Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji"

Transkrypt

1 Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: nieplanowany rozwój brak im geometrycznie wytyczonych granic, we wcześniejszych epokach także nie umocnione agora i założenia świątynne były oddzielone, zabudowania nie powiązane plalistycznie, lokalizacja zależała jedynie od kożystnych warunków topograficznych symetria jedynie w pojedynczych budowlach ciągi domów położone wzdłóż poziomic budowle mieszkalne proste, wręcz prymitywne Miasta okres klasyczny nieregularne granice miasta miasto planowane na prostokątnej siatce ulic (system hippodamejski) siatka z czworobocznych insulae -> bloków z typową zabudową na parcelach tej samej długości surowa funkcjonalność sytem parcelacji, unormowanie budynków wszystkie domy skierowane na południe wraz ze wzrostem zamożności łączenie parceli, spadek zamożności podział parceli plac targowy, plac ze świątynią i agora są prostokątne, powstają na nie zabudowanych insulach ulice przebiegają stycznie do agory teatr w kotlinie na zboczu szerokie ulice główne, wąskie ulice boczne tarasy stopniowane wertykalnie Zasady budowy obozu rzymskiego Castrum Romanum" i jego rola w urbanizacji ziem dawnego Imperium Rzymskiego Castrum Romanum" warowny obóz rzymski, kwadratowy lub prostokątny, otoczony murem, wałem lub palisadą, z czterema bramami. Charakterystyczną cechą był układ dwóch głównych arterii: CARDO północ-południe i DECUMANUS wschód-zachód. Na ich skrzyżowaniu zakładano place zwane FORUM ośrodki życia miejskiego, odpowiedniki greckiej agory. Tu skupiano najważniejsze budynki użyteczności publicznej. Opis budowy znamy dzięki zachowanemu dziełu Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć" (De architectura). Pozostałości po castra Romana dały początek takim miastom, jak Kolonia, Wiedeń, Paryż, czy Reims. Również nazwy niektórych brytyjskich miast świadczą o tym, ze powstały na miejscu rzymskich obozów warownych (Gloucester, Chichester).Wyróżnia się 3 rodzaje: Obozy były stałe (castra stativa), letnie (castra aestiva - bez obwarowań) i zimowe (castra hiberna - silnie umocnione). Na bazie obozów powstawały miasta o wyżej wspomnianych cechach. Obozów ze względu na aktywność wojsk Imperium Rzymskiego powstawało dosyć dużo także miały bezpośredni wpływ na zurbanizowanie terenów podbijanych- usystematyzowały zabudowę i porządkowały przestrzeń miast. Zasady budowy miasta średniowiecznego Zwykle przy lokalizacji wytyczano rynek i w miarę regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym, przy których mieszkali różni rzemieślnicy, cechą charakterystyczną było to że na jednej ulicy urzędowali rzemieślnicy z tego samego zawodu. Wokół rynku zamieszkiwali mieszczanie najbardziej zamożni. Wraz przyjęciem wiary chrześcijańskiej pojawiały się kościoły. Olbrzymia większość lokacji miast w Polsce na prawie niemieckim odbywała się na obszarze lub w pobliżu już istniejących miast wczesnośredniowiecznych. Wraz z rozpoczęciem budowy z kamienia domy stały się murowane a z czasem piętrowe. Miasta w zależności od ich charakteru lokowano przy szlakach handlowych, lub w miejscach strategicznych w kontekście militarnym bądź gospodarczym. Miasta posiadały charakterystyczne prawa dotyczące lokacji i życia społecznego w jego obrębie, w Polsce- Prawo magdeburskie; Prawo średzkie; Prawo chełmińskie; Prawo poznańskie. Później istotne stało się aby każde większe miasto posiadało uniwersytet a także bibliotekę. Na kulturę i rozwój miasta miała największy wpływ ludność do niego przybywająca i ciągnąca wraz ze sobą modę (pochodzącą przede wszystkim z Włoch). Miasta z czasem przestały spełniać funkcję warowną, stały się ośrodkami kultury, to w nich kwitli artyści, uczeni, filozofowie i inni o których teraz uczymy się w szkole. Wokół miast kręcił się handel. Osady targowe od 2 połowy XI do XIII wieku Osady targowe to układy protomiejskie, powstające na skutek różnicowania się pod względem funkcjonalnym osad przygrodowych. Powstawanie osad o charakterze handlowym było związane z nadawaniem przez króla przywileju targowego. Przywilej targowy to pozwolenie dotyczące organizacji i obrotu handlowego w miejscach do tego wyznaczonych w formie targów i jarmarków, oraz określające ilość dni targowych. Układy protomiejskie (pierwotne układy miejskie) : osady, grody, osady targowe Osady targowe powstawały : przy ośrodkach władzy (grodach) wzdłuż szlaków handlowych na granicy stref gospodarczych, na przykład rolniczej i leśnej. na zbiegach i skrzyżowaniach szlaków handlowych nad rzekami 1

2 Ewolucja układów przestrzennych osad targowych: Układy widlicowe (Śródka Poznańska, Zawichost, Międzylesie, Kwieciszewo) Układy owalnicowe (Środa Śląska, Mogilno, Kościan) Układy ulicowe (Pakość, Sieciechów) Największe miasta powstałe z osad targowych: Poznań, Gniezno, Opole, Radom, Chojna, Lublin Najstarsza osada targowa Lublin historia powstania W X stuleciu nastąpiło wcielenie Lublina do państwa gnieźnieńskiego, co spowodowało zniszczenie warowni plemiennej i wzniesienie nowego grodu - ośrodka władzy na Wzgórzu zwanym "Grodzisko".W ramach drugiej monarchii piastowskiej (XI-XII w.) i dokonującej się odbudowy administracji kościelnej i państwowej, na lubelskim Wzgórzu Zamkowym zrealizowano nowy ośrodek administracyjno-militarny. Pod koniec tego okresu nastąpił rozwój ośrodka targowego na Wzgórzu Czwartek. Nazwa Czwartku należy do grupy nazw miejscowości, utworzonych od dniatygodnia, w którym odbywano targi Plany teoretyczne miast renesansowych. W okresie renesansu w urbanistyce zrodziła się idea miasta idealnego zaprojektowanego od początku. Za ich podstawową wadę uznaje się często występującą alternatywę: albo rozwój aglomeracji albo zachowanie "idealności". Renesansowe miasto projektowano na planie idealnie symetrycznym, który nie ma wiele wspólnego ze strukturą kształtowaną przez bieżące potrzeby miejskiego życia. W centrum znajdować się miał plac przy którym były najważniejsze budynki takie jak np. ratusz.jego wszystkie budynki mają klasyczne elementy: arkady oraz kolumnady. Założenia idealnego miasta: powinno leżeć nad rzeką aby zabezpieczyć transport towarów i odpowiednią higienę ludzi; ma być zbudowane na dwóch niezależnych od siebie poziomach: poziom niższy, który służy do obsługi wszelakiej działalności, zaś poziom wyższy służy szlachcie i mieszczaństwu aby bez przeszkód mogli poruszać się po mieście; poniżej tych poziomów znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu; szerokość ulic powinna stanowić co najmniej połowę wysokości przyległych pałaców; jego piękność powinna być symbolem funkcjonalności. Pierwszy taki projekt na zlecenie Sforzów z Mediolanu wykonał w połowie XV w. florentyńczyk Filarete. Jest to pierwsza w literaturze teoretycznej próba skonkretyzowania marzeń o zespole miejskim, zorganizowanym na regularnym gwiaździstym planie. Miasto o nazwie Sforzinda niestety nie zostało nigdy zrealizowane. Wenecjanie w końcu XVI w. wybudowali na takim planie miasto Palmanova, w prowincji Udine, ok. 30 km na płn.-wschód od Wenecji wg. projektu Scamozziego. W centrum jest sześciokątny plac z którego wychodzą gwieździście ulice. Całość jest perfekcyjna i wręcz przypomina płatek śniegu. Miasto otaczają obwałowania w kształcie gwiazdy. Projekt idealnego miasta Leonarda da Vinci Pomysł wynikał ze skłonności artysty do utopijnych projektów. Powstał pod presją zarazy, której Leonardo był świadkiem w czasie pobytu w Mediolanie. W swoim zamyśle dążył do połączenia wymagań praktycznych i estetycznych. Miasto miało być przestronne, o geometrycznych i futurystycznych kształtach. W założeniu miały się tam znajdować liczne place, loggie, tunele i kanały. Notatki Leonarda ukazują jego 2 poziomy: pełniący funkcje estetyczno-społeczne górny poziom dla pieszych i dolny z bezpośrednim dostępem do sieci kanałów, przeznaczonych do transportu towarów i zwierząt, na magazyny, handel i mieszkania ludzi z niższych klas społecznych. Ulice w projekcie są szerokie, wysokości fasad równe, a kominy strzeliste, by dym mógł rozchodzić się wysoko ponad dachami. Leonardo zaprojektował wysokie klatki schodowe w budynkach publicznych, gdyż kwadratowe, z ciemnymi kątami, ludzie wykorzystywali jako wychodki. Koncepcja miasta renesansowego, barokowego, klasycystycznego charakterystyka Renesans: Koncepcja miasta renesansowego to przede wszystkim miasto idealne - założenie z dziedziny projektowania urbanistycznego, zakładające teoretyczne lub praktyczne całościowe planowanie osiedli ludzkich podporządkowane czynnikom gospodarczym, społecznym i politycznym (w tym ideom utopijnym) oraz nierzadko wywiedzione z wyobrażeń estetycznych. Miasta idealne powstawały przede wszystkim w okresie renesansu - przykładem może być włoska Palma Nova czy polski Zamość. Za ich podstawową wadę uznaje się często występującą alternatywę: albo rozwój aglomeracji albo zachowanie "idealności". Renesansowe miasto projektowano na planie idealnie symetrycznym, który nie ma wiele wspólnego ze strukturą kształtowaną przez bieżące potrzeby miejskiego życia. Jego wszystkie budynki mają klasyczne elementy: arkady oraz kolumnady. Założenia idealnego miasta: powinno leżeć nad rzeką aby zabezpieczyć transport towarów i odpowiednią higienę ludzi; ma być zbudowane na dwóch niezależnych od siebie poziomach: poziom niższy, który służy do obsługi wszelakiej działalności, zaś poziom wyższy służy szlachcie i mieszczaństwu aby bez przeszkód mogli poruszać się po mieście; poniżej tych poziomów znajdują się kanały żeglowne dla ułatwienia komunikacji i transportu; szerokość ulic powinna stanowić co najmniej połowę wysokości przyległych pałaców; 2

3 jego piękność powinna być symbolem funkcjonalności Miasto barokowe: Najcharakterystyczniejszą cechą miasta okresu baroku było podporządkowanie ich rozplanowania i ukształtowania dominantom plastycznym kościołom i rezydencjom magnackim oraz wielkim perspektywom widokowym długich, prostych ulic, rozległych placów i wielkich założeń ogrodowych. Tracą wówczas ostatecznie swoje znaczenie dawne miejskie umocnienia obronne. W baroku budowa miast idealnych była przez władców absolutnych pożądana i wspierana. Tak więc dopiero w baroku doszło do realizacji zrodzonych w renesansie, dalekowzrocznych projektów: miasto jako racjonalnie przemyślana, funkcjonalna jednolita całość miasto jako rezydencja, garnizon, obiekt prestiżowy, -obciążenie miast w których gwałtowny przyrost ludności okazał się szybszy niż możliwości rozbudowy umocnień regularność najczęściej poligonalno-symetrycznego planu, często zgodnego z ideami Witruwiusza położone najlepiej na równinie i związane z rzeka, portem, ważnym szlakiem komunikacyjnym i handlowym przydzielenie wszystkim grupom ludności optymalnego miejsca w mieście funkcjonalność miejskiego systemu komunikacyjnego, szachownicowe bądź promieniste układy ulic, chodniki bastionowy system obronny, odpowiadający postępującemu rozwojowi technik wojennych bezpieczeństwo mieszkańców, których liczba, a także potencjał gospodarczy i militarny wyznaczał podstawy potęgi władcy maksymalna kontrola przez władcę np. Karlsruhe, Mannheim i Rastatt Miasto klasycystyczne: W urbanistyce następuje zasadniczy przełom w kształtowaniu struktury miast. Zagadnienie prawidłowej i nowoczesnej kompozycji łączy się z zorganizowanymi pojęciami o funkcji i higienie tych, rozrastających się coraz bardziej i żywiołowo, skupisk ludności. Powstają przestrzenne założenia tworzące place, publiczne parki oraz przelotowe arterie komunikacyjne. W urbanistyce uwzględnia się czynniki w zakresie rozwoju racjonalnego i humanistycznego kształtowania struktury miast. Współczesna urbanizacja szła zgodnie z wymogami w dwóch zasadniczych kierunkach. Przede wszystkim ustalono zgodnie z wymogami nowych warunków kierunek regulacji rozwoju i porządkowania miast starszych. Sporządzono plany regulacyjne, realizujące program przebudowy ulic i centralnych punktów komunikacyjnych. Jednocześnie przystąpiono w sposób zorganizowany do zakładania nowych dzielnic i całych osiedli. Charakteryzuje je konsekwentny układ kompozycji centrum, pasm komunikacji, ośrodków przemysłu, handlu i administracji oraz zieleni. W obrazie miasta pojawiają się nowe ulice, aleje, bulwary, które łączą monumentalne budowle; ratusze, budynki parlamentu, ministerstw, sady; teatry, opery, sale koncertowe, biblioteki, muzea; szpitale, szkoły, kolegia uniwersyteckie, dworce kolejowe, dzielnice finansowe z bankami i giełdami, dzielnice handlowe z pasażami i halami handlowymi, powstawały wille i pałace fabrykantów, kamieniczki, bloki czynszowe i osiedla fabryczne; ogrody i publiczne parki. Europejskie miasta renesansowe Po udoskonaleniu artylerii wynikła konieczność wykonywania w miejsce wysokich murów, zacznie niższych. Otaczane one były szeroko zakładanymi fosami i wałami ziemnymi natomiast na zewnątrz miasta wysunięte zostały bastiony o zarysie wielobocznym. Powstała we Włoszech koncepcja miasta idealnego z powiązania nowoczesnego geometrycznego zarysu fortyfikacji z dążeniem do geometrycznego układu placów, ulic i zieleńców. Miasta takie musiały być budowane od nowa i rozwiązywały problem obronności komplikując jednocześnie zabudowę i organizację życia cywilnego. Miasto idealne miastem idealnym, ale choć umysły były jasne to ciemne masy musiały się gdzieś podziać. Przebudowywano ( rozbudowywano) zatem istniejące miasta. Najbardziej trendy byli Włosi: Florencja W kolebce renesansu jako pierwsze pojawiają się rewolucyjne w renesansie zjawiska.. Postulowana od dawna przez teoretyków budowy miasta konieczność rozwiązania wnętrza ulicy jako wnętrza architektonicznego została zrealizowana przez G. Vasariego (ulica dei Uffizi). Pojawia się także całkowicie nowa forma placu o funkcji reprezentacyjne j. Najważniejsze to: Plac Signoria, Plac św. Anuncjaty Rzym Tu pojawiają się kamienice otaczające plac: Plac Della rotunda (Panteonu), plac Santa Maria in Trastevere, Plac Navona, Plac Colonna, Plac della Minerva, Siena (plac del Campo), Wenecja (plac św. Marka), Padwa (Plac del Santo ) - pomnik Gattamelaty, Pienza, Bolonia (Plac Wiktora Emanuela). Zrealizowane w całości miasta o planach najbardziej zbliżonych do miast teoretycznych zawdzięczamy obrzydliwie bogatym i próżnym, którzy dawali na to kasę. Zamość, Telc (Czechy) Palma Nuova pomysłu Vincenca Scamozziego na północ od Udine koncepcja miasta oparta jest na bazie 9kąta foremnego ogrodzonego murem z dziewięcioma wysuniętymi bastionami. Do miasta prowadzą trzy drogi z fosami. Wewnątrz miasta ulice ułożone są promieniście od centrum znajdującym się w rynku w kierunku wierzchołków oraz środków boków. Kwartały zabudowy wydzielone są przez równoległe do boków ulice. Place znajdują się w każdym wierzchołku i między wybranymi czterema kwartałami. Livorno założone w Toskanii przez Medyceuszy portowe miasto na zachodnim brzegu półwyspu Apeinńskiego. Projektowanie przez Bernardo Buontalentiego w końcu XVI wieku Renesansowe miasta w Polsce Okres odrodzenia w Polsce zamyka się datą , kiedy to na skutek najazdu szwedzkiego uległo zniszczeniu wiele miast, by już nigdy nie podnieść się z upadku. 3

4 Układy przestrzenne miast zakładanych w pierwszej poł. XVIw. Nawiązują jeszcze bardzo silnie do miast średniowiecznych. Pierwszym miastem, którego układ przestrzenny świadomie nawiązuje do idealnych projektów teoretyków włoskich jest Głogów Małopolski, założony w 1570r..Rozplanowany w formie równoramiennego krzyża z osiowymi ulicami zbiegającymi się pośrodku obszernego kwadratowego rynku. Cztery place przylegające do narożników rynku przeznaczone były na budowle publiczne. W planowaniu miast polskich w XVI i XVIIw. Możemy zaobserwować 2 nurty: pierwszy łączył się z działalnością architektów i fortyfikatorów włoskich, drugi wiązał się z działalnością architektów, którzy tkwili jeszcze silnie w tradycjach układów średniowiecznych, ale wprowadzali już także nowe elementy renesansowe jak osiowość, obudowa placu. Zamość zbliża się najbardziej swoim układem do teoretycznych projektów włoskich. Dziś miasto Zamość jest miastem wyjątkowym nie tylko w Polsce lecz i w Europie. Renesansowa zabudowa, stosunkowo mało zniekształcona przebudowami w XIX w., oddaje w pelni zamierzona koncepcje Miranda. Architekt włoski pochodzący z Padwy, B.Morando, pracował w Zamościu w latach Jego dziełem jest plan miasta i budowle takie jak: zamek, ratusz, kolegiata, fortyfikacje i inne. Dawna forma średniowiecznej szachownicy stanowiła podkład nowoczesnego planu opartego na wzorach włoskich. Gł. Oś biegła ze wschodu na zachód i na niej były skomponowane dwa zasadnicze zespoły: zamek z najbliższym otoczeniem i rynek o wym.100x100m. W średniowieczu główną role komunikacyjną odgrywały pary ulic wychodzące z rogów placu: w renesansowym Zamościu arterie komunikacyjne przechodziły przez główną oś kompozycji biegnącą przez środek placu. Przesunięcie ratusza do jednej ze ścian placu odpowiada wymaganiom teoretyków włoskich. Całość miasta objęta jest pierścieniem fortyfikacji o charakterystycznych zarysach związanych ściśle z kompozycją planu. Żółkiew-powstaje w kilkanaście lat po założeniu Zamościa. Jest miastem podobnym ze względu na genezę i układ. Założył je w 1597 r. hetman Żółkiewski jako swoją siedzibę, a jednocześnie ośrodek handlowy i obronny. Założenie miasta jest syntezą planu szachownicowego oraz osiowej kompozycji renesansu i baroki włoskiego. Na Tereni o wym. 500x600m. przechodzi główna oś planu. Na osi tej leży kwadrat zabudowań zamkowych i prostokątny rynek. Całość jest ujęta w pierścień murów obronnych. Stanisławowo w planie miasta została zastosowana dawna zasada planu szachownicowego z układem zamku i bogatą, rozwiniętą linią urządzeń warownych. Sześciobok miasta przypomina przykłady i praktyków włoskich i francuskich. Brody założone w roku 1586 na kresach wschodnich przez Stanisława Żółkiewskiego. Miasto o regularnym układzie, z prostokątną siatką ulic, zniekształconym przez budowę fortyfikacji w latach Miasto posiadało dwa place rynkowe, być może ze względów na podział narodowościowy. Na osi układu znajduje się potężny zamek późniejszego właściciela Koniecpolskiego. Rawicz Miasta na terenie Wielkopolski nawiązują do tradycyjnych układów średniowiecznych. Interesującym przykładem miasta nowo zakładanego mającego charakter rzemieślniczy, nastawionego głównie na produkcji sukna jest Rawicz, który stał się wzorem dla szeregu miast zakładanych w Wielkopolsce. Miasto zostało założone w 1639r., charakteryzuje się regularnym układem nawiązującym do tradycji średniowiecznych. Osiowe ustawienie ratusza jest zgodne z duchem renesansu. Inne: Tomaszów Lubelski (Jelitkowo) założony w 1590r. Frampol( ) postrenesansowy układ urbanistyczny miasta o funkcjach gospodarczych powstały pod wpływem wzorów francuskich. Brody- w woj.ruskim 1596r. Krasiczyn-1620r. Przekształcenia miast pod wpływem rewolucji przemysłowej Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej towarów do produkcji fabrycznej na dużą skalę. Główną przyczyną rewolucji przemysłowej była eksplozja demograficzna. W wyniku ciągle rosnącej ilości mieszkańców rosły również potrzeby rynków. Nie mogły ich zaspokoić manufaktury, które od produkcji rzemieślniczej różniła się tylko organizacją procesu produkcji. Drugą, pod względem ważności, przyczyną rewolucji przemysłowej była rewolucja agrarna (rolna), która doprowadziła do przemiany tradycyjnego feudalnego rolnictwa w rolnictwo nowoczesne. Wynalezienie nowego źródła energii cieplnej- węgla doprowadziło do intensywnego rozwoju górnictwa węglowego. Gwałtowny rozwój miast w XIX w., będący wynikiem rewolucji przemysłowej, spowodował konieczność likwidacji dawnych obwarowań. Stare dzielnice przekształcały się zwykle w śródmieścia, na przedmieściach lokował się przemysł i budownictwo mieszkalne. Nastąpił rozwój transportu, poprzez budowę dróg, kanałów, a przede wszystkim linii kolei żelaznych. Powstawało wówczas wiele miast w okolicach hut, fabryk i kopalń, ponieważ przemysł potrzebował wciąż nowych pracowników. Dookoła ośrodka przemysłowego powstawało wiele mniejszych miast (miasta satelity), a na skutek ich rozbudowy często się łączyły w jeden ośrodek miejski, którego centralnym miejscem było miejsce pracy jego mieszkańców Anglicy rozbudowali system dróg i kanałów celem usprawnienia transportu. W Anglii rozwiną się takie aglomeracje jak Londyn czy Manchester. Z boku nie pozostaje również Francja, gdzie po rewolucji francuskiej mieszczaństwo nabiera coraz większego znaczenia w życiu innych warstw społecznych. Sławna stanie się przebudowa Paryża, która miała miejsce w latach 60- ych XIX w. Miejsce ciasnych i krętych uliczek zajęły szerokie arterie zbiegające się promieniście na Placu Gwiazdy ( obecnie de Gaulle a ). Nie tylko Europę cechuje dynamiczny rozwój miast. Również na kontynencie północno- amerykańskim szybko rozwiną się Nowy Jork, Waszyngton i inne skupiska ludności. Wszystko to dzieje się za sprawą uzyskania niepodległości przez Amerykanów, a z czasem przyczynią się do tego rozwoju masowo napływający na kontynent osadnicy z różnych stron świata. W Polsce miasta zaczną modernizować się pełną parą w II poł. dziewiętnastego stulecia. Na terytorium zaboru rosyjskiego błyskawicznie rozwija się Łódź, potężny ośrodek włókienniczy. Ważnym wyznacznikiem rozwoju cywilizacji była komunikacja. Sieć dróg bitych szybko się powiększała. Do 1850 powstała linia kolejowa Poznań - Szczecin Berlin. Do roku 1860 linie kolejowe połączyły Poznań m.in. z Wrocławiem, Katowicami, Krakowem, Warszawą i Wilnem. Sieć ta wpływała na wzrost eksportu wielkopolskich towarów rolnych. Rewolucja przemysłowa nie tylko przyciągnęła tysiące ludzi ze wsi do miasta, ale podsycała też boom w przemyśle budowlanym. Trzeba było przestawić się na masową produkcję domów. Przemysłowe metody zastosowano do budowy mieszkań dla robotników. Przy wydatnym udziale kolei powstało budownictwo masowe rząd za rzędem małe szeregowe domki z czerwonej cegły. Wypełniły przestrzeń 4

5 wokół stacji kolejowych, wiaduktów, wzdłuż brzegów kanałów i w cieniu dymiących fabryk. Miejski pejzaż Europy, Stanów Zjednoczonych i powoli większości świata na zawsze uległ zmianie. Powstawały w zdumiewającym tempie slumsy. Budownictwo masowe powstawało bez troski o warunki sanitarne, kanalizacje,dostęp do wody, powodując epidemie chorób. Niektórzy przemsyłowcy zdecydowali się na wzorcowe wioski dla robotników np.: w Wielkiej Brytanii właściciel fabryki włókienniczej Titus Salt, zlecił zaprojektowanie will w stylu włoskim we wzorcowej wiosce Saltaire w Yorkshire (od1851), książę Albert zlecił budowę modelowych domów dla robotników w Londynie, jako część przedsięwzięć Wielkiej Wystawy. Pod koniec XIX wieku architekci zaczęli się zastanawiać jak powinno wyglądać zdrowe nowoczesne miasto. Najradykalniejsze było rozwiązanie miast ogrodów, którego pionierem był Ebenezer Howard. Wyobrażał sobie Anglię jako kraj małych samowystarczalnych miasteczek liczących do mieszkańców. Przykład: Letchworth,Anglia od 1903 r. Miasto ogród, budynki użyteczności publicznej, miejskie tereny zielone oraz dworzec kolejowy znajdują się w centrum miasta, a dookoła otaczają go dzielnice mieszkaniowe. Koncepcje miasta XIX/XX w. Przyczyny rozwoju miast; rozwój przemysłowy i wynalezienie maszyny parowej, przeobrażenia się sztuki i rozwój naukowy i kulturalny, napływ ludności do miast ze wsi, Skutki: przemiana struktury miasta- zagęszczenie zabudowy, zanieczyszczenie przestrzeni miasta (ulice, przewietrzanie itp.), degradacja terenów zewnętrznych- wyrąb lasów- szukanie materiałów budowlanych. Główne koncepcje miast: 1. Utopijni urbaniści miasto idealne: W 1841 r Charles Fourier opublikował plan miasta idealnego tzw okresu gwarantyzmu- na planie koncentrycznych okręgów, rozdzielone pasami zieleni. W środku część administracyjna i handlowa, drugi pierścień to miasto przemysłowe, a trzeci to miasto rolnicze. Zabudowa to wolnostojące domy w ogrodach, wysokość zabudowy proporcjonalna do wolnej przestrzeni wokół; szerokie ulice wysadzane drzewami. Miasta Falanstery- dla 1600 mieszkańców- zwarte kompleksy budynków mieszkalnych, 2. Model koncentrycznego miasta idealnego: T.Fritscha 1896r -wokół centralnie umieszczonego ośrodka koncentrycznie rozmieszczono strefy zabudowy mieszkaniowej, rozcięte promieniście klinami terenów zieleni,zabudowa mieszkaniowa podzielona wg struktury społecznej- monumentalne budownictwo publiczne, dzielnice: willowa arystokracji i burżuazji, potem kwartały mieszkalne niższych klas społecznych; na zewn ogrody działkowe, tereny rekreacyjne,dalej tereny przemysłowe. 3. Miasto harmonii: Robert Owen zbudował ośrodek grupujący fabryki włókiennicze wraz z przylegającym osiedlem dla robotników. 1821r. zaproponował Miasto harmonii i współpracy oparty na proj. miasta falanstery; zwarty kompleks budynków z mieszkaniami, ze wspólnymi jadalniami, urządzeniami socjalnymi, administracyjnymi, pracowniami itd. projekt miasta liniowego Arturo Sorya y Mata, strefowanie obszarów mieszkaniowych,przemysłowych, komunikacyjnych. Projekt miasta powstał w 1882r, jedynie mały fragment w Madrycie. Był to pierwszy projekt uwzględniający masowy ruch kołowy. miasto ogród (koncentryczne) układ zwany miastem ogrodem wg koncepcji E. Howarda, nagromadzenie zieleni po okręgach i wzdłuż promieni sprawia wrażenie zwielokrotnienia. Punkt leżący w centrum jest równo odległy od dowolnego punktu tego samego okręgu. Wewnątrz miast radialnych istniało nagromadzenie funkcji administracyjnousługowych. Obramowane one były zielenią- często w formie ogrodów- parków. Na kolejnym obwodzie pojawiała się komunikacja i funkcja mieszkaniowa. Komunikacja rozchodziła się również po promieniście rozchodzących się ulicach. Dalej przemysł za pasem zieleni oraz na końcu koleje. Zrealizowano dwa miasta: Letchworth Garden City z 1909, Welwyn Garden City z 1920 r. miasto przemysłowe wg T. Garniera cite industrielle jego projekt zakładał separację funkcji formami zielonymi i ich wzajemne koncentrowanie- co dawało skupienie poszczególnych funkcji i odseparowanie ich. Założony układ był swobodny, podział funkcjonalny na część mieszkalną i przemysłową. Pomiędzy nimi znalazła się część publiczna ( z obiektami Użyteczności publicznej, administracją, kulturą itp) i strefa rekreacyjno-sportowa, w obszarach zielonych. Całość odseparowana pasami zieleni i połączona rozwiniętą siecią dróg głównych i lokalnych a także linii kolejowych. Zaprojektowano dworzec kolejowy i lotnisko. Miasto posiadało port rzeczny i własną elektrownię wodną. Całkowite zerwanie z formalizmem ( układy koncentryczne, regularne lub kwadratowe) a zaproponował założenia swobodne 4. Miasto przemysłowe Le Corbusiera-projekty zakładały powstanie ciągów miast przemysłowych wzdłuż linii komunikacyjnych. Na ich przecięciu organizowane były ośrodki nadrzędne: Algier, miasto liniowe od Atlantyku po Ural, plan Voisin- z 1925 r plan przebudowy Paryża, miasto dla trzech milionów w centrum miasta rzadko rozmieszczone, wśród zieleni 60-cio piętrowe biurowce na planie krzyża. 5. Miasto liniowe N. Milutina opracował projekt i ideę miasta socjalistycznego- miało to być miasto pasmowe, złożone z pasa zakładów przemysłowych, oddzielonego od części mieszkalnej pasmem zieleni. Dalej na zewnątrz miała być zlokalizowana strefa rekreacyjna. Koncepcja częściowo zrealizowana przy fabryce traktorów w Stalingradzie (obecnie Wołgograd). 6. Miasto wielozalążkowe E. Gloedena jako schemat planowanego osadnictwa, dowolna grupa miast 100 tysięcznych osadzona na ruszcie zelektryfikowanej kolei z własnym centrum (miasto administracji, handlu, kultury, magazynów hurtowych), przemysł poza ośrodkami miejskimi, eliminacja transportu wewnątrz miasta. 7. Miasta satelitarne wywodzą się z koncepcji miast ogrodów E. Howarda, Miasto posiadało sieć miast satelitarnych, co nosiło nazwę układu zalążkowego. Skomunikowane były za pomocą kolei. Miasta satelitarne miały rolę pomocniczą w stosunku do miast metropolii. W miastach satelitarnych umieszczono jedynie mieszkalnictwo i podstawowe usługi, niekiedy przemysł. Całość ważniejszych i wyspecjalizowanych funkcji skupiona była jednak w mieście głównym. Posiadały je np. Londyn (Harlow, Hook), Paryż i wiele innych miast. Plan przekształceń Warszawy zmierzał do utworzenia sieci miast satelitarnych z miast już istniejących (Pruszków, Wołomin). Miasto pełniło podrzędne funkcje- pracownicy dużych zakładów z miasta głównie dojeżdżali stamtąd do pracy. Miasto satelitarne nie zapewniało zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców, zawierało tylko niektóre usługi. 5

6 Idea miast ogrodów - historia i przykłady współczesnej kontynuacji Postępowi przedsiębiorcy- najpierw w Anglii- budują fabryki poza miastem, a osiedla robotnicze wiążą z terenami zielonymi i z otwartym krajobrazem. Z jednej strony propagują oni w ten sposób przywiązanie robotnika do fabryki, z drugiej- wykazują że możliwe jest włączenie przemysłu i osiedli miejskich w krajobraz. Od 1898 Ebenezer Howard propaguje miasto-ogród jako formę osiedla, z precyzyjnymi wyliczeniami formy, wielkości i organizacji. Howard projektuje model z koncentrycznych pierścieni i promienistych ulic, z parkiem w centrum, na jego obrzeżu budynki użyteczności publicznej, w zewn. pierścieniu fabryki, hale targowe i składy. Kilka miast-ogrodów (satelity) ma tworzyć grupę znów w układzie koncentrycznym, wokół miasta centralnego. Obwodowa kolej i ulica obwodowa łączą miasta-ogrody z sąsiednimi miastami, a poprowadzone promieniście linie kolejowe-z miastem centralnym. Miasta-ogrody Howarda powstają od 1903 Letchworth wg projektu B. Parkera i R. Unwina, w 1919 Welwyn wg projektu L. De Soissonsa. Poza tym Parker i Unwin budują w 1907 Hampstead, a Parker w Wythenshave. Ruch rozpowszechnia się szybko w Ameryce i Europie. Samodzielne osiedla powstają jako lokalne i indywidualne odmiany howardowskiego modelu W II poł. XX wieku powstają liczne miasta-satelity. Mają one podobnie jak miasta-ogrody, przez jednoznacznie ograniczoną i skoncentrowaną zabudowę chronić krajobraz przed chaotycznym zabudowaniem. Miasto satelitarne Beaumont Leys koło Leicester, zaprojektowane w 1966 przez W.G. Smigielewskiego udowadnia, że idea miast-ogrodów jest nadal aktualna. W dzisiejszych czasach miasto-ogród może jedynie uzupełniać strukturę wielkiego miasta. Celem podstawowym ma być rozluźnienie wielkiego miasta, niewymagające rezygnacji z koncentracji, a zapewniające uchronienie krajobrazu przed chaotycznym całkowitym zabudowaniem. Utopijni urbaniści XX w. 1. Przyczyną zrodzenia się wizji utopijnego miasta była chęć poprawy beznadziejnych warunków bytowych spowodowanych rewolucją przemysłową XVII i XVIII w. Jej autorami są wielcy utopiści: Saint-Simon, Robert Owen i Charles Fourier. 1. CHARLES FOURIER stworzył teorię pasaży miasto utopijne określone falansterem, podstawowa komórka zwana falangą liczącą 1600 osób zamieszkujących wielki zespół budynków(falanster) przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna przenika się oddzielne mieszkania + budynki użyteczności publicznej ustawione w formie kwadratu niepowodzenie w realizacji ( Algier, Francja) 2. ROBERT OWEN model miasta w kształcie zwartego czworoboku, w którym mieszkańcy mieszkaliby i pracowali w przemyśle oraz na roli, mając do dyspozycji konieczne instytucje społeczno- kulturalne 2. Działalność utopistów przyczyniła się więc do powstania na początku XX w. nowoczesnej urbanistyki. Zwłaszcza doprowadziła do powstania idei osiedla społecznego oraz idei miasta-ogrodu. (fabryki poza miastem a osiedla robotnicze związane z terenami zielonymi i z otwartym krajobrazem). W II połowie XX wieku powstają liczne miasta satelity( mają za zadanie chronić krajobraz przed chaotycznym zabudowaniem przez jednoznacznie ograniczoną i skoncentrowaną zabudowę.) 1. EBENEZER HOWARD zwracał uwagę na ekonomiczna stronę zwłaszcza na cenę terenu 400 ha miasto-ogród dla 30 tyś,2tys. ha tereny rolnicze dla 2tyś zaopatrujące miasto w żywność, strefa na obrzeżu dla przemysłu zasilanego energią elektryczną połączenie podobnych osiedli za pomocą szybkiej komunikacji model z koncentrycznych pierścieni i promienistych ulic z parkiem w centrum, na obrzeżu budynki użyteczności publicznej, w zewn. pierścieniu fabryki hale targowe i składy wzorzec policentrycznego miasta podzielonego na miasto centralne oraz miasta satelity. 2. A. SORYA MATTA wyjście z mieszkalnictwem poza granice miasta, podobnie jak miasto ogród miasto linearne (główna ulica + tramwaj tworzą sprawne powiązania wewnątrzmiejskie 3. LE CORBUSIER model miasta gdzie rzeka oddziela strefę przemysłową od strefy mieszkalnej, w której środku leży centrum między dwiema spośród ośmiu zaprojektowanych jednostek mieszkaniowych forum- czysta strefa pieszych- budynku znajdujące się na niej służą ogółowi mieszkańców, zróżnicowane pod względem ich funkcji i rangi, z wieżowcem administracji miejskiej jako dominantą. 6

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r.

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r. Spis treści Od autora... 9 Podziękowania... 13 Rozdział 1. Szczecińska wielorodzinna architektura mieszkaniowa przełomu XIX i XX w. na tle rozwoju miasta... 15 1.1. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO Rys historyczny, najważniejsze elementy struktury miasta Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Na tropach średniowiecznego miasta

Ćwiczenie 2. Na tropach średniowiecznego miasta Ćwiczenie 2 Na tropach średniowiecznego miasta Na tropach średniowiecza Ćwiczenie wykonywane w zespołach 2-osobowych Czas na opracowanie: ok. 6 kolejnych zajęć Forma: opracowanie rysunkowotekstowe w formacie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

ZARYS ROZWOJU PRZESTRZENNEGO NOWEGO TARGU DO POŁOWY XIX WIEKU

ZARYS ROZWOJU PRZESTRZENNEGO NOWEGO TARGU DO POŁOWY XIX WIEKU Marcelina Zgama KrDZGi2013 ZARYS ROZWOJU PRZESTRZENNEGO NOWEGO TARGU DO POŁOWY XIX WIEKU W rozwoju przestrzennym miasta można wyróżnić kilka okresów i faz rozwojowych: I. Okres przedlokacyjny II. Okres

Bardziej szczegółowo

połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną,

połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną, GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną, wytworzenie przestrzeni publicznych w oparciu o historyczne siatki urbanistyczne, aktywizacja obszaru przez

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE Poniżej przedstawione zostały prace studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ł ó d ź u l. d r e w n o w s k a 4 3 budujemy powyżej oczekiwań w w w. a t a l. p l w w w. d r e w n o w s k a 4 3. p l

ł ó d ź u l. d r e w n o w s k a 4 3 budujemy powyżej oczekiwań w w w. a t a l. p l w w w. d r e w n o w s k a 4 3. p l ł ó d ź u l. d r e w n o w s k a 4 3 budujemy powyżej oczekiwań w w w. a t a l. p l w w w. d r e w n o w s k a 4 3. p l ł ó d ź, u l. d r e w n o w s k a 4 3 n o w a i n w e s t y c j a a t a l s. a. W

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej Konkurs trwa od 1 marca 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie

Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie Projekt adresowany jest tylko do zainteresowanych dzieci, uczestników dwóch poprzednich wycieczek docelowa grupa nie więcej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja EC1. Węzeł Multimodalny Łódź Fabryczna

Rewitalizacja EC1. Węzeł Multimodalny Łódź Fabryczna Nowe Centrum Łodzi Projekt Nowe Centrum Łodzi stanowi część miejskiego programu zagospodarowania terenów poprzemysłowych tzw. lokalnego programu rewitalizacji. Polega on na budowie nowego centrum Miasta,

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. 26.10.2010 godz. 17:00

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. 26.10.2010 godz. 17:00 BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 26.10.2010 godz. 17:00 HARMONOGRAM 1. Wstęp Miasta Darłowo Burmistrz Arkadiusz! Klimowicz 2. POC Partners Doświadczenie belgijskie Dyrektor Generalny: Pan Taffeiren Peter 3. Arcas Projektowanie

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY Wyrażone przez mieszkańców nieustający ruch i hałas samochodowy bałagan urbanistyczny brak atrakcji kulturalnych za dużo galerii handlowych problem parkingowy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernistyczne Śródmieście decyzją Prezydenta RP Pomnikiem Historii

Modernistyczne Śródmieście decyzją Prezydenta RP Pomnikiem Historii Modernistyczne Śródmieście decyzją Prezydenta RP Pomnikiem Historii Prezydent RP Bronisław Komorowski uznał układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni za Pomnik Historii - to najwyższe krajowe wyróżnienie nadawane

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi spotkanie 12 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi Złotoryja 2008 Ulubioną formą architektów tego okresu był kościół na planie centralnym, chociaż oczywiście nie brakuje dzieł budowanych w układach podłużnych

Bardziej szczegółowo

Europa w epoce wielkich odkryć

Europa w epoce wielkich odkryć Europa w epoce wielkich odkryć 1. Rozwój demograficzny Od poł. XV w. ożywienie demograficzne W XVI w. w Europie żyło ok. 85-90 mln. ludzi; rocznie liczba ludności rosła o ok. 0,8-1% Przyczyny (książka

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 77. wynikające z istniejącej. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. RZESZÓW, 2011 R.

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 77. wynikające z istniejącej. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. RZESZÓW, 2011 R. ZAŁĄCZNIK NR 77 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z istniejącej STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ Opracowanie: Główny projektant studiummgr

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż Izbica ul. Lubelska 131 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Izbica Ulica, nr budynku ul. Lubelska 131 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: usługowym

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch'

Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch' Magda Moszczyńska Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch' Najbardziej na północ wysunięte miasto Włoch czy może niemiecki cud średniowiecza? Regensburg to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny Mariensztat ryshistoryczno varsavianistyczny 1. PoczątkiMariensztatu Historiapewnejdrogi HistoriaMariensztatu,tohistoriadrogi,którajużodśredniowieczałączyłaKrakowskie Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24 TIRANA MIASTO STOŁECZNE TIRANA -(alb. Tirana, Tiranë), stolica Albanii od 1920 r. Symbol icentrum dynamicznych zmian i modernizacji kraju wktórym przez dziesięciolecia obowiązywała najgorsza, obok północnokoreańskiej,

Bardziej szczegółowo

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument DWA ŚWIATY BOGACTWO I NĘDZA W WIELKIM MIEŚCIE KAIR, miasto na styku światów القاهرة Kair to położona nad Nilem stolica

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I 140104 OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE WYTYCZNE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka obszaru badań, rejon Reykjaviku

Charakterystyka obszaru badań, rejon Reykjaviku Kinga Wenglorz, Geografia I MU Charakterystyka obszaru badań, rejon Reykjaviku http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:satellite_image_of_iceland_in_september.jpeg Położenie: Pn Europa, wyspa pomiędzy Grenlandią

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

W 1877 r. obywatelstwo lubelskie wykupiło folwark z drewnianym dworkiem i ofiarowało go poecie.

W 1877 r. obywatelstwo lubelskie wykupiło folwark z drewnianym dworkiem i ofiarowało go poecie. FABRYKA CEMENTU "FIRLEJ" - ul. Łęczyńska 58 ( d.46 ) a/ Rozpoznanie historyczne Folwark Firejowszczyzna położony nad łąkami na południe od wsi Tatary, należał niegdyś do rodziców Wincentego Feraryusza

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Miasta MODELE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIAST

Ekonomika Miasta MODELE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIAST Ekonomika Miasta wykład nr 1 MODELE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIAST AUTOR: dr Andrzej Sztando tel. +48 /75/ 603163839, +48 /75/ 7538240 e-mail: andrzej@sztando.com www: http://www.sztando.com WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uwagi spółki Nowa Wilda Sp. z o.o. do Materiałów informacyjnych dotyczących zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. E.

Uwagi spółki Nowa Wilda Sp. z o.o. do Materiałów informacyjnych dotyczących zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. E. Uwagi spółki Nowa Wilda Sp. z o.o. do Materiałów informacyjnych dotyczących zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. E. Szyca Stan obecny terenu Przedstawione w Materiałach informacyjnych modele

Bardziej szczegółowo

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31 SPIS Wstęp Pod trzema zaborami 13 Sytuacja w Europie 13 Sytuacja w Polsce 15 Legislacja planistyczna 17 System planowania 18 Sytuacja w miastach 21 Konkurs na plan Krakowa 22 Konkurs na plan Kalisza 25

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w.

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. Spis treści Wstęp 11 I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. 1. Przesłanki kolonializmu 13 2. Przebieg ekspansji kolonialnej 14 3. Społeczno-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wzorców projektowych Christophera Alexandra na przykładzie

Wykorzystanie wzorców projektowych Christophera Alexandra na przykładzie POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Wykorzystanie wzorców projektowych Christophera Alexandra na przykładzie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic: Śródmieście Centrum,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy historii architektury

Wybrane problemy historii architektury Wybrane problemy historii architektury Rok akademicki 2008/2009 Uwagi ogólne. Szeroka literatura z historii sztuki predestynuje państwa do samodzielnego zapoznania się z tematem zajęć. Oprócz ogólnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 25. PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 POWIERZCHNIA: NAZWA: 276.84 ha PRĄDNIK CZERWONY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Kanonierów, ul.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Dr inż. arch. Natalia Przesmycka Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Maria Pawlak Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 040588 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Czarna Białostocka 2015 1. Opis koncepcji zagospodarowania terenu. Główną ideą zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z Ocena Prac - Etap II Praca nr 1. I NAGRODA Nagrodę przyznano za zdecydowane przeprowadzenie syntetycznej i klarownej. koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zespołu, dobrze wpisującego się w urbanistykę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE W GEOMETRIĘ GEOMETRIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WPROWADZENIE W GEOMETRIĘ GEOMETRIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 WPROWADZENIE W GEOMETRIĘ GEOMETRIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2 PIERWSZE KROKI W GEOMETRII Opracowała: Anna Nakoneczny Myślę, że my nigdy do dzisiejszego czasu nie żyliśmy w takim geometrycznym okresie. Wszystko

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA KAMIENICA NA STARYM MOKOTOWIE

NOWOCZESNA KAMIENICA NA STARYM MOKOTOWIE NOWOCZESNA KAMIENICA NA STARYM MOKOTOWIE JAKOŚĆ PRESTIŻ DESIGN Rezydencja Fryderyk to projekt, w którym dzięki roli architekta i dewelopera, miałem możliwość zrealizowania w pełni mojej wizji stworzenia

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU OPRACOWANIE URBANISTYCZNE TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE I GRAFICZNE ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Koncepcja urbanistyczna terenu dworca autobusowego z

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

4. Zestawienie powierzchni :

4. Zestawienie powierzchni : 1. Lokalizacja. Projektowany obszar znajduje się w ścisłym centrum Szczecina, nieopodal centrum handlowego Galaxy, oraz naprzeciwko rozpoczynającej się budowy nowoczesnego biurowca z usługami. Teren będący

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo