Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy."

Transkrypt

1 2000 Poezja 1500 Ludzie Historia Niewola ASYRIA Powrót przed Chr. po Chr. Upadek Babilonu 539 BABILON Juda Zerubabel PERSJA 444 GRECJA Aleksander Wielki Niezależność Judy 168 za Machabeuszy po Chr. Historia Kościoła Zburzenie Jerozolimy 70 RZYM 425 Resztka Judy Ezechiel Daniel Ester królową Cyrus Wielki 33 po Chr. Życie Jezusa Resztka Nehemiasz Zburzenie Jerozolimy r. p. Chr. Uprowadzenie Jeremiasz Habakuk Ziemia Królestwo Resztka Chrystus 500 r. p. Chr. Izrael Jezus 500 Prorocy , Nehemiasz, Aggeusz, Zachariasz,Malachiasz. Żydzi Ponad 400 lat oczekiwania Mesjasza Septuaginta - Stary Testament po Grecku Ewangelie Dzieje i Listy Apostolskie

2 Poezja Jezus Ludzie Ziemia Królestwo Resztka Historia Prorocy Królestwo Niewola Powrót R e s z t k a Jezus Kościół Juda 20 Królów Zerubabel Machabeusze JEZUS Ptolemeusze Seleucydzi Dominacja Rzymu Niewola Judy 70 lat Nehemiasz Historia w Biblii 586 Upadek Jerozolimy i uprowadzenie do Babilonu 539 Persja Dekret Cyrusa Aleksander Wielki 365 Efez 350 Persja Świątynia Artemidy Mauzoleum w Halikarnasie 280 Rodos Kolos z Rodos 5-4 r. p. Chr. Narodziny Jezusa 30 r. po Chr. Ukrzyżowanie Jezusa 600 p. Chr p. Chr. p. Chr. po Chr. Historia Świata Asyria Imperium Babilon Persja Grecja Rzym Wiszące ogrody 594 Babilon Imperium Budda Konfucjusz Perskie Imperium Sokrates Platon Arystoteles Latarnia Faros 290 Aleksandria Greckie Imperium Hannibal Cyceron Republika Rzymska Juliusz Cezar Cesarstwo Rzymskie Środkowe Żelazo Późne Żelazo Okres helleński Okres rzymski Opr. Piotr Starzęba

3 N W E S Aleppo Aszur Niniwa ASYRIA Chamat Tadmor Tyr Damaszek Ahawa Jordan Jerozolima Babilon BABILONIA Powrót z Szeszbassarem Powrót z em a potem z Nehemiaszem Erek Suza Synaj 0 km Zatoka Perska

4 Poezja Jezus Ludzie Ziemia Królestwo Resztka Historia Prorocy Budowa Murów Budowa Świątyni 70 lat 1-6 Estera Nehemiasz 1-13 Jeremiasz Ezechiel Daniel Aggeusz Zachariasz Malachiasz Nehemiasz w Babilonie 605 I uprowadzenie do Babilonu Królowie Persji Cyrus Wielki 539 Dekret Cyrusa Kambyzes II Bardija 538 I Powrót Dariusz I Wielki Kserkses I Artakserkses I 516 Poświecenie Świątyni 473 Święto Losów 458 II Powrót 444 III Powrót Kserkses II Dariusz II 575 p. Chr p. Chr p. Chr. p. Chr.

5 Poezja Jezus Ludzie Ziemia Królestwo Resztka Historia Prorocy 538 I Przerwa 14 lat ( ) Aggeusz, Zachariasz 5 lat II III Odstęp 12 lat 12 lat budowy Prorok Malachiasz Przerwa 6 lat Powrót 50,000 Szeszbassar (Zerubbabel) 2 Powrót 2,000 3 Powrót Nehemiasz p. Chr. 400 p. Chr. I Przerwa 57 lat ( ) II III 1-6 Odbudowa Świątyni Okres budowy Okres przerwy Oś czasu Estera 1-10 Prześladowanie w Persji Ezd 7-10 Nehemiasz 1-13 Odbudowa murów Religijna reformacja ludzi Administracyjna reformacja ludzi Zasady przywództwa: 1-7 Zasady duchowe: 8-10 Zasady społeczne: 11-13

6 I etap - Odbudowa świątyni Troska o Bożą obecność ŚWIATYNIA - SŁOWO BOŻE Słowo Boże w Księdze a: 1:1; 3:2; 6:14,18; 7:6,10,11,12,14,21; 9:4,10 10:3. II etap Odbudowa murów Jerozolimy Troska o Boże dziedzictwo PRACA - MODLITWA Modlitwa w Księdze Nehemiasz: 1:5-11; 2:1-4,19-20; 4:1-6,7-10,11-14; 6:9,14. N Wieża Chananeel Świątynia W Góra Moria S E Mury za czasów Jezusa Dolina Tyropeonu Mury rozpoczęte przez Nehemiasza, ale kontynuowane w okresie między testamentowym Dolina Tyropeonu Sadzawka Siloam Góra Syjon Wzgórze Ofel Żródło Gihon Dolina Cedron (Dolina Jozafata) Mury wybudowane za Nehemiasza Dolina Hinnom (Gehenna) Jeruzalem za czasów Nehemiasza

7 Komory do przechowywania Boaz Świeczniki i stoły Westybul Świątynia lub Święte Ołtarz kadzidlany Wnętrze Świątyni lub Najświętsze Arki Jachin Świeczniki i stoły Komory do przechowywania I etap - Odbudowa świątyni II etap - Odbudowa murów miasta Mury za czasów Jezusa Wieża Chananeel Mury rozpoczęte przez Nehemiasza, ale kontynuowane w okresie między testamentowym Dolina Tyropeonu Świątynia Góra Moria Dolina Hinnom (Gehenna) Sadzawka Siloam Góra Syjon Dolina Tyropeonu Wzgórze Ofel Żródło Gihon Dolina Cedron (Dolina Jozafata) Mury wybudowane za Nehemiasza W S N E Jeruzalem za czasów Nehemiasza

8 Ezd 1:1-4:5 1Krn 9:1-34 Dn 10:1-21 Dn 6:1-28 Dn 9:1-27 Dn 11:1-12:13 Ezd 4:24-5:1 Aggeusz Za 1:1-8:23 Ezd 5:2-6:22 Estera Ezd 4:6-23 Malachiasz Ezd 7:1-10:44 Ne 1:1-10:39 Ps 1, 91,119 Ne 11:1-12:30 Ps ,123 Ps Ps Ps 132, 134 Ne 12:31-47 Ps 104, 107 Ps Ps Ps Ne 13:1-22 Ps 92 Ne 13:23-31 Joel Iz 56:1-66:24 Za 9:1-14:21 Księga a Kluczowe słowa: Świątynia oraz Słowo Boże Kluczowe wiersze: 1:3; 7:10 Kluczowy rozdział: 6 (poświęcenie Świątyni) w Biblii: opisuje historię Izraela koncentrując się na dwóch powrotach Izraelitów z niewoli babilońskiej. Księga mówi o odbudowie życia religijnego na zniszczonych i opustoszałych terenach Kanaanu oraz akcentuje posłuszeństwo mocy i autorytetowi Słowa Bożego (Biblii) w każdej dziedzinie życia (1:1; 3:2; 6:14,18; 7:6,10,11,12,14,21; 9:4,10 10:3,5). Struktura księgi I. Odbudowa Bożej Świątyni 1:1-6:22 (naprawa Świątyni) A. Pierwszy powrót Izraelitów wraz z Zerubabelem 1:1-2:70 1. Dekret króla perskiego Cyrusa 1: Dary od ludzi i Cyrusa 1: Spis powracających Izraelitów 2: Zakończenie pierwszego powrotu 2:64-70 B. Odbudowa Świątyni 3:1-6:22 1. Budowa fundamentów Świątyni 3: Przeszkody w budowie Świątyni 4: Ukończenie budowy Świątyni 5:1-6:18 II. Odnowienie Bożego ludu 7:1-10:44 (naprawa ludzi chodzących do Świątyni) A. Drugi powrót Izraelitów wraz z em 7:1-8:36 1. Dekret Artakserksesa 7: Spis powracających Izraelitów 8: Duchowe przygotowanie powracających 8: Zakończenie drugiego powrotu 8:24-36 B. Odbudowa Świątyni 3:1-6:22 1. Mieszane małżeństwa Izraelitów 9: a reakcja na wiarołomstwo Izraela 9: Reformacja Izraela 10:1-44 Temat Osoby Czas Księga a Odbudowa Bożej Świątyni 1:1-6:22 1 powrót Izraelitów 1:1-2:70 Odbudowa Świątyni 3:1-6:22 Zerubabel oraz około powracających Z Persji do Jerozolimy Odnowienie Bożego ludu 7:1-10:44 2 powrót Izraelitów 7:1-8:36 Odnowienie ludu 9:1-10:44 oraz około powracających Z Persji do Jerozolimy 23 lata ( p.chr.) 1 rok ( p.chr.)

9 Księga Nehemiasza Kluczowe słowa: Mury Jerozolimy - Modlitwa Kluczowe wiersze: 6:15-16; 8:8 Kluczowy rozdział: 9 w Biblii: Księga mówi o odbudowie murów Jerozolimy potrzebnych dla bezpieczeństwa miasta oraz ożywienie życia religijnego poprzez słuchanie Słowa Bożego i aktywnym dziedziczeniu obiecanej ziemi. Autor akcentuje moc prawdziwej modlitwy, której towarzyszy działanie (1:5-11; 2:1-4,19-20; 4:1-6,7-10,11-14; 6:9,14.). Struktura księgi I. Odbudowa murów Jerozolimy 1:1-7:73 A. Przygotowanie do budowy murów 1:1-2:20 1. Odkrycie zniszczonych murów 1: Wstawiennictwo Nehemiasza 1:4-2:8 3. Przybycie Nehemiasza do Jerozolimy 2: Zbadanie stanu murów 2:2-20 B. Odbudowa murów miasta 3:1-7:73 1. Lista budowniczych 3: Odbudowa murów pomimo przeciwności 4:1-6:14 3. Ukończenie odbudowy murów 6: Plan bezpieczeństwa Jerozolimy 7: Spis repatriantów 7:5-73 II. Odnowienie Izraelitów 8:1-13:31 A. Odnowienie Żydów poprzez zwiastowanie Bożego Słowa 8:1-10:39 1. Zwiastowanie Słowa Bożego 8: Reakcja Izraela na słuchanie Słowa Bożego 8: Owoc przyjęcia Słowa (posłuszeństwa Słowu) 9:1-9:38 B. Odnowienie Żydów poprzez troskę o Boże dziedzictwo 11:1-13:31 1. Zasiedlenie ziemi Judzkiej 11: Spis kapłanów i Lewitów (liderów i sług Bożych) 12: Poświęcenie murów Jerozolimy 12: Posłuszeństwo Słowu drogą do odnowienia ludzi 13:1-31 Temat Myśl Zmiany Czas Księga Nehemiasza Odbudowa murów Jerozolimy 1:1-7:73 Przygotowania do budowy 1:1-2:20 Konstrukcja Polityczne Odbudowa murów miasta 3:1-7:73 Jerozolima Odnowienie Izraelitów 8:1-13:31 Poprzez zwiastowanie Bożego Słowa 8:1-10:39 19 lat ( p.chr.) Instrukcja Duchowe Poprzez troskę o Boże dziedzictwo 11:1-13:31 Księga Estery Kluczowe słowa: Opatrzność niewidzialnego Boga Kluczowy wiersz: 4:14; 8:17 Bóg Izraela jest Bogiem ukrytym. Iz 45:15 Kluczowy rozdział: 8 I. ZAGROŻENIE ŻYCIA ŻYDÓW 1:1-3:15 A. Boża opatrzność stwarza okoliczności dla ludu Bożego 1:1-2:23 1. Wybranie Estery na królową 1:1-2:20 2. Mardocheusz wyjawia spisek sług dworskich przeciwko królowi 2:21-23 B. Szatan stwarza zagrożenie dla ludu Bożego - plan Hamana 3: Nienawiść Hamana do Żydów 3: Plan Hamana o eksterminacji Żydów 3:7-4:17 II. ZWYCIĘSTWO ŻYDÓW 4:1-10:3 A. Reakcja Żydów na dekret o eksterminacji 4: Płacz i post Żydów 4: Działania Mardocheusza by uratować Żydów 4: Reakcja i decyzja Estery 4:15-17 B. Triumf Mardocheusza nad Hamanem 5:1-8:3 1. Droga do wywyższenia Mardocheusza 5:1-6:14 2. Droga do poniżenia Hamana 7:1-10 C. Triumf Izraela nad wrogami 8:4-10:3 1. Plan ratowania Żydów 8:4-10:3 2. Zwycięstwo Izraela nad jego wrogami 9: Celebrowanie Żydów 9:17-10:3 Temat (Mowy) Czas Aggeusz Zachariasz 32 lata Estera 15 lat Księga Estery Zagrożenie życia Żydów 1:1-3:15 Boża opatrzność stwarza okoliczności dla ludu Bożego 1:1-2:23 Szatan stwarza zagrożenie dla ludu Bożego - plan Hamana 3:1-15 Persja 7-10 Zwycięstwo Żydów 4:1-10:3 Reakcja Żydów na dekret o eksterminacji 4: lat ( p.n.e.) Malachiasz Nehemiasz 1-13 Triumf Mardocheusza nad Hamanem 5:1-8:3 Święta Święta Aswerusa Święta Estery i Purim Triumf Izraela nad wrogami 8:4-10:3 Opracował: Piotr Starzęba

10 Księga Aggeusza Kluczowe słowo: Odbudowa Świątyni Kluczowy wiersz: 1:7-8; 2:7-9 Kluczowy rozdział: 2 I. Wezwanie do budowy Drugiej Świątyni 1:1-15 Mowa I: skierowana do zarządcy Zorobabela i arcykapłana Jozuego: skarga, że lud nie wykazuje zainteresowania odbudową Świątyni 1. Świątynia nie jest ukończona 1:1-6 z powodu opieszałości Izraela 2. Świątynia musi być ukończona 1:7-15 aby Bóg był czczony II. Chwała Drugiej Świątyni 2:1-9 Mowa II: skierowana do ludu: podkreśla znaczenie nowej Świątyni i prawdę, że wielkość Świątyni nie zależy od rozmiarów ale od wielkiego Boga, który tam mieszka. 1. Druga Świątynia nie jest tak wspaniała jak Pierwsza 2: Druga Świątynia będzie okazalsza niż Pierwsza 2:4-9 z powodu Boga i narodów ją odwiedzających III. Obecne błogosławieństwo zależne od posłuszeństwa 2:10-19 Mowa III: skierowana do kapłanów: wyjaśnia, że ofiary składane przez lud, który nie troszczy się o stan Bożej świątyni nie jest miły Bogu i sprawia brak urodzaju. Wznowienie pracy przy Świątyni otwiera Boże błogosławieństwo. 1. Ofiary nieposłusznych ludzi nie są miłe Bogu 2: Posłuszeństwo otwiera drzwi na błogosławieństwo 2:15-19 IV. Przyszłe błogosławieństwo zależne od obietnicy 2:20-23 Mowa IV: skierowana do Zorobabela: zawiera przyszłe błogosławieństwo dla potomka Dawida, z którego przyjdzie Mesjasz. 1. Przyszłe zniszczenie narodów 2: Przyszłe wywyższenie Zerubabela - lidera budowy Świątyni 2:23 Temat (Mowy) Wezwanie do budowy 2 Świątyni 1: Świątynia nie jest ukończona 1:1-6 2 Świątynia musi być ukończona 1:7-15 Księga Aggeusza Chwała 2 Świątyni 2:1-9 2 Świątynia nie jest jak I Świątynia 2:1-3 Błogosławieństwo a posłuszeństwo 2: Świątynia będzie okazalsza niż I Świątynia 2:4-9 Ofiary nieposłusznych nie są miłe Bogu 2:10-14 Posłuszeństwo otwiera drzwi na błogosławieństwo 2:15-19 Jerozolima Błogosławieństwo a obietnica 2:20-23 Przyszłe zniszczenie narodów 2:20-22 Przyszłe wywyższenie Zerubabela 2:23 Księga Malachiasza Kluczowe słowo: Wezwanie do ludzi żyjących w duchowych upadku Kluczowy wiersz: 2:17-3:1; 4:5-6 Kluczowy rozdział: 3 I. UPRZYWILEJOWANIE IZRAELA 1:1-5 II. ZEPSUCIE IZRAELA 1:6-3:15 1. Grzechy kapłanów Izraela 1:6-2:9 a. Kapłani gardzą imieniem Boga składając poślednie ofiary 1:6-14 b. Bóg potępia kapłanów, którzy powinni 2:1-9 (1). Błogosławić lud 2:1-2 (Lb 6,22-27) (2). Składać czyste ofiary 2:2 (3). Zachowywać Przymierze 2:3-5 (4). Nauczać, aby lub Boży chodził Bożymi drogami 2: Grzechy ludzi z Izraela 2:10-3:15 a. Mieszane małżeństwa Izraelitów 2:10-12 b. Rozwody Izraelitów 2:13-16 c. Pan dokona sądu podczas Swego przyjścia 2:17-3:5 d. Wezwanie do Izraelitów, aby nie rabowali Boga 3:6-12 e. Izraelici wątpią w sprawiedliwość Boga i służenia Bogu 3:13-15 III. OBIETNICA DLA IZRAELA 3: Księga Wspomnień i nagroda dla bojących się Jahwe 3: Zapowiedź przyjścia Mesjasza i Dnia Jahwe 3: Zapowiedź przyjścia Eliasza przed Dniem Jahwe 3:22-24 Temat Czas Przywilej Izraela 1:1-5 Miłość Boga Przeszłość Księga Malachiasza Zepsucie Izraela 1:6-3:18 Grzechy kapłanów 1:6-2:9 Grzechy Izraela 2:10-3:15 Teraźniejszość Jerozolima Obietnica dla Izraela 3:19-24 Księga Wspomnień 3:16-18 Przyjście Mesjasza 3:19-21 Przyszłość Przyjście Eliasza 3:22-24 Czas 1.VI.520 święto nowiu 24.VI VII.520 r. p.n.e. w ostatnim dniu Święta Szałasów 24.IX. 520 r. p.n.e. Czas pomiędzy p.n.e. Opracował: Piotr Starzęba Opracował: Piotr Starzęba

11 Księga Zachariasza (cz. 1) Kluczowe słowo: Przygotowanie na przyjście Mesjasza Kluczowy wiersz: 8:3; 9:9 Kluczowy rozdział: 14 Prorocy po niewoli babiloñskiej Aggeusz Napomnienie Konkretne poselstwo Zwięzłe poselstwo Troska o teraźniejszość Przyłącz się i bądź częścią! Stary aktywista Zachariasz Zachęcenie Abstrakcyjne poselstwo Rozwinięte poselstwo Troska o przyszłość Nie zniechęcaj się i bądź odważny Młody wizjoner I. Wezwanie i przestroga by żyć nawróconym życiem 1:1-6 II. Osiem Wizji Zachariasza obrazujących odnowę Izraela 1:7-6:8 1. Wizja I: Jeźdźcy objeżdżający ziemię 1:7-17 zwiastuje zniszczenie zuchwałych narodów i miłosierdzie nad Jerozolimą 2. Wizja II: Cztery rogi i czterech rzemieślników 2:1-4 zapowiada ukrócenie wpływów bezbożnych narodów 3. Wizja III: Młodzieniec ze sznurem mierniczym 2:5-9 mówi o zamieszkaniu i rozbudowie Jerozolimy 3a. Wezwanie do powrotu do miejsca gdzie Bóg chce zamieszkać 2: Wizja IV: Przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty 3:1-10 świadczy, że czas sądu i kary się skończył a zaczął czas łaski i błogosławieństwa. 5. Wizja V: Złoty świecznik i dwa drzewa oliwne 4:1-14 mówi o dwóch pomazańcach, którzy dostarczają oliwy by świecznik płonął 6. Wizja VI: Latający zwój z przekleństwami 5:1-4 zapowiada sąd nad nie-pokutującymi grzesznikami 7. Wizja VII: Dzban z kobietą 5:5-11 mówi by grzech usunąć i wysłać tam skąd przyszedł 8. Wizja VIII: Cztery rydwany objeżdżające ziemię 6:1-8 mówi o wypełnieniu swej misji (sądu porównaj wizja I) na północy 8a. Koronacja arcykapłana Jozuego 6:9-15 III. Sprawa postu i zapowiedź szczęśliwej przyszłości 7:1-8:23 1. Pytanie ludu odnośnie postu 7: Odpowiedź I: Prawdziwy post liczy się z Bogiem i Jego słowem 7: Odpowiedź II: Prawdziwemu postowi musi towarzyszyć życie według Słowa 7: Odpowiedź III: Izrael będzie odnowiony, to post zamienić na posłuszeństwo 8: Odpowiedź IV: Izrael będzie błogosławiony to post zamienić na radość 8:18-23 Księga Zachariasza (cz. 2) IV. Przepowiednie o czasach ostatecznych 9:1-14:21 A. Przepowiednia I: odrzucenie Mesjasza 9:1-11:17 1. Sąd na okolicznymi narodami (za czasów Aleksandra Wielkiego) 9: Przyjście Mesjasza 9:9-10:21 a. Pierwsze przyjście Mesjasza 9:9 b. Drugie przyjście Mesjasza 9:10-10:12 3. Mesjasz w okupowanym (przez Rzymian) Izraelu 11:1-17 a. Sąsiednie narody zniszczone przez okupanta 11:1-3 b. Życie Izraela pod okupacją 11:4-6 c. Mesjasz troszczący się o trzodę 11:7-11,14 d. Mesjasz odrzucony i sprzedany 11:12-13 e. Izrael bez Mesjasza pozostawiony złym pasterzom 11:15-17 B. Przepowiednia II: panowanie Mesjasza 12:1-14:21 1. Wybawienie Izraela 12:1-13:9 a. Fizyczne ocalenie Jerozolimy 12:1-9 (Armagedon) b. Płacz Izraela nad Mesjaszem, którego zabili 12:10-14 c. Duchowe odnowienie Izraela 13:1-9 (czas błogosławieństwa dla Izraela) 2. Panowanie Mesjasza 14:1-21 a. Ostatnie oblężenie Jerozolimy 14:1-2 (Armagedon) b. Przyjście Jahwe w chwale 14:3-5 (Armagedon) c. Obecność Boża zaprowadzi nowy porządek 14:6-11 (Tysiącletnie Królestwo) d. Boża plaga nad atakującymi Jerozolimę 14:12-15 (Armagedon) e. Pielgrzymki narodów do Jerozolimy 14:16-21 (Tysiącletnie Królestwo) Temat (Mowy) Kwestia Wezwanie aby żyć nawróconym życiem 1:1-6 I Wizja 1:7-10 II Wizja 2:1-4 Księga Zachariasza Osiem Wizji o odnowieniu Izraela 1:7-6:15 III Wizja 2:5-9 IV Wizja 3:1-10 V Wizja 4:1-14 Jerozolima Cztery Odpowiedzi w sprawie postu 7:1-8:23 Czas VIII XI. 520 p.n.e. 4.IX. 518 p.n.e. VI Wizja 5:1-4 VII Wizja 5:5-11 VIII Wizja 6:1-8 Koronacja Jozuego 6:9-15 I Odpowiedź 7:4-7 II Odpowiedź 7:8-14 III Odpowiedź 8:1-17 IV Odpowiedź 8:18-23 Dwa proroctwa o czasach końca 9:1-14:21 I Przepowiednia: odrzucenie Mesjasza 9:1-11:17 II Przepowiednia: panowanie Mesjasza 12:1-14:21 Obrazy Problemy Zapowiedzi Szczęście Izraela Post Izraela Przyszłość Izraela (?) po wybudowaniu Świątyni Opracował: Piotr Starzęba

12 Jordan Samaria Aszdod Jafa Ono Betel Rama Jerycho Geba Jerozolima Ber-Szeba N km W S E

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 1-latków I. Sposoby powoływania mężów Bożych w Starym Testamencie 1. Bóg przełamuje uprzedzenia (Jonasz). Posłuszeństwo Jehojady jako wierność złożonej

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić?

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Mamy wspólną wielowiekową historię Mają bogatą kulturę, tradycję i sztukę. Warto je poznać! Jan Paweł II nazwał ich starszymi braćmi w wierze. Czas zapomnieć o nieporozumieniach

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Klasa I Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: I ja będę Bożym bohaterem Cele katechetyczne

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Nauczyciel : Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień I.Bóg kocha ludzi 1. Wielkość Boga dostrzega piękno stworzonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 17 Uroczystość Najświętszej Trójcy 18 maja 2008 Wj 34,4b-6.8-9 Ps Dn 3 2 Kor 13,11-13

Bardziej szczegółowo

-powie kto i przez kogo dał ludziom przykazania -podzieli Dekalog na dwie części i uzasadni swój podział

-powie kto i przez kogo dał ludziom przykazania -podzieli Dekalog na dwie części i uzasadni swój podział Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: V S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Umiłowani w Jezusie Chrystusie, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI Modlitwa na Listopad 2015 1.- Wprowadzenie W obecnych czasach, słowo świętość wydaje się nie mieć żadnego znaczenia w chrześcijańskim świecie. Materializm sprawia, że ludzie "gonią

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-22-01/10-PO-1/12 (z dnia 14.05.2012) I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - przykazanie miłości

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Na podstawie programu: Pragram Wychowania Biblijnego i podręcznika: Boże Przebaczenie opracowała mgr inż. Wioletta Kłopotek Dział programowy

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Dzieci kochają Boga Program dla Przedszkolaków

Plan wynikowy do podręcznika Dzieci kochają Boga Program dla Przedszkolaków Plan wynikowy do podręcznika Dzieci kochają Boga Program dla Przedszkolaków Dział programowy Jednostka tematyczna I. Dzieci w Biblii 1. Izaak obiecany syn Jedn. dyd. Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA EDYKTU CYRUSA

INTERPRETACJA EDYKTU CYRUSA Ks. Ryszard RUMIANEK Warszawskie Studia Teologiczne XIX/2006, 153-160 INTERPRETACJA EDYKTU CYRUSA Treść: 1. Wprowadzenie; 2. Powrót do ojczyzny; 3. Wiarygodność dekretu Cytrusa; 4. Zakończenie. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; i poczęła z Ducha Świętego.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; i poczęła z Ducha Świętego. NOWENNA DO DZIIECIIĄTKA JEZUS 16-24 GRUDNIIA Modlitwy wstępne do odmawiania każdego dnia Nowenny: Intencja: Maryjo Niepokalana, Matko Słowa Wcielonego, Ty najgodniej uczciłaś i powitałaś Boże Dziecię przychodzące

Bardziej szczegółowo

Różaniec o Powołania. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. Jeremiasz 3,15

Różaniec o Powołania. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. Jeremiasz 3,15 Różaniec o Powołania I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie Jeremiasz 3,15 12 Różaniec o Powołania Zapraszamy o włączenie się do modlitwy różańcowej prosząc o wzrost

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5)

Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5) Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5) Bóg Syn, druga osoba Trójcy Świętej, ucieleśnił się w osobie Jezusa Chrystusa. Ucieleśniony Bóg Syn, nasz Pan,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta 31 XII 2014 Nieszpory na zakończenie Roku Pańskiego 2014 - Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu - Hymn: Pójdźmy wszyscy do stajenki (4 zwrotki) - Psalm 1 Ucieszyła mnie wieść

Bardziej szczegółowo

Pytania z katechezy do klasy 5

Pytania z katechezy do klasy 5 Pytania z katechezy do klasy 5 Dział 1: Bóg Kocha ludzi 1 Po wakacjach mam dużo wrażeń i pytań poprowadź mnie, Boże! Przez kogo Bóg odpowiada na nasze pytania? Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga

Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Bóg kocha

Bardziej szczegółowo

W 6 rozdziale ewangelii Mateusza w 9 wersecie Jezus mówi: I właśnie tą ostatnią częścią tego fragmentu dzisiaj się zajmiemy.

W 6 rozdziale ewangelii Mateusza w 9 wersecie Jezus mówi: I właśnie tą ostatnią częścią tego fragmentu dzisiaj się zajmiemy. Adam Urban W 6 rozdziale ewangelii Mateusza w 9 wersecie Jezus mówi: Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. I właśnie tą ostatnią częścią tego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy IV szkoły podstawowej Rok szkolny 2014/2015. Zapowiedź zbawienia. I. Bóg daje nam się poznać

Rozkład materiału dla klasy IV szkoły podstawowej Rok szkolny 2014/2015. Zapowiedź zbawienia. I. Bóg daje nam się poznać Rozkład materiału dla klasy IV szkoły podstawowej Rok szkolny 2014/2015 Zapowiedź zbawienia TEMAT CELE KATECHETYCZNE ZADANIA NAUCZANIA wg Podstawy Programowej Katechezy TREŚCI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II 2 2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. * Ref. 3.

Bardziej szczegółowo

Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza 1. Szczególna pozycja

Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza 1. Szczególna pozycja Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza Najwięcej szczegółów o Matce Jezusa przekazał Łukasz w ewangelii dziecięctwa Jezusa (Łk 1-2). W porównaniu do opowiadania o dziecięctwie Jezusa w Ewangelii Mateusza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

poniedziałek V tygodnia W. Postu JA JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA

poniedziałek V tygodnia W. Postu JA JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA poniedziałek V tygodnia W. Postu JA JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA 1 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, 7 Z PSALMU 23 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy gimnazjum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I I. BÓG KOCHA LUDZI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I wymieni sposoby spotykania się z Bogiem w roku katechetycznym określi, co znaczy słowo Biblia pamięta podział Biblii na

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA ADWENTU Tekst: Iz 52,7-10 Pan wybawi Syjon z niewoli Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Rozważanie. Bł. Siostry Męczenniczki uczcie nas wypełniać czas miłością Boga i bliźniego

Rozważanie. Bł. Siostry Męczenniczki uczcie nas wypełniać czas miłością Boga i bliźniego NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH SIÓSTR NAZARETANEK MĘCZENNICZEK Z NOWOGRÓDKA Dzień pierwszy MIŁOŚĆ, KTÓRA BYŁA WYPEŁNIENIEM POWOŁANIA Przez chrzest zostały wezwane do miłości Boga i ludzi, a jako nazaretanki,

Bardziej szczegółowo

21 października ŚWIĘTEGO KASPRA DEL BUFALO, KAPŁANA

21 października ŚWIĘTEGO KASPRA DEL BUFALO, KAPŁANA W CPPS Uroczystość W ASC Święto 21 października ŚWIĘTEGO KASPRA DEL BUFALO, KAPŁANA Św. Kasper del Bufalo urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie. Od młodości oddawał się gorliwie pracy apostolskiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PROWADZĄCA REGINA TABAKA 1 PODSTAWOWE I. BÓG KOCHA LUDZI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V I. Tajemnica miłości Boga do ludzi Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; opowiada

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 ROZDZIAŁ I O DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1. Co jest celem życia?... 7 2. Czym jest życie chrześcijańskie,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA IV KATECHIZM: WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Przykazanie miłości, Nowe przykazanie, Dziesięć przykazań

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP SIEDEM POWODÓW DO POSTU W PIŚMIE ŚWIĘTYM. A. Pościmy aby, doświadczyć mocy Boga w osobistej służbie

I. WSTĘP SIEDEM POWODÓW DO POSTU W PIŚMIE ŚWIĘTYM. A. Pościmy aby, doświadczyć mocy Boga w osobistej służbie Post systematyczny - Jak otrzymywać w wolności więcej od Boga (na podstawie Mika Bickla- tłum. Gosia i Basia Ocios) I. WSTĘP A. Duch przygotowuje Kościół na największe przebudzenie i największą presję

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ. ks. Arkadiusz Hajdasz

KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ. ks. Arkadiusz Hajdasz 1 KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ ks. Arkadiusz Hajdasz W myśl kanonu 777 Kodeksu Prawa Kanonicznego katecheta ma prawo wymagać od dziecka: - wypełniania praktyk religijnych, zwłaszcza codziennej

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: s. EWA SZCZUTKOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

J. F. Rutherford, w 1917 roku napisał książkę pt. Dokonana

J. F. Rutherford, w 1917 roku napisał książkę pt. Dokonana Izrael, czy Świadkowie Jehowy? Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś byt Jego wyłączną własnością (...) przylgnął Pan do was

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK (23.06.) Czytanie I. 2 Krl 17,5-8.13-15a.8

PONIEDZIAŁEK (23.06.) Czytanie I. 2 Krl 17,5-8.13-15a.8 PONIEDZIAŁEK (23.06.) 2 Krl 17,5-8.13-15a.8 (5) Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata. (6) W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię

Bardziej szczegółowo

Pismo św. objawia nam : Boga nikt, nigdy nie widział, tylko Jednorodzony, który zstąpił z nieba, nam o Nim powiedział.

Pismo św. objawia nam : Boga nikt, nigdy nie widział, tylko Jednorodzony, który zstąpił z nieba, nam o Nim powiedział. Przygotowanie do bierzmowania. Wierzę w Boga... Pismo św. objawia nam : Boga nikt, nigdy nie widział, tylko Jednorodzony, który zstąpił z nieba, nam o Nim powiedział. Kim jest Ten Jednorodzony? To oczekiwany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Wierzę w Boga pod red. Waldemara Janigi

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Wierzę w Boga pod red. Waldemara Janigi Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Wierzę w Boga pod

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Dnia onego. w Ziemi Egipskiej. Proroctwo Izajasza 19:16-25

Dnia onego. w Ziemi Egipskiej. Proroctwo Izajasza 19:16-25 Dnia onego w Ziemi Egipskiej Proroctwo Izajasza 19:16-25 Izaj. 19 do 15 wierszem od 16 prozą Dziewięć części Izaj. 19 w. 1-4 anarchia (1) w. 5-10 susza (2) w. 11-15 ciemność (3) Dnia onego (BaJom HaHu):

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla V klasy Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Konieczne (dopuszczają cy) 1. Zapoznanie z PSO, zasad BHP i wymaganiami programowymi. 2. Wielkość Boga. : wie,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS IV DO VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/IV-VI/08/KB. Anna Kuźnik Kraków, 2006

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS IV DO VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/IV-VI/08/KB. Anna Kuźnik Kraków, 2006 PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS IV DO VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/IV-VI/08/KB Anna Kuźnik Kraków, 2006 1 Układ Programu Nauczania Biblijnego Program Nauczania Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2)

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2) Uczniostwo w czasach końca Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2) Michael Dörnbrack Wprowadzenie W ostatniej lekcji nauczyliśmy się, co to znaczy być napełnionym przez Ducha Świętego. Równa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z katechezy w zakresie klasy V ( Wierzę w Boga pod red. ks. St.Łabendowicza)

Program nauczania z katechezy w zakresie klasy V ( Wierzę w Boga pod red. ks. St.Łabendowicza) L.p Program nauczania z katechezy w zakresie klasy V ( Wierzę w Boga pod red. ks. St.Łabendowicza) TEMAT 1 Stworzenie świata wyrazem wielkości Boga 2 Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stwórcy 3 Nieposłuszeństwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przewielebny Księże Proboszczu!

Przewielebny Księże Proboszczu! KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 25 września 2010 roku ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań N. 5587/2010 tel. + 48 61 851 28 00 fax: + 48 61 851 28 00 kuria@archpoznan.org.pl www.archpoznan.pl Przewielebny

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo