Hale Lindab Do zastosowań rolniczych. Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hale Lindab Do zastosowań rolniczych. Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej. www.lindab."

Transkrypt

1 lindab we simplify construction Hale Lindab Do zastosowań rolniczych Praktyczne informacje dla inwestorów, projektantów i specjalistów z branży budowlanej

2 Hale Lindab do zastosowań rolniczych Lindab Group z siedzibą w Szwecji zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą produktów i rozwiązań systemowych ze stali. Od ponad 0 lat na polskim rynku międzynarodową grupę reprezentuje Lindab Sp. z o.o. Firma Lindab oferuje największą i najbardziej wszechstronną ofertę produktów w tym segmencie rynku (okładziny i systemy dachowe i ścienne, kompletne konstrukcje budynków, stalowe systemy rynnowe, systemy bezpieczeństwa dachowego itp.), zawierającą optymalne rozwiązania dla budynków mieszkalnych lub hal przemysłowych, zarówno nowych jak i remontowanych. FUNKCJ udynki rolnicze specjalne funkcje udynki rolnicze są zawsze stawiane w celu spełnienia określonych funkcji. Dlatego warto ogólnie podsumować najważniejsze czynniki wpływające na ostateczny projekt budynku: potrzeby inwestora: funkcja, estetyka, oczekiwany okres użytkowania, koszty budowy i utrzymania, wymagania prawne (na poziomie UE, krajowym lub lokalnym), np. plany urbanistyczne lub aspekty planowania przestrzennego, wymagania techniczne (przepisy, prawo i normy budowlane, itp.). dostępne materiały, produkty i procesy budowlane, aspekty miejscowe związane z miejscem i wykonywaniem robót budowlanych (np. warunki glebowe, wpływ pogody i środowiska naturalnego, procesy wykonawcze oraz potrzeby czasowe i maszynowe itp.). Dużo większe znaczenie w trakcie sporządzania technicznych koncepcji budynku mają optymalny projekt konstrukcyjny oraz wybór i jakość materiałów stosowanych przy realizacji. Te dwa aspekty powinny być spełnione by budynek mógł służyć swojemu głównemu celowi w perspektywie długookresowej. Wymagania funkcjonalne stawiane budynkom rolniczym określa się w każdym przypadku na podstawie ich głównego przeznaczenia (np. produkcja roślinna, przechowywanie owoców, hodowla zwierząt, przetwórstwo, itp.). Jest to standardowy wymóg stawiany obiektom o dużych wymiarach konstrukcyjnych, dużych rozpiętościach, a także najszybszy i najprostszy w realizacji sposób na zagwarantowanie zgodności z wymagającymi ramami czasowymi prac rolniczych. Czasami niezwykle trudno jest pogodzić ze sobą te wszystkie aspekty i wymagania, dlatego dane techniczne powinny być określane indywidualnie w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania na każdym etapie, tak aby już w procesie projektowania dopasować się do wszystkich wymagań. Wymagania stawiane budynkom rolniczym najczęściej wynikają z określonej z góry funkcji jaką dany budynek będzie spełniał. W związku z tym, w projektowaniu takich budynków podstawowym i decydującym celem jest spełnienie tych funkcji w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. Dlatego wszystkie inne aspekty muszą podlegać temu podstawowemu celowi. W przypadku hal do zastosowań rolniczych atrakcyjny wygląd budynku ma znaczenie wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Specyfi czne skutki dla środowiska wynikające z charakterystyki działalności rolniczej to kolejne specjalne wymagania (np. radzenie sobie z amoniakiem, oparami chemicznymi, potencjalnie agresywnymi substancjami chemicznymi itp.). Jedynie zaangażowanie techników i specjalistów w procesie projektowania budynku oraz dobór odpowiednich materiałów budowlanych umożliwi prawidłowe reagowanie na te wyzwania.

3 MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE System lekkich konstrukcji stalowych różnorodność rozwiązań Obiekty rolnicze są budowane przede wszystkim w celu umożliwienia prowadzenia działalności i procesów zgodnych z ich przeznaczeniem. Innymi słowy, aby pełniły funkcje, których wymaga inwestor. Należy jednak zwrócić uwagę, aby tworzyć budynki o optymalnej konstrukcji, która będzie w stanie zapewnić oczekiwaną żywotność, a także na wybór materiałów budowlanych o wymaganej jakości. Proces projektowania wymaga ścisłej współpracy między zaangażowanymi w projekt specjalistami w zakresie różnych dziedzin (technika rolnicza, architektura, inżynieria budowlana, budowa maszyn, bezpieczeństwo pożarowe, itp.). Oferta Lindab w zakresie lekkich konstrukcji stalowych doskonale wpisuje się w kanon przedstawionych powyżej wymagań. Oferowane przez nas produkty i systemy stanowią doskonałe, ekonomiczne i trwałe rozwiązania dla obiektów rolniczych, równocześnie spełniając ich potrzeby funkcjonalne. również dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV oraz czynnikami atmosferycznymi, a także dłuższy cykl życia produktu (zwykle 50 do 60 lat w normalnych warunkach środowiskowych). Do zastosowań na zewnątrz oferujemy różne systemy powłok Lindab pod nazwą Classic, Premium i Elite, o grubości całkowitej odpowiednio 5, 5 i 50 μm. W przypadku działalności rolniczej, obiekty budowlane często są narażone na agresywne środowisko. Powlekane produkty Lindab ocynkowane na gorąco są znacznie bardziej wytrzymałe niż te konstrukcje stalowe, na których do ochorny powierzchni, zastosowano wyłącznie tradycyjne malowanie. Należy unikać takich rozwiązań, chyba że wynikają one z bardzo przemyślanego i szczegółowego projektu. Niezwykle szeroka gama produktów Lindab, stwarza możliwość tworzenia różnych systemów, podsystemów lub nawet całych budynków, które mogą być wykonane z tych produktów. Najważniejsze podsystemy konstrukcji hal fi rmy Lindab: Główna konstrukcja ze stali, Konstrukcje drugorzędne, Systemy okładzin ściennych i pokryć dachowych, Systemy rynnowe i akcesoria. Powłoki organiczne Classic, Premium, Elite Warstwa podkładowa Warstwa pasywacyjna Ocynk Rdzeń stalowy Ocynk Warstwa pasywacyjna Strona wewnętrzna Materiałem bazowym wszystkich produktów fi rmy Lindab jest stal o wysokiej wytrzymałości zabezpieczona przed korozją metodą cynkowania na gorąco (galwanizacji). Najważniejszym parametrem służącym do opisu wytrzymałości mechanicznej stali jest tak zwana granica plastyczności, której wartość liczbowa dla wyrobów fi rmy Lindab z blach profi lowanych wynosi co najmniej 50 MPa lub 50 MPa (to minimum dla nośności profi li Z/C/U), co zapewnia znakomite parametry techniczne nośności i bezpieczeństwo stelaża. Ilość cynku stosowanego po obu stronach rdzenia stalowego określa poziom ochrony przed korozją. W przypadku elementów fi rmy Lindab trwałość zapewnia warstwa cynku 75 g/m dla profi li ocynkowanych (co daje 0 μm grubości dla każdej strony), w przypadku blach wstępnie malowanych stosuje się warstwę co najmniej 00 g/m. W zależności od rodzaju produktu, na blachę galwanizowaną nakłada się wielowarstwową, kolorową powłokę, co jest ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale zapewnia Główną konstrukcję hal Lindab tworzy szkielet wykonany z ustawionych liniowo ram wzmocnionych stężeniami. Są dostępne trzy główne rodzaje ram: gorącowalcowane ramy o przekroju pełnym, spawane ramy blachownicowe o różnych przekrojach oraz konstrukcje główne z dźwigarów kratowych. Oferujemy też dalsze warianty głównych typów w zależności od zaplanowanych instalacji, np. nawy boczne, magazyny buforowe, tory jezdne suwnic itp. Rozwiązania dostosowane są do indywidualnych potrzeb Inwestora, zgodne z wymaganiami technicznymi i funkcją budynku. Dzięki wykonywanemu każdorazowo projektowi indywidualnemu, uzyskuje się odpowiednie wymiary (rozpiętość, wysokość w świetle), a także odpowiednio zoptymalizowane zużycie materiałów, a co za tym idzie - oszczędności fi nansowe. Sposoby zabezpieczenia powierzchni elementów konstrukcyjnych ram głównych należy określać z uwzględnieniem potrzeb i dostępnych opcji, np. powłoki wielowarstwowe lub galwanizowanie. Z uwzględnieniem pewnych ograniczeń wymiarowych, dostępne są też rozwiązania i systemy z lekkich profi li stalowych Lindab Construline, gdzie już materiał bazowy jest galwanizowany (np. system SS, dźwigary kratowe).

4 MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE ZSTOSOWNIE SPECJLNE REMONTY Na konstrukcji głównej hal montuje się tzw. drugorzędną konstrukcję nośną, która stanowi bezpośrednią podstawę okładziny dachu i ścian oraz przenosi obciążenia na konstrukcję główną. Drugorzędna konstrukcja nośna jest najczęściej wykonana ze zoptymalizowanych profi li lekkich z linii produktów Lindab Construline (systemy rozmieszczonych liniowo płatew dachowych i rygli). Konstrukcja drugorzędna może być także wykonana z gamy produktów Lindab Coverline: z wysokoprofi lowej blachy trapezowej na dachach i płyt warstwowych na ścianach. Grupa produktowa Lindab Coverline zawiera blachy dostępne w kilku powłokach, w kilkudziesięciu kolorach. Samonośne blachy profi lowane dają bezpieczne, wodoszczelne zadaszenia i ekonomiczne oraz trwałe pokrycia ścian, także dla budynków rolniczych. Najprostszy wygląd, z punktu widzenia architektonicznego, dają blachy profi lowane o wzorze liniowym, jednak większą estetykę i bardziej wyrafi nowany wygląd (np. w budynkach głównych), zapewnia zastosowanie produktów takich jak eleganckie profi le sinusoidalne, kasety fasadowe z mocno zaznaczonym wzorem prostokątnym (Classic i Premium) oraz blachy płaskie na rąbek stojący (SRP, PLX). Wiele rodzajów paneli warstwowych (wszystkie z okładziną stalową z obu stron, z wypełnieniem izolacyjnym) umożliwiają szybkie osłanianie dużych powierzchni wraz z ich termoizolacją. Co ważne, oprócz ram głównych i okładzin fi rma Lindab oferuje szeroką gamę akcesoriów: system rynnowy Rainline, system zabezpieczenia dachu Protectline (płotki, komunikacja dachowa, drabiny dachowe i ścienne), elementy wentylacyjne dachowe, folie dachowe, śruby samowiercące, profi le uszczelniające, które zapewniają kompleksowe wykonanie inwestycji. Należy zaznaczyć także, że produkty i rozwiązania techniczne wymienione powyżej pozwalają na bardzo swobodne i elastyczne projektowanie. Konstrukcja kompletnych hal może być wykonana w całości przy użyciu elementów i rozwiązań Lindab (konstrukcja stalowa, okładziny dachowe i ścienne, produkty do odprowadzania wody z dachów i akcesoria). W niektórych sytuacjach produkty fi rmy Lindab można łączyć z konstrukcjami z innych materiałów (np. konstrukcje z prefabrykowanego żelbetonu z lekkimi okładzinami dachowymi i ściennymi fi rmy Lindab), aby zapewnić najlepsze i najbardziej ekonomiczne wykonanie robót. Odnawianie budynków rolniczych Jest kilka przyczyn powodujących konieczność odnawiania budynków: techniczne (utrzymanie, naprawa, ulepszanie), funkcjonalne (zmiana funkcji), ekonomiczne (np. w celu zwiększenia wartości nieruchomości) lub po prostu, przyczyny estetyczne ( żeby wyglądał lepiej ). Zwykle istnieje kilka przyczyn, jednak najważniejsze wybiera się indywidualnie, gdy pojawi się konkretna potrzeba przeprowadzenia renowacji. Przy renowacji obiektów rolniczych, podobnie jak w przypadku nowowybudowanych budynków, najważniejsza jest ich funkcja. Z technicznego punktu widzenia renowacja może dotyczyć kilku poziomów. W prostszych przypadkach może obejmować po prostu wymianę elementów konstrukcji (np. wymianę zużytej rynny lub naprawę nieszczelnego dachu, montaż nowych elementów) albo uzupełnienie określonych elementów (np. dodanie izolacji do muru poprzez zastosowania lepszej okładziny na elewację). Renowacja może być przewidziana również na szerszą skalę, jak np. demontaż starej okładziny dachu, budowa nowej konstrukcji dachu i położenie okładzin. W przypadku renowacji budynków konstrukcje lekkie są na najbardziej optymalmnym rozwiązaniem. Mała masa elementów pozwala maksymalnie odciążyć istniejące konstrukcje nośne (fundamenty, ściany, dachy). Szybka i sucha technologia instalacji w celu odbudowy jakiegokolwiek elementu budynku podczas renowacji w bezpieczny i szybki sposób, pozwalający dodatkowo wyeliminować zagrożenia (np. przecieki). Duża wytrzymałość i system powłok wielowarstwowych zapewniają najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa, wytrzymałości i najdłuższy czas eksploatacji odnawianego budynku. Szeroka gama produktów Lindab stanowi ekonomiczną alternatywę dla każdego rodzaju potrzeb związanych z remontem: od systemów odwodnienia dachów, poprzez blachy trapezowe po blachodachówkę w różnych profi lach i wersjach kolorystycznych do budowy kompletnych, dodatkowych ram budynków. Skuteczny system odwodnienia dachu podnosi poziom bezpieczeństwa całego budynku. Uszkodzone, stare i nieskuteczne orynnowanie może powodować przecieki konstrukcji stropów i ścian, co w najpoważniejszych przypadkach może skutkować nawet uszkodzeniem fundamentów lub podtopieniem budynku. W przypadku obiektów rolniczych często dochodzi do tego konieczność wymiany istniejących, uszkodzonych okładzin dachu z blachy falistej (lub azbestu). W takich sytuacjach można zastosować nowe okładziny dachów fi rmy Lindab po usunięciu starej blachy lub uzupełniając ją jeśli stan blachy na to pozwala.

5 ZSTOSOWNIE SPECJLNE REMONTY lachy trapezowe Lindab lub blachodachówki można montować na istniejące okładziny. W razie instalacji na starym dachu, dochodzi możliwość polepszenia izolacyjności cieplnej budynku (po dodaniu dodatkowej izolacji lub wykonanie dwuwarstwowej, wentylowanej konstrukcji dachu). Renowacja dachów płaskich przy użyciu systemu Lindab Roof to przykład zastosowania specjalnego. Obejmuje ona wykonanie dachu o większym nachyleniu, z podwójną powłoką i wentylacją. Konstrukcję nośną i dach można zaprojektować osobno, korzystając z opisanej wcześniej oferty produktów stalowych fi rmy Lindab, co znacznie podnosi parametry fi zyczne i energetyczne przestrzeni użytkowej, a także daje dodatkową izolację stropów. Lepszy wygląd odnowionych obiektów stanowi wartość dodaną dla danego obiektu. USŁUGI Profesjonalne wsparcie Oprócz produkcji i sprzedaży produktów doskonałej jakości, Lindab od samego początku przywiązuje wagę do możliwości zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla fi rm i osób wykonujących prace budowlane, na możliwie najwyższym poziomie. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie usług, jakie fi rma Lindab świadczy dla poszczególnych grup docelowych: Inwestorzy: gromadzenie referencji, profesjonalne konsultacje, budowanie kontaktów z architektami i wykonawcami, darmowe przygotowanie wycen wstępnych (zgodnie z poziomem szczegółowości specyfi kacji technicznej). W tym miejscu warto podkreślić, że przed rozpoczęciem prac remontowych, należy powierzyć zadanie oceny konstrukcji i stanu budynku kompetentnemu specjaliście. Ma to na celu ustalenie wymaganego poziomu renowacji lub wzmocnienia pozwalające na realizację potrzeb inwestora w technicznie i ekonomicznie odpowiedni sposób. Dodatkowo służy to określeniu zapotrzebowania na materiały i produkty budowlane, czyli po prostu prawidłowego zaplanowania remontu. rchitekci: próbniki, przewodniki techniczne zastosowań, oprogramowanie do projektowania, konsultacje z fachowcami. Wykonawcy: krótki czas realizacji i elastyczność dzięki produkcji na miejscu, doskonała logistyka, minimum strat materiałów budowlanych dzięki produkcji na podstawie dokładnych wymiarów, bezpiecznego pakowania i profesjonalnym konsultacjom. Zalety produktów i systemów Lindab Surowiec: stal o dużej wytrzymałości duża nośność na znacznych rozpiętościach. Powierzchnie zewnętrzne galwanizowane doskonałe zabezpieczenie przed korozją, odporne na ciężkie warunki atmosferyczne. Materiały ze stali nadającej się do recyklingu produkty przyjazne środowisku. Szeroka gama dostępnych profi li i kolorów okładzin estetyczny wygląd produktów i budynków. Niska masa niewielkie obciążenie fundamentów, niskie koszty transportu, szybka realizacja. Montaż, instalacja, sucha technologia prace budowlane, krótki czas realizacji, szybszy zwrot z inwestycji. Precyzyjne wymiary produkcyjne mała ilość strat na budowie. Kompletny system (konstrukcja, okładziny dachów i ścian, odwodnienie dachu, zabezpieczenie dachu, akcesoria). Zmienne elementy systemu elastyczne, różnorodne zastosowania. Usługi dodatkowe i wsparcie techniczne (dla projektantów, wykonawców i inwestorów). Kontakt, oferty, pytania Pracownicy fi rmy Lindab są otwarci na Państwa pytania dotyczące systemów hal, konstrukcji lub blach profi lowanych podczas każdego etapu realizacji, tj. projekt, przygotowanie, przetarg (konsygnacja, przygotowanie wyceny) oraz budowa. Zapraszamy do korzystania z darmowych konsultacji ze specjalistami. Zachęcamy do zgłaszania szczegółowych pytań.

6 Przykład budynku, hala nr Wiata na maszyny Przykładowy obiekt numer to wiata przeznaczona do przechowywania pojazdów i maszyn rolniczych, przyczep i urządzeń jezdnych wykorzystywanych w każdej firmie działającej w sektorze rolniczym. Na wymiary (szerokość, długość i wysokość) obiektu mają wpływ czynniki takie jak liczba, wielkość maszyn oraz ilość miejsca wymaganego do przechowywania tych maszyn. Na głównej konstrukcji znajdują się płatwie galwanizowane i jednowarstwowa blacha trapezowa w celu zabezpieczenia maszyn przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i deszczu. rak ścian oznacza, że wiata jest przeznaczona do przechowywania maszyn, które nie są wrażliwe na wilgoć i parę wodną. Równocześnie, dzięki ciągłej wentylacji nie ma zagrożenia utrzymującą się wilgocią, ponieważ obszar pod wiatą oraz maszyny mogą szybko wysychać. Woda deszczowa z zewnątrz może być usuwana za pomocą systemu orynnowania. Podczas projektowania podłoża i posadzki należy brać pod uwagę ciężar maszyn oraz czynniki zewnętrzne. (wilgoć, mróz itp.) WYMIRY WITY N MSZYNY WIZULIZCJE Szerokość (m) Długość (m) 0 Wysokość do okapu (m) 6 Nachylenie dachu 8 Powierzchnia użytkowa (m ) 60 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja stalowa z profili gorącowalcowanych Konstrukcja drugorzędna System stalowych płatew Lindab Construline Okładzina dachu Jedna warstwa blachy (blacha trapezowa Lindab LTP 45, folia LTF 80) Okładzina ścienna brak Kanalizacja deszczowa System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

7 Wiata na maszyny Rysunki techniczne RZUT PRTERU WIT N MSZYNY PRZEKROJE - lacha trapezowa LTP 45/0.5 - Konstrukcja stalowa - 5 cm posadzka z betonu z ,75 +5, ,00 +7,75 +5,80-0,0 ±0,00-0, WYSOKOŚĆ - lacha trapezowa LTP 45/0.5 - Konstrukcja stalowa - 5 cm posadzka z betonu zbrojonego WYSOK CINY OCZNEJ ,75 ±0,00-0, WYSOK CINY SZCZYTOWEJ 8,00 +7,75 +5,80 ±0,00-0,0. Lindab lacha LTP45 trapezowa trapézlemez, Lindab LTP...(...) 45, kolor ciemnoczerwony szín, Classic (758), bevonat w powłoce Classic. Orynnowanie Lindab Rainline 50/00, kolor ciemnoczerwony (758), w powłoce Elite. Lindab Widoczna Rainline konstrukcja 50/00 stalowa, ereszcsatorna, malowana,...(...) kolor ciemnoszary szín, Elite bevonat Látszó acél vázszerkezet, festett,...(...) szín

8 Przykład budynku, hala nr Magazyn ziarna Przykładowy obiekt numer to hala do przechowywania ziarna zbóż (w płaszczyźnie poziomej). Najważniejsze cechy, które wpływają na wymagane wymiary magazynów zbóż (szerokość, długość, wysokość w świetle, kąt nachylenia dachu) to: oczekiwana przestrzeń magazynowa (objętość) w metrach sześciennych i tonach, naturalne parametry przechowywanego zboża, rozwiązania procesowe magazynowania wchodzącego/ wychodzącego oraz potrzeby przenoszenia i przeładunku. Prezentowana przykładowa hala ma powierzchnię kondygnacji 0x60 m, wysokość do okapu wynosi 6 m; jest to jednonawowy magazyn zboża o pojemności 000 m, co odpowiada około ton zboża, w zależności od rodzaju zboża. Wymiary konstrukcji głównej są określane indywidualnie,w zależności od kubatury budynku, dzięki czemu uzyskuje się konstrukcję stalową o zoptymalizowanych wymiarach o zmiennym przekroju. by zapewnić przyjmowanie naporu przechowywanego zboża zbudowano przyporę muru z betonu zbrojonego wzdłuż obrysu budynku, w celu zagwarantowania skuteczności i mechanizacji przenoszenia i przeładunku materiału w budynku. Konstrukcja dachu i przegrody budowlane budynku ponad przyporą wykonano z wzdłużnych elementów konstrukcji drugorzędnej (płatwie dachowe, rygle ścienne), do których śrubami samowiercącymi z podkładkami przymocowano jednowarstwowe blachy trapezowe. Na wewnętrznych powierzchniach zastosowano blachę z powłoką antykondensacyjną, aby zapobiec skraplaniu się wody na przechowywane zboże. Ważne jest też znalezienie rozwiązania dającego intensywną wentylację na zewnątrz, aby odprowadzać z budynku wszelkie opary w celu zapewnienia osuszania wnętrza. Jest to rozwiązanie z zakresu budynków pasywnych, dlatego elementy wentylacji wejściowej można umieścić nad przyporą muru, na podniesionej kalenicy. Może być też konieczne zastosowanie wentylatorów wyciągowych lub innych urządzeń wentylacyjnych, aby polepszyć wentylację w bezpieczny sposób. Podjęcie decyzji i prawidłowe projektowanie tej kwestii będzie możliwe wyłącznie dzięki ścisłej współpracy specjalistów ze wszystkich zaangażowanych dziedzin (architektów, technologów oraz inżynierów budowlanych). Wymiary, umiejscowienie i liczbę drzwi/okien/bram należy określać na podstawie technologii magazynowania wybranej do zastosowania. Może zaistnieć potrzeba przemieszczania i przenoszenia zboża wzdłuż budynku. Dobre rozwiązanie tej kwestii to stalowa rama pod kalenicą. Do odwodnienia dachu można zastosować system pasów nadrynnowych i rur spustowych orynnowania z rynnami lub podłączonych do zbiornika. Podczas projektowania posadzki należy brać pod uwagę potrzeby przechowywania i przenoszenia, a także odpowiedniego poziomu wodoszczelności, nośności i dylatacji. MGZYN ZIRN WYMIRY WIZULIZCJE Szerokość (m) 0 Długość (m) 60 Wysokość do okapu (m) 6,5 Nachylenie dachu Powierzchnia użytkowa (m ) 800 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Kanalizacja deszczowa Konstrukcja stalowa z kształtowników spawanych o zmiennym przekroju System stalowych płatew i rygli Lindab Construline lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną lacha trapezowa Lindab LVP 0 (powyżej +4 m), przypora muru z betonu zbrojonego (poniżej +4 m) System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

9 4 000 Magazyn ziarna Rysunki techniczne RZUT PRTERU MGZYN ZIRN PRZEKROJE - lacha trapezowa LTP 5 - lacha trapezowa LVP ,4,00 +,4 +6,05 +6,05 +,80 +, ,60 ±0,00-0,0 ±0,00-0, WYSOKOŚĆ ELEWCJ, FRONT ELEWCJ, STRON PRW, ,4 +6,05 +,60 +,60-0,0-0, ELEWCJ, LEW STRON, ,4 +6,05 +,60 +,60-0,0-0, lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną, kolor żółty (6), w powłoce Classic. lacha trapezowa Lindab LTP 0, kolor żółty (6), w powłoce Classic. Orynnowanie Lindab Rainline 90/0, kolor ciemnoszary (087), w powłoce Elite 4. Ściana podtrzymująca z betonu zbrojonego, powierzchnia z surowego betonu 5. Widoczna konstrukcja stalowa, malowana, kolor ciemnoszary 6. Obróbka, blacha Lindab, kolor żółty (6), w powłoce C

10 Przykład budynku, hala nr Chlewnia Przykład budynku nr przedstawia konkretne rozwiązanie do hodowli zwierząt (chlewni). Najważniejszy aspekt podczas projektowania/ określenia wymiarów obiektów do hodowli/trzymania zwierząt to fakt, że rozwiązania lub możliwości architektoniczne i strukturalne są ściśle określone przez czynności wykonywane oraz technologie stosowane w danym budynku. Technologię określa się odpowiednio do gatunku i wieku zwierząt trzymanych w budynku, a także zgodnie z potrzebami takimi jak karmienie/pojenie zwierząt, warunki przechowywania paszy, obsługa obornika, rozwiązania ogrzewania i wentylacji itd. Czynniki te mają decydujące znaczenie podczas określania wymagań stawianych danemu budynkowi. Dodatkową cechą charakterystyczną dla budynków dla zwierząt jest obecność agresywnych/żrących substancji stałych lub gazów (np. amoniaku), co również ma znaczący wpływ na wymagania stawiane prawidłowemu projektowaniu konstrukcji oraz na wybór materiałów. Przykładowy budynek numer zawiera chlewnię z laguną na gnojowicę o powierzchni użytkowej, x 67 m (co odpowiada około 500 m, czyli przestrzeń na około zwierząt). udowa pod względem architektonicznym: przez środek budynku przebiega główny korytarz obsługowy, od którego odchodzą dwa korytarze wzdłużne otwarte po obu stronach, z których jest dostęp do poszczególnych zagród. Zastosowania użyte w konstrukcji budynku są dostosowane do funkcji budynku i potrzeb procesowych. Konstrukcję nośną wykonano z filarów z betonu zbrojonego ustawionych w fundamentach z prefabrykatu. Filary podtrzymują lekkie stalowe dźwigary kratowe, a szczeliny pomiędzy filarami są wypełnione podmurówką. Użycie materiałów krzemionkowych w konstrukcji pionowej i zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji dachu warstwą cynku są podyktowane podwyższonym poziomem narażenia na wpływy środowiska agresywnego. Do dźwigarów kratowych od góry są przymocowane lekkie, stalowe płatwie, na których znajdują się blachy trapezowe z fabrycznie nałożoną folią z powłoką antykondensacyjną (ma to na celu zapobieganie kapaniu oparów ulegających kondensacji). Od dołu znajduje się sufit podwieszany wykonany z płyt warstwowych z izolacją cieplną zamocowanych do poziomych belek dźwigarów. Dzięki temu wnętrze zyskuje izolację, a także możliwe jest ogrzewanie w razie potrzeby. Równocześnie przestrzeń pomiędzy belkami dźwigarów kratowych pełni funkcję intensywnie wentylowanej pustki powietrznej (doprowadzanie powietrza przy okapie i wentylacja zewnętrzna na krawędzi dachu). Pustka powietrzna doskonale nadaje się do umieszczenia w niej urządzeń budynku i innego wyposażenia procesowego lub przewodów. Wentylacja wnętrza budynku jest bezwzględnie konieczna, aby zagwarantować spełnienie potrzeb biologicznych i zapewnić odpowiednie warunki dla zwierząt, a także aby zachować wytrzymałość konstrukcji budynku dzięki usuwaniu oparów zawierających substancje agresywne. by zapewnić prawidłową współpracę z laguną na gnojowicę, posadzka zawiera ścianki działowe ze zbrojonego betonu, na których umieszczono wpusty podłogowe. CHLEWNI DL TUCZNIKÓW WYMIRY Szerokość (m), Długość (m) 67 Wysokość do okapu (m) 4 Nachylenie dachu 0 WIZULIZCJE Powierzchnia użytkowa (m ) 494 KONSTRUKCJ HLI Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Odwodnienie dachu Słupy ze zbrojonego betonu wypełnione podmurówką + stalowy dźwigar kratowy Lindab Lindab Construline System stalowych płatew Dach: blacha trapezowa Lindab LTP 45 z powłoką antykondensacyjną, Strop: płyty warstwowe Lindab Tynkowana podmurówka System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

11 pm: 50 +,90 ±0,00-0, -, ,8 +4,00-0,0 Chlewnia Rysunki techniczne RZUT PRTERU pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: KORYTRZ OS GOWY pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T KORYTRZ OS GOWY OSZR DL ZWIER T pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: 50 pm: pm: PRZEKROJE ,00 +8,8 +4,00 +,45 +,0 +,5 ±0,00 4-0,0 4 -,0-0, KOLEJN WRSTW: - blacha t zowa LTP 45 z k antykondensacy - P tew Z (Z50) - stalowy d wigar kratowy Lindab - stalowy d wigar kratowy Lindab - Lindab Monowall 00 z izolac c st z yt warstwowych - s z bet zbr ciana wy ca (0 cm) - izolac c z y (8 cm) - warstwa kna szklanego - tynk elewac 4 - sadzka sztowa na obornik - zestrz st na obornik - ta denna z bet z (0 cm) - c beton (6 cm) - wy wirem (0 cm) - oryginalne WYSOKOŚĆ WYSOK CINY OCZNEJ ,8 +4,00 +,45 +,0 +,5-0, WYSOK CINY SZCZYTOWEJ 0,00 +8,8 +,0 +4,00-0,0 4 Lindab LTP45 filces trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Vakolt téglafalazat,...(...) szín Lindab Rainline 90/0 ereszcsatorna,...(...) szín, Elite bevonat. lacha trapezowa Lindab LTP 45 z powłoką antykondensacyjną, kolor ciemnozielony (874), w powłoce Classic Nyílászáró szegélyezés, Lindab síklemez,...(...) szín, Classic bevonat. Tynkowana podmurówka, kolor biały. Odwodnienie dachu Lindab Rainline 90/0, kolor miedziany metalic (778), w powłoce Elite 4. Obróbka drzwi i okien, blacha Lindab, kolor biały (00), w powłoce Classic

12 Przykład budynku, hala nr 4 Plac do nauki jazdy konnej (maneż) Przykładowy budynek numer 4 to zadaszony plac do jazdy konnej. Jego przeznaczenie można jedynie częściowo określić jako rolnicze, ponieważ jazda konna to raczej sport/hobby, jednak prezentujemy ten obiekt z uwagi na znaczenie zastosowanych w nim rozwiązań. Wielkość hali zależy od konkretnych potrzeb, jednak typowe wymagane funkcje to: duża, niedzielona przestrzeń wewnątrz, co najmniej ok. 000 m pow. użytkowej i min. 5 m wysokości w świetle. Pokazany tu obiekt ma postać jednonawowej, zamkniętej hali o powierzchni użytkowej 5x50 m (50 m ). Główną konstrukcję nośną wykonano z ramy blachownicowej o różnym przekroju, filary osadzono w cokołach z betonu zbrojonego. Dach wykonano z lekkich, galwanizowanych płatwi stalowych Z, na których umieszczono pojedynczą warstwę blachy trapezowej zamocowanej śrubami. W dachu umieszczono punktowe świetliki z tworzywa, aby zagwarantować światło dzienne. Przegrody zewnętrzne budynku są dwuczęściowe: dolna część to tradycyjna podmurówka o wysokości,6 m wokół budynku, z widocznymi cegłami pomiędzy filarami stalowymi (z powodu agresywnych wpływów środowiska wynikających z obecności zwierząt oraz z powodu możliwości wystawienia na działania dynamiczne). Część górna to lekka okładzina ścienna z blachy ocynkowanej z poziomymi belkami typu C i pionowymi profilami trapezowymi. Pośrodku ścian szczytowych umieszczono duże, dwuskrzydłowe bramy do wjazdu i wyjazdu z hali, a na całym obwodzie budynku, nad podmurówką znajdują się rzędy okien zapewniające oświetlenie hali światłem dziennym. Pozbawione izolacji wnętrze hali wymaga ciągłej wentylacji w celu usuwania oparów mogących ulegać kondensacji na powierzchni elementów stalowych. Rozwiązaniem problemu są pozostawione szczeliny wentylacyjne (na okapie i krawędzi dachu). W przypadku większej ilości oparów prawidłową wentylację można zapewnić w sposób naturalny (otwierając bramy i okna) lub poprzez zainstalowanie instalacji do wentylacji mechanicznej. MNEŻ WYMIRY WIZULIZCJE Szerokość (m) 5 Długość (m) 50 Wysokość do okapu (m) 5 Nachylenie dachu 5 Powierzchnia użytkowa (m ) 50 HLL UILDING STRUCTURE Główna konstrukcja Konstrukcja drugorzędna Okładzina dachu Okładzina ścienna Odwodnienie dachu Konstrukcja stalowa zmienny profil profile spawane Lindab Construline System stalowych płatew i rygli lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną LVP 5 (powyżej +,60 m), murowana stopa fundamentowa (poniżej +,60 m) System odwodnienia Lindab Rainline Uwaga: przedstawione w tym dokumencie przykłady hal i budynków mogą być wykorzystane jako inspiracja, punkt wyjścia lub materiał pomocniczy do projektów architektonicznych.

13 Plac do nauki jazdy konnej Rysunki techniczne RZUT PRTERU pm: 400 pm: pm: 400 pm: pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: PLC DO NUKI JZDY KONNEJ pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: pm: 400 pm: 400 pm: 400 pm: PRZEKROJE ,00 +8,5 +4, ,5 +4, ±0,00 4 +,40-0, ±0,00 4 +,40-0, lacha trapezowa LTP 5 - lacha trapezowa LVP 5 - Podmurówka elewacji (0 cm) 4 - Konstrukcja stalowa - Konstrukcja stalowa - Konstrukcja stalowa - warstwa piasku (0 cm) WYSOKOŚĆ ,5 +4,80 +,60 +,40 +,40-0, ,00 +8,5 +4, Lindab LTP5 filces trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Lindab LTP5 trapézlemez,...(...) szín, Classic bevonat Nyers téglafelület, színe téglavörös Lindab Rainline 90/0 ereszcsatorna,...(...) szín, Elite bevonat Nyílászáró szegélyezés, Lindab síklemez,...(...) szín, Classic bevonat +,60 6 Lindab LTP5 VCS bevilágító csík +, ,40-0,0. lacha trapezowa Lindab LTP 5 z powłoką antykondensacyjną, kolor brązowy (44), w powłoce Classic. lacha trapezowa Lindab LTP 5, kolor brązowy (44), w powłoce Classic. Fasada cegła 4. Odwodnienie dachu Lindab Rainline 90/0, kolor brązowy (44), w powłoce Elite 5. Obróbki, blacha Lindab, kolor brązowy (44), w powłoce Classic 6. Pas świetlików Lindab

14 Referencje Hale Lindab do zastosowań rolniczych Prezentujemy niektóre z wielu wykonanych przez nas obiektów rolniczych i hal w kraju i za granicą, gdzie zastosowano szeroką gamę produktów Lindab.

15 Magazyn ziarna Lokalizacja: bony /Węgry/ Rok budowy: Wielkość budynku:,0x60,0x5,0 m/0 (60 m ) / hala razem 4 hale produkty Lindab: kompletna hala (stalowa rama, system płatew i rygli, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania) Lokalizacja: Sarkad /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 7,x60,0x6, m / (~650 m ) produkty Lindab: kompletna hala (stalowa rama, system płatew i rygli, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania)

16 Referencje Magazyn ziarna Lokalizacja: Törökszentmiklós /Węgry/ Rok budowy: Wielkość budynku: 6500 m / budynek Razem budynków produkty Lindab: System płatew i rygli Lindab do budynków z ramą z betonu zbrojonego, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania Lokalizacja: Sárpilis /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 670 m produkty Lindab: Płatew dachowa, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45 blacha trapezowa LTP 0 śruby, obróbki System odwodnienia Lindab Lokalizacja: aja, grosziget /Węgry/ Rok budowy: 004 Wielkość budynku: 400 m produkty Lindab: Dach płatwiowy, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45, śruby, obróbki

17 Magazyn ziarna Lokalizacja: Hódmezővásárhely /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: 6800 m produkty Lindab: System płatew i rygli Lindab, blacha trapezowa na dachu i ścianach, system odwadniania Magazyn ziarna, magazyn maszyn Lokalizacja: aja /Węgry/ Rok budowy: 005 Wielkość budynku: m produkty Lindab: Okładzina ścienna i dachowa Lindab, folia Lindab, system odwadniania

18 Referencje Magazyn ziarna Lokalizacja: ékés /Węgry/ Funkcja: Wiata na maszyny produkty Lindab: System płatew Lindab, blacha dachowa trapezowa Lokalizacja: Hódmezővásárhely /Węgry/ Funkcja: suszenie przed magazynowaniem Rok budowy: 009 Wielkość budynku: 460 m produkty Lindab: Dach płatwiowy, folia LTF, blacha trapezowa LTP 45, śruby, obróbki, odwodnienie dachu Lindab Funkcja: Lokalizacja: Przechowywanie bel Tedej (0) /Węgry/ Kecel (0) /Węgry/ produkty Lindab: System płatew Lindab, blacha dachowa trapezowa LTP 45

19 udynek hodowlany Funkcja: Ferma kurza Lokalizacja: ócsa /Węgry/ Rok budowy: 0 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: blacha dachowa trapezowa LTP 5, płyty ścienne warstwowe Funkcja: Lokalizacja: Rok budowy: 0 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: Ferma kacza Kecel /Węgry/ blacha dachowa trapezowa LTP 5, płyty ścienne warstwowe Funkcja: Lokalizacja: Rok budowy: 00 Powierzchnia hali: m produkty Lindab: Hodowla świń Gerde /Węgry/ blacha dachowa trapezowa LTP 45 z powłoką antykondensacyjną

20 Referencje Hodowla świń, chlewnie Funkcja: Hodowla świń /Węgry/ Lokalizacja: Hódmezővásárhely Rok budowy: 008, 0 Wielkość budynku: 6 90 m, m produkty Lindab: Okładziny dachowe i ścienne Lindab, system płatew i rygli udynek: Chlewnia Lokalizacja: Onga /Węgry/ Rok budowy: 0 produkty Lindab: system płatew i rygli, okładzina dachowa i ścienna Funkcja: Chlewnia Lokalizacja: Sweden Rok budowy: 009 produkty Lindab: Okładziny dachowe i ścienne Lindab

21 Kryty maneż Lokalizacja: Tedej /Węgry/ Wielkość budynku: m produkty Lindab: lacha dachowa trapezowa Lindab, system płatew dachowych Plac do nauki jazdy i maneż Sweden Powierzchnia użytkowa: m produkty Lindab: konstrukcja ramy płatwie Lindab, blacha trapezowa Lindab

22 Referencje Zakład przetwórstwa rolniczego i spożywczego Funkció: Sörgyár (SRMT) Helyszín: Donyeck (Ukrajna) Kivitelezés éve: 000 Épület mérete: 0,0x4,0x6,85m (???) összes alapterület: 65m Lindab termékek: LTPlemez???? Funkcja: Zakład przetwórstwa zbóż Lokalizacja: Mezőberény /Węgry/ Rok budowy: 0 produkty Lindab: System płatew i rygli, blacha trapezowa dachowa i ścienna, odwodnienie dachu Funkcja: io dojrzewalnia i pakownia roślin Lokalizacja: Sweden Rok budowy: 00 produkty Lindab: Płatew Lindab, płyty warstwowe, odwodnienie dachu Funkcja: udynek przygotowania drobiu Lokalizacja: Harkov, Ukraine Rok budowy: 004 Wielkość budynku: 6x60x5,0 m (powierzchnia użytkowa 60 m ) produkty Lindab: Kompletna hala (rama stalowa, system płatew, termoizolacyjna okładzina dachu i ścian, odwodnienie dachu, świetlik dachowy)

23 spekty i parametry techniczne Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące branży budowlanej określają podstawowe wymagania stawiane budynkom. Poniżej przedstawiono podsumowanie cech oferowanych przez poszczególne grupy produktowe firmy Lindab na tle tych wymagań. Odporność mechaniczna i stabilność projekt i budowa konstrukcji o nośności odpowiadającej długotrwale wymaganiom zapewniane są przez zastosowanie stali o dużej wytrzymałości i zoptymalizowane wymiary, a także poprzez zastosowanie własnych narzędzi do wymiarowania (specjalne oprogramowanie). ezpieczeństwo pożarowe Istnieje szereg badań laboratoryjnych, obliczeń i kwalifi kacji standardowych dostępnych w odniesieniu do klas ochrony przeciwpożarowej i parametrów eksploatacyjnych (dopuszczalne wartości ognioodporności) w ramach obowiązujących norm europejskich (EN) dotyczących produktów i systemów Lindab. Przy pomocy tych narzędzi można określać wymagane rozwiązania konstrukcji lub blach o wybranym poziomie bezpieczeństwa pożarowego. ezpieczeństwo i higiena pracy Produkty Lindab ze stali, nie zawierają elementów, które są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska naturalnego. W tym miejscu należy wspomnieć, że surowiec stalowy nadaje się do recyklingu, a ilość odpadów wytwarzana na etapie prac produkcyjnych i budowlanych jest tak niewielka, że nie obciąża środowiska. ezpieczeństwo pracy Warto wspomnieć, że wytrzymałość produktów stalowych Lindab zapewnia wielowarstwowy system powłok nakładanych na powierzchnię galwanizowaną, co zapewnia zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Taki system powłok można wybrać spośród wielu dostępnych opcji (zarówno do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków), w zależności od siły wpływu środowiskowego oraz oczekiwanej żywotności danego produktu. Zabezpieczenie przeciwhałasowe Należy wyodrębnić dwa główne zagadnienia w zakresie akustyki: tłumienie dźwięku i pochłanianie dźwięku. Do tłumienia dźwięku (gdzie zadaniem powierzchni elementu konstrukcyjnego, o którym mowa jest zapewnienie, że najmniejszy możliwy dźwięk generowany z jednej strony zostanie wykryty po drugiej stronie) są dostępne różne okładziny dachów i ścian oraz prefabrykowane panele warstwowe. Poszczególne produkty charakteryzują się różnymi parametrami tłumienia, co potwierdzają uzyskane wyniki badań, na podstawie których można wybrać odpowiednie rozwiązanie. Do pochłaniania dźwięku (w którym wpływ źródła hałasu znajdującego się z jednej strony konstrukcji, na ogół wewnętrznej, musi zostać zmniejszona dla odbiorników, które znajdują się po tej samej stronie konstrukcji) zaleca się zastosowanie perforowanych okładzin ściennych (z gęsto rozmieszczonymi niewielkimi otworami). Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła Obecnie, jeden z najważniejszych aspektów w przypadku budynków to ilość energii wymaganej podczas ich eksploatacji (ogrzewanie i/lub chłodzenie, wentylacja lub inne technologie). Jest to podyktowane znacznym wpływem zapotrzebowania na energię, na koszty eksploatacji. Spośród wszystkich elementów budynku decydujące znaczenie mają parametry termoizolacyjne okładzin dachu i ścian. Systemy okładzin dachowych i ściennych oferowane przez Lindab zapewniają bardzo szeroki wybór także pod względem poziomów izolacji termicznej. Lekkie rozwiązania izolacji termicznej są w stanie sprostać najróżniejszym potrzebom: od niewielkich po wydajność izolacji na poziomie budynków pasywnych, z niewielkimi odstępami pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Parametry termoizolacyjne poszczególnych elementów budynku należy zawsze określać indywidualnie i w przemyślany sposób, na podstawie istotnych potrzeb i zaleceń. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Tu należy podkreślić fakt, że systemy dachowe Lindab (stosowane na szczególnie duże obszary, np. w przypadku hal) dają doskonałe możliwości stosowania różnych systemów solarnych dostępnych na rynku (np. kolektorów słonecznych do wytwarzania wody gorącej lub ogrzewania albo paneli do produkcji energii elektrycznej). W przypadku poszczególnych systemów okładzin dachów fi rmy (blachy trapezowe, blachodachówki, płyty warstwowe lub blachy na rąbek stojący) są dostępne prefabrykowane elementy systemu akcesoriów do bezpiecznego montażu i mocowania elementów słonecznych na dachu (za pomocą połączeń nośnych i wodoszczelnych). Identyfi kacja produktu i świadectwa zgodności Ponieważ w większości przypadków proces realizacji w budownictwie obejmuje sporą liczbę osób (projektowanie, e, produkcja, sprzedaż, prace instalacyjne/budowlane, generalne wykonawstwo i organizacja), to identyfi kacja marek i produktów oraz kontrola ich zgodności technicznej na każdym etapie projektu ma istotne znaczenie. Identyfi kacja produktów na budowie nie zawsze jest łatwa. W tym celu produkty fi rmy Lindab są oznaczone nadrukami w technoch jest wytłaczana nazwa marki Lindab (np. zamknięcia rynien), co ułatwia jednoznaczną identyfi kację produktów. Identyfi kacja produktów ma znaczenie także dla przypisywania produktów do dokumentów dotyczących jakości, których wystawianie wianie jest logii Videojet (dane obejmują m.in. rodzaj produktu, profi l, numer seryjny i datę produkcji), a na niektórych częściach wymagane prawem (np. znak CE, deklaracja zgodności).

24 Lindab Sp. z o.o. ul. Kolejowa, Sadowa Łomianki tel.: fax: Infolinia:

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta 1 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM KATALOG TECHNICZNY Infolinia: 801 000 807, tel: +48 58 778 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora w w w.b

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i zastosowanie

Projektowanie i zastosowanie Projektowanie i zastosowanie Fasada wentylowana Płyty elewacyjne EQUITONE oferują niepowtarzalne możliwości projektowania dzięki połoączeniu doskonałych właściwości włóknocementu z bogactwem różnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Klinkier w architekturze

Klinkier w architekturze Klinkier w architekturze Katalog techniczny Opracowanie: mgr inż. Piotr Wojtasik Wydanie VII Gliwice, czerwiec 2013 www.klinkier.pl 3 Katalog techniczny który stworzyliśmy, kierujemy przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne Poradnik budowlany Rozwiązania ścienne Rozwiązania ścienne Spis treści Wienerberger...2 Ceramika poryzowana najlepszy wybór do budowy... 4 Rodzaje ścian z pustaków... 8 Ściana jednowarstwowa... 8 Ściana

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA NATURALNE, PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I NIEZAWODNE KONSTRUKCJE DREWNIANE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW EGGER www.egger.com Drewno uczy mnie precyzyjnej pracy i szukania prostych rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 SYSTEMY SUFITOWE ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 PODSUMOWANIE SYSTEMY ZAWIESZENIA ARMSTRONG Oferta firmy Armstrong 1 Zaangażowanie firmy Armstrong w ochronę

Bardziej szczegółowo

Systemy Naświetli. Systemy Naświetli Kingspan. Wstęp. Wpuść troche słońca i rozświetl swój budynek

Systemy Naświetli. Systemy Naświetli Kingspan. Wstęp. Wpuść troche słońca i rozświetl swój budynek Wstęp Spis treści Oszczędności dzięki światłu dziennemu 4 Światło dzienne jest niezbędne dla zdrowego życia. owszechnie znany jest fakt, że intensywne oświetlenie światłem dziennym poprawia ogólne samopoczucie,

Bardziej szczegółowo

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY KATALOG PRODUKTÓW 2015 DO NASZYCH PARTNERÓW PLASTICS GROUP - wiodący w Polsce dystrybutor płyt i folii z tworzyw sztucznych, jest dla Państwa atrakcyjnym partnerem, ponieważ

Bardziej szczegółowo

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015 4 2015 dodatek Inżynier budownictwa kwiecień 2015 kwiecień 2015 53 Prefabrykacja w XXI wieku dr inż. Grzegorz Adamczewski dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

Guardian SunGuard. Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT

Guardian SunGuard. Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT Guardian SunGuard Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT WPROWADZENIE 3 RODZAJE SZKŁA 4 Szkło odprężone Szkło wzmacniane termicznie Szkło hartowane Szkło laminowane Szkło izolacyjne Spandrele Ciepła ramka

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej...5 3.3.

1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej...5 3.3. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej....5 3.3. Zaprawa klejąca PromaTerm:...5 3.4. Siatki zbrojące:...5 3.5.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PROJEKTOWANIA

EKONOMIA PROJEKTOWANIA EKONOMIA PROJEKTOWANIA ESE - Strategie dla ekonomicznego projektowania ramowych budynków w konstrukcji (ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO DO ESTYMACJI KOSZTÓW ACE) Raport dla kontraktu RFCS numer

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

22010 (28) KWARTALNIK

22010 (28) KWARTALNIK wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y WIOSNA 120 produktów i nowoêci budowlany 22010 (28) KWARTALNIK ISSN1730-1904 Jak naprawiç taras Malowanie krok po kroku Brama do gara u

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY DODATEK. Inżynier budownictwa kwiecień 2014

PREFABRYKATY DODATEK. Inżynier budownictwa kwiecień 2014 4 2014 PREFABRYKATY DODATEK Inżynier budownictwa kwiecień 2014 Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie infrastrukturalnym dr inż. Grzegorz Adamczewski Politechnika Warszawska dr

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie Elewacje. Attyki. Elementy zespolone. Planowanie METEON Wszystko co najlepszse w jednej plycie Spis treści Informacje ogólne. 3 Dane dotyczace produktów. 4 Zastosowanie płyt i program dostaw. 5 Serwis

Bardziej szczegółowo

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0 NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W PRODUKCJI DREWNA KLEJONEGO Pasja do drewna NAJLEPSZE REZULTATY Z ZASTOSO- WANIEM DREWNA KLEJONEGO Koncepcje architektoniczne w parze ze świadomością ekologiczną. Zalety konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo