SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Studia i materiały z badań I. ARTYKUŁY KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Pozyskiwanie biomasy z gruntów rolnych a bezpieczeństwo żywnościowe wybrane aspekty prawne DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Ubezpieczenie zdrowotne rolników IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Regulacja stosunków handlowych pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw żywności rozwiązania polskie i włoskie ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Wymogi bezpieczeństwa i higieny żywności w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie Unii Europejskiej MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz) Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Wspólna Polityka Rolna doświadczenia i przyszłość

2 6 Spis treści Prawo rolne za granicą ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ(Uniwersytet w Jaén, Hiszpania) Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych. Propozycje interpretacyjne prezentowane w Hiszpanii i Unii Europejskiej MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań) Geneza i ewolucja scalania gruntów rolnych w prawie niemieckim Prawo rolne w praktyce ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Z prawnej problematyki zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze grupy producentów rolnych Recenzje i noty bibliograficzne II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Ángel Martínez Gutiérrez, Nuevos títulos de protección de carácter comunitario para los vinos de calidad a propósito de la nueva OCM del vino, Madrid 2011 (rec. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) Jahrbuch des Agrarrechts, Bd. 11, 2012, red. José Martínez (rec. ŁUKASZ SOKOŁOWSKI) Die Gemeinsame Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen, red. Josè Martínez, Nomos 2012 (rec. MARTA BUDZINOWSKA) Przegląd czasopism zagranicznych Agrar- und Umweltrecht (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell Ambiente (opr. MICHAŁ WYJATEK) Revista de Derecho Agrario y Alimentario (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI). 257 Revue de droit rural (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) Rivista di Diritto Agrario (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wyrok TSUE z 25 października 2012 r. w sprawie C-592/11 Anssi Ketelä (opr. Łukasz Sokołowski) IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE 20th European Biomass Conference and Exhibition (KAMILA BŁAŻE- JEWSKA)

3 CONTENTS I. PAPERS Research and studies KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) Production and harvesting of biomass from agricultural land and food security selected legal aspects DAMIAN PUŚLECKI (Poznań University of Life Sciences, Poland) Farmers health insurance IZABELA LIPIŃSKA (Poznań University of Life Sciences, Poland) The insurance of agricultural crops and livestock KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) Materials and articles intended to come in contact with food selected legal aspects AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Kozminski University, Warsaw, Poland) Regulation of commercial relationships between participants of a food supply chain Italian and Polish solutions ANNA KAPAŁA (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland) Food hygiene and safety requirements in direct sale of agricultural produce in the European Union law MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz, Poland) Liability of a retailer before administrative courts for marketing a counterfeit or fake agricultural product New developments in the European Union law and Common Agriculural Policy ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Poznań University of Economics, Poland) Common Agricultural Policy past experiences and the future

4 8 Contents Agricultural law abroad ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Univeristy of Jaén, Spain) Protection of the qualified geographical designations. Interpretation proposals presented in Spain and the European Unions MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań, Poland) The origin and evolution of the consolidation of agricultural lands under German law Agricultural law in practice ANETA SUCHOŃ (Poznań University of Life Sciences, Poland) The legal issues of establishing and carrying economic activity by cooperative groups of agricultural producers II. LITERATURE REVIEW III. REVIEW OF JUDICIAL DECISIONS IV. REPORTS AND INFORMATION

5 INDICE I. ARTICOLI Studi e ricerche KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Università di Adam Mickiewicz di Poznań, Polonia) La produzione di biomassa dai terreni agricoli e la sicurezza alimentare aspetti giuridici scelti DAMIAN PUŚLECKI (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) L assicurazione sanitaria degli agricoltori IZABELA LIPIŃSKA (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) Della problematica delle assicurazioni delle colture agricole e del bestiame KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Università di Adam Mickiewicz di Poznań, Polonia) I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari aspetti giuridici scelti AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Accademia di Leon Koźmiński di Varsavia, Polonia) La regolazione dei rapporti commerciali tra i soggetti della catena di approvvigionamento alimentare soluzioni polacche e italiane ANNA KAPAŁA (Università dell Ambiente di Breslavia, Polonia) I requisiti di sicurezza e igiene degli alimenti riguardanti la vendita diretta dei prodotti agricoli nel diritto dell Unione europea MICHAŁ TREMPAŁA (Bydgoszcz, Polonia) La responsabilità amministrativa del venditore al dettaglio per aver immesso sul mercato un articolo agroalimentare adulterato Novità del diritto dell Unione europea e della politica agricola comune ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Università dell Economia di Poznań, Polonia) Politica agricola comune esperienze e futuro

6 10 Indice Il diritto agrario nelle varie esperienze nazionali ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Università di Jaén, Spagna) La tutela delle denominazioni geografiche qualificate. Le proposte interpretative presentate in Spagna e nell Unione europea MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań, Polonia) Genesi e evoluzione di ricomposizione fondiaria nel diritto tedesco Diritto agrario: aspetti particolari ANETA SUCHOŃ (Università dell Ambiente di Poznań, Polonia) Delle questioni giuridiche di costituzione e svolgimento dell attività da parte delle aggregazioni delle cooperative produttori agricoli II. RASSEGNA DI LETTERATURA III. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IV. RELAZIONI E INFORMAZIONI

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (11) 2012 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wybrane aspekty prawne 1. Regulacja prawa żywnościowego obejmuje, oprócz żywności, również wyroby i materiały

Bardziej szczegółowo

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej ISSN 1895-9911 ISBN 978-83-7542-074-6 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Polonia University Scientific Journal TOM 7 Vol. 7 Częstochowa 2013 Redaktor naukowy: dr hab. Beata Gofron, prof. AP Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo od redakcji...1

Spis treści. Słowo od redakcji...1 Spis treści Słowo od redakcji...1 Artykuły i studia Christian Bachhiesl doktor habilitowany, Muzeum Kryminologii im. Hansa Grossa, Uniwersytet w Grazu, Austria Szkoła Kryminologii w Grazu Instytut Kryminalistyczny

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz MACIEJCZAK

dr Mariusz MACIEJCZAK dr Mariusz MACIEJCZAK CONTACT DETAILS WULS - SGGW Faculty of Economic Sciences Department of Economics and Organization of Enterprises Division of Economics of Production and Services Nowoursynowska str.

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VIII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VIII

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VIII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VIII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VIII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VIII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VIII pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004)

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Mieczysław Żochowski TERMINOLOGIA POLSKO WŁOSKA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Autor jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem specjalizującym się

Bardziej szczegółowo

Spis treści STUDIA I PROBLEMY. Mirosław Księżopolski Zmierzch emerytur gwarantujących utrzymanie poziomu życia w okresie aktywności zawodowej...

Spis treści STUDIA I PROBLEMY. Mirosław Księżopolski Zmierzch emerytur gwarantujących utrzymanie poziomu życia w okresie aktywności zawodowej... Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the General Editor of the Journal of the

Bardziej szczegółowo

Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology

Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management at

Bardziej szczegółowo

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej ISSN 1895-9911 ISBN 978-83-7542-058-6 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Polonia University Scientific Journal TOM 6 Vol. 6 Częstochowa 2012 Redaktor naukowy: dr Magdalena Pluskota Sekretarz redakcji:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,

Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori, Szanowni Państwo. Gdy w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej ubiegłej jesieni zrodziła się koncepcja zorganizowania imprezy, którą roboczo nazwaliśmy Dniami Włoskimi we Wrocławiu, nawet przez myśl nam nie

Bardziej szczegółowo

Il Tuo consulente in Polonia

Il Tuo consulente in Polonia Il Tuo consulente in Polonia Twój doradca w Polsce www.bosetti.pl Esperienza e presenza Dzielimy się doświadczenie m 2 Benvenuti in BGC Group Witamy w BGC Group BGC Group gestisce lo sviluppo del gruppo

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99

Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99 2014 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

B I B L I O G R A P H Y 2 0 1 2

B I B L I O G R A P H Y 2 0 1 2 YEARBOOK Peer-reviewed scientific periodical, B I B L I O G R A P H Y 2 0 1 2 of ANTITRUST and REGULATORY STUDIES www.yars.wz.uw.edu.pl focusing on legal and economic issues of antitrust and regulation.

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(9) 2008, 99-109 THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS Izabela Lipińska Poznan University of Life Sciences

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(25) 2012, 69-79 PUNKT WIDZENIA POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NA WPR 2014-2020 *

Bardziej szczegółowo

Transfer kwot mlecznych bez gospodarstwa w prawie polskim

Transfer kwot mlecznych bez gospodarstwa w prawie polskim PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2-2007 Ł u k a s z B o b e ł Transfer kwot mlecznych bez gospodarstwa w prawie polskim 1. W prowadzając kwoty mleczne w ramy wspólnej organizacji rynku mleka, praw odaw ca wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D.

Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D. Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D. CONTACT DETAILS WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW Faculty of Economic Sciences, Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Division

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO TOM 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 4 PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO 2081 6960 Tom 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 4 Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. Problems of Small Agricultural Holdings

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. Problems of Small Agricultural Holdings Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings 1 2012 Rada Naukowa / Scientific Board Janusz Żmija Przewodniczący / Chair, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska) Cecilia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):

Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Puślecki Z.W., (2013), International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska

REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski,

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo