ROK AKA DE MIC KI 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.up.poznan.pl/erasmus ROK AKA DE MIC KI 2008/2009"

Transkrypt

1 Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu ( ). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy,a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. ROK AKA DE MIC KI 2008/2009

2 Nazwa Uczelni Erasmus Code Umowa Język Uwagi Dla kogo The Slovak University of Agriculture in Nitra, SLO- VAK REPUBLIC SK NITRA02 3 os na 3 miesiące angielski 2-3 rok Universidad Politecnica de Valencia, SPAIN E VALENCI02 5 os na 5 miesiecy hiszpański angielski 2-5 rok Universidad De Castilla-La Mancha, SPAIN E CIUDA-R01 6 os na 5 miesiecy hiszpańki Studia tylko w języku hiszpańskim 2-3 rok Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) SWEDEN S UPPSALA02 2 os na 6 miesięcy angielski Tylko dla studentów WL 2-5 rok Afyon Kocatepe Universitesi TURKEY TR AFYON01 3 os na 5 miesięcy angielski sugerowany Wydział HiBZ 3-5 rok Suleyman Demirel University, TURKEY TR ISPARTA01 2 os na 5 miesięcy angielski Tylko WO 2-5 rok Cukurova University, TURKEY TR ADANA01 2 os na 5 miesięcy angielski WES 2-5 rok Scottish Agricultural College (SAC), UNITED KINGDOM UK EDINBUR03 3 os na 3 miesiące angielski Brak typowych przedmiotów z punktami ECTS 4-5 rok Writtle College, UNITED KINGDOM UK CHELMSF03 4 os na 5 miesiecy angielski 2-5 rok 35

3 Umowa Język Uwagi Dla kogo Nazwa Uczelni Erasmus Code G CHANIA01 2 os na 6 miesięcy angielski 4-5 rok Mediterranean Agronomic Institute of Chania, GREECE G THESSAL12 2 os po 6 miesięcy angielski 2-5 rok Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki, GREECE HU DEBRECE01 2 os na 5 miesięcy angielski 2-5 rok University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences, HUNGARY 2-3 rok I FIRENZE01 2 os na 6 miesięcy włoski studia tylko w języku włoskim Universita' Degli Studi di Firenze, ITALY 2-3 rok NL DRONTEN01 5 os na 10 miesięcy angielski odrębna rekrutacja, wymagany egzamin z języka angielskiego Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH), THE NETHERLANDS 2-5 rok NL S-HERTO01 2 os na 5 miesięcy angielski sugerowany Wydział Ogrodniczy Has Den Bosch University of Professional Education, THE NETHERLANDS N ELVERUM01 2 os na 4 miesięcy angielski 2-5 rok Hedmark University College NORWAY P CASTEL01 4 os na 5 miesięcy angielski 3-5 rok Instituto Politécnico de Castelo Branco, PORTU- GAL P EVORA01 2 os po 6 miesięcy angielski 2-5 rok doktoranci Universidade de Evora, PORTUGAL RO CLUJNAP04 1 os na 5 miesięcy angielski nauki rolnicze 4-5 rok University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, ROMANIA Drodzy Studenci! Niniejszy informator ma na celu przybliżenie Wam zasad Programu Erasmus oraz przygotowanie do wyjazdu do krajów Unii Europejskiej jako uczestników wymiany międzynarodowej. Wierzymy, że zawarte tu informacje pomogą Wam dokonać właściwego wyboru uczelni partnerskiej, odpowiedniego programu studiów, odbycia ciekawej praktyki zawodowej oraz ułatwią przejście przez procedurę kwalifikacyjną. Informator zawiera podstawowe dane o programie, tryb postępowania kwalifikacyjnego, listę uczelni partnerskich oraz opis formalności związanych z wyjazdem. Gorąco zachęcamy do udziału w Programie Erasmus! Koordynator Uczelniany i Dział Współpracy z Zagranicą 34 3

4 Co to jest Erasmus? Erasmus jest programem współpracy między uczelniami - skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który będzie realizowany w latach Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał Kartę Erasmusa w wersji rozszerzonej (co oznacza możliwość wysyłania studentów na praktyki zawodowe) na lata PODSTAWOWE ZASADY WYMIANY STUDENTÓW W ERASMUSIE: W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni współpracującej z uczelnią macierzystą (UP); wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z uczelnią macierzystą (UP). Umowa Język Uwagi Dla kogo Nazwa Uczelni Erasmus Code F ANGERS08 5 os na 5 miesięcy francuski 3-5 rok Ecole Superieure d'agriculture d'angers (ESA) Ecole d'ingénieurs de Purpan (EI) Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (LaSalle) ) Institut Superieur d'agriculture (ISA) Institut Superieur d Agriculture et d Agroalimentaire Rhone Alpes (ISARA) FRANCE F MONTPEL02 1 os na 5 miesięcy francuski 2-3 rok Université Montpellier II, FRANCE F PARIS006 1 os na 6 miesiecy francuski Tylko biologia 4-5 rok Université Pierre et Marie Curie, FRANCE D BERLIN13 6 os na 5 miesiecy niemiecki 4-5 rok Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY 2-5 rok D HAMBURG01 1 os na 6 miesiecy niemiecki dla wydziałów WL i WTD Universität Hamburg, GERMANY D STUTTGA02 2 os na 5 miesiecy niemiecki 4-5 rok Universität Hohenheim, GERMANY D HANNOVE01 2 os na 6 miesiecy niemiecki 2-3 rok Leibniz Universität Hannover, GERMANY 2-5 rok D EBERSWA01 2 os na 5 miesięcy niemiecki sugerowany Wydział Leśny Fachhochschule Eberswalde, GERMANY D NURTING01 2 os na 5 miesiecy niemiecki 2-5 rok Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen- Geislingen, GERMANY 2-5 rok niemiecki angielski D GIESSEN01 2 os na 10 miesiecy 2 os na 10 miesiecy Justus Liebig - Universität Giessen, GERMANY 2-3 rok G THESSAL01 2 os na 5 miesiecy angielski dla wydziałów: WL, WTD Aristotele University of Thessaloniki, GREECE 4 33

5 UCZELNIE PARTNERSKIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU wymiana studencka Umowa Język Uwagi Dla kogo Nazwa Uczelni Erasmus Code A WIEN03 3 os na 5 miesięcy niemiecki 2-3 rok 4-5 rok Universität für Bodenkultur BOKU, AUSTRIA 2-5 rok B GENT01 9 os na 5 miesiecy angielski wymagany certyfikat językowy Universiteit Gent, BELGIUM CZ PRAHA02 2 os na 5 miesięcy angielski 3-5 rok Czech University of Life Sciences, CZECH REPUBLIK DK-KOBENHA01 5 os na 5 miesięcy angielski 4-5 rok University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, DENMARK SF TAMPERE01 2 os na 4,5 miesiąca angielski Tylko statystyka doktoranci University of Tampere, FINLAND SF LAPPEEN01 3 os na 4 miesiące angielski 2-5 rok doktoranci Lappeenranta University of Technology, FINLAND F PARIS076 2 os na 5 miesięcy francuski 4-5 rok AgroParisTech FRANCE F RENNES11 3 os na 6 miesięcy francuski 4-5 rok Agrocampus - Rennes, FRANCE 2-3 rok F NANTES08 1 os na 6 miesięcy francuski Tylko dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu i Żywności Ecole Nationale d'ingenieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaries (ENITIAA), FRANCE Kto może wziąć udział w Programie Erasmus? Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy: być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów, być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora); mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym). Sugerujemy jednak planować wyjazdy po drugim roku, czyli po zaliczeniu przedmiotów podstawowych i sprecyzowaniu własnych zainteresowań naukowych. Przy dużej liczbie kandydatów, pierwszeństwo mają studenci lat wyższych, gdyż dla nich udział w tym czasie jest ostatnią szansą na zrealizowanie wymiany. Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa? O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Jeśli spełniacie w/w wymogi, powinniście się zgłosić w odpowiednim terminie na spotkanie informacyjne oraz zarejestrować się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej. Uwaga: formularz rejestracyjny dostępny jest tylko w czasie trwania naboru. Rejestracji można dokonać tylko 1 raz. Koordynator uczelniany, Koordynatorzy Wydziałowi, a także osoby zatrudnione w Dziale Współpracy z Zagranicą udzielą Wam informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów (Uczelnia rozpoczyna nabór studentów w grudniu) oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych. Do jakich krajów można wyjechać? Jako stypendyści Erasmusa możecie wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący Turcja. Do jakich uczelni można wyjechać na studia? Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy podpisał umowy o współpracy w ra- 32 5

6 mach ERASMUSa, przewidujące wymianę studentów (zob. Lista uczelni partnerskich). Realizowana tam część studiów odbywać się musi tylko na takim wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, którą studiujecie, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Na praktykę można więc wyjechać do zagranicznej instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa, które zawarło z macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do instytucji partnerskiej. Tak jak w przypadku uczelni, instytucja ta musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Uczelnia może także korzystać z pośrednictwa instytucji, firm specjalizujących się w organizacji praktyk zagranicznych. Z tymi instytucjami uczelnia musi także zawrzeć porozumienie. W takim przypadku studenci mogą wyjechać do instytucji, firm współpracujących z instytucją pośredniczącą w organizowaniu praktyk. Na jak długo można wyjechać na studia? Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden ten sam rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku. Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą. Na jak długo można wyjechać na praktykę? Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego tego samego roku akademickiego. Kto zajmuje się Programem w Uniwersytecie Przyrodniczym? Informacje o legalizacji pobytu dostępne są także na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Podstawowe informacje o formalnościach związanych z legalnym zatrudnieniem w 27 krajach europejskich zawiera publikacja Eurodesk Polska - "Na biało czyli jak legalnie pracować w Europie". LECZENIE Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium. W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus dr hab. Włodzimierz Nowak, prof. nadzw. tel. 061/ , e mail: Nadzoruje funkcjonowanie Programu na Uczelni, organizuje spotkania informacyjne i rekrutację, zatwierdza nowe umowy bilateralne oraz interweniuje w sytuacjach szczególnych. 6 31

7 SZWECJA W Szwecji nie ma obowiązku meldunkowego. Osoba, która zamierza przebywać w tym kraju dłużej niż 3 miesiące powinna złożyć wniosek o prawo pobytu w Ambasadzie Królestwa Szwecji w Polsce lub po wjeździe w najbliższym oddziale Urzędu Migracyjnego (formularz wniosku jest zamieszczony na stronie: Wraz z wnioskiem należy złożyć: paszport wraz z kserokopią, zaświadczenie z uczelni szwedzkiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie w Szwecji oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). TURCJA O uzyskanie wizy na pobyt należy wystąpić do Ambasady Republiki Turcji w Polsce (opłata 158 zł, okres oczekiwania: do 6 tygodni). W ciągu 15 dni od dnia przyjazdu do Turcji student powinien zgłosić się do działu ds. cudzoziemców miejscowej policji w celu uzyskania pozwolenia na pobyt (opłata: 40 EUR, okres oczekiwania: 1 tydzień). Wymagane dokumenty: paszport wraz z kserokopią (także strona z data przekroczenia granicy), zaświadczenie z uczelni tureckiej o przyjęciu na studia (z datami pobytu), 6 kolorowych fotografii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego państwa. WĘGRY Jeśli pobyt w Republice Węgierskiej przekracza 3 miesiące student jest zobowiązany złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy w lokalnym urzędzie administracyjnym. Wraz z wnioskiem należy złożyć: paszport lub dowód tożsamości, zaświadczenie z uczelni węgierskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. WIELKA BRYTANIA W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku zgłaszania pobytu ani wymogu wnioskowania o pozwolenie na pobyt. W wypadku pobytu dłuższego niż 6 miesięcy można ubiegać się o zezwolenie na pobyt - dokument ten potwierdza prawo wnioskującego do zamieszkania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej (informacje na stronie: ). WŁOCHY Osoba przybywająca do Republiki Włoch na okres dłuższy niż 90 dni powinna w ciągu 8 dni od daty wjazdu złożyć wniosek o wydanie karty pobytu obywatela UE w najbliższym komisariacie policji. Do wniosku należy załączyć: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie paszportowe, zaświadczenie z włoskiej uczelni o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Karta dla studenta jest wydawana na okres maksimum 1 roku. Dział Współpracy z Zagranicą, pok. 310 mgr Joanna Pietrzak WYJAZDY NA STUDIA tel. 061/ , e mail: Zajmuje się funkcjonowaniem Programu od strony administracyjnej, przyjmuje i wydaje dokumenty, wypłaca granty, kontaktuje się z uczelniami partnerskimi. mgr Joanna Cybulska WYJAZDY NA PRAKTYKI tel. 061/ , e mail: Zajmuje się funkcjonowaniem Programu od strony administracyjnej, przyjmuje i wydaje dokumenty, wypłaca granty, kontaktuje się z uczelniami partnerskimi/ przedsiębiorstwami. Koordynatorzy Wydziałowi - osoby pomagające w kontaktach z Dziekanem Wydziału oraz w przygotowaniu programu studiów na uczelni partnerskiej (Learning Agreement) oraz go zatwierdzające. WYDZIAŁ KOORDYNATOR KATEDRA E MAIL TEL WR Prof. dr hab. Andrzej Kat. Genetyki 061/ Wojciechowski i Hodowli Roślin WL WO WTD WNZZ WHiBZ WMiIŚ dr inż. Tomasz Najgrakowski dr hab. Maria Morozowska Dr inż. Tomasz Gawroński dr hab. Zbigniew Krejpcio, prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prof. nadzw Kat. Urządzania Lasu 061/ Kat. Botaniki 061/ Kat. Meblarstwa 061/ Kat. Higieny Żywienia Człowieka Kat. Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska WES Dr Izabela Lipińska Kat. Zarządzania i Prawa 061/ / / /

8 WYJAZDY NA STUDIA Kiedy zgłosić chęć wyjazdu? Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa? Uczelnia rozpoczyna procedurę kwalifikacyjną w grudniu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd. Stosowanymi kryteriami są: znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą oraz wyniki w nauce (średnia ocen). W określonym terminie należy zarejestrować się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Uwaga: formularz rejestracyjny dostępny jest tylko w czasie trwania naboru. Rejestracji dokonać można tylko 1 raz. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną/egzamin językowy, a następnie po zakwalifikowaniu na wyjazd złożyć wymagane przez uczelnię dokumenty i przestrzegać wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego. Kryteria oceny kandydatów na wyjazdy Podstawowe kryteria to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa należy mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. Uczelnia bierze także pod uwagę dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, pomoc w opiece nad studentami zagranicznymi czyli BUDDY, osiągnięcia naukowe, działalność społeczną itp. minimalna średnia ocen ze wszystkich lat w UP (łącznie) : 3,7 znajomość języka: poziom B2 (wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego informacja na ten temat ) Kto to jest BUDDY? BUDDY czyli polski opiekun pomagający zagranicznym studentom Erasmusa, którzy przyjechali do naszej Uczelni. Angażując się w program BUDDY przed wyjazdem można otrzymać dodatkowe punkty przydatne przy naborze. Prawa i obowiązki stypendysty Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. NORWEGIA Wniosek o pozwolenie na pobytu student składa przed wyjazdem w Ambasadzie Królestwa Norwegii lub w ciągu 7 dni od daty przyjazdu w norweskim urzędzie policji. Do wniosku należy załączyć: paszport wraz z kserokopia, fotografie, zaświadczenie z uczelni norweskiej o przyjęciu na studia, zaświadczenie z uczelni polskiej potwierdzające przyznanie stypendium oraz jego wysokość, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie w Norwegii oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek oraz załączniki należy złożyć w 2 egzemplarzach (formularz wniosku jest dostępny na stronie: ). Student otrzymuje pozwolenie na maksimum 1 rok pobytu. PORTUGALIA Przy pobycie przekraczającym 3 miesiące należy w ciągu 3 dni od daty wjazdu do Republiki Portugalskiej zwrócić się do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) z wnioskiem o wydanie karty pobytu obywatela UE (formularz wniosku jest dostępny na stronie: Do wniosku należy załączyć: dokument tożsamości, 2 aktualne kolorowe fotografie, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), potwierdzenie posiadania środków finansowych wystarczających na utrzymanie w Portugalii, zaświadczenie z uczelni portugalskiej o przyjęciu na studia, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Portugalii na okres pobytu, zaświadczenie o niekaralności. RUMUNIA W przypadku pobytu w Rumunii dłuższego niż 3 miesiące student zobowiązany jest uzyskać kartę pobytu w komisariacie policji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty: paszport, 2 fotografie, zaświadczenie z uczelni rumuńskiej o przyjęciu na studia i przyznaniu stypendium, ubezpieczenie zdrowotne z polikliniki przy uczelni rumuńskiej, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego kraju. SŁOWACJA Student, który zamierza przebywać na terytorium Republiki Słowackiej dłużej niż 90 dni jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt we właściwej miejscowo Komendzie Policji ds. Cudzoziemców w ciągu 7 dni od daty przyjazdu. Wraz z wnioskiem należy złożyć: dokument tożsamości (paszport lub dowód tożsamości), 3 fotografie (3x3,5 cm), dokument potwierdzający posiadanie zakwaterowania na okres pobytu, zaświadczenie z uczelni słowackiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie (w wysokości minimum 500 EUR na miesiąc), potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). 8 29

9 GRECJA W ciągu 8 dni od daty przyjazdu do Republiki Greckiej student powinien wystąpić do odpowiedniego wydziału ds. cudzoziemców lub posterunku policji (wydziałów odpowiedzialnych za sprawy pobytu obywateli UE poza Attyka) o wydanie karty pobytu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód tożsamości wraz z kserokopia (oryginał do wglądu), fotografie, zaświadczenie z greckiej uczelni o przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu środków finansowych wystarczających na utrzymanie w Grecji, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Osoba pozostająca w Grecji powyżej 3 miesięcy, która nie złoży dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na pobyt podlega karze grzywny od 58 do 294 za pierwszy miesiąc przedłużenia pobytu ponad 90 dni. Grzywna ta wzrasta o 2,93 za każdy następny dzień pobytu bez pozwolenia. HISZPANIA Po przyjeździe do Hiszpanii należy zalegalizować pobyt w komisariacie policji (Policia Nacional): złożyć deklarację pobytową i odebrać kartę pobytu. Wraz z deklaracja pobytowa należy złożyć: paszport lub dowód tożsamości (oryginał i kserokopia), 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni hiszpańskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W Hiszpanii nie ma obowiązku meldunkowego oraz informowania władz o zmianie miejsca zamieszkania, jednak meldunek zapewnia korzystanie z prawa do podstawowej opieki zdrowotnej oraz udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego. NIDERLANDY (HOLANDIA) W Królestwie Niderlandów istnieje obowiązek meldunkowy, którego dokonuje się we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie gminy lub miasta w ciągu 3 dni od daty wjazdu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód tożsamości oraz zaświadczenie z uczelni holenderskiej o przyjęciu na studia. NIEMCY W ciągu 7 dni od daty wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec należy zgłosić się do najbliższego urzędu meldunkowego (Meldestelle; w Berlinie - Bürgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania. W celu uzyskania potwierdzenia prawa pobytu obywatela UE na okres dłuższy niż 3 miesiące należy w urzędzie ds. cudzoziemców właściwym dla miejsca zamieszkania złożyć odpowiedni wniosek wraz z następującymi dokumentami: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, zaświadczenie z uczelni niemieckiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie (w wysokości minimum 500 EUR na miesiąc), potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). 28 Karta Studenta Erasmusa Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd Erasmusa za granice - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, musza posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadana przez Komisje Europejska. W przypadku wyjazdu na praktykę w przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzona Kartę Uczelni Erasmusa (extended Erasmus University Charter), która określa miedzy innymi prawa i obowiązki związane z realizacja praktyki. Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać, że: Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną; Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granice Porozumienie o programie zajęć lub Porozumienie o programie praktyki (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granica, w tym liczba punktów, jaka powinieneś/powinnaś uzyskać; Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus; Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki ; Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnie lub przedsiębiorstwo/instytucje przyjmującą Wykaz zaliczeń lub Wykaz zrealizowanych prac (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z ocena i liczba zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w Suplemencie do dyplomu ; W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni; Uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnia Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa; Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem; Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a: Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoja uczelnia macierzysta lub Narodowa Agencja; Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki były uzgodnione z uczelnia macie- 9

10 rzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do Porozumienia w formie pisemnej; Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej; Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnie macierzysta, Komisje Europejska lub Narodowa Agencje; Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków: Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki; Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne. * W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum. Udział doktorantów - czy zasady wyjazdów w ramach Erasmusa na studiach doktoranckich są takie same jak na studiach magisterskich lub licencjackich? Studenci studiów doktoranckich na uczelniach, które uczestniczą w Erasmusie ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów magisterskich. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich. Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach. Udział studentów studiów zaocznych i wieczorowych - czy studenci studiów wieczorowych i zaocznych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym są uprawnione do ubiegania się o wyjazd Erasmusa. CZECHY Po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej należy w terminie 30 dni zgłosić miejsce pobytu właściwej miejscowo jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące student powinien wnioskować o wydanie zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE. Wraz z wnioskiem należy złożyć: paszport, zaświadczenie z uczelni czeskiej o przyjęciu na studia, fotografie, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Czechach, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) oraz oświadczenie, że w czasie pobytu osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. DANIA Osoba przyjęta na studia w Danii powinna przed wyjazdem starać się uzyskać kartę pobytu, za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie, z Duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Jeśli student nie podjął starań o kartę pobytu przed wyjazdem, to powinien zgłosić się do duńskich władz lokalnych (Statsamt) z wnioskiem o potwierdzenie prawa pobytu po przyjeździe do tego kraju (formularz wniosku jest zamieszczony na stronie: Wymagane dokumenty: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, 2 wypełnione wnioski (w języku angielskim lub duńskim), zaświadczenie z uczelni polskiej o celu pobytu i przyznaniu stypendium programu Erasmus w języku angielskim lub duńskim (2 egzemplarze), zaświadczenie z uczelni duńskiej o przyjęciu na studia (oryginał i kopia). FINLANDIA Po wjeździe do Republiki Finlandii student musi zarejestrować się w najbliższym komisariacie policji i wypełnić wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE (formularz wniosku jest zamieszczony na stronie: Wraz z wnioskiem należy złożyć: dokument tożsamości, 2 fotografie, zaświadczenie z fińskiej uczelni o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków na utrzymanie (w wysokości minimum 500 EUR na miesiąc), w niektórych wypadkach wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niekaralności. Opłata za zarejestrowanie wynosi 50 EUR. FRANCJA Student, który nie podejmuje działalności zarobkowej ma prawo swobodnego przemieszczania i osiedlania się na terytorium Francji oraz jest zobowiązany posiadać własne fundusze na utrzymanie, a także potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Student niepracujący nie ma obowiązku wnioskować o kartę pobytu. Osoba podejmująca pracę zarobkową w czasie studiów zobowiązana jest uzyskać tymczasowe zezwolenie na prace. Po uzyskaniu zezwolenia otrzymuje kartę pobytu (Communauté Européenne) ważną maksymalnie przez 1 rok

11 W odniesieniu do Szwajcarii, która nie jest członkiem UE ani EOG, dokumentem uprawniającym obywateli RP do wjazdu na obszar państwa pozostaje wyłącznie paszport. Pobyt dłuższy niż 90 dni wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku i przedłużane na kolejne lata studiów. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. LEGALIZACJA POBYTU W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH UCZESTNI- CZĄCYCH W PROGRAMIE ERASMUS: AUSTRIA Osoba przyjeżdżająca do Republiki Austrii nie musi posiadać zezwolenia na pobyt, ale ma obowiązek zameldowania się, w ciągu 3 dni od dnia przyjazdu do Austrii, w urzędzie meldunkowym (dzielnicy lub gminy) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty: dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), formularz meldunkowy (wypełniony w odpowiednich miejscach także przez osobę wynajmującą studentowi mieszkanie), Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jako dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych we własnym kraju, zaświadczenie z uczelni austriackiej o przyjęciu na studia (okres studiów). Przy wyjeździe z Austrii należy pamiętać o wymeldowaniu się. Osoba, która nie dopełni lub nieterminowo dopełni obowiązek meldunkowy może zostać ukarana grzywna w wysokości 726 EUR. BELGIA W ciągu 8 dni od daty przyjazdu do Królestwa Belgii należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy złożyć: dokument tożsamości, akt urodzenia z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni belgijskiej o przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii (EKUZ). Student otrzymuje kartę pobytu na okres maksymalnie 1 roku. Udział studentów niepełnosprawnych - jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd: osoby z niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą się starać o przyznanie wyższego stypendium na wyjazd we własnej uczelni pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim studentom Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium). osoby z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Dofinansowanie to jest przyznawane przez Narodową Agencję Programu Erasmus, ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię. Student ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą. Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem uczelni macierzystej. Wniosek powinien być potwierdzony przez uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Jak dobrze trzeba znać język obcy, gdy się wyjeżdża? Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język obcy, w którym zamierzacie studiować należy znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w zajęciach. Pamiętajcie, że będziecie zdawać egzaminy także w tym języku. Wymagany poziom znajomości to B2 (http://www.abcteach.pl/inne/europejski%20system.doc)

12 Czy Erasmus stwarza możliwość przygotowania się językowego do wyjazdu, udziału w kursach językowych przed wyjazdem? Można wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego przed wyjazdem już za granicą w uczelni przyjmującej. Celem kursu może być polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny albo przygotowanie językowe w zakresie języka mniej rozpowszechnionego, jeżeli wyjeżdżacie do kraju, w którym mówi się takim językiem. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie. Co to są kursy EILC? Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC - Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej znanych, przeznaczone dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus (www.erasmus.org.pl) oraz na stronie Komisji Europejskiej, gdzie dostępny jest także wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach. Czy za studia za granicą trzeba płacić? Nie. Zgodnie z zasadami Programu, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Programu Erasmus uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego). Uczelnia goszcząca może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp. Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza otrzymane fundusze na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Kwota stypendium jest różna w poszczególnych latach i może się różnić w zależności od uczelni. Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać górnych limitów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję. Zasady obliczania ogólnej puli środków jakie uczelnia otrzymuje na wypłaty stypendiów dla studentów wynikają z zatwierdzanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad uczelnia określa sposób 12 Procedura kwalifikacyjna czyli krok po kroku jak wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus. TERMIN DZIAŁANIE DOKUMENTY Luty 2009 Ogłoszenie naboru, składanie dokumentów oraz rejestracja on-line CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku polskim i w języku kraju praktyki; formularz rejestracyjny dostępny tylko na Marzec 2009 Test pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku kraju praktyki Kserokopie certyfikatów, potwierdzenia uczestnictwa w kołach naukowych lub organizacjach studenckich Marzec 2009 Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane em) Kwiecień 2009 Przygotowanie programu praktyki w porozumieniu z instytucją przyjmującą Maj 2009 Organizacja pobytu na praktyce zakwaterowanie, wyżywienie itp. Czerwiec 2009 Podpisanie umowy, wypłacenie grantu Lipiec- Wyjazd i pobyt na praktyce Wrzesień 2009 Po powrocie Dostarczenie wymaganych dokumentów Raport ze stażu, zaświadczenie o odbytej praktyce, bilet, polisa ubezpieczeniowa, rachunek za zakwaterowanie Formalności obowiązujące przy wyjazdach na okres studiów/praktyk do innych krajów uczestniczących w programie Erasmus PRZEKRACZANIE GRANICY I LEGALIZACJA POBYTU Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG. Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). 25

13 Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez macierzystą uczelnię? Tak. Jest to wymóg programu Erasmus. W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie. Czy można wcześniej wrócić z praktyki? Jeżeli za granicą przydarzy się Wam poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujecie, macie możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. siły wyższej, niezależnej od Was. W takiej sytuacji natychmiast należy się skontaktować się z macierzystą uczelnią. W pozostałych przypadkach należy wywiązać się z terminarza odbywania praktyki zawartego w umowie. Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na praktyce? Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i swojej uczelni, uzgodnić Porozumienie o programie praktyki na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią acierzystą/instytucją pośredniczącą i przyjmującą. rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości miesięcznych stawek stypendium są uwzględniane następujące zasady: wysokości miesięcznego stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ ośrodków akademickich dla studentów wszystkich wydziałów/jednostek uczelni są takie same; okres pobytu w uczelni partnerskiej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium jest określany z dokładnością do 0,25 miesiąca; są respektowane zalecenia wynikające z poniższej tabeli: stawki określone jako minimalna wysokość stypendium oraz maksymalna wysokość stypendium są stawkami zalecanymi. Grupa krajów docelowych I II III Kraje wchodzące w skład grupy Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry Zalecana maksymalna wysokość Średnie stypendium miesięczne miesięcznego stypendium Stawki obowiązujące w roku akademickim 2008/2009. W roku akademickim 2007/2008 stypendia wypłacane studentom UP z budżetu Programu ERASMUS wahały się od 315 EURO do 500 EURO na miesiąc. Rozdział środków przeznaczonych na granty studenckie uzależniony jest od wysokości kwoty przyznanej uczelni na dany rok akademicki przez Narodową Agencję, od ilości wyjeżdżających oraz od kosztów utrzymania w danym kraju. Na rok 2008/2009 przyznano Uniwersytetowi EURO z przeznaczeniem na stypendia studenckie. Stypendium (grant) będzie przekazany studentowi na indywidualne konto prowadzone w EURO, dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto (proponujemy w BZ WBK)

14 Wyjazdy bez stypendium. W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Student powinien samodzielnie dowiedzieć się czy uczelnia przyjmująca dysponuje własnym zakwaterowaniem lub innymi możliwościami zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych wysyłanych do uczelni partnerskiej należy zadbać aby znalazł się w nich również wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania. Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej na stronach internetowych uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się współpracą zagraniczną i programem Erasmus. W nawiązaniu kontaktu pomogą pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą. Inną dobrą metodą jest kontakt z obecnymi lub byłymi stypendystami, którzy studiowali w wybranej przez Was uczelni. Ich adresy owe dostępne są na stronie internetowej Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na stypendium Erasmusa? Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus: Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium. Poza podpisaniem tych dokumentów należy również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię i zadbać o ubezpieczenie na czas pobytu zagranicą. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony uczelni powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do Grupa krajów docelowych I II III Kraje wchodzące w skład grupy Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry Średnie Maksymalna miesięczne wysokość stypendium miesięcznego stypendium (dla Bułgarii i Rumunii 500 ) Stawki obowiązujące w roku akademickim 2008/2009. Stypendium (grant) będzie przekazany studentowi na indywidualne konto prowadzone w EURO, dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto (proponujemy w BZ WBK) i podać dane bankowe Działowi Współpracy z Zagranicą. Wyjazdy bez stypendium. Istnieje możliwość wyjazdu na staż w ramach programu Erasmus bez grantu. W tej sytuacji student znajduje samodzielnie instytucję przyjmującą a Uczelnia partycypuje w organizacji stażu oraz zapewnia wpisanie praktyki do suplementu do dyplomu. Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie? Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmusa nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia

15 Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd? Tak. Szczegóły dodatkowego finansowania są takie same jak w przypadku wyjazdów na studia w ramach Erasmusa. Jak dobrze trzeba znać język obcy, gdy się wyjeżdża? Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język obcy, którego będziesz używać odbywając praktykę musisz znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w działalności przyjmującej Cię instytucji. Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie? Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać wynagrodzenie. Sprawę tę reguluje umowa podpisana przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta (Placement contract). Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Kwota stypendium jest przeważnie różna w poszczególnych krajach i może się różnić w zależności od uczelni. Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom. W roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Przyrodniczy dysponuje grantami w łącznej wysokości EURO na realizację siedmiu trzymiesięcznych staży. Uczelnia zaproponuje miejsca realizacji staży. Zasady przyznawania ogólnej puli środków poszczególnym uczelniom wynikają z przyjmowanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów. podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (Koordynator Wydziałowy oraz Dziekan/Prodziekan Wydziału). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą jego kopii. Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą. Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium - poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Każda uczelnia ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie wskazówek Agencji Narodowej i tekstu umowy przykładowej. Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus. Stypendium (grant) będzie przekazany studentowi na indywidualne konto prowadzone w EURO, dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto (proponujemy w BZ WBK) i podać dane bankowe Działowi Współpracy z Zagranicą. Ubezpieczenie - każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Pamiętajcie, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży. Czy okres studiów za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię? Tak. Jest to podstawowy wymóg programu Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujecie w kraju. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą jest podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement). Wszystkie przedmioty uzgodnione w Porozumieniu o programie zajęć powinny być zaliczo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę Program Erasmus Program Erasmus to europejski program wymiany studentów i pracowników uczelni, który ma na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+, PIM, umowy bilateralne, CEMS MIM, FSS, programy podwójnego dyplomu, Freemover 2014/2015

ERASMUS+, PIM, umowy bilateralne, CEMS MIM, FSS, programy podwójnego dyplomu, Freemover 2014/2015 ERASMUS+, PIM, umowy bilateralne, CEMS MIM, FSS, programy podwójnego dyplomu, Freemover 2014/2015 Materiały informacyjne dotyczące procedur obowiązujących studentów SGH wyjeżdżających za granicę Dział

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo