czuje się godna potępienia, usuwa się w cień. Zachęca innych do wykorzystywania jej. Celowo udaremnia własne przedsięwzięcia. Poszukuje związków z partnerami, którzy ją potępiają lub źle traktują.

21 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Z pogranicza osoba nieprzewidywalna, manipulatorska, niestabilna. Panicznie boi się porzucenia przez innych i odosobnienia. Przeżywa gwałtownie zmieniające się nastroje. Przechodzi nagle z uczucia miłości do nienawiści i na odwrót. Widzi siebie oraz innych ludzi raz w białych, a raz w czarnych kolorach.

22 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Antyspołeczne osoba impulsywna, nieodpowiedzialna, niepodporządkowująca się normom, nie do opanowania. Działa bez namysłu. Spełnia społeczne oczekiwania, o ile służy to jej samej. Lekceważy społeczne obyczaje, reguły i standardy. Spostrzega samą siebie jako wolną i niezależną.

23 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Sadystyczne osoba pełna wrogości, raniąca innych, okrutna, dogmatyczna. Skłonna do nagłych wybuchów wściekłości. Odczuwa zadowolenie z dominowania, zastraszania i upokarzania innych. Jest uparta i niekorygowalna.

24 PODKULTURA PRZESTĘPCZA Tzw. drugie życie zbiór niekontrolowanych, sekretnych zasad wyznaczających zachowania określonych grup w zakładzie karnym. Antonimiczny układ norm, wartości i ról wytworzony przez wychowanków zgodnie z zasadami podkultury przestępczej.

25 PODKULTURA W ZAKŁADZIE całokształt stosunków między skazanymi normy sztywne, szczegółowe, rygorystycznie przestrzegane specyficzny sposób porozumiewania się

26 NORMY KODEKSU WIĘZIENNEGO 1. Regulują kontakty więźniów z funkcjonariuszami (ostrożność, nieugiętość, cwaniactwo) 2. Regulują kontakty tzw. ludzi z więźniami spoza grupy (brutalność, agresja, dyskryminacja, eksploatacja) 3. Regulują kontakty w obrębie tzw. ludzi (lojalność, zakaz donosicielstwa, pomoc)

27 ZASADY FUNKCJONOWANIA PODKULTURY Zasada przemocy Zasada eksploatacji Zasada ograniczonej solidarności Zasada status quo

28 FUNKCJA PODKULTURY PRZESTĘPCZEJ Redukcja, minimalizacja dolegliwości więziennych niezaspokojenie podstawowych potrzeb. CEL DLA KTÓREGO PODKULTURA POWSTAŁA Walka z prawem i jego instytucjami.

29 DEPRYWOWANE POTRZEBY Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeba stymulacji Potrzeba seksualna Potrzeba przynależności Potrzeba odrębności Potrzeba uznania Potrzeba potwierdzania własnej wartości Potrzeba posiadania Potrzeba porządkowania rzeczywistości

30 PRIZONIZACJA Asymilacja kultury więziennej, norm nieformalnego kodeksu postępowania. Specyficzne dla więzienia postawy i sposób zachowania, rytuały i zwyczaje dotyczące jedzenia, ubierania się, pracy, język więzienny, sposób organizacji czasu. Prizonizacja służy łagodzeniu dolegliwości więzienia, ale też i integracji z grupami przestępczymi i stylem życia.

31 PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRIZONIZACJI Kształtowanie zdolności do samodzielnego myślenia Motywacja skazanego do działania np. zorganizowania czegoś dla siebie (odzieży, mieszkania).

32 AKTYWNOŚĆ SKAZANYCH W ZAKŁADZIE KARNYM I POZA NIM praca zajęcia kulturalno oświatowe zajęcia sportowe udział w kursach zawodowych nauka terapia czytanie, oglądanie TV

33 JAK DOBIERAĆ SKAZANYCH DO PRACY W HOSPICJUM 1. Charakter przestępstwa i stosunek do niego 2. Ukończona terapia (jeżeli jest uzależniony) 3. Predyspozycje osobowościowe np. wrażliwość, opiekuńczość 4. Kontakty z rodziną 5. Funkcjonowanie w zakładzie: przynależność do podkultury stosunek do współosadzonych i funkcjonariuszy

Poznawanie w celu pomagania

Poznawanie w celu pomagania Jerzy Mellibruda Zofia Sobolewska-Mellibruda Poznawanie w celu pomagania STUDIUM OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ Wersja poprawiona 7 Przewodnik dydaktyczny dla studentów Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Mgr Joanna Kucharewicz

Mgr Joanna Kucharewicz UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII Mgr Joanna Kucharewicz Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie Anna Bakuła Przemoc w rodzinie Zasięg zjawiska 2011 Komenda Głowna 710941 interwencji domowych, w tym 40816 na wsi Liczba pokrzywdzonych 150 226 (2009) 88388 kobiet 9214 mężczyzn 35 137 dzieci do 13 roku

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia zachowania a środowisko rodzinne dziecka

Zaburzenia zachowania a środowisko rodzinne dziecka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI Studia podyplomowe mgr Ewa Derlikiewicz Zaburzenia zachowania a środowisko rodzinne dziecka Praca dyplomowa napisana w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla służb społecznych Irena Dybalska Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą Ireneusz Stawiński Nr albumu: 4814 Temat: Proces Usamodzielnienia Wychowanek Zakładu Poprawczego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Zuzanna Grabusińska Opole 2010-1 - Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda 1 Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu Jerzy Mellibruda Rok: 1997 Czasopismo: Alkoholizm i Narkomania Numer: 3, 28 Wstęp Od końca lat osiemdziesiątych w wielu placówkach odwykowych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych Alkoholizm to choroba polegająca na systematycznym, nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych kalorii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII mgr Iwona Malorny LOKALNA SIEĆ WSPARCIA I PROFILAKTYKA WOBEC ZJAWISKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE MIASTA BYTOM Praca

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Paweł Ostaszewski Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich Warszawa 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Specyfika spraw nieletnich... 5 1.2. Opiniowanie diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna Projekt 1.20 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Komponent szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska IV rok PSYCHOLOGIA SPIS TREŚCI: Wstęp I. Co to jest uzależnienie od seksu? Czynniki ryzyka erotomanii II.

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1 WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Piotr Kuraś Numer albumu: 68422 RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH Z UZALEŻNIENIEM ALKOHOLOWYM W CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR-MARKOT W WARSZAWIE Praca

Bardziej szczegółowo