Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym"

Transkrypt

1 Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym Wiktor Kozłowski Sp. z o.o. Krzysztof Cygan PGE Elektrownia Opole S.A Bełchatów 1

2 Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym Plan prezentacji 1.Potencjał i dostępność słomy w Polsce 2.Słoma logistyka 3.Energetyczne wykorzystanie słomy w DONG Energy 4.Energetyczne wykorzystanie słomy w PGE Elektrowni Opole S.A. 5.Wnioski, podsumowanie, bariery Bełchatów 2

3 Pozyskanie słomy w Polsce w 2009 r. W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost produkcji słomy zbóż podstawowych przy zbliżonej powierzchni zasiewu. Kolejne lata Produkcja słomy zbóż podstawowych Powierzchnia upraw zbóż podstawowych Źródło: GUS mln ton 18,4 21,0 22,4 19,7 23,1 25,4 tys. ha Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2009 r. pozyskano ok. 29 mln ton słomy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. Zbiory uzyskano z powierzchni 8,2 mln ha zasiewu zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, co daje średni plon słomy w skali kraju na poziomie 3,5 ton/ha. Powyższe dane nie uwzględniają słomy uzyskanej z upraw rzepaku i rzepiku, których łączna powierzchnia zasiewu w Polsce w 2009 r. wyniosła 810 tys. ha. W praktyce tylko nadwyżki słomy mogą być wykorzystane na cele energetyczne, ponieważ część musi pokryć zapotrzebowanie na cele rolnicze, tj. na cele ściołowe, paszowe i nawozowe. Wielkość nadwyżek słomy zależy od struktury użytkowania gruntów, struktury zasiewów, wielkości gospodarstw oraz obsady i sposobu chowu zwierząt gospodarskich. Szacuje się, że w latach w Polsce średnioroczne nadwyżki słomy wyniosły 7,6 mln ton. Natomiast w 2009 r. nadwyżki wyniosły 10,2 mln ton. Ponadto możliwość upraw energetycznych podobnych do słomy takich jak miscant, sorgo, itp Bełchatów 3

4 Produkcja i nadwyżki słomy w Polsce w 2009 r. Stosunek zbioru słomy do powierzchni województwa [tys. ton / 1000 km²] poniżej powyżej 135 2,03 0,56 Zachodniopomorskie 0,85 0,00 Lubuskie Zbiory słomy w Polsce w 2009 r. [mln ton] 2,12 0,46 3,80 Dolnośląskie Nadwyżki do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania w 2009 r. [mln ton] szacunek wg wskaźników, 0 Gradziuk r. 1,43 1,12 Wielkopolskie 0,70 Pomorskie 1,45 2,06 1,01 Kujawsko- Pomorskie 0,75 Opolskie 0,81 2,13 Śląskie 0,52 1,60 0,77 Warmińsko- Mazurskie 0,84 Łódzkie 3,08 0,70 0,80 Mazowieckie 0,20 Świętokrzyskie 1,03 0,50 Małopolskie 0,90 1,35 0,00 Podlaskie 3,55 0,25 Podkarpackie 1,74 Lubelskie Bełchatów 4

5 Transport słomy w postaci bel i peletów Słoma w belach Pelety słomowe L1 = 1,3 m L3 = 2,4 m L2 = 1,2 m L = max 50 mm Gęstość nasypowa ok. 135 kg/m³ Ograniczenia Dopuszczalna objętość ładunku Zestaw transportowy Samochód ciężarowy z przyczepą (24 bele, 12 bel na skrzyni ładunkowej samochodu i 12 bel na przyczepie) Masa, objętość ładunku ok. 12,1 ton, 90 m³ Gęstość nasypowa ok. 650 kg/m³ Ograniczenia Dopuszczalna masa ładunku Zestaw transportowy Samochód ciężarowy samowyładowczy (masa ładunku ok ton w zależności od masy własnej pojazdu) Masa, objętość ładunku ok. 25 ton, 38 m³ Bełchatów 5 Ilość energii ok. 176 GJ/samochód Ilość energii ok. 425 GJ/samochód

6 Porównanie kosztów transportu Koszt transportu słomy 12,0 10,0 ] J 8,0 ł/g [z t z6,0 s o K 4,0 Pelety słomowe Słoma w belach Parametr Wartość opałowa Gęstość nasypowa Jedn. Słoma w belach Pelety słomowe MJ/kg 14,5 17,0 kg/m³ Masa ładunku t 12,1 25 Cena (w jedną stronę) Założenia do obliczeń zł/km 4,5 4,5 2,0 0, Odległość [km] Słoma w belach Pelety słomowe 4-5 zł/gj 4-5 zł/gj km km Bełchatów 6

7 Transport do magazynów pośrednich Magazyny pośrednie (sterta max 1000 m² lub 5000 m³) Logistyka Transport z magazynów pośrednich do peleciarni Prasowanie Peleciarnia Magazyny na terenie EC/EL Pelety słomowe Prasowanie Transport do magazynów pośrednich Słoma w belach Magazyny pośrednie (sterta max 1000 m² lub 5000 m³) Transport z magazynów pośrednich do magazynu na terenie EC/EL Transport z peleciarni do magazynów na terenie EC/EL Do spalania Magazyny na terenie EC/EL Mielenie Rozdrabnianie Bełchatów 7

8 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Kocioł główny - pyłowy, przepływy Bensona na parametry nadkrytyczne z palnikami narożnymi wielopaliwowymi umożliwiającymi spalanie do 100% peletów drzewnych, Kocioł słomowy z rusztem wibracyjnym opalany słomą w postaci bel, Dwie turbiny gazowe 2 x 55 MWe, Turbozespół parowy, Zużycie peletów w kotle głównym ok. 300 tys. ton/a, Zużycie słomy w kotle rusztowym ok. 150 tys. ton/a Słoma Gaz ziemny Gaz ziemny Olej opałowy Pelety drzewne (max 70%) Kocioł biomasowy Kocioł Główny 580/600/300 bar Turbina parowa Ciepło Energia elektryczne Parametry bloku Avedøre 2 Parametr Jedn. Wartość Ciśnienie pary (główny/rusztowy) bar 305/310 Temperatura pary (główny/rusztowy) ºC 582/545 Wydajność (główny/rusztowy) t/h 1067/144 Sprawność elektryczna % 49 Sprawność kotła głównego System oczyszczania spalin Moc elektryczna netto (z turbinami gazowymi/bez turbin gazowych) % 96* - MWe SCR, ESP, IOS, Filtr workowy 585/435 (kondensacja) 505/365 (ciepłownictwo) Gaz ziemny Energia elektryczne * 100% obciążenia na paliwie gazowym, Wu=48,3 MJ/kg Bełchatów 8

9 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Zakres dostosowania kotła węglowego do spalania peletów: Dostosowanie trzech młynów rolkowo-misowych, systemu powietrza pierwotnego i pyłoprzewodów do mielenia peletów i podawania pyłomieszanki do kotła. Dokonano jedynie nieznacznych modyfikacji w celu wyeliminowania ryzyka pożaru i wybuchu i obniżając temperaturę pracy młynów. Modernizacja układu palnikowego (3 z 4 poziomów, tj. 12 z 16 palników) dostosowując je do spalania pyłu biomasowego, Realizacja gospodarki biomasą (węzeł przyjęcia peletów dostarczanych drogą morską, węzeł magazynowy - dwie hale magazynowe każda o pojemności 18 tys. ton, w pełni zautomatyzowany silos o pojemności 15 tys. ton), Włączenie ciągu podawania peletów w istniejący ciąg podawania węgla, Realizacja instalacji dozowania popiołu lotnego (2005 r.) dwie linie o wydajności 8 t/h każdy, w skład której wchodzą: silos o pojemności 420 m³, układ pneumatycznego wtrysku do kotła, Realizacja największego na świecie silosu magazynowego na pelety (zakończenie prac grudzień 2010 r.). Pojemność silosu tys. m³, wysokość silosu - 45 m, średnica silosu - 70 m Bełchatów 9

10 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Blok z kotłem na parametry nadkrytyczne pierwotnie zaprojektowanym do spalania węgla kamiennego Lata 90 Decyzja o budowie nowego bloku Avedøre 2 z kotłem na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, Rok 1997 Rozpoczęcie budowy kotła węglowego, zastąpienie węgla gazem w trakcie prac budowlanych, Rok 2001 Uruchomienie bloku Avedøre 2 składającego się z kotła rusztowego opalanego słomą, 2 turbin gazowych oraz kotła głównego na parametry nadkrytyczne (kocioł główny pierwotnie w 100% opalany gazem ziemnym i olejem opałowym), Rok 2003 Modernizacja kotła w celu dostosowania do spalania peletów wraz z budową gospodarki biomasowej, jednocześnie zachowując możliwość spalania gazu i oleju w niezmienionym zakresie, Rok 2005 Uruchomienie instalacji dozowania popiołu lotnego ze spalania węgla celem zminimalizowania negatywnego wpływu biomasy na pracę kotła (zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych, korozja, dezaktywacja SCR). Roczne zużycie peletów w kotle głównym ok. 300 tys. ton, Roczne zużycie słomy w kotle rusztowym ok. 150 tys. ton, Stopień wykorzystania paliw w Avedøre 2 na poziomie 94%, Spalając 100% peletów kocioł główny jest w stanie osiągnąć do 70%MCR Bełchatów 10

11 Bloki nr 3, 4 elektrociepłowni Studstrup Współspalanie słomy z węglem Rok 1984 Uruchomienie bloku nr 3, Rok 1995 Uruchomienie bloku nr 4, Lata Pierwsze próby współspalania słomy z węglem w bloku nr 1 (obecnie wycofany z eksploatacji), Rok 2002 Modernizacja bloku numer 4, Rok 2005 Modernizacja bloku numer 3. DZIŚ Wielopaliwowe kotły bloków nr 3, 4 z palnikami biomasowo-węglowo-olejowymi. Roczne zużycie słomy w kotłach ok.150 tys. ton. Maksymalna wydajność węzła przygotowania sieczki wynosi 20 t/h, co odpowiada 10% strumienia energii w paliwie do kotła przy jego nominalnej wydajności. Słoma magazynowana jest w zamkniętej hali magazynowej (pojemność 1100 bel Hestona), wyposażonej w automatyczną suwnicę. Słoma podawana jest 4-ma ciągami, każdy wyposażony w rozdrabniacz i młyn młotkowy. Parametry bloków nr 3, 4 Parametr Jednostka Wartość Moc zainstalowana MWe/MWt 2 x 350/455 Ciśnienie pary bar 240 Temperatura pary ºC 540 Wydajność kotłów t/h 2 x 1000 Moc cieplna kotłów System oczyszczania spalin MWt 2 x Elektrofiltr, IOS, SCR (2007) Bełchatów 11

12 Bloki nr 3, 4 elektrociepłowni Studstrup - Studstrupværket Zakres modernizacji: Każdy z dwóch kotłów jest wyposażony w 24 palniki wirowe (4 rzędy po 6 palników) 2 rzędy na przedniej i 2 na tylnej ścianie kotła. Do spalania słomy w każdym z kotłów dostosowano 4 środkowe palniki umieszczone w górnym rzędzie na tylnej ścianie kotła. W każdym z modernizowanych palników przesunięto lancę olejową oraz skaner płomienia w sposób pozwalający na wykorzystanie centralnej części palnika do transportu sieczki słomy. Przed modyfikacją Po modyfikacji Węzeł przygotowania biomasy: 4 linie każda o wydajności 5 t/h, Wstępne rozdrobnienie, separator elektromagnetyczny, separator kamieni, Młyn bijakowy rozdrobnienie do wymiarów poniżej 50 mm, Transport pneumatyczny do kotłowni (odległość ok. 300 m) Bełchatów 12

13 Energetyczne wykorzystanie słomy w PGE Elektrowni Opole S.A. W ramach wyboru optymalnego technicznie i ekonomicznie rozwiązania polegającego na wykorzystaniu słomy w PGE Elektrownia Opole zdefiniowano kilka wariantów technicznych, w tym m.in.: 1)Spalanie słomy w postaci bel wielkogabarytowych w kotle słomowym. Para z kotła słomowego podawana do układu regeneracji istniejących kotłów BP-1150, 2)Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych, 3)Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-2 słoma dostarczana w postaci peletów Bełchatów 13

14 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Technologia kotła typ Rusztowy Moc w paliwie MW 58,7 Moc cieplna MW 51,1 Sprawność kotła % 87% Wydajność kotła t/h 70 Parametry pary MPa/st.C 5,0/350 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 7250 Paliwo biomasowe typ Słoma w postaci bel wielkogabarytowych o wymiarach 1,3x1,2x2,4 m oraz alternatywnie 0,7x1,2x2,4 m Wartość opałowa MJ/kg 14,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,14 Maksymalne zużycie biomasy t/h 14,6 m 3 /h 104,3 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 106 tys. m 3 /a 755 Magazyn typ / ilość Hala magazynowa / 1 Retencja dni 4 Pojemność magazynu netto t / tys. m 3 /bel 1400 / 10,0 / 2671 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek szt./h, szt./tydz. 3,2 / Bełchatów 14

15 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Bełchatów 15

16 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Wartość opałowa Gęstość nasypowa Ładowność Częstotliwość dostaw Transport drogowy słomy Strumień biomasy Zapas dni 4,0 GJ/t 14,5 m³ t/m³ 0,14 Poj. t 1400 m³ 90 szt. Bel 2671 t 12,6 h/dobę 12 dni/tydzień 5 szt./dobę 39 szt./h 3,2 m³/h 292 t/h 41 Magazyn słomy stodoła Przenośnik łańcuchowy słomy Rozdzielacz bel słomy 2x węzeł rozdzierania i podawania słomy Kocioł słomowy Kocioł słomowy Max strumień do kotła Legenda MW 58,7 Słoma t/h 14,6 Rozdrabniacz słomy Wózek rozgarniający Słoma Przenośnik łańcuchowy słoma Przenośnik ślimakowy Rozcinacz sznurków Bełchatów 16

17 W2 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych Technologia kotła typ Pyłowy BP-1150 Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny Moc cieplna kotła MW 951,9 Sprawność kotła % 92% Wydajność kotła t/h 1150 Parametry pary świeżej MPa/st.C 18,3/540 Moc instalacji biomasowej MW 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 5900 Paliwo biomasowe typ Słoma w postaci bel wielkogabarytowych o wymiarach 1,3x1,2x2,4 m oraz alternatywnie 0,7x1,2x2,4 m Wartość opałowa MJ/kg 14,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,14 Maksymalne zużycie biomasy t/h 24,2 m 3 /h 179,4 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 142,9 tys. m 3 /a 1058 Magazyn typ / ilość Hala magazynowa / 1 Retencja dni 4,5 Pojemność magazynu netto t / tys. m 3 /bel 2700 / 20,0 / 5175 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek szt./h, szt./tydz. 5,6 / Bełchatów 17

18 W2 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych Wartość opałowa Gęstość nasypowa Pojemność Częstotliwość dostaw Strumień biomasy Transport drogowy słomy GJ/t 14,9 t/m³ 0,135 m³ 90 t 12,1 h/dobę 12 dni/tydzień 5 szt./dobę 67 szt./h 5,6 m³/h 502 t/h 68 Magazyn słomy stodoła Zapas dni 4,5 m³ Pojemność t 2700 szt RS SUW1 RS S RS SUW2 Przenośnik łańcuchowy słomy T ES1 T PŁ1 T WR T MW 1 4 Rozdzielacz bel słomy T PŁ5 T PŁ4 T PŁ3 T PŁ2 Kocioł BP 1150 WW M RS1 M RS2 M RS3 M RS4 Przenośnik łańcuchowy słoma Filtr workowy Dmuchawa Podajnik celkowy Cyklon Rozdrabniacz słomy O PP1 O PP2 O PP3 O PP4 M ES1 M ES3 M ES4 M ES2 M ŁK1 M ŁK2 M ŁK3 M ŁK4 Kamieni e Kamieni e Kamieni e M M1 M M2 M M3 M M4 M FW1 M FW2 M FW3 M FW4 Węzeł rozdzierania słomy Rozcinacz sznurków M PS1 M PS2 M PS3 M PS4 Wózek rozdzielający Podajnik ślimakowy Strumień do kotła MW 100,0 M PC1 M PC2 M PC3 M PC4 Słoma Młyn t/h 24,2 Odcięcie Słoma Magnes stały TP DR1 Łapacz kamieni Most ważący Powietrze TP DR2 TP DR3 WĘZŁY: URZĄDZENIA: TP DR4 W Węzeł wjazdowy WĘZEŁ I S Stodoła RS Rozładunek i składowanie SUW Suwnica biomasy WĘZEŁ II PŁ Przenośnik łańcuchowy T transport biomasy do młynowni WR Wózek rozdzielający WĘZEŁ III RS Rozdrabniacz słomy M Młynownia WĘZEŁ IV ES Magnes stały TP Transport pneumatyczny z ŁK Łapacz kamieni młynowni do palników WĘZEŁ V FW Filtr workowy I Instalacja palnikowa i CK Cyklon przykotłowa WĘZEŁ VI PS Podajnik ślimakowy O opomiarowanie do rozliczeń PC Podajnik celkowy WĘZEŁ VII DR Dmuchawa Roots'a IP instalacje pozostałe (ppoż, PP Urządzenie do poboru próbek przeciwybuchowe, odkurzanie) ZO Zawór odcinający WĘZEŁ VII MW Most ważący Kamieni e Młynownia I ZO1 3 I ZO4 6 I ZO7 9 I ZO Bełchatów 18

19 W3 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci peletów Technologia kotła typ Pyłowy BP-1150 Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny Moc cieplna kotła MW 951,9 Sprawność kotła % 92% Wydajność kotła t/h 1150 Parametry pary świeżej MPa/st.C 18,3/540 Moc instalacji biomasowej MW 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 5900 Słoma w postaci peletów o wymiarach Paliwo biomasowe typ (średnica maks. 12 mm ± 1,0 mm, długość 3,15 L 50 mm) Wartość opałowa MJ/kg 15,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,6 Maksymalne zużycie biomasy t/h 23,2 m 3 /h 38,7,4 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 137 tys. m 3 /a 228 Magazyn typ / ilość Silosy magazynowe Retencja dni 6,9 Pojemność magazynu netto t / tys. m / 6,4 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek (przy założeniu 100% dostaw) szt./h, szt./tydz. 2,6 / Bełchatów 19

20 W3 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci peletów WĘZŁY: W Węzeł wjazdowy PPk Węzeł kolejowy przyjęcia peletów, PPs Węzeł samochodowy przyjęcia peletów, PM Węzeł magazynowy, PS Węzeł separacji, PTr Węzeł transportu peletów, PR Węzeł młynowni, URZĄDZENIA: DR Dół rozładowczy PZ Przenośnik zgrzebłowy PT Przenośnik taśmowy PC Podajnik celkowy PK Przenośnik kubełkowy PS Podajnik ślimakowy KR Kruszarka SL Silos magazynowy ZB Zbiornik buforowy PP Punkt poboru próbek WG Waga przenośnikowa M Młyn biomasy D Dmuchawa Roots'a WS Waga samochodowa WW Waga wagonowa RZ Rozdzielacz ES Magnes stały SN Separator nadziarna ŁK Łapacz kamieni SE Separator elektromagnetyczny PM PC8 PM PP2 PM SL8 PM PC7 PM WG2 PM PK2 PM PZ2 (35mb) PM SL7 PM PC6 PM SL6 PM PT2 (40mb) PM PK1 Magazyn peletów Zapas na dni 6,9 Ilość dołów zasypowych szt. 1,0 t 480,0 Średni strumień paliwa m³/h 38,7 100% Poj. 8x Wydajność układu odbioru (4 m³ 800,0 m³/h 400,0 1030% wagony na godzinę) t/h 240,0 PM SL5 PM SL4 PM PC5 PM PC4 PM PP1 PM WG1 PM PC3 PM RZ PM PZ1 (35mb) PM SL3 PM PC2 PM SL2 PM PT1 (40mb) PM PC1 PM SL1 PS PK (H=35mb) PS ŁK PS RZ M PPk PT2 (140mb) PPs PT2 (37mb) PS SN PPk PK Punkt rozładunk peletów transport kolejowy PPk DR W WW PELETY 100% transport kolejowy PPk SE PPk PP Wartość opałowa GJ/t 15,5 PPk PZ (25mb) Gęstość nasypowa t/m³ 0,6 Ilość wagonów szt/d 10,6 PPk PT1 (6mb) Ładowność wagonu m³ 87,7 t 52,6 h/dobę 24,0 dni/tydz 7,0 Częstotliwość szt/h 0,4 Punkt rozładunk peletów transport samochodowy skład/tyd 2,1 m³/h 38,7 Strumień biomasy Ilość dołów zasypowych szt. 1,0 t/h 23,2 Średni strumień paliwa m³/h 108,4 100% Masa przesyłki t/skład 1894,3 Wydajność układu odbioru (5 m³/h 220,0 całopociągowej 200% samochodów na godzinę) t/h 132,0 PPs PK Wydajność układu transportu peletów ciąg 2 Strumień paliwa t/h 23,2 Strumień paliwa t/h 23,2 100% 100% Balast (obc. nominalne) m³/h 38,7 (obc. nominalne) m³/h 38,7 Wydajność układu t/h 55,0 Wydajność układu t/h 55,0 PPs DR W WS 237% 237% transportu m³/h 92,0 transportu m³/h 92,0 Układ separacji PELETY 100% transport PPs SE PPs PP samochodowy PPs PZ (6mb) Wartość opałowa GJ/t 15,5 Gęstość nasypowa t/m³ 0,6 PPs PT1 (6mb) m³ 41,7 Ładowność pojazdu t 25,0 h/dobę 12,0 PR ZB Łapacz kamieni Częstotliwość dni/tydz 5,0 Zasobnik buforowy peletów szt/h 2,6 h 5,0 Waga samochodowa m³/h 108,4 Pojemność 1x Strumień biomasy m³ 200,0 Przenośnik kubełkowy t/h 65,0 Pobór próbek Kocioł BP 1150 Magnes stały K 2 Waga tasmociągowa Przenośnik taśmowy Przenośnik taśmowy w rurze Przenośnik zgrzebłowy PR PS1 (2mb) PR PS2 (2mb) PR PS3 (2mb) PR PS4 (2mb) M M M M Pył biomasowy Przenośnik ślimakowy Podajnik celkowy Pelety PR PC1 PR PC2 PR PC3 PR PC4 PR ES1 Młyn biomasy PR ES2 PR ES3 PR ES4 Dmuchawa Roots'a Przenośnik taśmowy rewersyjny Palnik biomasowy M M M M PR D1 Strumień paliwa do kotła PELETY PR D2 MW 100,0 m³/h 38,7 t/h 23,2 Wydajność układu transportu peletów ciąg 1 PR PS5 PR PS6 PR PS7 PR PS8 PR M1 PR M3 PR M2 PR D3 PR D4 PR M4 PS ES Nadziarno M Separator nadziarna Rozdzielacz Separator elektromagnetyczny Bełchatów 20

21 Porównanie wariantów biomasowych Wariant W1 Kotłownia zewnętrzna W2 Kocioł blokowy W3 Kocioł blokowy Paliwo Słoma w belach Słoma w belach Pelety słomowe Moc w paliwie biomasowym MW 58,7 100,0 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a Roczne zużycie biomasy tys. ton/a tys. m 3 /a Retencja dni 4,0 4,5 6,9 Pojemność magazynu netto tys. m 3 10,0 20,0 6,4 Ilość ciężarówek (5 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę) szt./tydz Bełchatów 21

22 Porównanie wariantów biomasowych Wariant W1 W2 W3 Paliwo Słoma w belach Słoma w belach Pelety słomowe Moc w paliwie biomasowym 58,7 MW 100 MW 100 MW Nakłady inwestycyjne 220% 200% 60 MPLN= 100% IRR Na granicy opłacalności B.wysokie Wysokie Ryzyka Dostępnośc paliwa Dostępne lokalnie, konieczność zorganizowania rynku Dostępne lokalnie, konieczność zorganizowania rynku Dostępne, rynek globalny Wpływ na kocioł blokowy Brak wpływu Mały Mały Zwiększenie zagrożenia pożarem i wybuchem w kotłowni blokowej Brak B. małe Zwiększone Bełchatów 22

23 Podsumowanie (1) Są dostępne komercyjne technologie energetycznego wykorzystania słomy. W Polsce istniej możliwość pozyskania na cele energetyczne co najmniej około 8 mln t/a słomy Województwa: Dolnośląskie, Opolskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie z uwagi na dostępność słomy i strukturę powierzchniowa gospodarstw są szczególnie interesujące z punktu widzenia lokalizacji instalacji energetycznych opartych o dostawy słomy w belach wielkogabarytowych. Na terenach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw istnieje możliwość zorganizowania średniej wielkości peleciarni słomy - wykorzystanie peletów w kotłach energetycznych na terenie całego kraju Bełchatów 23

24 Podsumowanie (2) Istnieje możliwość zrealizowania kilkunastu instalacji energetycznych współspalania słomy lub elektrociepłowni opalanych słomą o mocy 15MWe-35MWe. Komercyjna gospodarka słomą powinna być zwymiarowana na ok tys. ton/a to jest z powierzchni upraw zboża tys. ha. Instalacja współspalania słomy (peletów) w Elektrowni Opole jest bardzo opłacalna. Do realizacji przyjęto wariant z instalacją współspalania peletów słomowych w kotle blokowym. Zasadniczym powodem wyboru tego wariantu do realizacji jest brak rozwiniętego rynku słomy. Obecnie nie istnieje wystarczająco rozwinięty system kontraktacji słomy, brak możliwości zawarcia umów długoterminowych na dostawę słomy. Wskazane byłoby wypracowanie przez organizacje rolników systemu kontraktacji, negocjacji cen, itd Bełchatów 24

25 Podsumowanie (3) Realizowana jest instalacja pod nazwą: Budowa instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole SA Wykonawca został wybrany w wyniku przetargu publicznego. Kontrakt w formule pod klucz zawarto Termin realizacji kontraktu listopad Bełchatów 25

26 Dziękuję za uwagę Wiktor Kozłowski Krzysztof Cygan Bełchatów 26

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2 Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Założenia organizacyjne Romuald Bogusz Członek Zarządu Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój www.pige.org.pl, Otoczenie prawno-rynkowe nowej działalności Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy Jak powstają decyzje klimatyczne Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy 1 SCENARIUSZE GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 2 Scenariusz 1 Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej (respektowanie

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Energia ze słomy BFS Energo, Praga, Republika Czeska BFS Energo, a.s. Łańcuch paliwowy Wsparcie w procesie produkcji paliwa z pola wprost do kotła Łańcuch technologiczny Elektrownie/ciepłownie Kotłownie

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Możliwośćrealizacji zrównoważonego współspalania w ciepłownictwie Prezentuje: Łukasz Baran Debata 24 maj 2013 r. Plan prezentacji 1. Doświadczenie Ecoenergii przy współspalaniu biomasy 2. Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Jarosław Walas Grupa TAURON Zasięg działania Podstawowa działalność

Bardziej szczegółowo

Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż.

Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż. Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż. Antoni Faber Forum Biomasy produkcja, kontraktowanie, logistyka Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej Czy wkrótce koniec? Łódź, 19 września 2012

Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej Czy wkrótce koniec? Łódź, 19 września 2012 Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej Czy wkrótce koniec? dr inż.. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Łódź, 19 września 2012 III SESJA: Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów www.strabag-energy.com Elektrociepłownia na paliwo z odpadów STRABAG Energy Technologies GmbH (SET) Jacek Chrząstek STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) TECHNOLOGIE Charakterystyka naszych SET-Technologii

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO

KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO KARTA PRODUKTU PELETU WĘGLOWEGO VARMO 2 3 WYSOKO KALORYCZNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU PRODUKT O STAŁYCH PARAMETRACH NAZWA PRODUKTU PRZEZNACZENIE Pelet węglowy - VARMO Pelet węglowy VARMO Home CLASSIC/PREMIUM

Bardziej szczegółowo

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Ogrzewanie biomasą z drzewa - dlaczego ekonomiczne i

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zalety kogeneracji. Paweł Urbański, Jacek Sawicki. Zielona Góra, 12 maja 2011 r.

Zalety kogeneracji. Paweł Urbański, Jacek Sawicki. Zielona Góra, 12 maja 2011 r. Zalety kogeneracji w kontekście efektywności energetycznej oraz możliwości budowy układów kogeneracyjnych na bazie ciepłowni lokalnych w gminach województwa lubuskiego Paweł Urbański, Jacek Sawicki Zielona

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Międzyzdroje 2015 Agenda 1. Nowe wymagania emisyjne dla ciepłownictwa 2. Rynek gazu w Polsce 3. PGNiG Termika Nowe inwestycje Strategia M&A 2 3 Nowe wymagania emisyjne

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy

Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kocioł na pelet może być korzystna dla Twojej firmy? W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne

Bardziej szczegółowo

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann. Przegląd biomasowej techniki grzewczej Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.com 782 756 797 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Do opalania drewnem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Modernizacja ogrzewania budowa kotłowni na biomasę dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ 7 styczeń 2015 WŁOSZCZOWA ) Grupa VEOLIA WODA ENERGIA ODPADY 12,1 mld euro 8,3 mld euro 9,3

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji.

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustaliła wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE ZAKŁADU GDF SUEZ

OTOCZENIE ZAKŁADU GDF SUEZ STRESZCZENIE GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu zamierza wybudować nowy kocioł fluidalny o wydajności cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MW t opalany biomasą, kwalifikowaną do odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Modernizacja źródeł ciepła w oparciu o kogenerację z wykorzystaniem paliw biomasowych i RDF aspekty techniczne i ekonomiczne

Modernizacja źródeł ciepła w oparciu o kogenerację z wykorzystaniem paliw biomasowych i RDF aspekty techniczne i ekonomiczne Modernizacja źródeł ciepła w oparciu o kogenerację z wykorzystaniem paliw biomasowych i RDF aspekty techniczne i ekonomiczne Norbert Grudzień, IGCP Warszawa, 11 2013 1 BIOMASA W KOGENERACJI Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

E K O E N E R G I A Innowacyjność i Transfer Technologii Stalowa Wola, 23 IX 2009 r. Wiceprezes Zarządu Wacław Wielgosz

E K O E N E R G I A Innowacyjność i Transfer Technologii Stalowa Wola, 23 IX 2009 r. Wiceprezes Zarządu Wacław Wielgosz E K O E N E R G I A Innowacyjność i Transfer Technologii ELEKTROWNIA STALOWA WOLA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Wi Z d Wiceprezes Zarządu Wacław Wielgosz HISTORIA Budowę Elektrowni Stalowa Wola rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

Instalacja współspalania biomasy EC-Siekierki Warszawa

Instalacja współspalania biomasy EC-Siekierki Warszawa P.I.R.P. MONTOREM S.A. Kraków Instalacja współspalania biomasy EC-Siekierki Warszawa VATTENFALL HEAT POLAND Roman Borejczuk 1 EC Siekierki Warszawa Największa elektrociepłownia w Polsce Druga co do wielkości

Bardziej szczegółowo

"Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach

Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach "Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2011" 1 Definicja biomasy i jej charakterystyka jako

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

Kotły c.o. katalog 01/2013. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia. Polskie kotły c.o.

Kotły c.o. katalog 01/2013. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia. Polskie kotły c.o. Kotły c.o. katalog 01/2013 Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia Polskie kotły c.o. www.galmet.com.pl Eko-kocioł c.o. typ EKO-GT KWP, KWP M, KWP S 12, 1, 25, 30 kw KWP, KWP M

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 AGENDA 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK OZE 7. EQUITY STORY WIDOK ENERGIA

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Przygotował:& Adolf&Mirowski,&Paweł&Lachman& 09&października&2013,&Poznań& Zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności konwersji kotła do spalania biomasy.

Studium wykonalności konwersji kotła do spalania biomasy. Studium wykonalności konwersji kotła do spalania biomasy. Studium wykonalności konwersji kotła typu OP-650 do spalania 100 % biomasy. Analizy poniższa powinna przynieść odpowiedź dotyczącą ekonomicznego

Bardziej szczegółowo