WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 ZRZ 5/2010 Jasionka, r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Szanowni Państwo Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Zamawiający Rzeszów-Jasionka przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Pytanie 1 Prosimy o udostępnienie dokumentacji projekt drogowy. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji drogowej. Zakres drogowy został zrealizowany. Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. Zamawiający udostępnił dokumentację geotechniczną na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl

2 Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowanej. Zamawiający zamieści załączniki w/w wersji na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl Pytanie 4 Urządzenia W3, W4, W6 wg. specyfikacji technicznej nie posiadają pomieszczeń pod szybem, natomiast na rysunkach te pomieszczenia występują. Czy urządzenia w swojej konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) powinny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenia W3, W4, W6 posiadają podszybia zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 5.4, 5.5, 5.7 z tomu PW/A/de Pytanie 5 Urządzenie W5 wg specyfikacji posiada udźwig 630kg, tymczasem na zestawieniu mamy 1000kg. Prosimy o wyjaśnienie, który udźwig zastosować? Urządzenie W5 zgodnie z Zestawieniem dźwigów osobowych i schodów ruchomych załącznik D opisu, powinno posiadać udźwig 1000kg Pytanie 6 W związku z brakiem specyfikacji dla urządzenia W7 oraz informacji na rysunkach o dojściach do szybu z dwóch stron pod kątem 90 stopni prosimy o wyjaśnienie czy winda powinna mieć przelot kątowy? Urządzenie W7 posiada dwa przystanki z przelotem kątowym ( zgodnie z rzutami arch. ), ilość drzwi 4 komplety, należy także uwzględnić odporność poż. drzwi zgodnie z wytycznymi zawartymi w schematach pożarowych ( operat p.poż.) Pytanie 7 Prosimy o wyjaśnienie czy rozbieżności - wg SIWZ p.5 przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie 15 miesięcy do daty rozpoczęcia robót, natomiast wg Ogłoszenia o Zmówieniu czas trwania realizacji wynosi 16 miesięcy. Prosimy o podanie właściwego czasu trwania realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, a zgodnie z Subklauzulą 8.1 rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy. Pytanie 8 Zgodnie z 6 Załącznika 4.1 (Zasady dopuszczenia pracowników i sprzętu wykonawcy do prac w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka" ) Wykonawca ponosi opłaty za szkolenie, o których mowa w 4 zgodnie z obowiązującym cennikiem (koszt przepustki w cenie szkolenia)".

3 Prosimy o podanie kosztu przeprowadzenia t ego szkolenia i wydania przepustki pozwalającej pracować na terenie Portu. Koszt szkolenia i uzyskania przepustki wynosi 150,00 zł netto zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl Pytanie 9 Urządzeniu W3 i W4 wg specyfikacji nic posiadają pomieszczenia pod szybem, nu rysunkach są jednak kondygnacje pod. Czy urządzenia w swojej Konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) winny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenia W3, W4 posiadają podszybia zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 5.4, 5.5 z tomu PW/A/de Pytanie 10 Urządzenie W5 wg specyfikacji posiada udźwig 630kg, tymczasem na zestawieniu mamy 1000kg, który udźwig należy przyjąć za prawidłowy? Urządzenie W5 zgodnie z Zestawieniem dźwigów osobowych i schodów ruchomych załącznik D opisu, powinno posiadać udźwig 1000kg Pytanie 11 Urządzenia W6 wg specyfikacji nie posiada pomieszczenia pod szybem na rysunkach są jednak kondygnacje pod. Czy urządzenie w swojej konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) winny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenie W6 posiada podszybie zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 5.7 tom PW/A/de Pytanie 12 Brak specyfikacji dla urządzenia W7. Na rysunkach mamy dojście do szybu z dwóch stron pod kątem 90 stopni. Czy winda winna mięć przelot kątowy? Urządzenie W7 posiada dwa przystanki z przelotem kątowym ( zgodnie z rzutami arch. ), ilość drzwi 4 komplety, należy także uwzględnić odporność poż. drzwi zgodnie z wytycznymi zawartymi w schematach pożarowych ( operat p.poż. ) Pytanie 13 W opisie zawarte jest zdanie : Należy zastosować rodzaje listew zgodnie ze strefowaniem ciągów czyszczących obuwie (min 3 strefy) Czy zatem zastosować wszystkie trzy wkłady szczotka, guma i ryps w równej ilości procentowej do całości czy zachować inne podziały. Uzasadnienie to może mieć tam gdzie jest odpowiednia

4 długość ale np. tam gdzie jest 200 cm to troszkę gorzej... częstym zastosowaniem jest połączenie szczotki i rypsu z pominięciem gumy. Szczegółowe informacje dotyczące wycieraczek zawarto w Projekcie Wykonawczym PW/A/arch TOM 1 Załącznik C - Zestawienie elementów budowlanych wykończeniowych rys. nr 9, Jeżeli pozwala na to długość, należy zastosować strefowanie ciągów czyszczących - 3 strefy, jeśli natomiast nie jest to możliwe należy zastosować odpowiednie optymalne dla danej sytuacji rozwiązanie systemowe, np. pominięcie gumy. Pytanie 14 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości central przewidzianych w systemie SAP na cały obiekt Terminalu Pasażerskiego? Ilości zgodne z projektem. Pytanie 15 Prosimy o doprecyzowanie zestawienia Okablowania Strukturalnego -brak ilości Ilości zgodne z projektem. Pytanie 16 Czy zestawienie znajdujące się w opisie systemu FIS jest całkowite? W zestawieniach wymienione są główne elementy systemu - Wykonawca ma obowiązek uwzględnia wszystkich jego zdaniem elementów koniecznych do uruchomienie systemu. Pytanie 17 Zgodnie z zestawieniem dokumentacji zawartym w SIWZ (str.7) cześć architektoniczna projektu obejmuje aranżację wnętrz - PW/A/wn - zestawienie elementów wyposażenia - brak projektu na stronie Internetowej. Proszę o uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 18 W załączniku C -- część PW/A/arch fom I Zestawienia elementów budowlanych" - brakuje rysunków nr 30-34c dotyczących obudowy słupów. Proszę o uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 19 Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

5 Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji z dnia r. nie udostępnia do postępowania przetargowego. Pytanie 20 Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów robót, które są integralną częścią dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 z sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozdz. 2, 4) Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 21 W pięcioletnim okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wymaga serwisowania maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producentów lub dostawców. Prosimy o określenie po czyjej stronie znajdują się koszty okresowych przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. filtry). Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty należy ująć koszt okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń gdyż generuje to bardzo wysokie koszty (nawet do 50% wartości urządzenia). Zgodnie z Subklauzulą w okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał na swój koszt serwisowania i obsługi odnośnych maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producentów i/lub dostawców. Pytanie 22 Dotyczy: Projektu instalacji klimatyzacji precyzyjnej: W opisie technicznym do projektu instalacja klimatyzacji precyzyjnej w pkt Parametry szaf klimatyzacyjnych podano, że : - dla pomieszczenia serwerowi (pom. 2.41c) zaprojektowano szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPM D13UA ze skraplaczem freonowym typ HCE 33, Natomiast w projekcie w pliku załącznik. 5_karty doboru szaf klimatyzacji precyzyjnej" i rysunku PW_S_kM5_Rzut piwnic, parteru, I piętra, II piętra.dwf wynika że dla pomieszczenia serwerowni (pom. 2.41c) dobrano szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPM D13DA ze skraplaczem freonowym typ HCE 24 z zaworem rozprężnym EXV, Prosimy o wyjaśnienie jaki typ szafy należy przyjąć do oferty. Należy zastosować szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPMD13DA (Digital scroll) wraz ze skraplaczem typ HCE24 oraz zaworem rozprężnym EXV firmy Emerson. Pytanie 23 Dotyczy: Projektu instalacji wody lodowej i systemu VRV: W projekcie instalacji wody lodowej i systemu VRV w pliku załącznik_nr_10_dane techniczne systemu VRV.pdf w pkt.4. Schematy chłodnicze:

6 - element systemy J.Z.3. podane jest że: punkt systemu klimatyzacji VRV III nr 3-11 z jednostką wewnętrzną typ FZXQ32M9V1B stanowi rezerwę - prosimy o wyjaśnienie czy ten element należy wliczyć do ceny oferty - element systemy J.Z.4 podane jest że: punkt systemu klimatyzacji VRV III nr 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17 z jednostką wewnętrzną typ FXFQ32P8VEB stanowi rezerwę - prosimy o wyjaśnienie czy ten elementy należy wliczyć do ceny oferty. Wszystkie urządzenia opisane na schematach instalacji VRV jako rezerwa (jednostki wewnętrzne systemu VRV III) dobrano w celu zwymiarowania wielkości agregatu zewnętrznego. W przypadku podjęcia przez inwestora decyzji o rozbudowie terminala takie właśnie wielkości jednostek będzie można dodatkowo podłączyć do systemu. W chwili obecnej nie należy ich wliczać do oferty. Dotyczy: wyposażenia obiektu: Pytanie 24 Czy siedziska do poczekalni przedodlotowych, nogi i podłokietniki w ławce mają być skręcane (możliwość demontażu każdego elementu) czy spawane (ławka stanowi jeden integralny element)? Nogi i podłokietniki w ławce siedzisk do poczekalni przedodlotowych mają być skręcane. Ponadto maja mieć możliwość montowania ławek na bagaż, miejsc dla niepełnosprawnych itp. przewidzianych w systemie. Pytanie 25 Czy siedziska do poczekalni przedodlotowych mają być tapicerowane? Siedziska ławek do poczekalni przedodlotowych maja być tapicerowane. Pytanie 26 Czy ławki do poczekalni przedodlotowych mają mieć podłokietniki? Jeśli tak, czy mają to być podłokietniki skrajne czy między każdym siedziskiem? Ławki mają mieć podłokietniki skrajne. Pytanie 27 Czy ławki do poczekalni przedodlotowych mają być malowane proszkowo? Ławki maja być malowane proszkowo. Pytanie 28 Czy kosze INDOOR DUSTBIN mają być wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej czy zwykłej malowanej proszkowo?

7 Kosze INDOOR DUSTBIN maja być wykonane ze stali nierdzewnej matowej. Pytanie 29 Jaki jest standard wykończenia obudów schodów ruchomych? Obudowy schodów ruchomych ( Sch1, Sch2 ): - spód: stal nierdzewna - boki oraz wypełnienie balustrady: szkło bezpieczne przeźroczyste, bezbarwne - podświetlenie widocznych elementów stopni i napędu. Pytanie 30 W zestawieniu rysunków windy towarowej do restauracji rysunek JAS_2010_PW_A_de_5_9 przedstawiony został dźwig 2 -przystankowy o wysokości podnoszenia 4800 mm, natomiast w zestawieniu jas_pw_zał D do opisu dźwigu podano, że dźwig ma 3 przystanki i wysokość podnoszenia 9600 mm. Prosimy o sprecyzowanie ilości przystanków i wysokości podnoszenia. Dźwigi towarowe W8a, W8b należy wykonać jako 3-przystankowe. Wysokość podnoszenia 960cm, zgodnie z zał. D opisu Pytanie 31 Prosimy o podanie miejsca usytuowania maszynowni w dźwigu W7. Maszynownia dźwigu W7 jest zlokalizowana w pom. Nr. 0.2a na poziomie piwnic (PW/A/arch-1.1 ) Pytanie 32 Czy kurtyny wstęgowe z EPDM i rolety listwowe przy taśmociągach bagażowych (rys. nr 21 zestawienia elem. budowlanych) należy wycenić w ofercie? Jeśli tak to z jakiej szerokości i grubości pasów mają być wykonane? Kurtyny wstęgowe z EPDM i rolety listwowe przy taśmociągach bagażowych (rys. 21 zestawienia elementów budowlanych) będą ujęte w dostawie i montażu systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego, który jest objęty odrębnym postępowaniem przetargowym. Pytanie 33 Prosimy o określenie sposobu wykonania rolet przeciwsłonecznych - z litego materiału czy ażurowe, jaka ma być kolorystyka, czy mają być wykonane z materiału zaciemniającego oraz czy ma być mechanizm na wałku czy w zabudowie /w kasecie/?

8 Rolety przeciwsłoneczne mają to być rolety wewnętrzne, ograniczające nadmierne zyski energii cieplnej od nasłonecznienia w pomieszczeniach, przepuszczające światło, (nie mają to być rolety zaciemniające), napęd ręczny, w kasecie konstrukcja lakierowana w kolorze RAL 9007 graualuminium. Pytanie 34 W projekcie PW/A/p.poż brak zestawienia sprzętu p.poż. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest dostawa i montaż sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, szafki, itp.).jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie rodzaju i ilości ww sprzętu. Zestawienie sprzętu p.poż. znajduje się w PW/A/p.poż oraz w przedmiarze robót Zestawienie sprzętu p.poż., do projektu PW/A/p.poż., dostawa i montaż leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 35 Po czyjej stronie jest wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie tablic planów ewakuacji. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie tablic planów ewakuacji leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 36 Czy w Zestawieniu Zaplecza Gastronomicznego w kolumnie Typ" podanego jako Inwestor" należy rozumieć, iż urządzenia tak opisane dostarcza Inwestor i nie są one objęte wyceną? Należy wycenić zakup i montaż urządzeń wg Zestawienie Zaplecza Gastronomicznego w projekcie Technologia zaplecza restauracji PW/A/tz (przedmiar robót: Wyposażenie baru szybkiej obsługi PW/A/tz). Pytanie 37 W dokumentacji Aranżacja wnętrz_30_pw_a_wn" oraz Wyposażenie meblowe_07_pw_a_wm,iws" a także 08_PW_A_kaplica" nie ma sprecyzowanych parametrów wyposażenia meblowego. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej z podaniem istotnych parametrów opisujących rodzaj materiału i standard wykończenia mebli, gdyż ze względu na brak powyższych informacji nie można racjonalnie wycenić całego wyposażenia meblowego. Kaplica wyposażenie Krzesło drewniane wykonane z jednego arkusza lakierowanej sklejki bukowej, formowanej na zimno, o zmiennej grubości (od 2 cm w dolnej części nogi do 1 cm gr oparcia, powstałej przez usunięcie liści sklejki. Oparcie krzesła formowane w kształcie fali. Wysokość całkowita min. 81 c, szer 40 cm (+/- 1 cm), głębokość 43 cm (+/- 1 cm),.

9 Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze transparentnym, białym. Krzesło musi się sztaplować. Np. Krzesło Una firmy Martela lub równoważne. Istotne parametry opisujące rodzaj materiału i standard wykończenia mebli dla pozostałych projektów zestawiono w poniższych odpowiedziach szczegółowych dot. mebli. Pytanie 38 Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie WC (uchwyty dla niepełnosprawnych, podajniki mydła, ręczników i papieru toaletowego, kosze itp.). Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz standardów). W ofercie należy uwzględnić wyposażenie WC a/ uchwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z Zestawieniem elementów budowlanych wykończeniowych, rys. nr 7, stal nierdzewna matowa, b/ pozostałe: podajniki mydła, ręczników i papieru toaletowego, lustra, kosze itp. - ilość wg projektu architektonicznego (zestawienie pomieszczeń sanitarno higienicznych na rysunkach), - standard: linia produktów ze stali nierdzewnej matowej, lustra w ramie chromowanej matowej. Dotyczy: mebli: Prosimy o określenie parametrów: Pytanie 39 Krzesło biurowe do pracy - jakie wymagane są mechanizmy i parametry tapicerki (rodzaj tapicerki, kolorystyka, odporność na piling, odporność na ścieranie)? Jakie atesty i certyfikaty wymaga Inwestor w odniesieniu do krzeseł biurowych? Krzesło do pracy musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ) wskazana pisemna opinia np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.. Krzesło musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN :2004. Wymagane funkcje fotela: wysokość siedziska regulowana pneumatycznie 40-50cm, mechanizm synchro, regulacja podparcia części lędźwiowej oparcia, miękkie podłokietniki z regulacją wysokości, regulacja głębokości siedziska, konstrukcja ma być wykonana z polerowanego aluminium, tapicerka o składzie co najmniej 90% naturalna wełna i odporności na ścieranie minimum 100 tyś cykli w skali Martindala.

10 Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 40 Fotel klubowy - do jakiego pomieszczenia, jakie wykończenie (tapicerka, plastik czy sklejka), na jakim stelażu? Fotel klubowy powinien posiadać następujące cechy: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego odlewu z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego tworząc lekko zaokrąglony kubełek, którego głębokość i szerokość ma być identyczna i wynosić 64 cm (+/-1cm) Oparcie ma przedłużone w taki sposób, aby utworzone zostały podłokietniki Od strony użytkownika oparcie i podłokietniki mają być wyściełane pianka poliuretanową Całe siedzisko wraz oparciem ma być tapicerowane, zarówno od strony użytkownika jak i z zewnętrznej strony. Tkanina ma być typu Alcantara sztuczny zamsz ( o składzie: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a).. Siedzisko ma posiadać dodatkową poduchę z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości i grubości min 4cm Pomiędzy siedziskiem a oparciem ma znajdować się elipsoidalny otwór Fotel oparty na nodze talerzowej, o średnicy 75mm, na podstawie w formie płaskiego talerza (nie dopuszcza się rozwiązania w postaci podstawy stożkowej), ze stali chromowanej, średnica talerza 55cm, gr. 0,5 cm, na stopkach z gumy / 8szt /. Konstrukcja ma pozwalać na swobodny obrót kubełka wokół własnej osi Głębokość i szerokość siedziska ma wynosić 64 cm (+/-1cm) Wysokość siedziska ma wynosić 46cm (+/- 1cm) Wysokość całkowita ma wynosić 76 cm (+/-1) Przykładowe rozwiązanie:

11 Pytanie 41 Sofa klubowa - jakie wymiary, jaka tapicerka - rodzaj i parametry? Sofa klubowa ma charakteryzować się następującymi cechami: Sofa wypoczynkowa o bardzo nowoczesnym kształcie, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokich parametrów ergonomicznych i jakościowych. Oparcie i siedzisko ma być wykonane z jednego płynnie profilowanego elementu. Konstrukcja siedziska i oparcia ma być wykonana z giętej sklejki pokrytej gąbka poliuretanową o wysokiej gęstości oraz tapicerowane tkaniną typu Alcantara sztuczny zamsz ( o składzie: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a).. Sofa ma być oparta na czterech nóżkach stalowych chromowanych, każda zakończona płaskim talerzem o średnicy ok. 10cm. Pomiędzy oparciem a siedziskiem ma znajdować się otwór długości 78-80cm, umożliwiający cyrkulacje powietrza. Wys. Całkowita 72cm, wys. Siedziska 37cm, szerokość siedziska 200cm, szerokość oparcia 120cm. (tolerancja wymiarów +/-2cm) Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 42 Fotel konferencyjny - na jakim stelażu i jaka tapicerka - rodzaj i parametry? Fotel konferencyjny ma charakteryzować się następującymi cechami Ma być w pełni tapicerowane, na bazie czteroramiennej z polerowanego aluminium, stała wysokość siedziska, z podłokietnikami z nakładką tapicerowaną. Krzesło ma być obrotowe, na bazie czteroramiennej, o płaskiej konstrukcji, z polerowanego aluminium, zakończonej czterema stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, Wysokość całkowita ma być 95cm, szer. siedziska 57cm (+/-2cm) Podłokietniki mają być stałe z polerowanego aluminium mocowanymi do siedziska i oparcia, mają posiadać nakładkę tapicerowaną w kolorze siedziska i oparcia o długości 24cm, Nakładki mają być przykręcane do podłokietnika, mocowane na polerowane, zakryte trzpienie.

12 Oparcie i siedzisko mają być połączone ze sobą na stałe, bez możliwości zmiany kąta pochylenia. Oparcie i siedzisko ma być w pełni tapicerowane (z obu stron) tkaniną typu Alcantara sztuczny zamsz ( skład tapicerki: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a), kolor do uzgodnienia z autorem projektu na etapie realizacji. Krzesło ma mieć otwór elipsoidalny pomiędzy siedziskiem a oparciem zapewniający cyrkulację powietrza. Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 43 Krzesło - jakie wykończenie (tapicerka, plastik czy sklejka), na jakim stelażu? Krzesło ma charakteryzować się następującymi cechami: Krzesło ma być na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym, zakończonych stopką z tworzywa sztucznego. Stopka ma być mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu, średnica stopki nie przekracza 25mm Konstrukcja ma być stalowa wykonana z rur okrągłych o średnicy mm, pokrytych chromem lub farba proszkową w kolorze RAL 9006 Łączenia maja być spawane spawy ukryte, niewidoczne Krzesło ma być w wersji z podłokietnikiem Podłokietnik ma być wyprowadzony jest z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element spawany, nie dopuszcza się gięcia rury) Do rury stanowiącej konstrukcję podłokietnika przymocowany ma być element z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) w kolorze czarnym stanowiący właściwy podłokietnik. Grubość podłokietnika ma wyznaczać grubość rury konstrukcyjnej. Szerokość całkowita podłokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma wynosić ok. 65 mm. Siedzisko i oparcie mają być oddzielnymi elementami. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem ma być przerwa ok. 15cm Całkowita wysokość krzesła ma wynosić 84cm, całkowita szerokość krzesła ma wynosić 62cm, całkowita głębokość ma wynosić 55cm (wymiary +/-2cm) Siedzisko i oparcie (oparcie ma być z dwóch stron tapicerowane) ma być pokryte tapicerką o składzie 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tyś cykli w skali Martindala) i gęstej strukturze tkania, gramaturze powyżej 500g/mkw

13 Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 44 Krzesło do baru - jakie wykończenie, na jakim stelażu? Krzesło do baru ma charakteryzować się następującymi cechami: System krzeseł ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Krzesła maja posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Krzesła muszą się sztaplować. Krzesła mają występować jako nietapicerowane, Konstrukcja ma być wykonana jest z profili stalowych okrągłych o średnicy 19mm chromowanych Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę, Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące (widoczna lita sklejka), Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki, Sklejka użyta do produkcji ma być w całości z drewna brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy), W standardzie sklejka ma być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Grubość sklejki ma zmniejszać się w sposób płynny w stosunku 5:3, np od 10 mm na siedzisku do 6 mm w górnej części oparcia, Kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia. Przykładowe rozwiązanie:

14 Pytanie 45 Krzesło barowe - jakiej wysokości, jakie wykończenie, na jakim stelażu? Krzesło barowe ma charakteryzować się następującymi cechami: Krzesło musi posiadać konstrukcję i wygląd identyczną jak opisane krzesła do baru. Krzesło musi być typu hocker czyli wysokie do siedzenia przy barze Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 46 Biurko do pracy przy komputerze - jakie parametry i wymiary powinno posiadać biurko do pracy przy komputerze tj: a. - blat płyta melaminowa gr. 25 mm, krawędzie wykończone 2 mm PCV, b. - szuflada na klawiaturę, c. - przepust kablowy, d. - uchwyt na komputer, e. - stelaż metalowy z okablowaniem poziomym i pionowym? Biurko do pracy przy komputerze musi charakteryzować się następującymi cechami: Biurka i stoły maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 537-1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez niezależna jednostkę certyfikującą, np. COBRABiD- BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Biurka i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ).

15 Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą normę E1, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,40 mm w kolorze brzozy Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV o grubości 2,0 mm Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82cm. Całość ma być w kolorze RAL Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu dzięki jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Biurko ma posiadać uniwersalny uchwyt do stacji komputerowej typu tower Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania w kolorze RAL Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać płynną regulacja szerokości uchwytu od 15 do 30 cm, wysokości od 30 do 50 cm. Pytanie 47 Stół niski klubowy - jaka wysokość, jaki materiał? Stolik niski klubowy ma mieć konstrukcję stalową chromowaną oraz blat wykonany z płyty pokrytej laminatem HPL w kolorze brzozy. Wygląd, wymiary maja być dostosowane do sofy klubowej. Wysokość stolika nie może przekraczać 55cm. Pytanie 48 Stół konferencyjny - jaki materiał, jaki stelaż? Stół konferencyjny ma charakteryzować się następującymi cechami: Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.): kolor: chrom.

16 Blat ma wykonany z MDF o grubości 18 mm, oklejony naturalnym drewnem i lakierowany, struktura gładka lakierowana (pokryta lakierem zamknięto porowym), grubość okleiny minimum 0,5 mm, krawędź wyoblona lakierowana. Konstrukcję nogi mają stanowić dwie odwrócone do siebie podstawą litery Y (ramiona litery Y rozchodzą się ku podłożu i dolnej części blatu), dwie nogi łączą poprzeczne belki, których jedna stanowi równocześnie konstrukcje podblatową, a druga opuszczona ok. 17 cm ku podłożu stanowi element estetyczny. Cała konstrukcja ma być wykonana z profilu kwadratowego o boku 3 cm. Nogi mają być zakończone talerzykami (element stabilizujący) o średnicy ok. 8 cm. Wymiar stołu ma pozwalać na korzystanie z niego co najmniej 14 osób Pytanie 49 Stół okrągły fi 80 cm S5 - jaka wysokość, jaki materiał, jaki stelaż? Stół okrągły fi 80cm ma mieć budowę taka jak stoły komputerowe, ale bez elementów dodatkowych dotyczących komputerów. Pytanie 50 Stół do restauracji 80x80 cm - jaka wysokość, jaki materiał, jaki stelaż? Stół do restauracji ma mieć budowę taka jak stoły komputerowe, ale bez elementów dodatkowych dotyczących komputerów Pytanie 51 Stół komputerowy - jakie parametry powinien posiadać stół komputerowy tj: a. -blat płyta melaminowa gr. 25 mm, krawędzie wykończone 2 mm PCV, b. -szuflada na klawiaturę, c. - przepust kablowy, d. - uchwyt na komputer, e. - stelaż metalowy z okablowaniem poziomym i pionowym? Stół komputerowy ma mieć budowę identyczną jak biurka komputerowe. Pytanie 52 Stół okrągły do baru fi 80 cm S8 - jaki materiał, jaki stelaż? Stół do baru ma mieć nogę talerzową, płaską. Pytanie 53 Regały R1.R2, R4, - otwarte czy zamknięte, jaki wymiar i ilość szt. ile półek powinny posiadać 5 czy 6 wysokości segregatorów?

17 Regały mają mieć wysokość dostosowaną do magazynowania segregatorów 5 modułów na segregatory. Regały maja mieć następujące cechy konstrukcyjne: mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Maja posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN :2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawniona do certyfikacji, np. COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność regały mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22mm Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty Regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki Regały maja być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm w kolorze RAL 9006 Regały mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia otwór pod zamek musi być idealnie wykonany (nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków w płycie) Regały mają mieć przynajmniej dwa moduły zamykane drzwiami. Pytanie 54 Regały R5 magazynowe - jakie wymagania, obciążenie półek, materiał? Regały magazynowe mają być ażurowe, ze stali, regulowane półki. Nośność jednej półki co najmniej 150kg. Dotyczy: Ślusarki aluminiowej Pytanie 55 Ponieważ ścianki aluminiowe W1/7e i W1/7c wg rysunku 1.2 rzut parteru zaprojektowano inaczej niż na rysunku szczegółowym nr 1.7 PW/A/al.-we prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić ściankę zgodnie z rysunkiem nr 1.7 Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

18 Pytanie 56 Rysunek nr 3.1 przedstawiający ściankę W3/1c mówi o konieczności ustalenia z najemcą sposobu wypełnienia ścianki. Prosimy o określenie standardu wypełnienia w celu oszacowania kosztów. Jako standard wypełnienia należy przyjąć szklenie podwójne, szyba przezroczysta bezpieczna z żaluzją międzyszybową w kolorze RAL Pytanie 57 Prosimy o udostępnienie załączników do projektu PW/A/Alu-ze ślusarki aluminiowej zewnętrznej wskazanych w spisie zawartości tj: - zał. nr 1 - Zestawy szklane - zał. nr 2 - ogólne wytyczne - rys. - zał. nr 3 - Położenie ścian osłonowych - rzut parteru - zał. nr 4 - Położenie ścian osłonowych - rzut 1 piętra Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 58 Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych dla ścian osłonowych. Nie gorsze niż Reynaers CW 50 HI, CW 50 S.C., wraz z elementami wyspecyfikowanymi w dok. Technicznej oraz SIWZ. Pytanie 59 Prosimy o doprecyzowanie rodzajów listew maskujących. Nie gorsze niż Reynaers OOS3674 / PBF0412 Pytanie 60 Czy okna oznaczone krzyżem określają funkcje otwierania? Jeśli tak, to jaką? Czy chodzi o okna szufladowe? Okna zaznaczone krzyżem są oknami wysuwanymi równolegle na zewnątrz za pomocą systemowych siłowników oraz sterowników komunikujących się z systemem nadrzędnym BMS. Pytanie 61 Prosimy o sprecyzowanie kształtu profili żaluzji zewnętrznych oraz sposobu połączenia ze ścianą osłonową.

19 Nie gorszy niż Reynaers BS 100-R. Połączony przy użyciu systemowych elementów zawieszenia. Pytanie 62 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych systemów dla różnych konstrukcji np. ściany osłonowej i żaluzji. Wszystkie elementy ślusarki muszą być ze sobą kompatybilne tj. wykonane wg jednego systemu wraz ze wszystkimi elementami połączeń. Pytanie 63 Prosimy o jasne określenie rodzajów i parametrów wykończenia powierzchni dla profili aluminiowych oraz akcesoriów. W SIWZ zawarte są informację dot. dookreślenia rodzaju lakieru na etapie wykonawczym. Prosimy o sprecyzowanie parametrów i rodzajów na etapie przetargu. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i SIWZ. W materiałach przetargowych określone są powłoki Coatex oraz anody szczotkowanej. Pytanie 64 Czy akcesoria (klamki, zawiasy) mają być wykończone anodą szczotkowaną? Wszystkie akcesoria należy wykończyć powłoką identyczną jak profile od strony widocznej. Pytanie 65 Zamawiający precyzyjnie określił wymagania dla aluminiowych ścian osłonowych, drzwi oraz okien. Prosimy o równie precyzyjne określenie wymagań dla aluminiowych konstrukcji P.Poż. Nie gorsze niż Reynaers CS 77FP (listwa szkląca tylko po stronie wewnętrznej). Pytanie 66 Zgodnie z Europejskimi wytycznymi ETAG 002 prosimy o podanie wymagań formalno prawnych dla ścian osłonowych szklonych strukturalnie. Zgodnie z wytycznymi ETAG 002 system ściany osłonowej szklonej strukturalnie musi posiadać aktualną Europejską Aprobatę Techniczną.

20 Pytanie 67 Czy miernik wagi pomostowej ma realizować jakieś dodatkowe funkcje poza komunikacją z systemem informatycznym, a jeśli tak to jakie? Pomiary wagi pomostowej powinny być widoczne na wyświetlaczu bezpośrednio w miejscu ważenia bagażu jak również powinny być przekazywane do systemu informatycznego. Pytanie 68 Czy jest możliwość implementacji do systemu informatycznego innego protokołu komunikacji niż występujący w podanym w zapytaniu mierniku? Istnieje możliwość implementacji do systemu informatycznego innego protokołu komunikacji niż występujący w podanym z zapytaniu mierniku pod warunkiem integracji i zapewnienia sprawnego działania całego systemu. Pytanie 69 W opisie technicznym do wyposażenia meblowego Informacja wizualna stała PW/A/wm, iws znajduje się w spisie treści: pkt 4) Zestawienie tablic informacji stałej oraz pkt 5) Zestawienie piktogramów informacyjnych. W treści niniejszego opisu brak jest zamieszczonych zestawień. Prosimy o ich uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. UWAGA: W zamieszczonych odpowiedziach w których zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej zamieszczonych odpowiedziach. Otrzymują: 1. bip.rzeszowairport.pl 2. a/a ZRZ

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego. Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego.  Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 POZIOM 4.50 S1- Stół systemowy o wymiarze 120cmx60cm, blat laminat

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł, foteli. Realizacja umowy nastąpi na podstawie zamówienia wysłanego

Bardziej szczegółowo

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowe wymagania) Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa (wymiar szer./gł./wys.) [mm] SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zdjęcie/rysunek * załącznik nr 3 Dane techniczne Meble metalowe część 1 1 Szafa metalowa A aktowa z drzwiami skrzydłowymi [1000x435x1990]

Bardziej szczegółowo

Zaplecze Cateringowe - Meble

Zaplecze Cateringowe - Meble Zaplecze Cateringowe - Meble LP SYMBOL OPIS ILOŚĆ 16 4.2 BIURKO 120 x 80 1 Stół o wymiarze blatu: długość 120 cm, szerokość 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokość stołu : 75cm ( +/- 2,5 cm) Podstawa stołu osadzona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA INWESTYCJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu zadaniom,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/11/2015-428 Lublin, 04.08.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Lp. 1. Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1800] 2. Szafka socjalna z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1200] CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o Znak sprawy MZO-341/2/2009 Załącznik Nr 5 do SIWZ OFERTA TECHNICZNA 1) Szafy na akta szt. 94 Szafa aktowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/40 cm) powinna być wykonana z płyty meblowej laminowanej grubości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły:

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: OPIS MEBLI Załącznik do SIWZ nr 5 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty umieszczone na stelażu ramowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania WNB.2420.7.2012.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk poz. 1 Stół z okleiną naturalną, rozkładany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wyposażenia pokoi biurowych i socjalnych

Specyfikacja techniczna wyposażenia pokoi biurowych i socjalnych Załącznik nr 15 do SIWZ Specyfikacja techniczna wyposażenia pokoi biurowych i socjalnych Biurka (narożne), biurka jednoosobowe, lada recepcyjna łukowa i prosta: Mają mieć blat z płyty wiórowej o grubości

Bardziej szczegółowo

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 OPIS meble część VIP Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 Kanapy do loży VIP mają charakteryzować się wysokim standardem wykończenia. Kanapy mają spełniać funkcję eleganckich ławek. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE SALA NARAD POM. NR 206 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW L.p. Pomieszczenie Element 1 2 3 5 Ilość szt. 1 stół modułowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ. Fotele audytoryjne.

Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ. Fotele audytoryjne. Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia meblowego, załącznik nr 3 do SIWZ Fotele audytoryjne. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Wymiary: 1400/700 x 1050/500 x 750 1. Biurko blat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia Wszystkie wymienione nazwy własne w niniejszym załączniku stanowią jedynie wyznacznik jakości, natomiast szkice mebli mają charakter

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja do zakupu mebli dla C-0

Specyfikacja do zakupu mebli dla C-0 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/017/2009 Zadanie częściowe nr 1 Dostawa zestawu mebli biurowych, krzeseł typ. ISO szt. 20 i foteli obrotowych szt. 7 ( dla C-0) Specyfikacja do zakupu mebli dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE SPECYFIKACJA TECHNICZA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE Lp. Nazwa Opis Wymiary w mm Ilość Przykładowy model 1 Krzesło Krzesło z litego drewna bukowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] 1. 75 120 70 OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Wartość brutto 140/60/75 blat - płyta wiórowa laminowana koloru jasna grusza np. firmy PFIEIDERER grubość 25 mm, stelaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE. lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE. lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ I. Specyfikacja mebli OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa [szt.] 1. Fotel obrotowy pracowniczy 1. Wymiary fotela powinny zapewniać

Bardziej szczegółowo

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM. Załącznik nr 1 do siwz ZP 78/2013/CZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mebli laboratoryjnych dl Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej znajdującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Zakup finansowany/współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

KONTENER BIUROWY MOBILNY _KO WYMIARY: /SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ/ KO.1_430x600x720

KONTENER BIUROWY MOBILNY _KO WYMIARY: /SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ/ KO.1_430x600x720 STÓŁ BIUROWY _S S.1_600x600x600-820 S.2_800x800x600-820 S.3_1000x600x600-820 S.4_1400x600x600-820 S.5_2000x900x600-820 Stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU rzut z góry 1 lada o wymiarach 2 obraz poglądowy Blat górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem HPL o grubości min. 0,8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a dotyczy zadania nr 1

Załącznik nr 1 a dotyczy zadania nr 1 Załącznik nr 1 a dotyczy zadania nr 1 Nazwa Opis produktu Ilość Stoły muszą posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą Stolik okolicznościowy Biurko Stół z blatem prostokątnym o wymiarach 80 x 60

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia D.XXIII-350/04/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych, mebli sądowych na sale rozpraw oraz regałów metalowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku.

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet 3. MEBLE BIUROWE I MEBLE PRZESTRZENI TECHNICZNEJ GALERII ( biura, garderoba, pomieszczenia socjalne,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto Załącznik Nr do Zapytania Ofertowego Lp. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość w sztukach Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Łączna wartość brutto. Regał podwójny S 00 cm x

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A Załącznik nr 3A do SIWZ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12 80 233 Gdańsk......, dnia...... 2010r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH Opisane meble skrzyniowe musz ą by ć elementami seryjnymi, z gwarancj ą ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze wzglę du na swoje przeznaczenie musza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, Gdynia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, Gdynia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ I. Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem - 23 szt. ZADANIE 1 Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/060/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/060/2016 Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: KA-2/060/206 L.p. Symbol Produktu SK 2 SK2 Opis produktu Modułowy stół konferencyjny. Stół złożony z 3 blatów: 2 blatów 30 stopni, zaokrąglonych obustronnie - każdy bok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik V POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B ZAŁĄCZNIK V

Załącznik V POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B ZAŁĄCZNIK V 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B ZAŁĄCZNIK V 2 WYKAZ MEBLI LABORATORYJNYCH KONDYGNACJA II 1. ZABUDOWA LABORATORIUM 2/7 rys.1 kpl. 1 klon vancouver jasny 2. ZABUDOWA LABORATORIUM 2/8 kpl. 1 klon vancouver

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/72/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty należy dołączyć opis produktów (wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym BD.I.271.1.1.2012 Krośnice, dnia 11 stycznia 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: BD.I.271.1.2011 z dnia 3 stycznia 2012 roku: Zakup wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia 1. W zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1.1. w stosunku do tkanin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 do SIWZ/ zał. nr do umowy Lp. Nazwa produktu Opis Ilość. Biurko (rysunek nr ) biurko kształtowe o wymiarach 400x800x750 (szerokość x głębokość x wysokość)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1C SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis techniczny: Wszystkie meble muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1 Załącznik nr 1 do oferty ZESTAWIENIE MEBLI dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I szafa 1 szafa z 4 - drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w zamek, półki wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na lp. Nazwa i opis Liczba 1 biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II OP-IV.272.10.2016.AMI Załącznik nr 1b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli gabinetowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: dostawy mebli biurowych do MODR Warszawa i Oddziałów MODR UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru lub zmiany kolorystyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE MEBLE BIUROWE Lp. Meble biurowe Symbol I. FOTEL ROZKŁADANY Z FUNKCJĄ SPANIA Ab2 1) Wyposażony w pojemnik na pościel

Bardziej szczegółowo