CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015"

Transkrypt

1 Cennik 0 CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 0 Obowiązuje od stycznia 0 r.

2 Cennik 0 ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS Jesteśmy najbardziej międzynarodową firmą ekspresową na świecie i z pasją obsługujemy Klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w eksporcie oraz imporcie. DHL EXPRESS 9:00 (0:0 do USA) Strona Niezawodna usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 (0:0 do USA) z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy do większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. W celu zapewnienia większego komfortu aktywnie powiadamiamy o doręczeniu oraz gwarantujemy zwrot kosztów transportu. W ramach tej usługi doręczamy dokumenty i paczki. DHL EXPRESS :00 Strona Kiedy przesyłka musi dotrzeć do odbiorcy z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy przed godziną :00, warto skorzystać z usługi DHL EXPRESS :00. Doręczamy przesyłki do większości centrów biznesowych na Bliskim Wschodzie, w Europie, USA, Afryce oraz Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. Gwarantujemy też zwrot kosztów transportu. W ramach tej usługi doręczamy dokumenty i paczki. DHL EXPRESS WORLDWIDE Strona Najpopularniejsza usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Dzięki zintegrowanej sieci gwarantujemy szybkie doręczanie przesyłek do największej liczby miejsc na świecie. DHL MEDICAL EXPRESS Strona MEDICAL EXPRESS Strona Doskonałe rozwiązanie dla firm z branży medycznej. Obejmuje przesyłanie materiałów biologicznych kat. B (UN ) według priorytetowej obsługi. Globalne Centra Kontroli Jakości monitorują przesyłki Medical Express przez cały czas (/), podejmując niezbędne kroki w razie potrzeby. DHL EXPRESS ENVELOPE Strona Standardowa, szybka, niezawodna i prosta usługa doręczania dokumentów z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy w dowolne miejsce na świecie. Dokumenty (maksymalna waga do 00 g) wystarczy włożyć do firmowej koperty DHL EXPRESS ENVELOPE i przekazać Kurierowi DHL. Usługa idealna do wysyłania lekkich listów, umów, gwarancji czy poufnych dokumentów. DHL ECONOMY SELECT Strona Niezawodna, ekonomiczna, drogowa usługa o międzynarodowym zasięgu. Obejmuje nadawanie w obrębie Europy pojedynczych paczek, przesyłek wieloelementowych lub palet. Dodatkowe zalety tej usługi to przystępne ceny i wygoda doręczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie. Według warunków gwarancji zwrotu pieni dzy DHL. Dla wy ej wymienionych usług DHL obowiàzujà ogólne postanowienia umowy i zasady odpowiedzialnoêci dost pne na EXPRESS 9:00 Strona EXPRESS :00 Strona 9 EXPRESS WORLDWIDE Strona 0 Regularny import części zamiennych, próbek, gotowych produktów lub innych artykułów wymaga kompleksowych rozwiązań, takich jak usługa EXPRESS WORLDWIDE. W ramach tej usługi odbieramy przesyłki z 0 krajów i doręczamy z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Oferujemy również usługi EXPRESS 9:00 oraz EXPRESS :00 z gwarantowanym zwrotem kosztów transportu. EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY Strona ECONOMY SELECT RD COUNTRY Strona W przypadku konieczności wysłania przesyłki między dwoma krajami, lub w obrębie jednego kraju, z pominięciem przeładunku w Polsce, Klient DHL ma możliwość skorzystania z opcji third country. Pozwala ona rozliczyć płatność za usługę w Polsce za pomocą konta EXPRESS. ECONOMY SELECT Strona Niezawodna, ekonomiczna, drogowa usługa o międzynarodowym zasięgu. Umożliwia import pojedynczych paczek, przesyłek wieloelementowych lub palet w obrębie Europy. Dodatkowe zalety tej usługi to przystępne ceny i wygoda doręczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie. DHL JETLINE, DHL SPRINTLINE Doskonałe rozwiązanie dla przesyłek z zawartością wrażliwą na upływ czasu lub temperaturę, o niestandardowych wymiarach albo o dużej wartości. Usługi polegają na natychmiastowym odbiorze przesyłek i wysłaniu ich najbliższym możliwym lotem lub transportem drogowym oraz dostarczeniu pod wskazany adres w najkrótszym możliwym czasie. W ramach tych usług aranżujemy czartery samolotów cargo, usługi courier-on-board, a nawet transport materiałów niebezpiecznych czy przesyłek w suchym lodzie zgodnie z przepisami IATA oraz ADR. Wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdego transportu. SPIS TREŚCI Usługi dodatkowe... strona Dopłaty... strona Elektroniczny Êwiat DHL... strona Czasy tranzytów i strefy cenowe... strony -9 Tabele cenowe... strony - Opakowania firmowe... strona Usługi celne... strona DHL Online Shipping... strona

3 Usługi międzynarodowe USŁUGI DODATKOWE Ubezpieczenie Dla Klientów, którzy wysyłają towary o określonej wartości. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia towaru, minimalna opłata pozwala uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie należy zaznaczyć na dowodzie nadania oraz podać rzeczywistą wartość transportowanego towaru. Opłata: % zadeklarowanej wartoêci, nie mniej ni PLN za przesyłk GOGREEN Climate Neutral Usługa, dzięki której zostaje zneutralizowany wpływ dwutlenku węgla emitowanego w czasie transportu każdej przesyłki międzynarodowej. Opłata: 0,0 PLN za kg przesyłki, nie mniej ni 0,0 PLN za przesyłk Przesyłka dyplomatyczna Usługa transportu przesyłek zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 9 roku z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i poufności. Usługa w transporcie lotniczym dostępna tylko dla przedstawicielstw dyplomatycznych. Opłata: PLN za przesyłk Powiadomienie o odbiorze Na życzenie odbiorcy DHL aktywnie informuje nadawcę em, faxem lub telefonicznie, iż przesyłka została odebrana za granicą. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Informacja dostępna jest bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL. Opłata: PLN za przesyłk Powiadomienie o dor czeniu Na życzenie nadawcy DHL aktywnie informuje go poprzez wiadomość , fax lub telefonicznie, iż przesyłka została doręczona. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Informacja dostępna jest bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL. Opłata: PLN za przesyłk Potwierdzenie dor czenia (POD) Usługa umożliwiająca doręczenie do nadawcy (na jego życzenie) potwierdzenia doręczenia przesyłki w postaci dokumentu w formie papierowej ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Usługa dostępna do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki. Opłata: PLN za przesyłk Elektroniczne potwierdzenie dor czenia (epod) Usługa umożliwiająca otrzymanie potwierdzenia doręczenia w postaci elektronicznego dokumentu ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna bezpłatnie w narzędziu DHL ProView oraz na Usługa dostępna do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki. Usługa bezpłatna Odbiór w sobot Usługa odbioru przesyłki w sobotę na życzenie Klienta realizowana w głównych centrach biznesowych dla wybranych kodów pocztowych. Przesyłka odebrana w sobotę będzie wysłana w pierwszy możliwy dzień roboczy. Usługa dostępna dla DHL EXPRESS WORLDWIDE oraz DHL EXPRESS ENVELOPE. Opłata: PLN za przesyłk Dor czenie w sobot Usługa doręczania w soboty pilnych i standardowych przesyłek do głównych centrów biznesowych dla wybranych kodów pocztowych. Usługa dostępna dla DHL EXPRESS WORLDWIDE oraz DHL EXPRESS ENVELOPE. Opłata: PLN za przesyłk Duties & Taxes Paid (DTP) Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów cła i podatku przez nadawcę lub stronę trzecią, dzięki czemu nie ponosi ich odbiorca. Opłata: PLN za przesyłk Neutral Delivery Usługa przeznaczona dla importerów sprowadzających towary, które mają być dostarczone do odbiorców bez informacji o ich wartości. Odprawa celna jest dokonywana w imieniu importera i tylko on otrzymuje wszystkie dokumenty i faktury związane z przesyłką i odprawą. Zaletą jest oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na dodatkowy przeładunek lub magazynowanie. Opłata: PLN za przesyłk Split Duty & Tax Usługa umożliwiająca opłacenie cła przez nadawcę lub stronę trzecią, podczas gdy VAT od transportowanego towaru jest opłacany przez odbiorcę. Usługa pozwala odbiorcy na odzyskanie kwoty podatku podczas rozliczenia VAT ze sprzedaży towaru. Opłata: PLN za przesyłk Neutralny VAT w imporcie (NVI) Usługa umożliwiająca Klientowi rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku od importu towarów w deklaracji VAT. DHL posiada możliwość przygotowywania zgłoszeń celnych towarów w procedurze uproszczonej, a Klient wykazuje jedynie podatek naliczony i należny w deklaracji VAT. Usługa umożliwia poprawę płynności finansowej firmy, a przesyłki są dostarczane szybko i sprawnie. Opłata: 90 PLN za przesyłk Płaci odbiorca Usługa umożliwiająca zamówienie przesyłki z zagranicy przez odbiorcę, który opłaci gotówką lub kartą płatniczą koszty transportu oraz wszelkie opłaty związane z transportem przesyłki. Usługa przeznaczona dla Klientów gotówkowych, którzy osobiście odbiorą przesyłkę w wybranym przez siebie wcześniej Punkcie Obsługi Klienta DHL. Opłata: PLN za przesyłk Wydruk listów przewozowych Usługa umożliwiająca wydrukowanie danych na papierowych listach przewozowych zgodnie z życzeniem Klienta i dostarczenie ich pod wskazany adres. Bezpłatny wydruk listów przewozowych dostępny jest przy pomocy narzędzi elektronicznych DHL. Opłata: PLN za ka de rozpocz te 0 listów przewozowych Zmiana płatnika Usługa umożliwiająca dokonanie zmiany płatnika na życzenie Klienta. Po wystawieniu faktury zmiana płatnika może nastąpić na podstawie pisemnej prośby Klienta posiadającego konto w DHL. Opłata zostanie naliczona nowemu płatnikowi wskazanemu w Formularzu zmiany płatnika. Opłata: PLN za ka dà faktur Rozszerzona wersja papierowej faktury Opłata związana z dostarczeniem Klientowi faktury zawierającej dodatkowo dane odbiorcy i nadawcy przesyłki. Jednocześnie umożliwia otrzymanie załącznika elektronicznego do tej faktury w formacie Excel. Opłata: PLN za faktur efaktura Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem faktury papierowej. efaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny oraz łatwy w użyciu serwis. Umożliwia otrzymywanie em informacji o wystawionej fakturze, a także wyświetlanie i pobranie skanów listów przewozowych do zafakturowanych przesyłek. Aktywacja efaktury oraz dostęp do niej znajduje się pod adresem Bezpłatnie Opakowania Oferujemy bezpłatnie standardowe opakowania firmowe, np. koperty kartonowe i foliowe. Na życzenie Klienta dostępne są opakowania specjalistyczne umożliwiające transport w kontrolowanej temperaturze, dodatniej lub ujemnej. Specjaliści DHL kompetentnie doradzą dobór odpowiednich opakowań. Więcej informacji o dostępnych opakowaniach na Opłata: w zale noêci od wybranego opakowania Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług dodatkowych na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dodatkowych, zwiàzanych z gwałtownymi zmianami cen, wpływajàcymi na koszty transportu (ceny paliw, podatki, itp.). Aktualne informacje na temat opłaty paliwowej dost pne sà na

4 Cennik 0 DOPŁATY Opłata paliwowa Opłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki (nie zawierającej kosztów usług dodatkowych). Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych. Aktualna opłata dost pna na Materiał biologiczny kat. B (UN) Obsługa i transport przesyłek zawierających materiał biologiczny kategorii B (UN), przygotowany do przewozu zgodnie z przepisami IATA (opakowanie i oznakowanie), siecią połączeń lotniczych. Usługa dost pna tylko dla produktu DHL MEDICAL EXPRESS. Suchy lód (UN) Obsługa i transport suchego lodu (UN), który jest stosowany jako środek do utrzymywania niskiej temperatury w przesyłce. Usługa dodatkowo płatna także dla towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych. Opłata nie zawiera kosztu specjalistycznego opakowania ani kosztu suchego lodu. Opłata: PLN za przesyłk Baterie litowo-jonowe Obsługa i transport lotniczy przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe zgodnie z sekcją II instrukcji IATA dotyczących pakowania towarów (PI 9/ PI 9). Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Przesyłki pakowane i oznakowane zgodnie z sekcją II instrukcji IATA PI 9 transportowane są bez dodatkowej opłaty. Opłata: PLN za przesyłk Baterie litowo-metalowe Obsługa i transport lotniczy przesyłek zawierających baterie litowometalowe zgodnie z sekcją II instrukcji IATA dotyczącej pakowania towarów (PI 99). Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Przesyłki pakowane i oznakowane zgodnie z sekcją II instrukcji IATA PI 90 transportowane są bez dodatkowej opłaty. Opłata: PLN za przesyłk Towary niebezpieczne w iloêciach wyłàczonych Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje i produkty niebezpieczne, w ilościach wyłączonych z ograniczeń (EQ Excepted Quantities), przewożonych zarówno siecią połączeń lotniczych, jak i połączeń drogowych. Opłata: PLN za przesyłk Neutralizacja szkody Usuwanie skutków wycieku płynów lub wydostania się z przesyłki zawartości innych substancji niebezpiecznych, które spowodowały przerwanie procesu operacyjnego lub doprowadziły do skażenia lub uszkodzenia pozostałych przesyłek. Opłata jest naliczana, jeśli wystąpiły następujące czynniki: niewłaściwe opakowanie, niewłaściwe oznakowanie, brak zabezpieczenia zawartości wewnątrz opakowania, brak lub niezgodna ze stanem faktycznym deklaracja zawartości przesyłki. Opłata: 0 PLN za przesyłk Element niestandardowy Obsługa i transport przesyłek o niestandardowej wadze i wymiarach. Opłata zostanie doliczona do przesyłki, która zawiera element przekraczający wagę rzeczywistą 0 kg lub wymiary, x 0, x 0, m. Opłata: 0 PLN za przesyłk Element niepi trowalny Dopłatę stosuje się, gdy jakikolwiek element palety w transporcie jest uznany za niepiętrowalny z powodu jego opakowania, zawartości albo kształtu, lub gdy przesyłka/paleta jest wyraźnie oznakowana przez nadawcę nalepką DO NOT STACK ON PALLET. Opłata: 0 PLN za przesyłk Tereny odległe Umożliwienie odbioru i doręczenia przesyłki na obszarach nieobsługiwanych standardowo przez DHL. Opłata zostanie naliczona za doręczenie na terenach odległych oraz za odbiór z terenów odległych. Opłata: PLN za przesyłk Przywrócenie płatnoêci przelewem Opłata administracyjna związana z przywróceniem możliwości opłacania usług DHL przelewem. Opłata: 0 PLN Ponowne wezwanie do zapłaty DHL zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi DHL. Opłata: 0 PLN Korekta adresu dostarczenia DHL ustali prawidłowy adres doręczenia z nadawcą lub z odbiorcą, jeśli adres dostarczenia podany przez nadawcę jest niepoprawny. Oplata: PLN za przesyłk Towary niebezpieczne w iloêciach ograniczonych Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje i produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych wg przepisów ADR (LQ Limited Quantities). Ta definicja nie uwzględnia: suchego lodu (UN), materiału biologicznego kategorii B (UN), towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych i baterii litowych, dla których dostępne są oddzielne typy serwisu. Usługa dostępna wyłącznie w transporcie drogowym. Opłata: PLN za przesyłk Dopłata dotyczy Klientów zwiàzanych z DHL stałà umowà na Êwiadczenie usług transportowych. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat dopłat na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dodatkowych, zwiàzanych z gwałtownymi zmianami cen, wpływajàcymi na koszty transportu (ceny paliw, podatki, itp.). Aktualne informacje na temat opłaty paliwowej dost pne sà na

5 Usługi międzynarodowe ELEKTRONICZNY ŚWIAT DHL WYBIERZ APLIKACJĘ USŁUGI DHL DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA MyDHL Najlepsze rozwiązanie do zarządzania przesyłkami dla nowych i obecnych Klientów. MyDHL to: jeden login do wszystkich rozwiązań DHL, szybki dostęp do eksportu i importu, pełna kontrola nad przesyłkami, zarządzanie profilem według potrzeb Klienta. MyDHL to idealne rozwiązanie dla: małych i średnich firm, płacących gotówką, posiadaczy konta w DHL. Aplikacja dostępna na Zamawianie Kuriera DHL MONITOROWANIE PRZESYŁEK Druk listów przewozowych DHL IntraShip Wygodna i prosta w obsłudze aplikacja internetowa przeznaczona do obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych w eksporcie oraz imporcie. Bardzo prosty i szybki dostęp bez potrzeby instalowania. Umożliwia: wycenę przesyłek eksportowych w transporcie lotniczym i drogowym, drukowanie listów przewozowych i faktur proforma, zamawianie Kuriera DHL online, przygotowanie dokumentów celnych dla przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską, wysyłanie do odbiorcy em powiadomień o przesyłce, tworzenie raportów i zestawień, eksport i import danych, sprawdzanie losów przesyłki, elektroniczną wymianę danych z DHL. Aplikacja dostępna na DHL ProView Profesjonalne narzędzie do monitorowania międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, dla wszystkich rodzajów kont (zarówno importowych, jak i eksportowych) za pomocą statusów opisujących losy przesyłki. Umożliwia: monitorowanie przesyłek w czasie rzeczywistym przy użyciu numeru konta, sortowanie i wyszukiwanie przesyłek przy użyciu daty, numeru konta, numeru przesyłki, określonego statusu i wielu innych parametrów, dostęp do informacji przy użyciu numerów kont dla przesyłek międzynarodowych, w tym dla EXPRESS, powiadamianie o statusie przesyłki w czasie rzeczywistym em lub SMS-em, tworzenie bazy adresów do powiadomień, epod elektroniczny dowód doręczenia (opcjonalnie skan podpisu). Narzędzie dostępne na WWW Na naszej stronie w łatwy i prosty sposób można sprawdzić, gdzie znajduje się przesyłka, a także kto ją odebrał, jeśli została już doręczona. ZARZĄDZANIE PRZESYŁKAMI IMPORTOWYMI DHL Import Express Online Aplikacja internetowa umożliwiająca zarówno importerowi, jak i nadawcy szybkie i poprawne przygotowanie przesyłek oraz zarządzanie procesem ich importu. Monitorowanie przesyłek Raporty Wyliczanie ceny DHL Online Shipping Aplikacja internetowa pomocna przy zleceniu doręczenia i odbioru międzynarodowych przesyłek lotniczych. Umożliwia: drukowanie listów przewozowych i faktur proforma, zamawianie Kuriera DHL online, automatyczne ustalanie miejsca doręczenia, wysyłanie do odbiorcy powiadomień o przesyłce, tworzenie raportów i zestawień przesyłek, eksport i import danych, sprawdzanie losów przesyłki oraz elektroniczną wymianę danych z DHL. Aplikacja dostępna na Własna baza odbiorców MyDHL DHL IntraShip DHL Online Shipping DHL Import Express Online DHL ProView DHL etrack DHL ExpressSMS DHL Widget epod DHL ship To szybkie przygotowanie do wysyłki przesyłek międzynarodowych: bezpłatny formularz PDF wielokrotnego użytku (nie wymaga instalacji), zlecenie odbioru przesyłki za pomocą interaktywnego formularza, otrzymywanie za pomocą a powiadomienia o przyjęciu zlecenia oraz dokumentów do wydruku: listu przewozowego dokumentu celnego i potwierdzenia odbioru przesyłki, możliwość użycia wypełnionego wcześniej formularza lub jego części do kolejnej wysyłki, możliwość zapisania do 0 adresów odbiorców, opcja informacji o doręczeniu przesyłki przesłana na wskazane adresy . Aplikacja dostępna na DHL etrack Umożliwia sprawdzanie statusu międzynarodowych przesyłek lotniczych i otrzymywanie aktualnych informacji o ich doręczeniu. Dzięki DHL etrack wersja angielska oraz wersja polska) można sprawdzać równocześnie 0 przesyłek (listów przewozowych). DHL ExpressSMS Jak wykorzystać telefon komórkowy do sprawdzania losów międzynarodowej przesyłki lotniczej? Należy wysłać SMS-em numer listu przewozowego na numer: + 0 (zgodnie z cennikiem operatora lokalnego). Informacja zwrotna przesyłana jest w ciągu kilku minut. DHL Widget DHL Widget to prosta i wygodna aplikacja, którą wystarczy pobrać na pulpit komputera. Dzięki niej można sprawdzić losy międzynarodowych przesyłek lotniczych. Dostępna dni w roku dla Klientów DHL posiadających konto importowe. Aplikacja dostępna na Wszystkie narz dzia elektroniczne opisane w cenniku sà bezpłatne. Wi cej informacji na temat narz dzi elektronicznych na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

6 Cennik 0 USŁUGI DHL EXPRESS DROGA PRZESYŁKI W SIECI DHL Przygotowanie przesyłki przez nadawcę Kurier DHL odbiera przesyłkę od nadawcy Przyjazd przesyłki do Terminala DHL Odprawa celna eksportowa Wylot z kraju nadawcy Tranzyt międzynarodowy Przylot do kraju odbiorcy Odprawa celna importowa Przyjazd przesyłki do Terminala DHL Kurier DHL doręcza przesyłkę do odbiorcy Przesyłka u odbiorcy Wybór usługi Opisy podstawowych cech usług międzynarodowych znajdują się na stronie. i wymiary przesyłki Informacje na temat obliczania prawidłowej wagi przesyłki znajdują się na stronie. EKSPORT IMPORT Liczba prób doręczenia Maksymalna waga elementu przesyłki niespaletyzowanej Maksymalna waga elementu przesyłki na palecie 0 kg 0 kg 0 kg 0, kg 0 kg 0 kg 000 kg 000 kg 000 kg Maksymalna waga całej przesyłki 00 kg 000 kg 000 kg 0, kg 000 kg 00 kg Maksymalny wymiar przesyłki niespaletyzowanej, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m 0, x 0, m, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m Maksymalny wymiar przesyłki na palecie, x,0 x, m, x,0 x, m, x,0 x, m Maksymalny wymiar elementu niespaletyzowanego do 0 kg,0 x, x, m,0 x, x, m,0 x, x, m GOGREEN Climate Neutral usługa dodatkowa usługa dodatkowa usługa dodatkowa usługa wliczona usługa dodatkowa usługa dodatkowa Na jednym liście przewozowym może być wysłane maksymalnie 000 kg łącznej wagi. - usługa dostępna - usługa niedostępna Obliczanie kosztu przesyłki. Przykłady obliczania kosztu przesyłki eksportowej i importowej znajdują się na stronie. Standard usługi door-to-door Dotyczy ręcznie wnoszonych, niespaletyzowanych elementów przesyłek i jest regulowany aktualnymi, lokalnymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz może się różnić co do maksymalnej wagi rzeczywistej w zależności kraju, w którym przesyłka jest odbierana oraz doręczana. W Polsce standard usługi door-to-door dotyczy ręcznie wnoszonych, niespaletyzowanych elementów przesyłek o wadze rzeczywistej nie większej niż 0 kg. W przypadku elementów przesyłek o wadze rzeczywistej większej niż 0 kg, usługa w standardzie door-to-door może być zrealizowana tylko przy użyciu sprzętu pomocniczego, jeśli Kurier DHL takim dysponuje. Wi cej informacji dost pnych jest w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Mi dzynarodowe.

7 Usługi międzynarodowe Cennik 0 Najważniejsze fakty Przykład usługi eksportowej Ekspresowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi. Wybór usługi Wybrano usługę DHL EXPRESS WORLDWIDE. Wysyłane w strefie są. dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej. dostępna w ponad 0 krajach na świecie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Globalny zasięg usługi. Duży wybór usług dodatkowych. Przesyłki wysyłane do krajów UE objęte są gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL. DHL EXPRESS WORLDWIDE. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si Dokumenty do Stanów Zjednoczonych (USA) z Polski. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi.. i wymiary przesyłki Dokumenty ważą kg. Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej , , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej , Cennik , , , , , Przykład usługi importowej, Najważniejsze 0fakty , Paczka 0 z Chin do Polski. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg Ekspresowa importowa usługa doręczania z Francji 9 do Polski 90 korzystajàc 0 z usługi przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy EXPRESS 99 0 WORLDWIDE? dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi. Nale y znaleêç numer strefy,. Wybór 0usługi Do 00 odpowiadajàcej. kg za każde dodatkowe i wymiary 0, kg do drzwi, płatna przez odbiorcę. krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów paczki 9 pojedynczego elementu 9 0 Wybrano nie na palecie usługę do 0 kg. 0 0 i strefy cenowe na stronach -9. Paczka Francja waży kg. 9, elementu na palecie do 000 kg znajduje 9 si w strefie. przesyłki do 000 EXPRESS kg. WORLDWIDE.. W tym przykładzie opłata podstawowa Usługa dostępna z Paczka krajów. podlega odprawie wynosi celnej. PLN. Nale y do niej doliczyç 0 Przesyłki importowane z krajów 0 UE objęte 9 są 0 wyst pujàce dopłaty 9 (np. opłat gwarancją zwrotu kosztów transportu. 9 paliwowà) oraz opłaty zwiàzane Według warunków przewozu DHL. z wybranymi usługami dodatkowymi. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà proporcjonalnie za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej DHL informacji IMPORT na EXPRESS temat usług WORLDWIDE na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na w DHL kg EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS w DHL kgmedical EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej WORLDWIDE , , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej , , , , , Obliczanie kosztu przesyłki Numer strefy odpowiadającej krajowi doręczenia znajduje się w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. USA są w strefie. Odpowiednia opłata znajduje się w punkcie przecięcia dla strefy i wagi kg. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Należy do niej doliczyć występujące dopłaty (np. opłatę paliwową) oraz opłaty związane z wybranymi usługami dodatkowymi.. Obliczanie kosztu przesyłki Numer strefy odpowiadającej krajowi doręczenia znajduje się w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Chiny są w strefie. Odpowiednia opłata znajduje się w punkcie przecięcia dla strefy i wagi do kg. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 9 PLN. Należy do niej doliczyć występujące dopłaty (np. opłatę paliwową) oraz opłaty związane z wybranymi usługami dodatkowymi.

8 Cennik 0 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Czasy tranzytów i strefy cenowe Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Afganistan - Albania - Algieria - Andora Angola - Anguilla Antigua Arabia Saudyjska Argentyna - Armenia - Aruba Australia - Austria Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin - Bermudy Bhutan Białoruś - Birma (Myanmar) - Boliwia - Bonaire Bośnia i Hercegowina - Botswana Brazylia - Brunei Bułgaria - - Burkina Faso - Burundi Chile Chiny Chorwacja - Curacao Cypr - Czad Czarnogóra - Czechy Dania Dominika Dominikana - Dżibuti - Egipt - Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy (Malwiny) - Fidżi Filipiny - Finlandia - Francja - Gabon Gambia Ghana - Gibraltar - Czas tranzytu Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Grecja Grenada Grenlandia Gruzja - Guam (Mariany) Guernsey - Gujana Brytyjska Gujana Francuska Gwadelupa - Gwatemala Gwinea Republic Gwinea Bissau Gwinea Równikowa - Haiti - Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie - Indonezja - Irak - Iran Irlandia - Islandia Izrael - Jamajka - Japonia - Jemen - Jersey - Jordania Kajmany - Kambodża Kamerun Kanada - Katar - Kazachstan - Kenia - Kirgistan Kiribati Kolumbia - Komory Kongo - Czas tranzytu Kongo, Republika Demokratyczna Korea Południowa - Korea Północna Kosowo - Kostaryka - Kuba -9 Kuwejt Laos - Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein - Litwa Luksemburg otwa Macedonia - - usługa dostępna Czasy tranzytów to Êrednia liczba dni roboczych, okreêlajàca przewidywany czas dor czeƒ, nie liczàc dnia podj cia przesyłki i obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni nieobejmujàce sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz dor czenia. Podane czasy tranzytu nie uwzgl dniajà czasu odprawy celnej. Nie dotyczy usług importowych. Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time Definite z dor czeniem w okreêlonym czasie oraz dla Day Definite w okreêlonym dniu. Szczegółowe informacje o dost pnoêci usług na Przedstawione tam dane odnoênie czasów dor czeƒ sà orientacyjne. Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

9 Usługi międzynarodowe 9 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Czasy tranzytów i strefy cenowe Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja - Mali - Malta Maroko - Martynika - Mauretania - Mauritius - Meksyk - Mikronezja, Federacja Mołdawia - Monako Mongolia - Monserrat Mozambik - Namibia - Nauru Nepal - Nevis Niemcy Niger Nigeria - Nikaragua Niue Norwegia - Nowa Kaledonia Nowa Zelandia - Oman - Pakistan - Palau Panama - Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru - Portoryko - Portugalia - Republika Południowej Afryki Republika Środkowej Afryki - Czas tranzytu Republika Zielonego Przylądka - Reunion - Rosja - Rumunia - Ruanda Saint Barthelemy Saint Eustatius Saint Kitts Saint Lucia Saint Martin Saint Vinncent Saipan (Mariany) Salwador - Samoa Samoa Amerykańskie San Marino - - usługa dostępna Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Senegal Serbia - Seszele Sierra Leone - Singapur Słowacja Słowenia Somalia Somaliland, Republika Północnej Somali Sri Lanka - Stany Zjednoczone Ameryki (0:0) - Czas tranzytu Suazi Sudan - Sudan Południowy Surinam - Syria - Szwajcaria - Szwecja - Tadżykistan - Tahiti - Tajlandia - Tajwan Tanzania - Timor Wschodni Togo - Tonga Trynidad i Tobago - Tunezja - Turcja Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina - Urugwaj - Uzbekistan - Vanuatu Wenezuela - Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy - Wyb. Kości Słoniowej - Wyspa Św. Heleny Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania) - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Wyspy Kanaryjskie - Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Św. Tomasza i Książęca Zambia - Zimbabwe - Zjednoczone Emiraty Arabskie Czasy tranzytów to Êrednia liczba dni roboczych, okreêlajàca przewidywany czas dor czeƒ, nie liczàc dnia podj cia przesyłki i obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni nieobejmujàce sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz dor czenia. Podane czasy tranzytu nie uwzgl dniajà czasu odprawy celnej. Nie dotyczy usług importowych. Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time Definite z dor czeniem w okreêlonym czasie oraz dla Day Definite w okreêlonym dniu. Szczegółowe informacje o dost pnoêci usług na Przedstawione tam dane odnoênie czasów dor czeƒ sà orientacyjne. Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

10 0 Cennik 0 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE DHL dor cza przesyłki w okreêlonym czasie do ponad 0 krajów i terytoriów zale nych zdefiniowanych w strefach. Aby okreêliç stref odpowiadajàcà poszukiwanej lokalizacji nale y skorzystaç z mapy poni ej lub tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe, która znajduje si na stronach -9. Grenlandia strefa strefa strefa strefa strefa strefa strefa strefa Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk Kanada Kuba Turks i Caicos Dominikana Kajmany Haiti Portoryko Anguilla Belize Jamajka St. Kitts i Nevis Gwadelupe Antigua Gwatemala Honduras Dominika St. Lucia Martinika Salwador Barbados Nikaragua Aruba Curacao Bonaire Grenada Kostaryka Panama Trinidad i Tobago Wenezuela Kolumbia Surinam Gujana Franc. Gujana Bryt. Ekwador Peru Bahamy Chile Bermudy Boliwia Argentyna Brazylia Paragwaj Urugwaj Falklandy (Malwiny) Azory Sahara Zachodnia Wyspy Zielonego Przylądka Wyspy Kanaryjskie Islandia Czad Burkina Gwinea Faso Rep. Benin Nigeria Sierra Leone Wyb. Ghana Kości Liberia Słoniowej Togo Kamerun Gwinea Równikowa Kongo Wyspy Św. Tomasza Gabon i Książęca Senegal Gambia Gwinea Bissau Szwecja Wyspy Owcze Norwegia Finlandia Estonia Dania Łotwa Litwa Irlandia Wlk. Brytania Niemcy Polska Białoruś Holandia Belgia Guernsey Luks. Francja Czechy Ukraina Słowacja Liecht. Mołdawia Austria Węgry Słowenia Chorwacja Rumunia Jersey Szwajcaria Bośnia Se S. Marino rbia i Herz. Andora Czarnogóra Włochy Bułgaria Macedonia Kosowo Portugalia Hiszpania Albania Grecja Turcja Gibraltar Malta Cypr Tunezja Liban Maroko Izrael Mauretania Mali Wyspa Św. Heleny Algieria Niger Libia Rep. Środkowej Afryki Angola Zimbabwe Namibia Botswana Rep. Płd. Afryki Egipt Sudan Sudan Południowy Uganda Kongo Ruanda Rep. Demokrat. Burundi Malawi Zambia Swaziland Lesotho

11 Usługi międzynarodowe CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Włochy znajdujà si w strefie, czas dor czenia przesyłki eksportowej lub importowej to dzieƒ roboczy. Rosja Kazachstan Mongolia Gruzja Armenia Azerbejdżan Syria Irak Jordania Bahrajn Arabia Saudyjska Katar Zjednoczone Emiraty Arabskie Erytrea Dżibuti Somalia Etiopia Kenia Jemen Kuwejt Uzbekistan Kirgistan Turkmenistan Tadżykistan Iran Oman Afganistan Pakistan Malediwy Nepal Indie Bhutan Bangladesz Birma (Myanmar) Sri Lanka Chiny Laos Tajlandia Kambodża Wietnam Malezja Brunei Malezja Singapur Korea Płn. Korea Płd. Hongkong Tajwan Makau Filipiny Japonia Palau Saipan (Mariany) Guam (Mariany) Wyspy Marshalla Tanzania Mozambik Komory Majotta Madagaskar Reunion Seszele Mauritius Indonezja Timor Wschodni Australia Papua Nowa Gwinea Wyspy Salomona Nowa Kaledonia Vanuatu Tuvalu Fidżi Tonga Samoa Zach. Tokeau Samoa Amer. Niue Kiribati Tahiti Wyspy Cooka Nowa Zelandia Szczegółowe informacje o usługach dost pne sà na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

12 Cennik 0 (0:0 do USA) Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. W ramach usługi DHL EXPRESS 9:00 nie są realizowane doręczenia przesyłek na paletach. przesyłki do 00 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Powiadomienie o doręczeniu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS 9:00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà 9:00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS 9:00 (0:0 do USA) Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg do 0 kg 9 do 00 kg 0 DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

13 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek przed godziną :00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, USA, Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS :00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà :00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS :00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , 9 99 Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg do 0 kg 0 do 000 kg 9 0 DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

14 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w ponad 0 krajach na świecie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Globalny zasięg usługi. Duży wybór usług dodatkowych.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS WORLDWIDE Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , 9 9 9, , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg 0 do 0 kg do 000 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

15 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Priorytetowa usługa doręczania przesyłek zawierających materiał biologiczny kat. B (UN). pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 00kg. przesyłki do 00 kg. Globalny zasięg usługi. Doręczenie w sobotę w cenie. Monitoring przesyłek przez Globalne Centra Kontroli Jakości przez /. Duży wybór opakowań termicznych. Dostępna technologia SMART SENSOR do monitorowania temperatury wewnątrz opakowania.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL MEDICAL EXPRESS?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL MEDICAL EXPRESS 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 do 00 kg 0 Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

16 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa wysyłka w systemie od drzwi do drzwi lekkich przesyłek zawierających dokumenty, doręczanych z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. do 00 g. Globalny zasięg usługi. Tylko przesyłki zawierające dokumenty. Nadanie w kopercie firmowej DHL EXPRESS ENVELOPE. Usługa GOGREEN Climate Neutral wliczona w cenę przesyłki.. Co zrobiç, by wysłaç kopert o wadze 00 g do Holandii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS ENVELOPE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Holandia znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Express envelope DHL EXPRESS ENVELOPE 0, Wymiary zewnętrzne: 0 x 0 mm Zalecana waga towaru do: 0, kg Opakowanie bezpłatne dla produktu DHL EXPRESS ENVELOPE Obejmuje transport lotniczy dokumentów do 00 g w firmowej, kartonowej kopercie (Express envelope). OPAKOWANIA FIRMOWE DO PRZESYŁEK MIĘDZYNARODOWYCH Flyer standard Zabezpieczenie opakowania właściwego Wymiary zewnętrzne: 00 x 00 mm Opakowanie bezpłatne Flyer large Zabezpieczenie opakowania właściwego Wymiary zewnętrzne: x 0 mm Opakowanie bezpłatne Card envelope Wymiary zewnętrzne: 0 x mm Zalecana waga towaru do: 0, kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 00 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 00 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 0 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

17 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Ekonomiczna usługa drogowa doręczania przesyłek jedno- lub wieloelementowych w określonym, nieprzekraczalnym terminie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Europejski zasięg usługi. Śledzenie losów przesyłki w czasie rzeczywistym. Duży wybór usług dodatkowych.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL ECONOMY SELECT?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL ECONOMY SELECT za kg > za kg >00 9 Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

18 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. W ramach usługi EXPRESS 9:00 nie są realizowane doręczenia przesyłek na paletach. przesyłki do 00 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Powiadomienie o odbiorze. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS 9:00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà 9:00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS 9:00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg do 0 kg 9 do 0 kg do 00 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

19 Usługi międzynarodowe 9 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek przed godziną :00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, USA, Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS :00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà :00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS :00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg do 0 kg 0 do 0 kg 0 9 do 000 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

20 0 0 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi, płatna przez odbiorcę. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Usługa dostępna z krajów.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS WORLDWIDE Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 do 000 kg 9 Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 5 stycznia 2015

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 5 stycznia 2015 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od wagi lub pilności przesyłki FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych cen za rzetelne usługi, godne najwyższego zaufania możesz

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r.

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r. Cennik Usługi TeleNet Obowiązujący od dnia kwietnia 2007r. . Stałe opłaty miesięczne Stałe opłaty miesięczne Cena netto VAT 22% Cena brutto Opłata za numer telefonu w pakiecie 5,00 zł,0 zł 6,0 zł () Opłata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan Brak serwisu - 11 4-8 Brak serwisu - Afryka Centralna, Republika Brak serwisu - 13 2-4 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 1-3

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.)

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) L.p. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto Uwagi Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zawiera: I. Cennik usług związanych z dostępem do Internetu. II. Cennik połączeń telefonicznych. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu 1. Oferowane typy abonamentu

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Dokumenty podróży Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Każdy Uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki FedEx Express

Nowe stawki FedEx Express Nowe stawki FedEx Express Obowiązujące w Polsce od dnia stycznia 0 r. Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx Express ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za usługi

Bardziej szczegółowo

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Przepisy owe Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

(kod promocji: 59C, 59D)

(kod promocji: 59C, 59D) Regulamin promocji Przenośność numeru (kod promocji: 59C, 59D) 1. MNI Telecom S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo