SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk)"

Transkrypt

1 Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: pieczęć wykonawcy strona Z ogólnej liczby stron Telefon: Faks: Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), a także w sposób oraz zakresie wskazanym w umowie z załącznikami za cenę ofertową: CENA OFERTOWA NETTO (suma wartości poz. od 1-53 kol. i tabeli I.1 z zał. nr 1 do SIWZ) Wartość podatku VAT ( %) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) CENA OFERTOWA BRUTTO (suma CENY OFERTOWEJ NETTO i Wartości podatku VAT). zł. zł. zł 4. SŁOWNIE CENA OFERTOWA BRUTTO.. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami, zmianami SIWZ i informacjami dla Wykonawców oraz umowie, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. Serwis gwarancyjny świadczony będzie bezpłatnie przez firmę:... Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:*... Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie:, w kwocie:. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu:... *jeżeli dotyczy Wykonawcy.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

2 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk) 1. Biurka i blaty z płyty melaminowej wraz z akcesoriami Charakterystyka ogólna: Blaty z płyty melaminowej wskazane w specyfikacji technicznej wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty tej grubości wynosi 620 kg/m3, a klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Kolorystyka: Kolor: wybrany przez zamawiającego, obrzeże dopasowane kolorystycznie do innych elementów - wybrane przez Zamawiającego z próbnika przedstawionego przez Wykonawcę. Elementy metalowe takie jak: stelaże, osłony metalowe należy wykończyć dwuwarstwowym lakierem proszkowym piecowym (druga warstwa- lakier bezbarwny) (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia próbki koloru w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego). Wymogi techniczne: 1. Stelaż metalowy stalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T. 2. Stopa pozioma biurka profilowana o szerokości 80 mm z stopkami do poziomowania w zakresie 15 mm, stopki o średnicy 70 mm. 3. W nogach ukryte pod blaszanymi osłonami pionowe kanały kablowe, blaszane osłony o szer. 20 cm. 4. Pod blatem biurka umieszczona teleskopowa podłużnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego. 5. Stelaż biurka - podłużnica, nogi, stopa dolna - skręcany - bez połączeń spawanych, konstrukcja ma zapewniać możliwość wielokrotnego demontażu oraz ma nie posiadać spawów. 6. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. 7. Wysokość biurka 73,5 cm. 8. Blaty biurek wyposażone w 2 plastikowe przelotki (kolor srebrny) na kable o średnicy 60 mm, przelotki osadzone w narożnikach, dokładne miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia próbek koloru w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego). 9. Blaty biurek narożnych w kształcie litery L, od strony użytkownika wycięcie łukowe ergonomiczne. 10. Blat biurka z wszystkich stron krawędzie zabezpieczyć doklejką PCV o grubości min 2 mm Akcesoria: 1. Szuflada pod klawiaturę wysuwana wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym, na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokada, w przedniej części szuflady otwierany piórnik na długopisy. 2. Ścianki z melaminy oddzielające biurka od reszty pomieszczenia osadzone w łącznikach tzw. łapach. 3. Blat dodatkowy do biurka (formatka) z wycięciem na wymiar na rury kanalizacyjne.

3 2. Szafy i regały i typu ubraniowego (na odzież laboratoryjną i ochronną), nadstawane, podwieszane Korpusy: 1. Boki szaf z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. 2. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy. 3. Boki szaf oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Szafy po zestawieniu w ciąg nie powinny mieć szpar na styku boków. 4. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylna), użytkowej z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Plecy - kolor jak boki i drzwi, nie dopuszcza się innego koloru z uwagi na funkcje szaf, część stanowi przepierzenie pomieszczenia. Fronty: Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melamina wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe o ilości cykli: minimum 80 tys. o kącie rozwarcia 110 stopni. Półki: 1. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 2. Dodatkowo w szafie o wysokości od 180 cm do 220 cm- 2 półki konstrukcyjne. Dla szaf o wysokości od 73 cm do 148 cm - minimum 1 półka konstrukcyjna. 3. Regulacja wysokości półek co 3 cm wzdłuż całej wysokości ścianek bocznych. 4. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej występujące w dwóch grubościach w zależności od długości półki: mm - pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia - dla szaf o szerokości od 40 do 80 cm mm - pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia - dla szaf o szerokości 100 cm. 7. Odległość miedzy półkami przygotowana na przechowywanie segregatorów ok. 330 mm. Okucia: Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf. W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drążek ubraniowy. 4. Stoły z płyty malaminowej Materiały i kolorystyka jak w opisanych w specyfikacji technicznej biurek. Wymagany okres gwarancji: Na wszystkie wyżej wymienione meble wymagana gwarancja minimum 7 lat.

4 5. Blaty z TRESPY (żywicy TopLab Plus) lub równoważne opisywanym: 1. Blaty muszą być wykonane z włókien celulozowych utwardzonych termicznie i ciśnieniowo żywicą fenolową z powierzchnią z powłoką EBC (Elektron Beam Cure), o jednolitej i zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. 2. Płyty powinny także stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości 20 mm, zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną. 3. Powinny mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na: - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 3. Powyższe odporności należy udokumentować odpowiednim atestem (dołączyć do oferty). 4. Powinny być bardzo odporne na uderzenia i zadrapania, być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów, nadawać się do recyklingu oraz charakteryzować się doskonałą łatwością dekontaminacji oraz bardzo wysokim poziomem właściwości antybakteryjnych. Uwaga! Równoważne opisywanym oznacza Blaty wykonane z włókien celulozowych utwardzonych żywicą fenolową z powierzchnią o jednolitej i zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. 6. Regały magazynowe systemowe Regał magazynowy o wymiarach półek 800 x 500 Konstrukcja regałów z profili stalowych: nogi z profili pół zamkniętych w kształcie litery C o wymiarach 35 x 30 x 1,0 [mm] z perforacją co 65 [mm] 1. wymiar półki 800 x 500 [mm] 2. wysokość nogi-ramy regału około 1800 [mm] 1. do wymiarów półki dochodzi wymiar nogi 35 [mm] z obu stron, przy ciągu ze wspólna nogą 2. środkową wymiar nogi 35[mm] dochodzi z jednej strony 3. Sposób montażu regału: metoda zaczepowa 4. Regulacja wysokości położenia półki: co 65 mm. 5. Konstrukcja regału umożliwia doczepianie do regału podstawowego dodatkowych sekcji 6. ilość półek w jednym regale 5 szt. 7. półki metalowe z blachy lakierowanej 8. udźwig półki do 100 kg przy zachowaniu zasady obciążania półek ciężarem malejącym w kierunku półek zamocowanych najwyżej 9. Maksymalne obciążenie jednego segmentu: 450 kg. 10. kolor nóg-ram oraz półek ral 7035 /szary 11. maksymalne obciążenie regału 450 kg 12. Dopuszcza się łączenie modułów w ciągi o wspólnej konstrukcji w poszczególnych pomieszczeniach wg projektu.

5 RYSUNEK POGLĄDOWY REGAŁ MAGAZYNOWY 7. Fotele obrotowe Fotele obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinny posiadać : 1. Szerokość oparcia 420 mm (±20 mm) - liczona w najszerszym miejscu. 2. Szerokość siedziska 480 mm (±20 mm) - liczona w najszerszym miejscu. 3. Średnica podstawy 670 mm. 4. Regulacja wysokości podłokietników 180 mm mm, liczona od poziomu siedziska. 5. Regulacja wysokości siedziska 485 mm mm. 6. Wysokość całkowita 960 mm mm. 7. Wysokość oparcia od poziomu siedziska 540 mm. 8. Głębokość siedziska 480 mm (±20 mm). 9. Podłokietniki o szerokości 85 mm, długości 230 mm. Fotele obrotowe muszą posiadać następujące parametry: 1. Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki ciętej, nie dopuszcza się pianki wylewanej 3. Oparcie o całkowitej grubości 50 mm. 4. Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm. 5. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm. 6. Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm. 7. Podstawa pięcioramienna, aluminiowa i pomalowana proszkowo, nie dopuszcza się podstawy stalowej. 8. Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię ze stoperem. 9. Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką. Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie zawijanej, stalowej blachy. 10. Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 11. Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia oraz regulacją siły nacisku na oparcie. 12. Zakres regulacji siły odchylania oparcia wynosi od - 5 stopni do + 25 stopni.

6 Tapicerka użyta w fotelach musi być w : w wersji impregnowanej zapobiegającej zabrudzeniom, wykonana z tkaniny o następujących parametrach: 1. Tkanina bez barwników metalicznych, 2. Gęstość: minimum 285g/m 2, 3. Odporność na ścieranie: minimum 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat, 4. Odporność na światło: minimum 6. Fotel musi być wykonany zgodnie z PN-EN Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy - zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 148,poz.973) Wymagany okres gwarancji: Na tapicerkę wymagana gwarancja minimum 10 lat. Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 i PN-EN :2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 8. Krzesła i taborety Wszystkie krzesła i taborety z płynną regulacją wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej z obiciem z PCV, które jest odporne na otarcia i jednocześnie łatwo zmywalne. Stabilna podstawa pięcioramienna na stopkach z podnóżkiem pierścieniowym o regulowanej wysokości. Wymagany okres gwarancji: Na wyżej wymienione meble wymagana gwarancja minimum 2 lata. Wymagane atesty / wyniki z badań do przedłożenia razem z ofertą w dniu jej składania Atesty / wyniki z badań mają być wystawione przez niezależne jednostki uprawnione do atestowania / prowadzenia badań w danym zakresie : 1. dla biurek i blatów z płyty melaminowej ze stelażem: 1. Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że odpowiada on kreślonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania. 2. Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. 3. Klasa ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim dokumentem. Wymaganie takiej klasy ścieralności dla blatów ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. 4. Dokument badania odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, potwierdzający, że całkowita grubość powłoki lakierniczej wynosi około 130 m oraz zwiększoną odporność na ścieranie obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia. 2. dla szaf: 1. Certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że odpowiada on normom numer DIN 4554 i EN i EN w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania. 2. Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. 3. Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN717-1.

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (asortyment i opis techniczny laboratoryjnych stanowiska badawczych i magazynowych) TABELA I.1. L.p. Opis Uwagi Wymiary (mm) Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto (g x h) dł. szer. wys. /szt./ /zł./ /zł./ a b c d e f g h i LABORATORIUM pok.41 A, parter (laboratorium anatomiczne ZBEiOK) 1. do przygotowywania i przechowywania szkła, narzędzi i innych materiałów potrzebnych do analiz anatomicznych złożone z: Fotel obrotowy 3. Szafa 4. Szafa 5. Taboret laboratoryjny niski blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową 2 szafki z szufladą i półką 540 mm, zamki na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa konstrukcja z płyty melaminowej (2 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) konstrukcja z płyty melaminowej (1 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) / siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa 1 LABORATORIUM pok. 41 D, parter (laboratorium histologiczne) ZBEiOK 1. do przygotowywania i przechowywania szkła, narzędzi i innych materiałow potrzebnych do przygotowywania preparatów histologicznych oraz ich barwienia złożone z: Krzesło niskie blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową szafka z szufladą i półką 740 mm, zamki blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową siedzisko i oparcie poliuretan, kółka, sprężyna gazowa Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa szafka pod zlew nakładany (2 drzwi, 1 przestrzeń) 11. do mycia drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej Wieszak naścienny z płyty melaminowej, z 2 rzędami podwójnych haczyków LABORATORIUM pok. 41 G, parter (laboratorium histologiczne) ZBEiOK 1. na mikroskop stereoskopowy i komputer do analizy obrazu wraz z miejscem do przechowywania preparatów złożone z: 15. Biurko narożne blat z płyty melaminowej z dodatkową noga prostą do podparcia blatu drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej Kontener podbiurkowy z uchwytami, z 3 szufladami Szafa konstrukcja z płyty melaminowej (2 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm / 2 synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa 21. Taboret laboratoryjny niski siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa Szafa nadstawna 2 drzwi, 1 półka (2 przestrzenie) do mycia Wieszak na odzież laboratoryjną szafka pod zlew nakładany (1 drzwi, 1 przestrzeń) + szafka uzupełniająca z płyty melaminowej i blatem typu kuchennego (1 drzwi, 1 półka 2 przestrzenie) naścienny, 5 haczyków LABORATORIUM pok. 41 E i 41 F, parter (laboratorium anatomiczne) ZBEiOK

8 1. magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych 25. Szafa 26. Szafa konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) +maskownica rur konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) maskow nica / 2420 uskok do przygotowywania, utrwalania, barwienia i zatapiania materiału anatomicznego: 27. blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej stelaż z rur stalowych kwasoodpornych szafka z szufladą i półką 740 mm Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa 29. Taboret laboratoryjny wysoki siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa blat laboratoryjny wolnostojący z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na nogach z tego samego materiału Płyta meblowa z melaminy z 20 haczykami magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych LABORATORIUM pok. 41 H, parter (laboratorium) ZBEiOK 36. Szafa konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) Szafa/regał na odzież laboratoryjną wg załączonego projektu magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych MAGAZYN piwnica ZBEiOK 38. Regały magazynowe regały magazynowe; półki metalowe z blachy lakierowanej, konstrukcja regałów z profili stalowych - szczegóły w opisie technicznym LABORATORIUM pok. parter (laboratorium obserwacji i analizy obrazu) KBEiE 1. do obserwacji i przechowywania materiałów potrzebnych do analiz obrazu złożone z: 39. Biurko proste blat z płyty melaminowej Szafa na odzież laboratoryjną 41. Szafa 42. Szafa do mycia do przechowywania do przechowywania konstrukcja z płyty melaminowej, 2 drzwi, 1 półka górna; drążek ubraniowy konstrukcja z płyty melaminowej, (4 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni) konstrukcja z płyty melaminowej, (4 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni) szafka pod zlew nakładany (1 drzwi, 1 przestrzeń) szafka z płyty melaminowej stojąca (1 drzwi, 1 półka, 2 przestrzenie) szafka z płyty melaminowej stojąca (1 drzwi, 4 szuflady) Fotel obrotowy Wieszak na akcesoria Ścianka oddzielająca Mocowanie ścianki płytowej na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa ścianka płytowa z melaminy z górną listwą naścienny z płyty melaminowej ze 140 haczykami szafa nadstawna 2 drzwi, 1 półka (2 przestrzenie) drzwi pełnych, 2 półki konstrukcja z płyty melaminowej ścianka płytowa z górną listwą łącznik ścianki płytowej - łapa do ścianki 2 RAZEM.

9 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 PKT 1 4 ustawy - Pzp Działając w imieniu ( nazwa i adres wykonawcy) NIP:..., REGON:... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), a mianowicie, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) Jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Oświadczenie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Składając ofertę w przetargu na: Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

11 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych Wykaz dostaw Lp. Odbiorca Przedmiot dostawy Wartość dostawy Data wykonania Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy (np. referencje).

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU Załącznik nr 1 Opis i charakterystyka zamawianych mebli w ramach zamówienia na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Temat opracowania:

Inwestycja: Temat opracowania: Inwestycja: DOSTAWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W TURKU ul. Działkowa Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W TURKU ul. Działkowa Inwestor: KOMENDA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: PN-43/3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr a do SIWZ L. p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Biurko prostokątne Biurko proste, blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM. Załącznik nr 1 do siwz ZP 78/2013/CZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mebli laboratoryjnych dl Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej znajdującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki: Wojewódzki Urząd Pracy Adres dostawy: ul. Młynarska 16, Warszawa

Nazwa jednostki: Wojewódzki Urząd Pracy Adres dostawy: ul. Młynarska 16, Warszawa załącznik nr do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia jednostki: Wojewódzki Urząd Pracy Adres dostawy: ul. Młynarska 1, 01-05 Warszawa Tabela A Środki własne 1 Krzesło obrotowe Krzesło pracownicze

Bardziej szczegółowo

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia (wykaz mebli, szczegółowy opis mebli, szkice,) Wszystkie wymienione nazwy mebli w niniejszym załączniki stanowią jedynie wyznacznik

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE SPECYFIKACJA TECHNICZA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE Lp. Nazwa Opis Wymiary w mm Ilość Przykładowy model 1 Krzesło Krzesło z litego drewna bukowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 do SIWZ/ zał. nr do umowy Lp. Nazwa produktu Opis Ilość. Biurko (rysunek nr ) biurko kształtowe o wymiarach 400x800x750 (szerokość x głębokość x wysokość)

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Część II Formularz Oferty Pieczęć firmowa Wykonawcy Formularz Oferty złożony w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

Zaplecze Cateringowe - Meble

Zaplecze Cateringowe - Meble Zaplecze Cateringowe - Meble LP SYMBOL OPIS ILOŚĆ 16 4.2 BIURKO 120 x 80 1 Stół o wymiarze blatu: długość 120 cm, szerokość 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokość stołu : 75cm ( +/- 2,5 cm) Podstawa stołu osadzona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Lp. 1. Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1800] 2. Szafka socjalna z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1200] CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1 Załącznik nr 1 do oferty ZESTAWIENIE MEBLI dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I szafa 1 szafa z 4 - drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w zamek, półki wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH Opisane meble skrzyniowe musz ą by ć elementami seryjnymi, z gwarancj ą ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze wzglę du na swoje przeznaczenie musza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem.

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem. Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Doposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w meble biurowe

Nazwa: Doposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w meble biurowe Załącznik nr 1 do siwz ZP 37/2013/CZP Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia dostawa Nazwa: Doposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w meble biurowe Źródło finansowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa (wymiar szer./gł./wys.) [mm] SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zdjęcie/rysunek * załącznik nr 3 Dane techniczne Meble metalowe część 1 1 Szafa metalowa A aktowa z drzwiami skrzydłowymi [1000x435x1990]

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble do pokoju nr 23 Część III zamówienia - Przemyśl 1.Biurko o wymiarach 1400x680x740 płyta melaminowana kolorystyka - grusza jasna R4965 lub równoważna tzn. zbliżona

Bardziej szczegółowo

Część 1 zamówienia: dostawa mebli laboratoryjnych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 zamówienia: dostawa mebli laboratoryjnych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 26-05/MF/5 Załącznik nr. do siwz Część zamówienia: dostawa mebli laboratoryjnych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieuszkodzonych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Kosztorysu ofertowego, na które składa ofertę Instrukcja wypełniania: *) należy niewłaściwe skreślić **) należy literalnie wskazać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH

WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH PLACOWKA TERENOWA KRUS W PIŃCZOWIE MEBLE I WYPOSAŻENIE WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH Dostawka prostokątna o wymiarach 60x100cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A Załącznik nr 3A do SIWZ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12 80 233 Gdańsk......, dnia...... 2010r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia: Lp. nazwa ilość sztuk opis uwagi 1 Szafa aktowa 25 Szafa aktowa o wymiarach 80x43x183 cm wykonana z płyty grubości 18 mm kolor orzech. Wieniec górny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - meble

Opis przedmiotu zamówienia - meble Opis przedmiotu zamówienia - meble Załącznik nr 1 LP 1 Nazwa mebli wraz z rysunkami poglądowymi Lada recepcyjna z półką na klawiaturę. W skład lady wchodzi kontener podbiurkowy mobilny z jedną szuflada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na

lp. Nazwa i opis Liczba biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość cm, blat mocowany na lp. Nazwa i opis Liczba 1 biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm,wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi brutto ZADANIE NR 1 KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Wymiary: 1400/700 x 1050/500 x 750 1. Biurko blat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania WNB.2420.7.2012.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk poz. 1 Stół z okleiną naturalną, rozkładany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CENA OFERTOWA BRUTTO SŁOWNIE. Wartość podatku VAT (23%) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT)

FORMULARZ OFERTOWY CENA OFERTOWA BRUTTO SŁOWNIE. Wartość podatku VAT (23%) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ I. WYMAGANIA OGÓLNE: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE PŁYCINOWE Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Całe Wyposażenie meblowe medyczne płycinowe powinno posiadać: 1) Atesty higieniczne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o Znak sprawy MZO-341/2/2009 Załącznik Nr 5 do SIWZ OFERTA TECHNICZNA 1) Szafy na akta szt. 94 Szafa aktowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/40 cm) powinna być wykonana z płyty meblowej laminowanej grubości

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE MEBLE BIUROWE Lp. Meble biurowe Symbol I. FOTEL ROZKŁADANY Z FUNKCJĄ SPANIA Ab2 1) Wyposażony w pojemnik na pościel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] 1. 75 120 70 OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli do budynku Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli do budynku Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka Grajewo, 14.09.2016 r. GCK.261.15.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli do budynku Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka I. Nazwa i adres Zamawiającego: Grajewskie Centrum Kultury 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa Załącznik nr 1 do Umowy nr PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /16../ / / Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OODO.776.18.2014 Numer sprawy:... Załącznik Nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawy mebli Przedmiot główny: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39130000-2 - meble biurowe 39110000-6 - siedziska, krzesła

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych mebli z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Opis oferowanych mebli z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ ... (pieczęć wykonawcy * ) Opis oferowanych mebli z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr do SIWZ CZĘŚĆ I Lp. Nazwa Opis Ilość.

Bardziej szczegółowo

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wraz

Bardziej szczegółowo

Wykończenie płyty meblowej : Płyta NT Tabac Cherry, producent PFLEIDERER GRAJEWO S.A. Płyta MP PLATINUM, producent PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Wykończenie płyty meblowej : Płyta NT Tabac Cherry, producent PFLEIDERER GRAJEWO S.A. Płyta MP PLATINUM, producent PFLEIDERER GRAJEWO S.A. LP Opis produktu 1 Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość 72 cm, Biurko posiada manualną regulację wysokości w zakresie 72 84 cm (zakres 12 cm)blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu na dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ZP 22/2011 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Wartość brutto 140/60/75 blat - płyta wiórowa laminowana koloru jasna grusza np. firmy PFIEIDERER grubość 25 mm, stelaż

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.43.2012 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ LP. 1 NAZWA Biurko (75/140/70) OPIS KOLOR ILOŚĆ SZTUK Blat górny wykonanyy z płyty laminowanej o grubości 25 mm, okleina PCV grubości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1F do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 6 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE SALA NARAD POM. NR 206 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW L.p. Pomieszczenie Element 1 2 3 5 Ilość szt. 1 stół modułowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ

ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ Załącznik NR 4 do SIWZ ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4. Założenia ogólne: Dopuszczalny limit rozbieżności określonych niżej wymiarów mebli wynosi : +/-8%.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AG-I.73..7.0 Załącznik Nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa mebli dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 04, 90-96 Łódź, Wydział Administracyjno- Gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (część I):

Opis przedmiotu zamówienia (część I): RAP/20/2012 załącznik nr 4/1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (część I): - meble do biura Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo