informed Biuletyn Innowacji Informatycznych KAMSOFT Nr 3 / czerwiec - sierpień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informed Biuletyn Innowacji Informatycznych KAMSOFT Nr 3 / czerwiec - sierpień 2009"

Transkrypt

1 informed Biuletyn Innowacji Informatycznych KAMSOFT Nr 3 / czerwiec - sierpień 2009 NA DOBRY POCZĄTEK Globalny system regionalnych rozwiązań Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Już 27 października spotkamy się w Katowicach (Hotel QUBUS), aby dyskutować o przyszłości ochrony zdrowia oraz znaczeniu nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznych w rozwoju placówek medycznych i rynku ochrony zdrowia. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo wewnątrz bieżącego wydania informed u. informed w sieci Ruszyła nowa strona internetowa Biuletynu informed. Znajdziecie tam Państwo wszystkie numery archiwalne wydawnictwa. Za pośrednictwem strony można również zamówić bezpłatną prenumeratę Biuletynu (w formie elektronicznej). Na stronie Biuletynu zamieściliśmy ankietę, która pozwoli zebrać Państwa opinie na temat informed u. Zachęcamy do jej wypełnienia. Strona internetowa informed: TEMAT NUMERU CZYNNIKI SUKCESU Jak wdrożyć system Dobry system to skuteczne wdrożenie str. 2 WDROŻENIA alchemia czy wiedza? Rozmowa z Konsultantem ds. Wdrożeń KAMSOFT o kulisach informatyzacji str. 5 SZKOLENIA akademia umiejętności Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na nowe szkolenia organizowane przez KAM- SOFT str. 8 MEDYCYNA wojny leków Szczelna kontrola interakcji pomiędzy lekami i ich składnikami str. 10 ZARZĄDZANIE menedżer monitoruje Nadzorowanie najważniejszych wskaźników pracy placówki medycznej str. 11 INNOWACJE SZPITALNE mobilnie! Komputery mobilne do rejestracji danych medycznych w szpitalach to przyszłość str. 12 MARKETING I PR PRawda 10 rad Eweliny Nazarko-Ludwiczak na dobry PR w placówce medycznej str. 13 OBSŁUGA PACJENTA kariera PRM (cz. 1) Zarządzanie relacjami z pacjentem (PRM)? Jak to się robi z pomocą systemu str. 14 OSOZ halo, pacjent Rejestracja on-line, sms-y str. 16 ROZLICZENIA Z NFZ zęby do rozliczeń System KS-PPS wzbogacił się o funkcję rejestracji usług stomatologicznych... str. 17 DOKUMENTACJA MEDYCZNA recepta na recepty Szybciej w systemie niż ręcznie: wystawiaj recepty z pomocą oprogramowania str. 18 KOMPUTERY model dla medycyny Dobrej jakości i niedrogi sprzęt komputerowy dla aplikacji KAMSOFT str. 19 KAMSOFT_informed _1_

2 czynniki sukcesu Stworzenie standaryzowanego produktu jest możliwe tylko wówczas, kiedy potrzeby w grupie odbiorców są spójne. Na rynku informatyzacji, systemy ready-to-use, czyli gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, funkcjonują tylko w przypadku małych gabinetów lekarskich. Szpital, klinika i przychodnia muszą podlegać procedurze, która oprócz wyboru dobrej jakości oprogramowania renomowanej firmy, uwzględnia wszystkie składniki procesu wdrożenia. Od analizy potrzeb do transferu know-how. W parze z wdrożeniem System informatyczny dla placówek medycznych to równym stopniu sam software (oprogramowanie) i wiedza (knowhow), która jest przekazywana jego użytkownikom w procesie wdrożenia. Osiągnięcie celów informatyzacji jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy te dwa czynniki współistnieją ze sobą w równowadze. Samo pojęcie wdrożenia wykracza zdecydowanie poza ramy instalacji oraz szkoleń. Proces ten rozpoczyna się jeszcze przed zakupem systemu. W pierwszym momencie określane są cele informatyzacji poprzez identyfikację stanu pożądanego (do czego dążymy) oraz występujących problemów (z jakimi przeszkodami się zmagamy). Informatyzacja, w każdym przypadku, wymaga zbudowania projektu, który określi poszczególne etapy pracy, zasoby techniczne i organizacyjne, harmonogram działań. Każdy z elementów tego procesu będzie miał duży wpływ na powodzenie procesu informatyzacji. Należy pamiętać, że oprogramowanie nie ma racji bytu bez odpowiednich umiejętności obsługi przez użytkowników; podobnie trudno będzie zachować funkcjonalność bez stałego serwisu eksploatacyjnego. wdrożenie (know-how) analiza przedwdrożeniowa konfiguracja transfer know-how budowa bazy danych instalacje szkolenia serwis techniczny To dlatego duże systemy potrzebują dużych projektów wdrożeniowych, trwających często miesiącami. Firma-dostawca, wspólnie z klientem omawia oczekiwaną funkcjonalność, krok po kroku przygotowuje bazę danych, która odbija charakter procesów zachodzących w placówce. system informatyczny firma zasady licencjonowania funkcjonalność cena aktualizacja rozbudowa służby serwisowe sprzęt komputerowy serwer komputery sieć informatyczna rozwiązania mobilne urządzania peryferyjne Konfiguracja systemu i jego personalizacja ma z kolei na celu zaprojektowanie przyszłych procedur pracy, od których będzie zależeć przykładowo proces rejestracji pacjenta, zbierania danych medycznych czy format drukowanych dokumentów. Tutaj nie ma miejsca na standaryzację. KAMSOFT_informed _2_

3 Audyt organizacyjny To bazowy etap procesu wdrożeniowego. Celem jest zebranie szczegółowych informacji na temat placówki oraz dotychczasowych procedur pracy, a następnie przygotowanie spójnej koncepcji informatyzacji. Audyt określa wszystkie zmienne wdrożenia, indywidualne rozwiązania zaprojektowane dla szpitala lub przychodni, dokładny harmonogram planowanych prac, propozycje i zalecenia w zakresie konfiguracji oprogramowania, nowe procedury pracy oraz gromadzenia danych z pomocą oprogramowania. Profesjonalnie przygotowany projekt otwiera drzwi do prawidłowo przeprowadzonego procesu informatyzacji. Klient otrzymuje konkretny zarys strategii działania firmy oraz docelowy obraz informatyzacji, zadania są szczegółowo zaplanowane a przez to nie będą kolidować z pracą personelu szpitala (dzięki czemu można uniknąć zakłóceń organizacyjnych), na podstawie określonych celów placówka może obserwować postęp prac oraz ich efekty. Analiza przedwdrożeniowa ma odpowiedzieć na pytanie: jakie cele Klient zamierza zrealizować, z pomocą jakich środków, w jaki sposób, oraz kiedy przekuć cele w konkretne rozwiązania? Prace techniczne Etap obejmuje tzw. twarde elementy procesu wdrożeniowego: wykonanie sieci informatycznej, dostawę oraz konfigurację sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, instalację oprogramowania, parametryzację systemu oraz inne czynności związane ze stworzeniem infrastruktury technicznej. Po dokonaniu zakupu systemu i jego instalacji, a jeszcze przed uruchomieniem oprogramowania w warunkach rzeczywistych, musi zostać przygotowana baza danych. Do systemu wprowadzane są informacje na temat struktury organizacyjnej placówki, realizowanych usług, zawartych kontaktów, przygotowywane są bazy pracowników, pacjentów. Następuje grupowanie elementów bazy. Dostawca systemu optymalizuje ustawienia opcji systemu, tak aby tryb pracy odpowiadał wymaganiom użytkownika oraz opracowanej koncepcji informatyzacji. Spora część prac odwołuje się do projektowania wzorców dokumentacji medycznej, sprawozdawczej oraz administracyjnej: wydruki historii wizyt, wypis ze szpitala, kartoteka medyczna, wywiady z pacjentem, sprawozdania wewnętrzne, zestawienia dla kontrahentów. Co placówka medyczna to inne standardy w tym zakresie stąd nie ma praktycznie możliwości powielania raz przygotowanych rozwiązań. Dobre systemy informatyczne pozwalają znaczną część prac konfiguracyjnych wykonać z poziomu aplikacji czyli z pomocą systemu opcji oraz narzędzi projektowania wzorców dokumentacji medycznej oraz wzorców wydruków. Audyt organizacyjny, budowa bazy danych, szkolenia pracowników, doradztwo organizacyjne, projektowanie procedur i wzorów dokumentacji, nadzór nad prawidłową eksploatacją to tylko niektóre z etapów procesu wdrożenia. Każdy projekt informatyzacji może zakończyć się sukcesem jeżeli dobrej jakości system wdrażany jest z odpowiednią starannością oraz przy zachowaniu mocnego zaangażowania obydwu stron firmy informatycznej i placówki medycznej (na poziomie zarządu i pracowników). Otwarta architektura systemu i możliwość jej modelowania z poziomu użytkownika ułatwi eksploatację systemu; użytkownik będzie mógł samodzielnie zmodyfikować umowę z NFZ, wprowadzić nowe świadczenia lub skonfigurować godziny pracy lekarzy. Bez dużych nakładów pracy ze strony producenta a więc taniej. Jeżeli placówka posiada już oprogramowanie lub gromadzi dane w jakiejkolwiek formie cyfrowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część tych informacji będzie można przenieść do nowego systemu. Wówczas nakład prac wdrożeniowych znacznie maleje. Transfer know-how Pod tym pojęciem kryje się przekazanie użytkownikowi wiedzy na temat obsługi oprogramowania (szkolenia) oraz szeroko pojęte doradztwo w zakresie wykorzystania wdrożonych zasobów informatycznych. Dostawca systemu podpowiada, jakie problemy organizacyjne system jest w stanie rozwiązać, które z procesów i w jaki sposób wspomagać, gdzie szukać oszczędności oraz jak skutecznie przetwarzać do celów zarządzania zgromadzone zbiory danych. Wiedza ta jest wynikiem dokładnej analizy indywidualnego przypadku wdrożenia, przeprowadzonej przez specjalistów firm informatycznych. Skuteczne, tj. pełne przekazanie wiedzy końcowym użytkownikom determinuje jakość pracy z systemem. Umiejętności użytkowników oprogramowania są miarą jego użyteczności. Stąd na gruntowne przeszkolenie personelu każdy menedżer placówki służby zdrowia powinien położyć szczególny nacisk. Ustalając harmonogram szkoleń zaleca się daleko idącą indywidualizację programów dydaktycznych, z uwzględnieniem takich czynników jak m.in. poziom umiejętności obsługi komputera, kompetencje pracownika, rodzaj wykonywanej pracy. KAMSOFT_informed _3_

4 Start produktywny Kiedy rzeczywista baza danych została zbudowana, a personel posiada pełną wiedzę na temat reguł użytkowania systemu można rozpocząć pracę z oprogramowaniem. Tzw. start produktywny zawsze powinien być realizowany pod okiem konsultantów firmy informatycznej. Presja czasu, kolejka pacjentów, niestandardowe sytuacje będą rodzić początkowo niepewność personelu oraz wątpliwości, które muszą być wyjaśniane natychmiast. Kilkudniowy nadzór nad poprawnością eksploatacji systemu pozwoli zmniejszyć niedogodności związane ze zmianą zasad organizacji pracy. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej osiągalne dla placówek służby zdrowia w Polsce, systematycznie rośnie ich funkcjonalność oraz użyteczność. Komputeryzacja to proces tak nieuchronny jak i korzystny dla służby zdrowia. Wychodząc poza mury placówki medycznej można wyobrazić sobie swobodną komunikację pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha usług medycznych (szpitalem, przychodnią, laboratorium, apteką) i potencjalne możliwości skutecznej, indywidualnej ochrony zdrowia każdego człowieka. Zaangażowanie, wybór najbardziej korzystnej oferty, profesjonalnie dobrany sprzęt oraz fachowo zrealizowane wdrożenie pozwolą cieszyć się sukcesem wdrożenia systemu informatycznego, którego wyraźnym efektem będzie lepsza organizacja pracy, poprawa jakości obsługi pacjenta, wzrost komfortu pracy, efektywniejsze zarządzanie oraz obniżenie kosztów działalności Serwis techniczny Informatyzacja to proces długofalowy, a kiedy założymy, że jej celem jest również ciągłe udoskonalanie zaimplementowanych rozwiązań proces, który praktycznie nigdy się nie kończy. Szybko okaże się, że podczas korzystania z dostępnych zasobów na myśl przychodzą nowe, innowacyjne zastosowania programu, a potrzeby szpitala lub przychodni systematycznie rosną. System potrzebuje stałego nadzoru oraz opieki. Rolą administratora będzie jego systematyczna konserwacja (archiwizacja danych), nadzór nad poprawnością eksploatacji, konfiguracja systemu do potrzeb użytkowników, aktualizacja systemu oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zatrudnienie informatyka nie pozwoli odciąć się całkowicie od dostawcy oprogramowania. Starannie wykonana informatyzacja szpitala lub przychodni wymaga dużego partnerstwa pomiędzy placówką medyczną a firmą informatyczną. Kluczem jest stałe współdziałanie i wzajemna komunikacja. To firma dostawca posiada największą wiedzę na temat możliwości rozwoju systemu. Współdziałanie przez komunikację Proces wdrożenia systemu informatycznego w strukturze placówki medycznej wymaga zaangażowania zarówno firmy informatycznej, zarządu oraz personelu. Pełne porozumienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu jest podstawą dobrego przygotowania systemu do pracy i jego poprawnej eksploatacji. KAMSOFT_informed _4_

5 alchemia wiedza? Karolina Rdzeń jest cenionym specjalistą w zakresie wdrożeń systemów informatycznych KAMSOFT. Realizując projekty w placówkach ochrony zdrowia dokładnie poznała specyfikę pracy, problemy oraz szanse związane z informatyzacją szpitali oraz przychodni. Jej praca bazuje na codziennym kontakcie z ludźmi, którzy są bezpośrednimi użytkownikami oprogramowania. Wdraża, szkoli, nadzoruje. Jakie, jej zdaniem, są czynniki sukcesu procesu wdrożenia? - Zajmuje się Pani wdrożeniami systemów informatycznych. Musi Pani zarażać swoim entuzjazmem. Co Panią osobiście przekonuje do tego, że warto korzystać z oprogramowania w medycynie? Przede wszystkim szybki dostęp do danych umówionych wizyt, wyników badań, współdzielenie zasobów, takich jak terminarze pracowników, czytelność dokumentacji przekazywanej pacjentowi, oszczędność czasu wcześniej spędzanego na ręcznym generowaniu raportów i rozliczeń. Nawet najbardziej zaangażowani uczestnicy wiele stracą, gdy osoba szkoląca w niewłaściwy sposób przekaże wiedzę Karolina Rdzeń Specjalista ds. Wdrożeń KAMSOFT - Jakie ma Pani sposoby, aby dobrze przygotować przyszłych użytkowników do pracy z komputerem? Sposób nie jest trudny i cały czas praktykowany przez nasz zespół. Jest to etapowe przeprowadzanie szkoleń. Najpierw przyszli użytkownicy zapoznają się z systemem podczas szkolenia w większych grupach. KAMSOFT_informed _5_

6 W kolejnych dniach przeprowadzane są szkolenia przy stanowiskach pracy wtedy osoba szkolona przechodzi w systemie ścieżkę obsługi pacjenta zgodną ze swoimi obowiązkami, może zastanowić się w których operacjach nie czuje się pewnie i uzupełnić wiedzę i umiejętności. Podczas uruchomienia systemu w jednostce medycznej osoba szkoląca jest na miejscu i każdy użytkownik może się do niej zwrócić z ewentualnymi problemami. Ważne też jest aby między poszczególnymi szkoleniami i uruchomieniem nie było zbyt długiej przerwy. - Czego najbardziej boją się szkolone osoby? Zniecierpliwienia pacjentów zanim użytkownicy nabiorą wprawy w korzystaniu z nowego systemu oraz presji przełożonych aby nie popełniać błędów w obsłudze nowej aplikacji. Jak wiadomo część osób ma też obawy związane ogólnie z obsługą komputera. Jednak należy sobie zdać sprawę z tego, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy wszystko wraca do normy i można już w pełni czerpać korzyści z pracy z komputerem i jak Pani radzi sobie z tymi obawami? Przede wszystkim należy minimalizować poziom stresu u osób szkolonych. Ważna jest atmosfera szkolenia i możliwość różnicowania czasu szkoleń stanowiskowych w zależności od stopnia zaawansowania użytkownika. Na pewno cierpliwość osoby szkolącej budzi zaufanie i uspokaja. Osobiście jestem też przeciwnikiem egzaminowania pracowników po przeprowadzeniu szkoleń. Wzbudza to niepotrzebne emocje i presję, a największym sprawdzianem dla wszystkich i tak pozostaje dzień uruchomienia systemu. Do każdej osoby staram się podejść indywidualnie. Jestem świadoma, że szkolenie rozpoczynam z osobami, które są na różnym poziomie umiejętności manualnych komputera i wiedzy na ten temat. Każdej osobie staram się poświęcić wystarczająco dużo uwagi i czasu. - Co jest ważniejsze w procesie szkolenia: umiejętności szkolącego czy też zaangażowanie i chęć uczestników? Odpowiedź jest oczywista obydwa te czynniki. Nawet najbardziej zaangażowani uczestnicy wiele stracą, gdy osoba szkoląca w niewłaściwy sposób przekaże wiedzę. Z drugiej strony, negatywne nastawienie uczestników niesie za sobą podwójne problemy demotywuje pozostałe osoby szkolone, jak również osobę szkolącą w końcu wdrożeniowiec też jest tylko człowiekiem. Dlatego przez dobre umiejętności szkolącego musimy rozumieć nie tylko te związane z przekazywaniem wiedzy, ale również wysokie zdolności interpersonalne. - Na szkoleniach często Pani zapewne słyszy stwierdzenie "w moim wieku mam pracować z komputerem?"... Jak Pani reaguje? Uśmiechem. Nigdy nie jest na to za późno. Właśnie w pracy przekonałam się, że nie ma osoby, której nie można nauczyć obsługi komputera i systemu. To kwestia odpowiedniej ilości poświęconego czasu i cierpliwości. - Zmiany w organizacji pracy, jakie wprowadza oprogramowanie, budzą często opór i obawy. Czy trudno je przełamać? W jaki sposób? Jednoznacznie wskazując korzyści z eksploatacji systemu dla konkretnego użytkownika; generalizowanie nie działa zachęcająco. Każdy pracownik powinien wiedzieć, co zmieni się na lepsze dla niego samego w ramach wykonywanych obowiązków. Zachęcamy też do kontaktu z inną jednostką medyczną, która już ma wdrożenie systemu za sobą i jest bogatsza o nowe doświadczenia. Warto zapamiętać Dobra praktyka wdrożeń Proces informatyzacji placówek medycznych wykracza poza zakup oprogramowania. Wiedza, na temat funkcjonowania oprogramowania, przekazywana jest przez firmę realizującą projekt. Doradztwo nie kończy się jednak z chwilą uruchomienia systemu. System musi elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu administracyjnym, prawnym, technologicznym. Procesy te na bieżąco śledzi firma dostawca systemu. Komunikacja i współpraca pomiędzy klientem a producentem trwa przez cały okres eksploatacji systemu. Zachęcamy do kontaktu z KAMSOFT oraz Partnerami firmy. Uzyskacie Państwo pełną informację na temat wdrożeń systemów informatycznych oraz porady w zakresie wyboru odpowiedniej aplikacji. Na Państwa życzenie przygotowana zostanie symulacja kosztów wdrożenia. Informacje na temat usług wdrożeniowych KAMSOFT Lista Partnerów KAMSOFT (zakładka KSS > SZUKAJ PARTNERA) KAMSOFT Centrala Zakład Wdrożeń Wydziału Systemów Służby zdrowia Zakup systemu, kosztorys, symulacja wdrożenia kontakt z Działem Handlowym tel. (32) KAMSOFT_informed _6_

7 - Co radziłaby Pani osobom, które samodzielnie planują uczyć się obsługi oprogramowania, nie radzą sobie na szkoleniach? Od czego zacząć? Podczas wdrożeń udostępniana jest tzw. baza ćwiczeniowa, która jest kopią bazy produkcyjnej u Klienta, a więc jest już odpowiednio skonfigurowana dla potrzeb danej jednostki. Każdy użytkownik może na niej potrenować obsługę systemu bez obaw o błędy w bazie rzeczywistej. Najlepiej uczyć się metodą małych kroków - wypisać sobie w punktach jakie czynności chcemy realizować w aplikacji i po kolei je opanowywać - przykładowo: dodanie pacjenta, wystawienie recepty, wprowadzenie skierowania, etc. - Najczęściej popełniane błędy przez początkujących użytkowników oprogramowania dla medycyny to...? Ignorowanie komunikatów i podpowiedzi. Drugim najczęściej popełnianym błędem jest zakup niesprawdzonego systemu. - Co Panią najbardziej zaskoczyło podczas zrealizowanych wdrożeń? Największym zaskoczeniem był ponowny przyjazd do jednostki, w której personel miał dość negatywne nastawienie do informatyzacji. Po szkoleniach, a przed uruchomieniem, pracownicy rejestracji mieli przerwę na samokształcenie, w której mogli wykorzystywać bazę ćwiczeniową. Gdy weszliśmy po tygodniu do przychodni, okazało się, że papierowe kalendarze leżą na dnie szuflady, a pacjenci są już umawiani na wizyty w KS-SOMED. - Co zrobić, żeby nadążać za wszystkimi zmianami w systemie po dokonanych aktualizacjach? Najpierw należy zapoznać się z opisem zmian, zaznaczyć te obligatoryjne związane, np. ze zmianą przepisów i ocenić, wprowadzenie których będzie korzystne. Następnie przygotować przyjazną instrukcję wykorzystania nowości dla innych użytkowników uwzględniającą specyfikę działania danej jednostki. - To może pytanie z innej perspektywy: jak Pani nauczyła się systemu, kiedy rozpoczynała Pani pracę w KAMSOFT? Pracę w KAMSOFT zaczęłam od testowania KS-SOLAB, wiedzę uzupełniałam pomagając we wdrożeniach tego systemu. Medycyna i wdrożenia szybko mnie pochłonęły, tak więc porzuciłam testowanie i systemu KS-SOMED uczyłam się już jako jego konsultant. - Gdybym miał Panią uczyć jakiegoś systemu, którego Pani nie zna, czego by Pani oczekiwała ode mnie jako od osoby szkolącej? Odpowiedniego tempa szkolenia, nastawienia na wykorzystanie aplikacji w praktyce w programie szkolenia, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz możliwości samodzielnych ćwiczeń. Kawa dla uczestników szkolenia byłaby dodatkowym plusem. - Czy praca Panią stresuje? Jak Pani relaksuje się w wolnym czasie? Dobrze czuję się w mojej pracy i roli, więc chyba nie mogę tu mówić o stresie. Raczej bywam zmęczona. Wtedy lubię spędzać czas z bliskimi, zagrać w siatkówkę, iść do kina czy parku. W czasie podróży służbowych relaksuje się w typowo kobiecy sposób - odwiedzam lokalne galerie handlowe. Dziękuję za rozmowę (rozmawiał: Artur Olesch) KAMSOFT_informed _7_

8 akademia umiejętności Czas wakacji to okres przerwy w programie Akademii Umiejętności. Jesienią ruszamy z nowym cyklem kursów dla użytkowników systemów KAMSOFT. Zapraszamy również na regionalną edycję Konferencji OSOZ, tym razem do Katowic. Z kolei Warszawa, Katowice i Szczecin to miasta, gdzie odbędą się całodniowe szkolenia z zakresu e-dokumentacji medycznej 02 października / KS-PPS ZMIANY w systemie Godz Cena: bezpłatnie OBSŁUGA SYSTEMU Godz Cena: 200 zł netto/osoba 05 października / KS-MEDIS ZMIANY w systemie Godz Cena: bezpłatnie RUCH CHORYCH Godz Cena: 200 zł netto/osoba 06 października / KS-SOLAB ZMIANY w systemie Godz Cena: bezpłatnie OBSŁUGA SYSTEMU Godz Cena: 200 zł netto/osoba Zgłoszenia: Konferencja OSOZ Globalny system regionalnych rozwiązań Katowice, 27 października br. Informacje na temat Konferencji, szczegółowy harmonogram oraz formularz zgłoszenia: Szkolenie wyjazdowe E-dokumentancja Medyczna i podpis elektroniczny Łódź, 15 października br. Całodniowe szkolenia, organizowane przez OSOZ i wydawnictwo Wolters Kluwer, podczas których przedstawiamy szczegółowo zagadnienia związane z elektroniczną dokumentacją medyczną. Pierwsze z nich zaplanowano w Łodzi, kolejne w Katowicach i Szczecinie. Więcej informacji pod adresem: Warto zapamiętać Kalendarz szkoleń Kalendarz Akademii / Jesień 2009 wrzesień październik Szkolenie w KAMSOFT Szkolenie wyjazdowe Konferencja OSOZ Warto zapamiętać Konferencja czy szkolenie? Akademia Umiejętności otwiera przez Państwem szerokie możliwości w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny nowych technologii. Uczestnictwo w wielu wydarzeniach jest bezpłatne Pytania? 15 KAMSOFT_informed _8_

9 KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA GLOBALNY SYSTEM REGIONALNYCH ROZWIĄZAŃ Edycja regionalna: ŚLĄSK Data: 27 października 2009r. Miejsce: Katowice, ul. Uniwersytecka 13, Hotel QUBUS, biurowiec ALTUS Województwo śląskie to 4,9 mln ludności oraz 68 miast. To duże wyzwanie dla organizacji ochrony zdrowia w regionie, ale i wielki potencjał Konferencją OSOZ na Górnym Śląsku wracamy do źródeł. To tutaj zrodziła się koncepcja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, tutaj też powstały pierwsze założenia elektronicznego rejestru danych medycznych w postaci kart chipowych. Lokalna, śląska specyfika rynku ochrony zdrowia doskonale odzwierciedla problemy, z którymi zmaga się system w pozostałych regionach kraju. 27 października, w nowoczesnym, położonym w ścisłym centrum Katowic, biurowcu ALTUS, zaprosimy Państwa do udziału w spotkaniu integrującym śląskie środowisko medyczne oraz instytucje samorządowe. Śląska konferencja OSOZ: menedżerów śląskich placówek medycznych oraz lekarzy, - prelekcje reprezentantów władz regionu i instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki zdrowotnej, - sesje szkoleniowe: Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce oraz Zarządzanie i organizacja pracy placówek medycznych, - Wieczór dla Ochrony Zdrowia z koncertem oraz bankietem, - bezpłatny udział w Konferencji. Tematyka: - regionalne problemy i perspektywy rozwoju rynku ochrony zdrowia na Górnym Śląsku, - zarządzanie placówkami medycznymi, - technologie informatyczne w ochronie zdrowia, - e-dokumentacja medyczna, - rozwiązania Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Więcej informacji znajdziesz na: KAMSOFT_informed _9_

10 wojny leków Szacuje się, że od 2,2% do nawet 70,3% pacjentów doświadcza potencjalnych interakcji leków. W prowadzonych badaniach ponad 11% pacjentów doświadczyło objawów, które mogą być przypisane interakcjom. Liczba dostępnych leków systematycznie rośnie stąd każdy pacjent powinien być monitorowany pod względem potencjalnych konfliktów leków i ich składników. Taki nadzór najprościej realizować w systemie informatycznym. Wiedza naukowa plus informatyka Obecnie na rynku funkcjonuje około leków i środków farmaceutycznych. Wszystkie one zostały zawarte w Bazie Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ. Ta ogromna elektroniczna encyklopedia kataloguje leki dopuszczone do obrotu w naszym kraju. Każdego dnia rejestrowane są nowe leki, baza systematycznie się rozrasta. W następstwie pojawia się coraz więcej potencjalnych interakcji pomiędzy lekami i ich składnikami. Przy takich liczbach bieżąca kontrola zagrożeń jest zadaniem z jednej strony karkołomnym, z drugiej odgrywającym coraz większe znaczenie. Dlatego KAMSOFT wspólnie z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opracował unikalną Bazę Interakcji. Gwarantem jakości bazy jest jej oficjalna publikacja m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Każdy system KAMSOFT (dla lekarzy) może być wyposażony w dodatkowy moduł kontroli zjawiska interakcji. Warto zapamiętać Chroń pacjentów W systemie KS-GABINET i KS-SOMED, ordynując pacjentowi lek, na bieżąco mogą być wyświetlanie informacje o interakcjach zachodzących z innymi, aktualnie zażywanymi lekami. W ten sposób nadzór nad interakcjami jest w pełni zautomatyzowany a informacja błyskawicznie dostępna dla lekarza. System wskazuje 3 poziomy zależności: interakcje nieistotne, istotne oraz bardzo istotne wraz opisem zachodzącego konfliktu. Moduł Interakcji to nie tylko dodatkowa ochrona pacjentów ale również wyższe standardy opieki medycznej. Cena Modułu Interakcje dla KS-GABINET i KS-SOMED: 118,00 zł netto Zamówienia: Pozorne podobieństwo Interakcje leków występują wtedy, gdy dwa lub więcej leków oddziałuje ze sobą w taki sposób, że skuteczność lub toksyczność jednego lub większej liczby leków jest zmodyfikowana. Interakcje mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego ze względu na zwiększenie toksyczności leku lub zmniejszenie jego skuteczności. Interakcje pomiędzy lekami można monitorować z pomocą wszystkich systemów medycznych KAMSOFT oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Również pacjent może samodzielnie sprawdzać konflikty zachodzące pomiędzy zażywanymi lekami z pomocą Indywidualnego Konta Zdrowotnego w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia. KAMSOFT_informed _10_

11 enedżer onitoruje Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola to podstawowe składniki zarządzania. Wie o tym doskonale każdy menedżer. Kontrolowanie to składnik procesu, który wymaga pozyskania informacji zwrotnych oraz ich odpowiedniej obróbki. Warto pamiętać, że nie ma lepszego narzędzia analizy zgromadzonych danych niż system informatyczny. Czas czerpać wiedzę z tego źródła. Jedną z zalet wprowadzenia systemu informatycznego jest uporządkowanie przepływu i gromadzenia danych w ramach placówki. Informacje archiwizowane są w jednej, standaryzowanej formie, w tym samym miejscu czyli bazie danych. Niezależnie od tego, czy są to dane medyczne, informacje finansowe czy administracyjne. To punkt wyjścia do ogromnych możliwości w zakresie przetwarzania zebranych danych oraz tworzenia wielopłaszczyznowych podsumowań. Najczęściej wykonywane raporty obrazują kształtowanie się wskaźników organizacyjnych (np. dzienne liczby przyjęć pacjentów, kolejki do lekarzy), finansowych (stan realizacji umowy, przychody z tytułu usług komercyjnych, przychody na każdego lekarza), medycznych (zarejestrowane rozpoznania, wykonywane usługi, wystawione recepty). Wykonać je można z pomocą systemów medycznych KAMSOFT: KS-GABINET, KS- SOMED i KS-MEDIS. Przygotowanie zestawień zajmuje zazwyczaj kilka sekund. Wyniki mogą być wydrukowane oraz przeniesione do arkusza Excel i tam poddane dalszej obróbce. Zapisany w formie szablonu raport można błyskawicznie powtórzyć w przyszłości. Forma i charakter zestawień przygotowanych w systemach KAMSOFT dobierane są elastycznie, w zależności od potrzeb użytkownika. W ten sposób każdy menedżer na bieżąco może kontrolować stan najważniejszych procesów i dzięki temu szybko reagować na zakłócenia, likwidować wąskie gardła w procesie świadczenia usług lub zarządzania Warto zapamiętać Twoje dowolne zestawienie Planujecie Państwo przygotować niestandardowe zestawienie? Wystarczy określić potrzeby, my zajmiemy się jego przygotowaniem. Cena zależna jest od rodzaju raportu i waha się od 150 do 300 zł netto. Zamówienia pod adresem: KAMSOFT_informed _11_

12 mobilnie! Innowacyjne rozwiązania technologiczne powoli wkraczają do polskich szpitali. I choć dla niektórych z nich to bardziej odległa perspektywa niż dzisiejsza rzeczywistość, warto być na bieżąco z tego typu nowinkami. KS-MEDIS, jeden z najnowocześniejszych systemów dla szpitali na rynku, może być już obsługiwany z pomocą specjalnych, mobilnych komputerów W przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej miejsce świadczenia usługi jest ściśle określone i stałe (gabinet lekarski). Miejsce gromadzenia danych nie zmienia się więc komputery stacjonarne świetnie się sprawdzają. W przypadku szpitali sytuacja się komplikuje, ponieważ to lekarz przemieszcza się z oddziału na oddział odwiedzając chorych podczas obchodu. Jak w takich warunkach szybko i mobilnie sprawdzać oraz rejestrować dane medyczne każdego z pacjenta? Rozwiązaniem jest przenośny komputer medyczny. Aby uzupełnić ofertę dla najbardziej wymagających, system KS-MEDIS został dostosowany do pracy na tego typu urządzeniach. Prezentowane urządzenie to 12- calowy ATOM Portale Medical PC. Jego budowa i funkcje doskonale sprawdzają się przy mobilnej rejestracji danych. Posiada wirtualną klawiaturę, ekran dotykowy, może pracować również jako komputer stacjonarny z tradycyjną klawiaturą. Doskonały wszędzie tam, gdzie tradycyjna informatyzacja ogranicza swobodną rejestrację danych przez lekarza. Zalety mobilności - wbudowany mikrofon możliwość nagrywania obserwacji, - wbudowana kamera / aparat fotograficzny, - bezprzewodowy dostęp do historii choroby pacjenta, - swobodne przeglądanie wszystkich zarejestrowanych/nagranych danych - wbudowany czytnik kodów kreskowych odczyt kodu pacjenta, kart OSOZ, - automatyczne przesyłanie informacji o hospitalizacji do systemu KS-MEDIS, - możliwość pracy mobilnej i stacjonarnej. MEDIS mobilny Zachęcamy do zapoznania się z mobilnymi rozwiązaniami rejestracji danych w KS-MEDIS. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem KAMSOFT_informed _12_

13 PRawda PR (Public Relations) oznacza przede wszystkim komunikowanie się organizacji z otoczeniem. Pojęcie PR wkracza dynamicznie do polskich placówek ochrony zdrowia i pozwala w celowy sposób kształtować wizerunek przychodni czy szpitala. Działy PR koncentrują się na komunikacji z mediami, organizacjami lekarskimi, pielęgniarskimi, fundacjami. Wszystko po to, by wzbudzić zaufanie i udoskonalić jakość dialogu z pacjentem. 7. Staraj się nawiązywać jak najwięcej kontaktów z organizacjami medycznymi, fundacjami, firmami. Organizuj z nimi akcje. Ewelina Nazarko- Ludwiczak Jest uważana za jednego z najlepszych specjalistów PR w ochronie zdrowia. Jakie są jej rady dla działów PR w placówkach medycznych? 1. Czytaj, słuchaj i oglądaj wszystko to, co dzieje się w prasie medycznej oraz mediach ogólnopolskich. 2. Nie zrażaj się niepowodzeniami. 3. Obserwuj trendy w branży, monitoruj na bieżąco konkurencję oraz placówki o pokrewnym profilu działania. 4. Staraj się mieć dużo pomysłów, pracuj nad własną komunikatywnością. 5. Stań się częścią placówki, którą reprezentujesz, orientuj się dokładnie, co się w niej dzieje. Czuj się ambasadorem miejsca, w którym pracujesz. 6. Zawsze odbieraj telefony i odpisuj na maile, nie dzieląc mediów na gorsze i lepsze. 8. Modyfikuj wypowiedź w zależności od rodzaju medium (media ogólnopolskie, lokalne, specjalistyczne). Formułuj komunikat w sposób zrozumiały dla odbiorcy. 9. Nigdy nie chowaj głowy w piasek, wyjaśniaj każdą sytuację, nawet najbardziej kłopotliwą. Bądź przygotowany na sytuacje kryzysowe. 10. Działaj w przemyślany sposób, nie uznawaj tekstów sponsorowanych w prasie. Czytaj więcej o PR Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem wywiadu z Eweliną Nazarko- Ludwiczak, który został opublikowany w czerwcowym numerze miesięcznika OSOZ (6/2009). Zamówienia na czasopismo można składać pod adresem: KAMSOFT_informed _13_

14 kariera PRM PRM (ang. Patient Relationship Management), Zarządzanie Relacjami z Pacjentem, to bardzo młoda w Polsce filozofia obsługi pacjenta. PRM realizowany jest zazwyczaj przez połączenie rozwiązań organizacyjnych oraz oprogramowania wspierającego proces obsługi pacjenta i długoterminowy nadzór nad jego zdrowiem. W pierwszym artykule prezentujemy opinie osób związanych z rynkiem ochrony zdrowia na temat znaczenia filozofii w kontekście standardów obsługi pacjenta. Jak technologie informatyczne pomagają realizować filozofię Zarządzania Relacjami z Pacjentem? Rafał Kozioł Wydział OSOZ Nowoczesne technologie informatyczne pomagają zarządzać relacjami z pacjentem na każdym etapie kontaktu pacjenta z placówką medyczną. Internet i telefonia komórkowa zrewolucjonizowały obszar komunikacji z pacjentem wprowadzając możliwość wygodnej elektronicznej rejestracji do lekarza oraz możliwość przesyłania szybkiej i taniej personalizowanej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Nowe formy komunikacji z placówką medyczną tworzą swego rodzaju więzi pomiędzy pacjentem a placówką. Dzięki temu zawsze można liczyć na pozytywną opinię wśród innych potencjalnych klientów. OSOZ jest nowatorskim projektem, który wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne i stanowi kompleksowy system wspomagania zarządzania na rynku opieki zdrowotnej, integruje wszystkie podmioty tego rynku i umożliwia im wzajemną wymianę informacji, jak również propaguje profilaktykę. Nowoczesną komunikację w placówkach medycznych cechuje indywidualne podejście do każdego pacjenta i oferowanie właściwych mu świadczeń. W OSOZ realizowane jest to poprzez Indywidualne Konta Zdrowotne, które automatycznie gromadzą wszelkie dane zdrowotne, pozwalają na udostępnianie ich osobom powołanym oraz dają możliwość kierowania personalizowanych wiadomości i podejmowania działań prewencyjnych. Ponadto OSOZ oferuje placówkom zdrowotnym rejestrację internetową, wysyłkę powiadomień SMS, czy też prowadzenie programów zdrowotnych. KAMSOFT_informed _14_

15 Jolanta Malucha NZOZ KAMED Coraz większa konkurencja na rynku usług medycznych oraz rosnące oczekiwania pacjentów wymuszają na zakładach opieki zdrowotnej zmiany. Tradycyjne podejście do pacjenta jest niewystarczające - towarzyszący mu brak wsparcia informatycznego uniemożliwia wdrożenie działań skierowanych na budowanie profilaktycznych programów zdrowotnych i utrzymywanie długotrwałych więzi, które są najlepszym dowodem na zadowolenie pacjenta i potwierdzeniem dobrej jakości udzielanych świadczeń. Aby zbudować relację tego typu konieczna jest perfekcyjna praca całego zespołu wspomaganego przez zoptymalizowane narzędzia informatyczne. Nasza placówka oprócz możliwości wygodnej i całodobowej rejestracji online i terminarza wizyt, ofertuje pacjentom uczestnictwo w programie OSOZ oraz Indywidualne Konta Zdrowotne, na których gromadzone są w sposób anonimowy dane o zdrowiu pacjenta. IKZ to porostu elektroniczna historia choroby, do której pacjent ma wgląd z każdego miejsca na świecie, pod jednym warunkiem - dostępu do Internetu. Indywidualne Konto Zdrowotne to również powiadomienia drogą SMS-ową o terminie zbliżającego się badania, ostrzeżenia o interakcjach leków, dostęp do serwisów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej. Chcąc być placówką na miarę XXI wieku, postanowiliśmy zaoferować naszym pacjentom tego typu szeroko rozumiane wsparcie medyczne, które możliwe jest do zrealizowania dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Kluczem do sukcesu wydaje się tutaj być prawidłowa segmentacja rynku docelowego - różne oczekiwania pacjentów to różne sposoby komunikowania i budowania zaufania oraz aktywne wykorzystywanie gromadzonych i przetwarzanych danych. Wykorzystywanie dobrodziejstw, jakie dają technologie informatyczne nie może się ograniczać tylko do sfery rejestracji na wizytę czy też rozliczeń z NFZ - w oparciu o wiedzę którą uzyskujemy o pacjencie możemy stworzyć adekwatny do jego profilu program profilaktyczny. Nie ma lepszego sposobu budowania zaufania w relacjach pacjent-lekarz niż autentyczna troska o jego stan zdrowia, troska ta musi jednak wybiegać w przyszłość a nie może polegać jedynie na rozwiązywaniu zaistniałych problemów zdrowotnych. Ewelina Nazarko-Ludwiczak Specjalista PR w ochronie zdrowia Często toczą się dyskusje czy Pacjent to ktoś inny niż Klient? Gdzie leży granica między byciem Pacjentem a Klientem? Z moich doświadczeń wynika, że zdecydowana większość firm prywatnych działających w szeroko rozumianej ochronie zdrowia przywiązuje ogromną sdf wagę do prowadzenia skutecznej, ale i dyskretnej, eleganckiej w formie, nie nachalnej, komunikacji. Idealnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie w tym obszarze technologii informatycznych, które są powszechnie dostępne a jednocześnie gwarantują dyskretny i spersonalizowany przekaz informacji. KAMSOFT_informed _15_

16 halo, pacjent Nowoczesna obsługa pacjenta oraz korzystanie z najnowszych osiągnięć informatycznych to elementy pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. System OSOZ, do sprawnej komunikacji z pacjentem, wykorzystuje sprawdzone i powszechnie stosowane w innych dziedzinach gospodarki rozwiązania. To m.in. rejestracja on-line oraz powiadomienia SMS Technologie dla pacjenta Internet i telefon komórkowy to narzędzia, które z powodzeniem mogą być stosowane również w gabinecie lekarskim, czy placówce medycznej. Platforma OSOZ pozwala na szybkie i wyjątkowo ekonomiczne oferowanie usługi internetowej rejestracji dla pacjentów. Wystarczy tylko, że lekarz udostępni w OSOZ swój terminarz wizyt bezpośrednio z systemu medycznego, z którego korzysta na co dzień. Jego pacjenci będą mogli samodzielnie umówić się na wizytę lekarską z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Korzyści komunikacji usprawnienie procesu rejestracji, optymalizacja kosztów przychodni, racjonalizacja czasu pracy personelu, promocja placówki zdrowia w Internecie, możliwość wysyłania informacji do pacjentów drogą mailową lub SMS-em.. Serwis Rejestracja on-line Aby skorzystać z serwisu należy przystąpić do OSOZ oraz udostępnić terminarz wizyt w systemie. To wszystko. Więcej informacji: tel. (32) Oczywiście przychodnia zachowa pełną kontrolę nad elektroniczną rejestracją pacjentów, gdyż każda zarezerwowana wizyta może zostać potwierdzona wiadomością SMS lub mailem kierowanym bezpośrednio na konto zdrowotne pacjenta. Ponadto SMS-em można przypominać pacjentom o terminie zbliżającej się wizyty lekarskiej, wysyłać informacje o nowych usługach, promocjach czy zmianach organizacyjnych. Takie rozwiązanie sprzyja lepszemu wykorzystaniu czasu pracy lekarza, gdyż automatyczne powiadamianie zmniejsza odsetek pacjentów, którzy nie zgłaszają się do lekarza w umówionym czasie. KAMSOFT_informed _16_

17 zęby do rozliczeń Rozszerzona rejestracja usług stomatologicznych to nowa funkcja, która zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wprowadzanie informacji sprawozdawczych w Podstawowym Programie Świadczeniodawcy KS- PPS. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu graficznego, anatomicznego diagramu uzębienia. W ten sposób kod produktu (usługi) można wygodnie przyporządkować wybranym zębom. PPS + stomatologia. Plus dla wygody Podstawowy Program Świadczeniodawcy już od lipca oferuje nowy sposób rejestracji świadczeń stomatologicznych. Nowością jest graficzny diagram uzębienia, który odzwierciedla w szczegółach budowę zębów wraz z powierzchniami. Po wywołaniu karty obsługi pacjenta na ekranie pojawi się okno, gdzie użytkownik wskazuje powierzchnie zębów lub zęby, których dotyczy wykonywany zabieg. Intuicyjne poruszanie się po diagramie ułatwia system oznaczeń numerami oraz kolorami. Aby uzupełnić posiadaną wersję systemu KS-PPS o diagram uzębienia należy zakupić moduł rozszerzonej rejestracji usług stomatologicznych. Cena modułu (1 rok): 300,00 zł netto Uwaga: cena modułu zależy od liczby miesięcy, które pozostały do końca licencji KS- PPS i obliczana jest według wzoru: n/12*300 gdzie n to liczba miesięcy pozostałych do końca okresu licencji KS-PPS. KLIKNIJ W ZĄB To proste. Diagram uzębienia w KS-PPS ułatwi szybkie rejestrowanie wykonywanych zabiegów. Wybierz usługę - wskaż ząb lub powierzchnię wykonaj zabieg. Przejrzyście i szybciej. Nowa opcja udostępnia okno rejestracji wizyt stomatologicznych w module Terminarz oraz Wizyta, funkcję dopisującą kody wykonanych procedur medycznych ICD9 z usługami z umowy z NFZ oraz nowy typ zdarzenia w terminarzu. Zamówienia można składać pod adresem: Więcej informacji na temat modułu: KAMSOFT_informed _17_

18 recepta na recepty Opór przez zmianą to permanentna cecha każdej zmiany. Nawet w przypadku, kiedy wyraźnie widać potencjalne korzyści. Podobnie jest z wystawianiem recept. Wielu lekarzy nadal korzysta z tradycyjnych metod wypisywania druków recept pomimo, że w systemach KAMSOFT można to zrobić szybciej i wygodniej. Bez dodatkowych modułów i kosztów. Drukowanie, nadrukowanie? Ręcznie Konieczność wypisania danych pacjenta: imię, nazwisko, wiek (dla dzieci), PESEL, adres zamieszkania Każda kolejna recepta, przykładowo w przypadku chorób przewlekłych, wymaga ponownego wypisania Za każdym razie należy opisywać dawkowanie leków psychotropowych Często istnieje konieczność odszukania w bazie danych informacji o opakowaniu i formie leku Informacje o leku są trudnodostępne zarówno na temat ceny czy interakcji Nie ma możliwości sprawdzenia, czy pacjent wykupił leki w aptece W systemie Wystarczy wybrać kartotekę pacjenta, wszystkie dane zostaną uzupełnione z bazy danych (pacjent zarejestrowany) Możliwość kopiowania recept. Wystarczy zmienić datę i wydrukować kolejną receptę Opisy dawkowania są zapamiętywane i mogą być łatwo powtarzane Bezpłatna baza KS-BLOZ zawiera wszystkie informacje o leku, które uzupełniane są automatycznie Możliwość sprawdzania średniej ceny leku oraz interakcji z innymi lekami Podłączając system do OSOZ (bezpłatnie) można sprawdzać realizację recept Z pomocą systemu KS-SOMED, KS-GABINET oraz KS-PPS można łatwo wystawiać recepty. Wygenerowanie dokumentu może odbywać się na dwa sposoby: poprzez nadruk danych na gotowy bloczek recepty lub wydrukowanie całej recepty od podstaw (zgodnie z obowiązującym wzorem recepty). Sprawdź, jakie to proste Sposób na recepty Tak, wystawianie recept w systemie jest zdecydowanie prostsze niż mogłoby się to wydawać. Spróbuj. Wykorzystaj możliwości posiadanego systemu lub wystawiaj recepty z bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu KS-PPS. Dowiedz się więcej o wystawianiu recept pod adresem: KAMSOFT_informed _18_

19 model dla medycyny W artykule Czynniki sukcesu (str. 2) czytamy, że sukces informatyzacji opiera się na triadzie takich elementów jak: system, wdrożenie oraz sprzęt. Jaki jednak wybrać komputer, kiedy specjalistyczne sklepy i markety zasypują nas ofertami? Jak zadbać o to, aby parametry komputera zgadzały się z wymaganiami systemowymi? Najpewniejszym rozwiązaniem jest zakup specjalizowanych komputerów OSOZ, oferowanych przez KAMSOFT. Zaprojektowany dla lekarzy Parametry techniczne stacji roboczej OSOZ: Obudowa: Foxconn TLM566 Płyta główna Gigabyte Pamięć RAM DDR2-1 GB Napęd FDD 1,44MB +czytnik kart pamięci Klawiatura + mysz optyczna Logitech Procesor dwurdzeniowy Intel Celeron Dual-Core E1400 SLAR2 2,0GHz Nagrywarka DVD-RW Dysk twardy 250 GB SATA2 7200rpm Karta Grafiki: zintegrowana Karta dźwiękowa: 6 kanałów zintegrowana na płycie System operacyjny MS Windows XP Home PL OEM Oprogramowanie dodatkowe: MS Office 2007 Trial; Program antywirusowy NOD 32 Trial. Zamówienia: Wygodny Gniazda USB w łatwo dostępnym miejscu Czytnik kart pamięci Gotowy na start Wbudowany system Windows oraz pakiet MS Office 2007 Trial. Program antywirusowy Funkcjonalny Wszystko to, czego potrzebujesz w komputerze do pracy i rozrywki Sprawdzony Sygnowany znakiem OSOZ Mocny Procesor dwurdzeniowy Intel Celeron Pod opieką 3 letnia gwarancja door to door 1 399,00 zł netto Cena w specjalnej ofercie dla Klientów KAMSOFT KAMSOFT_informed _19_

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2008 (11) ISSN 1734-4212 temat numeru CRM > CrM: pracownik wartością kluczową > Marketing a centralne zarządzanie > Co wiemy o naszych klientach > Call Center, Contact

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości. styczeń 2011 r. PLUS

Outsourcing rachunkowości. styczeń 2011 r. PLUS Outsourcing rachunkowości styczeń 2011 r. PLUS Spis treści 2. Intensywny wzrost rynku outsourcingu 5. Dla kogo outsourcing rachunkowości? 9. Rachunkowość w firmie oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo