DR-DX5SE. Mini MAGNETOWID CYFROWY, DYSK TWARDY i NAGRYWARKA DVD VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIANIE AUTOMATYCZNE NAJPIERW. Popatrz na. na STR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DR-DX5SE. Mini MAGNETOWID CYFROWY, DYSK TWARDY i NAGRYWARKA DVD VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIANIE AUTOMATYCZNE NAJPIERW. Popatrz na. na STR."

Transkrypt

1 TV CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC REC MODE REMAIN AUDIO JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING PLAY/SELECT STOP/ CLEAR DISPLAY VPS/PDC SUBTITLE CABLE/SAT TV STANDBY/ON TV/CBL/SAT MEMO/MARK EDIT ON SCREEN ANGLE LIVE CHECK TV PR PROGRAMME NAVIGATION RETURN NEXT SLOW PAUSE SET UP SAT PROGRESSIVE SCAN STANDBY/ ON RAM/RW DV IN/OUT Mini MAGNETOWID CYFROWY, DYSK TWARDY i NAGRYWARKA VIDEO DR-DX5SE NAJPIERW Popatrz na USTAWIANIE AUTOMATYCZNE na STR. 17 DV HDD DV/HDD/ SELECT S-VIDEO VIDEO (MONO)L AUDIO R DV HDD PR DISPLAY VHS REC MODE F 1 DV/HDD INSTRUKCJA OBSŁUGI LPT A PO

2 2 PO ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Środki bezpieczeństwa W tylnej części urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa i ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM LUB WILGOCIĄ. URZĄDZENIE JEST WYROBEM LASEROWYM KLASY 1. WYKORZYSTUJE ONO JEDNAK WIĄZKĘ LASEROWĄ PROMIENIOWANIA WIDZIALNEGO, KTÓRA W PRZYPADKU SKIEROWANIA NA CZŁOWIEKA MOŻE SPOWODOWAĆ GROŹNE NAPROMIENIOWANIE. URZĄDZENIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ W SPOSÓB PRAWIDŁOWY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIA DO GNIAZDA SIECIOWEGO NIE WOLNO ZAGLĄDAĆ DO JEGO WNĘTRZA PRZEZ OTWÓR SZUFLADY LUB INNE SZCZELINY. UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I REGULACYJNYCH LUB WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH, NIŻ PODANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO GROŹNEGO W SKUTKACH NAPROMIENIOWANIA. NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYW, ANI PODEJMOWAĆ PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA NA WŁASNĄ RĘKĘ. NAPRAWY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU. WAŻNE: 8 Przed przystąpieniem do instalacji i uruchomienia urządzenia należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stronach 2 i 3. 8 Należy zauważyć, że przegrywanie materiałów nagranych na taśmach, płytach i dyskach bez zgody właściciela praw autorskich do nagrań audio i wideo, programów radiowych i telewizyjnych, dzieł literackich, muzycznych, sztuki itp., może być sprzeczne z obowiązującym prawem. 8 Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, zaleca się jego odłączenie od gniazda sieciowego. 8 Niebezpieczne napięcie wewnątrz urządzenia. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów sygnałowych albo anteny należy odłączyć zasilanie urządzenia. 8 Wtyczka zasilająca powinna być łatwo dostępna. WYRÓB LASEROWY KLASY 1 WZORY ETYKIET ETYKIETA OSTRZEGAWCZA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. ADolbyB oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. ADTSB i ADTS DIGITAL OUTB są zarejestrowanumi znakami towarowymi firmy Digital Theater Systems, Inc. Urządzenie może odtwarzać i nagrywać sygnały w systemie PAL, a w systemie SECAM sygnały w formacie PAL. Sygnały NTSC również mogą być odtwarzane na urządzeniu. SHOWVIEW jest znakiem towarowym firmy Gemstar Development Corporation. System SHOWVIEW jest produkowany na licencji firmy Gemstar Development Corporation. W urządzeniu zastosowano technologię ochrony praw autorskich, chronioną w USA odpowiednimi patentami i innymi prawami włąsności intelektualnej. Technologia ta nie może być wykorzystana bez zgody firmy Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań domowych oraz innych zastosowań o charakterze niepublicznym, o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy Macrovision. Inżynieria wsteczna lub demontaż jest zabroniony.

3 Przycisk STANDBY/ON A nie odcina całkowicie zasilania urządzenia. Wyłącza jedynie lub włącza prąd roboczy. ABB pokazuje moc pobieraną w stanie gotowości, a ACB pokazuje moc pobieraną w czasie pracy (ON). W przypadku instalacji urządzenia w szafce lub na półce należy upewnić się, że wolna przestrzeń z każdej strony zapewnia odpowiednią wentylację (przynajmniej 10 cm po obu stronach, u góry i z tyłu). Przy utylizacji zużytych baterii należy wziąć pod uwagę kwestie ochrony środowiska i ściśle przestrzegać miejscowych przepisów i praw określających zasady utylizacji zużytych baterii. Niestosowanie się do podanych poniżej zasad może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pilota zdalnego sterowania lub płyty. 1. NIE WOLNO umieszczać urządzenia ^ ^ w miejscu narażonym na wysokie temperatury lub wilgoć. ^ w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. ^ w zapylonym pomieszczeniu. ^ w miejscu, w którym występują silne pola magnetyczne. ^ na powierzchni, która nie jest stabilna lub jest narażona na wibracje. 2. NIE WOLNO zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. (Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną przykryte gazetą lub częścią garderoby itp., ciepło nie będzie odprowadzane.) 3. Na urządzeniu ani na pilocie zdalnego sterowania NIE WOLNO stawiać ciężkich przedmiotów. 4. W pobliżu NIE WOLNO stawiać naczyń z płynami, które mogłyby się rozlać na urządzenie lub na pilota zdalnego sterowania. (Przedostanie się wody lub innej substancji płynnej do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.) 5. NIE WOLNO narażać urządzenia na dostęp wody. 6. NIE WOLNO używać urządzenia w łazienkach lub innych pomieszczeniach, w których znajduje się woda. Na urządzeniu NIE WOLNO ustawiać pojemników z wodą lub innymi substancjami płynnymi (kosmetyków, lekarstw, wazonów, roślin doniczkowych, filiżanek itp.). 7. Na urządzeniu NIE WOLNO stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak płonące świece. 8. Podczas transportu należy UNIKAĆ gwałtownych wstrząsów. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PO 3 KONDENSACJA WILGOCI Wilgoć znajdująca się w powietrzu ulega kondensacji na urządzeniu, gdy zostanie ono przeniesione z chłodnego miejsca do ciepłego lub w przypadku dużej wilgotności otoczenia^podobnie, jak krople wody powstające na powierzchni szklanki z zimnym płynem. W przypadku wystąpienia zjawiska kondensacji należy wyjąć wtyczkę zasilającą urządzenia z gniazda i pozostawić urządzenie na kilka godzin, aż wilgoć wyparuje, i dopiero wówczas je włączyć. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JVC nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z niewłaściwym nagrywaniem, przechowywaniem lub odtwarzaniem wszelkich treści (wideo, audio lub innych) na opisywanym urządzeniu, a powstałe z dowolnej przyczyny. Wszelkie gwarancje udzielone na to urządzenie obejmują wyłącznie wymianę lub naprawę urządzenia, a nie dotyczą zwrotu lub wymiany utraconych treści. 8 Używanie telefonu komórkowego w pobliżu urządzenia może powodować drgania obrazu na ekranie odbiornika telewizyjnego i wyświetlanie obrazu na niebieskim tle. 8 Niektóre odbiorniki telewizyjne lub inne urządzenia wytwarzają silne pola magnetyczne. Urządzeń tego typu nie wolno umieszczać na takim odbiorniku, gdyż może on powodować zakłócenia obrazu. 8 Podczas przenoszenia produktu należy nacisnąć A, aby wyłączyć zasilanie i poczekać co najmniej 30 sekund, po których to można odłączyć przewód zasilający od gniazdka. Przed przemieszczeniem urządzenia odczekać co najmniej 2 minuty. 8 Jeśli w czasie nagrywania dojdzie do awarii zasilania, utrwalone dane mogą zostać wymazane. 8 Zalecamy tworzenie, co jakiś czas, kopii zapasowych płyt zawierających ważne nagrania (co kilka lat). Ponieważ sygnały cyfrowe nie ulegają uszkodzeniu, nieudane odtworzenie lub nagrywanie może być spowodowane efektem starzenia się płyty wraz z upływem czasu, zależnie od warunków przechowywania. 8 Jeśli płyta lub taśma są uszkodzone, nie można odzyskać nagranych programów lub danych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Taki symbol jest ważny Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony tylko w Unii aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. Europejskej. [Kraje poza Unią Europejską] W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi.

4 4 PO SPIS TRESCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 Środki bezpieczeństwa...2 INFORMACJE O PŁYTACH 5 Płyty - Informacje...5 INDEKS 10 INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA 16 Podstawowe połączenia...16 USTAWIENIA WSTĘPNE 17 Ustawienia automatyczne...17 Pobieranie zaprogramowanych stacji z odbiornika telewizyjnego...18 Język...20 Ustawienie monitora...21 PODSTAWOWE DZIAŁANIA 22 Podstawy odtwarzania...22 Zaawansowane odtwarzanie...23 Używanie paska ekranowego...27 Zabezpieczenie rodzicielskie...31 Podstawy nagrywania...32 Zaawansowane nagrywanie...33 PODSTAWOWA OBSŁUGA DYSKU TWARDEGO (HDD) 35 Podstawy nagrywania...35 Zaawansowane nagrywanie...36 Podstawy odtwarzania...37 Zaawansowane odtwarzanie...37 PODSTAWOWA OBSŁUGA MAGNETOWIDU CYFROWEGO (DV) 39 Podstawy odtwarzania...39 Zaawansowane odtwarzanie...40 ODTWARZANIE NA ŻYWO Z PAMIĘCI NA DYSKU TWARDYM (HDD) i 41 Odtwarzanie na żywo z pamięci...41 NAGRYWANIE Z TIMEREM NA DYSKU TWARDYM (HDD) I 44 Programowanie timera SHOWVIEW...44 Programowanie timera ręcznego...46 Automatyczne nagrywanie programu satelitarnego (Tylko dysk twardy)...48 NAWIGACJA PO DYSKU TWARDYM (HDD) I 49 Nawigacja po bazie danych biblioteki - Library Database Navigation Zmiana pierwotnych informacji Zmiana informacji o liście odtwarzania Informacje w nawigacji po bibliotece Odtwarzanie z wykorzystaniem nawigacji MP3/WMA/JPEG MONTAŻ 56 Kopiowanie Kopiowanie na magnetowid cyfrowy (tylko sprzęt HDD i ).. 59 Montaż z kamery wideo Montaż na innej nagrywarce lub z innej nagrywarki Konfiguracja wyjścia/wejścia Kopiowanie dźwięku cyfrowego Kopiowanie dźwięku (tylko magnetowid cyfrowy) Edycja z dodawaniem (tylko magnetowid cyfrowy) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 67 Funkcje pilota KONFIGURACJE POŁĄCZEŃ 69 Podłączenie do odbiornika satelitarnego Podłączenie do dekodera Dolby Digital lub wzmacniacza z wbudowanym dekoderem DTS Podłączanie/dekoderem USTAWIENIA DODATKOWE 71 Konfiguracja trybów Konfiguracja systemu SHOWVIEW Konfiguracja tunera Nastawianie zegara Formatowanie płyty (tylko urządzenie ) Zamykanie płyty (tylko urządzenie ) Ustawienie trybu skanowania (tylko sprzęt HDD i ) Blokada szuflady (tylko urządzenie ) Blokada przed dziećmi ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 81 DODATEK 85 DANE TECHNICZNE 89 INDEKS TERMINÓW 90 JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI Wszystkie ważne rozdziały i podrozdziały są wymienione w spisie treści na stronie 4. Należy korzystać z tej instrukcji, gdy potrzebna jest informacja na temat konkretnej procedury lub funkcji. Indeks na stronach ilustruje kontrolki i połączenia na przednim i tylnym panelu a także przedni wyświetlacz oraz pilota zdalnego sterowania. Wykaz na stronie 90 wymienia często używane terminy oraz numer strony, na której są one użyte lub objaśnione w instrukcji. Znak A oznacza odesłanie do kolejnej strony, na której znajdują się wyjaśnienia lub odpowiednia informacja. Przyciski wykonywania poszczególnych procedur są wyraźnie objaśnione przy pomocy ilustracji zamieszczonych na początku każdego rozdziału.

5 Płyty - Informacje Płyty do nagrywania/odtwarzania Do nagrywania i odtwarzania nadają się płyty z następującymi logo. -RAM 12 cm: 4,7 GB/9,4 GB 8 cm: 1,4 GB/2,8 GB Wersja 2.0/prędkość 2-krotna Wersja 2.1/1 prędkość od 1- do 3-krotna Wersja 2.2/prędkość 5-krotna -R 12 cm: 4,7 GB 8 cm: 1,4 GB Wersja 2.0/prędkość od 1- do 4-krotnej/8-krotnej (tryb Video) -RW 12 cm: 4,7 GB/9,4 GB Wersja 1.1/1 prędkość 2-krotna (tryb Video/tryb VR) Wersja 1.2/prędkość 4-krotna (tryb Video/tryb VR) Powyższa tabela oparta jest na informacjach z sierpnia 2005 r. W przypadku niektórych płyt, w zależności od ich parametrów i stanu, nagrywanie i odtwarzanie mogą zakończyć się niepowodzeniem, prowadząc do niezadowalających rezultatów. Zaleca się korzystanie z płyt produkowanych przez firmę JVC, ponieważ zostały one przetestowane pod kątem zgodności z tym urządzeniem. Płyty -RAM Można stosować tylko te płyty, które są zgodne ze standardem -RAM wersja 2.0 lub 2.1. Na płytach -RAM, które nie są zgodne ze wspomnianym standardem nie można nagrywać. Jeżeli używana płyta została sformatowana w innej wersji standardu, przed użyciem należy ją ponownie sformatować na tym urządzeniu. Nagrywanie, odtwarzanie, edycja lub kopiowanie płyt -RAM może być niemożliwe, nawet jeżeli są one zgodne ze wspomnianym standardem, gdy płyty te zostały nagrane lub były edytowane na urządzeniach innych producentów lub na komputerze, albo jest na nich zbyt wiele tytułów lub za mało wolnego miejsca. Płyt -RAM nagranych na tym urządzeniu nie będzie można odtwarzać na niekompatybilnym odtwarzaczu. Programy audycji cyfrowych do jednokrotnego kopiowania można nagrywać tylko na płytach o pojemności 4,7/9,4 GB -RAM, płyty o pojemności (2,8 GB -RAM nie są kompatybilne). INFORMACJE O PŁYTACH PO 5 Płyty -R/RW Można stosować jedynie płyty -R, które są zgodne ze standardem -R Wersja 2.0. Po zamknięciu płyty -R/RW (tryb Video) (A str. 79) można ją odtwarzać na zwykłym odtwarzaczu, jak płytę VIDEO. Po zamknięciu płyty -RW (tryb VR) (A str. 79) można ją odtwarzać na zwykłym odtwarzaczu zgodnym z trybem VR płyt -RW. Przed zamknięciem płyty ^ ^ można nagrywać na nienagranych miejscach na płycie, edytować tytuł płyty oraz tytuły programów oraz usuwać programy. Nie można nagrywać lub edytować płyt -R/RW nagranych na innych urządzeniach, nawet jeżeli nie zostały one zamknięte. Nie ma możliwości nagrywania na już nagranych obszarach płyt -R. Dostępna do nagrywania pojemność płyty -R nie wzrasta, nawet jeżeli nagrany wcześniej program zostanie z niej usunięty. Po zamknięciu płyty ^ Po zamknięciu płyty -R/RW (tryb Video) można odtwarzać nagrane na niej programy (wideo i/lub audio) na zwykłym odtwarzaczu, podobnie jak w przypadku płyty VIDEO. Edytowane tytuły wyświetlane są w trybie Video jako Amenu płyty B. Danych nie można nagrywać, edytować ani usuwać zarówno w trybie Video, jak i w trybie VR. Czy to w trybie Video, czy w trybie VR, mimo że płytę można odtwarzać na odtwarzaczach HOME MOVIES DOCUMENTARIES innych producentów, czasami mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem w zależności od stanu płyty i warunków nagrywania. Nie ma możliwości nagrywania na płytach CD-R/RW lub -R wykorzystywanych w procesie autoringu. Na płytach -R/RW (tryb Video) nie można nagrywać audycji, które pozwalają na jednokrotne kopiowanie. Programy do jednokrotnego kopiowania można nagrywać jedynie na płyty -RW sformatowane w trybie VR. Przy próbie odtwarzania płyty -R nagranej na innym urządzeniu mogą zdarzyć się następujące sytuacje. Nie można odtworzyć płyty. Na ekranie pojawiają się zniekształcenia mozaikowe (szum blokowy). Może zanikać obraz lub dźwięk. Urządzenie zatrzymuje się podczas odtwarzania. Płyta -RW o prędkości 6x nie może być używana w tym urządzeniu. MTV CARTOON TRAVELLING CLIPS

6 6 PO INFORMACJE O PŁYTACH Płyty tylko do odtwarzania Do odtwarzania nadają się wyłącznie płyty z następującymi logo. VIDEO (przykłady oznaczeń kodów regionalnych) Audio CD Pliki CD-DA CD-RW Pliki CD-DA/ JPEG/MP3/ WMA Video CD/Super Video CD CD-R Pliki CD-DA/ JPEG/MP3/ WMA CD-ROM Pliki JPEG/ MP3/WMA W zależności od parametrów i stanu używanej płyty mogą wystąpić problemy przy jej odtwarzaniu. Można również odtwarzać płyty DTS Audio CD (wymagany jest wówczas dowolny dekoder DTS). Na tym urządzeniu można odtwarzać płyty zawierające pliki MP3 i JPEG tylko wówczas, gdy zostały one nagrane w formacie ISO9660 lub Joliet i zamknięte. Pliki JPEG, które można odtwarzać na tym urządzeniu, muszą być zgodne z procesem JFIF/Baseline, a ich maksymalna rozdzielczość powinno wynosić 2812 pikseli w poziomie i 2112 pikseli w pionie. Płyty CD-R/RW nagrane w formacie muzycznej płyty CD można odtwarzać na tym urządzeniu, o ile zostały wcześniej zamknięte. Nie można zagwarantować prawidłowego działania tego urządzenia i jakości odtwarzanego dźwięku w przypadku płyt, które nie są zgodne ze specyfikacją płyt kompaktowych (CD-DA). Przed przystąpieniem do odtwarzania płyty CD, należy sprawdzić logo płyty i zapoznać się z uwagami podanymi na opakowaniu, aby potwierdzić, że płyta jest zgodna ze specyfikacją płyt kompaktowych. Zależnie od intencji autora oprogramowania, mogą występować ograniczenia w warunkach nagrywania płyt i Video CD/ SVCD. Urządzenie odtwarza płyty zgodnie z intencjami autora oprogramowania podanymi na płycie, wobec tego niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z zamierzeniem użytkownika. W przypadku płyt dwuwarstwowych VIDEO, podczas przełączania z pierwszej warstwy na drugą, mogą wystąpić zniekształcenia w odtwarzaniu obrazu i dźwięku. Nie oznacza to uszkodzenia. Można odtwarzać płyty -AUDIO zgodne z odtwarzaczami płyt Video. Można również odtwarzać płyty SACD (Super Audio CD) zgodne ze zwykłymi odtwarzaczami CD. Płyty nienadające się do odtwarzania Wymienione poniżej typy płyt nie mogą być odtwarzane za pomocą tego urządzenia. Nie należy podejmować prób odtwarzania dowolnych rodzajów płyt, które są uszkodzone (popękane, zdeformowane lub naprawiane za pomocą taśmy klejącej), ani płyt o nietypowych kształtach (w formie serca, ośmiokątnych i innych). Przypadkowe odtworzenie takiej płyty może prowadzić do wystąpienia szumów, mogących spowodować uszkodzenie głośników. Płyty CD-ROM (w tym płyty PHOTO-CD i CD-G) Płyty nagrane w formacie UDF (zapisu pakietowego) Płyty CD o podwójnej gęstości zapisu i pojemności 1,3 GB (DDCD) Płyty CD o wysokiej gęstości zapisu (HDCD) Nie można również odtwarzać następujących płyty: o kodzie regionalnym innym niż A2B -RAM (2,6 GB/5,2 GB) -RAM (TYP 1) Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc: Strona nie będąca nośnikiem płyty typu ADualDiscB nie jest zgodna ze standardem ACompact Disc Digital AudioB. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Kod regionalny W przypadku płyt VIDEO świat został podzielony na 6 regionów. Płyty VIDEO przydzielany jest kod regionalny, który wskazuje, w jakim regionie mogą być one odtwarzane. Płyty nie można będzie odtworzyć w tym urządzeniu, jeżeli jej kod regionalny nie będzie zgodny z kodem urządzenia. Kod regionalny tego urządzenia to A2B. Odtwarzać można zatem tylko płyty, których kod regionalny zawiera cyfrę A2B lub oznaczenie AALLB (przykłady poniżej). Przykładowe etykiety płyt VIDEO, które można odtwarzać za pomocą tego urządzenia. Oznaczenia płyty stosowane w tej instrukcji obsługi Obsługa płyt -RAM. Obsługa płyt -R. Obsługa płyt -RW. Obsługa płyt VIDEO. Obsługa płyt Video CD/Super Video CD (SVCD). Obsługa płyt Audio CD. Obsługa płyt zawierających pliki MP3. Obsługa płyt zawierających pliki JPEG.

7 Nośnik i format nagrywania -RAM Nagrywanie i kasowanie można przeprowadzać na płycie dowolną ilość razy. Po nagraniu można przeprowadzić edycję; np., usuwanie niepożądanych fragmentów. Podczas nagrywania można nie tylko rozpocząć odtwarzanie aktualnie nagrywanego programu, ale również oglądać inny, wcześniej nagrany program. -RW (tryb VR) Nagrywanie i kasowanie można przeprowadzać na płycie dowolną ilość razy. Po nagraniu można przeprowadzić edycję; np., usuwanie niepożądanych fragmentów. -RW (tryb Video) Można odtwarzać na innych odtwarzaczach. Nową operację nagrywania można wykonać po skasowaniu wszystkich danych na płycie podczas jej odtwarzania. -R Można odtwarzać na innych odtwarzaczach. Nadaje się w sytuacjach, gdy nagrana płyta ma być przechowywana przez długi okres czasu. Struktura plików na płytach VIDEO Zwykle materiał na płytach VIDEO składa się z większych jednostek zwanych AtytułamiB. Każdemu tytułowi przypisany jest numer (numer tytułu), za pomocą którego można dokonywać wyboru tytułów. Tytuły są następnie podzielone na mniejsze jednostki, tzw. ArozdziałyB. Każdemu rozdziałowi przypisany jest numer (numer rozdziału), za pomocą którego można dokonywać wyboru rozdziału. Niektóre płyty nie są podzielone na tytuły i rozdziały. W przypadku nagrywania programu na płycie -RAM/RW (tryb VR) Pojedyncza sesja nagrywania daje w wyniku pojedynczy tytuł (pojedynczy rozdział). Znaczniki rozdziałów wstawiane są jednak automatycznie w momencie wstrzymania nagrywania lub zmiany trybu z monofonicznego na stereofoniczny, ze względu na przerwy komercyjne itp. Znaczniki rozdziałów można również wstawiać w dowolnym miejscu podczas odtwarzania. (A str. 25) W przypadku nagrywania programu na płycie -R/RW (tryb Video) Pojedyncza sesja nagrywania daje w wyniku pojedynczy tytuł (pojedynczy rozdział). Znaczniki rozdziałów wstawiane są jednak automatycznie w momencie wstrzymania nagrywania lub zmiany trybu z monofonicznego na stereofoniczny, ze względu na przerwy komercyjne itp. Znaczniki rozdziałów można również wstawiać w dowolnym miejscu podczas nagrywania lub odtwarzania. Po zamknięciu płyty wspomniane znaczniki rozdziałów są usuwane i mniej więcej co 5 minut przypisywane są automatycznie nowe znaczniki rozdziałów. Płyta -RAM, -RW, -R lub VIDEO Tytuł 1 Tytuł 2 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 W trybie Video nie ma możliwości przeprowadzenia innych operacji edycji niż zmiana nazwy płyty i/lub jej tytułów, czy usuwanie programów i/lub tytułów nawet przed zamknięciem płyty. Po zamknięciu płyty przeprowadzenie jakichkolwiek operacji edycji jest niemożliwe. INFORMACJE O PŁYTACH PO 7 Płyty Audio CD/Video CD/SVCD Płyty Audio CD są zwykle podzielone na oddzielne ścieżki, z których każda zawiera jeden utwór. Każdemu utworowi przypisywany jest numer. Na przykład, trzeci utwór to ścieżka 3. To samo dotyczy płyt Video CD/SVCD. Niektóre płyty nie są jednak podzielone na ścieżki. Płyty Audio CD lub Video CD/SVCD Ścieżka 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Płyty z plikami JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM) Organizacja plików MP3/JPEG umieszczonych w zagnieżdżonych, wielopoziomowych katalogach na płycie ulegnie zmianie. Funkcja Nawigacji MP3/JPEG tego urządzenia sprawia, że będą one widoczne, jakby zostały umieszczone w jednopoziomowych katalogach (grupach). (A str. 55) Struktura plików na płycie przed uruchomieniem funkcji nawigacji MP3/JPEG. Katalog Plik MP3 Plik JPEG Struktura plików na płycie po uruchomieniu funkcji nawigacji MP3/JPEG Pliki są grupowane automatycznie w następujący sposób i pojawiają na ekranie nawigacji MP3/JPEG. Dane są wyświetlane w kolejności alfabetycznej nazw plików. Są one grupowane w oparciu o katalogi główne. To urządzenie rozpoznaje maksymalnie 9 hierarchii, łącznie z katalogami i plikami. Pozwala ono również rozpoznać na płycie maksymalnie 250 plików w każdej grupie i do 99 grup. Płyty Video CD/SVCD obsługujące funkcję sterowania odtwarzaniem (PBC) Materiał jest nagrywany na płycie w szeregu hierarchiach. Odtwarzanie odbywa się zgodnie z instrukcjami na ekranie pojawiającymi się w miarę poruszania się po wspomnianych hierarchiach. W przypadku płyt zgodnych z funkcją PBC istnieje również możliwość sekwencyjnego odtwarzania nagranych ścieżek bez uruchamiania funkcji PBC. (A str. 26) Materiał nagrywany na płytach Odtwarzanie niektórych plików może być niemożliwe ze względu na typ tych plików lub inne czynniki.

8 INSERT DV/HDD/ SELECT A.DUB REC MODE DV IN/ OUT DV 8 PO INFORMACJE O PŁYTACH Oznaczenia na płytach VIDEO Czasami na płycie i/lub na jej opakowaniu wydrukowane są oznaczenia, pod którymi ukryte są informacje o zawartości płyty i jej funkcjach. Oznaczenia określające zawartość płyty oraz dostępne funkcje należy sprawdzać. W niektórych jednak przypadkach płyta może nie posiadać oznaczenia funkcji, a mimo to ją obsługiwać. Wkładanie płyty Otwieranie szuflady Nacisnąć przycisk M, aby otworzyć szufladę odtwarzacza. Oznaczenia dotyczące materiałów video Liczba wersji napisów Liczba ujęć kamery Nagranie wykonane przy standardowym formacie obrazu 4:3 Oznaczenia dotyczące materiałów audio U góry i u dołu ekranu z obrazem o standardowym formacie obrazu 4:3 wyświetlane są czarne pasy (ramka - letter box) W szerokoekranowych odbiornikach telewizyjnych materiały video odtwarzane są w trybie panoramicznym (16:9), a w przypadku odbiorników o standardowym formacie obrazu (4:3) odtwarzane są z ramką. W szerokoekranowych odbiornikach telewizyjnych materiały video odtwarzane są w trybie panoramicznym (16:9), a w przypadku odbiorników o standardowym formacie obrazu (4:3) - w trybie pan i scan (ucięta lewa bądź prawa część obrazu). Liczba utworów Znak Dolby Digital Reprezentuje on system cyfrowego dźwięku przestrzennego opracowany przez firmę Dolby Laboratories. DTS (Digital Theater Systems) Po podłączeniu wzmacniacza z wbudowanym dekoderem DTS do gniazda DIGITAL OUT tego urządzenia można słuchać materiałów audio nagranych w systemie DTS. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zamknięcie szuflady. Te przyciski służą do otwierania i zamykania szuflady. Podczas otwierania lub zamykania szuflady nie wolno jej blokować ręką, gdyż można w ten sposób uszkodzić mechanizm wysuwu. Do szuflady nie wolno wkładać przedmiotów innych niż płyty. Nie wolno również wkładać płyt, które nie nadają się do odtwarzania. Nie wolno zbyt mocno naciskać szuflady, ani kłaść na niej ciężkich przedmiotów. Płyty bez kaset Szuflada Płyty należy umieszczać w szufladzie stroną z nadrukiem skierowaną w górę. Mogą one mieć różne rozmiary, wobec tego należy sprawdzić, czy płyta leży prawidłowo we wgłębieniu odpowiadającym jej rozmiarowi. Jeżeli płyta nie będzie spoczywać w odpowiadającym jej wgłębieniu, może zostać porysowana lub w inny sposób uszkodzona. Aby włożyć płytę o średnicy 8 cm, należy ją umieścić w wewnętrznym wgłębieniu. Płyty -RAM w kasetach Płyty dwustronne: Płytę należy wyjąć z kasety. Włożyć ją do szuflady stroną, która ma być odtwarzana lub na której ma zostać nagrany materiał, skierowaną w dół, a następnie wyrównać z rowkami na tacy w szufladzie, zgodnie z rysunkiem. Jeżeli płyta zostanie włożona AStroną AB skierowaną w dół, wówczas programy będą nagrywane na stronie A. Płyty jednostronne: Płytę należy wyjąć z kasety. Włożyć ją do szuflady stroną z nadrukiem skierowaną w górę, a następnie wyrównać z rowkami na tacy w szufladzie, zgodnie z rysunkiem.

9 Zasady ostrożności przy obchodzeniu się z płytami Jak obchodzić się z płytami Podczas przenoszenia płyty nie należy dotykać jej powierzchni. Płyty wykonane są z tworzywa, można więc je łatwo uszkodzić. Jeżeli płyta ulegnie zabrudzeniu, zakurzeniu, zostanie porysowana lub zdeformowana, wówczas obrazy i dźwięk mogę nie być odtwarzane prawidłowo, a sama płyta może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Strona z nadrukiem Nie wolno niszczyć strony z nadrukiem, naklejać na nią papieru ani nakładać kleju na jej powierzchnię. Strona przeznaczona do nagrywania Przed użyciem płyty należy sprawdzić, czy strona przeznaczona do nagrywania nie jest porysowana lub zabrudzona. Rysy lub zabrudzenia na tej stronie mogą utrudniać prawidłowe odtwarzanie lub nagrywanie. Podczas wyjmowania płyty -RAM z kasety i później, podczas jej ponownego wkładania po użyciu, należy uważać, aby jej nie porysować ani nie zabrudzić. Przechowywanie Płyty powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Płyty umieszczane jedna na drugiej, bez pudełek ochronnych, mogą ulec uszkodzeniu. Płyty nie należy umieszczać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, ani przechowywać w miejscu o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. Nie wolno pozostawiać płyty w samochodzie! Pielęgnacja płyty Jeżeli na płycie pojawią się odciski palców lub inne zabrudzenia, jej powierzchnię należy przetrzeć na sucho miękką szmatką, wykonując ruchy od środka na zewnątrz. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia należy przetrzeć płytę szmatką zwilżoną wodą. Nie wolno stosować środków czyszczących do płyt winylowych, benzyny, alkoholu ani środków antyelektrostatycznych. INFORMACJE O PŁYTACH PO 9 Czasami w trakcie odtwarzania pojawia się szum, a obrazy są zniekształcone. Powodem tego może być płyta. (Może nie być ona zgodna z normami branżowymi.) Przyczyną tych objawów są płyty. Nie są one spowodowanie nieprawidłowym działaniem urządzenia.

10 10 PO INDEKS Widok z przodu A B C D E F G H I J STANDBY/ ON DV/HDD/ SELECT S-VIDEO VIDEO (MONO)L AUDIO R DV HDD PR INSERT A.DUB REC MODE DV IN/ OUT F 1 DV KL M N O P Q R S T V U W X A Przycisk wysuwania (M) (DV) A str. 39 B Kieszeń podawania kaset mini DV C Wskaźnik DV (DV) A str. 39 Wskaźnik nagrywania DV (R) D Wskaźnik HDD (dysku twardego) (HDD) A str. 20, 35 Wskaźnik nagrywania HDD (R) A str. 35 E Przycisk otwierania/zamykania (M) () A str. 8 F Przycisk wyboru DV/HDD/ (DV/HDD/ SELECT) A str. 22, 35, 39 Ten przycisk nie działa w trybie nawigacji lub konfiguracji. G Przycisk zatrzymania (o) A str. 22, 37 H Szuflada na płyty I Przycisk wyszukiwania do tyłu (O) (sprzęt HDD i ) A str. 23, 42 Przycisk przewijania (O) (magnetowid cyfrowy (DV)) A str. 39, 40 J Przycisk wyszukiwania w przód (N) (sprzęt HDD i ) A str. 23, 42 Przycisk szybkiego przewijania w przód (N) (sprzęt DV) A str. 39, 40 K Przycisk trybu GOTOWOŚCI/WŁĄCZENIA (STANDBY/ON) (A) L Gniazdo wejściowe S-video [S-VIDEO] A str. 61 M Gniazda wejściowe Video/Audio [VIDEO/AUDIO ((MONO) L/R)] A str. 61 N Przycisk wyboru programu (PR +/ ) A str. 32, 35 O Przedni panel wyświetlacza A str. 12 P Wskaźnik () A str. 20, 22 Wskaźnik nagrywania (R) A str. 32 Q Okienko odbiornika podczerwieni R Przycisk wsunięcia (INSERT) A str. 66 S Przycisk dubbingowania ścieżki dźwiękowej (A.DUB) A str. 65 T Przycisk trybu nagrywania (REC MODE) A str. 32, 35 U Przycisk odtwarzania (I) A str. 22, 37 V Przycisk nagrywania (R) A str. 32, 35 W Przycisk wstrzymania (W) A str. 22, 37 X Gniazdo wejściowe/wyjściowe DV [DV IN/OUT(A*)] A str. 59 [DV OUT] jest dostępne tylko w przypadku urządzeń DV. * A (i.link) odnosi się do specyfikacji branżowej IEEE oraz jej rozszerzeń. Logo A jest stosowane w przypadku wyrobów zgodnych ze standardem i.link. Aby uzyskać dostęp do zakrytych gniazd, należy pociągnąć i otworzyć osłonę.

11 Widok z tyłu INDEKS PO 11 A B C D E F G H DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT ANTENNA PCM/STREAM COAXIAL S-VIDEO OUT RIGHT LEFT COMPONENT VIDEO OUT Y IN PB OUT OPTICAL PR HDD/ L-1 IN/OUT L-2 IN/DECODER HDD/ I J K A Kod regionalny A str. 6 B Przewód zasilający A str. 16 C Wentylator Zapobiega on wzrostowi temperatury wewnątrz urządzenia. Nie wolno go demontować. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby nie przesłaniać wentylatora. Może dojść do przegrzania urządzenia, gdy jest ono wyłączone, jeżeli nie zostanie uruchomiony wentylator znajdujący się w jego tylnej części. Jednakże, wentylator chłodzący może być uruchomiony w poniższych przypadkach; ^ W trybie gotowości przy włączonej funkcji automatycznego nagrywania programu satelitarnego (A str. 48), na krótko przed godziną rozpoczęcia nagrywania w trybie VPS/PDC (A str. 45). ^ Jeśli dekoder lub odbiornik satelitarny jest podłączony do [L-2 IN/DECODER], i jeśli AL-2 SELECTB jest ustawiony na ADECODERB, ASAT VIDEOB lub ASAT S-VIDEOB. (A str. 63) ^ Gdy AJUST CLOCKB jest ustawiony na AONB. (A str. 77) (Ustawić AJUST CLOCKB na AOFFB, jeśli przeszkadza szum wentylatora.) D Gniazda cyfrowego wyjścia audio [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL/COAXIAL)] (tylko dysk twardy i sprzęt ) A str. 64, 70 E Gniazdo wyjściowe S-video [S-VIDEO OUT] A str. 16 F Gniazda wyjść audio [AUDIO OUT (LEFT/RIGHT)] A str. 16 G Gniazda wyjściowe składowych sygnału wideo [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)] (tylko HDD i sprzęt ) A str. 16 H Gniazdo wejścia anteny [ANTENNA IN] A str. 16 I Gniazdo wejścia/wyjścia L-1 [L-1 IN/OUT] A str. 16, 62, 69, 70 J Gniazdo L-2 Wejście/Odbiornik [L-2 IN/DECODER] A str. 62, 69, 70 K Gniazdo wyjścia anteny [ANTENNA OUT] A str. 16

12 12 PO INDEKS Przedni panel wyświetlacza A B C D E F G H I J K L M VPS/PDC LPCM FR XP SP LP EP VR +-RW VCD -RAM A Wskaźnik VIDEO ((z)) A str. 33, 36 Zapali się, gdy zostanie wybrany tryb VIDEO po naciśnięciu przycisku TV AV/VIDEO. Przygasa, gdy ustawiony został tryb TV. B Wskaźnik rodzaju płyty Sygnalizuje rodzaj włożonej płyty. Wskaźnik stanu płyty Gdy płyta się obraca, obracają się również znaczniki płyty. Wskaźnik trybu VR (VR) A str. 78 Zapala się, gdy płyta -RW została sformatowana w trybie VR. C Wskaźnik VPS/PDC A str. 45 Pojawia się podczas sprawdzania, czy odbierana stacja nadaje sygnał VPS/PDC. D Wskaźnik liniowej modulacji PCM (LPCM) Jest podświetlany, gdy opcja AXP MODE REC AUDIOB jest ustawiona na ALINEAR PCMB (A str. 72) w przypadku nagrywania płyt HDD, -RAM, -R i -RW i gdy odtwarzany jest sygnał audio z modulacją liniową PCM. E Znak włożonej kasety (u) Wskazuje obecność kasety w urządzeniu DV. Zapala się, gdy kaseta zostanie włożona do urządzenia DV. Pozostanie zapalona przez cały czas obecności kasety w urządzeniu, nawet po wybraniu HDD lub. F Wskaźnik trybu nagrywania (XP/SP/LP/EP/FR) A str. 32 Pulsuje podczas ustawiania trybu nagrywania. Gdy pulsuje tekst AFRB, 3 skrajne cyfry z lewej strony wyświetlacza wielofunkcyjnego (P R) wskazują wartości ustawień z zakresu od A60B do A480B. Po ustawieniu odpowiedniej wartości, podświetlony jest tylko tekst AFRB. G Wskaźnik grupy/tytułu (GRP/TITLE) Podświetlony jest tekst AGRPB lub ATITLEB w zależności od włożonej płyty, podczas gdy 2 cyfry z lewej strony wyświetlacza wielofunkcyjnego (P) wskazują liczby objaśnione poniżej. AGRPB: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym podawana jest całkowita liczba grup lub numer odtwarzanej grupy. ATITLEB: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym podawana jest całkowita liczba tytułów lub numer odtwarzanego tytułu. H Wskaźnik kanału Pokazuje odbierany kanał. I Wskaźnik ścieżki/rozdziału (TRK/CHAP) Podświetlony jest tekst ATRKB lub ACHAPB w zależności od włożonej płyty, podczas gdy cyfry 3-cia i 4-ta od lewej na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (R) wskazują liczby objaśnione poniżej. ATRKB: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym podawana jest całkowita liczba ścieżek lub numer odtwarzanej ścieżki. ACHAPB: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym podawany jest numer odtwarzanego rozdziału. J Wskaźnik symulacji efektu dźwięku przestrzennego (3D) A str. 29 Jest podświetlony, gdy opcja symulowanego efektu dźwięku przestrzennego została na pasku ekranowym ustawiona na A3D-ONB. N O P Q R S T U K Wskaźnik trybu odtwarzania losowego/ zaprogramowanego (RND/PRGM) A str. 30 ARNDB: Jest podświetlony, gdy ustawiony został tryb odtwarzania losowego. APRGMB: Jest podświetlony, gdy ustawiony został tryb odtwarzania zaprogramowanego. L Wskaźnik trybu powtarzania (x/1/a-b) A str. 27 Na pasku ekranowym zaznaczyć tryb wielokrotnego odtwarzania. AxB: Cała płyta będzie odtwarzana cyklicznie. Ax1B: Cyklicznie będzie odtwarzany pojedynczy AxA-BB: tytuł/rozdział/pojedynczy utwór. Cyklicznie będzie odtwarzany zaznaczony fragment (A-B). Brak wskaźnika: Tryb wielokrotnego odtwarzania jest wyłączony. M Wskaźnik nagrywania VPS/PDC A str. 45 Zapala się po uruchomieniu funkcji nagrywania VPS/PDC. N Wskaźnik wyjściowego sygnału wideo (q) A str. 80 Brak wskaźnika: Sygnalizuje włączenie trybu z sygnałem z przeplotem. q: Sygnalizuje włączenie trybu sygnału progresywnego. (Przykład) q jest podświetlone, gdy sygnał wyjściowy wideo jest w trybie progresywnym. O Wskaźnik automatycznego nagrywania programu satelitarnego A str. 48 Gdy HDD jest w trybie gotowości przy włączonej funkcji automatycznego nagrywania programu satelitarnego. P Wyświetlenie numeru grupy/tytułu Q Wskaźnik dubbingowania/dodawania ścieżki dźwiękowej AADUBB lub AINSB jest podświetlany, odpowiednio, podczas dubbingowania lub dodawania ścieżki dźwiękowej. R Wyświetlenie numeru utworu/rozdziału S Wskaźnik czasu, jaki pozostał/upłynął A str. 25, 33 Podświetlony, gdy na wyświetlaczu podawany jest czas, jaki pozostał do końca HDD, -RAM, -R i -RW, a wyłączony, gdy na wyświetlaczu podawany jest czas, jaki upłynął. 6 cyfr po prawej stronie wyświetlacza wielofunkcyjnego (T) wskazuje czas, jaki upłynął od początku, bądź pozostał do końca każdej ścieżki. Brak wskaźnika: Sygnalizuje czas, jaki upłynął od początku płyty. Wskaźnik wyświetlany: Sygnalizuje czas, jaki pozostał do końca płyty. T Wyświetlenie czasu, jaki pozostał/upłynął A str. 25, 33 Wyświetlacz kodu czasu A str. 40 U Wyświetlacz wielofunkcyjny Podaje godzinę, kanał odbieranej stacji, czas, jaki upłynął i jaki pozostał. Sygnalizuje również status urządzenia (NO DISC/OPEN/ CLOSE/READING).

13 Pilot zdalnego sterowania A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U TV DV HDD CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC REC MODE REMAIN AUDIO JUMP CABLE/SAT TV STANDBY/ON TV AV TV/CBL/SAT VIDEO AUX DUBBING PLAY/SELECT STOP/ CLEAR DISPLAY VPS/PDC SUBTITLE MEMO/MARK ON SCREEN A Przycisk TV AV/VIDEO A str. 33, 36, 67 B Przycisk wyciszania odbiornika telewizyjnego (TV d) A str. 67 C Przycisk urządzenia DV* A str. 39 * Ten przycisk nie działa w trybie nawigacji lub konfiguracji. D Przycisk HDD (dysku twardego)* A str. 35 * Ten przycisk nie działa w trybie nawigacji lub konfiguracji. E Przyciski numeryczne A str. 32, 35 F Przycisk anulowania (CANCEL(L)) A str. 30 G Przycisk urządzenia pomocniczego (AUX): Przełącza źródło zasilania AV na AL-2B. H Przycisk odtwarzania na żywo (LIVE) A str. 42 I Przycisk kopiowania (DUBBING) A str. 56 J Przycisk menu głównego (TOP MENU) A str. 23 K Przyciski wyboru (FGD E) A str. 17 L Przycisk menu (MENU) A str. 23 M Przycisk przeskakiwania w tył (S) A str. 23, 42, 38 Przycisk poprzedniego elementu (PREVIOUS) A str. 26 N Przycisk wyszukiwania do tyłu (O) (sprzęt HDD i ) A str. 23, 42 Przycisk przewijania (O) (magnetowid cyfrowy (DV)) A str. 39 Przycisk przeglądania w tył w zwolnionym tempie (SLOW ) A str. 23 O Przycisk nagrywania (R) A str. 32, 35 TV PR EDIT PROGRAMME ANGLE LIVE CHECK NAVIGATION RETURN NEXT SLOW PAUSE SET UP SAT PROGRESSIVE SCAN V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s INDEKS PO 13 P Przycisk przeskakiwania (JUMP +/ ) A str. 38 Q Przycisk trybu nagrywania (REC MODE) A str. 32, 35 Przycisk czasu pozostałego do końca (REMAIN) A str. 25, 33 R Przycisk wyświetlania (DISPLAY) A str. 25, 33, 40 S Wskaźnik nagrywania VPS/PDC (VPS/PDC j) A str. 45 T Przycisk audio (AUDIO) A str. 26 U Przycisk napisów (SUBTITLE) A str. 26 V Przełącznik TV/CABLE/SAT/ A str. 20, 67, 68 W Przycisk trybu gotowości/włączenia ( A) X Przycisk gotowości/włączenia TV/CBL/SAT (TV/CBL/SAT A) A str. 67 Y Przycisk * A str. 22 * Ten przycisk nie działa w trybie nawigacji lub konfiguracji. Z Przycisk poziomu głośności odbiornika telewizyjnego (TV8 +/ ) A str. 67 a Przycisk wyboru programu (PR +/ ) A str. 32, 67 b Przycisk memo (MEMO) A str. 50, 53 Przycisk znacznika (MARK) A str. 25 c Przycisk programowania (PROGRAMME) A str. 44, 46, 47 d Przycisk edycji (EDIT) A str. 50 e Przycisk nawigacji (NAVIGATION) A str. 49, 55 f Przycisk zatwierdzenia () A str. 20 g Przycisk powrotu (RETURN) A str. 26, 28, 44 h Przycisk przeskakiwania w przód (T) A str. 23, 42 Przycisk następnego elementu (NEXT) A str. 26 i Przycisk wyszukiwania w przód (N) (sprzęt HDD i ) A str. 23, 42 Przycisk szybkiego przewijania w przód (N) (sprzęt DV) A str. 39 Przycisk przeglądania w przód w zwolnionym tempie (SLOW +) A str. 23 j Przycisk odtwarzania (I) A str. 22, 37 Przycisk wyboru (SELECT) A str. 55 k Przycisk wstrzymania (W) A str. 22, 37 l Przycisk zatrzymania (o) A str. 22, 37 Przycisk kasowania (CLEAR) A str. 30 m Przycisk wyszukiwania z pomijaniem (v) A str. 24, 37, 40, 42 n Przycisk konfiguracji (SET UP) A str. 20, 71 o Przycisk funkcji One Touch Replay (w) A str. 24, 38, 40, 42, 43 p Przycisk paska ekranowego (ON SCREEN) A str. 14, 27 q Przycisk automatycznego nagrywania programu satelitarnego (SAT j) A str. 48 r Przycisk progresywnego skanowania (PROGRESSIVE SCAN) A str. 80 s Przycisk ujęcia kamery (ANGLE) (Tylko urządzenie ) A str. 25 Przycisk podglądu programu odtwarzanego na żywo (LIVE CHECK) A str. 42 Zasady korzystania Przed przystąpieniem do eksploatacji należy włożyć do pilota dwie baterie R6 zgodnie z prawidłową polaryzacją (znaki F i G), jak pokazano na komorze baterii lub na jej pokrywie. Pilot może sterować większością funkcji urządzenia, jak również podstawowymi funkcjami telewizorów i odbiorników satelitarnych firmy JVC oraz innych marek. (A str. 67) Pilota należy kierować w stronę okienka odbiornika podczerwieni. Maksymalny zasięg pilota wynosi około 8 m. Jeżeli pilot nie działa prawidłowo, należy wyjąć baterie, odczekać chwilę, zainstalować je powtórnie i spróbować ponownie uruchomić pilota.

14 14 PO INDEKS Wyświetlacz ekranowy (sprzęt HDD i ) Gdy opcja ASUPERIMPOSEB jest ustawiona na AAUTOB i na pilocie zostanie naciśnięty przycisk ON SCREEN, na ekranie odbiornika telewizyjnego pojawiają się rozmaite wskaźniki wykonywanych operacji. Aby usunąć te wskaźniki z ekranu, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk ON SCREEN. Podczas odtwarzania nagranego tytułu HDD (dysk twardy) 0:00 1:00 2:00 01:16:48 FR360 Digital FISHING WORLD A Początek tytułu B Aktualne miejsce odtwarzania C Koniec tytułu D Czas odtwarzania, jaki upłynął E Tryb odtwarzania F Nazwa aktualnie odtwarzanego tytułu G Skala czasu (Ten tytuł trwa półtorej godziny.) H Tryb Audio Przy wciśniętym przycisku REC MODE (Pojawia się na osiem sekund.) A Pozostały czas na płycie dla każdej szybkości nagrywania B Szybkość zapisu Przy wciśniętym przycisku R podczas nagrywania A Czas nagrywania w trybie nagrywania z wykorzystaniem błyskawicznego timera (ITR) Podczas korzystania z funkcji odtwarzania na żywo z pamięci HDD (dysk twardy) FR360 7: 00 XP 10: 00 SP 20: 00 LP 28: 00 36: 00 EP FR480 ITR 2 : 30 11:00 12:00 13:00 11:35 PR.12 11:33 TITLE99 CHAPTER999 T. REMAIN6:59:59 XP FISHING WORLD A Numer odtwarzanego tytułu B Numer odtwarzanego rozdziału C Pozostały czas na płycie D Aktualny stan (odtwarzanie) E Tryb Audio F Miernik paskowy G Nazwa aktualnie odtwarzanego tytułu (lub listy odtwarzania) H Aktualne miejsce odtwarzania I Tryb zapisu* * Zależnie od stanu nagrania, tryb, w jakim dokonano nagranie nie zawsze będzie wyświetlany. Podczas nagrywania HDD (dysk twardy) Digital RAM TITLE99 CHAPTER999 T. REMAIN6:59:59 11:35 FR360 11:33 PR.12 A Skala czasu nagrywania (urządzenie HDD) Miernik paskowy nagrywania (dysk ) B Bieżący punkt nagrania C Tryb nagrywania D Aktualna godzina E Numer aktualnie odtwarzanego kanału F Skala czasu dla odtwarzania na żywo z pamięci (urządzenie HDD) Miernik paskowy dla odtwarzania na żywo z pamięci (dysk ) G Aktualne miejsce odtwarzania H Tryb odtwarzania na żywo z pamięci I Aktualna godzina odtwarzania FR360 11:00 12:00 13:00 11:35 PR.12 LIVE RAM FR360 TITLE99 CHAPTER999 T. REMAIN6:59:59 11:35 PR.12 LIVE A Punkt nagrywania B Aktualny stan (nagrywanie) C Aktualna godzina D Numer nagrywanego kanału

15 Wyświetlacz ekranowy (kopiowanie cyfrowego materiału wideo) Podczas przechwytywania obrazów z zewnętrznego cyfrowego sprzętu wideo 0:00 1:00 2:00 HDD GR-DV3500 FR360 00:00: :00: bit DV JVC GR-DV3500 DV SOUND1 A Szybkość zapisu B Wykres pojemności dysku twardego C Licznik czasu dla dysku twardego D Skala czasu nagrywania E Tryb dysku twardego F Tryb pilota G Tryb podłączonego cyfrowego sprzętu wideo H Informacje o modelu podłączonego cyfrowego sprzętu wideo I Kanał wejściowy J Tryb sygnału dźwiękowego K Szybkości transmisji wejściowego sygnału dźwiękowego* * Wskazuje szybkość transmisji sygnału dźwiękowego dla podłączonego cyfrowego sprzętu wideo L Informacje o podłączonym cyfrowym sprzęcie wideo* * W przypadku niektórych typów podłączonych urządzeń może nie być wyświetlana nazwa producenta, nazwa modelu itp. M Licznik czasu dla podłączonego cyfrowego sprzętu wideo N Tryb monitora dźwięku INDEKS PO 15 Wyświetlacz ekranowy (urządzenie DV) Gdy opcja ASUPERIMPOSEB jest ustawiona na AAUTOB i na pilocie zostanie naciśnięty przycisk ON SCREEN, na ekranie odbiornika telewizyjnego pojawiają się rozmaite wskaźniki wykonywanych operacji. Aby usunąć te wskaźniki z ekranu, należy ponownie nacisnąć przycisk ON SCREEN. G F E H RW L - 1 u SP 1 6 B I T U SE CLEANING CASSETTE L W X R 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 A B C A Wskaźnik trybu pracy B Prędkość przesuwu taśmy (SP/LP) C Wyświetlenie trybu dźwięku A str. 72 D Wyświetlacz bieżącego dnia/miesiąca/roku/godziny / Wyświetlacz kodu czasu A str. 40 E Tryb trybu dźwięku A str. 40 F Komunikat ostrzegawczy G Wskaźnik wejścia urządzenia pomocniczego (L-1, L-2, F-1 lub DV) H Znak Awłożonej kasetyb D DV DV 1 2 O Przełącznik pilota P Przycisk funkcji automatycznego przechwytywania Q Przełącznik monitora dźwięku 179 :59 :59 R Czas nagrywania, jaki upłynął

16 16 INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA PO Podstawowe połączenia Gniazdo zasilania Przewód zasilający Widok urządzenia od Do [S-VIDEO Do OUT] [AUDIO OUT] Kabel audio (brak w zestawie) Kabel S-Video (brak w zestawie) Telewizyjny kabel antenowy Do [L-1 IN/OUT] Do [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)] Właściwe podłączenie urządzenia jest bardzo istotne. Podłączyć wtyczkę zasilania dopiero po zakończeniu wszystkich podłączeń do odbiornika telewizyjnego. TV Do [ANTENNA IN] Kabel z 21- stykowym złączem typu SCART (w zestawie) Do [ANTENNA OUT] Kabel składowych sygnału wideo (brak w zestawie) Kabel RF (w zestawie) Do gniazda 75 omów PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI. 1 Upewnić się, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy wymienione w części zatytułowanej na stronie ADANE TECHNICZNEB (A str. 89). 2 Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. 3 Podłączyć urządzenie do odbiornika telewizyjnego, w zależności od używanego odbiornika i posiadanych kabli. 8 Podstawowe połączenie Połączenie z odbiornikiem telewizyjnym przez wejściowe gniazdo 21-stykowym złączem typu SCART ^ A Odłączyć telewizyjny kabel antenowy od odbiornika telewizyjnego. B Podłączyć telewizyjny kabel antenowy do gniazda [ANTENNA IN] na tylnej ściance urządzenia. C Za pomocą znajdującego się w zestawie kabla RF połączyć gniazdo [ANTENNA OUT] na tylnej ściance urządzenia z gniazdem antenowym odbiornika telewizyjnego. D Za pomocą znajdującego się w zestawie kabla z 21-stykowym złączem SCART połączyć gniazdo [L-1 IN/OUT] na tylnej ściance urządzenia z 21-stykowym gniazdem SCART odbiornika telewizyjnego. Gniazdo [L-1 IN/OUT] odbiera i przesyła sygnał zespolony (zwykły sygnał wideo), sygnał Y/C lub RGB. W zależności od typu gniazda SCART w odbiorniku telewizyjnym ustawić odbiornik telewizyjny w tryb VIDEO (lub AV), Y/C lub RGB. Gniazdo [ANTENNA OUT] jest używane tylko do przekazywania sygnału antenowego do odbiornika telewizyjnego. Należy koniecznie połączyć gniazdo [L-1 IN/OUT] do odbiornika telewizyjnego, aby oglądać programy telewizyjne. 8 Połączenie S-Video Aby podłączyć do odbiornika telewizyjnego wejście s S-VIDEO i gniazda wejściowe ^ AUDIO A Wykonać czynności opisane w punktach A C części zatytułowanej APołączenie z odbiornikiem telewizyjnym przez wejściowe gniazdo 21-stykowym złączem typu SCART ^B, w lewej kolumnie. B Połączyć gniazda [S-VIDEO OUT] urządzenia z gniazdami wejściowymi S-VIDEO odbiornika telewizyjnego. C Połączyć gniazda [AUDIO OUT] urządzenia z gniazdami wejściowymi AUDIO odbiornika telewizyjnego. Jeżeli używany odbiornik telewizyjny nie jest odbiornikiem stereofonicznym, w celu odtwarzania dźwięku Hi-Fi stereo, należy użyć gniazd [AUDIO OUT] urządzenia i podłączyć je do wzmacniacza audio. Ustawić AL-1 OUTPUTB na ASCART S-VIDEOB podczas używania połączenia S-Video. 8 Połączenie z wykorzystaniem składowych sygnału wideo Podłączenie do odbiornika telewizyjnego z wykorzystaniem gniazd wejściowych składowych sygnału wideo ^ A Wykonać czynności opisane w punktach A C części zatytułowanej APołączenie z odbiornikiem telewizyjnym przez wejściowe gniazdo 21-stykowym złączem typu SCART ^B, w lewej kolumnie. B Połączyć gniazda [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)] urządzenia z gniazdami wejściowymi składowych sygnału wideo odbiornika telewizyjnego. C Połączyć gniazda [AUDIO OUT] urządzenia z gniazdami wejściowymi AUDIO odbiornika telewizyjnego. Będzie można uzyskać wysokiej jakości obrazy ze składowych sygnału wideo. Gniazda [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)] nie wysyłają cyfrowych sygnałów video. Jeżeli używany odbiornik telewizyjny nie jest odbiornikiem stereofonicznym, w celu odtwarzania dźwięku Hi-Fi stereo, należy użyć gniazd [AUDIO OUT] urządzenia i podłączyć je do wzmacniacza audio. Korzystając z gniazda składowych sygnału wideo, można oglądać obrazy w trybie progresywnym. Informacje na temat przełączania urządzenia w tryb progresywny można znaleźć w części zatytułowanej AUstawienie trybu skanowania (tylko sprzęt HDD i )B (A str. 80). Wybrać właściwe ustawienie opcji AL-1 OUTPUTB zgodnie z poniższym opisem (A str. 63): Gdy gniazdo SCART odbiornika TV akceptuje: Sygnały zespolone Sygnał Y/C (rozdzielony sygnał luminancji (jasności) i chrominancji (koloru)) Sygnał RGB Sygnał składowych wideo Ustawić opcję AL-1 OUTPUTB na: ASCART VIDEOB ASCART S-VIDEOB ASCART RGBB ACOMPONENTB Jeżeli wybrana konfiguracja nie jest zgodna z podłączonym odbiornikiem telewizyjnym i zależnie od typu podłączonych urządzeń - wyświetlany obraz może nie być poprawny. 4 Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda. ALOADINGB zacznie pulsować na wyświetlaczu w momencie włożenia wtyczki przewodu zasilającego do gniazda. Urządzenie potrzebuje na włączenie około 50 sekund. Nie oznacza to uszkodzenia.

17 Ustawienia automatyczne Automatyczne ustawianie kanału/ automatyczne ustawianie zegara/ automatyczne ustawianie numeru przewodnika kanałów Po naciśnięciu przycisku A na urządzeniu (lub A na pilocie) po raz pierwszy, aby włączyć urządzenie, po wybraniu właściwego kraju*, funkcja automatycznej konfiguracji ustawi kanały tunera, zegar ** oraz numery przewodnika kanałów. * Jeżeli użytkownik sprzętu mieszka w Belgii (BELGIUM) lub w Szwajcarii (SUISSE) również i wtedy konieczne jest wybranie odpowiedniego języka. ** Jeżeli użytkownik sprzętu mieszka na Węgrzech (MAGYARORSZÁG), w Republice Czeskiej (ČESKÁ REPUBLIKA), w Polsce (POLSKA) lub w innych krajach Europy Wschodniej (OTHER EASTERN), powinien ręcznie ustawić zegar. 3 Nacisnąć przyciski wyboru, aby wybrać odpowiedni język, a następnie nacisnąć przycisk. Na ekranie odbiornika telewizyjnego pokaże się AUTO SET/ T-V LINK. 4 Nacisnąć przyciski wyboru, aby zaznaczyć AAUTO SETB, a Pojawi się ekran AUTO SET. Gdy zostanie zakończone AUTO SET, na ekranie odbiornika telewizyjnego pokaże się ASCAN COMPLETEDB. Należy wybrać AOKB. USTAWIENIA WSTĘPNE PO 17 SET UP EXIT SET UP EXIT INITIAL SET UP > LANGUAGE SELECT ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA NORSK SUOMI DANSK SELECT INITIAL SET UP > AUTO CH SET SELECT AUTO SET INITIAL SET UP > AUTO SET RETURN SELECT THEN PRESS [] PRESS [SET UP] TO EXIT T-V LINK SELECT THEN PRESS [] PRESS [SET UP] TO EXIT AUTO SET PLEASE WAIT... CANCEL A CABLE/SAT TV A Tekst AAUTOB pulsuje na panelu wyświetlacza; NIE naciskać żadnego przycisku w urządzeniu lub na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawią się symbole A : B, jak pokazano na stronie 19. Jeżeli urządzenie zostało podłączone do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w funkcję TV Link za pośrednictwem kabla z 21-stykowym, w pełni obsadzonym, złączem SCART (A str. 16) i odbiornik telewizyjny jest włączony, urządzenie automatycznie wykona procedurę pobrania zaprogramowanych stacji (A str. 18), nawet jeśli zostanie wybrana opcja AAUTO SETB w przypadku funkcji automatycznej konfiguracji. SET UP EXIT SELECT SELECT THEN PRESS [] PRESS [SET UP] TO EXIT Przyciski wyboru FGDE Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia należy sprawdzić poniższe połączenia i ustawienia: Telewizyjny kabel antenowy powinien być podłączony do urządzenia. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda. Włączyć odbiornik telewizyjny i wybrać tryb AV. Ustawić suwak przełącznika TV/CABLE/SAT/ w pozycji. 1 Nacisnąć przycisk A w urządzeniu lub przycisk A na pilocie, aby włączyć urządzenie. Na ekranie odbiornika telewizyjnego pojawi się opcja ustawienia kraju. 2 Nacisnąć przycisk wyboru, INITIAL SET UP > AREA SELECT aby wybrać nazwę kraju, a BELGIUM ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK następnie nacisnąć przycisk DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEDERLAND. NORGE ÖSTERREICH POLSKA PORTUGAL SUISSE SUOMI SVERIGE OTHER WESTERN OTHER EASTERN RETURN Nacisnąć przycisk ABELGIUMB, aby wybrać opcję ASUISSEB, a SET UP SELECT THEN PRESS [] PRESS [SET UP] TO EXIT EXIT SELECT następnie nacisnąć przycisk 3. Jeśli został wybrany AMAGYARORSZÁGB, AČESKÁ REPUBLIKAB, APOLSKAB lub AOTHER EASTERNB, należy nacisnąć przycisk. Pokaże się ekran ustawienia zegara. Ustawić zegar ręcznie (A str. 77), a następnie przejść do punktu 4. Jeśli wybrano nazwę innego kraju, należy przejść do punktu 4. Po wykonaniu automatycznej konfiguracji, jeśli nawet podtrzymywanie pamięci skończy się wcześniej, wszystkie zapamiętane stacje i numery z przewodnika kanałów pozostaną w pamięci urządzenia i nie wykona ono ponownej automatycznej konfiguracji. Urządzenie wykona jedynie procedurę automatycznego ustawiania zegara, po jego włączeniu. Jeżeli nastąpiła zmiana adresu, w miarę potrzeby należy wykonywać podane poniżej ustawienia. Konfiguracja tunera (A str. 74) Nastawienie zegara (A str. 77) Jeżeli nowa stacja rozpocznie nadawanie na danym obszarze, należy przeprowadzić operację strojenia tunera. (A str. 74) W rejonach, w których żadna stacja nie nadaje sygnału PDC (Programme Delivery Control) urządzenie nie może wykonać ani automatycznego ustawienia zegara, ani automatycznego przypisania numerów przewodnika kanałów. Jeśli nastąpi awaria zasilania lub jeśli zostanie naciśnięty przycisk A lub SET UP podczas trwania automatycznej konfiguracji, automatyczna konfiguracja zostanie przerwana i należy koniecznie wyłączyć urządzenie i próbować ponownie od punktu 1. Właściwe automatyczne ustawienie zegara zależy od warunków odbioru. Jeżeli na niektórych kanałach, zapamiętanych podczas wykonywania procedury automatycznej konfiguracji, obrazowi nie towarzyszy żaden dźwięk lub dźwięk brzmi nienaturalnie, ustawienie systemu telewizji dla tych kanałów może być niewłaściwe. Wybrać właściwe ustawienie systemu telewizji dla tych kanałów. (A str. 76, AINFORMACJEB) Po zakończeniu procedury AUstawienia automatyczneb, wykonać procedurę AUstawienie monitorab na stronie 21.

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI PO MAGNETOWID HR-V510E POLSKI LPT0914-014A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 1 Przyciski, złącza i wskaźniki... 3 Podstawowe połączenia... 4 Ustawienia początkowe... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5 Instrukcja obsługi Nagrywarka DVD Model Nr. DMR-EH770 Numer regionu, z którym urządzenie współpracuje Numery regionu są wyznaczane dla nagrywarek DVD i standardu DVD-Video zależnie od miejsca ich sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje.

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje. KAMERA WIDEO GZ-MS110BE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy aby

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi LCD-TV ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray Model nr: TV32FX555BD Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 53V0201A_POL.indd 1 10/26/09 11:54:11 AM Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV.

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV. S380-383\4261092111\00COV- BDPS380\010COV.fm master page=right Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłości. Informacje o ewentualnych aktualizacjach można znaleźć pod adresem http://support.sony-europe.com/

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP630/BP630N P/NO : SAC35693301 2

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP730/BP730N P/NO : SAC35673404 2

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-91(1) Instrukcja obsługi Návod k použití PL CZ DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F4500 HT-F4550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Osobisty system audio

Osobisty system audio Osobisty system audio Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Słuchanie płyty CD Słuchanie audycji radiowych Słuchanie pliku z urządzenia USB Słuchanie muzyki za pomocą opcjonalnych komponentów

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI azur Twoje filmy + nasza pasja Spis treści Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprzętu. W tym celu należy przejść do witryny: www.cambridge- -audio.com/care

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo