MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW I MENEDŻERÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW I MENEDŻERÓW"

Transkrypt

1 MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW I MENEDŻERÓW NR 1 / 2006 Gepardy Biznesu Banki spółdzielcze dobrze służą firmom Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

2 Zapraszamy przedsiębiorców i menedżerów firm i banków do elitarnego Klubu Gepardów Biznesu Członkowie klubu mogą brać udział w jego konferencjach, galach i balach Informacje o nich i ich firmach zamieszczane są bezpłatnie na stronie Mogą korzystać z rabatów przyznawanych przez partnerów Spółdzielczego Programu Rabatowego Zamień kontakty na kontrakty więcej informacji:

3 OD WYDAWCY W numerze: Jasna sieć biznesu Komentarz redaktora naczelnego Co poprawić, by zwiększyć dynamizm Rozmowa z Andrzejem Arendarskim Jak szukaliśmy najlepszych Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu... 6 Wzory do naśladowania Zwycięzcy o swoich sukcesach Najdynamiczniejsze banki i kasy spółdzielcze Ich zyski pozostają w kraju Liderzy bankowości Sylwetki wyróżnionych z sektora BS Stawia na nowoczesność i rozwój Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Rankingi z 3653 firmami Z bazy wywiadowni InfoCredit Gwiazdy przedsiębiorczości Wybrała ich kapituła Uroczysty finał Bal ze statuetkami Przyjazne dla przedsiębiorstw Usługi banków spółdzielczych Spółdzielczy Program Rabatowy Informacje i partnerzy programu Jasna sieć biznesu Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Magazynu Przedsiębiorców Gepardy Biznesu. Wysyłany jest on za darmo do ponad 4 tysięcy dynamicznych małych i średnich firm, 585 banków spółdzielczych i 3 zrzeszających, 73 SKOK-ów oraz największych banków komercyjnych, firm windykacyjnych, leasingowych i faktoringowych. Magazyn Przedsiębiorców Gepardy Biznesu, Konkurs Gepardy Biznesu i Klub Gepardów Biznesu są projektami, których misją jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz skłanianie ich do tego, by same siebie wspierały. Magazyn jest czasopismem klubowym. Dociera głównie do potencjalnych członków klubu najdynamiczniejszych firm i instytucji finansowych. Konkurs pozwolił nam znaleźć najlepsze firmy w Polsce, takie, które każdego roku wykazują zyski, a ich wartość rynkowa rośnie najszybciej. W biznesie chodzi bowiem nie o to, by mieć największe przychody, ale by pomnażać majątek właścicieli firm. Wiosną 2006 r. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała na nasze zlecenie wyniki finansowe za lata aż 7576 małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach w granicach od 1 do 40 mln zł w 2002 r. Policzyła ich wartość rynkową w latach , stosując uproszczoną metodologię wyceny przez porównanie ze spółkami giełdowymi, opracowaną przez Instytut Bankowości Spółdzielczej. Następnie wśród nich znalazła 3653 firmy, których wartość rynkowa wzrosła w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. Wycena 188 z nich skoczyła w tym czasie więcej niż 10 razy. Ponadto zwróciliśmy się do firm, banków spółdzielczych i SKOK-ów o podanie wybranych danych za lata r. Otrzymaliśmy prawie dwieście odpowiedzi. Na tej podstawie powstały kolejne rankingi. Dzięki konkursowi Magazyn Przedsiębiorców Gepardy Biznesu dociera do najlepszych firm. Mamy nadzieję, że wiele z nich uzna, że warto zostać członkiem elitarnego Klubu Gepardów Biznesu, do którego mogą należeć tylko właściciele i menedżerowie najlepszych firm i instytucji finansowych, których wartość rynkowa w ciągu 2-3 lat wzrosła przynajmniej o 30 proc. Zadaniem klubu są działania marketingowe i PR na rzecz uczestników projektu oraz umożliwienie im wzajemnego poznania się i rekomendowania produktów i usług. Klub Gepardów Biznesu będzie tworzył jasną sieć powiązań gospodarczych. Umożliwiał zamienianie prywatnych kontaktów i znajomości na kontrakty. Jedną z form działalności klubu będą Konferencje Gepardów Biznesu. Ich uczestnicy będą mogli przedstawić swoje firmy i produkty oraz przekazać innym gościom materiały promocyjne. Cenna też będzie wymiana doświadczeń. W kolejnej edycji konkursu będziemy badali również dynamikę dużych firm. Dzięki temu uzyskamy pełniejszy obraz trendów w gospodarce, zapewnimy też szerszy wachlarz kontaktów. Chcemy znaleźć i poznać najlepszych polskich przedsiębiorców i menedżerów, by pokazywać ich jako wzór do naśladowania, bo to od nich najbardziej zależy byt naszego kraju, to są prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Jerzy Krajewski Magazyn Przedsiębiorców i Menegerów Gepardy Biznesu Kwartalnik Klubu Gepardów Biznesu Nr 1 / październik-grudzień 2006 r. Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski Adres redakcji: Marki ul. Piłsudskiego 37 tel. (22) , , faks (22) , Wydawca: ULAN Sp. z o.o Marki, ul. Piłsudskiego 37 tel. (22) , , faks (22) , Stale współpracują: Andrzej Malanowski, Mariusz Pastor, Zbigniew Wołynka Skład komputerowy: ULAN Sp. z o.o. Reklama: ULAN Sp. z o.o. Agata Kisiołek tel. (22) Druk: Alterna, Mszczonów Nakład: egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy magazynu. Gepardy Biznesu 3

4 ROZMOWA Co poprawić, by zwiększyć dynamizm Z dr. Andrzejem Arendarskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, rozmawia Jerzy Krajewski. Jak ocenia Pan stan naszej gospodarki? Mamy stabilną politykę pieniężną. Jest dobra koniunktura. Gospodarka w III kwartale 2006 r. rozwijała się dobrze, a zakładana w projekcie budżetu na 2007 r. dynamika wzrostu PKB (4,6 proc.) jest, w ocenie KIG, realna i możliwa do osiągnięcia. Realne są również założenia odnoszące się do przewidywanej średniorocznej inflacji (1,9 proc.), chociaż tak niska inflacja będzie trudniej osiągalna niż w tym roku. Uważam, że obecna dobra koniunktura jest w zbyt małym stopniu wykorzystywana do budowania podstaw trwałego wzrostu w latach następnych. A jak układają się relacje KIG z rządem? Utrzymujemy stały kontakt z przedstawicielami rządu, opiniujemy projekty zmian w ustawach, a nasze uwagi są często uwzględniane. Trzeba przyznać, że w sprawach gospodarczych rząd mógłby zrobić o wiele więcej. W Sejmie nie ma projektów nowych przepisów dotyczących biznesu. Zawirowania na scenie politycznej odciągają polityków od spraw istotnych dla gospodarki. Stabilizacja przepisów jest korzystna dla firm. Tak, ale są akty prawne, które wymagają zmian. Na przykład ciągle niezałatwiony jest postulat rejestracji firmy w jednym okienku. Idzie o to, aby nie była to dobra wola prezydentów, burmistrzów i wójtów, lecz aby wynikało to bezpośrednio z przepisów. Skoro rząd wycofał się z szybkiej obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych, niech przynajmniej ułatwi życie przedsiębiorcom, bo w Polsce prowadzenie biznesu nie jest łatwe. Może Pan wymienić kilka najpilniejszych spraw? Krajowa Izba Gospodarcza za najważniejsze dla polskiej gospodarki uważa uchwalenie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakładałaby wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej oraz przyspieszyła proces tworzenia 4 Gepardy Biznesu nowych podmiotów gospodarczych ( jedno okienko ), przeprowadzenie reformy finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zmniejszenie w budżecie państwa wydatków publicznych poprzez ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury, zwiększenie udziału rolników w finansowaniu własnych emerytur, ograniczenie nadmiernego uprzywilejowania emerytur mundurowych, obniżenie podatków zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych przy jednoczesnym znacznym uproszczeniu systemu podatkowego (jedna stawka podatku dochodowego i VAT), przyjęcie nowej ustawy o VAT. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej I z by G o s p o d a rc zej, j e s t c z ł o n k i e m Kapituły Konkursu Gepardy Biznesu. Kierowana przez niego organizacja jest Patronem Honorowym tego konkursu. Jej przedstawiciele wręczyli dyplomy wyróżnionym w konkursie na I Kongresie Gepardów Biznesu i statuetki zwycięzcom na I Balu Gepardów Biznesu. Czy KIG poparłby projekt zmiany Konstytucji RP, wprowadzający roczne vacatio legis na zmiany przepisów podatkowych? Wchodzenie w życie przepisów podatkowych rok po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przyczyniłoby się do stabilizacji, ale wydłużałoby okres wprowadzania pozytywnych zmian. KIG poparłby jednak roczne vacatio legis. Kiedy w Polsce powinno być wprowadzone euro? Opowiadamy się za jak najszybszym wejściem do strefy euro przy właściwym kursie wymiany 4,20 zł za euro. Jedna z akademii ekonomicznych przeprowadziła dla nas symulację, z której wynika, że taki kurs byłby najkorzystniejszy dla największej grupy polskich firm. Biorąc pod uwagę stan gospodarki i finansów publicznych uważamy, że wejście do strefy ERM II powinno nastąpić w 2008 r., a do strefy euro w 2010 r. W Polsce organizowanych jest coraz więcej konkursów dla firm, np. Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma czy Gepardy Biznesu. Ten ostatni KIG objęła honorowym patronatem. Czy uczestnictwo w nich wpływa w jakikolwiek sposób na działanie przedsiębiorstw? Z całą pewnością firmy odnoszą wymierne korzyści z udziału w konkursach. Świadczy o tym wzrastające z roku na rok zainteresowanie konkursami. Rankingi tego typu pomagają podnieść standardy etyczne, mobilizują do osiągania coraz lepszych efektów, sprawiają, że konkurenci nie chcą pozostać w tyle i też angażują się w takie przedsięwzięcia. Jest Pan członkiem Kapituły Konkursu Gepardy Biznesu, w którym głównym kryterium oceny firm jest dynamika wartości rynkowej. Czy ono jest właściwie dobrane? Dawniej cel funkcjonowania firmy postrzegany był dosyć wąsko. Mówiono przede wszystkim o maksymalizacji zysków. Dziś jest już jasne, że trzeba na to zjawisko patrzeć z szerszej perspektywy: z punktu widzenia całej gospodarki, funkcji społecznych. Zmieniły się też kryteria oceny funkcjonowania i wzrostu. Uważa się, że ważnym kryterium działania firmy jest jej zdolność do ekspansji i rozwoju, kreowania strumienia pieniądza. Takie zmiany wartości rynkowej dobrze pokazują ten wzrost. Według niej układane są główne rankingi firm w Konkursie Gepardy Biznesu. Są one w miarę obiektywne. Kapituła dokonuje natomiast wyboru ludzi, których warto pokazać jako wzór do naśladowania, bo to przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy bardzo przyczynili się do rozwoju naszej gospodarki. Rozmowa autoryzowana 25 października 2006 r. Pełny tekst rozmowy dostępny jest na stronie

5 REKLAMA Gepardy Biznesu 5

6 KONKURS Jak szukaliśmy najlepszych Celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, banków spółdzielczych i SKOK-ów, promowanie ich i umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów. W kategoriach obiektywnych Konkursu Gepardy Biznesu dynamika rozwoju określana jest według wzrostu wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Taką uproszczoną metodologię szacowania wartości rynkowej firm i banków opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych, czyli cena do sumy amortyzacji i zysku netto) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca z lat , które podała firma Notoria, pracująca dla dziennika Rzeczpospolita. Przyjęcie ostatniego dnia roboczego marca jako terminu porównań jest umowne. Tego dnia znane są już wyniki finansowe spółek za lata poprzednie, wyceny spółek powinny więc już je uwzględniać. Wartość rynkowa banku czy firmy jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników. Następnie porównywana jest Wskaźniki finansowe dla spółek giełdowych z różnych branż na koniec marca danego roku Nazwa branży C/Z* C/WK*C/PG* C/Z C/WK C/PG C/Z C/WK C/PG C/Z C/WK C/PG C/Z C/WK C/PG Handlowa 13,2 1,1 ** 21,7 1,5 17,5 15,2 2,1 7,0 13,7 2,4 8,8 29,8 3,1 16,9 Budowlana 22,7 1,1 20,9 1, ,1 40,8 2,2 19,2 23 3,5 19,1 Materiałów budowlanych 55,9 1,5 21,3 15,6 1,5 26,2 2,6 11,1 15,9 2,5 9,1 18,7 2,5 11,1 lekki 10,2 0,4 153,6 7,1 0,4 22,8 3,3 11,7 19,4 2,2 8,5 25,1 5,1 17,8 Spożywcza 11,1 0,7 5,3 21,4 0,9 5,6 33,3 2,1 9,6 15,6 2 8,2 21,7 2,3 12,5 Chemiczna 25,6 1,1 7,1 13, ,6 1,6 6,6 8,7 1,8 5,9 16,5 2 9,6 5,8 0,8 11,5 15,7 0, ,9 1,7 10,7 11,6 1,3 5,4 27,8 2,2 13,5 Telekomunikacyjna 24,3 1,2 6,5 20,6 1,1 4,1 1,6 5,0 9,5 1,7 3,9 19,1 1,7 5,5 Informatyczna 32,8 2,8 28,7 29,4 2,6 71,8 30,9 3,7 15,5 53,4 2,5 16,5 27,2 3,1 17,1 Przem. drzewny i papierniczy 10,1 1,6 5,7 14,9 2,5 8,3 23,4 4,5 11,5 10,3 2,8 7,2 22,4 2,9 14 Medialna 23,5 3,1 18,9 49,8 2,3 18 2,7 19,9 23,1 4 11,7 28 5,5 19,3 Banki 20,6 1,7 13,7 24,1 1,5 17,5 338,9 2,2 32,6 20 2,4 13,9 19 3,2 15,9 Inna 15,2 0,8 6,8 22,2 0,6 6,3 30,1 1,2 10,3 20 1,1 7,8 30,5 1,4 10,9 * C = cena akcji, Z - zysk netto na jedną akcję, WK - wartość księgowa na jedną akcję, a PG = zysk netto + amortyzacja na jedną akcję. ** Kreski są w przypadku kiedy dla branży wskaźnik wychodzi ujemny np. z powodu ujemnego kapitału. C/Z branżowy obliczany jest natomiast dla spółek mających zyski po to, żeby np. olbrzymia strata jednej spółki nie generowała ujemnego C/Z dla branży. Źródło: Notoria średnia wartość rynkowa z marca 2003 r. ze średnią z marca 2006 r. Z tego porównania wychodzi dynamika wzrostu wartości rynkowej w latach Jej osiągnięcie wymaga wykonania kilkunastu nieskomplikowanych działań matematycznych. Przykład wyliczeń podany jest na stronie W Konkursie Gepardy Biznesu są też kategorie subiektywne, w których wyróż- niani są ludzie, a nie firmy. Wybiera ich kapituła. W pierwszej edycji były cztery kategorie: Człowiek Biznesu Dekady , Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych i Człowiek Roku Sektora SKOK. Przewodniczącą kapituły w I edycji była posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu.

7 Wzory do naśladowania Menedżerowie najdynamiczniejszych firm uważają, że aby odnieść sukces w biznesie, trzeba dbać o jakość produktów, inwestować w nowoczesność, prowadzić efektywny marketing oraz wykorzystywać fundusze unijne i możliwości, jakie daje członkostwo w UE. Do pierwszej edycji konkursu Gepardy Biznesu, którą zorganizował Instytut Bankowości Spółdzielczej, zgłosiło się ponad 140 przedsiębiorstw, z czego 116 przysłało ankiety z wybranymi danymi za lata Większość z nich to małe i średnie firmy, choć zdarzyły się duże podmioty, takie jak Grupa Solid czy giełdowy Wawel. O konkursie dowiedziały się z ogłoszeń w Gazecie Bankowej, Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wiadomościach Handlowych, TV Biznes i z mailingu. Wartość rynkowa jednej trzeciej z tych firm w ciągu trzech lat wzrosła więcej niż pięć razy, co pokazuje, że do konkursu stanęły naprawdę dynamiczne podmioty. Zapytaliśmy ich szefów, dlaczego udało się im odnieść sukces na konkurencyjnym rynku. W wielu wypowiedziach podkreślana jest wysoka jakość usług i towarów, w której utrzymaniu pomaga ISO. Ważna też jest wykwalifikowana kadra i inwestycje w nowoczesny sprzęt. Często wskazuje się na wzrost potencjału eksportu po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. Budownictwo wyszło z kryzysu Na podium znalazły się dwie wyspecjalizowane firmy budowlane i jedna z branży finansowej. Konkurs wygrało Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii owej B.J. Stasik D. Stasik SJ z Poznania, którego wartość rynkowa wzrosła w trzy lata 44 razy z 1,2 mln zł do 52,4 mln zł. Firma ta, zatrudniając tylko osób, zwiększyła przychody z 8,9 mln zł w 2002 r. do 36,7 mln zł w 2005 r., a zysk netto z 60 tys. zł do ponad 3 mln zł. Jej specjalizacja to budownictwo przemysłowe, logistyka przemysłowa i systemy oczyszczania powietrza. Naszym atutem jest dobra jakość wykonywanych usług i efektywne zarządzanie. Bardzo pomogło nam wprowadzenie ISO w firmie. Uporządkowało jej działalność, wskazało, jakiego typu kontrakty przynoszą nam najwięcej korzyści. Z analizy dokonanej dzięki ISO wynikało, że powinniśmy skoncentrować swoją działalność bliżej siedziby firmy w Wielkopolsce, że większe efekty w postaci nowych kontraktów przynoszą bezpośrednie kontakty z potencjalnymi kontrahentami niż reklamy w czasopismach. Do sukcesów przyczyniła się też doskonała młoda kadra pracowników z wyższym wykształceniem i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przez szkolenia, seminaria i wyjazdy zagraniczne. Ważna jest również dobra, rodzinna atmosfera w firmie, mówi Bolesław Jerzy Stasik, prezes Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii owej B.J. Stasik D. Stasik SJ. Na drugim miejscu znalazła się firma EGB Investments SA z Bydgoszczy specjalizująca się w windykacji i zarządzaniu należnościami. Jej wartość rynkowa wzrosła ponad 30 razy z 1,5 mln zł do 46,6 mln zł. Zwiększyła przychody z 5,2 mln zł w 2002 r. do 15,3 mln zł w 2005 r., a zysk netto z 71 tys. zł do 2,7 mln zł. Zatrudnienie wzrosło w niej z 37 do 122 osób. Powodem powołania do życia EGB Investments SA była wola i idea, rozumiana jako wyrazista chęć i zaangażowanie założycieli, oraz ciekawy, choć kontrowersyjny biznes, jakim jest windykacja. Od samego początku staraliśmy się postępować niezwykle twórczo i w zasadzie nigdy nie spoczęliśmy na laurach. Zarząd od zawsze angażował się we wszystkie najważniejsze projekty,

8 KONKURS Od samego początku staraliśmy się postępować niezwykle twórczo i w zasadzie nigdy nie spoczęliśmy na laurach, podkreśla Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments SA. od przyjęcia pierwszego pracownika, do organizacji wyceny i wykupu największego w Polsce portfela wierzytelności, podkreśla Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments SA. Trzecie miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA z Piaseczna. Jest ono znacznie większe niż dwa poprzednie. Jego przychody w 2002 r. wynosiły 40 mln zł, a w 2005 r. 132 mln zł. Zysk netto wzrósł w tym czasie z 217 tys. zł do 16,4 mln zł. Zatrudnienie zwiększyło się ze 157 do 241osób. W niedługim czasie akcje tej spółki mają trafić na giełdę. Według metodologii IBS jej wartość rynkowa wzrosła z 11,9 mln zł w marcu 2003 r. do 339,6 mln zł w marcu 2006 r. Znaczną poprawę wyników firm budowlanych w badanym okresie wyjaśnił Marek Stefański, prezes zarządu POL-AQUA SA. Lata to czarny okres dla budownictwa i firm z nim związanych. Zanotowano dramatyczny spadek usług w tym sektorze. Efektem tego był upadek wielu, nawet wiodących firm oraz redukcja zatrudnienia i wyprzedaż majątku w pozostałych. POL-AQUA w tym okresie również przeżywała kryzys. Jednakże wyczucie biznesowe, umiejętność planowania oraz jasna wizja przyszłości nakazywała inwestować w sprzęt, technologie i ludzi. Wszystkie zarobione pieniądze były inwestowane. Dzięki temu w 2004 r., gdy z rynku zniknęło wiele konkurencyjnych firm, a pozostali nadal borykali się z problemami, stanowiliśmy świetny potencjał podparty nowoczesnym parkiem maszynowym, mogącym realizować najbardziej skomplikowane zadania. Byliśmy przygotowani do wdrażania nowych technologii, które mogliśmy zastosować w momencie Bardzo pomogło nam wprowadzenia ISO w firmie. Uporządkowało jej działalność, wskazało, jakiego typu kontrakty przynoszą nam najwięcej korzyści, mówi Bolesław Jerzy Stasik, prezes Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii owej B.J. Stasik D. Stasik SJ. wejścia do UE. Środki unijne zwiększyły portfel zamówień, a współpraca z samorządami pozwoliła na ich realizację przy jednoczesnym zmniejszeniu konkurencyjności na rynku. W trudnych okresach średnia wartość kontraktu wynosiła 800 tys. złotych, a obecnie wynosi ponad 10 mln złotych, mówi Marek Stefański. Produkty o najwyższej jakości Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PAECH Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. w Międzychodzie, które zajęło czwarte miejsce w rankingu, prowadzi produkcję elementów betonowych wykorzystywanych przy budowach nawierzchni drogowych, w ogrodzeniach, w budownictwie ogólnym oraz przy produkcji studni kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej. Firma posiada certyfikaty na rury oraz kręgi betonowe i żelbetowe uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa, a także aprobatę techniczną na studzienki kanalizacyjne. Gwarantem wysokiej jakości wytwarzanych elementów jest też nowoczesny sprzęt techniczny umiejscowiony w nowo wybudowanej hali produkcyjnej oraz wyszkolona kadra fachowców. Potwierdzeniem tego jest wdrożony System Zarządzania Jakością ISO Nasza firma rozwija się dynamicznie, gdyż nastawiliśmy się na działanie na dużą skalę. Mamy dobry marketing i utrzymujemy wysoką jakość produktów. Mają one stosowne certyfikaty, mówi Bożena Schubert z działu marketingu PAECH. TERPLAST Sp. z o.o. z Sieradza jest potentatem w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wytwarza ponad pięć milionów metrów sznurka dziennie, co daje około pięć tysięcy ton rocznie. Ma w swojej ofercie produkcyjnej ponad dwieście rodzajów wyrobów. Sukces osiągnęliśmy dzięki dobrej strategii, trafnym inwestycjom w maszyny i technologie, zakupom (przejęciom) innych firm, inwestycjom w zasoby ludzkie, przeznaczeniu zysku na rozwój firmy i umiejętnemu zarządzaniu, wyjaśnia Wiesław Rosa, prezes TERPLAST Sp. z o.o. Dla Marii Nowak, prezes Druk-Intro SA w Inowrocławiu, znalezienie się w czołówce przedsiębiorstw Konkursu Gepardy Biznesu jest ogromnym wyróżnieniem. Bardzo nas cieszy osiągnięcie wysokiej, szóstej pozycji w rankingu, którego wyniki nie opierają się na subiektywnych ocenach jurorów, ale na rzeczywistych danych. Nasz sukces to pochodna ciężkiej pracy i ciągłych inwestycji, które są niezbędne, aby utrzymać się na trudnym i konkurencyjnym rynku. Nie ukrywamy, że zdajemy sobie sprawę z dynamicznego rozwoju drukarni w ostatnich latach, a osiągane wyniki potwierdzają, że założenia dotyczące strategii rozwoju były słuszne. Wciąż unowocześniamy park maszynowy, aby dostarczać klientom produkty o najwyższej jakości. Dzięki temu możemy przyciągać nowych i utrzymywać stałych klientów, a tym samym zapewnić sobie ciągłość produkcji. Bardzo ważnym elementem, który zapewne wpłynął na naszą pozycję, jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy i produkcji, podkreśla Maria Nowak. Szansa w eksporcie Wiele przedsiębiorstw swój dynamizm zawdzięcza większym możliwościom eksportowym po akcesji do UE. Nasza firma jest czołowym polskim eksporterem kontenerów typu offshore dla przemysłu morskiego. Od początku swojego istnienia (1995 r.) realizuje szeroko zakrojoną politykę rozwoju w zakresie nowych technologii oraz stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Silna konkurencja i wzrastająca dynamika krajowego i zagranicznego współzawodnictwa wymusiła na naszej spółce nowe podejście do zasad zarządzania, a co za tym idzie nową strategię rozwoju firmy. Zarząd zwrócił się do każdego pracownika o wspólną odpowiedzialność za działania związane z realizacją zadań. Zarówno kierownicy, jak i szeregowi pracownicy otrzymali odpowiednie kompetencje oraz odpowiedzialność. Daje to im możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i czynności. Do kierowników należy udzielanie szczegółowych rad, co do podejmowanych decyzji na wszystkich szczeblach. 8 Gepardy Biznesu

9 Ranking firm według wzrostu wartości rynkowej od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w tys. zl Wartość rynkowa w tys. zl Dynamika wzrostu wartości rynkowej Branża 1 Wielkopolskie Przedsiebiorstwo Inżynierii owej B.J. Stasik D. Stasik SJ Poznań ,9 Budowlana 2 EGB Investments SA Bydgoszcz ,2 Finansowa 3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA Piaseczno ,5 Budowlana 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe PAECH ZPChr. Sp. z o.o. Międzychód ,9 Materiałów budowlanych 5 TERPLAST Sp. z o.o. Sieradz ,8 lekki 6 DRUK-INTRO SA Inowrocław ,3 Drukarnia 7 BILPLAST Sp. z o.o. Łódź ,5 Materiałów budowlanych 8 GCB Domstal-Miastko SA Miastko ,3 9 TEWES-BIS Sp. z o.o. Barczewo ,8 Spożywczy 10 Kowary-Dywan Sp. z o.o. Kamienna Góra ,7 lekki 11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe Electroserwis Sp. z o.o. Oświecim ,9 12 BIKO-SERWIS J. Bien, R. Koziolek SJ Chęciny ,9 Budowlana 13 Galmar Marciniak SJ Poznań ,0 14 Kancelaria Prawna LEXUS Sp. Komandytowa Wrocław ,9 Finansowa 15 ELGOR+HANSEN Sp. z o.o. Chorzów ,8 16 ELECTUS SA Lubin ,4 Finansowa 17 MAAN Produkcja Uslugi Handel SJ Grójec ,3 18 DREW-TRANS II Chojnice ,2 Handlowa 19 Lubuskie Zakłady Termotechniczne ELTERMA Świebodzin ,6 20 Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO SA Łódź ,1 21 WAMTECHNIK Sp. z o.o. Warszawa ,7 22 ALMA TREND Sp. z o.o. Katowice ,3 Handlowa 23 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BINZ Sp. z o.o. Bełchatow ,2 Budowlana 24 PPH-U EKO-JAR Sp. z o.o. Stary Targ ,9 Materiałów budowlanych 25 HORDGAL Sp. z o.o. Biała Podlaska ,4 Spożywcza 26 WAWEL SA Kraków ,4 Spożywcza 27 PROMAG SA Poznań ,4 Handlowa 28 LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. Siedlce ,1 Budowlana 29 Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA Kraków ,0 Chemiczna 30 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Płońsk ,0 Budowlana 31 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. Świdnica ,0 Budowlana 32 Sanatorium Uzdrowiskowe Pod Tężniami Ciechocinek ,8 Ochrona zdrowia 33 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. Chojnice ,2 Budowlana 34 Zakłady Metalowe POSTĘP SA Zabrze Zabrze ,2 35 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o. Poznań ,0 Handlowa 36 Łódzka Drukarnia Dziełowa SA Łódź ,9 Drukarnia 37 EURO-WENT Sp. z o.o. Gdańsk ,7 38 MDM-DRUK SJ Poznań ,5 Drukarnia 39 EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin ,5 Budowlana 40 PPHU Metal-Zbyt SJ Świdnica ,3 Handlowa 41 EURO Sklep SA Bielsko-Biała ,2 Handlowa Obliczenia wartości rynkowej na podstawie danych z firm i wskaźników giełdowych wykonała Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit. W rankingu ujęte są firmy, których wartość wzrosła więcej niż 5 razy.

10 Każdy pracownik aktywnie uczestniczy we współkształtowaniu swojego miejsca pracy. Odbywa się to przez przedstawianie kierownikom odpowiadającym za działy realnych propozycji odnoszących się do usprawniania ich pola działania. Rola zarządu ogranicza się do analizy wyników oraz podejmowania decyzji strategicznych dla spółki. Zostawia to współpracownikom większe pole manewru, zaś odciążona dyrekcja ma większe możliwości optymalnego zarządzania zakładem. Powoduje to jednocześnie wzrost utożsamiania się pracowników z przydzielonymi im zadaniami i celami przedsiębiorstwa. Zarząd regularnie spotyka się z załogą i omawia uzyskane wyniki finansowe oraz plany na kolejne okresy działalności spółki. Efektem tych działań jest wzrost płac o 15 proc. i realizacja inwestycji o wartości prawie 2 mln złotych, mówi Tadeusz Węgrzyniak, prezes GCB Domstal-Miastko SA. Wysoką dynamikę wzrostu pomogły nam osiągnąć zaawansowane wzorniczo i technologicznie produkty, wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcyjnych (m.in. maszyny CNC sterowane numerycznie), osiągnięcie optymalnej jakości oraz znaczące podwyższenie wydajności przy bieżącej kontroli kosztów, a w konsekwencji zwiększenie rentowności. Wykorzystaliśmy potencjał eksportu, zwłaszcza po wejściu do struktur Unii Europejskiej. Prowadzimy sprawne i celowe zarządzanie. Sprzyja nam również dobra koniunktura oraz rosnący popyt wewnętrzny, także w grupie produktów AGD, podkreśla Krzysztof Kołodziejski, dyrektor zarządzający MAAN Okapy Kuchenne w Grójcu. Sukces osiągnęliśmy dzięki konsekwentnej realizacji obranej i przyjętej kilka lat temu strategii, która zakładała przeznaczenie w całości wypracowanych zysków na inwestycje i modernizację firmy, wyposażenie zakładu w bardziej wydajne urządzenia produkcyjne oraz dzięki automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych, dywersyfikacji odbiorców i zdecydowanemu rozwojowi eksportu. Wykorzystaliśmy szansę, jaką stworzyło wejście Polski do UE. Wdrożyliśmy w całej firmie światowe standardy, metody i narzędzia wspierające zarządzanie, ciągle podnosimy kwalifikacje większości pracowników. Umożliwiło nam to zwiększenie w ciągu ostatnich trzech lat produkcji i przychodów ze sprzedaży o około 100 proc. oraz zwiększenie eksportu o ponad 40 proc., wyjaśnia Jerzy Cieślar, prezes Zakładów Metalowych POSTĘP SA w Zabrzu. Unijne wsparcie W wypowiedziach wielu menedżerów podkreślony jest też wkład funduszy unijnych w ich rozwój i poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. 10 KONKURS Gepardy Biznesu Nasz sukces wynika z tego, że postawiliśmy na rozwój eksportu. Ważne jest to, że jesteśmy spółką pracowniczą (odkupiliśmy ją od NFI) i ludzie pracują jak u siebie. Dostarczamy sprężarki do układów hamulcowych oraz części do tych Inwestujemy w budowę marki i reklamę, starannie wybierając produkty cieszące się największym zaufaniem wśród konsumentów, twierdzi Anna Barabasz-Nowak, dyrektor marketingu Wawel SA. sprężarek. Mają one zastosowanie w ciężarówkach, autobusach i traktorach. Od 1997 r. przedsiębiorstwo posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Aż 90 proc. naszej produkcji eksportujemy do krajów Unii Europejskiej. Od 2002 r. modernizujemy park maszynowy wraz Sukces osiągnęliśmy dzięki dobrej strategii, trafnym inwestycjom w maszyny i technologie, przejęciom innych firm, wyjaśnia Wiesław Rosa, prezes TERPLAST Sp. z o.o. z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki detali, co umożliwia nam utrzymanie odpowiedniego poziomu jakościowego, spełniającego wymagania firm zagranicznych. Zapewnia to wzrost wielkości sprzedaży naszych wyrobów i jej konkurencyjność. Nasze przedsiębiorstwo korzystało i korzysta z dotacji PHARE i Funduszy Strukturalnych dla MŚP dotyczących inwestycji i modernizacji parku maszynowego, jak również wprowadzania nowoczesnych technologii wytwarzania, wyjaśnia Mirosława Ozdoba, sekretarz Rady Nadzorczej FOS POLMO Łódź SA. Do rozwoju naszej firmy przyczynia się sprzyjająca koniunktura na rynku robót drogowych, a także skuteczna polityka przetargowa. Wykorzystanie nowoczesnych technologii połączone z długoletnią tradycją służy zwiększeniu jej konkurencyjności. Wypracowany zysk w dużej części zatrzymywany jest w przedsiębiorstwie i przeznaczany na inwestycje w park maszynowo-samochodowy, będący nieodzownym elementem działalności. Rozbudowane zaplecze pomocowo-techniczne służy obniżaniu kosztów usług zewnętrznych, twierdzi Mirosław Łazarski, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- -Mostowych w Płońsku. W odniesieniu sukcesów pomogło nam znaczne zwiększenie nakładów na zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystujących innowacyjne technologie. Stworzyło to możliwość rozszerzenia asortymentu wykonywanych usług. Zwiększenie nakładów na inwestycje było możliwe dzięki prowadzonej długofalowej polityce finansowej mającej na względzie rozwój spółki. Wyrazem tego jest coroczne przeznaczanie około 70 proc. zysku netto na zwiększenie kapitału rezerwowego. Pozwala to spółce na zachowanie niezależności finansowej w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. Nie bez znaczenia dla spółki było przyznanie środków unijnych na finansowanie działalności inwestycyjnej, mówi Zdzisław Synoradzki, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. w Chojnicach. Aktywny marketing Menedżerowie z działów marketingu podkreślają rolę swoich działów w odniesieniu sukcesu. Szybki rozwój Wawel SA zawdzięcza przede wszystkim konsekwentnej polityce sprzedażowej i produkcyjnej. Od lat produkujemy wyroby o bardzo wysokiej jakości, które niezmiennie znajdują uznanie u konsumentów. Kładziemy duży nacisk na rozwój sieci dystrybucji, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Inwestujemy w budowę marki i reklamę, starannie wybierając produkty cieszące się największym zaufaniem wśród konsumentów. Większość naszych marek zanotowała co najmniej kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży w ciągu ostatniego roku. Jesteśmy pewni,

11 że wraz z otwarciem nowej fabryki, zwielokrotnieniu mocy produkcyjnych i po inwestycjach w marketing zanotujemy dalszy wzrost obrotów i udziału w rynku, twierdzi Anna Barabasz-Nowak, dyrektor marketingu Wawel SA w Krakowie. Rynek logistyki wewnętrznej, na którym już od 25 lat działa PROMAG SA, jest rynkiem rozwijającym się i perspektywicznym. Wykorzystujemy szansę, jaką jest dobra koniunktura gospodarcza i dzięki kreatywności oraz zaangażowaniu całej firmy zwiększamy nasz udział w rynku. W ciągu ostatnich 3 lat poszerzyliśmy znacznie obszar działalności, wprowadzając nowe, bardziej zaawansowane technologicznie produkty. Uznanie klientów zyskały zwłaszcza wielokondygnacyjne systemy pomostowe, zautomatyzowane systemy transportu technologicznego, szeroki wachlarz wózków przemysłowych i systemy przeładunkowe. Aktywny marketing, szeroka sieć sprzedaży, inwestycje w ludzi, zintegrowany system informatyczny i zaplecze magazynowo-produkcyjne zadecydowały o wzroście wartości firmy. Podstawą naszego sukcesu jest indywidualne podejście do naszych klientów i ich problemów logistycznych oraz kompleksowa obsługa obejmująca doradztwo, projekt, dostawę, montaż i serwis, uważa Karolina Tokarz, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i marketingu PROMAG SA w Poznaniu. Dla kancelarii prawnych, które nie mogą reklamować swoich usług, udział w konkursach jest elementem marketingu. Byliśmy przygotowani do wdrażania nowych technologii, które mogliśmy zastosować w momencie wejścia do UE. Środki unijne zwiększyły portfel zamówień, wskazuje Marek Stefański, prezes zarządu POL-AQUA SA. Nasz sukces to efekt przyjętej i konsekwentnie realizowanej polityki skoncentrowanej na obsłudze największych instytucji finansowych w kraju. Realizację celu umożliwił nam przede wszystkim doskonały zespół, złożony z doświadczonych KONKURS specjalistów z branży i świetnie wykształconej kadry. Pomaga nam także wsparcie nowoczesnych technologii oraz wysoko postawiona poprzeczka jakości. Dzięki tym elementom wciąż utrzymujemy doskonałe opinie zarówno w kontakcie z klientami, jak i z dłużnikami. Efektem naszej pracy jest nie tylko wynik osiągnięty w Konkursie Gepardy Biznesu, ale także grono aktualnych klientów, do których należy sześć największych banków w Polsce, w tym dwa z pierwszej trójki, podkreśla Krzysztof Sokołowski, wspólnik prokurent Kancelarii Prawnej Lexus z Wrocławia. Nasz sukces jest wynikiem długoterminowej, jasno sprecyzowanej polityki wdrożeń nowych technologii. Wiąże się z dojściem do pełnej zdolności produkcyjnej w nowym zakładzie produkcyjnym, wybudowanym z własnych środków. Na bieżąco śledzimy nowe światowe technologie w instalacjach budowlanych i odpowiednio na nie reagujemy. Nie szczędzimy środków na podnoszenie kwalifikacji załogi i jej integrację. Prowadzimy rozważną politykę kosztową i przez dobre referencje wykonanych instalacji docieramy do solidnych inwestorów, Jerzy Kortas, prezes zarządu Euro Went Sp. z o.o. w Gdańsku, producenta systemów kominowo-wentylacyjnych. Jerzy Krajewski

12 Najdynamiczniejsze banki i kasy spółdzielcze Banki spółdzielcze zwiększają swój udział w aktywach sektora bankowego. Ich zaletą dla nas jest to, że ich właścicielami są wyłącznie polscy obywatele, a ich zyski pozostają w naszym kraju. Sektor bankowości spółdzielczej, do którego zaliczamy 585 banków spółdzielczych i trzy banki zrzeszające (pomagają one bankom spółdzielczym, które są ich akcjonariuszami), w końcu czerwca 2006 r. miał aktywa stanowiące ponad 8,4 proc. aktywów sektora bankowego w Polsce (BS 6,1 proc., a banki zrzeszające 2,3 proc.) Ambicje jego liderów są jednak znacznie większe. Same banki spółdzielcze chciałyby mieć w 2010 r. 15 proc. aktywów sektora bankowego. Realizacja tych planów będzie trudna, gdyż konkurencja na rynku usług bankowych i finansowych rośnie z roku na rok. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zagraniczne banki mogą działać tu swobodniej niż wcześniej. O klientów walczą też spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe, których aktywa są nieduże (mnie niż jedna setna tego, co mają banki), ale dynamicznie rosną. Zaletą banków spółdzielczych i SKOK dla nas jest to, że ich udziałowcami są wyłącznie polscy obywatele, a ich zyski pozostają w naszym kraju. Blisko ludzi i firm Pod względem liczby placówek sektor spółdzielczy wypada dobrze. Banki spółdzielcze 30 czerwca 2006 r. miały ich 3699, a SKOK ponad 1500, co stanowi 38 proc. liczby placówek bankowych instytucji finansowych. Są one blisko ludzi i firm w małych miejscowościach i miastach, ale coraz częściej również w metropoliach. W bankowości spółdzielczej działają podmioty małe i duże. Postępuje konsolidacja. Depozyty w bankach spółdzielczych gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a w kasach przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Współczynnik wypłacalności w bankach spółdzielczych rośnie z roku na rok. 30 czerwca 2006 r. był najwyższy od kilkunastu lat i wynosił 15,3 proc., czyli był niemal dwa razy wyższy od wymaganego. W sektorze kas dominuje jedna SKOK im. Stefczyka, której aktywa wartości 1,8 mld w końcu 2005 r. stanowiły 35 proc. aktywów wszystkich SKOK. W sektorze banków spółdzielczych największy Krakowski Bank Spółdzielczy (0,9 mld zł aktywów) ma tylko 2,3 proc. jego aktywów. Ponad 60 banków spółdzielczych ma aktywa większe niż 100 mln zł. Wśród banków zrzeszających liderem jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, który powstał z konsolidacji 7 banków regionalnych. Jego aktywa 30 września 2006 r. wynosiły 7,7 mld zł. Ma 81 placówek w całej Polsce. Zatrudnia 1482 osoby. Zrzesza 351 banków spółdzielczych, których aktywa przekraczają 21 mld zł. 12 KONKURS Gepardy Biznesu Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu ma 11 oddziałów. Kilkanaście swoich placówek przekazał zrzeszonym Najdynamiczniejszym bankiem spółdzielczym okazał się BS w Przemkowie. Nagrodę odebrała prezes Janina Pilarek (z lewej). Wręczyła ją Katarzyna Kasztelan z Grupy Concordia, która była sponsorem statuetek. bankom spółdzielczym, by z nimi nie konkurować. Stworzył najbardziej zintegrowane zrzeszenie Spółdzielczą Grupę Bankową, która występuje pod wspólnym logo. Zrzesza 153 BS-y, których aktywa W kategorii Najdynamiczniejsza SKOK wygrała SKOK w Wołominie, zarządzana przez prezesa Mariusza Gazdę. przekraczają 11 mld zł. Mazowiecki Bank Regionalny zrzesza 80 BS-ów o aktywach 5 mld zł. Poza zrzeszeniami działa Krakowski Bank Spółdzielczy. Wygrywają z konkurencją Banki spółdzielcze i SKOK konkurują ze sobą w wielu miejscowościach. Najpoważniejszymi ich rywalem są jednak banki komercyjne, które są wielokrotnie większe i wydają na marketing kilkadziesiąt razy większe kwoty. W Konkursie Gepardy Biznesu wzięły udział te banki i kasy spółdzielcze, które mają czym się pochwalić. W kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy wygrał nieduży BS w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Jako samodzielna jednostka działa od 1973 r. Jego wartość rynkowa w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. wzrosła 4,6 razy z 2,4 mln zł do 11 mln zł. Rygorystyczne dostosowanie się do wymogów współczesnej gospodarki sprawiło, że nasz bank wyrósł na poważnego pośrednika nowoczesnych usług finansowych, cieszących się znakomitą reputacją na lokalnym rynku, ocenia Janina Pilarek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie. Od początku był instytucją samopomocy kredytowej dla drobnych kupców, właścicieli małych warsztatów oraz rolników. Uczył robienia solidnych interesów, dodaje. W latach liczba jego członków zwiększyła się z 894 do Systematycznie od 1998 r. rozszerza rejon działania, otwierając nowe placówki. Od tego czasu uruchomił ich dziewięć (6 filii i 3 punkty obsługi klienta). Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, który w rankingu zajął 2. miejsce, powstał w 1924 r., jest znacznie większy od BS w Przemkowie. W połowie lat 90. ubiegłego wieku przyłączył kilka banków spółdzielczych, zintegrował ich działalność i nadał im dynamizm. Również on tworzy nowe placówki. Korzenie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, który zajął 3. miejsce, sięgają 1871 r. On także wziął udział w konsolidacji, przyłączył sześć okolicznych banków spółdzielczych. Działa w trzech powiatach i w Poznaniu. Banki, które stanęły na podium, są zrzeszone w SGB. Mają nowoczesne produkty, dostępne również przez internet. Oferują obsługę walutową i home banking. Najdynamiczniejszą kasą okazała się SKOK w Wołominie, która w ciągu 7 lat od powstania utworzyła 36 placówek, zatrudniła 120 osób oraz pozyskała 21 tys. członków i 120 mln zł aktywów. Jej placówki działają na terenie trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Na drugim miejscu znalazła się SKOK im. M. Kopernika w Ornontowicach na Śląsku, kierowana przez Antoniego Stadnickiego, który zdobył też tytuł Człowiek Roku Sektora SKOK. Sukces zawdzięcza dynamicznej rozbudowie sieci oddziałów i agencji, efektywnemu marketingowi i sprawnemu zarządzaniu z wykorzystaniem wyrafinowanych programów informatycznych i baz danych.

13 Lp. Lp. Ranking banków spółdzielczych według wzrostu wartości rynkowej od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. Nazwa banku Ranking SKOK-ów według wzrostu wartości rynkowej od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. Nazwa banku Wartość rynkowa w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej 1 Bank Spółdzielczy w Przemkowie ,59 2 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ,71 3 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie ,96 4 Bank Spółdzielczy w Olsztynku ,77 5 Bank Spółdzielczy w Jedlińsku ,71 6 Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj ,70 7 Bank Spółdzielczy w Płońsku ,61 8 Bank Spółdzielczy w Brańsku ,56 9 Bank Spółdzielczy we Włoszczowie ,54 10 Bank Spółdzielczy w Limanowej ,39 11 Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie ,38 12 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ,36 13 Bank Spółdzielczy w Bytowie ,27 14 Bank Spółdzielczy w Sierakowicach ,23 15 Bank Spółdzielczy w Różanie ,22 16 Bank Spółdzielczy w Pionkach ,21 17 Bank Spółdzielczy w Biłgoraju ,14 18 Bank Spółdzielczy w Zambrowie ,05 19 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie ,02 20 Bank Spółdzielczy w Lipce ,98 21 Bank Spółdzielczy w Sejnach ,93 22 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie ,93 23 Bank Spółdzielczy w Gliwicach ,89 24 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ,86 25 Bank Spółdzielczy w Skórczu ,84 26 Bank Spółdzielczy w Załuskach ,81 27 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie ,78 28 Bank Spółdzielczy w Sztumie ,74 29 Bank Spółdzielczy w Raszkowie ,71 30 Bank Spółdzielczy w Jabłonce ,69 31 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ,67 32 Bank Spółdzielczy w Nałęczowie ,67 33 Podkarpacki Bank Spółdzielczy ,58 34 Bank Spółdzielczy w Katowicach ,57 35 Bank Spółdzielczy w Miliczu ,43 36 Bank Spółdzielczy w Leśnicy ,38 37 Bank Spółdzielczy w Tczewie ,31 38 Bank Spółdzielczy w Myszkowie ,30 39 Bank Spółdzielczy w Toruniu ,28 40 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie ,27 41 Bank Spółdzielczy w Brodnicy ,24 42 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem ,19 Dynamika wzrostu wartości rynkowej 1 SKOK w Wołominie ,33 2 SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach ,90 3 SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie ,35 4 SKOK NIKE w Warszawie ,31 Wyróżnieni w Kategorii Człowiek Roku Sektora SKOK 1. Mariusz Gazda, prezes SKOK w Wołominie 2. Ryszard Prus, prezes SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie 3. Marian Skutnik, prezes Południowo-Zachodniej SKOK 4. Andrzej Sosnowski, prezes SKOK im. Stefczyka 5. Antoni Stadnicki, prezes SKOK im. Kopernika w Ornontowicach 6. Jerzy Węcławiak, dyrektor SKOK NIKE w Warszawie

14 KONKURS Liderzy bankowości Józef Mitura wybrany został Człowiekiem Roku Sektora BS. W kategorii Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych Konkursu Gepardy Biznesu wygrał Józef Mitura, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Jego bank jako pierwszy na początku lat 90. zdecydował się na włączenie w swoje struktury innych banków spółdzielczych, borykających się wtedy z problemami finansowymi. Był też jednym z pierwszych banków spółdzielczych, które postawiły na nowoczesność obsługi i pełną komputeryzację. Od trzech lat jest pionierem wśród banków spółdzielczych, które szukają klientów wśród mieszkańców dużych miast, gdzie tworzy swoje placówki. W kategorii tej wyróżnionych zostało pięciu prezesów. Mirosław Potulski, prezes zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, stworzył nowoczesny bank w niedużym mieście. Jako pierwszy w sektorze BS udostępnił klientom 24- -godzinną strefę samoobsługową, w której znajduje się bankomat, wpłatomat i terminal informacyjny. Liczba rachunków bieżących firm wzrosła w BS w Kwidzynie z 1276 w 2002 r. do 1940 w 2005 r. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej rozwija się bardzo dynamicznie otwiera i przyłącza kolejne placówki bankowe i zajmuje coraz wyższe miejsca na liście rankingowej banków spółdzielczych w Polsce. Obecnie plasuje się już w pierwszej dwudziestce pod względem wartości aktywów, co jest bardzo dobrym wynikiem, uwzględniając fakt, że w naszym kraju funkcjonuje obecnie ok. 600 instytucji finansowych tego typu. Podkreślenia wymaga fakt, że centrala Banku mieści się w małym, 3,5-tysięcznym miasteczku. BS w Białej Rawskiej przyłączył cztery banki i obecnie ma już trzynaście placówek w kilku powiatach województw: łódzkiego i mazowieckiego i jak zapowiada prezes Banku Witold Morawski to bynajmniej jeszcze nie koniec tej ekspansji. BS w Białej Rawskiej prowadzi działalność kredytową, oszczędnościową oraz rozliczeniową. Ma nowoczesny Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Barlinku, zbudował największą instytucję finansową mającą siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Atutem jego banku jest 16 nowoczesnych placówek bankowych. Sprawna organizacja, dostosowanie produktów do potrzeb nabywców, dotarcie do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane przy kształtowaniu produktów, oraz długoletnie doświadczenie handlowe składają się na dobrą i stale rosnącą kondycję finansową banku. Stawia na nowoczesność i rozwój Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej polski kapitał, polski bank. 14 Gepardy Biznesu Józef Mitura, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, dynamicznie rozwija sieć placówek w dużych miastach. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Gwarantujemy przyjazną i profesjonalną obsługę, zapewnia prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Witold Morawski. system informatyczny i oferuje nowoczesne usługi: home banking, internet banking, sms banking, własne karty bankomatowe bez opłat oraz międzynarodowe karty płatnicze i karty Lesław Wojtas, prezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, uczynił z niego instytucję finansową o regionalnym zasięgu z największa liczbą placówek (62) w sektorze banków spółdzielczych. Jest liderem bankowości internetowej w sektorze BS. Jego bank zrzesza członków. Ma 110 tys. klientów. Liczba rachunków bieżących firm wzrosła w nim z 6194 w 2002 r. do w 2005 r. Jan Wojtczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie, aktywnie bierze udział w pracach sekcji banków spółdzielczych przy Związku Banków Polskich. Paweł Siano, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, jest twórcą udanej konsolidacji 7 banków zrzeszających, dzięki której powstał największy bank zrzeszający i największe zrzeszenie BS. Potrafi tak układać relacje między bankiem zrzeszającym i bankami spółdzielczymi, by rozwijały się wszystkie. Banki spółdzielcze mają w zrzeszeniu BPS dużą samodzielność. Prezes Siano potrafi wsłuchać się w ich głosy i wypracowywać rozsądne kompromisy we współpracy z nimi. BPS jest w Polsce postrzegany jako duży bank. Ma ponad 80 oddziałów. Jego produkty dobrze wypadają w rankingach ogłaszanych przez media. Ma dobry marketing i PR. kredytowe. Ponadto dysponuje siecią dziesięciu własnych bankomatów oraz prowadzi obsługę dewizową. Udostępnia klientom skrytki sejfowe i wrzutnie do skarbca nocnego. W chwili obecnej Bank w swoich trzynastu placówkach (centrala w Białej Rawskiej, dwie placówki w Rawie Mazowieckiej, oddział w Kowiesach, Błędowie, Regnowie, Nowym Mieście, Mszczonowie, Cielądzu, Grójcu, Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej) zatrudnia 125 pracowników. Ma ponad 4000 członków. O dynamicznym rozwoju świadczą najlepiej same cyfry i osiągnięte przez Bank wyniki. Na koniec września 2006 roku suma bilansowa Banku Spółdzielczego przekroczyła 250 milionów złotych, fundusze własne obecnie przekroczyły 14 milionów złotych, a wynik finansowy netto za wrzesień 2006 r. zamknął się kwotą 2,2 miliona złotych. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej UL. JANA PAWŁA II BIAŁA RAWSKA tel. (046) , faks: (046) A R T Y K U Ł P R O M O C Y J N Y

15 Rankingi z 3653 firmami Wiosną 2006 r. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała na zlecenie Instytutu Bankowości Spółdzielczej wyniki finansowe za lata aż 7576 małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach w granicach od 1 do 40 mln zł w 2002 r. InfoCredit policzył ich wartość rynkową w latach , stosując uproszczoną metodologię wyceny przez porównanie ze spółkami giełdowymi, opracowaną przez IBS. Następnie wśród nich znalazł 3653 firmy, których wartość rynkowa wzrosła w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. Wycena 188 z nich skoczyła w tym czasie więcej niż 10 razy. Ich lista dostępna jest na stronie Tu przedstawiamy tylko pierwszą setkę. Na firmy zostały sklasyfikowane w 28 rankingach dla określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz w zestawieniu, gdzie są pozostałe firmy. Znaleźliśmy 3112 firm, których wartość rynkowa w dwa lata wzrosła o 30 proc. i więcej. To są potencjalni członkowie Klubu Gepardów Biznesu. Najwięcej jest ich w branży handlowej (527), budowlanej (433), przemyśle m (407), obsłudze nieruchomości (311) i branży spożywczej (230). W grupie 188 firm, których wartość rynkowa wzrosła więcej niż 10 razy, najwięcej jest firm z branży budowlanej (53), handlowej (32) W kategorii Najbardziej Dynamiczne Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w latach wygrała firma budowlana STENDA Sp. z o.o. z Warszawy. Nagrodę dla niej odebrał prezes Jerzy Dmochowski. KONKURS i przemysłu lekkiego (26). Ten ostatni wypadł nadspodziewanie dobrze, gdyż aż jedna czwarta firm z tego przemysłu może poszczycić się 10-krotnym wzrostem wartości rynkowej, a dwie znalazły się na podium rankingu. Wygrała go jednak spółka z branży budowlanej. Firmy z podium sukces zawdzięczają m.in. temu, że startowały z niskiego poziomu wartości rynkowej kilka, góra kilkanaście tysięcy złotych. O zwycięstwie Stendy zadecydował duży kontrakt budowlany zrealizowany w 2004 r. Dla firm szyjących ubrania na zlecenie niemieckich odbiorców, które zajęły 2. i 3. miejsce, ważny był wysoki kurs euro w 2004 r. Obecnie firmy te nie rozwijają się dynamicznie. Założyciele Stendy wybierają się na emeryturę, a firmy tekstylne negatywnie odczuwają spadek kursu euro i dalekowschodnią konkurencję. Nadal dobrze radzą sobie specjalistyczne firmy budowlane. Na uwagę zasługuje też szybki rozwój Business Centre Sp. z o.o. z Warszawy (76. miejsce), która organizuje Business Centre Club. Jeszcze większy sukces komercyjny odniósł Instytut Archeologii i Etnologii PAN (miejsce 37). W rankingach można znaleźć więcej takich ciekawostek.

16 KONKURS 100 najdynamiczniejszych małych i średnich firm w Polsce według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. Wartość Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w tys. zł rynkowa w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej Branża 1 STENDA Sp. z o.o. Warszawa ,09 Budowlana 2 Paterek Textile Sp. z o.o. Nakło nad Notecią ,67 lekki 3 Max Moden Sp. z o.o. Goleniów ,95 lekki 4 Budownictwo Drogowe Budar Sp. z o.o. Smyków ,87 Budowlana 5 EKOINSTAL Sp. z o.o. Sucha Beskidzka ,16 Budowlana 6 FUTREX Sp. z o.o. Goleniów ,19 lekki 7 EURO - COMFORT Sp. z o.o. Leszno ,37 lekki 8 Pol-Scan Cooper Co Sp. z o.o. Łódź ,68 Spożywcza 9 HOTEL SPA DR IRENA ERIS Sp. z o.o. Krynica Zdrój ,37 Hotele 10 FINCO - STAL SERWIS Sp. z o.o. Żabia Wola ,80 11 EUROSTAL - POŁUDNIE S.J. Bochnia ,76 Handlowa 12 DZIERZBUD Sp. z o.o. PW Dzierzgoń ,70 Budowlana 13 SUCCES Sp. z o.o. Kraków ,83 lekki DESEN - POŁUDNIE PHU Sp. z o.o. TEGONA Techniczno- -Górnicza SA Chrzanów ,66 Handlowa Katowice ,55 Budowlana 16 ARLEN SA Warszawa ,56 lekki 17 SPOIW - CANDI S.J. Siedlec ,13 Spożywcza 18 HUT - MAR Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ,76 Budowlana GIPIURA - HAFTY ŚWIDNICKIE Sp. z o.o. BONITEX SA Zakłady Tkanin Technicznych LIEBRECHT & WOOD POLSKA Sp. z o.o. Świdnica ,27 lekki Bolesławiec ,12 lekki Warszawa ,16 Zarządzanie nieruchomościami 22 Tematrans Poland Sp. z o.o. Sosnowiec ,33 Transportowa 23 MŁYN PROCHOWICE Sp. z o.o. Prochowice ,52 Spożywcza ARAMIS SHIPPING AGENCY Sp. z o.o. JAKOBS GIBB POLSKA Sp. z o.o. Gdynia ,07 Transportowa Warszawa ,05 Doradztwo techniczne 26 TAGRA - MATRIX Sp. z o.o. Poznań ,27 Budowlana 27 ROW Sp. z o.o. Przeds. Robót Górniczych Jastrzębie Zdrój ,18 Budowlana 28 JEANS LAND Sp. z o.o. Wesoła ,16 lekki 29 SOLARIS OPTICS SA Józefów ,23 30 Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. Brześć Kujawski ,18 31 POLMLEK Sp. z o.o. Pułtusk ,57 Spożywcza 32 LEDRIN Sp. z o.o. Lublin ,77 lekki 33 ALVI - POLSKA Sp. z o.o. Jelenia Góra ,39 lekki 34 AFA POLSKA Sp. z o.o. Kraków ,37 Budowlana EMES - Mining Service Sp. z o.o. ANIMEX - ZAKŁAD PIERZARSKI Sp. z o.o. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Katowice ,58 Budowlana Kraków ,19 lekki Warszawa ,19 Prace badawcze 38 UNI - BUD - SYSTEM S.A. Szczecin ,64 Handlowa 39 ERBEDIM Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski ,24 Budowlana 40 POLY TOR Sp. z o.o. Toruń ,77 Chemiczna 41 PRODIT Sp. z o.o. Kraków ,55 Budowlana 42 INTER GLOBUS Sp. z o.o. Warszawa ,28 Handlowa 43 IZOLTECH Sp. z o.o. Warszawa ,87 Budowlana 44 Allianz Polska S.A. PTE Warszawa ,77 Finansowa 45 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych S.J. Wadowice ,55 Budowlana 46 SYNTEX Sp. z o.o. Łowicz ,43 lekki 47 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ,39 Budowlana 48 SCORPIO Sp. z o.o. Łódź ,17 Handlowa 49 Przeds. Robót Inżynieryjno- -Drogowych Sp. z o.o. Działdowo ,83 Budowlana 50 POLDAUN Sp. z o.o. Morawica ,79 lekki 100 najdynamiczniejszych małych i średnich firm w Polsce cd. według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. Wartość Lp. Nazwa firmy Siedziba 51 Polskie Konsorcjum Budowlane Inwest SA Wartość rynkowa w tys. zł rynkowa w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej Branża Ząbki ,59 Budowlana 52 Fortum DZT Service Sp. z o.o. Świebodzice ,87 Budowlana 53 Przedsiębiorstwo Hotelarsko- -Turystyczne Sp. z o.o. Warszawa ,85 Turystyczna 54 BUDREM Luzino ,69 Budowlana 55 TECHFORMONT Sp. z o.o. Chełmek ,66 56 Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA Kępno ,66 Budowlana 57 JUPOL - CAR Sp. z o.o. Warszawa ,62 Wynajem samochodów 58 EKSA Sp. z o.o. Warszawa ,56 Handlowa 59 POL-AQUA SA Piaseczno ,42 Budowlana 60 LAMA GOLD POLAND Sp. z o.o. Poznań ,35 lekki 61 ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Gdynia ,10 Budowlana 62 BUDBAUM Sp. z o.o. Białystok ,03 Budowlana 63 EUROMARK POLSKA SA Warszawa ,43 lekki 64 HANDLOMIX Sp. z o.o. PPHU Legnica ,42 Budowlana 65 SONTEX Sp. z o.o. Warszawa ,24 Handlowa 66 Scan-GROUP Agencies Sp. z o.o. Gdynia ,19 Transportowa 67 COLOREX SYSTEM Sp. z o.o. Kraków ,01 Handlowa PROTEKTOR SA Lubelskie Zakłady u Skórzanego Lublin ,92 lekki FERAX POLONIA - ITALIA J.V. Co Ltd Sp. z o.o. 70 CANEXPOL Sp. z o.o. Zduńska Wola ,68 Handlowa Ostrów Mazowiecka ,08 Przem. drzewny i papierniczy 71 EKO - Inest - J.V. Sp. z o.o. Białystok ,95 Handlowa 72 NOMICO S.J. Kamionka Wielka ,75 73 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA Przem. drzewny i papierniczy Ostrzeszów ,70 Budowlana 74 DELPHJA YACHTS KOT S.J. Olecko ,64 75 MARKIT WĄBRZEŹNO Sp. z o.o. Wąbrzeźno ,43 lekki 76 BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. Warszawa ,15 Doradztwo gosp. 77 AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SA Poznań ,13 Transportowa 78 KOPANIA Sp. z o.o. Głowno ,01 lekki 79 SPITZER SILO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ,01 Handlowa Przeds. u Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. COMPASS SA Przeds. Geodezyjno-Informatycze Strzelno ,77 Spożywcza Kraków ,74 Doradztwo techniczne 82 ERBUD Sp. z o.o. Warszawa ,67 Budowlana 83 ŻARÓW SA Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów ,48 Chemiczna 84 MARCAN Sp. z o.o. Warszawa ,42 Budowlana 85 MEDEXPORT PLUS Sp. z o.o. Warszawa ,08 Handlowa 86 CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. Płock ,63 87 TPS Sp. z o.o. Strzelin ,62 88 POWIZ Sp. z o.o. Przeds. Oczyszczania Wód i Ziemi 89 ZAP - KOOPERACJA Sp. z o.o. Wrocław ,60 Usługi sanitarne Ostrów Wielkopolski ,44 90 HK EKO - GRYS Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ,18 Zagospod. złomu 91 INŻ - BUD Sp. z o.o. Tarnów ,04 Budowlana 92 TWELVE ELECTRONIC Sp. z o.o. Warszawa ,92 Doradztwo tech. 93 Bibus Menos Sp. z o.o. Gdynia ,84 Handlowa 94 MGJ Sp. z o.o. Leśniewo ,78 Przem. drzewny i papierniczy 95 ACUS S.J. Warszawa ,59 lekki 96 TERMATEX SP. z o.o. Suchedniów ,47 Budowlana 97 EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o. Włocławek ,26 Transportowa 98 Oleckie Przeds. Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Olecko ,23 Budowlana 99 AS - BAU Sp. z o.o. Wrocław ,09 Budowlana 100 FORTIS LEASE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ,06 Finansowa 16 Gepardy Biznesu Na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit. Wartość rynkowa wyliczona przez InfoCredit wydług uproszczonej metody opracowanej przez Instytut Bankowości Spółdzielczej.

17 Gwiazdy przedsiębiorczości KONKURS W kategoriach Człowiek Biznesu Dekady i Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kapituła Konkursu Gepardy Biznesu wyróżniła 17 osób. W pierwszej wygrał Krzysztof Olszewski, prezes i właściciel firmy Solaris Bus & Coach SA, a w drugiej Artur Kasner, przewodniczący rady nadzorczej Polomarket SA. Niemal każda z osób wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu to gwiazda przedsiębiorczości w Polsce. Niektóre zostały docenione również na arenie międzynarodowej. Ich sukcesy zapierające dech w piersiach nie zależały od państwowej koncesji czy wygranej w wielkim publicznym przetargu. Kapituła Konkursu Gepardy Biznesu pod przewodnictwem Krystyny Skowrońskiej, posłanki Platformy Obywatelskiej, doceniła ich osiągnięcia w rynkowej grze. Członkowie kapituły zgłaszając nominację, co oznaczało wyróżnienie, i wybierając w drodze tajnego głosowania zwycięzców, kierowali się własną wiedzą, odczuciem, a czasami lokalnym patriotyzmem. W Kapitule Konkursu szczególnie mocna, opiniotwórcza była reprezentacja Wielkopolski na czele z Romanem Derą, prezesem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Krzysztof Olszewski, właściciel i prezes firmy Solaris Bus & Coach SA, wygrał w kategorii Człowiek Biznesu Dekady Człowiek Biznesu Dekady W tym gronie jest jedna kobieta. Teresa Mokrysz, wiceprezes firmy Mokate z Ustronia, która w roku 2000 otrzymała tytuł Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata, przyznany przez amerykańskie stowarzyszenie liderek biznesu. Grupa Mokate, której głównym produktem jest kawa cappuccino, działa w kilku krajach i zatrudnia tysiąc osób. Według tygodnika Wprost jej przychody w 2005 r. wyniosły 300 mln zł. Wyróżnieni zostali też twórcy sukcesu firmy Atlas: Grzegorz Grzelak, Mariusz Jurkowski, Roman Rojek i Andrzej Walczak. Warta poznania jest historia ich zmagań z potężnym niemieckim koncernem Henkel Krystyna Skowrońska, posłanka Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca Kapituły Konkursu Gepardy Biznesu. na początku lat 90., pokazuje bowiem, jak dzięki dobrej znajomości lokalnego rynku i inwencji w marketingu można skutecznie walczyć ze znacznie silniejszym konkurentem (tekst o tej historii jest na stronie internetowej Teraz w skład Grupy Atlas wchodzi jedenaście zakładów produkcyjnych i cztery kopalnie gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. Oferuje swoim klientom ponad sto wyrobów, niezbędnych przy budowie i remoncie. Najbardziej znany jest klej do glazury. Grzegorz Bierecki, prezes zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- -Kredytowej, jest jednym z twórców systemu kas oszczędnościowo-kredytowych w III Rzeczpospolitej. Odniosły one duży sukces na rynku depozytów i pożyczek gotówkowych. Są przykładem wielkiej przedsiębiorczości Polaków. Leszek Czarnecki jest głównym akcjonariusze Getin Holdingu, złożonego z banku i kilku firm finansowych. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego SA pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 2001 r. sprzedał posiadane akcje EFL francuskiemu bankowi Credit Agricole. W roku 1998 zdobył nagrodę dla jednego z 10 najlepszych menedżerów w Europie Środkowej The best CEO in Central Europe, przyznaną przez The Wall Street Journal. Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu Young Business Achiever Artur Kasner, przewodniczący rady nadzorczej spółki Polomarket, otrzymał Geparda Biznesu w kategorii Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. w Pekinie. W kwietniu 2004 r. dziennik The Financial Times uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Tygodnik Wprost wycenia jego majątek na 2 mld zł. Roman Karkosik to genialny przedsiębiorca i inwestor giełdowy, współwłaściciel m.in. Grupy Kapitałowej Boryszew. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w latach 80., gdy otworzył w podtoruńskim Czernikowie mały bar. W połowie lat 90. zaczął inwestycje giełdowe. Założenie było dość proste: kupować akcje firm niedowartościowanych przez rynek, restrukturyzować te firmy i pomnażać ich wartość. I oczywiście zarabiać. Obecnie Karkosik jest największym inwestorem indywidualnym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajął drugie miejsce na liście najbogatszych Polaków opublikowanej w 2006 r. przez tygodnik Wprost, który jego majątek wycenił na 3,6 mld zł. Krzysztof Olszewski jest właścicielem i prezesem firmy Solaris Bus & Coach SA. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, kierunek budowa maszyn. W styczniu 1982 r. zatrudnił się w berlińskiej fabryce autobusów firmy Neoplan, a trzy lata później został jej dyrektorem. W 1994 r. wrócił do Polski i założył samodzielne przedstawicielstwo o nazwie Neoplan Polska. Dwa lata później otworzył fabrykę autobusów w podpoznańskim Bolechowie. W 1999 r. Gepardy Biznesu 17

18 KONKURS powstała marka Solaris, a na rynek wszedł pierwszy autobus niskopodłogowy Solaris Turbino, który teraz podbija polski i zagraniczne rynki. W 2005 r. firma Solaris miała 680 mln zł przychodów i 30 mln zł zysku netto. Ryszard Pieńkowski jest właścicielem i prezesem Grupy Wydawniczej Infor SA, która powstała w 1987 roku. Wydaje ona największy dziennik gospodarczy w Polsce Gazetę Prawną oraz 30 czasopism i poradników. Spółka oferuje także wydawnictwa elektroniczne i portal Infor.pl, szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego, ubezpieczeń, rachunkowości i zarządzania kadrami. Razem z niemiecką firmą wydaje też polską wersję miesięcznika Manager Magazine. W kwietniu 2006 r. Ryszard Pieńkowski, znany z innowacyjnych pomysłów, założył radio internetowe o profilu gospodarczo-prawnym (RadioINFOR.pl), którego w niespełna miesiąc słuchało 20 tysięcy unikalnych użytkowników. W 2005 r. przychody Grupy Infor wyniosły 141 mln zł, a zysk netto 5,4 mln zł. Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw W kategorii tej znaleźli się właściciele i menedżerowie małych, średnich i dużych firm. Od pierwszej kategorii odróżnia ich głównie to, że są mniej znani. Ryszard Pieńkowski zbudował Grupę Infor, jedyne duże wydawnictwo prasowe kontrolowane przez polski kapitał. Tadeusz Gołębiewski, właściciel sieci hoteli, Przedsiębiorstwa u Cukierniczego Tago i Fabryki Płyt Warstwowych Tago, to niezwykle utalentowany przedsiębiorca Jerzy Krawczyk uzdrowił spółkę Teta i wprowadził ją na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Leszek Czarnecki został już w 2004 r. uznany przez The Financial Times za wschodzącą gwiazdę europejskiego biznesu. z Radzymina koło Warszawy. Tygodnik Wprost szacuje, że w 2005 r. przychody wszystkich firm należących do Gołębiewskiego wyniosły 250 mln zł, a jego majątek wycenia na 240 mln zł. Artur Kasner jest przewodniczącym rady nadzorczej i współwłaścicielem firmy Polomarket, do której należy dynamicznie rozwijająca się sieć supermarketów, budowana od 1997 r. Obecnie zajmuje ona pierwsze miejsce w Polsce ze względu na realizowane obroty wśród wszystkich detalistów o wyłącznie polskim kapitale (według Listy 2000 dziennika Rzeczpospolita Grupa Polomarket w 2005 r. miała 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży). Sprawne i kompetentne zarządzanie placówkami Polomarket przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Identyczny wystrój wnętrz, układ stoisk, ekspozycja towarów i ubiór personelu wyróżnia Polomarket na tle innych sieci handlowych. O jej dynamicznym rozwoju świadczy liczba corocznie otwieranych placówek. Od 1997 r. do 2005 r. wzrosła z 27 do 150. Bogumił Kochel to prezes P.W. KOSZ Sp. z o.o., firmy istniejącej od 1990 r. Od początku profil jej produkcji jest związany z przemysłem drzewnym. Zatrudnia 160 pracowników. Jerzy Krawczyk od 2002 roku jest prezesem zarządu TETA SA. Skutecznie przeprowadził restrukturyzację firmy, w wyniku czego zaczęła przynosić zyski (w 2002 r. miała straty): 4,5 mln w roku listopada 2005 r. spółka udanie zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Piotr Laskowski, prezes firmy handlowej BOS SA, jest twórcą największej sieci p olskich hur tow ni sp o- żywczych. Na początku maja 2006 r. podjął decyzję o jej połączeniu z giełdową spółką Eldorado, dzięki czemu powstanie druga co do wielkości pod względem obrotów grupa handlowa w Polsce. Mirosław Marek, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma duże zasługi we wspieraniu przedsiębiorczości w Polsce. Sam z chęcią włącza się w przedsięwzięcia medialne zmierzające do promowania przedsiębiorczości. Krzysztof Matela jest prezesem EGB Investments SA i prezesem Polskiego Związku Windykacji. Jego firma należy do liderów polskiego rynku windykacji. Od momentu powstania w 1995 roku, rozwija się niezwykle dynamicznie i agresywnie. Jest jedną z niewielu firm na rynku łączących z powodzeniem obsługę pojedynczych, drobnych zleceń windykacyjnych z kompleksową obsługą masowych portfeli wierzytelności konsumenckich. Zajęła drugie miejsce w Konkursie Gepardy Biznesu w kategorii Najdynamiczniejsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo, bo jej wartość rynkowa wzrosła w trzy lata ponad 30 razy z 1,5 mln zł do 46,6 mln zł. Więcej informacji o osobach wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu można znaleźć na Jerzy Krajewski Kapituła Konkursu Gepardy Biznesu* 1. Krystyna Skowrońska, posłanka Platformy Obywatelskiej przewodnicząca Kapituły 2. Iwona Surdykowska-Huk, prezes InfoCredit 3. Artur Zawisza, poseł Prawa i Sprawiedliwości 4. Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej 5. Roman Dera, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług 6. Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej sekretarz Kapituły 7. Krzysztof Gołata, redaktor naczelny TV Biznes 8. Paweł Kapuściński, redaktor naczelny Wiadomości Handlowych * Członkowie kapituły, którzy wzięli udział w głosowaniu Patroni honorowi Konkursu Gepardy Biznesu 1. Krajowa Izba Gospodarcza 2. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług 3. Krajowa Rada Spółdzielcza 18 Gepardy Biznesu

19 Uroczysty finał KONKURS 9 czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyły się I Kongres Gepardów Biznesu i I Bal Gepardów Biznesu. Podsumowano na nich pierwszą edycję Konkursu Gepardy Biznesu. Misją Konkursu Gepardy Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz skłanianie ich do tego, by same siebie wspierały. Dlatego Instytut Bankowości Spółdzielczej stworzył im szansę wzajemnego poznania się. 9 czerwca 2006 r. przed południem w Hotelu Gromada w Warszawie odbyły się w różnych salach I Kongres Bankowości Spółdzielczej i I Kongres Gepardów Biznesu. Wzięło w nich udział ponad 110 osób. Temat I Kongresu Gepardów Biznesu to Tani kapitał, czyli jak pozyskać pieniądze dla firmy. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w latach Arkadiusz Rojek, właściciel Internetowej Porównywarki Usług Finansowych Explicite.pl, doradzał, jak wybrać najlepszą ofertę leasingową. Grzegorz Gebler, prezes zarządu 4 Finance Sp. z o.o., firmy doradzającej przy wyborze oferty faktoringowej, omówił zasady funkcjonowania faktoringu. Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej, redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców Gepardy Biznesu, przedstawił ofertę banków spółdzielczych dla przedsiębiorstw. Rafał Abratański, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego IDMSA, pokazał na przykładach, jak pozyskać pieniądze z rynku kapitałowego za pomocą publicznych emisji akcji. Prezentacje z I Kongresu Gepardów Biznesu dostępne są na a z I Kongresu Bankowości Spółdzielczej na Dyplomy dla wyróżnionych O godzinie 16 w jednej sali odbyło się spotkanie uczestników obu kongresów. Marcin Gieros, kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, przedstawił metodologię rankingów Gepardy Biznesu. Następnie Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor i właściciel InfoCredit, Jerzy Gagucki, dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej wręczyli dyplomy ponad 60 najbardziej dynamicznym firmom z różnych branż, bankom spółdzielczym i SKOK-om. Dwa dyplomy odebrał Lesław Wojtas, prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, dla siebie za wyróżnienie w kategorii Człowiek Roku Sektora Główny Sponsor Balu i Kongresu Banków Spółdzielczych i dla banku wyróżnienie w kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy. Dwa dyplomy otrzymał również Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments, dla siebie za wyróżnienie w kategorii Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Sponsor balu Przedsiębiorstw i dla firmy wyróżnienie w kategorii Najdynamiczniejsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo. Statuetki dla zwycięzców Wieczorem w Sali Złotej restauracji Bakata w Hotelu Gromada odbył Fundator statuetek R E K L A M A

20 KONKURS się I Bal Gepardów Biznesu, w trakcie którego rozdane zostały nagrody zwycięzcom. Ich udział w balu był bezpłatny. Sfinansowali go sponsorzy, podobnie jak nagrody dla nich. Uroczystość prowadził Robert Bernatowicz, prezenter TV Biznes. Statuetki Gepardów Biznesu wręczyli laureatom Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor i właściciel Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, Katarzyna Kasztelan, dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTUŻiR Concordia Capital SA, Włodzimierz Sobczak, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej i Paweł Kapuściński, redaktor naczelny Wiadomości Handlowych. W kategorii Człowiek Biznesu Dekady Kapituła Konkursu Gepardy Biznesu wybrała Krzysztofa Olszewskiego, prezesa i właściciela Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. W jego imieniu Antoni Bigos, prezes Metalzbytu Sp. z o.o. z Torunia (16. miejsce w branży handlowej) wspaniale bawił się na balu z żona Marią. nagrodę odebrał przedstawiciel firmy Janusz Mirowski. W kategorii Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw Patroni medialni Konkursu Gepardy Biznesu Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w branży usługi dla biznesu dla firmy Targi Kielce Sp. z o.o. odebrała wiceprezes zarządu Bożena Staniak. wybrany został Artur Kasner, przewodniczący rady nadzorczej Polomarket Sp. z o.o. i twórca tej firmy. W kategorii Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych zwyciężył Józef Mitura, prezes zarządu Banku S p ó ł d z i e l c z e g o w Brodnicy. W kategorii Człowiek Roku Sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- -Kredytowych laureatem został Antoni Stadnicki, prezes zarządu SKOK im. Kopernika w Ornontowicach. W kategorii Najdynamiczniejsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w latach wygrała firma budowlana STENDA Sp. z o.o. z Warszawy. Nagrodę dla niej odebrał prezes Jerzy Dmochowski. W kategorii Najdynamiczniejsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w latach wygrało Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii owej B.J. Stasik D. Stasik SJ z Poznania. W jego imieniu statuetkę odebrał prezes Bolesław Stasik. W kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Katarzyna Kasztelan z Grupy Concordia wręczyła trzy statuetki. W imieniu Banku Spółdzielczego w Przemkowie, który zajął pierwsze miejsce, nagrodę odebrała prezes zarządu Janina Pilarek. Dla Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (2. miejsce) nagrodę odebrała pełnomocnik zarządu Izabela Gnych. W imieniu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie (3. miejsce) statuetkę odebrał prezes zarządu Wiesław Zyk. W kategorii Najdynamiczniejsza SKOK zwyciężyła SKOK z Wołomina. W jej imieniu nagrodę odebrał prezes Mariusz Gazda. Bal trwał do północy. Do tańca grał zespół Sawa. Jerzy Krajewski 20 Gepardy Biznesu Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Wiesław Zyk (pierwszy z prawej) podziękował za nagrodę. Obok niego stoją osoby wręczające statuetki (od lewej): Paweł Kapuściński, redaktor naczelny Wiadomości Handlowych, Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor i właściciel Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, Włodzimierz Sobczak, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej i Katarzyna Kasztelan, dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTUŻiR Concordia Capital SA.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA CATALYST

DEBIUT NA CATALYST Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Grupa BPS DEBIUT NA CATALYST 28.02.2011 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Grupa BPS Historia W maju 1898 roku minister finansów Rosji wydaje zgodę na załoŝenie

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 marca 2016 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Libet S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Libet za 2015 rok. Miniony rok był dla nas okresem

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Kilka milionów rachunków bieżących

Kilka milionów rachunków bieżących Kilka milionów rachunków bieżących Autor: Jerzy Krajewski, Rzecznik Prasowy Sektora Banków Spółdzielczych 18.07.2007. Nikt w Polsce nie wie, ilu klientów mają banki spółdzielcze, ile prowadzą ROR-ów i

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2012 Szybkość Profesjonalizm Rozwój

Warszawa, 14 listopada 2012 Szybkość Profesjonalizm Rozwój Warszawa, 14 listopada 2012 Szybkość Profesjonalizm Rozwój Agenda Działalność Spółki Rynki działalności Informacje finansowe Strategia rozwoju 2 Profil Spółki O Spółce: Marka S.A. jest dynamicznie rozwijającą

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A.

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów Elżbieta Szulc Nowoczesne systemy magazynowe www.promag.pl O firmie Już od prawie 30 lat kreujemy standardy polskiej branży logistyki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK BIOGENED S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 BIOGENED S.A. Łódź, 10 maja 2017 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK BIOGENED S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 BIOGENED S.A. Łódź, 10 maja 2017 r. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 Łódź, 10 maja 2017 r. 1 Spis treści: I. Pismo Zarządu. II. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 Konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 składa się z dwóch etapów: 1/ I Etap - kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta Złotoryja edycja 2016, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo