Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady"

Transkrypt

1 Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI

2 Cel pracy Celem pracy była ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na obszarze województwa Podkarpackiego.

3 Zakres pracy Zakres pracy obejmował: charakterystykę przemysłu spożywczego i badanych przedsiębiorstw, określenie przyczyn wdrożenia normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, określenie trudności występujących podczas wdrażania normy ISO 9001w przedsiębiorstwach, przedstawienie korzyści wynikających z wprowadzenia i stosowania normy ISO 9001, analizę wpływu wdrożenia normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na koszty jakości, koszty produkcji, analizę wpływu wdrożenia normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na działania marketingowe i relacje z klientami i dostawcami, analizę opłacalności i oczekiwań po wdrożeniu systemu oraz systemów zarządzania jakością planowanych do wdrożenia w przedsiębiorstwach.

4 Materiały i metodyka badań W celu dokonania analizy zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach branży spożywczej na obszarze województwa Podkarpackiego w pierwszej kolejności dokonano analizy obecnego stanu wiedzy z zakresu zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO Na podstawie literatury przedmiotu określono znaczenie normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego oraz problemy związane z wdrażaniem systemu i korzyści wynikające z jego stosowania. Pozwoliło to na opracowanie kwestionariusza wywiadu, który składał się z 18 pytań zamkniętych.

5 Materiały i metodyka badań W pierwszej części kwestionariusza pytania dotyczyły badanej firmy, a w szczególności formy organizacyjnoprawnej, zasięgu oddziaływania, rodzaju prowadzonej działalności. Pytania w części drugiej dotyczyły zarządzania jakością według normy ISO 9001: przyczyny wdrożenia oraz trudności i korzyści wynikających z wprowadzenia systemu, liczby składanych reklamacji, zmiany ilości stałych klientów, działalności marketingowej czy wysokości kosztów jakości i produkcji w porównaniu do stanu przed wdrożeniem normy ISO 9001.

6 Materiały i metodyka badań W drugim etapie przeprowadzone zostały badania w okresie od marca do grudnia 2014 roku. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 20 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy wywiadu. W trzecim etapie dokonano analizy i prezentacji wyników wykorzystując w tym celu program komputerowy Excel. Interpretacja wyników pozwoliła na opracowanie wniosków dotyczących opłacalności wdrażania normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach jak i określenia rangi systemu związanej ze spełnieniem oczekiwań przedsiębiorców co do wdrożonej normy.

7 Wyniki badań

8 Rodzaj prowadzonej działalności Inna 10% Produkcja wyrobów mleczarskich 5% Produkcja wyrobów cukierniczych 25% Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 10% Produkcja wyrobów mięsnych 15% Przetwórstwo owocowo- warzywne Produkcja wyrobów garmażeryjnych 10% 10% Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych 15% Wytwarzanie gotowych posiłków Produkcja wyrobów ciastkarskich 20% 20% Produkcja pieczywa 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9 Przyczyny wdrożenia normy ISO 9001 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Poprawienie organizacji pracy Usprawnienia obiegu dokumentacji i informacji Podniesienie prestiżu firmy Podniesienie jakości produktów i usług Zdobycie nowych rynków zbytu 12,2 10,8 13,5 12,2 9,5 Zwiększenie asortymentu produktów 6,8 Zwiększenie zaufania klientów 18,9 Redukcja kosztów 1,4 Zwiększenie przychodów Zewnętrzny wymóg posiadania systemu zarządzania jakością postawiony przez klientów Zewnętrzny wymóg posiadania systemu zarządzania jakością narzucony przez przepisy prawne Inne 4,1 4,1 4,1 6,8

10 Trudności związane z wdrażaniem ISO 9001 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Brak zaangażowania ze strony kierownictwa 0,0 Brak zaangażowania ze strony pracowników 16,9 Niezrozumiałość języka normy 6,8 Opór pracowników względem wdrażanych procedur i instrukcji Niestosowanie się do wytycznych zawartych w procedurach i instrukcjach Bariery finansowe związane z kosztami wdrożenia systemu 6,8 11,9 15,3 Konieczność uzupełniania dokumentacji 10,2 Konieczność zorganizowania dodatkowych szkoleń dla pracowników i poszerzenie wiedzy Zbyt krótki czas zaplanowany na wdrożenie systemu 8,5 23,7

11 Pozytywne zmiany po wdrożeniu ISO ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Wzrost prestiżu firmy Wzrost jakości produktów i usług Usprawnienie obiegu dokumentacji Poprawa komunikacji wewnętrznej Poprawa komunikacji zewnętrznej z kontrahentami Zmniejszenie rotacji pracowników Zwiększenie zadowolenia z pracy Zwiększenie skuteczności ubiegania się o zamówienia Zwiększenie przychodów firmy 4,5 4,7 4,4 4,05 4,6 4,2 3,9 4,45 3,75 Zmniejszenie kosztów 3,15 Pozyskanie nowych rynków 4

12 Wysokość kosztów jakości po wdrożeniu ISO % 60% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 20% 10% 0% 5% Zmalały Wzrosły Nie uległy zmianie Nie prowadzimy analizy kosztów jakości

13 % Wpływ wdrożenia ISO 9001 na działalność marketingową Oferta asortymentowa Wzrost/ spadek cen System dystrybucji Komunikacja z klientem Instrumenty promocji, w tym reklamy System informacji wewnętrznej 1- bardzo istotny 2- mało istotny 3 - nie miała wpływu

14 Informacja w reklamie o posiadanym systemie ISO % 20% 45% Tak Tak, czasami Nie

15 Czy wdrożenie ISO 9001 spełniło oczekiwania przedsiębiorców 14% 29% 57% Tak Raczej tak Ani tak, ani nie

16 Czy opłaca się wdrożyć ISO % 50% 25% Tak Raczej tak Ani tak, ani nie

17 Podsumowanie i wnioski Do przyczyn, które skłonily przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania jakością wedlug normy ISO 9001 należą zwiększenie zaufania klientów, podniesienie prestiżu firmy, poprawa organizacji pracy oraz poprawa jakości produktów i uslug. Bariery i utrudnienia występujące podczas wdrażania systemu wynikały z koniecznoci zorganizowania dodatkowych szkoleń dla pracowników w celu poszerzenia ich wiedzy, braku zaangażowania ze strony pracowników oraz niestosowania się do wytycznych zawartych w procedurach i instrukcjach. Wdrożenie normy ISO 9001 ma korzystny wpływ na wzrost jakości produktów i usług oraz wzrost prestiżu firmy, a także poprawę komunikacji zewnętrznej z kotrahentami. Do pozytywnych aspektów wynikających z wprowadzenia systemu należy równiez wzrost liczby stałych klientów oraz sukcesywny spadek ilości składanych reklamacji. Wiąże się to z polepszeniem prestiżu firmy, przez co jest ona postrzegana jako rzetelny partner do prowadzenia interesów.

18 Podsumowanie i wnioski Z analizy kosztów jakości prowadzonych przez przedsiębiorstwa wynika, że po wdrożeniu ISO 9001 nastąpił ich wzrost. Spowodowane jest to koniecznością zlecania niezależnym ośrodkom badawczym oceny właściwości produktów oraz korzystanie z usług jednostek certyfikujących, które oceniają funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 nie wpłynęło natomiast na poziom kosztów związanych z produkcją. Przedsiębiorstwa zaobserwowały bardzo istotny wpływ systemu na ofertę asortymentową i komunikację z klientem. Wynika z tego, że konsumenci zwracają uwagę na certyfikaty jakości. Prowadzenie badań nad zadowoleniem klientów jest obowiązkową procedurą normy ISO 9001, jednak z badań wynika, że 15% ankietowanych przedsiębiorstw nie spełnia tych wymagań, przez co doskonalenia jakości i prawidłowe funkcjonowanie systemu w tych przedsiębiorstwach jest wątpliwe.

19 Podsumowanie i wnioski Wdrożenie normy ISO 9001 spełniło oczekiwania tylko ponad połowy ankietowanych przedsiębiorstw. Na rozstrzygające zdanie prawdopodobnie wpływ miały trudności z jakimi przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się w trakcie implementacji systemu oraz stwierdzony wzrost kosztów związanych z jakością ponoszony na skutek zmian jakie narzucone zostały przez normę. Z przeprowadzonych badań wynika również, że normę ISO 9001 bardziej opłaca się wdrożyć w większych firmach, które zatrudniają większą ilość pracowników. Średnie przedsiębiorstwa są najbardziej zadowolone z efektów wprowadzenia systemu.

20 Dziękuję za uwagę

21 Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5241 www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ ICH SKUTKI W OCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Władysława Łuczka-Bakuła * Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Wstęp Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz nasilająca

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością Agnieszka Bałaga Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek Salerno-Kochan Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Agnieszka Famielec Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA I RESPONDENTÓW... 3 2. DECYZJA O WDROŻENIU ISO W FIRMIE... 7 2.1. POSIADANIE INNYCH CERTYFIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4

1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4 RAPORT SPECJALNY WPŁYW WDROŻENIA IS0 9001 NA KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY SPIS TREŚCI 1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4 2.1. Systemy zarządzania ISO w Polsce i na świecie 4 2.2. Cel Raportu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Marcin Olkiewicz * System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Wstęp W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. nr 42

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. nr 42 Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w ch przemysłu spożywczego nr 42 Warszawa 2006 Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w ch przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5 (84), 203 214 GRAŻYNA MORKIS ZAKRES WDROŻENIA OBLIGATORYJNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Piotr Kafel Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Marek

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 Sylwia Małażewska, Edyta Gajos Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SYSTEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU Strona1 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU Wsparcie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw branży gastronomicznej i hotelarskiej województwa podkarpackiego poprzez doradztwo bezpośrednie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw dr Małgorzata Okręglicka Katedra Inwestycji, Rachunkowości i Mikroekonomii Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego nr 20 Warszawa 2005 Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Grażyna Morkis Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ocena stanu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42 Wiesława Cieślewicz WPŁYW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Raport końcowy z badania pt. Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo