Podręcznik systemu Access Wydanie 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik systemu Access Wydanie 2011"

Transkrypt

1 Podręcznik systemu Access Wydanie 2011

2 Treść Opis systemu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Budowa instalacji, materiał oprzewodowania i zasięg Strefa zewnętrzna 4 Sieć lokalna LAN 5 Okablowanie urządzeń wewnętrznych 6 Składniki systemu Przegląd 7 Strefa zewnętrzna 8-11 Urządzenia wewnętrzne skrzynka rozdzielcza Oprogramowanie Licencje Urządzenia innych producentów 21 Instalacja AS-AV Siedle Vario AS-AV Siedle Vario z zewnętrzną kamerą AS-AV z głośnikiem do zabudowy Access AS-AV Siedle Steel AS-AV Siedle Vario z DRM AS-AV Siedle Vario z COM AS-AV i kamera zewnętrzna AS-AA Siedle Vario AS-AA z głośnikiem przydrzwiowym do zabudowy Access Przycisk wywołania wewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego dostarczonego przez użytkownika Wskazówki dotyczące programowania Pierwsze uruchomienie/ logowanie 43 Serwis 44 Wskaźniki diodowe (LED) Słownik 48 Indeks 49 2

3 Opis systemu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Siedle Access jest wielostronnym systemem komunikacyjnym opartym na zaawansowanej technologii sieciowej IP. Umożliwia on zarówno komunikację audio, jak i wideo oraz funkcje przełączania, sterowania i sygnalizacji. Idealnym miejscem zastosowania są duże obiekty, jak również wszystkie systemy o złożonych wymaganiach technicznych. Dzięki centralnej administracji całego systemu, koszt uruchomienia i serwisowania jest ograniczony do minimum. Instalacja jest oparta na technologii sieciowej, co sprawia że rozbudowa systemu jest bardzo prosta. Zastosowania komercyjne i prywatne mogą być mieszane lub łączone ze sobą w dowolnej formie. Parki technologiczne mogą być połączone za pomocą jednego systemu z administracją lub centrami edukacyjnymi położonymi w innych budynkach, przy czym są niezależne w wykonywaniu swoich funkcji. Generalnie rozróżnia się strefę zewnętrzną i chronioną sieć lokalną (LAN). W rozdziale Budowa instalacji/ materiał oprzewodowania zostaną szczegółowo omówione obydwa te segmenty. Napięcie elektryczne Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk. W razie nieprzestrzegania zachodzi poważne zagrożenie utraty zdrowia lub życia na skutek porażenia prądem. Ładunki elektrostatyczne Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotykania płytki drukowanej. Podczas prac przy urządzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące odłączenia od sieci zasilającej. Przestrzegać normy DIN EN Przy tworzeniu połączenia elektronicznego przestrzegać wymagań przepisów VDE 0805 lub normy EN W instalacji elektrycznej budynku musi być zainstalowany przełącznik wielobiegunowy z przerwą stykową co najmniej 3 mm. Należy przestrzegać, aby przyłącze sieciowe w instalacji budynku posiadało zabezpieczenie max.16 A. Przy projektowaniu dużych (kompleksowych) systemów, należy uwzględnić przy planowaniu skrzynki rozdzielczej niezbędną przestrzeń potrzebną do zamontowania urządzeń w tablicy rozdzielczej. Zewnętrzne napięcia >30 V AC / DC nie mogą być poprowadzane do abonentów systemu. Urządzenia zasilane napięciem 230 V Zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410, sekcja konieczne jest zapewnienie bezpiecznej separacji pomiędzy przewodami systemu i napięciem sieciowym, tzn. przewody systemu i przewody sieciowe nie mogą się ze sobą stykać! Izolację z końcówki kabla systemowego (niskiego napięcia bezpiecznego) należy usunąć w możliwie najmniejszym stopniu. Podczas procesu aktualizacji nie można przerywać zasilania elektrycznego urządzeń, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. Wykonanie ponownej aktualizacji jest wtedy niemożliwe, a sprzęt musi być wysłany do naprawy. 3

4 Budowa instalacji, materiał oprzewodowania i zasięg Strefa zewnętrzna Generalnie rozróżnia się strefę zewnętrzną i chronioną sieć lokalną (LAN). Strefa zewnętrzna Strefą zewnętrzną nazywana jest instalacja do stacji zewnętrznej. Jest ona chroniona przed nieautoryzowanym dostępem pod warunkiem profesjonalnego wykonania. Dostęp do sieci z zewnątrz jest niemożliwy. Okablowanie strefy zewnętrznej Sieć IP kończy się na ATLC/ NG W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem należy koniecznie umieścić ATLC/NG wewnątrz budynku. Okablowanie od ATLC/NG do stacji zewnętrznej wykonuje się w konwencjonalny sposób. Przewody instalacyjne CAT AWG22 J-Y(St)Y Przewody typu para skręcona, ekranowane Zasięg Sterownik drzwiowy do stacji zewnętrznej CAT AWG22 = 120 m J-Y(St)Y ø 0,6 mm = 100 m J-Y(St)Y ø 0,8 mm = 200 m Każda stacja zewnętrzna lub samodzielna kamera instalowana jest w systemie za pomocą własnego sterownika ATLC/NG Sieć lokalna LAN ATLC/NG 670 Sieć lokalna LAN ATLC/NG 670 Strefa zewnętrzna Zasięg zależny od rodzaju zainstalowanych przewodów Kamerą max. 10 m Stacja zewnętrzna Tö 4

5 Budowa instalacji, materiał oprzewodowania i zasięg Sieć lokalna LAN Sieć lokalna LAN Warunkiem integracji systemu Access jest infrastruktura sieciowa, która została wykonana zgodnie z zasadami okablowania strukturalnego (w standardzie od CAT 5). Okablowanie strukturalne jest uregulowane różnymi normami: DIN Wymagania ogólne Dla poszczególnych rodzajów budynków obowiązują dodatkowe normy: DIN (ISO/IEC 11801) dla budynków biurowych DIN (ISO/IEC 24702) dla lokalizacji wykorzystywanych do celów przemysłowych DIN (ISO/IEC 15018) dla mieszkań Międzynarodowo obowiązują normy ISO/IEC. Poziom tercjalny Struktura /poziomy okablowania Okablowanie dzieli się na trzy poziomy. Poziom pierwotny Światłowód Okablowanie pomiędzy poszczególnymi budynkami i / lub wewnątrz budynków z kilkoma głównymi skrzynkami rozdzielczymi budynków. W przypadku połączeń przewodami miedzianymi należy zapewnić dostateczne wyrównanie potencjałów. Poziom wtórny Poziom wtórny Światłowód Okablowanie między kondygnacjami budynku odbywa się za pomocą schodowej skrzynki rozdzielczej. Można stosować zarówno światłowody, jak i przewody miedziane. Zależy to od zastosowanych przełączników (switch) i odległości od głównej skrzynki rozdzielczej lub przełącznika. Poziom tercjalny Skrętka do wykonania stałej instalacji, plus kabel patchcord do okablowania z gniazda sieciowego do urządzenia końcowego. switch Stacja zewnętrzna ATLC/NG 670 Tö Poziom pierwotny serwer 5

6 Budowa instalacji, materiał oprzewodowania i zasięg Okablowanie urządzeń wewnętrznych Okablowanie urządzeń wewnętrznych Urządzenia wewnętrzne Access można bezproblemowo zainstalować na standardowych podtynkowych gniazdach sieciowych RJ45. Aby to zrobić, wystarczy zainstalować gniazdo sieciowe bez ramki i osłony. Stację wewnętrzną Siedle można wtedy zamontować do gniazda i podłączyć do sieci złączem wtykowym. wysokość oczu puszka RJ45 wysokość oczu Jeśli, ze względu na warunki lokalne, na wymaganej wysokości montażu nie jest dostępne podtynkowe gniazdo sieciowe, wówczas można zamontować stację wewnętrzną natynkowo za pomocą AZA Połączenie stacji wewnętrznej z siecią jest wykonywane za pomocą kabla patchcord dostarczonego przez użytkownika. 150 cm 165 cm puszka RJ cm Jeśli stacja wewnętrzna będzie wykorzystywana jako urządzenie na biurko, do przebudowy urządzenia należy zastosować AZTV z kablem podłączeniowym o długości 3 m. 6

7 Składniki systemu Przegląd Urządzenia, które są podłączone do sieci LAN (obszar chroniony) z interfejsem do drzwi. Urządzenia, które są przypisane do strefy zewnętrznej. AHT AHTV ATLM , ACM , AHF AHFV ATLE , ATLC/NG AIVS AS S AS M, L 7

8 Składniki systemu Strefa zewnętrzna ATLM Moduł głośnika przydrzwiowego Access w wykonaniu 611 Vario. Kompletny moduł z głośnikiem, mikrofonem i przyciskiem włączania światła z podświetlanym diodowo symbolem żarówki. Można podłączyć max. 48 modułów klawiatury w dowolnej kombinacji i tym samym max. 192 uczestników. W opcji akustyczny sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku wywołania na BTM do -04. BTM do -04 Magistralne moduły klawiatury BTM z 1-, 2-, 3-, i 4-ma klawiszami. Połączenie BTM ze sterownikiem ATLM jest realizowane przez kabel taśmowy. COM Moduł zamka kodowanego, jako jednostka wejściowa do wywoływania stacji wewnętrznych i funkcji sterowania w połączeniu z systemem Access i kontrolą dostępu Siedle. Z klawiaturą do wywoływania lub do sterowania w połączeniu ze sterownikiem wejściowym EC Z przyciskiem C do usuwania błędnych wpisów Przyciskiem otwierania drzwi do bezpośredniego otwierania drzwi za pomocą sterownika wejściowego EC DRM Moduł wywoływania z wyświetlaczem, jako jednostka wejściowa z 4-liniowym wyświetlaczem do generowania wywołań z drzwi wejściowych. Wyświetlanie nazwisk na wyświetlaczu w porządku alfabetycznym. Moduł DRM można zainstalować również w połączeniu ze stacją COM , co umożliwia wyświetlanie wpisów na stacji COM

9 Siedle Steel STL... Stacja zewnętrzna z panelem czołowym ze stali szlachetnej, głośnikiem przydrzwiowym, przyciskami wywołania i kamerą Access. Podświetlane diodami LED przyciski dzwonka, każdy przycisk 3 ma, 12 V AC. ATLE Głośniki przydrzwiowe Access z matrycą do podłączenia przycisków wywoływania do magistrali do zabudowy w kasecie, konstrukcjach drzwiowych, skrzynkach na listy itp. Do matrycy do podłączenia przycisków wywoływania do magistrali BRMA można podłączyć bezpośrednio 12 posiadanych przycisków wywoływania. Wyjście sterujące do zewnętrznej kamery, podłączenie posiadanych przycisków za pomocą BRMA BRMA Magistralna matryca do podłączenia dostarczonych przez użytkownika przycisków wywoływania do głośnika przydrzwiowego do zabudowy BTLE /ATLE Do jednego BTLE można podłączyć max. 14 BRMA Do jednego ATLE można podłączyć max. 16 BRMA

10 Składniki systemu Strefa zewnętrzna ACM Modul kamery Access do montażu w obudowie Siedle Vario 611. Najważniejsze cechy: Zintegrowane ogrzewanie z 2-stopniową regulacją temperatury Podświetlenie podczerwienią i sterowanie elektroniczne System nadawania koloru PAL Przetwornik obrazu CCD 8,4 mm (1/3 ) 752 x 582 pikseli (w poziomie/w pionie) Obiektyw 2,9 mm Automatyczne przełączanie trybu dziennego/nocnego przy ok. 4 lx (z obrazu kolorowego na czarno- -biały) dla optymalnej jakości obrazu Pole widzenia: pionowo 60, poziomo 80 Dodatkowo ręczne obracanie o ok. 30 w poziomie/pionie Rozdzielczość w poziomie 450 linii CEC Kamera wideo CCD z trybem dziennym/nocnym do montażu zewnętrznego, w wodoszczelnej obudowie, uchwyt ścienny z okrągłą głowicą i wewnętrznym prowadzeniem kabli. Przetwornik obrazu Color-CCD- Sensor 8,4 mm (1/3 ); 752 (H) x 582 (V) pikseli Obiektyw 3,8-9,5 mm, F 1,2, z filtrem IR, automatycznie chowany Pole widzenia Czułość 0,5 lx w trybie kolorowym i 0,24 lx w trybie cz / b, odpowiednio z F 1,2 System kompensacji oświetlenia tła Automatyczna kompensacja bieli Rozdzielczość w poziomie 480 linii telewizyjnych Sygnał wideo 1 Vss, FBAS, do 75 omów KA/WG C Kamera wideo CCD z trybem dziennym/nocnym do montażu zewnętrznego, w wodoszczelnej obudowie z osłoną przeciwsłoneczną, uchwytem ściennym z okrągłą głowicą i wewnętrznym prowadzeniem kabli. Przetwornik obrazu Color-CCD- Sensor 6,3 mm (1/4 ); 752 (H) x 582 (V) pikseli Obiektyw 3,9-85,9 mm bez filtra IR Pole widzenia 50-2,5 Czułość 0,8 lx z F 1,2 Rozdzielczość w poziomie 480 linii telewizyjnych Sygnał wideo 1 Vss do 75 omów Kabel połączeniowy w uchwycie naściennym ZNF Dodatkowy zasilacz-nóżka do kamery KA/WG do zasilania z sieci 230 V. Kamerę podłącza się za pomocą złączy wtykowych. 10

11 Access Interface Analog-Video Standard AIVS 670 AIVS Interfejs Access Analog-Video Standard w obudowie natynkowej do podłączenia kamery analogowej do ATLC Po wywołaniu drzwiowym obraz z kamery analogowej pokazywany jest automatycznie na stacji wewnętrznej Access, możliwy jest również ręczny wybór drzwi. Nie można sterować kamerą. Podłączenie kamer analogowych odbywa się zazwyczaj przez interfejs Access Interface Analog-Video Standard AIVS

12 Składniki systemu Urządzenia wewnętrzne, Osprzęt AHT Domofon Access z przyciskiem otwierania drzwi oraz siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie wyświetla się graficzny interfejs menu, ale nie pokazuje się obraz z kamery. Możliwa jest rozbudowa do pełnowartościowej stacji wideo. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń. Przez dodatkowe wykupienie licencji ALUV można przekształcić AHT w pełnowartościową stację wewnętrzną wideo. Najważniejsze cechy: Ekran 8,8 cm Wejście wywołania wewnętrznego Wyjście swobodnie programowalne Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej Funkcje sterowania Komunikaty stanu Z dodatkową podstawką AZTV do zastosowania jako urządzenie na biurko AHF Domofon głośnomówiący Access z przyciskiem rozmowy/przyciskiem nawigacyjnym, przyciskiem otwierania drzwi oraz siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie wyświetla się graficzny interfejs menu, ale nie pokazuje się obraz z kamery. Możliwa jest rozbudowa do pełnowartościowej stacji wideo. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń. Przez dodatkowe wykupienie licencji ALUV można przekształcić AHF w pełnowartościową stację wewnętrzną wideo. Najważniejsze cechy: Ekran 8,8 cm Wejście wywołania wewnętrznego Wyjście swobodnie programowalne Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej Funkcje sterowania Komunikaty stanu Z dodatkową podstawką AZTV do zastosowania jako urządzenie na biurko AHTV Wideodomofon Access wideo z przyciskiem otwierania drzwi i siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie pokazywany jest obraz z kamery i graficzny interfejs menu. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, podglądu, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń. Najważniejsze cechy: Ekran 8,8 cm Wejście wywołania wewnętrznego Wyjście swobodnie programowalne Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej Funkcje sterowania Komunikaty stanu Funkcja pamięci obrazów tylko z licencją ALZV Zintegrowany 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny do obsługi pamięci obrazów, regulacji jasności, nasycenia koloru, ustawiania daty/ godziny itp. Z dodatkową podstawką AZTV do zastosowania jako urządzenie na biurko 12

13 AHFV Wideodomofon głośnomówiący Access z przyciskiem rozmowy/przyciskiem nawigacyjnym, przyciskiem otwierania drzwi oraz siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie pokazywany jest obraz z kamery i graficzny interfejs menu. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, podglądu, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń. Najważniejsze cechy: Ekran 8,8 cm Wejście wywołania wewnętrznego Wyjście swobodnie programowalne Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej Funkcje sterowania Komunikaty stanu Funkcja pamięci obrazów tylko z licencją ALZV Zintegrowany 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny do obsługi pamięci obrazów, regulacji jasności, nasycenia koloru, itp. Z dodatkową podstawką AZTV do zastosowania jako urządzenie na biurko AZA Wyposażenie dodatkowe Access do instalacji natynkowej, do fachowego montażu natynkowego stacji wewnętrznych Access. Składa się z adaptera do podłączenia i 4 elementów dystansowych. Wysokość montażu jest wyższa o 8 mm. Top Oben AZIO Wyposażenie dodatkowe Access Input-/Output, jako płytka drukowana do zabudowy w stacji wewnętrznej z dodatkowym wyjściem/wejściem. AZTV Dodatkowa podstawka Access do stacji wewnętrznych, do przebudowy urządzeń naściennych na urządzenia na biurko, wspornik antypoślizgowy. 13

14 Składniki systemu skrzynka rozdzielcza ATLC/NG Sterownik Access do głośników przydrzwiowych z zasilaczem w obudowie tablicy sterowniczej, jako interfejs do zasilania i podłączenia zewnętrznych komponentów do sieci Access. Zestyk przełączający do otwierania drzwi i swobodnie programowalne wejście przełączające. Dopuszczalna moc przełączeniowa: żarówki max W świetlówki max. 800 W świetlówki Duo max W świetlówki z kompensacją równoległą max. 400 W VNG Zasilacz wizji w obudowie 10-rastrowej. Obwód pierwotny: 230 V AC, 50/60 Hz Obwód wtórny: 30 V DC, 1,1 A regulowane. Do zasilania dodatkowych komponentów, jak np. zewnętrznej kamery. TR Transformator w obudowie tablicy rozdzielczej, do zasilania dodatkowych komponentów. napięcie robocze: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz napięcie wyjściowe: 12 V AC prąd wyjściowy: max. 2,5 A wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 107 x 89 x 60 TR Transformator w obudowie tablicy rozdzielczej, do zasilania dodatkowych komponentów. napięcie robocze: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz napięcie wyjściowe: 12 V AC prąd wyjściowy: max. 1,3 A wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 53,5 x 89 x 60 14

15 AS S Serwer Access w obudowie metalowej, przeznaczony do instalacji na szynie montażowej, jako jednostka centralna do zarządzania całą instalacją Access; wielkość docelowa: możliwość rozbudowy do 50 uczestników. System realizuje jednocześnie więcej niż 10 połączeń. Uruchomienie odbywa się w kompletnej instalacji. wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 328 x 88,8 x 201 AS M Serwer Access w obudowie 19, jako jednostka centralna do zarządzania całą instalacją Access; wielkość docelowa: możliwość rozbudowy do 500 uczestników. System realizuje jednocześnie więcej niż 10 połączeń. Uruchomienie odbywa się w kompletnej instalacji. wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 483 x 88 x 460 AS L Serwer Access w obudowie 19-calowej, jako jednostka centralna do zarządzania całą instalacją Access; możliwość rozbudowy: od 500 do ponad 1000 uczestników. System realizuje jednocześnie więcej niż 10 połączeń. Uruchomienie odbywa się w kompletnej instalacji. wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 483 x 88 x

16 Oprogramowanie ASHT Access Software Concierge S. Siedle & Söhne Furtwangen ASHT Oprogramowanie stanowiska portiera Access, które przedstawia graficznie wirtualny wideodomofon na ekranie komputera. Rozmowy i połączenie wideo ze stacją zewnętrzną Siedle Rozmowy z numerami wewnętrznymi Wykonywanie funkcji przełączania i sterowania, np. otwieranie drzwi, włączanie światła itp. Wyświetlanie komunikatów Przegląd funkcji: Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej Przegląd urządzeń i uczestników Uczestnicy, drzwi i sprzęt wybierany z list Globalne/prywatne książki adresowe Funkcja pamięci obrazów tylko z licencją ALZV Sygnalizacja stanu urządzeń przełączających Funkcje przełączania zewnętrznych przekaźników Wymagania sprzętowe: Microsoft Windows XP (dodatek SP3 i nowsze, wersja 32 bitowa) Microsoft Windows Vista w wersji Home Premium i Business (dodatek SP1 i nowsze, wersja 32/64 bitowa) Microsoft Windows 7 w wersji Home Premium, Professional i Ultimate (wersja 32/64 bitowa) Procesor: Intel Pentium IV od 2.0 GHz lub inne kompatybilne procesory Minimum 2 GB pamięci RAM Karta graficzna z minimum 128 MB pamięci RAM, wsparciem dla DirectX 9 i 16-bitową głębią kolorów Przyłącze sieciowe 100 MBit Karta dźwiękowa z podłączeniem zestawu słuchawkowego.net Framework

17 ASC Access Software Concierge ASM Access Software Modul S. Siedle & Söhne Furtwangen S. Siedle & Söhne Furtwangen ASC Oprogramowanie stanowiska portiera Access Software Concierge, centralny interfejs na recepcji. Ze względu na szeroki zakres funkcji sterowania i stanów pracy oraz wspieranie wielokrotnych połączeń audio i wideo, aplikacja ta nadaje się doskonale, jako centrum komunikacji. Przegląd funkcji: Jednoczesne wyświetlanie kilku połączeń audio i wideo Wygodne funkcje przekazywania połączeń Zawieszanie połączeń (z muzyką dla połączeń zawieszonych) Przegląd wszystkich stanów systemu Doormatic drzwi np. z aktywowanym przełączeniem trybu dziennego/nocnego Wygodne funkcje przełączania, sterowania i wyświetlania Funkcja skanowania kamery Funkcje automatycznej sekretarki Wymagania sprzętowe: Microsoft Windows XP (dodatek SP3 i nowsze, wersja 32 bitowa) Microsoft Windows Vista w wersji Home Premium i Business (dodatek SP1 i nowsze, wersja 32/64 bitowa) Microsoft Windows 7 w wersji Home Premium, Professional i Ultimate (wersja 32/64 bitowa) Procesor: Intel Pentium IV od 2.0 GHz lub inne kompatybilne procesory Minimum 2 GB pamięci RAM Karta graficzna z minimum 1280 x 720, 128 MB pamięci RAM, wsparciem dla DirectX 9 i 16-bitową głębią kolorów Przyłącze sieciowe 100 MBit Karta dźwiękowa z podłączeniem zestawu słuchawkowego.net Framework 4.0 ASM Moduł oprogramowania Access służący do integracji systemu Siedle Access w obcych systemach, takich jak panele dotykowe. Za pośrednictwem naszego działu sprzedaży ds. projektów można zawsze otrzymać najnowsze informacje. 17

18 Licencje ALUV Licencja dostępu do wideo Access Upgrade-Lizenz Video uaktywnia dodatkowo funkcję wideo na urządzeniu audio. Licencja ta obejmuje możliwość modernizacji (upgrade) jednego urządzenia. ALZA Licencja Access na dodatkowego administratora do utworzenia dodatkowych administratorów z różnymi uprawnieniami. Liczba jest ograniczona tylko przez serwer. ALT Licencja Access na przyłączenie sieci telefonicznej do korzystania z zewnętrznego kanału połączenia. Na każdy kanał wymagana jest osobna licencja. Urządzenia innych producentów wymagają zatwierdzenia przez firmę Siedle. ALFV Licencja Access na urządzenie wideo innego producenta do przyłączenia wideotelefonu VoIP do systemu Access. Urządzenia innych producentów wymagają zatwierdzenia przez firmę Siedle. ALFA Licencja Access na urządzenie audio innego producenta do przyłączenia telefonu dźwiękowego (VoIP) do systemu Access. Telefon analogowy można przyłączyć za pomocą adaptera VoIP-ATA. Urządzenia innych producentów wymagają zatwierdzenia przez firmę Siedle. ALFC Licencja Access na kamerę IP innego producenta, do przyłączenia kamery sieciowej do systemu Access. Urządzenia innych producentów wymagają zatwierdzenia przez firmę Siedle. ALFIO Licencja Access na sterownik IP innego producenta do zarządzania wejściami i wyjściami zewnętrznego sterownika w systemie. Na każdy sterownik w systemie wymagana jest osobna licencja. Urządzenia innych producentów wymagają zatwierdzenia przez firmę Siedle. ALFS Licencja Access na smartfon innego producenta umożliwia połączenie z serwerem Access. Na każde urządzenie wymagana jest osobna licencja. Smartfon działa jako przenośna stacja wewnętrzna z obrazem wideo. Do użytkowania potrzebna jest dodatkowa aplikacja, którą można nabyć w sklepie internetowym AppStore. ALFT Licencja Access na tablet innego producenta umożliwia połączenie z serwerem Access. Na każde urządzenie wymagana jest osobna licencja. Tablet działa jako przenośna stacja wewnętrzna z obrazem wideo. Do użytkowania potrzebna jest dodatkowa aplikacja, którą można nabyć w sklepie internetowym AppStore. 18

19 ALKNX <50 Licencja Access na przyłączenie systemu KNX do importowania i zarządzania adresami KNX; przyporządkowanie max. 50 punktów danych. Można wysyłać i odbierać telegramy KNX. ALKNX <300 Licencja Access na przyłączenie systemu KNX do importowania i zarządzania adresami KNX; przyporządkowanie max. 300 punktów danych. Można wysyłać i odbierać telegramy KNX. ALKNX >300 Licencja Access na przyłączenie systemu KNX do importowania i zarządzania adresami KNX; przyporządkowanie dowolnej liczby punktów danych. Można wysyłać i odbierać telegramy KNX. ALSP S Pakiet startowy licencji Access zawiera licencje ALN/ALZV/ALZA/ ALT. Taki zakres licencji umożliwia użytkownikowi bogate, dodatkowe funkcje systemu Access. Zastosowanie pakietu startowego jest możliwe wyłącznie na serwerze Access S. 19

20 Licencje ALN S ALN M ALN L Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. ALZV S ALZV M ALZV L Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Licencje i serwery muszą być zawsze kompatybilne ze sobą. Przykład: Na serwerze AS S można zainstalować tylko jedną licencję S. 20

21 Urządzenia innych producentów Na rynku jest dostępna szeroka gama urządzeń odpowiadających różnym wymaganiom i koncepcjom. Możliwość komunikacji i kompatybilność różnych komponentów nie zawsze jest zapewniona 100 %. Z tego powodu wskazane jest, aby odpowiednio wcześniej skontaktować się z naszym działem sprzedaży ds. projektów. Aktualnie możemy polecić następujące urządzenia. adapter telefonu analogowego ATA telefon SIP sterowane elementy wykonawcze KNX VoIP Interfejs instalacji telefonicznej ISDN Inne interesujące obszary możemy sprawdzić w razie potrzeby. 21

22 Instalacja AS-AV Siedle Vario ATLM BTM V2 V1 Ta V3 Tb Ta V4 Tb Ta V5 V6 V6 V5 c1 b1 Ta Tbb Ta V1 Tb Ta V2 Tb Tb S1 Ta Tb S2 Ta S3 S4 D1 D2 Siedle Vario ACM ATLM BTM V1 V2 S1 Ta Tb S2 Ta S3 Ta S4 Ta D1 Tb D2 Ta 230 V AC Tö 12 V AC min. 20 Ohm c b N N L1 L1 230 V AC ACM IN Potrzebne urządzenia Wskazówki Tb Ta c TR ANG g), k) ATLC a) LAN 22

23 Sposób działania Funkcje wywołania, rozmowy, podglądu między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. g) Jest to konieczne tylko, jeśli w tej stacji zewnętrznej zostało zainstalowanych więcej niż 10 modułów 10 BTM k) Jeśli moduły BTM 650- zasilane są z osobnego transformatora, to na bloku zacisków podłączeniowych sterownika ATLM 670- nie może być połączenia między zaciskami c1 i c wzgl. b1 i b. 23

24 Instalacja AS-AV Siedle Vario z zewnętrzną kamerą ATLM BTM S1 Ta S2 Ta S3 Tb S4 D1 Ta D2 Tb Ta V5 V6 b c Siedle Vario ATLM BTM V1 V2 Ta V3 Tb Ta V4 Tb Ta V5 V6 L/S L/S +K S5 -K S7 b c + - N L1 ANG S1 Ta S2 Ta Tb S3 S4 D1 Ta D2 Tb Ta V1 Tb V ATLC V AC 230 V AC IN Potrzebne urządzenia Wskazówki Tö 12 V AC min. 20 Ohm CEC AIVS b) c) N L1 TR g), k) a) LAN 24

25 Sposób działania Przywoływanie i prowadzenie rozmowy między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Zewnętrzna kamera obserwuje dyskretnie w tle obszar wejścia. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. b) Max. odleglość między kamerą i AIVS wynosi 10 m c) Uważać na pozycję przełącznika, który musi być ustawiony na napięcie zasilające 12/24 V DC g) Jest to konieczne tylko, jeśli w tej stacji zewnętrznej zostało zainstalowanych więcej niż 26 modułów 26 BTM k) Jeśli moduły BTM 650- zasilane są z osobnego transformatora, to na bloku zacisków podłączeniowych sterownika ATLM 670- nie może być połączenia między zaciskami c1 i c wzgl. b1 i b. 25

26 Instalacja AS-AV z głośnikiem do zabudowy Access ATLE BRMA V5 c Tö 12 V AC min. 20 Ohm L/S L/S +K S5 -K S7 b) c) ATLC V AC IN Potrzebne urządzenia Wskazówki S1 S2 S3 S4 D1 D2 Głośniki przydrzwiowe do zabudowy ATLE BRMA d) V1 V2 V3 V4 V5 V6 CEC AIVS N L1 ANG S1 S2 S3 S4 D1 D2 V1 V a) LAN 26

27 Sposób działania Przywoływanie i prowadzenie rozmowy między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Zewnętrzna kamera obserwuje dyskretnie w tle obszar wejścia. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. b) Max. odleglość między kamerą i AIVS wynosi 10 m c) Uważać na pozycję przełącznika, który musi być ustawiony na napięcie zasilające 12/24 V DC d) Do magistrali BRMA 050- można podłączyć max. 12 przycisków wywoływania. Maksymalna możliwość rozbudowy systemu wynosi 16 BRMA 050- lub 192 przycisków. 27

28 Instalacja AS-AV Siedle Steel SACM SATLM V1 Tb Ta V2 Tb Tb S1 Ta Tb S2 Ta S3 S4 D1 D2 V1 V2 S1 Ta Tb S2 Ta S3 Ta S4 Ta D1 Tb D2 Ta 23 Tö 12 V AC min. 20 Ohm 24 Przyciski N L1 230 V AC LAN Potrzebne urządzenia Siedle Steel SACM SATLM ANG ATLC Wskazówki a) 28

29 Sposób działania Funkcje wywołania, rozmowy, podglądu między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. 29

30 Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Bernd Namensuche mit Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Bernd Namensuche mit Instalacja AS-AV Siedle Vario z DRM V2 ACM ATLM V1 Ta V3 Tb Ta V4 Tb Ta V5 V6 V6 V5 c1 Ta c Tb b1 Ta Tbb Ta V1 Tb Ta V2 Tb Tb S1 Ta Tb S2 Ta S3 S4 D1 D2 Tö 12 V AC min. 20 Ohm V1 V2 S1 Ta Tb S2 Ta S3 Ta S4 Ta D1 Tb D2 Ta IN BTM Db DRM Da cv bv N L1 230 V AC LAN Potrzebne urządzenia Siedle Vario ACM ATLM BTM DRM ANG ATLC Wskazówki h) a) 30

31 Sposób działania Funkcje wywołania, rozmowy, podglądu między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Wywołanie następuje z modułu klawiatury do centralnego stanowiska (portier) albo wybiórczo do wybranego uczestnika z modułu wywoływania z wyświetlaczem. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. h) Dla więcej niż jednego modułu BTM konieczne jest, ze względu na zwiększony pobór prądu, zainstalowanie dodatkowego źródła zasilania 12 V AC, np. TR

32 Büchner Claudia Maier Klaus Schuhmacher Bernd Namensuche mit Instalacja AS-AV Siedle Vario z COM V2 ACM ATLM V1 Ta V3 Tb Ta V4 Tb Ta V5 V6 V6 V5 c1 Ta c Tb b1 Ta Tbb Ta V1 Tb Ta V2 Tb Tb S1 Ta Tb S2 Ta S3 S4 D1 D2 Da Ta Db Ta V1 V2 S1 Ta Tb S2 Ta S3 Ta S4 Ta D1 Tb D2 Ta IN BTM W2 14 COM Db Da cv bv Tö 12 V AC min. 20 Ohm c b N L1 230 V AC W0 Ta Tac Tbb Ta N L1 230 V AC 13 LAN Potrzebne urządzenia Siedle Vario ACM ATLM BTM COM TR EC ANG ATLC Wskazówki d) i), k) a) 32

33 Sposób działania Funkcje wywołania, rozmowy, podglądu między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Wywołanie następuje z modułu klawiatury do centralnego stanowiska (portier) albo z modułu zamka kodowanego wybiórczo do uczestnika, którego kod został wpisany. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać ani podglądać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT) służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Dodatkowe funkcje Możliwe funkcje interkomu i połączenia głosowe między stacjami wewnętrznymi. Przyłączenie analogowej kamery do sterownika ATLC 670- za pomocą interfejsu AIVS Funkcja portiera jako centralny interfejs, np. na recepcji Możliwość dowolnego wyboru 8 melodii dzwonka Przekierowanie rozmowy Funkcja oddzwaniania w przypadku zajętości Równoległe wywołanie z drzwi wejściowych i wywołanie wewnętrzne Możliwość tworzenia grup Selektywne wybieranie stacji zewnętrznej poprzez dodatkowe wolne przyciski Funkcji skanowania (wymaga licencji) Możliwość centralnego zapisywania obrazów (na serwerze) Dodatkowe funkcje wymagające licencji Licencja Access na dodatkową funkcjonalność wideo, to rozszerzenie o dodatkowe funkcje wideo, takie jak funkcja pamięci obrazu na wszystkich stacjach wewnętrznych. Zakres funkcji: Włączanie kamery sterowane zdarzeniami, np. czujnik ruchu włącza odpowiednią kamerę wideo i obraz z kamery jest zapisywany Funkcjonalność skanowania posiadanych kamer wideo na wszystkich stacjach wewnętrznych Licencja Access na priorytezację wiadomości, do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wiadomości. Wiadomości te są nadrzędne w stosunku do wszystkich występujących połączeń. Licencja Access na system monitorowania, do monitorowania oprzewodowania i urządzeń końcowych. Komunikaty usterkowe, komunikaty stanu i raporty o stanie systemu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licencja Access na funkcje wiadomości do odbioru komunikatów tekstowych i odsłuchiwania zapisanych wiadomości. Na urządzeniu można nagrywać, zapisywać i odtwarzać wiadomości. Zintegrowana automatyczna sekretarka odbiera rozmowy zewnętrzne i rejestruje je. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. d) Stacja COM zawsze umożliwia przywołanie (przez wpisanie kodu). Tylko w przypadku, jeśli mają być wykonywane dodatkowe funkcje sterujące, potrzebny jest dla tej stacji zewnętrznej dodatkowy sterownik wejściowy. i) Jest to konieczne dla EC 602- lub jeśli w stacji zewnętrznej został zainstalowany więcej niż jeden moduł BTM k) Jeśli moduły BTM 650- zasilane są z osobnego transformatora, to na bloku zacisków podłączeniowych sterownika ATLM 670- nie może być połączenia między zaciskami c1 i c wzgl. b1 i b. 33

34 Instalacja AS-AV i kamera zewnętrzna V4 Tb Ta V6 V5 L/S L/S +K S5 -K S7 a) b) ATLC V AC Potrzebne urządzenia Wskazówki V1 V2 Ta V3 Tb Ta CEC AIVS N L1 ANG V1 Tb V LAN 34

35 Sposób działania Oglądanie lub monitorowanie określonej strefy na ustawionej w tym celu stacji wewnętrznej Access. Każdą kamerę można osobno sterować przez sterownik ATLC Liczba kamer lub uczestników systemu Access jest ograniczona przez zastosowany serwer. Za pomocą przycisków określonych podczas konfiguracji można wybrać dowolną kamerę. Funkcja ta musi być skonfigurowana dla każdego uprawnionego uczestnika. Wskazówki a) Max. odleglość między kamerą i AIVS wynosi 10 m b) Uważać na pozycję przełącznika, który musi być ustawiony na napięcie zasilające 12/24 V DC 35

36 Instalacja AS-AA Siedle Vario ATLM BTM S1 S2 S3 S4 D1 D2 b1 c1 c b Siedle Vario ATLM BTM N L1 S1 S2 S3 S4 D1 D ATLC V AC IN Potrzebne urządzenia Wskazówki j) Tö 12 V AC min. 20 Ohm ANG a) LAN 36

37 Sposób działania Przywoływanie i prowadzenie rozmów między stacją zewnętrzną i podłączonymi stacjami wewnętrznymi Access. Prowadzonej rozmowy nie można podsłuchiwać z innych stacji wewnętrznych Access. Przycisk z funkcją otwierania drzwi i 7 innych przycisków, do których można przypisać dowolne funkcje. Określenie funkcji i odpowiednich przycisków odbywa się podczas konfiguracji serwera, który przejmuje funkcję centralnego zarządzania całą instalacją. Liczba uczestników systemu Access jest określona przez serwer. Możliwość podłączenia przycisku wywołania wewnętrznego (ERT), służącego do wywoływania z dowolnych drzwi mieszkania oraz zestyk bezpotencjałowy należą do wyposażenia seryjnego. Można wybierać różne melodie dzwonka dla wywołania z drzwi wejściowych, drzwi mieszkania, ze stanowiska portiera lub z numeru wewnętrznego. Wskazówki a) W razie montowania elektrozaczepów drzwiowych lub urządzeń sterujących otwieraniem bram o parametrach innych niż napięcie zasilania 12 V AC i rezystancja min. 20 Ω konieczne jest zamontowanie przekaźnika pośredniego. j) Od 26 modułu BTM ze względu na zwiększony pobór prądu, musi być zainstalowany dodatkowy transformator 12 V AC, np. TR

Podręcznik projektowania Siedle Access. Wydanie 2013

Podręcznik projektowania Siedle Access. Wydanie 2013 Podręcznik projektowania Siedle Access Wydanie 2013 Treść Informacje ogólne o systemie Access 3 Dziedziny zastosowania Najważniejsze cechy 4 Komponenty 5 Uruchomienie Gwarancja Zalecenie 6 Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015

Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015 Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015 Treść 2 1 In-Home-Bus: Audio Opis systemu 2 Urządzenia systemu Siedle Stacje wewnętrzne Jung 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zagrożenie Struktura

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna SYSTEM TELEFONICZNY S. 29 Charakterystyka ogólna DANE WYMIAROWE S. 33 Dane wymiarowe

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna S. 6 Panele zewnętrzne S. 23 Aparaty wewnętrzne S. 27 Akcesoria SYSTEM TELEFONICZNY

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć system automatyki budynkowej w oparciu o produkty Mobotix?

Jak stworzyć system automatyki budynkowej w oparciu o produkty Mobotix? Jak stworzyć system automatyki budynkowej w oparciu o produkty Mobotix? Wideodomofon T25 Główny moduł Lepszy widok. Większe bezpieczeństwo Wideodomofon IP T25 to początek nowej linii produktów firmy Mobotix

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa NDN-921 pl Instrukcja instalacji i obsługi FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 8 1.1 Ostrzeżenia 8 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : 98-100

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania

Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania Advisor MASTER Zintegrowany System Sygnalizacji Włamania i Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.12 Aritech jest marką należącą do GE Interlogix. www.aritech.com Copyright (c) 2004 GE Interlogix

Bardziej szczegółowo

DinionHD 720p Kamera sieciowa

DinionHD 720p Kamera sieciowa DinionHD 720p Kamera sieciowa NBN-921 pl Instrukcja instalacji i obsługi DinionHD 720p Kamera sieciowa Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 8 1.1 Ostrzeżenia 8 1.2 Zalecenia eksploatacyjne 9

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP CDNPv53 - 2 - SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... - 4 - II. PARAMETRY TECHNICZNE... - 5 - III. OBSŁUGA CENTRALI CDNP... - 6 - IV. DODATKOWE MODUŁY

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17 Katalog Produktów 2014 Spis treści IP PBX 3 Slican MAC-6400 3 Slican IPL-256 5 Slican IPM-032 7 Slican IPU-14 9 Slican IPS-08 11 Slican ITS-0106, 0206, 0286 13 ZESTAWIENIE 15 Programowanie i administrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Domofonia Gira Przegląd systemu

Domofonia Gira Przegląd systemu System domofonowy Gira System do wszystkich zastosowań: domy jedno- i wielorodzinne instalacja podtynkowa i natynkowa funkcje audio i wideo sterowanie za pomocą Gira Control Clients i PC integracja z systemami

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 2 3.1 PROJEKT INSTALACJI... 2 3.2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo