POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics"

Transkrypt

1 POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics MAILING: ul. Marymoncka 34, Warszawa 45, skr.poczt. 55, POLAND; Tel.: (+48) ; Fax: (+48) ; Account: Bank Zachodni WBK S.A Sprawozadanie z działaloności PTB za okres do r Celem statutowym Polskiego Towarzystwa Biomechaniki jest krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu w technice, medycynie i sporcie. Polskie Towarzystwo Biomechaniki realizuje swoje cele poprzez: 1) organizowanie konkursów naukowych, sympozjów, zjazdów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów, kursów prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl obowiązujących przepisów, prowadzenie akcji wydawniczej oraz nieodpłatnie konsultacji i ekspertyz, 2) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w dniu podczas Miedzynarodowej Konferencji PTB, która miała miejsce we Wrocławiu, w dniu Wrocław Wybrano wówczas Zarząd PTB w składzie: Romuald J. Będziński - Prezes Dagmara Tejszerska - wiceprezes do roku 2010 Andrzej Wit - wiceprezes Andrzej Mastalerz - sekretarz generalny Jarosław Filipiak - sekretarz Małgorzata Syczewska - skarbnik Lechosław B. Dworak Ryszard Maroński str. 1

2 Alicja Rutkowska-Kucharska Konstanty Skalski - wiceprezes od 2010 Czesław Urbanik Podstawowe formy związane z organizowaniem cyklicznych miedzynarodowych konferencji towarzystwa co dwa lata, ponadto corocznie odbywały cykliczne konferencje młodych biomechaników organizowane przez środowisko Politechnki Śląskiej. Istonym elementem działalności były, także sympozja tematyczne organizwane przez biomechaników AWF Warszawa, organizowane co dwa lata. Polskie Towarzystwo Biomechanki ściśle wspópracowało z Komisją Biomechaniki Komitetu Biomechanki PAN, gdzie członkowie naszego Towarzystwa stanowili zasadniczy człon tej Komisji. W ramach tej współpracy organizowane były co dwa lata przez środowisko rzeszowskie Sympozja pod nazwą. Mechanika w Medycynie. Wspólnie z Komisją Biomechanki KM PAN organizowane były cykliczne seminarija, dotyczce róznych aspektów zainteresowań biomechanki. Seminaria te były organizowane były przez zespoły różnych uczelni. Podstawowym zadaniem tych seminariów była promocja i przedstawienie danego środowiska biomechnki. Ponadto PTB ściśle współpracowało z Komitetem Biocybernetki i Inżynierii Biomedycznej PAN, a także Polskim Towarzystwem Inżynierii Biomedycznej. Jedną z zasadniczych form działalności w tym promocyjnej jest wydawnie czasopisma pod nazwą Acta Bioenginering and Biomechanics. Czasopismo ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS jest regularnie wydawane od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w dziedzinie inżynierii biomedycznej i biomechanice. Łamy czasopisma są platformą umożliwiającą prezentację wyników badań, wymianę idei i doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi badaczami reprezentującymi nauki techniczne i medyczne. W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikowane są oryginalne prace wnoszące nowe wartości w badaniach biomechanicznych, a w szczególności dotyczące takich problemów jak: biomechanika procesów zachodzących w tkankach, biomechanika komórki, modelowanie obiektów i procesów biomechanicznych, inżynieria rehabilitacyjna, biomechanika dentystyczna, implanty stomatologiczne, biomechanika ortopedyczna, implanty układu kostno stawowego, biomechanika sportu, lokomocja człowieka, biomechanika układu krążenia, biomateriały, symulacje komputerowe w biomechanice, metody eksperymentalne w biomechanice. str. 2

3 ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS są indeksowane w wielu bazach: Medline, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus, a od 2008 roku również w Thomson Reuters w następujących kategoriach: Science Citation Index Expanded (SCIE), Journal Citation Reports (JCR-lista filadelfijska), Focus On: Sports Science & Medicine. Obecnie wg punktacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego każdy artykuł opublikowany w Acta of Bioengineering and Biomechanics uzyskuje 10 pkt. Międzynarodowy charakter czasopisma podkreśla nie tylko skład komitetu naukowego, ale także znaczący udział publikacji autorów spoza Polski; w ostatnich latach średni udział prac autorów z zagranicy przekracza 45%. Acta of Bioengineering and Biomechanics obok wersji drukowanej dostępne jest również w wersji elektronicznej: Czasopismo jest całowicie finansowane ze środków MNiSzw oraz PTB, a także wspomagne było finansowo i merytorycznie ze środków działalności statutowej Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2009 została uruchomiona strona internetowa PTB. Strona jest prowadzona na serwerze Politechniki Wrocławskiej. Stronę redaguję dr inż. Anna Nikodem PWr. Syntetyczne ujęcie oraganizownych spotkań; Co dwa lata Międzynarodowa Konferencja Biomechanki Corocznie Majówki Młodych Biomechaników, przewodniczący dr inż. Robert Michnik, opiekun naukowy prof. Dagmara Tejszerska a następnie dr hab. Marek Gzik Co dwa lata Sympozja Biomechaniki Sportu, przewodniczący prof. Czesław Urbanik, dr hab. Andrzej Mastalerz Corocznie Sympozja Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych CZD, przewodnicząca dr hab. Małgorzata Syczewska Dwa razy w roku posiedzenia Zarządu PTB oraz konsultacje przez Internet str. 3

4 Organizacja Konfrencji International Congress of the Polish Society of Biomechanics odbyła się we Wrocławiu w dniach , podtytuł konferencji Biomechanics in Sport, Medicine and Physiotherapy. Głównym organizatorem była Akdemia Wychownia Fizycznego we Wrocławiu. Przweodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Alicja Rutkowska- Kucharska. W konfrencji wzięło udział 106 uczestników w tym 20 osób z takich krajów jak; : Brasil, Czech Republic, Germany, Great Britain, Hungary, Iran, Israel, Italy, Romania, Switzerland, Taiwan i USA. Konferencje poprzedziły warsztaty (workshop). Po konferencji spora część prac została opublikowan w czasopismach takich jak: Acta of Bioengineering and Biomechanics (in english) Human Movement (In english) Fizjoterapia (In polish and english) Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu (In polish with english abstrakt or In english). Dzięki staraniom PTB konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W dniach 8-10 maja 2009 odbyła się Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2009, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki, Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbyła się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu Jaszowcu. Głównym organiztorem konferencji była prof. dr hab. inż Dagmara Tejszerska. Przewodniczcym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Robert Michnik. W Konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2009 uczestniczyło 67 osób, głównie doktoranci i studenci. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz reprezentanci Politechniki Śląskiej. Konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. str. 4

5 Sympozjum Biomechaniki Sportu odbyło się w dniach 3 4 grudnia 2009 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Organizatorami Sympozjum byli Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Biomechaniki. Komitet Naukowy konferencji działał w składzie: Tadeusz Bober, Lechosław Dworak, Włodzimierz Erdmann, Alicja Rutkowska-Kucharska, Ryszard Maroński, Tadeusz Ruchlewicz, Zbigniew Trzaskoma, Czesław Urbanik - przewodniczący, Andrzej Mastalerz, Andrzej Wit i Jacek Zieliński. W Sympozjum Biomechaniki Sportu wzięło udział 70 osób (z pełnymi wpłatami 46 osób), do których należeli lekarze, fizjoterapeuci, trenerzy, inżynierowie, którzy zajmują się treningiem sportowym oraz biomechaniką wychowania fizycznego oraz nauczyciele akademiccy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa i Katowic. Niektórzy z uczestników Sympozjum byli zainteresowani prezentowaną problematyką, ale nie wygłosili referatów, choć uczestniczyli czynnie podczas dyskusji. Część prac została opublikowana wi BIOMECHANIKA SPORTU I RECHABILITACJI- WYBRANE ZAGADNIENIA W dniach sierpnia 2010 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biomechanics 2010, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbyła się na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Przewodniczacym Komiteu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Konstanty Ryszard Skalski. W Konferencji wzięło udział około 190 uczestników, w tym 30 osób z zagranicy (AUS, B, CZ, D, GB, IRL, LT, LV, M, RUS, UA, USA), oraz 10 wykładowców wybitnych naukowców z liczących się ośrodków naukowych. Zaproszeni wykładowcy i tematy ich wykładów to: - S. Cowin (The City College New York, USA) Fabric dependence of bone ultrasound measurements - J.Vander Sloten (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium) Biomechanical models and measurements add to the quality of measurements - W.Herzog (University of Calgary, Kanada) Muscles: the forgotten tissue in orthopaedics biomechanics - P.Prendergast (Trinity College University of Dublin, Ireland) Simulation of mechano regulated cellular processes in bioengineering design str. 5

6 - P.Westerhoff (Julius Wolf Institut, Berlin, Germany) Loads acting in the knee and hip joint: Are the test standards for joint implants critical enough? - C.Imielińska (Columbia University, USA) What you see is what you get from imaging to biomechanics to better medicine - K.Miller (The University of Western Australia, Perth, Australia) Biomechanics of the brain for computer-integrated surgery - C.Stewart (ORLAU, Oswestry, Wlk. Brytania) The biomechanics of pathological gait from muscle to movement - K.Kędzior (Wydz. MeiL, Politechnika Warszawska) Designing and manufacturing of customized human bone endoprosthesis and orthopaedic devices - S. Pomianowski (CMKP, Warszawa) Elbow prostheses types, indications, possibilities W trakcie Konferencji 11 wystawców miało możliwość zaprezentowania swoich produktów z zakresu inżynierii biomedycznej. W ramach Konferencji została zorganizowana jednodniowa sesja Warsztatów Naukowych tzw. Workshop. W sesji wzięło udział 54 uczestników, wygłoszono 7 referatów i zaprezentowano 3 stanowiska badawcze. Najlepsze prace zostały nagrodzone w ramach I Konkursu Naukowego Młodych Biomechaników im. K. Fidelusa A. Moreckiego. Laureaci konkursu to: I miejsce: Małgorzata Żak, Politechnika Wrocławska, Wrocław II miejsce: Roman Grygoruk, Politechnika Warszawska, Warszawa III miejsce: Joanna Gorwa, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań Efektem zaangażowania naukowego środowiska Biomechaników było przygotowanie materiałów konferencyjnych ze streszczeniami około 130 prac, z których wyróżniające skierowano do publikacji w dobrze notowanym czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics. Dzięki staraniom PTB konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniach 7-9 maja 2010 odbyła się VII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2010, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki, Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbyła się w str. 6

7 Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu Jaszowcu. W Konferencji wzięło udział 103 osoby. Głównym organiztorem konferencji była prof. dr hab. inż Dagmara Tejszerska. Przewodniczcym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Robert Michnik. Podczas konferencji odbyły się cztery sesje, w trakcie których przedstawiono 27 referatów przygotowanych przez pracowników naukowych różnych uczelni oraz instytucji. Studenci kół naukowych, jak co roku mieli okazję przedstawić swoje prace w czasie Studenckiej Sesji Plakatowej, w trakcie której przedstawiono 23 plakaty. W ramach Konferencji zorganizowane zostały dwa konkursy: na najciekawszy referat wygłaszany w trakcie sesji plenarnych oraz najciekawszą pracę studencką przedstawiona podczas sesji plakatowej. Referaty przedstawione na konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie Aktualne Problemy Biomechaniki, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki zeszyt nr 4. Konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2012 Konferencja odbyła się w dniach września 2012 r., w Politechnice Białostockiej, na Wydziale Mechanicznym, Otrganizatorm konferencji było Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Politechnika Białostocka, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej Przy współudziale: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku International Society of Biomechanics (ISB) European Society of Biomechanics (ESB) Komitetu Mechaniki, Sekcji Biomechaniki PAN Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski Komitet Organizacyjny stanowili dr inż. Szczepan Piszczatowski - przewodniczący orazdr inż. Joanna Mystkowska - sekretarz. Patronat honorowy na konferncja obieli: str. 7

8 Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Kleiber prezes Polskiej Akademii Nauk Tadeusz Citko rektor Politechniki Białostockiej Konferencja była organizowana jako 30-te, jubileuszowe spotkanie naukowe specjalistów z biomechaniki ogólnej, inżynierskiej, medycznej, sportu i biomechaniki pracy, począwszy od seminariów poznańskich, Szkół Biomechaniki, zjazdów sekcji biomechaniki Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej (PTNKF) po zjazdy Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB). ZAPROSZENI WYKŁADOWCY TEMATY WYKŁADÓW 1. Michael A. ADAMS - University of Bristol (Wielka Brytania) - "Biomechanics of spinal degeneration and pain" 2. Georg BERGMANN - Charité - Universitätsmedizin Berlin (Niemcy) - "Do ISO tests for knee implants simulate the real loading in patients?" 3. Romuald BĘDZIŃSKI - Politechnika Wrocławska (Polska) - "Experimental methods in biomechanics" 4. Dennis R. CARTER - Stanford University (USA), Director of the Biomechanics and Mechanobiology (BMMB) Program, National Science Foundation - "The Mechanobiology of Cartilage Development and Degeneration" 5. Damien LACROIX - Institute of Bioengineering of Catalonia (Hiszpania), Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield (Wielka Brytania) - "Biomechanical study of disc degeneration in the lumbar spine" 6. Mark R. PITKIN - Tufts University School of Medicine, Boston (USA) - "What normal gait biomechanics can teach a designer of lower limb prostheses" 7. Andrzej WIT Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Polska) - "Applied Biomechanics in Rehabilitation and Sport". W konferencji wzięło udział 171 uczestników (w tym 35 zagranicznych). SESJE TEMATYCZNE KONFERENCJI Biomechanics of sport Biomechanics of Movement Orthopaedic Biomechanics str. 8

9 Bioengineering Computational Methods in Biomechanics Biomaterials and Biotribology Computer-Assisted Surgery Clinical Biomechanics Biomechanics for Dentistry Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące państwa: Anglia (3), Belgia (1), Czechy (5), Egipt (1), Francja (1), Holandia (1), Indie (1), Iran (1), Kolumbia (2), Litwa (3), Łotwa (2), Meksyk (2), Niemcy (1), Polska (136), Rosja (2), Rumunia (1), Słowacja (3), Słowenia (1), USA (2), Włochy (2) Konferencję poprzedziły warsztaty naukowe, które odbyły się w dniu i trwały od godz do W dniu odbyła się specjalna sesja, w której zaprezentowano prace zgłoszone do konkursu naukowego o nagrodę imienia prof. K.Fidelusa i prof. A.Moreckiego. Streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji opublikowano w Book of Abstracts (ISBN , redakcja R. Będziński, E. Sajewicz, S. Piszczatowski). Najlepsze referaty, po dodatkowych recenzjach, skierowano do publikacji w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Archives of Mechanics, Acta Mechanica et Automatica oraz Human Movement. W trakcie konferencji odbył się finał Konkursu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki - nagrody imienia prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa. Prace zaprezentowano podczas specjalnej sesji plenarnej. Wyniki konkursu: I miejsce: Michalina Błażkiewicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Równorzędne wyróżnienia: o Anna Floriańczyk, Politechnika Warszawska, o Magdalena Kobielarz, Politechnika Wrocławska, Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Konferencja miała dużą promocję, również poza Polską, m.in. dzięki staraniom Europeum Society of Biomechnics. str. 9

10 Wyniki badań polskich biomechaników były i są również prezentowane na międzynarodowych kongresach biomechaniki organizowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki (ISB), Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki Sportu (ISBS), Towarzystwo Biomechaniki (ISB), Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki Sportu (ISBS), Europejskie Towarzystwo Biomechaniki (ESB) oraz na Światowych Kongresach Biomechaniki. Najważniejsze osiągnięcia to przede wszystkim rezultaty badań podstawowych z zakresu modelowania, symulacji i identyfikacji narządu ruchu człowieka jak i jego części w zakresie mięśni, układu kostnego, kręgosłupa, czynności manipulacyjnych i lokomocyjnych, podstaw konstrukcji, protez, endoprotez, wszczepów stomatologicznych. Podczas konfrencji w Białymstoku odbyło się Zebranie sprawozdawczowyborcze ( ) PTB. Wybrano wówczas Zarząd PTB w składzie: Andrzej Wit - Prezes Romuald J. Będziński - wiceprezes Jan Awrejcewicz - wiceprezes Michał Wychowański - sekretarz generalny Alicja Rutkowska-Kucharska - sekretarz Małgorzata Syczewska - skarbnik Lechosław B. Dworak Marek Gzik Ryszard Maroński Celina Pezowicz Szczepan Piszczatowski Sprawozdanie sporządził w imieniu Zarządu PTB M.Dr Hc. prof. Romuald Będzinski Członek Koresondent PAN, ustępujący Prezes. str. 10

11 RBędziński str. 11

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r.

zapraszają do udziału W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Socjologii Płci i Rodziny Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 29-31 maja 2014 Zarząd Główny Prof. Piotr Małkowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Jerzy Jaroszewicz XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 11-13 czerwca 2015 Zarząd Główny Prof. Piotr Małkowski Vice-Prezes

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI

TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI 16-18 listopada 2016 r. Kampus Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków Oferta sponsoringu międzynarodowej konferencji

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ zaprasza do udziału

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ zaprasza do udziału WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Metodycznej AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ która odbędzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PTHepat w kadencji Otwarcie VII Zjazdu. Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Alicja Kalinowska

Sprawozdanie z działalności PTHepat w kadencji Otwarcie VII Zjazdu. Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Alicja Kalinowska Sprawozdanie z działalności PTHepat w kadencji 2013-2016 Otwarcie VII Zjazdu Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Alicja Kalinowska VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Serock 9-11 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna. Obszary kształcenia

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna. Obszary kształcenia Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA I M:03516W0 Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu

Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu Biomechanika ruchu - metody pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-BR-MP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015 ZARZĄD Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza Katarzyna RZESZUT - skarbnik Zdzisław

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro

11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro Katedra Chemii Analitycznej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro Studenckie Spotkania Chemiczne organizowane są przez Katedrę Chemii Analitycznej,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Katowice, 17.05.2016r. - AGENDA Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Członkowie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA

Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI Przepisy ogólne 1 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH Komunikat nr 2 Serwy koło Augustowa ALBATROS HOTEL&SPA 9-11 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU 1 1. Fundacja Na Rzecz Nauki i Edukacji Talenty, tworzy program rozwoju talentów, którego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Konferencji Naukowej

Konferencji Naukowej Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW UNIWERSYTET MEDYCZNY im. PIASTÓW ŚLĄSKICH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW tel./fax: 071 343 93 28, ul. K.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla sponsora. Opis konferencji

Korzyści dla sponsora. Opis konferencji Opis konferencji Historia konferencji OPTO sięga 2005 roku, gdy we Wrocławiu miał miejsce SPIE International Congress on Optics and Electronics. Od tego czasu konferencja organizowana jest corocznie przez

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii Wrocław 7-8 czerwca 2013 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII AWF WE WROCŁAWIU KOMUNIKAT Nr 3 fot. Andrzej Nowak VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 1 VIII MIĘDZYNARODOWE DNI FIZJOTERAPII 7-8 czerwca 2013 PATRONAT JM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KRYMINALISTYKI na który składają się

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KRYMINALISTYKI na który składają się POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE UNIWERSYTET WARSZAWSKI LITEWSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE CENTRUM EKSPERTYZY SĄDOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI REPUBLIKI LITEWSKIEJ Z A P R A S Z A J Ą NA MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ. Białystok 2017

FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ. Białystok 2017 FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ Białystok 2017 e-mail: shpakofff@tut.by MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOLOGICZNEJ 2 CZERWCA 2017 R. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, , Organizatorzy

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, ,  Organizatorzy Ogólnopolska konferencja Edukacja przygodą Warszawa, 24-25.05.2013, www.edukacjaprzygoda.pl Organizatorzy Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Specjalność: Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Katedra Biomechatroniki Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Katedra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki 2 października 2017 r. Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom

Bardziej szczegółowo

Biomechanika. dr n.med. Robert Santorek 2 ECTS F-1-P-B-18 studia

Biomechanika. dr n.med. Robert Santorek 2 ECTS F-1-P-B-18 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB Dr inż. Joanna Mystkowska z Wydziału Mechanicznego oraz dr inż. Krzysztof Jurczuk z Wydziału Informatyki zostali laureatami dziewiątej edycji konkursu dla

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Nazwa w języku angielskim: REHABILITATION ENGINEERING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu Biomechanika - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu 13.4-WL-Lek2M-B Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Wrocław, 19-20 czerwca 2015,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy Miejsce: Wyższa Szkoła Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach przez uczestnika studiów doktoranckich 1 tel. kom.:

przewidziany do realizacji w latach przez uczestnika studiów doktoranckich 1 tel. kom.: Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2017 2021 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel. kom.: e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT MEDYCZNY WYKWALIFIKOWANA KADRA SPECJALISTÓW KIEROWNIK KATEDRY PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GZIK NASZE LABORATORIA Badania dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1. w ramach obchodów 70 - lecia Uczelni AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOMUNIKAT NR 1. w ramach obchodów 70 - lecia Uczelni AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMUNIKAT NR 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START we Wrocławiu organizują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

,,Współczesne trendy w analityce chemicznej

,,Współczesne trendy w analityce chemicznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki STUDENCKIE SPOTKANIA CHEMICZNE,,Współczesne trendy w analityce chemicznej 11-12 kwietnia 2013, Kraków Sala 416, budynek A3, IV piętro

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW UNIWERSYTET MEDYCZNY im. PIASTÓW ŚLĄSKICH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MENEDŻERÓW tel./fax: 071 343 93 28 ul. K. Bartla

Bardziej szczegółowo

Odbędzie się także uroczystość nadania tytułu Gwiazdy Fizjoterapii osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Odbędzie się także uroczystość nadania tytułu Gwiazdy Fizjoterapii osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dziedziny w Polsce. Pracownicy Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii, Polskim Towarzystwem Fizjoterapii, oraz Polskim Stowarzyszeniem Specjalistów

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej organizujemy po raz drugi i zamierzamy kontynuować w latach następnych. Konwencja Szkoły

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu 40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa International Day of Physiotherapy 26-27.06.2015r. Szanowni Państwo, Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z czterech Wydziałów

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty NAZWA WYDARZENIA Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty ORGANIZATOR Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul.

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań, ul. I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul. Szybowcowa 23 ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-1/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do rejestru instytutu, siedziba statutu oraz

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r.

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r. 2 nd I n t e r n a ti o n a l C o n f e r e n c e o n t h e S u s t a i n a b l e E n e r g y a n d E n v i r o n m e n t D e v e l o p m e n t ( S E E D 1 7 ) C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo