HORIZON 2020 STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU. Dominika Raróg-Ośliźlok Opole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORIZON 2020 STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU. Dominika Raróg-Ośliźlok 24.02.2014 Opole"

Transkrypt

1 HORIZON 2020 STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU Dominika Raróg-Ośliźlok Opole

2 Horizon FP 7 CIP HORIZON 2020 EIT

3 3 Filary Horizon2020 Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges

4 7 Framework Programme Cooperation Współpraca Capacities Możliwości Ideas Pomysły Horizon 2020 Industrial Leadership Societal challenges Excellent Science People Ludzie JRC Euratom JRC Euratom programme

5 7 Framework Programme Horizon 2020 Zdrowie Cooperation Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Transport (w tym aeronautyka) Środowisko (w tym zmiany) Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Energia Bezpieczna, czysta i wydajna energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna

6 7 Framework Programme Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Cooperation Nanonauki, nanotechnologie i nowe technologie produkcji Przestrzeń kosmiczna Biotechnologia Horizon 2020 Industrial leadership Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: ICT Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: wsparcie technologii wspomagających Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: przestrzeń kosmiczna

7 CIP COSME Horizon 2020 Enterpreneurship & Innovation Programme (EIP) Innowacje Industrial Leadership Intelligent Energy Europe (IEE) Societal challenges Information Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT-PSP) Excellent Science

8 Uproszczenie zasad najważniejsze zmiany 7 PR HORIZON2020 VAT Zawsze niekwalifikowalny Kwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać Dofinansowanie KE Koszty pośrednie Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie Zależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe rzeczywiste 100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non profit) 25% Time to grant nawet 12 miesięcy do 8 miesięcy Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach. Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.

9 Kto może brać udział? MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.

10 Finansowanie projektów Wyzwania społeczne/wiodąca pozycja w przemyśle Projekty badawczo-innowacyjne (Research & Innovation) 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Projekty innowacyjne close to market (Innovation) 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Akcje wspierające i koordynujące (CSA) Inne: 100% dofinansowania min. 1 jednostka z MC lub AC Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative solutions, prizes

11 Zasady finansowe Wyzwania społeczne/wiodąca pozycja w przemyśle/erc Rzeczywiste koszty Personel właściciele SME stawki ryczałtowe godziny produktywne wybór między liczbą ustaloną przez KE lub zwyczajowo stosowane, karty czasu pracy Akcje Marie Skłodowskiej-Curie Ryczałt

12 Excellent Science European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marie Skłodowskiej- Curie Horizon2020 Industrial leadership Technologie wspomagające i przemysłowe, Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka instrumenty kapitałowe i dłużne Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa JRC EIT Partnerstwa Art.187 Partnerstwa Art.185 EURATOM

13 Doskonała baza naukowa European Research Council (ERC) - 11,58 mld Future and Emerging Technologies (FET) 2,38 mld Granty Marii Skłodowskiej-Curie 5,45 mld Infrastruktury badawcze 2,2 mld

14 European Research Council Grant Dla kogo? Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting grants Consolidator grants Advanced grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie dla doświadczonych badaczy niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu Do 2 mln Do 2,75 mln Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do

15 Future and Emerging Technologies (FET) FET Open oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych nowych pomysłów na technologie przyszłości. Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków wymienionych w konkursie: 1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3. Kamień węgielny dla nowych technologii przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu.

16 Future and Emerging Technologies (FET) FET Proactive ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując podejście top-down. W ramach programu pracy na lata przewidziano realizację następujących inicjatyw: Global System Science ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp. Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving ma na celu odnowienie więzi między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw: neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych. Quantum simulation ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT. FET Flagships dwa 10-letnie projekty: Graphene - Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/

17 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery 1. Early stage researchers (ITN) 2. Experienced researchers 3. Exchange of staff (RISE)

18 ITN - Innovative Training Network Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty Cele - szkolenie młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi Projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne oparte na wspólnym programie badań opracowanym przez konsorcjum instytucji (uniwersytety, instytuty, firmy, MŚP i inne organizacje) odpowiadające na potrzeby przemysłu Projekty oparte na indywidualnym programie szkolenia młodego badacza Trójkąt wiedzy (edukacja innowacje badania) Kariera w nauce Platforma wymiany dobrych praktyk

19 ITN - Innovative Training Network 1. ETN European Training Network Najbardziej zbliżony do ITN z 7 PR Nie wymaga obowiązkowego szkolenia doktorantów 2. EID European Industrial Doctorates Skupiony na współpracy nauka-przemysł Poszerzanie horyzontów kariery i odpowiedź na potrzeby przemysłu 3. EJD European Joint Doctoratas Promocja długofalowej współpracy między uniwersytetami Oferta zatrudnienia dla stypendystów

20 ITN - Innovative Training Network UCZESTNICY: Beneficjenci - pełni członkowie sieci realizujący zadania projektu, strony umowy z KE, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie projektu Organizacje partnerskie nie są stroną umowy, nie rekrutują, nie ponoszą kosztów, w aplikacji przedstawiają jedynie list intencyjny

21 ITN - Innovative Training Network MINIMALNY SKŁAD KONSORCJUM: Powyżej tych limitów dowolne kraje mogą uczestniczyć Kraje trzecie opisano w Aneksie do Workprogramme Zaleca się skład konsorcjum od 6-10 beneficjentów

22 ITN - Innovative Training Network Kategorie kosztów Koszty instytucjonalne mogą być rozdzielone: -pomiędzy partnerami -postanowienia zawarte w umowie konsorcjum

23 ITN - Innovative Training Network Prezentowany konkurs: H2020-MSCA-ITN-2014 Deadline: 09 kwietnia ,18 mln (w tym 25,5 mln na EID, 30 mln na EJD, prawie 50mln na ETN) Następny konkurs H2020-MSCA-ITN2015 Otwarcie: 2 września 2014 Deadline: 13 stycznia 2015 Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania

24 RISE Research and Innovation Staff Exchange Cel: Promocja współpracy międzynarodowej i międzysektorowej poprzez wspólny program badawczy zaproponowany na płaszczyźnie międzynarodowej UE/AC z OTC lub międzysektorowej a także organizacji i udziału we wspólnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach mających na celu wymianę wiedzy i rozwój kariery. Realizacja projektu następuje na podstawie oddelegowania pracowników: naukowców (początkujący lub doświadczeni), kadry administracyjnej, kadry zarządzającej Kadry technicznej wspierającej zadania realizowane w projekcie. Przed pierwszym oddelegowaniem w ramach projektu wysyłani muszą być ściśle związani z jednostką (praca, studia etc.) z której wyjeżdżają przez okres min. 6 miesięcy. Okres oddelegowania 1-12 miesięcy (może być podzielony na części) Brak zasady mobilności dla RISE

25 RISE Research and Innovation Staff Exchange

26 Infrastruktury badawcze Konkursy w 2014 roku: EINFRA : e-infrastructure for Open Access EINFRA : Managing, preserving and computing with big research data EINFRA : Pan-European High Performance Computing infrastructure and services EINFRA : Provision of core services across e-infrastructures EINFRA : Research and Education Networking GÉANT EINFRA : Towards global data e-infrastructures Research Data Alliance EINFRA : Network of HPC Competence Centres for SMEs INFRASUPP : Network of National Contact Points INFRASUPP : Innovation support measures INFRASUPP : Strengthening the human capital of research infrastructures INFRASUPP : Policy measures for research infrastructures INFRASUPP : International cooperation for research infrastructures INFRASUPP : e-infrastructure policy development and international cooperation INFRAIA : Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest INFRADEV : Design studies INFRADEV : Implementation and operation of cross-cutting services and solutions for clusters of ESFRI and other relevant research infrastructure initiatives

27 RISE Research and Innovation Staff Exchange Prezentowany konkurs: H2020-MSCA-RISE-2014 Deadline: 24 kwietnia 2014 Następny konkurs: H2020-MSCA-RISE-2015 Otwarcie 6-go stycznia 2015 Deadline: 28 kwietnia 2015 Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania

28 Wiodąca pozycja w przemyśle Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) 11,99 mld Dostęp do finansowania ryzyka 2,51 mld Innowacje w MŚP 0,54 mld

29 Technology Readiness Level TRL Produkcja na warunkach komercyjnych Badania podstawowe Poziom 9 Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie Określono koncepcję technologii Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska

30 Wsparcie w 3 fazach: Nowy instrument dedykowany MŚP Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności ok. 6 miesięcy, ryczałt EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2; Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja składany jest biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron) miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania, Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6). Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom Faza 3: Komercjalizacja wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania brak bezpośredniego wsparcia finansowego. Tylko 1 wniosek/rok/firmę.

31 Societal challenges Health, demographic change and wellbeing Personalising health and care Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy; Secure, clean and efficient energy Reducing energy consumption and carbon footprint; Low-cost, low-carbon electricity supply; Alternative fuels and mobile energy sources; A single, smart European electricity grid; New knowledge and technologies; Robust decision making and public engagement; Market uptake of energy and ICT innovation Smart, green and integrated transport resource efficient transport that respects the environment; better mobility, less congestion, more safety and security; global leadership for the European transport industry Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Fighting and adapting to climate change; Protecting the environment, sustainably managing natural resources, water, biodiversity and ecosystems; Ensuring the sustainable supply of non-energy and nonagricultural raw materials; Enabling the transition towards a green economy and society through ecoinnovation; Developing comprehensive and sustained global environmental observation and information systems; Cultural heritage

32 Societal challenges Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies New ideas, strategies and governance structures for overcoming the crisis in Europe (resilient economic and monetary Union, EU growth agenda, EU social policies, the future of European integration, emerging technologies in the public sector); The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe (job insecurity, youth mobility, adult education, social and political engagement of young people, modernisation of public administrations); Reflective societies: transmission of European cultural heritage, uses of the past, 3D modelling for accessing EU cultural assets; Europe as a global actor: focusing research and innovation cooperation with third countries, new geopolitical order in the Mediterranean, EU eastern partnership and other third countries; New forms of innovation in the public sector, open government, business model innovation, social innovation community, ICT for learning and inclusion. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens. enhance the resilience of society against natural and man-made disasters, ranging from the development of new crisis management tools to communication interoperability, to develop novel solutions for the protection of critical infrastructure; fight crime and terrorism ranging from new forensic tools to protection against explosives; improve border security, ranging from improved maritime border protection to supply chain security and to support the Union's external security policies including through conflict prevention and peace building; provide enhanced cyber-security, ranging from secure information sharing to new assurance models.

33 2 cele szczegółowe Spreading excellence and widening participation (Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału) wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Budżet: 0,722 mld Science for and with Society (Nauka z udziałem i dla społeczeństwa ) gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld

34 Spreading Excellence and Widening Participation - Teaming tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich; - Twinning łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie nauki; - ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału danej jednostki; - A Policy Support Facility wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji narodowych/regionalnych polityk badawczych; - Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST.

35 Science with and for Society Główne zagadnienia: Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru kariery naukowej; Kwestie gender w dziedzinie badań i innowacji; Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych; Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji; Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

36 Partnerstwa publiczno-publiczne i publiczno - prywatne

37 Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł) JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187) 1,215 mld + 3,6 mld 1,8 mld + 2,25 mld 0,7 mld + 0,7 mld 1 mld + 2,8 mld 1,725 mld + 1,725 mld Finansowanie JTI (EUR) Horizon2020 6,44 mld Przemysł i inne źródła 9,875 mld Contractual public-private partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet, Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing FET Flagships SESAR (art. 187) KICs

38 Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC) 1. Art Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPIs) 3. ERA-NET+. 4. Europejskie Platformy Technologiczne. 5. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne. 6. EIT

39 Art Wspólna implementacja narodowych programów badawczych: The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2) The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2 BONUS - joint research programme in the field of Baltic Sea research. The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

40 Joint Programming Initiatives (JPIs) Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND) Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) A Healthy Diet for a Healthy Life Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human Health Water Challenges for a Changing World Healthy and Productive Seas and Oceans

41 European Technology Platforms (ETPs) Europejskie Platformy Technologiczne zostały utworzone jako forum interesariuszy pod przewodnictwem jednostek przemysłowych w celu określenia średnich i długoterminowych celów badawczych i technologicznych oraz opracowanie planów działania (strategic research and innovation agendas). Ich celem jest przyczynienie się do zwiększenia synergii pomiędzy różnymi podmiotami badawczymi, a co za tym idzie do poprawy konkurencyjności Europy.

42 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing),

43 2,4 mld na finansowanie istniejących Knowledge and Innovation Communities (KICs) i stworzenie 5 nowych: Aktualny konkurs: European Institute of Technology Innovation for healthy living and active ageing Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution Deadline: 10 September 2014, 17h00 Brussels local time 3.Food, 4. Manufacturing (w 2016) 5. Urban Mobility (w 2018)

44 Participant Portal

45 Strona HORIZON2020

46 Dziękuję za uwagę Kontakt: Tel

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Jak praktycznie odnaleźć swoje miejsce w programie HORYZONT 2020 Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Katarzyna Markiewicz-Śliwa Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Spotkanie PPTMN, Gliwice, 22.01.2014 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020 Dzień informacyjny Europa w zmieniającym się świecie oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach programu HORYZONT 2020 Warszawa, 20.01.2015 Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, 13.06.2011 ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 2012 Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020. Piotr Świerczyński

Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020. Piotr Świerczyński Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020 Piotr Świerczyński Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis treści 1. AAL... 5 2. BLUE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. HORYZONT 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching)

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Dzień informacyjny ICT Warszawa, 16 grudnia 2014 Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Prelegent: Małgorzata Szołucha

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo