(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI97/00264 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO97/41048, PCT Gazette nr 47/97 (5 1) IntCl7 B65G 1/08 A47B 88/04 B65G 1/04 A47B 88/18 (54) Regał magazynowy (30) Pierwszeństwo: (73) Uprawniony z patentu: ,FI, Salomaa Aarre Toivo Juhani, Vantaa, FI (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórcy wynalazku: BUP 08/99 Aarre Toivo Juhani Salomaa, Vantaa, FI (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: WUP 06/02 Kamiński Zbigniew, Kancelaria Patentowa PL B1 (57)1. Regał magazynowy wyposażony w ramę i w przynajmniej jedną szufladę, która jest wysuwana z ramy wzdłuż prowadnic, przykładowo listew ślizgowych, albo jest przemieszczana liniowo za pomocą rolek po szynach prowadzących, w kierunku od położenia magazynowania wewnątrz ramy do położenia wysuniętego częściowo z tej ramy, przy czym przynajmniej ta jedna szuflada jest nachylona powodując przemieszczanie się magazynowanych artykułów od jednego końca szuflady do jej końca przeciwległego pod działaniem siły ciężkości, zn a- m ienny tym, że przynajmniej jedna nachylona szuflada (12) jest nakryta płytą (20), a równocześnie jest zaopatrzona w usytuowany w jednym jej końcu otwór (21) dla załadunku artykułów (25) i w usytuowany w przeciwległym jej końcu otwór (22) dla rozładunku artykułów (25), przy czym ta szuflada (12) stanowi półkę przepływową eksploatowaną w systemie fifo (first in-first out = pierwszy do - pierwszy z). Fig 1

2 Regał magazynowy Zastrzeżenia patentowe 1. Regał magazynowy wyposażony w ramę i w przynajmniej jedną szufladę, która jest wysuwana z ramy wzdłuż prowadnic, przykładowo listew ślizgowych, albo jest przemieszczana liniowo za pomocą rolek po szynach prowadzących, w kierunku od położenia magazynowania wewnątrz ramy do położenia wysuniętego częściowo z tej ramy, przy czym przynajmniej ta jedna szuflada jest nachylona powodując przemieszczanie się magazynowanych artykułów od jednego końca szuflady do jej końca przeciwległego pod działaniem siły ciężkości, znamienny tym, że przynajmniej jedna nachylona szuflada (12) jest nakryta płytą (20), a równocześnie jest zaopatrzona w usytuowany w jednym jej końcu otwór (21) dla załadunku artykułów (25) i w usytuowany w przeciwległym jej końcu otwór (22) dla rozładunku artykułów (25), przy czym ta szuflada (12) stanowi półkę przepływową eksploatowaną w systemie fifo (first in-first out = pierwszy do - pierwszy z). 2. Regał według zastrz. 1, znamienny tym, że jego ścianki (2, 3) oraz ewentualnie szuflady (12) są przynajmniej częściowo wykonane z materiału mającego postać płyty, przykładowo płyty wiórowej albo drewnianej, płyty z tworzywa sztucznego, płyty utwardzanej, płyty laminowanej albo blachy metalowej oraz ewentualnie z materiału siatkowego lub kratowego z elementami rurkowymi albo prętowymi. 3. Regał według zastrz. 2, znamienny tym, że jest wyposażony w drzwiczki (9) albo w pokrywę, umieszczoną na ściance, w stronę której, w kierunku (17), porusza się szuflada (12). 4. Regał według zastrz. 3, znamienny tym, że jego szuflada (12) jest wyposażona w przegrody (24) przemieszczające się w kierunku (11), w którym przemieszczają się artykuły (25) magazynowane w szufladzie (12). 5. Regał według zastrz. 4, znamienny tym, że przemieszczająca się szuflada (12) jest podzielona na przestrzenie magazynowe (27, 28, 33, 34, 35) ograniczone przegrodami (24) oddzielającymi od siebie magazynowane artykuły (25) i przemieszczającymi się w kierunku (11), w którym przemieszczają się artykuły magazynowane w szufladzie (12) oraz ewentualnie płytami, rozdzielającymi szufladę (12) pionowo na przynajmniej dwie przestrzenie magazynowe (33, 34, 35). 6. Regał według zastrz. 5, znamienny tym, że jest zaopatrzony w elementy umożliwiające jego samodzielne przemieszczanie się, korzystnie w przymocowane do jego ramy zespoły kół, albo w elementy umożliwiające przemieszczanie regału magazynowego (1) za pomocą przykładowo pojazdu mechanicznego. 7. Regał według zastrz. 6, znamienny tym, że jest wyposażony w zespoły napędowe (40) albo w siłowniki powodujące przemieszczanie się przynajmniej jednej szuflady (12). 8. Regał według zastrz. 7, znamienny tym, że jest wyposażony w zespół sterowania (42), przykładowo mikroprocesorowy, umożliwiający sterowanie elementami regału magazynowego, zwłaszcza jego zespołami napędowymi (40), drzwiczkami (9) i przegrodami (24) oraz ewentualnie kontrolujący stan zapasu magazynowego. * * * Przedmiotem wynalazku jest regał magazynowy, którego przynajmniej jedna szuflada pełni rolę magazynu przepływowego w systemie fifo. System fifo (first in - first out = pierwszy do - pierwszy z) jest to system magazynowania zapewniający, że pierwszy umieszczony na półce, szufladzie lub podobnym elemencie magazynowania artykuł zostanie odebrany jako pierwszy i jest zapewniony odpowiedni porządek przepływu artykułów przez ten regał magazynowy, uniemożliwiając zbyt długie magazynowanie artykułów. W tym systemie magazynowania zmniejszone jest ryzyko sprzedaży

3 przeterminowanych artykułów, na przykład w przypadku przejścia na artykuł unowocześniony. Artykuł starszy zostanie zawsze odebrany z magazynu przed odebraniem artykułu unowocześnionego. Znane regały magazynowe działające w systemie fifo mają taką konstrukcję, że artykuły są ładowane z jednej strony, a odbierane są ze strony przeciwnej regału. Tego typu regały są nazywane magazynami albo regałami przepływowymi. Istnieje wiele rozwiązań regałów przepływowych, ale wszystkie one wymagają dostępu z dwóch przeciwległych ich stron. Zwykle półki takich regałów są nachylone w kierunku rejonu rozładunku, a przemieszczanie się artykułów na półce następuje pod wpływem siły ciężkości. Konieczność zapewnienia wystarczającej powierzchni załadunkowej i rozładunkowej z obu stron znanego regału magazynowego jest niekorzystna i nieekonomiczna, na przykład w sklepach, domach towarowych i zakładach przemysłowych. Nie jest możliwe umieszczenie takiego regału magazynowego w narożu pomieszczenia. Tym bardziej nie jest możliwe zastosowanie regału magazynowego w pomieszczeniach małych, na przykład w domach mieszkalnych. Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji takiego regału magazynowego, który wyeliminuje niedogodności znanych dotychczas regałów magazynowych, zwłaszcza dostępnego z jednej tylko strony, pozwalającego na lepsze wykorzystanie powierzchni pomieszczenia, zapewniającego większą mobilność regału, ale prostszego konstrukcyjnie i tańszego w wytwarzaniu, lepiej dostosowanego do różnych artykułów, z regulowanym kątem nachylenia szuflad, eksploatowanego ewentualnie automatycznie lub półautomatycznie, wyposażonego w zespół sterowania, umożliwiający prowadzenie kontroli różnych funkcji regału i stanu zapasów. Cel ten zrealizowano według wynalazku przez opracowanie konstrukcji regału magazynowego, w którym powierzchnia górna szuflady jest częściowo zamknięta i jest zaopatrzona w jej końcu załadowczym i w jej końcu rozładowczym w otwory o wystarczająco dużych wymiarach, umożliwiające załadunek i rozładunek magazynowanych artykułów. Szuflada jest wysuwana z ramy regału magazynowego wzdłuż prowadnic, korzystnie listew ślizgowych, albo jest przemieszczana za pomocą rolek po szynach prowadzących, w kierunku od położenia wewnątrz ramy, w którym składowane są artykuły, do położenia wysuniętego częściowo z tej ramy, umożliwiającego dostęp do szuflady oraz w kierunku przeciwnym. Korzystnym rozwiązaniem wynalazku jest, że ścianki regału oraz ewentualnie szuflady są przynajmniej częściowo wykonane z materiału mającego postać płyty, przykładowo płyty wiórowej albo drewnianej, płyty z tworzywa sztucznego, płyty utwardzanej, płyty laminowanej albo blachy metalowej oraz ewentualnie z materiału siatkowego lub kratowego z elementami rurkowymi albo prętowymi. Regał jest korzystnie wyposażony w drzwiczki albo w pokrywę, umieszczoną na ściance, w stronę której porusza się szuflada. W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku szuflada jest wyposażona w przegrody przemieszczające się w kierunku, w którym przemieszczają się artykuły magazynowane w szufladzie. Przemieszczająca się szuflada jest ewentualnie korzystnie podzielona na przestrzenie magazynowe, ograniczone przegrodami oddzielającymi od siebie magazynowane artykuły i przemieszczającymi się w kierunku, w którym przemieszczają się artykuły magazynowane w szufladzie oraz ewentualnie płytami, rozdzielającymi szufladę pionowo na przynajmniej dwie przestrzenie magazynowe. W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku regał magazynowy jest zaopatrzony w elementy umożliwiające jego samodzielne przemieszczanie się, korzystnie w przymocowane do jego ramy zespoły kół, albo w elementy umożliwiające przemieszczanie regału magazynowego za pomocą przykładowo pojazdu mechanicznego. W innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku regał magazynowy jest wyposażony w zespoły napędowe albo w siłowniki powodujące przemieszczanie się przynajmniej jednej szuflady. W jeszcze innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku regał magazynowy jest wyposażony w zespół sterowania, przykładowo mikroprocesorowy, umożliwiający sterowanie

4 elementami regału magazynowego, zwłaszcza jego zespołami napędowymi, drzwiczkami i przegrodami oraz ewentualnie kontrolujący stan zapasu magazynowego. Regal magazynowy ma w stosunku do znanych regałów wiele zalet. Łatwiejsza jest lokalizacja regału, gdy może zostać umieszczony przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia, na małej przestrzeni, gdyż musi być zapewniony dostęp do niego z jednej tylko strony. Krótszy jest czas załadunku i rozładunku szuflad eksploatowanych w systemie fifo. Regały według wynalazku mogą znaleźć szersze zastosowanie, na przykład w mieszkaniach, szkołach, szpitalach, hotelach, a również w przemyśle i w biurach, a nawet w pojazdach lądowych, wodnych i w samolotach. Wszędzie, gdzie ważne jest oszczędne wykorzystanie powierzchni. Artykuły zmagazynowane w szufladach są chronione lepiej niż w znanych regałach przepływowych, zwłaszcza gdy regał według wynalazku jest wyposażony w drzwiczki i ma zamknięte ścianki. Szuflady są zabezpieczone przed ich przepełnieniem, ale równocześnie są najlepiej wykorzystane. Przykładowe omówienie wynalazku nie może prowadzić do jego ograniczenia jedynie do przedstawionych rozwiązań. Wynalazek dotyczy wszystkich odmian, rozwiązań równoważnych i alternatywnych, objętych ideą i zakresem zastrzeżeń patentowych. Również określenia szuflady lub półki oznaczają różnego rodzaju elementy regału przeznaczone do magazynowania artykułów. Szuflady mogą być wykonane z dowolnego, znanego, nadającego się do tego celu materiału. Pod określeniem artykuł rozumie się każdy rodzaj towaru, materiału, opakowania i temu podobnego, który ma być magazynowany, a następnie ma podlegać dystrybucji. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia regał magazynowy według wynalazku, w schematycznym widoku perspektywicznym, fig różne odmiany rozwiązania szuflad regału magazynowego według fig. 1, a fig. 6 - odmianę rozwiązania regału magazynowego według fig. 1, w widoku z boku i z częściowym wykrojem. Rama 10 regału magazynowego jest na fig. 1 uwidoczniona tylko linią konturową i może się składać ze słupków, listew, prętów i temu podobnych elementów konstrukcyjnych, a jej ścianki 2 i 3 oraz pokrywa 4 mogą być wykonane przykładowo z płyty wiórowej, płyty z tworzywa sztucznego, z blachy metalowej. Płyty ścianek mogą być zaopatrzone w otwory, mogą być wykonane z siatki, kratki z rurek lub prętów. Elementy konstrukcyjne ścianek regału magazynowego mogą tworzyć wspólnie samonośną konstrukcję ramową nie wymagającą wzmocnienia dodatkowymi elementami nośnymi. Jeżeli regał magazynowy według wynalazku jest umieszczony we wnęce muru, to ramę 10 takiego regału według fig. 1 tworzą ściany wnęki. Wewnątrz uwidocznionej tylko linią konturową ramy 10 są umieszczone, w odpowiedniej do potrzeb ilości nachylone w kierunku 11 szuflady 12. Kierunek 11 jest równocześnie kierunkiem przemieszczania się magazynowanych w szufladach artykułów. Ścianka przednia 3 i ścianka tylna 4 ramy 10 oraz dwie ścianki przeciwległe 16 szuflady 12 są zaopatrzone w ślizgowe prowadnice 13 i 15. Jedna z szuflad jest przedstawiona w położeniu wysuniętym, umożliwiającym dostęp do niej. Kierunki 17 przemieszczania szuflady są równocześnie kierunkami jej wysuwania z ramy i wsuwania do ramy. Jako prowadnice mogą być zastosowane różnego typu znane elementy, na przykład prowadnice dla szuflad meblowych i nie będą one dalej szczegółowiej omawiane. Mogą one mieć postać szyn ślizgających się po szynach lub rolek toczących się po szynach celem zmniejszenia tarcia. W odmianie rozwiązania kąt nachylenia szuflad jest regulowany. W tym przypadku na przykład zespół mocowania prowadnic 13 umożliwia przemieszczanie pionowe końców szuflady. Figura 1 przedstawia rozwiązanie według wynalazku dostosowane do systemu fifo, ale nie koniecznie w układzie magazynowania przepływowego, wymagające tylko wolnej przestrzeni od strony ścianki czołowej 5 regału magazynowego. Artykuły umieszczone w szufladzie 12 przemieszczają się w kierunku 11.

5 Ścianka czołowa 5 regału magazynowego może być wyposażona w drzwiczki lub w pokrywę (fig. 6) ewentualnie zamykaną. Szuflady mogą być również blokowane w położeniu wysuniętym oraz ewentualnie wsuniętym pojedynczo, selektywnie lub równocześnie. Regał magazynowy 1 może być wyposażony w nie uwidocznione kółka, dzięki którym może być przemieszczany. W takim przypadku może być zastosowany jako wózek do podawania posiłków w samolocie lub pociągu. W innym rozwiązaniu regał magazynowy może być zastosowany w pojeździe dostawczym, jego ładowanie i rozładowanie może się odbywać przez ścianę pojazdu, a ta i inne ściany pojazdu mogą tworzyć ramę regału magazynowego. Figury 2-5 przedstawiają układy szuflad umożliwiające wyjmowanie artykułów w ustalonej kolejności. Szuflady 12 mogą być podzielone przegrodami na przestrzenie magazynowe. Figura 2 przedstawia szufladę 12 ze środkową płytą przykrywającą 20, poza którą są usytuowane dwa przeciwległe otwory 21 i 22 na końcach szuflady. Artykuły 25 są wkładane przez otwór 21 i wyjmowane z otworu 22. W odmianie rozwiązania wielkość przynajmniej jednego otworu jest regulowana, przy czym przykładowo płyta przykrywająca 20 składa się z dwóch przemieszczających się względem siebie części. Płyta przykrywająca 20 uniemożliwia przepełnienie szuflady 12, umożliwiając równocześnie lepsze jej zapełnienie. Płyta przykrywająca również może być wykonana z siatki albo kratki z rurek lub prętów. Figura 3 przedstawia ruchomą przegrodę 24 przemieszczającą się w kierunku 11 w miarę jak ubywa artykułów w części dolnej szuflady. Przegroda 24 może być przydatna dla rozdzielenia artykułów, na przykład pod względem ich daty konsumpcji. W razie potrzeby szuflada może być wyposażona w kilka przegród. Konstrukcja przegrody 24 może być bardzo prosta (fig. 3) albo przegroda 24 może się przemieszczać po prowadnicach szuflady, albo nawet może ona być napędzana, powodując wymuszane przemieszczanie się artykułów w szufladzie. Koniec szuflady 12 jest zaopatrzony w prowadnicę 15 przemieszczającą się w zagłębieniu ramy. Figura 4 przedstawia szufladę 12 podzieloną poprzecznie na przestrzenie magazynowe 27 i 28. Przestrzeń magazynowa 28 jest wyposażona w ruchomą przegrodę 24. Szerokość przestrzeni magazynowych może być dzięki temu regulowana. Czołowe ścianki szuflady mogą być wyposażone w rolki 36 ułatwiające wysuwanie szuflady z ramy. Figura 5 przedstawia inne rozwiązanie szuflady 12 eksploatowanej w systemie fifo. Szuflada 12 jest podzielona w pionie na w tym przypadku trzy przestrzenie magazynowe 33, 34 i 35. Ładowanie i rozładowywanie górnej przestrzeni magazynowej 33 odbywa się przez otwory 21 i 22 usytuowane w płaszczyźnie szuflady górnej. Ładowanie i rozładowywanie przestrzeni magazynowych 34 i 35 odbywa się przez otwory 31 i 32 usytuowane na płaszczyźnie bocznej regału magazynowego, w kierunkach oznaczonych strzałkami. Regał magazynowy według fig. 5 nie jest zaopatrzony w prowadnice szuflad 12, jest natomiast wyposażony we wspornik 13', umieszczony w ramie i umożliwiający regulację kąta nachylenia szuflady 12. Taki wspornik 13' może zostać zastosowany we wszystkich odmianach rozwiązania umożliwiając bardzo łatwą regulację kąta nachylenia szuflady 12 eksploatowanej w systemie fifo. Regulacja nachylenia szuflady umożliwia dopasowanie kąta jej nachylenia do współczynnika tarcia artykułu o dno szuflady. Figura 6 przedstawia odmianę rozwiązania regału magazynowego według fig. 1, w widoku z boku i z częściowym wykrojem. W tym rozwiązaniu szuflada 12 jest wyposażona w umieszczony na jej końcu zespół napędowy 40, umożliwiający wymuszone przemieszczanie się szuflady. Zespół napędowy 40 jest wyposażony w rolki poruszające się po szynach 41, przykładowo zębatkach, przymocowanych do ramy regału magazynowego. W korzystnym rozwiązaniu spowodowany siłą ciężkości ruch artykułów jest regulowany. Regał magazynowy może być zaopatrzony w otwory wyczystkowe, usytuowane w jego części dolnej, w dnie lub z jednej jego strony. Otwory mogą być wyposażone w przykrywki. Jeżeli dno regału magazynowego jest otwarte to zanieczyszczenia opadają automatycznie do pojemnika umieszczonego pod regałem lub na podłogę. Otwory są pożyteczne również wów-

6 czas, gdy dolne części szuflad oraz ewentualnie płyty przykrywające 20 są wykonane z siatki albo kratki z rurek lub prętów. Figura 6 uwidacznia również zespół sterowania 42, w tym przypadku mikroprocesorowego, umożliwiającego centralne sterowanie wszystkich funkcji regału magazynowego 1, przykładowo przemieszczanie i ryglowanie szuflad 12, otwieranie i ryglowanie drzwiczek 9 oraz zmianę położenia przegród w szufladach. Zespół sterowania może również zawierać elementy nadzorowania stanu zapasów i ostrzegania przed ich spadkiem poniżej stanu minimalnego. Figura 6 przedstawia drzwiczki 9 w położeniu otwartym. Regał magazynowy według wynalazku stanowi rozwiązanie znaczne ulepszone w stosunku do znanych regałów. Umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie powierzchni, jest łatwy w eksploatacji i funkcjonalny, a równocześnie prosty konstrukcyjnie i łatwy w wytwarzaniu. Przedstawione przykłady rozwiązania według wynalazku nie ograniczają zakresu zastrzeżeń patentowych. Prowadnice ślizgowe mogą być zastąpione elementami przegubowymi lub zawiasowymi, umożliwiającymi obrót szuflady 12 dokoła jej jednego naroża, między dwoma położeniami roboczymi.

7 Fig 4 Fig 5 Fig 6

8 Fig 1 Fig 2 Fig 3 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 180495 (13) B1

(19) PL (11) 180495 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 317557 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (19) PL (11) 180495 (13) B1 (51) IntCl7 E02D 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052 PL 217286 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217286 (21) Numer zgłoszenia: 396374 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2009 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z ECZPO SPO LITA P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177670 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308782 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1995 (51) IntCl6: A45C 11/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09 PL 213775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384895 (51) Int.Cl. B41F 27/06 (2006.01) B41F 27/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INTRALOGISTYKA Systemy transportowe w zakresie wewnętrznego zaopatrzenia materiałowego

INTRALOGISTYKA Systemy transportowe w zakresie wewnętrznego zaopatrzenia materiałowego LKE-Group.com EXCELLENCE IN MATERIAL HANDLING INTRALOGITYKA ystemy transportowe w zakresie wewnętrznego zaopatrzenia materiałowego LKE Polska p. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 uchy Las Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 341490 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2000 (51) IntCl7 E05B 15/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01

Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Izabela Rosiak Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1613450 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

Bardziej szczegółowo

procesów magazynowych

procesów magazynowych REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska Kwalifikacja A.30.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Dystrybucja lekarstw Taca do dystrybucji lekarstw Służba zdrowia poszukuje sposobów pozwalających na minimalizację

Bardziej szczegółowo

// Nowe sterowania i uszczelnienia bram. Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki

// Nowe sterowania i uszczelnienia bram. Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki // Nowe sterowania i uszczelnienia bram Technika przeładunku Systemy logistyczne z jednej ręki 2 Spis treści Systemy logistyczne z jednej ręki 4-5 Rampy przeładunkowe ze składaną lub wysuwaną klapą 6-7

Bardziej szczegółowo

Automatyczne magazyny pojemnikowe

Automatyczne magazyny pojemnikowe Automatyczne magazyny pojemnikowe AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Jest to optymalny system obsługi pojemników do kompletacji zamówień zgodnie z koncepcją Goods-To-Man, czyli towar do operatora. Automatyczny

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo