6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać"

Transkrypt

1 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: Wykonawca sporządzając ofertę winien wypełnić kolumnę Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny / wartość występuje zapis TAK Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa TAK w kolumnie Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny / wartość występuje zapis podać, opisać, wymienić, itp. Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia parametrów dla zaoferowanego urządzenia. Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny/wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I - Lupy okularowe - 4 sztuki CPV: nazwa produktu TAK, podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy TAK, podać 3 producent TAK, podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 powiększenie w zakresie, min. 4,0 5,0x, optymalizowane łącznie z szerokością pola widzenia, min [cm] i odległością do pola pracy - indywidualnie dostosowane dla każdego użytkownika - wskazanego bezpośrednio po podpisaniu umowy z Wykonawcą TAK, podać 6 podać zakres powiększenia lup TAK, podać 7 podać zakres szerokości pola widzenia TAK, podać 8 szkła korekcyjne dobierane po uwzględnieniu wady wzroku użytkownika (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego), wskazanego bezpośrednio po podpisaniu umowy z Wykonawcą TAK 9 korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła progresywne - w zależności od decyzji użytkownika TAK 10 kąt nachylenia lup 30 [ ] TAK, podać 11 płynna głębia ostrości TAK 12 lekkie tytanowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników TAK 13 masa całkowita, max. 55 [g] TAK, podać 14 konfiguracja lup: TTL mocowane na stałe do lup podstawowych TAK 15 plastikowe szkła nośne, pojedyncze silikonowe noski TAK 16 plastikowe, eliptyczne obudowy lup z układem soczewek Galileusza w zależności od powiększenia TAK 17 lupy wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne, z możliwością mycia pod bieżącą wodą i dezynfekcji chemicznej TAK 18 kolory oprawek, min. czarne, brązowe (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać 19 kształty oprawek, min. klasyczne, okrągłe, victory frame (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać 20 futerał do przechowywania lup TAK 21 tasiemka zabezpieczająca przed ewentualnym zsunięciem się z nosa TAK 22 boczne osłony zabezpieczające przed zachlapaniem oczu chirurga TAK 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać 24 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta potwierdzające parametry techniczne oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 25 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE PAKIET II - Modernizacja lampy operacyjnej na sali "C" Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej CPV: wszystkie oferowane w ramach modernizacji części i urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 TAK

2 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 2 wykonawca dokona modernizacji lampy operacyjnej Marlux X6/X8/TFT/KAMERA nr ser.: MLX8C1D020307C2864 produkcji KLS Martin, mająca na celu uruchomienie wyswietlania sygnału z posiadanego przez Zamawiającego sterownika kamery endoskopowej IMAGE 1 HDTV hub, f. Stortz, na zawieszonych (na dwóch ramionach lampy) monitorach TFT posiadanych przez Zamawiającego TAK 3 zakres wymaganej przez Zamawiającego modernizacji: a) wymiana ramienia sprężystego wraz z okablowaniem; b) dostawa i instalacja ramienia i zawieszenia pod monitor TFT 24"; c) instalacja posiadanego przez Zamawiającego monitora 24" HDTV TFT, model SC-WU24-A1515, f. Stortz; d) dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzenia do bezprzewodowej transmisji sygnału (sygnał video nadawany ze sterownika kamery endoskopowej na dwa monitory model SC-WU24-A1515, f. Stortz, zawieszone na ramionach lampy na sali "C"); e) dostawa i instalacji rozgałęźników/spliterów sygnału DVI-D na 2 x DVI-D; f) konfiguracja dostarczonych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego - sterownikiem kamery IMAGE 1 HDTV hub oraz monitorami SC-WU24-A1515, f. Stortz TAK Warunki gwarancji, serwisu i inne 4 okres gwarancji na dostarczone urządzenia - od daty podpisania protokołu odbioru - 24 [mies.] TAK 5 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK 6 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK 7 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK 8 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 9 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 10 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Aleksandra Sośnicka, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET III - Generator do śródoperacyjnej ablacji lewego przedsionka serca -1 sztuka 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min TAK, podać 5 generator wykorzystujący energię RF TAK 6 generator współpracujący z irygowanymi elektrodami bipolarnymi, monopolarnymi oraz bipolarnymi elektrodami do zabiegów małoinwazyjnych TAK 7 funkcja regulacji ilości dostarczanej mocy do tkanki w przypadku pracy z elektrodami monopolarnymi TAK 8 oferowany aparat wyposażony w automatyczny czytnik pełnościennej ablacji w przypadku pracy z elektrodami bipolarnymi TAK 9 oferowany aparat posiada algorytm dostosowujący ilość dostarczanej mocy w zależności od impedancji tkanki w czasie pracy z elektrodami bipolarnymi TAK 10 oferowany aparat posiada zabezpieczenie w postaci automatycznego przerwania dostarczania energii do tkanki w sytuacji nadmiernego przekroczenia impedancji tkanki TAK 11 oferowany aparat obsługiwany za pomocą kolorowego dotykowego ekrany LCD TAK, podać 12 intuicyjne i ergonomiczne ustawianie i regulowanie parametrów ablacji TAK 13 wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dostępne w formie komunikatów na ekranie dotykowym TAK, podać 14 zasilanie 230 [V], [Hz] TAK, podać 15 zakres impedancji min [Ω] +/- 15% TAK, podać 16 moc wyjściowa: tryb jednobiegunowy: min [W], tryb dwubiegunowy: min [W] TAK, podać 17 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru - 24 [mies.] TAK, podać 18 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 19 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 20 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać CPV:

3 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 21 gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. Zapewnienie bezpłatnej dostawy aparatu zastępczego (równoważnego) w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni. Dostawa do max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 22 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 23 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego aparatu w języku polskim lub angielskim 24 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 25 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 26 instrukcja obsługi do oferowanego aparatu w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie 27 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt TAK PAKIET IV - Stół operacyjny do zabiegów elektrofizjologicznych -1 sztuka CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 blat stołu wykonany całkowicie z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG na całej długości i 360 TAK 6 blat stołu jednosegmentowy TAK 7 szyny boczne oraz szyna po stronie głowy pacjenta wykonane z włókna węglowego, tworzą jednolitą całość z blatem w celu zapewnienia współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym CARTO 3, producent Johnson & Johnson TAK 8 blat stołu umożliwiający dokładne pozycjonowanie w osiach X i Y TAK 9 stół przejezdny z systemem blokowania kół TAK 10 podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej, osłaniająca całkowicie co najmniej 2 koła TAK 11 całkowita długość stołu z blatem, min [mm] TAK, podać 12 całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi, min. 540 [mm] TAK, podać 13 regulacja wysokości w zakresie min: [mm] TAK, podać [1,3] 14 przechył boczny w zakresie min: - 20 do +20 [ ] TAK, podać [1,2] 15 przechył Trendelenburga min: 25 [ ] TAK, podać [1,3] 16 przechył anty-trendelenburga min: 25 [ ] TAK, podać [1,3] 17 zakres przesuwu poprzecznego blatu min: 180 [mm] TAK, podać [1,2] 18 zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 300 [mm] TAK, podać [1,2] 19 konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej TAK 20 obciążenie maksymalne w pozycji -0- stołu, min. 250 [kg] TAK, podać [1,3] 21 napęd stołu - elektrohydrauliczny zasilany bateryjne 24 [V] TAK 22 sterowanie za pomocą pilota przewodowego i panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu następującymi funkcjami, min.: - zmiana wysokości - przechyły boczne - przechył Trendelenburga i antytrendelenburga - przesuw wzdłużny blatu - przesuw poprzeczny blatu - powrót do poziomu (tzw. -0-) TAK, wymienić

4 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 23 sterowanie za pomocą przewodowego joysticka umieszczanego na szynach bocznych przy blacie stołu (możliwość montażu joysticka w różnych miejscach blatu na szynach) następującymi funkcjami, min.: - przesuw wzdłużny blatu - przesuw poprzeczny blatu - jednocześnie przesuw wzdłużny i poprzeczny TAK 24 sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów na pilocie przewodowym i panelu sterującym TAK 25 blat stołu wyposażony w system czujników antykolizyjnych, zabezpieczających pacjenta, personel i stół w trakcie wykonywania przesuwów blatu TAK, opisać 26 w ramach Wykonawca dostarczy dedykowany antystatyczny, zdejmowalny materac odporny na środki dezynfekujace TAK, załączyć wykaz zalecanych prze producenta środków dezynfekujących 27 w ramach Wykonawca dostarczy dedykowane dla oferowanego modelu stołu: podgłówek oraz podnóżek TAK, opisać 28 oferowany stół do zabiegów elektrofizjologicznych kompatybilny (brak zakłuceń elektrycznych) z użytkowanym przez Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym CARTO 3, producent Johnson & Johnson TAK 29 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta po zakończeniu gwarancji Wykonawca przez kolejne trzy lata zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę), min. jeden przegląd na rok TAK, podać TAK, podać 32 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 33 czas naprawy, max. 12 godzin, w przypadku naprawy dłuższej - stół zastępczy TAK, podać 34 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 35 okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 15 lat TAK, podać 36 koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca TAK Inne 37 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 38 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 39 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 40 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK Wykonawca przed złożeniem uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być użytkowany stół do zabiegów elektrofizjologicznych, który jest przedmiotem. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Kierownik Pracowni Urządzeń Wszczepialnych - Paweł Kołacz, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel

5 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 41 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET V - Stół operacyjny do zabiegów kardiochirurgicznych - 1 sztuka CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK, podać 5 mobilny stół operacyjny ogólnochirurgiczny elektrohydrauliczny TAK, opisać 6 obudowa podstawy i kolumny stołu wykonana z wytrzymałych, nierdzewnych materiałów TAK 7 powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi dostępnymi na polskim rynku TAK 8 akumulator i ładowarka zabudowana w podstawie stołu TAK 9 blat minimum 5segmentowy, przezierny dla promieni RTG, z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C TAK, podać 10 możliwość zamiany segmentu podgłówka z segmentem nożnym TAK 3/0 11 stół oparty na min. trzech podwójnych kołach, z systemem blokowania za pomocą min. 4 wysuwanych stopek stabilizujących bądź za pomocą kół chowających się w podstawie 12 koła jezdne stołu nie mogą stanowić jego podparcia w pozycji do zabiegu TAK TAK, opisać 13 centralna blokada podstawy stołu z pilota podstawa na czas zabiegu stabilnie posadowiona na posadzce TAK 14 sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego TAK 15 zamykany schowek w podstawie na pilot zapasowy, gniazdo zasilania, główny włącznik, bezpiecznik oraz gniazdo serwisowe do diagnostyki stołu TAK/NIE 1/0 16 sterowanie pilotem przewodowym pozycji, min.: pozycja Tendelenburg i anty-tendelenburg, przechyły boczne, przesuw wzdłużny, pozycja -0-, położenie kątowe segmentu plecowego, położenie kątowe segmentu nożnego, regulacja wysokości góra dół, ustawianie na pilocie orientacji pacjenta z oznaczeniem diodowym jego aktualnego ułożenia, blokowanie i odblokowywanie podstawy stołu (chowanie kół) TAK, podać [1,3] 17 długość blatu bez podgłówka, min mm TAK, podać 18 długość blatu z podgłówkiem, min mm TAK, podać 19 szerokość blatu bez szyn mocujących: 550 mm ± 30 mm TAK, podać 20 szerokość blatu z szynami mocującymi : 620 mm ± 30 mm TAK, podać 21 zakres regulacji wysokości blatu (bez materaca), min mm TAK, podać [1,3] 22 przechyły boczne, min. 17 TAK, podać [1,3] 23 przechył Trendelenburga, min. 30 TAK, podać [1,2] 24 przechył anty-trendelenburga, min. 30 TAK, podać [1,2] 25 położenie kątowe podgłówka, min. od -45 do +25 TAK, podać [1,3] 26 położenie dolnej płyty plecowej w zakresie, min. od -30 do +70 TAK, podać [1,3] 27 położenie segmentu nóg w zakresie, min. od -70 do +70 TAK, podać [1,2] 28 przesuw wzdłużny blatu, min. 270 mm TAK, podać [1,3] 29 obciążenie robocze we wszystkich pozycjach stołu (wymienionych w pkt. 16), min. 200 kg TAK, podać [1,3]

6 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 30 obciążenie maksymalne w pozycji -0- stołu, min. 350 kg TAK, podać [1,3] 31 odległość od podłoża do dolnej krawędzi podstawy stołu w trakcie trwania zabiegu, min. 80 mm lub inne rozwiązanie ułatwiające operatorowi dostęp do stołu TAK, opisać 32 materace o grubości mm, łatwo demontowane o właściwościach przeciwodleżynowych z dwuwarstwową strukturą, w której górna warstwa wykonana jest z tworzywa wiskoelastycznego dostosowującego się do kształtu ciała pacjenta, redukująca ucisk w obszarze styczności z jego ciałem; odporne na środki dezynfekujące TAK, opisać i załączyć wykaz zalecanych prze producenta środków dezynfekujących Wyposażenie dodatkowe 33 podpora anestezjologiczna ręki na przegubie z zaciskiem do szyny bocznej stołu z możliwością kątowego odchylenia ręki wyposażona w materacyk przeciwodleżynowy - 2 sztuki TAK 34 zacisk uniwersalny do mocowania akcesoriów do szyn bocznych stołu - 5 sztuk TAK 35 pas mocujący w pozycji na boku - 1 sztuka TAK 36 podpora w pozycji na boku pod plecy ewentualnie biodra - 1 sztuka TAK 37 parawan anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowany za pomocą uchwytów na szynach po obu stronach stołu wraz z tymi uchwytami, wysokość [mm], szerokość ok [mm] (szerokość stołu plus 300 [mm] po obu stronach) - 1 sztuka TAK 38 pilot przewodowy wraz z kablem - 2 sztuki TAK 39 płyta pod nogi z materacami, dzielona na dwie części z możliwością odchyłu na boki o kąt min. 45 każda - 1 sztuka TAK, podać - 40 krążek przewodleżynowy pod głowę - 1 sztuka TAK 41 dodatkowy segment wydłużający o min. 200 [mm] wraz z materacykiem jak pozostałe segmenty - 1 sztuka TAK, podać 42 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta po zakończeniu gwarancji Wykonawca przez kolejne trzy lata zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę), min. jeden przegląd na rok TAK, podać TAK, podać 45 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 46 czas naprawy, max. 12 godzin, w przypadku naprawy dłuższej - stół zastępczy TAK, podać 47 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać 48 okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 15 lat TAK, podać 49 koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca TAK Inne 50 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim

7 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 51 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 52 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 53 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 54 w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET VI - Głowica do echokardiografu VIVID I CPV: nazwa produktu TAK, podać 2 producent TAK, podać 3 numer katalogowy produktu lub grupy TAK, podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 głowica sektorowa 3S - RS wg. GE do echokardiografu VIVID I zainstalowanego w Szpitalu (w ramach Wykonawca dokona podłączenia i uruchomienia głowicy) lub zaoferowana głowica równoważna. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia katalogów producenta stwierdzających równoważność w zakresie: parametrów technicznych oferowanej głowicy oraz kompatybilności z aparatem VIVID I funkcjonującym w Szpitalu TAK, podać 6 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 7 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim TAK PAKIET VII - Wózek do przewozenia pacjenta - 5 sztuk CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne TAK 6 leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG TAK 7 pod leżem prowadnice na kasetę RTG, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża TAK 8 całkowita długość wózka, min [mm] TAK, podać 9 całkowita szerokość wózka, min. 730 [mm] TAK, podać 10 hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana za pomocą dźwigni nożnej TAK 11 zakres regulacji wysokości leża, min [mm] TAK, podać 12 pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 13 pozycja anty-trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 14 ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min [ ] TAK, podać 15 cztery antystatyczne koła jezdne, o średnicy, min. 150 [mm], blokowane centralnie, w tym jedno z blokadą kierunkową TAK, podać 16 bezpieczne obciążenie robocze, min. 250 [kg] TAK, podać Wyposażenie (do każdego oferowanego wózka) 17 barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża (po obu stronach wózka) TAK 18 wieszak kroplówki TAK 19 kosz na ubranie pacjenta TAK 20 cztery krążki odbojowe TAK 21 zdejmowany materac, zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta TAK 22 dostępna kolorystyka materacy, min. kolor niebieski, seledynowy (kolory do określenia przez Zamawiającego przed dostawą) TAK, podać

8 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać 24 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 25 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 26 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 27 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 28 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 29 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 30 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 31 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie PAKIET VIII - Zestaw do analizy białek - 1 sztuka TAK CPV: I. Aparat do elektrotransferu w technologii półsuchej - 1 szt. 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 5 aparat składający się z komory zintegrowany z wewnętrznym zasilaczem oraz dwóch niezależnych tac do elektrotransferu żeli TAK 6 aparat umożliwiający transfer minimalnie do 4 żeli w formacie mini 7,0 x 8,5 [cm] lub dwóch żeli w formacie midi o wymiarach 13,5 x 8,5 [cm] TAK 7 w skład zestawu elektrod wchodzą elektrody płytowe w tym: tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz elektroda ze stali nierdzewnej (katoda) TAK 8 panel kontrolny aparatu wyposażony w min. 18 przycisków funkcyjnych oraz monochromatyczny wyświetlacz o powierzchni, min. 120 x 60 pixeli TAK, podać 9 pamięć wewnętrzna umożliwiającą zapisanie min. 25 metod elektrotransferu programowanych przez użytkownika TAK, podać 10 aparat posiadający wpisane przez producenta w pamięci, gotowe metody w tym m.in. dla białek o zróżnicowanej masie, dużej masie oraz niskiej masie, dla żeli o grubości 1.5 [mm] czy pojedynczego mini żelu TAK, podać 11 aparat posiadający funkcję alarmu w tym m.in.: braku zasilania, braku obciążenia, braku załadowanej kasety, końcu protokołu TAK, podać aparat dedykowany do pracy z gotowymi zestawami bibuł filtracyjnych dostępnych w ofercie producenta oraz pozwalający na wykorzystanie materiałów zużywalnych przygotowywanych przez użytkownika aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas kda w czasie do 3 minut dla pojedynczego żelu w formacie mini oraz do 7 minut dla do 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi TAK TAK, podać 14 aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas 25 do ponad 300 kda w czasie do 10 minut dla 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi TAK, podać 15 wymiary aparatu, max. dł. x szer. x wys. 26 x 22 x 21 [cm], wymiary kasety, max. dł. x szer. x wys. 21 x 16 x 4,5 [cm] TAK, podać 16 aparat posiadający port USB pozwalający na wprowadzenie danych w tym oprogramowania TAK 17 możliwość pracy w chłodni w temp C i przy wilgotności 0-95% TAK Wyposażenie dodatkowe 18 papier filtracyjny o wymiarach 7,5 x 10 [cm] - 50 szt. TAK 19 membrana PVDF w rolce, szerokość: 26 [cm], długość: 3,3 [m], o pojemności wiązania [μg/cm2] - 1 rolka TAK 20 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 21 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 22 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 23 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 24 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać

9 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Inne 25 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 26 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 27 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 28 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK II. Aparat do elektroferezy białek - 1 szt. 29 nazwa produktu podać 30 numer katalogowy produktu lub grupy podać 31 producent podać 32 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 33 komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi TAK 34 dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze TAK 35 możliwość wylania max. 4 żeli jednocześnie TAK 36 aparat zawierający statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda TAK 37 aparat zawierający 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1,0 [mm] TAK 38 aparat zawierający 5 zestawów szyb o wymiarach: - rozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 [cm] - większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - 10,1 x 8,2 [cm] Przekładki umocowane do płytek TAK 39 aparat umożliwiający rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze TAK 40 dostępność w ofercie szyb z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 [mm] oraz grzebieni 5-, 9-15-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D TAK 41 dostępność w ofercie 9-, 10-, 12- i 15- dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób TAK 42 aparat umożliwiający rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze TAK 43 aparat umożliwiający elektroforezę na żelach gotowych TAK 44 aparat posiadający możliwość doposażenia we wkład do elektrotransferu żeli na mokro TAK 45 wkład umożliwiający transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości do 10 x 7,5 [cm] jednocześnie w komorze elektroforezera TAK 46 elektrody umieszczone w odległości min. 2 [cm] TAK 47 wkład do transferu wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący TAK Wyposażenie dodatkowe 48 zestaw optymalizacyjny pozwalający na przygotowanie, min. 80 żeli 10% zawierający wszystkie potrzebne składniki TAK 49 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 50 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 51 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 52 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 53 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 54 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 55 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 56 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 57 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK

10 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II III. Zasilacz do aparatu do elektroferezy białek - 1 szt. 58 nazwa produktu podać 59 numer katalogowy produktu lub grupy podać 60 producent podać 61 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK 62 zasilacz kompatybilny z aparatem do elektroferezy białek oferowanym w pozycji 2 TAK 63 zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu TAK 64 zakres napięcia wyjściowego, min [V] TAK, podać 65 zakres natężenia prądu wyjściowego, min [ma] TAK, podać 66 maksymalna moc wyjściowa, min. 75 [W] TAK, podać 67 minimum 4 wyjścia TAK, podać 68 programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego TAK 69 zakres programowania czasu, min. od 1 do 999 [min.] TAK, podać 70 funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu TAK 71 pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania TAK 72 wykrywanie braku obciążenia TAK 73 wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia TAK 74 wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia TAK 75 wyświetlacz parametrów, min. 3-cyfrowy TAK, podać 76 możliwość pracy w chłodni w temp C i przy wilgotności 0-95% TAK 77 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] TAK, podać 78 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 79 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 80 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 81 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 82 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 83 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 84 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 85 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie PAKIET IX - Lampa operacyjna diodowa (sufitowa) dla Sali Operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej - 1 sztuka TAK 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości TAK 6 czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody różnokolorowe z mieszaniem barw w obrębie czaszy bez "efektu tęczy" TAK 7 natężenie oświetlenia czaszy głównej min [lux] TAK, podać [1,3] 8 natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej min [lux] TAK [1,2] 9 odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95 TAK, podać [1,3] 10 regulacja barwy światła min. w 3 krokach w zakresie min [K] TAK, podać 11 średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 250 do 340 [mm] TAK, podać [1,2] 12 średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 240 do 320 [mm] TAK, podać [1,2] CPV:

11 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 13 regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy (umieszczonym w osi czaszy) i przyciskami dotykowego panelu sterowania umieszczoego na ramieniu kardanicznym lampy TAK 14 wgłębność oświetlenia dla lampy głównej i satelitarnej min. 125 [cm] ( L1 + L2 ) TAK regulacja natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy w zakresie min %, w tym oświetlenie operacyjne min %. Oświetlenie endoskopowe o wartości 5% emitujące światło w kolorze białym funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej i satelitarnej, uruchamiana z poziomu dotykowego panelu sterowania umieszczonego na zawieszeniu kardanicznym obu czasz TAK TAK/NIE 3/0 17 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2,,brudnymi uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej TAK, podać 18 obrót ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360 TAK, podać 19 zasilanie: 230 [V] ( +/- ) 10%, 50 [Hz], 24 [VDC] TAK 20 stopień ochrony: czasz min. IP42, systemu ramion min. IP 30 TAK, podać 21 awaryjne zasilanie szpitalne załączane automatycznie TAK 22 obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami TAK 23 obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym TAK 24 żywotność układu świetlnego min [h] TAK, podać 25 odrębne trzecie ramię zespolone z kolumną lampy z dedykowanym uchwytem do mocowania monitora posiadanego przez Zamawiającego o przekątnej min. 19" TAK, podać [1,3] 26 odrębne czwarte ramię zespolone z kolumną lampy z dedykowanym uchwytem do mocowania monitora FULL HD min. 24" oferowanego przez Wykonawcę TAK 27 monitor medyczny FULL HD min. 24 zamocowany na uchwycie czwartego ramienia ramienia lampy (opisanego w punkcie 26) - 1 sztuka. Gwarancja na oferowany monitor min. 24 miesiące 28 oferowany zestawy lamp doposażyć w dodatkowe uchwyty sterylizowane 20 sztuk TAK, podać model monitora i okres gwarancji TAK, podać nr karalogowy uchwytu 29 oferowane uchwyty sterylizowane do ustawienia czaszy lampy kompatybilne z uchwytami do ustawiania połozenia monitorów TAK 30 oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej, na której mają być dokonane przez Wykonawcę: demontaż dotychczas zawieszonej lampy oraz montaż oferowanej w pakiecie IX lampy. Wysokość stropu ok. 400 [cm] oraz wysokość sufitu laminarnego ok. 330 [cm] TAK 31 okres gwarancji na dostarczone zestawy lamp, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące TAK, podać Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy - 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji 32 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 33 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 34 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 35 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 36 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 37 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanej lampy w języku polskim lub angielskim 38 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 39 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 40 instrukcja obsługi do oferowanych aparatów w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 41 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej

12 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Aleksandra Sosnicka, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET X - Lampa operacyjna diodowa (sufitowa) dla Sali Operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologi - 1 sztuka 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 TAK 5 dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości TAK 6 czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody różnokolorowe z mieszaniem barw w obrębie czaszy bez "efektu tęczy" TAK 7 natężenie oświetlenia czaszy głównej min [lux] TAK, podać [1,3] 8 natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej min [lux] TAK [1,2] 9 odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95 TAK, podać [1,3] 10 regulacja barwy światła min. w 3 krokach w zakresie min [K] TAK, podać 11 średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 250 do 340 [mm] TAK, podać [1,2] 12 średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 240 do 320 [mm] TAK, podać [1,2] 13 regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy (umieszczonym w osi czaszy) i przyciskami dotykowego panelu sterowania umieszczoego na ramieniu kardanicznym lampy TAK 14 wgłębność oświetlenia dla lampy głównej i satelitarnej min. 125 [cm] ( L1 + L2 ) TAK regulacja natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy w zakresie min %, w tym oświetlenie operacyjne min %. Oświetlenie endoskopowe o wartości 5% emitujące światło w kolorze białym funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej i satelitarnej, uruchamiana z poziomu dotykowego panelu sterowania umieszczonego na zawieszeniu kardanicznym obu czasz TAK CPV: TAK/NIE 3/0 17 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2,,brudnymi uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej TAK, podać 18 obrót ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360 TAK, podać 19 zasilanie: 230 [V] ( +/- ) 10%, 50 [Hz], 24 [V] DC - z automatycznym przełaczaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC TAK 20 stopień ochrony: czasz min. IP42, systemu ramion min. IP 30 TAK, podać 21 obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami TAK 22 obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym TAK 23 żywotność układu świetlnego min [h] TAK, podać 24 oferowany zestaw lamp doposażyć w dodatkowe uchwyty sterylizowalne - 10 sztuk dla kamery oraz 10 sztuk dla czaszy satelitarnej TAK 25 oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej, na której mają być dokonane przez Wykonawcę: demontaż dotychczas zawieszonej lampy oraz montaż oferowanej w pakiecie X lampy. Wysokość stropu ok. 350 [cm] oraz wysokość sufitu laminarnego ok. 285 [cm] Tor wizyjny TAK 26 numer katalogowy kamery - produktu lub grupy podać 27 producent podać 28 czasza główna wyposażona w kamerę cyfrową z możliwościa jej demontażu TAK 29 kamera cyfrowa HD umieszczona centralnie w osi czaszy głównej TAK 30 sensor obrazu 1/3 CMOS TAK, podać 31 iliść pikseli 1920 x 1080i TAK, podać 32 czułość min. 12 [lux] TAK, podać 33 stosunek sygnału do szumu min. 50 [db] TAK, podać 34 proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 TAK, podać 35 automatyczny balans bieli TAK, podać 36 zoom optyczny, min. 10x TAK, podać

13 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II Dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery, zainstalowany na kolumnie lub ścianie, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz tj. min.. temperatura barwowej oraz średnicy pola Dotykowy zewnętrzny sterownik zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia: - funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót obrazu o 360 ; wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; automatyczny balans bieli; włączanie/wyłączanie kamery. - funkcjami lampy: włączanie/wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego. Dodatkowe sterowanie parametrami kamery za pomocą dotykowego panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy tj.: - funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót obrazu o funkcjami lampy: włączanie/wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego TAK TAK TAK 40 monitor FULL HD o przekątnej ekranu min. 32 do wyświetlania obrazu z kamery mocowany na ścianie - 1 sztuka. Gwarancja na oferowany monitor min. 24 miesiące TAK, podać model monitora i okres gwarancji 41 w ramach Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbedne okablowanie służące do prawidłowego działania oferowanego toru wizyjnego TAK Szczegółowe zestawienie głównych elementów 42 lampa główna TAK, 1 sztuka 43 lampa satelitarna TAK, 1 sztuka 44 kamera HD TAK, 1 sztuka 45 sterownik kamery HD TAK, 1 sztuka 46 monitor do kamery TAK, 1 sztuka 47 uchwyty centralny sterylizowalny do poruszania czaszą lampy głównej - modowany na obudowie kamery TAK, 10 sztuk 48 uchwyty centralny sterylizowalny do poruszania czaszą lampy satelitarnej TAK, 10 sztuk 49 okres gwarancji na dostarczone zestawy lamp, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące TAK, podać Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy - 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji 50 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 51 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 3 dni TAK, podać 52 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 53 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 54 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne warunki 55 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanej lampy w języku polskim lub angielskim 56 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów i w przypadku oferowania wyrobów medycznych powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE w języku polskim lub angielskim 57 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 58 instrukcja obsługi do oferowanych aparatów w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK 59 Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej 60 Wykonawca przed złożeniem (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej, na której maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje

14 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 61 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Beata Janas, tel , Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej - Paweł Szkodny, tel w ramach Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt PAKIET XI - Zestaw sternotomów z wyposażeniem CPV: wszystkie oferowane urządzenia w pakiecie fabrycznie nowe, rok produkcji TAK, podać A. Piła posuwisto-zwrotna (sternotom) - 4 sztuki 2 nazwa produktu podać 3 producent podać 4 nr katalogowy produktu lub grupy podać 5 piła posuwisto - zwrotna (sternotom) TAK 6 tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych TAK 7 silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 [W] (+/-10%) TAK, podać 8 suwy regulowane w zakresie od 0 do suw./min., przy pomocy przycisku na rękojeści TAK, podać 9 brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą TAK 10 urządzenie wyposażone w akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą o napieściu 9,6 [V] (+/-10%) i pojemności min. 1,85 Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie TAK, podać 11 zestaw do sterylnego wkładania akumulatora skaładający się z min. lejka i pokrywy komory akumulatora (w zestawie) TAK 12 akumulatory niesterylizowane umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści bez oddzielnego pojemnika na akumulator TAK 13 urządzenie wyposażone w blokade przed niezamierzonym uruchomieniem TAK 14 skok ostrza - 3,2 mm TAK, podać 15 na obudowie etykieta serwisowa z datąnastępnego przeglądu TAK 16 B. Osłona ostrza - 5 sztuk 17 nazwa produktu podać 18 producent podać 19 nr katalogowy produktu lub grupy podać 20 osłona ostrza do sternotomu TAK 21 mocowanie bezkluczykowe TAK 22 mocowanie w min. 2 pozycjach TAK, podać 23 C. Ładowarka - 1 sztuka 24 nazwa produktu podać 25 producent podać 26 nr katalogowy produktu lub grupy podać 27 ładowarka elektroniczna, uniwesalna TAK 28 wyposażona w min. 4 gniazda TAK, podać 29 wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe TAK 30 ładowarka posiada możliwość diagnozowania stanu zużycia akumulatorów oraz wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych TAK 31 proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny, bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów TAK 32 możliwość ładowania min. 4 różnych baterii do min. 6 różnych urządzeń TAK, podać 33 przewód sieciowey min. 5 m wyposażony we wtyczke typu euro TAK, podać D. Kosz stalowy do sternotomu - 4 szt. 34 nazwa produktu podać 35 producent podać 36 nr katalogowy produktu lub grupy podać 37 kosz stalowy, perforowany, przeznaczony do mycia mechanicznego wym. zewnętrzne min. - max.: x x [mm] (dł. x sz. x w.) [mm] TAK, podać

15 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 38 kosz wyposażonyw min.: uchwyt napędu/piły - 1 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora - 1 szt. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 1 szt. uchwyt na osłonę ostrza - 1 szt. uchwyt na ostrza - 1 szt. TAK, podać nr kat. produktu E. Wanna kontenera - 4 szt. 39 nazwa produktu podać 40 producent podać 41 nr katalogowy produktu lub grupy podać 42 wanna kontenera, wym. zewnętrzne min. - max.: x x [mm] (dł. x sz. x w.) [mm] TAK, podać 43 rączki blokowane pod kątem 90 TAK, podać F. Pokrywa kontenera - 4 szt. 44 nazwa produktu podać 45 producent podać 46 nr katalogowy produktu lub grupy podać 47 pokrywa kontenera dopasowana do wanny kontenera opisaną w poz. E, wykonana z tworzywa PEEK, przeźroczysta TAK, podać 48 wyposażona w filtr mikroporowy, teflonowy na min cykli sterylizacji - 2 szt. TAK, podać G.Wyposażenie dodatkowe 49 dodatkowy akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą o napieściu 9,6 [V] (+/-10%) i pojemności min. 1,85 Ah, o możliwości serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie - 2 szt. 50 olej do smarowania urządzeń w formie aerozolu objętość min. 300 ml - 1 szt. 51 brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej, brzeszczot o długości 34 [mm] +/- 1 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) - 20 szt. TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu TAK, podać parametry, podać nr kat. produktu 52 tabliczki identyfikacyjne do kontenera sterylizacyjnego, możliwy opis do 13 znaków, do wyboru min. 6 kolorów (do ustalenia przed dostawą) - 16 szt. TAK, podać 53 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych czas naprawy przesuwa się o czas ich sprowadzenia TAK, podać TAK, podać 56 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 57 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 58 do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim 59 do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim 60 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) TAK 61 instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie TAK PAKIET XII - Narzędzia chirurgiczne CPV: produkt fabrycznie nowy, rok produkcji TAK, podać -

16 Postępowanie nr DZ/271/118/2014 Zakup wyposażenia dla sal operacyjnych i pracowni specjalistycznych KSS im. Jana Pawła II 2 Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN (dotyczy twardości stali), ISO (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali ISO oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadają stal wg norm DIN: nożyczki: - X50CrMoV15 bez twardej wkładki - X20Cr13 z twardą wkładką - X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pensety, haki - X20Cr13 - dłuta - X46Cr13 i X50CrMoV15 - retraktory - X20Cr13, X5CrNi18-10 oświadczenie producenta w języku polskim - 3 Twardość w zakresie HRC (dłuta HRC) TAK, podać - 4 Odporność na korozje wg. Normy DIN EN ISO TAK - 5 Możliwość oznakowania narzędzi w systemie DataMatrix TAK - 6 Nożyczki opatrunkowe proste, długość 150 [mm], końce ostrzy ostro-tępę, nr kat. BC835R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 7 Nożyczki chirurgiczne proste, tępo-ostre, długość 150 [mm], nr kat. BC325R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 8 Nożyczki preparacyjne proste, długość 120 [mm], ostrza ostro-ostre, nr kat. BC130R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 9 Nożyczki chirurgiczne proste, tępo-ostre, długość 175 [mm], nr kat. BC327R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 10 Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Cooper, tępo-tępe, długość 150 [mm], nr kat. BC415R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 1 szt. TAK, podać - 11 Nożyczki preparacyjne proste, typ Kilner, długość 115 [mm], ostrza ostro-ostre, nr kat. BC162R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 12 Nożyczki naczyniowe typ Potts-Smith, ogięte pod kątem 55, długość 180 [mm], końce ostro-ostre, nr kat. BC646R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 13 Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum, długość 180 [mm], ostrza tępo-tępe utwardzone z twardą wkładką, złote ucha, nr kat. BC271R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 14 Nożyczki chirurgiczne odgięte, typ Cooper, tępo-tępe, długość 145 [mm], nr kat. BC414R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 15 Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste, długość 130 [mm], smukły wzór, skok ząbków 0,7 [mm], nr kat. BH412R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 5 szt. TAK, podać - 16 Imadło Hegar-Mayo, dł. 180 [mm], nr kat. BN066R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 17 Uchwyt skalpela nr 4, długość 135 [mm], nr kat. BB084R wg Aesculap Chifa lub równoważne - 2 szt. TAK, podać - 18 do należy dołączyć deklaracje zgodności dla oferowanych wyrobów w języku polskim lub angielskim do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga aby dołączone do katalogi i/lub ulotki w treści dotyczące oferowanego produktu umożliwiały Zamawiającemu stwierdzenie równoważności zaoferowanych narzędzi w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania prezentacji oferowanego produktu w celu weryfikacji równoważności zaoferowanego produktu dostawca zapewni serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni 22 serwis certyfikowany normami ISO i ISO EN13485 (dołączyć do dokument) i zapewnić regenerację oferowanych asortymentów TAK TAK - TAK, podać adres serisu, tel/fax/ 23 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] TAK, podać W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu weryfikacji jego równoważności, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania... podpis osoby upoważnionej

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... MEDYCYNA BLOK OPERACYJNY. OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA REHABILITACJA

MEDYCYNA REHABILITACJA MEDYCYNA REHABILITACJA Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować ofertę produktów naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ LP WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I Warunki ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny:

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny: OFERUJEMY: Aparaturę medyczną: Kardiomonitory Pulsoksumetry Ssaki Aparaty EKG Respiratory Aparaty USG Def ibrylatory Holtery Aparaty rentgenowskie (RTG) Aparaty do znieczulania Sprzęt medyczny: Stoły operacyjne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN 159/14/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Numer postępowania: MZO.DZP.271.5.2015 Zestawienie ilościowe Ilość 1 Zestawy komputerowe 20 2 Laptopy/notebook 169 3 Drukarki laser kolor 10 4 Drukarki laser mono 20 5 Urządzenie wielofunkcyjne (laser

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-25/JRP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 14.09.2010 r EZ/ 6323/2010

Poznań, dn. 14.09.2010 r EZ/ 6323/2010 Poznań, dn. 14.09.2010 r EZ/ 6323/2010 Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 105/2010 na zakup i dostawę zestawu do operacji laparoskopowych Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2269-47/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2269-47/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 4 2. Wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo