STUDIUM PRZYPADKU TEMAT: FESTYN, KTÓREGO NIE BYŁO. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Konferencja Smart PM 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PRZYPADKU TEMAT: FESTYN, KTÓREGO NIE BYŁO. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Konferencja Smart PM 2014"

Transkrypt

1 STUDIUM PRZYPADKU TEMAT: FESTYN, KTÓREGO NIE BYŁO Władze gminy Świebodzin w województwie lubuskim od kilku lat starają się przyciągnąć turystów promując się jako region o wyjątkowych walorach przyrodniczych, zapewniający możliwość odpoczynku na łonie natury, umożliwiający regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz uprawianie sportów wodnych. Przygotowując oraz realizując działania promocyjne współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w sektorze turystycznym właścicielami pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz prywatnych kwater. Raz na kwartał w Świebodzińskim Domu Kultury odbywają się spotkania władz gminy z lokalnymi przedsiębiorcami. Frekwencja jest bardzo wysoka, gdyż właściciele firm dostrzegają wymierne korzyści wynikające ze współpracy z samorządem oraz lubią być dobrze poinformowani na temat planowanych przedsięwzięć. Na spotkaniu podsumowującym miniony rok i zrealizowane projekty promocyjne Anna Król, kierownik Świebodzińskiego Domu Kultury, zauważyła że oprócz dotychczasowych akcji promocyjnych w prasie i Internecie trzeba pomyśleć o zorganizowaniu wydarzenia, które wyróżni gminę na tle innych regionów nastawionych na rozwój turystyki, a zaraz będzie stanowić atrakcję dla mieszkańców gminy. Po ożywionej dyskusji postanowiono zorganizować na początku lipca przyszłego roku festyn

2 Wakacje na łonie natury skierowany do dzieci i młodzieży z regionu oraz turystów, który będzie promować aktywne sposoby spędzania wakacji i korzystanie z bogactwa przyrodniczego gminy. Problematyczną kwestią okazał się budżet festynu, postanowiono jednak oprzeć się na funduszach Świebodzińskiego Domu Kultury, zadeklarowanych środkach od lokalnych przedsiębiorców oraz pozyskać zewnętrznych sponsorów, np. firmy produkujące odzież sportową, wydawnictwa przyrodnicze i podróżnicze etc. Kierownikiem projektu Wakacje na łonie natury została jednogłośnie wybrana Anna Króla, inicjatorka pomysłu. Za finanse miała odpowiadać Dorota Skrzypek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako księgowa oraz doradca finansowy, z zamiłowania instruktor żeglarstwa. Dorota pracowała przez pewien czas w firmie organizującej różnego rodzaju imprezy (koncerty, konferencje etc.), była osobą posiadającą największe doświadczenie w rozliczaniu tego rodzaju projektów. Piotr Krzeczkowski pełniący funkcję rzecznika prasowego i asystenta wójta zadeklarował się, że chętnie zajmie się promocją festynu, gdyż to on do tej pory odpowiadał za planowanie i realizację akcji promujących region, miał zatem rozbudowaną sieć kontaktów z mediami. Współpracy z Piotrem chętnie podjęła się Marzena Kruk, właścicielka małego pensjonatu, a jednocześnie grafik-amator. Natomiast Pawłowi Ropucha, asystentowi Anny Król w gminnym ośrodku kultury, powierzono pozyskanie sponsorów zewnętrznych i koordynację przebiegu wydarzenia. Anna oraz pozostali członkowie zespołu projektowego rozpoczęli prace od uzupełnienia wstępnej karty projektu. Wspólnie ustalili, że podczas festynu odbędą się spotkania z właścicielami klubów sportowych i stadnin koni, miłośnikami i badaczami lokalnej przyrody, autorami publikacji o walorach krajoznawczych i przyrodniczych regionu, ale także instruktorami żeglarstwa i ratownikami, którzy opowiedzą o podstawach bezpieczeństwa związanych z uprawianiem sportów wodnych. Do udziału w festynie zaproszą organizacje i instytucje związane z różnymi formami spędzania wolnego czasu, m.in. wędkarstwem czy kolarstwem. Oprócz dyskusji i miniwarsztatów organizatorzy zaplanowali przygotowanie zawodów sportowych. Chcieli pozyskać jako sponsora firmę produkującą odzież sportową, która zaprezentowałaby

3 w formie pokazu mody nowoczesną i wygodną odzież sportową, dopasowaną do danego rodzaju dyscyplin sportowych. Oprawę muzyczną podczas wydarzenia miał zapewnić zaprzyjaźniony DJ, pochodzący ze Świebodzina. Na spotkaniu zespołu, pół roku przed planowanym terminem realizacji festynu Wakacje na łonie natury, Anna wypisała na flipcharcie, główne zadania, które muszą wykonać członkowie zespołu: 1) Zaplanowanie szczegółowego przebieg festynu: a) Zawarcie umów o współpracy z osobami, organizacjami uczestniczącymi w festynie działania do wykonania: nawiązanie współpracy, zawarcie umowy, przygotowanie planu. b) Zaplanowanie zawodów sportowych do określenia: przebieg zawodów, wymagany sprzęt; działania do wykonania: zorganizować sprzęt, kupić nagrody. 2) Zapewnienie oprawy muzycznej umowa z DJ-em. 3) Promocja wydarzenia informacje o przedsięwzięciu: a) Strona www urzędu gminy i Domu Kultury, b) Serwisy turystyczne, z którymi współpracuje gmina. c) Tablice informacyjne w szkołach. d) Portale społecznościowe. e) Strony firm z sektora turystycznego w gminie. f) Radio Zielona Góra. g) Lokalna prasa i prasa branżowa turystyczna. 4) Dopracowanie logistyki scena, nagłośnienie. Ani bardzo zależało, aby wspólnie omówić dokładny podział zadań, tak aby było jasno określone kto za co odpowiada, gdyż nikt z nich wcześniej nie organizował tak dużego przedsięwzięcia. Z doświadczenia wiedziała, że jasny podział obowiązków może ich uchronić przed ewentualnymi problemami i konfliktami w zespole. Piotr uważał jednak, że najpierw powinni dokładniej rozpisać zadania w projekcie, które musza wykonać podczas przygotowywania festynu. Nikt jednak nie podzielał jego punktu widzenia, a sama propozycja spotkała się wręcz z niechęcią reszty zespołu. Po co tracić na to czas zaoponowała Dorota Przecież większość podzadań jest oczywista i każdy

4 kto będzie za dany element odpowiadał sam dopracuje dla siebie dokładny plan. Członkowie zespołu zatem szybko podzielił między siebie obowiązki i skupili się na dyskusji o budżecie projektu. Na koniec, gdy już się rozchodzili, Paweł zwrócił jeszcze uwagę, że koniecznie muszą pamiętać o zaangażowaniu młodzieży na stałe związanej z ich gminnym ośrodkiem kultury: Chętnie pomogą przy przygotowaniach, a potem mogą pełnić rolę wolontariuszy podczas samego festynu. Wskazywać drogę, informować o programie itp.. Kolejne trzy miesiące upłynęły członkom zespołu na indywidualnej pracy. Każdy realizował zadania za które odpowiadał, kontaktowali się ze sobą jedynie w sprawach wymagających konsultacji, głównie za pomocą i. Oczywiście, wszyscy jednocześnie wykonywali swoje codzienne obowiązki związane z pracą zawodową. Anna i Paweł cierpieli na chroniczny brak czasu przygotowywali właśnie końcowe rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego w gminie organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z szkół podstawowych oraz poszukiwali środków, które pozwoliłby Domowi Kultury nadal prowadzić takie warsztaty. Piotr miał tak zwane urwanie głowy w związku z ogłoszeniem przez wójta informacji o zamknięciu jednej ze szkół podstawowych w gminie oraz planowanym przesunięciu prac związanych z remontem części dróg w gminie. Jednocześnie musiał przygotować materiały na przybycie przedstawicieli z niemieckiej gminy, z którą wójt chciał nawiązać współpracę. W podobnej sytuacji znajdowała się Dorota i Marzena. W połowie kwietnia Anna zwołała spotkanie członków zespołu projektowego. Bowiem gdy tylko zamknęli z Pawłem rozliczanie projektu unijnego, zaczęli rozmawiać o działaniach związanych z realizacją festynu i niestety wnioski, do których doszli nie były optymistyczne. Spotkanie Ania rozpoczęła od propozycji: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ze względu na nasze bieżące zobowiązania zawodowe nie poświęciliśmy wystarczającej ilości czasu na przygotowania festynu i projekt jest, że tak się wyrażę, w powijakach. Musimy teraz dokonać analizy, co już mamy zrobione, czego nie załatwiliśmy oraz czy jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych dwóch i pół miesiąca nadrobić zaległości i zorganizować festyn, który będzie wizytówką naszej gminy. Każdy starał się zachować optymizm, jednak podsumowanie zmusiło ich do

5 realistycznego ocenienia sytuacji. Wynikało z niego jasno, że wciąż nie mają ostatecznego planu festynu i nie zdążą tym samym przygotować materiałów na plakat oraz nie mają dość informacji, aby zareklamować Wakacje na łonie natury na antenie Radia Zielona Góra. Przede wszystkim jednak rozmowy z potencjalnymi sponsorami były dopiero w fazie początkowej i nie sposób było dopracować ostateczny budżet projektu. Po długich dyskusjach, zespół podjął decyzję o przesunięciu realizacji projektu na kolejny rok uznali, że lepiej będzie wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i przygotować ciekawe wydarzenie w przyszłym roku, niż na szybko realizować festyn, który nie będzie realizował przyjętych założeń, a tym samym może okazać się porażką. Następnego dnia Anna miała porozmawiać na ten temat z wójtem. Zespół postanowił spisać popełnione błędy i zaplanować dokładny plan działań wraz z szczegółowym harmonogramem, uwzględniającym regularne spotkania członków zespołu, a także schematem komunikacji który będą mogli wykorzystać w dalszej współpracy. Zadanie: Jesteście zespołem projektowym wydarzenia festyn Wakacje na łonie natury : 1) Proszę przedstawić jakie błędy popełnił zespół przygotowujący zeszłoroczny festyn? 2) Zaproponuj plan działań wraz z szczegółowym harmonogramem uwzględniając spotkania członków zespołu, a także schemat komunikacji, który będą mogli wykorzystać w dalszej współpracy. Uwagi: Proszę przygotować propozycję rozwiązania max 4 strony A4.

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Słowniczek... 4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak REDAKCJA Jakub Jasiczak Publikacja powstała w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe W 60 PRAKTYK DOOKOŁA PARTYCYPACJI 1 SPIS TREŚCI 3 Zamiast wstępu 39 Trudne pytania 51 60 praktyk zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe oraz 6 filmów o partycypacji na pendrivie-kluczyku prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Mosina 2020 + STRATEGIA PROMOCJI GMINY MOSINA NA LATA 2014-2020.

Mosina 2020 + STRATEGIA PROMOCJI GMINY MOSINA NA LATA 2014-2020. STRATEGIA PROMOCJI GMINY MOSINA NA LATA 2014-2020. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 4 II DIAGNOZA GMINY MOSINA POD KĄTEM STRATEGII PROMOCJI... 6 1. OCENA DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI PROMOCYJNEJ GMINY MOSINA... 6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu

Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu 1 2 Wprowadzenie Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku KROK 1. Inspiracja do założenia firmy KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu KROK 3. Udział w szkoleniach KROK 4. Biznesplan KROK

Bardziej szczegółowo

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej Finanse w organizacji pozarządowej WSTĘP (7) Spis rzeczy TEORIA Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik METODA K3 A PLANOWANIE STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo