--Q. = ~ >< ~ .,..., ~ w tym kwartalny abonament gratis. internetowe biuro matrymonialne. wpis podstawowy 30 zł. .

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--Q. = ~ >< ~ .,..., ~ w tym kwartalny abonament gratis. www.kotylion.pl. internetowe biuro matrymonialne. wpis podstawowy 30 zł. ."

Transkrypt

1 miesięcznik ku turalno-ln ormacyjoy --Q. esj.,..., I >< =.-o =... = Z Z N == O 00 I samoobsługowe internetowe biuro matrymonialne może z skorzystać z jego usług wpis podstawowy 30 zł w tym kwartalny abonament gratis

2 Zapraszamy na ursy. warsztaty ursy weselne oraz lcje indywidualne w stylach: SALSA LATYNOSKA TANGO ARGENTINO ELECTRIC BOOGIE TANIEC KUBAŃSKI BREAK DANCE FLAMENCO TANIEC BRZUCHA ARABSKI TAŃCE DAWNE-DWORSKIE TANIEC WSPÓŁCZESNY FUNKY-JAZz!HIP-HOP TA lec TOWARZYSKI BRODWAY JAZZ tel lub e-mali: FeTA 2003 FESTIWAL EWENTUALNYCH TALENTÓW AKTORSKICH Organizowany po raz czwarty festiwal, na którym młodzi ludzie (15-20 lat) zaprezentują krótkie monodramy, zdążył się już na stałe wpisać w kulturalny krajobraz Wrocławia i z ka żdym rokiem przyciąga nie tylko tych, którym marzą się światła rampy, ale wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy drzemie w nich ukryty talent. Do tej pory z szansy publicznej prezentacji skorzystało ponad 100 wykonawców. Uczestników zac h ęca niekonwecjonalna - otwarta - formuła festiwalu. FeTA bowiem, umo ż liwiając podczas prezentacji posługiwanie się wszelkimi dostępny mi środkami wyrazu, m. In. rekwizytami, kostiumem, ruchem, daje okazję do pokazania tego co w młodych ludziach jest najważniejsze - świe ż ość, spontaniczność, brak obciążenia konwencją i manierą scen i czną... "Sprawdzony" sposób oceniania przez jury, którego członkowie be z pośrednio po ka żdym występie udzielaj ą wskazówek I rad jak doskonalić ukryty talent i unikać błędów, nad czym praco wać - często sami praktycznie, na sce nie, pok az uj ą wykonawcom, jak interpretować dany tekst, jest także ogromnym atutem tego festiwalu. W jury dotąd zasiadali: Jerzy BIelunas, reżyser I pedagog wrocławskiej PWST, Mariusz Bonaszewski, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, Iga Mayr, Ewa Czekaiska, Ewa Kamas, Krzysztof Oracz - aktorzy i wykładowcy wrocławskiej PWSI W tym roku oceniać bę dą : Elżbieta Lisowska - Kopeć - aktorka, pomysłodaw czyni i szef artystyczny festiwalu, Woj ciech Kościelniak i Jacek BOńczyk. Dwudniowe prezentacje odbędą się 11 i 12 kwietnia, od godz w sali kameralnej AGORY, natomiast nagrodzenie laureatów i finał - 13 kwietnia o godz w Teatrze W s półczes nym we Wrocław iu. informacje: CK AGORA, pl. Piłsudskiego 2 tel , tel./lax to internetowe samoobsługowe biuro matrymonialne posiadajęce szczegółowy system doboru partnera wpis podstawowy 30 zł w tym kwartalny abonament gratis po wypełnieniu formularza, przez 3 miesiące system będzie Ci przysyłał informacje o tym ile masz zgłoszeń i od kogo, zapewniając całkowitą anonimowość zajrzyj tu do nas koniecznie zapraszamy Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM, REKLAMODAWCOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM CO JEST GRANE ŻYCZYMY DUŻO SŁOŃCA, POGODNEGO NASTROJU, RODZINNEJ ATMOSFERY, SMACZNYCH JAJEK ORAZ MOKREGO ŚMIGUSA DYNGUSA REDAKCJA FeTA FILHARMONIA WROCI:.AWSKA OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WROCI:.AWSKIE OŚRODKI KULTURY BUSINESS CENTRE CLUB OPERA DOLNOŚLĄSKA KALENDARIUM: wrocławskie I regionalne wydarze nia miesiąca CLASSIC PREMIERE DOLNOŚLĄSKIE ADRESY WYDARZENIA W TOKU VIDEO I:.ÓDŹ KRAKÓW BYDGOSZCZ KATOWICE BYTOM, CHORZÓW POZNAŃ WARSZAWA TRÓJMIASTO SZCZECIN TORUŃ ZIELONA GÓRA OPOLE HOROSKOP Nr , Podwałe 74, Wrocław, redakcja tel , reklama tel Wydawca I red. naczelny: GraiynaMlgnlewlcz, tei pl. Sekretarz redakcji: Danuta NIechcial, tei , pl Serwis Internetowy: Marcin Jaworski, pl DTP: Ryszard Kwiecień, pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony material, zmiany w kalendarium, treść ogloszeń, reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania a. I adiustacji tekstów oraz zmiany Ich tytulów. Nie zwracamy nie zamówionych materialów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd w laśclwy dla wydawcy. f.... VVtJltlL tj1u.;)iii'y UVI'\VllyVVU\J IltI tju\jl\.d IUU VV UQIII'\U Ila UUI"".,. '" 8 CO Jest Grane - miesięcznik ul. Podwale 74, Wrocław GBPZ Oddział/Wrocław PlZ miesięcznik wyślemy na adres umieszczony na odcinku wpłaty rhtnuivlthaia 1 O zł l" - 1 kwartał; 40 zł - 1 rok

3 FUNDATORZY NAGRÓD: TeatrEbJski PATllONAT MEDIALNY:

4 J dyrektor generalny - Lidia Geringer d'oedenberg dyrektor artystyczny - Mariusz Smolij wymienię Konstantego Andrzeja Ku l kę, którego będzie my mogli podziwiać 25 kwietnia w "Koncercie skrzypcowym D-dur op. 35" Czajkowskiego. W Filharmonii Wrocław sk iej promujemy również na/ zdolniejszych muzyków nasze/ orkiestry. Podczas koncertu kameralnego 26 kwietnia u s łys zy my oboistę Waldemara Korpaka i trębac za Igora Cecocho. W programie znajdzie się m. In. prawykonanie "Koncertu Polskiego na Szanowni Państwo! W kwietniu w Filharmonii Wrocławskiej nie zabraknie ciekawych wydarzeń, zarówno pod wzg l ędem repertuarowym, jak i nazwisk zaproszonych przez nas solistów i dyrygentów. Z ciekawszych koncertów serdecznie polecam 11 I 12 kwietnia polskie prawykonanie młodzieńczego "Koncertu na obój I orkiestrę F-dur" L. van Beethovena, którego środkową cześć - "Largo" - wykona znana holenderska oboistka - Ingrid Nissen. Autorami rekonstrukcji "Larga", trąbkę I orkiestrę smyczkową ", napisanego przez wrocławsk i ego kompozytora, Mirosława Gąsleńca. Kwietniowe wydarzenia zw ieńczy występ Ewy Pobłoc kle/, która wykona 30 kwietnia "Fantazję na tematy polskie" F. Chopina. Koncert symfoniczny z je/ ud zia łem poprowadzi Gabriel Chmura, Obecny szef Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który po raz pierwszy poprowadzi n aszą orkiestrę. Serdecznie zapraszam do Filharmonii Wrocławskiej na podstawie szkicu pozostawionego przez kom w piątkowe I sobotnie wieczory, a także w środę, pozytora (partytura całości utworu zag inęła), jest 9 kwietnia, kiedy tradycyjnie młod zież wysłucha koncer dwóch Holendrów - znawców twórczości Beethovena Cees Nleuwenhuis i Jos van der Zanden. Z polskich gwiazd, które zaw itają do nas w kwietniu, tów z cyklu "Filharmonia dla Młodych ". Również w środę, ale 16 kwietnia, zapraszam do FilharmonII na Koncert Wielkopostny, w którym nasza orkiestra wystąpi pod dyrekcją mistrza muzyki dawne/ Petera Guelke. 21 kwietnia milo będ z ie mi Państwa powitać na Koncercie Wielkanocnym, w którym nasza orkiestra zagra w ramach 38. Mi ędzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. kwiecień , Q.e1cz nj e zapraszam! 'J,Cl. Ór or Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego ul. Marszałka J. Piłsudskiego Wrocław tei Rezerwacja biletów: tel fax wldownlaln lilharmonla.wroclaw.pl 4 kwietnia - piątek godz KONCERT SYMFONICZNY Petr Vron sky - dyryge nt (Czechy) lara Behs - fortepian (Brazylia) Orkiestra Filharmonii Wrocła ws kiej H.Berlioz - Uwertura "Karnawal rzymski" W.A. Moza rt - Koncert fortepianowy nr 24 KV 491 B.Martinu - Sym fon ia nr 5 bilety: VIP 60 z ł, I 50 z ł, II 40 z ł, U 20 z ł, W 10 zl 5 kwietnia - sobota godz RECłTAL FORTEPIANOWY lara Behs (Brazylia) Muzyka płd.- amerykańska H. Villa-Lobos, M. Camargo Guarnlerl, F. Mlgnone, M. Nobre, E. Naza reth bilety: VIP 40 zł, 130 z ł, II 20 z ł, U 15 z ł, W 10 z ł 9 kwietnia - środa godz i FILHARMONIA DLA MŁODYCH I:.ukasz Borowlcz - dyrygent Katarzyna Wo ź nica - skrzypce, Rafał I:. u c - akordeon Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej Elżbieta Szomańska " prowadzenie bilety: dzieci 10 z ł, W 5 z ł, nauczyciele 2 z ł 11 kwietnia - piątek godz kwietnia - sobota godz KONCERTY SYMFONICZNE Conrad van Alphen - dyrygent (Holandia) Ingrid Nissen - obój (Holandia) Orkiestra FilharmonII Wrocławskiej W.A. Mozart - Uwertura do opery "CzarodziejskilIet"; L.van Beethoven - Largo z Koncertu na obój i orkiestrę F-dur; W. A. Mozart - Koncert na obój F. Schubert - Symfonia nr 9 C-dur,,wIelka" bilety: VIP 40 z ł, I 30 zł, II 20 z ł, U 15 zł, W 10 z ł 16 kwietnia - środa godz WIELKOPOSTNY KONCERT SYMFONICZNY Peter Guelke - dyrygent (Niemcy) Orkiestra Filharmonii Wro c ł awskiej H. PurcelIlP. Guelke - Sześć Fantazji na małą orkiestrę J. Haydn - Siedem ostatnich słów Jezusa na krzy ż u (wersja orkiestrowa) bilety: VIP 40 zł, 130 zł, z ł, U 15 zł, W 10 z ł Filharmonia d z iękuje Sponsorom: ING BANK ŚLĄSKI -\\ BAN' UPII A BANKPBK A... I'I.I...,IIIo>wy,.I(SA 21 kwietnia - poniedziałek, godz Kościół św. Elżb i ety, ul. św. Mikołaja 1 KONCERT W RAMACH 38. FESTIWALU WRATISLAVIA CANTANS Peter Guelke - dyrygent (Niemcy) Izabella Jaszczult-Kraszews ka " sopran Urszula Kryger - mezzosopran, Cesare Ruta - tenor Radosław Ż uko wski " bas Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej Chór Politechniki Wrocławskiej G. F. Hilndel - Oratorium "Mesjasz" bilety: VIP 60 zł, I 30 zł, U 20 z ł, W 15 z ł 25 kwietnia - piątek godz KONCERTY SYMFONICZNY Jacek Rogala - dyrygent Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce Arkadiusz Kwieciński - klarnet Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej W spółorganizator Fundacja Euros llesla W. Lutosławski - Preludia taneczne na klarnet I orkiestrę kameralną ; J. Haydn - Symfonia nr 92 G-dur "Oksfo rd zka"; P. Czajkowski - Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 bilety: VIP 60 z ł, I 50 z ł, II 40 z ł, U 20 z ł, W 10 z ł 26 kwietnia - sobota godz KONCERTY KAMERALNY Jacek Rogala - dyrygent, Marek Bartklewlcz - liet Waldemar Korpak - obój, Igor Cecocho - trąbka Orkiestra FilharmonII Wroc ławskie j W spó łorg a ni zator Fundacja Eurosllesla W. A. Mozart - Serenada "Elne klelne Nachtmuslk" A. Salleri - Koncert na liet I obój; H. M. Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu; M. Gąsienlec - "Koncert Polski" na trąbkę I orkiestrę smyczkową (prawykonanie) bilety: VIP 50 zł, 140 z ł, II 30 z ł, U 15 zł, W 10 zł 30 kwietnia - środa godz KONCERT SYMFONICZNY Gabriel Chmura " dyryge nt, Ewa Po błocka - fortepian Orkiestra FilharmonII Wro c ł awskiej S.Moniuszko - Uwertura do opery "Halka"; F. Chopin - Fantazja na tematy polskie; L. van Beethoven - Symfonia nr 7 bilety: VIP 60 z ł, I 50 zł, II 40 zł, U 20 z ł, W 10 z ł

5 OŚRODEK K ULTURY I SZTUKI Dyrektor Piotr Borkowski DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI OKi S od OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU Rynek-Ratusz 24, Wrocław tel/fax (071) , DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM I I INFORMACJI KULTURALNEJ OKiS Rynek-Ratusz 24, Wrocław tel. (071) , dcikaokis.pl CZWARTEK JAZZOWY CZWARTEK JAZZOWY Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5 Wystawa czynna od 3 kwietnia. Pokaz pracy Tomasza Domańsklego "HIbernatus" przedstawia artystyczną I zarazem futurystyczną wizję hibernacji, przywołując jednocześnie problem granicy i odpowiedzialności związanej z badaniami nad przedlużanlem życia organizm u ludzkiego. Możliwość hibernacji jest fascynującym marzeniem ludzi. Dopóki cała Idea pozostaje w sferze marzeń wszyscy mamy do niej jednakowy dostęp. Rzeczywiste zabiegi hibernowania staną się usługą. Kogo będzie stać na "zabieg hibernacji" I w jakim w celu? Czy będzie to nowe lekarstwo na chorobę I stres? 966. CZWARTEK LITERACKI SPOTKANIE t,,\t P/S4 Z KAROLEM _Jt... MALISZEWSKIM 1'1 1 '- -, 10 kwietnia, godz , Dołnośłąskle Centrum '0. Fotografii "Domek Romański ",?fi IV( 'ł/9.r:;... 'ł' pl. bpa Nankiera wstęp wolny Karol MalIszewski - ur. 1960, absolwent filozofii, nauczyciel, poeta, krytyk literacki, autor ostatnio wydanych utworów prozatorskich: "Próby życ ia ", "Faramucha", szkiców literackich: "Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy", "Zwierzę na J." oraz wierszy "Rok w drodze". p WROCl.AWSKIE STUDIUM LITERACKIE 3 kwietnia, godz , Klub Związków Twórczych, blłety : 20 I 10 z ł Organizator: Wrocławskie Stowarzyszenie Jazzowe Dorota Miśklewicz - wokalistka, kompozytorka I autorka tekstów. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach jazzowych; ojciec jest czołowym polskim saksofonistą altowym, natomiast brat - Michał jest perkusistą w kwartecie Tomasza Stańki. Podczas czwartkowego koncertu usłyszymy utwory z ostatniej płyty "Zatrzymaj się", która została nominowana do nagrody Fryderyka 2002 w kategorii jazzowy album roku. Dorocie towarzyszyć będą: Marek Naplórkowskl - gitary, Michał Tokaj - pianino Rhodes, Rafał Kublszyn - kontrabas oraz Robert Luty - perkusja. KONCERT HAWDALOWY ANDRE OCHODLO - PIEŚNI GETTA 12 kwietnia, godz , Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica Andr6 Dchodło - pieśniarz, reżyser i scenograf; założycie l Teatru Atelier Sopot Im. Agnieszki Osiecklej. Studiował na uczelniach teatralnych w Glesen, Lipsku, Moskwie, Warszawie I Gdyni, uczestnik festiwalów piosenki aktorskiej we Wrocławiu I Berlinie, laureat wie lu prestiżowych nagród kulturalnych. Szeroki rozgłos zdoby ł jego poprzedni spektakl "Shalom", który zawierał naj piękniejs ze pieśni ży dowskie w aranżacjach Ewy Kornecklej I Zbigniewa Kosmaiskiego. STANLEY FROM ASIA 10 kwietnia, godz , Klub Związków Twórczych bilety: 12 I B zł Organizator: Wrocławskie Stowarzyszenie Jazzowe "Stanley from Asia" - zespół powstal jesienią 2001 r. we Wrocławiu, gdy Staszek Faber "Staniey", gitarzysta "Armii Cieni" rozpocząl wspólpracę z gitarzystką i skrzypaczką Joanną Dzieclelską. Muzyka duetu jest Inspirowana twórczością Steva Val I Joe Satrianlego. Zespół ma ju ż na swo Im koncie wiele udanych koncertów w klubach muzycznych, grali jako support przed Wojtkiem Pilłchowsklm, Leszkiem Clchońsklm, Stanem Skiby, występowali na festiwalach rockowych, zdobyli nagrodę muzyczną na przeglądzie zespolów rockowych w Jeleniej Górze (ATA 2002). WIECZOR FLAMENCO DANZA DEL FUEGO 25 kwietnia, godz , Klub Związków Twórczych bilety: 20 i 15 zł Zespól Danza dei Fuego założony został w 1991 r. przez jednego z pierwszych w Polsce gitarzystów flamenco - Slawomlra Dolatę, który skupił wokól siebie ludzi zafascynowanych tą sztuką. Utwory wykonywane przez zespó ł są komponowane i aranżowane przez jego członków. Atmosferę tej muzyki najlepiej oddają słowa samych artystów: "Danza dei Fuego tworzy barwny spektakl emanujący wielością nastrojów I odczuć : od radości po nostalgię, od milości po żal". Zespół tworzą : Marek Długos z (gitara, cajon), Sławomir Dolata (gitara, wokal) oraz Anna Mendak (taniec, palmas). SPOTKANIE Z JACKIEM PODSIADlO 23 kwietnia, godz Klub Związków Twórczych wstęp wolny Jacek Podsiadło - ur w Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego, poeta, prozaik, tłumacz, autor kilkunastu kslązek; pracowal w hucie, na budowach, prowadził audycje w Polskim Radiu w Opolu, w latach osiemdziesiątych wspólpracował z pacyfistycznym I ekologicznym ruchem Wolność I Pokój, publikował w "brulionie", stały felietonista "Tygodnika Powszechnego ", laureat wielu nagród I konkursów literackich, m.in. nagrody im. Georga Trakla (1994) I Nagrody Kościeiskich (1998).

6 WSPÓł.CZESNY TEATR PANTOMIMY WARSZTATY PANTOMIMY, 9-12 kwietnia Staż obejmuje pracę z zakresu: plastyki ciała, techniki pantomimy, yogi, tańca. Zajęcia prowadzi: Józef Markocki - aktor, retyser, pedagog, wykładowca, załotyclell dyrektor Współczesnego Teatru Pantomimy. Warsztaty odbywać się będą w godz Zgłoszenia: (do g ), panto. art.pł, Studio Manufaktura Artystyczna, ul. Inflancka 4 KLUB POD KOLUMNAMI KURS TAŃCÓW ETNICZNYCH dla młodzlety i doro słyc h - kwiecień-czerwiec br. W programie tańce greckie (w tym taniec Zorby), rumuńskie, bułgarskie, tydowskle. Początek 2 kwietnia. Zapisy z opłatą za kurs (125 z//10 zajęć) do 1 kwietnia. WARSZTATY TAŃCÓW IRLANDZKłCH dla średnlozaawansowanych kwietnia. Prowadzenie- Tereza Bernardova z Czech. Kurs I warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących. Nie potrzeba przygotowania ani pary. Zapisy w klubie: pn. -pl. w godz , sob Jeśli nie ma Imprezy. RAJD WIOSENNY 26 KWIETNIA DO 4 MAJA Odbędzie się na obszarze Sudetów Środkowych. Warianty w za le żności od możliwości I potrzeb uczestników, tzn. od dwudniowej Imprezy aż do dzlewięclodnlowej wyprawy. W rajdzie mogą uczestniczyć wszycy - osoby niepełnoletnie muszą mleć zgodę rodziców lub opiekunów. Zgłoszenia: Biuro Programowe (Illp.), Rynek-Ratusz 11/12, (pon.-czw , pl ), tel , pttk. wrocław.pl KLUB PIECHURÓW PERPEDES PTTK Rynek-Ratusz 11/12, tel kwietnia Oława-Grodzisko Ryczyn-OIawa. Zbiórka DW. Gł. PKP o godz z biletami do Oławy; 6 kwietnia Legnica I okolice. Zbiórka DW.GI.PKP o godz z biletami do Legnicy; 12 kwietnia Bardo-Kamieniec Ząbkowlcki. Zbiórka Dw. Gl. PKP o godz z biletami do Barda Śi. ; 13 kwietnia Rawicz I okolice. Zbiórka Dw. Gł. PKP o godz z biletami do Rawicza; 21 kwietnia Biały Kościół-Polana Pod Dębami-Biały Ko śció ł. Zbiórka DW. Gł. PKP o godz z biletami do Białego Kościoła; 26 kwietnia Bukowlce Trzebnickle-Goszcz-Twardogóra. Zbiórka DW.GI.PKP o godz z biletami ze zniżką 15% do Bukowlc Trzebnickich; 27 kwietnia Oborniki ŚI.-Osola. Zbiórka DW. Gł.PKP o godz z bi. do Osoli KLUB POLANKA PTTK Fabryczna, ul. T. Kościuszki 13, tel kwietnia Obornlkl-Jary-Obornlki, 12 kwietnia Osola Rośclsławlce-Pęgów, 26 kwietnia Pęgów - Ozorowlce - Pę gów. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu Gl. PKP koło kas o godz z wykupionym biletem wycieczkowym powrotnym do stacji wyjściowej. Uczestniczy wycieczek ubezpieczają się we własnym zakresie. KLUB TURYSTÓW MllOŚNIKOW WROClAWIA: TMW, ul. Odrzańska 39/40 5 kwietnia, godz Wędrówka dookoła Wrocławia szlakiem B. Turonia na trasie: Zakrzów Kotowlce -Św. Katarzyna; zbiórka na Dw. PKS. 6 kwietnia, godz Spacer po Wrocławiu ; spotkanie przy pomniku A. Fredry. 10 kwietnia, godz Spotkanie klubowe w kamieniczce " Małgo sia" (ui. Odrzańska 39). 24 kwietnia, godz Wycieczka po Wrocławiu : Uniwersytet (Wleta Mat.) - Kosciół Uniwersytecki; spotkanie przy pomniku szermierza kwietnia, godz Wycieczka z cyklu "Przewodnik czeka": Kraków-Wieliczka; wyjazd z pi. 1 Maja przy "Cup rum"; zgłosze nia w Oddziale PTIK przy InsI. PAN (ui. lokletka 2/1 I p. Tei ). Spotkania wysokich I Ich sympatyków w TMW - śro dy, godz , info: tel KOlO TERENOWE NR 4 przy Oddz. Wrocławskim PTTK Rynek-Ratusz 11/12 12 kwietnia - Wycieczka do Kamieńca Ząbkowickego Zwiedzanie: Kościóła Wniebowzięcia NMP, fragmentu ba- D. rokowego budynku klasztornego z 1683 r., kapliczki na -E kolumnie z XVIII w. przy ul. Dworcowej, romantycznego zamku neogotyckiego z lat Wyjazd z Dworca Gł. PKP o godz pociągiem relacji Wrocław- Kamlenlec - '" Kłodzko. Spotkanie z przewodnikiem pod zegarem 8 o godz z blletm do Kamieńca Ząbkowickiego I z po wrotem. PrzeWidywany powrót o godz lub Ś Uczestnicy ubezpieczają sle we własnym zakresie. OŚRODEK GROTOWSKIEGO CIAłO I GLOS, kwietnia 2003 Warsztat aktorski prowadzony przez Zygmunta Molika Zygmunt Molik przez 25 lat był aktorem Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Odegrał główną rolę w kształtowaniu Inicjowanej przez Grotowskiego metody treningu głosowego. Uwalnianie twórczej energii oraz poszukiwanie jedności I połączenia między ciałem I głosem stały się dla niego podstawą procesu aktorskiego. Warsztat ten skupia się na uwalnianiu zablokowanego głosu, ciała I energii. "Sekret le ży w jak najpeł niejszym I czystym głosie, d twlęk u. Jego esencją jest uwolnienie i obudzenie środkowej części ciała. Często wszystkie części ciała są oddzielone: głowa jest oddzielona, nogi... Je steś my zablokowani. W wyniku połączenia ćwiczeń głosowych I ciała dochodzimy do punktu, w którym cały organizm jest aktywny w mowie I śpiewie." Zygmunt Molik CENTRUM KULTURY AGORA WIOSENNY TRENING JOGI Z LESZKIEM KULMATYCKIM Podstawowe praktyki systemu Jogi mo ż liwe do IndYWidualnego stosowania dla celów relaksacji I regeneracji psychofizycznej. W programie znajdzie się krótki wykład, dyskusja I wymiana doświadc zeń, oraz ćwiczenia rozciągające, postawy Jogi, ćwiczenia oddechowe, praktykę medytacji i ćwiczenia relaksacji. Rozpoczęcie: 4 kwietnia, godz , następnie zajęcia w kolejne piątki, w godz , łącznie 10 spotkań. Koszt całości 200 zł od osoby. Dojazd aut: A, 116, 128, 142, 130, 105. Zapisy: tei III TURNIEJ SZKÓl OSIEDLA KARlOWICE -RÓżANKA Impreza Integracyjna uczniów I nauczycieli ze szkół podstawowych (nr 20, 50, 83) I gimnazjów (nr 24, 27, 32), W programie znajdą się prezentacje artystyczne I satyryczne oraz uczniów, nauczycieli i dyrektorów w konkursach zręcznośc iowo -s prawnościowych I turniejach wiedzy. Zwycięskie szkoły otrzymają Puchar Przechodni Rady Osiedla, a trzykrotny zwycięzca przejmie puchar na własność. ODT "ŚWIATOWID" 11, 12 kwietnia - ARS POETICA regionałne eliminacje do 48. Ogółnopolskłego Konkursu Recytatorskiego Konkurs odbędzie się w czterech turniejach: Turniej Recytatorski, Turniej "Wywiedzione ze słowa", Turniej Teatrów Jednego Aktora, Turniej Poezji Śpiewanej. laureaci wszystkich turniejów zosta ną nagrodzeni oraz przejdą do kolejnego etapu eliminacji. Dodatkowo jedna osoba zostanie wyróżniona pozakonkursową nagrodą Wydawnictwa Europa - "Złoty Wolumin". Zapisy do eliminacji przyjmuje sekretariat ODT "Świa to wid" tei , , zapisy przyjmowane będą do 8 kwietnia. W drugim dniu, 12 kwietnia o godz odbędzie się finałowy koncert laureatów konkursu. OBRAZ BRZMIENIA konkurs fotograficzny Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Skutecznego Wyrażania Myśli IQ zaprasza do nadsyłania prac przedstawiających dtwlęk, z djęć zatrzymujących na kliszy obraz brzmienia. Konkurs zakończy się wystawą najlepszych prac w rożnych miejscach Wrocławia, trwająca od 15 maja do 15 czerwca br. Termin nadsyłania zdjęć mija 30 kwietnia br. Przyjmujemy prace wykonane w technologii czarno-bialej, wywołane w formacie przynajmniej 21 x15. Nasz adres: Konkurs Obraz Brzmienia, ul. Oppmana 5, Wrocław. Kontakt: wp.pł, ODA "FIRLEJ" 7-13 kwietnia - WARTSZTATY ETNICZNO-PERKUSYJNE "ETNO-DRUMS" godz I spotkanie poznawczo-organizacyjne I zakupy niezbędnych materiałów, kolejne 3-godzlnne spotkania w dniach od 7-10 kwietnia, w godz kwietnia w godz. przedpoludniowych. Warsztaty zakończy wspólny koncert uczestników z prowadzącym. Zajęcia obejmują : budowę niezwykłych Instrumentów muzycznych (djambe, drumle, maracasy, schejkery, dldgerldoo, czuringa, berlmbao congl, tumby, stlll drumy, ukraińska sopiłka I piszcza łki ludowe, bębny z beczek po ogórkach I wiele Innych); wspólne muzykowanie. Prowadzenie Sambor Dudzlńskl (muzyk, kompozytor, wokalista, aktor). Zgłoszenla : (młodzleż od 15 lat), 4 kwietnia od Koszt - 40 zł od osoby. _ loża DOLNOŚLĄSKA _ CDm.l -----Club tel Krzysztof Kllckl (prezes Kolporter Holding, spó łki pelnlą cej rolę firmy doradczej dla lic zące j 8 firm Grupy Kapitałowej Kolporter) I Józef Wancer (prezes za rzą du Banku Przemys łowo - Handlowego PBK SA) zostali członkami Rady Głównej Business Centre Club. R zą d przygotowuje ustawę o udostępnianiu Informacji gospodarczej. Ustawa ma przeciwd zia łać nie regularnemu wywiązywaniu się z zo bowią za ń finansowych. Ma określać zasady I tryb przekazywania przez przedsię biorców Informacji o zw łoce w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Innych przedsiębiorców I konsumentów. Czy możemy liczyć na koniec zatorów płatnlc znyc h? Instytut Lobbingu BCC przed s tawił listę najwa ż niejszych szans I zagrożeń, które niesie z sobą Integracja z UE. Zakończył się ogłoszony wspólnie przez BCC I Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Konkurs Urzą d Skarbowy Przyjazny Pracodawcy. Wyniki Konkursu tak ogólnopolskie, jak I w poszczególnych Lo żac h, przedstawimy w następnym wydaniu CJG. Zadaniem Konkursu jest m.in. tworze nie atmosfery tyczllw o ścl I współpracy pomiędzy prze dsiębiorcami, głównymi podatnikami państwa a ur zę dami skarbowymi poprzez lepsze poznanie praw I obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzys zą d zla lalno ścl urzędów skarbowych I przeds ię biorstw. Krzysztof Mojzych CENTRUM KULTURY WROCtAW ZACHÓD DRZWI OTWARTE - INTEGRACJA Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia. Program zakłada zintegrowanie dzieci I młodzlety (w wieku lat) niepełnosprawnej I zdrowej, poprzez szerokie działa nia artystyczne takle jak: teatr, muzyka, plastyka. Przez dwa mie siące dzieci będą pracowały nad spektaklem teatralnym, począwszy od etiud scenicznych na temat tolerancji I sytuacji dzieci niepełnosprawnych we współczesnym świecie. Sam spektakl, którego bohaterami bę dą dzieci, ma być "w ołaniem " o zrozumienie problemów niepełnosprawnych, a w sensie merytorycznym opowieścią o życiu codziennym, troskach, marzeniach I przy jatni między d z iećmi zdrowymi a niepełnosprawnymi, a także o tym, że " niemo ż liwe staje się mo ż liwe ". WROCtAWSKI KLUB FORMATY 1. Sekcje za interesowań : - plastyczna: zajęcia czwartek, godz ; - taneczna: zajęcia wtorek, czwartek, godz ; - nauka gry na gitarze basowej dla poc zątkujących : zajęcia wtorek, godz 17.00; - nauka gry na gitarze elektrycznej: zajęcia wtorek 14.00; - aerobik: wtorek, czwartek godz ; - teatralna: zajęcia środa godz EdukaCja Kulturalna Dzieci I Mlodzlety (zajęcia w grupach zorganizowanych) - Mała Akademia Muzyczna; 15 kwietnia, godz. 9.00, 16 kwietnia, godz OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH zaprasza do pracowni dla młodzlety I dorosłych: komputerowego montaż u video, fotografii artystycznej, malarstwa I rysunku, filmu video, literackiej, perkusji. Zapisy do pracowni plastycznej dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat: - dla 3 14 latków, zajęcia we wtorki w godz. od do (zajęcia z cyklu "mama I ja"), - od 4,5 do 6 lat, wtorki I czwartki, w godz do 17.00, - od 7 do 9 lat, wtorki I czwartki, w godz do 18.00, - od 10 lat w górę, wtorki I czwartki, w godz do

7 OPERA DOLNOŚLĄSKA Dyrektor EWA MICHNIK Zastępca Dyrektora JANUSZ SŁONIOWSKI ul. Świdnicka 35, Wrocław, tel. (071) , EWA MICHNIK ZAPRASZA Spektakl Opery Dolnośląskiej "Kantaty" Jana Sebastiana Bacha prezentowany będzie w Niemczech. Nasz zespół wystąpi w przepięknych wnętrzach słynnego teatru w Aschfenburgu, a także w Herford, Ramstein i Rheinbergu. Natomiast na naszej scenie kontynuować będziemy cykl Teatru Otwartych Drzwi. Zapraszam na spotkanie z gwiazdami: Ewą Czermak i Edwardem Kulczykiem oraz z operową rodziną artystyczną, którego bohaterami będą: dyrygent i kierownik orkiestry Tomasz Szreder i jego małżonka Saskia - koncertmistrzyni wiolonczel. Przedstawimy również publiczności w cyklu "Młode talenty Opery" Martę Kulikowską de Nałęcz - tancerkę. Cieszę się, że z dużym zainteresowaniem młodej widowni spotykają się przedstawienia z cyklu Akademia Opery. W kwietniu proponujemy obejrzenie spektakli "Antygony" Zbigniewa Rudzińskiego, a w cyklu Małej Akademii Baletu "Królewny Śnieżki" B. Pawłowskiego. Dzięki przychylności władz Bolesławca i dyrekcji Bolesławieckiego Ośrodka Kultury realizujemy cykl Akademia Opery. 9 kwietnia w Bolesławcu zaprezentujemy spektakl "Rigoletto" Verdiego. Zapraszamy również gorąco do naszego teatru w niedziele o godzinie Zależy nam, aby na te niedzielne spektakle przychodziły całe rodziny, wraz z dziećmi i aby mogły o niezbyt późnej porze wracać do domów. Mam nadzieję, że rodzinne spotkania z operą spotkają się z zainteresowaniem naszej publiczności. W kwietniu w tym cyklu zaprezentujemy "Cyrulika Sewilskiego" G. Rossiniego. Ostatnie dni kwietnia poświęcimy R. Wagnerowi. Organizujemy kurs wagnerowski dla młodych śpiewaków dzięki życzliwości dyrektora Jana Szuby sponsorowany przez NBP Oddział Wrocław. Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego mogliśmy zrealizować program kursu, który poprowadzi wspaniały artysta profesor Ryszard Karczykowski. Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie napływają z całej Polski, a specjalne zniżki obowiązują dla artystycznej młodzieży wrocławskiej. Kurs zakończy się koncertem wagnerowskim. W pierwszej części usłyszymy najlepszych kursantów, natomiast w drugiej przedstawimy w wersji koncertowej fragment "Złota Renu" R. Wagnera. Będzie to już początek promocji spektaklu, który wystawimy w październiku br. w Hali Ludowej. Serdecznie zapraszam do naszego teatru. REPERTUAR KWIECIEŃ 2003 I kwietnia, godz , Opera Dolnośląska Spotkanie z cyklu: MŁODE TALENTY OPERY DOLNOŚLĄSKIEJ MARTA KUUKOWSKA DE NAŁĘCZ Prowadzi Ewa Michnik 5 kwietnia, godz , Opera Dolnośląska Ewa Michnik zaprasza: SPOTKANIE Z GWIAZDĄ EWA CZERMAK - sopran EDWARD KULCZYK - tenor W dniach 1-7 kwietnia Zespół Opery Dolnośląskiej odbęd z ie tournee do Niemiec ze spektakłem "Kantaty" J. S. Bacha 9 kwietnia, godz , OK Bolesławiec Akademia Opery RIGOLETTO - G. Verdi 10-I I kwietnia, god z. I I.00, Opera Dolnośląska KRÓLEWNA ŚNIEŻKA - B. Pawłowski 12 kwietnia, godz , Opera Dolnośląska CYRULIK SEWILSKI - G. Rossini I 3 kwietnia, godz , Opera Dolnośląska CYRULIK SEWILSKI - G. Rossini 15-I 6 kwietnia, godz. I I.00, Opera Dolnośląska ANTYGONA - Z. Rudziński W dniach kwietnia odbędzie się Wagnerowski Kurs Mistrzowski interpretacji d z ieł Ryszarda Wagnera, które poprowadzi prof. Ryszard Karczykowski 24 kwietnia. godz Opera Dolnośląska Spotkanie z cyklu: OPEROWE RODZINY ARTYSTYCZNE SASKIA I TOMASZ SZREDEROWlE Prowadzi Ewa Michnik 27 kwietnia. godz. I 7.00, Opera Dolnośląska KONCERT WAGNEROWSKI kwietnia, godz Opera Dolnośląska WIECZÓR BALETOWY Sylfidy. Nostalgia. Tangos Dział Promocji i Obsługi Widza: ul. Świdnicka 35 tel. (071) fax NAGRODY MNIE USKRZYDLAJĄ... Marta Kullkowska de Nałęcz - Solistka baletu Opery Dolnośląskiej uhonorowana została Złotą Iglicą w plebiscycie czytelników "Słowa Polskiego". Przed rokiem ta niezwykle utalentowana i pracowita artysto ka zdobyła Brązową Iglicę. - We Wrocławiu tańczę piąty sezon. Jestem rodowitą wrocławianką toteż tym więks zą satysfakcję sprawiają mi nagrody I wyróżnienia przyznawane przez wrocławian. Cieszę się ogromnie, że jestem dostrzegana I doceniana. To dodaje mi skrzydeł do dalszej ciężkiej pracy. Nie ukrywam, mój zawód, traktuję z wielkim szacunkiem. A pracy ma pani mnóstwo... - Tak, nie narzekam na brak zajęć. Jestem solistką baletu, studiuję w warszawskiej AkademII Muzycznej na Wydziale Edukacji Muzycznej - specjalność pedagogika baletu, prowadzę zajęcia w uczniowskim Klubie Sportowym Kopernik w sekcji gimnastyki artystycznej. Czy pochodzi pani z artystycznej rodziny? - Nie, ale na szczęście rodzice prędko dostrzegli moje artystyczne zainteresowania. Jako dziecko tańczyłam w zespole, potem trafiłam do kólka baletowego pod opiekę wspaniałych artystów: Klary Kmltto, Krystyny Kosarewlcz, a następnie do szkoły baletowej w Poznaniu. Jakle sil pani mocne cechy charakteru? - Ambicja, pracowitość I konsekwencja w dążeniu do celu. Jak pani spędza wolne chwile? - Mam Ich niewiele I wykorzystuję je na sertowanle po Internecie. We wtorek. 1 kwietnia o godzinie 19 dyrektor Ewa Michnik zaprasza na spotkanie z cyklu: Młode Talenty Opery Dolnośląsk i ej. Gwiazdą wieczoru będ z ie Marta Kullkowska de Nalęc z.

8 "Gdzie się bawili wrocławianie w pierwszej połowie XX w. (... ) na dawnych widokówkach ". Wystawa czynna w Ratuszu od 23 kwietnia do 16 maja 1 WTOREK... SPItKTAKLE 10" CALlNECZKA Teatr Lalek 12" REWIZOR Mikołaj Gogol PREMIERA SZKOLNA Wałbrzych - Teatr Oramatyczny, Ouża Scena 19" REWIZOR Mikołaj Gogol PREMIERA STUOENCKA Wałbrzych - Teatr Oramatyczny, Duża Scena 20" BALLADY MORDERCOW Teatr k2 19" SPOTKANIE Z CYKLU: MŁODE TALENTY OPERY DOLNOŚLĄSKIEJ: MARTA KULlKOWSKA DE NAŁĘCZ Opera Dolnośląska 19" WTOREK MUZYCZNY Akademia Muzyczna - Sali Teatralnej W programie utwory Webera na skrzypce I fortepian w wykonaniu Jarosława Pietrzaka I Magdaleny Blum. Koncert poprzedzi wykład prof. Marli Zduniak.... FI LM 17" DKF: KLANY ł SAGł RODZINNE Młodzieżowy Dom Kułtury Im. Kopernika, bilety: 8 z ł "Genialny klan ", re ż. Wes Anderson, USA " KLUB FILMOWY OPT: DEKALOG K. KłEŚLOWSKIEGO Ośrodek Postaw Twórczych, bilety: 5 z ł WySTAWy " " KALWARłE DOLNOŚLĄSKłE " - FOTOGRAFłE JERZEGO JASTRZĘBSKIEGO Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego Autor jest emerytowanym Inżynierem mechanikiem, krajo z n awcą zwi ązanym z Oddziałem Wrocławskim PTIK. Od około ćwierćwiec za penetruje Dolny I c zę ś ciowo Opolski Śląsk w poszukiwaniu I udokumentowaniu stanu zachowania, jak te ż postępującego procesu odnawiania licznych tu "Dróg Krzyżowych ", zwanych też "Kalwariami". Rozsiane są one po górach I lasach, czasem przy drogach, c z ęsto w pobli ż u znanych bąd t d z iś już zapomnianych miejsc plelgrzymkowych, jak też przy niektórych kościołach lub na cmentarzach. Na wystawie prezentowana jest jedynie skromna c zęść bogatego zbioru posiadanych przez autora fotografii, pozwala jednak na zapoznanie się z ró ż norodnymi formami ujęcia tego samego tematu. Wystawa czynna do 27 kwietnia. 18" OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFłCZNEJ DA NIELA CHODOROWSKIEGO - "ZIMOWE IMPRESJE" Oborniki ŚI. - Obornicki Ośrodek Kultury... 1 CO JESZCZE 14" PORCELANA INACZEJ - AUKCJA Ratusz Licytacja stwarza s zansę nabycia reprezentacyjnych d zi eł najlepszych polskich I światowych twórców ceramiki, jak choćby Michael Flynn z IrlandII, Kathy Rush :E z USA, 1I1as Boudanlotls z Grecji, Peterls Martinsons z Łotwy, czy Anny Mallcklej-Zamorsklej z PolskI. "Pod mlotek" pójdzie około 55 dzieł z porcelany. Będzie to zac.:> tem największe w 2003 r. tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Podczas aukcji można będzie licytować dzieła 8 powstałe podczas ostatniego XXVI Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki "Porcelana Inaczej" w Wałb rzy <O chu w 2002 r. Dochód z przedsięwzięcia zostanie prze- "Mandarynki i pomarańcze " - premiera 4 kwietnia Teatr Muzyczny - Operetka Wrocławs k a 5-6, kwietnia, fot. M. Szwed znaczony na potrzeby organizacyjne przyszłych edycji sympozjum. Licytację poprowadzą znani wrocławscy aukcjonerzy państwo Grażyna I Henryk Horszowszcy. 16" WARSZTAT BREAK DANCE Dom Tańca w Pałacyku, koszt 30 z ł 18" PREZENTACJA KSłĄŻKł LITERATUROZNAWCZEJ MIROSŁAWA OLĘDZKIEGO "PRZEZ ŚWłATY PO ETYCKłE SALOMEł KAPUŚCIŃSKłEJ ", Wrocław 2002 Kłub Muzyki ł Literatury, wstęp wo lny Spotkanie poprowadzł Wojciech Browarny. 18" PłERSZOKWIETNłOWE MATEMATYCZNE ł PARA PLASTYCZNE SPOSTRZEŻENIA RZEŹBłARZA CHRl STOSA MANDZIOSA PT.,,1+1,f. 1+1 ALE " jak również na kilka innych uwag wynikających z Obserwacji Osi Liczbowej... stanowiące ełementy działa nia czasowego i przestrzennego zatytułowanego "Wymiary w przestrzeni wrocławskiej Entropii " Gałerla Entropia 19" MINI-PARTY: THE SISTERS OF MERCY/THE MISSlON (noc z muzyką zespołu) Klub studencki Kolor, pl. Nowy Targ, wstęp wolny 19" "MUZYCZNA CYGANERIA" - POEZJA ŚPIEWANA Ośrodek Działań Artystycznych Firlej Pierwsze spotkanie z planowanych regularnie raz w miesiąc u wieczorów z udziałem solistów I zespołów, śpiewających utwory z kręgu tzw. "piosenki poetyckiej". Wieczory odbywają się pod hasłem "Muzyczna Cyganeria", znanym już jako tytuł popularnej audycji, ukaz ującej się od lat na antenie Polskiego Radia Wro c ła w. AudYCje radiowe prowadzi Leszek Kopeć, on też bę dzie gospodarzem spotkań w"flrleju". 2 ŚRODA 9", 11" POLKOWICKlE DNI TEATRU Polkowice - POKSIR 9 30 MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W WYKONANIU GRUPY POD WEZWANIEM ŚW. OJCA PlO Strzegom - Strzegomskie Centrum Kultury 10" CALlNECZKA Teatr Lalek 12" PRZYGODY HUCKA FINNA Roman Kołakowski Teatr Polski - Duża Scena 19" BALLADY MORDERCÓW Teatr k2 19". WOJCIECH DZIEDUSZYCKI - "MOJE ŚPIEWAJĄ CE ZYCIE" Jelenia Góra - Filharmonia Dolnośląska Maciej Kleres - fortepian, aranżacja Bartosz KIeres - kontrabas... FI LM 18" DKF POLITECHNIKA: TA (NASZA?) MŁODOŚĆ Politechnika. Wyb. Wyspiańskiego 27, s. 329 bud. A-1 " Przekleństwa niewinności ", reż. Sofia Coppola, USA 1999, 96 mln. WySTAWy " OTWARCIE WYSTAWY " STÓŁ WIELKANOCNY" Klub Muzyki i Literatury, wstęp wolny W ramach ekspozycji prezentowane będą palmy wielkanocne wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 67, pl. Muzealny we Wrocł awi u. Prace mo żna oglądać codziennie, z wyją tki e m niedziel, w godz lara Behs, pianistka brazylijska wystąpi w FlihannonIl Wrocławs kiej w koncercie symfonicznym - 4 kwietnia I w recitalu fortepianowym - 5 kwietnia. 14" REPETYCJE Muzeum Sztuki Medalierskiej Stanisław Netvolodov urodzll się w 1935 r. na Ukrainie. Uko ńczy ł studia na wydziale architektury w KIjowie, a następnie kontynuowal naukę na Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystyczną osobowość ukształtował żyjąc I tworząc od 1971 r. w EstonII. Artystę Interesuje człowiek ze wszystkimi problemami jego ludzkiej egzystencji. Wrocławianie poznali twórczość Sta ni sława N etvo lodo va w 1991 r. podczas wystawy w naszym mie śc i e. Prezentowa ł wówczas dzlela rzetblarskle w drewnie I metalu oraz medale I plakiety. Tegoroczna wystawa wzbogacona jest o gra fik ę i malarstwo. Wystawa czynna do 8 czerwca CO JESZCZE 10" XLVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATOR SKI - ELIMINACJE POWIATOWE Świdnica - Klub Bołko, pl. Grunwaldzki 11 Konkurs jest Impre zą otwartą dla uczniów s z kół ponadpodstawowych i dorosłych. Prowadzony jest w formie czterech oddzielnych turniejów: turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze s łowa, Turniej Teatrów Jed nego Aktora, turniej poezji śpiewa nej. 18" WYKŁAD DR MICHAŁA KACZMARKA Muzeum Architektury W yk ł ad popularyzujący hi storię i działalność zako nu cystersów związany z wys t awą "Cystersi na Dolnym Ś l ąsk u. Zlote stulecie sztuki baroku " prezentowa n ą do 23 kwietnia w Muzeum. 3 CZWARTEK.... SPEKTAKLE 9", 11" POLKOWłCKIE DNI TEATRU Polkowice - POKSiR 10" RUDY DŻIL I JEGO PIES Teatr Lalek 12" PRZYGODY HUCKA FINNA Roman Kołakowski Teatr Polski - Duża Scena 18" ZWYCIĘSTWO - Howard Barker PREMIERA STUDENCKA Teatr Współczesny - Duża Scena, bilety: zl przekład I re żyser ia : Helena Kaut-Howson (Wielka Brytania), scenografia: Pamel Howard (Wielka Brytania) muzyka: Zbigniew Karneckl występu ją : Anna Fllusz, Irena Ryblcka, Lena Anna Skrzypczak (gościnnie), Danuta Stenka (go ści nnie), Zbigniew Górski, Radek Kalm, Boguslaw Klerc, Marek Kocot, Krzysztof Kullńskl, Wojciech Kullń skl, Eryk Lubos, Jerzy Senator, Maciej Tomaszewski, Tomasz Syndyk/Marek Ryter, Piotr Zalewski Howard Barker (rocznik 1946) nal eży do - obok PIntera, Bonda I Stopparda - do czołowych twórców współczesnego dramatu I teatru brytyjskiego. Najbardziej charakterystyczne cechy dramaturgii Barkera to niezwykle oryginalny ję zyk - poetycki I brutalny za razem, bunt przeciw formułowa niu uproszczonych diagnoz dotyc zących dylematów życia prywatnego I zbiorowego, tworze nie teatru przeciwstawiającego się kulturze banału. " Zwycięs two " opowiada hi s torię z XVII-wiecznej AngliI. Dramat mówi o tym, że choć z mieniają się gabinety I systemy polityczne, ludzie zos tają lak przedtem

9 brutalni I bezduszni. Dociekany jest tu sens zemsty I rewanżu oraz lojalności I wierności Idea10m, tak politycznym, jak moralnym. Reżysera Interesuje najbardziej problem przystosowania się czlowleka do radykalnie zmienionego krajobrazu politycznego. Premierze towarzyszyć będzie wystawa projektów scenografii Pamell Howard oraz promocja jej książki "What Is scenography?" (Co to jest scenografia). 19" BALLADY MORDERCÓW Teatr k2 19" REWIZOR Mikołaj Gogol PREMIERA PRASOWA Wałbrzych - Teatr Dramatyczny, Duża Scena 20" CZWARTEK JAZZOWY - DOROTA MIŚKIEWICZ GOES TO HEAVEN Klub Związków Twórczych, bilety: zl 20" KONCERT KWARTETU JORGI Kościół Dominikański, pl. Dominikański Bilety do nabycia w księgarni Dominik w Kościele Dominikańskim. Informacje: tel. (071) WySTAWy " KRZYSZTOF WENEK - "POLSKIE WIATRAKI" Klub Muzyki I Literatury, wstęp wolny Wystawa fotograficzna, czynna będzie codziennie do 25 kwietnia, z wyjątkiem niedziel, w godz CO JESZCZE 8 11 WIELKOPOSTNY KONKURS POEZJI I PROZY RE LIGIJNEJ Strzegom - Strzegomskie Centrum Kultury PROGRAM MUZYCZNY DLA DZIECI "NIEZNANY AKORDEON" Ośrodek Działań TWórczych "Światowid " Program poprowadzi Dariusz Kownacki ze Studio Muzycznego "Muzyka I Natura". Zapraszamy na koncert oraz zabawę - quiz o akordeonie. 19" ACADEMIA UNIUS EUROPAE Zakład Narodowy Im. Ossolińskich Wyklad prof. Karola Tarnowskiego (Kraków) - Miesięcznik "Znak" - "Drogi potępien ia, drogi zbawienia. O filozofllllschnerowsklej". 191' WARSZTAT BRODWAY JAZZ Dom Tańca w Pałacyku, koszt 30 zl 4 PIĄTEK 9",11 POLKOWICKlE DNI TEATRU Polkowice - POKSIR 10'" RUDY DtlL I JEGO PIES Teatr Lalek 12'" PRZYGODY HUCO FlNNA Roman Kołakowski Teatr Polski - Duża Scena 18" MANDARYNKI I POMARAŃCZE Julian lu.lm PREMIERA Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska retyseria: Wojtlecłl Koścleln iak, kompozycje I aranlacle.balu \Ił Operze leszek r, choreografia: Małgorzata RjaIkowslca, scenografia: Grzegorz PoII clr\ski, kosllumy: Elłbieta Oyakowska Tilwimowstde piosenki, poetyckie I wreszcie słynny poemat. Bal \Ił Opene. stanowią kanwę tego spekta Idu przedsiawienla przygotowanego \Ił 50. ł'oi:lilq śmierci wybitnego poety. Pierwsza część zawiera dwanaście piosenek, do których oryginalną muzykę skomponowali m.in. Marek Grechuta, Czesław NIemien, Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśklewlcz - piosenek zaaranżowanych na nowo przez Leszka Możdżera. Są tu doskonale znane wielu pokoleniom: "Mi/ość ci wszystko wybaczy", "Na pierwszy znak", "Tomaszów", "Grande Valse Brillante", "Wspomnienie", "Pokoik na Hożej" I oczywiście tytulowe "Mandarynki i Pomarańcze ". Część druga to "Bal w Operze", do którego muzykę skomponowal i zaaranżowal Leszek Mo ż dier. 18" SZKICE Z BECKETIA Teatr Lalek - Mała Scena 19" MONOLOGI WAGlNY Eve Ensler Ośrodek Działań Artystycznych FirleJ tłumaczenie : Hanna Szczerkowska, reżyseria : Grażyna Popowicz, scenografia I kostiumy: Elżbieta Terllkowska, muzyka: Bartek Straburzyńskl. Występują : Irena Dudzińska, Ewelina Paszke-Lowitzsch, Bogna Sztencel, Malgorzata Kaluzlńska Skladająca się Inny temat I każdy z szesnastu monologów - każdy jest na ma Inny charakter - sztuka amerykańskiej autorki, wystawiona zostala pierwszy raz 7 lal temu. Początkowo grana przez samą autorkę jako monodram na malej scenie HERE w Nowym Jorku. Sukces "Monologów" rozpocząl się, kiedy w międzynarodo wych realizacjach sztuki wzięły udzlal światowej sławy aktorki, m.in. Glen Close, Cate BlanchelI, Kate Wlnslet I Meryl Streep. Dzisiaj "Monologi" są jednym z najglośnlejszych manifestów teatru feministycznego, granym od Portugalii po Chiny. W USA, gdzie sztuka święci triumfy, otacza ją aura nie skandalu lecz wydarzenia politycznego. Autorka zalożyla organizację V-Day, broniącą praw kobiet na świecie. 19" WSPÓŁCZESNY TEATR PANTOMIMY - BABEL Muzeum Architektury, bilety: 20 zl scenariusz, reżyseria, scenografia I opracowanie muzyczne: Józef Markocki, muzyka: Job Karma, fragmenty kompozycji Briana Lustmord'a, vocat: OJ Patricia występują : Ewelina Ciszewska, Michał Dawidowicz, Jan Kochanowski, Józef Markocki, Mariusz Sikorski, Grzegorz Szymczyk Bilety do nabycia: Kasa 22 - Dworzec Gl. PKP, PBP Orbis Travel - Rynek 29 oraz na 1 godz. przed spektaklem 19" ZWYCIĘSTWO PREMIERA PRASOWA Teatr Współczesny - Duża Scena, bilety: 26 i 16 zł 17'" KONCERT PRDMDCYJNY SPAM Klub Muzyki I Literatury, wstęp wolny Wystąpią: Joanna Dobrakowska - mezzosopran Bartosz Bokun - ahówka, Marcin Kozieł - fortepian Magdalena Blum - fortepian W programie: H. Woli - Pieśni z cyklu. Italienisches Liederbuch oraz F. Schubert - Sonata Arpeggione na ahowkę z fortepianem, N. Paganini - 3 Sonaty na altówkę z fortepianem 19'" KONCERT SYMFONICZNY Jelenia Góra - Filharmonia Dolnośląska Wystąpią: W3wrowski - sicrzypql, Krystyna Makowslca-lawrynowIcz - fortepian, Orkiestra Rlharmonii Dolnośląskiej W programie: O. Respig'hl - Antiche Danze ed Arie Mirosław lawrynowicz - dyrygent, Janusz F. Mendelssohn-Bartholdy - Koncert podwójny d-moll na skrzypce I fortepian B. Brlllen - Simple Symphony op. 4 19" KONCERT SYMFONICZNY Filharmonia Wrocławska.... FI LM 17- KAN - IV FESTIWAL KINA AMATORSKIEGO I NIE ZALEŻNEGO - Uroczyste rozpoczęcie festiwalu CKE - Nowy Teatr godz Projekcje filmów - BLOK I: 1. "Rudaki" Ireneusz Prokopluk, 12 min.; 2. "Kobietki" Paweł Nazaruk, 16 min.; 3. " Pokonać strach" Maciej Panek, 19,27 mln.; 4. "Świadectwo " Karol Blalas, 2,45 mln.; 5. "The trance" Piotr Mendelowski, 6,30 mln.; 6. "Spojrzenie" Beniamin Szwed, 5,40 min.; 7. "Love Story" Remek Tomala, 10min.; 8. "Jola Net" Hubert Krawczenko, 10 min godz Projekcje filmów - BLOK II: 1. "Autolove" Adam Bortnowski, 13,30 min.; 2. " Podróż uczuć " Andrzej Zaremba, 14,40 mln.; 3. " Każdego Ranka Każdego Dnia" Katarzyna Kruszyńska, 7 mln.; 4. "Taniec" Marcin Wągiel, 1 min.; 5. "Obywatel" Maciej Czerwiński, 2,05 mln.; 6. "Jaskinia filozofów" Kordian Piwowarski, 6 mln.; 7. "Śmieszny sen" Łukasz Rostkowskl, 1 mln.; S. "RM " Tomasz Czerwiński, 20 min.; 9. "Tell Tale" Chrlster Papanicolaou, Michal Rejent, 17,30 min godz Projekcje filmów - BLOK III: 1. "Sen" Beata Liszewska, 7,35 mln.; 2. "Kanty i konie" Barbara Bossak, 11 mln.; 3. "Kanterowcy" Ivo Krankowskl, Adam Torbus, 15 mln.; 4. "Może tak powinno być..." Przemek Wawrzyniak, 12,40 min.; 5. "I zobaczę twój śpiew..." Bartek Koper, 17,10 min. Podsumowanie pierwszego dnia Festiwalu. Impreza w klubie w Nowym Teatrze. WySTAWy MAGDA BIELESZ - SUPERKOLEKCJA 'SO Galeria Entropia Młoda artystka, absolwentka warszawskiej ASP (pracownia Leona Tarasewicza) w projekcie "Su perko lekcja 'BO" sięga pamięcią do swojego dzieciństwa (lata 80.) i maluje przedmioty z nim związane.... Uważam, że każdy ma takie przedmioty, które tworzą h i storię jego życia." Wystawa czynna do 1S kwietnia. 18- OTWARCIE WYSTAWY nwariacje RYSUNKOWE MAŁGORZATY SARZYŃSKIEJ " "USŁYSZEĆ MUlYKĘ W MALARSTWIE" Jelenia Góra - Filharmonia Dolnośląska 18"' PAMIĘCI JANA PAJĄKOWSKlEGO - WIĘźNIA NR 483 W nkl AUSCHWITZ" Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1S ul. Grabiszyńska 240 Pierwszy transport Polaków - więźn iów politycznych przywieziono do. KL Auschwitz" z więzienia w Tarnowie 14 czerwca 1940 r. Było ich 728. Człowiek stawał się tu numerem. Jako jeden z ok. 4 milionów ofiar III Rzeszy zamordowanych w tym obozie, zginą! 4 grud-.. j i... 1 co JESZCZE nla 1941 r. Wystna czynna do 30 kwietnia_ 18'" WERNISAż WYSTAWY PRAC ADAMA BOJARY, Świdnica - Galeria Fotografii, Rynek 20'" DYSKUSYJNA NOC FILMOWA Bolesławiec - Ośrodek Kultury - Klub Pegaz 8

10 "Babel " - spektakl Wspóczesnego Teatru Pantomimy, reżyseria: Józef Markocki Muzeum Architektury, 4 kwietnia "lalki świata" - polskie oraz z 23 krajów świata wystawa czynna do 31 maja w Muzeum Miedzi w Legnicy 5 SOBOTA 10" IV WAŁBRZYSKIE GRY TEATRALNE Wa-G-aR Wałbrzych - Tealr Dramatyczny, Duża Scena Finał Miejski Gry Teatralne "Bez Maski" 11" BAJKOWA BIBLIOTEKA ŚPIĄCA KRÓlEWNA MBP Filia nr 1 11 " RUDY DŻll I JEGO PIES Teatr lalek 17" CHLEB POWSZEDNI Gesine Danekwart Teatr Polski - Duża Scena 18" MANDARYNKI I POMARAŃCZE Julian Tuwim Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska 19" KAlEVAlA FRAGMENTY NIEPISANE Projekt Terenowy Teatru " Węgajty " Brzezinka koło Oleśnicy Organizator: O ś rodek Grotowskiego Wyjazd autokaru z Wrocławia godz 'ii Reżyseria : Wac ław Sobaszek.;. 19" MONOLOGI WAGlNY Eve Ensler I Ośrodek Działań Artystycznych Firlej 19" APOllO I HIACYNT W. A. Mozart w Akademia Muzyczna Sala Teatralna reżyseria : Jerzy Ko złowski 8 kierownictwo muzyczne: pro!. Tadeusz Zathey (dyrygent, obchodzący 3D-lecie pracy pedagogicznej w Uczelni) ex> scenografia: Małgorzata Słoniowska Wydział Wokalny AM we Wrocławiu zaprasza na spektaki operowy realizowany przez studentów tego Wyd z ia łu, przy współudzia l e zespołów orkiestrowych Wydziału Instrumentalnego. 5 i 6 kwietnia odbędą się spektakle intermedium operowego "Apollo i Hiacynt" W.A. Mozarta, napisane przez 11 -letnlego kompozytora. 19" ZWYCIĘSTWO Howard Barker Teatr Współczesny - Duża Scena, bilety: 26 I 16 zł 20" BAllADY MORDERCÓW Teatr k2 KONCERTy " OPERA KAMERALNA - VIOLlNO APASSIONATO Zbigniew Pilch - skrzypce i Continuo Ensembłe Świdnica - Świdnicki Ośrodek Kultury, bilety 10 I 8 zł 18" RECITAL FORTEPIANOWY - Iara Behs (Brazylia) Filharmonia Wrocławska 19" SPOTKANIE Z GWIAZDĄ: EWA CZERMAK (SOPRAN) I EDWARD KULCZYK (TENOR) Opera Dolnośłąska. 19" PIEŚNI POSTNE ŚPłEWA ANTONINA KRZYSZTON Kościół św. Antoniego - Karłowice... FI LM 17" KAN - łv FESTłWAl KINA AMATORSKIEGO I NIE ZALEŻNEGO - Otwarcie drugiej części festiwalu CKE - Nowy Teatr Drugi dzień festiwalu upłynie w rytmie vinylowej muzyki serwowanej przez Dj Patrlsla (Wrocław). godz Projekcie filmów - BLOK I: 1. "Na Jelenie" Renata Borowczak, 37 mln.; 2. "Nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy" Katarzyna Polak, 0,40 mln.; 3. " N awiść" Tomasz Wasilewski, 13,30 min.; 4. "Barany" Dominik Koslckl, 4,05 min.; 5. "Co dalej" Tomasz Malara, 33,33 min. godz Projekcje filmów - BLOK Ił : 1. " Bolączka sobotniej nocy" Dominik Matwiejczyk, 19 min.; 2. "Jeden dzień bliżej kina" Joanna Sokołowska, 15 min.; 3.,,42-200" Paweł Popko, 11 mln.; 4. "Mój dom" K.rzysztof Stosilo, 6 mln.; 5. "Makaron z pieprzem" Piotr Zukowski, 17 min.; 6. "Przyjaciele świa tł a" Maciej Wałachowskl, 5 min.; 7.,,25 małżeństw i trójkąt" Małgorzata Kozera, 9,15 min. godz Otwarte obrady Jury. Podsumowanie drugiego dnia Festiwalu. Impreza w klubie w Nowym Teatrze - DJ Patrlcia. WySTAWy " leszek WYCZÓŁKOWSKł - GRAFIKA; lynn HUNTlEY-WYCZÓŁKOWSKI - "BOTANICA" (FOTOGRAFIE) WałbrzyCh - Galeria Sztuki BWA Zamek Książ leszek Wyczółkowski urodził się w 1950 r. w Zielonce, koło Warszawy. Od wczesnych lat Interesowa ł się literaturą i sztukami plastycznymi. W tych ostatnich pomagał mu jego ojciec, Witold Wyczółkowski znany artysta plastyk I Ilustrator, wprowadzając syna w arkana sztuki I u cząc go plastycznego abeca dła. Ta obecność sztuki w domu rod zinnym (Leon Wyczó łkowski, znany malarz I grafik okresu Młod ej Polski to stryjeczny pradziadek Leszka) pomaga młodemu Wyc zó łkows kiemu w ukierunkowaniu jego zai ntere sowa ń plastyką. W latach Leszek Wyc zó łko wski studiował na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. W 1978 r., po długich wojażach europejskich, Wy czó łkows k i przyby ł do Kanady, gdzie kontynuował swoje przerwane studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych w Ontario College of Art, które ukoczył z wyró ż nieniem w 1982 r. Od tego okresu sztuka Wyczółkowskiego zaczę ł a być obecna w galeriach I muzeach. Brał udział w ponad 110 wystawach zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Leszek Wyczółkowski mieszka obecnie w Toronto. lynn Huntley-Wyczó/kowski W 1988 r. Lynn Huntley wyszła za mą ż za Leszka Wyczółkowskiego. Od tego czasu jej zainteresowania wypowiedzią artystyczną poszerzyły się o nowe techniki. Maluje i komponuje surrealistyczne collages w oparciu o swoje materiały fotograficzne. Pomaga również mężowi w pracy konceptualnej i druku jego prac graficznych. Lynn Hundey-Wyczólkowski bra ła udział w trzydziestu wystawach w: Kanadzie, HolandII, Polsce, USA. I we Włoszech. Wystawa czynna do 25 maja. 18" WYSTAWA RYSUNKU RAFAŁA KOMORZYNSKłEGO Galeria Klubu "Pod Kolumnami " "Urod z iłem się w 1974 r. Od ponad półtora roku uczęszczam do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej Im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jednak praca nad w łasnymi wypowiedziami zaczęła się dużo wcześniej. Nie uczęszczając jednak do żadnej szkoły plastycznej warsztat swój musiałem budować sam. Dużo mi w tym pomogła fascynacja komiksem i fantastyką. W 2002 r. otrzymałem I nagrodę za rysunek na Dolno ś l ąski m Przeglą dzie Plastyki NIeprofesjonalnej Walor w Dzierżoniowie. " Wystawa czynna do końca miesiąca. 1 CO JESZCZE 12" PIĘKNE OSIEDLA - BISKUPIN ł SĘPOLNO Muzeum Narodowe, ws t ę p bezpłatny Zajęcia z cyklu "Jak dawniej mieszkali wrocławia ni e. Najpiękniejsze domy I osiedla przedwojennego Wrocławia ". 14" XV STRZEGOMSKIE SPOTKANIA Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ ł REFLEKSYJNĄ Strzegom - Strzegomskie Centrum Kultury 21 " PRAKTYKI TANECZNE - TANGO ARGENTINO Dom Tańca w Pałacyku, cena: 15 z ł 6 NIEDZIELA 11" RUDY DŻll I JEGO PIES Teatr lalek 11" SZAŁAPUTKI Centrum Kultury Wrocław-Zachód, bilety: 5 z ł Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Jeleniogórskiego Scena Animacji, opowiada o przygodach I perypetiach gromadki zwie r zą t żyjących na podwórku w kurniku. Tam właśnie mieszka szczęś liwa rodzina: mama kwoka z dwojgiem kurcząt: Szałaputką i Szałaputklem. Na tym samym podwórku m ieszka mała, szara, bojatllwa myszka, jak również Chytry lis. Pewnego dnia lis porywa jedno z kurcząt, któremu na pomoc wyrusza Szał ap utk a wraz z my szką. Zwie rzą tk a przeżywają wspólnie wiele przyg ód. To opowie ść o po św ię ce niu, przyjatni, chęci niesienia pomocy. Barwny spe ktakl ma żywą, wartką a kcję, p e łe n jest zabawnych sytuacji I gagów. 17" CHLEB POWSZEDNI Gesine Danekwart Teatr Polski - Duża Scena 18" PROCHY wg S.1. Witkiewicza Wałbrzych - Teatr Dramatycmy, Duża Scena 18" MANDARYNKI I POMARANCZE Julian Tuwim Teatr Muzycmy Operetka Wrocławska

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Interesuje mnie teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najważniejsze Z KRYSTYNĄ MEISSNER, DYREKTOREM TEATRU WSPÓŁCZESNEGO WE WROCŁAWIU rozmawia Grażyna Migniewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT:

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: Q 'rze" i "2Tm 2 "(T t z STADION OLIMPIJSKI WE WROClAWIU 9 lipca 2002 r. godz.17.00 BILET WSTĘPU: CENA 5,. Zl PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL K O N C E N T R A T O R R ISSN 1233-0086 K U L T U R Y PAŹDZIERNIK 2013 GALA FINAŁOWA DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI TALENTÓW 2013 Głuszyca, Głogów,

Bardziej szczegółowo

OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK

OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK WRZESIEŃ 2008 7. niedziela, godz. 12.00 KULISY OPERY 6. sobota i 7. niedziela godz. 17.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW Robert Chauls Tajemnicze Królestwo OPERA DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Wałbrzyski Informator Kulturalny 6\OZHVWHU QD

Wałbrzyski Informator Kulturalny 6\OZHVWHU QD Wałbrzyski Informator Kulturalny ISSN 1426-8663 nr wrzesień - grudzień (173) 9-12 2012 6\OZHVWHU QD ZD EU]\VNLP 5\QNX JUXGQLD RG JRG] ĪHJQDQLH VWDUHJR L ZLWDQLH QRZHJR URNX ZLWDQLH JURG]NRĞFL ]QDNRPLWD

Bardziej szczegółowo

ESK WYSTAWA DLA DZIECI KONCERT JAZZ TEATR PIOSENKI MUZYKA

ESK WYSTAWA DLA DZIECI KONCERT JAZZ TEATR PIOSENKI MUZYKA WYSTAWA ESK DLA DZIECI KONCERT MUZYKA TEATR PIOSENKI JAZZ styczeń 2015 Szczęśliwego Nowego Roku! Drodzy Czytelnicy i Widzowie Nowy rok naszej kulturalnej aktywności z każdym dniem coraz szybciej przybliża

Bardziej szczegółowo

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl KWIECIEŃ 2008 4.04 Koncert symfoniczny SALA FILHARMONII godz. 19 00 Zbigniew Pilch dyrygent Roman Widaszek rożek basetowy Arkadiusz Adamski klarnet Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej G. Benda Uwertura

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. 18 Filharmonia Sudecka. 2 Filharmonia Sudecka - Koncert symfoniczny. 25 Filharmonia Sudecka. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/03

Kalendarium. 18 Filharmonia Sudecka. 2 Filharmonia Sudecka - Koncert symfoniczny. 25 Filharmonia Sudecka. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/03 Kalendarium 2 Filharmonia Sudecka - Koncert symfoniczny Teatr Dramatyczny - Iwona, księżniczka Burgunda 3 Teatr Dramatyczny - Iwona, księżniczka Burgunda 4 Teatr Dramatyczny - Iwona, księżniczka Burgunda

Bardziej szczegółowo

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } dlaseniora.pl

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } dlaseniora.pl Kultura dlaseniora.pl nr 2 {2} sierpień 2014... Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } ISSN 2353-9542 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY V Światowy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/10. Festiwal Nauki Wałbrzych 2007. 8 18 października. Balkon. nowa sztuka. str.

Kalendarium. Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007/10. Festiwal Nauki Wałbrzych 2007. 8 18 października. Balkon. nowa sztuka. str. Kalendarium Festiwal Nauki Wałbrzych 2007 8 18 października Balkon str. 2 i 20 nowa sztuka Teatr Dramatyczny Szklana Góra nowa propozycja w repertuarze Teatr Lalki i Aktora Ilustrowane Soplicowo wystawa

Bardziej szczegółowo

Porcelanowe. I Biennale Mistrzów. wystawa Zapis malarstwo, rysunek, ceramika Ewy Granowskiej Muzeum w Wałbrzychu 13 września. XIV Dni Dramaturgii

Porcelanowe. I Biennale Mistrzów. wystawa Zapis malarstwo, rysunek, ceramika Ewy Granowskiej Muzeum w Wałbrzychu 13 września. XIV Dni Dramaturgii Porcelanowe godz. 18 - otwarcie wystawy Ewy Granowskiej Zapis - malarstwo, rysunek, ceramika w ramach I Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. - Warsztaty ceramiczne Przewidywane stoiska -

Bardziej szczegółowo

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego P R E M I E R A 9 lutego - godz. 18 WOK Piaskowa Góra Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego premierowy pokaz filmu otwarcie wystawy fotograficznej Otwarcie spotkanie Wystawa

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086. 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica

PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086. 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 MAJ 2009 I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica WIEŻA CIŚNIEŃ zaprasza

Bardziej szczegółowo

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } dlaseniora.

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } dlaseniora. Kultura dlaseniora.pl nr 1 {1} lipiec 2014... Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } ISSN 2353-9542 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny Wałbrzyski Informator Kulturalny ISSN 1426-8663 marzec - kwiecień (170) 3-4

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny Wałbrzyski Informator Kulturalny ISSN 1426-8663 marzec - kwiecień (170) 3-4 ISSN 1426-8663 nr 3-4 2012 dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny Wałbrzyski Informator Kulturalny marzec - kwiecień (170) Minister B. Zdrojewski i wałbrzyska kultura 31 marca był szczególnym dniem

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH LIPIEC-SIERPIEŃ/2014

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH LIPIEC-SIERPIEŃ/2014 KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH LIPIEC-SIERPIEŃ/2014 7-8 Repertuar DWÓR ARTUSA CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39 www.artus.torun.pl Koncerty pod Gwiazdami Raz, Dwa, Trzy

Bardziej szczegółowo

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach:

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach: > e., ł tle U D..., O lu.. E... O. e E -'......., lu U., AUTORYZOWANY DEALER OPLA Sprzedaż samochodów (gotówka, raty, leasing) Części zamienne i akcesoria Serwis gwarancyjny )r ~rt I pogwarancyjny Naprawy

Bardziej szczegółowo

str. 6-7 WOŚP Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie czeka na nasze wsparcie. Jeleniogórski Rynek wypełni muzyka. str. 10

str. 6-7 WOŚP Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie czeka na nasze wsparcie. Jeleniogórski Rynek wypełni muzyka. str. 10 ProdUKCJA: PAtroni medialni: PLAKAT 100 na 70.indd 1 2012-10-20 12:10:43 PArtnerzy: region: kotlina jeleniogórska Nr 18/2012 (23) 21 grudnia 2012 Region Kotlina Jeleniogórska ISSN 2299-2456 gazeta bezpłatna

Bardziej szczegółowo

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA WROCŁAW Unseres Eckchen beschaftigt sich seit einiger Zeit mit der Metereologie. Wir sind sicherlich keine Niederlassung der meterologischen Warte der Universita!. Unsere Gedanken haben vielmehr einen

Bardziej szczegółowo

IX (ensemble) 15-27 sierpnia 2012 Zamek Książ, Wałbrzych 7-8. Wałbrzyski Informator Kulturalny. dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny

IX (ensemble) 15-27 sierpnia 2012 Zamek Książ, Wałbrzych 7-8. Wałbrzyski Informator Kulturalny. dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny ISSN 1426-8663 nr 7-8 2012 dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny Wałbrzyski Informator Kulturalny lipiec- sierpień (172) IX (ensemble) IX Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej

Bardziej szczegółowo

maj czerwiec informator kulturalny Suwałki

maj czerwiec informator kulturalny Suwałki maj czerwiec 2013 informator kulturalny Suwałki Szanowni Państwo, Po półrocznej zimie definitywnie nadeszła wiosna, a wraz z nią chwila otwarcia nowego miejsca na mapie Suwałk budynku nr 5 przy ulicy Papieża

Bardziej szczegółowo

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW premiera warudniu '91 December in Augenblick MUZYKA Spi rituals Singers Band Operetka Wywiad z M. Owczarkiem Akademia Muzyczna SPAM Filharmonia Opera Kolor Rock Cafe TEATR Teatr Polski Teatr Lalek Teatr

Bardziej szczegółowo

W numerze: Tutaj będę. Sztuka piękna... Tomasz Machciński. Miejsce magiczne. Okno na niebo. Pomysły na Zawodzie

W numerze: Tutaj będę. Sztuka piękna... Tomasz Machciński. Miejsce magiczne. Okno na niebo. Pomysły na Zawodzie W numerze: Tutaj będę Spotkanie z Adamem Klockiem 4 Sztuka piękna... Opowiada Maciej Grzybowski 20 fot. Tomasz Wolff Tomasz Machciński Wystawa w galerii BWA 26 Miejsce magiczne Przy ulicy Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Barbara Mucha - Brodzińska

Barbara Mucha - Brodzińska Nasze prezentacje Barbara Mucha - Brodzińska Dzięcioł czytaj na str. 23 maj 09 Wałbrzyski Informator Kulturalny Witam Państwa w przepięknym maju, miesiącu tak chętnie opiewanym w różnych formach przez

Bardziej szczegółowo

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści PROJEKTOWANIE SERWISÓW WWW NIE MARTW SIĘ... WIEMY JAK TO DZIAŁA KOMPLETNE USŁUGI W SIECI INTERNETOWEJ WWW.RAFA.WICI.INFO informacje tel. 601 077 830 słowo na wstępie cisza... spis treści wydarzenia 2.

Bardziej szczegółowo

Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury

Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury Wałbrzych Witam Państwa w pierwszym miesiącu wiosny. Zapowiedzi mówią, że możemy spodziewać się w marcu przyjaznej pogody i zachęceni nią z pewnością zaczniemy częściej oddawać się przechadzkom. Z myślą

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013 CROSCENA KROŚNIEŃSKA KULTURY RCKP KROSNO Nr 110 kwiecień 2013 1 2 3 4 5 CROSCENA 1 Zdzisława Górska PRZEZ ZIELEŃ Jeszcze cię widzę zieloną w białych magnoliach kwitnącą w brzozy listeczkach tchnieniu w

Bardziej szczegółowo

fot. Krzysztof Pęczalski

fot. Krzysztof Pęczalski fot. Krzysztof Pęczalski K I E L C E NR 4 STYCZEŃ 2006 KOMPLETNE USŁUGI W SIECI INTERNETOWEJ WWW.RAFA.WICI.INFO informacje tel. 601 077 830 PROJEKTOWANIE SERWISÓW WWW AKTUALIZACJA POZYCJONOWANIE REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37.

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37. Spis treści z Wydarzenia 2 z Filmy 6 z Varia 7 Rozmowa z Mariuszem Ostrowskim 10 A. Seliga: Odkrywanie teatru 15 P. Grobliński: Przystanek filmówka 16 B. Sobieszek: Dęcie w Hollyłódź 18 Rozmowa z Marcinem

Bardziej szczegółowo