SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk)"

Transkrypt

1 Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: pieczęć wykonawcy strona Z ogólnej liczby stron Telefon: Faks: Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), a także w sposób oraz zakresie wskazanym w umowie z załącznikami za cenę ofertową: CENA OFERTOWA NETTO (suma wartości poz. od 1-53 kol. i tabeli I.1 z zał. nr 1 do SIWZ) Wartość podatku VAT ( %) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) CENA OFERTOWA BRUTTO (suma CENY OFERTOWEJ NETTO i Wartości podatku VAT). zł. zł. zł 4. SŁOWNIE CENA OFERTOWA BRUTTO.. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami, zmianami SIWZ i informacjami dla Wykonawców oraz umowie, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. Serwis gwarancyjny świadczony będzie bezpłatnie przez firmę:... Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:*... Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie:, w kwocie:. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu:... *jeżeli dotyczy Wykonawcy.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

2 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wymagań technicznych dotyczących mebli laboratoryjnych, magazynowych i siedzisk) 1. Biurka i blaty z płyty melaminowej wraz z akcesoriami Charakterystyka ogólna: Blaty z płyty melaminowej wskazane w specyfikacji technicznej wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty tej grubości wynosi 620 kg/m3, a klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Kolorystyka: Kolor: wybrany przez zamawiającego, obrzeże dopasowane kolorystycznie do innych elementów - wybrane przez Zamawiającego z próbnika przedstawionego przez Wykonawcę. Elementy metalowe takie jak: stelaże, osłony metalowe należy wykończyć dwuwarstwowym lakierem proszkowym piecowym (druga warstwa- lakier bezbarwny) (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia próbki koloru w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego). Wymogi techniczne: 1. Stelaż metalowy stalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T. 2. Stopa pozioma biurka profilowana o szerokości 80 mm z stopkami do poziomowania w zakresie 15 mm, stopki o średnicy 70 mm. 3. W nogach ukryte pod blaszanymi osłonami pionowe kanały kablowe, blaszane osłony o szer. 20 cm. 4. Pod blatem biurka umieszczona teleskopowa podłużnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego. 5. Stelaż biurka - podłużnica, nogi, stopa dolna - skręcany - bez połączeń spawanych, konstrukcja ma zapewniać możliwość wielokrotnego demontażu oraz ma nie posiadać spawów. 6. Stelaż montowany do blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. 7. Wysokość biurka 73,5 cm. 8. Blaty biurek wyposażone w 2 plastikowe przelotki (kolor srebrny) na kable o średnicy 60 mm, przelotki osadzone w narożnikach, dokładne miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia próbek koloru w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego). 9. Blaty biurek narożnych w kształcie litery L, od strony użytkownika wycięcie łukowe ergonomiczne. 10. Blat biurka z wszystkich stron krawędzie zabezpieczyć doklejką PCV o grubości min 2 mm Akcesoria: 1. Szuflada pod klawiaturę wysuwana wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym, na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokada, w przedniej części szuflady otwierany piórnik na długopisy. 2. Ścianki z melaminy oddzielające biurka od reszty pomieszczenia osadzone w łącznikach tzw. łapach. 3. Blat dodatkowy do biurka (formatka) z wycięciem na wymiar na rury kanalizacyjne.

3 2. Szafy i regały i typu ubraniowego (na odzież laboratoryjną i ochronną), nadstawane, podwieszane Korpusy: 1. Boki szaf z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. 2. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Wieniec górny i dolny ustalany na kołki. Konstrukcja szaf klejona fabrycznie przy użyciu prasy. 3. Boki szaf oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Szafy po zestawieniu w ciąg nie powinny mieć szpar na styku boków. 4. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce (boki i wieńce frezowane pod ścianę tylna), użytkowej z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Plecy - kolor jak boki i drzwi, nie dopuszcza się innego koloru z uwagi na funkcje szaf, część stanowi przepierzenie pomieszczenia. Fronty: Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melamina wg normy PNEN lub równoważnej opisanej o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Boki frontów oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe o ilości cykli: minimum 80 tys. o kącie rozwarcia 110 stopni. Półki: 1. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 2. Dodatkowo w szafie o wysokości od 180 cm do 220 cm- 2 półki konstrukcyjne. Dla szaf o wysokości od 73 cm do 148 cm - minimum 1 półka konstrukcyjna. 3. Regulacja wysokości półek co 3 cm wzdłuż całej wysokości ścianek bocznych. 4. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg normy PNEN lub równoważnej opisanej występujące w dwóch grubościach w zależności od długości półki: mm - pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia - dla szaf o szerokości od 40 do 80 cm mm - pokrytej obustronnie melamina. Gęstość płyty: 620 kg/m3. Klasa higieniczności E1 - wymaganie tej klasy higieniczności ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia - dla szaf o szerokości 100 cm. 7. Odległość miedzy półkami przygotowana na przechowywanie segregatorów ok. 330 mm. Okucia: Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy ze składanym kluczem numerowanym dającym możliwość zastosowania klucza MASTER - 1 klucz do wszystkich szaf. W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drążek ubraniowy. 4. Stoły z płyty malaminowej Materiały i kolorystyka jak w opisanych w specyfikacji technicznej biurek. Wymagany okres gwarancji: Na wszystkie wyżej wymienione meble wymagana gwarancja minimum 7 lat.

4 5. Blaty z TRESPY (żywicy TopLab Plus) lub równoważne opisywanym: 1. Blaty muszą być wykonane z włókien celulozowych utwardzonych termicznie i ciśnieniowo żywicą fenolową z powierzchnią z powłoką EBC (Elektron Beam Cure), o jednolitej i zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. 2. Płyty powinny także stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości 20 mm, zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną. 3. Powinny mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na: - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 3. Powyższe odporności należy udokumentować odpowiednim atestem (dołączyć do oferty). 4. Powinny być bardzo odporne na uderzenia i zadrapania, być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów, nadawać się do recyklingu oraz charakteryzować się doskonałą łatwością dekontaminacji oraz bardzo wysokim poziomem właściwości antybakteryjnych. Uwaga! Równoważne opisywanym oznacza Blaty wykonane z włókien celulozowych utwardzonych żywicą fenolową z powierzchnią o jednolitej i zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. 6. Regały magazynowe systemowe Regał magazynowy o wymiarach półek 800 x 500 Konstrukcja regałów z profili stalowych: nogi z profili pół zamkniętych w kształcie litery C o wymiarach 35 x 30 x 1,0 [mm] z perforacją co 65 [mm] 1. wymiar półki 800 x 500 [mm] 2. wysokość nogi-ramy regału około 1800 [mm] 1. do wymiarów półki dochodzi wymiar nogi 35 [mm] z obu stron, przy ciągu ze wspólna nogą 2. środkową wymiar nogi 35[mm] dochodzi z jednej strony 3. Sposób montażu regału: metoda zaczepowa 4. Regulacja wysokości położenia półki: co 65 mm. 5. Konstrukcja regału umożliwia doczepianie do regału podstawowego dodatkowych sekcji 6. ilość półek w jednym regale 5 szt. 7. półki metalowe z blachy lakierowanej 8. udźwig półki do 100 kg przy zachowaniu zasady obciążania półek ciężarem malejącym w kierunku półek zamocowanych najwyżej 9. Maksymalne obciążenie jednego segmentu: 450 kg. 10. kolor nóg-ram oraz półek ral 7035 /szary 11. maksymalne obciążenie regału 450 kg 12. Dopuszcza się łączenie modułów w ciągi o wspólnej konstrukcji w poszczególnych pomieszczeniach wg projektu.

5 RYSUNEK POGLĄDOWY REGAŁ MAGAZYNOWY 7. Fotele obrotowe Fotele obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinny posiadać : 1. Szerokość oparcia 420 mm (±20 mm) - liczona w najszerszym miejscu. 2. Szerokość siedziska 480 mm (±20 mm) - liczona w najszerszym miejscu. 3. Średnica podstawy 670 mm. 4. Regulacja wysokości podłokietników 180 mm mm, liczona od poziomu siedziska. 5. Regulacja wysokości siedziska 485 mm mm. 6. Wysokość całkowita 960 mm mm. 7. Wysokość oparcia od poziomu siedziska 540 mm. 8. Głębokość siedziska 480 mm (±20 mm). 9. Podłokietniki o szerokości 85 mm, długości 230 mm. Fotele obrotowe muszą posiadać następujące parametry: 1. Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki ciętej, nie dopuszcza się pianki wylewanej 3. Oparcie o całkowitej grubości 50 mm. 4. Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm. 5. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm. 6. Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm. 7. Podstawa pięcioramienna, aluminiowa i pomalowana proszkowo, nie dopuszcza się podstawy stalowej. 8. Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię ze stoperem. 9. Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką. Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie zawijanej, stalowej blachy. 10. Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 11. Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia oraz regulacją siły nacisku na oparcie. 12. Zakres regulacji siły odchylania oparcia wynosi od - 5 stopni do + 25 stopni.

6 Tapicerka użyta w fotelach musi być w : w wersji impregnowanej zapobiegającej zabrudzeniom, wykonana z tkaniny o następujących parametrach: 1. Tkanina bez barwników metalicznych, 2. Gęstość: minimum 285g/m 2, 3. Odporność na ścieranie: minimum 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat, 4. Odporność na światło: minimum 6. Fotel musi być wykonany zgodnie z PN-EN Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy - zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 148,poz.973) Wymagany okres gwarancji: Na tapicerkę wymagana gwarancja minimum 10 lat. Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 i PN-EN :2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 8. Krzesła i taborety Wszystkie krzesła i taborety z płynną regulacją wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej z obiciem z PCV, które jest odporne na otarcia i jednocześnie łatwo zmywalne. Stabilna podstawa pięcioramienna na stopkach z podnóżkiem pierścieniowym o regulowanej wysokości. Wymagany okres gwarancji: Na wyżej wymienione meble wymagana gwarancja minimum 2 lata. Wymagane atesty / wyniki z badań do przedłożenia razem z ofertą w dniu jej składania Atesty / wyniki z badań mają być wystawione przez niezależne jednostki uprawnione do atestowania / prowadzenia badań w danym zakresie : 1. dla biurek i blatów z płyty melaminowej ze stelażem: 1. Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że odpowiada on kreślonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania. 2. Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. 3. Klasa ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim dokumentem. Wymaganie takiej klasy ścieralności dla blatów ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. 4. Dokument badania odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, potwierdzający, że całkowita grubość powłoki lakierniczej wynosi około 130 m oraz zwiększoną odporność na ścieranie obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia. 2. dla szaf: 1. Certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że odpowiada on normom numer DIN 4554 i EN i EN w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania. 2. Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. 3. Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN717-1.

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (asortyment i opis techniczny laboratoryjnych stanowiska badawczych i magazynowych) TABELA I.1. L.p. Opis Uwagi Wymiary (mm) Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto (g x h) dł. szer. wys. /szt./ /zł./ /zł./ a b c d e f g h i LABORATORIUM pok.41 A, parter (laboratorium anatomiczne ZBEiOK) 1. do przygotowywania i przechowywania szkła, narzędzi i innych materiałów potrzebnych do analiz anatomicznych złożone z: Fotel obrotowy 3. Szafa 4. Szafa 5. Taboret laboratoryjny niski blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową 2 szafki z szufladą i półką 540 mm, zamki na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa konstrukcja z płyty melaminowej (2 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) konstrukcja z płyty melaminowej (1 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) / siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa 1 LABORATORIUM pok. 41 D, parter (laboratorium histologiczne) ZBEiOK 1. do przygotowywania i przechowywania szkła, narzędzi i innych materiałow potrzebnych do przygotowywania preparatów histologicznych oraz ich barwienia złożone z: Krzesło niskie blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową szafka z szufladą i półką 740 mm, zamki blat z żywicy TopLab Plus lub równoważny z otworami wentylacyjnymi stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową siedzisko i oparcie poliuretan, kółka, sprężyna gazowa Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa szafka pod zlew nakładany (2 drzwi, 1 przestrzeń) 11. do mycia drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej Wieszak naścienny z płyty melaminowej, z 2 rzędami podwójnych haczyków LABORATORIUM pok. 41 G, parter (laboratorium histologiczne) ZBEiOK 1. na mikroskop stereoskopowy i komputer do analizy obrazu wraz z miejscem do przechowywania preparatów złożone z: 15. Biurko narożne blat z płyty melaminowej z dodatkową noga prostą do podparcia blatu drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej Kontener podbiurkowy z uchwytami, z 3 szufladami Szafa konstrukcja z płyty melaminowej (2 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni ) Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm / 2 synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa 21. Taboret laboratoryjny niski siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa Szafa nadstawna 2 drzwi, 1 półka (2 przestrzenie) do mycia Wieszak na odzież laboratoryjną szafka pod zlew nakładany (1 drzwi, 1 przestrzeń) + szafka uzupełniająca z płyty melaminowej i blatem typu kuchennego (1 drzwi, 1 półka 2 przestrzenie) naścienny, 5 haczyków LABORATORIUM pok. 41 E i 41 F, parter (laboratorium anatomiczne) ZBEiOK

8 1. magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych 25. Szafa 26. Szafa konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) +maskownica rur konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) maskow nica / 2420 uskok do przygotowywania, utrwalania, barwienia i zatapiania materiału anatomicznego: 27. blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej stelaż z rur stalowych kwasoodpornych szafka z szufladą i półką 740 mm Fotel obrotowy na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa 29. Taboret laboratoryjny wysoki siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa blat laboratoryjny wolnostojący z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej drzwi pełnych, 1 półka konstrukcja z płyty melaminowej blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na nogach z tego samego materiału Płyta meblowa z melaminy z 20 haczykami magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych LABORATORIUM pok. 41 H, parter (laboratorium) ZBEiOK 36. Szafa konstrukcja z płyty melaminowej ilość drzwi dostosowana do wielkości szafy, 5 półek (6 przestrzeni ) Szafa/regał na odzież laboratoryjną wg załączonego projektu magazynowe do przechowywania okazów anatomicznych MAGAZYN piwnica ZBEiOK 38. Regały magazynowe regały magazynowe; półki metalowe z blachy lakierowanej, konstrukcja regałów z profili stalowych - szczegóły w opisie technicznym LABORATORIUM pok. parter (laboratorium obserwacji i analizy obrazu) KBEiE 1. do obserwacji i przechowywania materiałów potrzebnych do analiz obrazu złożone z: 39. Biurko proste blat z płyty melaminowej Szafa na odzież laboratoryjną 41. Szafa 42. Szafa do mycia do przechowywania do przechowywania konstrukcja z płyty melaminowej, 2 drzwi, 1 półka górna; drążek ubraniowy konstrukcja z płyty melaminowej, (4 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni) konstrukcja z płyty melaminowej, (4 drzwi, 5 półek, 6 przestrzeni) szafka pod zlew nakładany (1 drzwi, 1 przestrzeń) szafka z płyty melaminowej stojąca (1 drzwi, 1 półka, 2 przestrzenie) szafka z płyty melaminowej stojąca (1 drzwi, 4 szuflady) Fotel obrotowy Wieszak na akcesoria Ścianka oddzielająca Mocowanie ścianki płytowej na 5 kółkach, stelaż czarny, podłokietniki, mechanizm synchro, siedzisko tapicerka II grupa cenowa ścianka płytowa z melaminy z górną listwą naścienny z płyty melaminowej ze 140 haczykami szafa nadstawna 2 drzwi, 1 półka (2 przestrzenie) drzwi pełnych, 2 półki konstrukcja z płyty melaminowej ścianka płytowa z górną listwą łącznik ścianki płytowej - łapa do ścianki 2 RAZEM.

9 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 PKT 1 4 ustawy - Pzp Działając w imieniu ( nazwa i adres wykonawcy) NIP:..., REGON:... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), a mianowicie, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) Jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Oświadczenie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Składając ofertę w przetargu na: Dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

11 Nr postępowania WNB AM Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych Wykaz dostaw Lp. Odbiorca Przedmiot dostawy Wartość dostawy Data wykonania Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy (np. referencje).

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: PN-43/3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr a do SIWZ L. p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Biurko prostokątne Biurko proste, blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy. Zakup mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy. Zakup mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Załącznik nr 1a Nr zamówienia; DZP-291-3441/2012 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy Zakup mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM 1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterującym i 2 pojedynczych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Opis zamówienia: W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia i ustawienia przedmiotu zamówienia. OPISY WYPOSAŻENIA Kb1a KRZESŁO

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

PP.33/6PN/12 Załącznik nr 1

PP.33/6PN/12 Załącznik nr 1 Lp. ASORTYMENT WYMIARY CHARAKTERYSTYKA MEBLE RUCHOME PRACOWNICZE 1 BIURKO PROSTE długość: 1600 mm BLAT szerokość: 800 mm a. materiał: płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca klasę higieny E1, uszlachetniona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.01.2009 r.

Warszawa, dnia 06.01.2009 r. Warszawa, dnia 06.01.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3675/JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania techniczne, jeżeli nie określono inaczej : Stelaż biurek opis poniżej Blaty biurek, nadstawek, stołów, stolików, kontenerów i komód grubość

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat:

Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat: Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat: Płyta wiórowa melaminowana o grubości 25mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2mm w kolorze Cinamonn walnut. Narożniki blatów zaokrąglone.

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DM/04/2014 - na dostawę przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/28/PN/203 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy Wykonawca dostarczy wraz z montażem przedmiot zamówienia w terminie 04-5..203 r. Na oferowane meble Wykonawca udzielona gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU 34-300 Żywiec, ul Łączna 28

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE, UL. STRZAŁOWSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW tel./fax: 71 798-69-27 e-mail: m.ryman@zsp4wroc.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia 1. Biurko 1, biurko 2, biurko 3, biurko 4 Wymiary w cm (szerokość/głębokość/wysokość) : - Biurka proste : 120,0-160,0x80,0x74,0 Meble wykonane z płyty melaminowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI ORAZ KRZESEŁ 3

Spis treści WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI ORAZ KRZESEŁ 3 Spis treści WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI ORAZ KRZESEŁ 3 OPIS OGÓLNY WYPOSAŻENIA 5 I. Meble biurowe 5 II. Meble socjalne 6 III. Meble do gabinetów zabiegowych i sal chorych o obniżonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA 1 Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli. MEBLE I. - MEBLE typu M1 Meble

Bardziej szczegółowo

KPZ 23/2006 Załącznik nr 1D/O do s.i.w.z. Wymagania techniczne do mebli stanowiących wyposażenie pozostałych pomieszczeń obiektu

KPZ 23/2006 Załącznik nr 1D/O do s.i.w.z. Wymagania techniczne do mebli stanowiących wyposażenie pozostałych pomieszczeń obiektu Wymagania techniczne do mebli stanowiących wyposażenie pozostałych pomieszczeń obiektu Część I - szatnia, korytarze i inne pomieszczenia. 1.Biurko jedno szafkowe z szufladą- blat biurka wykonany z płyty

Bardziej szczegółowo

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612 FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 6-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 670450 NIP: 948--8-6 Z A T W I E R D Z A M Sprawa nr: FB/084/03 S P E C Y F I K A C J A W A R U N K ÓW I O P I S P R Z E D M

Bardziej szczegółowo

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt.

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. 1.Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie Oddziału Krzesła Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. Gabinet zabiegowy 1 szt. Pom. przygotowania pacjenta 1 szt. Pokój przygotowawczy pielęgniarski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PIWNICA Pomieszczenie socjalne (SOCJAL -1/32) Zabudowa kuchenna Płyta laminowana 3,5 MB Korpusy oraz drzwi szafek i szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Szafki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo