Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ 2014. str."

Transkrypt

1 RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA IV KWARTAŁ 2014 str. 1

2 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A Struktura Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A.: Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A ) Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostka Dominująca ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2014 roku: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Informacja na temat działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanych w okresie IV kwartału 2014 roku: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Działania z zakresu CSR prowadzone przez Organic Farma Zdrowia S.A. i spółki Grupy Kapitałowej: ) Organic Farma Zdrowia S.A ) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2014 roku ) Zasady Rachunkowości stosowane przez jednostki tworzące Grupę Kapitałową Organic Farma Zdrowia S.A ) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Organic Farma Zdrowia S.A ) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A Zestawienie informacji opublikowanych w trybie raportu w okresie IV kwartału 2014 roku ) Raporty EBI: ) Raporty ESPI: Oświadczenie w sprawie prognoz Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego str. 2

3 List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A. Szanowni Akcjonariusze, 4-ty kwartał 2014 roku był dla Spółki najlepszym kwartałem w dotychczasowej działalności. Sprzedaż wzrosła w stosunku do 4-ego kwartału 2013 roku o 21% do rekordowej kwoty 13,8 mln PLN, zysk EBITDA wzrósł o 48% do kwoty 712 tyś. PLN, a zysk netto był lepszy o 150% i wyniósł 154 tyś. PLN. Również Eko-Wital (zależna spółka dystrybucyjna) odnotowała rekordową sprzedaż, podobnie spółki stowarzyszone Bio Planet i Green Way. Dzięki temu skonsolidowana sprzedaż Grupy wzrosła o 26% do kwoty 18,7 mln PLN. Zysk EBITDA wzrósł aż o 70% do poziomu 942 tyś. PLN, a zysk netto polepszył się o 9% do kwoty 345 tyś. zł. W przeciwieństwie do całej branży spożywczej, która w roku 2014 borykała się z deflacją i spadkami sprzedaży, Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała kolejny rok rekordowych wzrostów. Średnioroczny wzrost zsumowanej pro forma sprzedaży Grupy za ostatnie 5 lat wynosi aż 34,27% dając w 2014 roku sumę przekraczającą kwotę 130 mln zł. 140 Sprzedaż netto pro forma (mln PLN) Spółek z Grupy Organic Farma Zdrowia 130, ,85 76,16 97, , str. 3

4 Jednostkowy wynik sprzedaży za cały 2014 rok wyniósł dla Spółki Organic Farma Zdrowia 47 mln PLN co stanowi 15% wzrostu sprzedaży rdr. przy podobnym wyniku EBITDA i większej stracie wynoszącej 897 tyś. zł. Spadek rentowności Spółki w 2014 roku wynika z czterech czynników. Jednym z nich są jednorazowe odpisy niezamortyzowanej części inwestycyjnej zamykanych, nierentownych Delikatesów - odpisy te wyniosły 305 tyś. PLN. Drugim czynnikiem są nadal istniejące, bardzo nierentowne sklepy w ilości 5 obiektów, które zarząd planuje zamknąć lub zamienić w trybie najszybszym jaki będzie możliwy. Trzecim czynnikiem były o 200 tyś. PLN wyższe od planowanych koszty przejęcia i adaptacji sklepów Tradycyjne Jadło (fuzja miała miejsce 1 lipca 2014 roku), a czwartym czynnikiem ograniczającym sprzedaż w III kwartale, a szczególnie we wrześniu, była niespotykanie dobra pogoda w okresie minionego lata. Świadczy o tym spadek FootFall (odwiedzalności centrów handlowych), aż o 5,8% w stosunku do lata 2013 roku. Grupa Organic Farma Zdrowia zamknęła cały rok sprzedażą 65,2 mln PLN, czyli o 25% wyższą od ubiegłorocznej, wynik EBITDA wzrósł o 32% po poziomu 2,1 mln PLN, a zysk netto wyniósł jedynie 5 tyś. zł z powodów wyżej opisanych (152 tyś. PLN rok wcześniej). Reasumując: Spółka Organic Farma Zdrowia S.A., z 38 delikatesami posiadanymi w 4-tym kwartale, udowodniła swój potencjał sprzedażowy i wzrostowy zarówno w zakresie sprzedaży jak i generowania wyników. Jednak dużo niższa sprzedaż w okresie III kwartału, jednorazowe koszty zamykanych sklepów i procesu integracji przejętych sklepów Tradycyjne Jadło oraz nadal kilka znacząco nierentownych sklepów spowodowało zamknięcie roku stratą netto na poziomie 1,9%. Straty te nie dotyczą już spółek produkcyjno-dystrybucyjnych Grupy (Eko-Wital i Bio Planet), które kontynuowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży i wyników, a także gastronomicznej grupy Green Way, która również weszła na trwałą ścieżkę wzrostów sprzedaży i rentowności. Wzrost popytu na żywność ekologiczną i pro-zdrowotną oraz pełna zaangażowania praca wszystkich pracowników Grupy w osiąganie dalszych wzrostów, powodują, że Zarząd Spółki optymistycznie ocenia możliwość osiągania jeszcze lepszych wyników w 2015 roku i kolejnych latach. Dziękujemy naszym Klientom, Akcjonariuszom i Inwestorom Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu str. 4

5 Organic Farma Zdrowia to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych Delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sieć składa się z 40 delikatesów stacjonarnych i on-line. Delikatesy stacjonarne działają w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Rumi, Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Swarzędzu, Wrocławiu, Piasecznie, Łomiankach i Konstancinie, a Delikatesy on-line działają na terenie całego kraju oferując największy w Polsce asortyment produktów ekologicznych. Delikatesy sieci oferują ekologiczną i tradycyjną żywność, kosmetyki oraz środki higieny osobistej i domowej. Delikatesy oferują kilka tysięcy artykułów pochodzących od ponad 100 rodzinnych ekologicznych, ale również od producentów reprezentujących najlepsze krajowe i europejskie marki. Większość z nich to certyfikowana żywność ekologiczna a pozostałe to produkty naturalne, regionalne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz bez laktozy. Firma otrzymała tytuł najlepszej sieci handlowej w 2011 i 2012 na ORGANIC Marketing Forum największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów Eko w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, przyznany przez producentów i dostawców z branży (w roku 2013 takie tytuły nie były przyznawane). Spółka Organic Farma Zdrowia S.A. jest notowana na rynku NewConnect od 2008 roku. Produkty organiczne = ekologiczne, to takie produkty, które posiadają certyfikat i specjalne oznaczenie na etykiecie. Ze względu na sposób ich otrzymywania, produkty ekologiczne, w odróżnieniu od konwencjonalnych, zawierają znacząco więcej takich składników odżywczych jak minerały, witaminy, antyoksydanty czy nienasycone kwasy tłuszczowe, w ilościach zaprojektowanych przez naturę. Ponieważ w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się bardzo groźnych dla ludzkiego organizmu: pestycydów, azotanów, sterydów, GMO, antybiotyków, ciężkich metali, syntetycznych substancji konserwujących, koloryzujących czy zapachowych oraz produktów ropopochodnych (w przypadku kosmetyków i środków higieny) certyfikat ekologiczny jest gwarancją braku tych dodatków w naszych produktach. str. 5

6 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A. Pozycje IV kwartał 2014 w tys. PLN IV kwartał 2013 w tys. PLN IV kwartał 2014 w tys. EUR IV kwartał 2013 w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Pozycje w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zastosowane kursy Euro: Rachunek zysków i strat narastająco /IV kwartał: 4,1893 4,2160 Bilans : 4,2623 Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,2110 4,1745 Bilans : 4,1472 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 31 grudnia 2014 i 2013 roku, pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów. str. 6

7 w tys. zł w tys. zł Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Organic Farma Zdrowia S.A. Przychody ze sprzedaży Organic Farma Zdrowia S.A. EBITDA Organic Farma Zdrowia S.A % % Przychody QI -QIV +21 % Przychody QIV EBITDA QI - QIV +48 % EBITDA QIV str. 7

8 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. Pozycje IV kwartał 2014 w tys. PLN IV kwartał 2013 w tys. PLN IV kwartał 2014 w tys. EUR IV kwartał 2013 w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporząd. wycenianych m. praw własności Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Udziały w jedn. podporządkowanych wyceniane m. praw własności Pozycje w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporząd. wycenianych m. praw własności Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zastosowane kursy Euro: Rachunek zysków i strat narastająco /IV kwartał: 4,1893 4,2160 Bilans : 4,2623 Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,2110 4,1745 Bilans : 4,1472 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 31 grudnia 2014 i 2013 roku, pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów. str. 8

9 w tys. zł w tys. zł Organic Farma Zdrowia S.A. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Grupy Kapitałowej Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EBITDA Grupy Kapitałowej % % % % Przychody QI -QIV Przychody QIV EBITDA QI - QIV EBITDA QIV str. 9

10 Komentarz do tabeli finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje jednostkę zależną Eko- Wital Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną) oraz spółki stowarzyszone Bio Planet S.A. oraz Green Way S.A. (wycena udziałów metodą praw własności). str. 11

11 Struktura Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A.: Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień r. Organic Farma Zdrowia S.A. 27,94% 100% 25,07%* Green Way S.A. Eko-Wital Sp. z o.o. Bio Planet S.A. * na dzień publikacji raportu za Q Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest Organic Farma Zdrowia S.A.W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 1) Zależne: 1. Eko-Wital Sp. z o.o. 2. Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności operacyjnej) 2) Stowarzyszone: 1. Bio Planet S.A. 2. Green Way S.A. W okresie IV kwartału 2014 roku spółka stowarzyszona Bio Planet S.A. przeprowadziła kolejną emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej związaną z procesem upublicznienia Bio Planet S.A. na rynku NewConnect. Spółka wyemitowała 300 tyś. akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł akcje zostały objęte, opłacone i zarejestrowane 21 stycznia 2015 roku. W wyniku emisji udział Organic Farma Zdrowia w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A. obniżył się z 28,08% do 25,07%. str. 12

12 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. 1) Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostka Dominująca. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Głubczycka 11/1, Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 82, Warszawa Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał własny na dzień : ,38 Kapitał podstawowy: ,00 Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 220 Zarząd: Sławomir Chłoń Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Michał Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej Robert Więcławski - Członek Rady Nadzorczej Jerzy Skonieczny- Członek Rady Nadzorczej Robert Czajkowski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Michoń - Członek Rady Nadzorczej str. 13

13 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA: Akcjonariusze posiadających ponad 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2014 zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.** CoÖperatief AVALLON MBO U.A.* 38,28% Sławomir Chłoń i podmioty powiązane* 23,48% Przemysław Eliasz Tomaszewski* 14,00% Jerzy Skonieczny 5,72% Pozostali akcjonariusze 18,53% * akcjonariusze działający w porozumieniu na podstawie umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie nr 20/2010 z dnia roku. Zakres działalności spółki: Organic Farma Zdrowia S.A. to pierwsza i obecnie największa w Polsce sieć samoobsługowych Delikatesów pod nazwą Organic Farma Zdrowia z ekologiczną i pro-zdrowotną żywnością, kosmetykami i środkami higieny osobistej oraz domowej. Organic Farma Zdrowia została uznana dwukrotnie za najlepszą polską sieć detaliczną sprzedaży produktów ekologicznych podczas Organic Marketing Forum największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów ekologicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek żywności ekologicznej: 1.Rolnictwo ekologiczne w skali globalnej Według danych z 2013 r. rolnictwo ekologiczne zajmuje na świecie powierzchnię 78,2 mln ha, w tym 43,1 mln ha zajmują uprawy rolnicze, a 35,1 mln ha tereny naturalne, kontrolowane przez uprawnione jednostki certyfikujące, na których zbierane są produkty roślin dziko rosnących, zaliczone do surowców ekologicznych. Powierzchnia ta stanowi tylko 1,9% światowych zasobów gleb użytkowanych rolniczo i terenów naturalnych. Obecnie 2 mln gospodarstw rolnych na świecie produkuje żywność ekologiczną. 1 Powierzchnia upraw ekologicznych w Europie w ciągu ostatniej dekady wzrosła ponad dziesięciokrotnie i obecnie zajmuje ponad 11,5 mln ha i nadal przewiduje się bardzo dynamiczny wzrost powierzchni upraw ekologicznych. 2.Rolnictwo ekologiczne w Polsce Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie. Również w Polsce od kilkunastu lat nastąpiło olbrzymie zainteresowania tym rodzajem rolnictwa. Na jego rozwój największy wpływ miało wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, dzięki możliwość otrzymywania wysokich subwencji oraz większy rynek zbytu. Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu, zarówno liczby gospodarstw ekologicznych, liczby przetwórni, jak i powierzchni upraw będących w systemie rolnictwa ekologicznego. 1 Zródłem danych jest: FiBL&IFOAM (2014) The World of Organic Agriculure 2014, Frick and Bonn. str. 14

14 W roku 2012 suma powierzchni upraw ekologicznych w Polsce wynosiła ha co stanowi 4% wszystkich powierzchni uprawnych w kraju. Podobnie jak suma powierzchni upraw również liczba gospodarstw ekologicznych, w okresie wzrosła 10 razy. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach Źródło: Raport o stanie rynku rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach , GIJHAR-S, Również liczba przetwórni ekologicznych wzrosła w ciągu ostatnich lat 6-cio krotnie. Przetwórcy ekologiczni w Polsce w latach Źródło: Raport o stanie rynku rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach , GIJHAR-S, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i na świecie Szacuje się, że sprzedaż żywności ekologicznej na świecie w 2013 roku wyniosła ok. 60 mld EURO. W Polsce rynek żywności ekologicznej, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, znajduje się jeszcze na początku rozwoju. Szacuje się, że w roku 2011 Polacy przeznaczyli na zakup żywności ekologicznej 120 mln EUR. Największym na świecie konsumentem żywności ekologicznej byli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy w 2013 roku wydali na jej zakup kwotę odpowiadającą ponad 24,3 mld EUR. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, gdzie konsumenci kupili żywność ekologiczną za kwotę 7,55 mld EUR. 2 2 Zródłem danych jest: FiBL&IFOAM; The World of Organic Agriculure 2015, Frick and Bonn. str. 15

15 Sprzedaż żywności ekologicznej w wybranych krajach, w 2011 r., w mln EUR Stany Zjednoczone Niemcy Francja Kanada (2010) Wielka Brytania Włochy Szwajcaria Austria Japonia (2010) Hiszpania Polska Według danych za 2011 r. w Polsce wydatki na żywność ekologiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły równowartość 3 EUR na osobę. W statystyce konsumpcji żywności ekologicznej na jednego mieszkańca w 2011 r. najwięcej wydano w Szwajcarii i Danii, odpowiednio 177 i 162 EUR, tj. ponad 50-krotnie więcej niż w Polsce. 3 Konsumpcja żywności ekologicznej na jednego mieszkańca w wybranych krajach, w 2011 r., EUR Szwajcaria Dania Luksemburg Austria Lichtenstein Szwecja Niemcy Stany Zjednoczone Francja Kanada (2010) Polska Źródło: Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat , Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Listopad Wg innego źródła agencji badawczej Inquiry Sp. z o.o. - szacunkowa wartość rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce w 2012/2013 wynosiła mln PLN 4, czyli około 0,25% całego segmentu spożywczego. Dla porównania, w krajach europejskich rynek żywności ekologicznej stanowił średnio około 3% segmentu spożywczego, a w niektórych krajach osiągnął nawet 5%. 3 Ibid. 4 W 2015 r. wartość rynku żywności ekologicznej wyniesie ok. 700 mln zł - Agnieszka Górnicka, Prezes agencji badawczej Inquiry str. 16

16 Sprzedaż żywności ekologicznej to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i w Unii Europejskiej, ze stopami wzrostu na poziomie 20-30% rocznie przez minimum kolejne 10 lat. W naszej opinii tak ogromna różnica w poziomie konsumpcji żywności ekologicznej pomiędzy Polską a krajami UE stwarzają wyśmienite perspektywy wzrostu tego rynku w Polsce w kolejnych latach, a nawet wręcz dekadach. Przy wzroście rynku o co najmniej 20% rocznie przez kilka lat, możliwy jest ponad trzykrotny wzrost rynku żywności ekologicznej i osiągnięcie udziału żywności ekologicznej w całym rynku spożywczym na poziomie 1% - może to nastąpić w 2022 roku. Przy tych założeniach, rynek produktów ekologicznych w Polsce w 2020 roku może osiągnąć wartość 2 mld PLN. 5 Struktura handlowa spółki: Na koniec IV kwartału 2014 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 38 jednostek handlowych, na które składało się 25 Delikatesów pod marką Organic Farma Zdrowia, 10 delikatesów pod marką Tradycyjne Jadło, 1 Delikatesów pod marką Organic Zielone Oko oraz dwóch sklepów internetowych - lidera w sprzedaży produktów ekologicznych przez Internet oraz nowoczesnego posiadającego pełną ofertę delikatesów stacjonarnych. Z dniem 1 stycznia 2015 spółka przejęła od dotychczasowego właściciela bardzo dobrze prosperujące delikatesy wegetariańsko-ekologiczne znajdujące się w Gliwicach oraz sklep internetowy. Po tej transakcji liczba jednostek handlowych spółki zwiększyła się do 40. Delikatesy stacjonarne sieci znajdują się w największych galeriach i centrach handlowych w 16 miastach Polski: Warszawie, Jankach, Konstancinie, Piasecznie, Łomiankach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Płocku, Gliwicach, Swarzędzu i Rumii. Delikatesy sieci pod marką Organic Farma Zdrowia zlokalizowane w aglomeracji warszawskiej znajdują się w następujących centrach handlowych: Złote Tarasy, Arkadia, Galeria Mokotów, Sadyba Best Mall, Wola Park, Atrium Targówek, Atrium Reduta, Stara Papiernia (Konstancin), Park Handlowy Janki, Galeria Auchan w Piasecznie, CH Warszawa Wileńska. Ponadto w Warszawie działają Delikatesy przy ulicach: Chmielna 16, Fieldorfa 10a., Zwycięzców 32/43 i Wąwozowa 36. Delikatesy tej marki zlokalizowane w innych miastach kraju znajdują się w: Galerii Krakowskiej, CH Silesia w Katowicach, Galerii Katowickiej, CH Manufaktura w Łodzi, CH Renoma we Wrocławiu, CH Poznań Plaza i Stary Browar w Poznaniu, Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, Centrum Riviera w Gdyni i CH Auchan w Płocku oraz w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pod marką Tradycyjne Jadło Organic Farma Zdrowia S.A. obecna jest w Centrach Handlowych w Poznaniu : CH King-Cross, CH Kupiec Poznański, CH ETC Swarzędz, CH M1 i CH Pestka, w Warszawie: CH Skorosze i CH Auchan Łomianki, jak również CH Auchan w Rumi, w Galerii Przymorze w Gdańsku i CH Europa w Gliwicach. Delikatesy typu convenience pod marką Organic Zielone Oko (nowy koncept w fazie testów rynkowych) zlokalizowane są w Warszawie na ulicy Zwycięzców Szacunek własny str. 17

17 Nad całością sprzedaży czuwa centrala spółki w Warszawie, gdzie mieści się zarząd, CDZ (Centralny Dział Zakupów), magazyn centralny, logistyka, dział finansowo-księgowy, kadry oraz dział marketingu i PR. Oferta Spółki: Oferta delikatesów skierowana jest do osób, które pragną odżywiać się zdrowo i smacznie. W sprzedaży znajduje się ok. 3 tyś. produktów najlepsze krajowe i europejskie marki - od ponad 100 różnych dostawców, z których połowa to firmy rodzinne. Głównie są to produkty ekologiczne (certyfikowane), czyli wytworzone bez użycia sztucznych nawozów i środków ochrony roślinnie zawierających także chemicznych środków konserwujących. Poza certyfikowaną żywnością ekologiczną delikatesy posiadają bogatą ofertę produktów dla wegetarian, wegan, diabetyków, alergików, a także osób stosujących różnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, bezmleczne, makrobiotyczne i inne. Oferta sieci zawiera również duży wybór artykułów dla kobiet w ciąży, karmiących mam, niemowlaków i małych dzieci. Oprócz produktów ekologicznych w Organic Farma Zdrowia dostępna jest również żywność niezawierająca glutenu, czyli białka roślinnego czterech podstawowych zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa), produkty bez laktozy, artykuły dla diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair Trade. W związku z przejęciem sieci Tradycyjne Jadło, do oferty spółki weszło ok. 100 rodzajów wędlin dostępnych dotąd w tej sieci, a produkowanych według tradycyjnych receptur, bez użycia jakichkolwiek sztucznych konserwantów. Delikatesy oferują także bardzo bogaty asortyment ekologicznych i naturalnych kosmetyków, środków higieny osobistej oraz środków czyszcząco-piorących. Wiele produktów znajdujących się w ofercie produkowanych jest dla Spółki pod jej marką własną Organic Farma Zdrowia. Produkty te są już doskonale rozpoznawane przez klientów i cieszą się coraz większą popularnością. Obecnie Spółka posiada ponad 200 produktów pod marką własną. str. 18

18 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. Jednostka Zależna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Jagiellońska 82, Warszawa Poczta Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Regon: NIP: Kapitał podstawowy: ,00 Kapitał własny: ,60 Procent udziałów posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 100% Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 20 Zarząd: Zbigniew Czerniszewski Członek Zarządu, Joanna Świercz Członek Zarządu Eko-Wital Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym importerem i dystrybutorem produktów ekologicznych i naturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Na rynku istnieje od 2001 roku i obecnie reprezentuje wiele najlepszych europejskich i krajowych marek. Oferta Spółki jest tak skonstruowana, aby stanowiła kompleksową bazę produktów, zawierającą szeroką gamę żywności ekologicznej, naturalnej oraz produktów o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, w tym produkty bezmleczne, bezglutenowe, bezcukrowe i wegetariańskie. Eko-Wital oferuje również produkty pod marką własną Eko-Wital, Diet-Wital oraz pod marką Dr. Zdrowie. Pod marką Eko-Wital oferowanych jest kilkadziesiąt pozycji, a ich liczba systematycznie wzrasta. Do oferty produktów pod marką własną dołączyły przetwory warzywne, soki owocowe oraz makarony. Oferta ekologicznych produktów świeżych jest cały czas priorytetem i Spółka w ostatnim czasie poszerzyła ofertę o warzywa i owoce importowane, sery i twarożki oraz wędliny. Marka Diet-Wital oferuję produkty dla osób będących na specjalnych dietach. Głównym odbiorcą spółki jest kanał nowoczesny, czyli sieci Delikatesów, Supermarkety, Hipermarkety, ale również wyspecjalizowane sklepy ekologiczne w całej Polsce. Od początku 2011 roku Eko-Wital dysponuje największą infrastrukturą magazynową w polskiej branży ekologicznej z magazynami w Warszawie i Katowicach, która pod koniec 2014 roku osiągnęła łączną kubaturę 8000m 3, z dwiema profesjonalnymi chłodniami powiększonymi do 450m 3 i nowoczesnym dokiem ładunkowym. Sprawozdanie finansowe Eko-Wital Sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną. str. 19

19 Bio Planet S.A. Jednostka Stowarzyszona Siedziba: Wilkowa Wies Adres: Wilkowa Wies 7, Leszno Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał podstawowy: (na dzień 31 grudnia 2014 r. spółka była w trakcie podwyższenia kapitału do kwoty zł, które to podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane 21 stycznia 2015 r.) Procent udziałów posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 28,08% (w wyniku podwyz szenia kapitału Bio Planet S.A., kto re zostało zarejestrowane 21 stycznia 2015 r. udział Organic Farma Zdrowia S.A. w kapitale Bio Planet uległ obniz eniu do 25,07%). Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 59 Zarząd: Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi pod Warszawą (otulina Puszczy Kampinoskiej) jest liderem polskiego rynku w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji produktów rolnictwa ekologicznego. Strategią Spółki jest posiadanie możliwie szerokiej i kompletnej oferty pozwalającej na całościowe zaopatrzenie hurtowych odbiorców żywności ekologicznej. Spółka specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze kilkuset specjalistycznych sklepów ekologicznych (indywidualne sklepy ekologiczne oraz sieci sklepów ekologicznych) oraz regałów i wysp ekologicznych tworzonych w sklepach ogólnospożywczych (delikatesy, super i hiper markety). Uzupełniające kanały sprzedaży stanowią HORECA (hotele-restauracje-catering), hurtownie lokalne oraz eksport. Spółka konfekcjonuje produkty ekologiczne w Zakładzie Konfekcjonowania w Wilkowej Wsi pod marką BIO PLANET. Spółka rozwija też dział konfekcjonowania usługowego żywności ekologicznej (Private Labels). Sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. podlega konsolidacji metodą praw własności. str. 20

20 Green Way S.A. Jednostka Stowarzyszona Siedziba: Gdynia Adres: ul. 10 Lutego nr 7, kod , Gdynia Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdan sk-po łnoc w Gdan sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: Kapitał podstawowy: ,00 Procent akcji posiadany przez Organic Farma Zdrowia S.A.: 27,94% Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 3 Zarząd: Marek Chudzik Prezes Zarządu Działalność GREEN WAY S.A. skupia się na prowadzeniu własnych oraz w formie franchisingu, sieci barów i restauracji wegetariańskich. Pod markami Green Way funkcjonowało na koniec 2014r. 17 lokali. Ilość obiektów gastronomicznych daje spółce pozycję lidera na rynku gastronomicznych usług wegetariańskich. Spółka powstała w 1997 roku w Sopocie, jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie z jej usług korzystają ogromne rzesze Polaków, którzy czynią to głównie dla zachowania swego zdrowia, prozdrowotnej edukacji, a także z chęci działania na rzecz ochrony środowiska. W 2011 roku GREEN WAY wydzieliła trzy, nowe marki gastronomiczne. Obecnie nadal funkcjonują lokale pod szyldem Green Way, aczkolwiek część została zmodernizowana według nowszej koncepcji - Green Way Food For Life. Firma zaczęła tworzyć także sieć barów sałatkowych Vegemania. str. 21

21 W 2013 roku, w lokalu należącym do Green Way Szczecin Sp. z o.o. uruchomiono testowo nową koncepcję lokali serwujących wegetariańskie burgery. Koncept i Krowa Cała VeganBurger sprawdził się dobrze tak, więc w 2014 roku wegetariańskie burgery sprzedawane są także w innych lokalach należących do sieci Green Way. W IV kwartale 2014r. rozpoczęła się sprzedaż Vegan Burgerów (wraz z ofertą towarzyszącą) w wydzielonym lokalu w Gdyni przy ul. Dworcowej. W roku 2014 zakończono proces odkupienia prawa do nowego znaku towarowego i konceptu sprzedażowego eat2go, który jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie spółka jest w trakcie procedowania przed Urzędem Patentowym wniosku o zmianę uprawnionego do powyższego znaku na rzecz Green Way S.A. W wyniku sprzedaży licencji (zawarcia umowy franchisingowej) do konceptu eat2go, w IV kwartale 2014r. rozpoczęto pilotażową sprzedaż zgodną z ofertą eat2go w Gdyni. Odświeżenie konceptu lokali Green Way oraz wprowadzenie nowych konceptów do części lokali należy uznać za ogromny sukces, ponieważ w istniejących lokach sieci obroty zostały zwiększone od 50 do 100%! Posiadanie kilku w pełni opracowanych i sprawdzonych konceptów gastronomicznych, które będą przez następne lata powielane jest ogromnym potencjałem rozwojowym spółki, co podnosi jej wartość i atrakcyjność, o czym m.in. świadczy fakt sprzedaży pierwszej licencji na eat2go. str. 22

22 Działalność spółki została doceniona przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który już po raz piąty przeprowadził badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. W efekcie tego badania Redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznała restauracją Green Way tytuł DOBRA MARKA 2014 Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii: Sieć restauracji wegetariańskich. Spółka Green Way S.A. na ten moment, w związku z możliwym zwolnieniem z obowiązków konsolidacyjnych, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład Grupy Green Way S.A. oprócz spółki matki (sprzedaż franczyz i działalność badawczo rozwojowa), wchodzą spółki zależne/powiązane prowadzące restauracje pod markami należącymi do Green Way generujące przychody i wyniki ze sprzedaży detalicznej. Sprawozdanie finansowe Green Way S.A. podlega konsolidacji metodą praw własności. str. 23

23 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2014 roku: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. Pozytywny wpływ na zwiększoną sprzedaż miały: 1. Włączenie do struktury sprzedaży 10-ciu nowych sklepów sieci Tradycyjne Jadło, przejętych w ramach fuzji z dniem 1 lipca, które po dokonanych renowacjach i zatowarowaniu przekroczyły w czwartym kwartale 2014 sprzedaż odnotowaną przez poprzedniego właściciela w porównywalnym okresie y sklepy otwarte pod koniec 2013 roku. 3. Nowe Delikatesy typu convenience Organic Zielone Oko, otwarte 10-tego września. 4. Ciągła optymalizacja oferty i wprowadzanie nowych produktów. 5. Akcje marketingowe mające na celu uświadamianie korzyści zdrowotnych z konsumpcji produktów ekologicznych i naturalnych. 6. Konkursy i promocje dla Klientów. Negatywny wpływ na osiągnięte wyniki kwartału miały głównie: 1. Bardzo wysokie koszty 3-ech, Delikatesów otwartych pod koniec 2013 roku generujące nadal bardzo duże straty. 2. Kontynuowane jeszcze na początku czwartego kwartału prace związane z adaptacją pozyskanych, sklepów Tradycyjnego Jadła (wdrożenie procedur, systemu informatycznego, szkolenia, remonty i rewitalizacje sklepów, wprowadzanie nowych produktów, częściowa wymiana personelu itd.) 3. Uruchomienie w połowie 2013 roku własnego działu marketingu i PR. 4. Istotnie zwiększone w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku koszty logistyki w związku z znaczącym wzrostem ilości dostaw do 11-stu, nowych sklepów. 5. Utworzenie rezerwy w kwocie 76 tys. zł na wartość nakładów poniesionych w likwidowanym trwale nierentownym sklepie w Jankach. str. 24

24 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. W IV kwartale Spółka może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 25 % w stosunku do IV kwartału 2013, do kwoty 6,4 mln zł. Przełożyło się to na wzrost kwartalnego zysku na sprzedaży do 283,7 tyś. zł z 91,4 tyś. zł rok wcześniej oraz do 104,6 tyś. zł zysku netto w porównaniu do 23,8 tyś. zł zysku netto w IV-tym kwartale Wyniki te zostały uzyskane dzięki: 1. Wzrostowi liczby klientów oraz wsparcie sprzedaży platformą B2B. 2. Ciągłemu powiększaniu oferty produktów oraz jej optymalizacji. 3. Rozwój i umocnienie na rynku marki własnej Eko-Wital. 4. Dostępności świeżych, ekologicznych warzyw i owoców krajowych i importowanych. 5. Dostępność bogatej oferty nabiału ekologicznego. Spółka zakończyła rok 2014 z zyskiem netto w kwocie 538,6 tyś. zł, wykazując poprawę w stosunku do roku 2013 o 93,6 % (278,2 tyś. zł zysku netto w 2013 roku). Bio Planet S.A. W IV kwartale Spółka może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 38 % w stosunku do IV kwartału Sprzedaż IV kwartału osiągnęła 18,1 mln zł w stosunku do 13,1 mln zł w IV kwartale 2013 r. Na pozytywne wyniki w IV kwartale 2014 roku wpływ miały następujące czynniki: 1. Rozwój sprzedaży polskich ziół ekologicznych oraz herbatek ziołowych Bio. 2. Niskie stopy procentowe zmniejszające koszty kredytowania firmy. Spółka zakończyła 2014 rok narastającym zyskiem netto w kwocie około 1,53 mln zł, wykazując ponad 40% wzrost w stosunku do 2013 roku (1,09 mln zł zysku netto w 2013 roku.) Green Way S.A. W IV - tym kwartale Grupa Green Way osiągnęła szacowną skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,5 mln złotych przy zysku netto ok. 0 zł. Jest to dobry wynik biorąc pod uwagę, że sprzedaż w lokalach sieci Green Way cechuje się dużą sezonowością i w IV kwartale jest zawsze znacząco niższa od średniej rocznej. Cały 2014 rok Grupa Green Way zamknęła szacowanymi przychodami skonsolidowanymi ok. 6,9 mln złotych i ponad 571 tys. złotych skonsolidowanego zysku netto co daje rentowność netto na poziomie ok. 8,3%. str. 25

25 Na wyniki Grupy Green Way wpłynęły m.in.: 1. Rekordowo dobre wyniki czwartego kwartału lokalu w Sopocie przy ulicy Monte Casino, którego franchisobiorcą jest spółka zależna Green Way Sopot Sp. z o.o. Spółka ta w IVtym kwartale osiągnęła przychody na poziomie 343 tys. złotych, co w stosunku do analogicznego okresu w 2013r. stanowi wzrost o ok. 17%. 2. Utrzymanie się dobrych wyników sprzedażowych w Green Way Gdynia sp. z o.o., zwłaszcza w odniesieniu do lokalu w Gdyni przy ul. Piłsudskiego. W spółce tej udało się jednocześnie obniżyć koszty, co w sposób zdecydowany wpłynęło pozytywnie na jej wynik finansowy netto. 3. Stosunkowo dobre wyniki sprzedażowe w restauracjach spółek powiązanych w Szczecinie, Koszalinie i Krakowie. Spółka stowarzyszona Green Way S.A., w której Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 27,94% akcji, obecnie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania na podstawie zwolnienia z takiego obowiązku zgodnie z art 56.1 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Organic Farma Zdrowia S.A. przy ustalaniu wartości udziałów wycenianych metodą praw własności mają obecnie zastosowanie wyłącznie wyniki jednostkowe tej spółki. Spółka Green Way S.A. miała 528 tyś. przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 w stosunku do 915 tys. w roku ubiegłym. Wynik netto oraz EBITDA czwartego kwartału 2014 roku wyniosły kolejno 162 tys. i 223 tyś. zł. w stosunku do 296 tys. i 362 tys. zł w IV kwartale 2013 roku. Narastająco w całym 2014 roku spółka osiągnęła jednostkową sprzedaż na poziomie 1,66 mln zł. i wynik netto na poziomie 156 tys. zł (293 tys. w 2013 roku) oraz wynik EBITDA w kwocie 404 tys. zł (609 tys. w 2013 roku). str. 26

26 Informacja na temat działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanych w okresie IV kwartału 2014 roku: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. 1. W październiku dokonano rewitalizacji w sklepach Tradycyjne Jadło w CH Auchan Rumia i CH Przymorze w Gdańsku kończąc tym samym I etap rewitalizacji wszystkich sklepów tej sieci sklepów przejętych 1 lipca w ramach fuzji Organic Farma Zdrowia z Tradycyjnym Jadłem opisanej w raporcie za Lipiec oraz w raporcie za III kwartał Rewitalizacja polegała na takiej zmianie aranżacji lokali, aby było możliwe dostawienie regałów, lodówek i chłodni w celu zwiększenia oferowanego asortymentu (w zależności od wielkości sklepu od 300 do 1000 produktów) najlepiej sprzedających się w sieci Organic Farma Zdrowia produktów ekologicznych, naturalnych i regionalnych. Wymieniony został również sprzedażowy system informatyczny tak, aby wszystkie sklepy spółki działały w jednym, spójnym i w pełni scentralizowanym systemie komputerowym. 2. Na początku miesiąca odbyły się Targi Natura Food w Łodzi, w których spółki produkcyjno-dystrybucyjne Eko-Wital i Bio Planet brały czynny udział wystawiając największe stoiska targowe, które odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym aktualni i potencjalni, nowi kontrahenci. 3. Własna piekarnia znajdująca się w Delikatesach Organic Zielone Oko, wypiekająca pieczywo z mąk ekologicznych, zwiększyła swoje możliwości produkcyjne na tyle, że pieczywo to jest obecnie dostarczane do kilku Delikatesów sieci w Warszawie, w których cieszy się od początku ogromnym zainteresowaniem Klientów. Spółka zamierza w najbliższych miesiącach zwielokrotnić moce produkcyjne piekarni oraz zwiększyć oferowany asortyment, aby dostarczać własne pieczywo do wszystkich Delikatesów w Warszawie. 4. Spółka rozpoczęła Program edukacyjno-promocyjny Strączkowe są zdrowe. Stworzona została specjalna broszura z opisami produktów oraz przepisami przygotowanymi we współpracy z warszawskimi restauracjami Ganesh i Dziki Ryż. W sklepach oferowane są te produkty w ramach zintegrowanej z przepisami promocji. 5. W Listopadzie spółka zakończyła negocjacje i zawarła umowę odkupu od poprzedniego właściciela sklepu Wega mieszczącego się w ścisłym centrum Gliwic. Przejęcie obiektu handlowego nastąpiło z dniem 01 stycznia 2015 roku. Sklep od 5 lat, oferuje ekologiczną, naturalną i regionalną żywność sprzedając ją w lokalu stacjonarnym oraz poprzez Internet. Po Delikatesach spółki w katowickich centrach handlowych Silesia i Galeria Katowice, sklep ten, jest zdecydowanie najlepszym sklepem oferującym żywność ekologiczną na Górnym Śląsku. 6. Delikatesy sieci Organic Farma Zdrowia w CH Atrium Targówek zostały przeniesione do nowego lokalu usytuowanego w bardziej centralnej części galerii handlowej. Delikatesy na Targówku obchodziły 10-lecie istnienia. W okresie tym polubione zostały przez ogromną rzeszę stałych Klientów. str. 27

27 7. Spółka pracuje intensywnie nad poprawą oferty w zakresie warzyw i owoców. Od początku Listopada w 3-ech wybranych sklepach testowany jest nowy sposób ekspozycji i promocji tej grupy produktowej. Test potrwa 6 miesięcy a jego wyniki posłużą do przygotowania zmian koncepcyjnych w zakresie sprzedaży warzyw i owoców. 8. Spółka pomyślnie przeszła proces standardowej, co rocznej kontroli, jednostki certyfikującej żywność ekologiczną i uzyskała certyfikat na kolejne 12 miesięcy. 9. W Grudniu trwały intensywne przygotowania do operacyjnego przejęcia odkupionych od dotychczasowego właściciela sklepów: Wega w Gliwicach przy ulicy Raciborskiej 1 oraz sklepu internetowego wega24.pl. Oba sklepy zostały fizycznie przejęte z początkiem Stycznia 2015 roku i działają pod dotychczasowym logo. Sklepy te zwiększają ilość obiektów handlowych spółki do 40. 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. Końcówka roku w Spółce to dynamiczny rozwój nowej oferty produktowej, w szczególności jeśli chodzi o produkty świeże takie jak ekologiczne wędliny i nabiał. Rozszerzono również asortyment soków pod marką własną oraz nową gamę produktów zbożowych. W IV kwartale Spółka rozpoczęła nową, sponsorowaną kampanię kierującą do platformy sprzedaży hurtowej oraz kontynuowała cykl reklam w pismach branżowych EkoDostawcy oraz BioKurier, a także - w porozumieniu z dostawcą - wzięła udział w świątecznym wydaniu tygodnika Newsweek prezentując nowości produktowe. Cały czas realizowana jest również strategia rozwoju przyjęta w 2012 roku oraz kontynuowane są prace nad usprawnieniem logistyki i dystrybucji celem poprawy efektywności we wszystkich kanałach sprzedaży. Bio Planet S.A. Najistotniejsze działania pro-rozwojowe w okresie IV kwartału 2014 roku: 1. W ciągu czwartego kwartału 2014 r. uruchomiono konfekcjonowanie nowych rodzajów surowców ekologicznych (m.in. ryż arborio bio). 2. Uruchomiono dostawy od nowych dostawców m.in. wprowadzono do oferty spółki wina ekologiczne. 3. Przeprowadzono podwyższenie kapitału do kwoty 2,8 mln zł (zarejestrowane w styczniu 2015 r.). 4. Trwały dalsze prace związane z budową centrum logistyczno-magazynowego w Lesznie w województwie mazowieckim planowane uruchomienie centrum III kwartał 2015 r. 5. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowej serii produktów paczkowanych przez Bio Planet Bio Planet superfoods (seria żółta). str. 28

28 6. Spółka wzięła udział w Targach Natura Food w Łodzi prezentując ofertę Bio Planet oraz ofertę trzech największych dostawców zagranicznych firm Natumi, Alce Nero oraz Bio Planete. Green Way S.A. W zakresie działań pro-rozwojowych w Grupie Green Way podjęto następujące działania: W 4-tym kwartale z sukcesem zakończyły się wcześniejsze działania zmierzające do uruchomienia w Gdyni kolejnego lokalu prowadzącego sprzedaż wg konceptu i Krowa Cała VeganBurger. Pierwsze wyniki sprzedażowe wskazują, że przy dobrej lokalizacji punktu sprzedaży wegetariańskie burgery cieszą się powodzeniem nie tylko ze względu na swój wegetariański charakter ale i walory smakowe. Na zasadzie umowy franchisingowej uruchomiono w IV tym kwartale koncept eat2go. Obecnie przeprowadzane są analizy jego funkcjonowania oraz zbierane uwagi i opinie klientów. W celu osiągania dobrych wyników menu dostosowywane jest do warunków klimatycznych, tak żeby w poszczególnych miesiącach w ofercie znajdowały się dania kojarzone z określoną porą roku. Zintensyfikowano jednocześnie prace nad nową ofertą produktową opracowując nowe receptury, które uwzględniają opinie i postulaty klientów. Podjęto prace nad opracowaniem nowego projektu architektoniczno technologicznego modelowego lokalu restauracji i baru Green Way. W IV-tym kwartale w dalszym ciągu poprawiano estetykę lokali i przeprowadzano niezbędne prace remontowo-modernizacyjne obiektów należących do spółek zależnych. Nawiązano także współpracę z zewnętrzną firmą, która w 2015r. będzie prowadziła stały nadzór nad urządzeniami i instalacjami w lokalach w Gdyni i Sopocie, co powinno wyeliminować duże i kosztowne, nieprzewidywalne naprawy tychże urządzeń i instalacji. str. 29

29 Działania z zakresu CSR prowadzone przez Organic Farma Zdrowia S.A. i spółki Grupy Kapitałowej: 1) Organic Farma Zdrowia S.A. W obrębie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, Organic Farma Zdrowia prowadzi regularne działania w dziedzinie prozdrowotnej edukacji Polaków. Gotuj z Organic! Akademia zdrowego odżywiania! Jesienią 2014 r. Organic Farma Zdrowia zintensyfikowała działania w zakresie edukacji społeczeństwa nt. zdrowego odżywiania. W tym celu powstała Akademia zdrowego odżywiania - Gotuj z Organic! W ramach akademii sieć organizuje specjalne programy edukacyjne oraz będzie organizowała konkursy, warsztaty kulinarne i spotkania m.in. z firmowym ekspertem ds. odżywiania Agnieszką Sienkiewicz. Celem działań jest promocja odżywiania w oparciu o ekologiczną, naturalną i tradycyjną żywność, ale również pokazanie produktów, które mają szczególnie wysoką wartość odżywczą, aby łatwiej było konsumentom wprowadzić je do swojej kuchni. Działania akademii skierowane są do aktualnych i potencjalnych Klientów sieci delikatesów. W ramach Akademii realizowany był od września trzymiesięczny program Strączkowe są zdrowe w celu promocji warzyw strączkowych. Klienci informowani byli o wartościach odżywczych roślin strączkowych poprzez wszystkie dostępne wewnętrznie kanały komunikacji tj. magazyn Go Organic!, Facebook, firmową stronę internetową, a przede wszystkim sklepy stacjonarne i sklep internetowy Organic24.pl. W sklepach stacjonarnych promowane produkty były wyeksponowane na specjalnie oznaczonych regałach i pułkach. W ramach programu polecane były również przepisy z zastosowaniem roślin strączkowych i w tym celu została stworzona gazetka z przepisami. Program był realizowany w okresie od września do końca listopada. Program Gotuj z Organic! jest kontynuowany i ma na celu zwiększenie świadomości wartości odżywczych ekologicznych produktów spożywczych oraz polecanych produktów o wysokiej wartości odżywczej. Program Świąteczne Inspiracje Gotuj z Organic! W grudniu 2014 r. odbył się program Świąteczne Inspiracje Gotuj z Organic!. W ramach tego programu Organic Farma Zdrowia przygotowała dla swoich Klientów gazetkę promocyjną z propozycją 12 przepisów na Wigilię. Gazetka została opracowana przy współpracy z blogerkami kulinarnymi oraz z Agnieszką Sienkiewicz, firmowym ekspertem ds. odżywiania. Celem stworzenia gazetki było zainspirowanie Klientów do przygotowania niestandardowych potraw na Wigilię i wprowadzenie nowych smaków oraz wpływ na zwiększenie sprzedaży produktów dostępnych w sieci Organic Farma Zdrowia. Dodatkowo polecane produkty były wyeksponowane na specjalnie oznaczonych regałach i półkach. Gazetka oraz akcja promocji produktów świątecznych w sklepach przyczyniły się do znacznego tj. ok. 85 %. wzrostu sprzedaży promowanych produktów. Gazetka była dostępna w sklepach Organic Farma Zdrowia bezpłatnie oraz promowana również przez centra handlowe na stronach www. str. 30

30 Konkurs Gotuj z Organic! Dodatkowo niektóre centra handlowe przeprowadziły konkurs na temat żywności ekologicznej i odżywiania dobrego dla zdrowia, w którym nagrodami były książki kulinarne Gotuj z Organic! (książka rekomendowana była przez Magdę Kumorek). Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej W dniach 22 i 23 listopada 2014 r. Organic Farma Zdrowia wzięła udział targach poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej, które odbyły się pod nazwą Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej. Było to jedyne w Polsce wydarzenie, obejmujące kompleksowo wszystkie obszary tematu alergii i nietolerancji pokarmowej. Dla uczestników była to szansa na uzyskanie informacji jak skutecznie zapobiegać i leczyć alergię oraz zapoznać się z bogatą ofertą wystawców. Podczas tego wydarzenia zostały również zaprezentowane produkty oferowane przez Organic Farma Zdrowia. Uczestnicy targów mogli również porozmawiać z naszym ekspertem ds. odżywiania Agnieszką Sienkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 5000 uczestników. 2) Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Eko-Wital Sp. z o.o. By zmniejszyć odcisk ekologiczny firmy, Eko-Wital wprowadziła metodę składania zamówień poprzez platformę B2B dla klientów co pozwoli ograniczyć wizyty handlowców w pozyskanych wcześniej sklepach. Przekazywanie ofert i prezentacja produktu odbywa się w wersji elektronicznej na tabletach, w które wyposażony jest każdy Przedstawiciel. Dodatkowo Spółka wprowadza mobilne rozwiązania w magazynach, dzięki którym zużycie papieru zostanie ograniczone w codziennej pracy magazynierów. Spółka dba by produkty wprowadzane na rynek były jak najmniej szkodliwe dla środowiska zarówno w procesie uprawy czy hodowli jak i w procesie transportu i logistyki. Spółka na swojej stronie internetowej edukuje klientów, czym jest żywność ekologiczna i dlaczego jest ona tak ważna dla środowiska i oczywiście dla zdrowego trybu odżywiania. Prowadzone są ciągłe działania mające na celu zmniejszenie ścieżki dystrybucji towarów oraz pozyskiwanie surowców prosto od producentów, co pozwoli znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez skrócenie tras dostaw. str. 31

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2015 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA II KWARTAŁ 2015. str.

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2015 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany ZA II KWARTAŁ 2015. str. RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA II KWARTAŁ 2015 str. 1 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.... 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A.... 5 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany

Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI: List Prezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.... 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe Organic Farma Zdrowia S.A.... 6 Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2013 Spis treści: List Zarządu do Akcjonariuszy... 3 Wybrane dane finansowe... 5 Podstawowe Informacje o Organic Farma Zdrowia S.A. i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r.

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności Vistula Group Spółka Akcyjna ( dalej również jako Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, kod: 31-035. Spółka została

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2013. 14 marca 2014 r.

AmRest Holdings SE Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2013. 14 marca 2014 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 14 marca 2014 r. Spis treści 1. Wybrane dane finansowe... 6 2. Opis działalności Spółki... 9 2.1. Podstawowe usługi świadczone przez Grupę Kapitałową...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU RZESZÓW, DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 20 czerwca 2010 r. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku Poznań, dnia 20 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 1. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego 2. Informacje ogólne o spółkach grupy - Kraków, 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE. Raport za Pierwsze Półrocze 2012 Roku

Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE. Raport za Pierwsze Półrocze 2012 Roku Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE Raport za Pierwsze Półrocze 2012 Roku 31 Sierpnia 2012 Wszystko jest możliwe! Wszystko Jest Możliwe! I- 1 AmRest Holdings SE Raport za Pierwsze Półrocze 2012 Roku Część

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU WARSZAWA, 24 SIERPNIA 2012 1. Spis treści I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2011 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2011 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2011 rok -Kraków, 26 kwietnia 2012 roku- 1 Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.... 6 2 Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej....

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo