PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE Rok szkolny 2009/2010 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. Program profilaktyczny zgodny z podstawą programową. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). 1

2 Cel główny: Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska. Istotą niżej przedstawionego programu szkolnej profilaktyki jest ochrona dzieci przed zagrożeniami, a także reagowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno wychowawczych. 2

3 Profilaktyka w zakresie chorób zakaźnych CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE TREŚCI TERMIN REALIZACJI Zminimalizowanie skutków zagrożenia zakażeniami dwoinką zapalenia opon mózgowo rdzeniowych. Działania na rzecz realizacji kampanii Stop Meningokokom. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, pogadanki, prelekcje., według planu. Uświadomienie zagrożeń wirusem H5N1. Zapobieganie ptasiej grypie, uwrażliwianie na kontakty z ptactwem, przestrzeganie zasad. Uświadomienie zagrożeń wywołanych przez prątek gruźlicy, zapobieganie chorobie. Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową: - grypa sezonowa, - nowa grypa A/H1N1. Pogadanki, prelekcje związane z omawianiem problemu zagrożeń chorobą ptaków. Wyrabianie odpowiednich nawyków związanych z kontaktami z ptactwem. Pogadanki, spotkanie z pielęgniarką, dbałość o higienę. Pogadanki, materiały edukacyjne, plakaty, ulotki. Wychowawcy klas Wrzesień 2009r Profilaktyka zakażeń pokarmowych i zatruć grzybami. Profilaktyka w zakresie chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby, wścieklizna, choroby przenoszone przez kleszcze. Pogadanki, plakaty, materiały edukacyjne. Spotkania z pielęgniarką, pogadanki, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Nauczyciele przyrody, wychowawcy. Nauczyciele, wychowawcy Okres jesienny 3

4 Bezpieczeństwo w szkole i poza nią CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE TREŚCI Uświadamianie potrzeby oraz wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. Sprawowanie dyżurów przez nauczycieli. TERMIN REALIZACJI, według planu Zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi. Godziny wychowawcze pogadanki na temat: nie ufam obcym, bawimy się bezpiecznie, moje zachowanie w szkole i poza nią, bezpieczny marsz do szkoły itp. Odpowiednie zachowanie się w drodze do szkoły i ze szkoły. Jak ustrzec dziecko przed działaniem destruktywnych grup? Spotkanie klas 0 III z policjantem. Wychowawcy klas. Wrzesień 2009r. Zapoznanie z pojęciem sekta religijna. Uświadomienie sposobów i działań pozyskiwania i werbowania nowych członków do sekt religijnych. Wychowawcy,, katecheci Według potrzeb Profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego styl życia 4

5 CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY Uświadomienie uczniom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem używek (alkohol, papierosy, narkotyki). Spotkania z terapeutą terapii uzależnień. Zajęcia wychowawcze i przedmiotowe. Konkursy, np. plastyczny, literacki ( Człowiek wolny od nałogów, Alkohol a człowiek ). REALIZUJĄCE TREŚCI Wychowawcy, (np. języka polskiego, plastyki), wychowawca świetlicy. TERMIN REALIZACJI, według planu Udział w programie profilaktyki tytoniowej Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Profilaktyka tytoniowa pogadanki. Udział w obchodach dni: - Rzuć Palenie Razem z Nami - Światowy Dzień bez Tytoniu. Konkursy, pogadanki. Wychowawcy klas. 19 listopad 2009r. 31 maja 2010r. Kształtowanie zachowań asertywnych sztuka odmawiania, dziękuję nie piję, dziękuję nie palę, dziękuję nie biorę. Pogadanki, rozmowy. Wychowawcy klas Promowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie nawyków zdrowotnych oraz wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie Realizacja programu Szklanka mleka. Udział w programie Owoce i warzywa w szkole Kształtowanie postawy prozdrowotnej podczas zajęć: wychowanie do życia w rodzinie, lekcje przyrody, godziny Wychowawcy klas 5

6 swoje poprzez: planowanie dnia, odpowiednie i regularne odżywianie się, dostosowanie ubioru do pory roku i pogody, utrzymanie higieny osobistej ciała i odzieży i zdrowie innych. Udział w programie edukacyjnym Trzymaj formę - klasy V VI. wychowawcze. Osobisty przykład nauczycieli. Spotkania z lekarzem, pielęgniarką. Preferowanie i ukazanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego, gry i zabawy. Promocja zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Wychowawcy klas V VI Program Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość Prowadzenie badań diagnostycznych. Pogadanka na temat troski o higienę jamy ustnej w klasie II. Wychowawca klasy II Program Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie Udział uczniów w tworzeniu otoczenia szkolnego. Poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego i jego wpływu na zdrowie. Spotkanie z pielęgniarką, pogadanki na temat: Na czym polega astma? Jak jej zapobiegać? Sadzenie drzewek, drobne prace na rzecz szkoły, urządzenie klasy, dbałość o obiekty szkolne poszanowanie własnego trudu tworzenia. Współodpowiedzialność uczniów: dbałość o porządek w klasach, na stołówce, na korytarzach. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Wychowawcy klas 7 kwietnia 2010r. Ochrona naturalnych zasobów przyrody - Sprzątanie Świata. Wrzesień, kwiecień 6

7 Promowanie aktywnego wypoczynku, podnoszenie Godziny wychowawcze, pogadanki na temat bezpiecznych ferii zimowych i letnich. Styczeń/luty Czerwiec świadomości zdrowotnej. Zapobieganie agresji i przemocy CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE TREŚCI TERMIN REALIZACJI Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie. Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów w szkole. Zapobieganie atakom niszczycielstwa i wandalizmu w szkole. Baczna obserwacja uczniów, poznawanie warunków życia rodzinnego uczniów. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno pedagogicznej. Zwracanie uwagi na zachowanie się uczniów w czasie przerw, na lekcji dyżury nauczycieli. Dyrektor Wychowawcy w porozumieniu z poradnią psychologiczno pedagogiczną, według planu i potrzeb. Wrzesień W zależności od potrzeb 7

8 Wdrażanie uczniów do poszanowania cudzej pracy na rzecz szkoły. Poważne i częste rozmowy z uczniami przejawiającymi agresywne formy zachowania. Podjęcie działań na poziomie klasy, opracowanie klasowych przepisów przeciwko agresji i przemocy szkolnej. Spotkania wychowawców z uczniami i ich rodzicami. Zasięganie opinii specjalistów. Godziny wychowawcze, pogadanki, inscenizacje, dramy. Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i nienaruszania godności. Kształtowanie podstawowych wartości społecznych: - szacunek do drugiego człowieka, - szacunek do życia i zdrowia, - rodzina, ojczyzna, - przyjaźń, koleżeństwo. Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi. Ukazywanie miejsca podstawowych wartości społecznych w codziennym życiu człowieka poprzez realizację zajęć: godzina wychowawcza, przygotowanie do życia w rodzinie. Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych 8

9 CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE TREŚCI TERMIN REALIZACJI Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi (z osobami dorosłymi i rówieśnikami). Zapobieganie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe. Dawanie przykładu osobistego przez nauczycieli. Zajęcia wychowawcze. Uczestniczenie uczniów w wydarzeniach kulturalnych szkoły i innych. Zajęcia wyrównawcze. Spotkania ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą., w zależności od potrzeb indywidualnych wychowanków Pomoc uczniom sprawiającym kłopoty wychowawcze. Rozmowy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. Program powyższy opracowały: p. Jolanta Wołoszyn, p. Grażyna Piasecka, p. Elżbieta Jakubczak, p. Elżbieta Bielak, p. Barbara Tyrka. 9

10 10

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i

S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 I. Podstawa prawna działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016 Opracowały Monika Grzywacz Marzena Madej Irena Rudawska PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo