ul. 3 Maja Nowogard tel fax ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. 3 Maja 26 72-200 Nowogard tel. +48 91 392 59 90 fax. +48 91 392 59 97 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 ul. 3 Maja Nowogard tel fax ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI

2 1. Wstęp REM S.A. to nowoczesny zakład produkcji oleju i makuchu rzepakowego dysponujący magazynami o pojemności 50 tys. ton oraz tłocznią oleju rzepakowego. Tłocznia oleju rzepakowego może przerobić około ton rzepaku rocznie i na rynku może zaoferować około ton oleju oraz ton makuchu rocznie. Magazyny, tłocznia oleju oraz niezbędna infrastruktura drogowa obecnie zajmuje powierzchnie ok. 4 ha. Budowa zakładu zakończyła się w 2009 roku, przy czym magazyny zostały oddane do użytku w sierpniu 2009 roku, a tłocznia rozpoczęła pracę na początku 2010 roku. Na terenie zakładu znajduje się budynek administracyjno biurowy o pow. 449 m2. Rys. 1. Budynek administracyjno biurowy (wejście główne) Zakład produkcyjny REM S.A. zlokalizowany jest niedaleko granicy polskoniemieckiej (70km) oraz w pobliżu rzeki Odry. Położenie tłoczni w takim miejscu 1

3 korzystnie wpływa na ekonomię produkcji przeznaczonej do sprzedaży eksportowej. Rys.2. Lokalizacja zakładu REM S.A. w Nowogardzie (północny-zachód Polski). W ostatnich latach w Europie miał miejsce wzrost zapotrzebowania na olej rzepakowy. Zapotrzebowanie to stale się powiększa, przede wszystkim z powodu unijnej polityki wprowadzania coraz większego udziału biopaliw w paliwach płynnych. Obecnie szeroko rozwinięty rynek funkcjonuje na terenie Niemiec i Skandynawii. 2. Tłocznia leju rzepakowego Tłocznia oleju (linia technologiczna) została zbudowana przez firmę CIMBRIA Sket (Niemcy). CIMBRIA SKET to wiodąca niemiecka marka, która wykonała pełną usługę projektowania, instalacji oraz rozruchu urządzeń tłoczni. Technologia ta jest sprawdzona, stosowana w branży od wielu lat i umożliwia tzw. tłoczenie na ciepło. Jest to aktualnie najnowocześniejsza i najlepsza technologia, jaka jest oferowana na rynku. 2

4 Tłocznia oleju rzepakowego jest umieszczona w hali produkcyjnej, której wolna powierzchnia umożliwia powiększenie mocy produkcyjnych o kolejne 100 tys. ton. Rys. 3. Hala produkcyjna (tłocznia oleju) wraz z magazynami makuchu i oleju. Proces otrzymania oleju rzepakowego przy zastosowanej technologii wymaga czyszczenia, suszenia i rozdrobnienia nasion, tłoczenia oleju i filtracji. Poniżej znajdują informacje dotyczące średniej wydajności aktualnej produkcji: rzepak [t] olej (surowy) [t] makuch [t] 24h miesiąc (30 dni) rok (360 dni) W załączniku nr 1 przedstawiony jest krótki opis technologii tłoczenia oleju zastosowanej w zakładzie REM S.A. Tłocznia oleju rzepakowego w REM S.A. posiada pozwolenie na użytkowanie od kwietnia 2010 roku. Rozruch technologiczny rozpoczął się 14 stycznia 2010 roku i do końca kwietnia 2010 przerobiono w nim ok ton rzepaku. 3

5 Rys. 4. Tłocznia oleju widok na zbiorniki oleju i makuchu Przetwarzane ziarno rzepaku musi odpowiadać następującym wymogom: RZEPAK WILGOTNOŚĆ bazowa ok. 9% ZANIECZYSZCZENIA bazowa ok. 2,0% (wg PN-EN ISO 658:2004) ZAWARTOŚĆ KWASU ERUKOWEGO max. 2,0 % ZAWARTOŚĆ GLUKOZYNOLANÓW max. 25 um/gsmb ZAWARTOŚĆ WKT max. 2,0 % ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU min. 40% Produkty linii technologicznej REM S.A. to olej rzepakowy (surowy bądź oczyszczony) oraz makuch (bądź pelet). Specyfikacja laboratoryjna jakości oleju surowego oraz odśluzowanego przedstawiona jest poniżej: MAKUCH PELET WILGOTNOSC max. 12% max. 11% ZAWARTOŚĆ OLEJU min. 7% min. 7% BIAŁKO min. 32% POPIÓŁ max. 7% ZAPACH swoisty swoisty KOLOR jasnobrązowy jasnozielony TEMPERATURA otoczenia otoczenia ZAWARTOŚĆ SIARKI ,7% 4

6 WARTOŚĆ OPAŁOWA min. 17 GJ Specyfikacja laboratoryjna jakości makuchu oraz peletu przedstawiona jest poniżej: OLEJ SUROWY OLEJ ODSLUZOWANY ZAWARTOŚĆ WODY max. 0,3% max. 0,15% ZAWARTOŚĆ FOSFORU max. 400 ppm 15 ppm NIEROZPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIA max. 0,3% max. 0,2% LICZBA ZMYDLANIA 50 ppm 50 ppm ZAWARTOŚĆ KWASU ERUKOWEGO W TŁUSZCZU max. 2% max. 2% LICZBA JODOWA LICZBA KWASOWA 1,5% 0,1% TEMPERATURA 45 0 C 40 0 C Rys. 5. Widok na hale produkcyjną 3. Magazyn rzepaku Magazyn rzepaku o pojemności 50 tys. ton i składający się z 10 silosów o pojemności 5 tys. ton jest dużym atutem zakładu. Magazyn może być również wykorzystywany do przechowywania wszystkich zbóż. Został wybudowany przez 5

7 firmę Agralex według technologii CIMBRII. Dostawcą urządzeń była hiszpańska firma Louis Perez. Rys. 6. Widok na silosy wraz z halą przyjęcia rzepaku Magazyn obejmuje urządzenia do przyjęcia rzepaku lub zbóż, czyszczenia ziarna, suszenia ziarna do poziomu odpowiedniej wilgotności. Magazyny są sterowane automatycznie i posiadają bieżący monitoring temperatury w silosach. Posiadanie takiej przestrzeni magazynowej stwarza duże możliwości w zakresie realizacji odpowiedniej strategii zakupów rzepaku. Magazyn rzepaku w REM S.A. posiada pozwolenie na użytkowanie od sierpnia 2009 roku i prowadzi działalność w zakresie przyjęcia, oczyszczania i suszenia ziarna oraz jego przechowywania. W załączniku nr 2 przedstawiony jest krótki wykaz urządzeń znajdujący się w magazynie rzepaku. 6

8 Rys.7. Widok na silosy, suszarnię i stację magazynowania LPG 4. Infrastruktura w REM SA Dostęp do zakładu oraz swobodne poruszanie się po jego terenie możliwe są dzięki obecnej tam infrastrukturze komunikacyjnej. Obecna infrastruktura drogowa pozwala na dostawę surowców i odbiór produktów zakładu środkami transportu drogowego. Na terenie zakładu znajduje się również bocznica kolejowa wymagająca modernizacji. Rys.3. Droga wjazdowa na teren zakładu waga wjazdowa. 7

9 REM SA dysponuje obecnie terenem o powierzchni ponad 13,5 ha, przy czym magazyny i tłocznia oleju wraz z niezbędną infrastruktura drogowa zajmują obecnie ok. 4 ha. Stwarza to możliwości dalszej rozbudowy zakładu. Rozbudowa może dotyczyć zarówno linii technologicznej tłoczni oleju z uwagi na wolne powierzchnie w hali produkcyjnej, jak i dalszego przetwórstwa oleju rzepakowego w kierunku produkcji biopaliw, bądź produktów spożywczych. REM SA dysponuje bowiem terenami, które mogą być wykorzystywane do dalszych inwestycji na tym terenie. Rys.4. Hala produkcyjna z silosem buforowym na rzepak. 8

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 Podstawowe urządzenia tłoczni: I. Urządzenia do czyszczenia i przygotowania nasion rzepaku do procesu tłoczenia: 1. Dwa zbiorniki dobowe na rzepak o pojemności 600 ton każdy. 2. Waga do odważania napływających strumieniami nasion rzepaku. 3. Wialnia do czyszczenia nasion rzepaku. 4. Separator żelaza do oddzielania domieszek ferromagnetycznych od nasion. 5. Płatkownica walcowa FW812 do rozdrabniania nasion rzepaku przygotowująca je do kolejnego etapu tłoczenia. II. Tłocznia nasion rzepaku. 1. Poziomy kondycjoner, ogrzewany parą technologiczną, w którym przygotowuje się nasiona rzepaku do tłoczenia. Nasiona podgrzewane są do temp. 100 ºC 115 ºC. 2. Prasy ślimakowe EP-26 szt.4 do mechanicznej ekstrakcji oleju roślinnego z rozdrobnionych i kondycjonowanych nasion oleistych. W skład budowy pras do tłoczenia wchodzą: podnośniki ślimakowe ubijak zapewniający optymalne wypełnienie prasy napęd pompa olejowa schładzarka powietrza zbiornik oleju zamontowany na dnie prasy Rozdrabniacz makuchu 3. Zestaw oprzyrządowania prasy ślimakowej EP-26: separator osadów do wstępnego oczyszczania oleju pompy oleju podające olej do zbiorników zbiornik oleju z mieszalnikiem pompa wstępnego oczyszczania oleju przez filtr filtr do dokładnego oczyszczania oleju automatyczny system filtrowania zbiornik na placek filtracyjny zbiornik do przejściowego przechowywania oleju 25 m 3 schładzarka oleju 9

11 schładzarka do wytłoku rzepakowego zbiornik substancji śluzowych zestaw przewodów rurowych do połączenia maszyn i aparatury zestaw przyrządów kontrolnych: termometry, nanometry, kontroli poziomu itp. III. Instalacja do odśluzowywania tłuszczy roślinnych ( urządzenia do oczyszczania i neutralizacji oleju) o wydajności 200 ton na dobę. Surowe oleje roślinne zawierają niepożądane produkty uboczne takie jak fosfolipidy, lecytynę, substancje śluzowe, które w dalszych fazach produkcji sprawiają kłopoty, stąd też ważne jest usuwanie wszystkich tych środków. Instalacja do odśluzowywania składa się z następujących elementów: zbiornik pośredni pompy zasilające ekonomizator wymiennik ciepła dwie wirówki kwasów nieorganicznych mieszalnik ługu kaustycznego i wody przemysłowej zestaw mieszalników zestaw separatorów płuczących systemy dozujące zbiornik substancji śluzowych filtry czyszczące zestaw pomp podających schładzarka oleju zestawy przewodów rurowych zestaw przyrządów pomiarowych. IV. Instalacja do paletyzacji makuchu o wydajności do 300 ton na dobę. 1. urządzenie do paletyzacji makuchu na granulat o średnicy ø 8-9 mm (peletyzator); 2. napęd silniki elektryczne; 3. chłodziarka peletu (makuch); 4. zestaw podnośników ślimakowych. V. Urządzenia i instalacje towarzyszące: zbiorniki na makuch z mechanicznym zasypem górnym o pojemności 200m 3 ;

12 2. zbiorniki na olej szt. 2 o pojemności 500 m 3 każdy z zestawem pomp do oleju; 3. nalewaki oleju na cysterny samochodowe - trzy stanowiska; 4. chłodnia wody przeznaczona do chłodzenia oleju i makuchu podczas procesu technologicznego; 5. waga samochodowa do ważenia makuchu (peletu); 6. kotłownia parowa o wydajności 5 ton pary na godzinę przy ciśnieniu 13 bar; moc kotłowni 3300 kw - urządzenia do uzdatniania wody - instalacja pomp wspomagających ciśnienie wody technologicznej. VI. Laboratorium Standardowe wyposażenie do badania jakości produkowanego oleju i makuchu. ZAŁĄCZNIK NR 2 VII. Magazyny zbożowe na ton. 1. stanowisko kontroli przyjęcia i wydania zbóż: duże wagi elektroniczne urządzenia do pomiaru wilgotności i zanieczyszczeń zbóż laboratorium 2. stanowisko przyjęcia zbóż (kosz zasypowy dolny o wydajności przyjęcia 120 ton na godzinę). 3. suszarnia ziarna zbożowego o wydajności 60 t/h, suszonego powietrzem ogrzewanym gazem. 4. czyszczarka nasion zbożowych: zbiorniki po 500 ton buforowe wialnia o wydajności 120 t/h. zbiorniki magazynowe szt. 10 po ton każdy. 5. instalacja do kontroli procesu technologicznego i temperatury zboża w zbiornikach. 11

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Podstawowe warunki i wymagania techniczne Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja Prasowa. Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Prasowa. Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Prasowa Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne Warszawa, Hotel Sheraton, 20 kwietnia 2004 r. INFORMACJE O SPÓŁCE Zakłady Mięsne DUDA S.A. to rodzinna firma, której akcje od ponad

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej Oczyszczalnia ścieków Orzegów Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni Orzegów w Rudzie Śląskiej Mariusz

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania... 5 2 Materiały źródłowe i akty prawne... 6 3 Opis planowanego przedsięwzięcia... 7 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA HEKO Sp. z o.o. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Jugosłowiańska 41 60-301 Poznań ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

System CRM konieczność

System CRM konieczność System CRM konieczność czy fanaberia? WYWIAD: Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalkia Poznań ZEC. Strona 39 Strona 78 Polska technologia rozkładu

Bardziej szczegółowo

MAZUT DO OGRZEWANIA UPRAW POD OSŁONAMI OLEJE OPAŁOWE CIĘŻKIE

MAZUT DO OGRZEWANIA UPRAW POD OSŁONAMI OLEJE OPAŁOWE CIĘŻKIE MAZUT DO OGRZEWANIA UPRAW POD OSŁONAMI OLEJE OPAŁOWE CIĘŻKIE Oleje opałowe są pozostałością po destylacji ropy naftowej lub mieszaniną pozostałości ropy z frakcjami olejowymi. Polska Norma PN-C-96024 :

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 3 Trębaczew, lipiec 2012 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Generator pary nadciśnienie do 14,5 bar temperatura do 200 C wydajność pary jednostkowa 70-600 kg/h 03/2011

Dane techniczne. Generator pary nadciśnienie do 14,5 bar temperatura do 200 C wydajność pary jednostkowa 70-600 kg/h 03/2011 Dane techniczne Generator pary nadciśnienie do 14,5 bar temperatura do 200 C wydajność pary jednostkowa 70-600 kg/h 1433 Złoty Medal MTP Instalacje 2008 za generator pary czystej Złoty Medal MTP Innowacje

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :

4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem : Cel INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU Celem niniejszej Instrukcji jest opisanie sposobu prowadzenia oceny jakościowej dla dostaw nasion rzepaku pochodzących ze zbiorów w 2014 r. w ramach zawartych

Bardziej szczegółowo

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: 27-200 STARACHOWICE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska Technologie ochrony środowiska Silni w grupie ENTECCOgroup technologia ochrony środowiska, wyspecjalizowana w oczyszczaniu powietrza. Firmy należące do ENTECCOgroup wytwarzają nadzwyczaj skuteczne urządzenia

Bardziej szczegółowo