UWOLNIJ KREATYWNE MYŚLENIE, CZTLI JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UMYSŁU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWOLNIJ KREATYWNE MYŚLENIE, CZTLI JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UMYSŁU"

Transkrypt

1 Publikacja końcowa projektu UWOLNIJ KREATYWNE MYŚLENIE, CZTLI JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UMYSŁU Realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Redakcja: Beata Siudak Gabriela Siudak Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości Ul. Wilcza Złotoryja telefon KRS: REGON: NIP: Złotoryja

3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Techniki szybkiego czytania Techniki szybkiego czytania ćwiczenia Metody rozwiązywania problemów Metoda algorytmiczna Metoda heurystyczna Metoda symulacji komputerowych Metoda konatywna Trening biofeedback połączony z technikami metakognitywnymi Technika trzech faktów Metoda czterech strategicznych kroków stosowana w czytaniu Techniki wizualne wspomagające pamięć i przypominanie Logiczna sekwencja kroków

4 - 4 -

5 SŁOWO WSTĘPNE Szkoły nie można zreformować z zewnątrz, bo najważniejsza część jej działalności rozgrywa się w sferze psychologicznej, jest dzianiem się pomiędzy uczniami i nauczycielami, którego za pomocą urzędniczych rozporządzeń zmienić niepodobna Andrzej Samson Projekt Uwolnij kreatywne myślenie, czyli jak wykorzystać potencjał umysłu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowił niejako eksperyment, mający pokazać, że tradycyjne metody stosowane najczęściej w szkole, szczególnie w stosunku do uczniów mających jakiekolwiek trudności, są mało skuteczne i nie przynoszą oczekiwanych efektów. Eksperymentowi poddano 27-osobowy zespół uczniów klasy trzeciej gimnazjum, którzy uzyskiwali niezadowalające wyniki w klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Większość z nich była badana w poradni psychologiczno pedagogicznej. Według specjalistów najczęstszym źródłem ich trudności szkolnych są zaburzenia uwagi i koncentracji oraz nadpobudliwość psychoruchowa. Z obserwacji nauczycieli i rodziców z kolei wynika, że często jest to zwyczajny brak motywacji do nauki, a także brak znajomości metod skutecznego uczenia się. Bardzo duże znaczenie ma również wolne czytanie, zarówno na poziomie dosłownym, jak i przenośnym, a także słabe rozumienie czytanego tekstu

6 Specjaliści zalecali przede wszystkim pracę nad koncentracją uwagi, doskonalenie techniki czytania, kształcenie metod twórczego rozwiązywania problemów, a także indywidualizację pracy z uczniem. Jest to jednak bardzo trudne zadanie w klasach liczących średnio po 30 uczniów. Tak zrodził się pomysł na projekt, który miał pomóc tym uczniom w pokonaniu trudności i osiągnięciu lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym oraz zwiększeniu umiejętności uczenia się, co będzie miało pozytywne skutki w dalszej ich edukacji. Rysunek 1 Grupa w trakcie realizacji projektu Działania projektowe odbywały się jednocześnie w 3 obszarach: - 6 -

7 1. Treningu metodą neurobiofeedbacku połączonego ze strategiami metakognitywnymi - podczas treningów uczestnicy opanowywali metodę samoregulowania czynności fal mózgowych tak, aby wprowadzić mózg w stan najoptymalniejszy do efektywnego uczenia się. Dzięki temu mieli szansę zwiększyć elastyczność własnego umysłu, popracować nad koncentracją oraz przetrenować techniki osiągania fizjologicznego stanu eustresu, w którym człowiek wykazuje maksymalną czujność przy jednoczesnym rozluźnieniu. 2. Treningu metodą twórczego rozwiązywania problemów, który polegał na: - doświadczeniach wykonywanych indywidualnie lub w parach - symulacjach multimedialnych procesów i zjawisk oraz ćwiczeniach interaktywnych zapewniających natychmiastową informację zwrotną. Uczestnicy uczyli się skutecznych strategii prowadzących do radzenia sobie z różnorodnymi problemami z przedmiotów ścisłych. Połączenie efektów zajęć, na których uczestnicy trenowali rozwiązywanie problemów z treningiem metodą neurobiofeedbacku, umożliwiło bardzo skuteczne opanowanie posługiwania się pojęciami opisującymi zjawiska przyrodnicze, radzenie sobie z barierami poznawczymi oraz stosowanie wypracowanych strategii metakognitywnych w codziennym uczeniu się. 3. Doskonaleniu technik szybkiego czytania, które polegało przede wszystkim na eliminowaniu podstawowych błędów czytelniczych, które hamują proces czytania i utrudniają rozumienie tekstu: wewnętrznej fonetyzacji (subwokalizacji), czyli powtarzaniu spostrzeganych słów oraz regresu, czyli tendencji do automatycznego - 7 -

8 powtórnego przeglądania wcześniej przeczytanych linijek lub słów. W trakcie treningów zastosowano metody, które pomogły uczestnikom zniwelować błędy i zwiększyć sprawność czytelniczą oraz rozumienie czytanego tekstu. Rysunek 2 Projekt przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Gimnazjaliści chętnie przychodzili na zajęcia i sumiennie wykonywali wszystkie zadania. Po półrocznych zmaganiach widać wyraźnie, że planowane efekty zostały osiągnięte. Potwierdzają to zarówno diagnozy, jak i wyniki testów oraz zachowanie uczniów. Wzrosła świadomość, że nauka jest wartością, która w przyszłości otwiera drzwi na świat i daje możliwość realizacji nawet najśmielszych planów, a także pozwala na spełnianie marzeń

9 Utrwaliło się przekonanie, że nawet największe trudności można pokonać, jeśli się chce i wie, jak to zrobić. Uwolnij kreatywne myślenie, czyli jak wykorzystać potencjał umysłu to kolejny projekt edukacyjny Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości, w trakcie którego realizatorzy starali się udowodnić, że prawdziwe są słowa sławnego fizyka Alberta Einsteina, który mawiał Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Realizatorzy - 9 -

10 METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

11 Techniki szybkiego czytania Techniki szybkiego czytania są znane i stosowane od wieków. Wśród osób, którym udało się posiąść tę przydatną umiejętność, wymienić możemy Napoleona, Balzaca, Lenina czy John F. Kennedy ego. Korzyści z takiego treningu są nie do przeceniania, zwłaszcza w okresie nauki szkolnej, kiedy każdy z nas zmuszony jest do przyswajania ogromne ilości wiedzy z książek, publikacji i artykułów. Wykonując ćwiczenia opisane niżej możemy znacznie usprawnić swój proces przyswajania wiedzy, poszerzyć swoje umiejętności i zmodyfikować przekonania na temat czytania i efektywnego uczenia się. W trakcie treningu należy pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam przeprowadzić ćwiczenia w sposób najbardziej efektywny: miejscem treningu powinno być ciche i dobrze oświetlone pomieszczenie biurko o wysokości cm i o 20 cm niższe krzesło idealna temperatura pomieszczenia to C trening powinien być przeprowadzany co 3 dni i trwać nie dłużej niż 90 minut Stosowanie się do powyższych reguł, koncentracja i systematyczność pozwolą nam na osiągnięcie zamierzonego celu. Do efektów treningu,

12 poza znaczącym (nawet 3-krotnym) zwiększeniem tempa czytania, zaliczyć możemy: - łatwiejszą koncentrację na czytanym tekście - lepsze rozumienie tekstu - zwiększenie zakresu i trwałości pamięci - skrócenie czasu nauki 1 Rysunek 3 Uczniowie podczas zajęć z szybkiego czytania. Co przeszkadza nam w szybkim czytaniu? Według badaczy, winne są temu przede wszystkim 3 kwestie, które zostaną omówione poniżej, wraz ze sposobami, jak z nimi walczyć. 1. Fonetyzacja inaczej subwolkalizacja lub artykulacja. Polega ona na głośnym wymawianiu lub powtarzaniu w myślach czytanych przez nas słów. 1 Unijna Szkoła Europejska przewodnik metodyczny

13 tak: Schemat przekazu informacji w przypadku fonetyzacji wygląda czytany materiał kanał wzrokowy kanał słuchowy mózg Celem treningu szybkiego czytania jest wyeliminowanie kanału słuchowego, aby nasz przekaz informacji wyglądał w sposób następujący: czytany materiał kanał wzrokowy mózg 2 Rysunek 4 Aby pozbyć się tego nawyku, możemy stosować różne metody:

14 a) wystukiwanie rytmu w trakcie czytania tekstu, np. 2 szybkie stuknięcia, 3 wolne. Na początku udaje się skupienie na tylko jednej z tych czynności albo czytaniu, albo wystukiwaniu rytmu. Z czasem uda się pogodzić te dwie czynności, a po systematycznym treningu także zupełnie zrozumieć i zapamiętać czytany tekst; wystukiwanie rytmu nie będzie już nas rozpraszać. b) liczenie dużych liczb w trakcie czytania, no 6123, 6124, c) głośne śpiewanie d) liczenie wspak Rysunek 5 Trening szybkiego czytania. 2. Regresja - automatyczne wracanie do przeczytanych wcześniej linijek lub słów. Wsteczne ruchy oczu mogą wynikać z różnych przyczyn, m.in. trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu lub braku

15 znajomości znaczenia słów. Zjawisko to najczęściej występuje u osób wolno czytających. Wynika to z faktu, że regresja jest najczęściej skutkiem braku koncentracji i odbiegania myślami od czytanego tekstu, a tym samym jego nie rozumienia. Tymczasem osoby, które posiadły umiejętności szybkiego czytania są na tyle skoncentrowane, że ich uwaga jest skupiona jedynie na czytanym tekście. Sposobem na pozbycie się tego nawyku jest przede wszystkim praca nad koncentracją i skupieniem. Należy zrozumieć, że nawet, jeśli przeoczymy lub nie zrozumiemy danego wyrazu lub małego fragmentu tekstu, nie przeszkodzi nam to w rozumieniu całości, ponieważ najważniejszy jest kontekst i sens większych jednostek tekstu. Rysunek 6 Ćwiczenia w szybkim czytaniu. 3. Zawężone pole widzenia - zamiast widoku panoramicznego, nasze oko widzi jedynie pojedyncze słowa lub litery, co znacząco spowalnia proces czytania. Oczy poruszają się skokowo, a czytanie odbywa się tylko w czasie spoczynku oka. Podczas czytania jednego wiersza oko

16 zatrzymuje się średnio od 10 do 15 razy, natomiast u biegłego czytelnika tylko 2-3 razy. Aby osiągnąć taki poziom, należy pracować nad: - zmniejszeniem liczby zatrzymań oka w wierszu - skracaniem czasu zatrzymania ruchów gałek ocznych - zwiększeniem liczby spostrzeganych słów w czasie jednego zatrzymania się oka Jedną z technik, za pomocą których można rozszerzyć pole widzenia, jest technika grupowania. Polega ona na dzieleniu czytanego tekstu na pewne określone porcje informacji. Wyróżniamy 3 rodzaje grupowania: a) grupowanie odległościowe dzielimy wers na trzy, cztery lub pięć zatrzymań w zależności od pola naszego widzenia i staramy się zmniejszyć liczbę zatrzymań do dwóch b) grupowanie interpunkcyjne tekst dzielimy według znaków interpunkcyjnych. Jeżeli podzielony tekst jest większy niż pole widzenia to dzielimy go dodatkowo c) grupowanie akapitowe (wersowe) stosować można przy tekście wydrukowanym w wąskich kolumnach (np. gazet). Jedno zatrzymanie obejmuje kilka wierszy

17 Techniki szybkiego czytania ćwiczenia 1. Poruszaj wskaźnik na kształt litery S, obejmując po kilka linii na raz. Czytaj zarówno od prawej do lewej, jak i od lewej do prawej. Po wykonaniu ćwiczeń zauważysz, że jest to na prawdę łatwe i tak samo zrozumiałe jak czytanie od lewej do prawej. W ten sposób możesz zarówno czytać pojedyncze linie, jak i kilka na raz. 2. Technika szybkiego czytania, która wykorzystuje ruch do przodu z odwróconym, oraz widzenie peryferyjne. Ruch po skosie skraca długość przebiegu zwiększając szybkość czytania 3. Poniższe piramidki mogą albo zawierać wyrazy, litery, cyfry lub obrazki. Jeśli po środku przeciągnięta jest linia, należy przesuwać wzdłuż niej wzrok (najlepiej używaj tu wskaźnika). Jeśli między wyrazami jest kropka, przeskakuj od kropki do kropki obejmując

18 wzrokiem wyraz nad i pod kropką. Staraj się nie skakać oczami, lecz obejmować cały wyraz lub ciąg liter/zdań (w zależności od piramidki) polem peryferyjnym. Dobrze, jeśli przeczytasz na głos to co widzisz

19 4. Tablice Shultego. Patrz na środkową kropkę lub literę/cyfrę i polem peryferyjnym ułóż w kolejności wszystkie cyfry/litery w całej tablicy. Wszystkie ćwiczenia pochodzą ze strony

20 Metody rozwiązywania problemów Metody rozwiązywania problemów (z ang. Problem Based Learning) są uważane za jeden z najefektywniejszych sposobów nauczania. Na proces ten składają się następujące etapy: - rozpoznanie i sformułowanie problemu. - określenie przeszkód i ograniczeń - wymyślenie rozwiązań. - wybór i sprawdzenie rozwiązania Przy wyborze metody rozwiązania danego problemu powinniśmy kierować się przede wszystkim tym, aby osiągnąć pożądany efekt (czyli rozwiązać problem) w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym nakładzie środków. 2.1 Metoda algorytmiczna Już w starożytnym Egipcie i Grecji stworzono wiele metod, które pozwalały rozwiązywać pewne zadania w sposób algorytmiczny. Spośród nich najbardziej znaną jest metoda, opracowana przez matematyka greckiego Euklidesa. Polega ona na znajdowaniu największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych. Nazywamy ją obecnie algorytmem Euklidesa. Intuicyjnie algorytm kojarzy się z metodą rozwiązywania zadania, z przepisem postępowania, czy ze schematem działania. Jednak nie każda metoda czy schemat jest algorytmem. Przyjmuje się, że algorytm powinien mieć wyraźnie określony początek tzn. wskazaną operację, od której

21 zaczyna się realizacja tego algorytmu, precyzyjnie określoną kolejność wykonywania poszczególnych operacji oraz wyróżniony koniec, czyli operację kończącą realizację tego algorytmu. Wymaga się też, aby algorytm składał się ze skończonej liczby operacji sformułowanych w sposób jednoznaczny i możliwy do wykonania w skończonym czasie. Metoda algorytmiczna gwarantuje otrzymanie prawidłowego rozwiązania pod warunkiem wybrania odpowiedniego algorytmu i ścisłego przestrzegania jego kroków. Na lekcjach matematyki uczniowie poznają pisemne algorytmy numeryczne. Jeżeli opanowali tabliczkę mnożenia i dodawania liczb naturalnych, to mnożenie liczb wielocyfrowych mogą już wykonywać bezbłędnie według odpowiedniego algorytmu. Opanowanie podstawowych algorytmów arytmetyki i algebry jest konieczne. Możliwość automatycznego wykonywania operacji rachunkowych jest warunkiem bardziej twórczej pracy w matematyce. Oto przykłady prostych algorytmów: 1. Aby obliczyć pole prostokąta, pomnóż jego długość przez szerokość. 2. Obliczając sumę sposobem pisemnym, dodawaj kolejno liczby, zaczynając od rzędu jedności. Jedną z metod często stosowaną do konstrukcji algorytmów jest metoda "dziel i zwyciężaj". Dzielimy, by zwyciężyć problem, a osiągamy to nie tylko przez podział, ale również przez staranne zaprojektowanie powiązań między wydzielonymi częściami. Od siły i częstości tych powiązań zależy efektywność rozwiązywania problemu

22 2.2 Metoda heurystyczna Termin heurystyka pochodzi od greckiego słowa heurisko - znajduję. Archimedes zawołał "heureka" (znalazłem), gdy zrozumiał, od czego zależy siła wyporu działająca na ciała zanurzone w cieczy. Heurystyka to reguły, zasady, wskazówki, taktyki, które regulują przebieg procesu poszukiwania rozwiązania, lecz nie gwarantują osiągnięcia pożądanego wyniku. Jest to tzw. poszukująca metoda nauczania, która polega na stwarzaniu przez nauczyciela sytuacji, które pozwalają uczniom na samodzielne rozwiązywanie zadań przy pomocy operacji myślowych lub odwoływanie się do doświadczenia. Metodą heurystyczną można nazwać każdy sposób myślenia, w którym odrzuca się gotowe schematy i wzorce (zwłaszcza te, które są nam arbitralnie narzucone) i Rysunek 7 torm.html dopuszcza możliwość, że można być w błędzie. Metoda heurystyczna nazywana jest często metodą twórczego myślenia. W ramach heurystki

23 rozróżnia się kilkanaście metod, z których te najpopularniejsze zostaną opisane poniżej Brainstorming Metoda ta została wymyślona przez A. F. Osborna, kierownika agencji reklamowej. Polega ona na zespołowym wytwarzaniu jak największej ilości nowatorskich pomysłów i sposobów rozwiązywania problemów. Proces brainstorming składa się z 3 etapów: Rysunek 8 Aby burza mózgów mogła przebiegać w sposób poprawny, niezbędne jest przestrzeganie kilku zasad: 1. Nie krytykować 2. Wytworzyć dużą liczbę 3. Zgłaszać wszystkie pomysły, które się 4 html

24 4. Łączyć i doskonalić zebrane pomysły 5. Prezentować pomysły jasno i zwięźle 6. Rezygnować z autorstwa pomysłów pomysły są własnością grupy Metoda Polya Zbiór wskazówek przydatny do rozwiązywania zadań z matematyki czy fizyki opracował amerykański matematyk George Polya. W rozwiązywaniu zadania wyróżnił cztery etapy: 1. Zrozumienie zadania co jest niewiadome? Co jest dane? Jaki jest warunek? 2. Układanie planu czy znasz jakieś pokrewne zadanie? Czy znasz jakieś twierdzenie, które mogłoby tu być użyte? Pomysł, wykorzystanie zadania analogicznego, niekiedy przeformułowanie zadania lub rozwiązanie zadania prostszego. Rysunek 9 Doświadczenia przeprowadzane w trakcie treningów

25 3. Wykonanie planu czy możesz sprawdzić wynik? Czy możesz sprawdzić uzasadnienie rozwiązania? Etap ten obejmuje wykonanie i sprawdzenie kolejnych kroków, zapis rozwiązania. 4. Rzut oka wstecz sprawdzenie i uzasadnienie rozwiązania, przeanalizowanie czy wynik można otrzymać w inny sposób, czy otrzymany rezultat lub metodę można wykorzystać do innego zadania. Rysunek 10 Uczniowie wykonujący doświadczenia. Utarło się przekonanie, że rozwiązanie dużej ilości zadań uczy rozwiązywać zadania. Nie zawsze to jest prawdą. Aby skutecznie rozwiązywać trudne zadania, powinno się je analizować nie tylko od strony np. poprawności wyniku, ale również całej drogi dochodzenia do tego wyniku

26 2.3 Metoda symulacji komputerowych Lata 80 wspominane będą jako dekada, w której komputery powszechnie wkroczyły do nauk fizycznych. W dawnych czasach fizyka była gałęzią filozofii. Za czasów Galileusza nastąpiła rewolucja i fizyka jest nauką doświadczalną. Teraz mamy do czynienia z kolejną rewolucją tj. symulowaniem świata przez komputery. Jest to fundamentalna zmiana sposobu myślenia o nauce. Praca nad automatami komórkowymi i fraktalami pokazała, jak proste fizyczne modele prowadzą do niezwykle złożonych zachowań. Symulacja jest metodą prowadzenia eksperymentu, w którym buduje się model i bada się jego zachowanie. Przykłady modeli symulacyjnych: modele w skali (samolot w tunelu aerodynamicznym) modele fizyczne w innym środowisku Rysunek 11 Doświadczenia. materialnym układ równań matematycznych

27 Metoda symulacji jest dobrze dostosowana do problemów, które są trudne lub wręcz niemożliwe do analitycznego rozwiązania. Symulacja nie wymaga skomplikowanego aparatu matematycznego. Jeżeli znasz strukturę modelu, możesz łatwo opisać go np. w arkuszu kalkulacyjnym. Model symulacyjny pokazuje najważniejsze relacje w rozważanym problemie, ilustruje i pozwala lepiej poznać rzeczywisty proces. 2.4 Metoda konatywna Jest powszechnie znana jako metoda prób i błędów. Zastosowania metody konatywnej obejmują ogromna różnorodność przypadków. Główna zasada opiera się jednak na kolejnym dokonywaniu różnych prób pewnego działania i podejmowaniu po kolejnej próbie nieudanej innej próby wykonać próbę udaną. W procesie konatywnego rozwiązywania zadań wyodrębnić można następujące fazy: 1. Obserwowania - rozwiązujący analizuje zadanie, wyróżnia jego składniki i stara się bez wyraźnego powodzenia z ta intencją, by wreszcie Rysunek 12 ainstorm.html

28 powiązać je z elementami wcześniej nagromadzonej wiedzy oraz ze znanymi działania. 2. Poszukiwania rozwiązania - rozwiązujący dokonuje kolejnych prób rozwiązania, analizuje wyniki prób i uzyskane fakty modyfikując na ich podstawie sposób postępowania. 3. Uznawania rozwiązania - rozwiązujący postanawia zaniechać dalszych prób i akceptuje uzyskany wynik działania. Rysunek 13 Praca w grupach

29 Trening biofeedback połączony z technikami metakognitywnymi Badania przeprowadzone w latach 60. XX wieku przez N. Millera udowodniły poza wszelką wątpliwość, że człowiek może nauczyć się wpływać na procesy zachodzące w jego mózgu pozornie poza kontrolą świadomości. Tak też narodziły się początki terapii biofeedback, czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego. Późniejsze badania i eksperymenty pokazały między innymi jej skuteczność w terapii dzieci z ADHD, u osób po traumatycznych przeżyciach i z zaburzeniami lękowymi, a także u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Współcześnie ogromne zainteresowanie wzbudzały informacje, że to właśnie trening metodą EEG feedbacku jest jedną z przyczyn fenomenalnych wyników skoczka narciarskiego, Adama Małysza. Na czym właściwie polega ta metoda? Opiera się ona na kontroli i monitorowaniu czynności bioelektrycznej pracującego mózgu. Ludzie trenują ulepszanie swojego organizmu przez odbieranie sygnałów zwrotnych z własnego ciała. W terapii neurobiofeedback wykorzystuje się urządzenia pozwalające w szczególności zsynchronizować fale mózgowe na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czyli uświadamiania sobie pewnych działań naszego organizmu, które zazwyczaj przebiegają automatycznie, bez udziału naszej świadomości, np. generowanie fal mózgowych. Jest to forma terapii, która wykorzystuje szczególną umiejętność naszego mózgu polegającą na jego wewnętrznej zdolności do uczenia się i przeprogramowania

30 swoich funkcji. Jest to technika uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, przebiegających zazwyczaj w sposób nieświadomy. Mowa tu o wpływaniu na zakres generowanych przez mózg fal. Określony zakres fal ma wpływ na produkcję przez organizm neuroprzekaźników, takich jak: adrenalina, serotonina i inne. Stymulacja zakresu fal mózgowych, poprzez produkcję neuroprzekaźników, wpływa na stan naszego organizmu i jakość naszego życia. 5 Rysunek

31 Neurobiofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Rysunek 15 Uczeń w trakcie biofeedbacku. Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening EEG biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25-30%. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD. Dorośli korzystają natomiast z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów

32 relaksacyjnych. Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok spotkań), takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja aż 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu, a najlepiej 2-3 razy w tygodniu. 6 Rysunek 16 Trening biofeedback. W przypadku dorosłych, ten rodzaj treningu poleca się zwłaszcza w przypadku: - problemów z pamięcią i koncentracją, - problemów z planowaniem i skupieniem, - małej odporności na stres, - padaczki,

33 - zaburzeń samooceny, depresji, zaburzeń lękowych, - terapii tików i zespołu Touretta, - zaburzeń przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja), - terapii uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard), Treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy). 7 Jeśli chodzi o dzieci, to biofeedback sprawdza się przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia z: - zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, - szybkością uczenia się, - nadpobudliwością psychoruchowa (ADHD), - problemami szkolnymi, - dysleksją, dysortografią, - tremą, reakcjami stresowymi, agresją, chęcią poprawy wyników w Rysunek 17 Biofeedback. dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)

34 W treningu neurobiofeedback stosuje się jednocześnie nauczanie strategii metakognitywnych, czyli wiedzy stosowaną do planowania, śledzenia i oceny procesu uczenia się. W tym sensie strategie metakognitywne są to strategie dotyczące uczenia się, a nie strategie samego uczenia się. Uczenie tych strategii przy jednoczesnym monitorowaniu czynności fal mózgowych powoduje, że proces uczenia się następuje jedynie wtedy, kiedy osoba ucząca się jest skupiona i uważna. Poniżej omówionych zostań kilka strategii metakognitywnych, które mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniami. 8 Rysunek 18 Zajęcia w ramach realizacji projektu. 3.1 Technika trzech faktów 8 Thompson M., Thompson L., Neurobiofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej

35 Aby przypomnieć sobie wiadomości podczas testu lub egzaminu, informacje muszą zostać przetworzone w 4 rodzajach pamięci: natychmiastowej, krótkotrwałej, pośredniej i długotrwałej. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak szybko zapominamy informacje, które niedawno wydawało nam się, że przyswoiliśmy. Można w tym celu przeprowadzić prosty test. Najpierw podajemy dziecku do zapamiętania numer telefonu i prosimy o powtórzenie. Najczęściej to zadanie zostaje wykonane z powodzeniem. Potem podajemy my kolejny numer telefonu, ale zanim odpowie, prosimy o spojrzenie na obraz na ścianie i wymienienie trzech znajdujących się na nim kolorów. Praktycznie nikt nie jest wtedy powtórzyć ani pierwszego, ani drugiego numeru telefonu. Tego typu test pozwala nam zauważyć następujące kwestie: - większość z nas ma dobrą pamięć natychmiastową - informacje zapamiętane przez pamięć natychmiastową znikną błyskawicznie, jeśli czegoś z nimi nie zrobimy - każde krótkotrwałe rozproszenie uwagi będzie przeszkadzać nam w zapamiętywaniu. Technika 3 kluczowych faktów zakłada, aby uczeń w czasie lekcji zapisywał 3 główne fakty. Uczniowie wykonują to pytanie tym chętniej, kiedy zrozumieją, że nauczyciele prawie zawsze zdradzają wszystkie pytania, które zamierzają zadać na najbliższym sprawdzianie. Dzieje się tak dlatego, że mamy naturalną skłonność do podkreślania rzeczy, które wydają nam się ważne i interesujące. Kiedy o nich mówimy, zmienia się także ton naszego głosu, rozszerzają się źrenice. Zadanie polega więc na tym, aby być skupionym i obserwować

36 nauczyciela sposób, w jaki mówi, jego mimikę twarzy, ton głosu i starać się wychwytywać kluczowe fakty. Na matematyce może to być wzór na powierzchnie kuli a na historii kilka dat. W trakcie wykonywania tego zadania należy pamiętać o jeszcze jednej zasadzie: po powrocie do domu, kluczowe fakty wypisane przez ucznia powinny zostać przepisane do specjalnie stworzonego na potrzeby treningu zeszytu. W ten sposób powtarzamy informacje i Rysunek 19 Eksperymenty w trakcie treningów

37 tworzymy sobie bazę odpowiedzi Metoda czterech strategicznych kroków stosowana w czytaniu Metoda ta zakłada, że osoba ją stosująca jest w czasie czytania ciągle aktywna i zaangażowana emocjonalnie. Czytanie ma zamienić się w aktywne poszukiwanie odpowiedzi. 1. Zanim otworzymy książkę CEL, SKOJARZENIA, ORGANIZOWANIE I SYNTEZA. W tej części powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcemy się z tekstu dowiedzieć? Czytający powinien zacząć prowadzić ze sobą wewnętrzny dialog. Umysł powinien wygenerować pomysły, nagłówki i pytania, a uczeń zapisać je w formie tabelki na kartce. Tabela powinna mieć zorganizowaną strukturę, tak, aby pomóc czytelnie przedstawić i ułożyć informacje. Nagłówki powinny zawierać kluczowe hasła, a wiersze pytania: Dlaczego? Kto? Kiedy? Gdzie? Co? Jak? Z jakim skutkiem? 2. Zaraz po otwarciu książki SZUKANIE, PRZEGLĄDANIE, ORGANIZOWANIE I SYNTEZA. Nie rozpoczynamy od razu czytania. Najpierw przeglądamy nagłówki, spis treści książki lub podręcznika. Następnie otwieramy książkę na interesującym nas rozdziale i czytamy nagłówki, podtytuły, wstęp, zakończenie, 9 Thompson M., Thompson L., Neurobiofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej., str

38 oglądamy ilustracje i czytamy podpisy. W tej części próbujemy zaobserwować, na które z zadanych przez nas pytań autor udzielił odpowiedzi. 3. Czytanie i zapamiętywanie NOTOWANIE, TRIKI PAMIĘCIOWE, ORGANIZOWANIE. Przechodzimy do właściwego czytania tekstu. Staramy się jednak czytać z użyciem technik zapamiętywania ważnych faktów: tworzenie mapy pamięci w trakcie czytania, kojarzenie nazw ze znanymi osobami, miejscami, rzeczami lub zabawnymi obrazami. 4. Po przeczytaniu rozdziału SŁOWA KLUCZOWE, REORGANIZACJA, REZULTAT. Szybki przegląd przeczytanego materiału z użyciem technik szybkiego czytania (porcjowanie, grupowanie ważnych słów i zwrotów). Rysunek 20 Neurobiofeedback

39 Obie zaprezentowane wyżej techniki w połączeniu z treningiem neurofeedbacku opierają się na kilu podstawowych zasadach, dzięki którym zyskują dużą skuteczność: 1. Generowanie czujności i motywacji. 2. Zadawanie pytań. 3. Tworzenie zorganizowanego sposobu myślenia (wykorzystanie tabeli). 3.3 Techniki wizualne wspomagające pamięć i przypominanie Technika pojedynczego obrazu inaczej technika mapowania, polega na umieszczeniu jak największej liczby istotnych faktów w jednym obrazie. W trakcie czytania tekstu próbujemy zilustrować go za pomocą skojarzeń. Technika rzymskiego pokoju polega na tym, żeby uczeń wyobraził sobie pomieszczenie z rozstawionymi w nim Rysunek 21 Trening z użyciem urządzenia David Pal

40 elementami zorganizowanymi w logiczny sposób. Możemy poćwiczyć to na przykładzie listy zakupów: pogrupować je na warzywa, owoce, mięso i wyobrazić je sobie rozstawione w odpowiednich miejscach znanego nam pomieszczenia. Technika komiksu - łączy dwie wymienione wyżej techniki i polega na stworzeniu sekwencji obrazów Logiczna sekwencja kroków Sprawdza się szczególnie w przypadku rozwiązywania zadań matematycznych, ale wymaga szczególnego skupienia i koncentracji. Rozwiązując zadanie, należy najpierw przeczytać uważnie treść, a następnie zastosować kolejne kroki, szczegółowo opisane na poniższym przykładzie, pochodzącym z książki pt. Neurobiofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Krok 1. Fakty i pytanie. Podziel pytanie na odrębne części przy użyciu ukośników (/). Jakie są fakty? Wypisz je! Jakie jest pytanie? Zakreśl słowo kluczowe. Krok 2. Przedstaw fakty za pomocą rysunku i nanieś je na rysunek. Czy mogę przedstawić fakty za pomocą rysunku? Narysuj je! Nanieś fakty na rysunek (lub rysunki? Oznacz niewiadome literą np. x lub y 10 Thompson M., Thompson L., Neurobiofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej., str

41 Krok 3. Jaka jest prawda? Rozwiąż zadanie. Zapisz fakty w formie twierdzenia, co w zadaniach matematyczny można często wyrazić za pomocą równania. Przełóż słowa na symbole matematyczne; np. jest na znak równości (=), dodać na znak (+) itd. Odpowiedz na pytania: Jakie prawdy mogę wywnioskować na podstawie faktów? Jakie prawdy wiążące ze sobą wszystkie fakty lub ich część dają mi treść pytania? Krok 4. Sprawdź swoją odpowiedź. Rysunek 22 Przykład nr 1 Krok 1. Fakty i pytanie

42 Podziel pytanie na odrębne części składowe za pomocą ukośnika (/). Kawałek sznurka przecięto / na dwa krótsze kawałki. / Długość drugiego kawałka jest o 5 cm większa niż dwukrotna długość pierwszego kawałka. / Jeśli na początku sznurek miał długość 245 cm,/ jaką długość ma dłuższy kawałek sznurka po przecięciu? Jakie są fakty? Wypisz je! Fakt nr 1: Kawałek sznurka przecięto / na dwa krótsze kawałki. Fakt nr 2: długość drugiego kawałka jest o 5 cm większa niż dwukrotna długość pierwszego kawałka. Fakt nr 3: Na początku sznurek miał 245 cm długości. Krok 2. Przedstaw fakty za pomocą rysunku i opisz go. Czy mogę przedstawić fakty za pomocą rysunku? Narysuj je! Nanieś fakty na rysunek. I cm I I x cm- II y = 2x + 5 cm I Jakie jest pytanie? Jaką długość ma dłuższy kawałek sznurka po przecięciu? Oznacz niewiadome literką, np. x lub y. Niech x oznacza długość pierwszego kawałka, zaś y drugiego. Zapisz fakty w postaci równań. Przełóż słowa na symbole

43 Jakie prawdy mogę wywnioskować na podstawie faktów y jest o 5 cm większe niż 2 razy x (większe oznacza, że trzeba dodać, czyli użyć znaku +) Zatem: y = x Krok 3. Równanie i rozwiązanie. Jakie prawdy wiążące ze sobą wszystkie fakty lub ich część daje mi treść pytania? x + y = cały sznurek = 245 cm. Zatem, jeśli podstawiamy wartość y za zmienną y, otrzymamy: x + (5 + 2 x) = 245 cm. Rozwiąż układ równań dla każdej zmiennej po kolei. (Rób to samo z obiema stronami równania jak w przypadku wagi do ważenia złota, jeśli dodamy coś lub odejmiemy z jednej strony, Musimy zrobić to samo z drugą stroną, by odzyskała równowagę). 3x (-5) = (-5) cm, a następnie podziel obie strony przez 3, co daje x = 80 cm. Zatem 2 x + 5 = 165 cm. Krok 4. Sprawdź swoją odpowiedź. Dodaj x + y, by sprawdzić czy 80 cm cm = 245 cm

44 MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI

45 MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI

46 MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Colin Rose, Katarzyna Lotkowska. Wydawca: Instytut Geofizyki PAN Edukacja Pro Futuro American Systems Accelerated Learning Systems

Autorzy: Colin Rose, Katarzyna Lotkowska. Wydawca: Instytut Geofizyki PAN Edukacja Pro Futuro American Systems Accelerated Learning Systems Autorzy: Colin Rose, Katarzyna Lotkowska Wydawca: Instytut Geofizyki PAN Edukacja Pro Futuro American Systems Accelerated Learning Systems Redakcja: Agnieszka Frydrych-Jarczewska Projekt okładki: Piotr

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Maciej M. Sysło Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Rodzaj zajęć: Kuźnia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH DO NAUKI SZKOLNEJ

WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH DO NAUKI SZKOLNEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Teresa Podgórska WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIE DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO NAUKI SZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Praktyczny program komputerowy Verlag Dashofer Sp. z o.o. 1.1.1.4. Uczeń kończący naukę w szkole podstawowej (klasy IV-VI) Dobrą i pożądaną

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szkoła wobec wymagań państwa

Szkoła wobec wymagań państwa Szkoła wobec wymagań państwa poradnik dla nauczycieli i dyrektorów Praca zbiorowa pod red. Anny Gocłowskiej Szkoła wobec wymagań państwa poradnik dla nauczycieli i dyrektorów Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III 1 "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" program edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Szukała Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, które zmierzają do pokazania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo