STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM"

Transkrypt

1 PROGRAM Konferencja Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego r. Białystok Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Rejestracja uczestników Rozpoczęcie konferencji MODUŁ I- WYSTĄPIENIA Rola placówek wsparcia dziennego w systemie pomocy społecznej- Anna Gierałtowska, Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawa Problemy i potrzeby rodzin marginalizowanych- Joanna Włodek, Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci, Warszawa Praca z rodzinami marginalizowanymi- Elżbieta Dallemura, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, Białystok Tworzenie rocznego programu pracy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka- Małgorzata Latusek, Dominika Wójcik, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, Katowice Istota pracy zespołowej w strukturze placówki wsparcia dziennego- Iwona Zduńczyk, były koordynator świetlic, Białystok Przerwa kawowa MODUŁ II- WARSZTATY Warsztaty Przerwa kawowa Podsumowanie, refleksje uczestników, zakończenie konferencji

2 MODUŁ II- WARSZTATY Wszystkie warsztaty odbywać się będą w tym samym czasie, w godz L.P TYTUŁ WARSZTATU TREŚĆ OSOBY PROWADZĄCE I Praca z dzieckiem odrzuconymkonstruowanie diagnozy i planu pomocy Dziecko, które było odrzucane przez rodziców czy opiekunów, przeżywa konflikt pomiędzy potrzebą miłości i bliskości, a lękiem przed odrzuceniem i zależnością. Szuka łapczywie miłości i bliskości dającej mu też poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie, w związku z dotychczasowymi doświadczeniami i wyniesionymi z nich kompleksami, bardzo boi się odrzucenia i zależności. Proponowany warsztat umożliwi: - poznanie i zrozumienie specyfiki dzieci odrzuconych, ich problemów i potrzeb; - przyjrzenie się przyczynom tych problemów oraz nieprawidłowościom wychowania przyczyniającym się do ukształtowania osobowości dziecka odrzuconego; - naukę diagnozy oraz konstruowania indywidualnych planów korekcyjnych, służącym zrozumieniu i pomocy dzieciom odrzuconym. Paweł Niewodowski- pedagog, psycholog seksuolog. Od 2000 roku zatrudniony w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną. Jest współzałożycielem poradni psychologiczno pedagogicznej, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną, seksuologiczną, diagnostyką i terapią zaburzeń seksualnych, edukacją seksualną, terapią małżeństw, terapią rodzin, interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią uzależnień. Członek Towarzystwa Resocjalizacyjnego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; Grzegorz Piekutowski- pedagog, psycholog. Od 2002 roku zatrudniony w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną. Jest współzałożycielem poradni psychologiczno pedagogicznej, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną, terapią małżeństw, terapią rodzin, interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią uzależnień;

3 II Praca z dzieckiem narcystycznym Osobowość narcystyczna staje się najbardziej powszechną osobowością naszych czasów. Narcyz jest przebojowy, czuje się wyjątkowy, lepszy od innych, uważa, że jemu należy się więcej niż innym, od otaczających go ludzi oczekuje podziwu- zakochanych oczu. NARCYZ- co się kryje za jego powierzchownością? Jakie ma potrzeby? Jak wychowanie przyczynia się do ukształtowania osobowości narcystycznej? Jak stworzyć indywidualny plan korekcyjny służący zrozumieniu i pomocy narcystycznemu dziecku? Podczas warsztatu poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania; III Praca z rodziną marginalizowaną metodą indywidualnej asysty rodzinnej Celem warsztatu jest przybliżenie metody indywidualnej asysty rodzinnej: etapów pracy z rodziną, metodyki pracy, przyjrzenie się realnym problemom i potrzebom rodzin oraz przyczynom tych problemów. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poznania, na czym polega istota budowania dobrego kontaktu z klientem oraz doświadczyć jak ważny jest stosunek pomagającego do osoby, której pomaga. Poruszymy również zagadnienia etyki zawodowej osób pracujących z rodzinami. Anna Koszałkowska- pedagog, profilaktyk uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin wieloproblemowych oraz osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych; Monika Grabowska- Pawilcz- pedagog, od 5 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z rodzin wieloproblemowych jako wychowawca i kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej Szansa ; Elżbieta Dallemura- pedagog, koordynator merytoryczny programu psychorofilaktycznego realizowanego w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną (praca w świetlicach terapeutycznych, ognisku wychowawczym, klubie młodzieżowym, w Zakładzie Poprawczym), współautorka podręcznika na temat standardów pracy w placówkach wsparcia dziennego; asystent rodzinny, terapeuta środowiskowy; Magdalena Dubaniewicz- Kiełczyńska- pedagog, kierownik świetlicy terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, specjalista do spraw rodziny, absolwentka Studium Reintegracji Społecznej

