Pilarka formatowa pozioma GIBEN model Smart SP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilarka formatowa pozioma GIBEN model Smart SP 80 3300 3350"

Transkrypt

1 Pilarka formatowa pozioma GIBEN model Smart SP

2 > Przeznaczenie maszyny Pilarka panelowa Giben Smart SP 80 jest przeznaczona do rozcinania płyt drewnopochodnych, pojedynczo lub w pakietach, na formatki z ręcznym systemem sterowania lub wg programu rozkroju. > Charakterystyka maszyny. Opis ogólny Pilarka Smart SP jest maszyną o jednej linii cięcia, łączącą w sobie wszelkie zalety maszyn produkowanych przez firmę Giben, które gwarantują spełnienie wymagań klientów, zarówno w zakresie wydajności i precyzji pracy, jak i niezawodności podczas długich okresów uŝytkowania. Konfiguracja standardowa. Długość cięcia Skok popychaczy Wysokość płaszczyzny pracy od posadzki Wysokość wysuniecia piły Otwarcie chwytaków Ilość chwytaków Odległości chwytaków od listwy bazowej [mm] Ilość podpórek rolkowych Odległości rolek od listwy bazowej [mm] Ilość stołów Minimalna grubość płyt do wyrównania bocznego System sterowania Napięcie zasilania Systemy i urządzenia bezpieczeństwa Opis podzespołów maszyny 3300 mm 3350 mm 890 mm 80 mm 115 mm 5 szt. 8 szt. 3 szt. 12 mm G Vision 400 V; 50 Hz CE PODSTAWA MASZYNY osłonie gazów, a następnie Podstawa maszyny jest zbudowane z elementów stalowych, spawanych w obrabianych na wysoko-precyzyjnych obrabiarkach sterowanych numerycznie. Sztywność tak wykonanej struktury zapewnia perfekcyjną jakość i wysoką wydajność cięcia oraz długi okres uŝytkowania. Wielkość podstawy, jej cięŝar oraz sposób, w jaki zostały zaprojektowane wszystkie jej elementy, zapobiegają ewentualnym zmianom geometrycznym, co gwarantuje perfekcję cięcia prostopadłego. Dostęp do zespołu tnącego jest łatwy ze względu na usytuowanie komory dostępu do piły na końcu drogi ruchu wózka roboczego, poza polem roboczym. Stalowa podstawa stołu roboczego jest pokryta wymiennymi segmentami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

3 BELKA DOCISKOWA Maszyna Smart jest wyposaŝona w pojedynczą belkę dociskową, posiadającą wewnętrzną komorę. Dzięki takiej konstrukcji pakiet rozcinanych płyt jest jednakowo zaciskany po obu stronach linii cięcia, a wióry powstające podczas cięcia nie wydostają się na zewnątrz i mogą być skuteczniej odessane. DrąŜek skrętny, znajdujący się w belce, łączy dwa jej naprzeciwległe końce, gwarantując równoległość podczas ruchu belki w górę i do dołu. Zaciskanie pakietu płyt z pełną siłą następuje do ostatniego cięcia okrawającego. Ta szczególna własność występuje dzięki otworom znajdującym się w belce. Chwytaki zwalniają pakiet dopiero po zaciśnięciu go przez belkę. Otwory dla chwytaków znajdują się w następujących odległościach od listwy bazowej: mm. WÓZEK ROBOCZY Z ZESPOŁEM PIŁ Korpus wózka roboczego jest wykonany z aluminium, co sprawia, Ŝe jest on lekki, a przy tym sztywny. Wózek porusza się po dwóch cylindrycznych prowadnicach o nad-wymiarowym przekroju, za pomocą rolek, wyposaŝonych w urządzenia na bieŝąco oczyszczające prowadnice. W przekroju poprzecznym prowadnice z piłą tworzą trójkąt, którego podstawą są prowadnice. Dzięki takiemu układowi posuwu wózka, gdzie cięŝar jest rozłoŝony równo na obydwie prowadnice, nie ma tu zjawiska odchylania tarczy tnącej, spowodowanego skręcaniem struktury przez zwisający silnik napędowy. Jest to element korzystnie odróŝniający maszynę Smart od innych, tańszych rozwiązań. Konstrukcja ta nie jest wraŝliwa na efekt zuŝycia kół i prowadnic, występujący po wielu latach uŝytkowania maszyny. Koła mają przekrój V. Wszystkie te cechy zapewniają maksymalną sztywność i stabilność podczas cięcia. Opisany powyŝej układ został opracowany i wdroŝony do zastosowania w poziomych pilarkach panelowych, przez firmę Giben juŝ ponad 30 lat temu i sprawdzony w praktyce w setkach egzemplarzy tych maszyn.

4 Posuw wózka roboczego jest napędzany za pomocą łańcucha rolkowego. System ten (stosowany równieŝ w większych maszynach i systemach produkowanych przez Giben) pozwala montować silnik napędowy i reduktor na zewnątrz podstawy maszyny, a przede wszystkim nie bezpośrednio na wózku roboczym. W ten sposób redukuje się niepotrzebną masę wózka i zapewnia pozbawiony drgań jego ruch. Konstrukcja ta, w utrzymaniu sprawności, nie wymaga specjalnych kwalifikacji personelu obsługującego, a ponadto, w związku z zastosowaniem standardowego, ogólnie dostępnego, łańcucha rolkowego, ewentualne naprawy są łatwe do wykonania.

5 Przed główną piłą, na wózku, znajduje się piła podcinająca, która zapewnia wymaganą jakość cięcia, bez wyrywania materiału rozcinanego od spodu. Po wykonaniu cięcia, zespół tnący powraca na pozycję spoczynkową poniŝej stołu roboczego, umoŝliwiając na przygotowanie materiału do następnego cięcia. Długość skoku ruchu wózka jest regulowana automatycznie w zaleŝności od długości rozcinanego materiału. Wymiana pił Maszyna Smart jest wyposaŝona w specjalny, mechaniczny system mocowania piły głównej i podcinającej. Wymiana pił jest łatwa i szybka. Zwolnienie tarczy do wymiany polega na odblokowaniu specjalnego rygla za pomocą jednego klucza imbusowego. Dostęp do mechanizmu ustawiania piły podcinającej, zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym, jest łatwy i wykonywany z zewnątrz obudowy maszyny, za pomocą specjalnego narzędzia (dostarczanego z maszyną). Dzięki temu, Ŝe zespół roboczy jest schowany pod obudową zabezpieczającą, moŝna dokonywać precyzyjnego ustawiania bez potrzeby wyłączania napędu piły, co znacznie skraca czas ustawiania maszyny. DANE TECHNICZNE ZESPOŁU TNĄCEGO Wielkość wersja SP 80 Maksymalne wysunięcie piły ponad stołem 80 mm Moc silnika napędu piły głównej 7,5 kw Moc silnika napędu podcinaka 1,5 kw Średnica piły głównej Ø 330 mm Średnica piły podcinającej Ø 180 mm Średnica wrzeciona piły głównej Ø 50 mm Szybkość posuwu wózka roboczego 5 80 m/min. Szybkość powrotu wózka roboczego 80 m/min. Moc silnika napędu posuwu wózka 0,75 kw Średnica dolnego przyłącza odpylania (1 szt.) Ø 200 mm Średnica górnych przyłączy odpylania (1 szt.) Ø 75 mm

6 ZESPÓŁ POPYCHACZY Belka, z zamontowanymi na niej popychaczami, porusza się po stalowych prowadnicach, które zapewniają jej idealną równoległość do linii cięcia. Napęd ruchu belki jest przenoszony za pomocą podwójnego układu koło zębate - listwa zębata, na obydwie strony. Silnik prądu przemiennego, napędzający ruch belki, jest zamontowany po środku jej długości, a napęd do kół zębatych jest przekazywany za pomocą wałków. Listwy zębate są zamocowane do górnej ramy maszyny, a koła zębate do podstawy na belce z popychaczami. Ten, idealnie wywaŝony mechanizm, gwarantuje powtarzalność ruchu popychaczy. Kierunek ruchu i jego szybkość jest sterowana za pomocą falownika, a aktualna pozycja belki jest odczytywana przez obrotowy enkoder. Dokładność pozycjonowania popychaczy : +/- 0,2 mm. Ruch popychaczy jest optymalizowany na podstawie wymiarów rozcinanego materiału, w celu zapobieŝenia niepotrzebnym przebiegom i wynikającym z tego stratom produkcyjnym. DANE TECHNICZNE ZESPOŁU POPYCHACZY Długość skoku popychaczy Ilość chwytaków Odległości chwytaków od listwy bazowej Ilość podpórek rolkowych Odległości rolek od listwy bazowej Szybkość posuwu belki z popychaczami Szybkość powrotu belki z popychaczami Moc silnika napędu posuwu belki 3350 mm 5 szt [mm] 8 szt [mm] 1 25 m/min. 60 m/min. 2,2 kw (sterowany falownikiem) UWAGA: ilość i połoŝenie wszystkich chwytaków oraz podpór rolkowych muszą być ustalone przy zamówieniu maszyny. CHWYTAKI Chwytaki słuŝą do trzymania materiału rozcinanego podczas cyklu roboczego. Podczas wykonania ostatniego cięcia chwytaki pozostają zaciśnięte aŝ do chwili, gdy belka dociskowa opadnie na rozcinany pakiet. Dopiero w tym momencie chwytaki otwierają się i odsuwają, w celu umoŝliwienia wykonania cięcia. W związku z tym, nie istnieje fizyczne ograniczenie minimalnego wymiaru ostatniego cięcia. Jest ono uzaleŝnione tylko od konieczności uzyskania w pełni obrobionej, ostatniej krawędzi pakietu. Do podparcia pakietu płyt słuŝą listwy wyposaŝone w rolki. Znajdują się one na poziome właściwego stołu roboczego, pod poruszającą się belką z chwytakami. PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE WYRÓWNUJĄCE Maszyna jest wyposaŝona w urządzenie wyrównujące pakiet płyt. Płyty są dociskane z boku do listwy bazowej za pomocą dwóch rolek o średnicy 55 mm i pełnej wysokości. Rolki są zamontowane na górnej ramie maszyny, po obu stronach linii cięcia. Ruch do dołu odbywa się po skosie, w taki sposób, Ŝe rolki nie dotykają materiału, zanim nie znajdą się w dolnym połoŝeniu. Zapobiega to ewentualnemu uszkodzeniu krawędzi płyt. Gdy cykl cięcia zbliŝa się do końca, rolki wyrównujące odsuwają się do góry automatycznie, równieŝ w sposób bezpieczny dla krawędzi materiału. Zakres ruchu rolek wyrównujących: mm. Minimalna szerokość pakietu, który moŝe być wyrównany: 70 mm.

7 STOŁY PNEUMATYCZNE Przednia strona maszyny jest wyposaŝona w stoły manipulacyjne (od strony operatora). Stoły te posiadają system nadciśnienia powietrza, które wypływa z wnętrza komory stołów, przez otwory znajdujące się w ich powierzchni, sprawiają, Ŝe pakiety płyt w efekcie poruszają na poduszce powietrznej. Dzięki temu manipulowanie pakietem płyt jest dla operatora łatwe i efektywne. System pneumatyczny jest wyposaŝony w jeden wentylator wysokiej wydajności, znajdujący się za łoŝem roboczym maszyny. System ten umoŝliwia operowanie pakietem na kaŝdym stole w tym samym czasie, redukując hałas i zuŝycie energii. Moc silnika wentylatora Wymiary stołów (3 szt.) 2,2 kw mm (kaŝdy) PANEL STEROWANIA Panel sterowania jest zaprojektowany w sposób ergonomiczny i łatwo-dostępny. Panel sterowania i zespół programowania jest zamontowany na obracanej podstawie, w sposób zmniejszający do minimum moŝliwość uszkodzenia podczas wykonywania czynności roboczych, jak np. manipulowanie pakietami obrabianego materiału. Panel sterowania jest równieŝ wyposaŝony w wyłącznik awaryjny. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA Opisana w niniejszej ofercie maszyna jest skonstruowana w oparciu o obowiązujące w Unii Europejskiej normy dotyczące bezpieczeństwa obejmujące oznaczenie znakiem W skład tego wyposaŝenia wchodzą m.in. następujące elementy: - ogrodzenie zewnętrzne; - listwa wyłączająca przy belce dociskowej działająca przy opuszczaniu belki; - segmentowa kurtyna z tworzywa sztucznego odgradzająca linię cięcia; kurtyna ta ogranicza dostęp do linii cięcia podczas wykonywania cyklu roboczego, ponadto zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu podczas cięcia; - pokrywa piły, której otworzenie, np. dla wymiany pił, jest moŝliwe tylko wtedy, gdy piły są całkowicie zatrzymane; - wózek roboczy z piłami moŝe wykonać ruch powrotny tylko wtedy, gdy piły znajdują się poniŝej stołu roboczego; - wyłącznik awaryjny jest umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla operatora.

8 OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE - Konstrukcja maszyny zgodna z europejskimi normami CE ; - Silniki elektryczne są wykonane według normy IP55; - WyposaŜenie elektryczne jest zgodne z normami IEC; - Wymagane ciśnienie spręŝonego powietrza 6 bar, zapotrzebowanie 30 Nl/min; - Wymagana wydajność systemu odpylania: ok m 3 /h, szybkość powietrza m/s; - Napięcie zasilania: 400V / 50 Hz; - Napięcie sterowania: 24 V; - Maszyna malowana w kolorze: części główne RAL 7035 (jasno szary); części ruchome RAL 5005 (niebieski). STEROWANIE MASZYNY Sterownik GIBEN GVISION Giben GVISION jest sterownikiem nowej generacji, opartym na systemie operacyjnym MS Windows. GVISION łączy w sobie łatwość i dostępność systemu MS Windows z najlepszymi cechami sterowników maszynowych Giben, takimi jak przyjazny dla operatora system wymiany informacji. Łatwy w obsłudze interfejs uŝytkownika tradycyjnie charakteryzuje sterowniki Giben. Sterownik GVISION oprócz tych stałych cech, posiada równieŝ nową formę wzorniczą. Podstawowe, najczęściej uŝywane funkcje, zostały połączone, a ich obsługa uproszczona. Zostały teŝ dodane nowe, wizualne wskazówki, które pomagają operatorowi w obsłudze komputera. Tworzenie schematu cięcia ręcznie, za pomocą wprowadzania danych z klawiatury, jest wspomagane graficznie z widokiem i dodatkowymi informacjami: - Nowy schemat cięcia moŝe być tworzony lub importowany, podczas wykonywania przez maszynę cyklu pracy; - Przebieg wykonywanego cyklu pracy jest pokazywany na ekranie; - GVISION wspomaga operatora w czasie rzeczywistym; graficzne, kolorowe przedstawienie planu pracy, wskazuje jak manipulować materiałem na stołach pomocniczych; - Szybkość cięcia jest ustalana automatycznie na podstawie szerokość cięcia wyrównującego i wysokość pakietu płyt. Aplikacja, obsługiwana intuicyjnie, zarządza danymi dotyczącymi obróbki, takimi jak: - format oraz ilość materiału przeznaczonego do obróbki; - jakość materiału wejściowego; - schemat cięcia; kody programu i rozmiary. Inne cechy oprogramowania: - program cięcia, widok schematu, import i eksport danych; - automatyczne obliczenie pierwszego i ostatniego cięcia; - moŝliwość zaprogramowania wykonywania rozkroju wg jednego schematu lub sekwencji schematów; - sterownik GVISION zarządza procesem i ruchami roboczymi, ilustrując graficznie stan parametrów i sprawdza, czy wymagane ruchy zostały zakończone. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTOWE Komputer typu PC zawiera zainstalowany system MS XP i jest wyposaŝony w klawiaturę, myszkę i monitor. Wraz z maszyną jest dostarczana płyta CD zawierająca system GVISION

9

PASJA TECHNOLOGIA WYDAJNOŚĆ

PASJA TECHNOLOGIA WYDAJNOŚĆ katalog promocyjny 2012 2 Scm Group jest grupą przemysłową składającą się z liderów w projektowaniu, produkcji i dystrybucji zaawansowanych technologicznie rozwiązań do obróbki szerokiej gamy materiałów:

Bardziej szczegółowo

STREFA CNC. Tylny stół maszyny Pozycjonowanie podanego materiału następuje na tylnym stole maszyny wyposażonym w wysokiej jakości szyny z rolkami.

STREFA CNC. Tylny stół maszyny Pozycjonowanie podanego materiału następuje na tylnym stole maszyny wyposażonym w wysokiej jakości szyny z rolkami. STREFA CNC Od: Strefa CNC s.c. ul. Świerczewskiego 5a/1 32-005 Niepołomice NIP: 683-206-52-14 OFERTA z dnia 22.12.2014 G.00 OPTIMAT HPP 250/31/31 PIŁA PANELOWA DO ROZCINANIA PŁYT, typ HPP 250 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

31.03-3.04.2009, Poznań

31.03-3.04.2009, Poznań Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Po raz trzeci na targach! Zapraszamy do pawilonu 3A Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli 31.03-3.04.2009, Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA

KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA www.penny.pl Spis treści 2. TOS SVITAVY 20. O firmie 3. Pilarki wielotarczowe dwuwałowe PWR 20. DŘEVOSTROJ ČKYNĚ Mechanizacje tartaków 4. 4. Pilarki wielotarczowe jednowatowe

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz 00-140 WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: 113-00-60-337

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKA PREZENTACJA. Technologia CNC do zakładów 5 10 osobowych. WSZYSTKO na JEDNEJ MASZYNIE! 11 13.06.2010 piątek/sobota/niedziela 9.00 17.

WIELKA PREZENTACJA. Technologia CNC do zakładów 5 10 osobowych. WSZYSTKO na JEDNEJ MASZYNIE! 11 13.06.2010 piątek/sobota/niedziela 9.00 17. WIELKA PREZENTACJA Technologia CNC do zakładów 5 10 osobowych szafy kuchnie drzwi wewnętrzne drzwi zewnętrzne schody WSZYSTKO na JEDNEJ MASZYNIE! 11 13.06.2010 piątek/sobota/niedziela 9.00 17.00 Żory al.

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Jesteśmy obecni na całym świecie. Program na lata 2011/2012. PRACTIVE wszystko z jednej ręki

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Jesteśmy obecni na całym świecie. Program na lata 2011/2012. PRACTIVE wszystko z jednej ręki Przedstawicielstwo: www.martini-werbeagentur.de 05/2011 Kampania sukcesu oryginalnej technologii zorganizowana przez VDMA PRACTIVE wszystko z jednej ręki PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie

Bardziej szczegółowo

D6K. Spycharka gąsienicowa. Silnik wysokoprężny Cat C6.6 wykonany w technice ACERT. Masa robocza 12 890 kg 13 470 kg

D6K. Spycharka gąsienicowa. Silnik wysokoprężny Cat C6.6 wykonany w technice ACERT. Masa robocza 12 890 kg 13 470 kg D6K Spycharka gąsienicowa Silnik wysokoprężny Cat C6.6 wykonany w technice ACERT Moc na kole zamachowym 93,2 kw/127 KM Masa robocza XL 12 890 kg LGP 13 470 kg Spycharka gąsienicowa D6K Silnik Silnik Cat

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi KATALOG PRODUKTÓW O firmie 2 Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku w Radomskiej Podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w odpowiedzi na występujące na rynku krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Znajdziesz nas, gdziekolwiek jesteś! Nasza oferta na lata 2015/2016

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Znajdziesz nas, gdziekolwiek jesteś! Nasza oferta na lata 2015/2016 Przedstawicielstwo: MARTINI werbeagentur.de 04/2015 PRACTIVE wszystko, czego potrzebuje Twoja firma PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy HOMAG Automation Handling und Verpackung www.homag-automation.com

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Suwałki, 12 listopada 2013

Zapytanie ofertowe. Suwałki, 12 listopada 2013 Suwałki, 12 listopada 2013 Zapytanie ofertowe. I. ZAMAWIAJACY "TWIN GLASS" Romanowski Zbigniew ul. 3 Maja 53 16-300 Augustów www.twinglass.eu NIP: 846-106-76-15, REGON: 200016130 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o. 02822 Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) 6439236 fax: (022) 7154599 Spis treści: 1 Wstęp... 2 2 Informacje techniczne...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03

Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Transport materiałów ponad podłogą Instalacje torowe i suwnicowe

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 Szlifierki proste: SZ150C1, SZ230C1 Szlifierki pionowa: SC230C5/K Szlifierka kątowa: SK180C9 Szlifierka prosta z napędem pneumatycznym typu

Bardziej szczegółowo