BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja :"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10, obręb W-04 Inwestor : Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. Ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź Projekt budowlany budynku hali A logistycznej TOM 2 ARCHITEKTURA PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. Paulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/08 mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSPÓŁPRACA: Mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek Data: Kwiecień 2012 Wersja: Oryginał 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: I. część opisowa 1. Opis budowlany. 2. BIOZ. 3. Oświadczenia, uprawnienia oraz izby projektantów. II. część rysunkowa 4. Rys. nr 1 Rzut parteru skala 1: Rys. nr 2 - Rzut I piętra skala 1: Rys. nr 3 Rzut dachu skala 1: Rys. nr 4 - Przekroje A A i B - B skala 1: Rys. nr 5 - Elewacje skala 1: Rys. nr 6 Szczegół ściany osłonowej szklanej skala 1: Rys. nr 7 - Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu hali A logistycznej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Budy 4 1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Łódzkie Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 Adres inwestycji: ul. Budy Łódź Działka nr : 65/5, 65/6, 65/8 i fragmenty 85/4 i 86/10 obręb W PODSTAWA OPRACOWANIA Uzgodnienia z inwestorem Mapa do celów projektowych Wizja lokalna w terenie Decyzja o warunkach zabudowy nr PPZ.I.9/09 z dnia Decyzja nr DAR UA IX z dnia dot. zmiany zapisów decyzji o warunkach zabudowy 2.6. Postanowienie nr DAR UA IX z dnia prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o warunkach zabudowy 2.7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem 2.9. Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne. 3. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie dotyczy projektu budynku handlowo magazynowego (hala A logistyczna) usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Budy 4 w Łodzi na działkach nr 65/5, 65/6, 65/8 i fragmenty działek 85/4 i 86/10, obręb W - 04 oraz projektu zagospodarowania terenu obejmującego lokalizację tego budynku, utwardzenie terenu, budowę parkingu i komunikacji do obsługi budynku oraz rozbudowę wewnętrznej infrastruktury technicznej (instalacja elektryczna, woda, kanalizacja). W/w działki stanowią część Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. 4. FUNKCJA BUDYNKU I CHARAKTERYSTYKA. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 44,53 x 47,54 m jest projektowany jako budynek o funkcji handlowo magazynowej. Funkcjonalnie podzielony jest na dwie części oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową o odporności REI 60. Część A budynku, część północna o funkcji administracyjno handlowej, dwukondygnacyjna o powierzchni uŝytkowej 1 527,35 m2, mieści pomieszczenia biurowe obsługujące budynek, zaplecze handlowe i informatyczne, salę szkoleniową, laboratorium, archiwa oraz zaplecze sanitarno socjalne dla części administracyjnej oraz dla części magazynowej. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia główna oraz pomieszczenie porządkowe równieŝ znajduje się w tej części budynku. Wejście główne do budynku od strony północnej poprzez przedsionek, wejście pomocnicze od strony wschodniej, bezpośrednio do korytarza (kurtyna powietrzna). Przewidziano równieŝ dodatkowe wejście bezpośrednio do laboratorium i jednego z pomieszczeń biurowych. Układ tej części budynku dwutraktowy z korytarzem po środku, klatka schodowa prowadząca na I piętro zlokalizowana przy wejściu głównym, w środkowej części budynku. Na poziomie I piętra zlokalizowano centralę klimatyzacyjną (nad pomieszczeniem technicznym na parterze), zabudowaną klatkę schodową oraz przestrzeń uŝytkową podzieloną tylko poprzez ściany wymagane ze względów konstrukcyjnych. 3

4 Wentylacja mechaniczna parteru rozprowadzana jest w strefie korytarza w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym. W opracowaniu projektowym zakłada się zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych. Teren przed budynkiem wyprofilowano tak, by wyrównać poziom terenu przed budynkiem z poziomem posadzki w budynku (róŝnica poziomów 2,0 cm). Dostęp dla osób niepełnosprawnych na parter budynku. Część B budynku, część południową o funkcji magazynowej, jednokondygnacyjna o powierzchni uŝytkowej 1 197,34 m2, podzielona jest na dwie równe części, przeznaczone dla dwóch najemców. KaŜda z części posiada wydzieloną chłodnię o powierzchni 100 m2 oraz strefę magazynową i rozładunkową. KaŜda ze stref rozładunkowych posada po 2 doki. Doświetlenie magazynu poprzez świetliki będące jednocześnie klapami dymowymi. Doświetlenie strefy rozładunkowej, będącej miejscem stałej pracy, poprzez przeszklenia we wrotach doków. Część magazynowa przeznaczona jest do magazynowania artykułów spoŝywczych, w zaleŝności od najemcy mogą to być: mięso i jego przetwory, nabiał, ryby lub warzywa i owoce. Obie części budynku stanowią niezaleŝne strefy poŝarowe, mają równieŝ niezaleŝną konstrukcję i są wykonane w innych technologiach. Będą oddzielone od siebie ścianą ogniową murowaną z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm i wyprowadzoną ponad dach budynku. Technologia laboratorium oraz części magazynowo logistycznej opisana w dalszej części opracowania. 4. OPIS KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWY. Część A w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach w konstrukcji stalowej z pokryciem z płyty warstwowej typu SANDWICH Część B - w technologii szkieletowej, ściany i dach w konstrukcji stalowej z pokryciem z płyty warstwowej typu SANDWICH 5.1. FUNDAMENTY. Część A - stanowi ława fundamentowa Ŝelbetowa, wylewana Część B - stopy fundamentowe Ŝelbetowe, wylewane. Słupy mocowane za pomocą kotew mechanicznych ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH. Część A Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm, warstwa styropianu grubości 15,0 cm; w strefie wejściowej ściana osłonowa szklana. ściana ogniowa z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm wymurowana 30,0 cm ponad dach, zwieńczona obróbką blacharską. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 7,5%. Konstrukcja dachu stalowa w postaci płatwi z profili Z 250 opartych na wieńcach Ŝelbetowych w ścianach. Do konstrukcji dachu zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Część B - Konstrukcja budynku (szkieletowa) wykonana zostanie blachownic, mocowanie płyt dachowych za pomocą profili Z 250. Zaprojektowano ryglówkę ścian do mocowana płyt warstwowych osłonowych ściany. 4

5 Ściany - Do konstrukcji zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 100 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 102 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,22 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 7,5%. Do konstrukcji zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Szczegółowe wymiary elementów konstrukcyjnych wg tomu konstrukcja. Odprowadzenie wody z dachu obu części na zewnątrz za rynien ukrytych za attyką budynku i za pomocą rur spustowych. Ściana attykowa części A wykonana z Ŝaluzji elewacyjnych stałych z paneli aluminiowych, części B z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych. Na dachu nie przewiduje się usytuowania Ŝadnych urządzeń technicznych. Wyłaz na dach nad pomieszczeniem klimatyzatora dostępny za pomocą klamer montowanych na ścianie. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zakresie pokrycia ścian i dachu, pod warunkiem zastosowania materiałów o tych samych właściwościach cieplnych i posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ŚCIANY WEWNĘTRZNE Część A ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm; 12,0 cm i 7,5 cm, obustronnie tynkowane tynkiem c.w lub wykończone płytą gipsowo-kartonową, ściany pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i laboratorium do wysokości 2,0 m obłoŝone glazurą lub z inną powierzchnią zmywalną. Część B - ściany chłodni wykonane z płyt warstwowych typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach WARSTWY PODŁOGOWE. Część A Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. Warstwa styropianu pod posadzką 10,0 cm Warstwa wykończeniowa terakota. Poziom posadzki wewnątrz budynku będzie podwyŝszony w stosunku do poziomu wylewki przed wejściem o 2,0 cm. Część B - Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. Warstwa styropianu pod posadzką w pasie o szerokości 1 m wzdłuŝ ścian budynku grubości 10,0 cm; pod chłodniami grubości 15,0cm, pod pozostałą częścią 6,0 cm. Warstwa wykończeniowa beton zatarty na gładko w pomieszczeniu magazynowym; posadzka zmywalna, np. terakota w pomieszczeniu chłodni. Poziom posadzki wewnątrz budynku będzie podwyŝszony w stosunku do poziomu wylewki przed wejściem o 2,0 cm (rampa); poziom placu manewrowego przed rampą obniŝony o 112,0 122,0 cm w stosunku do poziomu posadzki wewnątrz budynku STROP. Część A Strop nad parterem wylewany Ŝelbetowy. Płyta o grubości 18 cm. Warstwa wykończeniowa wg rysunków w tomie architektura, szczegółowe wymiary płyty wg tomu konstrukcja KLATKA SCHODOWA. Część A Klatka schodowa Ŝelbetowa, wylewana. Schody zaprojektowano jako dwubiegowe, wysokość stopni mniejsza niŝ 17,0 cm z balustradą od strony duszy i pochwytem od strony ściany. Klatka schodowa obudowana ścianą REI60, drzwi do klatki w odporności EI30, napowietrzanie klatki 5

6 schodowej przez drzwi pośrednio przez przedsionek, oddymianie klatki poprzez klapę dymową. Warstwa wykończeniowa i wymiary wg rysunków. Balustrady. Balustrada aŝurowa, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub w kolorze jasnoszarym. Balustrada od strony duszy schodów montowana na stopniach i spocznikach. Od strony ściany projektowane pochwyty stalowe mocowane w ścianach w odległości 5,0 cm od lica wykończonej ściany. Balustrady i pochwyty montowane w ten sposób, by szerokość biegu wyniosła minimum 120 cm, a szerokość spocznika wyniosła 150 cm. Balustrady na wysokości 110cm NADPROśA. Część A Wylewane monolityczne Ŝelbetowe. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci nadproŝy z belek prefabrykowanych Ŝelbetowych typu L SCHODY ZEWNĘTRZNE I RAMPA ZAŁADUNKOWA Część A Zarówno wejście główne, jak i wejście boczne do budynku na poziomie parteru. RóŜnica poziomów między poziomem parteru, a chodnikiem przed wejściem wynosi 0,02. Część B - Przy dokach rozładunkowych w ścianie południowej zaprojektowano rampę załadunkowo rozładunkową o powierzchni 118,87 m2 (łącznie ze schodami). Rampę i schody zaprojektowano jako Ŝelbetowe wylewane lub wykonane z prefabrykatów. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci rampy o konstrukcji stalowej. Powierzchnia rampy wykończona wylewką betonową malowaną farbą antypoślizgową. Balustrada schodów aŝurowa, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub w kolorze jasnoszarym ZADASZENIE WEJŚĆ I RAMPY Zadaszenia nad wejściami stanowi przedłuŝenie dachu głównego budynku. Zadaszenie rampy załadunkowej równieŝ stanowi przedłuŝenie dachu głównego. Konstrukcji z dwuteowników HEA180 i HEA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Część A Okna z profili PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe główne z PCV, dwuskrzydłowe, przeszklone, rozwierane, umieszczone w ścianie osłonowej, kolor biały, pozostałe; Drzwi zewnętrzne z PCV, przeszklone z naświetlem lub bez, kolor biały; drzwi wewnętrzne w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne - typowe i indywidualne wg wykazu stolarki drzwiowej. Drzwi klatki schodowej i holu wejściowego EI30. Część B Wrota doków załadunkowych - o wymiarach 3,0 x 3,5 m, wrota segmentowe, w kolorze białym z elementami przeziernymi o powierzchni nie mniejszej niŝ 4,0 m2 w kaŝdym z wrót; Drzwi zewnętrzne stalowe w kolorze białym; Drzwi chłodni z izolacją termiczną w kolorze białym; Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunku WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE. Część A Ściany - tynk i malowanie w kolorze białym; Cokół płytka klinkierowa w kolorze szarym; Dach płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w kolorze białym; 6

7 Attyka śaluzje elewacyjne attyki w kolorze Ŝółtym; konstrukcja attyki w kolorze RAL 9010 malowana farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Schody zewnętrzne wylewka betonowa malowana farbą antypoślizgową w kolorze szarym. Część B Ściany - Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie płyt warstwowych w kolorze białym; Cokół płytka klinkierowa w kolorze szarym; Stalowe elementy konstrukcyjne - malowane w kolorze RAL 9010; Dach płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w kolorze białym; Zadaszenie nad rampą załadunkową - pokrycie - płyta warstwowa w kolorze białym; konstrukcja profile w kolorze RAL 9010 malowane farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Attyka - Blacha attyki w kolorze Ŝółtym; konstrukcja attyki w kolorze RAL 9010 malowana farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Rampa wylewka betonowa malowana farbą antypoślizgową w kolorze szarym. Balustrady zewnętrzne aŝurowe, o wysokości 110 cm, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub ciemnoszarym. Rynny i rury spustowe - z PCV w kolorze białym lub jasnoszarym. Teren przed wejściami kostka betonowa, w kolorze szarym, grubość 6,0 cm; krawęŝnik typu lekkiego; alternatywnie nawierzchnia asfaltowa; strefa dostaw nawierzchnia asfaltowa WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. Część A Ściany - tynk c.w., ściany pomieszczeń socjalnych, sanitariatów oraz laboratorium do wysokości 2,0 m pokryte glazurą lub innym materiałem o powierzchni zmywalnej; powyŝej oraz ściany pozostałych pomieszczeń malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; Podłogi terakota lub gres w kolorze jasnoszarym; w korytarzu podłoga antypoślizowa Sufit na parterze sufit podwieszany na wysokości 3,0 m, instalacje wewnętrzne (kable elektryczne, rury wentylacji mechanicznej, itp.) poprowadzone w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem Klatka schodowa i hol wejściowy podłoga gres lub terakota o powierzchni antypoślizgowej w kolorze ciemnoszarym, ściany do wysokości 1,50 m glazura w kolorze jasnoszarym; powyŝej tynk c.w. malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; balustrada aŝurowa ze stali nierdzewnej w kolorze aluminium lub malowana na kolor jasnoszary; pochwyty z rurek ze stali nierdzewnej, kolor jw., mocowane w ścianach w odległ. 5,0 cm od lica wykończonej ściany. Balustrady i pochwyty na wys. 110cm. Drzwi wewnętrzne płycinowe, typowe lub indywidualne, drzwi sanitariatów z kratką wentylacyjną o powierzchni nie mniejszej niŝ 0,22 m2 Część B Ściany i sufit - Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie płyt warstwowych w kolorze białym (alternatywnie w kolorze jasnoszarym). Słupy i rygle - Stalowe elementy konstrukcyjne malowane w RAL 9010 Podłogi beton zatarty na gładko w części magazynowej, powierzchnia zmywalna w chłodni IZOLACJA TERMICZNA. Część A Zaprojektowano ściany ocieplone warstwą styropianu o grubości 15,0 cm. Na dachu zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 12,0 cm. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styropianu o grubości 10,0 cm. Część B Zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10,0 cm dla ścian i 12,0 cm dla dachu. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styropianu o grubości 10,0 cm 7

8 w pasie o szerokości 1 m wzdłuŝ ścian budynku, pod chłodniami grubości 15,0cm, pod pozostałą częścią 6,0 cm INSTALACJE. Część A Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, sygnalizacji poŝaru, odgromową. Część B - Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, wentylacji grawitacyjnej WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA. Część A Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i klimatyzacji z centralą umieszczoną w pomieszczeniu technicznym na poziomie I piętra. Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do poszczególnych pomieszczeń w korytarzu, kanały zgrupowane w przestrzeni między aŝurowym sufitem podwieszanym, a stropem. Lokalizacja wyrzutni i czerpni wg rysunków. Część B - Wentylacja grawitacyjna zrealizowana poprzez wywiewki dachowe w ilości wg rysunków architektonicznych. 6. ZAGADNIENIA PPOś Powierzchnia, wielkość i ilość kondygnacji. Przedmiotem opracowania jest budowa budynku handlowo magazynowego hali A logistycznej usytuowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Budy 4 na działce nr 85/4. Powierzchnia zabudowy: 2 105,40 m 2 Powierzchnia wewnętrzna: 2 717,74 m 2 Wysokość maksymalna: 8,50 m Ilość kondygnacji: Odległość od obiektów sąsiadujących. Budynek usytuowany na terenie nieruchomości w sąsiedztwie ul. Budy 4. W najbliŝszym sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się odpowiednio: Parterowa hala handlowo - magazynowa o powierzchni zabudowy około m 2, w odległości 46,0 m od projektowanego budynku Parterowy budynek trafostacji o powierzchni zabudowy około 81 m 2 w odległości 12,0 m od projektowanego budynku. Jest to budynek o konstrukcji murowanej, od strony hali znajdują się drzwi wejściowe do tego budynku Budynek dla obsługi kontroli wjazdów i wyjazdów o powierzchni zabudowy 6 m 2 w odległości 8,0 m od projektowanego budynku, budynek wykonany z płyt warstwowych typu Sandwicz wg danych producenta materiał NRO; odporność ogniowa RE Parametry poŝarowe występujących substancji palnych. Nie dotyczy Kategoria poŝarowa budynku. Budynek podzielony jest na dwie strefy poŝarowe. Strefy oddzielone od siebie ścianą ogniową murowaną z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm wyniesioną ponad dach budynku (REI 60). Część A administracyjno - handlowa zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZLIII. Część B - magazynowa zalicza się do kategorii PM o gęstości obciąŝenia do 1000 MJ/m Ocena zagroŝenia wybuchem. Nie dotyczy. 8

9 6.6. Podział obiektu na strefy poŝarowe Obiekt stanowi dwie strefy poŝarowe oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową REI Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Część A - klasa D odporności poŝarowej, budynek niski. Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu "D" R 30 ( - ) R E I 30 E I 30 ( - ) ( - ) Część B - klasa E odporności poŝarowej, budynek parterowy, wyposaŝony w klapy oddymiające Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu "E" ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., Budynek powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Wymagana odporność ogniowa pokrycia dachu płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (rdzeń o grubości 120) wynosi REI Warunki ewakuacji. Ewakuacja z części A administracyjno - handlowej odbywa się poprzez dwa wyjścia jedno w ścianie północnej, drugie w ścianie wschodniej. Ewakuacja poprzez hol wydzielony ścianami REI60 i drzwiami EI30. Ewakuacja z poziomu I piętra poprzez wydzieloną ścianami REI60, oddymianą klatkę schodową i przedsionek. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne: bezpieczeństwa i ewakuacyjne. Ewakuacja z części B magazynowej, z kaŝdej części odbywa się analogicznie, poprzez drzwi w ścianie południowej z pomieszczeń bezpośrednio na rampę zewnętrzną przy budynku oraz poprzez drzwi w ścianie ogniowej do strefy poŝarowej ZLIII Sposób zabezpieczenia poŝarowego instalacji uŝytkowych. Przejścia instalacyjne przez stropy i ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60 naleŝy zabezpieczyć systemowo w tej samej klasie odporności Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie. Część A - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach Główny wyłącznik prądu Hydrant wewnętrzny 25 Drzwi dymoszczelne EI30 w klatce schodowej i holu wejściowym Klapa oddymiająca o powierzchni czynnej nie mniejszej niŝ 1,0 m2 OBLICZENIA CZĘŚĆ A 9

10 Wskaźnik procentowy α = 5 % α = 5 % Powierzchnia klatki schodowej F = 18,91 m2 Powierzchnia czynna klapy dymowej A cz = 0,95 m2 Przyjęto powierzchnię czynną klapy dymowej A cz = 1,00 m2 Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 Powierzchnia geometryczna klapy dymowej A g = 1,58 m2 Przyjęto klapę dymową o wymiarach A gk = 1,80 m2 Analogiczne rozwiązanie stanowi klapa dymowa ze spoilerami o powierzchni geometrycznej 100 x 150 (1,50 m2) i powierzchni czynnej oddymiania 1,01 m2 Powierzchnia otworów kompensacyjnych A kp = 2,34 m2 Przyjęto drzwi o wymiarach (2,40 m2) Nad klatką schodową zaprojektowano klapę dymową o wymiarach 100x150 cm ze spoilerami, powierzchnia czynna klapy wynosi 1,01 m2. Napowietrzanie klatki zrealizowanie poprzez drzwi wejściowe pośrednio przez hol wejściowy. Powierzchnia napowietrzania 2,4 m2. Część B - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Główny wyłącznik prądu Hydranty wewnętrzne 52 Klapy oddymiające o łącznej powierzchni czynnej 6,0 m2 dla kaŝdego magazynu OBLICZENIA CZĘŚĆ B Grupa projektowa budynku GP=% PoŜądania warstwa wolna od dymu 0,5 H Wskaźnik procentowy α = 1 % α = 1 % Powierzchnia poddachowa magazynu F = 598,67 m2 Powierzchnia czynna klapy dymowej A cz = 5,99 m2 Przyjęto dwie kalpy dymowe kaŝda: A cz = 3,00 m2 Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 Powierzchnia geometryczna klapy dymowej A g = 5,0 m2 Przyjęto klapę dymową o wymiarach 240 x 240 A gk = 1,80 m2 Analogiczne rozwiązanie stanowi klapa dymowa ze spoilerami o powierzchni geometrycznej 150 x 300 (4,50 m2) i powierzchni czynnej oddymiania 3,15 m2 Powierzchnia otworów kompensacyjnych A kp = 11,70 m2 Przyjęto drzwi o wymiarach i wrota o wymiarach 300 x 350 (1,8 + 10,5 = 12,30 m2) Nad kaŝdą powierzchnią magazynową zaprojektowano po dwie klapy dymowe o wymiarach 150 x 300 cm kaŝda ze spoilerami, powierzchnia czynna kaŝdej z klap wynosi 3,15 m2. Napowietrzanie magazynów zrealizowanie poprzez drzwi wejściowe ewakuacyjne oraz jedne wrota załadunkowe dla kaŝdego z magazynów. Powierzchnia napowietrzania 12,3 m2 dla kaŝdego magazynu. MoŜliwe jest zastosowanie produktów analogicznych, pod warunkiem zastosowania rozwiązań o tych samych parametrach WyposaŜenie w gaśnice. WyposaŜenie budynku w gaśnice wymagane 2 kg środka gaśniczego (3 dm3) na kaŝde 100m2 powierzchni uŝytkowej budynku, zarówno w części A i B. Podręczny sprzęt gaśniczy naleŝy umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy hydrantach Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŝaru. 10

11 Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s. W sąsiedztwie budynku znajdują się istniejące hydranty, jeden w odległości 50m w ul. Budy, drugi w odległości 67m na terenie inwestora po stronie zachodniej budynku Drogi poŝarowe. Projektowany budynek znajduje się w odległości 10,4 m od istniejącego wjazdu na teren ŁRH Zjazdowa, będącego jednocześnie drogą poŝarową dla całego terenu targowiska. Dodatkowo od strony południowej przylega do projektowanego placu załadunkowego, który stanowić moŝe dojazd wozu straŝackiego. 7. ZAGADNIENIA SANEPID. Część A Ta część budynku, o funkcji administracyjno handlowej, w całości przeznaczona jest na stały pobyt ludzi powierzchnie biurowe. Wszystkie pomieszczenia biurowe zostały doświetlone światłem dziennym, zgodnie z warunkami technicznymi. W części parteru zaprojektowano zespół sanitariatów męskich, damskich i jeden dla niepełnosprawnych. W tej części budynku zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych. W tej części budynku znajdują się równieŝ pomieszczenia socjalne (po jednym dla kaŝdego magazynu) i sanitarne (po dwa oczka dla kaŝdego magazynu) dla części magazynowej. Pomieszczenia dostępne są bezpośrednio z pomieszczenia magazynowego. Część B - Ta część budynku, o funkcji magazynowej, przeznaczona jest na stały pobyt ludzi tylko w strefie rozładunku i ta część została doświetlona światłem dziennym poprzez przeszkolenia we wrotach rozładunkowo załadunkowych. Powierzchnia doświetlenia zgodnie z warunkami technicznymi. Dodatkowo strefa magazynowa doświetlona poprzez świetliki. Pomieszczenia sanitariatów i socjalne zlokalizowane części A budynku, dostępne są bezpośrednio z pomieszczenia magazynowego. Z kaŝdego magazynu wydzielona jest chłodnia o temperaturze około 2 O C przeznaczona do składowania mięsa lub nabiału (w zaleŝności od najemcy), ale nigdy jednocześnie. Istnieje moŝliwość przystosowania tej chłodni dla potrzeb składowania ryb. W pomieszczeniu magazynowym będą składowanie: wędliny, warzywa, owoce przechowywane w skrzyniach plastikowych, siatkowych lub drewnianych. AranŜacja magazynu i podział na strefy składowania poszczególnych produktów leŝy po stronie najemcy. AranŜacja magazynu musi być zgodna z warunkami technicznymi oraz przepisami BHP. 8. TECHNOLOGIA PoniŜej wyciąg z technologii budynku nowe usługi będące wynikiem realizacji projektu Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie województwa łódzkiego poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku pozwoli na to, iŝ firma, uczestnik klastra będzie mogła sprawnie, automatycznie poprzez rękaw załadunkowy przetransportować artykuły spoŝywcze na halę sprzedaŝową, jak równieŝ będą miały moŝliwość korzystania z doków załadunkowych zlokalizowanych wewnątrz hali z układem drogowym. Usługa ta znacznie podniesie, jakość i szybkość rozładunku/załadunku towarów. Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku będzie mieć bezpośredni wpływ na: - podwyŝszenie i ujednolicenie jakości towarów, 11

12 - zwiększenie moŝliwości sprzedaŝy, - większą efektywność i sprawność procesu załadunku, - wyeliminowanie zewnętrznych czynników wpływających na pogorszenie jakości produktów takich jak: śnieg, deszcz, mróz, - szybsze i łatwiejsze przygotowanie załadunku towarów do klienta, Dodatkowo zastosowanie doków załadunkowych pozwoli na optymalizację procesu jednoczesnego załadunku kilku środków transportu produktami pochodzącymi od jednego producenta. Rozwiązanie to jest bardzo istotne w przypadku dostaw na czas. Podsumowując usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku pozwoli na standaryzację jakości produktów w stosunku do sytuacji obecnej Usługa zdalnego samoobsługowego zamawiania towarów Usługa ta stanowi innowację na rynku, gdyŝ umoŝliwia elektroniczne zamówienie przez potencjalnych klientów towarów oferowanych przez róŝne przedsiębiorstwa. Obecnie kaŝdy z klientów przyjeŝdŝa na rynek hurtowy Zjazdowa, aby wybrać, kupić produkty, a następnie dostarczyć je do sklepu, w większości własnym transportem. Nowa usługa poprzez zastosowanie rozwiązania informatycznego pozwoli na elektroniczne zamówienie towarów wraz ze wskazaniem ilości, tak aby klient mógł wysłać kierowcę po przygotowane zamówienie, bez konieczności poszukiwania towarów. Koncepcja zakłada równieŝ dostarczenie towaru bezpośrednio do klienta. Bardzo waŝną rzeczą jest fakt, iŝ elektroniczne zamówienie towaru zapewni klientowi gwarancję dostawy produktu najwyŝszej jakości. Zakładane jest równieŝ umoŝliwienie elektronicznego dokonywania płatności przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Usługa zdalnego samoobsługowego zamawiania towarów pozwoli na standaryzację procesu obsługi klientów w przedsiębiorstwach będących członkami klastra Usługa udostępniania komór chłodniczych Celem wprowadzenia nowej usługi udostępniania komór chłodniczych jest zapewnienie idealnych warunków przechowywania Ŝywności przeznaczonej do sprzedaŝy, celem zachowania najwyŝszej jakości i jednorodności towarów, a tym samym utrzymanie wspólnych standardów jakości. Racjonalne przechowywanie artykułów spoŝywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłuŝej cechy świeŝości i zdatności do konsumpcji. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposaŝone chłodnie. Chłodnie, które udostępniać będzie Łódzki Klaster Zjazdowa będą umoŝliwiać przechowywanie towaru w zapleczu klastra w idealnych warunkach. Bardzo istotnym elementem jest równieŝ właściwy proces schładzania mięsa i ryb, którego celem jest zwolnienie szybkości przebiegu procesów biochemicznych a tym samym zabezpieczenie ich przed zepsuciem. Celem wprowadzenia usługi udostępniania komór chłodniczych jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości produktów, które będą sprzedawane równieŝ pod wspólną marką oraz ujednolicenie standardów jakości produktów Usługa badawcza Rezultatem realizacji przedmiotowego projektu będzie nowa usługa badawczo-projektowa, która prowadzona będzie przez koordynatora klastra we współpracy z jednostkami naukowymi. 12

13 W ramach prac badawczych prowadzone będą badania w zakresie koordynacji i ulepszania procesu magazynowania i dystrybucji artykułów spoŝywczych. Zaistniała potrzeba unowocześniania systemów pakowania Ŝywności dla przedłuŝenia jej trwałości natomiast najprzeróŝniejsze wzornictwo opakowań spełnia role marketingową. NiezaleŜnie od stosowanej w procesie technologicznym metody utrwalania Ŝywności, jego trwałość w duŝym stopniu zaleŝy od właściwego opakowania, a więc od doboru odpowiedniego rodzaju tworzywa oraz konstrukcji dla przewidywanych warunków i okresu składowania. Warunki, w jakich przechowywane są artykuły spoŝywcze mają duŝe znaczenie dla trwałości produktów jak równieŝ wpływają bezpośrednio na rodzaj opakowania. Zadania stawiane przed nowoczesnym opakowaniem Ŝywności: Identyfikacja produktu Informacja o produkcie Ochrona przed zanieczyszczeniem, zakaŝeniem PrzedłuŜenie trwałości przy zachowaniu jakości produktu Zapewnia markę i działa marketingowo. Dział badawczo-projektowy prowadzić będzie prace projektowe w zakresie oznakowania gamy produktów stanowiących markę regionalną oraz w zakresie koordynacji i ulepszania procesów pakowania, magazynowania i dystrybucji gamy produktów stanowiących w przyszłości markę regionalną Usługa szkoleniowa Usługi szkoleniowe mają na celu rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, wiedzy i kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej obecnych i przyszłych uczestników klastra w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności. Usługa szkoleniowa, której zakres będzie dostosowywany do potrzeb uczestników klastra pozwoli na: - organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami klastra, - podniesienie jakości wiedzy z zakresu polityki sprzedaŝowej, marketingowej, dystrybucyjnej firm uczestniczących w klastrze, - podniesienie jakości wiedzy z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój działalności, - zaspokojenie potrzeb rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach naleŝących do klastra, - ułatwianie dostępu członkom klastra do wiedzy w zakresie szeroko rozumianego konsultingu, - uzgodnieniu i wdraŝaniu wspólnych standardów technicznych dla produktów, - promowanie nowych rozwiązań klastra, które pozwolą na zaoszczędzenie zasobów naturalnych, - promowanie innowacyjności produktowej, procesowej, jak równieŝ organizacyjnej czy marketingowej. Zaspokajanie powstałych w wyniku realizacji projektu potrzeb pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw będących członkiem klastra Zjazdowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w myśl zasady, Ŝe o sukcesie w kaŝdej organizacji decydują zatrudnieni w niej ludzie. Ludzie zaś pracują skutecznie tylko wtedy, gdy są przekonani do tego, co robią. 9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR: Powierzchnia zabudowy: 2 105,40 m 2 Powierzchnia całkowita: 2 970,47 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 2 724,69 m 2 13

14 Kubatura: ,79 m 3 CZĘŚĆ A ADMINISTRACYJNO HANDLOWA PARTER 0.1 hol 19,22 m klatka schodowa 18,91 m komunikacja 94,41 m pomieszczenie informatyczne/sala sprzedaŝy 59,54 m pom. socjalne budynku 59,52 m biuro budynku 63,25 m pom. biurowe magazynu nr 2 38,52 m archiwum magazynu nr 2 17,24 m pom. socjalne magazynu nr 2 20,27 m pom. porządkowe 5,34 m toaleta męska 24,25 m toaleta dla niepełnosprawnych 4,60 m toaleta damska 14,50 m toaleta magazynu nr 2 9,45 m toaleta magazynu nr 1 9,42 m pomieszczenie techniczne 15,85 m pom. socjalne magazynu nr 1 20,54 m archiwum magazynu nr 1 27,54 m pom. biurowe magazynu nr 1 50,45 m zaplecze badawczo - projektowe 79,55 m zaplecze szkoleniowo badawcze 121,31 m 2 RAZEM: 773,68 m 2 CZĘŚĆ A ADMINISTRACYJNO HANDLOWA I PIĘTRO 1.1 klatka schodowa 4,87 m komunikacja 61,50 m poddasze uŝytkowe 1 308,10 m pomieszczenie techniczne 36,57 m poddasze uŝytkowe 2 342,63 m 2 CZĘŚĆ B MAGAZYNOWA RAZEM: 753,67 m strefa magazynowa nr 1 433,34 m chłodnia magazynu nr 1 101,50 m strefa rozładunkowa magazynu nr 1 63,94 m strefa rozładunkowa magazynu nr 2 63,94 m chłodnia magazynu nr 2 101,50 m strefa magazynowa magazynu nr 2 433,34 m 2 RAZEM: 1 197,34 m 2 Szczegółowy wykaz powierzchni pomieszczeń zawarto na rzutach budynku w części architektura 14

15 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGET. CZĘŚCI A ADMINISTRACYJNO -HANDLOWEJ WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Ściana projektowana z bloczków z betonu komórkowego, docieplona styropianem o gr. 15 cm: RT= 0,13(Rsi) + 0,24/0,38 + 0,15/0, ,04(Rse) = 4,14 m 2 K/W U=1/RT= 0,24 W/m 2 K Uc=U+ U Uc= 0,24 + 0,05= 0,29 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE DACHU Na konstrukcji stalowej przekrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 157 mm.: Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 15cm wynosi : U = 0,18 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PODŁOGI NA GRUNCIE (A) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 10 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,05 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,10/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 4,08 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(4,08+0,5)= 0,22 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZĘŚCI B MAGAZYNOWA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Ściana z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 102 mm. Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 10cm wynosi : U = 0,22 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE DACHU Na konstrukcji stalowej przekrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 157 mm.: Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 15cm wynosi : U = 0,18 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PODŁOGI NA GRUNCIE Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A1) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla drugiej strefy (przyjęto szerokość strefy drugiej 40 cm) 6 cm styropianu. RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,7 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,06/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 2,07 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(2,07+3,0)= 0,20 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A2) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 10 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,7 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,10/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 2,96 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(2,96+0,5)= 0,29 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A3) 15

16 Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 15 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,05 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,15/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 4,08 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(4,08+0,5)= 0,22 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K 10.3 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE Współczynnik przenikania ciepła przeszkleń i drzwi zewnętrznych zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) nie moŝe przekraczać wartości Umax=1,8 W/m 2 K. ZałoŜono montaŝ przeszkleń o współczynniku przenikania ciepła U=1,6 W/m 2 K. Udział powierzchni okien oraz przegród przezroczystych w powierzchniach ścian zewnętrznych nie przekracza 50%. Zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, współczynnik przepuszczalności energii całkowitej przegród szklanych nie moŝe być większy niŝ 0,5. JeŜeli przeszklenie zastosowane w budynku nie będzie spełniało powyŝszego warunku naleŝy zamontować urządzenia przeciwsłoneczne takie by spełnić warunek z pkt powołanego rozporządzenia. Odstąpić od instalacji urządzeń przeciwsłonecznych moŝna wyłącznie w oknach potrójnie szklonych z powłoką selektywną. Doboru rodzaju przeszklenia oraz ewentualnie potrzebnych urządzeń przeciwsłonecznych naleŝy dokonać na etapie projektu wykonawczego. Opracowała: Paulina Bednarska 16

17

18

19

20

21

22

23

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: I. część opisowa 1. Opis budowlany. 2. Tabela obliczenia robót ziemnych do P.T. dróg 3. Oświadczenia, uprawnienia oraz izby projektantów. II. część rysunkowa 1. Rys.

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu

OPIS TECHNICZNY. projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu OPIS TECHNICZNY projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu 1. Dane ogólne : 1.1. Zamawiający : Gmina Pisz 12 200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo