Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- 1

2 Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /UM/Kd/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 281,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 228,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 250,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPL/ 2

3 Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 277,- /DPS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 6 277,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DWW/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 1 900,- 3

4 Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 810,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 430,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPL/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- 4

5 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 1/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 2/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR 5/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 6/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 100,- /PR11/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR12/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 750,- /SD/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500,- Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /UM/BP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 9 650,- /UM/BP/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/BP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 880,- /UM/BAG/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330,- /UM/BAG/ 5

6 Paragraf Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,- /UM/BAG/ Paragraf Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,- /UM/BAG/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 980,- /UM//BAG / Paragraf akup energii w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 400,- /UM/BAG/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 000,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 937,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 937,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137,- /MOPS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 820,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 820,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 820,- /UM/EST/ Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 1 820,- /EDU/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 100,- 6

7 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ adania własne powiatu Dział Transport i łączność w kwocie ,- Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia 7

8 Dział Oświata i wychowanie w kwocie 7 764,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 3 764,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 901,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 863,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 764,- /EDU/ Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 4 000,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /EDU/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 070,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 2 020,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 020,- /DPS/ Paragraf akup energii w kwocie 2 020,- /DPS/ Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 1 050,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 050,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 988,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 988,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 107,- /PINB/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 650,- /PINB/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 231,- /PINB/ 8

9 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 18,- /PINB/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 30,- /PINB/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup energii w kwocie 1 734,- /KMPSP/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 632,- /KMPSP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 361,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9 234,- /KMPSP/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 227,- /KMPSP/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 825,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenia członków korpusu słyzby cywilnej w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,- /KMPSP/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 916,- /KMPSP/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 278,- /KMPSP/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 468,- Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 5 468,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 215,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 110,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 15,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 95,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8,- /MOPS/ 9

10 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 736,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 372,- /MOPS/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 25,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 35,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne gminy UM w Radomiu /Jednostka/EST/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Wydział Edukacji Sportu i Turystyki /obsługa szkół/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf 5 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 10

11 UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 297/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na postawie decyzji: - Nr 279/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku, pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku /kwota 2 000,-/, - Nr 282/2012 i 283/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zmiany planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z póżn. zm) /kwota ,-/, - Nr 266/2012 i 278/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następuje w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie decyzji: - Nr 316/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, - Nr 318/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następują w związku niedoborem środków przeznaczonych na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 11

12 - zakup energii dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w kwocie ,-, - w ramach promocji miasta na zakup słodyczy z okazji imprez mikołajkowych nad którym patronat objął Przewodniczący Rady Miejskie w Radomiu /kwota 1 900,-/, 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku i urządzeń technicznych wewnętrznych, strojenie instrumentów i wypożyczenie nut w espole Szkół Muzycznych w Radomiu. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników domów pomocy społecznej, Słonecznego mu oraz placówek rodzinnych oraz na składki rentowe w związku z ich podwyższeniem w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - zakup artykułów spożywczych w związku z licznymi spotkaniami służbowymi oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego /kwota 1 380,-/, - delegacje służbowe pracowników Urzędu Miejskiego/kwota 3 000,-/, - ogłoszenia zawierające życzenia świąteczno-noworoczne dla mieszkańców Radomia składane przez Radnych na łamach prasy, radia, telewizji i portali internetowych /kwota 3 500,-/, - zakup energii elektrycznej i cieplnej w Urzędzie Miejskim w Radomiu /kwota ,-/. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację programu Comenius Uczenie się przez całe życie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i dotyczy wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii w ramach programu /różnice kursowe EURO/. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 937,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży własnej do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP oraz korektę odpisu na FŚS w mu dla bezdomnych /kwota 237,-/, - odprowadzenie ścieków oraz opłatę za wywóz nieczystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 700,-/. 11. Przesunięcie w wydatków paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 820,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 12

13 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 100,- w zadaniach zleconych gminie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jst wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu unijnego bry zawód lepsza przyszłość, zajęcia dla uczniów-uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota ,-/, - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmianą stawek w ramach projektu unijnego Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota 1 000,-/. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zmiany końcówek paragrafów z 9 na 7 w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 7 764,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest zmianą charakteru wydatków tj. udział w zawodach w miejsce delegacji służbowych wystąpią koszty wyżywienia i noclegów w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy espole Szkół Budowlanych oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla espołu Szkół Muzycznych w Radomiu na wywóz nieczystości, planowane przeglądy techniczne budynków i urzadzeń technicznych Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 070,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 1 050,-/, - opłaty za gaz w mu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza /kwota 2 020,-/. 17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 988,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie składek US przez pracodawcę, na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup dostępu do Internetu oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 19. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 5 468,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Radomiu na: - wypłatę nagród dla pracowników oraz na umowy zlecenia i wynagrodzenia dla lekarzy z tytułu większej liczby wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności niż 13

14 planowano /kwota 5 408,-/, - opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i abonament za dostęp do Internetu /kwota 60,-/. 20. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 854 w kwocie 4 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 14

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.2.65.2012 arządzenie Nr 3207/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,- BP.I.3021.2.45.2013 arządzenie Nr 4200/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ BP.I.3021.2.88.2015 arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 844/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 844/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.74.2015 arządzenie Nr 844/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.94.2015 arządzenie Nr 1017/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.3.31.2013 arządzenie Nr 3990/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.37.2014 arządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.58.2015 arządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 893/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 893/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.82.2015 arządzenie Nr 893/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2346/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 2346/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. BP.I.3021.2.41.2017 arządzenie Nr 2346/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.44.2014 arządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 22.08.2007 Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-31/07 arządzenie Nr 565/2007 Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.2.42.2013 arządzenie Nr 4180/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5324/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 5324/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 września 2014 r. BP.I.3021.2.51.2014 arządzenie Nr 5324/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1. Paragraf 2 BP.I.-3012-2-24/09

Paragraf 1. Paragraf 2 BP.I.-3012-2-24/09 BP.I.-3012-2-24/09 arządzenie Nr 2247 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 lipca 2009 rok w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r. BP.I.3021.2.12.2016 arządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 11.10.2007 Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-40/07 Zarządzenie Nr 646/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. BP.I-3012-2-39/08 arządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.56.2014 arządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Paragraf Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,-

Paragraf Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- BP.I.3021.2.20.2013 arządzenie Nr 3760/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. arządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 799 700,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 799 700,- BP.I.3012-2-29/09 arządzenie Nr 2345/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r. BP.I-3012-2-8/10 arządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1356/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1356/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. BP.I.3021.2.28.2016 arządzenie Nr 1356/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3042/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 3042/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. BP.I.3012-2-45/09 arządzenie Nr 3042/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5403/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5403/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.63.2014 arządzenie Nr 5403/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-48/07 Zarządzenie Nr 755/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r. BP.I.3021.2.70.2015 arządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.2.46.2013 arządzenie Nr 4219/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5036/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5036/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.27.2014 arządzenie Nr 5036/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 Nr 298 BP.I-3012-2-37/05 Zarządzenie nr 298/2005 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.55.2014 arządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010

Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010 Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku Dział Rozdział Paragra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 423/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 BP.I-3012-2-41/04. Zarządzenie Nr 423 / 2004. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 423/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 BP.I-3012-2-41/04. Zarządzenie Nr 423 / 2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 Nr 423/2004 BP.I-3012-2-41/04 Zarządzenie Nr 423 / 2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. BP.I.3012-2-26/09 arządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 Nr 366/2003 BP.I-3012-2-35/03 Zarządzenie Nr 366/2003 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie: wprowadzenia zmian w

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BP.I.3012-2-32/09. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 270 086,- Zadania własne powiatu

BP.I.3012-2-32/09. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 270 086,- Zadania własne powiatu BP.I.3012-2-32/09 arządzenie Nr 2762/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r. BPI.3012-2 -35/08 arządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo