Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ 2014. str."

Transkrypt

1 RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ 2014 str. 1

2 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A Struktura Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A.: Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A ) Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostka Dominująca ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2014 roku: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Informacja na temat działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanych w okresie IV kwartału 2014 roku: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Działania z zakresu CSR prowadzone przez Organic Farma Zdrowia S.A. i spółki Grupy Kapitałowej: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2014 roku ) Zasady Rachunkowości stosowane przez jednostki tworzące Grupę Kapitałową Organic Farma Zdrowia S.A ) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Organic Farma Zdrowia S.A ) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A Zestawienie informacji opublikowanych w trybie raportu w okresie IV kwartału 2014 roku ) Raporty EBI: ) Raporty ESPI: Oświadczenie w sprawie prognoz Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego str. 2

3 List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A. Szanowni Akcjonariusze, 4-ty kwartał 2014 roku był dla Spółki najlepszym kwartałem w dotychczasowej działalności. Sprzedaż wzrosła w stosunku do 4-ego kwartału 2013 roku o 21% do rekordowej kwoty 13,8 mln PLN, zysk EBITDA wzrósł o 48% do kwoty 712 tyś. PLN, a zysk netto był lepszy o 150% i wyniósł 154 tyś. PLN. Również Eko-Wital (zależna spółka dystrybucyjna) odnotowała rekordową sprzedaż, podobnie spółki stowarzyszone Bio Planet i Green Way. Dzięki temu skonsolidowana sprzedaż Grupy wzrosła o 26% do kwoty 18,7 mln PLN. Zysk EBITDA wzrósł aż o 70% do poziomu 942 tyś. PLN, a zysk netto polepszył się o 9% do kwoty 345 tyś. zł. W przeciwieństwie do całej branży spożywczej, która w roku 2014 borykała się z deflacją i spadkami sprzedaży, Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała kolejny rok rekordowych wzrostów. Średnioroczny wzrost zsumowanej pro forma sprzedaży Grupy za ostatnie 5 lat wynosi aż 34,27% dając w 2014 roku sumę przekraczającą kwotę 130 mln zł. 140 Sprzedaż netto pro forma (mln PLN) Spółek z Grupy Organic Farma Zdrowia 130, ,85 76,16 97, , str. 3

4 Jednostkowy wynik sprzedaży za cały 2014 rok wyniósł dla Spółki Organic Farma Zdrowia 47 mln PLN co stanowi 15% wzrostu sprzedaży rdr. przy podobnym wyniku EBITDA i większej stracie wynoszącej 897 tyś. zł. Spadek rentowności Spółki w 2014 roku wynika z czterech czynników. Jednym z nich są jednorazowe odpisy niezamortyzowanej części inwestycyjnej zamykanych, nierentownych Delikatesów - odpisy te wyniosły 305 tyś. PLN. Drugim czynnikiem są nadal istniejące, bardzo nierentowne sklepy w ilości 5 obiektów, które zarząd planuje zamknąć lub zamienić w trybie najszybszym jaki będzie możliwy. Trzecim czynnikiem były o 200 tyś. PLN wyższe od planowanych koszty przejęcia i adaptacji sklepów Tradycyjne Jadło (fuzja miała miejsce 1 lipca 2014 roku), a czwartym czynnikiem ograniczającym sprzedaż w III kwartale, a szczególnie we wrześniu, była niespotykanie dobra pogoda w okresie minionego lata. Świadczy o tym spadek FootFall (odwiedzalności centrów handlowych), aż o 5,8% w stosunku do lata 2013 roku. Grupa Organic Farma Zdrowia zamknęła cały rok sprzedażą 65,2 mln PLN, czyli o 25% wyższą od ubiegłorocznej, wynik EBITDA wzrósł o 32% po poziomu 2,1 mln PLN, a zysk netto wyniósł jedynie 5 tyś. zł z powodów wyżej opisanych (152 tyś. PLN rok wcześniej). Reasumując: Spółka Organic Farma Zdrowia S.A., z 38 delikatesami posiadanymi w 4-tym kwartale, udowodniła swój potencjał sprzedażowy i wzrostowy zarówno w zakresie sprzedaży jak i generowania wyników. Jednak dużo niższa sprzedaż w okresie III kwartału, jednorazowe koszty zamykanych sklepów i procesu integracji przejętych sklepów Tradycyjne Jadło oraz nadal kilka znacząco nierentownych sklepów spowodowało zamknięcie roku stratą netto na poziomie 1,9%. Straty te nie dotyczą już spółek produkcyjno-dystrybucyjnych Grupy (Eko-Wital i Bio Planet), które kontynuowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży i wyników, a także gastronomicznej grupy Green Way, która również weszła na trwałą ścieżkę wzrostów sprzedaży i rentowności. Wzrost popytu na żywność ekologiczną i pro-zdrowotną oraz pełna zaangażowania praca wszystkich pracowników Grupy w osiąganie dalszych wzrostów, powodują, że Zarząd Spółki optymistycznie ocenia możliwość osiągania jeszcze lepszych wyników w 2015 roku i kolejnych latach. Dziękujemy naszym Klientom, Akcjonariuszom i Inwestorom Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu str. 4

5 Organic Farma Zdrowia to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych Delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sieć składa się z 40 delikatesów stacjonarnych i on-line. Delikatesy stacjonarne działają w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Rumi, Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Swarzędzu, Wrocławiu, Piasecznie, Łomiankach i Konstancinie, a Delikatesy on-line działają na terenie całego kraju oferując największy w Polsce asortyment produktów ekologicznych. Delikatesy sieci oferują ekologiczną i tradycyjną żywność, kosmetyki oraz środki higieny osobistej i domowej. Delikatesy oferują kilka tysięcy artykułów pochodzących od ponad 100 rodzinnych ekologicznych, ale również od producentów reprezentujących najlepsze krajowe i europejskie marki. Większość z nich to certyfikowana żywność ekologiczna a pozostałe to produkty naturalne, regionalne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz bez laktozy. Firma otrzymała tytuł najlepszej sieci handlowej w 2011 i 2012 na ORGANIC Marketing Forum największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów Eko w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, przyznany przez producentów i dostawców z branży (w roku 2013 takie tytuły nie były przyznawane). Spółka Organic Farma Zdrowia S.A. jest notowana na rynku NewConnect od 2008 roku. Produkty organiczne = ekologiczne, to takie produkty, które posiadają certyfikat i specjalne oznaczenie na etykiecie. Ze względu na sposób ich otrzymywania, produkty ekologiczne, w odróżnieniu od konwencjonalnych, zawierają znacząco więcej takich składników odżywczych jak minerały, witaminy, antyoksydanty czy nienasycone kwasy tłuszczowe, w ilościach zaprojektowanych przez naturę. Ponieważ w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się bardzo groźnych dla ludzkiego organizmu: pestycydów, azotanów, sterydów, GMO, antybiotyków, ciężkich metali, syntetycznych substancji konserwujących, koloryzujących czy zapachowych oraz produktów ropopochodnych (w przypadku kosmetyków i środków higieny) certyfikat ekologiczny jest gwarancją braku tych dodatków w naszych produktach. str. 5

6 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A. Pozycje IV kwartał 2014 w tys. PLN IV kwartał 2013 w tys. PLN IV kwartał 2014 w tys. EUR IV kwartał 2013 w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Pozycje w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zastosowane kursy Euro: Rachunek zysków i strat narastająco /IV kwartał: 4,1893 4,2160 Bilans : 4,2623 Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,2110 4,1745 Bilans : 4,1472 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 31 grudnia 2014 i 2013 roku, pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów. str. 6

7 w tys. zł w tys. zł Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Organic Farma Zdrowia S.A. Przychody ze sprzedaży Organic Farma Zdrowia S.A. EBITDA Organic Farma Zdrowia S.A % % Przychody QI -QIV +21 % Przychody QIV EBITDA QI - QIV +48 % EBITDA QIV str. 7

8 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. Pozycje IV kwartał 2014 w tys. PLN IV kwartał 2013 w tys. PLN IV kwartał 2014 w tys. EUR IV kwartał 2013 w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporząd. wycenianych m. praw własności Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Udziały w jedn. podporządkowanych wyceniane m. praw własności Pozycje w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporząd. wycenianych m. praw własności Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zastosowane kursy Euro: Rachunek zysków i strat narastająco /IV kwartał: 4,1893 4,2160 Bilans : 4,2623 Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,2110 4,1745 Bilans : 4,1472 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 31 grudnia 2014 i 2013 roku, pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów. str. 8

9 w tys. zł w tys. zł Organic Farma Zdrowia S.A. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Grupy Kapitałowej Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EBITDA Grupy Kapitałowej % % % % Przychody QI -QIV Przychody QIV EBITDA QI - QIV EBITDA QIV str. 9

10 Komentarz do tabeli finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje jednostkę zależną Eko- Wital Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną) oraz spółki stowarzyszone Bio Planet S.A. oraz Green Way S.A. (wycena udziałów metodą praw własności). str. 11

11 Struktura Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A.: Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień r. Organic Farma Zdrowia S.A. 27,94% 100% 25,07%* Green Way S.A. Eko-Wital Sp. z o.o. Bio Planet S.A. * na dzień publikacji raportu za Q Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest Organic Farma Zdrowia S.A.W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 1) Zależne: 1. Eko-Wital Sp. z o.o. 2. Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności operacyjnej) 2) Stowarzyszone: 1. Bio Planet S.A. 2. Green Way S.A. W okresie IV kwartału 2014 roku spółka stowarzyszona Bio Planet S.A. przeprowadziła kolejną emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej związaną z procesem upublicznienia Bio Planet S.A. na rynku NewConnect. Spółka wyemitowała 300 tyś. akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł akcje zostały objęte, opłacone i zarejestrowane 21 stycznia 2015 roku. W wyniku emisji udział Organic Farma Zdrowia w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A. obniżył się z 28,08% do 25,07%. str. 12

12 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. 1) Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostka Dominująca. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Głubczycka 11/1, Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 82, Warszawa Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał własny na dzień : ,38 Kapitał podstawowy: ,00 Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 220 Zarząd: Sławomir Chłoń Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Michał Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej Robert Więcławski - Członek Rady Nadzorczej Jerzy Skonieczny- Członek Rady Nadzorczej Robert Czajkowski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Michoń - Członek Rady Nadzorczej str. 13

13 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA: Akcjonariusze posiadających ponad 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2014 zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.** CoÖperatief AVALLON MBO U.A.* 38,28% Sławomir Chłoń i podmioty powiązane* 23,48% Przemysław Eliasz Tomaszewski* 14,00% Jerzy Skonieczny 5,72% Pozostali akcjonariusze 18,53% * akcjonariusze działający w porozumieniu na podstawie umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie nr 20/2010 z dnia roku. Zakres działalności spółki: Organic Farma Zdrowia S.A. to pierwsza i obecnie największa w Polsce sieć samoobsługowych Delikatesów pod nazwą Organic Farma Zdrowia z ekologiczną i pro-zdrowotną żywnością, kosmetykami i środkami higieny osobistej oraz domowej. Organic Farma Zdrowia została uznana dwukrotnie za najlepszą polską sieć detaliczną sprzedaży produktów ekologicznych podczas Organic Marketing Forum największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów ekologicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek żywności ekologicznej: 1.Rolnictwo ekologiczne w skali globalnej Według danych z 2013 r. rolnictwo ekologiczne zajmuje na świecie powierzchnię 78,2 mln ha, w tym 43,1 mln ha zajmują uprawy rolnicze, a 35,1 mln ha tereny naturalne, kontrolowane przez uprawnione jednostki certyfikujące, na których zbierane są produkty roślin dziko rosnących, zaliczone do surowców ekologicznych. Powierzchnia ta stanowi tylko 1,9% światowych zasobów gleb użytkowanych rolniczo i terenów naturalnych. Obecnie 2 mln gospodarstw rolnych na świecie produkuje żywność ekologiczną. 1 Powierzchnia upraw ekologicznych w Europie w ciągu ostatniej dekady wzrosła ponad dziesięciokrotnie i obecnie zajmuje ponad 11,5 mln ha i nadal przewiduje się bardzo dynamiczny wzrost powierzchni upraw ekologicznych. 2.Rolnictwo ekologiczne w Polsce Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie. Również w Polsce od kilkunastu lat nastąpiło olbrzymie zainteresowania tym rodzajem rolnictwa. Na jego rozwój największy wpływ miało wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, dzięki możliwość otrzymywania wysokich subwencji oraz większy rynek zbytu. Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu, zarówno liczby gospodarstw ekologicznych, liczby przetwórni, jak i powierzchni upraw będących w systemie rolnictwa ekologicznego. 1 Zródłem danych jest: FiBL&IFOAM (2014) The World of Organic Agriculure 2014, Frick and Bonn. str. 14

14 W roku 2012 suma powierzchni upraw ekologicznych w Polsce wynosiła ha co stanowi 4% wszystkich powierzchni uprawnych w kraju. Podobnie jak suma powierzchni upraw również liczba gospodarstw ekologicznych, w okresie wzrosła 10 razy. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach Źródło: Raport o stanie rynku rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach , GIJHAR-S, Również liczba przetwórni ekologicznych wzrosła w ciągu ostatnich lat 6-cio krotnie. Przetwórcy ekologiczni w Polsce w latach Źródło: Raport o stanie rynku rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach , GIJHAR-S, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i na świecie Szacuje się, że sprzedaż żywności ekologicznej na świecie w 2013 roku wyniosła ok. 60 mld EURO. W Polsce rynek żywności ekologicznej, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, znajduje się jeszcze na początku rozwoju. Szacuje się, że w roku 2011 Polacy przeznaczyli na zakup żywności ekologicznej 120 mln EUR. Największym na świecie konsumentem żywności ekologicznej byli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy w 2013 roku wydali na jej zakup kwotę odpowiadającą ponad 24,3 mld EUR. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, gdzie konsumenci kupili żywność ekologiczną za kwotę 7,55 mld EUR. 2 2 Zródłem danych jest: FiBL&IFOAM; The World of Organic Agriculure 2015, Frick and Bonn. str. 15

15 Sprzedaż żywności ekologicznej w wybranych krajach, w 2011 r., w mln EUR Stany Zjednoczone Niemcy Francja Kanada (2010) Wielka Brytania Włochy Szwajcaria Austria Japonia (2010) Hiszpania Polska Według danych za 2011 r. w Polsce wydatki na żywność ekologiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły równowartość 3 EUR na osobę. W statystyce konsumpcji żywności ekologicznej na jednego mieszkańca w 2011 r. najwięcej wydano w Szwajcarii i Danii, odpowiednio 177 i 162 EUR, tj. ponad 50-krotnie więcej niż w Polsce. 3 Konsumpcja żywności ekologicznej na jednego mieszkańca w wybranych krajach, w 2011 r., EUR Szwajcaria Dania Luksemburg Austria Lichtenstein Szwecja Niemcy Stany Zjednoczone Francja Kanada (2010) Polska Źródło: Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat , Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Listopad Wg innego źródła agencji badawczej Inquiry Sp. z o.o. - szacunkowa wartość rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce w 2012/2013 wynosiła mln PLN 4, czyli około 0,25% całego segmentu spożywczego. Dla porównania, w krajach europejskich rynek żywności ekologicznej stanowił średnio około 3% segmentu spożywczego, a w niektórych krajach osiągnął nawet 5%. 3 Ibid. 4 W 2015 r. wartość rynku żywności ekologicznej wyniesie ok. 700 mln zł - Agnieszka Górnicka, Prezes agencji badawczej Inquiry str. 16

16 Sprzedaż żywności ekologicznej to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i w Unii Europejskiej, ze stopami wzrostu na poziomie 20-30% rocznie przez minimum kolejne 10 lat. W naszej opinii tak ogromna różnica w poziomie konsumpcji żywności ekologicznej pomiędzy Polską a krajami UE stwarzają wyśmienite perspektywy wzrostu tego rynku w Polsce w kolejnych latach, a nawet wręcz dekadach. Przy wzroście rynku o co najmniej 20% rocznie przez kilka lat, możliwy jest ponad trzykrotny wzrost rynku żywności ekologicznej i osiągnięcie udziału żywności ekologicznej w całym rynku spożywczym na poziomie 1% - może to nastąpić w 2022 roku. Przy tych założeniach, rynek produktów ekologicznych w Polsce w 2020 roku może osiągnąć wartość 2 mld PLN. 5 Struktura handlowa spółki: Na koniec IV kwartału 2014 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 38 jednostek handlowych, na które składało się 25 Delikatesów pod marką Organic Farma Zdrowia, 10 delikatesów pod marką Tradycyjne Jadło, 1 Delikatesów pod marką Organic Zielone Oko oraz dwóch sklepów internetowych - lidera w sprzedaży produktów ekologicznych przez Internet oraz nowoczesnego posiadającego pełną ofertę delikatesów stacjonarnych. Z dniem 1 stycznia 2015 spółka przejęła od dotychczasowego właściciela bardzo dobrze prosperujące delikatesy wegetariańsko-ekologiczne znajdujące się w Gliwicach oraz sklep internetowy. Po tej transakcji liczba jednostek handlowych spółki zwiększyła się do 40. Delikatesy stacjonarne sieci znajdują się w największych galeriach i centrach handlowych w 16 miastach Polski: Warszawie, Jankach, Konstancinie, Piasecznie, Łomiankach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Płocku, Gliwicach, Swarzędzu i Rumii. Delikatesy sieci pod marką Organic Farma Zdrowia zlokalizowane w aglomeracji warszawskiej znajdują się w następujących centrach handlowych: Złote Tarasy, Arkadia, Galeria Mokotów, Sadyba Best Mall, Wola Park, Atrium Targówek, Atrium Reduta, Stara Papiernia (Konstancin), Park Handlowy Janki, Galeria Auchan w Piasecznie, CH Warszawa Wileńska. Ponadto w Warszawie działają Delikatesy przy ulicach: Chmielna 16, Fieldorfa 10a., Zwycięzców 32/43 i Wąwozowa 36. Delikatesy tej marki zlokalizowane w innych miastach kraju znajdują się w: Galerii Krakowskiej, CH Silesia w Katowicach, Galerii Katowickiej, CH Manufaktura w Łodzi, CH Renoma we Wrocławiu, CH Poznań Plaza i Stary Browar w Poznaniu, Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, Centrum Riviera w Gdyni i CH Auchan w Płocku oraz w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pod marką Tradycyjne Jadło Organic Farma Zdrowia S.A. obecna jest w Centrach Handlowych w Poznaniu : CH King-Cross, CH Kupiec Poznański, CH ETC Swarzędz, CH M1 i CH Pestka, w Warszawie: CH Skorosze i CH Auchan Łomianki, jak również CH Auchan w Rumi, w Galerii Przymorze w Gdańsku i CH Europa w Gliwicach. Delikatesy typu convenience pod marką Organic Zielone Oko (nowy koncept w fazie testów rynkowych) zlokalizowane są w Warszawie na ulicy Zwycięzców Szacunek własny str. 17

17 Nad całością sprzedaży czuwa centrala spółki w Warszawie, gdzie mieści się zarząd, CDZ (Centralny Dział Zakupów), magazyn centralny, logistyka, dział finansowo-księgowy, kadry oraz dział marketingu i PR. Oferta Spółki: Oferta delikatesów skierowana jest do osób, które pragną odżywiać się zdrowo i smacznie. W sprzedaży znajduje się ok. 3 tyś. produktów najlepsze krajowe i europejskie marki - od ponad 100 różnych dostawców, z których połowa to firmy rodzinne. Głównie są to produkty ekologiczne (certyfikowane), czyli wytworzone bez użycia sztucznych nawozów i środków ochrony roślinnie zawierających także chemicznych środków konserwujących. Poza certyfikowaną żywnością ekologiczną delikatesy posiadają bogatą ofertę produktów dla wegetarian, wegan, diabetyków, alergików, a także osób stosujących różnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, bezmleczne, makrobiotyczne i inne. Oferta sieci zawiera również duży wybór artykułów dla kobiet w ciąży, karmiących mam, niemowlaków i małych dzieci. Oprócz produktów ekologicznych w Organic Farma Zdrowia dostępna jest również żywność niezawierająca glutenu, czyli białka roślinnego czterech podstawowych zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa), produkty bez laktozy, artykuły dla diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair Trade. W związku z przejęciem sieci Tradycyjne Jadło, do oferty spółki weszło ok. 100 rodzajów wędlin dostępnych dotąd w tej sieci, a produkowanych według tradycyjnych receptur, bez użycia jakichkolwiek sztucznych konserwantów. Delikatesy oferują także bardzo bogaty asortyment ekologicznych i naturalnych kosmetyków, środków higieny osobistej oraz środków czyszcząco-piorących. Wiele produktów znajdujących się w ofercie produkowanych jest dla Spółki pod jej marką własną Organic Farma Zdrowia. Produkty te są już doskonale rozpoznawane przez klientów i cieszą się coraz większą popularnością. Obecnie Spółka posiada ponad 200 produktów pod marką własną. str. 18

18 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. Jednostka Zależna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Jagiellońska 82, Warszawa Poczta Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Regon: NIP: Kapitał podstawowy: ,00 Kapitał własny: ,60 Procent udziałów posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 100% Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 20 Zarząd: Zbigniew Czerniszewski Członek Zarządu, Joanna Świercz Członek Zarządu Eko-Wital Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym importerem i dystrybutorem produktów ekologicznych i naturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Na rynku istnieje od 2001 roku i obecnie reprezentuje wiele najlepszych europejskich i krajowych marek. Oferta Spółki jest tak skonstruowana, aby stanowiła kompleksową bazę produktów, zawierającą szeroką gamę żywności ekologicznej, naturalnej oraz produktów o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, w tym produkty bezmleczne, bezglutenowe, bezcukrowe i wegetariańskie. Eko-Wital oferuje również produkty pod marką własną Eko-Wital, Diet-Wital oraz pod marką Dr. Zdrowie. Pod marką Eko-Wital oferowanych jest kilkadziesiąt pozycji, a ich liczba systematycznie wzrasta. Do oferty produktów pod marką własną dołączyły przetwory warzywne, soki owocowe oraz makarony. Oferta ekologicznych produktów świeżych jest cały czas priorytetem i Spółka w ostatnim czasie poszerzyła ofertę o warzywa i owoce importowane, sery i twarożki oraz wędliny. Marka Diet-Wital oferuję produkty dla osób będących na specjalnych dietach. Głównym odbiorcą spółki jest kanał nowoczesny, czyli sieci Delikatesów, Supermarkety, Hipermarkety, ale również wyspecjalizowane sklepy ekologiczne w całej Polsce. Od początku 2011 roku Eko-Wital dysponuje największą infrastrukturą magazynową w polskiej branży ekologicznej z magazynami w Warszawie i Katowicach, która pod koniec 2014 roku osiągnęła łączną kubaturę 8000m 3, z dwiema profesjonalnymi chłodniami powiększonymi do 450m 3 i nowoczesnym dokiem ładunkowym. Sprawozdanie finansowe Eko-Wital Sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną. str. 19

19 Bio Planet S.A. Jednostka Stowarzyszona Siedziba: Wilkowa Wies Adres: Wilkowa Wies 7, Leszno Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał podstawowy: (na dzień 31 grudnia 2014 r. spółka była w trakcie podwyższenia kapitału do kwoty zł, które to podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane 21 stycznia 2015 r.) Procent udziałów posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 28,08% (w wyniku podwyz szenia kapitału Bio Planet S.A., kto re zostało zarejestrowane 21 stycznia 2015 r. udział Organic Farma Zdrowia S.A. w kapitale Bio Planet uległ obniz eniu do 25,07%). Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 59 Zarząd: Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi pod Warszawą (otulina Puszczy Kampinoskiej) jest liderem polskiego rynku w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji produktów rolnictwa ekologicznego. Strategią Spółki jest posiadanie możliwie szerokiej i kompletnej oferty pozwalającej na całościowe zaopatrzenie hurtowych odbiorców żywności ekologicznej. Spółka specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze kilkuset specjalistycznych sklepów ekologicznych (indywidualne sklepy ekologiczne oraz sieci sklepów ekologicznych) oraz regałów i wysp ekologicznych tworzonych w sklepach ogólnospożywczych (delikatesy, super i hiper markety). Uzupełniające kanały sprzedaży stanowią HORECA (hotele-restauracje-catering), hurtownie lokalne oraz eksport. Spółka konfekcjonuje produkty ekologiczne w Zakładzie Konfekcjonowania w Wilkowej Wsi pod marką BIO PLANET. Spółka rozwija też dział konfekcjonowania usługowego żywności ekologicznej (Private Labels). Sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. podlega konsolidacji metodą praw własności. str. 20

20 Green Way S.A. Jednostka Stowarzyszona Siedziba: Gdynia Adres: ul. 10 Lutego nr 7, kod , Gdynia Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdan sk-po łnoc w Gdan sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał podstawowy: ,00 Procent akcji posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 27,94% Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 3 Zarząd: Marek Chudzik Prezes Zarządu Działalność GREEN WAY S.A. skupia się na prowadzeniu własnych oraz w formie franchisingu, sieci barów i restauracji wegetariańskich. Pod markami Green Way funkcjonowało na koniec 2014r. 17 lokali. Ilość obiektów gastronomicznych daje spółce pozycję lidera na rynku gastronomicznych usług wegetariańskich. Spółka powstała w 1997 roku w Sopocie, jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie z jej usług korzystają ogromne rzesze Polaków, którzy czynią to głównie dla zachowania swego zdrowia, prozdrowotnej edukacji, a także z chęci działania na rzecz ochrony środowiska. W 2011 roku GREEN WAY wydzieliła trzy, nowe marki gastronomiczne. Obecnie nadal funkcjonują lokale pod szyldem Green Way, aczkolwiek część została zmodernizowana według nowszej koncepcji - Green Way Food For Life. Firma zaczęła tworzyć także sieć barów sałatkowych Vegemania. str. 21

21 W 2013 roku, w lokalu należącym do Green Way Szczecin Sp. z o.o. uruchomiono testowo nową koncepcję lokali serwujących wegetariańskie burgery. Koncept i Krowa Cała VeganBurger sprawdził się dobrze tak, więc w 2014 roku wegetariańskie burgery sprzedawane są także w innych lokalach należących do sieci Green Way. W IV kwartale 2014r. rozpoczęła się sprzedaż Vegan Burgerów (wraz z ofertą towarzyszącą) w wydzielonym lokalu w Gdyni przy ul. Dworcowej. W roku 2014 zakończono proces odkupienia prawa do nowego znaku towarowego i konceptu sprzedażowego eat2go, który jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie spółka jest w trakcie procedowania przed Urzędem Patentowym wniosku o zmianę uprawnionego do powyższego znaku na rzecz Green Way S.A. W wyniku sprzedaży licencji (zawarcia umowy franchisingowej) do konceptu eat2go, w IV kwartale 2014r. rozpoczęto pilotażową sprzedaż zgodną z ofertą eat2go w Gdyni. Odświeżenie konceptu lokali Green Way oraz wprowadzenie nowych konceptów do części lokali należy uznać za ogromny sukces, ponieważ w istniejących lokach sieci obroty zostały zwiększone od 50 do 100%! Posiadanie kilku w pełni opracowanych i sprawdzonych konceptów gastronomicznych, które będą przez następne lata powielane jest ogromnym potencjałem rozwojowym spółki, co podnosi jej wartość i atrakcyjność, o czym m.in. świadczy fakt sprzedaży pierwszej licencji na eat2go. str. 22

22 Działalność spółki została doceniona przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który już po raz piąty przeprowadził badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. W efekcie tego badania Redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznała restauracją Green Way tytuł DOBRA MARKA 2014 Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii: Sieć restauracji wegetariańskich. Spółka Green Way S.A. na ten moment, w związku z możliwym zwolnieniem z obowiązków konsolidacyjnych, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład Grupy Green Way S.A. oprócz spółki matki (sprzedaż franczyz i działalność badawczo rozwojowa), wchodzą spółki zależne/powiązane prowadzące restauracje pod markami należącymi do Green Way generujące przychody i wyniki ze sprzedaży detalicznej. Sprawozdanie finansowe Green Way S.A. podlega konsolidacji metodą praw własności. str. 23

23 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2014 roku: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. Pozytywny wpływ na zwiększoną sprzedaż miały: 1. Włączenie do struktury sprzedaży 10-ciu nowych sklepów sieci Tradycyjne Jadło, przejętych w ramach fuzji z dniem 1 lipca, które po dokonanych renowacjach i zatowarowaniu przekroczyły w czwartym kwartale 2014 sprzedaż odnotowaną przez poprzedniego właściciela w porównywalnym okresie y sklepy otwarte pod koniec 2013 roku. 3. Nowe Delikatesy typu convenience Organic Zielone Oko, otwarte 10-tego września. 4. Ciągła optymalizacja oferty i wprowadzanie nowych produktów. 5. Akcje marketingowe mające na celu uświadamianie korzyści zdrowotnych z konsumpcji produktów ekologicznych i naturalnych. 6. Konkursy i promocje dla Klientów. Negatywny wpływ na osiągnięte wyniki kwartału miały głównie: 1. Bardzo wysokie koszty 3-ech, Delikatesów otwartych pod koniec 2013 roku generujące nadal bardzo duże straty. 2. Kontynuowane jeszcze na początku czwartego kwartału prace związane z adaptacją pozyskanych, sklepów Tradycyjnego Jadła (wdrożenie procedur, systemu informatycznego, szkolenia, remonty i rewitalizacje sklepów, wprowadzanie nowych produktów, częściowa wymiana personelu itd.) 3. Uruchomienie w połowie 2013 roku własnego działu marketingu i PR. 4. Istotnie zwiększone w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku koszty logistyki w związku z znaczącym wzrostem ilości dostaw do 11-stu, nowych sklepów. 5. Utworzenie rezerwy w kwocie 76 tys. zł na wartość nakładów poniesionych w likwidowanym trwale nierentownym sklepie w Jankach. str. 24

24 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. W IV kwartale Spółka może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 25 % w stosunku do IV kwartału 2013, do kwoty 6,4 mln zł. Przełożyło się to na wzrost kwartalnego zysku na sprzedaży do 283,7 tyś. zł z 91,4 tyś. zł rok wcześniej oraz do 104,6 tyś. zł zysku netto w porównaniu do 23,8 tyś. zł zysku netto w IV-tym kwartale Wyniki te zostały uzyskane dzięki: 1. Wzrostowi liczby klientów oraz wsparcie sprzedaży platformą B2B. 2. Ciągłemu powiększaniu oferty produktów oraz jej optymalizacji. 3. Rozwój i umocnienie na rynku marki własnej Eko-Wital. 4. Dostępności świeżych, ekologicznych warzyw i owoców krajowych i importowanych. 5. Dostępność bogatej oferty nabiału ekologicznego. Spółka zakończyła rok 2014 z zyskiem netto w kwocie 538,6 tyś. zł, wykazując poprawę w stosunku do roku 2013 o 93,6 % (278,2 tyś. zł zysku netto w 2013 roku). Bio Planet S.A. W IV kwartale Spółka może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 38 % w stosunku do IV kwartału Sprzedaż IV kwartału osiągnęła 18,1 mln zł w stosunku do 13,1 mln zł w IV kwartale 2013 r. Na pozytywne wyniki w IV kwartale 2014 roku wpływ miały następujące czynniki: 1. Rozwój sprzedaży polskich ziół ekologicznych oraz herbatek ziołowych Bio. 2. Niskie stopy procentowe zmniejszające koszty kredytowania firmy. Spółka zakończyła 2014 rok narastającym zyskiem netto w kwocie około 1,53 mln zł, wykazując ponad 40% wzrost w stosunku do 2013 roku (1,09 mln zł zysku netto w 2013 roku.) Green Way S.A. W IV - tym kwartale Grupa Green Way osiągnęła szacowną skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,5 mln złotych przy zysku netto ok. 0 zł. Jest to dobry wynik biorąc pod uwagę, że sprzedaż w lokalach sieci Green Way cechuje się dużą sezonowością i w IV kwartale jest zawsze znacząco niższa od średniej rocznej. Cały 2014 rok Grupa Green Way zamknęła szacowanymi przychodami skonsolidowanymi ok. 6,9 mln złotych i ponad 571 tys. złotych skonsolidowanego zysku netto co daje rentowność netto na poziomie ok. 8,3%. str. 25

25 Na wyniki Grupy Green Way wpłynęły m.in.: 1. Rekordowo dobre wyniki czwartego kwartału lokalu w Sopocie przy ulicy Monte Casino, którego franchisobiorcą jest spółka zależna Green Way Sopot Sp. z o.o. Spółka ta w IVtym kwartale osiągnęła przychody na poziomie 343 tys. złotych, co w stosunku do analogicznego okresu w 2013r. stanowi wzrost o ok. 17%. 2. Utrzymanie się dobrych wyników sprzedażowych w Green Way Gdynia sp. z o.o., zwłaszcza w odniesieniu do lokalu w Gdyni przy ul. Piłsudskiego. W spółce tej udało się jednocześnie obniżyć koszty, co w sposób zdecydowany wpłynęło pozytywnie na jej wynik finansowy netto. 3. Stosunkowo dobre wyniki sprzedażowe w restauracjach spółek powiązanych w Szczecinie, Koszalinie i Krakowie. Spółka stowarzyszona Green Way S.A., w której Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 27,94% akcji, obecnie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania na podstawie zwolnienia z takiego obowiązku zgodnie z art 56.1 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Organic Farma Zdrowia S.A. przy ustalaniu wartości udziałów wycenianych metodą praw własności mają obecnie zastosowanie wyłącznie wyniki jednostkowe tej spółki. Spółka Green Way S.A. miała 528 tyś. przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 w stosunku do 915 tys. w roku ubiegłym. Wynik netto oraz EBITDA czwartego kwartału 2014 roku wyniosły kolejno 162 tys. i 223 tyś. zł. w stosunku do 296 tys. i 362 tys. zł w IV kwartale 2013 roku. Narastająco w całym 2014 roku spółka osiągnęła jednostkową sprzedaż na poziomie 1,66 mln zł. i wynik netto na poziomie 156 tys. zł (293 tys. w 2013 roku) oraz wynik EBITDA w kwocie 404 tys. zł (609 tys. w 2013 roku). str. 26

26 Informacja na temat działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanych w okresie IV kwartału 2014 roku: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. 1. W październiku dokonano rewitalizacji w sklepach Tradycyjne Jadło w CH Auchan Rumia i CH Przymorze w Gdańsku kończąc tym samym I etap rewitalizacji wszystkich sklepów tej sieci sklepów przejętych 1 lipca w ramach fuzji Organic Farma Zdrowia z Tradycyjnym Jadłem opisanej w raporcie za Lipiec oraz w raporcie za III kwartał Rewitalizacja polegała na takiej zmianie aranżacji lokali, aby było możliwe dostawienie regałów, lodówek i chłodni w celu zwiększenia oferowanego asortymentu (w zależności od wielkości sklepu od 300 do 1000 produktów) najlepiej sprzedających się w sieci Organic Farma Zdrowia produktów ekologicznych, naturalnych i regionalnych. Wymieniony został również sprzedażowy system informatyczny tak, aby wszystkie sklepy spółki działały w jednym, spójnym i w pełni scentralizowanym systemie komputerowym. 2. Na początku miesiąca odbyły się Targi Natura Food w Łodzi, w których spółki produkcyjno-dystrybucyjne Eko-Wital i Bio Planet brały czynny udział wystawiając największe stoiska targowe, które odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym aktualni i potencjalni, nowi kontrahenci. 3. Własna piekarnia znajdująca się w Delikatesach Organic Zielone Oko, wypiekająca pieczywo z mąk ekologicznych, zwiększyła swoje możliwości produkcyjne na tyle, że pieczywo to jest obecnie dostarczane do kilku Delikatesów sieci w Warszawie, w których cieszy się od początku ogromnym zainteresowaniem Klientów. Spółka zamierza w najbliższych miesiącach zwielokrotnić moce produkcyjne piekarni oraz zwiększyć oferowany asortyment, aby dostarczać własne pieczywo do wszystkich Delikatesów w Warszawie. 4. Spółka rozpoczęła Program edukacyjno-promocyjny Strączkowe są zdrowe. Stworzona została specjalna broszura z opisami produktów oraz przepisami przygotowanymi we współpracy z warszawskimi restauracjami Ganesh i Dziki Ryż. W sklepach oferowane są te produkty w ramach zintegrowanej z przepisami promocji. 5. W Listopadzie spółka zakończyła negocjacje i zawarła umowę odkupu od poprzedniego właściciela sklepu Wega mieszczącego się w ścisłym centrum Gliwic. Przejęcie obiektu handlowego nastąpiło z dniem 01 stycznia 2015 roku. Sklep od 5 lat, oferuje ekologiczną, naturalną i regionalną żywność sprzedając ją w lokalu stacjonarnym oraz poprzez Internet. Po Delikatesach spółki w katowickich centrach handlowych Silesia i Galeria Katowice, sklep ten, jest zdecydowanie najlepszym sklepem oferującym żywność ekologiczną na Górnym Śląsku. 6. Delikatesy sieci Organic Farma Zdrowia w CH Atrium Targówek zostały przeniesione do nowego lokalu usytuowanego w bardziej centralnej części galerii handlowej. Delikatesy na Targówku obchodziły 10-lecie istnienia. W okresie tym polubione zostały przez ogromną rzeszę stałych Klientów. str. 27

27 7. Spółka pracuje intensywnie nad poprawą oferty w zakresie warzyw i owoców. Od początku Listopada w 3-ech wybranych sklepach testowany jest nowy sposób ekspozycji i promocji tej grupy produktowej. Test potrwa 6 miesięcy a jego wyniki posłużą do przygotowania zmian koncepcyjnych w zakresie sprzedaży warzyw i owoców. 8. Spółka pomyślnie przeszła proces standardowej, co rocznej kontroli, jednostki certyfikującej żywność ekologiczną i uzyskała certyfikat na kolejne 12 miesięcy. 9. W Grudniu trwały intensywne przygotowania do operacyjnego przejęcia odkupionych od dotychczasowego właściciela sklepów: Wega w Gliwicach przy ulicy Raciborskiej 1 oraz sklepu internetowego wega24.pl. Oba sklepy zostały fizycznie przejęte z początkiem Stycznia 2015 roku i działają pod dotychczasowym logo. Sklepy te zwiększają ilość obiektów handlowych spółki do 40. 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. Końcówka roku w Spółce to dynamiczny rozwój nowej oferty produktowej, w szczególności jeśli chodzi o produkty świeże takie jak ekologiczne wędliny i nabiał. Rozszerzono również asortyment soków pod marką własną oraz nową gamę produktów zbożowych. W IV kwartale Spółka rozpoczęła nową, sponsorowaną kampanię kierującą do platformy sprzedaży hurtowej oraz kontynuowała cykl reklam w pismach branżowych EkoDostawcy oraz BioKurier, a także - w porozumieniu z dostawcą - wzięła udział w świątecznym wydaniu tygodnika Newsweek prezentując nowości produktowe. Cały czas realizowana jest również strategia rozwoju przyjęta w 2012 roku oraz kontynuowane są prace nad usprawnieniem logistyki i dystrybucji celem poprawy efektywności we wszystkich kanałach sprzedaży. Bio Planet S.A. Najistotniejsze działania pro-rozwojowe w okresie IV kwartału 2014 roku: 1. W ciągu czwartego kwartału 2014 r. uruchomiono konfekcjonowanie nowych rodzajów surowców ekologicznych (m.in. ryż arborio bio). 2. Uruchomiono dostawy od nowych dostawców m.in. wprowadzono do oferty spółki wina ekologiczne. 3. Przeprowadzono podwyższenie kapitału do kwoty 2,8 mln zł (zarejestrowane w styczniu 2015 r.). 4. Trwały dalsze prace związane z budową centrum logistyczno-magazynowego w Lesznie w województwie mazowieckim planowane uruchomienie centrum III kwartał 2015 r. 5. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowej serii produktów paczkowanych przez Bio Planet Bio Planet superfoods (seria żółta). str. 28

28 6. Spółka wzięła udział w Targach Natura Food w Łodzi prezentując ofertę Bio Planet oraz ofertę trzech największych dostawców zagranicznych firm Natumi, Alce Nero oraz Bio Planete. Green Way S.A. W zakresie działań pro-rozwojowych w Grupie Green Way podjęto następujące działania: W 4-tym kwartale z sukcesem zakończyły się wcześniejsze działania zmierzające do uruchomienia w Gdyni kolejnego lokalu prowadzącego sprzedaż wg konceptu i Krowa Cała VeganBurger. Pierwsze wyniki sprzedażowe wskazują, że przy dobrej lokalizacji punktu sprzedaży wegetariańskie burgery cieszą się powodzeniem nie tylko ze względu na swój wegetariański charakter ale i walory smakowe. Na zasadzie umowy franchisingowej uruchomiono w IV tym kwartale koncept eat2go. Obecnie przeprowadzane są analizy jego funkcjonowania oraz zbierane uwagi i opinie klientów. W celu osiągania dobrych wyników menu dostosowywane jest do warunków klimatycznych, tak żeby w poszczególnych miesiącach w ofercie znajdowały się dania kojarzone z określoną porą roku. Zintensyfikowano jednocześnie prace nad nową ofertą produktową opracowując nowe receptury, które uwzględniają opinie i postulaty klientów. Podjęto prace nad opracowaniem nowego projektu architektoniczno technologicznego modelowego lokalu restauracji i baru Green Way. W IV-tym kwartale w dalszym ciągu poprawiano estetykę lokali i przeprowadzano niezbędne prace remontowo-modernizacyjne obiektów należących do spółek zależnych. Nawiązano także współpracę z zewnętrzną firmą, która w 2015r. będzie prowadziła stały nadzór nad urządzeniami i instalacjami w lokalach w Gdyni i Sopocie, co powinno wyeliminować duże i kosztowne, nieprzewidywalne naprawy tychże urządzeń i instalacji. str. 29

29 Działania z zakresu CSR prowadzone przez Organic Farma Zdrowia S.A. i spółki Grupy Kapitałowej: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. W obrębie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, Organic Farma Zdrowia prowadzi regularne działania w dziedzinie prozdrowotnej edukacji Polaków. Gotuj z Organic! Akademia zdrowego odżywiania! Jesienią 2014 r. Organic Farma Zdrowia zintensyfikowała działania w zakresie edukacji społeczeństwa nt. zdrowego odżywiania. W tym celu powstała Akademia zdrowego odżywiania - Gotuj z Organic! W ramach akademii sieć organizuje specjalne programy edukacyjne oraz będzie organizowała konkursy, warsztaty kulinarne i spotkania m.in. z firmowym ekspertem ds. odżywiania Agnieszką Sienkiewicz. Celem działań jest promocja odżywiania w oparciu o ekologiczną, naturalną i tradycyjną żywność, ale również pokazanie produktów, które mają szczególnie wysoką wartość odżywczą, aby łatwiej było konsumentom wprowadzić je do swojej kuchni. Działania akademii skierowane są do aktualnych i potencjalnych Klientów sieci delikatesów. W ramach Akademii realizowany był od września trzymiesięczny program Strączkowe są zdrowe w celu promocji warzyw strączkowych. Klienci informowani byli o wartościach odżywczych roślin strączkowych poprzez wszystkie dostępne wewnętrznie kanały komunikacji tj. magazyn Go Organic!, Facebook, firmową stronę internetową, a przede wszystkim sklepy stacjonarne i sklep internetowy Organic24.pl. W sklepach stacjonarnych promowane produkty były wyeksponowane na specjalnie oznaczonych regałach i pułkach. W ramach programu polecane były również przepisy z zastosowaniem roślin strączkowych i w tym celu została stworzona gazetka z przepisami. Program był realizowany w okresie od września do końca listopada. Program Gotuj z Organic! jest kontynuowany i ma na celu zwiększenie świadomości wartości odżywczych ekologicznych produktów spożywczych oraz polecanych produktów o wysokiej wartości odżywczej. Program Świąteczne Inspiracje Gotuj z Organic! W grudniu 2014 r. odbył się program Świąteczne Inspiracje Gotuj z Organic!. W ramach tego programu Organic Farma Zdrowia przygotowała dla swoich Klientów gazetkę promocyjną z propozycją 12 przepisów na Wigilię. Gazetka została opracowana przy współpracy z blogerkami kulinarnymi oraz z Agnieszką Sienkiewicz, firmowym ekspertem ds. odżywiania. Celem stworzenia gazetki było zainspirowanie Klientów do przygotowania niestandardowych potraw na Wigilię i wprowadzenie nowych smaków oraz wpływ na zwiększenie sprzedaży produktów dostępnych w sieci Organic Farma Zdrowia. Dodatkowo polecane produkty były wyeksponowane na specjalnie oznaczonych regałach i półkach. Gazetka oraz akcja promocji produktów świątecznych w sklepach przyczyniły się do znacznego tj. ok. 85 %. wzrostu sprzedaży promowanych produktów. Gazetka była dostępna w sklepach Organic Farma Zdrowia bezpłatnie oraz promowana również przez centra handlowe na stronach www. str. 30

30 Konkurs Gotuj z Organic! Dodatkowo niektóre centra handlowe przeprowadziły konkurs na temat żywności ekologicznej i odżywiania dobrego dla zdrowia, w którym nagrodami były książki kulinarne Gotuj z Organic! (książka rekomendowana była przez Magdę Kumorek). Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej W dniach 22 i 23 listopada 2014 r. Organic Farma Zdrowia wzięła udział targach poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej, które odbyły się pod nazwą Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej. Było to jedyne w Polsce wydarzenie, obejmujące kompleksowo wszystkie obszary tematu alergii i nietolerancji pokarmowej. Dla uczestników była to szansa na uzyskanie informacji jak skutecznie zapobiegać i leczyć alergię oraz zapoznać się z bogatą ofertą wystawców. Podczas tego wydarzenia zostały również zaprezentowane produkty oferowane przez Organic Farma Zdrowia. Uczestnicy targów mogli również porozmawiać z naszym ekspertem ds. odżywiania Agnieszką Sienkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 5000 uczestników. 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. By zmniejszyć odcisk ekologiczny firmy, Eko-Wital wprowadziła metodę składania zamówień poprzez platformę B2B dla klientów co pozwoli ograniczyć wizyty handlowców w pozyskanych wcześniej sklepach. Przekazywanie ofert i prezentacja produktu odbywa się w wersji elektronicznej na tabletach, w które wyposażony jest każdy Przedstawiciel. Dodatkowo Spółka wprowadza mobilne rozwiązania w magazynach, dzięki którym zużycie papieru zostanie ograniczone w codziennej pracy magazynierów. Spółka dba by produkty wprowadzane na rynek były jak najmniej szkodliwe dla środowiska zarówno w procesie uprawy czy hodowli jak i w procesie transportu i logistyki. Spółka na swojej stronie internetowej edukuje klientów, czym jest żywność ekologiczna i dlaczego jest ona tak ważna dla środowiska i oczywiście dla zdrowego trybu odżywiania. Prowadzone są ciągłe działania mające na celu zmniejszenie ścieżki dystrybucji towarów oraz pozyskiwanie surowców prosto od producentów, co pozwoli znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez skrócenie tras dostaw. str. 31

Raport za II kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport za II kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Raport za II kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Warszawa 4 Sierpień 2011 roku Szanowni Akcjonariusze, W drugim kwartale 2011 roku, Spółka ustanowiła kolejny, nowy rekord sprzedaży na poziomie

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport za III kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Raport za III kwartał 2011 Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Warszawa 14 Listopad 2011 roku Szanowni Akcjonariusze, Ponad 23 mln złotych sprzedaży na koniec trzeciego kwartału 2011 roku, to nowy rekord

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, Wynik EBITDA na poziomie 182 tyś. zł w I półroczu 2012 roku to blisko 5 razy lepszy wynik niż rok temu. Ta kolejna poprawa wyników Spółki jest ponownym potwierdzeniem skuteczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014. Jednostkowy i Skonsolidowany. Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014. Jednostkowy i Skonsolidowany. Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2014 str. 1 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.... 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A.... 7 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, Sprzedaż po III kwartałach w kwocie 27,4 mln złotych stanowi kolejny rekord w historii Spółki i jest to sprzedaż wyższa o 19,2% w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Żywność ekologiczna 1

Żywność ekologiczna 1 Żywność ekologiczna 1 SPIS TREŚCI 1. O Spółce 2. Strategia rozwoju 3. Wyniki finansowe 4. Informacje o emisji akcji serii C 2 O SPÓŁCE Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021. Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021. Zarząd spółki Organic Farma Zdrowia S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę finansową

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2015. str.

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2015. str. RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2015 str. 1 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.... 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A.... 5 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 11 maja 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 11 maja 2012r. Raport kwartalny za okres 01.01.2012 31.03.2012 Baranowo, dn. 11 maja 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo REGON: 631509778 NIP:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q1 2012

Raport kwartalny: Q1 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. RAPORT KWARTALNY I/2011 str. 1 SPIS TREŚCI: I. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 kwietnia 2015

Warszawa, 22 kwietnia 2015 Warszawa, 22 kwietnia 2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1 GKS GieKSa Katowice S.A. 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1 Raport Kwartalny za II kwartał 2011 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółce. str.3 2. wybrane dane finansowe. str.4 2.1. wybrane dane z sytuacji

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2010 roku

RAPORT za III kwartał 2010 roku RAPORT za III kwartał 2010 roku Warszawa, 5 listopada 2010 r. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY AGROMA S.A. Warszawa, 5 listopada 2010 r. Szanowni Akcjonariusze, W III kwartale 2010 roku Spółka konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ICP GROUP S.A... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2013 Spis treści: List Zarządu do Akcjonariuszy... 3 Wybrane dane finansowe... 5 Podstawowe Informacje o Organic Farma Zdrowia S.A. i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1., 5.2.oraz 5.2a. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności

Raport kwartalny z działalności Raport kwartalny z działalności IV kwartał 2011, za okres 1 styczeo 2011 31 marzec 2011 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2010... 2 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE

Bardziej szczegółowo