6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać"

Transkrypt

1 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: Wykonawca sporządzając ofertę winien wypełnić kolumnę Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny / wartość występuje zapis TAK Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa TAK w kolumnie Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny / wartość występuje zapis podać, opisać, wymienić, itp. Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia parametrów dla zaoferowanego urządzenia. Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny/wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I - Lupy okularowe - 4 sztuki CPV: nazwa produktu TAK, podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy TAK, podać 3 producent TAK, podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 powiększenie w zakresie, min. 4,0 5,0x, optymalizowane łącznie z szerokością pola widzenia, min [cm] i odległością do pola pracy - indywidualnie dostosowane dla każdego użytkownika - wskazanego bezpośrednio po podpisaniu umowy z Wykonawcą TAK, podać 6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać 8 szkła korekcyjne dobierane po uwzględnieniu wady wzroku użytkownika (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego), wskazanego bezpośrednio po podpisaniu umowy z Wykonawcą TAK 9 korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła progresywne - w zależności od decyzji użytkownika TAK 10 kąt nachylenia lup 30 [ ] TAK, podać 11 płynna głębia ostrości TAK 12 lekkie tytanowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników TAK 13 masa całkowita, max. 55 [g] TAK, podać 14 konfiguracja lup: TTL mocowane na stałe do lup podstawowych TAK 15 plastikowe szkła nośne, pojedyncze silikonowe noski TAK 16 plastikowe, eliptyczne obudowy lup z układem soczewek Galileusza w zależności od powiększenia TAK 17 lupy wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne, z możliwością mycia pod bieżącą wodą i dezynfekcji chemicznej TAK 18 kolory oprawek, min. czarne, brązowe (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać 19 kształty oprawek, min. klasyczne, okrągłe, victory frame (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać 20 futerał do przechowywania lup TAK 21 tasiemka zabezpieczająca przed ewentualnym zsunięciem się z nosa TAK 22 boczne osłony zabezpieczające przed zachlapaniem oczu chirurga TAK 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać 24 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta potwierdzające parametry techniczne oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 25 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE PAKIET II - Modernizacja lampy operacyjnej na sali "C" Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej CPV: wszystkie oferowane w ramach modernizacji części i urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 TAK

2 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 2 wykonawca dokona modernizacji lampy operacyjnej Marlux X6/X8/TFT/KAMERA nr ser.: MLX8C1D020307C2864 produkcji KLS Martin, mająca na celu uruchomienie wyswietlania sygnału z posiadanego przez Zamawiającego sterownika kamery endoskopowej IMAGE 1 HDTV hub, f. Stortz, na zawieszonych (na dwóch ramionach lampy) monitorach TFT posiadanych przez Zamawiającego TAK 3 zakres wymaganej przez Zamawiającego modernizacji: a) wymiana ramienia sprężystego wraz z okablowaniem; b) dostawa i instalacja ramienia i zawieszenia pod monitor TFT 24"; c) instalacja posiadanego przez Zamawiającego monitora 24" HDTV TFT, model SC-WU24-A1515, f. Stortz; d) dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzenia do bezprzewodowej transmisji sygnału (sygnał video nadawany ze sterownika kamery endoskopowej na dwa monitory model SC-WU24-A1515, f. Stortz, zawieszone na ramionach lampy na sali "C"); e) dostawa i instalacji rozgałęźników/spliterów sygnału DVI-D na 2 x DVI-D; f) konfiguracja dostarczonych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego - sterownikiem kamery IMAGE 1 HDTV hub oraz monitorami SC-WU24-A1515, f. Stortz TAK Warunki gwarancji, serwisu i inne 4 okres gwarancji na dostarczone urządzenia - od daty podpisania protokołu odbioru - 24 [mies.] TAK 5 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK 6 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK 7 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK 8 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 9 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 10 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Aleksandra Sośnicka, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET III - Generator do śródoperacyjnej ablacji lewego przedsionka serca -1 sztuka 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min TAK, podać 5 generator wykorzystujący energię RF TAK 6 generator współpracujący z irygowanymi elektrodami bipolarnymi, monopolarnymi oraz bipolarnymi elektrodami do zabiegów małoinwazyjnych TAK 7 funkcja regulacji ilości dostarczanej mocy do tkanki w przypadku pracy z elektrodami monopolarnymi TAK 8 oferowany aparat wyposażony w automatyczny czytnik pełnościennej ablacji w przypadku pracy z elektrodami bipolarnymi TAK 9 oferowany aparat posiada algorytm dostosowujący ilość dostarczanej mocy w zależności od impedancji tkanki w czasie pracy z elektrodami bipolarnymi TAK 10 oferowany aparat posiada zabezpieczenie w postaci automatycznego przerwania dostarczania energii do tkanki w sytuacji nadmiernego przekroczenia impedancji tkanki TAK 11 oferowany aparat obsługiwany za pomocą kolorowego dotykowego ekrany LCD TAK, podać 12 intuicyjne i ergonomiczne ustawianie i regulowanie parametrów ablacji TAK 13 wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dostępne w formie komunikatów na ekranie dotykowym TAK, podać 14 zasilanie 230 [V], [Hz] TAK, podać 15 zakres impedancji min [Ω] +/- 15% TAK, podać 16 moc wyjściowa: tryb jednobiegunowy: min [W], tryb dwubiegunowy: min [W] TAK, podać 17 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru - 24 [mies.] TAK, podać 18 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 19 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 20 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać CPV:

3 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 21 gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. Zapewnienie bezpłatnej dostawy aparatu zastępczego (równoważnego) w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni. Dostawa do max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 22 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 23 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego aparatu w języku polskim lub angielskim 24 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 25 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 26 instrukcja obsługi do oferowanego aparatu w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie 27 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt TAK PAKIET IV - Stół operacyjny do zabiegów elektrofizjologicznych -1 sztuka CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 blat stołu wykonany całkowicie z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG na całej długości i 360 TAK 6 blat stołu jednosegmentowy TAK 7 szyny boczne oraz szyna po stronie głowy pacjenta wykonane z włókna węglowego, tworzą jednolitą całość z blatem w celu zapewnienia współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym CARTO 3, producent Johnson & Johnson TAK 8 blat stołu umożliwiający dokładne pozycjonowanie w osiach X i Y TAK 9 stół przejezdny z systemem blokowania kół TAK 10 podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej, osłaniająca całkowicie co najmniej 2 koła TAK 11 całkowita długość stołu z blatem, min [mm] TAK, podać 12 całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi, min. 540 [mm] TAK, podać 13 regulacja wysokości w zakresie min: [mm] TAK, podać [1,3] 14 przechył boczny w zakresie min: - 20 do +20 [ ] TAK, podać [1,2] 15 przechył Trendelenburga min: 25 [ ] TAK, podać [1,3] 16 przechył anty-trendelenburga min: 25 [ ] TAK, podać [1,3] 17 zakres przesuwu poprzecznego blatu min: 180 [mm] TAK, podać [1,2] 18 zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 300 [mm] TAK, podać [1,2] 19 konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej TAK 20 obciążenie maksymalne w pozycji -0- stołu, min. 250 [kg] TAK, podać [1,3] 21 napęd stołu - elektrohydrauliczny zasilany bateryjne 24 [V] TAK 22 sterowanie za pomocą pilota przewodowego i panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu następującymi funkcjami, min.: - zmiana wysokości - przechyły boczne - przechył Trendelenburga i antytrendelenburga - przesuw wzdłużny blatu - przesuw poprzeczny blatu - powrót do poziomu (tzw. -0-) TAK, wymienić

4 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 23 sterowanie za pomocą przewodowego joysticka umieszczanego na szynach bocznych przy blacie stołu (możliwość montażu joysticka w różnych miejscach blatu na szynach) następującymi funkcjami, min.: - przesuw wzdłużny blatu - przesuw poprzeczny blatu - jednocześnie przesuw wzdłużny i poprzeczny TAK 24 sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów na pilocie przewodowym i panelu sterującym TAK 25 blat stołu wyposażony w system czujników antykolizyjnych, zabezpieczających pacjenta, personel i stół w trakcie wykonywania przesuwów blatu TAK, opisać 26 w ramach Wykonawca dostarczy dedykowany antystatyczny, zdejmowalny materac odporny na środki dezynfekujace TAK, załączyć wykaz zalecanych prze producenta środków dezynfekujących 27 w ramach Wykonawca dostarczy dedykowane dla oferowanego modelu stołu: podgłówek oraz podnóżek TAK, opisać 28 oferowany stół do zabiegów elektrofizjologicznych kompatybilny (brak zakłuceń elektrycznych) z użytkowanym przez Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym CARTO 3, producent Johnson & Johnson TAK 29 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta po zakończeniu gwarancji Wykonawca przez kolejne trzy lata zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę), min. jeden przegląd na rok TAK, podać TAK, podać 32 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 33 czas naprawy, max. 12 godzin, w przypadku naprawy dłuższej - stół zastępczy TAK, podać 34 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 35 okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 15 lat TAK, podać 36 koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca TAK Inne 37 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 38 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 39 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 40 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK Wykonawca przed złożeniem uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być użytkowany stół do zabiegów elektrofizjologicznych, który jest przedmiotem. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Kierownik Pracowni Urządzeń Wszczepialnych - Paweł Kołacz, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel

5 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 41 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET V - Stół operacyjny do zabiegów kardiochirurgicznych - 1 sztuka CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK, podać 5 mobilny stół operacyjny ogólnochirurgiczny elektrohydrauliczny TAK, opisać 6 obudowa podstawy i kolumny stołu wykonana z wytrzymałych, nierdzewnych materiałów TAK 7 powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi dostępnymi na polskim rynku TAK 8 akumulator i ładowarka zabudowana w podstawie stołu TAK 9 blat minimum 5segmentowy, przezierny dla promieni RTG, z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C TAK, podać 10 możliwość zamiany segmentu podgłówka z segmentem nożnym TAK 3/0 11 stół oparty na min. trzech podwójnych kołach, z systemem blokowania za pomocą min. 4 wysuwanych stopek stabilizujących bądź za pomocą kół chowających się w podstawie 12 koła jezdne stołu nie mogą stanowić jego podparcia w pozycji do zabiegu TAK TAK, opisać 13 centralna blokada podstawy stołu z pilota podstawa na czas zabiegu stabilnie posadowiona na posadzce TAK 14 sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego TAK 15 zamykany schowek w podstawie na pilot zapasowy, gniazdo zasilania, główny włącznik, bezpiecznik oraz gniazdo serwisowe do diagnostyki stołu TAK/NIE 1/0 16 sterowanie pilotem przewodowym pozycji, min.: pozycja Tendelenburg i anty-tendelenburg, przechyły boczne, przesuw wzdłużny, pozycja -0-, położenie kątowe segmentu plecowego, położenie kątowe segmentu nożnego, regulacja wysokości góra dół, ustawianie na pilocie orientacji pacjenta z oznaczeniem diodowym jego aktualnego ułożenia, blokowanie i odblokowywanie podstawy stołu (chowanie kół) TAK, podać [1,3] 17 długość blatu bez podgłówka, min mm TAK, podać 18 długość blatu z podgłówkiem, min mm TAK, podać 19 szerokość blatu bez szyn mocujących: 550 mm ± 30 mm TAK, podać 20 szerokość blatu z szynami mocującymi : 620 mm ± 30 mm TAK, podać 21 zakres regulacji wysokości blatu (bez materaca), min mm TAK, podać [1,3] 22 przechyły boczne, min. 17 TAK, podać [1,3] 23 przechył Trendelenburga, min. 30 TAK, podać [1,2] 24 przechył anty-trendelenburga, min. 30 TAK, podać [1,2] 25 położenie kątowe podgłówka, min. od -45 do +25 TAK, podać [1,3] 26 położenie dolnej płyty plecowej w zakresie, min. od -30 do +70 TAK, podać [1,3] 27 położenie segmentu nóg w zakresie, min. od -70 do +70 TAK, podać [1,2] 28 przesuw wzdłużny blatu, min. 270 mm TAK, podać [1,3] 29 obciążenie robocze we wszystkich pozycjach stołu (wymienionych w pkt. 16), min. 200 kg TAK, podać [1,3]

6 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 30 obciążenie maksymalne w pozycji -0- stołu, min. 350 kg TAK, podać [1,3] 31 odległość od podłoża do dolnej krawędzi podstawy stołu w trakcie trwania zabiegu, min. 80 mm lub inne rozwiązanie ułatwiające operatorowi dostęp do stołu TAK, opisać 32 materace o grubości mm, łatwo demontowane o właściwościach przeciwodleżynowych z dwuwarstwową strukturą, w której górna warstwa wykonana jest z tworzywa wiskoelastycznego dostosowującego się do kształtu ciała pacjenta, redukująca ucisk w obszarze styczności z jego ciałem; odporne na środki dezynfekujące TAK, opisać i załączyć wykaz zalecanych prze producenta środków dezynfekujących Wyposażenie dodatkowe 33 podpora anestezjologiczna ręki na przegubie z zaciskiem do szyny bocznej stołu z możliwością kątowego odchylenia ręki wyposażona w materacyk przeciwodleżynowy - 2 sztuki TAK 34 zacisk uniwersalny do mocowania akcesoriów do szyn bocznych stołu - 5 sztuk TAK 35 pas mocujący w pozycji na boku - 1 sztuka TAK 36 podpora w pozycji na boku pod plecy ewentualnie biodra - 1 sztuka TAK 37 parawan anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowany za pomocą uchwytów na szynach po obu stronach stołu wraz z tymi uchwytami, wysokość [mm], szerokość ok [mm] (szerokość stołu plus 300 [mm] po obu stronach) - 1 sztuka TAK 38 pilot przewodowy wraz z kablem - 2 sztuki TAK 39 płyta pod nogi z materacami, dzielona na dwie części z możliwością odchyłu na boki o kąt min. 45 każda - 1 sztuka TAK, podać - 40 krążek przewodleżynowy pod głowę - 1 sztuka TAK 41 dodatkowy segment wydłużający o min. 200 [mm] wraz z materacykiem jak pozostałe segmenty - 1 sztuka TAK, podać 42 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta po zakończeniu gwarancji Wykonawca przez kolejne trzy lata zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę), min. jeden przegląd na rok TAK, podać TAK, podać 45 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 46 czas naprawy, max. 12 godzin, w przypadku naprawy dłuższej - stół zastępczy TAK, podać 47 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 48 okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 15 lat TAK, podać 49 koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca TAK Inne 50 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim

7 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 51 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 52 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 53 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 54 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET VI - Głowica do echokardiografu VIVID I CPV: nazwa produktu TAK, podać 2 producent TAK, podać 3 numer katalogowy produktu lub grupy TAK, podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 głowica sektorowa 3S - RS wg. GE do echokardiografu VIVID I zainstalowanego w Szpitalu (w ramach Wykonawca dokona podłączenia i uruchomienia głowicy) lub zaoferowana głowica równoważna. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia katalogów producenta stwierdzających równoważność w zakresie: parametrów technicznych oferowanej głowicy oraz kompatybilności z aparatem VIVID I funkcjonującym w Szpitalu TAK, podać 6 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 7 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim TAK PAKIET VII - Wózek do przewozenia pacjenta - 5 sztuk CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne TAK 6 leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG TAK 7 pod leżem prowadnice na kasetę RTG, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża TAK 8 całkowita długość wózka, min [mm] TAK, podać 9 całkowita szerokość wózka, min. 730 [mm] TAK, podać 10 hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana za pomocą dźwigni nożnej TAK 11 zakres regulacji wysokości leża, min [mm] TAK, podać 12 pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 13 pozycja anty-trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 14 ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 15 cztery antystatyczne koła jezdne, o średnicy, min. 150 [mm], blokowane centralnie, w tym jedno z blokadą kierunkową TAK, podać 16 bezpieczne obciążenie robocze, min. 250 [kg] TAK, podać Wyposażenie (do każdego oferowanego wózka) 17 barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża (po obu stronach wózka) TAK 18 wieszak kroplówki TAK 19 kosz na ubranie pacjenta TAK 20 cztery krążki odbojowe TAK 21 zdejmowany materac, zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta TAK 22 dostępna kolorystyka materacy, min. kolor niebieski, seledynowy (kolory do określenia przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać

8 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać 24 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 25 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 26 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 27 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 28 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 29 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 30 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 31 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie PAKIET VIII - Zestaw do analizy białek - 1 sztuka TAK CPV: I. Aparat do elektrotransferu w technologii półsuchej - 1 szt. 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 aparat składający się z komory zintegrowany z wewnętrznym zasilaczem oraz dwóch niezależnych tac do elektrotransferu żeli TAK 6 aparat umożliwiający transfer minimalnie do 4 żeli w formacie mini 7,0 x 8,5 [cm] lub dwóch żeli w formacie midi o wymiarach 13,5 x 8,5 [cm] TAK 7 w skład zestawu elektrod wchodzą elektrody płytowe w tym: tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz elektroda ze stali nierdzewnej (katoda) TAK 8 panel kontrolny aparatu wyposażony w min. 18 przycisków funkcyjnych oraz monochromatyczny wyświetlacz o powierzchni, min. 120 x 60 pixeli TAK, podać 9 pamięć wewnętrzna umożliwiającą zapisanie min. 25 metod elektrotransferu programowanych przez użytkownika TAK, podać 10 aparat posiadający wpisane przez producenta w pamięci, gotowe metody w tym m.in. dla białek o zróżnicowanej masie, dużej masie oraz niskiej masie, dla żeli o grubości 1.5 [mm] czy pojedynczego mini żelu TAK, podać 11 aparat posiadający funkcję alarmu w tym m.in.: braku zasilania, braku obciążenia, braku załadowanej kasety, końcu protokołu TAK, podać aparat dedykowany do pracy z gotowymi zestawami bibuł filtracyjnych dostępnych w ofercie producenta oraz pozwalający na wykorzystanie materiałów zużywalnych przygotowywanych przez użytkownika aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas kda w czasie do 3 minut dla pojedynczego żelu w formacie mini oraz do 7 minut dla do 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi TAK TAK, podać 14 aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas 25 do ponad 300 kda w czasie do 10 minut dla 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi TAK, podać 15 wymiary aparatu, max. dł. x szer. x wys. 26 x 22 x 21 [cm], wymiary kasety, max. dł. x szer. x wys. 21 x 16 x 4,5 [cm] TAK, podać 16 aparat posiadający port USB pozwalający na wprowadzenie danych w tym oprogramowania TAK 17 możliwość pracy w chłodni w temp C i przy wilgotności 0-95% TAK Wyposażenie dodatkowe 18 papier filtracyjny o wymiarach 7,5 x 10 [cm] - 50 szt. TAK 19 membrana PVDF w rolce, szerokość: 26 [cm], długość: 3,3 [m], o pojemności wiązania [μg/cm2] - 1 rolka TAK 20 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 21 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 22 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 23 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 24 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać

9 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Inne 25 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 26 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 27 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 28 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK II. Aparat do elektroferezy białek - 1 szt. 29 nazwa produktu podać 30 numer katalogowy produktu lub grupy podać 31 producent podać 32 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 33 komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi TAK 34 dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze TAK 35 możliwość wylania max. 4 żeli jednocześnie TAK 36 aparat zawierający statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda TAK 37 aparat zawierający 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1,0 [mm] TAK 38 aparat zawierający 5 zestawów szyb o wymiarach: - rozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 [cm] - większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - 10,1 x 8,2 [cm] Przekładki umocowane do płytek TAK 39 aparat umożliwiający rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze TAK 40 dostępność w ofercie szyb z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 [mm] oraz grzebieni 5-, 9-15-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D TAK 41 dostępność w ofercie 9-, 10-, 12- i 15- dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób TAK 42 aparat umożliwiający rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze TAK 43 aparat umożliwiający elektroforezę na żelach gotowych TAK 44 aparat posiadający możliwość doposażenia we wkład do elektrotransferu żeli na mokro TAK 45 wkład umożliwiający transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości do 10 x 7,5 [cm] jednocześnie w komorze elektroforezera TAK 46 elektrody umieszczone w odległości min. 2 [cm] TAK 47 wkład do transferu wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący TAK Wyposażenie dodatkowe 48 zestaw optymalizacyjny pozwalający na przygotowanie, min. 80 żeli 10% zawierający wszystkie potrzebne składniki TAK 49 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 50 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 51 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 52 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 53 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 54 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 55 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 56 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 57 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK

10 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II III. Zasilacz do aparatu do elektroferezy białek - 1 szt. 58 nazwa produktu podać 59 numer katalogowy produktu lub grupy podać 60 producent podać 61 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 62 zasilacz kompatybilny z aparatem do elektroferezy białek oferowanym w pozycji 2 TAK 63 zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu TAK 64 zakres napięcia wyjściowego, min [V] TAK, podać 65 zakres natężenia prądu wyjściowego, min [ma] TAK, podać 66 maksymalna moc wyjściowa, min. 75 [W] TAK, podać 67 minimum 4 wyjścia TAK, podać 68 programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego TAK 69 zakres programowania czasu, min. od 1 do 999 [min.] TAK, podać 70 funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu TAK 71 pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania TAK 72 wykrywanie braku obciążenia TAK 73 wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia TAK 74 wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia TAK 75 wyświetlacz parametrów, min. 3-cyfrowy TAK, podać 76 możliwość pracy w chłodni w temp C i przy wilgotności 0-95% TAK 77 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 78 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 79 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 80 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 81 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 82 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 83 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 84 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 85 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie PAKIET IX - Lampa operacyjna diodowa (sufitowa) dla Sali Operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej - 1 sztuka TAK 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości TAK 6 czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody różnokolorowe z mieszaniem barw w obrębie czaszy bez "efektu tęczy" TAK 7 natężenie oświetlenia czaszy głównej min [lux] TAK, podać [1,3] 8 natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej min [lux] TAK [1,2] 9 odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95 TAK, podać [1,3] 10 regulacja barwy światła min. w 3 krokach w zakresie min [K] TAK, podać 11 średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 250 do 340 [mm] TAK, podać [1,2] 12 średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 240 do 320 [mm] TAK, podać [1,2] CPV:

11 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 13 regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy (umieszczonym w osi czaszy) i przyciskami dotykowego panelu sterowania umieszczoego na ramieniu kardanicznym lampy TAK 14 wgłębność oświetlenia dla lampy głównej i satelitarnej min. 125 [cm] ( L1 + L2 ) TAK regulacja natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy w zakresie min %, w tym oświetlenie operacyjne min %. Oświetlenie endoskopowe o wartości 5% emitujące światło w kolorze białym funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej i satelitarnej, uruchamiana z poziomu dotykowego panelu sterowania umieszczonego na zawieszeniu kardanicznym obu czasz TAK TAK/NIE 3/0 17 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2,,brudnymi uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej TAK, podać 18 obrót ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360 TAK, podać 19 zasilanie: 230 [V] ( +/- ) 10%, 50 [Hz], 24 [VDC] TAK 20 stopień ochrony: czasz min. IP42, systemu ramion min. IP 30 TAK, podać 21 awaryjne zasilanie szpitalne załączane automatycznie TAK 22 obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami TAK 23 obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym TAK 24 żywotność układu świetlnego min [h] TAK, podać 25 odrębne trzecie ramię zespolone z kolumną lampy z dedykowanym uchwytem do mocowania monitora posiadanego przez Zamawiającego o przekątnej min. 19" TAK, podać [1,3] 26 odrębne czwarte ramię zespolone z kolumną lampy z dedykowanym uchwytem do mocowania monitora FULL HD min. 24" oferowanego przez Wykonawcę TAK 27 monitor medyczny FULL HD min. 24 zamocowany na uchwycie czwartego ramienia ramienia lampy (opisanego w punkcie 26) - 1 sztuka. Gwarancja na oferowany monitor min. 24 miesiące 28 oferowany zestawy lamp doposażyć w dodatkowe uchwyty sterylizowane 20 sztuk TAK, podać model monitora i okres gwarancji TAK, podać nr karalogowy uchwytu 29 oferowane uchwyty sterylizowane do ustawienia czaszy lampy kompatybilne z uchwytami do ustawiania połozenia monitorów TAK 30 oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej, na której mają być dokonane przez Wykonawcę: demontaż dotychczas zawieszonej lampy oraz montaż oferowanej w pakiecie IX lampy. Wysokość stropu ok. 400 [cm] oraz wysokość sufitu laminarnego ok. 330 [cm] TAK 31 okres gwarancji na dostarczone zestawy lamp, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące TAK, podać Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy - 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji 32 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 33 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 34 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 35 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 36 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 37 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanej lampy w języku polskim lub angielskim 38 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 39 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 40 instrukcja obsługi do oferowanych aparatów w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 41 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej

12 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Aleksandra Sosnicka, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET X - Lampa operacyjna diodowa (sufitowa) dla Sali Operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologi - 1 sztuka 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości TAK 6 czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody różnokolorowe z mieszaniem barw w obrębie czaszy bez "efektu tęczy" TAK 7 natężenie oświetlenia czaszy głównej min [lux] TAK, podać [1,3] 8 natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej min [lux] TAK [1,2] 9 odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95 TAK, podać [1,3] 10 regulacja barwy światła min. w 3 krokach w zakresie min [K] TAK, podać 11 średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 250 do 340 [mm] TAK, podać [1,2] 12 średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 240 do 320 [mm] TAK, podać [1,2] 13 regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy (umieszczonym w osi czaszy) i przyciskami dotykowego panelu sterowania umieszczoego na ramieniu kardanicznym lampy TAK 14 wgłębność oświetlenia dla lampy głównej i satelitarnej min. 125 [cm] ( L1 + L2 ) TAK regulacja natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy w zakresie min %, w tym oświetlenie operacyjne min %. Oświetlenie endoskopowe o wartości 5% emitujące światło w kolorze białym funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej i satelitarnej, uruchamiana z poziomu dotykowego panelu sterowania umieszczonego na zawieszeniu kardanicznym obu czasz TAK CPV: TAK/NIE 3/0 17 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2,,brudnymi uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej TAK, podać 18 obrót ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360 TAK, podać 19 zasilanie: 230 [V] ( +/- ) 10%, 50 [Hz], 24 [V] DC - z automatycznym przełaczaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC TAK 20 stopień ochrony: czasz min. IP42, systemu ramion min. IP 30 TAK, podać 21 obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami TAK 22 obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym TAK 23 żywotność układu świetlnego min [h] TAK, podać 24 oferowany zestaw lamp doposażyć w dodatkowe uchwyty sterylizowalne - 10 sztuk dla kamery oraz 10 sztuk dla czaszy satelitarnej TAK 25 oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej, na której mają być dokonane przez Wykonawcę: demontaż dotychczas zawieszonej lampy oraz montaż oferowanej w pakiecie X lampy. Wysokość stropu ok. 350 [cm] oraz wysokość sufitu laminarnego ok. 285 [cm] Tor wizyjny TAK 26 numer katalogowy kamery - produktu lub grupy podać 27 producent podać 28 czasza główna wyposażona w kamerę cyfrową z możliwościa jej demontażu TAK 29 kamera cyfrowa HD umieszczona centralnie w osi czaszy głównej TAK 30 sensor obrazu 1/3 CMOS TAK, podać 31 iliść pikseli 1920 x 1080i TAK, podać 32 czułość min. 12 [lux] TAK, podać 33 stosunek sygnału do szumu min. 50 [db] TAK, podać 34 proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 TAK, podać 35 automatyczny balans bieli TAK, podać 36 zoom optyczny, min. 10x TAK, podać

13 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery, zainstalowany na kolumnie lub ścianie, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz tj. min.. temperatura barwowej oraz średnicy pola Dotykowy zewnętrzny sterownik zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia: - funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót obrazu o 360 ; wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; automatyczny balans bieli; włączanie/wyłączanie kamery. - funkcjami lampy: włączanie/wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego. Dodatkowe sterowanie parametrami kamery za pomocą dotykowego panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy tj.: - funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót obrazu o funkcjami lampy: włączanie/wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego TAK TAK TAK 40 monitor FULL HD o przekątnej ekranu min. 32 do wyświetlania obrazu z kamery mocowany na ścianie - 1 sztuka. Gwarancja na oferowany monitor min. 24 miesiące TAK, podać model monitora i okres gwarancji 41 w ramach Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbedne okablowanie służące do prawidłowego działania oferowanego toru wizyjnego TAK Szczegółowe zestawienie głównych elementów 42 lampa główna TAK, 1 sztuka 43 lampa satelitarna TAK, 1 sztuka 44 kamera HD TAK, 1 sztuka 45 sterownik kamery HD TAK, 1 sztuka 46 monitor do kamery TAK, 1 sztuka 47 uchwyty centralny sterylizowalny do poruszania czaszą lampy głównej - modowany na obudowie kamery TAK, 10 sztuk 48 uchwyty centralny sterylizowalny do poruszania czaszą lampy satelitarnej TAK, 10 sztuk 49 okres gwarancji na dostarczone zestawy lamp, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące TAK, podać Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy - 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji 50 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 51 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 52 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 53 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 54 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 55 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanej lampy w języku polskim lub angielskim 56 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 57 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 58 instrukcja obsługi do oferowanych aparatów w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 59 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej 60 Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje

14 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 61 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Beata Janas, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET XI - Zestaw sternotomów z wyposażeniem CPV: wszystkie oferowane urządzenia w pakiecie fabrycznie nowe, rok produkcji TAK, podać A. Piła posuwisto-zwrotna (sternotom) - 4 sztuki 2 nazwa produktu podać 3 producent podać 4 nr katalogowy produktu lub grupy podać 5 piła posuwisto - zwrotna (sternotom) TAK 6 tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych TAK 7 silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 [W] (+/-10%) TAK, podać 8 suwy regulowane w zakresie od 0 do suw./min., przy pomocy przycisku na rękojeści TAK, podać 9 brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą TAK 10 urządzenie wyposażone w akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą o napieściu 9,6 [V] (+/-10%) i pojemności min. 1,85 Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie TAK, podać 11 zestaw do sterylnego wkładania akumulatora skaładający się z min. lejka i pokrywy komory akumulatora (w zestawie) TAK 12 akumulatory niesterylizowane umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści bez oddzielnego pojemnika na akumulator TAK 13 urządzenie wyposażone w blokade przed niezamierzonym uruchomieniem TAK 14 skok ostrza - 3,2 mm TAK, podać 15 na obudowie etykieta serwisowa z datąnastępnego przeglądu TAK 16 B. Osłona ostrza - 5 sztuk 17 nazwa produktu podać 18 producent podać 19 nr katalogowy produktu lub grupy podać 20 osłona ostrza do sternotomu TAK 21 mocowanie bezkluczykowe TAK 22 mocowanie w min. 2 pozycjach TAK, podać 23 C. Ładowarka - 1 sztuka 24 nazwa produktu podać 25 producent podać 26 nr katalogowy produktu lub grupy podać 27 ładowarka elektroniczna, uniwesalna TAK 28 wyposażona w min. 4 gniazda TAK, podać 29 wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe TAK 30 ładowarka posiada możliwość diagnozowania stanu zużycia akumulatorów oraz wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych TAK 31 proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny, bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów TAK 32 możliwość ładowania min. 4 różnych baterii do min. 6 różnych urządzeń TAK, podać 33 przewód sieciowey min. 5 m wyposażony we wtyczke typu euro TAK, podać D. Kosz stalowy do sternotomu - 4 szt. 34 nazwa produktu podać 35 producent podać 36 nr katalogowy produktu lub grupy podać 37 kosz stalowy, perforowany, przeznaczony do mycia mechanicznego wym. zewnętrzne min. - max.: x x [mm] (dł. x sz. x w.) [mm] TAK, podać

15 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 38 kosz wyposażonyw min.: uchwyt napędu/piły - 1 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora - 1 szt. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 1 szt. uchwyt na osłonę ostrza - 1 szt. uchwyt na ostrza - 1 szt. TAK, podać nr kat. produktu E. Wanna kontenera - 4 szt. 39 nazwa produktu podać 40 producent podać 41 nr katalogowy produktu lub grupy podać 42 wanna kontenera, wym. zewnętrzne min. - max.: x x [mm] (dł. x sz. x w.) [mm] TAK, podać 43 rączki blokowane pod kątem 90 TAK, podać F. Pokrywa kontenera - 4 szt. 44 nazwa produktu podać 45 producent podać 46 nr katalogowy produktu lub grupy podać 47 pokrywa kontenera dopasowana do wanny kontenera opisaną w poz. E, wykonana z tworzywa PEEK, przeźroczysta TAK, podać 48 wyposażona w filtr mikroporowy, teflonowy na min cykli sterylizacji - 2 szt. TAK, podać G.Wyposażenie dodatkowe 49 dodatkowy akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą o napieściu 9,6 [V] (+/-10%) i pojemności min. 1,85 Ah, o możliwości serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie - 2 szt. 50 olej do smarowania urządzeń w formie aerozolu objętość min. 300 ml - 1 szt. 51 brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej, brzeszczot o długości 34 [mm] +/- 1 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) - 20 szt. TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu 52 tabliczki identyfikacyjne do kontenera sterylizacyjnego, możliwy opis do 13 znaków, do wyboru min. 6 kolorów (do ustalenia przed dostawą) - 16 szt. TAK, podać 53 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych czas naprawy przesuwa się o czas ich sprowadzenia TAK, podać TAK, podać 56 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 57 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 58 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 59 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 60 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 61 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK PAKIET XII - Narzędzia chirurgiczne CPV: produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK, podać -

16 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 2 Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN (dotyczy twardości stali), ISO (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali ISO oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadają stal wg norm DIN: nożyczki: - X50CrMoV15 bez twardej wkładki - X20Cr13 z twardą wkładką - X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pensety, haki - X20Cr13 - dłuta - X46Cr13 i X50CrMoV15 - retraktory - X20Cr13, X5CrNi18-10 oświadczenie producenta w języku polskim - 3 Twardość w zakresie HRC (dłuta HRC) TAK, podać - 4 Odporność na korozje wg. Normy DIN EN ISO TAK - 5 Możliwość oznakowania narzędzi w systemie DataMatrix TAK - 6 Nożyczki opatrunkowe proste, długość 150 [mm], końce ostrzy ostro-tępę, nr kat. BC835R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 7 Nożyczki chirurgiczne proste, tępo-ostre, długość 150 [mm], nr kat. BC325R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 8 Nożyczki preparacyjne proste, długość 120 [mm], ostrza ostro-ostre, nr kat. BC130R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 9 Nożyczki chirurgiczne proste, tępo-ostre, długość 175 [mm], nr kat. BC327R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 10 Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Cooper, tępo-tępe, długość 150 [mm], nr kat. BC415R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 11 Nożyczki preparacyjne proste, typ Kilner, długość 115 [mm], ostrza ostro-ostre, nr kat. BC162R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 12 Nożyczki naczyniowe typ Potts-Smith, ogięte pod kątem 55, długość 180 [mm], końce ostro-ostre, nr kat. BC646R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 13 Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum, długość 180 [mm], ostrza tępo-tępe utwardzone z twardą wkładką, złote ucha, nr kat. BC271R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 14 Nożyczki chirurgiczne odgięte, typ Cooper, tępo-tępe, długość 145 [mm], nr kat. BC414R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 15 Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste, długość 130 [mm], smukły wzór, skok ząbków 0,7 [mm], nr kat. BH412R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 16 Imadło Hegar-Mayo, dł. 180 [mm], nr kat. BN066R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 17 Uchwyt skalpela nr 4, długość 135 [mm], nr kat. BB084R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 18 do należy dołączyć deklaracje zgodności dla oferowanych wyrobów w języku polskim lub angielskim do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga aby dołączone do katalogi i/lub ulotki w treści dotyczące oferowanego produktu umożliwiały Zamawiającemu stwierdzenie równoważności zaoferowanych narzędzi w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania prezentacji oferowanego produktu w celu weryfikacji równoważności zaoferowanego produktu dostawca zapewni serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni 22 serwis certyfikowany normami ISO i ISO EN13485 (dołączyć do dokument) i zapewnić regenerację oferowanych asortymentów TAK TAK - TAK, podać adres serisu, tel/fax/ 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu weryfikacji jego równoważności, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania... podpis osoby upoważnionej

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-10. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-10. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-10 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Materace antystatyczne z pianki poliuretanowej, odejmowane Segment siedzenia Segment oparcia

Bardziej szczegółowo

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty. Zał. Nr 1 Pak Nr 2 Stół operacyjny 1 sztuka Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2016r (podać producenta ) Nazwa własna oraz numer katalogowy stołu ( podać ). Parametry Stół operacyjny elektromechaniczny/

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI Zadanie Nr 11 / Podzadanie 11.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-05. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-05. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-05 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny Materace antystatyczne z pianki poliuretanowej, odejmowane SU-05 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Treść pytań jest następująca:

Treść pytań jest następująca: Poznań, 16.09.2016r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-22/16 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Stół operacyjny L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Stół operacyjny szt. 1 RAZEM Wymagane parametry techniczne: 1 Stół operacyjny przeznaczony do operacji bariatrycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego L.p Wymaganie Parametr wymagany 1. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa z bateriami automatycznymi bezdotykowymi (1 sztuka) Urządzenie fabrycznie

Bardziej szczegółowo

stół operacyjny SU-04

stół operacyjny SU-04 stół operacyjny SU-04 SU- 04 Przeznaczenie Stół operacyjny SU-04 przeznaczony jest do podtrzymy wania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej,

Bardziej szczegółowo

ul. Medyczna 19, Płock

ul. Medyczna 19, Płock r^kiszpit ar 'na Kacprzak' ul. Medyczna 19,09-400 Płock Płock, dnia 08.11.20lOr. SZP-2910-6 (16/ZP/10)-10 (1) Do firm biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-6

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-04 SU-04 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-04 Dźwignia regulacji podgłówka Podgłówek SG-10.0 regulowany sprężyną

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 DZPi Z-271/126/2015 Kraków, 21 maja 2015 roku Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 I. Pytania do zapisów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu.

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu. 1 Pilot sterujący Stół uniesiony max. wysokość Stół opuszczony min. wysokość 2 Trendelenburg Anty-Trendelenburg Podstawa zablokowana Podstawa odblokowana System automatycznej blokady stołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE Ilość: 5 Producent: Model/Typ: Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: Lp. Wyszczególnienie parametru technicznego Wymagane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Nr postępowania: DZP.272-26/14 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. Producent... Typ... Rok prod. 2008

Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. Producent... Typ... Rok prod. 2008 Załącznik 3/1 Zestawienie parametrów technicznych Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. 1. Głowica fabrycznie nowa 2. Głowica oferowana przez autoryzowanego

Bardziej szczegółowo

STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY- UNIWERSALNY - 1 SZTUKA

STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY- UNIWERSALNY - 1 SZTUKA Zadanie Nr 10 / Podzadanie 10.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny Nazwa urządzenia: Stoły operacyjne z wymiennymi blatami (zestaw) Opis urządzenia: Zestaw stołów operacyjnych z wymiennymi blatami Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20 kwietnia 2015 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania Nr ZP/1/2014 na Dostawę stołu operacyjnego dla Garnizonowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-12/17 Warszawa, 15 marca 2017 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE L.p. Opis Parametry oferowane (należy podać) 1. Wykonawca /producent 2. Nazwa-model/typ 3. Rok produkcji 2013 Załącznik nr 1 do wzoru umowy L.p. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisk Wlkp. 2016-02-15 r. ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Sekretariat tel. 061/ 44 36 501 fax. 061/ 44 45 720 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

20 + Stół operacyjny 2VBMJUZ QFSGPSNBODF \RX FDQ USVTU DPNQMFUFMZ

20 + Stół operacyjny 2VBMJUZ QFSGPSNBODF \RX FDQ USVTU DPNQMFUFMZ 20 + Stół operacyjny 20 + ESCHMANN W kwestii jakości i niezawodności stoły operacyjne firmy Eschmann nie mają sobie równych i uznawane są za najlepsze w dziedzinie inżynierii medycznej od przeszło 100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-08-07 10:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=186_2013 Poznań: Dostawa stolików zabiegowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA MOTOROWE Wyposażenie Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dn r.

Gliwice, dn r. Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ CENY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ CENY Załącznik do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ CENY Przedmiot zamówienia: łóżka elektryczne z wyposażeniem szt. 6 CENA za sztukę:...pln X 6 sztuk =...PLN 1 Model typ potwierdzen ia) 2 Producent 3 Kraj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3 Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT Lama Wózek przeznaczony do transportu pacjentów wewnątrz szpitala Podstawowa konfiguracja: Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Stoły operacyjne z wymiennymi blatami (zestaw) Opis urządzenia: Zestaw stołów operacyjnych z wymiennymi blatami

Nazwa urządzenia: Stoły operacyjne z wymiennymi blatami (zestaw) Opis urządzenia: Zestaw stołów operacyjnych z wymiennymi blatami Załącznik nr 6 Nazwa urządzenia: Stoły operacyjne z wymiennymi blatami (zestaw) Opis urządzenia: Zestaw stołów operacyjnych z wymiennymi blatami Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny Lp. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-02. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Stół operacyjny SU-02. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-02 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-02 Materace antystatyczne z pianki poliuretanowej odejmowane Podgłówek

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349 fax: 0(prefix) (89) 53-26-349 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl Olsztyn, 9.02.2017 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Stoły operacyjne FENIX OT-01 VIVAX OT-02

Stoły operacyjne FENIX OT-01 VIVAX OT-02 Stoły operacyjne FENIX OT-01 VIVAX OT-02 FENIX i VIVAX Stoły operacyjne Jakość Racjonalne ceny Uniwersalność Doskonała jakość za rozsądną cenę, uniwersalność i funkcjonalność zapewniają komfort obsługi

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ Załącznik nr 14 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Aparat dla chirurgii naczyniowej 2 szt.: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE APARAT DLA CHIRURGII NACZYNIOWEJ Nazwa i typ: Producent: Kraj produkcji:

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.)

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.) (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Lp. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o.

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o. OPIS WYROBU Łóżko rehabilitacyjne LR- FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o. Zastosowanie Łóżko rehabilitacyjne LR- przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/41/2013 9122.ZESP Łańcut dnia 27.09.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZT. 1 producent. model. rok produkcji.. (nie starszy niż rok 2015) okres gwarancji:. (minimum 36 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Łóżko 2 segmentowe 4 szt Szerokość całkowita: max. 960 mm Długość całkowita: 2150 mm Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili

Bardziej szczegółowo

LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW

LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW with people in mind RODZINA LIFEGUARD Wózki do przewożenia chorych, stosowane podczas wykonywania badań diagnostycznych, obrazowania rentgenowskiego, zabiegów

Bardziej szczegółowo

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SW/ZP/251/N/32/2014 DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Grupa 1 Stół z pływającym

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-03. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Stół operacyjny SU-03. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-03 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-03 Regulacja nachylenia podnóżków Przeznaczenie Stół operacyjny SU-03

Bardziej szczegółowo

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23 LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO- 23 Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2. wersja naścienna 3. wersja przejezdna Panel kontrolny Lampa operacyjna FAM-LUX Lampa

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/50/2014-DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Inkubator transportowy

Inkubator transportowy Inkubator transportowy WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! Parametr oferowany - nr strony w załączonych materiałach /NIE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Łóżko porodowe FREYA 3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Łóżko porodowe FREYA 3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Łóżko porodowe FREYA 3 www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Łóżko porodowe Poręcz boczna FREYA 3 Materacyk dla noworodka Podkolannik Uchwyt ręki Panel

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016

Bardziej szczegółowo

data ważności dopuszczenia

data ważności dopuszczenia Załącznik nr 1 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU: BRONCHOFIBEROSKOP DO WYKONYWANIA BRONCHOSKOPII, BRONCHOASPIRACJI I INTUBACJI Szczególne wymogi techniczne: Bronchofiberoskop do

Bardziej szczegółowo

Tri-Max 650. Doskonałe parametry użytkowe. Stoły operacyjne serii 650. Seria 650

Tri-Max 650. Doskonałe parametry użytkowe. Stoły operacyjne serii 650. Seria 650 Tri-Max 650 Stoły operacyjne serii 650 Seria 650 Doskonałe parametry użytkowe 1 Seria 650 2 Tri-Max 650 Elektrohydrauliczne stoły operacyjne Tri-Max serii 650 Minimalna wysokość blatu wynosząca tylko 530

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych i konfiguracja aparatu do usuwania i witrektomii przedniej

Zestawienie parametrów technicznych i konfiguracja aparatu do usuwania i witrektomii przedniej ZAŁĄCZNIK nr 1,1 do SIWZ z dnia 16.06.2008 r. Zestawienie parametrów technicznych i konfiguracja aparatu do usuwania i witrektomii przedniej A. PARAMETRY TECHNICZNE Parametr Lp. Parametry wymagane i warunki

Bardziej szczegółowo

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja)

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja) Łóżka szpitalne Solido 2S Szczyt owalny (opcja) Materac M-18 Standardowo leże wypełnione odejmowaną metalową kratką Centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową (opcja) Wysuwana półka do odkładania

Bardziej szczegółowo

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu na terenie Polski Fotele Ginekologiczno-urologiczne Fotele Ginekologiczno-urologiczne seria GOLEM 6 (Fotele

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka Lp Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny. Punktacja w kryterium okres gwarancji 1. Inkubator

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 Łóżko rehabilitacyjne LR-12 LR- 12 Przeznaczenie Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Budowa standardowa Ramy leża

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi: Poznań, dnia 04.03.2015 EZ/350/20/2015/296 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr EZ/350/20/2015 dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać

Bardziej szczegółowo

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-05 Przeznaczenie łóżek Łóżka LP-05, LP-01.3, LP-01.4 i przeznaczone są do do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA: Załącznik Nr 5 - Punkt 1. Aa4 Łóżko do sali wzmożonego nadzoru szt. 2 oraz Załącznik Nr 6 - Punkt 23. Aa4 Łóżko do sali wzmożonego nadzoru szt. 6 1. Do pkt. 6 Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zakresu nr 1 - łóżko rehabilitacyjne 30 szt. Pytanie nr 1:

Dotyczy zakresu nr 1 - łóżko rehabilitacyjne 30 szt. Pytanie nr 1: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo