Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym"

Transkrypt

1 Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym Wiktor Kozłowski Sp. z o.o. Krzysztof Cygan PGE Elektrownia Opole S.A Bełchatów 1

2 Współspalanie słomy z węglem w dużym kotle energetycznym Plan prezentacji 1.Potencjał i dostępność słomy w Polsce 2.Słoma logistyka 3.Energetyczne wykorzystanie słomy w DONG Energy 4.Energetyczne wykorzystanie słomy w PGE Elektrowni Opole S.A. 5.Wnioski, podsumowanie, bariery Bełchatów 2

3 Pozyskanie słomy w Polsce w 2009 r. W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost produkcji słomy zbóż podstawowych przy zbliżonej powierzchni zasiewu. Kolejne lata Produkcja słomy zbóż podstawowych Powierzchnia upraw zbóż podstawowych Źródło: GUS mln ton 18,4 21,0 22,4 19,7 23,1 25,4 tys. ha Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2009 r. pozyskano ok. 29 mln ton słomy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. Zbiory uzyskano z powierzchni 8,2 mln ha zasiewu zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, co daje średni plon słomy w skali kraju na poziomie 3,5 ton/ha. Powyższe dane nie uwzględniają słomy uzyskanej z upraw rzepaku i rzepiku, których łączna powierzchnia zasiewu w Polsce w 2009 r. wyniosła 810 tys. ha. W praktyce tylko nadwyżki słomy mogą być wykorzystane na cele energetyczne, ponieważ część musi pokryć zapotrzebowanie na cele rolnicze, tj. na cele ściołowe, paszowe i nawozowe. Wielkość nadwyżek słomy zależy od struktury użytkowania gruntów, struktury zasiewów, wielkości gospodarstw oraz obsady i sposobu chowu zwierząt gospodarskich. Szacuje się, że w latach w Polsce średnioroczne nadwyżki słomy wyniosły 7,6 mln ton. Natomiast w 2009 r. nadwyżki wyniosły 10,2 mln ton. Ponadto możliwość upraw energetycznych podobnych do słomy takich jak miscant, sorgo, itp Bełchatów 3

4 Produkcja i nadwyżki słomy w Polsce w 2009 r. Stosunek zbioru słomy do powierzchni województwa [tys. ton / 1000 km²] poniżej powyżej 135 2,03 0,56 Zachodniopomorskie 0,85 0,00 Lubuskie Zbiory słomy w Polsce w 2009 r. [mln ton] 2,12 0,46 3,80 Dolnośląskie Nadwyżki do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania w 2009 r. [mln ton] szacunek wg wskaźników, 0 Gradziuk r. 1,43 1,12 Wielkopolskie 0,70 Pomorskie 1,45 2,06 1,01 Kujawsko- Pomorskie 0,75 Opolskie 0,81 2,13 Śląskie 0,52 1,60 0,77 Warmińsko- Mazurskie 0,84 Łódzkie 3,08 0,70 0,80 Mazowieckie 0,20 Świętokrzyskie 1,03 0,50 Małopolskie 0,90 1,35 0,00 Podlaskie 3,55 0,25 Podkarpackie 1,74 Lubelskie Bełchatów 4

5 Transport słomy w postaci bel i peletów Słoma w belach Pelety słomowe L1 = 1,3 m L3 = 2,4 m L2 = 1,2 m L = max 50 mm Gęstość nasypowa ok. 135 kg/m³ Ograniczenia Dopuszczalna objętość ładunku Zestaw transportowy Samochód ciężarowy z przyczepą (24 bele, 12 bel na skrzyni ładunkowej samochodu i 12 bel na przyczepie) Masa, objętość ładunku ok. 12,1 ton, 90 m³ Gęstość nasypowa ok. 650 kg/m³ Ograniczenia Dopuszczalna masa ładunku Zestaw transportowy Samochód ciężarowy samowyładowczy (masa ładunku ok ton w zależności od masy własnej pojazdu) Masa, objętość ładunku ok. 25 ton, 38 m³ Bełchatów 5 Ilość energii ok. 176 GJ/samochód Ilość energii ok. 425 GJ/samochód

6 Porównanie kosztów transportu Koszt transportu słomy 12,0 10,0 ] J 8,0 ł/g [z t z6,0 s o K 4,0 Pelety słomowe Słoma w belach Parametr Wartość opałowa Gęstość nasypowa Jedn. Słoma w belach Pelety słomowe MJ/kg 14,5 17,0 kg/m³ Masa ładunku t 12,1 25 Cena (w jedną stronę) Założenia do obliczeń zł/km 4,5 4,5 2,0 0, Odległość [km] Słoma w belach Pelety słomowe 4-5 zł/gj 4-5 zł/gj km km Bełchatów 6

7 Transport do magazynów pośrednich Magazyny pośrednie (sterta max 1000 m² lub 5000 m³) Logistyka Transport z magazynów pośrednich do peleciarni Prasowanie Peleciarnia Magazyny na terenie EC/EL Pelety słomowe Prasowanie Transport do magazynów pośrednich Słoma w belach Magazyny pośrednie (sterta max 1000 m² lub 5000 m³) Transport z magazynów pośrednich do magazynu na terenie EC/EL Transport z peleciarni do magazynów na terenie EC/EL Do spalania Magazyny na terenie EC/EL Mielenie Rozdrabnianie Bełchatów 7

8 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Kocioł główny - pyłowy, przepływy Bensona na parametry nadkrytyczne z palnikami narożnymi wielopaliwowymi umożliwiającymi spalanie do 100% peletów drzewnych, Kocioł słomowy z rusztem wibracyjnym opalany słomą w postaci bel, Dwie turbiny gazowe 2 x 55 MWe, Turbozespół parowy, Zużycie peletów w kotle głównym ok. 300 tys. ton/a, Zużycie słomy w kotle rusztowym ok. 150 tys. ton/a Słoma Gaz ziemny Gaz ziemny Olej opałowy Pelety drzewne (max 70%) Kocioł biomasowy Kocioł Główny 580/600/300 bar Turbina parowa Ciepło Energia elektryczne Parametry bloku Avedøre 2 Parametr Jedn. Wartość Ciśnienie pary (główny/rusztowy) bar 305/310 Temperatura pary (główny/rusztowy) ºC 582/545 Wydajność (główny/rusztowy) t/h 1067/144 Sprawność elektryczna % 49 Sprawność kotła głównego System oczyszczania spalin Moc elektryczna netto (z turbinami gazowymi/bez turbin gazowych) % 96* - MWe SCR, ESP, IOS, Filtr workowy 585/435 (kondensacja) 505/365 (ciepłownictwo) Gaz ziemny Energia elektryczne * 100% obciążenia na paliwie gazowym, Wu=48,3 MJ/kg Bełchatów 8

9 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Zakres dostosowania kotła węglowego do spalania peletów: Dostosowanie trzech młynów rolkowo-misowych, systemu powietrza pierwotnego i pyłoprzewodów do mielenia peletów i podawania pyłomieszanki do kotła. Dokonano jedynie nieznacznych modyfikacji w celu wyeliminowania ryzyka pożaru i wybuchu i obniżając temperaturę pracy młynów. Modernizacja układu palnikowego (3 z 4 poziomów, tj. 12 z 16 palników) dostosowując je do spalania pyłu biomasowego, Realizacja gospodarki biomasą (węzeł przyjęcia peletów dostarczanych drogą morską, węzeł magazynowy - dwie hale magazynowe każda o pojemności 18 tys. ton, w pełni zautomatyzowany silos o pojemności 15 tys. ton), Włączenie ciągu podawania peletów w istniejący ciąg podawania węgla, Realizacja instalacji dozowania popiołu lotnego (2005 r.) dwie linie o wydajności 8 t/h każdy, w skład której wchodzą: silos o pojemności 420 m³, układ pneumatycznego wtrysku do kotła, Realizacja największego na świecie silosu magazynowego na pelety (zakończenie prac grudzień 2010 r.). Pojemność silosu tys. m³, wysokość silosu - 45 m, średnica silosu - 70 m Bełchatów 9

10 Elektrociepłownia Avedøre 2 - Avedøreværket Blok z kotłem na parametry nadkrytyczne pierwotnie zaprojektowanym do spalania węgla kamiennego Lata 90 Decyzja o budowie nowego bloku Avedøre 2 z kotłem na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, Rok 1997 Rozpoczęcie budowy kotła węglowego, zastąpienie węgla gazem w trakcie prac budowlanych, Rok 2001 Uruchomienie bloku Avedøre 2 składającego się z kotła rusztowego opalanego słomą, 2 turbin gazowych oraz kotła głównego na parametry nadkrytyczne (kocioł główny pierwotnie w 100% opalany gazem ziemnym i olejem opałowym), Rok 2003 Modernizacja kotła w celu dostosowania do spalania peletów wraz z budową gospodarki biomasowej, jednocześnie zachowując możliwość spalania gazu i oleju w niezmienionym zakresie, Rok 2005 Uruchomienie instalacji dozowania popiołu lotnego ze spalania węgla celem zminimalizowania negatywnego wpływu biomasy na pracę kotła (zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych, korozja, dezaktywacja SCR). Roczne zużycie peletów w kotle głównym ok. 300 tys. ton, Roczne zużycie słomy w kotle rusztowym ok. 150 tys. ton, Stopień wykorzystania paliw w Avedøre 2 na poziomie 94%, Spalając 100% peletów kocioł główny jest w stanie osiągnąć do 70%MCR Bełchatów 10

11 Bloki nr 3, 4 elektrociepłowni Studstrup Współspalanie słomy z węglem Rok 1984 Uruchomienie bloku nr 3, Rok 1995 Uruchomienie bloku nr 4, Lata Pierwsze próby współspalania słomy z węglem w bloku nr 1 (obecnie wycofany z eksploatacji), Rok 2002 Modernizacja bloku numer 4, Rok 2005 Modernizacja bloku numer 3. DZIŚ Wielopaliwowe kotły bloków nr 3, 4 z palnikami biomasowo-węglowo-olejowymi. Roczne zużycie słomy w kotłach ok.150 tys. ton. Maksymalna wydajność węzła przygotowania sieczki wynosi 20 t/h, co odpowiada 10% strumienia energii w paliwie do kotła przy jego nominalnej wydajności. Słoma magazynowana jest w zamkniętej hali magazynowej (pojemność 1100 bel Hestona), wyposażonej w automatyczną suwnicę. Słoma podawana jest 4-ma ciągami, każdy wyposażony w rozdrabniacz i młyn młotkowy. Parametry bloków nr 3, 4 Parametr Jednostka Wartość Moc zainstalowana MWe/MWt 2 x 350/455 Ciśnienie pary bar 240 Temperatura pary ºC 540 Wydajność kotłów t/h 2 x 1000 Moc cieplna kotłów System oczyszczania spalin MWt 2 x Elektrofiltr, IOS, SCR (2007) Bełchatów 11

12 Bloki nr 3, 4 elektrociepłowni Studstrup - Studstrupværket Zakres modernizacji: Każdy z dwóch kotłów jest wyposażony w 24 palniki wirowe (4 rzędy po 6 palników) 2 rzędy na przedniej i 2 na tylnej ścianie kotła. Do spalania słomy w każdym z kotłów dostosowano 4 środkowe palniki umieszczone w górnym rzędzie na tylnej ścianie kotła. W każdym z modernizowanych palników przesunięto lancę olejową oraz skaner płomienia w sposób pozwalający na wykorzystanie centralnej części palnika do transportu sieczki słomy. Przed modyfikacją Po modyfikacji Węzeł przygotowania biomasy: 4 linie każda o wydajności 5 t/h, Wstępne rozdrobnienie, separator elektromagnetyczny, separator kamieni, Młyn bijakowy rozdrobnienie do wymiarów poniżej 50 mm, Transport pneumatyczny do kotłowni (odległość ok. 300 m) Bełchatów 12

13 Energetyczne wykorzystanie słomy w PGE Elektrowni Opole S.A. W ramach wyboru optymalnego technicznie i ekonomicznie rozwiązania polegającego na wykorzystaniu słomy w PGE Elektrownia Opole zdefiniowano kilka wariantów technicznych, w tym m.in.: 1)Spalanie słomy w postaci bel wielkogabarytowych w kotle słomowym. Para z kotła słomowego podawana do układu regeneracji istniejących kotłów BP-1150, 2)Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych, 3)Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-2 słoma dostarczana w postaci peletów Bełchatów 13

14 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Technologia kotła typ Rusztowy Moc w paliwie MW 58,7 Moc cieplna MW 51,1 Sprawność kotła % 87% Wydajność kotła t/h 70 Parametry pary MPa/st.C 5,0/350 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 7250 Paliwo biomasowe typ Słoma w postaci bel wielkogabarytowych o wymiarach 1,3x1,2x2,4 m oraz alternatywnie 0,7x1,2x2,4 m Wartość opałowa MJ/kg 14,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,14 Maksymalne zużycie biomasy t/h 14,6 m 3 /h 104,3 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 106 tys. m 3 /a 755 Magazyn typ / ilość Hala magazynowa / 1 Retencja dni 4 Pojemność magazynu netto t / tys. m 3 /bel 1400 / 10,0 / 2671 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek szt./h, szt./tydz. 3,2 / Bełchatów 14

15 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Bełchatów 15

16 W1 - Spalanie słomy w postaci bel w kotle słomowym. Para podawana do układu regeneracji istniejących kotłów pyłowych węglowych Wartość opałowa Gęstość nasypowa Ładowność Częstotliwość dostaw Transport drogowy słomy Strumień biomasy Zapas dni 4,0 GJ/t 14,5 m³ t/m³ 0,14 Poj. t 1400 m³ 90 szt. Bel 2671 t 12,6 h/dobę 12 dni/tydzień 5 szt./dobę 39 szt./h 3,2 m³/h 292 t/h 41 Magazyn słomy stodoła Przenośnik łańcuchowy słomy Rozdzielacz bel słomy 2x węzeł rozdzierania i podawania słomy Kocioł słomowy Kocioł słomowy Max strumień do kotła Legenda MW 58,7 Słoma t/h 14,6 Rozdrabniacz słomy Wózek rozgarniający Słoma Przenośnik łańcuchowy słoma Przenośnik ślimakowy Rozcinacz sznurków Bełchatów 16

17 W2 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych Technologia kotła typ Pyłowy BP-1150 Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny Moc cieplna kotła MW 951,9 Sprawność kotła % 92% Wydajność kotła t/h 1150 Parametry pary świeżej MPa/st.C 18,3/540 Moc instalacji biomasowej MW 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 5900 Paliwo biomasowe typ Słoma w postaci bel wielkogabarytowych o wymiarach 1,3x1,2x2,4 m oraz alternatywnie 0,7x1,2x2,4 m Wartość opałowa MJ/kg 14,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,14 Maksymalne zużycie biomasy t/h 24,2 m 3 /h 179,4 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 142,9 tys. m 3 /a 1058 Magazyn typ / ilość Hala magazynowa / 1 Retencja dni 4,5 Pojemność magazynu netto t / tys. m 3 /bel 2700 / 20,0 / 5175 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek szt./h, szt./tydz. 5,6 / Bełchatów 17

18 W2 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci bel wielkogabarytowych Wartość opałowa Gęstość nasypowa Pojemność Częstotliwość dostaw Strumień biomasy Transport drogowy słomy GJ/t 14,9 t/m³ 0,135 m³ 90 t 12,1 h/dobę 12 dni/tydzień 5 szt./dobę 67 szt./h 5,6 m³/h 502 t/h 68 Magazyn słomy stodoła Zapas dni 4,5 m³ Pojemność t 2700 szt RS SUW1 RS S RS SUW2 Przenośnik łańcuchowy słomy T ES1 T PŁ1 T WR T MW 1 4 Rozdzielacz bel słomy T PŁ5 T PŁ4 T PŁ3 T PŁ2 Kocioł BP 1150 WW M RS1 M RS2 M RS3 M RS4 Przenośnik łańcuchowy słoma Filtr workowy Dmuchawa Podajnik celkowy Cyklon Rozdrabniacz słomy O PP1 O PP2 O PP3 O PP4 M ES1 M ES3 M ES4 M ES2 M ŁK1 M ŁK2 M ŁK3 M ŁK4 Kamieni e Kamieni e Kamieni e M M1 M M2 M M3 M M4 M FW1 M FW2 M FW3 M FW4 Węzeł rozdzierania słomy Rozcinacz sznurków M PS1 M PS2 M PS3 M PS4 Wózek rozdzielający Podajnik ślimakowy Strumień do kotła MW 100,0 M PC1 M PC2 M PC3 M PC4 Słoma Młyn t/h 24,2 Odcięcie Słoma Magnes stały TP DR1 Łapacz kamieni Most ważący Powietrze TP DR2 TP DR3 WĘZŁY: URZĄDZENIA: TP DR4 W Węzeł wjazdowy WĘZEŁ I S Stodoła RS Rozładunek i składowanie SUW Suwnica biomasy WĘZEŁ II PŁ Przenośnik łańcuchowy T transport biomasy do młynowni WR Wózek rozdzielający WĘZEŁ III RS Rozdrabniacz słomy M Młynownia WĘZEŁ IV ES Magnes stały TP Transport pneumatyczny z ŁK Łapacz kamieni młynowni do palników WĘZEŁ V FW Filtr workowy I Instalacja palnikowa i CK Cyklon przykotłowa WĘZEŁ VI PS Podajnik ślimakowy O opomiarowanie do rozliczeń PC Podajnik celkowy WĘZEŁ VII DR Dmuchawa Roots'a IP instalacje pozostałe (ppoż, PP Urządzenie do poboru próbek przeciwybuchowe, odkurzanie) ZO Zawór odcinający WĘZEŁ VII MW Most ważący Kamieni e Młynownia I ZO1 3 I ZO4 6 I ZO7 9 I ZO Bełchatów 18

19 W3 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci peletów Technologia kotła typ Pyłowy BP-1150 Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny Moc cieplna kotła MW 951,9 Sprawność kotła % 92% Wydajność kotła t/h 1150 Parametry pary świeżej MPa/st.C 18,3/540 Moc instalacji biomasowej MW 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a 5900 Słoma w postaci peletów o wymiarach Paliwo biomasowe typ (średnica maks. 12 mm ± 1,0 mm, długość 3,15 L 50 mm) Wartość opałowa MJ/kg 15,5 Gęstość nasypowa t/m 3 0,6 Maksymalne zużycie biomasy t/h 23,2 m 3 /h 38,7,4 Roczne zużycie paliwa tys. t/a 137 tys. m 3 /a 228 Magazyn typ / ilość Silosy magazynowe Retencja dni 6,9 Pojemność magazynu netto t / tys. m / 6,4 Dostawy dni/tydz. / h/dobę 5 / 12 Ilość ciężarówek (przy założeniu 100% dostaw) szt./h, szt./tydz. 2,6 / Bełchatów 19

20 W3 -Współspalanie słomy w kotle BP-1150 K-1 słoma dostarczana w postaci peletów WĘZŁY: W Węzeł wjazdowy PPk Węzeł kolejowy przyjęcia peletów, PPs Węzeł samochodowy przyjęcia peletów, PM Węzeł magazynowy, PS Węzeł separacji, PTr Węzeł transportu peletów, PR Węzeł młynowni, URZĄDZENIA: DR Dół rozładowczy PZ Przenośnik zgrzebłowy PT Przenośnik taśmowy PC Podajnik celkowy PK Przenośnik kubełkowy PS Podajnik ślimakowy KR Kruszarka SL Silos magazynowy ZB Zbiornik buforowy PP Punkt poboru próbek WG Waga przenośnikowa M Młyn biomasy D Dmuchawa Roots'a WS Waga samochodowa WW Waga wagonowa RZ Rozdzielacz ES Magnes stały SN Separator nadziarna ŁK Łapacz kamieni SE Separator elektromagnetyczny PM PC8 PM PP2 PM SL8 PM PC7 PM WG2 PM PK2 PM PZ2 (35mb) PM SL7 PM PC6 PM SL6 PM PT2 (40mb) PM PK1 Magazyn peletów Zapas na dni 6,9 Ilość dołów zasypowych szt. 1,0 t 480,0 Średni strumień paliwa m³/h 38,7 100% Poj. 8x Wydajność układu odbioru (4 m³ 800,0 m³/h 400,0 1030% wagony na godzinę) t/h 240,0 PM SL5 PM SL4 PM PC5 PM PC4 PM PP1 PM WG1 PM PC3 PM RZ PM PZ1 (35mb) PM SL3 PM PC2 PM SL2 PM PT1 (40mb) PM PC1 PM SL1 PS PK (H=35mb) PS ŁK PS RZ M PPk PT2 (140mb) PPs PT2 (37mb) PS SN PPk PK Punkt rozładunk peletów transport kolejowy PPk DR W WW PELETY 100% transport kolejowy PPk SE PPk PP Wartość opałowa GJ/t 15,5 PPk PZ (25mb) Gęstość nasypowa t/m³ 0,6 Ilość wagonów szt/d 10,6 PPk PT1 (6mb) Ładowność wagonu m³ 87,7 t 52,6 h/dobę 24,0 dni/tydz 7,0 Częstotliwość szt/h 0,4 Punkt rozładunk peletów transport samochodowy skład/tyd 2,1 m³/h 38,7 Strumień biomasy Ilość dołów zasypowych szt. 1,0 t/h 23,2 Średni strumień paliwa m³/h 108,4 100% Masa przesyłki t/skład 1894,3 Wydajność układu odbioru (5 m³/h 220,0 całopociągowej 200% samochodów na godzinę) t/h 132,0 PPs PK Wydajność układu transportu peletów ciąg 2 Strumień paliwa t/h 23,2 Strumień paliwa t/h 23,2 100% 100% Balast (obc. nominalne) m³/h 38,7 (obc. nominalne) m³/h 38,7 Wydajność układu t/h 55,0 Wydajność układu t/h 55,0 PPs DR W WS 237% 237% transportu m³/h 92,0 transportu m³/h 92,0 Układ separacji PELETY 100% transport PPs SE PPs PP samochodowy PPs PZ (6mb) Wartość opałowa GJ/t 15,5 Gęstość nasypowa t/m³ 0,6 PPs PT1 (6mb) m³ 41,7 Ładowność pojazdu t 25,0 h/dobę 12,0 PR ZB Łapacz kamieni Częstotliwość dni/tydz 5,0 Zasobnik buforowy peletów szt/h 2,6 h 5,0 Waga samochodowa m³/h 108,4 Pojemność 1x Strumień biomasy m³ 200,0 Przenośnik kubełkowy t/h 65,0 Pobór próbek Kocioł BP 1150 Magnes stały K 2 Waga tasmociągowa Przenośnik taśmowy Przenośnik taśmowy w rurze Przenośnik zgrzebłowy PR PS1 (2mb) PR PS2 (2mb) PR PS3 (2mb) PR PS4 (2mb) M M M M Pył biomasowy Przenośnik ślimakowy Podajnik celkowy Pelety PR PC1 PR PC2 PR PC3 PR PC4 PR ES1 Młyn biomasy PR ES2 PR ES3 PR ES4 Dmuchawa Roots'a Przenośnik taśmowy rewersyjny Palnik biomasowy M M M M PR D1 Strumień paliwa do kotła PELETY PR D2 MW 100,0 m³/h 38,7 t/h 23,2 Wydajność układu transportu peletów ciąg 1 PR PS5 PR PS6 PR PS7 PR PS8 PR M1 PR M3 PR M2 PR D3 PR D4 PR M4 PS ES Nadziarno M Separator nadziarna Rozdzielacz Separator elektromagnetyczny Bełchatów 20

21 Porównanie wariantów biomasowych Wariant W1 Kotłownia zewnętrzna W2 Kocioł blokowy W3 Kocioł blokowy Paliwo Słoma w belach Słoma w belach Pelety słomowe Moc w paliwie biomasowym MW 58,7 100,0 100,0 Czas wykorzystania mocy znamionowej h/a Roczne zużycie biomasy tys. ton/a tys. m 3 /a Retencja dni 4,0 4,5 6,9 Pojemność magazynu netto tys. m 3 10,0 20,0 6,4 Ilość ciężarówek (5 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę) szt./tydz Bełchatów 21

22 Porównanie wariantów biomasowych Wariant W1 W2 W3 Paliwo Słoma w belach Słoma w belach Pelety słomowe Moc w paliwie biomasowym 58,7 MW 100 MW 100 MW Nakłady inwestycyjne 220% 200% 60 MPLN= 100% IRR Na granicy opłacalności B.wysokie Wysokie Ryzyka Dostępnośc paliwa Dostępne lokalnie, konieczność zorganizowania rynku Dostępne lokalnie, konieczność zorganizowania rynku Dostępne, rynek globalny Wpływ na kocioł blokowy Brak wpływu Mały Mały Zwiększenie zagrożenia pożarem i wybuchem w kotłowni blokowej Brak B. małe Zwiększone Bełchatów 22

23 Podsumowanie (1) Są dostępne komercyjne technologie energetycznego wykorzystania słomy. W Polsce istniej możliwość pozyskania na cele energetyczne co najmniej około 8 mln t/a słomy Województwa: Dolnośląskie, Opolskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie z uwagi na dostępność słomy i strukturę powierzchniowa gospodarstw są szczególnie interesujące z punktu widzenia lokalizacji instalacji energetycznych opartych o dostawy słomy w belach wielkogabarytowych. Na terenach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw istnieje możliwość zorganizowania średniej wielkości peleciarni słomy - wykorzystanie peletów w kotłach energetycznych na terenie całego kraju Bełchatów 23

24 Podsumowanie (2) Istnieje możliwość zrealizowania kilkunastu instalacji energetycznych współspalania słomy lub elektrociepłowni opalanych słomą o mocy 15MWe-35MWe. Komercyjna gospodarka słomą powinna być zwymiarowana na ok tys. ton/a to jest z powierzchni upraw zboża tys. ha. Instalacja współspalania słomy (peletów) w Elektrowni Opole jest bardzo opłacalna. Do realizacji przyjęto wariant z instalacją współspalania peletów słomowych w kotle blokowym. Zasadniczym powodem wyboru tego wariantu do realizacji jest brak rozwiniętego rynku słomy. Obecnie nie istnieje wystarczająco rozwinięty system kontraktacji słomy, brak możliwości zawarcia umów długoterminowych na dostawę słomy. Wskazane byłoby wypracowanie przez organizacje rolników systemu kontraktacji, negocjacji cen, itd Bełchatów 24

25 Podsumowanie (3) Realizowana jest instalacja pod nazwą: Budowa instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole SA Wykonawca został wybrany w wyniku przetargu publicznego. Kontrakt w formule pod klucz zawarto Termin realizacji kontraktu listopad Bełchatów 25

26 Dziękuję za uwagę Wiktor Kozłowski Krzysztof Cygan Bełchatów 26

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2 Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy

Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy Bełchatów 28.10.2010 Roman Wojtkiewicz 1 Możliwości konwersji biomasy na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe Typy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY W WARSZAWIE Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu dr Piort Gradziuk piotr.gradziuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk, Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,Pełnomocnik Dyrektora Generalnego,Elektrociepłownia Kraków S. A. 1 Spotkanie Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ZE PAK SA

Prezentacja ZE PAK SA Prezentacja ZE PAK SA 1 Konińsko Turkowskie Zagłębie Energetyczne. Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Konina rozpoczęto w 1919 roku. Pierwszą elektrownie w Polsce na węglu brunatnym uruchomiono w Gosławicach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo Załącznik nr 2B do Kontraktu Paliwo Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Pelety słomowe... 2 3 Węgiel i olej opałowy.... 4 1 Wstęp Zastosowane rozwiązania techniczne Instalacji będą umożliwiały ciągłą pracę i dotrzymanie

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych

Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Wstęp do panelu pt.: Oczekiwania względem dostawców vs. oczekiwania względem odbiorców biomasy i paliw alternatywnych doświadczenia, bariery, szanse Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Robert Żmuda Mielec,

Bardziej szczegółowo

XLVIII Spotkanie Forum "Energia Efekt - Środowisko" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r.

XLVIII Spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników. Wykonuje prace zgodnie z normami polskimi oraz unijnymi. Posiada doświadczenie przy produkcji i montażu czterech spalarni odpadów zrealizowanych w Europie,

Bardziej szczegółowo

Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A.

Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A. Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A. 27-28 października 2011 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy 1 EC Saturn

Bardziej szczegółowo

Energoprojekt Katowice

Energoprojekt Katowice ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA Artur Gradziński Energoprojekt Katowice WSTĘP ENERGIA Z ODPADÓW W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH. Nowoczesny system ciepłowniczy powinien spełniać wymagania systemu efektywnego,

Bardziej szczegółowo

Energia ze słomy BFS Energo, Praga, Republika Czeska BFS Energo, a.s. Łańcuch paliwowy Wsparcie w procesie produkcji paliwa z pola wprost do kotła Łańcuch technologiczny Elektrownie/ciepłownie Kotłownie

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

Zasoby biomasy w Polsce Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN MOZ LIWOS CI POPRAWY EFEKTYWNOS CI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W POLSCE POPRZEZ ZWIE KSZENIE WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBO W BIOMASY STAŁEJ dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Założenia organizacyjne Romuald Bogusz Członek Zarządu Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój www.pige.org.pl, Otoczenie prawno-rynkowe nowej działalności Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Współspalanie biomasy w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Współspalanie biomasy w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Kielce, marzec 2011 Jerzy Watrakiewicz ELEKTROCIEPŁOWNIA A W eksploatacji od 1956 roku Źródło ciepła o charakterze przemysłowo-komunalnym, główny

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na Zastosowanie słomy w lokalnej gospodarce energetycznej na przykładzie PEC Lubań Krzysztof Kowalczyk Człuchów 02-03.10.2014 Kalendarium ciepłownictwa w Lubaniu Pierwsze kotłownie komunalne ok. 4,0 [MW]

Bardziej szczegółowo

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy Jak powstają decyzje klimatyczne Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy 1 SCENARIUSZE GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 2 Scenariusz 1 Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej (respektowanie

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji szkodliwych substancji do środowiska. Budowane nowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP

Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP Spotkanie robocze 3 września 2013 roku Dotychczas zrealizowane prace Sporządzenie wstępnej listy instalacji LCP Identyfikacja została wykonana na podstawie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Dobrowolski Maciej Smoła Paweł Suedzucker Polska Zakopane, Maj 2008 Plan prezentacji SR: Przeniesienie i rozbudowa kotła OR-32 z ML, Montaż turbozespołu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Możliwośćrealizacji zrównoważonego współspalania w ciepłownictwie Prezentuje: Łukasz Baran Debata 24 maj 2013 r. Plan prezentacji 1. Doświadczenie Ecoenergii przy współspalaniu biomasy 2. Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Łagów, 5 czerwca 2012 r. Wnioski zużycie energii finalnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Nowy Targ, styczeń 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

Kocioł KOSPEL EKCO.TM Kocioł KOSPEL EKCO.T Kocioł KOSPEL elektryczny, moc elektryczny, moc EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw

Kocioł KOSPEL EKCO.TM Kocioł KOSPEL EKCO.T Kocioł KOSPEL elektryczny, moc elektryczny, moc EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw Nazwa Kocioł KOSPEL EKCO.TM elektryczny, moc 30-48 kw Kocioł KOSPEL EKCO.T elektryczny, moc 30-48 kw Kocioł KOSPEL EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw KOSPEL SA KOSPEL SA KOSPEL SA Rodzaj paliwa : elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Jarosław Walas Grupa TAURON Zasięg działania Podstawowa działalność

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo