Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.)"

Transkrypt

1 Dr Radosław Sajna publikacje (stan na 30 kwietnia 2014 r.) Aktualizowana na bieŝąco lista publikacji na stronie: KsiąŜki monografie: "Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej telesur" Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ISBN , ISBN stron. "Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)" DSP Publishing, Chicago ISBN strony. "Europa multimedialna. Od 'Acta Diurna' do Europa.eu" Instytut Naukowo-Badawczy 'Moveable', Bydgoszcz ISBN stron. "Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego" Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz ISBN stron. Artykuły w czasopismach naukowych: 1. "Współczesny system medialny Hiszpanii" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2003). 2. "Telewizja w Hiszpanii - tendencje ogólne i wymagania rynku" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2005). 3. "'Granma' i 'El Nuevo Herald' - kubańska wojna propagandowa przed wyborami prezydenckimi w USA w 2004 roku" ("Świat Idei i Polityki", tom 5/2005). 4. "Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy - istota sporów i reakcje prasowe" ("Athenaeum. Political Science", nr 16/2006). 5. "Hugo Chávez i opozycja - wojna medialna w Wenezueli" ("Świat Idei i Polityki", tom 6/2006). 6. "Gran Diario de México 'El Universal' y su postura tras las elecciones mexicanas del año 2006" ("Świat Idei i Polityki", tom 7/2007). 7. "La ideología liberal y los medios de comunicación en Polonia: Varios aspectos de la transición poscomunista" ("Estudos em Comunicação / Communication Studies", nr 2/2007, Portugalia). 8. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 51-57, ). 9. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" ("Forum Politologiczne" tom 7/rok 2008, pt. "Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce").

2 10. "Media i federalizm a rozwój sfery publicznej w Polsce - perspektywa krytycznofuturologiczna" ("Mediator_2. Periodyk interdyscyplinarny", 2008). 11. "Nowe media - perspektywy badawcze" ("Świat Idei i Polityki", tom 10/2010). 12. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 13. "Polsko-hiszpańskie relacje medialne - wzajemne postrzeganie na łamach prasy opiniotwórczej" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010). 14. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" ("Forum Politologiczne" tom 12/rok 2011, pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce"). 15. "Perpetuum mobile - od Kopernika i kalendarza cyklicznego Majów do komunikacji kosmicznej (itd.)" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 68-69, 2011). 16. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (Observatorio (OBS*) Journal, vol.6 - nº2/2012, Portugalia). 17. "Decentralizacja mediów publicznych: hiszpański wzorzec dla Polski?" ("Mediator_4. Periodyk interdyscyplinarny", 2012). Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych: 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele 'przywództwa telewizyjnego'" (w: "Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy", red. A. Piasecki, Kraków 2006). 2. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (w: "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", red. M. Sokołowski, Elbląg 2006). 3. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (w: "Polskie zbliŝenia z liberalizmem", red. T.Godlewski i D.Karnowska, Toruń 2006). 4. "Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie" (w: "Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty", red. D.Karnowska i M.Szatlach, Toruń 2006). 5. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (w: "Wojna w mediach", red. W. Piątkowska-Stepaniak i B. Nieremberg, Opole 2007). 6. "Medialny paradoks liberalizmu, czyli generator antyliberalizmu" (w: "Paradoksy liberalizmu", red. D.Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009). 7. "How to Resolve Conflicts without Press Freedom? An African Dilemma" (w: "Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne", red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009). 8. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (w: "Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet", red. M. Jeziński, Toruń 2009). 9. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (w: "Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś" tom 1, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009). 10. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (w: "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009). 11. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (w: "Mediatyzacja kampanii politycznych", red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009). 12. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (w: "Konflikty i spory międzynarodowe" tom 1, red. R. Łoś, Łódź 2009).

3 13. "The Mayas in the Internet: Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (w: "Communication and Culture: Visual representations of human rights in Latin America", org. D. Correa Araujo, EditoraPlus.org, Porto Alegre - Brazylia 2009). 14. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (w: "Unia Europejska - wielowymiarowość procesu integracji", red. E. Lesiewicz, Poznań 2010). 15. "Dzienniki opiniotwórcze online - typologia w ujęciu globalnym" (w: "Polityczne aspekty nowych mediów", red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń 2010). 16. "Media i transformacja przywództwa - liderzy multimedialni" (w: "Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy", red. L.W. Zacher, Warszawa 2011). 17. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (w: "Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne", red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011). 18. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (w: "Nowe media w systemie komunikowania: polityka", red. M. Jeziński, Toruń 2011). 19. "Colombia y Venezuela: dos vías del desarrollo y la propaganda mediática contemporánea" (w: "Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej", red. J. Knopek, Toruń 2012). 20. "Konflikt-media-toŜsamość-wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (w: "MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce" cz.2, red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, Kielce 2012). 21. "Specyfika systemów medialnych krajów Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania i czynniki róŝnicujące)" (w: "Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy róŝne drogi rozwoju?", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2012). 22. "Media wobec problemów ekologicznych i ocieplenia klimatu na Ziemi - komunikowanie, mobilizacja i globalne dysproporcje" (w: "Kryzys w stosunkach międzynarodowych", red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała, Bydgoszcz 2012). 23. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (w: "Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013). Recenzje ksiąŝek opublikowane w czasopismach naukowych: 1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) "Muslims and the News Media" ("Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review", nr 2(154) 2006). 2. A. Jaskiernia, "Publiczne media elektroniczne w Europie" ("Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4/2006). 3. P. Łaciński, "Peru między populizmem a liberalizmem" ("Athenaeum. Political Science", nr 17/2007). 4. S. Hughes, "Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico" ("Global Media Journal Edición Iberoamericana" - Meksyk, nr9/vol.5, 2008). 5. D. Leathers "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania" ("Świat Idei i Polityki", nr 8/2008).

4 Referaty wygłoszone na kongresach, konferencjach i seminariach naukowych (krajowych i międzynarodowych): 1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele przywództwa telewizyjnego" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Model przywództwa", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, V 2006). 2. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - róŝne oblicza tej samej idei" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Liberalizm polski?" Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lubostroń, 6-7 VI 2006). 3. "Idee i miraŝe Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Wojna w mediach", Uniwersytet Opolski, Opole, X 2006). 4. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", PWSZ, Elbląg, XI 2006). 5. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś", Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, III 2007). 6. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, V 2007). 7. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 VI 2007). 8. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" (IAMCR Conference "Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices", UNESCO, ParyŜ, VII 2007). 9. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy poraŝki wyborczej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Mediatyzacja kampanii politycznych", Uniwersytet Śląski, Ustroń, IX 2007). 10. "Konflikt - media - toŝsamość - wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalnoetnicznych" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "My i Oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, III 2008). 11. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i moŝliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 IV 2008). 12. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", Uniwersytet Gdański, Jurata, V 2008). 13. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4 VII 2008). 14. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne", Uniwersytet Łódzki, Łódź, X 2008). 15. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (IX. Europejska Konferencja Naukowa pt. "Europa XXI. wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 5-6 II 2009).

5 16. "Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 17. "The Mayas in the Internet. Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, VII 2009). 18. "Media i transformacja przywództwa - w poszukiwaniu liderów multimedialnych w Europie Środkowej" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka", WSH, Pułtusk, 7-8 X 2009). 19. "Dzienniki opiniotwórcze on-line - typologia w ujęciu globalnym" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - polityka, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2010). 20. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17 V 2010). 21. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Communication and Citizenship", Universidade do Minho, Braga - Portugalia, VII 2010). 22. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zaleŝności" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Perspektywy demokracji w Polsce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, X 2010). 23. "Specyfika systemów medialnych Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania, czynniki róŝnicujące)" (I Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Systemy medialne na świecie - refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne", Uniwersytet Warszawski, 25 III 2011). 24. "Kolumbia i Wenezuela - dwie drogi rozwoju i współczesna propaganda medialna" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, IV 2011). 25. "Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i krajach Hispanoameryki - odmiany i konteksty" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry: Świat tekstu i świat dyskursu", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 5-7 XII 2011). 26. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (II Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media w perspektywie globalizacji. Komunikowanie międzynarodowe - dialog międzykulturowy - polityka medialna", Uniwersytet Warszawski, 23 III 2012). 27. "Understanding Latin American Hybrid Journalism: Between Traditional Missions and New Trends" (International Conference "Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas", PTKS/Uniwersytet Gdański, IX 2012). 28. "Media lokalne w Hiszpanii, Meksyku i Polsce - róŝne realia społeczno-polityczne i fundamenty analizy" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 29. "Media a transformacje demokratyczne i geopolityka w Ameryce Łacińskiej" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, IX 2012). 30. "Nowe media a postawy proekologiczne - zarządzanie umysłami czy nowa eko-logika?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 III 2013).

6 31. "Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej - dylematy i perspektywy" (III Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?", Uniwersytet Warszawski, 22 III 2013). 32. "Digital divide, global communication order, and media development: Newspapers online from different continents" (IAMCR Conference "Crises, 'Creative Destruction' and the Global Power and Communication Orders", Dublin City University, Irlandia, VI 2013). 33. "Kompozytorzy muzyki powaŝnej wobec wojen światowych i wojny domowej w Hiszpanii" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Konflikty współczesnego świata w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, IX 2013). 34. "Media i biznes a kultura hybrydowa - przypadek Hispanoameryki" (międzynarodowa konferencja naukowa "Media-Biznes-Kultura", Uniwersytet Gdański, X 2013). 35. "Czy istnieje uniwersalna-globalna etyka dziennikarska?" (konferencja naukowa Stowarzyszenia Etyki Słowa i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy pt. "Dylematy dziennikarstwa: Etyka-polityka-biznes", Bydgoszcz, 16 X 2013). 36. "Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce - Internet jako 'spoiwo' systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych" (IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Wpływ Internetu na ewolucję systemów medialnych", Uniwersytet Warszawski, 21 III 2014).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005). Dr Radosław Sajna E-mail: r.sajna@ukw.edu.pl Tel. służbowy: 52 3487821 Wykształcenie: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.)

Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.) Dr Radosław Sajna publikacje (stan na luty 2016 r.) Aktualizowana na bieżąco lista publikacji na stronie: www.rs7media.eu Książki - monografie: "Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Autoreferat. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: Autoreferat l. Imię i nazwisko: Radosław Sajna 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: l. Licencjat filologii w zakresie nauczania języka hiszpańskiego, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Monografie: 1. Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2000. 2. Od propagandy do public relations. Zarys

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-ZRM-W-S14_pNadGenXBKM0 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji

M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji dr hab. Marek Mazur Wykaz publikacji z lat 2002-2016 Autorstwo lub współautorstwo monografii, współredakcja monografii naukowych: - M, Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 1. Prof. Natalia Antonyk UE-struktura, funkcje,mechanizmy. Polityka Wschodnia UE. Stosunki dwustronne Polska- kraje Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków s.138.

Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków s.138. WYKAZ PUBLIKACJI dr Weronika Świerczyńska-Głownia Monografie Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014. s.138.

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Lucyna Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP mgr. Aleksandra Spychalska aleksandra.spychalska@prawo.uni.wroc.pl konsultacje: sala 307 budynek A poniedziałki godz. 14.45-15.45 wtorki godz. 11.15-12.15 ZASADY ZALICZENIA

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian

Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian NR 3350 Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Spis treści Wstęp Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Rozdział 1 / Marek Pietraś Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych 1. Istota międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Polski system medialny 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny Instytutu Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Forma zal./ Punkty ECTS. Liczba godz. w sem.

Forma zal./ Punkty ECTS. Liczba godz. w sem. KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS DLA CYKLU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr I Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* *

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* * I ROK STUDIÓW I semestr Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Politologia (studia niestacjonarne, I stopnia) 1. Nauka o prawie wykład O Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia HARMONOGRAM SESJI zimowej 2016/2017 EGZAMINY 1 Historia polityczna Polski XX w POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia Dr Olga Szura-Olesińska 07.02.2017 Godz.12:00 Sala 208 s.208 2 Najnowsza historia

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wolność

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

SOBOTA NIEDZIELA. 19/20 XII WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE Europejskie prawo azylowe Prowadzący: dr hab. prof. UŚ Barbara Mikołajczyk

SOBOTA NIEDZIELA. 19/20 XII WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE Europejskie prawo azylowe Prowadzący: dr hab. prof. UŚ Barbara Mikołajczyk 28/29 XI 10.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Wybrane problemy polityczne państw basenu Morza Śródziemnego Dr hab. Małgorzata Myśliwiec Anna Krasuska-Terrillon Konsul Honorowa Francji w Katowicach Komunikacja międzykulturowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Wojciech Furman, Paweł Kuca

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Wojciech Furman, Paweł Kuca Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie polityczne

Bardziej szczegółowo

" " " " " " " " " " " " " " " KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$

        KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ 1 z 8 KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ NIEDZIELA, GODZ. 10.25-11.55, s. 11 PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

" " " " " AMERYKA! " " " " " " " " " " " " " " " " " Godziny konsultacji" Poniedziałek, godz "

   AMERYKA!         Godziny konsultacji Poniedziałek, godz Dr Renata Duda Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych email: renata.duda@uni.wroc.pl AMERYKA! 1 Konwersatorium specjalistyczne, II rok Bezpieczeństwo Międzynarodowe, studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st.

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. studia społeczne, kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Redakcja: Marian Gierula Patrycja Szostok 2012 Recenzent: prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Korekta: Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ΕΤΨΚΑ Ι ΕΚ ΝΟΜΙΑ 2016 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe Literatura podstawowa Adamowski J., (red.), (2008), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa: WAiP Dobek-Ostrowska B., (2007), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

Terminy: co drugi czwartek (nieparzyste), s.104. Godz

Terminy: co drugi czwartek (nieparzyste), s.104. Godz Terminy: co drugi czwartek (nieparzyste), s.104. Godz. 11.30-14.45 Nie ma co udawać, że globalizacja to proces dobrze rozpoznany i zdefiniowany. Świadczą o tym ciągłe toczące się na jego temat dyskusje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE SEMINARIA MAGISTERSKIE prof. Natalia Antoniuk 1. Problemy funkcjonowania organizacji międzynarodowych. 2. Stosunki Polska a kraje Programu Partnerstwa Wschodniego UE. 3. UE: struktura, funkcje, mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania 26-27 maja 2014 W dniach 26-27 maja 2014 roku odbędzie się w Łodzi Interdyscyplinarna Konferencja Edukacyjno Naukowa Kultura cyfrowa: nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Wyjazdy studentów ogółem (na studia i na praktyki) Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Liczba wyjazdów studentów na studia 1. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

Media masowe i komunikowanie społeczne

Media masowe i komunikowanie społeczne Media masowe i komunikowanie społeczne Konwersatorium: 30h Termin zajęć: środa, godzina 12:30, sala nr 14 Prowadzący: mgr Wojciech Walczak E-mail: ww@tosh.pl Dyżur: jeszcze nie wiadomo :) Program zajęć

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad. Specjalność dziennikarska

Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad. Specjalność dziennikarska Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad Specjalność dziennikarska Zakład Historii Mediów 1. Opiniotwórcza rola prasy społeczno-kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski)

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Tematyka zajęć 1. Istotne cechy i Istotne cechy i podział cywilizacji we współczesnym świecie. 2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

Rok I Rozkład zajęć w semestrze zimowym (TECHNOLOGIA INFORMACYJNA) 2016/2017 DLA KIERUNKU POLITOLOGIA

Rok I Rozkład zajęć w semestrze zimowym (TECHNOLOGIA INFORMACYJNA) 2016/2017 DLA KIERUNKU POLITOLOGIA Rok I Rozkład zajęć w semestrze zimowym (TECHNOLOGIA INFORMACYJNA) 2016/2017 DLA KIERUNKU POLITOLOGIA Mgr Ilona Neffe Technologia informacyjna 4 Sala 624 IF Fizyki Uniwersytecka 4 Mgr Ilona Neffe Technologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta) Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. BZP.243.6.2011.KP Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo