Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)"

Transkrypt

1 Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.) Aktualizowana na bieŝąco lista publikacji na stronie: KsiąŜki monografie: "Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej telesur" Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ISBN , ISBN stron. "Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)" DSP Publishing, Chicago ISBN strony. "Europa multimedialna. Od 'Acta Diurna' do Europa.eu" Instytut Naukowo-Badawczy 'Moveable', Bydgoszcz ISBN stron. "Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego" Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz ISBN stron. Artykuły w czasopismach naukowych: 1. "Współczesny system medialny Hiszpanii" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2003). 2. "Telewizja w Hiszpanii - tendencje ogólne i wymagania rynku" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2005). 3. "'Granma' i 'El Nuevo Herald' - kubańska wojna propagandowa przed wyborami prezydenckimi w USA w 2004 roku" ("Świat Idei i Polityki", tom 5/2005). 4. "Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy - istota sporów i reakcje prasowe" ("Athenaeum. Political Science", nr 16/2006). 5. "Hugo Chávez i opozycja - wojna medialna w Wenezueli" ("Świat Idei i Polityki", tom 6/2006). 6. "Gran Diario de México 'El Universal' y su postura tras las elecciones mexicanas del año 2006" ("Świat Idei i Polityki", tom 7/2007). 7. "La ideología liberal y los medios de comunicación en Polonia: Varios aspectos de la transición poscomunista" ("Estudos em Comunicação / Communication Studies", nr 2/2007, Portugalia). 8. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 51-57, ). 9. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" ("Forum Politologiczne" tom 7/rok 2008, pt. "Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce").

2 10. "Media i federalizm a rozwój sfery publicznej w Polsce - perspektywa krytycznofuturologiczna" ("Mediator_2. Periodyk interdyscyplinarny", 2008). 11. "Nowe media - perspektywy badawcze" ("Świat Idei i Polityki", tom 10/2010). 12. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 13. "Polsko-hiszpańskie relacje medialne - wzajemne postrzeganie na łamach prasy opiniotwórczej" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 14. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" ("Forum Politologiczne" tom 12/rok 2011, pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce"). 15. "Perpetuum mobile - od Kopernika i kalendarza cyklicznego Majów do komunikacji kosmicznej (itd.)" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 68-69, 2011). 16. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (Observatorio (OBS*) Journal, vol.6 - nº2/2012, Portugalia). 17. "Decentralizacja mediów publicznych: hiszpański wzorzec dla Polski?" ("Mediator_4. Periodyk interdyscyplinarny", 2012). Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych: 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele 'przywództwa telewizyjnego'" (w: "Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy", red. A. Piasecki, Kraków 2006). 2. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (w: "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", red. M. Sokołowski, Elbląg 2006). 3. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (w: "Polskie zbliŝenia z liberalizmem", red. T.Godlewski i D.Karnowska, Toruń 2006). 4. "Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie" (w: "Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty", red. D.Karnowska i M.Szatlach, Toruń 2006). 5. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (w: "Wojna w mediach", red. W. Piątkowska-Stepaniak i B. Nieremberg, Opole 2007). 6. "Medialny paradoks liberalizmu, czyli generator antyliberalizmu" (w: "Paradoksy liberalizmu", red. D.Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009). 7. "How to Resolve Conflicts without Press Freedom? An African Dilemma" (w: "Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne", red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009). 8. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (w: "Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet", red. M. Jeziński, Toruń 2009). 9. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (w: "Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś" tom 1, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009). 10. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (w: "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009). 11. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (w: "Mediatyzacja kampanii politycznych", red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009). 12. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (w: "Konflikty i spory międzynarodowe" tom 1, red. R. Łoś, Łódź 2009).

3 13. "The Mayas in the Internet: Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (w: "Communication and Culture: Visual representations of human rights in Latin America", org. D. Correa Araujo, EditoraPlus.org, Porto Alegre - Brazylia 2009). 14. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (w: "Unia Europejska - wielowymiarowość procesu integracji", red. E. Lesiewicz, Poznań 2010). 15. "Dzienniki opiniotwórcze online - typologia w ujęciu globalnym" (w: "Polityczne aspekty nowych mediów", red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń 2010). 16. "Media i transformacja przywództwa - liderzy multimedialni" (w: "Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy", red. L.W. Zacher, Warszawa 2011). 17. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (w: "Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne", red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011). 18. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (w: "Nowe media w systemie komunikowania: polityka", red. M. Jeziński, Toruń 2011). 19. "Colombia y Venezuela: dos vías del desarrollo y la propaganda mediática contemporánea" (w: "Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej", red. J. Knopek, Toruń 2012). 20. "Konflikt-media-toŜsamość-wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (w: "MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce" cz.2, red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, Kielce 2012). 21. "Specyfika systemów medialnych krajów Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania i czynniki róŝnicujące)" (w: "Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy róŝne drogi rozwoju?", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2012). 22. "Media wobec problemów ekologicznych i ocieplenia klimatu na Ziemi - komunikowanie, mobilizacja i globalne dysproporcje" (w: "Kryzys w stosunkach międzynarodowych", red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała, Bydgoszcz 2012). 23. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (w: "Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013). Recenzje ksiąŝek opublikowane w czasopismach naukowych: 1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) "Muslims and the News Media" ("Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review", nr 2(154) 2006). 2. A. Jaskiernia, "Publiczne media elektroniczne w Europie" ("Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4/2006). 3. P. Łaciński, "Peru między populizmem a liberalizmem" ("Athenaeum. Political Science", nr 17/2007). 4. S. Hughes, "Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico" ("Global Media Journal Edición Iberoamericana" - Meksyk, nr9/vol.5, 2008). 5. D. Leathers "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania" ("Świat Idei i Polityki", nr 8/2008).

4 Referaty wygłoszone na kongresach, konferencjach i seminariach naukowych (krajowych i międzynarodowych): 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele przywództwa telewizyjnego" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Model przywództwa", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, V 2006). 2. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Liberalizm polski?" Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lubostroń, 6-7 VI 2006). 3. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Wojna w mediach", Uniwersytet Opolski, Opole, X 2006). 4. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", PWSZ, Elbląg, XI 2006). 5. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś", Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, III 2007). 6. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, V 2007). 7. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 VI 2007). 8. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" (IAMCR Conference "Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices", UNESCO, ParyŜ, VII 2007). 9. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Mediatyzacja kampanii politycznych", Uniwersytet Śląski, Ustroń, IX 2007). 10. "Konflikt - media - toŝsamość - wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "My i Oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, III 2008). 11. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 IV 2008). 12. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", Uniwersytet Gdański, Jurata, V 2008). 13. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4 VII 2008). 14. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne", Uniwersytet Łódzki, Łódź, X 2008). 15. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (IX. Europejska Konferencja Naukowa pt. "Europa XXI. wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 5-6 II 2009).

5 16. "Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 17. "The Mayas in the Internet. Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 18. "Media i transformacja przywództwa - w poszukiwaniu liderów multimedialnych w Europie Środkowej" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka", WSH, Pułtusk, 7-8 X 2009). 19. "Dzienniki opiniotwórcze on-line - typologia w ujęciu globalnym" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - polityka, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2010). 20. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17 V 2010). 21. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Communication and Citizenship", Universidade do Minho, Braga - Portugalia, VII 2010). 22. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Perspektywy demokracji w Polsce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, X 2010). 23. "Specyfika systemów medialnych Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania, czynniki róŝnicujące)" (I Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Systemy medialne na świecie - refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne", Uniwersytet Warszawski, 25 III 2011). 24. "Kolumbia i Wenezuela - dwie drogi rozwoju i współczesna propaganda medialna" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2011). 25. "Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i krajach Hispanoameryki - odmiany i konteksty" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry: Świat tekstu i świat dyskursu", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 5-7 XII 2011). 26. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (II Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media w perspektywie globalizacji. Komunikowanie międzynarodowe - dialog międzykulturowy - polityka medialna", Uniwersytet Warszawski, 23 III 2012). 27. "Understanding Latin American Hybrid Journalism: Between Traditional Missions and New Trends" (International Conference "Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas", PTKS/Uniwersytet Gdański, IX 2012). 28. "Media lokalne w Hiszpanii, Meksyku i Polsce - róŝne realia społeczno-polityczne i fundamenty analizy" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 29. "Media a transformacje demokratyczne i geopolityka w Ameryce Łacińskiej" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 30. "Nowe media a postawy proekologiczne - zarządzanie umysłami czy nowa eko-logika?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 III 2013).

6 31. "Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej - dylematy i perspektywy" (III Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?", Uniwersytet Warszawski, 22 III 2013). 32. "Digital divide, global communication order, and media development: Newspapers online from different continents" (IAMCR Conference "Crises, 'Creative Destruction' and the Global Power and Communication Orders", Dublin City University, Irlandia, VI 2013). 33. "Kompozytorzy muzyki powaŝnej wobec wojen światowych i wojny domowej w Hiszpanii" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Konflikty współczesnego świata w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, IX 2013). 34. "Media i biznes a kultura hybrydowa - przypadek Hispanoameryki" (międzynarodowa konferencja naukowa "Media-Biznes-Kultura", Uniwersytet Gdański, X 2013). 35. "Czy istnieje uniwersalna-globalna etyka dziennikarska?" (konferencja naukowa Stowarzyszenia Etyki Słowa i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy pt. "Dylematy dziennikarstwa: Etyka-polityka-biznes", Bydgoszcz, 16 X 2013). 36. "Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce - Internet jako 'spoiwo' systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych" (IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Wpływ Internetu na ewolucję systemów medialnych", Uniwersytet Warszawski, 21 III 2014).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005). Dr Radosław Sajna E-mail: r.sajna@ukw.edu.pl Tel. służbowy: 52 3487821 Wykształcenie: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.)

Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.) Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.) Aktualizowana na bieżąco lista publikacji na stronie: www.rs7media.eu Książki - monografie: "Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Autoreferat. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: Autoreferat l. Imię i nazwisko: Radosław Sajna 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: l. Licencjat filologii w zakresie nauczania języka hiszpańskiego, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Monografie: 1. Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2000. 2. Od propagandy do public relations. Zarys

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 1. Prof. Natalia Antonyk UE-struktura, funkcje,mechanizmy. Polityka Wschodnia UE. Stosunki dwustronne Polska- kraje Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP mgr. Aleksandra Spychalska aleksandra.spychalska@prawo.uni.wroc.pl konsultacje: sala 307 budynek A poniedziałki godz. 14.45-15.45 wtorki godz. 11.15-12.15 ZASADY ZALICZENIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Polski system medialny 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny Instytutu Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wolność

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Redakcja: Marian Gierula Patrycja Szostok 2012 Recenzent: prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Korekta: Zespół

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe Literatura podstawowa Adamowski J., (red.), (2008), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa: WAiP Dobek-Ostrowska B., (2007), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania 26-27 maja 2014 W dniach 26-27 maja 2014 roku odbędzie się w Łodzi Interdyscyplinarna Konferencja Edukacyjno Naukowa Kultura cyfrowa: nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Media masowe i komunikowanie społeczne

Media masowe i komunikowanie społeczne Media masowe i komunikowanie społeczne Konwersatorium: 30h Termin zajęć: środa, godzina 12:30, sala nr 14 Prowadzący: mgr Wojciech Walczak E-mail: ww@tosh.pl Dyżur: jeszcze nie wiadomo :) Program zajęć

Bardziej szczegółowo

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st.

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. studia społeczne, kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE SEMINARIA MAGISTERSKIE prof. Natalia Antoniuk 1. Problemy funkcjonowania organizacji międzynarodowych. 2. Stosunki Polska a kraje Programu Partnerstwa Wschodniego UE. 3. UE: struktura, funkcje, mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Wyjazdy studentów ogółem (na studia i na praktyki) Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Liczba wyjazdów studentów na studia 1. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Rankingi uczelni. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Rankingi uczelni Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wykazy szkół

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

budżet partycypacyjny obywatelski wojciech kębłowski Université libre de bruxelles

budżet partycypacyjny obywatelski wojciech kębłowski Université libre de bruxelles budżet partycypacyjny obywatelski wojciech kębłowski Université libre de bruxelles czym jest budżet partycypacyjny? 1 zasady priorytety liderzy potrzeby projekty 2 3 selekcja projektów realizacja 4 projektów

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot w języku angielskim: The Conflicts of the Modern World in the Media

Przedmiot w języku angielskim: The Conflicts of the Modern World in the Media Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Konflikty współczesnego świata w przekazach

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne.

Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne. Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne. Bianka Siwińska, Koordynatorka "Study in Poland" Studenci zagraniczni w Polsce 2013, 17 stycznia, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Profile seminariów magisterskich - kierunek POLITOLOGIA

Profile seminariów magisterskich - kierunek POLITOLOGIA prof.zw.dr hab. JÓZEF ŁAPTOS Seminarium pod względem badawczym obejmuje następujące problemy: 1. Kwestie związane z integracją europejską etapy integracji Europy w kontekście historii politycznej, funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola

Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne prof. UO, dr hab. Barbara Gola 1. Historia idei; myśl polityczna i prawna; historia ustrojów państwowych; 2. Rewolucje; zamachy stanu; dyktatury

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Coraz częstsze korzystanie przez polskie podmioty polityczne z narzędzi oferowanych przez marketing polityczny oraz public relations wiąże się z postępującą profesjonalizacją działań politycznych i wyborczych.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Media w Edukacji. Wprowadzenie

Media w Edukacji. Wprowadzenie Media w Edukacji Wprowadzenie agenda Cele i treści programowe Warunki zaliczenia Literatura Media w Edukacji Czas rozpocząć wykład 10 godzinny. Cele i treści programowe: Celem kursu jest przekazanie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki. Obowiązkowe elementy opisu:

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009 Dr Elżbieta Pałka Zakład Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych I. Ćwiczenia Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo