Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji"

Transkrypt

1 Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: nieplanowany rozwój brak im geometrycznie wytyczonych granic, we wcześniejszych epokach także nie umocnione agora i założenia świątynne były oddzielone, zabudowania nie powiązane plalistycznie, lokalizacja zależała jedynie od kożystnych warunków topograficznych symetria jedynie w pojedynczych budowlach ciągi domów położone wzdłóż poziomic budowle mieszkalne proste, wręcz prymitywne Miasta okres klasyczny nieregularne granice miasta miasto planowane na prostokątnej siatce ulic (system hippodamejski) siatka z czworobocznych insulae -> bloków z typową zabudową na parcelach tej samej długości surowa funkcjonalność sytem parcelacji, unormowanie budynków wszystkie domy skierowane na południe wraz ze wzrostem zamożności łączenie parceli, spadek zamożności podział parceli plac targowy, plac ze świątynią i agora są prostokątne, powstają na nie zabudowanych insulach ulice przebiegają stycznie do agory teatr w kotlinie na zboczu szerokie ulice główne, wąskie ulice boczne tarasy stopniowane wertykalnie Zasady budowy obozu rzymskiego Castrum Romanum" i jego rola w urbanizacji ziem dawnego Imperium Rzymskiego Castrum Romanum" warowny obóz rzymski, kwadratowy lub prostokątny, otoczony murem, wałem lub palisadą, z czterema bramami. Charakterystyczną cechą był układ dwóch głównych arterii: CARDO północ-południe i DECUMANUS wschód-zachód. Na ich skrzyżowaniu zakładano place zwane FORUM ośrodki życia miejskiego, odpowiedniki greckiej agory. Tu skupiano najważniejsze budynki użyteczności publicznej. Opis budowy znamy dzięki zachowanemu dziełu Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć" (De architectura). Pozostałości po castra Romana dały początek takim miastom, jak Kolonia, Wiedeń, Paryż, czy Reims. Również nazwy niektórych brytyjskich miast świadczą o tym, ze powstały na miejscu rzymskich obozów warownych (Gloucester, Chichester).Wyróżnia się 3 rodzaje: Obozy były stałe (castra stativa), letnie (castra aestiva - bez obwarowań) i zimowe (castra hiberna - silnie umocnione). Na bazie obozów powstawały miasta o wyżej wspomnianych cechach. Obozów ze względu na aktywność wojsk Imperium Rzymskiego powstawało dosyć dużo także miały bezpośredni wpływ na zurbanizowanie terenów podbijanych- usystematyzowały zabudowę i porządkowały przestrzeń miast. Zasady budowy miasta średniowiecznego Zwykle przy lokalizacji wytyczano rynek i w miarę regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym, przy których mieszkali różni rzemieślnicy, cechą charakterystyczną było to że na jednej ulicy urzędowali rzemieślnicy z tego samego zawodu. Wokół rynku zamieszkiwali mieszczanie najbardziej zamożni. Wraz przyjęciem wiary chrześcijańskiej pojawiały się kościoły. Olbrzymia większość lokacji miast w Polsce na prawie niemieckim odbywała się na obszarze lub w pobliżu już istniejących miast wczesnośredniowiecznych. Wraz z rozpoczęciem budowy z kamienia domy stały się murowane a z czasem piętrowe. Miasta w zależności od ich charakteru lokowano przy szlakach handlowych, lub w miejscach strategicznych w kontekście militarnym bądź gospodarczym. Miasta posiadały charakterystyczne prawa dotyczące lokacji i życia społecznego w jego obrębie, w Polsce- Prawo magdeburskie; Prawo średzkie; Prawo chełmińskie; Prawo poznańskie. Później istotne stało się aby każde większe miasto posiadało uniwersytet a także bibliotekę. Na kulturę i rozwój miasta miała największy wpływ ludność do niego przybywająca i ciągnąca wraz ze sobą modę (pochodzącą przede wszystkim z Włoch). Miasta z czasem przestały spełniać funkcję warowną, stały się ośrodkami kultury, to w nich kwitli artyści, uczeni, filozofowie i inni o których teraz uczymy się w szkole. Wokół miast kręcił się handel. Osady targowe od 2 połowy XI do XIII wieku Osady targowe to układy protomiejskie, powstające na skutek różnicowania się pod względem funkcjonalnym osad przygrodowych. Powstawanie osad o charakterze handlowym było związane z nadawaniem przez króla przywileju targowego. Przywilej targowy to pozwolenie dotyczące organizacji i obrotu handlowego w miejscach do tego wyznaczonych w formie targów i jarmarków, oraz określające ilość dni targowych. Układy protomiejskie (pierwotne układy miejskie) : osady, grody, osady targowe Osady targowe powstawały : przy ośrodkach władzy (grodach) wzdłuż szlaków handlowych na granicy stref gospodarczych, na przykład rolniczej i leśnej. na zbiegach i skrzyżowaniach szlaków handlowych nad rzekami 1

2 Ewolucja układów przestrzennych osad targowych: Układy widlicowe (Śródka Poznańska, Zawichost, Międzylesie, Kwieciszewo) Układy owalnicowe (Środa Śląska, Mogilno, Kościan) Układy ulicowe (Pakość, Sieciechów) Największe miasta powstałe z osad targowych: Poznań, Gniezno, Opole, Radom, Chojna, Lublin Najstarsza osada targowa Lublin historia powstania W X stuleciu nastąpiło wcielenie Lublina do państwa gnieźnieńskiego, co spowodowało zniszczenie warowni plemiennej i wzniesienie nowego grodu - ośrodka władzy na Wzgórzu zwanym "Grodzisko".W ramach drugiej monarchii piastowskiej (XI-XII w.) i dokonującej się odbudowy administracji kościelnej i państwowej, na lubelskim Wzgórzu Zamkowym zrealizowano nowy ośrodek administracyjno-militarny. Pod koniec tego okresu nastąpił rozwój ośrodka targowego na Wzgórzu Czwartek. Nazwa Czwartku należy do grupy nazw miejscowości, utworzonych od dniatygodnia, w którym odbywano targi Plany teoretyczne miast renesansowych. W okresie renesansu w urbanistyce zrodziła się idea miasta idealnego zaprojektowanego od początku. Za ich podstawową wadę uznaje się często występującą alternatywę: albo rozwój aglomeracji albo zachowanie "idealności". Renesansowe miasto projektowano na planie idealnie symetrycznym, który nie ma wiele wspólnego ze strukturą kształtowaną przez bieżące potrzeby miejskiego życia. W centrum znajdować się miał plac przy którym były najważniejsze budynki takie jak np. ratusz.jego wszystkie budynki mają klasyczne elementy: arkady oraz kolumnady. Założenia idealnego miasta: powinno leżeć nad rzeką aby zabezpieczyć transport towarów i odpowiednią higienę ludzi; ma być zbudowane na dwóch niezależnych od siebie poziomach: poziom niższy, który służy do obsługi wszelakiej działalności, zaś poziom wyższy służy szlachcie i mieszczaństwu aby bez przeszkód mogli poruszać się po mieście; poniżej tych poziomów znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu; szerokość ulic powinna stanowić co najmniej połowę wysokości przyległych pałaców; jego piękność powinna być symbolem funkcjonalności. Pierwszy taki projekt na zlecenie Sforzów z Mediolanu wykonał w połowie XV w. florentyńczyk Filarete. Jest to pierwsza w literaturze teoretycznej próba skonkretyzowania marzeń o zespole miejskim, zorganizowanym na regularnym gwiaździstym planie. Miasto o nazwie Sforzinda niestety nie zostało nigdy zrealizowane. Wenecjanie w końcu XVI w. wybudowali na takim planie miasto Palmanova, w prowincji Udine, ok. 30 km na płn.-wschód od Wenecji wg. projektu Scamozziego. W centrum jest sześciokątny plac z którego wychodzą gwieździście ulice. Całość jest perfekcyjna i wręcz przypomina płatek śniegu. Miasto otaczają obwałowania w kształcie gwiazdy. Projekt idealnego miasta Leonarda da Vinci Pomysł wynikał ze skłonności artysty do utopijnych projektów. Powstał pod presją zarazy, której Leonardo był świadkiem w czasie pobytu w Mediolanie. W swoim zamyśle dążył do połączenia wymagań praktycznych i estetycznych. Miasto miało być przestronne, o geometrycznych i futurystycznych kształtach. W założeniu miały się tam znajdować liczne place, loggie, tunele i kanały. Notatki Leonarda ukazują jego 2 poziomy: pełniący funkcje estetyczno-społeczne górny poziom dla pieszych i dolny z bezpośrednim dostępem do sieci kanałów, przeznaczonych do transportu towarów i zwierząt, na magazyny, handel i mieszkania ludzi z niższych klas społecznych. Ulice w projekcie są szerokie, wysokości fasad równe, a kominy strzeliste, by dym mógł rozchodzić się wysoko ponad dachami. Leonardo zaprojektował wysokie klatki schodowe w budynkach publicznych, gdyż kwadratowe, z ciemnymi kątami, ludzie wykorzystywali jako wychodki. Koncepcja miasta renesansowego, barokowego, klasycystycznego charakterystyka Renesans: Koncepcja miasta renesansowego to przede wszystkim miasto idealne - założenie z dziedziny projektowania urbanistycznego, zakładające teoretyczne lub praktyczne całościowe planowanie osiedli ludzkich podporządkowane czynnikom gospodarczym, społecznym i politycznym (w tym ideom utopijnym) oraz nierzadko wywiedzione z wyobrażeń estetycznych. Miasta idealne powstawały przede wszystkim w okresie renesansu - przykładem może być włoska Palma Nova czy polski Zamość. Za ich podstawową wadę uznaje się często występującą alternatywę: albo rozwój aglomeracji albo zachowanie "idealności". Renesansowe miasto projektowano na planie idealnie symetrycznym, który nie ma wiele wspólnego ze strukturą kształtowaną przez bieżące potrzeby miejskiego życia. Jego wszystkie budynki mają klasyczne elementy: arkady oraz kolumnady. Założenia idealnego miasta: powinno leżeć nad rzeką aby zabezpieczyć transport towarów i odpowiednią higienę ludzi; ma być zbudowane na dwóch niezależnych od siebie poziomach: poziom niższy, który służy do obsługi wszelakiej działalności, zaś poziom wyższy służy szlachcie i mieszczaństwu aby bez przeszkód mogli poruszać się po mieście; poniżej tych poziomów znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu; szerokość ulic powinna stanowić co najmniej połowę wysokości przyległych pałaców; 2

3 jego piękność powinna być symbolem funkcjonalności Miasto barokowe: Najcharakterystyczniejszą cechą miasta okresu baroku było podporządkowanie ich rozplanowania i ukształtowania dominantom plastycznym kościołom i rezydencjom magnackim oraz wielkim perspektywom widokowym długich, prostych ulic, rozległych placów i wielkich założeń ogrodowych. Tracą wówczas ostatecznie swoje znaczenie dawne miejskie umocnienia obronne. W baroku budowa miast idealnych była przez władców absolutnych pożądana i wspierana. Tak więc dopiero w baroku doszło do realizacji zrodzonych w renesansie, dalekowzrocznych projektów: miasto jako racjonalnie przemyślana, funkcjonalna jednolita całość miasto jako rezydencja, garnizon, obiekt prestiżowy, -obciążenie miast w których gwałtowny przyrost ludności okazał się szybszy niż możliwości rozbudowy umocnień regularność najczęściej poligonalno-symetrycznego planu, często zgodnego z ideami Witruwiusza położone najlepiej na równinie i związane z rzeka, portem, ważnym szlakiem komunikacyjnym i handlowym przydzielenie wszystkim grupom ludności optymalnego miejsca w mieście funkcjonalność miejskiego systemu komunikacyjnego, szachownicowe bądź promieniste układy ulic, chodniki bastionowy system obronny, odpowiadający postępującemu rozwojowi technik wojennych bezpieczeństwo mieszkańców, których liczba, a także potencjał gospodarczy i militarny wyznaczał podstawy potęgi władcy maksymalna kontrola przez władcę np. Karlsruhe, Mannheim i Rastatt Miasto klasycystyczne: W urbanistyce następuje zasadniczy przełom w kształtowaniu struktury miast. Zagadnienie prawidłowej i nowoczesnej kompozycji łączy się z zorganizowanymi pojęciami o funkcji i higienie tych, rozrastających się coraz bardziej i żywiołowo, skupisk ludności. Powstają przestrzenne założenia tworzące place, publiczne parki oraz przelotowe arterie komunikacyjne. W urbanistyce uwzględnia się czynniki w zakresie rozwoju racjonalnego i humanistycznego kształtowania struktury miast. Współczesna urbanizacja szła zgodnie z wymogami w dwóch zasadniczych kierunkach. Przede wszystkim ustalono zgodnie z wymogami nowych warunków kierunek regulacji rozwoju i porządkowania miast starszych. Sporządzono plany regulacyjne, realizujące program przebudowy ulic i centralnych punktów komunikacyjnych. Jednocześnie przystąpiono w sposób zorganizowany do zakładania nowych dzielnic i całych osiedli. Charakteryzuje je konsekwentny układ kompozycji centrum, pasm komunikacji, ośrodków przemysłu, handlu i administracji oraz zieleni. W obrazie miasta pojawiają się nowe ulice, aleje, bulwary, które łączą monumentalne budowle; ratusze, budynki parlamentu, ministerstw, sady; teatry, opery, sale koncertowe, biblioteki, muzea; szpitale, szkoły, kolegia uniwersyteckie, dworce kolejowe, dzielnice finansowe z bankami i giełdami, dzielnice handlowe z pasażami i halami handlowymi, powstawały wille i pałace fabrykantów, kamieniczki, bloki czynszowe i osiedla fabryczne; ogrody i publiczne parki. Europejskie miasta renesansowe Po udoskonaleniu artylerii wynikła konieczność wykonywania w miejsce wysokich murów, zacznie niższych. Otaczane one były szeroko zakładanymi fosami i wałami ziemnymi natomiast na zewnątrz miasta wysunięte zostały bastiony o zarysie wielobocznym. Powstała we Włoszech koncepcja miasta idealnego z powiązania nowoczesnego geometrycznego zarysu fortyfikacji z dążeniem do geometrycznego układu placów, ulic i zieleńców. Miasta takie musiały być budowane od nowa i rozwiązywały problem obronności komplikując jednocześnie zabudowę i organizację życia cywilnego. Miasto idealne miastem idealnym, ale choć umysły były jasne to ciemne masy musiały się gdzieś podziać. Przebudowywano ( rozbudowywano) zatem istniejące miasta. Najbardziej trendy byli Włosi: Florencja W kolebce renesansu jako pierwsze pojawiają się rewolucyjne w renesansie zjawiska.. Postulowana od dawna przez teoretyków budowy miasta konieczność rozwiązania wnętrza ulicy jako wnętrza architektonicznego została zrealizowana przez G. Vasariego (ulica dei Uffizi). Pojawia się także całkowicie nowa forma placu o funkcji reprezentacyjne j. Najważniejsze to: Plac Signoria, Plac św. Anuncjaty Rzym Tu pojawiają się kamienice otaczające plac: Plac Della rotunda (Panteonu), plac Santa Maria in Trastevere, Plac Navona, Plac Colonna, Plac della Minerva, Siena (plac del Campo), Wenecja (plac św. Marka), Padwa (Plac del Santo ) - pomnik Gattamelaty, Pienza, Bolonia (Plac Wiktora Emanuela). Zrealizowane w całości miasta o planach najbardziej zbliżonych do miast teoretycznych zawdzięczamy obrzydliwie bogatym i próżnym, którzy dawali na to kasę. Zamość, Telc (Czechy) Palma Nuova pomysłu Vincenca Scamozziego na północ od Udine koncepcja miasta oparta jest na bazie 9kąta foremnego ogrodzonego murem z dziewięcioma wysuniętymi bastionami. Do miasta prowadzą trzy drogi z fosami. Wewnątrz miasta ulice ułożone są promieniście od centrum znajdującym się w rynku w kierunku wierzchołków oraz środków boków. Kwartały zabudowy wydzielone są przez równoległe do boków ulice. Place znajdują się w każdym wierzchołku i między wybranymi czterema kwartałami. Livorno założone w Toskanii przez Medyceuszy portowe miasto na zachodnim brzegu półwyspu Apeinńskiego. Projektowanie przez Bernardo Buontalentiego w końcu XVI wieku Renesansowe miasta w Polsce Okres odrodzenia w Polsce zamyka się datą , kiedy to na skutek najazdu szwedzkiego uległo zniszczeniu wiele miast, by już nigdy nie podnieść się z upadku. 3

4 Układy przestrzenne miast zakładanych w pierwszej poł. XVIw. Nawiązują jeszcze bardzo silnie do miast średniowiecznych. Pierwszym miastem, którego układ przestrzenny świadomie nawiązuje do idealnych projektów teoretyków włoskich jest Głogów Małopolski, założony w 1570r..Rozplanowany w formie równoramiennego krzyża z osiowymi ulicami zbiegającymi się pośrodku obszernego kwadratowego rynku. Cztery place przylegające do narożników rynku przeznaczone były na budowle publiczne. W planowaniu miast polskich w XVI i XVIIw. Możemy zaobserwować 2 nurty: pierwszy łączył się z działalnością architektów i fortyfikatorów włoskich, drugi wiązał się z działalnością architektów, którzy tkwili jeszcze silnie w tradycjach układów średniowiecznych, ale wprowadzali już także nowe elementy renesansowe jak osiowość, obudowa placu. Zamość zbliża się najbardziej swoim układem do teoretycznych projektów włoskich. Dziś miasto Zamość jest miastem wyjątkowym nie tylko w Polsce lecz i w Europie. Renesansowa zabudowa, stosunkowo mało zniekształcona przebudowami w XIX w., oddaje w pelni zamierzona koncepcje Miranda. Architekt włoski pochodzący z Padwy, B.Morando, pracował w Zamościu w latach Jego dziełem jest plan miasta i budowle takie jak: zamek, ratusz, kolegiata, fortyfikacje i inne. Dawna forma średniowiecznej szachownicy stanowiła podkład nowoczesnego planu opartego na wzorach włoskich. Gł. Oś biegła ze wschodu na zachód i na niej były skomponowane dwa zasadnicze zespoły: zamek z najbliższym otoczeniem i rynek o wym.100x100m. W średniowieczu główną role komunikacyjną odgrywały pary ulic wychodzące z rogów placu: w renesansowym Zamościu arterie komunikacyjne przechodziły przez główną oś kompozycji biegnącą przez środek placu. Przesunięcie ratusza do jednej ze ścian placu odpowiada wymaganiom teoretyków włoskich. Całość miasta objęta jest pierścieniem fortyfikacji o charakterystycznych zarysach związanych ściśle z kompozycją planu. Żółkiew-powstaje w kilkanaście lat po założeniu Zamościa. Jest miastem podobnym ze względu na genezę i układ. Założył je w 1597 r. hetman Żółkiewski jako swoją siedzibę, a jednocześnie ośrodek handlowy i obronny. Założenie miasta jest syntezą planu szachownicowego oraz osiowej kompozycji renesansu i baroki włoskiego. Na Tereni o wym. 500x600m. przechodzi główna oś planu. Na osi tej leży kwadrat zabudowań zamkowych i prostokątny rynek. Całość jest ujęta w pierścień murów obronnych. Stanisławowo w planie miasta została zastosowana dawna zasada planu szachownicowego z układem zamku i bogatą, rozwiniętą linią urządzeń warownych. Sześciobok miasta przypomina przykłady i praktyków włoskich i francuskich. Brody założone w roku 1586 na kresach wschodnich przez Stanisława Żółkiewskiego. Miasto o regularnym układzie, z prostokątną siatką ulic, zniekształconym przez budowę fortyfikacji w latach Miasto posiadało dwa place rynkowe, być może ze względów na podział narodowościowy. Na osi układu znajduje się potężny zamek późniejszego właściciela Koniecpolskiego. Rawicz Miasta na terenie Wielkopolski nawiązują do tradycyjnych układów średniowiecznych. Interesującym przykładem miasta nowo zakładanego mającego charakter rzemieślniczy, nastawionego głównie na produkcji sukna jest Rawicz, który stał się wzorem dla szeregu miast zakładanych w Wielkopolsce. Miasto zostało założone w 1639r., charakteryzuje się regularnym układem nawiązującym do tradycji średniowiecznych. Osiowe ustawienie ratusza jest zgodne z duchem renesansu. Inne: Tomaszów Lubelski (Jelitkowo) założony w 1590r. Frampol( ) postrenesansowy układ urbanistyczny miasta o funkcjach gospodarczych powstały pod wpływem wzorów francuskich. Brody- w woj.ruskim 1596r. Krasiczyn-1620r. Przekształcenia miast pod wpływem rewolucji przemysłowej Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej towarów do produkcji fabrycznej na dużą skalę. Główną przyczyną rewolucji przemysłowej była eksplozja demograficzna. W wyniku ciągle rosnącej ilości mieszkańców rosły również potrzeby rynków. Nie mogły ich zaspokoić manufaktury, które od produkcji rzemieślniczej różniła się tylko organizacją procesu produkcji. Drugą, pod względem ważności, przyczyną rewolucji przemysłowej była rewolucja agrarna (rolna), która doprowadziła do przemiany tradycyjnego feudalnego rolnictwa w rolnictwo nowoczesne. Wynalezienie nowego źródła energii cieplnej- węgla doprowadziło do intensywnego rozwoju górnictwa węglowego. Gwałtowny rozwój miast w XIX w., będący wynikiem rewolucji przemysłowej, spowodował konieczność likwidacji dawnych obwarowań. Stare dzielnice przekształcały się zwykle w śródmieścia, na przedmieściach lokował się przemysł i budownictwo mieszkalne. Nastąpił rozwój transportu, poprzez budowę dróg, kanałów, a przede wszystkim linii kolei żelaznych. Powstawało wówczas wiele miast w okolicach hut, fabryk i kopalń, ponieważ przemysł potrzebował wciąż nowych pracowników. Dookoła ośrodka przemysłowego powstawało wiele mniejszych miast (miasta satelity), a na skutek ich rozbudowy często się łączyły w jeden ośrodek miejski, którego centralnym miejscem było miejsce pracy jego mieszkańców Anglicy rozbudowali system dróg i kanałów celem usprawnienia transportu. W Anglii rozwiną się takie aglomeracje jak Londyn czy Manchester. Z boku nie pozostaje również Francja, gdzie po rewolucji francuskiej mieszczaństwo nabiera coraz większego znaczenia w życiu innych warstw społecznych. Sławna stanie się przebudowa Paryża, która miała miejsce w latach 60- ych XIX w. Miejsce ciasnych i krętych uliczek zajęły szerokie arterie zbiegające się promieniście na Placu Gwiazdy ( obecnie de Gaulle a ). Nie tylko Europę cechuje dynamiczny rozwój miast. Również na kontynencie północno- amerykańskim szybko rozwiną się Nowy Jork, Waszyngton i inne skupiska ludności. Wszystko to dzieje się za sprawą uzyskania niepodległości przez Amerykanów, a z czasem przyczynią się do tego rozwoju masowo napływający na kontynent osadnicy z różnych stron świata. W Polsce miasta zaczną modernizować się pełną parą w II poł. dziewiętnastego stulecia. Na terytorium zaboru rosyjskiego błyskawicznie rozwija się Łódź, potężny ośrodek włókienniczy. Ważnym wyznacznikiem rozwoju cywilizacji była komunikacja. Sieć dróg bitych szybko się powiększała. Do 1850 powstała linia kolejowa Poznań - Szczecin Berlin. Do roku 1860 linie kolejowe połączyły Poznań m.in. z Wrocławiem, Katowicami, Krakowem, Warszawą i Wilnem. Sieć ta wpływała na wzrost eksportu wielkopolskich towarów rolnych. Rewolucja przemysłowa nie tylko przyciągnęła tysiące ludzi ze wsi do miasta, ale podsycała też boom w przemyśle budowlanym. Trzeba było przestawić się na masową produkcję domów. Przemysłowe metody zastosowano do budowy mieszkań dla robotników. Przy wydatnym udziale kolei powstało budownictwo masowe rząd za rzędem małe szeregowe domki z czerwonej cegły. Wypełniły przestrzeń 4

5 wokół stacji kolejowych, wiaduktów, wzdłuż brzegów kanałów i w cieniu dymiących fabryk. Miejski pejzaż Europy, Stanów Zjednoczonych i powoli większości świata na zawsze uległ zmianie. Powstawały w zdumiewającym tempie slumsy. Budownictwo masowe powstawało bez troski o warunki sanitarne, kanalizacje,dostęp do wody, powodując epidemie chorób. Niektórzy przemsyłowcy zdecydowali się na wzorcowe wioski dla robotników np.: w Wielkiej Brytanii właściciel fabryki włókienniczej Titus Salt, zlecił zaprojektowanie will w stylu włoskim we wzorcowej wiosce Saltaire w Yorkshire (od1851), książę Albert zlecił budowę modelowych domów dla robotników w Londynie, jako część przedsięwzięć Wielkiej Wystawy. Pod koniec XIX wieku architekci zaczęli się zastanawiać jak powinno wyglądać zdrowe nowoczesne miasto. Najradykalniejsze było rozwiązanie miast ogrodów, którego pionierem był Ebenezer Howard. Wyobrażał sobie Anglię jako kraj małych samowystarczalnych miasteczek liczących do mieszkańców. Przykład: Letchworth,Anglia od 1903 r. Miasto ogród, budynki użyteczności publicznej, miejskie tereny zielone oraz dworzec kolejowy znajdują się w centrum miasta, a dookoła otaczają go dzielnice mieszkaniowe. Koncepcje miasta XIX/XX w. Przyczyny rozwoju miast; rozwój przemysłowy i wynalezienie maszyny parowej, przeobrażenia się sztuki i rozwój naukowy i kulturalny, napływ ludności do miast ze wsi, Skutki: przemiana struktury miasta- zagęszczenie zabudowy, zanieczyszczenie przestrzeni miasta (ulice, przewietrzanie itp.), degradacja terenów zewnętrznych- wyrąb lasów- szukanie materiałów budowlanych. Główne koncepcje miast: 1. Utopijni urbaniści miasto idealne: W 1841 r Charles Fourier opublikował plan miasta idealnego tzw okresu gwarantyzmu- na planie koncentrycznych okręgów, rozdzielone pasami zieleni. W środku część administracyjna i handlowa, drugi pierścień to miasto przemysłowe, a trzeci to miasto rolnicze. Zabudowa to wolnostojące domy w ogrodach, wysokość zabudowy proporcjonalna do wolnej przestrzeni wokół; szerokie ulice wysadzane drzewami. Miasta Falanstery- dla 1600 mieszkańców- zwarte kompleksy budynków mieszkalnych, 2. Model koncentrycznego miasta idealnego: T.Fritscha 1896r -wokół centralnie umieszczonego ośrodka koncentrycznie rozmieszczono strefy zabudowy mieszkaniowej, rozcięte promieniście klinami terenów zieleni,zabudowa mieszkaniowa podzielona wg struktury społecznej- monumentalne budownictwo publiczne, dzielnice: willowa arystokracji i burżuazji, potem kwartały mieszkalne niższych klas społecznych; na zewn ogrody działkowe, tereny rekreacyjne,dalej tereny przemysłowe. 3. Miasto harmonii: Robert Owen zbudował ośrodek grupujący fabryki włókiennicze wraz z przylegającym osiedlem dla robotników. 1821r. zaproponował Miasto harmonii i współpracy oparty na proj. miasta falanstery; zwarty kompleks budynków z mieszkaniami, ze wspólnymi jadalniami, urządzeniami socjalnymi, administracyjnymi, pracowniami itd. projekt miasta liniowego Arturo Sorya y Mata, strefowanie obszarów mieszkaniowych,przemysłowych, komunikacyjnych. Projekt miasta powstał w 1882r, jedynie mały fragment w Madrycie. Był to pierwszy projekt uwzględniający masowy ruch kołowy. miasto ogród (koncentryczne) układ zwany miastem ogrodem wg koncepcji E. Howarda, nagromadzenie zieleni po okręgach i wzdłuż promieni sprawia wrażenie zwielokrotnienia. Punkt leżący w centrum jest równo odległy od dowolnego punktu tego samego okręgu. Wewnątrz miast radialnych istniało nagromadzenie funkcji administracyjnousługowych. Obramowane one były zielenią- często w formie ogrodów- parków. Na kolejnym obwodzie pojawiała się komunikacja i funkcja mieszkaniowa. Komunikacja rozchodziła się również po promieniście rozchodzących się ulicach. Dalej przemysł za pasem zieleni oraz na końcu koleje. Zrealizowano dwa miasta: Letchworth Garden City z 1909, Welwyn Garden City z 1920 r. miasto przemysłowe wg T. Garniera cite industrielle jego projekt zakładał separację funkcji formami zielonymi i ich wzajemne koncentrowanie- co dawało skupienie poszczególnych funkcji i odseparowanie ich. Założony układ był swobodny, podział funkcjonalny na część mieszkalną i przemysłową. Pomiędzy nimi znalazła się część publiczna ( z obiektami Użyteczności publicznej, administracją, kulturą itp) i strefa rekreacyjno-sportowa, w obszarach zielonych. Całość odseparowana pasami zieleni i połączona rozwiniętą siecią dróg głównych i lokalnych a także linii kolejowych. Zaprojektowano dworzec kolejowy i lotnisko. Miasto posiadało port rzeczny i własną elektrownię wodną. Całkowite zerwanie z formalizmem ( układy koncentryczne, regularne lub kwadratowe) a zaproponował założenia swobodne 4. Miasto przemysłowe Le Corbusiera-projekty zakładały powstanie ciągów miast przemysłowych wzdłuż linii komunikacyjnych. Na ich przecięciu organizowane były ośrodki nadrzędne: Algier, miasto liniowe od Atlantyku po Ural, plan Voisin- z 1925 r plan przebudowy Paryża, miasto dla trzech milionów w centrum miasta rzadko rozmieszczone, wśród zieleni 60-cio piętrowe biurowce na planie krzyża. 5. Miasto liniowe N. Milutina opracował projekt i ideę miasta socjalistycznego- miało to być miasto pasmowe, złożone z pasa zakładów przemysłowych, oddzielonego od części mieszkalnej pasmem zieleni. Dalej na zewnątrz miała być zlokalizowana strefa rekreacyjna. Koncepcja częściowo zrealizowana przy fabryce traktorów w Stalingradzie (obecnie Wołgograd). 6. Miasto wielozalążkowe E. Gloedena jako schemat planowanego osadnictwa, dowolna grupa miast 100 tysięcznych osadzona na ruszcie zelektryfikowanej kolei z własnym centrum (miasto administracji, handlu, kultury, magazynów hurtowych), przemysł poza ośrodkami miejskimi, eliminacja transportu wewnątrz miasta. 7. Miasta satelitarne wywodzą się z koncepcji miast ogrodów E. Howarda, Miasto posiadało sieć miast satelitarnych, co nosiło nazwę układu zalążkowego. Skomunikowane były za pomocą kolei. Miasta satelitarne miały rolę pomocniczą w stosunku do miast metropolii. W miastach satelitarnych umieszczono jedynie mieszkalnictwo i podstawowe usługi, niekiedy przemysł. Całość ważniejszych i wyspecjalizowanych funkcji skupiona była jednak w mieście głównym. Posiadały je np. Londyn (Harlow, Hook), Paryż i wiele innych miast. Plan przekształceń Warszawy zmierzał do utworzenia sieci miast satelitarnych z miast już istniejących (Pruszków, Wołomin). Miasto pełniło podrzędne funkcje- pracownicy dużych zakładów z miasta głównie dojeżdżali stamtąd do pracy. Miasto satelitarne nie zapewniało zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców, zawierało tylko niektóre usługi. 5

6 Idea miast ogrodów - historia i przykłady współczesnej kontynuacji Postępowi przedsiębiorcy- najpierw w Anglii- budują fabryki poza miastem, a osiedla robotnicze wiążą z terenami zielonymi i z otwartym krajobrazem. Z jednej strony propagują oni w ten sposób przywiązanie robotnika do fabryki, z drugiej- wykazują że możliwe jest włączenie przemysłu i osiedli miejskich w krajobraz. Od 1898 Ebenezer Howard propaguje miasto-ogród jako formę osiedla, z precyzyjnymi wyliczeniami formy, wielkości i organizacji. Howard projektuje model z koncentrycznych pierścieni i promienistych ulic, z parkiem w centrum, na jego obrzeżu budynki użyteczności publicznej, w zewn. pierścieniu fabryki, hale targowe i składy. Kilka miast-ogrodów (satelity) ma tworzyć grupę znów w układzie koncentrycznym, wokół miasta centralnego. Obwodowa kolej i ulica obwodowa łączą miasta-ogrody z sąsiednimi miastami, a poprowadzone promieniście linie kolejowe-z miastem centralnym. Miasta-ogrody Howarda powstają od 1903 Letchworth wg projektu B. Parkera i R. Unwina, w 1919 Welwyn wg projektu L. De Soissonsa. Poza tym Parker i Unwin budują w 1907 Hampstead, a Parker w Wythenshave. Ruch rozpowszechnia się szybko w Ameryce i Europie. Samodzielne osiedla powstają jako lokalne i indywidualne odmiany howardowskiego modelu W II poł. XX wieku powstają liczne miasta-satelity. Mają one podobnie jak miasta-ogrody, przez jednoznacznie ograniczoną i skoncentrowaną zabudowę chronić krajobraz przed chaotycznym zabudowaniem. Miasto satelitarne Beaumont Leys koło Leicester, zaprojektowane w 1966 przez W.G. Smigielewskiego udowadnia, że idea miast-ogrodów jest nadal aktualna. W dzisiejszych czasach miasto-ogród może jedynie uzupełniać strukturę wielkiego miasta. Celem podstawowym ma być rozluźnienie wielkiego miasta, niewymagające rezygnacji z koncentracji, a zapewniające uchronienie krajobrazu przed chaotycznym całkowitym zabudowaniem. Utopijni urbaniści XX w. 1. Przyczyną zrodzenia się wizji utopijnego miasta była chęć poprawy beznadziejnych warunków bytowych spowodowanych rewolucją przemysłową XVII i XVIII w. Jej autorami są wielcy utopiści: Saint-Simon, Robert Owen i Charles Fourier. 1. CHARLES FOURIER stworzył teorię pasaży miasto utopijne określone falansterem, podstawowa komórka zwana falangą liczącą 1600 osób zamieszkujących wielki zespół budynków(falanster) przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna przenika się oddzielne mieszkania + budynki użyteczności publicznej ustawione w formie kwadratu niepowodzenie w realizacji ( Algier, Francja) 2. ROBERT OWEN model miasta w kształcie zwartego czworoboku, w którym mieszkańcy mieszkaliby i pracowali w przemyśle oraz na roli, mając do dyspozycji konieczne instytucje społeczno- kulturalne 2. Działalność utopistów przyczyniła się więc do powstania na początku XX w. nowoczesnej urbanistyki. Zwłaszcza doprowadziła do powstania idei osiedla społecznego oraz idei miasta-ogrodu. (fabryki poza miastem a osiedla robotnicze związane z terenami zielonymi i z otwartym krajobrazem). W II połowie XX wieku powstają liczne miasta satelity( mają za zadanie chronić krajobraz przed chaotycznym zabudowaniem przez jednoznacznie ograniczoną i skoncentrowaną zabudowę.) 1. EBENEZER HOWARD zwracał uwagę na ekonomiczna stronę zwłaszcza na cenę terenu 400 ha miasto-ogród dla 30 tyś,2tys. ha tereny rolnicze dla 2tyś zaopatrujące miasto w żywność, strefa na obrzeżu dla przemysłu zasilanego energią elektryczną połączenie podobnych osiedli za pomocą szybkiej komunikacji model z koncentrycznych pierścieni i promienistych ulic z parkiem w centrum, na obrzeżu budynki użyteczności publicznej, w zewn. pierścieniu fabryki hale targowe i składy wzorzec policentrycznego miasta podzielonego na miasto centralne oraz miasta satelity. 2. A. SORYA MATTA wyjście z mieszkalnictwem poza granice miasta, podobnie jak miasto ogród miasto linearne (główna ulica + tramwaj tworzą sprawne powiązania wewnątrzmiejskie 3. LE CORBUSIER model miasta gdzie rzeka oddziela strefę przemysłową od strefy mieszkalnej, w której środku leży centrum między dwiema spośród ośmiu zaprojektowanych jednostek mieszkaniowych forum- czysta strefa pieszych- budynku znajdujące się na niej służą ogółowi mieszkańców, zróżnicowane pod względem ich funkcji i rangi, z wieżowcem administracji miejskiej jako dominantą. 6

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24 TIRANA MIASTO STOŁECZNE TIRANA -(alb. Tirana, Tiranë), stolica Albanii od 1920 r. Symbol icentrum dynamicznych zmian i modernizacji kraju wktórym przez dziesięciolecia obowiązywała najgorsza, obok północnokoreańskiej,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny Mariensztat ryshistoryczno varsavianistyczny 1. PoczątkiMariensztatu Historiapewnejdrogi HistoriaMariensztatu,tohistoriadrogi,którajużodśredniowieczałączyłaKrakowskie Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi Złotoryja 2008 Ulubioną formą architektów tego okresu był kościół na planie centralnym, chociaż oczywiście nie brakuje dzieł budowanych w układach podłużnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

A18569. Opis koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa Wlkp.

A18569. Opis koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa Wlkp. A18569 Opis koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa Wlkp. Wartości przestrzenne centrum miasta diagnoza Gdzie jest obecne centrum miasta? Obraz struktury przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY Wyrażone przez mieszkańców nieustający ruch i hałas samochodowy bałagan urbanistyczny brak atrakcji kulturalnych za dużo galerii handlowych problem parkingowy

Bardziej szczegółowo

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument DWA ŚWIATY BOGACTWO I NĘDZA W WIELKIM MIEŚCIE KAIR, miasto na styku światów القاهرة Kair to położona nad Nilem stolica

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Założenia rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Stan istniejący - ludność Gęstość zaludnienia w 2002 Średnie tempo przyrostu/ubytku w latach 2002-2003 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Dr inż. arch. Natalia Przesmycka Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Białołęka. Specyfika dzielnicy. Trzy podzielnice, dynamiczny rozwój wschodnich obszarów i problemy wynikające

Bardziej szczegółowo

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego.

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Podniesienie rangi Gdańska jako miasta portowego. Cele

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania.

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK Data: 2010-06-17 Sporządził: Bogusław Gąsiorowski. Str. Nr 1

SZACUNEK Data: 2010-06-17 Sporządził: Bogusław Gąsiorowski. Str. Nr 1 Str. Nr 1 Gmina Chrzanów zajmuje powierzchnię 79,3 km 2. Tworzy ją miasto Chrzanów (38,3 km 2 ) oraz sołectwa Balin, Luszowice, Pogorzyce, Płaza, Źrebce i Okradziejówka. Chrzanów graniczy z gminami: Jaworznem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie:

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: PROJEKTOWANIE Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: a). linii modułowych dzielących osie b). skrajnych położeń ruchomych części przedmiotu c). linii koordynacyjnych modułowych

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

Twój komfort naszym standardem

Twój komfort naszym standardem Twój komfort naszym standardem GDAŃSK TORUŃ WARSZAWA ŁOWICZ POZNAŃ SZCZECIN WARSZAWA RAWA MAZ. KALISZ ZIELONA GÓRA LUBLIN RADOM Osiedle Jarzębinowe zlokalizowane WROCŁAW JELENIA GÓRA KATOWICE KRAKÓW jest

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH

MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część II Na rysunku przedstawiony jest obszar pewnego miasta wraz z zaznaczonymi szkołami podstawowymi. Wyobraźmy sobie, że mamy przydzielić

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG AUTOSTRAD W AGLOMERACJACH EUROPEJSKICH

PRZEBIEG AUTOSTRAD W AGLOMERACJACH EUROPEJSKICH Andrzej Brzeziński Stefan Sarna PRZEBIEG AUTOSTRAD W AGLOMERACJACH EUROPEJSKICH WSTĘP Program rozbudowy układu dróg szybkiego ruchu w Polsce jest realizowany w sytuacji gdy w wysoko rozwiniętych krajach

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji Wieża Montparnasse wieża i należące do niej centrum handlowe powstałe w latach 1969-1972, w centrum dzielnicy Montparnasse, na avenue du Maine 33 w Paryżu (dzisiejszy odpowiednik SkyTower we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU Historia Miejsca Wyspa spichrzów od początku swojego istnienia stanowiła dla Elbląga zaplecze gospodarcze. Była nierozerwalnie związana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA DOTYCZĄCA KOSZTÓW REALIZACJI OBWODNICY OLSZTYNA NA ODCINKU OD WĘZŁA W WÓJTOWIE DO WĘZŁA W SPRĘCOWIE

OPINIA DOTYCZĄCA KOSZTÓW REALIZACJI OBWODNICY OLSZTYNA NA ODCINKU OD WĘZŁA W WÓJTOWIE DO WĘZŁA W SPRĘCOWIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI w Olsztynie WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Katedra Ekonomiki Nieruchomości 110-745 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 317, tel. (089) 523 35 07, fax 523 44 63 OPINIA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA II (style)

ARCHITEKTURA II (style) ARCHITEKTURA II (style) Patrycja Naumczyk SKPTG koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK STYLE ROMANIZM GOTYK RENESANS BAROK KLASYCYZM HISTORYZM inne ROMANIZM Romanizm kto, kiedy i Polska: XI-XIII

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

(faza inicjalna i początkowa)

(faza inicjalna i początkowa) Idealny projekt odnowy wsi Irena Niedźwiecka-Filipiak Proste projekty (faza inicjalna i początkowa) zagospodarowanie przestrzeni wspólnych np. skwer, plac zabaw, plac spotkań małe place, skwery na połączeniu

Bardziej szczegółowo

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope DEWELOPER Firma Pro Urba jest obecna na polskim rynku deweloperskim od 2004 roku i należy do hiszpańskich grup kapitałowych: Grupo Proconsol, Urbanizadora XXI, Inmobiliaria del Ebro oraz banku Caja de

Bardziej szczegółowo

Dostępność transportowa i infrastrukturalna do koncentracji działalności gospodarczej.

Dostępność transportowa i infrastrukturalna do koncentracji działalności gospodarczej. Wizja rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcza. Rozwój funkcji portowych (wyznaczenie terenów rozwojowych). Dostępność transportowa i infrastrukturalna do koncentracji działalności gospodarczej. Nowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta :

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta : UCHWAŁA NR XXVI/580/2010 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg Na podstawie art.12 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAZWY DLA OBSZARU

WYBÓR NAZWY DLA OBSZARU WYBÓR NAZWY DLA OBSZARU EKO DZIELNICA NOVACIERIES EKO DZIELNICA NOVACIERIES Zwycięzca konkursu 2010 r. Zrównoważone dzielnice" w regionie Rhone Alpes Projekt w trakcie certyfikacji przez rząd francuski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GIŻYCKA

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GIŻYCKA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GIŻYCKA Giżycko - 30-tysięczne mazurskie miasto położone w województwie Warmińsko Mazurskim, w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Komunikacja Najbliższa droga krajowa - numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Społeczne oblicza metropolii

Społeczne oblicza metropolii Społeczne oblicza metropolii Bohdan Jałowiecki Konferencja: Czy metropolia jest jeszcze miastem? 29 30 czerwiec 2009 Struktura społeczna metropolii Czynniki agregacji i segregacji Społeczne oblicza metropolii

Bardziej szczegółowo

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1840 NOWA DZIELNICA Źródło: Atlas Miasta Łodzi 2002 r. HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1894 PLAN STARZYŃSKIEGO Źródło: http://gis.mapa.lodz.pl/

Bardziej szczegółowo

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Dr Maciej Zathey Wrocław, 8 kwietnia 2010 Suburbanizacja jako faza rozwoju regionu miejskiego Jednostki zmian populacji Dodatnie Ujemne S t a d i a 0 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH OPIS. INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj.

ANALIZA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH OPIS. INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj. 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa inwestycji Inwestycja nosi nazwę: INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj. -dwóch budynków naukowo-dydaktycznych połączonych łącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

potrzeby vs. ograniczenia środowiskowe,

potrzeby vs. ograniczenia środowiskowe, Rozwój zrównoważony rozwój podtrzymywalny rozwój trwały ekorozwój sustainable development Takie gospodarowanie środowiskiem przez żyjące pokolenie, aby respektować interesy przyszłych pokoleń, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 270715 KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 1 Spis treści: I. Ogólny opis koncepcji urbanistycznej II. Szczegółowy opis elementów koncepcji

Bardziej szczegółowo