Rozdział 6 Ogrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 6 Ogrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej"

Transkrypt

1 Rozdział 6 Ogrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej Poza pasmem widzialnym promieniowanie słoneczne obejmuje również dłuższe fale, których energia może być pochłaniana przez gazy oraz substancje płynne i stałe, a następnie przekształcana w energię cieplną. Przykłady to atmosfera ziemska, która absorbuje ciepło od przechodzącego przez nią promieniowania słonecznego, oraz powierzchnia ziemi. Równowaga między zjawiskami absorbcji i odbicia umożliwia istnienie życia na naszej planecie. W instalacjach ogrzewania słonecznego selektywne materiały absorbujące są wykorzystywane do pochłaniania promieni podczerwonych i ogrzewania wody, czyli płynu słonecznego przepływającego przez system przewodów. Ekosystemy ziemskie przystosowały się do wąskiego zakresu temperatur. Zmienna ilość ciepła i światła słonecznego zagroziłaby organizmom żywym; ziemia byłaby zbyt gorąca lub zbyt zimna. 6.1 Układ Słoneczny Rycina 6.1: Układ Słoneczny Nasz układ słoneczny składa się z ośmiu planet i innych małych obiektów, na przykład planetoidów, komet, meteoroidów i pyłu kosmicznego. Pierwsze cztery planety (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars) są stosunkowo niewielkie i składem przypominają ziemię (skały). Pozostałe cztery (Jowisz, Saturn, Uran i Neptun) to znacznie większe planety gazowe. Wszystkie obiekty w naszym układzie słonecznym krążą wokół Słońca. Jego energia słoneczna maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości. Ziemia znajduje się w takiej odległości od Słońca, przy której światło i ciepło słoneczne umożliwiają funkcjonowanie ekosystemów w biosferze. Największym niebezpieczeństwem związanym z emisją gazów cieplarnianych jest gwałtowna zmiana równowagi promieniowania słonecznego, która uniemożliwi ekosystemom adaptację do nowych warunków. Niemal wszystkie formy życia na Ziemi, w tym wszystkie rośliny i zwierzęta, są uzależnione od słonecznego ciepła i światła. Słońce wytwarza energię od miliardów lat. Energia słoneczna to promieniowanie słoneczne, które dociera do ziemi. Może ona być przekształcana bezpośrednio lub pośrednio w inne postacie energii, na przykład ciepło lub prąd elektryczny. 6.2 Słońce Słońce jest gwiazdą średniej wielkości, o średnicy ok. 1,4 mln km, tworzoną przez gazy - głównie wodór. Rdzeń Słońca jest bardzo gorący (ok. 15 mln stopni Celsjusza), zatem panuje w nim ogromne ciśnienie gazów, ok. 100 mld razy wyższe od ciśnienia atmosferycznego na Ziemi. Dlatego atomy wodoru znajdują się tak blisko siebie, że łączą się ze sobą tworząc hel i generując światło oraz ciepło (rycina 6.2). 1

2 Rycina 6.2: Powstawanie helu i światła Duża część emitowanej przez Słońce energii rozprasza się w przestrzeni kosmicznej, a jedynie niewielki jej procent dociera do Ziemi; wystarczy to jednak do podtrzymania życia na naszej planecie. 6.3 Ziemia Ziemia (rycina 6.3) jest największą z czterech planet ziemskich i leży 150 mln km od Słońca. Co 365 dni wykonuje wokół niego jedno pełne okrążenie. Oś ziemska jest odchylona od płaszczyzny obrotu Ziemi. Jest to powodem występowania okresu letniego, gdy oś nachylona jest w kierunku Słońca, a zimowego, gdy jest od niego odchylona. Obrót Ziemi wokół własnej osi powoduje następstwo dnia i nocy. Różne pory roku, dzień i noc wywołują zróżnicowanie ilości dostępnego ciepła oraz światła, przez co bezpośrednie wykorzystanie tych źródeł do wytworzenia energii nie jest łatwe. Energia ta może jednak być magazynowana na różne sposoby - bezpośrednio w postaci ciepła w gruncie, jeziorach i rzekach, dostarczając źródła ciepła dla pomp cieplnych, bądź pośrednio, poprzez przekształcenie światła w biomasę (np. przez rośliny w procesie fotosyntezy), która jest spalana w celu produkcji ciepła lub pary do napędzania urządzeń wytwarzających energię. Pozostałe części tego rozdziału omawiają bezpośrednie ogrzewanie wody z wykorzystaniem kolektora słonecznej energii cieplnej, opisują zasady jego działania oraz metody zastosowania. Rycina 6.3: Ziemia 6.4 Promieniowanie słoneczne Słońce emituje promieniowanie elektromagnetyczne, którego istotnym komponentem jest światło widzialne. Fale od niego dłuższe tworzą podczerwoną część pasma. Ta część promieniowania ma zdolność ogrzewania ośrodka, przez który jest pochłaniana, np. atmosfery ziemskiej. Ilość promieniowania zależy od położenia Słońca: im jest ono niżej, tym więcej energii pochłania atmosfera. Powoduje to obserwowane różnice temperatury w ciągu dnia, między latem a zimą oraz między północną a południową częścią każdego państwa. Roczne średnie promieniowanie słoneczne w Polsce przedstawiono na rycinie 6.4. W słonecznym dniu promieniowanie pada bezpośrednio na ziemię. Jednak w razie zachmurzenia dociera go mniej, ponieważ jest rozpraszane przez krople wody w chmurach. Typowe wartości pokazano na rycinie 6.5 Rycina 6.4: Roczne średnie promieniowane słoneczne dla Polski 2

3 Rycina 6.5: Typowe wartości promieniowania słonecznego W lecie promieniowanie słoneczne wystarcza zwykle na pokrycie niemal całego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Zimą z kolei udział wody podgrzewanej energią słońca jest znacznie mniejszy. W Wielkiej Brytanii promieniowanie słoneczne pokrywa ok % zapotrzebowania na ciepłą wodę. Typowe, czteroosobowe gospodarstwo domowe zużywa ok kwh energii na podgrzanie wody. Odpowiada to ok. 20% rocznego zużycia gospodarstw. Na skutek dziennego i sezonowego zróżnicowania ilości światła, słoneczne systemy ogrzewania wody pokrywają tylko około połowy domowego zapotrzebowania na ciepłą wodę w Europie Środkowej, nieco mniej w Europie Północnej i około dwie trzecie w Europie Południowej. 6.5 Cieczowe kolektory słoneczne Działanie wszystkich kolektorów opiera się na zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego i przekazywania jego ciepła do wody krążącej w rurach. Najczęściej stosuje się kolektor płaski. Składa się on z prostokątnej skrzynki o długości zwykle 1-2 m i szerokości mm. Przez skrzynkę przechodzą przewody, przymocowane do czarnej powierzchni absorbera. Przepływa przez nie woda, ogrzewając się przez pochłanianie promieniowania podczerwonego. przewód powierzchnia absorbera światło słoneczne powierzchnia szklana powłoka odbijająca Na rycinie 6.6 przedstawiono wędrówkę światła słonecznego przez kolektor. Światło przechodzi przez szklaną powierzchnię do absorbera. Większość promieniowania jest pochłaniana; światło odbite jest kierowane ponownie do środka przez powłokę odbijającą ciepło. Jest wiele modeli kolektorów płaskich, zwykle jednak wszystkie składają się z: płaskiego absorbera, który wykrywa i pochłania energię słoneczną, przezroczystych pokryw, które przepuszczają promieniowanie słoneczne, ale ograniczają straty ciepła na absorberze; płynu - nośnika ciepła, przemieszczającego się w rurach i odbierającego ciepło z absorbera; oraz podkładki z izolacją cieplną. Rycina 6.6: Droga światła słonecznego 3

4 Instalacja Kolektor najlepiej założyć po stronie południowej. Optymalnym kątem nachylenia jest szerokość geograficzna plus 15 stopni (rycina 6.7). Nie stanowi to przeszkód w przypadku dachu poziomego. Jeśli dach jest nachylony, kolektor na ogół zakładany jest równolegle do jego powierzchni, bądź też wbudowywany w dach (w nowszym budownictwie). Jeśli istnieje możliwość ustawienia kąta nachylenia kolektora, najlepsze jest nachylenie 30º latem, a 70º zimą, ponieważ zimą słońce znajduje się niżej. kąt nachylenia kolektor kolektor kąt nachylenia dach płaski dach pochyły Rycina 6.7: Kolektory oraz kąty ich nachylenia Mniej powszechny typ wodnego kolektora słonecznego wykorzystuje dwie koncentryczne rury (patrz rycina 6.8). Zewnętrzną wypełnia próżnia i znajduje się w niej półkoliste srebrne lustro, które skupia światło na nie padające i kieruje je na rurę absorbera, zawierającą tzw. płyn słoneczny (płyn roboczy). Rycina 6.8: Rura kolektora próżniowego 4

5 Wydajność kolektora zależy od różnicy temperatur oraz intensywności promieniowania słonecznego w ciągu roku. Im większa różnica między temperaturą na wejściu i na wyjściu (miejscu oddawania ciepła), oraz im niższe promieniowanie, tym gorsza wydajność (rycina 6.9). Rycina 6.9: Zmiana wydajności na skutek różnic temperatury 5

6 Ćwiczenie 6.1: Słoneczne ogrzewanie wody Ćwiczenie 6.1: Słoneczne ogrzewanie wody Absorbcja ciepła zależy od koloru powierzchni: najlepszym pochłaniaczem jest barwa czarna, zaś inne kolory częściowo absorbują, a częściowo odbijają promieniowanie. Ćwiczenie pokazuje zdolność światła (słonecznego) do ogrzewania. Zadania Pracując w małych grupach wykonajcie następujące polecenia 1. Podłącz czarny wąż do kranu i napełnij go wodą. Wystaw go na światło przez 1, 2 i 5 minut. Po każdej ekspozycji odlej wodę do zlewki i zmierz jej temperaturę. 2. Powtórz to samo z wężem zielonym, dla tych samych okresów ekspozycji na światło. 3. Jeśli twoim źródłem światła jest lampa, zbadaj efekt przesunięcia jej do połowy odległości od rury. 4. Nanieś swoje pomiary na wykres zależności temperatury od czasu ekspozycji. 5. Przedyskutuj w swojej grupie poniższe pytania o jaka temperatura jest potrzebna do nagrzania wody do kąpieli? o ile czasu zajęłoby to dla rur różnych kolorów? o jakiej długości rurę potrzebowałbyś do wytworzenia 20 l gorącej wody do kąpieli i jak długo musiałbyś na nią czekać? Uwagi dla nauczyciela To ćwiczenie przedstawia zasadę ogrzewania wody za pomocą promieniowania podczerwonego światła słonecznego oraz znaczenie koloru dla pochłaniania tego promieniowania. Jeśli światło słoneczne jest niedostępne, można posłużyć się zwykłą żarówką lub lampą podczerwoną. Cel: Zbadać wpływ światła na ogrzewanie wody. Materiały: dwumetrowe długości zielonego i czarnego węża ogrodowego; zaczepy do umocowania węża do kranu; zlewka z podziałką; termometr; żarówka z włóknem żarnikowym 100 W lub lampa podczerwona, jeśli nie ma dostępu do światła słonecznego. Słowa kluczowe: temperatura, światło/podczerwień, wpływ barwy Umiejętności: obserwacji, nanoszenia danych na wykres, analizy i dedukcji Przedmioty: naukowe, geografia Etapy kluczowe: 2-3 Wiek: lat 6

7 Ćwiczenie 6.2: Potencjał słonecznego ogrzewania wody Ćwiczenie 6.2: Potencjał słonecznego ogrzewania wody Potencjał wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania wody jest w dużym stopniu zależny od rodzaju budynku, jego orientacji oraz nachylenia i konstrukcji dachu. Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym, musisz uwzględnić, że nagrzana słońcem woda użytkowana jest także przez innych mieszkańców. W Hiszpanii wprowadzono przepis nakładający obowiązek zakładania słonecznego ogrzewania wody w każdym nowo budowanym domu. Zadania Wypełnij kartę pracy 6.2 odpowiadając na następujące pytania 1. Określ rodzaj budynku, w którym mieszkasz 2. Jeśli mieszka w nim tylko twoja rodzina, czy dach jest ukośny, czy płaski? 3. Jeśli dach jest płaski, podaj jego położenie względem słońca 4. Czy słońce oświetla dach twojego domu przez cały dzień, czy też jest on zacieniony przez drzewa lub inne zabudowania? 5. Przyjrzyj się innym domom w okolicy i sprawdź, czy mają słoneczne ogrzewacze wody. Jeśli tak, spróbuj wyjaśnić, dlaczego je założono. 6. Przynieś swoją kartę pracy do szkoły i omów odpowiedzi z kolegami z grupy 7. Dowiedz się, ile osób z twojej klasy odniosłoby korzyści z instalacji słonecznego ogrzewania wody Uwagi dla nauczyciela Jest to interesujące ćwiczenie, w którym uczeń ma za zadanie zastanowić się, w jaki sposób odnawialne źródło energii, w tym przypadku cieplna energia słoneczna, może być wykorzystane w jego domu. Uczeń może na początku odpowiedzieć na pytania analizując jeden lub kilka budynków szkolnych, dzięki czemu opracuje metodę badania. Pomocne będzie przekazanie krótkiej informacji dla rodziców o tym, jakie są cele wykonywanego przez uczniów ćwiczenia. Cel: Określić, czy słoneczne ogrzewanie wody może być zastosowane w domu ucznia. Materiały: karta pracy 6.2; kompas (opcjonalnie) Słowa kluczowe: położenie, orientacja, bezpośrednie światło słoneczne Umiejętności: obserwacji, analizy Przedmioty: geografia, wiedza obywatelska Słowa kluczowe: 2-3 Wiek: lat 7

8 6.6 Otrzymywanie ciepłej wody Podstawą działania słonecznego ogrzewania wody są powierzchnie selektywne. Są to powierzchnie (lub powłoki), których zdolność do pochłaniania, przekazywania, odbijania lub promieniowania zależy od długości fali padającego na nie światła. Jeśli kolektor słoneczny jest zaprojektowany w odpowiedni sposób, umożliwia wydajną zamianę promieniowania podczerwonego na ciepło. Typowy system ogrzewania wody przedstawiono na rycinie Pokazuje ona kolektor słoneczny, zbiornik na wodę oraz podłączone do niego przewody wodne. Płyn znajdujący się w kolektorze zostaje podgrzany, a następnie przepływa do zbiornika wody przez wężownicę, która oddaje ciepło wpływającej do zbiornika zimnej wodzie. Schłodzona woda wpływa z powrotem do kolektora słonecznego, gdzie jest ponownie ogrzewana. Jest to układ pośredni, ponieważ płyn roboczy może zawierać substancję przeciwdziałającą zamarzaniu w niskich temperaturach. W południowej Europie, gdzie nie ma takiego ryzyka, ogrzana woda może być użyta bezpośrednio. ciepła woda światło słoneczne drugi system ogrzewania ciepła woda kolektor słoneczny zimna woda zbiornik na wodę pompa cyrkulacyjna zimna woda Rycina 6.10: Typowy system słonecznego ogrzewania wody Aby zapewnić ciągły dostęp do ciepłej wody, potrzebny jest drugi lub pomocniczy system ogrzewania, pracujący w okresie zimowym, gdy nie ma wystarczającej ilości światła słonecznego. Sieć przewodów wodnych ogrzewania słonecznego zwykle łączy się z siecią przewodów istniejącego systemu ogrzewania wody, który nie włącza się, dopóki wpływająca do niego woda nie osiągnie odpowiednio niskiej temperatury. Wtedy system pomocniczy może dodatkowo podgrzać wodę. Wysokotemperaturowe słoneczne ogrzewacze wodne są wydajne energetycznie i mogą generować ciepłą wodę i ciepło w dużych obiektach handlowych lub przemysłowych. Istnieją także inne rodzaje kolektorów, na przykład paraboliczne kolektory rynnowe, które mają właściwość skupiania światła słonecznego i dostarczają ciepłej wody na użytek do zastosowania w handlu i przemyśle. 8

9 Ćwiczenie 6.3: Tropiciel zużycia ciepłej wody Ćwiczenie 6.3: Tropiciel zużycia ciepłej wody W tym ćwiczeniu oszacujesz, ile ciepłej wody zużywa twoja rodzina. Zobaczysz, kto i dlaczego wykorzystuje najwięcej ciepłej wody. Przydatna będzie miska lub wiadro o znanej objętości. Zadania 1. Znajdź miskę lub wiadro i zmierz jego objętość za pomocą naczynia z miarką 2. Podaj gdzie używana jest ciepła woda i wpisz tę informację do karty pracy 3. Spytaj każdego mieszkańca swojego domu, w jaki sposób używa wody 4. Następnie za pomocą wiadra lub miski sprawdź, ile wody zużywane jest przy każdej czynności (w przypadku urządzeń takich jak pralka lub zmywarka, będziesz musiał zajrzeć do instrukcji lub sprawdzić etykietę energetyczną) 5. Podsumuj zużycie wody dla wszystkich mieszkańców domu 6. By określić, czy ta wartość jest wysoka, czy niska, przynieś swoje wyniki do szkoły i przedyskutuj z kolegami z grupy 7. Spytaj inne grupy, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie ciepłej wody Uwagi dla nauczyciela To ćwiczenie jest nietypowe, ponieważ nie jest łatwo oszacować zużycie ciepłej wody. Zróżnicowanie zużycia między różnymi gospodarstwami może być dość znaczne, nawet po uwzględnieniu liczby mieszkańców. Ćwiczenie powinno w interesujący sposób pokazać zwyczaje społeczne i może wywołać ciekawą dyskusję w każdej grupie wiekowej. Ćwiczenie może być z początku przetestowane w szkole - można zacząć od ustalenia, gdzie zużywana jest ciepła woda i w jakiej ilości. Uczniowie musieliby przeprowadzić badanie zużycia ciepłej wody i porozmawiać z pracownikami szkoły. Cel: Określenie objętości ciepłej wody wykorzystanej w domu rodzinnym Materiały: karta pracy 6.3, wiadro lub miska, zlewka z miarką Słowa kluczowe: zużycie wody, pomiar, objętość Umiejętności: pomiaru, analizy, przeprowadzania badania Przedmioty: geografia, wiedza obywatelska, przedmioty naukowe Etapy kluczowe: 2-3 Wiek: lat 9

10 Karty pracy Karta pracy 6.1: Słoneczne ogrzewanie wody zadanie czas (minuty) temperatura (ºC) uwagi woda z kranu czarny wąż 1 odległość od lampy 2 5 zielony wąż czarny wąż 1 połowa odległości od lampy 2 5 temperatura pod prysznicem wody - czas do nagrzania czarnego węża zielonego węża czarnego węża połowa odległości od lampy 10

11 Karta pracy 6.2: Potencjał słonecznego ogrzewania wody Pyt. 1 Rodzaj domu Pyt. 2 Rodzaj dachu szczyt dachu Pyt. 3 Orientacja szczytu dachu płn-zach północ płn-wsch zachód wschód płd-zach południe płd-wsch Pyt. 4 Ilość światła słonecznego Pyt. 5 Badanie ilości światła na dachu słońce na dachu: brak / częściowo / cały data godzina udział światła słonecznego 6 brak 8 uwagi słońce jeszcze nie wzeszło godziny pełnego nasłonecznienia godziny częściowego nasłonecznienia

12 Karta pracy 6.3: Tropiciel zużycia ciepłej wody Do określenia zużycia wody w domu. zadanie liczba na dzień objętość w wiadrach pojemność wiadra zmywanie, mycie i pranie: naczynia objętość w litrach uwagi 1 zmierzyć pojemność wiadra ubrania prysznic kąpiel rodzeństwo/ rodzice rodzeństwo/ rodzice inne całkowita objętość 12

13 Ćwiczenie 6.4: Szukanie porady Ćwiczenie 6.4: Szukanie porady Trudno zdobyć poradę na temat zastosowania słonecznego ogrzewania wody w domu i innych zagadnień związanych z energią. Jest jednak kilka źródeł informacji, które nie przyszłyby nam nawet do głowy. Zadania 1 Zastanów się, gdzie mógłbyś zwrócić się po poradę na temat słonecznego ogrzewania wody w domu. 2 Wypełnij kartę pracy 6.4, w której zebrano źródła informacji oraz porady, które możesz wykorzystać (T/N), oraz które zdecydowałbyś się wykorzystać (pref.). Uwagi dla nauczyciela: Kontekst: Z ekonomicznego punktu widzenia właściwa porada na temat słonecznego ogrzewania wody w domu jest bardzo wartościowa. To ćwiczenie daje uczniowi możliwość określenia swoich preferencji przy poszukiwaniu informacji i porad. Cel: To proste ćwiczenie ma dwa cele: 1) pokazać uczniom, jak wiele jest potencjalnych źródeł informacji oraz 2) dostarczyć nauczycielom wiedzę o preferowanych przez uczniów źródłach informacji. Materiał: internet, książka telefoniczna. Słowa kluczowe: doradztwo energetyczne, ośrodki informacyjne. Umiejętności: szukania informacji, zadawania odpowiednich pytań. Przedmioty w krajowym programie nauczania: Zakres wiekowy: Etap kluczowy?? Karta pracy 6.4 związek konsumentów ośrodki doradztwa energetycznego dzień/tydzień energii lokalna wystawa/targi energetyczne seminarium/kurs o energii przyjaciele osoby instalujące urządzenia internet czasopisma wytwórcy sąsiedzi organizacje pozarządowe pref. T N pref. T N rodzice ośrodki doradztwa telefonicznego hydraulicy biblioteka publiczna rodzina biblioteka szkolna grupa rówieśników w szkole nauczyciele szkolni muzeum naukowe/techniczne sklepy programy telewizyjne firmy usługowe Inne źródło informacji, z którego chciałbyś skorzystać: 13

14 6.7 Gotowanie z wykorzystaniem energii słonecznej W wielu miejscach na świecie kuchenki wykorzystują prąd elektryczny, drewno, ropę i inne odnawialne źródła energii. Na obszarze Sahelu jest bardzo niewiele złóż paliw, ale za to dużo słońca. Dla żyjących tam ludzi stosowanie energii słonecznej do gotowania jest tanie i skuteczne. W odpowiednim pojemniku do gotowania z wykorzystaniem słońca jeden litr wody może osiągnąć temperaturę wrzenia w ciągu godziny, zależnie od izolacji pojemnika. czarny, nieodbijający promieniowania garnek i pokrywka pojemnik do gotowania z wykorzystaniem słońca, z czarnym garnkiem w środku Rycina 6.11: Typowy zestaw do gotowania z wykorzystaniem promieniowania słonecznego Ćwiczenie 6.5: Zbuduj słoneczny pojemnik do gotowania Ćwiczenie 6.5: Zbuduj słoneczny pojemnik do gotowania To ćwiczenie da ci satysfakcję z osiągnięcia praktycznych wyników w krótkim czasie. Będziesz też mógł pobrać pomiary i narysować wykres przedstawiający pracę twojego pierwszego słonecznego pojemnika do gotowania. W krajach rozwijających się zasoby paliw nieodnawialnych są bardzo niskie, dlatego aby sprostać zapotrzebowaniom na energię, ścinane są nawet młode drzewa. Niszczy to pokrywę roślinną, ogranicza źródło cienia i powoduje erozję gleby. Kuchenka, która nie ma żadnych kosztów eksploatacyjnych, może być wykonana z prostych materiałów, stanowi więc doskonałą alternatywę dla tradycyjnych urządzeń do gotowania. Zadania 1. Znajdź tekturowe pudło o wymiarach ok. 30x30x30 cm (zużyte pudło do pakowania) 2. Wymień działania, które wykorzystują ciepło słoneczne i wymień je na karcie pracy 3. Przykryj wnętrze pudełka folią aluminiową 4. Na pokrywie połóż lustro lub folię 5. Przymocuj sznurek za pomocą gwoździa lub taśmy tak, by pokrywa mogła być pochylana pod różnym kątem 6. Umieść przezroczystą szybę lub płytę poliwęglanową na otwartym pudle i umieść kuchenkę na słońcu. Pochyl pokrywę tak, by odbijała jak najwięcej światła do wnętrza pojemnika. 7. Umieść termometr w pojemniku i obserwuj wzrastającą temperaturę 8. Jak bardzo może podnieść się temperatura? 9. Spróbuj przygotować herbatę, jajecznicę lub inną potrawę w pojemniku 10. Przedyskutuj z innymi grupami, w jaki sposób można skrócić czas gotowania wody 11. Ile kosztuje wytworzenie kuchenki słonecznej? Ile kosztowałoby przygotowanie posiłku dla rodziny, jeśli do gotowania użytoby drewna? Ile drewna byłoby potrzebne do gotowania dla całej rodziny przez rok? 14

15 12. Umieść folię aluminiową na innych częściach pudełka, by odbijała światło i podniosła temperaturę gotowania. Jak bardzo to pomogło? Uwagi dla nauczyciela Skuteczność kuchenki słonecznej zwiększy lepsza izolacja. Znajdź dwa tekturowe pudełka różnych rozmiarów, włóż jedno w drugie, a przestrzeń między nimi wypełnij zgniecionymi gazetami. Cele: Dowiedzieć się, w jaki sposób alternatywne technologie mogą poprawić jakość naszego życia bez szkody dla środowiska; zrozumieć położenie ludzi z innych kontynentów, którzy nie mają dostępu do zasobów paliw i nie stać ich na sprzęt zaawansowanej technologii; wykonać manualną pracę do skonstruowania pożytecznego urządzenia. Materiały: tekturowe pudełko, folia aluminiowa (może być kuchenna), szyba lub przezroczysta płyta poliwęglanowa, sznurek, taśma klejąca, termometr Słowa kluczowe: efekt cieplarniany, ocieplenie, pomiar, zużycie wody, objętość Umiejętności: pracy z materiałem w postaci tektury, pomiaru, analizy, przeprowadzania badania Przedmioty: geografia, wiedza obywatelska, przedmioty naukowe Etapy kluczowe: 2-3 Wiek: lat 6.8 Słoneczna suszarka do owoców Jednym z pierwszych sposobów konserwacji żywności było usuwanie z nich wody poprzez suszenie. Ponieważ piece do suszenia żywności wynaleziono dużo później, ludzie wykorzystywali do tego ciepło słoneczne. Wiele osób do dziś suszy owoce na słońcu, otrzymując wysokiej jakości naturalnie zakonserwowaną żywność. Schemat wykonania suszarki do owoców jest bardzo podobny do pojemnika słonecznego gotowania. Jej działanie polega na ogrzewaniu strumienia powietrza przechodzącego przez zrobione z siatki półki, na których rozłożone są owoce. Promienie słoneczne przechodzą przez poliwęglanową pokrywę kolektora i ogrzewają absorber. Powoduje to powstanie ciągu ciepłego powietrza. Do tego celu niezbędny jest płaski kolektor słoneczny, ogrzewający przepływające przez niego powietrze, które następnie opuszcza pojemnik zabierając ze sobą wilgoć parującą z owoców. Słoneczne promieniowanie cieplne ogrzewa powietrze dostające się do urządzenia u dołu kolektora słonecznego. Ciepłe powietrze wznosi POJEMNIK ABSORBERA się, a konstrukcja suszarki umożliwia przepływ rozgrzanego powietrza nad owocami umieszczonymi na półkach. Rycina 6.12: Tania i prosta do wykonania słoneczna suszarka do owoców 15

16 Ćwiczenie 6.6: Zbuduj słoneczną suszarkę do owoców Ćwiczenie 6.6: Zbuduj słoneczną suszarkę do owoców Wykonanie tego ćwiczenie da ci satysfakcję z innego praktycznego zastosowania energii słonecznej w gospodarstwie domowym. Słoneczna suszarka do owoców, niewymagająca żadnych kosztów eksploatacyjnych, może być wykonana z prostych materiałów i dlatego jest świetną alternatywą dla kosztownych i produkujących zanieczyszczenia suszarek, zasilanych prądem elektrycznym lub energią paliw kopalnych. Zadania 1. Znajdź tekturowe pudło o wymiarach ok. 1000x40x10 cm (zużyte pudło do pakowania) i drugie o wielkości 40x40x40 cm. Oderwij zamknięcia. 2. Pomaluj czarną farbą (na bazie wody) dno i boczne ściany pudełka. 3. Na górnej części pudełka jako pokrywę umieść plastikową lub poliwęglanową płytę. 4. Przyklej brzegi pokrywy do pudełka mocną taśmą klejącą. 5. Na obu końcach pudełka wytnij otwory, by umożliwić swobodne krążenie powietrza w pudełku. Otwory zasłoń drobną siatką, by do środka nie wlatywały owady. 6. Połącz oba pudełka jak pokazano na rysunku. 7. Zrób stojak z 4 nogami. 8. Przyklej drewniane podpory do 3 półek w skrzyni suszarki. 9. Umieść w środku termometr i patrz, jak podnosi się temperatura. 10. Jak bardzo może wzrosnąć temperatura? 11. Pokrój jabłka na cienkie plasterki i połóż je na półkach 12. Przedyskutuj z innymi grupami, w jaki sposób można skrócić czas suszenia owoców. 13. Ile kosztuje wykonanie słonecznej suszarki? 14. Umieść pomalowaną na czarno miedzianą płytę na dnie absorbera suszarki. Jak bardzo to pomogło? Uwagi dla nauczyciela: Zastosowanie pudeł tekturowych obniża koszt wykonania ćwiczenia i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Możliwe jest także wykonanie suszarki do owoców z drewna lub sklejki. Ma ona wtedy bardziej fachowy wygląd i jest bardziej trwała. Włożenie metalowej płyty (miedzianej lub stalowej) do pudełka absorbera zwiększy przepływ ciepła i poprawi wydajność suszarki. Cele: Dowiedzieć się, w jaki sposób alternatywne technologie mogą poprawić jakość naszego życia bez szkody dla środowiska, wykonać manualną pracę, by skonstruować pożyteczne urządzenie. Materiały: 2 pudła tekturowe, szyba lub przezroczysta płyta poliwęglanowa, taśma klejąca, klej, termometr Słowa kluczowe: konserwacja żywności, efekt cieplarniany, ocieplanie, pomiar, zużycie wody, objętość, analiza jakościowa kosztów, recykling Umiejętności: projektowania, używania tektury/sklejki jako materiału, pobierania pomiarów, analizy, przeprowadzania badania Przedmioty: geografia, wiedza obywatelska, przedmioty naukowe Etapy kluczowe: 2-3 Wiek: lat 16

17 6.9 Słoneczny ogrzewacz wody Słoneczne ogrzewanie wody użytkowej (solar water heating, SWH) jest sposobem ogrzewania wody wykorzystującym energię słońca. Energia słoneczna jest zbierana przez panel, który łączy się przewodami ze zbiornikiem, na przykład cylindrem ciepłej wody. System ten może być zastosowany do podgrzewania wody użytkowej w domu, na pływalniach, w przyczepach kempingowych i nie tylko. R ycina 6.13: Schemat działania słonecznego układu ogrzewania wody Rycina 6.14: Prosty kolektor słoneczny do doświadczeń szkolnych 17

18 Ćwiczenie 6.7: Zbuduj słoneczny ogrzewacz wody Ćwiczenie 6.7: Zbuduj słoneczny ogrzewacz wody Systemy słonecznego ogrzewania wody są coraz bardziej zaawansowane technicznie. Wielu ludzi nie może sobie pozwolić na takie kosztowne wyposażenie. Mogą jednak wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę uzyskaną podczas szkoleń organizowanych przez doświadczonych pracowników organizacji pozarządowych. Dzięki temu można samodzielnie wykonać dość wydajne urządzenia oraz, z niewielką dodatkową pomocą, zainstalować w domu cały układ grzewczy. Jeśli taka nauka zacznie się już na etapie szkoły, pozwoli uzyskać doskonałe wyniki. Zadania 1. Obejrzyj i postaraj się zrozumieć rysunek 2. Obejrzyj materiały i listę narzędzi 3. Przygotuj miejsce pracy 4. Podzielcie się na grupy; każda z nich dostanie inne zadanie 5. Postępuj według procedur bezpieczeństwa dotyczących materiałów, narzędzi oraz czynności niezbędnych do wykonania kolektora słonecznego 6. Wykonaj drewnianą ramę 7. Wykonaj sieć przewodów miedzianych 8. Wykonaj test wodny sieci 9. Przygotuj warstwę izolacyjną 10. Zagnij wsporniki 11. Zmontuj płaski kolektor 12. Pokryj kolektor warstwą czarnej farby selektywnej 13. Przymocuj pokrywę poliwęglanową 14. Ustal, ile osób w twojej klasie skorzystałoby na instalacji słonecznego ogrzewania wody Uwagi dla nauczyciela Jest to ćwiczenie praktyczne, które zbiera wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów podczas lekcji i zajęć dodatkowych na temat energii odnawialnej. Niezbędne będzie bardzo solidne przygotowanie, co pozwoli osiągnąć najlepsze wyniki i zapobiec wypadkom lub niewłaściwemu zrozumieniu ćwiczenia. Cel: Dać uczniom możliwość samodzielnego skonstruowania funkcjonalnego kolektora słonecznego; podnieść ich pewność siebie; sprawić, by docenili wartość pracy fizycznej. Materiały: jak w części 6.6 Lista materiałów i narzędzi Słowa kluczowe: materiały, narzędzia, zaginane płyty aluminiowej, izolacja, pomiary, siła, pokrycie, farba selektywna, odbicie Umiejętności: zrozumienia charakterystyki materiału, posługiwania się prostymi narzędziami, precyzji wykonania urządzeń słonecznych, pracy grupowej, specjalizacji, obserwacji, analizy, obliczania kosztów Przedmioty: technologia przetwarzania drewna i metalu, cięcie, gięcie, malowanie, montowanie, test wodny, geografia, wiedza obywatelska Etapy kluczowe: 2-3 Wiek: lat 18

19 Lista materiałów i narzędzi dla kolektora słonecznego o powierzchni 2 m 2 elementy drewniane: płyta aluminiowa: kątownik aluminiowy: płyta poliwęglanowa: wełna izolacyjna pokryta folią aluminiową: przewody miedziane: okucia miedziane śruby: farba: potrzebne narzędzia: materiały: 2000x100x20mm = 2 szt. 1000x100x20mm = 3 szt. 100x40x20mm = 4 szt. 2000x1000x0.3mm = 3 szt. 2000x25x25x2mm = 2 szt. 1000x25x35x2mm = 2 szt. 100x25x25x2mm = 4 szt. 2000x30x20x2mm = 2 szt. 1000x30x20x2mm = 2 szt. 2000x1000x4mm = 1 szt. 2000x1000x50mm = 1 szt. 1050x22mm = 2 szt. 1900x15mm= 6 szt. kątowe 22x15mm = 2 szt. T 22/15/22mm= 10 szt. 80x6mm = 12 szt. 20x4mm = 140 szt. czarna farba selektywna 250 ml przenośna wiertarka elektryczna piłka do drewna piłka do metalu miarka nożyce do metalu śrubokręt elektryczny śrubokręt ręczny obcinak narzędzie do cięcia przewodów miedzianych pędzel przenośny palnik propanowo-butanowy wiertło= 3,5; 7.00; = po 1 szt. urządzenie do ręcznego gięcia płyty aluminiowej papier ścierny 10 szt. klej do drewna = 0.5 Kg spoiwo lutownicze pasta oczyszczająca do lutowania miedzi smar = 0.1 l Z pomocą tych przedmiotów wykonamy kolektor słoneczny o powierzchni 2m 2, gotowy do zainstalowania. Jednym z ważniejszych elementów jest urządzenie do ręcznego zaginania płyty aluminiowej, które może być wykonane w warsztacie przez uczestników zajęć. Potrzebne są jednak do tego dodatkowe materiały: prostokątny profil stalowy 50x30x2 mm = 2 szt. o długości 600 mm, prostokątny profil stalowy 30x30x2 mm = 2 szt. o długości 120 mm, wkręty metryczne 50x6 mm = 4 szt., twarde drewno (dąb) 600x120x25 mm = 1 szt. Z tych materiałów w ciągu kilku minut można zmontować potrzebne urządzenie. Używamy go razem z prasą hydrauliczną, ale może ją zastąpić ciężki młotek. 19

20 Schemat montażu płaskiego kolektora o powierzchni 2 m 2. 20

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

PIEKARNIK SŁONECZNY. Potrzebne materiały: Kartonowe pudełko (np. po pizzy) Rolka folii aluminiowej i folii plastikowej Czarny papier Taśma NoŜyczki

PIEKARNIK SŁONECZNY. Potrzebne materiały: Kartonowe pudełko (np. po pizzy) Rolka folii aluminiowej i folii plastikowej Czarny papier Taśma NoŜyczki PIEKARNIK SŁONECZNY Cele Budowa prostego piekarnika słonecznego pozwoli zilustrować jak wykorzystać energię słoneczną odnawialne źródło energii Omówienie efektu cieplarnianego Ogólny opis zadania: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Słoneczne Dni, Maj 2011

Europejskie Słoneczne Dni, Maj 2011 PIEKARNIK SŁONECZNY Grupa Temat Przedmiot Wiek Ogrzewanie i Źródła odnawialne chłodzenie Oszczędzanie energii Przyroda Matematyka Fizyka Technika 9-10 lat 11-12 lat 13-15 lat Cele Budowa prostego piekarnika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski Źródła Źródła energii energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej.

Kolektory słoneczne. Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób łączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1. BEZPIECZEŃSTWO Pompa filtrująca musi być włączona przez cały czas, gdy podłączony jest panel słoneczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1. BEZPIECZEŃSTWO Pompa filtrująca musi być włączona przez cały czas, gdy podłączony jest panel słoneczny PANEL SOLARNY SOLAR BOARD NUMER ARTYKUŁU OD060294 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem korzystania z ogrzewania słonecznego uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII Główne źródła energii w Polsce W Polsce głównym źródłem energii są paliwa kopalne: - węgiel kamienny, - węgiel brunatny - ropa naftowa, - gaz ziemny. Należą one

Bardziej szczegółowo

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q 1 ILOŚĆ ENERGII DOSTARCZANEJ PRZEZ SŁOŃCE CZYSTE NIEBO LEKKIE ZACHMURZENIE SŁOŃCE ZA BIAŁĄ WARSTWĄ CHMUR ZIMA 1000 W/m² 600 W/m² 300 W/m² 100 W/m² KOLEKTORY SŁONECZNE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia!

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! KOLEKTORY SŁONECZNE Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia! SOL 27 premium SOL 27 basic SOL 23 premium Najwyższa jakość Wysoka sprawność Więcej możliwości montażu 07 2012 Systemy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego klimat się zmienia?

Dlaczego klimat się zmienia? Dlaczego klimat się zmienia? WSTĘP Pogoda i klimat są nierozerwalnie związane ze wszystkimi procesami zachodzącymi w atmosferze, których siłą napędową jest energia słoneczna. Ziemia zachowuje równowagę

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 30 minut Czas obserwacji: dowolny w ciągu dnia Wymagane warunki meteorologiczne:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE PŁYT GRZEWCZYCH

PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE PŁYT GRZEWCZYCH PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE PŁYT GRZEWCZYCH Wstęp Praca wykonana na zlecenie Audytorzy R - Laboratorium Świat Jakości AGD. Zakres prac W pierwszym etapie realizacji zadania dopracowano metodykę badań

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Katalog

Kolektory słoneczne. Katalog Kolektory słoneczne Katalog KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób

Bardziej szczegółowo

Viessmann: Jakie grzejniki wybrać?

Viessmann: Jakie grzejniki wybrać? Viessmann: Jakie grzejniki wybrać? Grzejnik ma zapewnić komfortowe ciepło w ogrzewanym pomieszczeniu. Jest również elementem dekoracyjnym, który mówi wiele o nas samych. Grzejnik powinien harmonizować

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na Instalacje Solarne Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może byd wprost wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi I Regionalne Forum Energetyki Słonecznej 11.05.2012 1 I. Rodzaje energii odnawialnych II. Rodzaje kolektorów słonecznych III. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Fizyka w chmurach

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Fizyka w chmurach SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU Fizyka w chmurach I. WPROWADZENIE Ciekawa lekcja to taka, która prowokuje ucznia do zadawania pytań. Dlatego tak ważne jest odejście od tradycyjnej formy

Bardziej szczegółowo

7.1 Kolektor. Rycina 7.1: Elementy składowe pompy ciepła czerpiącej ciepło z gruntu

7.1 Kolektor. Rycina 7.1: Elementy składowe pompy ciepła czerpiącej ciepło z gruntu Rozdział 7 Pompy ciepła W ciepłych porach roku ziemia nagrzewa się i dzięki słabej przewodności cieplnej oraz wysokiej masie termicznej gromadzi ciepło aż do zimy. Pompa cieplna to urządzenie, które potrafi

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Odnawialne Źródła Energii () PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI CO TO JEST? Energia odnawialna to taka, której źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeo i systemów Nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów, wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

Bardziej szczegółowo

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła Aqua Systemy mają na celu oferowanie produktu dającego maksimum korzyści użytkownikowi przy założeniu optymalnej oszczędności energii oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej Wykorzystanie energii słonecznej Instalacje słonecznego ogrzewania Część 3a Zdzisław Kusto Politechnika Gdańska GOTOWE ZESTAWY SŁONECZNEGO OGRZEWANIA WODY Zestaw solarny HEWALEX 2/250 GOTOWE ZESTAWY SŁONECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a Silnik Stirlinga Historia, zasada działania, rodzaje, cechy użytkowe i zastosowanie Historia silnika Stirlinga Robert Stirling (ur. 25 października 1790 - zm. 6 czerwca 1878) Silnik wynalazł szkocki duchowny

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne w Polsce - rynek i technologia

Kolektory słoneczne w Polsce - rynek i technologia Kolektory słoneczne w Polsce - rynek i technologia dr inŝ. Krystian Kurowski 1 Zagadnienia Energia słoneczna w Polsce Kolektory płaskie Kolektory próŝniowe Rynek kolektorów słonecznych 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Szkolenie Witam serdecznie Człuchów 16 VII 2009 Firma Wolf 1.307 Pracowników w firmie Wolf 1.120 pracowników Wolf GmbH w Mainburgu 87 praktykantów 350 osób pracujących na

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Laboratorium odnawialnych źródeł energii Laboratorium odnawialnych źródeł energii Ćwiczenie nr 4 Temat: Wyznaczanie sprawności kolektora słonecznego. Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka i technika konwersji

Bardziej szczegółowo

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy KARTA KATALOGOWA Nazwa: Odwilżacz 0,7 do transformatorów z konserwatorem Typ: EG_odwilzacz_0-7 INSTRUKCJA ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSERWATOREM 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

EkoEnergia Polska Sp. z o. o. Kielce, 2017

EkoEnergia Polska Sp. z o. o. Kielce, 2017 EkoEnergia Polska Sp. z o. o. Kielce, 2017 nazwa wykonawcy: EkoEnergia Polska Sp. z o.o. miejscowość: 25-663 Kielce ulica: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, NIP: 959 195 39 88, Regon: 26072641600000

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Promieniowanie ciała doskonale czarnego Ciało doskonale czarne ciało pochłaniające całkowicie każde promieniowanie, które padnie na jego powierzchnię, niezależnie od

Bardziej szczegółowo

Słoneczny kolektor skupiający punktowo

Słoneczny kolektor skupiający punktowo 1 Słoneczny kolektor skupiający punktowo Przedmiotem wynalazku jest słoneczny kolektor skupiający punktowo, znajdujący zastosowanie w szczególności w instalacjach ogrzewania powietrza lub cieczy do systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego

Ćwiczenie 6. Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego Ćwiczenie 6 Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego Wstęp Kolektor słoneczny jest urządzeniem do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora

Bardziej szczegółowo

Europejskie Słoneczne Dni, Maj Grupa Temat Przedmiot Wiek Gorąca i zimna Źródła odnawialne Fizyka Biologia

Europejskie Słoneczne Dni, Maj Grupa Temat Przedmiot Wiek Gorąca i zimna Źródła odnawialne Fizyka Biologia Europejskie Słoneczne Dni, Maj 2011 BOJLER SŁONECZNY Grupa Temat Przedmiot Wiek Gorąca i zimna Źródła odnawialne woda Matematyka Fizyka Biologia 6-8 lat 9-10 lat 11-12 lat 13-15 lat Cel(e): Poprzez samodzielne

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR KOLEKTORY SŁONECZNE 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 018 443 84 21 fax 018 442 15 62 e-mail: hejan@hejan.pl www.hejan.pl SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR PODARUNEK OD SŁOŃCA Przy przechodzeniu promieniowania

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0 2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki

Bardziej szczegółowo

Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność

Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność TEMPERATURA Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne INSTALACJE POMP CIEPŁA powietrznych pomp ciepła Pompy Ciepła w Polsce - STATYSTYKI RYNKU Polski rynek

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Energia emitowana przez Słońce

Energia emitowana przez Słońce Energia słoneczna i ogniwa fotowoltaiczne Michał Kocyła Problem energetyczny na świecie Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i zapotrzebowaniu na energię, paliw kopalnych starczy

Bardziej szczegółowo

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE 20 W ok. 18 lux pod lampą* Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m* Turbina wiatrowa: Typ Wysokość montażu turbiny: Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 zabezpieczona mechanicznie

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Cel(e): Poprzez samodzielne wykonanie prostego bojlera słonecznego, uczniowie zobaczą potencjał energii odnawialnej.

Cel(e): Poprzez samodzielne wykonanie prostego bojlera słonecznego, uczniowie zobaczą potencjał energii odnawialnej. BOJLER SŁONECZNY Cel(e): Poprzez samodzielne wykonanie prostego bojlera słonecznego, uczniowie zobaczą potencjał energii odnawialnej. Ogólny opis zadania: Jedna grupa moŝe wykonać bojler słoneczny, podczas

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska?

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? 1 TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie prowadzi

Bardziej szczegółowo

-1- Jak zapewnić optymalne warunki mieszkalne?

-1- Jak zapewnić optymalne warunki mieszkalne? -1- Jak zapewnić optymalne warunki mieszkalne? Domem określa się najczęściej pewną całość materialną (budowla, instalacje i wyposażenie) dostosowaną do potrzeb jego użytkowników. Pojęciem dom określamy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska?

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? 1 TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zestaw kolektorów słonecznych

Zestaw kolektorów słonecznych Zestaw kolektorów słonecznych Nr art.: 417-031 W zestawie pakiet akcesoriów 417-032 i 417-033 KARTA PRODUKTU Produkty, dzięki którym obniżysz koszty energii! Możliwość dofinansowania z NFOŚiGW do 45% wartości

Bardziej szczegółowo

NAUKA O CIEPLE ZESTAW DO ĆWICZEŃ UCZNIOWSKICH

NAUKA O CIEPLE ZESTAW DO ĆWICZEŃ UCZNIOWSKICH NAUKA O CIEPLE ZESTAW DO ĆWICZEŃ UCZNIOWSKICH Nr katalogowy 03-374 Spis treści Lista elementów...3 Zestawienie elementów...4 Instrukcje ogólne...4 Model termometru...5 Mierzenie temperatury...6 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii!

Zainwestuj w odnawialne źródła energii! Zainwestuj w odnawialne źródła energii! Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne to urządzenia, które przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię cieplną i służą do podgrzewania wody użytkowej czy wspomagania

Bardziej szczegółowo

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r.

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r. Eko-Chęciny Ochrona klimatu w naszej okolicy (Gminie Chęciny) w ostatnich latach bardzo się rozwija. Coraz większa liczba osób wykazuje zainteresowanie ochroną środowiska zakładając ekologiczne kolektory

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0.. Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54

Bardziej szczegółowo

Konwersja energii słonecznej

Konwersja energii słonecznej Konwersja energii słonecznej I. Promieniowanie cieplne Promiennik podczerwoni Para nóżek do szyny Pręty stalowe x 2 Czarna metalowa płytka z klipsem uchwyt plastikowy 1. Za pomocą suwaków i prętów stalowych

Bardziej szczegółowo

Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię.

Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię. ZAŁĄCZNIKI Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię. Załącznik 1 Elektryczny detektyw Waszym zadaniem jest zbadanie zużycia prądu przez różne urządzenia, które są w

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w salonie sprzedaży

Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Seria Premium A716 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Seria Premium A716 A716A A716F

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70% Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać się mocy świecącego słońca. Możliwości instalacji solarnej SolarCool w zakresie wytwarzania energii alternatywnej,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011

Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011 Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011 Założenia konstrukcyjne kolektora. Obliczenia są prowadzone w kierunku określenia sprawności kolektora i wszelkie przepływy energetyczne

Bardziej szczegółowo

HEAT PLUS ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ

HEAT PLUS ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ HEAT PLUS ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ 1. OPIS PRODUKTU FOLIA GRZEWCZA HEATPLUS MA 0,4 MM GRUBOŚCI I EMITUJE PROMIENIE PODCZERWIENI O DŁUGOŚCI FALI OD 7 DO 14 MIKROMETRÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Zastanawiałeś się kiedyś, czy instalacja kolektorów słonecznych kiedykolwiek się zwróci, a jeśli tak, kiedy to nastąpi?

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. imię i nazwisko:... szerokość geograficzna... długość geograficzna...

TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. imię i nazwisko:... szerokość geograficzna... długość geograficzna... TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY Woda Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia B. Franklin imię i nazwisko:... klasa:... ocena:... Zadanie 1. Określ współrzędne geograficzne źródła rzeki:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia słońca

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia słońca Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia słońca Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po ciepło z natury... i wykorzystaj dotacje Gminy Wielka Nieszawka! Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka

Sięgnij po ciepło z natury... i wykorzystaj dotacje Gminy Wielka Nieszawka! Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka Sięgnij po ciepło z natury... Z inicjatywy Kazimierza Kaczmarka Wójta Gminy Wielka Nieszawka, jesienią 2013 roku rusza projekt Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka. Jego celem jest ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

Cieplny szlak arkusz dla uczniów. 4. Teraz ostroŝnie- przytrzymaj końcówkę łyŝeczki. Co poczułeś?

Cieplny szlak arkusz dla uczniów. 4. Teraz ostroŝnie- przytrzymaj końcówkę łyŝeczki. Co poczułeś? Cieplny szlak arkusz dla uczniów ŁyŜeczka w gorącej wodzie OstrzeŜenie! Na tej stacji musicie być bardzo ostroŝni, naleŝy uwaŝać Ŝeby nikt nie poparzył się wodą! 1. Popatrz na przygotowany eksperyment

Bardziej szczegółowo

HEATFLOW ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ

HEATFLOW ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ HEATFLOW ŹRÓDŁO ZDROWEGO CIEPŁA. TANIE OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ 1. OPIS PRODUKTU FOLIA GRZEWCZA HEATFLOW MA 0,5 MM GRUBOŚCI I EMITUJE PROMIENIE PODCZERWIENI O DŁUGOŚCI FALI OD 7 DO 14 MIKROMETRÓW. 2. WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo