UCZNIAK. Rok szkolny 2013/2014 UCZNIAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZNIAK. Rok szkolny 2013/2014 UCZNIAK"

Transkrypt

1 1 UCZNIAK W A Ż N E T E M A T Y : Rok szkolny 2013/2014 S T Y C Z E Ń W dniu 28 stycznia 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie odbyła się prelekcja dla rodziców młodzieży w wieku gimnazjalnym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dwa opracowane i wdrożone innowacyjne programy to: - Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki" (w oparciu o podstawę nauczania zajęć technicznych), - n o w y p r z e d m i o t Mechatronika" (w oparciu o nową podstawę nauczania). UCZNIAK

2 2 Dnia 17 stycznia br. obchodziliśmy w naszej szkole 69. rocznicę wyzwolenia Warszawy i Kłodawy spod okupacji niemieckiej. Młodzież gimnazjalna przygotowała montaż słowno - muzyczny upamiętniający to wydarzenie. 19 stycznia 2014 r. pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Radzieckiej przy Kościele Parafialnym w Kłodawie, przedstawiciele społeczności szkolnej oddali hołd, zapalili znicze i złożyli kwiaty.

3 3 W naszym gimnazjum r. odbył się V Kłodawski Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar W V Kłodawskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. Wiktora Frątczaka zagrało sześć drużyn: Przyjaciele Wiktora, Górnik Kłodawa, Totalizator Sportowy, Alf Borki, Dagraf Koło oraz Kopalnia Soli "Kłodawa". Najlepszą drużyną okazał się Górnik Kłodawa. W trakcie turnieju można było również zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

4 4 Dnia 25 stycznia bieżącego roku w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Kłodawie odbył się otwarty turniej koszykówki. Organizatorem i głównym sponsorem turnieju było Kłodawskie Towarzystwo Gospodarcze". W imprezie udział brali między innymi uczniowie z naszej szkoły: Filip Fjałkowski, Damian Pokrywiecki, Kacper Pecyna, Kacper Mikołajczyk, Mikołaj Skubiszewski. Turniej miał zachęcić kłodawską młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczyć pracy zespołowej. Każda drużyna dostała nagrody rzeczowe: piłkę Spalding, lampkę solną, czapkę Spalding. Nagrody zostały ufundowane przez KTG, Kopalnię Soli KŁODAWA S.A. i Polski Związek Koszykówki.

5 5 W dniu 28 stycznia 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie odbyła się prelekcja dla rodziców młodzieży w wieku gimnazjalnym. Problematyka seminarium dotyczyła zagadnień z zakresu wychowania i napotykanych trudności w relacjach z dzieckiem. Specjalista terapii uzależnień Pan Przemysław Marszałek mówił o narkotykach oraz o wpływie rodziny na uzależnienie wśród dzieci i młodzieży. Przedstawił Rodzicom sposoby rozpoznawania zachowania dziecka pod wpływem środków odurzających. Zapoznał ich z rodzajami instytucji, które udzielają pomocy osobie uzależnionej. W prelekcji uczestniczyli również nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły. Zajęcia przeprowadzone zostały w formie interaktywnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Dyrektor szkoły p. Beata Kołuda podziękowała prelegentowi za udzielenie cennych wskazówek, i zaprosiła Rodziców naszych gimnazjalistów do klas na spotkania z wychowawcami.

6 6 Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Kłodawie wyróżniła następujących uczniów.

7 7 Czym jest wirtualna przestrzeń? Dlaczego ludzie potrafią się w niej całkowicie zatracić? CZY WIRTUALNY ŚWIAT TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO? 28 stycznia br. naszym gimnazjalistom na te i inne pytania szczegółowych odpowiedzi udzieliła Pani Jolanta Kucharzak z Okręgowej Izby Radców Prawnych z Poznania. Pani Mecenas wyświetliła młodzieży fragment filmu pt. Wirtualna rewolucja BBS. Twórcy tego dokumentu podsumowali dwadzieścia lat istnienia i rozwoju sieci, połączeń komputerowych. Przeanalizowali wpływ Internetu na komunikację, gospodarkę, handel, politykę, itp. Starali się zrozumieć, jakie straty i korzyści wypływają z jego użytkowania. W tym celu przedstawili kilka kluczowych postaci, twórców i współtwórców systemu world wide web Tima Bernersa-Lee, Marka Zuckerberga, Jimmy Walesa, Jeffa Bezosa, a nawet Billa Gatesa i Ala Gore'a. W nawiązaniu do obejrzanego filmu Pani Jolanta Kucharzak uświadomiła uczniom, iż totalna wolność oznacza rzeczy dobre i złe. Świat realny coraz bardziej zaczyna przenikać się z wirtualną rzeczywistością, która zmienia się w zaskakującym tempie i bardzo łatwo się w niej zgubić. Zjawisko, jakim jest wciąż rozrastający się wirtualny świat jest realnym zagrożeniem, ale także i wielką szansą, przed jaką staje młody człowiek. Trzeba jednak mieć wiedzę by weryfikować informacje z sieci. Pomoc świadczą w tym zakresie autorytety np.: rodzice, nauczyciele, dziadkowie. Podczas spotkania gimnazjaliści dowiedzieli się, iż prawo przewiduje ochronę danych i wszelkie formy gróźb, znieważania, nawet dokonywane za pośrednictwem Internetu, są karalne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U nr 101 poz. 926) Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz.U nr 90 poz. 631) Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.) Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (t. jedn.: Dz.U nr 109 poz. 756) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204)

8 8 Dnia r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie za rok Podczas spotkania organizatorzy podziękowali wszystkim tym, którzy przez cały rok wspierali jednostkę w różnych dziedzinach. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza szkoła. Nie zabrakło również dyplomów dla dzielnych strażaków uczniów naszego gimnazjum, którzy aktywnie pracują w MDP. Byli to: Patryk Kowalski, Wilk Błażej, Kruszyna Alan, Jóźwiak Kamil, Brandt Filip, Wiktorski Łukasz, Morawski Dominik, Danielewicz Patryk. Podczas wolnych wniosków dh Matczak Wojciech w imieniu Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie Pani Beaty Kołuda wręczył na ręce dowódcy MDP Patryka Kowalskiego upominek. U c z n i o w i e z klasy III a gimnazjum na zajęciach technicznych pod kierunkiem p. Arlety Sławińskiej utrwalili zasady dobrego wychowania. W sposób szczególny zwrócili uwagę na zasady savoir-vivre'u dotyczące: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru, form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach), komunikacji (także telefonicznej i internetowej), zachowania się w szczególnych sytuacjach.

9 9 Głównym celem projektu jest wzrost jakości nauczania oraz wzrost zainteresowania uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez opracowanie i wdrożenie dwóch innowacyjnych programów w 32 gimnazjach województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego w okresie I VIII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, Program Operacyjny Kapitał Ludzki W naszej szkole zajęcia realizują uczniowie z klas I i zainteresowani gimnazjaliści z klas II gimnazjum pod kierunkiem mgr Anny Śliwka i mgr Arlety Sławińskiej. D w a o p r a c o w a n e i wdrożone innowacyjne programy to: - Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki" (w oparciu o podstawę nauczania zajęć technicznych), - n o w y p r z e d m i o t Mechatronika" (w oparciu o nową podstawę nauczania). FOTORELACJA Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Uczniowie klasy I c pod kierunkiem p. Arlety Sławińskiej poznają Prophio Unikalny walor, rewelacyjny efekt i wyjątkowa innowacyjność obu programów wyrażają się przez: - wprowadzenie i szerokie zastosowanie na zajęciach szkolnych najnowocześniejszego i przyszłościowego narzędzia edukacji, jakim są zestawy robotów (pracownia mechatroniczna) skonfigurowane ze szkolnymi pracowniami komputerowymi (optymalne wykorzystanie ICT), - nowatorska i najwyższej jakości metoda nauczania przez maksymalną aktywność uczniów - ich bezpośredni i twórczy udział w eksperymencie, doświadczeniu i ćwiczeniu praktycznym, co wypełnia 90% czasu zajęć, - sprowadzanie uczniów i wykorzystania wyposażenia robotów i komputerów z przestrzeni wirtualnej do misji, zadań i rozwiązań w konkretnej rzeczywistości gospodarczej i zawodowej, - rozwijanie miękkich kompetencji uczniów (sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie, komunikowanie się z innymi, przekonywanie ich do swoich racji, motywowanie, inspirowanie, zarządzanie zespołami) oraz ich innowacyjnego myślenia i działania, - optymalny efekt praktycznej i merytorycznej integracji nauczycieli przedmiotów szkolnych oraz specjalistów prowadzących zawodowo zajęcia pozaszkolne z mechatroniki. Korzyści płynące z zastosowania mechatroniki w dwóch innowacyjnych programach nauczania w gimnazjach przełożą się poprzez system edukacji młodzieży na KORZYŚCI DLA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU REGIONÓW KRAJU ORAZ POZYCJI POLSKI W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I KONKU- RENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ. Uczniowie klasy I c pod kierunkiem p. Arlety Sławińskiej: - poznali zasady bezpiecznego posługiwania się lutownicą, - zapoznali się z rożnymi typami lutownic, - dowiedzieli się na czym polega lutowanie i czym się lutuje. Uczniowie klasy I c pod kierunkiem p. Arlety Sławińskiej rozpoczęli swoją pierwszą przygodę z elektroniką od zbudowania robota Ambitny Albert. Jest to robot typu BE- AM, to znaczy, że nie zawiera elementów p r o g r a m o w a l n y c h (mikroprocesorów), jego działanie opiera się na prostych obwodach elektronicznych. Uczniowie klasy I a pod kierunkiem p. Arlety Sławińskiej poznają podstawowe elementy elektroniczne: diody, rezystory, fototranzystory, tranzystory, potencjometry.

10 10 Część IV z cyklu HISZPANIA Niektórzy naukowcy uważają, że na trzęsienie ziemi w roku 2011 w Lorce na południu Hiszpanii miała wpływ działalność człowieka. Zginęło wtedy dziewięć osób, a setki zostały ranne. Geolodzy dostrzegli związek między tym tragicznym w skutkach trzęsieniem a czerpaniem z podziemnych zbiorników olbrzymich mas wody, którą wykorzystywano do nawadniania pól. CHINY W 2012 roku chińscy turyści wydali około 77 miliardów euro na podróże zagraniczne. Według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych taka kwota po raz pierwszy stawia Chiny na czołowej pozycji, tuż przed Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Turyści z tych dwóch ostatnich krajów wydali na ten cel mniej więcej po 64 miliardy euro. JAPONIA W brytyjskim czasopiśmie medycznym BMJopublikowano wyniki badań prowadzonych średnio przez 23 lata na grupie prawie Japończyków. Naukowcy odkryli, że kobiety urodzone w latach , które zaczęły palić przed 20 rokiem życia, żyły śednio o 10 lat krócej niż te, które nigdy nie paliły. W wypadku mężczyzn różnica ta wynosiła 8 lat. MAURETANIA Wprowadzono zakaz importowania, produkowania i używania plastikowych toreb w celu ochrony zwierząt morskich i lądowych, które mogłyby zginąć po ich połknięciu. Władze promują korzystanie alternatywnych toreb biodegradowalnych. ŚWIAT W wyniku kataklizmów pogodowych firmy ubezpieczeniowe tracą rocznie średnio 38 miliardów euro. Gdy uwzględnić inflację, od roku 1980 takie straty wzrastały co dekadę ponad dwukrotnie.

11 1.. Którą bramę wskazałby twój kolega, gdybym zapytał o wyjście? Stoisz przed dwoma bramami, z których jedna prowadzi do wyjścia natomiast druga do przepaści. Przed bramami stoi dwóch strażników, z których jeden kłamie a drugi mówi prawdę. Jak sformułujesz tylko jedno pytanie, które zadając tylko jednemu strażnikowi uzyskasz odpowiedź, która prowadzi do wyjścia? Dowód na to że szkoła jest filmem: Ha-ha-ha! - Geografia - Discovery Channel - WF - Szkoła przetrwania - Religia - Dotyk anioła - Chemia - Szklana pułapka - Matematyka - 5*5 - Historia - Sensacje XX wieku - Język polski - Magia liter - Lekcja muzyki - Jaka to melodia - Lekcja wychowawcza - Na każdy temat - Przerwa Test - Milionerzy - Poprawka - Stawka większa niż życie - Nowa w klasie - Trędowata - Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo - Ostatnia Ławka - Róbta co chceta - Pan konserwator - Mc Gyver - Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur - Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek - Wywiadówka - Z Archiwum X - Wakacje z rodzicami - Familiada - Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze - Dozorca\Woźny - Strażnik Teksasu - Informatyk - Johny Mnemona - Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa - Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka

12 12 Gazetka szkolna ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁODAWIE UL. KOŚCIELNA KŁODAWA Opiekunowie Tel.: www: zs1klodawa.pl www: uczniak.yoyo.pl mgr Arleta Sławińska mgr Magdalena Adamkiewicz

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2.pl www.zsp5lopuszno.pl SŁOWO DO CZYTELNIKA Pewnego dnia nadeszła

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Program Edukacyjny realizowany w ramach projektu Biznes dla edukacji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZESPŁÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KACZKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ISSN 1734-4840 www.lubiewo.pl Nr 2/2014 egzemplarz bezpłatny kwiecień 2014 Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Lubiewo w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji II edycja Listów dla

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo