Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)"

Transkrypt

1 Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.) Aktualizowana na bieŝąco lista publikacji na stronie: KsiąŜki monografie: "Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej telesur" Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ISBN , ISBN stron. "Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)" DSP Publishing, Chicago ISBN strony. "Europa multimedialna. Od 'Acta Diurna' do Europa.eu" Instytut Naukowo-Badawczy 'Moveable', Bydgoszcz ISBN stron. "Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego" Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz ISBN stron. Artykuły w czasopismach naukowych: 1. "Współczesny system medialny Hiszpanii" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2003). 2. "Telewizja w Hiszpanii - tendencje ogólne i wymagania rynku" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2005). 3. "'Granma' i 'El Nuevo Herald' - kubańska wojna propagandowa przed wyborami prezydenckimi w USA w 2004 roku" ("Świat Idei i Polityki", tom 5/2005). 4. "Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy - istota sporów i reakcje prasowe" ("Athenaeum. Political Science", nr 16/2006). 5. "Hugo Chávez i opozycja - wojna medialna w Wenezueli" ("Świat Idei i Polityki", tom 6/2006). 6. "Gran Diario de México 'El Universal' y su postura tras las elecciones mexicanas del año 2006" ("Świat Idei i Polityki", tom 7/2007). 7. "La ideología liberal y los medios de comunicación en Polonia: Varios aspectos de la transición poscomunista" ("Estudos em Comunicação / Communication Studies", nr 2/2007, Portugalia). 8. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 51-57, ). 9. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" ("Forum Politologiczne" tom 7/rok 2008, pt. "Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce").

2 10. "Media i federalizm a rozwój sfery publicznej w Polsce - perspektywa krytycznofuturologiczna" ("Mediator_2. Periodyk interdyscyplinarny", 2008). 11. "Nowe media - perspektywy badawcze" ("Świat Idei i Polityki", tom 10/2010). 12. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 13. "Polsko-hiszpańskie relacje medialne - wzajemne postrzeganie na łamach prasy opiniotwórczej" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 14. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" ("Forum Politologiczne" tom 12/rok 2011, pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce"). 15. "Perpetuum mobile - od Kopernika i kalendarza cyklicznego Majów do komunikacji kosmicznej (itd.)" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 68-69, 2011). 16. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (Observatorio (OBS*) Journal, vol.6 - nº2/2012, Portugalia). 17. "Decentralizacja mediów publicznych: hiszpański wzorzec dla Polski?" ("Mediator_4. Periodyk interdyscyplinarny", 2012). Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych: 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele 'przywództwa telewizyjnego'" (w: "Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy", red. A. Piasecki, Kraków 2006). 2. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (w: "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", red. M. Sokołowski, Elbląg 2006). 3. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (w: "Polskie zbliŝenia z liberalizmem", red. T.Godlewski i D.Karnowska, Toruń 2006). 4. "Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie" (w: "Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty", red. D.Karnowska i M.Szatlach, Toruń 2006). 5. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (w: "Wojna w mediach", red. W. Piątkowska-Stepaniak i B. Nieremberg, Opole 2007). 6. "Medialny paradoks liberalizmu, czyli generator antyliberalizmu" (w: "Paradoksy liberalizmu", red. D.Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009). 7. "How to Resolve Conflicts without Press Freedom? An African Dilemma" (w: "Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne", red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009). 8. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (w: "Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet", red. M. Jeziński, Toruń 2009). 9. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (w: "Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś" tom 1, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009). 10. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (w: "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009). 11. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (w: "Mediatyzacja kampanii politycznych", red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009). 12. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (w: "Konflikty i spory międzynarodowe" tom 1, red. R. Łoś, Łódź 2009).

3 13. "The Mayas in the Internet: Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (w: "Communication and Culture: Visual representations of human rights in Latin America", org. D. Correa Araujo, EditoraPlus.org, Porto Alegre - Brazylia 2009). 14. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (w: "Unia Europejska - wielowymiarowość procesu integracji", red. E. Lesiewicz, Poznań 2010). 15. "Dzienniki opiniotwórcze online - typologia w ujęciu globalnym" (w: "Polityczne aspekty nowych mediów", red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń 2010). 16. "Media i transformacja przywództwa - liderzy multimedialni" (w: "Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy", red. L.W. Zacher, Warszawa 2011). 17. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (w: "Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne", red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011). 18. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (w: "Nowe media w systemie komunikowania: polityka", red. M. Jeziński, Toruń 2011). 19. "Colombia y Venezuela: dos vías del desarrollo y la propaganda mediática contemporánea" (w: "Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej", red. J. Knopek, Toruń 2012). 20. "Konflikt-media-toŜsamość-wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (w: "MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce" cz.2, red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, Kielce 2012). 21. "Specyfika systemów medialnych krajów Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania i czynniki róŝnicujące)" (w: "Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy róŝne drogi rozwoju?", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2012). 22. "Media wobec problemów ekologicznych i ocieplenia klimatu na Ziemi - komunikowanie, mobilizacja i globalne dysproporcje" (w: "Kryzys w stosunkach międzynarodowych", red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała, Bydgoszcz 2012). 23. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (w: "Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013). Recenzje ksiąŝek opublikowane w czasopismach naukowych: 1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) "Muslims and the News Media" ("Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review", nr 2(154) 2006). 2. A. Jaskiernia, "Publiczne media elektroniczne w Europie" ("Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4/2006). 3. P. Łaciński, "Peru między populizmem a liberalizmem" ("Athenaeum. Political Science", nr 17/2007). 4. S. Hughes, "Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico" ("Global Media Journal Edición Iberoamericana" - Meksyk, nr9/vol.5, 2008). 5. D. Leathers "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania" ("Świat Idei i Polityki", nr 8/2008).

4 Referaty wygłoszone na kongresach, konferencjach i seminariach naukowych (krajowych i międzynarodowych): 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele przywództwa telewizyjnego" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Model przywództwa", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, V 2006). 2. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Liberalizm polski?" Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lubostroń, 6-7 VI 2006). 3. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Wojna w mediach", Uniwersytet Opolski, Opole, X 2006). 4. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", PWSZ, Elbląg, XI 2006). 5. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś", Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, III 2007). 6. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, V 2007). 7. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 VI 2007). 8. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" (IAMCR Conference "Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices", UNESCO, ParyŜ, VII 2007). 9. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Mediatyzacja kampanii politycznych", Uniwersytet Śląski, Ustroń, IX 2007). 10. "Konflikt - media - toŝsamość - wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "My i Oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, III 2008). 11. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 IV 2008). 12. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", Uniwersytet Gdański, Jurata, V 2008). 13. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4 VII 2008). 14. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne", Uniwersytet Łódzki, Łódź, X 2008). 15. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (IX. Europejska Konferencja Naukowa pt. "Europa XXI. wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 5-6 II 2009).

5 16. "Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 17. "The Mayas in the Internet. Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 18. "Media i transformacja przywództwa - w poszukiwaniu liderów multimedialnych w Europie Środkowej" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka", WSH, Pułtusk, 7-8 X 2009). 19. "Dzienniki opiniotwórcze on-line - typologia w ujęciu globalnym" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - polityka, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2010). 20. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17 V 2010). 21. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Communication and Citizenship", Universidade do Minho, Braga - Portugalia, VII 2010). 22. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Perspektywy demokracji w Polsce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, X 2010). 23. "Specyfika systemów medialnych Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania, czynniki róŝnicujące)" (I Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Systemy medialne na świecie - refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne", Uniwersytet Warszawski, 25 III 2011). 24. "Kolumbia i Wenezuela - dwie drogi rozwoju i współczesna propaganda medialna" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2011). 25. "Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i krajach Hispanoameryki - odmiany i konteksty" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry: Świat tekstu i świat dyskursu", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 5-7 XII 2011). 26. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (II Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media w perspektywie globalizacji. Komunikowanie międzynarodowe - dialog międzykulturowy - polityka medialna", Uniwersytet Warszawski, 23 III 2012). 27. "Understanding Latin American Hybrid Journalism: Between Traditional Missions and New Trends" (International Conference "Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas", PTKS/Uniwersytet Gdański, IX 2012). 28. "Media lokalne w Hiszpanii, Meksyku i Polsce - róŝne realia społeczno-polityczne i fundamenty analizy" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 29. "Media a transformacje demokratyczne i geopolityka w Ameryce Łacińskiej" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 30. "Nowe media a postawy proekologiczne - zarządzanie umysłami czy nowa eko-logika?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 III 2013).

6 31. "Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej - dylematy i perspektywy" (III Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?", Uniwersytet Warszawski, 22 III 2013). 32. "Digital divide, global communication order, and media development: Newspapers online from different continents" (IAMCR Conference "Crises, 'Creative Destruction' and the Global Power and Communication Orders", Dublin City University, Irlandia, VI 2013). 33. "Kompozytorzy muzyki powaŝnej wobec wojen światowych i wojny domowej w Hiszpanii" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Konflikty współczesnego świata w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, IX 2013). 34. "Media i biznes a kultura hybrydowa - przypadek Hispanoameryki" (międzynarodowa konferencja naukowa "Media-Biznes-Kultura", Uniwersytet Gdański, X 2013). 35. "Czy istnieje uniwersalna-globalna etyka dziennikarska?" (konferencja naukowa Stowarzyszenia Etyki Słowa i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy pt. "Dylematy dziennikarstwa: Etyka-polityka-biznes", Bydgoszcz, 16 X 2013). 36. "Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce - Internet jako 'spoiwo' systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych" (IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Wpływ Internetu na ewolucję systemów medialnych", Uniwersytet Warszawski, 21 III 2014).

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Maciej Boszczyk Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker vol. 36/2012 RADA PROGRAMOWA: Henryk Cimek (UR) myśl polityczna, Andrzej Furier (US) stosunki międzynarodowe, Jan Garlicki (UW) socjologia polityki, Jan Grosfeld (UKSW) etyka polityczna, Ryszard Herbut

Bardziej szczegółowo

Kraków, 26-28 września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Mediatyzacja życia, kultury, polityki.

Kraków, 26-28 września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Mediatyzacja życia, kultury, polityki. Kraków, 26-28 września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Mediatyzacja życia, kultury, polityki program Kraków, 26-28 września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Szymańska Agnieszka Hess

Agnieszka Szymańska Agnieszka Hess Agnieszka Szymańska Agnieszka Hess MNIEJSZOŚCI NARODOWE, ETNICZNE I RELIGIJNE W PRZEKAZIE MEDIÓW WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna W serii Dziennikarstwo,

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola

Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne prof. UO, dr hab. Barbara Gola 1. Historia idei; myśl polityczna i prawna; historia ustrojów państwowych; 2. Rewolucje; zamachy stanu; dyktatury

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker vol. 22/2009 RADA PROGRAMOWA: Roman Bäcker (UMK) teoria polityki, Jan Błuszkowski (UW) socjologia polityki, Andrzej Furier (US) stosunki międzynarodowe, Jan Grosfeld (UKSW) etyka polityczna, Ryszard Herbut

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości Ramowy program III. Kongresu Politologii Kraków, 22-24 września 2015 22 września 2015 9.00-11.00 Rejestracja uczestników Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 11.00-11.20 Powitanie gości Aula Duża, Auditorium

Bardziej szczegółowo

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Uniwersytet Śląski Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Amerykański model komunikowania politycznego stanowi ważny punkt odniesienia w badaniach porównawczych ewolucji kampanii wyborczych w państwach

Bardziej szczegółowo

Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Global media local media

Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Global media local media Agnieszka Roguska Media globalne media lokalne Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej Global media local media Issues from the field of media pedagogy and regional education

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń 2005. 2. Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989. Toruń

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metodologii badań politologicznych

Wstęp do metodologii badań politologicznych TOMASZ PAWŁUSZKO Wstęp do metodologii badań politologicznych Skrypt akademicki Częstochowa 2013 Recenzenci: Dr Mateusz Hudzikowski Dr Leszek Sykulski Opracowanie redakcyjne: Klaudia Nowacka Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania

Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 8 Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania Redakcja naukowa Marian Orzechowski, Eugeniusz Brzuska Łódź 2011 Recenzent: Radosław

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej (opracowała Barbara Bossak-Herbst) 2012 Świat człowieka świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, wyd. 7 zmienione i poszerzone, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE

6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE 6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE (Wojciech Opioła) 6.1 WPROWADZENIE Poniższy artykuł jest przeglądem stanu badań nad komunikacją polityczną w mediach społecznościowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):

Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Puślecki Z.W., (2013), International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum

Bardziej szczegółowo