SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Studia i materiały z badań I. ARTYKUŁY KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Pozyskiwanie biomasy z gruntów rolnych a bezpieczeństwo żywnościowe wybrane aspekty prawne DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Ubezpieczenie zdrowotne rolników IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Regulacja stosunków handlowych pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw żywności rozwiązania polskie i włoskie ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Wymogi bezpieczeństwa i higieny żywności w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie Unii Europejskiej MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz) Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Wspólna Polityka Rolna doświadczenia i przyszłość

2 6 Spis treści Prawo rolne za granicą ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ(Uniwersytet w Jaén, Hiszpania) Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych. Propozycje interpretacyjne prezentowane w Hiszpanii i Unii Europejskiej MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań) Geneza i ewolucja scalania gruntów rolnych w prawie niemieckim Prawo rolne w praktyce ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Z prawnej problematyki zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze grupy producentów rolnych Recenzje i noty bibliograficzne II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Ángel Martínez Gutiérrez, Nuevos títulos de protección de carácter comunitario para los vinos de calidad a propósito de la nueva OCM del vino, Madrid 2011 (rec. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) Jahrbuch des Agrarrechts, Bd. 11, 2012, red. José Martínez (rec. ŁUKASZ SOKOŁOWSKI) Die Gemeinsame Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen, red. Josè Martínez, Nomos 2012 (rec. MARTA BUDZINOWSKA) Przegląd czasopism zagranicznych Agrar- und Umweltrecht (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell Ambiente (opr. MICHAŁ WYJATEK) Revista de Derecho Agrario y Alimentario (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI). 257 Revue de droit rural (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) Rivista di Diritto Agrario (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wyrok TSUE z 25 października 2012 r. w sprawie C-592/11 Anssi Ketelä (opr. Łukasz Sokołowski) IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE 20th European Biomass Conference and Exhibition (KAMILA BŁAŻE- JEWSKA)

3 CONTENTS I. PAPERS Research and studies KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) Production and harvesting of biomass from agricultural land and food security selected legal aspects DAMIAN PUŚLECKI (Poznań University of Life Sciences, Poland) Farmers health insurance IZABELA LIPIŃSKA (Poznań University of Life Sciences, Poland) The insurance of agricultural crops and livestock KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) Materials and articles intended to come in contact with food selected legal aspects AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Kozminski University, Warsaw, Poland) Regulation of commercial relationships between participants of a food supply chain Italian and Polish solutions ANNA KAPAŁA (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland) Food hygiene and safety requirements in direct sale of agricultural produce in the European Union law MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz, Poland) Liability of a retailer before administrative courts for marketing a counterfeit or fake agricultural product New developments in the European Union law and Common Agriculural Policy ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Poznań University of Economics, Poland) Common Agricultural Policy past experiences and the future

4 8 Contents Agricultural law abroad ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Univeristy of Jaén, Spain) Protection of the qualified geographical designations. Interpretation proposals presented in Spain and the European Unions MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań, Poland) The origin and evolution of the consolidation of agricultural lands under German law Agricultural law in practice ANETA SUCHOŃ (Poznań University of Life Sciences, Poland) The legal issues of establishing and carrying economic activity by cooperative groups of agricultural producers II. LITERATURE REVIEW III. REVIEW OF JUDICIAL DECISIONS IV. REPORTS AND INFORMATION

5 INDICE I. ARTICOLI Studi e ricerche KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Università di Adam Mickiewicz di Poznań, Polonia) La produzione di biomassa dai terreni agricoli e la sicurezza alimentare aspetti giuridici scelti DAMIAN PUŚLECKI (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) L assicurazione sanitaria degli agricoltori IZABELA LIPIŃSKA (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) Della problematica delle assicurazioni delle colture agricole e del bestiame KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Università di Adam Mickiewicz di Poznań, Polonia) I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari aspetti giuridici scelti AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Accademia di Leon Koźmiński di Varsavia, Polonia) La regolazione dei rapporti commerciali tra i soggetti della catena di approvvigionamento alimentare soluzioni polacche e italiane ANNA KAPAŁA (Università dell Ambiente di Breslavia, Polonia) I requisiti di sicurezza e igiene degli alimenti riguardanti la vendita diretta dei prodotti agricoli nel diritto dell Unione europea MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz, Polonia) La responsabilità amministrativa del venditore al dettaglio per aver immesso sul mercato un articolo agroalimentare adulterato Novità del diritto dell Unione europea e della politica agricola comune ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Università dell Economia di Poznań, Polonia) Politica agricola comune esperienze e futuro

6 10 Indice Il diritto agrario nelle varie esperienze nazionali ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Università di Jaén, Spagna) La tutela delle denominazioni geografiche qualificate. Le proposte interpretative presentate in Spagna e nell Unione europea MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań, Polonia) Genesi e evoluzione di ricomposizione fondiaria nel diritto tedesco Diritto agrario: aspetti particolari ANETA SUCHOŃ (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) Delle questioni giuridiche di costituzione e svolgimento dell attività da parte delle aggregazioni delle cooperative produttori agricoli II. RASSEGNA DI LETTERATURA III. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IV. RELAZIONI E INFORMAZIONI

SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY. ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego...

SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY. ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego... SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY Teoria prawa rolnego ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego... 13 Studia i materiały z badań BŁAŻEJ WIERZBOWSKI

Bardziej szczegółowo

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2012 R. I. Artykuły i studia

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2012 R. I. Artykuły i studia PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (12) 2013 V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2012 R. I. Artykuły i studia ALEXANDER L., Agropaliwa zarys problematyki prawnej, Przegląd Prawa Rolnego 2012, nr

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA ROK 2014

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA ROK 2014 POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA ROK 2014 I. Książki BUDZINOWSKI R., red. Przegląd Prawa Rolnego BUDZINOWSKI R., red. Przegląd Prawa Rolnego 2014, nr 2. PRUTIS S., red. SANAKIEWICZ Ł., Ustawa o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

IV. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2010 R. I. Książki

IV. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2010 R. I. Książki PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 IV. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2010 R. I. Książki JURCEWICZ A., TOMKIEWICZ E., POPARDOWSKI P., BOCHEŃSKI M., ZIĘBA J., Prawo i polityka rolna Unii

Bardziej szczegółowo

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2011 R. I. Książki. II. Artykuły i studia

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2011 R. I. Książki. II. Artykuły i studia PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (10) 2012 V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2011 R. I. Książki BUDZINOWSKI R., red., Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 1. BUDZINOWSKI R., red., Przegląd Prawa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy I. Monografie 1. Przymusowe przejmowanie nieruchomości rolnych, PWN, Warszawa - Poznań 1985, s. 176 ( nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Polish market of agricultural machinery and food processing industry Dott. ing. Maciej Zaborowicz prof. dott.ass. Jacek Przybył

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft. II konferencja polsko-niemiecka prawa rolnego /

Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft. II konferencja polsko-niemiecka prawa rolnego / Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów Polnische Juristen-Vereinigung für Agrarrecht Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft II konferencja polsko-niemiecka

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w świetle nowej regulacji prawnej

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w świetle nowej regulacji prawnej KATARZYNA LEŚKIEWICZ Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w świetle nowej regulacji prawnej 1. Wprowadzenie Jakość i różnorodność unijnej produkcji rolnej, rybołówstwa i akwakultury

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE TŁUMACZENIE DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE GAZOWE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY NAZWA / MODEL: patrz tabela MARKA: ARISTON Merloni Termosanitari SpA oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wymienione powyżej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy Prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. Dorobek naukowy I. Monografie 1. Przymusowe przejmowanie nieruchomości rolnych, PWN, Warszawa - Poznań 1985, s. 176 ( nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2009 R. I. KsiąŜki

V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2009 R. I. KsiąŜki PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (6) 2010 V. BIBLIOGRAFIA POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNOROLNA ZA 2009 R. I. KsiąŜki BLAJER P., Koncepcja rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Kraków

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym1

Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym1 PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (4) - 2008 Iren e C a n f o r a Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym1 1. Początki rolnictwa ekologicznego w prawie wspólnotowym W prawie Unii Europejskiej regulacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3542 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV Pod redakcją MARIUSZA JABŁOŃSKIEGO Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (11) 2012 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne 1. Regulacja prawa żywnościowego obejmuje, oprócz żywności, również wyroby i materiały

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Wymogi higieniczno-sanitarne w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie włoskim

Wymogi higieniczno-sanitarne w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie włoskim ANNA KAPAŁA Wymogi higieniczno-sanitarne w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie włoskim 1. Normy higieny żywności są elementem szerszej kategorii bezpieczeństwa żywności. Dotyczą biologicznego

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Renty strukturalne. jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dorota Milanowska. Wydanie 1

Renty strukturalne. jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dorota Milanowska. Wydanie 1 Renty strukturalne jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Dorota Milanowska Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych DOROBEK NAUKOWY DR ANETA SUCHOŃ Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych Monografie A. Suchoń, Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych, Polskie

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Nr GW/029/2011 Dostawca Adres Reprezentujący Producenta Elettronica Italiana Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 80/98, 00-175 Warszawa Gewiss S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto (BG)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Wymogi higieniczno-sanitarne sprzedaży bezpośredniej żywności wobec aktualnych oczekiwań aspekty prawnoporównawcze

Wymogi higieniczno-sanitarne sprzedaży bezpośredniej żywności wobec aktualnych oczekiwań aspekty prawnoporównawcze ANNA KAPAŁA Wymogi higieniczno-sanitarne sprzedaży bezpośredniej żywności wobec aktualnych oczekiwań aspekty prawnoporównawcze 1. Wsparcie rozwoju sprzedaży bezpośredniej jest wyzwaniem współczesności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl Marzena Lemanowicz KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia Italica 2013, Wratislaviensia nr 4 Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia redakcja naukowa RECENZENCI prof. Luca

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dr hab. Aneta Suchoń OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rolniczej działalności gospodarczej 2. Kod modułu : 10-PRODG-pe2-s 3. Rodzaj modułu : Obowiązkowy 4.

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej

Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2-2007 K a r o l in a R ó s z c z k a Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej 1. Rolnictwo jest działem gospodarki bardzo ściśle związanym ze środowiskiem, samo korzysta

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie pochodzenia geograficznego a oliwa z oliwek *

Oznaczenie pochodzenia geograficznego a oliwa z oliwek * ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ Oznaczenie pochodzenia geograficznego a oliwa z oliwek * 1. Rozważania wstępne Walka konkurencyjna podmiotów gospodarczych toczy się wokół jakości produktów. Podmioty te zwracają

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE sus Hamburg STUDIA POLITOLOGICZNE POLITYKA NA SZCZEBLU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO pod redakcją Stanisława Sulowskiego ' / WARSZAWA 2011 V0L 20 INSTYTUT NAUK POUTYGNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOIOGICZNE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Nr GW/035/2011 Dostawca Adres Reprezentujący Producenta Wyrób Elettronica Italiana Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 80/98, 00-175 Warszawa Gewiss S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologicznym

Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologicznym PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (5) - 2009 K a t a r z y n a L e ś k ie w ic z Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologicznym 1. Produkcja ekologiczna zajmuje istotne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KWESTIA AGRARNA WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMITET NAUKOWY

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KWESTIA AGRARNA WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMITET NAUKOWY MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KWESTIA AGRARNA WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH 29 września 1 października 2016 r. Dwór Zaścianek, Borsuki 1B, 08-221, Hołowczyce (woj. mazowieckie)

Bardziej szczegółowo

Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku *

Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku * PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (15) 2014, 151-173 DOI: 10.14746/ppr.2014.15.2.9 Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku * 1. Wprowadzenie Rozporządzenie UE nr 1308/2013 1 zawiera

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim

Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim KAMILA PAQUEL Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim 1. Uwagi wstępne Rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) związane z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych /

Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych / PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (15) 2014, 223-232 DOI: 10.14746/ppr.2014.15.2.12 Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych / Certyfikacja produktów rolno-żywnościowych wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI. opolskie studia administracyjno-prawne

UNIWERSYTET OPOLSKI. opolskie studia administracyjno-prawne UNIWERSYTET OPOLSKI opolskie studia administracyjno-prawne XII/1 OPOLE 2014 RADA NAUKOWA Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski) Silvestre Bello Rodríguez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) Tadeusz

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH C 212/10 ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI XII/3

UNIWERSYTET OPOLSKI XII/3 UNIWERSYTET OPOLSKI opolskie studia administracyjno-prawne XII/3 OPOLE 2014 RADA NAUKOWA Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski) Silvestre Bello Rodríguez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) Tadeusz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego

Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (11) 2012 Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego 1. Wstęp Ponad ćwierć domowego budżetu

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Anna Kosińska Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP próba charakterystyki i kwalifikacji 11

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)... 13

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)... 13 SPIS TREŚCI Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)... 13 I. ARTYKUŁY LUCA MEZZETTI, Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part II)...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

Wokół prawnego pojęcia żywności

Wokół prawnego pojęcia żywności KATARZYNA LEŚKIEWICZ Wokół prawnego pojęcia żywności 1. Nie ulega wątpliwości, że tak jak pojęcie produktów rolnych stanowi podstawową kategorię pojęciową prawa rolnego, tak pojęcie żywności należy do

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa Spis treści I. Przegląd orzecznictwa 1. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa handlowego za 2011 r. 15 Dr Bartłomiej Gliniecki, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego II. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego Poczdam, 9-12 września 2015 r.

XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego Poczdam, 9-12 września 2015 r. XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego Poczdam, 9-12 września 2015 r. W dniach 9-12 września 2015 r. odbył się w Poczdamie XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego. Jego organizatorami były Europejski

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

RIFORME COSTITUZIONALIEITINERARI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA: ITALIA E POLONIA A CONFRONTO

RIFORME COSTITUZIONALIEITINERARI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA: ITALIA E POLONIA A CONFRONTO RIFORME COSTITUZIONALIEITINERARI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA: ITALIA E POLONIA A CONFRONTO Atti del I Colloquio italo-polacco sulle tmsformazioni istituzionali a cura di GIAN CANDIDO DE MARTIN, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Wyjazdy studentów ogółem (na studia i na praktyki) Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Liczba wyjazdów studentów na studia 1. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

All-Poland Scientific Conference

All-Poland Scientific Conference All- Scientific Conference Creativity in Management of 21st Century: Innovations - Business - Human Capital - Marketing - Logistics, 11 May, 2016, Katowice, World Scientific News 48 (2016) 1-6 Organizing

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce Sergii Figurnyi / Fotolia / 94730175

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo