Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu."

Transkrypt

1 Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu.

2 Problemy alkoholowe Miliony ludzi na świecie cierpią z powodu uzależneinia od alkoholu. Choroba alkoholowa to przewlekłe i postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, które powinno być leczone.

3 Spis treści Wprowadzenie... 4 Działanie alkoholu na psychikę i organizm człowieka... 4 Uzależnienie od alkoholu jako choroba mózgu... 5 Szkodliwe działanie alkoholu... 5 Picie ryzykowne i szkodliwe oraz uzależnienie... 7 Koszty ekonomiczne i społeczne związane z alkoholem Leczenie pacjentów z uzależnieniem od alkoholu Abstynencja czy redukcja picia? Dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej Podsumowanie

4 1 Wprowadzenie Spośród wszystkich problemów społecznych, jakie występują zarówno w Polsce jak i w Europie, problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie 1. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód zdrowotnych, kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponoszą budżety poszczególnych państw. Według różnych danych koszty te szacowane są na ok. na 1,3% Produktu Krajowego Brutto 1. Koszty bezpośrednie związane z nadmiernym spożyciem alkoholu w krajach Unii Europejskiej (dane z 2003 roku dla 15 państw) obliczone były na 125 miliardów Euro/rocznie 1. W Polsce koszty te szacowane były w roku 2009 na 17,5 miliarda złotych/rocznie. Między innymi z powodu ogromnych strat, jakie ponoszą budżety poszczególnych państw ograniczenie nadmiernego (szkodliwego) spożycia alkoholu staje się koniecznością. Kolejnym bardzo istotnym aspektem, jakie niesie za sobą nadmierne spożycie alkoholu jest jego istotny (negatywny) wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno osób uzależnionych, jak i ich rodzin. Nadużywanie alkoholu powoduje także wiele szkód społecznych, do których zaliczamy między innymi zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie 1. Ponad 80% pacjentów z uzależnieniem od alkoholu pozostaje niezdiagnozowana. Spośród tych, którzy zostali zdiagnozowani tylko bardzo niewielka grupa (około 10%) jest leczona 2. Obecnie u większości pacjentów z uzależnieniem od alkoholu jako ostateczny cel leczenia przyjmuje się całkowitą abstynencję 3. Tymczasem z wielu badań wynika, że abstynencja jest celem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym do osiągnięcia dla bardzo dużej grupy pacjentów. Coraz bardziej uznawaną i akceptowalną alternatywą z punktu widzenia zarówno specjalistów jak i pacjentów staje się koncepcja redukcji ilości spożycia alkoholu. W tym wypadku zwiększa się kluczowa z punktu widzenia skuteczności leczenia motywacja pacjenta do podjęcia terapii. Redukcja nawet niewielkich ilości alkoholu ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjenta jak również redukuje szkody społeczne wynikające z nadużywania alkoholu 4. 2 Działanie alkoholu na organizm i psychikę człowieka Alkohol zajmuje szczególne miejsce wśród substancji spożywanych przez człowieka. Wynika to z faktu, że bardzo szybko - ze względu na niewielki rozmiar cząsteczek - jest wchłaniany przez organizm, wywołując zmiany w samopoczuciu i nastroju, przez większość konsumentów odbierane jako przyjemne. Działanie alkoholu w organizmie zaczyna się już po kilku minutach od spożycia. Alkohol dostaje się do krwiobiegu, a za jego pośrednictwem do mózgu. Następnie zostaje przetransportowany do kory mózgowej, która przetwarza sygnały wpływające na zachowanie człowieka. Pojawiają się najpierw 4

5 pozytywne odczucia w postaci beztroski, rozluźnienia, dobrego humoru a przytłumieniu ulegają negatywne emocje związane na przykład ze stresem. W miarę zwiększania się ilości alkoholu we krwi następuje głębsze jego wnikanie do mózgu. U niektórych osób objawia się to sennością, u innych powoduje wzmożenie agresji, wdawanie się w konflikty, bójki. W momencie, gdy pewien poziom alkoholu we krwi zostaje przekroczony i osiągnie punkt krytyczny, część mózgu odpowiedzialna za oddychanie i pracę serca przestaje prawidłowo funkcjonować. Dochodzi do nie odwracalnego, ostrego zatrucia organizmu, czego następstwem może być niewydolność krążeniowo-oddechowa i w konsekwencji zgon. Częste spożywanie alkoholu prowadzi do zmian chorobowych i uszkodzeń różnych części organizmu. 3 Uzależnienie od alkoholu jako choroba mózgu Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłą, nawracająca chorobą mózgu, która powoduje głębokie zmiany w zachowaniu człowieka oraz jego psychice 5,6. Spożywanie coraz większych ilości alkoholu powoduje stopniowe zmiany w mózgu, które mogą wzmagać potrzebę picia alkoholu oraz osłabiać kontrolę nad piciem, co prowadzi do uzależnienia. Pod względem początku choroby, przebiegu a także podatności, uzależnienie od alkoholu jest chorobą porównywalną do innych chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, astma czy nadciśnienie tętnicze 7. Badania naukowe pokazały, że uzależnienie od alkoholu nie jest spowodowane przez cechy osobowości lub wady danego człowieka, chociaż wiele osób na pewno ma ciągle taki właśnie pogląd 7,8. De facto jest to jednostka chorobowa, którą należy poddać leczeniu. Uwarunkowania genetyczne w połączeniu z czynnikami środowiskowymi przyczyniają się do wzrostu ryzyka rozwinięcia się uzależnienia od alkoholu, chociaż należy zaznaczyć, że wzajemne zależności nie są do końca wyjaśnione. U osoby spożywającej nadmierne ilości alkoholu zachodzą zmiany strukturalne i neurochemiczne w mózgu, które mogą zwiększać potrzebę i chęć picia, osłabiać kontrolę nad piciem, co może prowadzić do uzależnienia od alkoholu.8. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która może dotknąć każdego człowieka niezależnie od wieku i statusu społecznego. Pacjenci nie są w stanie sami ograniczyć ilości spożywanego alkoholu oraz czują wzmożoną potrzebę picia. 4 Szkodliwe działanie alkoholu Według WHO (ang. World Heath Organization) spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy i ryzykowny jest w krajach Unii Europejskiej trzecim w kolejności najistotniejszym 5

6 czynnikiem ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci. Większe ryzyko niesie za sobą tylko palenie tytoniu i nadciśnienie, natomiast ryzyko związane z otyłością i nadmiernym poziomem cholesterolu jest klasyfikowane na miejscu odpowiednio czwartym i piątym. Ponad 60 chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu, który działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy 2. Alkohol i jego metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie 2. Działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny, odpornościowy, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany powoduje zmiany chorobowe w następujących układach 2 : Układ nerwowy: Polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, zwyrodnienie w płatach czołowych, ubytek istoty szarej mózgu. Encefalopatia Wernicke-Korsakowa. Układ pokarmowy: Przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenie wchłaniania, stany zapalne trzustki i wątroby (stłuszczenie, zwłóknienie i marskość). Rak żołądka, wątroby, jelita grubego. Układ krążenia: Nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca). Układ oddechowy: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy. Układ moczowy: Ostra niewydolność nerek, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi i związane z tym objawy dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem się złogów moczanowych). Układ hormonalny: Nieprawidłowe wydzielanie testosteronu, zmniejszenie ruchliwości plemników i zniszczenie ich struktury. Zaburzenia cyklu miesiączkowego. Rak sutka 6

7 Alkohol wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Skutkiem tego jest między innymi zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka zwłaszcza przełyku, wątroby, części nosowej gardła, krtani, tchawicy oraz raka sutka u kobiet. Negatywny wpływ alkoholu polega również na niedoborze witamin i innych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, czego następstwem mogą być zaburzenia widzenia, zmiany skórne, zmiany w błonach śluzowych i szpiku kostnym. Alkohol wywołuje też znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: Bezsenność, depresję, niepokój, zmiany osobowości, próby samobójcze. 5 Picie ryzykowne i szkodliwe oraz uzależnienie Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści chce poprawić sobie nastrój, ubarwić codzienność, zrelaksować się. Spożywanie niewielkich ilości alkoholu może działać korzystnie na zdrowie 32. Dane WHO wskazują, że w Europie jest najwyższe spożycie alkoholu w porównaniu z innymi regionami na świecie - na jednego dorosłego Europejczyka przypada ponad 11 litrów czystego alkoholu rocznie 9. W Polsce spożycie 100% alkoholu na 1 mieszkańca wynosi ok. 9 litrów rocznie (dane z roku 2009) 1. Co ósmy dorosły Polak nie pije alkoholu w ogóle. Kilkanaście procent Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 800 tysięcy uzależnionych oraz ponad 2 miliony osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie 1,32. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasu) niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony 1. Robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie ryzykowne w następujący sposób: Picie ryzykowne to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości 20-40g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i 40-60g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu czystego alkoholu w tygodniu przez kobiety zawierającym się w przedziale g, a w przypadku mężczyzn g. Szkodliwe picie alkoholu opisywane jest jako wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Aby rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu opisany wzorzec picia powinien utrzymywać się, przez co najmniej miesiąc lub wy- 7

8 stępować w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy 1. Robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie szkodliwe w następujący sposób: Picie szkodliwe to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości ponad 40g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 60g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu 210g lub więcej w tygodniu przez kobiety i 350g i więcej w tygodniu przez mężczyzn. Jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w ciąży, matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze. Uzależnienie od alkoholu Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość. Głównym objawem zespołu uzależnienia jest silne pragnienie alkoholu. Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku (picia) 1 : Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ( głód alkoholowy ). Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem, (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia). Fizjologiczne objawy stanu odstawienia pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, tachykardia, podwyższone ciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, napady drgawkowe, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenie) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu). Z powodu picia alkoholu - narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł 8

9 przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia (picie alkoholu, mimo, że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane). Poziom ryzyka po spożyciu określonych ilości alkoholu (według WHO) Poziom ryzyka po spożyciu alkoholu Spożycie czystego alkoholu (g/dobę) Kobiety Mężczyźni Bardzo duże >60 >100 Duże >40 do 60 >60 do 100 Średnie >20 do 40 >40 do 60 Małe 0 do 20 0 do 40 Liczba osób w Polsce pijących ryzykownie, szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu (dane PARPA Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Liczba osób uzależnionych od alkoholu Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików Ok. 2% populacji Ok. 4% populacji Ok. 4% populacji Ok. 800 tys. Ok. 1,5 mln Ok. 1,5 mln Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym 2/3 osób dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin Razem ok. 2 mln osób: dorosłych i dzieci 9

10 Grupa osób najwięcej pijących (powyżej 12 litrów 100% alkoholu rocznie) stanowiąca 7,3% wszystkich konsumentów napojów alkoholowych, spożywa aż 46,1% całego wypijanego alkoholu. Grupa osób mało pijących (do 1,2 litra 100% alkoholu rocznie) stanowiąca 47% konsumentów alkoholu, wypija tylko 4,9% całości spożywanego alkoholu. Mężczyźni piją średnio 3 razy więcej alkoholu niż kobiety 1. W grupie kobiet największe spożycie alkoholu występuje wśród 1 : W wieku lat U kobiet samotnych Z wyższym wykształceniem Na samodzielnym stanowisku (lepsza ocena swojej sytuacji materialnej). W grupie mężczyzn największe spożycie alkoholu występuje wśród 1 : W wieku lat Z wykształceniem zasadniczym zawodowym U pracowników niewykwalifikowanych (gorzej oceniają swoją sytuację materialną). 6 Koszty ekonomiczne i społeczne związane z alkoholem Na koszty ekonomiczne, jakie ponosi budżet państwa z powodu szkód alkoholowych, składają się między innymi następujące czynniki 2,9 : Koszty leczenia, Koszty wypadków drogowych, Zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, Koszty ubezpieczenia, Przedwczesna umieralność, Spadek wydajności pracy. 10

11 Zdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu w krajach Europy Zachodniej i USA wyniosły od 3% do 5% PKB. Według innych analiz straty te szacują się na poziomie 1,3% PKB. Oznaczałoby to, że w 2009 roku straty budżetu państwa w Polsce wyniosłyby od 18 do nawet 35 miliardów PLN. Dla porównania wpływy z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych w 2001 roku wyniosły zaś niecałe 7 miliardów PLN. Z powodu narastających strat ekonomicznych i społecznych, jakie niesie za sobą problem nadmiernego spożycia alkoholu w społeczeństwie został przyjęty przez Radę Ministrów w 2011 roku Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata W dokumencie zostało określonych 8 głównych problemów oraz wynikających z nich 8 celów strategicznych do osiągnięcia. Jako problem pierwszy określono Szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu a za cel strategiczny przyjęto Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu. Na cel strategiczny składają się następujące cele cząstkowe 1 : Poszerzenie wiedzy naukowej na temat zaburzeń wynikających z używania alkoholu, Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z picia szkodliwego i uzależnienia od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka konsumentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie, Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu. Pozostałe problemy zdefiniowane w Narodowym Programie to między innymi Nadmierna dostępność alkoholu (cel strategiczny: Zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu), Zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem, w tym szkody zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych (cel strategiczny - ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) czy też Picie alkoholu przez dzieci i młodzież (cel strategiczny ograniczenie picia alkoholu przez dzieci i młodzież). Również warto wspomnieć o kosztach, jakie ponoszą firmy (zarówno państwowe jak i prywatne) z tytułu nadmiernego (szkodliwego spożycia alkoholu). Na te koszty składają się: 11

12 Absencja w miejscu pracy: Badania przeprowadzone w Szwecji w roku 2006 wykazały, że każdy wypity więcej litr czystego alkoholu zwiększa absencję w pracy z tytułu choroby o 13% 10. Podobne wyniki otrzymano w Norwegii w roku Spadek produktywności pracownika Wypadki i urazy Pogarszające się relacje pomiędzy pracownikami Stres 7 8 Leczenie pacjentów z uzależnieniem od alkoholu Obecnie największym wyzwaniem w leczeniu pacjentów z uzależnieniem od alkoholu jest bardzo niski odsetek pacjentów w terapii oraz bardzo wysoki odsetek nawrotów (dochodzący nawet do 80%) obserwowany szczególnie w pierwszym roku 12,13. Rezultaty z badań europejskich pokazują, że tylko około 8% pacjentów z uzależnieniem od alkoholu jest leczonych. Należy też zauważyć, że olbrzymia większość (79%) pacjentów korzysta z pomocy psychoterapeuty, leczenie farmakologiczne zaś stosowane jest u zaledwie 5% pacjentów 14,15. Obecnie najczęściej jako ostateczny cel leczenia pacjenta z uzależnieniem od alkoholu przyjmuje się abstynencję. Tymczasem wielu pacjentów postrzega abstynencję jako cel mało realny lub wręcz niemożliwy do osiągnięcia 16. Dla pacjentów z uzależnieniem od alkoholu niemających żadnego innego wyboru oprócz abstynencji znacząco zmniejsza się motywacja do podjęcia terapii 16,17. Wiadomo natomiast, że motywacja pacjenta do leczenia jest jednym z głównych czynników zmierzających do poprawy współpracy pacjenta z lekarzem jak również, co najważniejsze, zapewniających skuteczne leczenia. Abstynencja czy redukcja picia? Osoby zdiagnozowane jako pijące ryzykownie, szkodliwie lub uzależnione od alkoholu powinny pozostawać pod opieką specjalisty w praktyce ambulatoryjnej lub stacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego. Pozostaje pytanie, jakie rozwiązanie zaproponować takiej osobie? Według niektórych specjalistów osoba uzależniona nigdy nie stanie się osobą pijącą umiarkowanie, w związku z tym jedynym celem leczenia powinna być całkowita abstynencja a najskuteczniejszą drogą prowadzącą ku temu jest psychoterapia. 12

13 Przeprowadzono wiele badań u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, w świetle, których okazuje się, że cel, jakim jest całkowita abstynencja, jest nie osiągalny dla bardzo dużej grupy pacjentów. Powrót do picia dużych ilości alkoholu jest obserwowane u 40 75% pacjentów w okresie pierwszego roku terapii 18. W okresie 5 lat mniej niż połowa pacjentów utrzymuje abstynencję a 38% pacjentów wraca do szkodliwego picia 19. Długoterminowe badania (16 lat) pokazują, że aż 55% pacjentów nie udaje się utrzymać abstynencji 20. Alternatywą dla całkowitej abstynencji jest koncepcja redukcji ilości spożywanego alkoholu. Udowodniono, że zredukowanie ilości spożywanego alkoholu znacząco zmniejsza ryzyko szkód związanych z alkoholem 19,20,21. Ma to z kolei pozytywny wpływ na aspekty społeczne (poprawa relacji w rodzinie zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie liczby wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców) i ekonomiczne (zmniejszenie naruszeń prawa związanych z alkoholem). Należy również pamiętać o zdecydowanie pozytywnym wpływie na zdrowie somatyczne w przypadku ograniczenia ilości spożywanego alkoholu 16,21,22,23,24,25 : Poprawa stanu psychicznego (mniejsze ryzyko samobójstw), Mniejsze ryzyko chorób wątroby (stłuszczenie, zapalenie, zwłóknienie, marskość), Mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (normalizacja lub znaczące obniżenie ciśnienia krwi, ograniczenie występowania skoków ciśnienia oraz zaburzeń rytmu a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu), Poprawa odporności organizmu (zmniejszenie ryzyka infekcji, chorób zakaźnych a także chorób nowotworowych), Zmniejszenie podatności na choroby układu oddechowego (większa zdolność do usuwania z dróg oddechowych pyłków i bakterii). Dla niektórych pacjentów redukcja ilości spożywanego alkoholu może okazać się ostatecznym celem leczenia 26. Dla innej grup koncepcja redukcji picia może stać się tylko krokiem na drodze do całkowitej abstynencji. Niemniej jednak należy stwierdzić, że dając pacjentom pijącym szkodliwie lub uzależnionym od alkoholu dodatkową opcję (redukcji picia) obok całkowitej abstynencji, zwiększa się możliwość włączenia do leczenia znacznie większej grupy pacjentów 4,17. 13

14 Koncepcja redukcji picia stanowi poważną alternatywę dla preferowanej dotychczas całkowitej abstynencji 3,4,17. Jest to również koncepcja, która jest akceptowana i stosowana przez większość specjalistów pracujących w specjalistycznych palcówkach lecznictwa odwykowego 75% w Wielkiej Brytanii, 62% w Kanadzie, 73% w Australii, 62% w Szwajcarii 27,28,29,30. Podobne wyniki badań uzyskano wśród lekarzy we Francji, którzy ponadto raportowali, że ponad 50% ich pacjentów wolałaby, żeby ostatecznym celem leczenia była redukcja spożycia alkoholu a nie abstynencja 31. W większości krajów Unii Europejskiej koncepcja redukcja ilości spożywanego alkoholu jest podawana jako skuteczna alternatywa dla abstynencji i ma to odzwierciedlenie bądź to w narodowych standardach postępowania z pacjentem uzależnionym od alkoholu, bądź jest stosowana przez lekarzy w praktyce klinicznej 18. Informacje na temat oddziaływań psychoterapeutycznych i farmakologicznych można znaleźć również w dokumentach wydanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia: W stanowisku Rady Konsultacyjnej nr 67 z dnia 25 lipca 2011 r. jest napisane, że Rada Konsultacyjna uważa za celowe rozważenie stworzenia programu farmakologicznego wspomagania psychoterapii uzależnienia od alkoholu z zastosowaniem terapii o udowodnionej skuteczności. W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. wyszczególnione jest, że indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze obejmują między innymi: Postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych, a w szczególności: Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień. 9 Dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej W maju 2010 r. została przyjęta przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia Globalna Strategia Redukująca Szkodliwe Spożywanie Alkoholu. W dokumencie uznano, że szkodliwe spożywanie alkoholu jest jednym z głównych zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i czynnik ryzyka dla populacji. Przyjęty dokument wzywa między innymi do wprowadzenia rozwiązań w celu redukowania szkodliwej konsumpcji alkoholu. 14

15 Ważnym dokumentem wydanym przez Światową Organizację Zdrowia jest wydany w 2009 roku tytuł Efektywność i koszty związane z działaniami redukującymi szkody alkoholowe. Publikacja potwierdza, że w regionie europejskim problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu należą do najczęściej występujących na świecie. Podkreślono, że na naszym kontynencie jest największy odsetek osób umierających nagle lub przedwcześnie w wyniku spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Największe są też koszty społeczne, szacowane na 125 miliardów Euro/rok (koszty pośrednie są oceniane na 270 miliardów/rok), ponoszone z powodu szkód alkoholowych. Na temat zapobiegania szkodliwym skutkom nadużywania alkoholu mówią również dokumenty opracowane przez Parlament Europejski i Radę. Są to Strategia Unii Europejskiej w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu oraz Konkluzje Rady w sprawie alkoholu i zdrowia. Oba dokumenty zachęcają wszystkie kraje członkowskie między innymi do wdrażania skutecznych strategii, opracowanych na podstawie wyników badań, w celu zmniejszenia problemów alkoholowych. Celem strategii jest: Ograniczenie przewlekłych zaburzeń fizycznych i umysłowych związanych ze spożyciem alkoholu, Zmniejszenie liczby zgonów związanych z alkoholem, Dostarczanie konsumentom informacji umożliwiających im dokonanie świadomego wyboru, Ograniczenie szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w miejscu pracy. Szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów wśród osób dorosłych oraz ma negatywny wpływ na wydajność w miejscu pracy. Działaniami, które mogą zapobiec szkodom wywołanym alkoholem u osób dorosłych, a także ograniczyć szkodliwe następstwa w miejscu pracy, są w szczególności: Egzekwowanie koncesjonowania sprzedaży alkoholu, Szkolenia w zakresie odpowiedzialnego podawania alkoholu, Kampanie promujące umiarkowane spożycie alkoholu. 15

16 10 Podsumowanie Zarówno w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest wyraźnie akcentowane, że zdrowie publiczne jest jednym z najważniejszych czynników a jego ochrona powinna mieć najwyższy priorytet we wszystkich Państwach członkowskich. Spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy i ryzykowny jest w krajach Unii Europejskiej trzecim w kolejności najistotniejszym czynnikiem ryzyka pogarszania stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci, tuż za paleniem tytoniu a przed np.: nadciśnieniem tętniczym. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się ze spożywaniem alkoholu. Corocznie z przyczyn bezpośrednio lub pośrednio związanych z używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób. Do poziomu szkód spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu należy zaliczyć też szkody społeczne takie jak spadek wydajności w miejscu pracy, wypadki drogowe, przypadki przemocy w rodzinie. Koszty ekonomiczne spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu, jakie ponoszą budżety Państw są szanowane na 1,3% PKB (17,5 mld PLN w Polsce, w roku 2009) 1. Dotychczas głównym celem leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu była całkowita abstynencja. Niemniej jednak liczne badania pokazują, że cel ten jest bardzo trudny do osiągnięcia dla bardzo dużej grupy pacjentów. Znaczny odsetek pacjentów nie jest w stanie utrzymać abstynencji zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym 13,14. Alternatywnym celem ograniczenie spożycia nadmiernych ilości alkoholu. Cel ten z punktu widzenia pacjenta jest zarówno bardziej osiągalny i akceptowalny. Redukcja spożycia alkoholu niesie za sobą pozytywne skutki zarówno w zakresie poprawy stanu zdrowia jak również relacji społecznych 15,16,17. 16

17 1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 22 marca Anderson P.: Alcohol in Europe; London: Institute of Alcohol Studies (2006) 3. Gastfriend D.: Reduction In heavy drinking as a treatment outcome in alcohol dependence. Journal of Substance abuse treatment; 33 (2007), Ambrogne J.: Reduced-risk drinking as a treatment goal: What clinicians need to know. Journal of Substance abuse treatment; 22 (2002) World Health Organization. International Classification of Diseases (ICD). Dostępne na: http.://www.who.int/classifications/icd/en 6. Gilpin NW i wsp.: Neurobiology of alcohol dependence: focus on motivation mechanisms. Alcohol Res Health 2008; 31: Leshner A: Addiction Is a Brain Disease, and It Matters. Science; vol. 278, 3 październik McLellan AT i wsp.: Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance and outcome evaluation. JAMA 2000; World Health Organization. Global Status Report on Alcohol, Norstrom T. Per capita alcohol consumption and sickness absence; Addiction (2006); 110; Norstrom T. i wsp.: Per capita alcohol consumption and sickness in Norway. European Journal of Public Health 2009, 16(4): Moos RH i wsp.: Rates and predictors of relapse after natural and treated remission from alcohol use disorders. Addiction 2006; 101; Miller WR i wsp.: How effective is alcoholism treatment in the United States? Journal Stud. Alcohol 2001; 62: Alonso i wsp.: Use of mental health service in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatrica Scandinavica 2004: 109 (suppl. 420): Kohn i wsp.: The treatment gap in mental health care. Bulletin of the WHO 2004; 82: Gastfriend D i wsp.: Reduction in heavy drinking as a treatment outcome in alcohol dependence; Journal of Substance Abuse Treatment 33 (2007)

18 17. Miller WR i wsp.: Motivational interviewing: Preparing people for change. New York, Guilford Press, NICE. Alcohol Use Disorders - Diagnosis, assessment and management of harmful drinking and alcohol dependence. Available from: Accessed: January Gual A. i wsp.: Five-year outcome in alcohol dependence. A naturalistic study of 850 patients in Catalonia. Alcohol and Alcoholism Vol. 34, No 2, pp , Mann i wsp.: The long term course of alcoholism 5, 10 and 16 years; Addiction, Vol. 100, Issue 6, article first published online: 1 APR Ambrogne J: Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know; Journal of Substance Abuse Treatment 22 (2002) Xin X i wsp.: Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001; 38: Rehm J i wsp.: The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. Addiction 2010; 105 (5): Schuckit MA: Alcohol-use disorders. Lancet 2009; 373 (9662): Rehm J i wsp.: Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. Lancet 2009; 373; Dawson DA i wsp.: Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, Addiction 2005; 100 (3): Rosenberg H, Melville J, Levell D, Hodge JE. A 10-year follow-up survey of acceptability of controlled drinking in Britain. J Stud Alcohol 1992; 53 (5): Rosenberg H, Devine EG, Rothrock N. Acceptance of moderate drinking by alcoholism treatment services in Canada. J Stud Alcohol 1996; 57 (5): Donovan M, Heather N. Acceptability of the controlled-drinking goal among alcohol treatment agencies in New South Wales, Australia. J Stud Alcohol 1997; 58 (3): Klingemann H. Acceptance and therapeutic practice of controlled drinking as an outcome goal by Swiss alcohol treatment programmes. Eur Addict Res 2009; 15 (3): Luquiens A i wsp.: Is controlled drinking an acceptable goal in the treatment of alcohol dependence? A survey of French alcohol specialists. Alcohol 2011; 46 (5): Fudała J.: Czy moje picie jest bezpieczne? ; PARPAMEDIA,

19

20 Lundbeck Poland Sp.z o.o. ul. Krzywickiego 34, Warszawa, tel , fax

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji Tłumaczenie: Krzysztof Pacholik Redakcja naukowa: Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko Opracowanie: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Zuzanna Grabusińska Opole 2010-1 - Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna Projekt 1.20 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Komponent szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo

Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r.

Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r., Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Kamila Dudek Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych

Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Katedra Medycyny Społecznej Zakład Higieny ANNA BAJEK Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/810/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r.

Uchwała Nr XLV/810/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. Uchwała Nr XLV/810/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Wysokie ciśnienie krwi doświadczenia krajów członkowskich i skuteczne interwencje podejmowane w Europejskim Regionie WHO

Wysokie ciśnienie krwi doświadczenia krajów członkowskich i skuteczne interwencje podejmowane w Europejskim Regionie WHO Wysokie ciśnienie krwi doświadczenia krajów członkowskich i skuteczne interwencje podejmowane w Europejskim Regionie WHO Kluczowe słowa Ciśnienie krwi Choroby przewlekłe i ich zwalczanie Polityka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy P R A C E P R Z E G L Ą D O W E Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 167 186 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy The

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce

Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Raport powstał pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Andrzeja

Bardziej szczegółowo