4 IV V VI Niekonwencjonalne metody pozyskiwania funduszy na działalność placówki wsparcia dziennego- Jak Cię widzą tak Ci dają Jak stworzyć program pracy świetlicy? - tworzenie rocznego programu pracy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka Współpraca pomiędzy służbami i placówkami wsparcia dziennego działającymi na rzecz rodzin marginalizowanych Warsztat poświęcony będzie podstawom budowy wizerunku świetlicy, jej miejsca w społeczności oraz pozyskiwania środków na funkcjonowanie na bazie wizerunku. Uczestnicy poznają metody planowania wizerunku, tworzenia kampanii i metody pozyskiwania środków inne niż fundusze europejskie. Warsztat będzie dotyczył idei oraz zasad tworzenia rocznego programu świetlicy, celów i obszarów planowania pracy z grupą i pracy indywidualnej. Czym jest indywidualne podejście i w czym się realizuje? Poszukiwanie specyficznych form działań i metod pracy. Celem warsztatu jest wzbudzenie refleksji na temat istoty współpracy pomiędzy pracownikami placówek wsparcia dziennego a przedstawicielami poszczególnych służb działających na rzecz pomocy rodzinom marginalizowanym. Podczas warsztatu będzie można przyjrzeć się zarówno korzyściom jak i zagrożeniom wynikającym z tej współpracy, poznać perspektywę innych służb, skonfrontować stereotypy jak również zastanowić się nad rozwiązaniami mającymi wpływ na lepszą jakość pomocy wspólnym podopiecznym. Dariusz Koster- Prezes Stowarzyszenia Szansa w Oświęcimiu i kierownik Świetlicy Terapeutycznej. Posiada Polski Certyfikat Fundraisingu. Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą udziela się w wielu działaniach społecznych i ruchach oddolnych. Małgorzata Latusek- lider ogniska wychowawczego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. Od 7 lat związana z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Współpracuje z rodzinami podopiecznych. Dominika Wójcik- lider świetlicy terapeutycznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Od 5 lat związana z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. Marta Węcek- psycholog, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej. Absolwentka Studium Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych organizowanych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Anna Borowska- pedagog, absolwentka Studium Reintegracji Społecznej organizowanego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

5 VII Warsztaty pracy środowiskowej z rodziną Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przyjrzeć się pracy z rodziną poprzez pryzmat własnych doświadczeń, oraz przeanalizować problemy i potrzeby rodzin marginalizowanych na przykładzie konkretnego przypadku. Zapoznają się z modelem pracy asystentów rodzinnych z Powiślańskiej Fundacji Społecznej z Warszawy. VIII Projekt w grupie socjoterapeutycznej Warsztat ma na celu przybliżenie metody pracy projektowej w socjoterapii. Przedstawione zostaną przykładowe projekty zrealizowane w świetlicy socjoterapeutycznej. Uczestnicy zostaną zaproszeni do konstruowania własnych projektów połączonych z kartami monitorowania zachowań dla grup, w których pracują. Anna Gierałtowska- psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta systemowy, prezes Powiślańskiej Fundacji Społecznej, członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na co dzień kieruje zespołem asystentów rodzinnych oraz zespołem placówki wsparcia dziennego oraz pracuje w Poradni Rodzinnej. Zajmuje się współpracą z samorządem lokalnym i służbami społecznymi oraz pozyskiwaniem środków na działania swojej organizacji. Alicja Drgas- psycholog, socjoterapeuta. Kierownik świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Autorka projektów w świetlicy. Anna Szymanowska- psycholog, pedagog (spec. promocja zdrowia i socjoterapia). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Aktualnie kształci się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracuje w Pogotowiu Społecznym jako psycholog, socjoterapeuta.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 1. Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY Rozdział XI DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY 11.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY *

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * Rozdział VIII DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * 8.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WIEKOWA - MĘŻCZYŹNI

STRUKTURA WIEKOWA - MĘŻCZYŹNI 1. WSTĘP 1.1. Łączna liczba mieszkańców. Zgodnie z danymi Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie dzielnicy na pobyt stały i czasowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY MODEL ASYSTENTA RODZINY WYPRACOWANY NA BAZIE WIELKOPOLSKICH DOŚWIADCZEŃ Poznań, październik 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. RAMY PRAWNE.. 3 2. STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE. 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ

RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ Załącznik Nr 2 RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ 1 l.p. Województwo Liczba przeszkolonych pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14 OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW Szkolenia Rad Pedagogicznych Diagnoza zespołu klasowego jako podstawa skutecznej pracy wychowawcy. Podstawowe rodzaje diagnozy wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU W 2005 roku kontynuowana była zmiana części systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Świadczeniami rodzinnymi przyznawanymi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO załącznik do uchwały nr LX.516.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla MIASTA ZIELONA GÓRA na lata 2014-2015 Zielona Góra 2014 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo