Hale Lindab Do zastosowań rolniczych. Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hale Lindab Do zastosowań rolniczych. Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej. www.lindab."

Transkrypt

1 lindab we simplify construction Hale Lindab Do zastosowań rolniczych Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej

2 Hale Lindab do zastosowań rolniczych Lindab Group z siedzibą w Szwecji zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą produktów i rozwiązań systemowych ze stali. Od ponad 0 lat na polskim rynku międzynarodową grupę reprezentuje Lindab Sp. z o.o. Firma Lindab oferuje największą i najbardziej wszechstronną ofertę produktów w tym segmencie rynku (okładziny i systemy dachowe i ścienne, kompletne konstrukcje budynków, stalowe systemy rynnowe, systemy bezpieczeństwa dachowego itp.), zawierającą optymalne rozwiązania dla budynków mieszkalnych lub hal przemysłowych, zarówno nowych jak i remontowanych. FUNKCJ udynki rolnicze specjalne funkcje udynki rolnicze są zawsze stawiane w celu spełnienia określonych funkcji. Dlatego warto ogólnie podsumować najważniejsze czynniki wpływające na ostateczny projekt budynku: potrzeby inwestora: funkcja, estetyka, oczekiwany okres użytkowania, koszty budowy i utrzymania, wymagania prawne (na poziomie UE, krajowym lub lokalnym), np. plany urbanistyczne lub aspekty planowania przestrzennego, wymagania techniczne (przepisy, prawo i normy budowlane, itp.). dostępne materiały, produkty i procesy budowlane, aspekty miejscowe związane z miejscem i wykonywaniem robót budowlanych (np. warunki glebowe, wpływ pogody i środowiska naturalnego, procesy wykonawcze oraz potrzeby czasowe i maszynowe itp.). Dużo większe znaczenie w trakcie sporządzania technicznych koncepcji budynku mają optymalny projekt konstrukcyjny oraz wybór i jakość materiałów stosowanych przy realizacji. Te dwa aspekty powinny być spełnione by budynek mógł służyć swojemu głównemu celowi w perspektywie długookresowej. Wymagania funkcjonalne stawiane budynkom rolniczym określa się w każdym przypadku na podstawie ich głównego przeznaczenia (np. produkcja roślinna, przechowywanie owoców, hodowla zwierząt, przetwórstwo, itp.). Jest to standardowy wymóg stawiany obiektom o dużych wymiarach konstrukcyjnych, dużych rozpiętościach, a także najszybszy i najprostszy w realizacji sposób na zagwarantowanie zgodności z wymagającymi ramami czasowymi prac rolniczych. Czasami niezwykle trudno jest pogodzić ze sobą te wszystkie aspekty i wymagania, dlatego dane techniczne powinny być określane indywidualnie w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania na każdym etapie, tak aby już w procesie projektowania dopasować się do wszystkich wymagań. Wymagania stawiane budynkom rolniczym najczęściej wynikają z określonej z góry funkcji jaką dany budynek będzie spełniał. W związku z tym, w projektowaniu takich budynków podstawowym i decydującym celem jest spełnienie tych funkcji w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. Dlatego wszystkie inne aspekty muszą podlegać temu podstawowemu celowi. W przypadku hal do zastosowań rolniczych atrakcyjny wygląd budynku ma znaczenie wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Specyfi czne skutki dla środowiska wynikające z charakterystyki działalności rolniczej to kolejne specjalne wymagania (np. radzenie sobie z amoniakiem, oparami chemicznymi, potencjalnie agresywnymi substancjami chemicznymi itp.). Jedynie zaangażowanie techników i specjalistów w procesie projektowania budynku oraz dobór odpowiednich materiałów budowlanych umożliwi prawidłowe reagowanie na te wyzwania.

3 MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE System lekkich konstrukcji stalowych różnorodność rozwiązań Obiekty rolnicze są budowane przede wszystkim w celu umożliwienia prowadzenia działalności i procesów zgodnych z ich przeznaczeniem. Innymi słowy, aby pełniły funkcje, których wymaga inwestor. Należy jednak zwrócić uwagę, aby tworzyć budynki o optymalnej konstrukcji, która będzie w stanie zapewnić oczekiwaną żywotność, a także na wybór materiałów budowlanych o wymaganej jakości. Proces projektowania wymaga ścisłej współpracy między zaangażowanymi w projekt specjalistami w zakresie różnych dziedzin (technika rolnicza, architektura, inżynieria budowlana, budowa maszyn, bezpieczeństwo pożarowe, itp.). Oferta Lindab w zakresie lekkich konstrukcji stalowych doskonale wpisuje się w kanon przedstawionych powyżej wymagań. Oferowane przez nas produkty i systemy stanowią doskonałe, ekonomiczne i trwałe rozwiązania dla obiektów rolniczych, równocześnie spełniając ich potrzeby funkcjonalne. również dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV oraz czynnikami atmosferycznymi, a także dłuższy cykl życia produktu (zwykle 50 do 60 lat w normalnych warunkach środowiskowych). Do zastosowań na zewnątrz oferujemy różne systemy powłok Lindab pod nazwą Classic, Premium i Elite, o grubości całkowitej odpowiednio 5, 5 i 50 μm. W przypadku działalności rolniczej, obiekty budowlane często są narażone na agresywne środowisko. Powlekane produkty Lindab ocynkowane na gorąco są znacznie bardziej wytrzymałe niż te konstrukcje stalowe, na których do ochorny powierzchni, zastosowano wyłącznie tradycyjne malowanie. Należy unikać takich rozwiązań, chyba że wynikają one z bardzo przemyślanego i szczegółowego projektu. Niezwykle szeroka gama produktów Lindab, stwarza możliwość tworzenia różnych systemów, podsystemów lub nawet całych budynków, które mogą być wykonane z tych produktów. Najważniejsze podsystemy konstrukcji hal fi rmy Lindab: Główna konstrukcja ze stali, Konstrukcje drugorzędne, Systemy okładzin ściennych i pokryć dachowych, Systemy rynnowe i akcesoria. Powłoki organiczne Classic, Premium, Elite Warstwa podkładowa Warstwa pasywacyjna Ocynk Rdzeń stalowy Ocynk Warstwa pasywacyjna Strona wewnętrzna Materiałem bazowym wszystkich produktów fi rmy Lindab jest stal o wysokiej wytrzymałości zabezpieczona przed korozją metodą cynkowania na gorąco (galwanizacji). Najważniejszym parametrem służącym do opisu wytrzymałości mechanicznej stali jest tak zwana granica plastyczności, której wartość liczbowa dla wyrobów fi rmy Lindab z blach profi lowanych wynosi co najmniej 50 MPa lub 50 MPa (to minimum dla nośności profi li Z/C/U), co zapewnia znakomite parametry techniczne nośności i bezpieczeństwo stelaża. Ilość cynku stosowanego po obu stronach rdzenia stalowego określa poziom ochrony przed korozją. W przypadku elementów fi rmy Lindab trwałość zapewnia warstwa cynku 75 g/m dla profi li ocynkowanych (co daje 0 μm grubości dla każdej strony), w przypadku blach wstępnie malowanych stosuje się warstwę co najmniej 00 g/m. W zależności od rodzaju produktu, na blachę galwanizowaną nakłada się wielowarstwową, kolorową powłokę, co jest ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale zapewnia Główną konstrukcję hal Lindab tworzy szkielet wykonany z ustawionych liniowo ram wzmocnionych stężeniami. Są dostępne trzy główne rodzaje ram: gorącowalcowane ramy o przekroju pełnym, spawane ramy blachownicowe o różnych przekrojach oraz konstrukcje główne z dźwigarów kratowych. Oferujemy też dalsze warianty głównych typów w zależności od zaplanowanych instalacji, np. nawy boczne, magazyny buforowe, tory jezdne suwnic itp. Rozwiązania dostosowane są do indywidualnych potrzeb Inwestora, zgodne z wymaganiami technicznymi i funkcją budynku. Dzięki wykonywanemu każdorazowo projektowi indywidualnemu, uzyskuje się odpowiednie wymiary (rozpiętość, wysokość w świetle), a także odpowiednio zoptymalizowane zużycie materiałów, a co za tym idzie - oszczędności fi nansowe. Sposoby zabezpieczenia powierzchni elementów konstrukcyjnych ram głównych należy określać z uwzględnieniem potrzeb i dostępnych opcji, np. powłoki wielowarstwowe lub galwanizowanie. Z uwzględnieniem pewnych ograniczeń wymiarowych, dostępne są też rozwiązania i systemy z lekkich profi li stalowych Lindab Construline, gdzie już materiał bazowy jest galwanizowany (np. system SS, dźwigary kratowe).

4 MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE ZSTOSOWNIE SPECJLNE REMONTY Na konstrukcji głównej hal montuje się tzw. drugorzędną konstrukcję nośną, która stanowi bezpośrednią podstawę okładziny dachu i ścian oraz przenosi obciążenia na konstrukcję główną. Drugorzędna konstrukcja nośna jest najczęściej wykonana ze zoptymalizowanych profi li lekkich z linii produktów Lindab Construline (systemy rozmieszczonych liniowo płatew dachowych i rygli). Konstrukcja drugorzędna może być także wykonana z gamy produktów Lindab Coverline: z wysokoprofi lowej blachy trapezowej na dachach i płyt warstwowych na ścianach. Grupa produktowa Lindab Coverline zawiera blachy dostępne w kilku powłokach, w kilkudziesięciu kolorach. Samonośne blachy profi lowane dają bezpieczne, wodoszczelne zadaszenia i ekonomiczne oraz trwałe pokrycia ścian, także dla budynków rolniczych. Najprostszy wygląd, z punktu widzenia architektonicznego, dają blachy profi lowane o wzorze liniowym, jednak większą estetykę i bardziej wyrafi nowany wygląd (np. w budynkach głównych), zapewnia zastosowanie produktów takich jak eleganckie profi le sinusoidalne, kasety fasadowe z mocno zaznaczonym wzorem prostokątnym (Classic i Premium) oraz blachy płaskie na rąbek stojący (SRP, PLX). Wiele rodzajów paneli warstwowych (wszystkie z okładziną stalową z obu stron, z wypełnieniem izolacyjnym) umożliwiają szybkie osłanianie dużych powierzchni wraz z ich termoizolacją. Co ważne, oprócz ram głównych i okładzin fi rma Lindab oferuje szeroką gamę akcesoriów: system rynnowy Rainline, system zabezpieczenia dachu Protectline (płotki, komunikacja dachowa, drabiny dachowe i ścienne), elementy wentylacyjne dachowe, folie dachowe, śruby samowiercące, profi le uszczelniające, które zapewniają kompleksowe wykonanie inwestycji. Należy zaznaczyć także, że produkty i rozwiązania techniczne wymienione powyżej pozwalają na bardzo swobodne i elastyczne projektowanie. Konstrukcja kompletnych hal może być wykonana w całości przy użyciu elementów i rozwiązań Lindab (konstrukcja stalowa, okładziny dachowe i ścienne, produkty do odprowadzania wody z dachów i akcesoria). W niektórych sytuacjach produkty fi rmy Lindab można łączyć z konstrukcjami z innych materiałów (np. konstrukcje z prefabrykowanego żelbetonu z lekkimi okładzinami dachowymi i ściennymi fi rmy Lindab), aby zapewnić najlepsze i najbardziej ekonomiczne wykonanie robót. Odnawianie budynków rolniczych Jest kilka przyczyn powodujących konieczność odnawiania budynków: techniczne (utrzymanie, naprawa, ulepszanie), funkcjonalne (zmiana funkcji), ekonomiczne (np. w celu zwiększenia wartości nieruchomości) lub po prostu, przyczyny estetyczne ( żeby wyglądał lepiej ). Zwykle istnieje kilka przyczyn, jednak najważniejsze wybiera się indywidualnie, gdy pojawi się konkretna potrzeba przeprowadzenia renowacji. Przy renowacji obiektów rolniczych, podobnie jak w przypadku nowowybudowanych budynków, najważniejsza jest ich funkcja. Z technicznego punktu widzenia renowacja może dotyczyć kilku poziomów. W prostszych przypadkach może obejmować po prostu wymianę elementów konstrukcji (np. wymianę zużytej rynny lub naprawę nieszczelnego dachu, montaż nowych elementów) albo uzupełnienie określonych elementów (np. dodanie izolacji do muru poprzez zastosowania lepszej okładziny na elewację). Renowacja może być przewidziana również na szerszą skalę, jak np. demontaż starej okładziny dachu, budowa nowej konstrukcji dachu i położenie okładzin. W przypadku renowacji budynków konstrukcje lekkie są na najbardziej optymalmnym rozwiązaniem. Mała masa elementów pozwala maksymalnie odciążyć istniejące konstrukcje nośne (fundamenty, ściany, dachy). Szybka i sucha technologia instalacji w celu odbudowy jakiegokolwiek elementu budynku podczas renowacji w bezpieczny i szybki sposób, pozwalający dodatkowo wyeliminować zagrożenia (np. przecieki). Duża wytrzymałość i system powłok wielowarstwowych zapewniają najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa, wytrzymałości i najdłuższy czas eksploatacji odnawianego budynku. Szeroka gama produktów Lindab stanowi ekonomiczną alternatywę dla każdego rodzaju potrzeb związanych z remontem: od systemów odwodnienia dachów, poprzez blachy trapezowe po blachodachówkę w różnych profi lach i wersjach kolorystycznych do budowy kompletnych, dodatkowych ram budynków. Skuteczny system odwodnienia dachu podnosi poziom bezpieczeństwa całego budynku. Uszkodzone, stare i nieskuteczne orynnowanie może powodować przecieki konstrukcji stropów i ścian, co w najpoważniejszych przypadkach może skutkować nawet uszkodzeniem fundamentów lub podtopieniem budynku. W przypadku obiektów rolniczych często dochodzi do tego konieczność wymiany istniejących, uszkodzonych okładzin dachu z blachy falistej (lub azbestu). W takich sytuacjach można zastosować nowe okładziny dachów fi rmy Lindab po usunięciu starej blachy lub uzupełniając ją jeśli stan blachy na to pozwala.

5 ZSTOSOWNIE SPECJLNE REMONTY lachy trapezowe Lindab lub blachodachówki można montować na istniejące okładziny. W razie instalacji na starym dachu, dochodzi możliwość polepszenia izolacyjności cieplnej budynku (po dodaniu dodatkowej izolacji lub wykonanie dwuwarstwowej, wentylowanej konstrukcji dachu). Renowacja dachów płaskich przy użyciu systemu Lindab Roof to przykład zastosowania specjalnego. Obejmuje ona wykonanie dachu o większym nachyleniu, z podwójną powłoką i wentylacją. Konstrukcję nośną i dach można zaprojektować osobno, korzystając z opisanej wcześniej oferty produktów stalowych fi rmy Lindab, co znacznie podnosi parametry fi zyczne i energetyczne przestrzeni użytkowej, a także daje dodatkową izolację stropów. Lepszy wygląd odnowionych obiektów stanowi wartość dodaną dla danego obiektu. USŁUGI Profesjonalne wsparcie Oprócz produkcji i sprzedaży produktów doskonałej jakości, Lindab od samego początku przywiązuje wagę do możliwości zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla fi rm i osób wykonujących prace budowlane, na możliwie najwyższym poziomie. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie usług, jakie fi rma Lindab świadczy dla poszczególnych grup docelowych: Inwestorzy: gromadzenie referencji, profesjonalne konsultacje, budowanie kontaktów z architektami i wykonawcami, darmowe przygotowanie wycen wstępnych (zgodnie z poziomem szczegółowości specyfi kacji technicznej). W tym miejscu warto podkreślić, że przed rozpoczęciem prac remontowych, należy powierzyć zadanie oceny konstrukcji i stanu budynku kompetentnemu specjaliście. Ma to na celu ustalenie wymaganego poziomu renowacji lub wzmocnienia pozwalające na realizację potrzeb inwestora w technicznie i ekonomicznie odpowiedni sposób. Dodatkowo służy to określeniu zapotrzebowania na materiały i produkty budowlane, czyli po prostu prawidłowego zaplanowania remontu. rchitekci: próbniki, przewodniki techniczne zastosowań, oprogramowanie do projektowania, konsultacje z fachowcami. Wykonawcy: krótki czas realizacji i elastyczność dzięki produkcji na miejscu, doskonała logistyka, minimum strat materiałów budowlanych dzięki produkcji na podstawie dokładnych wymiarów, bezpiecznego pakowania i profesjonalnym konsultacjom. Zalety produktów i systemów Lindab Surowiec: stal o dużej wytrzymałości duża nośność na znacznych rozpiętościach. Powierzchnie zewnętrzne galwanizowane doskonałe zabezpieczenie przed korozją, odporne na ciężkie warunki atmosferyczne. Materiały ze stali nadającej się do recyklingu produkty przyjazne środowisku. Szeroka gama dostępnych profi li i kolorów okładzin estetyczny wygląd produktów i budynków. Niska masa niewielkie obciążenie fundamentów, niskie koszty transportu, szybka realizacja. Montaż, instalacja, sucha technologia prace budowlane, krótki czas realizacji, szybszy zwrot z inwestycji. Precyzyjne wymiary produkcyjne mała ilość strat na budowie. Kompletny system (konstrukcja, okładziny dachów i ścian, odwodnienie dachu, zabezpieczenie dachu, akcesoria). Zmienne elementy systemu elastyczne, różnorodne zastosowania. Usługi dodatkowe i wsparcie techniczne (dla projektantów, wykonawców i inwestorów). Kontakt, oferty, pytania Pracownicy fi rmy Lindab są otwarci na Państwa pytania dotyczące systemów hal, konstrukcji lub blach profi lowanych podczas każdego etapu realizacji, tj. projekt, przygotowanie, przetarg (konsygnacja, przygotowanie wyceny) oraz budowa. Zapraszamy do korzystania z darmowych konsultacji ze specjalistami. Zachęcamy do zgłaszania szczegółowych pytań.

6 Przykład budynku, hala nr Wiata na maszyny Przykładowy obiekt numer to wiata przeznaczona do przechowywania pojazdów i maszyn rolniczych, przyczep i urządzeń jezdnych wykorzystywanych w każdej firmie działającej w sektorze rolniczym. Na wymiary (szerokość, długość i wysokość) obiektu mają wpływ czynniki takie jak liczba, wielkość maszyn oraz ilość miejsca wymaganego do przechowywania tych maszyn. Na głównej konstrukcji znajdują się płatwie galwanizowane i jednowarstwowa blacha trapezowa w celu zabezpieczenia maszyn przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i deszczu. rak ścian oznacza, że wiata jest przeznaczona do przechowywania maszyn, które nie są wrażliwe na wilgoć i parę wodną. Równocześnie, dzięki ciągłej wentylacji nie ma zagrożenia utrzymującą się wilgocią, ponieważ obszar pod wiatą oraz maszyny mogą szybko wysychać. Woda deszczowa z zewnątrz może być usuwana za pomocą systemu orynnowania. Podczas projektowania podłoża i posadzki należy brać pod uwagę ciężar maszyn oraz czynniki zewnętrzne. (wilgoć, mróz itp.) WYMIRY WITY N MSZYNY WIZULIZCJE Szerokość (m) Długość (m) 0 Wysokość do okapu (m) 6 Nachylenie dachu 8 Powierzchnia użytkowa (m ) 60 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja stalowa z profili gorącowalcowanych Konstrukcja drugorzędna System stalowych płatew Lindab Construline Okładzina dachu Jedna warstwa blachy (blacha trapezowa Lindab LTP 45, folia LTF 80) Okładzina ścienna brak Kanalizacja deszczowa System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

7 Wiata na maszyny Rysunki techniczne RZUT PRTERU WIT N MSZYNY PRZEKROJE - lacha trapezowa LTP 45/0.5 - Konstrukcja stalowa - 5 cm posadzka z betonu z ,75 +5, ,00 +7,75 +5,80-0,0 ±0,00-0, WYSOKOŚĆ - lacha trapezowa LTP 45/0.5 - Konstrukcja stalowa - 5 cm posadzka z betonu zbrojonego WYSOK CINY OCZNEJ ,75 ±0,00-0, WYSOK CINY SZCZYTOWEJ 8,00 +7,75 +5,80 ±0,00-0,0. Lindab lacha LTP45 trapezowa trapézlemez, Lindab LTP...(...) 45, kolor ciemnoczerwony szín, Classic (758), bevonat w powłoce Classic. Orynnowanie Lindab Rainline 50/00, kolor ciemnoczerwony (758), w powłoce Elite. Lindab Widoczna Rainline konstrukcja 50/00 stalowa, ereszcsatorna, malowana,...(...) kolor ciemnoszary szín, Elite bevonat Látszó acél vázszerkezet, festett,...(...) szín

8 Przykład budynku, hala nr Magazyn ziarna Przykładowy obiekt numer to hala do przechowywania ziarna zbóż (w płaszczyźnie poziomej). Najważniejsze cechy, które wpływają na wymagane wymiary magazynów zbóż (szerokość, długość, wysokość w świetle, kąt nachylenia dachu) to: oczekiwana przestrzeń magazynowa (objętość) w metrach sześciennych i tonach, naturalne parametry przechowywanego zboża, rozwiązania procesowe magazynowania wchodzącego/ wychodzącego oraz potrzeby przenoszenia i przeładunku. Prezentowana przykładowa hala ma powierzchnię kondygnacji 0x60 m, wysokość do okapu wynosi 6 m; jest to jednonawowy magazyn zboża o pojemności 000 m, co odpowiada około ton zboża, w zależności od rodzaju zboża. Wymiary konstrukcji głównej są określane indywidualnie,w zależności od kubatury budynku, dzięki czemu uzyskuje się konstrukcję stalową o zoptymalizowanych wymiarach o zmiennym przekroju. by zapewnić przyjmowanie naporu przechowywanego zboża zbudowano przyporę muru z betonu zbrojonego wzdłuż obrysu budynku, w celu zagwarantowania skuteczności i mechanizacji przenoszenia i przeładunku materiału w budynku. Konstrukcja dachu i przegrody budowlane budynku ponad przyporą wykonano z wzdłużnych elementów konstrukcji drugorzędnej (płatwie dachowe, rygle ścienne), do których śrubami samowiercącymi z podkładkami przymocowano jednowarstwowe blachy trapezowe. Na wewnętrznych powierzchniach zastosowano blachę z powłoką antykondensacyjną, aby zapobiec skraplaniu się wody na przechowywane zboże. Ważne jest też znalezienie rozwiązania dającego intensywną wentylację na zewnątrz, aby odprowadzać z budynku wszelkie opary w celu zapewnienia osuszania wnętrza. Jest to rozwiązanie z zakresu budynków pasywnych, dlatego elementy wentylacji wejściowej można umieścić nad przyporą muru, na podniesionej kalenicy. Może być też konieczne zastosowanie wentylatorów wyciągowych lub innych urządzeń wentylacyjnych, aby polepszyć wentylację w bezpieczny sposób. Podjęcie decyzji i prawidłowe projektowanie tej kwestii będzie możliwe wyłącznie dzięki ścisłej współpracy specjalistów ze wszystkich zaangażowanych dziedzin (architektów, technologów oraz inżynierów budowlanych). Wymiary, umiejscowienie i liczbę drzwi/okien/bram należy określać na podstawie technologii magazynowania wybranej do zastosowania. Może zaistnieć potrzeba przemieszczania i przenoszenia zboża wzdłuż budynku. Dobre rozwiązanie tej kwestii to stalowa rama pod kalenicą. Do odwodnienia dachu można zastosować system pasów nadrynnowych i rur spustowych orynnowania z rynnami lub podłączonych do zbiornika. Podczas projektowania posadzki należy brać pod uwagę potrzeby przechowywania i przenoszenia, a także odpowiedniego poziomu wodoszczelności, nośności i dylatacji. MGZYN ZIRN WYMIRY WIZULIZCJE Szerokość (m) 0 Długość (m) 60 Wysokość do okapu (m) 6,5 Nachylenie dachu Powierzchnia użytkowa (m ) 800 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Kanalizacja deszczowa Konstrukcja stalowa z kształtowników spawanych o zmiennym przekroju System stalowych płatew i rygli Lindab Construline lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną lacha trapezowa Lindab LVP 0 (powyżej +4 m), przypora muru z betonu zbrojonego (poniżej +4 m) System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

9 4 000 Magazyn ziarna Rysunki techniczne RZUT PRTERU MGZYN ZIRN PRZEKROJE - lacha trapezowa LTP 5 - lacha trapezowa LVP ,4,00 +,4 +6,05 +6,05 +,80 +, ,60 ±0,00-0,0 ±0,00-0, WYSOKOŚĆ ELEWCJ, FRONT ELEWCJ, STRON PRW, ,4 +6,05 +,60 +,60-0,0-0, ELEWCJ, LEW STRON, ,4 +6,05 +,60 +,60-0,0-0, lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną, kolor żółty (6), w powłoce Classic. lacha trapezowa Lindab LTP 0, kolor żółty (6), w powłoce Classic. Orynnowanie Lindab Rainline 90/0, kolor ciemnoszary (087), w powłoce Elite 4. Ściana podtrzymująca z betonu zbrojonego, powierzchnia z surowego betonu 5. Widoczna konstrukcja stalowa, malowana, kolor ciemnoszary 6. Obróbka, blacha Lindab, kolor żółty (6), w powłoce C

10 Przykład budynku, hala nr Chlewnia Przykład budynku nr przedstawia konkretne rozwiązanie do hodowli zwierząt (chlewni). Najważniejszy aspekt podczas projektowania/ określenia wymiarów obiektów do hodowli/trzymania zwierząt to fakt, że rozwiązania lub możliwości architektoniczne i strukturalne są ściśle określone przez czynności wykonywane oraz technologie stosowane w danym budynku. Technologię określa się odpowiednio do gatunku i wieku zwierząt trzymanych w budynku, a także zgodnie z potrzebami takimi jak karmienie/pojenie zwierząt, warunki przechowywania paszy, obsługa obornika, rozwiązania ogrzewania i wentylacji itd. Czynniki te mają decydujące znaczenie podczas określania wymagań stawianych danemu budynkowi. Dodatkową cechą charakterystyczną dla budynków dla zwierząt jest obecność agresywnych/żrących substancji stałych lub gazów (np. amoniaku), co również ma znaczący wpływ na wymagania stawiane prawidłowemu projektowaniu konstrukcji oraz na wybór materiałów. Przykładowy budynek numer zawiera chlewnię z laguną na gnojowicę o powierzchni użytkowej, x 67 m (co odpowiada około 500 m, czyli przestrzeń na około zwierząt). udowa pod względem architektonicznym: przez środek budynku przebiega główny korytarz obsługowy, od którego odchodzą dwa korytarze wzdłużne otwarte po obu stronach, z których jest dostęp do poszczególnych zagród. Zastosowania użyte w konstrukcji budynku są dostosowane do funkcji budynku i potrzeb procesowych. Konstrukcję nośną wykonano z filarów z betonu zbrojonego ustawionych w fundamentach z prefabrykatu. Filary podtrzymują lekkie stalowe dźwigary kratowe, a szczeliny pomiędzy filarami są wypełnione podmurówką. Użycie materiałów krzemionkowych w konstrukcji pionowej i zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji dachu warstwą cynku są podyktowane podwyższonym poziomem narażenia na wpływy środowiska agresywnego. Do dźwigarów kratowych od góry są przymocowane lekkie, stalowe płatwie, na których znajdują się blachy trapezowe z fabrycznie nałożoną folią z powłoką antykondensacyjną (ma to na celu zapobieganie kapaniu oparów ulegających kondensacji). Od dołu znajduje się sufit podwieszany wykonany z płyt warstwowych z izolacją cieplną zamocowanych do poziomych belek dźwigarów. Dzięki temu wnętrze zyskuje izolację, a także możliwe jest ogrzewanie w razie potrzeby. Równocześnie przestrzeń pomiędzy belkami dźwigarów kratowych pełni funkcję intensywnie wentylowanej pustki powietrznej (doprowadzanie powietrza przy okapie i wentylacja zewnętrzna na krawędzi dachu). Pustka powietrzna doskonale nadaje się do umieszczenia w niej urządzeń budynku i innego wyposażenia procesowego lub przewodów. Wentylacja wnętrza budynku jest bezwzględnie konieczna, aby zagwarantować spełnienie potrzeb biologicznych i zapewnić odpowiednie warunki dla zwierząt, a także aby zachować wytrzymałość konstrukcji budynku dzięki usuwaniu oparów zawierających substancje agresywne. by zapewnić prawidłową współpracę z laguną na gnojowicę, posadzka zawiera ścianki działowe ze zbrojonego betonu, na których umieszczono wpusty podłogowe. CHLEWNI DL TUCZNIKÓW WYMIRY Szerokość (m), Długość (m) 67 Wysokość do okapu (m) 4 Nachylenie dachu 0 WIZULIZCJE Powierzchnia użytkowa (m ) 494 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Odwodnienie dachu Słupy ze zbrojonego betonu wypełnione podmurówką + stalowy dźwigar kratowy Lindab Lindab Construline System stalowych płatew Dach: blacha trapezowa Lindab LTP 45 z powłoką antykondensacyjną, Strop: płyty warstwowe Lindab Tynkowana podmurówka System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

11 pm: 50 +,90 ±0,00-0, -, ,8 +4,00-0,0 Chlewnia Rysunki techniczne RZUT PRTERU pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: KORYTRZ OS GOWY pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: pm: PRZEKROJE ,00 +8,8 +4,00 +,45 +,0 +,5 ±0,00 4-0,0 4 -,0-0, KOLEJN WRSTW: - blacha t zowa LTP 45 z k antykondensacy - P tew Z (Z50) - stalowy d wigar kratowy Lindab - stalowy d wigar kratowy Lindab - Lindab Monowall 00 z izolac c st z yt warstwowych - s z bet zbr ciana wy ca (0 cm) - izolac c z y (8 cm) - warstwa kna szklanego - tynk elewac 4 - sadzka sztowa na obornik - zestrz st na obornik - ta denna z bet z (0 cm) - c beton (6 cm) - wy wirem (0 cm) - oryginalne WYSOKOŚĆ WYSOK CINY OCZNEJ ,8 +4,00 +,45 +,0 +,5-0, WYSOK CINY SZCZYTOWEJ 0,00 +8,8 +,0 +4,00-0,0 4 Lindab LTP45 filces trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Vakolt téglafalazat,...(...) szín Lindab Rainline 90/0 ereszcsatorna,...(...) szín, Elite bevonat. lacha trapezowa Lindab LTP 45 z powłoką antykondensacyjną, kolor ciemnozielony (874), w powłoce Classic Nyílászáró szegélyezés, Lindab síklemez,...(...) szín, Classic bevonat. Tynkowana podmurówka, kolor biały. Odwodnienie dachu Lindab Rainline 90/0, kolor miedziany metalic (778), w powłoce Elite 4. Obróbka drzwi i okien, blacha Lindab, kolor biały (00), w powłoce Classic

12 Przykład budynku, hala nr 4 Plac do nauki jazdy konnej (maneż) Przykładowy budynek numer 4 to zadaszony plac do jazdy konnej. Jego przeznaczenie można jedynie częściowo określić jako rolnicze, ponieważ jazda konna to raczej sport/hobby, jednak prezentujemy ten obiekt z uwagi na znaczenie zastosowanych w nim rozwiązań. Wielkość hali zależy od konkretnych potrzeb, jednak typowe wymagane funkcje to: duża, niedzielona przestrzeń wewnątrz, co najmniej ok. 000 m pow. użytkowej i min. 5 m wysokości w świetle. Pokazany tu obiekt ma postać jednonawowej, zamkniętej hali o powierzchni użytkowej 5x50 m (50 m ). Główną konstrukcję nośną wykonano z ramy blachownicowej o różnym przekroju, filary osadzono w cokołach z betonu zbrojonego. Dach wykonano z lekkich, galwanizowanych płatwi stalowych Z, na których umieszczono pojedynczą warstwę blachy trapezowej zamocowanej śrubami. W dachu umieszczono punktowe świetliki z tworzywa, aby zagwarantować światło dzienne. Przegrody zewnętrzne budynku są dwuczęściowe: dolna część to tradycyjna podmurówka o wysokości,6 m wokół budynku, z widocznymi cegłami pomiędzy filarami stalowymi (z powodu agresywnych wpływów środowiska wynikających z obecności zwierząt oraz z powodu możliwości wystawienia na działania dynamiczne). Część górna to lekka okładzina ścienna z blachy ocynkowanej z poziomymi belkami typu C i pionowymi profilami trapezowymi. Pośrodku ścian szczytowych umieszczono duże, dwuskrzydłowe bramy do wjazdu i wyjazdu z hali, a na całym obwodzie budynku, nad podmurówką znajdują się rzędy okien zapewniające oświetlenie hali światłem dziennym. Pozbawione izolacji wnętrze hali wymaga ciągłej wentylacji w celu usuwania oparów mogących ulegać kondensacji na powierzchni elementów stalowych. Rozwiązaniem problemu są pozostawione szczeliny wentylacyjne (na okapie i krawędzi dachu). W przypadku większej ilości oparów prawidłową wentylację można zapewnić w sposób naturalny (otwierając bramy i okna) lub poprzez zainstalowanie instalacji do wentylacji mechanicznej. MNEŻ WYMIRY WIZULIZCJE Szerokość (m) 5 Długość (m) 50 Wysokość do okapu (m) 5 Nachylenie dachu 5 Powierzchnia użytkowa (m ) 50 HLL UILDING STRUCTURE Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Odwodnienie dachu Konstrukcja stalowa zmienny profil profile spawane Lindab Construline System stalowych płatew i rygli lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną LVP 5 (powyżej +,60 m), murowana stopa fundamentowa (poniżej +,60 m) System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

13 Plac do nauki jazdy konnej Rysunki techniczne RZUT PRTERU pm: 400 pm: pm: 400 pm: pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: PLC DO NUKI JZDY KONNEJ pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: PRZEKROJE ,00 +8,5 +4, ,5 +4, ±0,00 4 +,40-0, ±0,00 4 +,40-0, lacha trapezowa LTP 5 - lacha trapezowa LVP 5 - Podmurówka elewacji (0 cm) 4 - Konstrukcja stalowa - Konstrukcja stalowa - Konstrukcja stalowa - warstwa piasku (0 cm) WYSOKOŚĆ ,5 +4,80 +,60 +,40 +,40-0, ,00 +8,5 +4, Lindab LTP5 filces trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Lindab LTP5 trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Nyers téglafelület, színe téglavörös Lindab Rainline 90/0 ereszcsatorna,...(...) szín, Elite bevonat Nyílászáró szegélyezés, Lindab síklemez,...(...) szín, Classic bevonat +,60 6 Lindab LTP5 VCS bevilágító csík +, ,40-0,0. lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną, kolor brązowy (44), w powłoce Classic. lacha trapezowa Lindab LTP 5, kolor brązowy (44), w powłoce Classic. Fasada cegła 4. Odwodnienie dachu Lindab Rainline 90/0, kolor brązowy (44), w powłoce Elite 5. Obróbki, blacha Lindab, kolor brązowy (44), w powłoce Classic 6. Pas świetlików Lindab

14 Referencje Hale Lindab do zastosowań rolniczych Prezentujemy niektóre z wielu wykonanych przez nas obiektów rolniczych i hal w kraju i za granicą, gdzie zastosowano szeroką gamę produktów Lindab.

15 Magazyn ziarna Lokalizacja: bony /Węgry/ Rok budowy: Wielkość budynku:,0x60,0x5,0 m/0 (60 m ) / hala razem 4 hale produkty Lindab: kompletna hala (stalowa rama, system płatew i rygli, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania) Lokalizacja: Sarkad /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 7,x60,0x6, m / (~650 m ) produkty Lindab: kompletna hala (stalowa rama, system płatew i rygli, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania)

16 Referencje Magazyn ziarna Lokalizacja: Törökszentmiklós /Węgry/ Rok budowy: Wielkość budynku: 6500 m / budynek Razem budynków produkty Lindab: System płatew i rygli Lindab do budynków z ramą z betonu zbrojonego, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania Lokalizacja: Sárpilis /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 670 m produkty Lindab: Płatew dachowa, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45 blacha trapezowa LTP 0 śruby, obróbki System odwodnienia Lindab Lokalizacja: aja, grosziget /Węgry/ Rok budowy: 004 Wielkość budynku: 400 m produkty Lindab: Dach płatwiowy, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45, śruby, obróbki

17 Magazyn ziarna Lokalizacja: Hódmezővásárhely /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 6800 m produkty Lindab: System płatew i rygli Lindab, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania Magazyn ziarna, magazyn maszyn Lokalizacja: aja /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: m produkty Lindab: Okładzina ścienna i dachowa Lindab, folia Lindab, system odwadniania

18 Referencje Magazyn ziarna Lokalizacja: ékés /Węgry/ Funkcja: Wiata na maszyny produkty Lindab: System płatew Lindab, blacha dachowa trapezowa Lokalizacja: Hódmezővásárhely /Węgry/ Funkcja: suszenie przed magazynowaniem Rok budowy: 009 Wielkość budynku: 460 m produkty Lindab: Dach płatwiowy, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45, śruby, obróbki, odwodnienie dachu Lindab Funkcja: Lokalizacja: Przechowywanie bel Tedej (0) /Węgry/ Kecel (0) /Węgry/ produkty Lindab: System płatew Lindab, blacha dachowa trapezowa LTP 45

19 udynek hodowlany Funkcja: Ferma kurza Lokalizacja: ócsa /Węgry/ Rok budowy: 0 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: blacha dachowa trapezowa LTP 5, płyty ścienne warstwowe Funkcja: Lokalizacja: Rok budowy: 0 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: Ferma kacza Kecel /Węgry/ blacha dachowa trapezowa LTP 5, płyty ścienne warstwowe Funkcja: Lokalizacja: Rok budowy: 00 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: Hodowla świń Gerde /Węgry/ blacha dachowa trapezowa LTP 45 z powłoką antykondensacyjną

20 Referencje Hodowla świń, chlewnie Funkcja: Hodowla świń /Węgry/ Lokalizacja: Hódmezővásárhely Rok budowy: 008, 0 Wielkość budynku: 6 90 m, m produkty Lindab: Okładziny dachowe i ścienne Lindab, system płatew i rygli udynek: Chlewnia Lokalizacja: Onga /Węgry/ Rok budowy: 0 produkty Lindab: system płatew i rygli, okładzina dachowa i ścienna Funkcja: Chlewnia Lokalizacja: Sweden Rok budowy: 009 produkty Lindab: Okładziny dachowe i ścienne Lindab

21 Kryty maneż Lokalizacja: Tedej /Węgry/ Wielkość budynku: m produkty Lindab: lacha dachowa trapezowa Lindab, system płatew dachowych Plac do nauki jazdy i maneż Sweden Powierzchnia użytkowa: m produkty Lindab: konstrukcja ramy płatwie Lindab, blacha trapezowa Lindab

22 Referencje Zakład przetwórstwa rolniczego i spożywczego Funkció: Sörgyár (SRMT) Helyszín: Donyeck (Ukrajna) Kivitelezés éve: 000 Épület mérete: 0,0x4,0x6,85m (???) összes alapterület: 65m Lindab termékek: LTPlemez???? Funkcja: Zakład przetwórstwa zbóż Lokalizacja: Mezőberény /Węgry/ Rok budowy: 0 produkty Lindab: System płatew i rygli, blacha trapezowa dachowa i ścienna, odwodnienie dachu Funkcja: io dojrzewalnia i pakownia roślin Lokalizacja: Sweden Rok budowy: 00 produkty Lindab: Płatew Lindab, płyty warstwowe, odwodnienie dachu Funkcja: udynek przygotowania drobiu Lokalizacja: Harkov, Ukraine Rok budowy: 004 Wielkość budynku: 6x60x5,0 m (powierzchnia użytkowa 60 m ) produkty Lindab: Kompletna hala (rama stalowa, system płatew, termoizolacyjna okładzina dachu i ścian, odwodnienie dachu, świetlik dachowy)

23 spekty i parametry techniczne Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące branży budowlanej określają podstawowe wymagania stawiane budynkom. Poniżej przedstawiono podsumowanie cech oferowanych przez poszczególne grupy produktowe firmy Lindab na tle tych wymagań. Odporność mechaniczna i stabilność projekt i budowa konstrukcji o nośności odpowiadającej długotrwale wymaganiom zapewniane są przez zastosowanie stali o dużej wytrzymałości i zoptymalizowane wymiary, a także poprzez zastosowanie własnych narzędzi do wymiarowania (specjalne oprogramowanie). ezpieczeństwo pożarowe Istnieje szereg badań laboratoryjnych, obliczeń i kwalifi kacji standardowych dostępnych w odniesieniu do klas ochrony przeciwpożarowej i parametrów eksploatacyjnych (dopuszczalne wartości ognioodporności) w ramach obowiązujących norm europejskich (EN) dotyczących produktów i systemów Lindab. Przy pomocy tych narzędzi można określać wymagane rozwiązania konstrukcji lub blach o wybranym poziomie bezpieczeństwa pożarowego. ezpieczeństwo i higiena pracy Produkty Lindab ze stali, nie zawierają elementów, które są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska naturalnego. W tym miejscu należy wspomnieć, że surowiec stalowy nadaje się do recyklingu, a ilość odpadów wytwarzana na etapie prac produkcyjnych i budowlanych jest tak niewielka, że nie obciąża środowiska. ezpieczeństwo pracy Warto wspomnieć, że wytrzymałość produktów stalowych Lindab zapewnia wielowarstwowy system powłok nakładanych na powierzchnię galwanizowaną, co zapewnia zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Taki system powłok można wybrać spośród wielu dostępnych opcji (zarówno do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków), w zależności od siły wpływu środowiskowego oraz oczekiwanej żywotności danego produktu. Zabezpieczenie przeciwhałasowe Należy wyodrębnić dwa główne zagadnienia w zakresie akustyki: tłumienie dźwięku i pochłanianie dźwięku. Do tłumienia dźwięku (gdzie zadaniem powierzchni elementu konstrukcyjnego, o którym mowa jest zapewnienie, że najmniejszy możliwy dźwięk generowany z jednej strony zostanie wykryty po drugiej stronie) są dostępne różne okładziny dachów i ścian oraz prefabrykowane panele warstwowe. Poszczególne produkty charakteryzują się różnymi parametrami tłumienia, co potwierdzają uzyskane wyniki badań, na podstawie których można wybrać odpowiednie rozwiązanie. Do pochłaniania dźwięku (w którym wpływ źródła hałasu znajdującego się z jednej strony konstrukcji, na ogół wewnętrznej, musi zostać zmniejszona dla odbiorników, które znajdują się po tej samej stronie konstrukcji) zaleca się zastosowanie perforowanych okładzin ściennych (z gęsto rozmieszczonymi niewielkimi otworami). Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła Obecnie, jeden z najważniejszych aspektów w przypadku budynków to ilość energii wymaganej podczas ich eksploatacji (ogrzewanie i/lub chłodzenie, wentylacja lub inne technologie). Jest to podyktowane znacznym wpływem zapotrzebowania na energię, na koszty eksploatacji. Spośród wszystkich elementów budynku decydujące znaczenie mają parametry termoizolacyjne okładzin dachu i ścian. Systemy okładzin dachowych i ściennych oferowane przez Lindab zapewniają bardzo szeroki wybór także pod względem poziomów izolacji termicznej. Lekkie rozwiązania izolacji termicznej są w stanie sprostać najróżniejszym potrzebom: od niewielkich po wydajność izolacji na poziomie budynków pasywnych, z niewielkimi odstępami pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Parametry termoizolacyjne poszczególnych elementów budynku należy zawsze określać indywidualnie i w przemyślany sposób, na podstawie istotnych potrzeb i zaleceń. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Tu należy podkreślić fakt, że systemy dachowe Lindab (stosowane na szczególnie duże obszary, np. w przypadku hal) dają doskonałe możliwości stosowania różnych systemów solarnych dostępnych na rynku (np. kolektorów słonecznych do wytwarzania wody gorącej lub ogrzewania albo paneli do produkcji energii elektrycznej). W przypadku poszczególnych systemów okładzin dachów fi rmy (blachy trapezowe, blachodachówki, płyty warstwowe lub blachy na rąbek stojący) są dostępne prefabrykowane elementy systemu akcesoriów do bezpiecznego montażu i mocowania elementów słonecznych na dachu (za pomocą połączeń nośnych i wodoszczelnych). Identyfi kacja produktu i świadectwa zgodności Ponieważ w większości przypadków proces realizacji w budownictwie obejmuje sporą liczbę osób (projektowanie, e, produkcja, sprzedaż, prace instalacyjne/budowlane, generalne wykonawstwo i organizacja), to identyfi kacja marek i produktów oraz kontrola ich zgodności technicznej na każdym etapie projektu ma istotne znaczenie. Identyfi kacja produktów na budowie nie zawsze jest łatwa. W tym celu produkty fi rmy Lindab są oznaczone nadrukami w technoch jest wytłaczana nazwa marki Lindab (np. zamknięcia rynien), co ułatwia jednoznaczną identyfi kację produktów. Identyfi kacja produktów ma znaczenie także dla przypisywania produktów do dokumentów dotyczących jakości, których wystawianie wianie jest logii Videojet (dane obejmują m.in. rodzaj produktu, profi l, numer seryjny i datę produkcji), a na niektórych częściach wymagane prawem (np. znak CE, deklaracja zgodności).

24 Lindab Sp. z o.o. ul. Kolejowa, Sadowa Łomianki tel.: fax: Infolinia:

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. PŁYTY WARSTWOWE FIRMY IZOPANEL SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Płyty warstwowe, stosowane w budownictwie od ponad 40 lat, to kompletne elementy budowlane składające się

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu.

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. hale magazynowe hale handlowe hale produkcyjne hale specjalistyczne O firmie ekonomiści projektanci inżynierowie montażyści Firma Amwin jest polską spółką,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Lindab do obiektów i hal sportowych. Praktyczne informacje dla specjalistów z branży budowlanej, inwestorów i projektantów

Rozwiązania systemowe Lindab do obiektów i hal sportowych. Praktyczne informacje dla specjalistów z branży budowlanej, inwestorów i projektantów lindab we simplify construction Rozwiązania systemowe Lindab do obiektów i hal sportowych Praktyczne informacje dla specjalistów z branży budowlanej, inwestorów i projektantów www.lindab.pl Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne PŁYTY WARSTWOWE Dachowe Ścienne Płyty warstwowe Rozwój przemysłu i konkurencji oraz wzrost wymagań ekologicznych dotyczących obiektów budowlanych wymaga od inwestorów stosowania najnowocześniejszych materiałów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH SYSTEM HAL MODUŁOWYCH Siedziba, Zakład Produkcyjny WELDON sp. z o.o. O firmie Weldon sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji kontenerów, konstrukcji stalowych hal i magazynów oraz ekranów akustycznych.

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów Blachy trapezowe i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga

Bardziej szczegółowo

BLACHA DACHÓWKOWA, BLACHODACHÓWKA PANELOWA, BLACHY PŁASKIE I PANELE NA RĄBEK STOJĄCY

BLACHA DACHÓWKOWA, BLACHODACHÓWKA PANELOWA, BLACHY PŁASKIE I PANELE NA RĄBEK STOJĄCY STALOWE POKRYCIA DACHOWE LINDAB BLACHA DACHÓWKOWA, BLACHODACHÓWKA PANELOWA, BLACHY PŁASKIE I PANELE NA RĄBEK STOJĄCY Dach, obok elewacji, jest elementem wieńczącym dzieło, jakim jest budowa domu, to jego

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga minimum konserwacji.

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM STAL NIERDZEWNA DLA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM Duża dowolność w wyborze formy i powierzchni sprawia, ze pokrycia dachowe czy elewacje ze stali

Bardziej szczegółowo

Na dachy budynków gospodarskich i nie tylko

Na dachy budynków gospodarskich i nie tylko Na dachy budynków gospodarskich i nie tylko System dachowy EuroFala Dach musi być lekki i trwały System dachowy EuroFala stosowany jest jako pokrycie dachowe, elewacyjne oraz wykończeniowe różnych typów

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Różnorodność połączeń, estetyka starannie dobranych materiałów oraz charakterystyka techniczna pozwalają na skrócenie czasu realizacji projektów,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ STALOWE HALE NA ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ Dynamiczny rozwój rynku konstrukcji hal stalowych w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa oferujące tego typu produkt muszą nieustannie szukać

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

mauka Dach Profil Dachowy Mauka

mauka Dach Profil Dachowy Mauka mauka Dach Profil Dachowy Mauka Profil dachowy przeznaczony pod nowe inwestycje i do renowacji istniejących budynków. Bardzo lekkie elementy Prosty montaż Kompletna gama akcesoriów Profil dachowy Mauka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-32

Blacha trapezowa RBT-32 Blacha trapezowa RBT-32 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe o różnorodnym przeznaczeniu Informacje techniczne

Hale systemowe o różnorodnym przeznaczeniu Informacje techniczne Hale systemowe o różnorodnym przeznaczeniu Informacje techniczne Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RYNNOWE. PD Profil Sp. z o.o. ul. Burmistrza A. Marka 4 32-400 Myślenice. tel. 48 12 444 50 70 fax: 48 12 444 50 71 hurt@pdprofil.com.

SYSTEMY RYNNOWE. PD Profil Sp. z o.o. ul. Burmistrza A. Marka 4 32-400 Myślenice. tel. 48 12 444 50 70 fax: 48 12 444 50 71 hurt@pdprofil.com. SYSTEMY RYNNOWE PD Profil Sp. z o.o. ul. urmistrza A. Marka 4 32-400 Myślenice tel. 48 12 444 50 70 fax: 48 12 444 50 71 hurt@pdprofil.com.pl www.pdprofil.com.pl System rynnowy System rynnowy Assa jest

Bardziej szczegółowo

LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH

LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH ALUMINIOWE PANELE KOMPOZYTOWE FIRMY ALUFIELD LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH Ponieważ fasada jest wizytówką budynku, powinna przyciągać wzrok, współgrając jednocześnie z otoczeniem.

Bardziej szczegółowo

Opis. 1

Opis.  1 Katalog techniczny Opis Blachy fałdowe, mające zastosowanie w pokryciach dachowych, oferowane przez RBT należą do zimnogiętych stalowych wyrobów cienkościennych. Wytwarzane są w procesie profilowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

ul. Błońska 15 93-564 Łódź Dominika Maciejewska tel. 42 239 87 10 kom. 510 263 857 www.az-best.com.pl e - mail: az-best@o2.pl ALTANY ŚMIETNIKOWE

ul. Błońska 15 93-564 Łódź Dominika Maciejewska tel. 42 239 87 10 kom. 510 263 857 www.az-best.com.pl e - mail: az-best@o2.pl ALTANY ŚMIETNIKOWE ul. Błońska 15 93-564 Łódź Dominika Maciejewska tel. 42 239 87 10 kom. 510 263 857 www.az-best.com.pl e - mail: az-best@o2.pl ALTANY ŚMIETNIKOWE Firma AZ-BEST pragnie przedstawić nowoczesny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Natryskowe Izolacje Poliuretanowe

Natryskowe Izolacje Poliuretanowe Natryskowe Izolacje Poliuretanowe Prodex Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasz produkt? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

PIĄTA ELEWACJA DACH CO LEPSZE: BLACHA TRAPEZOWA, DACHÓWKA CZY BLACHODACHÓWKA?

PIĄTA ELEWACJA DACH CO LEPSZE: BLACHA TRAPEZOWA, DACHÓWKA CZY BLACHODACHÓWKA? CO LEPSZE: BLACHA TRAPEZOWA, DACHÓWKA CZY BLACHODACHÓWKA? PIĄTA ELEWACJA DACH Teoretycznie dachówki ceramiczne i cementowe tworzą pokrycie dachowe najbardziej trwałe, są ponadto odporne na wahania temperatury,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET

TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET POKRYCIA DACHOWE GLINMET TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET Firma Glinmet, jeden z największych producentów i dystrybutorów w Polsce, posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz blach dachowych. Jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

Natryskowe izolacje poliuretanowe

Natryskowe izolacje poliuretanowe Natryskowe izolacje poliuretanowe Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasze produkty? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja hal przemysłowych i rolniczych płytami Kingspan Insulation.

Termoizolacja hal przemysłowych i rolniczych płytami Kingspan Insulation. Termoizolacja hal przemysłowych i rolniczych płytami Kingspan Insulation. 1. Wstęp Dziękujemy za zakup wyrobów firmy Kingspan Insulation. Dokonaliście Państwo najlepszego wyboru podobnie jak tysiące naszych

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

LORO-X Systemy odwadniania dachów Informacja prasowa. Tylko 2 zamiast 14: Innowacyjnie i ekonomicznie dzięki systemom odwadniania dachów LORO-X

LORO-X Systemy odwadniania dachów Informacja prasowa. Tylko 2 zamiast 14: Innowacyjnie i ekonomicznie dzięki systemom odwadniania dachów LORO-X Tylko 2 zamiast 14: Innowacyjnie i ekonomicznie dzięki systemom odwadniania dachów LORO-X Znaczenie wyrażenia cena za litr na przykładzie dachu o powierzchni 1780 m2. W przypadku dachów płaskich system

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ HALE STALOWE KONSPEKT

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ HALE STALOWE KONSPEKT KONSTRUKCJE STALOWE HALE KRATOWNICOWE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ HALE STALOWE KONSPEKT Rozwój różnych gałęzi gospodarki stał się motorem napędowym dla budownictwa i projektowania inwestycji przemysłowych. Różnego

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym wg projektu Z45 biura projektowego Z500. Stan surowy otwarty: 134 000 zł netto 1/11 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny, z poddaszem

Bardziej szczegółowo

Świetlik połaciowy EuroLight

Świetlik połaciowy EuroLight Świetlik połaciowy EuroLight jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz przekrój naświetla przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia!

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! KOLEKTORY SŁONECZNE Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! SOL 27 premium SOL 27 basic SOL 23 premium Najwyższa jakość Wysoka sprawność Więcej możliwości montażu 07 2012 Systemy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

W ofercie dostępne są również produkty wykonane z blachy perforowanej.

W ofercie dostępne są również produkty wykonane z blachy perforowanej. Wyroby ze stali w budownictwie od lat doskonale spełniają swoją rolę. Są niezastąpionym rozwiązaniem na dach budynku, jego odwodnienie lub elewację. Dotyczy to w tym samym stopniu budownictwa indywidualnego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-18 karta produktu zeskanuj kod QR i zobacz model 3D 3 z 9 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować efektowne

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE ECO Line TERMO Line od 1995 r. NOWOCZESNE WZORNICTWO. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE. NOWOŚĆ! DRZWI WEJŚCIOWE I PRZYGARAŻOWE TERMO 60 i TERMO 70 Naturalne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ASTRON oferuje:

SYSTEM ASTRON oferuje: SYSTEM ASTRON oferuje: wszystkie stalowe elementy konstrukcji nośnej, wybór pomiędzy sześcioma systemami dachów, wybór pomiędzy sześcioma systemami ścian, wszystkie elementy połączeń, estetyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

PANELE POLIWĘGLANOWE KARTA TECHNICZNA

PANELE POLIWĘGLANOWE KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA od NADAJEMY KSZTAŁT IDEOM 1993 20 Lat WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Komorowy panel poliwęglanowy z unikatowym zatrzaskiem pióro-wpust, zabezpieczony przed promieniami UV na zewnętrznej powierzchni,

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT

ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT Świetlik połaciowy Sky Light jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwałe Dach DP-F

BRUCHAPaneel. Ogniotrwałe Dach DP-F 333 BRUCHAPaneel Ogniotrwałe Dach DP-F Ogniotrwałe Dach DP-F do dachów dwuspadowych i pulpitowych duża odporność na warunki pogodowe duży udźwig niepalne stosowane od 3 (5,2 %) nachylenia dachu BRUCHAPaneel

Bardziej szczegółowo

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY OCTADOME 28 F4 OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY ocynkowana, EN1025 KONSTRUKCJI: 6szt. ILOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: 104 szt. OKRĄGŁE WEJŚCIA : 1 szt. TOP WENT : 2 szt. ZIP WENT : 1 szt. CZAS MONTAŻU : 1-2 h

Bardziej szczegółowo

Najlepsza. cena. Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania.

Najlepsza. cena. Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania. Najlepsza cena Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania. Hala stalowa Lindab Buildings w 6 tygodni! Hale systemowe Lindab Buildings są produkowane na użytek klientów, którzy dla

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo