SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 DOA.III Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych na potrzeby projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością współfinansowanego ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. II. Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie znaku graficznego (logo) projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który będzie wykorzystywany jako symbol identyfikujący projekt oraz opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno - promocyjnych (zwanych dalej materiałami) propagujących projekt Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością", 2. Kreacja spójnego przekazu (layout) - zbudowanie spójnej kreacji wizerunkowej opartej na analizie projektu; opracowanie graficzne powinno korelować estetycznie i graficznie z wizerunkiem graficznym projektu, opracowanie powinno zawierać m.in.: kolory przewodnie dla projektu, wybór czcionki/czcionek (opracowanie Księgi Znaków). 3. Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy opracowanym znakiem graficznym (logo) projektu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej yczne_ws_informacji_i_promocji_ aspx III. W zakresie opracowania znaku graficznego, o którym mowa w rozdziale II pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Opracowania do wyboru przez Zamawiającego 3 (trzech) różnych projektów znaku graficznego (logo), który powinien: działać jako symbol, nawiązywać do nazwy projektu pn: "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością", uwzględnić zarówno charakter projektu, jak i zakres jego działań, być łatwy do rozpoznawania i zapamiętania, nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania w materiałach informacyjnych i promocyjnych 2. Uzgodnienia kolorystyki logo z Zamawiającym

2 3. Przekazania Zamawiającemu do wyboru 3 (trzech) różnych projektów znaku graficznego (logo), zgodnie z harmonogramem określonym w rozdziale VI: a) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, w formacie wektorowym (Adobe Photoshop lub Corel Draw) - Logo w wersji podstawowej kolorowej oraz w wersji archromatycznej czarnej (negatyw, pozytyw) (1 egzemplarz). b) w formie papierowej na planszy formatu A4 - Logo w wersji podstawowej kolorowej oraz w wersji achromatycznej czarnej (negatyw, pozytyw) po jednym egzemplarzu. 4. Uzyskania od Zamawiającego akceptacji ostatecznej wersji znaku graficznego (logo) zgodnie harmonogramem okreśonym w rozdziale VI. 5. Przekazania Zamawiającemu wybranej wersji znaku graficznego (logo) w formach wskazanych w 3, zgodnie z harmonogramem określonym w rozdziale VI. 6. Przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw autorkich do wyników prac przygotowanych w ramach czynności związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu wybranej wersji znaku graficznegoncznego (logo). IV. W zakresie o którym mowa w rozdziale II pkt. 2, po ostatecznej akceptacji przez Zamawiąjącego projektu logo, Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia Księgi Znaków stanowiącej opis budowy logo oraz zawierającej przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania. Na Księgę Znaków składać się ma: opis znaczenia logo, opis budowy logo, kolorystyka, warianty logo, wersje logo achromatyczne i monochromatyczne, firmowy krój pisma. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Księgę Znaków w formie: a) elektronicznej na płycie CD lub DVD, w formacie wektorowym (Adobe Photoshop lub Corel Draw) - Logo w wersji podstawowej kolorowej oraz w wersji achromatycznej czarnej (negatyw, pozytyw) (1 egzemplarz). b) papierowej na planszy formatu A4 - Logo w wersji podstawowej kolorowej oraz w wersji achromatycznej czarnej (negatyw, pozytyw) po jednym egzemplarzu. Wydruk Księgi trwale zespolony. Przekazanie Zamawiającemu Księgi Znaków nastąpi wraz z przekazaniem znaku graficznego (logo). V. W zakresie wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych, o których mowa w rozdziale II pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania materiałów wskazanych w wykazie materiałów informacyjno - promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VII niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

3 1. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi (w zakresie kolorów nadruków) zawartymi w rozdziale VII. dostawę materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego. umieszczenie na materiałach wymaganych przez Zamawiającego nadruków zgodnie z wytycznymi, o których mowa w rozdziale II pkt 3, odpowiednio wyeksponowanych i widocznych. 2. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w wersji elektronicznej projekty tych materiałów, zgodnie z harmonogramem określonym w rozdziale VI. 3. Wszystkie materiały powinny spełniać następujące kryteria: Funkcjonalności tj. spełniać swoje przeznaczenie, Estetyka i precyzja wykonania, tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń artykułów widocznych gołym okiem. 4. Dostarczane materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość będzie odpowiadać co najmniej jakości materiałów tzw. próbnych, zatwierdzonych do produkcji przez Zamawiającego. UWAGA: Kolory, z których wykonane są poszczególne materiały informacyjno - promocyjnych mają być w jednakowym odcieniu, tzn. np. biel elementu jednego materiału powinna odpowiadać bieli elementu innego materiału, to samo dotyczy pozostałych kolorów. VI. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 1. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych* od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu do wyboru 3 (trzy) różne projekty znaku graficznego (logo) oraz przedstawi do akceptacji projekty materiałów informacyjno-promocyjnych. 2. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych* od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektów znaku graficznego (logo) oraz projektów zamawianych materiałów, dokona ich akceptacji lub zgłosi poprawki lub modyfikacje. Potwierdzenie wyboru projektów graficznych przez Zamawiającego nastąpi drogą pisemną i drogą elektroniczną. 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji, Wykonawca uwzględniając je przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych* od dnia zgłoszenia poprawek lub modyfikacji, poprawione projekt logo oraz projekty materiałów. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych* od dnia doręczenia przez Wykonawcę poprawionych lub zmodyfikowanych projektów, dokona ostatecznej akceptacji lub wniesie poprawki, modyfikacje.

4 5. W przypadku ponownego nie zastosowania się przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych* do wskazówek Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 6. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych* od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wybraną wersję znaku graficznego (logo) w formach wskazanych w rozdziale III pkt 3 oraz opracowaną Księgę Znaków. 7. Dostawa wykonanych materiałów z rozdz. VII 45 dni od dnia zawarcia umowy. *Za dni robocze Zamawiający uznaje dni pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. VII. Wykaz materiałów informacyjno - promocyjnych oraz wymagań dotyczących ich wykonania 1. Papier firmowy (należy zaadaptować jeden z zalecanych przez program wzorów) Materiał: bezpyłowy papier o podwyższonej bieli 90 g/m 2 Rozmiar: format A4 Kolor: Ilość: sztuk. 2. Teczki na dokumenty Materiał: karton 250g/m 2, jednostronnie powlekany, z białym spodem Kolor: folia błysk Rozmiar: po rozłożeniu - mieści się na formacie B2 sztancowanie istniejącym wykrojnikiem Ilość: 5000 sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne teczek kartonowych, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty teczek kartonowych, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden nich. Projekt musi zawierać: nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Województwa Świętokrzyskiego i Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 3. Notesy Materiał: okładki kreda błysk 200 g/m 2, lakier offsetowy jednostronny, środek - offset 90 g/m 2, 1 + 1, oprawa klejona po krótszym boku Rozmiar: format A6 Objętość: 104 str. wraz z okładkami Wymagany kolor okładki: pełny kolor (jednostronnie) Wymagany kolor napisów: pełny kolor (jednostronnie)

5 Metoda nadruku: offset w pełnym kolorze Ilość: 1000 sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne notesów, przy wyboru w/w projekty notesów, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Notes musi zawierać: nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Województwa Świętokrzyskiego i Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 4. Foldery Materiał: papier kreda błysk 115 g/m², dwustronny lakier offsetowy, Rozmiar: format A6 Objętość: 12 str. wraz z okładkami Wymagane tło folderów: pełny kolor (dwustronnie) Wymagany kolor napisów: pełny kolor (dwustronnie) Treść: według treści dostarczonej przez Zamawiającego Ilość: sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne folderów informacyjnych, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty folderów informacyjnych, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Folder musi zawierać: nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Województwa Świętokrzyskiego i Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 5. Ulotki Materiał: papier kreda błysk 150 g/m², lakier offsetowy dwustronny Rozmiar: format A4 falcowanie do DL Wymagane tło ulotek: pełny kolor (dwustronnie) Wymagany kolor napisów: pełny kolor (dwustronnie) Treść: według treści dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem Ilość: sztuk.

6 Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne ulotek informacyjnych, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty ulotek informacyjnych, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Ulotki muszą zawierać nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodka Promowania i Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 6. Plakaty Wymiar plakatu: format A3 Rodzaj papieru: papier kreda błysk 150 g/m², jednostronny lakier offsetowy Wymagane tło plakatów: pełny kolor (jednostronnie) Wymagany kolor napisów: pełny kolor (jednostronnie) Treść: według treści dostarczonej przez Zamawiającego Ilość: sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne plakatów, przy wyboru w/w projekty plakatów, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Plakat powinien zawierać nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo SPPW, Województwa Świętokrzyskiego i Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 7. Płyty CD zadruk tłoczenie pakowanie w kopertę kartonową Kolor: Treść: według treści dostarczonej przez Zamawiającego Ilość: 1000 sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne płyt CD, przy wyboru w/w projekty płyt CD, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać wszystkie loga.

7 8. Pamięci USB Wymiary 58 x 18 x 9 mm (+/-5mm) Pojemność: 2 GB Materiał: tworzywo + metal Nadruk na Pendrive: pełny kolor (dwustronnie), nadruk grawerem laserowym, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego Ilość: 500 sztuk Okres gwarancji: 12 miesięcy Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne pendrive, przy wyboru w/w projekty pendrive, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać wszystkie loga. 9. Tablice informacyjne (adaptacja zalecanego wzoru) a) Wymiary tablicy informacyjnej: 180 cm (szer.) x 160 cm (wys.), tarcza tablicy z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm wraz z usztywnieniem za pomocą profili, Część ekspozycyjna tablicy - folia polimerowa + laminat tablica montowana na konstrukcji stalowej ocynkowanej - słupki z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 80 mm i długości 360 cm, słupki zakończone kotwicą, Ilość: 1 sztuka Okres gwarancji: 12 miesięcy b) Wymiary tablicy informacyjnej: format 70 cm (szer.) x 90 cm (wys.) materiał PCV o grubości 3 mm + wydruk i umocowanie grafiki. Wydruk grafiki w pełnym kolorze CMYK Ilość: 2 sztuki. Okres gwarancji: 12 miesięcy Wykonawca samodzielnie opracuje po trzy różne projekty graficzne tablic informacyjnych, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Tablice informacyjne muszą zawierać wszystkie loga. 10. Roll-bannery (adaptacja zalecanego wzoru) Wymiary: 100 cm (szer) x 200 cm (wys.) Materiał do nadruku: blackout, 350g/m 2 Druk solwentowy w pełnym kolorze CMYK jakość druku 720 dpi Banner chowany do kasety ze stelażem o konstrukcji aluminiowej

8 Wymagane tło roll-bannerów: pełen kolor (jednostronnie) Wymagany kolor napisów: pełen kolor (jednostronnie) Konstrukcja: z anodowanego aluminium, składany aluminiowy maszt, dwie listwy mocujące z zapięciem typu CLIP. Kasetka powinna posiadać system pozwalający na wysuwanie grafiki. Kasetka z systemem samozwijającym się, sprężynowym i dwiema nóżkami. Futerał z wkładką ochronną i rączką do przenoszenia. Ilość: 3 sztuki Okres gwarancji: 12 miesięcy Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne roll-bannery, przy wyboru w/w projekty, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Rollbanner powinien zawierać nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo SPPW, Województwa Świętokrzyskiego oraz Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 11. Billboardy Wymiary cm (szer.) x 238 cm (wys.) Kolorystyka (CMYK) w zależności od layoutu Papier - blue-back Gramatura 120 g/m 2 Ilość: 20 sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne billboardów, przy wyboru w/w projekty, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Billboard powinien zawierać nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo SPPW, Województwa Świętokrzyskiego oraz Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 12. Miniboardy Wymiary 252 cm (szer.) x 119 cm (wys.) Kolorystyka (CMYK) w zależności od layoutu Papier - blue-back Gramatura 120 g/m 2 Ilość: 10 sztuk. Wykonawca samodzielnie opracuje trzy różne projekty graficzne miniboardów, przy wyboru w/w projekty, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Miniboard

9 powinien zawierać nazwę Projektu, dane teleadresowe, informację o współfinansowaniu, logo SPPW, Województwa Świętokrzyskiego oraz Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań organizowanych przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. Część I Opracowanie materiałów graficznych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia

I. Część I Opracowanie materiałów graficznych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia PPNT. 280.1.2015 Załącznik nr 5 do siwz Dot.: przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 euro w trzech częściach na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla PPNT Gdynia. SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę 1 Lp. Rodzaj Materiału Promocyjnego Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP.

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Broszura informacyjna Format: 210 x 210 mm. Papier: okładka - kreda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Preambuła Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, realizacja kampanii informacyjnej, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CPV: 22.46.20.00-6 I.

CPV: 22.46.20.00-6 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych dla Ministerstwa Środowiska promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze Europejskiego

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 17 marca 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/8/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-80/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

akceptacji przez Zamawiającego naniesieniu zmian. Zlecenie przez Zamawiającego korekty językowej nie wpłynie na wydłużenie terminów realizacji zawartych w powyższym harmonogramie. Korekta językowa będzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo