Systemy liniowe LED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy liniowe LED 22-05-2013"

Transkrypt

1 Systemy liniowe LED W moim poprzednim artykule Świetlówka VS LED, do którego lektury szczerze zachęcam, przyjrzałem się najbardziej powszechnym i najtańszym rozwiązaniom będącym najprostszym zamiennikiem świetlówek liniowych. Podążając za wnioskami wypływającymi z tego artykułu postanowiłem kontynuować rozważania i poddać analizie bardziej wyrafinowane systemy opraw liniowych. Dzisiaj linie świetlne są najbardziej rozpowszechnione w sklepach wielko i średniopowierzchniowych, magazynach i halach produkcyjnych. W analizie należy rozpatrzyć dwa podstawowe przypadki: wyposażanie nowego obiektu w system LED i zmianę obecnie istniejącego systemu świetlówkowego. Należy przyjrzeć się obecnie istniejącym rozwiązaniom, przeanalizować koszty zakupu i eksploatacji obu systemów (świetlówkowego i LED), wypunktować korzyści płynące z obu rozwiązań i wady jakimi są obarczone. Swoje rozważania oprę na istniejącym obiekcie sklepu wielkopowierzchniowego funkcjonującego od listopada 2010 roku. Oświetlenie główne stanowią oprawy 2x58W w 20-tu rzędach po 20-cia opraw. Oprawy wyposażone są w stateczniki elektroniczne z ciepłym startem. Znamionowa moc oprawy wynosi 110W. Zastosowane świetlówki trójpasmowe to Master TL-D 58W/840. Oprawy zawieszone są na wysokości 4,40 m. Natężenie średnie oświetlenia wyliczone z pomocą programu Dialux wykazało Em = 707 lx. Pomiary na obiekcie 730 lx, a więc błąd na poziomie 5%jest jak najbardziej dopuszczalny i potwierdza przyjęte założenia obliczeniowe. Rys. 1. Wyniki obliczeń dla systemu świetlówkowego

2 Jak zatem wyglądają koszty eksploatacyjne oświetlenia? Obiekt funkcjonuje przez godzin w roku przy maksymalnym wykorzystaniu systemu oświetleniowego. Daje to ok. 218 MWh zużytej energii rocznie. Przy założeniu kosztów energii na poziomie 0,50 zł za kwh otrzymujemy ,00 zł rocznie. Dodatkowe koszty wiążą się z wymianą źródeł światła. By analiza była dokładna trzeba przyjrzeć się trwałości świetlówki. Trwałość znamionowa 50% świetlówki trójpasmowej wynosi h. Oznacza to, że po upływie tego czasu wymienimy połowę źródeł. Rys. 2. Krzywa życia świetlówki Trwałość 50% dla świetlówki jest określana dla cyklu 1 zapłonu na trzy godziny świecenia. Oznacza to, że dla obiektu jakim jest analizowany sklep cykl wynosi 1 zapłon na 12 godzin świecenia. Z kolejnego wykresu wynika, że trwałość świetlówki wydłuża się do 150% trwałości znamionowej, a więc h. Rys. 3. Trwałość świetlówki w zależności od cyklu świecenia V1

3 Można również spotkać w literaturze bardziej optymistyczne badania wskazujące na większy wzrost trwałości źródła przy 12-sto godzinnym cyklu. Dla naszego przypadku trwałość 50% wyniosłaby h. Rys. 4. Trwałość świetlówki w zależności od cyklu świecenia V2 Myślę jednak, że z uwagi na zachowanie laboratoryjnych warunków badań i sztuczne postarzanie źródeł bezpieczniej będzie oprzeć się na danych wskazujących 150% trwałości znamionowej ( h). Proces wymiany źródeł światła można wyliczyć z funkcji gęstości rozkładu normalnego reprezentowanego przez Rys. 2.: gdzie: t czas średnia trwałość źródła σ odchylenie standardowe z przedziału 0,2 σ 0,3 zależnego od rodzaju źródła światła Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wymianę świetlówek trójpasmowych, których trwałość średnia wynosi h, a roczny czas użytkowania h. Jak widać szczyt wymian następuje w siódmym roku eksploatacji systemu i wynosi 23% wymienionych źródeł. W osiemnastym roku następuje stabilizacja i wymiana 17,5% źródeł rocznie. Badania potwierdzają wymianę około 3% źródeł (24 sztuki) na obiekcie po 2,5 roku funkcjonowania sklepu, co jest zgodne z poniższym wykresem.

4 Rys. 5. Funkcja wymiany świetlówek w czasie eksploatacji obiektu Z uwagi na analizę kosztów eksploatacyjnych bardziej obrazowy będzie wykres przedstawiający liczbę wymian w sposób narastający w funkcji czasu. Rys. 6. Funkcja narastająca wymiany świetlówek w czasie eksploatacji obiektu Sama wymiana źródła światła nie wiąże się tylko z kosztami źródła, ale w większości przypadków również z kosztami wynajęcia firmy zewnętrznej, budowy rusztowania, wstrzymania funkcjonowania części obiektu lub pracami nocnymi, itp. Jeżeli za koszt początkowy przyjąć wartość 120,00 zł za punkt (dane uzyskane na podstawie badań) i uwzględnić 3% inflację to łączne koszty wymiany będą się kształtowały jak na wykresie poniżej.

5 Rys. 7. Narastające koszty wymiany świetlówek w czasie eksploatacji obiektu Warto teraz przyjrzeć się najważniejszym kosztom, a więc energii elektrycznej. Według prognoz przedstawianych przez Ministerstwo Gospodarki ceny energii elektrycznej mają do roku 2030 kształtować się jak na poniższym wykresie. Rys. 8. Prognozowane ceny energii elektrycznej dla przemysłu na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki

6 Dla przypomnienia zużycie energii na obiekcie przy obecnym systemie świetlówkowym wynosi 218 MWh rocznie. Dzisiejszy koszt energii to 0,50 zł/kwh. Koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie obiektu kształtują się jak na wykresie poniżej. Rys. 9. Koszty świetlówkowego systemu oświetleniowego w funkcji lat funkcjonowania obiektu Pora aby przyjrzeć się rozwiązaniom LED jakie możemy obecnie spotkać na rynku. Jedno z najlepiej dopasowanych rozwiązań do obecnej sytuacji oświetleniowej to oprawa liniowa LED o strumieniu 9000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, współczynniku oddawania barw CRI 80 oraz trwałości użytkowej gwarantującej utrzymanie strumienia na poziomie 70% h. Sprawność całkowita oprawy to 100 lm/w. Rys. 10. System oświetlenia liniowego LED Wyniki obliczeń dla tego systemu wyglądają jak na poniższym rysunku.

7 Rys. 11. Wyniki obliczeń dla systemu LED Jak wynika z powyższych wyliczeń przy zastosowaniu 360 opraw (20x18) uzyskano identyczne natężenie oświetlenia jak w przypadku systemu świetlówkowego. Moc zainstalowana spadła, a co za tym idzie zużycie energii, o 26%. Rys. 12. Podsumowanie wymiany systemu świetlówkowego na system LED Czy 26% oszczędności energii elektrycznej jest wystarczające do pokrycia poniesionych nakładów i jaki jest czas zwrotu inwestycji pokazuje wykres poniżej. Należy pamiętać, że w teorii powinniśmy uniknąć kosztów związanych z konserwacją systemu. Oświetlenie powinno być bezobsługowe przez wiele lat (nie dotyczy to czyszczenia opraw).

8 Rys. 13. Porównanie systemów świetlówkowego i LED w przypadku modernizacji Jak widać czas zwrotu inwestycji wynosi około 11-tu lat. Ponieważ gwarantowany czas utrzymania strumienia świetlnego na poziomie nie niższym niż 70% strumienia początkowego wynosi h na wykresie zaznaczono czas, po którym powinna teoretycznie nastąpić wymiana systemu. 11 lat to dość długi czas zwrotu inwestycji. Optymalny czas to 3 lata, a akceptowalny to ok. 5 lat. Czas ten poza tym przekracza teoretyczną żywotność systemu LED, a więc zastosowanie tego rozwiązania jest nieuzasadnione. Sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, gdyby nie była to modernizacja oświetlenia, a nowa inwestycja. Wówczas koszt początkowy byłby różnicą pomiędzy systemem świetlówkowym, a systemem LED. Pokazuje to poniższy wykres. Rys. 14. Porównanie systemów świetlówkowego i LED w przypadku nowej inwestycji

9 W przypadku nowej inwestycji czas zwrotu wynosi niecałe 6 lat, a zyski odniesione do żywotności systemu LED wynoszą ok zł. W ten sposób wypracowany zysk pozwala na zainwestowanie w 10-tym roku eksploatacji w nowocześniejszy system oświetleniowy, który będzie bardziej wydajny od dostępnych obecnie na rynku. Taki sposób liczenia w odniesieniu do trwałości systemu LED jest coraz częściej spotykany. Spróbujmy zatem powrócić do obecnie funkcjonującego obiektu i zbadajmy jakie środki wpływające na skrócenie czasu zwrotu z inwestycji można zaproponować. Jeżeli obiekt wyposażony jest w świetliki dachowe można przeprowadzić badania, czy ich wielkość, ilość i rozmieszczenie jest odpowiednie aby zastosować system LED z automatyczną regulacją strumienia świetlnego w zależności od udziału światła dziennego. Rys. 15. Przykłady obiektów ze znacznym udziałem światła dziennego uzyskanego dzięki świetlikom Przeprowadzone badania w godzina południowych w miesiącu kwietniu wykazały, że natężenie oświetlenia naturalnego w znaczącej części obiektu przewyższa uzyskane za pomocą opraw oświetleniowych. Podważa to zasadność załącza systemu oświetleniowego w ciągu dnia. Są też miejsca pomiędzy świetlikami wymagające doświetlenia światłem sztucznym. Obecnie funkcjonujący system świetlówkowych linii świetlnych nie ma możliwości sterowania poprzez regulację natężenia oświetlenia bądź wyłączenia części opraw. Oświetlenie działa przez cały czas otwarcia obiektu na 100%, a także przez jakiś czas po zamknięciu obiektu dla klientów (układanie towaru, porządki, inwentaryzacja, itp.). Aby uzmysłowić sobie jak udział światła dziennego różnicuje się nie tylko w ciągu dnia, ale również w ciągu całego roku kalendarzowego należy przyjrzeć się wykresowi poniżej. Odnosi się on do ujednoliconego obszaru Polski.

10 Rys. 16. Długość dnia na przestrzeni roku kalendarzowego w Polsce Aby wyliczyć oszczędności wynikające z udziału światła dziennego w oświetleniu obiektu skorzystamy z przygotowanej do tego celu aplikacji. Na samym początku określamy czas funkcjonowania obiektu (użytkowania oświetlenia). Rys. 17. Godziny funkcjonowania obiektu Daje nam to sumaryczną ilość godzin pracy w określonych porach oświetleniowych. Margines stanowi czas pomiędzy wschodem słońca i jego optymalną mocą, a także pomiędzy zachodem i całkowitym zmrokiem. Rys. 18. Ilość godzi w ciągu roku kalendarzowego

11 Do dalszej analizy należy zasymulować wartości ściemnienia opraw w wybranych porach cyklu dobowego. Od przyjęcia poprawnych wartości na tym etapie zależy dokładność dalszych wyliczeń. Rys. 19. Udział oświetlenia sztucznego w cyklu dobowym Z prostego wzoru możemy obliczyć oszczędność wynikającą z zastosowania systemu regulacji natężenia oświetlenia. ( Dzień x 0,40 + Świt-zmierzch x 0,70 + Zmrok x 1,00) / Godziny pracy = (3037 x 0, x 0, x 1,00) / 4880 = 0,59 Uzyskujemy 41% oszczędności w porównaniu do systemu LED bez w porównaniu do systemu świetlówkowego bez ściemniania. ściemniania, a 57% oszczędności Rys. 20. Podsumowanie wymiany systemu świetlówkowego na system LED ze ściemnianiem Zanim podsumujemy czasy zwrotu inwestycji wraz z poniesionymi nakładami należy pochylić się jeszcze nad jednym zagadnieniem związanym z technologią LED. Wiadomo jest, że na żywotność opraw LED składają się dwa zasadnicze czynniki: trwałość L70 (czas, po którym strumień świetlny spadnie do poziomu 70% strumienia początkowego) oraz trwałość układu zasilającego. Zacznijmy od trwałości diod LED. Zastosowanie systemu ściemniania powoduje zmniejszenie prądu przepływającego przez diody, a co za tym idzie spadek temperatury ich złącza. Przykładowa zależność dla diod XT-E firmy CREE znajduje się poniżej. Rys. 21. Krzywa spadku strumienia diod XT-E firmy CREE w zależności od temperatury złącza (prąd 1000 ma)

12 Jak wynika z wykresu dla temperatury złącza 105 C żywotność L70 wynosi h, a dla temperatury 55 C już h. W zależności od technologii diod LED wartości te mogą się dość znacznie różnić. Jeżeli zatem na skutek ściemniania opraw średnia temperatura złącza wynosi 65 C trwałość LED może przekraczać h (61 lat utrzymania strumienia L70 przy h/rok). Rys. 22. Przykład zdjęcia oprawy wykonanego za pomocą kamery termowizyjnej Pozostaje jeszcze kwestia układu zasilającego. Trwałość układu zasilającego potocznie zwanego zasilaczem wyrażana jest jako MTBF (Mean Time Between Failures średni czas bezawaryjnej pracy) w tysiącach lub milionach godzin. W ujęciu matematycznym MTBF stanowi odwrotność częstości awarii: MTBF = 1 / l gdzie l - częstość awarii. Natomiast niezawodność definiowana jest następującą zależnością: R(t) = e -l t = e t/mtbf gdzie: R(t) niezawodność l - częstość awarii t czas pracy e stała Eulera ~ 2,718

13 Na tej podstawie można narysować funkcję prawdopodobieństwa awarii układu zasilającego w funkcji czasu. Rys. 23. Funkcja prawdopodobieństwa awarii układu zasilającego w czasie dla MTBF= h Powyższy wykres obrazuje prawdopodobieństwo awarii dla jednego z popularniejszych zasilaczy o MTBF = h. Niestety na kształt tej funkcji wpływa również temperatura otoczenia, np. wzrost temperatury wewnątrz oprawy. Rys. 24. Zależność trwałości MTBF od temperatury otoczenia dla zasilaczy o mocach 60W i 30W Jak wynika z wykresu na Rys. 23. po upływie 20 lat możemy się spodziewać 40% uszkodzeń. Nie jest to równoznaczne z całkowitym defektem układu. Może się to wiązać z niemożliwością utrzymania zadanego prądu lub innych parametrów określonych przez producenta. To z kolei wpływa na pracę całej oprawy oświetleniowej, w tym również żywotność diod LED. Podsumowując, pomimo wzrostu żywotności LED w oprawie na skutek stosowania systemu

14 regulacji strumienia świetlnego nie można oczekiwać czasów względnie bezawaryjnej eksploatacji na poziomie h. Przyjrzyjmy się już ostatniemu zjawisku jakim jest rozwój technologii oświetleniowej. Na dzień dzisiejszy mówimy o technologii LED lub przyszłościowej OLED. Rys. 25. Przewidywany rozwój technologii LED i OLED na podstawie danych U.S. Department of Energy W związku z tak dynamicznym rozwojem nowej technologii planowanie trwałości systemu oświetleniowego na okres dłuższy niż 10 lat jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Najprawdopodobniej za 10 lat warto będzie skorzystać z oszczędności poczynionych za pomocą obecnie dostępnej technologii LED i wymienić system na nowy, bardziej wydajny. Powróćmy zatem do naszych wcześniejszych rozważań związanych ze sterowanym systemem liniowym LED, czasami zwrotu z inwestycji i oszczędnościom poczynionym na przestrzeni najbliższych 10-ciu lat. Rysunek poniżej pokazuje jak będą kształtować się koszty systemu świetlówkowego bez regulacji oraz systemu LED z regulacją natężenia oświetlenia w zależności od rodzaju inwestycji (nowa inwestycja, modernizacja).

15 Rys. 26. Porównanie systemów świetlówkowego bez sterowania i LED ze sterowaniem w zależności od rodzaju inwestycji Tym razem modernizacja zwraca się po niecałych 8-miu latach i przynosi ok zł oszczędności, a nowa inwestycja po niecałych 5 latach i przynosi ok zł oszczędności. W tym przypadku można się jednak pokusić o dłuższe eksploatowanie systemu z uwagi na wydłużoną trwałość opraw LED. Rys. 27. Porównanie systemów świetlówkowego bez sterowania i LED ze sterowaniem na przestrzeni 20-tu lat eksploatacji

16 Osiągnięte rezultaty to zł oszczędności dla modernizacji i zł dla nowej inwestycji. Modernizacja Nowa inwestycja System LED bez sterowania 11 lat, nieopłacalne 6 lat, zł System LED ze sterowaniem 8 lat, zł zł 5 lat, zł zł Rys. 28. Podsumowanie zastosowania systemu LED w porównaniu do systemu świetlówkowego T8 bez sterowania Należy pamiętać, że wszystkie wyżej przedstawione wyniki odnoszą się do konkretnych sytuacji oświetleniowych i uwarunkowań rynkowych (ceny energii, eksploatacji, itp.). Dla każdego przypadku należy rozpatrywać je indywidualnie. Warto zwrócić uwagę, że na Rys. 25. prognozującym rozwój technologii LED w okolicach roku 2015 zaprzestano spekulować na temat rozwoju innych źródeł światła. Po osiągnięciu zdecydowanej przewagi technologicznej systemów LED (lm/w oraz lm/$) nie będzie zasadności stosowania innych systemów oświetlenia. Czas ten się zbliża, a w zasadzie już nastąpił. Po więcej informacji zajrzyj także na Mgr inż. Tomasz Przytarski

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO PORÓWNYWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

JAK PRAWIDŁOWO PORÓWNYWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED RÓŻNYCH PRODUCENTÓW JAK PRAWIDŁOWO PORÓWNYWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED RÓŻNYCH PRODUCENTÓW i uniknąć porównywania jabłek z gruszkami Wersja 1, czerwiec 2014 Komunikat Związku producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol- Lighting,

Bardziej szczegółowo

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Źródła światła w gospodarstwach domowych Oświetlenie dróg, ulic i miejsc publicznych Autorzy opracowania: Mgr

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika. dr inż. Piotr Kolasa

Fotowoltaika. dr inż. Piotr Kolasa 61B Fotowoltaika dr inż. Piotr Kolasa 1 1. Promieniowanie słoneczne Słońce jest czystym i niewyczerpalnym źródłem energii, które jest w stanie bez problemu zaspokoić energetyczne potrzeby wszystkich mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP

POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP Publikację sfinansowano ze środków Globalnego Funduszu Środowiska GEF i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Copyright

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY

REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY TOMASZ TARGOSIŃSKI 1, YANDAN LIN 2 Instytut Transportu Samochodowego Fudan University Shanghai Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo