Białe Certyfikaty jako szansa na upowszechnienie przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły ESCO w Polsce Janusz Mazur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białe Certyfikaty jako szansa na upowszechnienie przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły ESCO w Polsce Janusz Mazur"

Transkrypt

1 Białe Certyfikaty jako szansa na upowszechnienie przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły ESCO w Polsce Janusz Mazur Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

2 PLAN PREZENTACJI Czy w Polsce istnieje rynek na usługi w formule ESCO i dlaczego jest taki mały? Cechy Białych Certyfikatów z perspektywy firmy ESCO Właściwa cena Białych Certyfikatów symulacja na przykładzie z Małopolski Cechy zasad obrotu Certyfikatami Inne propozycje aktywizacji rynku Wnioski 2

3 CZY ISTNIEJE RYNEK NA USŁUGI ESCO W POLSCE? ESCO usługa prawie idealna Niski lub żaden nakład finansowy ze strony klienta; Natychmiastowy efekt energetyczny, estetyczny i ekonomiczny Neutralnośd dla budżetu Gwarancje uzyskania oszczędności ukryty, miękki kredyt 3

4 GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI I ODBIORCY Oświetlenie uliczne gminy Termomodernizacja szkoły, szpitale (samorząd) Źródła ciepła samorząd, MON, przemysł Budowa małych CHP przemysł Oświetlenie wewnętrzne hale, magazyny, biura, szkoły Inne obszary kompensacja mocy biernej, napędy elektryczne, rekuperacja i wentylacja 4

5 DLACZEGO TAK MAŁO REALIZACJI? Oświetlenie uliczne karygodne utrudnianie modernizacji przez dostawców energii właścicieli opraw Termomodernizacja konkurencja ze strony ZPORR, WFOŚiGW, POiŚ, Premii termomodernizacyjnej itp Źródła ciepła samorząd, MON, przemysł Budowa małych CHP działa efektywnie dzięki wsparciu przez system żółtych/zielonych, czerwonych certyfikatów Oświetlenie wewnętrzne realizacje występują Inne obszary realizacje występują 5

6 CZY BIAŁE CERTYFIKATY POMOGĄ? TAK, jeśli Ich wartośd będzie stanowiła zachętę, a nie miała tylko znaczenie symboliczne Obrót będzie prosty Będą konkurencyjne w stosunku do innych programów wspierających efektywnośd energetyczną i ochronę klimatu Nazwa ESCO pojawi się w prawodawstwie polskim jako kompleksowa usługa energetyczna 6

7 ILE ZATEM POWINIEN KOSZTOWAD CERTYFIKAT? Wartość wsparcia w aktywnych programach: Premia termomodernizacyjna realnie 10-15% wartości inwestycji WFOŚ (w przypadku umorzenia 30% kredytu) realnie 10-15% wartości inwestycji ZPORR, POiŚ nawet 50-80% wartości inwestycji Grant GEF dla POE ESCO - realnie 25-30% wartości inwestycji WNIOSEK: KLIENCI NIE CHCĄ FORMUŁY ESCO BO CZEKAJĄ NA DOTACJE. CENA RYNKOWA CERTYFIKATÓW BĘDZIE ZALEŻED OD TEGO JAK BARDZO RYNEK BĘDZIE ZEPSUTY GRANTAMI I DOTACJAMI 7

8 SYMULACJE WARTOŚCI Termomodernizacja Program GEF Zakres realizacji ponad 30 budynków (głównie szkolnych), termomodernizacja (wymiana okien, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana lub modernizacja instalacji C.O., docieplenia ścian w wybranych budynkach itp.) Łączna wartośd prac około 30 mln PLN, koszty finansowe na 10 lat ok. 8 mln PLN, Grant GEF ok. 6 mln PLN Moc zamówiona przed termomodernizacją 14,79 MW, zmniejszenie o 7,15 MW Zużycie energii przed termomodernizacją 25 GWh, oszczędności 5,3 GWh Hipotetyczna wartośd certyfikatu gdyby jego rolą było zastąpienie grantu GEF: PLN / kwh * 10 lat = 0,1124 PLN/kWh 8

9 SYMULACJE WARTOŚCI 11 gr/kwh dużo, czy mało? Wielkośd ta jest porównywalna z ceną energii cieplnej z m.s.c. Cena certyfikatów zielonych jest porównywalna z ceną energii elektrycznej u producenta i zrobiła rewolucje w małej kogeneracji Wielkośd porównywalna z oczekiwaniami przedsiębiorców w starej UE Symulacje ceny dla różnych przedsięwzięd dowodzą, że częśd z nich, przy 60-80% wsparciu środkami własnymi finansuje spłatę pozostałego kredytu oszczędnościami i nie potrzebuje wsparcia, dla innych kwota ta jest zdecydowanie za niska. 9

10 JAK ZORGANIZOWAD SYSTEM? Dla kogo certyfikaty?: Zobligowany ma wykazad efekt a nie certyfikat Oczywiście granty, dotacje itp. pozbawiają prawa do certyfikatu Klient ESCO ze sprzedaży certyfikatu ma dodatkowe środki na zapłatę ESCO mogą gromadzid certyfikaty z mniejszych przedsięwzięd i sprzedawad w pakietach Przedsięwzięcia uprawniające ESCO do przejęcia Certyfikatu: Z gwarancjami oszczędności; Z finansowaniem co najmniej na (?) 4 lat O wartościach wyższych niż (?) 500 TPLN; (?) 300 GWh, różne progi dla różnych przedsięwzięd Czy wprowadzid rodzaj koncesji dla firm ESCO? 10

11 PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA? Zalecenia to niewielkie wymagania w porównaniu z efektami kompleksowej termomodernizacji nawet 45-50% zmniejszenia zużycia energii Co podmiotami zobligowanymi, które już bardzo dużo oszczędzają, i głębsza termomodernizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona? Opracowanie jednostkowych wskaźników bezwzględnych zużycia energii pomogłoby określad poziom zobligowania podmiotów do oszczędzania. Jak zagwarantowad względną stabilnośd ceny certyfikatu? niewidzialna ręka rynku czy regulator? docelowo na pewno rynek! 11

12 PROPOZYCJE ZMIAN W OTOCZENIU PRAWNYM CERTYFIKACJI Nazwa ESCO (tak jak np. leasing) musi znaleźd swoje miejsce w polskim prawie: Energetycznym Podatkowym Finansowym bilansowym Finansowanie w formule ESCO musi byd oficjalnie uznane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Ochrony Środowiska jako forma pozyskiwania środków własnych przez potencjalnych beneficjentów (tak jak leasing niedawno dołączył do kredytu) Rząd Polski w EEAP i Unia Europejska w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego wymienia ESCO jako niemalże główne źródło poprawy efektywności energetycznej chyba nie dlatego, aby teraz wykreślad to słowo z propozycji zmian w ustawie przygotowywanych w sierpniu br. przez prof. K. Żmijewskiego Kilka działających w Polsce firm ESCO nie wykreuje rewolucyjnych zmian - potrzebna jest pomoc Paostwa. 12

13 WNIOSKI Przeciw System Białych certyfikatów będzie odebrany jako obciążenie i metoda na zwiększenie biurokracji Metoda ESCO nie jest popularna w Polsce, budząca nieuzasadnione obawy, wymaga nieco troski rządzących aby przyczynid się do realizacji celów Istnieje pilna koniecznośd przygotowania zapisów w prawie przetargowym, bilansowym i podatkowym, oraz dotyczącym dotacji Słabo rozwinięte produkty finansowe (faktoring i poręczenia) utrudniają prowadzenie działalności ESCO Za Samorządy czekają na granty certyfikaty mogą byd ich dobrym substytutem Zielone i żółte certyfikaty wprowadziły rewolucję na rynku małej kogeneracji w Polsce Białe Certyfikaty mogą powtórzyd ten sukces i zaktywizowad działania w zakresie efektywności energetycznej Prawo polskie nie zabrania stosowania formuły esco i można ją realizowad i ewidencjonowad na zasadach ogólnych 13

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Janusz Mazur Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko POTRZEBY POLSKICH FIRM ESCO NA PRZYKŁADZIE POE ESCO Sp. z o.o. w Krakowie NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko Janusz Mazur Prezes Zarządu POE ESCO Sp. z o.o PLAN PREZENTACJI 1.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ

STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ na temat stanu działao na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Polsce Poprawa efektywności energetycznej w ocenie Koalicji Klimatycznej jest niezbędna do zwiększenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r.

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Część 1. Prawny aspekt efektywności energetycznej. Plan prezentacji Główne dokumenty UE o efektywności energetycznej. Krajowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Jacek Kichman kontakt: j.kichman@umwo.opole.pl Krajowy Plan Działań dotyczący cy efektywności energetycznej oraz projekt

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii. Aktualne możliwości dofinansowywania przedsięwzięd związanych z odnawialnymi źródłami energii. DARIUSZ RUTKOWSKI, FOREST CONSULTING CENTER (FCC), Poznao Agenda Środki europejskie 2007 2013 przegląd programów

Bardziej szczegółowo

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku Ustalenia Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Warszawy Zespół ekspertów KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce

Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce Rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej w Polsce Prof. dr hab. inŝ. Tadeusz Skoczkowski Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Warszawa, 16 marca 2011 3X20% (2007) Dyrektywa 2002/91/WE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Zadanie 9, Pakiet roboczy 4 Raport przygotowany w ramach projektu IEE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasioskich"

Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasioskich Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasioskich" Rostkowo 38 06-415 Czernice Borowe www.ciuchcia.org www.inteligentnaenergia.com.pl Niniejsze Vademecum zostało wydane w ramach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Załącznik 3 W poniższych tabelach przedstawiono możliwości finansowania działań wg stanu na rok 2015 w zakresie związanym z gospodarką niskoemisyjną. Należy jednak weryfikować potencjalne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo