Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: inne uytkowanie jest zabronione. Jeli magnetowid byl poddany na silnym wahaniom temperatury, na przyklad przy transporcie z miejsca zimnego do miejsca cieplego, naley podlczy go do sieci i zostawi wlczony na co najmniej 2 godz. bez wkladania kasety. Magnetowid przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach suchych. Jeeli bd Pastwo uywa magnetowidu na wolnym powietrzu, prosimy zabezpieczy go przed wilgoci (przed deszczem, kroplami wody). Nie naraa magnetowidu ani kasety na dzialanie wilgoci. Magnetowid naley stawia na równym i twardym podlou. Nie kla na aparacie adnych przedmiotów (np. gazet). Nie stawia aparatu na serwetach itp. Nie ustawia magnetowidu w bezporednim ssiedztwie grzejnika ani w pelnym slocu, wplywa to ujemnie na chlodzenie. Trzyma magnetowid z dala od pól magnetycznych (np. z dala od gloników). P C C 2h P P Krieg im Balkan P Nie wklada do otworu na kaset adnych cial obcych, gdy moe to uszkodz kosztowny mechanizm. Nie stawia na magnetowidzie naczy wypelnionych ciecz (np. wazony itp.). Naczynie moe si przewróci i ciecz moe spowodowa z kolei zagroenie bezpieczestwa instalacji elektrycznych. Burze stanowi niebezpieczestwo dla wszelkich urzdze elektrycznych. Nawet jeli magnetowid jest wylczony, moe doj do jego uszkodzenia przy uderzeniu pioruna w sie prdu lub przewody antenowe. Podczas burzy naley wycign wtyczk sieciow i antenow. Nie wolno samowolnie otwiera magnetowidu samemu. Za szkody spowodowane niewlaciw ingerencj, producent nie przejmuje odpowiedzialnoci. P POLSKI 5 INFORMACJE OGÓLNE Przednia strona magnetowidu P A Przelcza magnetowid w stan czuwania (Standby, wywietlany jest w zredukowanej jasnoci czas zegarowy) i wylcza go (oszczdny tryb pracy ECO, brak wywietlania). Zakoczenie wszystkich funkcji napdu; wysuwanie kasety. Uruchomienie odtwarzania. IN II G *P PÜ Pauza podczas nagrywania, zatrzymanie obrazu przy odtwarzaniu. Uruchomienie nagrywania. Wybieranie programów do tylu. Wybieranie programów do przodu. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, do przodu; po "stopie": przewijanie tamy do przodu. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, wsteczne; po "stopie": przewijanie wsteczne tamy. 6 INFORMACJE OGÓLNE Tylna strona magnetowidu AV1 (EURO AV) Ä Gniazdo wejciowe anteny (anteny domowej). Gniazdo wyjciowe anteny (do telewizora). Polczenie Euro/AV (z telewizorem). Kabel sieciowy do gniazdka wtykowego. Ö AV 1 (EURO AV) Ü POLSKI 7 INFORMACJE OGÓLNE Pilot Tutaj znajd Pastwo najwaniejsze funkcje pilota. Obsluga pilota opisana jest w poszczególnych rozdzialach niniejszej instrukcji obslugi. Pilot naley skierowa na magnetowid. Jednokrotne nacinicie wlcza magnetowid w stan czuwania (Stand-by); ponowne nacinicie wylcza magnetowid (tryb ECO) Wlczanie magnetowidu ze stanu gotowoci stand by; przyciski cyfrowe do rónych polece,» 0 «wybór miejsc programowych»a I «. Przycisk bez funkcji. Do wlczania/wylczania wywietlania wskaników funkcji i czasu nagrywania/odtwarzania na ekranie telewizora. Wymazywanie danych, uaktywnianie wprowadzonych danych, rozpoczcie obliczania czasu odtwarzania/nagrywania»0 : 0 0 : 0 0 «. Wylcza lub ponownie wlcza dwik telewizora Grundig. Wlcza list ogóln i powoduje powrót do obrazu telewizora. Przycisk bez funkcji. Wybieranie programów,» + «do przodu,» «do tylu; wybieranie z listy rónych funkcji. Wywolywanie danych, potwierdzanie i zapamitywanie ich. Wybór rónych funkcji w listach. Przelczanie (przemienne) na funkcj Longplay lub funkcj standardowego nagrywania (wybra czas trwania przed rozpoczciem nagrywania). Krótkie przycinicie uaktywnia nagrywanie z TIMEREM; dlusze nacinicie (ok. 3 sekundy) wylcza funkcj nagrywania z TIMEREM. Digital FX OSD Clear Timer/SV Digital FX OSD SP/LP Timer on Clear Dub Index Audio Monitor d TV i Timer/SV + Tele Pilot 92 V OK SP/ LP Timer on 8 INFORMACJE OGÓLNE G II Uruchamienie nagrywania. Pauza podczas nagrywania, zatrzymanie obrazu podczas odtwarzania. Zakoczenie wszelkich funkcji napdowych i przelczenie magnetowidu na "stopie". Uruchomianie odtwarzania. OSD Clear I Digital FX Timer/SV Szukanie na podgldzie (wstecz) podczas odtwarzania; wsteczne przewijanie tamy do pozycji "Stop"; wybiera kierunek funkcji wyszukiwania INDEX. Szukanie na podgldzie (w przód) podczas odtwarzania; przewijanie tamy do przodu do pozycji "Stop"; wybiera kierunek funkcji wyszukiwania INDEX i funkcj przewijania docelowego. Monitor Wylcza napicie wlczeniowe gniazda EURO-AV. W wyniku tego nastpuje wylczenie kanalu programowego AV, i widoczny jest wybrany wczeniej kanal programowy telewizora (tryb ekranowy). Przelczanie pilota z obslugi magnetowidu na obslug telewizora, moliwo ta opisana zostala na stronie 39. Wlcza niebieskie tlo dla list. Uaktywnienie funkcji szukania INDEX. Przycisk bez funkcji. SP/LP Timer on Dub Index Audio Monitor TV TV Tele Pilot 92 V Dub Index Audio POLSKI 9 INFORMACJE OGÓLNE Wywietlacz magnetowidu ß VIDEO -8: 88: 88 ß VIDEO -O : OO : OO Wskanik Funkcja Auto CASS Cant FF FSF FSr PLAY PSE Automatyczny wybór cieki (Auto Tracking); Nie jest wloona kaseta; Trwajce odtwarzanie; Przewijanie tamy w przód; Przewijanie z podgldem w przód; Przewijanie z podgldem wstecz; Odtwarzanie; Pauza w nagrywaniu; Wloona jest kaseta. Odtwarzanie. Wlczone jest napicie wlczeniowe PIN-8. wieci si, gdy zaprogramowany jest TIMER; miga, gdy TIMER jest zaprogramowany, lecz nie jest aktywny. Nagrywanie. Wskazuje róne funkcje i stany: Wskanik Funkcja re rec SECU StILL SLO StOP Przewijanie tamy wstecz; Nagrywanie; Aktywne zabezpieczenie przed dziemi; Zatrzymanie obrazu podczas odtwarzania; Odtwarzanie w zwolnionym tempie; Odtwarzanie/zatrzymanie nagrywania; Wywietlacz OSD telewizora Odtwarzanie Przewijanie z podgldem w przód lub przewijanie tamy w przód Przewijanie z podgldem wstecz lub przewijanie tamy wstecz Obraz zatrzymany Odtwarzanie w zwolnionym tempie lub nastpny obraz zatrzymany Nagrywanie I I Nagrywanie-pauza Ostro obrazu Koniec tamy Funkcja standardowego nagrywania lub funkcja Longplay Funkcja wyszukiwania Funkcja wyszukiwania Przewijanie docelowe Czas, Data Uplywajcy czas nagrywania/odtwarzania Pozostaly jeszcze czas nagrywania/odtwarzania Wskanik dlugoci tamy w godzinach, minutach i sekundach ACC PLUS AUTO SP II II USED 2:55 REM 1:05 2: :33 21/06 02 G G ACC PLUS AUTO END OF TAPE SP LP INTRO-SCAN: INDEX-SEARCH: GOTO 0: 00: :33 21/ USED REM 10 2:26.

3 12 PODLCZANIE I PRZYGOTOWANIE _ Podlczanie anteny, telewizora, kabla sieciowego TV R L R AV1 AV2 4 2 AV1 (EURO AV) Wylczy telewizor. 2 Wloy kocówk przewodu antenowego (domowej anteny) do gniazda antenowego»ä«magnetowidu. AV1 (EURO AV) 3 Zalczony w pakiecie kabel antenowy wloy do gniazda»ö«magnetowidu i do gniazda antenowego telewizora. 4 Dostpny w handlu kabel Euro-AV wloy w gniazdo AV1 (EURO AV)»AV 1 (EURO AV)«magnetowidu i w gniazdo AV 1 telewizora. 5 Wtyczk kabla sieciowego wloy do gniazda sieciowego. Magnetowid jest w gotowoci (Stand-by). Uwaga: Tylko wycignicie wtyczki z sieci powoduje odlczenie magnetowidu od sieci. Wskazówka: Jeeli magnetowid i telewizor polczone s ze sob kablem EURO-AV i kanal 21 zajty jest przez program telewizyjny, naley wylczy nadajnik magnetowidu, patrz rozdzial "PROGRAMOWANIE SPECJALNE, Wylczanie i wlczanie nadajnika magnetowidu". 11 POLSKI PODLCZANIE I PRZYGOTOWANIE Wkladanie baterii do pilota 1 Otworzy komor baterii poprzez nacinicie zatrzasku i podniesienie pokrywki. 2 Wkladajc baterie (typ Mignon, np. LR 6 lub AA, 2 x 1,5 V) naley zwróci uwag na biegunowo, która jest zaznaczona na dnie komory baterii. Wskazówka: Jeli Pastwa magnetowid nie reaguje prawidlowo na polecenia pilota, moe to oznacza, e baterie zuyly si. Zuyte baterie naley bezwzgldnie usun. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstale przez wycieki z baterii. Wskazówka dotyczca ochrony rodowiska Baterie w tym równie baterie wolne od cikich metali nie wolno wrzuca do pojemników na mieci domowe. Prosimy mie na wzgldzie przepisy prawne dotyczce usuwania zuytych baterii np. dokonywa tego w miejsca gromadzenia tych materialów. Prosimy poinformowa si na temat aktualnych przepisów prawnych. Wlczanie i wylczanie magnetowidu (uytkowanie energooszczdne) 1 Wideo wlczy przyciskiem» «. 2 Przelczy magnetowid za pomoc» «w stan czuwania (stand-by). Magnetowid znajduje si teraz w stanie czuwania, ze zredukowan jasnoci wywietlany jest aktualny czas. 3 Wylczy magnetowid przyciskiem» «. Magnetowid jest teraz wylczony, wskanik czasu ganie (tryb ECO). Wskazówki: Magnetowidu nie mona wylczy, gdy zaprogramowane jest nagrywanie funkcj TIMER. Magnetowid przelcza si automatycznie na tryb ECO: po zakoczeniu nagrywania; po przeprowadzeniu wszystkich nagra zaprogramowanych funkcj TIMER; zone s do magnetowidu; naley to sprawdzi AUTOMATYCZNE STROJENIE PROSZ CZEKA. 0% 6 Uruchomi funkcj wyszukiwania przyciskiem» OK«. Magnetowid przeszukuje wszystkie kanaly pod ktem programów telewizyjnych, sortuje je i zapamituje. Operacja przeszukiwania moe trwa kilka minut. Miga wskanik» Auto«przy magnetowidzie. Po zakoczeniu transmisji pojawia si na ekranie komunikat»automatyczne USTAWIANIE ZOSTALO ZAKOCZONE!«i numer kanalu wyjciowego, a nastpnie plansza»przesu«. Wskazówka: Jeli magnetowid i telewizor nie s polczone kablem EURO-AV, naley przeprowadzi powtórnie programowanie opisane na stronie 13, a w telewizorze ustawi wskazany w menu kanal (np.»ch 21«). AUTOMATYCZNE USTAWIANIE ZOSTALO ZAKOCZONE! KANAL WYJCIOWY MAGNETO WIDU BDZIE ZMIENIONY KANAL 21 OK :WPROW INFO :WYJD ZEGAR CZAS DATA 12:00 10/05 ROK 02 7 Plansza»PRZESU«umoliwia uporzdkowanie progra* mów telewizyjnych. Obsluga tej funkcji opisana jest w rozdziale "PROGRAMOWANIE SPECJALNE", na stronie Potwierdzi ustawienia przyciskiem»ok«. :DANE < > :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 0-9 Wywietlana jest plansza»zegar«, sprawdzi godzin i dat. 9 Zakoczy programowanie przyciskiem»i«. Wskazówka: Dalsze funkcje ustawiania, jak sortowanie, wymazywanie i zmiana nazw programów telewizyjnych, s opisane od strony POLSKI ODTWARZANIE Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Nagran kaset okienkiem do góry wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Na wywietlaczu wideo pojawi si:» ß «(= symbol kasety). Wskazówka: Jeeli do magnetowidu wloy si kaset z wylamanym zabezpieczeniem przed skasowaniem, to automatycznie zaczyna si jej odtwarzanie. Funkcje podstawowe odtwarzania ß P L AY Au t o S t I LL FS r St OP 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» ß «. Na wywietlaczu magnetowidu pojawia si wskanik:» PLAY«, na ekranie telewizora wywietlane s krótko informacje. Na wywietlaczu magnetowidu miga krótko wskanik» Auto«, w tym czasie nastpuje automatyczne ustawienie cieki tamy. ß 2 Wlczy zatrzymanie obrazu*/pauz przyciskiem»ii «. Poprzez kilkakrotne nacinicie nastpuje stopniowe przesuwanie zatrzymanego obrazu (stopklatka). ß 3 Szukanie na podgldzie do tylu/do przodu przy pomocy» «lub» «podczas odtwarzania. Poprzez kilkakrotne nacinicie nastpuje przelczenie na róne szybkoci odtwarzania. ß 4 Odtwarzanie zakoczy przyciskiem» I «. 5 Wysuwanie kasety przeprowadzi przyciskiem»i znajdujcym si w magnetowidzie. Wskazówka: Magnetowid przelcza si automatycznie na oszczdny tryb pracy ECO, jeeli: przez dluej ni 5 minut wybrana zostala funkcja zatrzymanego obrazu; przez dluej ni 1 minut magnetowid znajduje si w pozycji "STOP". «16 * Zatrzymany obraz z zaklóceniem pasmowym ODTWARZANIE Funkcje dodatkowe odtwarzania Wywietlanie informacji 1 Wywietli informacje przyciskiem»osd«. Na ekranie telewizora wywietlane s: kanal programowy; data i godzina; oraz po krótkim czasie:»used«uplywajcy czas przebiegu tamy;»rem«pozostaly jeszcze czas odtwarzania/nagrywania;»0:00:00«wskanik dlugoci tamy w godzinach, minutach i sekundach. Informacje na magnetowidzie mona po kolei wywietli za pomoc przycisku»ok«. Wskanik przewinicia tamy mona zresetowa przyciskiem»clear«na»0 : 0 0 : 0 0 «. ß 0: 00: 56 0: 00: 00 ß 2 Wylczy informacje przyciskiem»osd«. Przewijanie kasety naprzód/do tylu ß re SL O 1 Wideo przelczy przyciskiem» I «na stop. 2 Przewijanie wsteczne tamy wykona» do przodu» «. «, przewijanie Wydluenie czasu odtwarzania ß 1 Podczas zatrzymania obrazu (odtwarzanie/pauza)»ii «przycisn dluej.

4 2 Wydluenie czasu odtwarzania zmieni przyciskiem» «albo»«. 3 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Stopniowe przemieszczanie zatrzymanych obrazów ß S t I LL 1 Podczas zatrzymania obrazu (odtwarzanie/pauza)»ii «powtarza przyciskanie. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. 17 POLSKI ODTWARZANIE Ulepszanie jakoci obrazu zatrzymanego/ obrazu w zwolnionym tempie 1 Podczas obrazu zatrzymanego/obrazu w zwolnionym tempie (odtwarzanie/pauza) ustawi przyciskiem» * P Ü «magnetowidu lub przyciskiem»+«lub» - «pilota najlepsz jako obrazu wedlug subjektywnego odczucia. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Wskazówka: Funkcja zatrzymania obrazu wylcza si po pewnym czasie automatycznie. Usuwanie zaklóce obrazu (pasów) 1 Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» + «albo» «wedlug swojego subjektywnego odczucia. Dokonana regulacja pozostaje a do wyjcia kasety. 2 Jednoczesne przycinicie przycisków» * P Ü «w magnetowidzie wlcza na "rednie" poloenie cieki. Ustawianie ostroci obrazu (ACC Plus) Ostro obrazu mona ustawi wedlug indywidualnego gustu. 1 Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» «(mikkislaby kontrast) albo»«(ostry-twardy kontrast). 2 Powrót do redniego ustawienia, w tym celu przycisn»clear«, tak dlugo a pojawi si lista. Odtwarzanie nagra NTSC Podczas odtwarzania nagra NTSC (amerykaski system kodowania obrazu telewizyjnego) magnetowid przelcza si automatycznie na ten system. Wskazówki: Przy odtwarzaniu w systemie NTSC, funkcja zatrzymania obrazu nie jest w pelni moliwa. Przy wolnym odtwarzaniu NTSC moe doj do zaklóce w obrazie. 18 ODTWARZANIE Odtwarzanie dlugotrwale Przy uyciu tej funkcji odtworzony zostanie caly material nagrany na tamie, zaczynajc od pocztku tamy, i koczc na jej obecnej pozycji»0:00:00 «. Nastpuje automatyczne przewinicie tamy w kasecie a do jej pocztku i rozpoczyna si jej powtórne odtwarzanie. Uaktywnianie odtwarzania dlugotrwalego 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» nik tamy przy pomocy» OSD«. «i wlczy wska- 2 Na danym miejscu tamy, ustawi przyciskiem» Clear «wskanik przewijania tamy na» 0 : 0 0 : 0 0 «. 3 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. Pojawia si lista ogólna. SERVICE PIN8-CONTROL WYL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 WYL I CONTINUOUS-PLAY RF-CHANNEL AC 21 ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE ---:WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 4 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» SERVICE«. 5 Wybra wiersz» CONTINUOS-PLAY«przyciskiem» + «albo» «. 6 Uaktywni odtwarzanie dlugotrwale przyciskiem» «albo»«(wskanik»wl«) i potwierdzi przyciskiem» OK «. Tama zostanie przewinita do pocztku, i rozpoczyna si odtwarzanie. Podczas dlugotrwalego odtwarzania, niniejsze przyciski na urzdzeniu i pilocie (wyjtek: przycisk»i«) nie posiadaj adnej funkcji. Wylczanie odtwarzania dlugotrwalego 1 Przywola list» SERVICE«przyciskiem»i«. 2 Wylczy odtwarzanie dlugotrwale przyciskiem» «lub te»«(wskanik»wyl«) i potwierdzi przy pomocy» OK «. 19 POLSKI FUNKCJE POSZUKIWANIA Przewijanie docelowe tamy Ten system umoliwia automatyczne przewijanie tamy do odpowiedniego miejsca na tamie» 0 : 0 0 : 0 0 «. 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» «. 2 Wybra miejsce na tamie przyciskiem» OSD«. 3 Na danym miejscu tamy, ustawi przyciskiem»clear«wskanik przewijania tamy na» 0 : 0 0 : 0 0 «. 4 Tam przewin do tylu, do zamarkowanego miejsca, dodatkowo podczas odtwarzania przycisn»index«i nastpnie przycisn» 0«. Tama zostanie przewinita a do zamarkowanego miejsca i odtwarzanie zostanie kontynuowane. Odnajdywanie nagra przy pomocy funkcji (VISS) Taki system wyszukiwania umoliwia szybkie i precyzyjne znajdowanie pocztku kadego nagrania. Potrzebne do tego "znaczniki" s na pocztku kadego nagrania za pomoc tego magnetowidu automatycznie umieszczane na tamie. 1» Index«przycisn. 2 Wybra wymagan "zaznaczon" pozycj tamy przyci«lub» «. skiem» Wskanik:» INDEX SEARCH«, tama zostanie przewinita do wymaganej pozycji,i od tego miejsca rozpocznie si odtwarzanie, albo nacisn 1x» «lub 1x» «. Wskanik:» INTRO-SCAN«. Tama przewijana jest do nastpnego "zaznaczonego" miejsca, magnetowid wlcza si na krótko na tryb odtwarzania, nastpnie tama jest przewijana do nastpnego "zaznaczonego" miejsca. Wskazówka: Jeeli odtwarzanie ma by kontynuowane, nacisn przycisk» «. 20 NAGRYWANIE Metody nagrywania: 1 Natychmiastowe, to znaczy, po wybraniu przy magnetowidzie danego programu natychmiast uruchamiane jest nagrywanie. 2 Nagrywanie w póniejszym czasie - poprzez podanie informacji o danym programie TV. W przypadku 2 sposobu nagrywania istnieje moliwo podania danych o nagrywaniu dla szeciu audycji w cigu roku, albo nagrywanie audycji codziennych lub cotygodniowych, emitowanych w jednakowym czasie. System programowania wideo (VPS/PDS) Sterowanie przez ten system, gwarantuje zawsze nagranie si audycji przy czasowym przesuniciu jej rozpoczcia. Wiele rozgloni telewizyjnych wysyla dodatkowy sygnal (VPS/PDS-sygnal), który zaznacza pocztek i dlugo pojedynczej audycji telewizyjnej. Dlatego wana jest dokladno minutowa przy programowaniu czasu wlczania i wylczania magnetowidu. Na wypadek gdy zmieni si lub przesun audycje telewizyjne, przegld programu TV podaje czasy VPS/PDS, które musz by podane w miejscu normalnego czasu rozpoczcia audycji. Zapis audycji nadawanych przez rozglonie, które nie wysylaj sygnalów VPS/PDS, uruchamia si i wylcza wedlug czasu wlczania i wylczania. Jest to niezalene od tego, czy podczas programowania magnetowidu, sygnal VPS/PDS zostal potwierdzony czy wymazany. Jeeli chc Pastwo zaprogramowa nagrywanie kilku audycji w cigu tego samego dnia, z rónych programów, naley si zdecydowa, która z audycji ma by nagrana w caloci w przypadku, gdy nastpi zmiana czasu nadawania.

5 21 POLSKI NAGRYWANIE Nagrywanie natychmiastowe Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Kaset o dostatecznej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Na wywietlaczu wideo pojawi si:» ß «(symbol kasety). ß LP Pr re c PS E 3 Obsluga 1 Wedle yczenia wybra, wolny bieg przyciskiem» SP/LP«. Na wywietlaczu wideo pojawi si»lp«. ß 2 Przed nagrywaniem wybra dany program przyciskiem»+ «lub»* P Ü «lub» 0...9«. ß 3 Uruchomi nagrywanie, przy tym przycisk»g«przycisn dluej. ß 4 Przerw w nagrywaniu wybieramy przyciskiem» I I «. Wskazówka: Podczas trwania przerwy w nagrywaniu moliwe jest przelczenie na inny program telewizyjny. ß St OP 5 Nagrywanie zakoczy przyciskiem» I «. 6 Przewijanie wsteczne tamy wykona» do przodu» «. ««, przewijanie 7 Wysuwanie kasety przeprowadzi przyciskiem» I znajdujcym si w magnetowidzie. ß I6: 00 I6: 30 I 7: 00 Poda czas wylczenia 1 Podczas nagrywania z»g«poda dany czas wylczenia w odstpach 30-minutowych; albo uywajc przycisków» + «lub» «poda czas w odstpach 1-minutowych. Czas wylczenia widoczny jest tylko na ekranie telewizora. Przy magnetowidzie wieci si dioda timera» «, magnetowid wylcza si automatycznie, gdy zostanie osignity ustawiony czas. ß ß 22 NAGRYWANIE Nagrywanie obrazów bez przerwy w rzdzie jedno obok drugiego (Assemble) Dziki tej funkcji uzyskuje si bezprzerwowe przejcia midzy nagraniami (bez strefy zaklóce). 1 Przy odtwarzaniu, wyszuka koniec sceny, przy której ma by "wstawione" nowe nagranie. Przy tym miejscu na tamie wcisn przycisk»ii «. 2 Magnetowid przelczy na pauz w nagrywaniu przyciskiem»g«. 3 Poda dany program telewizyjny przy pomocy»+ «lub»* P Ü «lub» «i rozpocz nowe nagranie przyciskiem»g«. 23 POLSKI NAGRYWANIE Nagrywanie póniejsze poprzez podanie informacji o danym programe TV Czas zegara i data w magnetowidzie musz by ustawione prawidlowo. W wypadku gdy wszystkie miejsca funkcji TIMER s zajte, musicie Pastwo wymaza jedno miejsce TIMER-a, patrz rozdzial "Wymazywanie danych o nagrywaniu" na stronie 27. Obslug mona kadorazowo przerwa przyciskiem»i «. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Kaset o dostatecznej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Jeli magnetowid znajduje si w stanie gotowoci do nagrywania, naley stan ten przerwa, naciskajc dluej przycisk» Timer on«. programowanie przyciskiem»«. :WYBIERZ OK :WPROW INFO :WYJD 26 NAGRYWANIE Zmienianie danych o nagrywaniu 1 Wiersz» PROGRAMATOR«uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» PROGRAMATOR«. 2 Wybra wlaciwe miejsce funkcji TIMER przyciskiem» + «DATA 01 / 02 --/----/----/----/----/--PR START 19:45 --:---:---:---:---:-STOP 20:15 --:---:---:---:---:-- S * albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Wylczy przyciskiem»i «list» PROGRAMATOR«. 6 Magnetowid przelczy na gotowo nagrywania przyciskiem» Timer on«. Wymazywanie danych o nagrywaniu DATA 01/02 01/02 --/----/----/----/--PR START 19:30 21:00 --:---:---:---:-STOP 20:15 22:00 --:---:---:---:-- 1 Wiersz» PROGRAMATOR«uaktywni przyciskiem S S S ---- * * *» OK «. Pojawia si lista» PROGRAMATOR«. 2 Wybra odpowiednie miejsce funkcji TIMER przyciskiem» + «albo» «i wymaza przyciskiem»clear«. :WYBIERZ OK :WPROW INFO :WYJD 3 Wylczy przyciskiem»i «list» PROGRAMATOR«. 4 Jeli zaprogramowanych jest wicej miejsc funkcji TIMER, magnetowid wlczy na gotowo nagrywania przyciskiem» Timer on«. 27 POLSKI NAGRYWANIE Przerywanie gotowoci nagrywania magnetowidu Jeli chcieliby Pastwo uy magnetowidu podczas gotowoci nagrywania, gdy wczeniej zaprogramowane zostaly miejsca funkcji TIMER, mona tego dokona jak to pokazano poniej. 1» Timer on«przycisn dluej. Wskanik TIMER-a» «miga. 2 Wideo wlczy przyciskiem» «. 3 Przeprowadzi dan czynno. Wskazówka: Pi minut przed rozpoczciem nagrywania funkcj TIMER pojawia si na ekranie wskazówka»timer NAGRYWANIA START WKRÓTCE«. Ta wywietlona wskazówka moe by wylczona przy pomocy»i «. Ponowne uaktywnienie gotowoci nagrywania magnetowidu 1 Wloy kaset o dostatecznej dlugoci i z nienaruszonym zabezpieczeniem przed skasowaniem do komory na kasety, nastpnie nacisn przycisk»timer on«. 28 PROGRAMOWANIE SPECJALNE Sortowanie, wymazywanie i zmiana nazw programów telewizyjnych Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Wywolanie listy ogólnej INSTALACJA PROGRAMOWANIE KANALÓW SORTOWANIE KANALÓW ZEGAR JZYK 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i «. Pojawia si lista ogólna. 2 Wybra wiersz»ustawienia«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista»instalacja«. :WYBIERZ OK :WPROW INFO:WYJD 3 Wybra wiersz»sortowanie KANALÓW«przyciskiem» + «albo» «i uaktywnni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista»sortowanie KANALÓW«. Wskazówki: Wybierzcie Pastwo z listy»sortowanie KANALÓW«dan funkcj, dalsze wskazówki znajdziecie Pastwo w nastpnych rozdzialach od pkt. 1. W tle listy ukazuje si aktualny program telewizyjny. Jeli tekst w licie jest przez to zaklócony, przycis»dub«, tlo listy zmieni si na niebieskie. Sortowanie programów telewizyjnych SORTOWANIE KANALÓW PRZESU SKASUJ NAZWA 1 Wiersz»PRZESU«uaktywni przyciskiem» OK «.

6 Pojawia si lista»przesu«. 2 dany program telewizyjny, który ma by wymieniony, wybra przyciskiem»+ «i zamarkowa przyciskiem» OK «. :WYBIERZ OK :WPROW INFO:WYJD 3 Miejsce programowe, gdzie ma nastpi zamiana zamarkowanego programu telewizyjnego, wybra przyciskiem»+ «i potwierdzi przyciskiem» OK «. 4 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. 29 POLSKI PROGRAMOWANIE SPECJALNE Wymazywanie programów telewizyjnych z tabeli programów SORTOWANIE KANALÓW PRZESU SKASUJ NAZWA 1 Wybra wiersz»skasuj«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista»skasuj«. 2 Program telewizyjny, który ma by wymazany, wybra przyciskiem»+ «i zamarkowa przyciskiem» OK«. :WYBIERZ OK :WPROW INFO:WYJD 3 Program telewizyjny wymaza przyciskiem»clear«. 4 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. Podawanie nazwy programów telewizyjnych SORTOWANIE KANALÓW PRZESU SKASUJ NAZWA 1 Wybra wiersz» NAZWA«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» NAZWA«. 2 Miejsce programowe, dla którego ma by nadana nazwa, wybra przyciskiem»+ «i potwierdzi przyciskiem» OK «. :WYBIERZ OK :WPROW INFO:WYJD 3 Oznaczenie poda przyciskiem» + «albo» «, nastpn pozycj wybra przyciskiem» «albo»«i powtórzy nadawanie nazw dla pozostalych pozycji (max. 5 pozycji). 4 Programowanie zakodowa przyciskiem» OK «. 5 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. Programowanie nowych programów telewizyjnych Funkcj przeszukiwania ATS mona przeprowadzi ponownie; moe to by pomocne przy zmianie miejsca zamieszkania. Naley pamita, e wszystkie zakodowane programy telewizyjne zostan wymazane z pamici. SERVICE PIN8-CONTROL WYL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL RF-CHANNEL C21 ATS-RESTART START I MENU DODATKOWE ---:WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. 2 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. 3 Wybra albo» «. wiersz» ATS-RESTART«przyciskiem»+«4 Funkcj» START«wybra przyciskiem» «albo»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. Dalsza obsluga jest identyczna z opisem w rozdziale "Automatyczne programowanie", strona 14, od pkt PROGRAMOWANIE SPECJALNE "Pomijanie" programów telewizyjnych T funkcj wlczaj Pastwo wówczas, kiedy przy przelczaniu programów przyciskiem» + «albo» «chce si "przeskoczy" jedno albo wicej miejsc programowych. Kanaly programowe mog by jednak w dalszym cigu wybierane przyciskami» «. Przygotowanie Wlczy telewizor. MENU PROGRAMATOR TRYB USTAWIENIA SERVICE Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i «. :WYBIERZ OK :WPROW INFO:WYJD 2 Wybra wiersz»ustawienia«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. I ZAPROGR.KANAL ARD RODLO DOSTRAJANIE POMI KOLOR <> WYL AUTO 01 C06 3 Wiersz»PROGRAMOWANIE KANALÓW«uaktywni przyciskiem» OK «. 4 Wiersz»DOSTRAJANIE RCZNE«uaktywni przyciskiem» OK «. Na ekranie pojawia si lista programowania nadajników, wiersz»zaprogr.kanal«jest zamarkowany. 0-9 :DANE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 5 Wybra przyciskiem» «lub»«lub» «kanal ZAPROGR.KANAL ARD 01 RODLO C06 DOSTRAJANIE WL WL I POMI KOLOR AUTO programowy, który ma by "pominity". <> 6 Wybra wiersz»pomi«przyciskiem» + «albo» «. 7»WL«Wybra przyciskiem» «. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> 8 Zakodowa programowanie miejsca programowego przyciskiem» OK «. 9 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. Wskazówka: Aby miejsca programowe mona bylo ponownie wybra, powtórzy programowanie i w punkcie 7»WYL«i wybra przy pomocy»«. 31 POLSKI PROGRAMOWANIE SPECJALNE Programowanie nowych programów telewizyjnych Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla magnetowidu. Programowanie IZAPROGR. KANAL SKY RODLO DOSTRAJANIE POMI KOLOR 20 C 46 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i «. 2 Wybra wiersz»ustawienia«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. WYL AUTO <> 3 Wiersz»PROGRAMOWANIE KANALÓW«uaktywni :DANE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 0-9 przyciskiem» OK «. 4 Wiersz»DOSTRAJANIE RCZNE«uaktywni przyciskiem» OK «. Wskazówka: Jeeli emisja aktualnego programu przeszkadza w programowaniu, to naley przycisn»dub«, i pojawi si niebieskie tlo. IZAPROGR.KANAL RODLO DOSTRAJANIE POMI KOLOR 21 C 00 WYL AUTO <> 5 Przyciskiem» «albo»«lub» «wybra dane miejsce programowe, w którym zapamitany nowy program telewizyjny. zostanie 6 Wybra wiersz» KOLOR«przyciskiem» + «albo» «i :DANE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 0-9 wybra dany system telewizyjny (» PAL«,» AUTO«lub» MESECAM«) przy pomocy» «lub»«. 7 Wybra wiersz» RODLO«przyciskiem» + «albo» «. Przelczanie normalnych kanalów (wskanik:»c«) na kanaly specjalne/kanaly hiperpasmowe (wskanik:»s«) lub na kanaly specjalne (wskanik:»e«) i powracanie do kanalu wyjciowego za pomoc przycisku»monitor«. IRODLO ZAPROGR.KANAL DOSTRAJANIE POMI KOLOR 21 C 49 WYL AUTO <> 8 Poda dwucyfrowy numer kanalu programu telewizyjnego» «; albo rozpocz funkcj poszukiwania przy pomocy» «lub»«.

7 MON. : C/S/E 0-9 :DANE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 9 Program telewizyjny (gdy to konieczne) dokladnie dostroi, wybierajc przyciskiem» + «albo» «wiersz» DOSTRAJANIE«i zmieni przyciskiem» «albo»«. 10 Wybra wiersz»pomi«przy pomocy» + «lub» «i 32 nastpnie wybra przy pomocy»wyl«. PROGRAMOWANIE SPECJALNE 11 Zakodowa programowanie miejsca programowego przyciskiem» OK «. Kursor wskakuje na wiersz»zaprogr.kanal«, ukazane zostanie nastpne miejsce programowe. Wskazówka: Pozostale programy telewizyjne zaprogramowa powtarzajc czynnoci wedlug pkt. 5 do 11. IZAPROGR.KANAL RODLO DOSTRAJANIE POMI SYSTEM 22 C 00 WYL D/K <> 0-9 :DANE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 12 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. Wylczanie i wlczanie nadajnika magnetowidu Jeeli pojawi si zbyt wiele stacji telewizyjnych które odbierane bd przez Pastwa magnetowid w pamie UHF pomidzy kanalem 21 a 69, to mog nastpi zaklócenia obrazu podczas pracy urzdzenia. Jeeli nadajnik magnetowidu zostanie wylczony, to telewizor i magnetowid musz by polczone przy pomocy kabla EURO-AV (patrz rozdzial "Podlczenie i przygotowanie" na stronie 11). Wylczanie nadajnika magnetowidu SERVICE PIN8-CONTROL WYL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL WYL I RF- CHANNEL ATS-RESTART AWYL ---MENU DODATKOWE :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. 2 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» SERVICE«. 3 Wybra wiersz» RF-CHANNEL«przyciskiem»+ «albo»«. 4 Wylczy wideo przyciskiem» «albo»«(wskanik»wyl«) i potwierdzi przyciskiem» OK «. Wlczanie nadajnika magnetowidu SERVICE PIN8-CONTROL WYL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL C21 I RF- CHANNEL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE ---:WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. 2 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» SERVICE«. 3 Wybra wiersz» RF-CHANNEL«przyciskiem»+ «albo»«.»«(wskanik na przyklad» C 21«) i potwierdzi przyciskiem» OK «. 33 POLSKI 4 Wylczy nadajnik magnetowidu przyciskiem» «albo PROGRAMOWANIE CZASU I DATY Automatyczna aktualizacja czasu i daty Jeli na kanale programowym 1 magnetowidu ustawiony jest program telewizyjny z wideotekstem, nastpuje wtedy automatyczna aktualizacja "wewntrznego" zegara magnetowidu. Nastpujca aktualizacja czasu jest przeprowadzana codziennie midzy godzin 3.00 a 6.00, dziki czemu magnetowid rozpoznaje równie zmian czasu z letniego na zimowy. Rczne ustawianie czasu i daty 1 Wlczy telewizor i wybra w nim miejsce programowe»av«dla magnetowidu. 2 Przywola list ogóln przyciskiem»i «. ZEGAR CZAS DATA ROK 12: / 3 Wybra wiersz»ustawienia«przyciskiem» + «albo» «i uaktywnni przyciskiem» OK «. * 4 Wybra wiersz»zegar«przyciskiem» + «albo» «i <> 0-9 :WYBIERZ :DANE :ZMIE INFO :WYJD uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista»zegar«, zamarkowany jest wskanik»czas«. 5 Poda czas przy pomocy liczby czterocyfrowej przyciskiem» «. 6 Poda dat przy pomocy liczby czterocyfrowej przyciskiem ZEGAR CZAS DATA 12:00 10/5 ROK 02» «. * 7 Poda rok przy pomocy liczby dwucyfrowej przyciskiem» «. Wskazówka: Wskanik na wywietlaczu» «oznacza automatyczn aktualizacj czasu zegara. Aby wylczy t funkcj, wybra wskanik na wywietlaczu» «przyciskiem»«i wybra przyciskiem» + «albo wylczy» «(wskanik» «). 0-9 :DANE :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD <> * * 8 Programowanie zakoczy przyciskiem» OK «. 34 OSOBLIWOCI MAGNETOWIDU Wybieranie funkcji specjalnych z listy»tryb«1 Wlczy telewizor i wybra w nim miejsce programowe»av«dla magnetowidu. 2 Wlczy magnetowid przyciskiem» «. 3 Przywola list ogóln przyciskiem»i «. I OSD-TRYB VCR NR NTSC PB AUTO WYL KOLOR RFSYSTEM AUTO 1 PAL TV WYL AUTO D/K 4 Wybra wiersz»tryb«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista»tryb«. 5 Wybierzcie Pastwo z tablicy»tryb«dan funkcj, dalsze wskazówki znajdziecie Pastwo w nastpujcych rozdzialach poczwszy od pkt. 1. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> I OSD-TRYB VCR NR NTSC PB AUTO WYL KOLOR RFSYSTEM WYL 1 PAL TV WYL AUTO D/K Wywietlanie i wygaszanie wskaników na ekranie telewizyjnym (OSD On Screen Display) 1 Wybra wiersz» OSD-TRYB«przyciskiem» + «albo» «. 2» WYL«,» AUTO«albo» WL«wybra przyciskiem» «albo»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> 3 Programowanie zakoczy przyciskiem»i «. Uaktywnienie automatyki wylczajcej OSD-TRYB VCR NR NTSC PB I AUTO WYL KOLOR RFSYSTEM WYL 1 PAL TV WYL AUTO D/K Jeeli aktywna jest funkcja automatycznego wylczenia, to magnetowid przelcza si automatycznie po 3 godzinach na oszczdny tryb pracy ECO. 1 Wybra wiersz» AUTO WYL«przyciskiem» + «albo» «. 2» 3 HR«albo»WYL«wybra przyciskiem» «albo»«wybra i potwierdzi przyciskiem» OK «. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> 35 POLSKI OSOBLIWOCI MAGNETOWIDU Odtwarzanie NTSC Tym programem wybieraj Pastwo norm koloru odtwarzania kasety dla podlczonego do gniazda»av1 (EURO AV)«telewizora. Prosimy wybra programowanie PAL-TV dla telewizora w systemie PAL albo programowanie NTSC dla telewizora multistandartowego. OSD-TRYB VCR NR I NTSC PB AUTO WYL KOLOR RFSYSTEM WYL 1 PAL TV WYL AUTO D/K 1 Wybra wiersz» NTSC PB«przyciskiem» + «albo» «.

8 2» PAL-TV«Przyciskiem» «albo» NTSC (= Multinorm)«wybra»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> Wybieranie plaszczyzny obslugi magnetowidu Dostarczonym pilotem mona obslugiwa, niezalenie od siebie, róne magnetowidy firmy GRUNDIG. Prosimy skonsultowa si z fachowym sprzedawc, które z magnetowidów firmy GRUNDIG nadaj si do tego. Aby oba widea nie zaklócaly wzajemnie swej pracy, naley przestawi plaszczyzn obslugi GV Wybra wiersz» VCR NO.«przyciskiem» + «albo» «. I VCR NR OSD-TRYB NTSC PB AUTO WYL KOLOR RFSYSTEM WYL 1 PAL TV WYL AUTO D/K 2 Wybra» 2«(albo» 1«) przyciskiem» «albo»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. 3 Programowanie zakoczy przyciskiem»i«. Magnetowid GV 3205 przestawiony jest na plaszczyzn obslugi 2. Do obslugi GV 3205 naley przestawi teraz na plaszczyzn obslugi 2 pilot starszej wersji magnetowidu GRUNDIG. Wskazówka: W celu przestawienia GV 3205 na plaszczyzn obslugi 1 nacisn»i«i wybra w licie»tryb«, wiersz» VCR NO.«przyciskiem» «lub»«plaszczyzn obslugi» 1«. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> Wybieranie systemu dwikowego OSD-TRYB VCR NR NTSC PB AUTO WYL KOLOR I RFSYSTEM WYL 1 PAL TV WYL AUTO D/K Tym programem wybieraj Pastwo system dwikowy dla dopasowania magnetowidu do telewizora. 1 Wybra wiersz» RF-SYSTEM«przyciskiem» + «albo» «. 2» B/G«Przyciskiem» «albo» D/K«wybra»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. :WYBIERZ :ZMIE OK :WPROW INFO:WYJD <> 36 OSOBLIWOCI MAGNETOWIDU Wybieranie funkcji specjalnych z listy»service«1 Wlczy telewizor i wybra w nim miejsce programowe»av«dla magnetowidu. I PIN8-CONTROL SERVICE WL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL RF- CHANNEL AWYL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE Wlczy wideo przyciskiem» «. 3 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. 4 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» «i uaktywni przyciskiem» OK «. :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 5 Wybra z listy» SERVICE«dan funkcj, dalsze instrukcje znajd Pastwo w nastpnych rozdzialach, poczwszy od pkt. 1. Aktywizacja pilota telewizora GRUNDIG do obslugi magnetowidu Jeeli magnetowid umieszczony zostanie w zamknitej szafie i w wyniku tego nie jest moliwa obsluga jego pilotem, istnieje moliwo sterowania magnetowidu pilotem telewizora. Warunkiem tego jest polczenie telewizora i magnetowidu za porednictwem gniazda»av1 (EURO AV)«. I PIN8-CONTROL SERVICE WL CHILD-LOCK ----TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL RF-CHANNEL AWYL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE Wybra wiersz» PIN8-CONTROL«przyciskiem» + «albo» «. 2» WL«wybra przyciskiem» «albo»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. 3 Programowanie zakoczy przyciskiem»i«. :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD Podawanie dlugoci kasety Kadorazowo po wsuniciu kasety magnetowid mierzy czas przewijania tamy i wskazuje po kilku sekundach czas odtwarzania kasety w godzinach i minutach. W zalenoci od pozycji tamy wywietlany jest pozostaly jeszcze czas odtwarzania (wskanik» r 0:00«) i aktualny uplywajcy czas odtwarzania (wskanik» u 0:00«). W przypadku kaset o czasie odtwarzania poniej 240 minut ich dlugo bdzie prawidlowo wskazywana, jeeli ustawi si dlugo kasety na E 180 (ustawienie podstawowe). W przypadku wszystkich innych kaset (te E180, E240, E260, E300) naley rcznie ustawi czas odtwarzania.» «. :WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 2 Wybra wymagan dlugo kasety przyciskiem» «lub»«i potwierdzi przyciskiem» OK «. 3 Programowanie zakoczy przyciskiem»i«. 37 POLSKI SERVICE PIN8-CONTROL WYL CHILD-LOCK ---- E180 I TAPE-LENGHT CONTINUOUS-PLAY WYL RF-CHANNEL AWYL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE Wybra wiersz» TAPE-LENGHT«przyciskiem» + «albo ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEMI Przy pomocy zabezpieczenia przed dziemi mona zablokowa wszystkie funkcje magnetowidu. Uaktywnienie zabezpieczenia przed dziemi 1 Przywola list ogóln przyciskiem»i«. SERVICE PIN8-CONTROL WYL ----I CHILD-LOCK TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL RF-CHANNEL AWYL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE ---:WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD Pojawia si lista ogólna. 2 Wybra wiersz» SERVICE«przyciskiem» + «albo» - «i uaktywni przyciskiem» OK «. Pojawia si lista» SERVICE«. 3 Wybra wiersz» CHILD-LOCK«przyciskiem» + «albo» «. 4 Poda zaszyfrowany piciocyfrowy numer przy pomocy» «i potwierdzi przy pomocy» OK «. Na ekranie telewizora wywietlane jest:» LOCKED«, wszystkie funkcje magnetowidu s zablokowane. Wylczanie zabezpieczenia przed dziemi SERVICE PIN8-CONTROL WYL ----I CHILD-LOCK TAPE-LENGHT E180 CONTINUOUS-PLAY WYL RF-CHANNEL AWYL ATS-RESTART AWYL MENU DODATKOWE ---:WYBIERZ < > :ZMIE OK :WPROW INFO :WYJD 1 Przywola list» SERVICE«przyciskiem»i«. 2 Poda zaszyfrowany piciocyfrowy numer przy pomocy» «i potwierdzi przy pomocy» OK «. Tym samym odblokowane zostalo zabezpieczenie przed dziemi. Wskazówka: Jeeli zapomn Pastwo numer kodowy, naley przyciska w kolejnoci przyciski»«,» «,» «,» + «,» OK «; zabezpieczenie przed dziemi jest wylczone. 38 OBSLUGA TELEWIZORU PILOTEM Pilotem magnetowidu moliwe jest take zdalne sterowanie telewizorów firmy GRUNDIG. Od wyposaenia telewizora firmy GRUNDIG zaley, które z funkcji mog by obslugiwane. Pilot naley skierowa na telewizor. TV Digital FX Przelcza pilot na oblug telewizora. W tym celu nacis przycisk»tv«i przytrzyma wcinity, nastpnie wcisn odpowiedni przycisk danej funkcji. Wylczanie telewizora (stand by). Wlczanie telewizora ze stanu gotowoci Stand by; bezporedni wybór programu telewizyjnego;» 0 «wybiera miejsca programowe»a V «. trybie pracy telewizora: maly obraz umieszczony w duym. Przelcza format obrazu. Wywoluje krótk instrukcj obslugi telewizora.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wlczanie / wylczanie dwiku (odbiór bezglony). funkcji listy ogólnej:» «Kursor lewy,» + «Kursor prawy. Uaktywnianie funkcji, przywolanie danych, potwierdzanie i kodowanie ich. Wybieranie programów telewizyjnych,» + «do przodu,» «do tylu. W funkcji listy ogólnej:» + «Kursor w gór,» «Kursor w dól. Przelczanie przemienne na obslug wideotekstu i obslug TV. Wlczanie i powtórne wylczanie TV-Guide. W funkcji obslugi wideotekstu: "cofn" jedn stron. W funkcji obslugi wideotekstu: "przesun" jedn stron do przodu. OSD Clear Timer/SV PIP E SP/LP Timer on D d Dub Index i Monitor Audio TV Z Tele Pilot 92 V OK + TXT TV-G Dub Index W funkcji obslugi wideotekstu: przechodzenie do nastpnego "rozdzialu". F z Przywoluje list "Dwik". Przywoluje list "Obraz". 39 POLSKI W funkcji obslugi wideotekstu: przechodzenie do nastpnego "tematu". INFORMACJE Samodzielne usuwanie zaklóce Zaklócenie Przyczyna Rada Wloy wtyczka do sieci, albo wymieni gniazdko. Magnetowid nie pokazuje god- Wtyczka kabla sieciowego ziny/kaseta nie jest wcigana. zostala wycignita albo zly kontakt. W magnetowidzie zamiast czasu zegara pojawia si» :«. Nagrywanie programów telewizyjnych nie jest moliwe (na ekranie wystpuj tylko szumy). Brak aktualnego czasu w mag- Ustawi czas i dat. netowidzie. Kabel antenowy nie zostal podlczony. Nie zaprogramowano nagrywania audycji w magnetowidzie. Audycja nie byla nadawana albo urzdzenie antenowejest zepsute. Podlczy przewód antenowy. Ustawi program. Wybra w telewizorze nagrywany program do kontroli, albo spyta ssiada, czy program jest nadawany. Nagrywanie jest niemoliwe. Kaseta jest zabezpieczona przed Zaklei otwór na tylnej stronie ponownym nagraniem (antyblo- kasety. kada zapisu jest wylamana). W programowaniu nagrania z funkcj VPS/PDS, czas VPS/PDS podano bldnie. Nie zostal wlczony stan goto- Nacisn przycisk» Timer woci do nagrywania. on«. Nagranie funkcj TIMER nie zostalo przeprowadzone. Jako obrazu odtwarzanego jest zla. Magnetowid i telewizor nie s ze sob zestrojone. Poloenie cieki dwikowej le nastawione. Zestroi ze sob magnetowid i telewizor (patrz strona 13). Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami»+«albo»«wedlug swojego subjektywnego wraenia. Prosimy zwróci si do fachowych sprzedawców. Wloy nowe baterie. Skierowa pilot na magnetowid. Glowice wideo zuyly si. Baterie pilota zuyly si. Obsluga przy pomocy pilota nie jest moliwa. Pilot nie jest skierowany na magnetowid. 40 INFORMACJE Dane techniczne Nastpujce urzdzenie odpowiada warunkom bezpieczestwa DIN EN (VDE 0860) i tym samym midzynarodowym przepisom bezpieczestwa IEC Produkt odpowiada wymaganiom Wytycznych 89/336/EWG i 73/23/EWG. Norma FS: CCIR, PAL B/G, 625 wierszy CCIR, PAL D/K, 625 wierszy CCIR, MESEC B/G, 625 wierszy CCIR, MESEC D/K, 625 wierszy System: VHS Napicie sieciowe: V, 50 Hz Waga: ok. 2,8kg Pobór mocy: przy nagrywaniu: ok. 11 W Standby: 4 W Uytkowanie energooszczdne: 3 W Poloenie pracy: poziome Temperatura otoczenia: +10 C do +35 C Wzgldna wilgotno powietrza: do 80% Czas przewijania tamy podczas cofania: przy uyciu kasety E 180 zwykle 60 sekund 1 gniazdo EURO-AV: 21-biegunowe (DIN/EN 50049) Gniazdo wejciowe anteny: koncentryczne B, wejcie 75 (DIN 45325) Gniazdo wyjciowe anteny: koncentryczne S, wyjcie POLSKI AC B Grundig AG Beuthener Str. 41 D Nürnberg

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ACER EXTENSA 5510 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1077836

Twoja instrukcja użytkownika ACER EXTENSA 5510 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1077836 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLAUPUNKT CUPERTINO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET N300 IP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG NC240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3377974

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG NC240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3377974 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo