PRGM 251/1/14/2012 Katowice, 27 styczeń 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRGM 251/1/14/2012 Katowice, 27 styczeń 2012 r."

Transkrypt

1 PRGM 251/1/14/2012 Katowice, 27 styczeń 2012 r. Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników i osób uprawnionych Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Informuję, iŝ do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przesyłam stosowne wyjaśnienia: Pytanie 1: Dotyczy części XII wycieczka autokarowa na spływ Wieprzem połączony ze zwiedzaniem Zamościa i okolic: Z doświadczenia wiemy, iŝ na całej Zamojszczyźnie oraz Roztoczu nie ma obiektu (pensjonat, hotelik, motel, hotele róŝnej kategorii), który posiadałby wszystkie pokoje wyposaŝone w czajniki. Jeśli to moŝliwe proszę o zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą tego punktu Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na modyfikacji zapisu, w następujący sposób: Część III ust. 1 pkt. 12) ppkt. 5 SIWZ oraz Załącznik nr 1 do umowy 5C wycieczka autokarowa na spływ Wieprzem połączony ze zwiedzaniem Zamościa i okolic: przed dokonaniem modyfikacji zapis brzmiał: 5. zakwaterowanie: 4 noclegi w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn.: z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik. po dokonaniu modyfikacji zapis brzmi: 5. zakwaterowanie: 4 noclegi w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn. z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik. W przypadku braku czajników na wyposaŝeniu pokoju, winien być ogólnodostępny do dyspozycji uczestników dotyczy wyłącznie zadania 12.

2 oraz Załącznik nr 5C do SIWZ Umowa dotycząca zadań nr: 9, 10, 11 i 12 2 pkt. 1 ppkt. b) przed dokonaniem modyfikacji zapis brzmiał: b)..noclegów w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn.: z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik po dokonaniu modyfikacji zapis brzmi: b)...noclegów w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn. z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik. W przypadku braku czajników na wyposaŝeniu pokoju, winien być ogólnodostępny do dyspozycji uczestników dotyczy wyłącznie zadania 12. Jednocześnie Zamawiający informuje, iŝ termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj r., godz. 10:00. 2

3 Zamawiający: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 58 tel , faks (0-32) Oznaczenie postępowania: PRGM 251/1/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości powyŝej euro Zorganizowanie wycieczek dla pracowników i osób uprawnionych Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Kod CPV Zatwierdzam: - Katowice, styczeń 2012 r. MODYFIKACJA nr 2 3

4 I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania. 1. Zamawiający: PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach ul. Raciborska 58, Katowice godziny pracy: pn. pt.; 7:00 15:00 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ ) oznaczone jest przez Zamawiającego numerem PRGM 251/1/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 4. Informacje dotyczące zamówień publicznych oraz SIWZ umieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: II. III. Tryb zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyŝej euro zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla pracowników i osób uprawnionych Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części: 1) Część I zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Grecji: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Termopile, Masyw Olimpu, Litochoro, Platamonas, Panteleimonas, Saloniki: Biała WieŜa Bazylika św. Dimitriona, łuk triumfalny, itp., Meteory, Kalambaki, Dolina Tembi, Ateny: Wzgórze Akropol, Agora Rzymska i Grecka, Parlament, Stadion Olimpijski itp.; Wskazany 1-dniowy czas wolny na plaŝowanie; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 6 noclegów na Riwierze Olimpijskiej, w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) - pokoje 2,3 osobowe z łazienkami oraz 2 nocne przejazdy: tam i w drodze powrotnej; 6. wyŝywienie: HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 6 śniadań, 6 obiadokolacji, rozpoczęcie śniadaniem w trzecim dniu, zakończenie obiadokolacją w ósmym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach porannych przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię, powrót r. w godzinach wieczornych. 4

5 2) Część II zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej na Krym: 1. termin: / r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Winnice, Humań - Zofiówka, Odessa: Pałac Potockiego, Woroncowa Teatr, Plac Grecki, Ałuszta: Pałac konferencji Jałtańskiej, Jaskółcze Gniazdo, rejs statkiem do Jałty, Bakczysaraj: Pałac Chanów, skalne miasto Czufut- Kate, Ałuszta, Alupca: Pałac Woroncowa, Aj-Petri, Krzemieniecmuzeum Słowackiego, Wiśniowiec, Poczajów, Olesko, Lwów itp.; Wskazany czas wolny na plaŝowanie; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 9 noclegów (1nocleg w Winnice, 2 noclegi w Odessie, 5 noclegów na Krymie, 1 nocleg w Krzemieńcu), w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz 2 nocne przejazdy: tam i w drodze powrotnej, 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 9 śniadań, 9 obiadokolacji, rozpoczęcie obiadokolacją w drugim dniu, zakończenie śniadaniem w jedenastym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach wieczornych powrót 28/ r. w godzinach nocnych. 3) Część III zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Turcji z Kapadocją: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Derinkuyu, Goreme, Konya, Ihlara, Urgup, Dardanele, Troja, Pergamon: Asklepjon, Efez, Selczuk, Maryemana, Pamukkale kilkugodzinny pobyt na wapiennych tarasach, Milet, Hierapolis, Didim, Istambuł: Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Hipodrom, Pałac Topkapi, rejs po Bosforze. Wskazany 1-dniowy czas wolny na plaŝowanie; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie oraz przeprawy promowe, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem oraz koszt wizy tureckiej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 11 noclegów (10 noclegów w Turcji, 1 tranzytowy w Serbii) w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) - pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz w drodze powrotnej nocny przejazd; 5

6 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 11 śniadań, 11 obiadokolacji, rozpoczęcie śniadaniem w drugim dniu, zakończenie obiadokolacją w dwunastym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach rannych, powrót r. w godzinach popołudniowych. 4) Część IV zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do ParyŜa i Disneylandu: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania 1-dniowy pobyt w Disneylandzie, trzydniowe zwiedzanie ParyŜa: Luwr, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame, Plac Pigalle, Dzielnica La Defance, WieŜa Eiffla, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Sorbona, Panteon, Bazylika Sacre Coeur, Cmentarz Pere Lachaise, Ogrody Tuileries, Forum des Hales, Centrum Pompidou, Pałac Luksemburski, itp., wieczorny rejs statkiem po Sekwanie; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 3 noclegi w ParyŜu w hotelach (kategoryzacja minimum dwugwiazdkowa) - pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz 2 nocne przejazdy: tam i w drodze powrotnej; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 3 śniadania, 3 obiadokolacje, rozpoczęcie obiadokolacją w drugim dniu, zakończenie śniadaniem w piątym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach popołudniowych, powrót r. w godzinach wieczornych. 5) Część V zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Austrii i Szwajcarii: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Salzburg, Innsbruk, Lugano, Locarno, Chamonix, Genewa, Berno, Lucerna, Lichtenstein Vaduz itp.; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz 2 nocne przejazdy: tam i z powrotem; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 4 śniadania, 4 obiadokolacje, rozpoczęcie obiadokolacją w drugim dniu, zakończenie śniadaniem w szóstym dniu; 6

7 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach wieczornych, powrót r. w godzinach porannych. 6) Część VI zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Włoch z Półwyspem Sorrento: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Florencja: Baptysterium, Pizza del Dumo, Most Złotników, Katedra Santa Maria del Fiore, itp., Rzym: Colosseum, Forum Romanum, Kapitel, Plac Wenecki, Schody Hiszpańskie, itp., Watykan, Neapol, Pompeje, Wezuwiusz, WybrzeŜe Amalfi ze zwiedzaniem najpiękniejszych miejscowości Półwyspu Sorrento, Monte Cassino; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, oraz zestawy słuchawkowe dla kaŝdego uczestnika przy zwiedzaniu Rzymu i Pompei, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) oraz 2 nocne przejazdy: tam i z powrotem pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 5 śniadań, 5 obiadokolacji, rozpoczęcie obiadokolacją w drugim dniu, zakończenie śniadaniem w siódmym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach popołudniowych przez Czechy i Austrię, powrót r. w godzinach popołudniowych. 7) Część VII zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Portugalii i Hiszpanii: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Innsbruck, Lichtennnstein, Genewa, Lyon, Awignon, Carcassonne, Lourdes: Bazylika i Grota Objawień, Salamanka, Fatima: Sanktuarium Maryjne, Lizbona: Zamek św. Jerzego, Alfami, Klasztor Hieronimitów, itp., Sintra, Przylądek Cabo da Roca, Alcobaca, Sewilla: Santa Gruz, Katedra, ogrody i Alkazar Królewski, itp., Granada, Madryt: Pałac Królewski, Muzeum Prado, itp., Alhambra, Escorial, Saragossa, Barcelona: Sagrada Familia, stadion olimpijski, Park Guell, itp. oraz wyjazd nocny na pokaz tańczących fontann; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 12 noclegów (1 nocleg tranzytowy w Austrii, 2 noclegi we Francji, 7 noclegów w Hiszpanii, 2 noclegi w Portugalii) w hotelach 7

8 (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) - pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz 1 nocny przejazd w drodze powrotnej; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 12 śniadań, 12 obiadokolacji, rozpoczęcie śniadaniem w drugim dniu, zakończenie obiadokolacją w trzynastym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach porannych przez Czechy i Austrię, powrót r. w godzinach porannych. 8) Część VIII zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Szkocji: 1. termin wyjazdu: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Londyn: Westminster Abbey, Parlament, Big Ben, Pałac Buckingham, Katedra św. Pawła, Soho, Harrods, Tower of Londyn, Tower Bridge, Glasgow, Stirling, Southern Uplands zwiedzanie 3 zamków: Kelso, Floors Castl, Melrose Abbey, Edynburg, Tantalion Castle, Dolina Glen Coe, Fort Wiliama, Fort Augustus, Dolina Glen Morc, Jezioro Loch Ness, Inverness Highlands, York, itp.; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota (przejazdy autokarowe z opieką pilota dotyczą równieŝ wszystkich wyjazdowych wycieczek wg programu), przejazd przez Eurotunel, ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, natomiast bilety wstępu wraz z licencjonowanym przewodnikiem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie; 5. zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach lub mobiles (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa) pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz 2 nocne przejazdy tam i z powrotem. 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 8 śniadań, 8 obiadokolacji, rozpoczęcie obiadokolacją w drugim dniu, zakończenie śniadaniem w dziesiątym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. przez Niemcy, Francję (Calais-Dover przejazd Eurotunel) w godzinach porannych, powrót r. w godzinach wieczornych. 9) Część IX zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej na Środkowe WybrzeŜe Bałtyku w miejscowościach: Mielno lub Kołobrzeg lub Ustronie Morskie: 1. terminy: r., r., r. oraz r. 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób na kaŝdy z terminów; 3. program zwiedzania: w trakcie pobytu kilkugodzinna wycieczka autokarowa z przewodnikiem na zachód słońca, połączona z nocnym rejsem statkiem po morzu oraz biesiada integracyjna przy ognisku połączona z degustacją ryb, itp.; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota, ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie wycieczka z przewodnikiem, rejs statkiem i biesiada integracyjna; 5. zakwaterowanie: 5 noclegów w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn.: z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe 8

9 z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik, w bliskiej odległości od morza: do 200 m, oraz 2 nocne przejazdy: tam i z powrotem; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 6 śniadań, 6 obiadokolacji, rozpoczęcie śniadaniem w drugim dniu, zakończenie obiadokolacją w siódmym dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r., r., r. oraz r. w godzinach wieczornych, powrót odpowiednio: r., r., r. oraz r. w godzinach porannych. 10) Część X zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Bukowiny Tatrzańskiej - baseny termalne: 1. terminy: r. oraz r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób na kaŝdy z terminów; 3. program pobytu: kilkugodzinne korzystanie z basenów termalnych, zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, zabawa integracyjna, itp.; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota, ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, kilkugodzinny karnet na baseny termalne, zwiedzanie Zakopanego z licencjonowanym przewodnikiem oraz zabawa integracyjna; 5. zakwaterowanie: 2 noclegi w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn.: z pełnym węzłem sanitarnym w Zakopanem, lub Poroninie lub Bukowinie Tatrzańskiej, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, rozpoczęcie obiadokolacją w pierwszym dniu, zakończenie obiadem w ostatnim dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. oraz r. w godzinach południowych, powrót odpowiednio r. oraz r. w godzinach wieczornych. 11) Część XI zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej do Bałtowa Park Dinozaurów: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program pobytu: kilkugodzinne korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki i Jura Parku, itp.; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota, ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie, karnet do zwiedzania Jura Parku, korzystanie ze wszystkich urządzeń Parku Rozrywki; 5. zakwaterowanie: 1 nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn.: z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, rozpoczęcie obiadokolacją w pierwszym dniu, zakończenie obiadem w ostatnim dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach porannych, powrót r. w godzinach wieczornych. 9

10 12) Część XII zamówienia zorganizowanie wycieczki autokarowej na spływ Wieprzem połączony ze zwiedzaniem Zamościa i okolic: 1. termin: r.; 2. przewidywana liczba uczestników: 46 osób; 3. program zwiedzania: Zamość: Rynek, Ratusz, Katedra, itp., Tomaszów Lubelski: Kościół Zwiastowania, Cerkiew Prawosławna, Herbaciarnia, itp., Zwierzyniec: Kościół na Wyspie, Pałac Zamoyskich, Browar, itp., Szczebrzeszyn: Cerkiew Prawosławna, Synagoga, itp., kilkugodzinny spływ Wieprzem; 4. cena wycieczki od osoby winna zawierać: przejazd komfortowym autokarem z opieką pilota, ubezpieczenie, noclegi i wyŝywienie oraz bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów wraz z licencjonowanym przewodnikiem i bilety na spływ; 5. zakwaterowanie: 4 noclegi w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie o dobrym standardzie, tzn. z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposaŝone w TV i czajnik. W przypadku braku czajników na wyposaŝeniu pokoju, winien być ogólnodostępny do dyspozycji uczestników; 6. wyŝywienie HB w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad, rozpoczęcie obiadokolacją w pierwszym dniu, zakończenie obiadem w ostatnim dniu; 7. miejsce, termin wyjazdu i powrotu: wyjazd z Katowic r. w godzinach porannych, powrót r. w godzinach wieczornych. 2. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Wykonawca zapewni przejazd autokarem klasy LUX, obsługiwanym przez odpowiednią ilość doświadczonych kierowców zapewniającą bezpieczeństwo pasaŝerów oraz zachowanie przepisów ruchu drogowego. Autokar winien być wyposaŝony w dwie sprawne gaśnice, kompletnie wyposaŝoną apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, koło zapasowe itp. Autokar winien posiadać aktualne badania techniczne, Wykonawca jest zobowiązany do poddania autokaru kontroli stanu technicznego i przedstawienia na 3 dni przed planowanym wyjazdem Zamawiającemu dokumentu z w/w kontroli. W przypadku awarii, kradzieŝy, zatrzymania autokaru przez policję lub innych okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie ( moŝliwie najkrótszy czas) zapasowy autokar lub zapewnić nocleg w ramach ceny wycieczki dla wszystkich uczestników. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 2) Wykonawca zapewni zakwaterowanie w hotelach (kategoryzacja minimum trzygwiazdkowa dla zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dwugwiazdkowa dla zadania nr 4 oraz ośrodkach wczasowych lub pensjonatach dla zadań nr 9,10,11,12), pokoje 2, 3 osobowe. W/w hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty winny spełniać wymagania budowlane, przeciwpoŝarowe i sanitarne w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), lub przepisów Unii Europejskiej w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów. 3) Wykonawca zapewni ponadto: 10

11 a) opiekę doświadczonego pilota podczas całej imprezy, b) opiekę licencjonowanego przewodnika lub miejscowych przewodników w zwiedzanych miastach i obiektach, c) ubezpieczenie NNW i KL kaŝdego uczestnika, w tym m.in. transport chorego do kraju, koszty transportu chorego do szpitala/ambulatorium podczas pobytu za granicą, koszty wizyt lekarskich i niezbędnych lekarstw/zabiegów na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 tys. euro na jednego uczestnika wycieczki zagranicznej oraz ubezpieczenie NNW na sumę co najmniej 5 tys. zł. na jednego uczestnika wycieczki krajowej. 3. W przypadku warunków pogodowych uniemoŝliwiających wyjazd autokaru lub innych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć (klęsk Ŝywiołowych, zamknięcia obiektów dla zwiedzających itp.) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu inny dogodny termin na w/w warunkach. Termin ten winien być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem, drogą pisemną, faxem lub drogą elektroniczną. 4. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość podania dokładnej ilości uczestników w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem usługi, z równoczesnym zastrzeŝeniem, Ŝe po upływie tego terminu ilość ta moŝe być zmniejszona nie więcej niŝ o 4 osoby, najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wycieczki (fax. lub ), biorąc pod uwagę kaŝdą część zamówienia oddzielnie. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy określił kwotę wymiany i rodzaj waluty, jaką winien posiadać uczestnik wycieczki na pokrycie kosztów związanych z wycieczkami fakultatywnymi. 6. Wykonawca usługi, jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usług, w tym za: nie zapewnienie standardu autokaru, hotelu, ośrodka wczasowego, pensjonatu, wyŝywienia określonego w SIWZ, a takŝe za: bezpieczeństwo uczestników wycieczki oraz osób wykonujących usługę w czasie przejazdu i wycieczek, zorganizowanie przejazdu, pobytu i zwiedzania w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów dot. m.in. bezpieczeństwa, przepisów ppoŝ. i sanitarnych, zatrudnienie i zaangaŝowanie osób, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje i doświadczenie, za czas pracy kierowców itp. wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów: 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 Nr 223, poz. 2268), 2) Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874), 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908), 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1690), 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. o minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku 11

12 z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1584), 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), 7) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 443). IV. Zamówienia częściowe, uzupełniające oraz informacja o ofercie wariantowej. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia zgodnie z treścią SIWZ oraz załącznikami. 2. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się naleŝytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług (wartości niŝej wskazane dla kaŝdej części zamówienia dotyczą jednej usługi, a nie stanowią łącznej wartości dwóch usług), odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych o wartości nie mniejszej niŝ: a) dla części I zamówienia ,00 zł brutto, b) dla części II zamówienia ,00 zł brutto, c) dla części III zamówienia ,00 zł brutto, d) dla części IV zamówienia ,00 zł brutto, e) dla części V zamówienia ,00 zł brutto, f) dla części VI zamówienia ,00 zł brutto, g) dla części VII zamówienia ,00 zł brutto, h) dla części VIII zamówienia ,00 zł brutto, i) dla części IX zamówienia ,00 zł brutto, j) dla części X zamówienia ,00 zł brutto, k) dla części XI zamówienia ,00 zł brutto, l) dla części XII zamówienia ,00 zł brutto 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Komisja Przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty wyszczególnione w SIWZ. 12

13 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty naleŝy załączyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, iŝ Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 13

14 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. NaleŜy złoŝyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach w zaleŝności od formy prawnej Wykonawcy. 8. Dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 składa kaŝdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg Załącznika nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających naleŝyte wykonanie lub wykonywanie usług wskazanych w załączniku. Wykonawca winien wykazać, iŝ spełnia warunek określony w Części V ust. 1 pkt 2) SIWZ. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 12. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty. VII. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany przedłoŝyć w ofercie. 1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto (Załącznik nr 1 do SIWZ). Do kaŝdej złoŝonej oferty naleŝy dołączyć szczegółowy program wycieczki. 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dostarczy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki licencję na wykonywanie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego lub promesę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 wrzesień 2001 r. o transporcie drogowym. 3. Odpis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 62 poz. 2268). 4. Umowa gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1584). 5. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dostarczy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych czynności oraz dokumentami poświadczającymi posiadanie uprawnień do wykonywania powierzonych im przez Wykonawcę czynności: 14

15 1) kierowcy co najmniej karta kwalifikacji kierowcy lub odpis z polskiego krajowego prawa jazdy, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym i międzynarodowym, 2) pilot co najmniej uprawnienia pilota, oraz referencje potwierdzające pilotowanie grup turystycznych w miejscowościach zaplanowanych przez Zamawiającego, 6. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dostarczy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki wykaz autokarów, którymi będą przewoŝeni uczestnicy, zawierający informacje na temat terminów ostatniego i następnego terminu przeglądu. Wykonawca, który nie jest Przewoźnikiem przedłoŝy wykaz autokarów zgłoszonych do wykonania przewozu uczestników wycieczki zatrudnionego przez siebie podmiotu. 7. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dostarczy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 marca 2009 r. o certyfikatach potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu lub zaświadczenie potwierdzające wydanie tego certyfikatu. Wykonawca, który nie jest Przewoźnikiem przedłoŝy certyfikat/zaświadczenie o wydaniu certyfikatu zatrudnionego przez siebie podmiotu do wykonania przewozu uczestników wycieczki. 8. Oświadczenie Wykonawcy lub Przewoźnika/właściciela pojazdu, Ŝe przeglądy techniczne wykonane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9. Zobowiązanie Wykonawcy (w formie oświadczenia), Ŝe wykupi ubezpieczenie NNW, KL w tym m.in.: transport chorego do kraju, koszty transportu chorego do szpitala/ambulatorium podczas pobytu za granicą, koszty wizyt lekarskich i niezbędnych lekarstw/zabiegów na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 tys. euro (słownie: dziesięć tysięcy euro) na jednego uczestnika wycieczki zagranicznej oraz, Ŝe wykupi ubezpieczenie NNW na sumę co najmniej 5 tys. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na jednego uczestnika wycieczki krajowej. Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia na 2 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki. VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Numer faksu Zamawiającego: , adres poczty elektronicznej: 2. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej nie dotyczy dokumentów, o których mowa w Części VI i VII SIWZ. Dokumenty te Wykonawca składa w formie pisemnej. 3. ZłoŜenie dokumentów, o których mowa w Części VI i VII SIWZ, w formie innej, niŝ określono w ust. 2 będzie nieskuteczne. 4. KaŜda ze Stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną. 5. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 15

16 pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ. Treść zmian zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ. 10. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tę informację na stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ. IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1. W sprawach merytorycznych: Pani Maria Surma. 2. W sprawach proceduralnych: Pani Edyta Pugaczew, Pani GraŜyna Wodo X. Termin związania ofertą. 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferty naleŝy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 16

17 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 7. Oferta winna być złoŝona przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złoŝenia oferty naleŝy dołączyć do oferty, o ile prawo do złoŝenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do złoŝenia oferty obejmuje pełnomocnictwo do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upowaŝnionej do podpisywania oferty. 10. Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Części VI i VII SIWZ. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 13. Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w ust. 1 SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników i osób uprawnionych Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych nie otwierać przed r. godz W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w niej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Brak takiego zastrzeŝenia skutkuje jawnością dokumentów. 15. Wykonawca nie moŝe zastrzec następujących informacji: 1) nazwy (firmy) Wykonawcy, 2) adresu Wykonawcy, 3) informacji dotyczących ceny, 17

18 4) informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 16. Wszystkie załączniki do SIWZ powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku oraz ściśle według warunków i postanowień specyfikacji. JeŜeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła Wykonawcy, powinien na niej zamieścić adnotację nie dotyczy. Wykonawca nie moŝe dokonywać Ŝadnych merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać ich do własnych potrzeb. XII. XIII. Zmiana i wycofanie oferty. 1. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo koperta powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem ZMIANA OFERTY. Pierwotna oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu otwarcia ofert. 2. JeŜeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być złoŝona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ZMIANA CZĘŚCIOWA do oferty na przetarg nieograniczony w dniu. Dot.../podać nazwę zadania/. Oraz dopisek: nie otwierać przed upływem terminu składania ofert. 3. Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres Wykonawcy. W momencie złoŝenia tak przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złoŝona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złoŝenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej. 4. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty Wykonawca powinien złoŝyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem, o którym mowa w Części XI ust. 13 SIWZ. Dodatkowo koperta powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem WYCOFANIE OFERTY. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie terminu składania ofert. Miejsce i termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, ul. Raciborska 58, wejście główne, piętro II, Sekretariat (pokój nr 201), w terminie do dnia r. do godziny 10: W przypadku złoŝenia oferty droga pocztową, o waŝności jej złoŝenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. 3. W przypadku złoŝenia oferty po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Katowice, ul. Raciborska 58, wejście główne, piętro II, pokój 214 A. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 18

19 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 8. Informacje, o których mowa w ust. 7 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIV. XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia, zgodnie ze złoŝoną ofertą. 2. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej będą zawarte wszystkie opłaty i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, jak równieŝ wszelkie elementy ryzyka związanego z wykonaniem całości zadania. 3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Kryteria i sposób oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium (ocena nastąpi w skali punktów): CENA (brutto) WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA 100%. Maksymalną ilość punktów (tj. 100) otrzyma Wykonawca z najniŝszą ceną. KaŜdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: X = (cena najniŝsza / cena oferty badanej) x 100% x 100 pkt Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację Zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek przeliczeń tj. działań w celu jej określenia. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. XVI. Wybór oferty najkorzystniejszej. 1. Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny. 2. Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta będzie uznana za odrzuconą w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19

20 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 6. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŝnienia postępowania. XVII. Zawarcie umowy. 1. Miejsce i termin zawarcia umowy określi Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie krótszy jednak niŝ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni, jeŝeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeŝeniem ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie traktowane jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający publikuje Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. XVIII. Wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. 20

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.2421.39.2012.AB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ-III.272.5.2013... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-10/10 Warszawa, 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo