POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics"

Transkrypt

1 POLISH SOCIETY OF BIOMECHANICS of the Polish Academy of Sciences affiliated member of the International Society of Biomechanics MAILING: ul. Marymoncka 34, Warszawa 45, skr.poczt. 55, POLAND; Tel.: (+48) ; Fax: (+48) ; Account: Bank Zachodni WBK S.A Sprawozadanie z działaloności PTB za okres do r Celem statutowym Polskiego Towarzystwa Biomechaniki jest krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu w technice, medycynie i sporcie. Polskie Towarzystwo Biomechaniki realizuje swoje cele poprzez: 1) organizowanie konkursów naukowych, sympozjów, zjazdów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów, kursów prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl obowiązujących przepisów, prowadzenie akcji wydawniczej oraz nieodpłatnie konsultacji i ekspertyz, 2) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w dniu podczas Miedzynarodowej Konferencji PTB, która miała miejsce we Wrocławiu, w dniu Wrocław Wybrano wówczas Zarząd PTB w składzie: Romuald J. Będziński - Prezes Dagmara Tejszerska - wiceprezes do roku 2010 Andrzej Wit - wiceprezes Andrzej Mastalerz - sekretarz generalny Jarosław Filipiak - sekretarz Małgorzata Syczewska - skarbnik Lechosław B. Dworak Ryszard Maroński str. 1

2 Alicja Rutkowska-Kucharska Konstanty Skalski - wiceprezes od 2010 Czesław Urbanik Podstawowe formy związane z organizowaniem cyklicznych miedzynarodowych konferencji towarzystwa co dwa lata, ponadto corocznie odbywały cykliczne konferencje młodych biomechaników organizowane przez środowisko Politechnki Śląskiej. Istonym elementem działalności były, także sympozja tematyczne organizwane przez biomechaników AWF Warszawa, organizowane co dwa lata. Polskie Towarzystwo Biomechanki ściśle wspópracowało z Komisją Biomechaniki Komitetu Biomechanki PAN, gdzie członkowie naszego Towarzystwa stanowili zasadniczy człon tej Komisji. W ramach tej współpracy organizowane były co dwa lata przez środowisko rzeszowskie Sympozja pod nazwą. Mechanika w Medycynie. Wspólnie z Komisją Biomechanki KM PAN organizowane były cykliczne seminarija, dotyczce róznych aspektów zainteresowań biomechanki. Seminaria te były organizowane były przez zespoły różnych uczelni. Podstawowym zadaniem tych seminariów była promocja i przedstawienie danego środowiska biomechnki. Ponadto PTB ściśle współpracowało z Komitetem Biocybernetki i Inżynierii Biomedycznej PAN, a także Polskim Towarzystwem Inżynierii Biomedycznej. Jedną z zasadniczych form działalności w tym promocyjnej jest wydawnie czasopisma pod nazwą Acta Bioenginering and Biomechanics. Czasopismo ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS jest regularnie wydawane od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w dziedzinie inżynierii biomedycznej i biomechanice. Łamy czasopisma są platformą umożliwiającą prezentację wyników badań, wymianę idei i doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi badaczami reprezentującymi nauki techniczne i medyczne. W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikowane są oryginalne prace wnoszące nowe wartości w badaniach biomechanicznych, a w szczególności dotyczące takich problemów jak: biomechanika procesów zachodzących w tkankach, biomechanika komórki, modelowanie obiektów i procesów biomechanicznych, inżynieria rehabilitacyjna, biomechanika dentystyczna, implanty stomatologiczne, biomechanika ortopedyczna, implanty układu kostno stawowego, biomechanika sportu, lokomocja człowieka, biomechanika układu krążenia, biomateriały, symulacje komputerowe w biomechanice, metody eksperymentalne w biomechanice. str. 2

3 ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS są indeksowane w wielu bazach: Medline, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus, a od 2008 roku również w Thomson Reuters w następujących kategoriach: Science Citation Index Expanded (SCIE), Journal Citation Reports (JCR-lista filadelfijska), Focus On: Sports Science & Medicine. Obecnie wg punktacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego każdy artykuł opublikowany w Acta of Bioengineering and Biomechanics uzyskuje 10 pkt. Międzynarodowy charakter czasopisma podkreśla nie tylko skład komitetu naukowego, ale także znaczący udział publikacji autorów spoza Polski; w ostatnich latach średni udział prac autorów z zagranicy przekracza 45%. Acta of Bioengineering and Biomechanics obok wersji drukowanej dostępne jest również w wersji elektronicznej: Czasopismo jest całowicie finansowane ze środków MNiSzw oraz PTB, a także wspomagne było finansowo i merytorycznie ze środków działalności statutowej Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2009 została uruchomiona strona internetowa PTB. Strona jest prowadzona na serwerze Politechniki Wrocławskiej. Stronę redaguję dr inż. Anna Nikodem PWr. Syntetyczne ujęcie oraganizownych spotkań; Co dwa lata Międzynarodowa Konferencja Biomechanki Corocznie Majówki Młodych Biomechaników, przewodniczący dr inż. Robert Michnik, opiekun naukowy prof. Dagmara Tejszerska a następnie dr hab. Marek Gzik Co dwa lata Sympozja Biomechaniki Sportu, przewodniczący prof. Czesław Urbanik, dr hab. Andrzej Mastalerz Corocznie Sympozja Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych CZD, przewodnicząca dr hab. Małgorzata Syczewska Dwa razy w roku posiedzenia Zarządu PTB oraz konsultacje przez Internet str. 3

4 Organizacja Konfrencji International Congress of the Polish Society of Biomechanics odbyła się we Wrocławiu w dniach , podtytuł konferencji Biomechanics in Sport, Medicine and Physiotherapy. Głównym organizatorem była Akdemia Wychownia Fizycznego we Wrocławiu. Przweodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Alicja Rutkowska- Kucharska. W konfrencji wzięło udział 106 uczestników w tym 20 osób z takich krajów jak; : Brasil, Czech Republic, Germany, Great Britain, Hungary, Iran, Israel, Italy, Romania, Switzerland, Taiwan i USA. Konferencje poprzedziły warsztaty (workshop). Po konferencji spora część prac została opublikowan w czasopismach takich jak: Acta of Bioengineering and Biomechanics (in english) Human Movement (In english) Fizjoterapia (In polish and english) Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu (In polish with english abstrakt or In english). Dzięki staraniom PTB konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W dniach 8-10 maja 2009 odbyła się Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2009, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki, Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbyła się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu Jaszowcu. Głównym organiztorem konferencji była prof. dr hab. inż Dagmara Tejszerska. Przewodniczcym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Robert Michnik. W Konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2009 uczestniczyło 67 osób, głównie doktoranci i studenci. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz reprezentanci Politechniki Śląskiej. Konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. str. 4

5 Sympozjum Biomechaniki Sportu odbyło się w dniach 3 4 grudnia 2009 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Organizatorami Sympozjum byli Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Biomechaniki. Komitet Naukowy konferencji działał w składzie: Tadeusz Bober, Lechosław Dworak, Włodzimierz Erdmann, Alicja Rutkowska-Kucharska, Ryszard Maroński, Tadeusz Ruchlewicz, Zbigniew Trzaskoma, Czesław Urbanik - przewodniczący, Andrzej Mastalerz, Andrzej Wit i Jacek Zieliński. W Sympozjum Biomechaniki Sportu wzięło udział 70 osób (z pełnymi wpłatami 46 osób), do których należeli lekarze, fizjoterapeuci, trenerzy, inżynierowie, którzy zajmują się treningiem sportowym oraz biomechaniką wychowania fizycznego oraz nauczyciele akademiccy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa i Katowic. Niektórzy z uczestników Sympozjum byli zainteresowani prezentowaną problematyką, ale nie wygłosili referatów, choć uczestniczyli czynnie podczas dyskusji. Część prac została opublikowana wi BIOMECHANIKA SPORTU I RECHABILITACJI- WYBRANE ZAGADNIENIA W dniach sierpnia 2010 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biomechanics 2010, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbyła się na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Przewodniczacym Komiteu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Konstanty Ryszard Skalski. W Konferencji wzięło udział około 190 uczestników, w tym 30 osób z zagranicy (AUS, B, CZ, D, GB, IRL, LT, LV, M, RUS, UA, USA), oraz 10 wykładowców wybitnych naukowców z liczących się ośrodków naukowych. Zaproszeni wykładowcy i tematy ich wykładów to: - S. Cowin (The City College New York, USA) Fabric dependence of bone ultrasound measurements - J.Vander Sloten (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium) Biomechanical models and measurements add to the quality of measurements - W.Herzog (University of Calgary, Kanada) Muscles: the forgotten tissue in orthopaedics biomechanics - P.Prendergast (Trinity College University of Dublin, Ireland) Simulation of mechano regulated cellular processes in bioengineering design str. 5

6 - P.Westerhoff (Julius Wolf Institut, Berlin, Germany) Loads acting in the knee and hip joint: Are the test standards for joint implants critical enough? - C.Imielińska (Columbia University, USA) What you see is what you get from imaging to biomechanics to better medicine - K.Miller (The University of Western Australia, Perth, Australia) Biomechanics of the brain for computer-integrated surgery - C.Stewart (ORLAU, Oswestry, Wlk. Brytania) The biomechanics of pathological gait from muscle to movement - K.Kędzior (Wydz. MeiL, Politechnika Warszawska) Designing and manufacturing of customized human bone endoprosthesis and orthopaedic devices - S. Pomianowski (CMKP, Warszawa) Elbow prostheses types, indications, possibilities W trakcie Konferencji 11 wystawców miało możliwość zaprezentowania swoich produktów z zakresu inżynierii biomedycznej. W ramach Konferencji została zorganizowana jednodniowa sesja Warsztatów Naukowych tzw. Workshop. W sesji wzięło udział 54 uczestników, wygłoszono 7 referatów i zaprezentowano 3 stanowiska badawcze. Najlepsze prace zostały nagrodzone w ramach I Konkursu Naukowego Młodych Biomechaników im. K. Fidelusa A. Moreckiego. Laureaci konkursu to: I miejsce: Małgorzata Żak, Politechnika Wrocławska, Wrocław II miejsce: Roman Grygoruk, Politechnika Warszawska, Warszawa III miejsce: Joanna Gorwa, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań Efektem zaangażowania naukowego środowiska Biomechaników było przygotowanie materiałów konferencyjnych ze streszczeniami około 130 prac, z których wyróżniające skierowano do publikacji w dobrze notowanym czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics. Dzięki staraniom PTB konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniach 7-9 maja 2010 odbyła się VII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2010, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki, Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbyła się w str. 6

7 Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu Jaszowcu. W Konferencji wzięło udział 103 osoby. Głównym organiztorem konferencji była prof. dr hab. inż Dagmara Tejszerska. Przewodniczcym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Robert Michnik. Podczas konferencji odbyły się cztery sesje, w trakcie których przedstawiono 27 referatów przygotowanych przez pracowników naukowych różnych uczelni oraz instytucji. Studenci kół naukowych, jak co roku mieli okazję przedstawić swoje prace w czasie Studenckiej Sesji Plakatowej, w trakcie której przedstawiono 23 plakaty. W ramach Konferencji zorganizowane zostały dwa konkursy: na najciekawszy referat wygłaszany w trakcie sesji plenarnych oraz najciekawszą pracę studencką przedstawiona podczas sesji plakatowej. Referaty przedstawione na konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie Aktualne Problemy Biomechaniki, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki zeszyt nr 4. Konferencja uzyskała wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2012 Konferencja odbyła się w dniach września 2012 r., w Politechnice Białostockiej, na Wydziale Mechanicznym, Otrganizatorm konferencji było Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Politechnika Białostocka, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej Przy współudziale: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku International Society of Biomechanics (ISB) European Society of Biomechanics (ESB) Komitetu Mechaniki, Sekcji Biomechaniki PAN Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski Komitet Organizacyjny stanowili dr inż. Szczepan Piszczatowski - przewodniczący orazdr inż. Joanna Mystkowska - sekretarz. Patronat honorowy na konferncja obieli: str. 7

8 Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Kleiber prezes Polskiej Akademii Nauk Tadeusz Citko rektor Politechniki Białostockiej Konferencja była organizowana jako 30-te, jubileuszowe spotkanie naukowe specjalistów z biomechaniki ogólnej, inżynierskiej, medycznej, sportu i biomechaniki pracy, począwszy od seminariów poznańskich, Szkół Biomechaniki, zjazdów sekcji biomechaniki Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej (PTNKF) po zjazdy Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB). ZAPROSZENI WYKŁADOWCY TEMATY WYKŁADÓW 1. Michael A. ADAMS - University of Bristol (Wielka Brytania) - "Biomechanics of spinal degeneration and pain" 2. Georg BERGMANN - Charité - Universitätsmedizin Berlin (Niemcy) - "Do ISO tests for knee implants simulate the real loading in patients?" 3. Romuald BĘDZIŃSKI - Politechnika Wrocławska (Polska) - "Experimental methods in biomechanics" 4. Dennis R. CARTER - Stanford University (USA), Director of the Biomechanics and Mechanobiology (BMMB) Program, National Science Foundation - "The Mechanobiology of Cartilage Development and Degeneration" 5. Damien LACROIX - Institute of Bioengineering of Catalonia (Hiszpania), Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield (Wielka Brytania) - "Biomechanical study of disc degeneration in the lumbar spine" 6. Mark R. PITKIN - Tufts University School of Medicine, Boston (USA) - "What normal gait biomechanics can teach a designer of lower limb prostheses" 7. Andrzej WIT Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Polska) - "Applied Biomechanics in Rehabilitation and Sport". W konferencji wzięło udział 171 uczestników (w tym 35 zagranicznych). SESJE TEMATYCZNE KONFERENCJI Biomechanics of sport Biomechanics of Movement Orthopaedic Biomechanics str. 8

9 Bioengineering Computational Methods in Biomechanics Biomaterials and Biotribology Computer-Assisted Surgery Clinical Biomechanics Biomechanics for Dentistry Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące państwa: Anglia (3), Belgia (1), Czechy (5), Egipt (1), Francja (1), Holandia (1), Indie (1), Iran (1), Kolumbia (2), Litwa (3), Łotwa (2), Meksyk (2), Niemcy (1), Polska (136), Rosja (2), Rumunia (1), Słowacja (3), Słowenia (1), USA (2), Włochy (2) Konferencję poprzedziły warsztaty naukowe, które odbyły się w dniu i trwały od godz do W dniu odbyła się specjalna sesja, w której zaprezentowano prace zgłoszone do konkursu naukowego o nagrodę imienia prof. K.Fidelusa i prof. A.Moreckiego. Streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji opublikowano w Book of Abstracts (ISBN , redakcja R. Będziński, E. Sajewicz, S. Piszczatowski). Najlepsze referaty, po dodatkowych recenzjach, skierowano do publikacji w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Archives of Mechanics, Acta Mechanica et Automatica oraz Human Movement. W trakcie konferencji odbył się finał Konkursu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki - nagrody imienia prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa. Prace zaprezentowano podczas specjalnej sesji plenarnej. Wyniki konkursu: I miejsce: Michalina Błażkiewicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Równorzędne wyróżnienia: o Anna Floriańczyk, Politechnika Warszawska, o Magdalena Kobielarz, Politechnika Wrocławska, Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Konferencja miała dużą promocję, również poza Polską, m.in. dzięki staraniom Europeum Society of Biomechnics. str. 9

10 Wyniki badań polskich biomechaników były i są również prezentowane na międzynarodowych kongresach biomechaniki organizowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki (ISB), Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki Sportu (ISBS), Towarzystwo Biomechaniki (ISB), Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki Sportu (ISBS), Europejskie Towarzystwo Biomechaniki (ESB) oraz na Światowych Kongresach Biomechaniki. Najważniejsze osiągnięcia to przede wszystkim rezultaty badań podstawowych z zakresu modelowania, symulacji i identyfikacji narządu ruchu człowieka jak i jego części w zakresie mięśni, układu kostnego, kręgosłupa, czynności manipulacyjnych i lokomocyjnych, podstaw konstrukcji, protez, endoprotez, wszczepów stomatologicznych. Podczas konfrencji w Białymstoku odbyło się Zebranie sprawozdawczowyborcze ( ) PTB. Wybrano wówczas Zarząd PTB w składzie: Andrzej Wit - Prezes Romuald J. Będziński - wiceprezes Jan Awrejcewicz - wiceprezes Michał Wychowański - sekretarz generalny Alicja Rutkowska-Kucharska - sekretarz Małgorzata Syczewska - skarbnik Lechosław B. Dworak Marek Gzik Ryszard Maroński Celina Pezowicz Szczepan Piszczatowski Sprawozdanie sporządził w imieniu Zarządu PTB M.Dr Hc. prof. Romuald Będzinski Członek Koresondent PAN, ustępujący Prezes. str. 10

11 RBędziński str. 11

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

P T M T S. Z życia Towarzystwa

P T M T S. Z życia Towarzystwa JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 44, 1, pp. 203-213, Warsaw 2006 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y P T M T S Z życia Towarzystwa Pragniemy poinformować Czytelników, że kolejni członkowie

Bardziej szczegółowo

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 49, 2, pp. 565-591, Warsaw 2011. Z życia Towarzystwa

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 49, 2, pp. 565-591, Warsaw 2011. Z życia Towarzystwa JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 49, 2, pp. 565-591, Warsaw 2011 BIULETYN INFORMACYJNY PTMTS Z życia Towarzystwa Informujemy Czytelników, że 24 lutego 2011 r. członek naszego Towarzystwa Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Warszawa 2011 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP 28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP Według stanu w dniu 31.12.2009 r. Oddział skupiał 11 członków, w tym 4 członków rzeczywistych PAN ( zał. 1 ). W maju 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Niebawem minie rok od objęcia kierownictwa przez nowe władze SPWiR. Nadszedł czas na pierwsze podsumowania, lecz nie chcąc dokonywać oceny minionego roku samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010 życie politechniki Czasopisma naukowe w PB Politechnika jest w modzie III edycja akcji Dziewczyny na Politechnikę Pierwszy semestr BUD już za nami Wspomnienie o

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35 Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 Robocza wizyta s. 9 COST MP1203 s. 11 Nasz wicemistrz świata s. 35 Uczuć wicher, wyznań smak W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowo-kinowej Klubu

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo