Toksyczne działanie dymu tytoniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toksyczne działanie dymu tytoniowego"

Transkrypt

1 Dr n. med. Renata Zagdańska, prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc Katedry Pulmonologii i Alergologii UM w Łodzi w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki ZdrowotnejCentrum Leczenia Chorób Pluc i Rehabilitacji w Łodzi Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska Dym tytoniowy jest mieszaniną substancji, których toksyczne działanie prowadzi do rozwoju wielu chorób, przede wszystkim układu oddechowego i krążenia. Za powstanie zespołu uzależnienia od palenia tytoniu odpowiada nikotyna - podstawowy alkaloid dymu tytoniowego. Porzucenie nałogu palenia jest procesem trudnym i długotrwałym. Toksyczne działanie dymu tytoniowego Dym tytoniowy jest mieszaniną składającą się z fazy gazowej, parowej i cząsteczkowej. Faza gazowa jest aerozolem zawierającym 5x10 9 cząstek zdolnych do przenikania do pęcherzyków płucnych oraz niezwykle reaktywnych wolnych rodników działających toksycznie przez połączenie z lipidami, kwasami nukleinowymi i białkami. Substancje te powstają w czasie niecałkowitego spalania tytoniu. Niezapalony papieros zawiera ponad 1000 różnych składników chemicznych, a palący się - ponad 4000 substancji chemicznych. Podstawowy alkaloid tytoniu - nikotyna w większej części występuje w fazie cząsteczkowej. Faza cząsteczkowa dymu tytoniowego zawiera także inne alkaloidy pirynowe, terpeny, estry kwasów tłuszczowych i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Faza gazowa dymu tytoniowego zawiera między innymi tlenek węgla, amoniak, cyjanowodór, formaldehyd, aldehyd octowy, pirydynę i lotne N-nitrozoaminy Układ oddechowy jest pierwszym układem narażonym na toksyczne działanie składników dymu tytoniowego, które już w godzinę po rozpoczęciu ekspozycji powodują złuszczanie komórek nabłonka tchawicy, zaburzają budowę i czynność komórek rzęskowych. Zmiany histopatologiczne obserwowane u palaczy polegają przede wszystkim na utracie rzęsek, zwiększeniu liczby komórek kubkowych, przeroście gruczołów śluzowych i metaplazji płaskonabłonkowej. Prowadzi to do zalegania śluzu w świetle oskrzeli, stałego drażnienia nabłonka, ustania ruchu rzęsek i upośledzenia transportu rzęskowego. Ponadto składniki dymu tytoniowego i nikotyna działają chemotaktycznie i aktywująco na neutrofile krwi obwodowej, które przechodząc z naczyń do tkanki śródmiąższowej płuc doprowadzają do jej niszczenia. Wykazano, że makrofagi palaczy wydzielają znacznie więcej elastazy niż makrofagi osób niepalących. Elastaza jest głównym enzymem niszczącym elementy sprężyste płuc. Cały ten proces prowadzi do powstania rozedmy płuc, przewlekłego stanu zapalnego oskrzeli, ich obturacji, a w konsekwencji do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POChP. Toksyczne działanie składników dymu tytoniowego prowadzi także do rozwoju wielu innych chorób, przede wszystkim choroby niedokrwiennej serca. Następstwami miażdżycy naczyń są także zmiany niedokrwienne kończyn i udar mózgu. Wykazano silny związek między paleniem tytoniu a rozwojem raka płuca, krtani, jamy ustnej, garda, przełyku, trzustki, miedniczek nerkowych, pęcherza moczowego i szyjki macicy. Staniej związane z paleniem są rak żołądka, nosa, wargi, wątroby, miąższu nerki oraz białaczki. Inne następstwa palenia tytoniu to osteoporoza, zaburzenia wzwodu, zaburzenia płodności, u dzieci matek palących papierosy częściej stwierdza się małą masę urodzeniową, zespól nagłego zgonu niemowląt, astmę, zapalenie ucha środkowego i zakażenia dróg oddechowych Zespół uzależnienia od Za uzależnienie od palenia tytoniu odpowiada nikotyna. Działa ona przez system receptorów nikotynowych. Aktywacja receptora przez nikotynę zwiększa wydzielanie dopaminy. Wzrost jej stężenia powoduje uczucie przyjemności, zmniejszenie apetytu, zmiany nastroju, zmniejszenie lęku i napięcia, pobudzenie oraz poprawę pamięci. Uzależnienie od tytoniu jest uznawane za neurobiologiczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia zespół uzależnienia od składa się z objawów behawioralnych, fizjologicznych i zmian procesów poznawczych, które pojawiają się w toku wielokrotnego użycia tytoniu -. Zespól ten charakteryzuje się silną potrzebą przyjmowania, trudnościami w kontrolowaniu tego zachowania, uporczywym używaniem tytoniu wbrew szkodliwym następstwom, przedkładaniem używania nad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancją, występowaniem zespołu abstynencji.

2 U palaczy poza uzależnieniem biologicznym występuje także silne uzależnienie psychiczne. Biologiczne uzależnienie od jest różne u poszczególnych osób. U niektórych osób palących regularnie nawet niewiele papierosów przez wiele lat może w ogóle nie dojść do uzależnienia biologicznego. Ich uzależnienie od tytoniu ma charakter uzależnienia behawioralnego. Ta grupa chorych ma najmniej problemów z porzuceniem palenia i może to zrobić samodzielnie, przy niewielkim wsparciu psychologicznym bez leczenia farmakologicznego. Druga grupa chorych to palacze, u których dochodzi do farmakologicznego uzależnienia od. Są to osoby, które szybko po rozpoczęciu palenia stają się regularnymi palaczami i palą coraz więcej papierosów. Dla tych chorych samodzielne porzucenie palenie jest praktycznie niemożliwe i wymagają oni nie tylko wsparcia psychologicznego, lecz przede wszystkim leczenia farmakologicznego. Dostarczanie do organizmu zwiększa wydzielanie dopaminy i wywołuje odczuwanie przyjemności, nagły spadek stężenia przy próbach odstawienia tytoniu powoduje zaś nasiloną syntezę i uwalnianie noradrenaliny, co prowadzi do wzmożonej aktywności neuronów i powstania objawów zespołu odstawienia tytoniu. Zespól abstynencji charakteryzuje się występowaniem objawów subiektywnych i obiektywnych. Pierwsze z nich to głód papierosa, niepokój, nadmierna nerwowość i wzmożenie napięcia, wzrost ciśnienia, bezsenność, nadmierna nerwowość często nawet agresja bądź senność, trudności w koncentracji i depresja. Objawy obiektywne to zmiany w zapisie EKG, zwolnienie czynności serca, spadek ciśnienia krwi, przyrost masy ciała, zaburzenia wybiórczej uwagi i pamięci. Zarzucenie palenia tytoniu jest procesem trudnym i długotrwałym, a polega on głównie na stopniowej zmianie przyzwyczajeń i nauce nowych zachowań. Niewielkiej grupie palaczy udaje się całkowicie zerwać z nałogiem już po pierwszej próbie jego rzucenia. Dlatego lekarz opiekujący się powinien podać praktyczne wskazówki na temat zaprzestania palenia, a personel medyczny, środowisko i rodzina pacjenta powinny udzielić mu wsparcia Program porzucenia nałogu palenia W raporcie grupy ekspertów zawierającym wytyczne postępowania u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc uznano, że skuteczne zwalczanie nałogu palenia wymaga wielokierunkowego podejścia, które obejmuje politykę publiczną, programy rozpowszechniania informacji oraz edukację zdrowotną w środkach masowego przekazu i szkołach. Jednak najważniejszą rolę w zachęcaniu do zaprzestania palenia i pomocy w walce z nałogiem powinni odgrywać pracownicy służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy. Przed ustaleniem indywidualnego programu postępowania należy określić u każdego chorego stopień motywacji do zaprzestania palenia i stopień uzależnienia od. Wielkość uzależnienia biologicznego najbardziej obiektywnie można ustalić oznaczając stężenie metabolitu - kotyniny w surowicy krwi, moczu bądź w ślinie. Wartości. Ponieważ badania te nie są powszechnie dostępne, najczęściej stopień uzależnienia ustalamy na podstawie kwestionariusza opracowanego przez Fagerstróma (tabela 1), który składa się z sześciu pytań. Obliczając liczbę punktów ze wskazanych przez chorego odpowiedzi, oznaczamy stopień uzależnienia jako maty, gdy liczba punktów nie przekracza sześciu oraz duży przy liczbie punktów powyżej 7.

3 Tabela 1. Test uzależnienia od według Fagerstróma Pytanie Odpowiedź Punktacja W jakim czasie po przebudzeniu zapala Pan/Pani papierosa? Do 5 minut minut minut 1 Po 60 minutach 0 Czy ma Pan/Pani trudność z powstrzymaniem się od palenia Tak 1 w miejscach, w których jest to zabronione? Nie 0 Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnować? Z pierwszego rano 1 Z każdego innego 0 Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia? 10 lub mniej i więcej 3 Czy pali Pan/Pani papierosa częściej w pierwszych godzinach Tak 1 po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia? Nie 0 Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, gdy jest Pan/Pani Tak 1 tak chory/a, że musi leżeć w łóżku? Nie 0 Suma punktów : Motywację do rzucenia palenia pomaga ocenić kwestionariusz Schneidera (tabela 2), udzielenie odpowiedzi twierdzącej na więcej niż połowę z 11 pytań świadczy o wysokiej motywacji do zaprzestania palenia. Tabela 2. Ocenia stopnia motywacji do zaprzestania palenia wg Schneidera 1. Czy chcesz rzucić palenie? tak/nie 2. Czy decydujesz się na to ze względu na siebie czy inne osoby (tak, dla siebie; nie, dla innych)? tak/nie 3. Czy podejmowałeś wcześniej próby rzucenia palenia? tak/nie 4. Czy orientujesz się w jakich sytuacjach palisz najczęściej i dlaczego tak robisz? tak/nie 5. Czy możesz liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół, partnera, gdybyś chciał rzucić palenie? tak/nie 6. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi? tak/nie 7. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie pali się? tak/nie 8. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia jaki prowadzisz? tak/nie 9. Czy wiesz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w razie trudności z utrzymaniem abstynencji? tak/nie 10. Czy wiesz na jakie trudności będziesz narażony w czasie abstynencji (pokusy, zachcianki, tak/nie słabości)? 11. Czy wiesz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? tak/nie Wynik testu liczba odpowiedzi tak... nie... Opracowane przez grupę ekspertów zasady postępowania mające ułatwić choremu porzucenia palenia obejmują pięć podstawowych kroków : każdego pacjenta zgłaszającego się do lekarza opieki podstawowej należy zapytać o palenie tytoniu, należy dokładnie określić liczbę wypalanych papierosów, od ilu lat trwa nałóg i czy chory próbował z nim zerwać należy zdecydowanie zalecić porzucenie palenia, przedstawiając choremu następstwa palenia tytoniu dla niego samego, a także wpływu nałogu na osoby z nim mieszkające, a

4 szczególnie małe dzieci; nie bez znaczenia będzie także przedstawienie choremu wymiernych korzyści materialnych wynikających z ograniczenia wydatków na zakup papierosów należy określić, czy i w jakim stopniu chory jest zdecydowany porzucić nałóg, jeżeli chory nie chce porzucić palenia należy bardzo dokładnie przedstawić wszystkie niekorzystne skutki palenia tytoniu zarówno te szybko pojawiające się, czyli ostre, do których należą skrócenie oddechu, zaostrzenia astmy czy POChP, impotencja, zagrożenie dla ciąży, wzrost stężenia tlenku węgla we krwi, jak i rozwijające się powoli, takie jak: niedotlenienie mięśnia serca i związane z tym ryzyko zawału, nowotwory płuc i innych narządów (gardła, krtani, przełyku, trzustki, krwi), POChP gdy chory zdecyduje się porzucić palenie należy wspólnie z nim określić datę rzucenia nałogu, chory powinien poinformować rodzinę i swoje środowisko o podejmowanej przez niego próbie. Należy poradzić choremu, aby szczególnie unikat palenia w miejscach, w których spędza najwięcej czasu. Chory powinien zdawać sobie sprawę, że abstynencja musi być całkowita, to znaczy, że nie może sobie pozwolić nawet na pojedyncze zapalenie papierosa, powinien unikać picia alkoholu, który często powoduje powrót do nałogu palenia. Obecność w bezpośrednim otoczeniu innych palaczy znacznie utrudnia zerwanie z nałogiem. Lekarz powinien zaproponować choremu farmakologiczne leczenie wspomagające, na które składa się zastępcza terapia nikotynowa, bupropion = Zyban lub wareniklina = Champix w zależności od indywidualnych wskazań należy ustalić termin wizyty kontrolnej. Bardzo ważne jest, aby na zleceniu zaprzestania palenia i poleceniu stosowania określonego środka ułatwiającego porzucenie palenia nie zakończyć leczenia chorego, któremu powinno wyznaczyć się termin następnej wizyty u lekarza. Gdy przestanie palić, należy gratulować mu sukcesu i podtrzymywać w słuszności podjętej decyzji i wyznać kolejne wizyty kontrolne. Niefarmakologiczne metody leczenia uzależnienia od Podstawową metodą pomocy choremu w walce z nałogiem palenia jest poradnictwo antynikotynowe. Stwierdzono, że krótka, nawet trzyminutowa porada, udzielona przez lekarza rodzinnego, wsparta wręczeniem broszury antynikotynowej skłania do zaprzestania paleni a około 510% badanych. Jednak dla większości palaczy taka palaczy taka porada może nie być wystarczająca, osoby oczekującej szerszej i bardziej szczegółowej pomocy powinny być kierowane do specjalistycznych poradni pomocy osobom palącym. Poradnie zapewniają diagnostykę i leczenie nałogu palenia. Poradnictwo powinno obejmować: praktyczne wskazówki dla palacza: jak rozpoznawać sygnały zagrożenia związane z ryzykiem zapalenia papierosa (na przykład przybywanie wśród innych palaczy, stres, picie alkoholu, zty nastój), jak radzić sobie w tych sytuacjach (nauka przewidywania i kontrolowania sytuacji stresowych) zapewniać wsparcie ze strony personelu medycznego biorącego udział w procesie leczenia przez wzmocnienie motywacji do porzucenia natogu, naukę nowych zachowań, dostępność porad przez telefon pomoc w uzyskaniu wsparcia ze strony osób z otoczenia pacjenta Leczenie niefarmakologiczne polega na indywidualnych i grupowych terapiach behawioralnych prowadzonych przez psychologów oraz wyszkolonych w zakresie działań antynikotynowych pracowników ochrony zdrowia. W trakcie terapii grupowych palacze uczą się jak radzić sobie z nałogiem, objawami abstynencji, jak zachowywać się w różnych sytuacja życiowych bez konieczności zapalenia papierosa, jak utrzymać abstynencję. Podstawowe metody behawioralne to metoda awersyjna i metoda pozytywnego wzmocnienia. Metoda awersyjna polega na obrzydzaniu palenia na przykład przez wywoływanie nudności i wymiotów spowodowanych szybkim wypaleniem dużej liczby papierosów w bardzo krótkim czasie, długie przebywanie w zadymionych pomieszczeniach, stosowanie preparatów azotanu srebra wywołujących nieprzyjemny smak podczas palenia. Metody pozytywnego wzmocnienia polegają na stosowaniu nagród za niepalenie papierosów. Ponadto poleca się pacjentom prowadzenie dzienniczków, w których powinni notować czas, miejsce, sytuacje czy nastrój powodujące chęć zapalenia papierosa. To postępowanie powinno pomóc w samokontroli własnego nałogu i nauce nowych zachowań pozwalających utrzymać abstynencję.

5 Farmakologiczne leczenia nałogu palenia papierosów Zastępcza terapia nikotynowa Sprowadza się ona do stosowania terapii nikotynowej w postaci gumy do żucia i plastrów. W Polsce inhalatory i aerozole donosowe zawierające nikotynę są niedostępne. Preparaty z nikotyną to guma do żucia zawierająca 2 mg i 4 mg. Nikotyna zawarta w gumie w czasie żucia wchłania się do organizmu przez błonę śluzową jamy ustnej. Z gumy zawierającej 4 mg wchłania się ilość odpowiadająca 2/3 wypalonego papierosa. Działanie odczuwane jest po 5-6 minutach, a czas całkowitego wchłaniania wynosi 30 minut. Gumę należy żuć bardzo dokładnie i powoli. Chorym palącym mniej niż 20 papierosów dziennie poleca się stosowanie 2 mg preparatu. Zaś tym, którzy wykazują bardzo duże uzależnienie od tytoniu, czyli muszą zapalić papierosa bezpośrednio po przebudzeniu, palą więcej niż 20 papierosów dziennie i mają bardzo nasilone objawy odstawienia, zaleca się używanie 4 mg preparatu. Proponowana dawka to 6 do 8 gum dziennie w początkowym okresie rzucania palenia i utrzymywanie stałej dawki do 3 miesięcy, a następnie stopniowe jej zmniejszanie. Chorzy stosujący 2 mg gumy nie powinni używać ich więcej niż 30 dziennie, zaś w przypadku 4 mg - maksymalnie 20 gum. Inne preparaty zawierające nikotynę to plastry, forma TTS (przezskórny system terapeutyczny). Dostępne są dwa rodzaje plastrów o 16- i godzinnym działaniu. Nikotyna zawarta w plastrach jest wchłaniana przez skórę w sposób ciągły. Plastry o 16-godzinnym działaniu dostępne są w dawkach 5, 10 i 15 mg wchłanianej przez 16 godzin, zaś plastry o 24-godzinnym działaniu zawierają nikotynę uwalnianą w ilości około 0,7 mg/cm 2 w czasie 24 godzin z plastrów o różnych powierzchniach: 10, 20 i 30 mg/cm 2. Leczenie rozpoczyna się od stosowania największych dawek i stopniowo zmniejsza się dawkę. Ponieważ plastry dostarczają stałej dawki, to u chorego mogą wystąpić stany silnego głodu" i wtedy należy polecić wzmocnienie efektu działanie przez stosowanie gum. Skuteczność zastępczej terapii nikotynowej w procesie zaprzestania palenia została wykazana w wielu badaniach klinicznych. Stwierdzono, że po ośmiu tygodniach leczenia więcej chorych porzuciło nałóg palenia w grupie stosującej zastępczą terapię nikotynową, bo aż 46,7%, niż w grupie stosującej placebo, w której przestało palić jedynie 20% badanych. Podobnie po rocznej obserwacji odsetek osób nadal niepalących wynosił w grupie leczonych plastrami jeszcze 27,5%, zaś w grupie placebo - 14,2%. W badaniu tym wykazano także, że u badanych, którzy zaprzestali palenia przed drugim tygodniem leczenia, aż 74,4% (76,9% w grupie leczonych; 69,2% w grupie placebo) nie paliło do końca leczenia i 46,2% (51,9 % w grupie leczonych; 34,6% w grupie placebo) pozostawało nadal abstynentami po rocznej obserwacji. Natomiast z badanych, którzy palili w drugim tygodniu leczenia palenie porzuciło do końca leczenia 46,2% otrzymujących terapię nikotynozastępczą i jedynie 6,4% w grupie placebo, a po roku nadal nie paliło tylko 8,6% wszystkich badanych. Autorzy sugerują, że chorym, którzy nie porzucili palenia w pierwszych dwóch tygodniach leczenia należy zaproponować inny rodzaj terapii, bądź położyć większy nacisk na ich edukację w celu zwiększenia motywacji do zaprzestania palenia, lub wreszcie należy rozważyć zwiększenie dawki stosowanej w terapii zastępczej. Podobne obserwacje co do istotnego znaczenia porzucenia palenia przed drugim tygodniem leczenia nikotyną w terapii zastępczej poczynili także inni badacze. Stosowali plastry zawierające nikotynę lub placebo w połączeniu z terapią wspomagającą. Stwierdzono, że znacząco więcej chorych porzuciło palenie w grupach leczonych nikotyną niż w grupie placebo. Autorzy podkreślają, że porzucenie palenia przed drugim tygodniem leczenia ma bardzo istotne znaczenie dla określenia szans na całkowite zerwanie z nałogiem. Znacznie mniejszą wartość prognostyczną należy przywiązywać do liczby papierosów wypalanych w ciągu dnia lub stężenia we krwi przed rozpoczęciem leczenia, a także ilości tlenku węgla w powietrzu wydechowym. Na podstawie swoich obserwacji stwierdzili, że około 77% badanych z pierwszego programu i 73% z drugiego, którzy przestali palić przed końcem drugiego tygodnia leczenia, nie paliło nadal do końca leczenia, a około 46% i 41 % po sześciu miesiącach od zakończenia leczenia. Bupropion = Zyban Bupropion jest selektywnym inhibitorem neuronalnego wychwytu katecholamin, stosowanym do niedawna jedynie jako lek przeciwdepresyjny. Zauważono, że podczas leczenia powodował on rzucenie palenia u wielu chorych. Mechanizm jego działania prowadzący do

6 zaprzestania palenia nie jest dokładnie znany. Zaleca się rozpoczęcie stosowania leku jeszcze w okresie palenia. Odstawienie tytoniu powinno być zaplanowane na pierwsze dwa tygodnie leczenia. Początkowo przyjmuje się jedną, a następnie dwie tabletki po 150 mg dziennie przez 7 tygodni lub dłużej. W czasie stosowania leku palenie nie jest zabronione. U osób wymagających stałego leczenia możliwe jest dalsze stosowanie bupropionu do 6 lub nawet do 12 miesięcy. Przeciwwskazaniem do stosowania bupropionu jest bulimia lub jadłowstręt psychiczny, niewydolność nerek i wątroby, należy także zachować ostrożność, stosując lek u osób, u których stwierdza się ryzyko występowania drgawek. Najczęstsze objawy niepożądane to bezsenność i suchość w ustach. Ponadto mogą występować objawy ogólne, takie jak gorączka, osłabienie, szum w uszach, nudności, wymioty, wysypka, świąd skóry, pocenie się, a także objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: napady padaczkowe, drżenia, zaburzenia koncentracji, splątanie, niepokój. Bardzo ważna jest odpowiednia edukacja chorych i stworzenie silnej chęci porzucenia nałogu palenia papierosów. Chory powinien znać wszystkie następstwa palenia tytoniu, a po porzuceniu nałogu powinien być często utwierdzany w słuszności podjętej decyzji. Wareniklina = Champix Wareniklina jest częściowym agonistą nikotynowych receptorów cholinergicznych, który wykazuje większe niż nikotyna powinowactwo do tych receptorów. Powoduje to, że lek konkurując z nikotyną o wiązanie z receptorami może blokować zdolność do pełnej aktywacji receptora. Związanie leku z receptorem wywołuje efekt wystarczający do osłabienia objawów głodu nikotynowego i objawów abstynencji. Lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych zawierających 0,5 i 1 mg winianu warenikliny. Pacjent powinien wyznaczyć sobie termin zaprzestania palenia tytoniu i 1-2 tygodnie przed tą datą rozpocząć przyjmowanie leku. Przez pierwsze trzy dni jeden raz dziennie 1 tabletkę po 0,5 mg, następnie przez 4 dni dwa razy dziennie 1 tabletkę po 0,5 mg, a po tygodniu leczenia chory powinien przyjmować lek dwa razy dziennie w dawce 1 miligrama. Leczenie powinno trwać 12 tygodni, po tym okresie u chorych, którym udało się porzucić palenie można rozważyć kontynuację leczenia przez kolejne 12 tygodni. Najczęstsze objawy niepożądane leczenia to wzmożone łaknienie i pragnienie, bezsenność bądź nadmierna senność, niezwykle marzenia senne, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, nudności, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, biegunka. Skuteczność terapii potwierdzają przeprowadzone badania kliniczne. Główne objawy niepożądane to przemijające nudności (liczba badanych, którzy zaprzestali leczenia z tego powodu to 1,6% w grupie leczonych dawką 0,3 mg, 0,8% leczonych 1 x 1 mg oraz 4% przyjmujących lek 2 x 1 mg. Inne objawy to bezsenność, bóle głowy, zaburzenia smaku i drażliwość. W badaniach oceniano skuteczność warenikliny w porównaniu do bupropionu i placebo przez ocenę czasu trwania abstynencji po zakończeniu leczenia. Obserwację prowadzono przez 52 tygodnie, 12 tygodni leczenia farmakologicznego oraz 40 tygodni po jego zakończeniu. W obydwu badaniach w czasie pierwszych 12 tygodni od zakończenia leczenia odsetek osób nadal niepalących byt znacząco większy w grupie leczonych warenikliną w porównaniu do grupy bupropionu i placebo. Ponadto chorzy otrzymujący bupropion czy wareniklinę odczuwali znacząco mniejszy głód nikotynowy i mieli łagodniejsze objawy zespołu abstynencyjnego w porównaniu do chorych z grupy placebo. Tabela 3. Leki wspomagające rzucenie palenia Preparat Skład Dawkowanie Nicorette firmy Pharmacia Guma do żucia zawierająca 2 i 4 mg Tabletki podjęzykowe zawierające 2 mg W zależności od stopnia uzależnienia: 4 mg lub 2 mg. Początkowo 8-12 dziennie i stopniowo zmniejszać dawkę. Maksymalnie 20 gum - 4 mg i 30 gum - 2 Początkowo 1 tabl. co 1-2 godziny, zwykle 8-12 tabletek na dobę Plastry o 16-godzinnym działaniu zawierające 5, 10 i 15 mg Początkowo 15 mg przez ok. 8 tygodni i stopniowo co 2-3 tygodnie zmniejszać dawkę

7 NiQuitin firmy GlaxoSmithKline Consuemr Healthcare Nicotinell TTS firmy Ciba-Geigy Zyban firmy GIaxoSmithKline Pastylki do ssania po 2 i 4 mg Guma do żucia zawierająca 2 i 4 mg Plastry zawierające 7, 14, 21 mg uwalnianej w czasie 24 godzin Początkowo 1 pastylka co 1-2 godziny, następnie zmniejszać dawkę Początkowo 8-12 dziennie i stopniowo zmniejszać dawkę Maksymalnie 15 gum W zależności od stopnia uzależnienia, duże uzależnienie -początkowo plastry zawierające 21 mg i zmniejszać dawkę co 2 tygodnie, mate uzależnienie początkowo plastry zawierające 14 mg i zmniejszać dawkę co 2 tygodnie Piastry o powierzchni 10, 20, 30 cm 2 W zależności od stopnia uzależnienia, duże zawierające nikotynę uwalnianą w ilości uzależnienie - około 0,7 mg z cm 2 w czasie 24 godzin początkowo plastry o pow. 30 cm 2 i co 4 tygodnie zmniejszać dawkę. Przy mniejszym uzależnieniu stosować mniejsze plastry, co 4 tygodnie zmniejszając dawkę Tabletki zawierające 150 mg cholowodorkubupropionu 2 x dziennie po 1 tabl. przez co najmniej 7 tygodni (przez pierwsze 3 dni 1 x 1 tabl.) Champix firmy Pfizer Tabletki zawierające 0,5 mg i 1 mg winianu warenikliny dzień 1 x 0,5 mg I dzień 2 x 0,5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Medikinet CR 10 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde Medikinet CR 20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde Medikinet

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Concerta, 18 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Concerta, 36 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Concerta, 54 mg, tabletki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

Palenie tytoniu w Polsce i na świecie jako poważny problem społeczny

Palenie tytoniu w Polsce i na świecie jako poważny problem społeczny Palenie tytoniu w Polsce i na świecie jako poważny problem społeczny 1.1 mld mieszkańców kuli ziemskiej pali papierosy, 800 mln w krajach rozwijających się Każdego dnia na świecie 80000 do 100000 nieletnich

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symquel XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 300 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 Data ostatniej aktualizacji tekstu: 04/2015 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STRATTERA 10 mg kapsułki, twarde STRATTERA 18 mg kapsułki, twarde STRATTERA

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE

KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE KIESZONKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LECZENIA I ZAPOBIEGANIA ASTMIE (u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 5 lat) Kieszonkowe wytyczne dla lekarzy i pielęgniarek zaktualizowane w 2014 r. NA PODSTAWIE GLOBAL STRATEGY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012 ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu Warszawa 2012 Warszawa 2011 Spis treści Wstęp... 3 II etap edukacyjny... 6 1. Przyczyny podejmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o leku dla pacjenta

Informacja o leku dla pacjenta Informacja o leku dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oriven, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Tabletki powlekane 20 mg: Owalne, dwuwypukłe, jasnoróżowe tabletki powlekane o wymiarach 7,5 na 14,5 mm, oznaczone,,o po jednej stronie.

Tabletki powlekane 20 mg: Owalne, dwuwypukłe, jasnoróżowe tabletki powlekane o wymiarach 7,5 na 14,5 mm, oznaczone,,o po jednej stronie. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Olanzin, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olanzapiny (Olanzapinum). Substancje pomocnicze: Tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym Barbara Wizner Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym www.servier.pl Opracowanie: Dr n. med. Barbara Wizner Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo