I Śląskie Spotkania Implantologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Śląskie Spotkania Implantologiczne"

Transkrypt

1 Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Bielsko-Biała Tomasz Kupka Sebastian Gibiec 6 czerwca 2014 r. lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz I Śląskie Spotkania Implantologiczne Możliwości współczesnej implanto-protetyki Fotorelacja I Sympozjum Naukowe pod nazwą Śląskie Spotkania Implantologiczne zorganizowane w dniu 6 czerwca 2014 r. w siedzibie firmy Marrodent Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przechodzi do historii. Założeniem sympozjum było podzielenie się z uczestnikami możliwościami współczesnej implanto-protetyki, doświadczeniami w tym zakresie oraz chęć wspólnej dyskusji nad nurtującymi pytaniami z tej dziedziny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konferencji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom czekamy na propozycje tematyczne, które chcieliby Państwo poruszyć w kolejnych edycjach. Poniżej krótka fotorelacja.

2

3

4

5 Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Chirurgia jamy ustnej - od ekstrakcji do implantacji przegląd technik operacyjnych Wykład oparty na przekroju własnych, wieloletnich doświadczeń klinicznych, obejmujący zagadnienia: --samokształcenia i drogi rozwoju chirurga-implantologa, --możliwości operacyjnego ratowania uzębienia, --postępowania z tkankami miękkimi i kością, --możliwości współczesnej implantologii i chirurgii okołoimplantacyjnej. Zainteresowania zawodowe implantologia klasyczna, zabiegi okołoimplantacyjne i przygotowawcze do implantologii oraz ich modyfikacje własne, implantologia w chirurgii rekonstrukcyjnej, mikrochirurgia rekonstrukcyjna regionu głowy i szyi, chirurgiczne leczenie rozległych nowotworów regionu głowy i szyi. Wykształcenie r. do r.- studia na Oddziale Stomatologicznym, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu r.- nadanie stopnia doktora nauk medycznych r. do r.- państwowy egzamin specjalizacyjny oraz nadanie tytułu specjalisty z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Liczne staże z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgii ogólnej, naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i laryngologii w Kraju i w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie zawodowe r. do r.- pracownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu, r. do r.- asystent I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Zabrzu, r. do r.- asystent II Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Katowicach, r. do r.- asystent Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach. Współautor i wykonawca preparatów układu nerwowo-naczyniowego do atlasów anatomii wieku rozwojowego regionu głowy i szyi r. do r.- starszy asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Współwykonawca pierwszego w Polsce, pierwszego na Świecie pełnego przeszczepu twarzy ze wskazań nagłych ( r.). Ponad 2,5 tysiąca przeprowadzonych zabiegów wprowadzenia implantów zębowych oraz zabiegów okołoimplantacyjnych z własnymi modyfikacjami. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)

6 Rafał Zagalak Diagnostyka i planowanie implantologiczne - od protetyki do chirurgii Celem wykładu jest przedstawienie zasad diagnostyki poprzedzającej rozpoczęcie leczenia implantologicznego. W pierwszej części zebrano i omówiono metodykę i kliniczne implikacje klasycznych i innowacyjnych metod począwszy od anamnezy przez badanie przedmiotowe i techniki dodatkowe ze szczególnym uwzględnieniem metod rentgenodiagnostycznych. W drugiej części podjęto tematykę algorytmu planowania leczenia z zaakcentowaniem ostatecznego rezultatu protetycznego jako fundamentalnego elementu determinującego zasadnicze kroki postępowania. Ukończył Wydział Medyczny (1996) oraz Stomatologiczny (1999) na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obronił pracę doktorską z zakresu biomechaniki implantologicznej. Aktualnie pełni funkcję dyrektora medycznego w Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a od 2002 r. jest współwłaścicielem autorskiej kliniki stomatologicznej w Bydgoszczy. Aktywnie uczestniczy w działalności naukowej - jest autorem ponad 40 doniesień naukowych oraz 3 patentów z zakresu implantologii.

7 Tomasz Kupka Materiały dedykowane rekonstrukcjom protetycznym na dentystycznych wszczepach śródkostnych - protokół pewności i bezpieczeństwa Wykład urozmaicony faktami historycznymi o dentystyce ma na celu przekazanie słuchaczom kompendium z zakresu biotolerancji materiałów stosowanych do protezowania na wszczepach śródkostnych, w oparciu o dane z literatury fachowej i własne doświadczenia zabiegowe. Wykształcenie zawodowe 1990 r. - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, tytuł zawodowy lekarza dentysty 1995 r. - specjalista I st. stomatologii ogólnej, Katowice 1998 r. - stopień doktora nauk medycznych, specjalność naukowa: materiałoznawstwo dentystyczne, Zabrze, wyróżnienie 1999 r. - specjalista II st. stomatologii zachowawczej, Warszawa, wyróżnienie pracownik naukowo-dydaktyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na stanowisku asystenta pracownik naukowo-dydaktyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na stanowisku adiunkta Działalność naukowo-badawcza Badania nad biomateriałami dentystycznymi. Autor ponad 150 publikacji z zakresu dentystyki odtwórczej, w tym rekonstrukcji na wszczepach dentystycznych. Uczestnik, prelegent, prezenter w kilkudziesięciu certyfikowanych konferencjach w kraju i zagranicą. Członek- International Association for Dental Research, Academy of Dental Materials,Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej Nagrody Dwie Nagrody Naukowe II st. JM Rektora ŚAM, edycja 1997 i I Nagroda Konferencji Biomechanika 2001 The International Hippocrates Award for Medical Achievements in the Arena of Research and Teaching Dentistry, Edition 2010

8 Sebastian Gibiec Komputerowo wspomagane planowanie i zabiegi implantologiczne - nawigacja? Oczekiwania i możliwości Omawiane zagadnienia: Zastosowanie planowania zabiegu przy pomocy programów umożliwiających tworzenie wirtualnych obrazów i warunków zabiegowych na podstawie badania CT oraz możliwości i ograniczenia takiego planowania. Wykorzystanie szablonów chirurgicznych wykonywanych na podstawie takiego planowania. Elementy krytyczne wpływające na dokładność planowania. Porównania pozycji implantów w fazie planowania i wyników pozabiegowych na podstawie przeglądu literatury i obserwacji własnych. Ukończył Śląska Akademię Medyczną w Katowicach w 1995 r. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2002 r. zajmuje się implantologią. Uczestnik wielu kursów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W 2009 r. ukończył CURRICULUM OF ORAL IMPLANTOLOGY na Uniwersytecie im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, zakończony certyfikatem poświadczającym umiejętności implantologa. W październiku 2012 r. uzyskał tytuł Master of Science (M.Sc.) in Oral Implantology, jako wynik ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. J. W. Goethego w Niemczech.

9 lek. stom. Jarosław Rajczyk Implant - właściwy i jedyny wybór? Tematyka prelekcji: --estetyka w stomatologii, --porównanie różnych metod uzupełnień braków zębowych, --adhezyjne uzupełnienia protetyczne, --implantacja ze szczególnym zwróceniem uwagi na efekt kosmetyczny, --nowoczesne uzupełnienia protetyczne ze zwróceniem uwagi na biokompatybilność i estetykę. Wykształcenie Studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytet w Lipsku Staż specjalizacyjny w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej we Wrocławiu zakończony uzyskaniem specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej od 1996 r. praktyka indywidualna uczestnik wielu szkoleń z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej w kraju i zagranicą Doświadczenie zawodowe r. staż podyplomowy w Przychodni Specjalistycznej Nasza Przychodnia w Częstochowie, a w latach r. praca jako lekarz dentysta w pełnym wymiarze 1998 r. specjalizacja w zakresie stomatologii ogólnej od 1996 r. współwłaściciel oraz lekarz praktykujący w poradni stomatologicznej RajDent sc w Częstochowie Umiejętności - zaawansowane techniki stosowane w leczeniu zachowawczym - protetyka stomatologiczna - stomatologia estetyczna - zaawansowane procedury implantologiczne

10 lek. stom. Paweł Zimny Protetyka klasyczna a protetyka w systemach CAD/CAM, wsparta na implantach stomatologicznych, w odtwarzaniu brakujących zębów Ukończył Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. W 1999 roku zakończył specjalizację ze stomatologii ogólnej. W 2005 roku zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach. Chęć ugruntowania wiedzy i poznania nowych technik leczniczych spowodowała, że ukończył studia podyplomowe na New York University ( ). Protetyka jest nauką dynamicznie się rozwijającą, korzystającą coraz częściej z dorobku technologicznego wykorzystywanego w niemedycznych procesach inżynierskich. Wykład pozwala spojrzeć porównawczo na protetykę klasyczną i protetykę wspomaganą komputerowo - CAD/CAM.

11 mgr Krzysztof Haniewicz Sukces w prowadzeniu kliniki stomatologicznej Wykład obejmuje: --zagadnienia rozwoju gabinetów i klinik, --zwiększenie zysków, --nowe możliwości finansowania praktyk stomatologicznych --omówienie możliwości szkoleniowych, które podniosą profesjonalizm Państwa personelu co przekłada się bezpośrednio na zwiększanie ilości pacjentów w Państwa Klinikach, --oraz wiele innych kwestii w celu osiągnięcia sukcesu. Ekonomista Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyczne umiejętności zarządzania biznesem nabywał w korporacjach międzynarodowych takich jak: Unilever, Mars Inc., Henkel, Kotanyi. W swojej karierze zajmował stanowiska od menagerskich do Dyrektora Generalnego. Brał udział w projektach consultingowych dotyczących rewitalizacji działalności firm. Kilkuletnie doświadczenie w branży stomatologicznej jako Dyrektor Zarządzający. Autor publikacji z zakresu zarządzania miedzy innymi w Harvard Business Review. Ponad 20 letnie doświadczenie z praktycznym zastosowaniu teorii biznesowych dotyczących sprzedaży, marketingu, zarządzania finansami, komunikacji oraz tworzenia strategii działania przedsiębiorstw.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor 12-14 Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015 1 2 3 4 5 6 7 Nowoczesna ortodoncja. Szybkie i stabilne efekty leczenia. Problemy wymiaru pionowego w odniesieniu do estetyki i biomechaniki. Diagnostyka i planowanie leczenia. Cefalometria krok po kroku.

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna

Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna www.medoral.pl Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna klinika na wysokim, europejskim poziomie,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie Załącznik nr 2 Autoreferat w języku polskim AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Grażyna Wyszyńska-Pawelec 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy

Bardziej szczegółowo

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowa Konferencja PUNK IE P OL S K 10 S TOWAR ZY S ZE NIE LE K AR ZY WE TE R Y NAR II KACYJNE Międzynarodowa konferencja radiologiczno chirurgiczna Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne Autoreferat 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. a) lekarz medycyny,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo