14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy"

Transkrypt

1 14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy FUNKCJE: Korpusy są elementami maszyn, które spełniają szereg funkcji polegających na: utrzymywaniu elementów, zespołów i mechanizmów maszyny w określonym wzajemnym położeniu przyjmowaniu wszelkich obciążeń w postaci sił i momentów sił np. od napędu, od procesu wykonywanej przez maszynę pracy, związaniu maszyny z podłożem i przenoszenie wszelkich obciążeń na fundament. WYMAGANIA: Korpusy powinny zapewniać: łatwość obsługi maszyny podczas pracy, łatwość wykonania montażu tj. łączenia elementów i zespołów w gotową maszynę, przy stosowaniu połączeń zarówno rozłącznych, np. śrubowych, klinowych, jak i nierozłącznych, np. nitowych, spawanych, oraz łatwość wykonania demontażu, tj. rozłączenia maszyny na elementy i zespoły, niezmienność kształtów i wymiarów z upływem czasu, uzyskiwaną przez sezonowanie, tj. stabilizowanie korpusów (proces polegający na wygrzewaniu korpusów w podwyższonej temperaturze lub przechowaniu ich w temperaturze otoczenia, ale przez dłuższy czas najczęściej na wolnym powietrzu, w celu zmniejszenia naprężeń własnych), odporność na drgania i zdolność ich tłumienia; osiąga się to przez właściwą konstrukcję oraz dobór na korpusy materiału o takich właściwościach, swobodne odprowadzenie wiórów. 15. Składniki układu prowadnicowego (przykładowy schemat) Prowadnica i prowadnik, to para kinematyczna zwana połączeniem prowadnicowym, w którego skład może wchodzić listwa podchwytu ze złączem śrubowym i listwy do nastawiania luzu (rys. 2.4). Jeden prowadnik może równocześnie współpracować z jedną lub kilkoma prowadnicami. Układ mechaniczny, składający się z jednego lub więcej połączeń prowadnicowych nazywa się układem prowadnicowym. Układ prowadnicowy na przykładzie sań wzdłużnych suportu obrabiarki tradycyjnej 16. Podstawowe wymagania stawiane połączeniom prowadnicowym wysoka dokładność geometryczna, określana wartościami i kierunkowością odchyłek toru ruchu rzeczywistego od teoretycznego; odporność na zużycie, stanowiąca podstawowy warunek zachowania wymaganej

2 dokładności obrabiarki przez dostatecznie długi czas jej użytkowania; małe opory tarcia; dostatecznie duża sztywność stykowa, przejawiająca się małymi odkształceniami współpracujących powierzchni pod działaniem sił normalnych. 17. Typy prowadnic i przykładowe zastosowania Klasyfikacja prowadnic oparta jest o następujące kryteria: kształt toru, położenie i kształt przekroju poprzecznego prowadnic oraz zasadę współpracy (rodzaj tarcia). Zasadniczy podział prowadnic wynika z rodzaju współpracy, czyli podział na prowadnice ślizgowe (hydrostatyczne, hydrodynamiczne, aerostatyczne) i toczne. Pozostałe kryteria podziału są stosowane zarówno w prowadnicach tocznych jak i ślizgowych. Dokonując podziału prowadnic według kształtu powierzchni nośnych dzielimy je na trójkątne (pryzmowe), prostokątne, trapezowe(jaskółczy ogon), kołowe. Ze względu na położenie powierzchni nośnych prowadnice dzielą się na zewnętrzne (wypukłe) i wewnętrzne obejmujące prowadnik 19. Podstawowe zadania zespołu wrzecionowego Zespół wrzecionowy składa się z wrzeciona, łożysk wrzecionowych i obsady łożysk (tuleja lub korpus). W końcowym efekcie o dokładności ruchu powierzchni bazującej (końcówki) wrzeciona decydują dokładności wykonania tych trzech elementów oraz sposób ich skojarzenia. Układ wrzecionowy ma spełniać następujące zadania: ustalić i mocować bezpośrednio lub za pomocą uchwytu w określonym położeniu roboczym przedmiot \lub narzędzie, wprawiać w ruch obrotowy albo jednoczesny ruch obrotowy i postępowy obrabiany przedmiot lub narzędzie, przenosić siły poprzeczne i wzdłużne oraz momenty skręcające powstałe w procesie skrawania. 21. Podstawowe zasady przy konstruowaniu węzłów łożyskowych wrzecion obrabiarek - węzeł łożyskowy położony bliżej przedniej końcówki wrzeciona powinien być sztywniejszy niż węzeł tylny, stąd łożyska poprzeczne przednie są przeważnie dwurzędowe lub podwójne oddzielone pierścieniem odległościowym, - powinna być zapewniona możliwość nastawiania luzów poprzecznych i wzdłużnych, - odkształcenia cieplne wrzeciona i elementów węzłów łożyskowych nie powinny wywoływać w układzie dodatkowych naprężeń ani odkształceń pogarszających dokładność obrotu wrzeciona, dlatego łożyska wzdłużne umieszcza się najczęściej w węźle przednim, a łożyska wrzecion szybkobieżnych chłodzi się ( olejem, strumieniem powietrza, a niekiedy nawet wodą), - dokładność łożyska przedniego powinna być co najmniej o jedną klasę wyższa niż łożyska tylnego, - wskazane jest unikanie dużej liczny elementów w węzłach łożyskowych (np. tulej pośrednich między pierścieniem zewnętrznym łożyska i korpusem), gdy powodują one pogorszenie dokładności obrotu wrzeciona i zmniejszenie sztywności. 22. Typy łożysk ślizgowych stosowanych w obrabiarkach i ich charakterystyka

3 - łożyska hydrodynamiczne, w których tarcie płynne uzyskuje się dopiero po przekroczeniu prędkości granicznej. Poniżej tej prędkości występuje tarcie mieszane i w tych warunkach łożyska wrzecionowe nie powinny pracować. Spośród zalet łożyskowania hydrodynamicznego na wyróżnienie zasługują: dobre tłumienie drgań, duża trwałość dokładności szczególnie w łożyskach natawianym luzem, małe wymiary poprzeczne a w łożyskach nastawialnych brak konieczności dokładnego wykonania wymiaru średnicy otworu Panwi. Do wad należą: możliwość wirowania błądzenie osi czopa, indywidualnie wykonanie z drogich materiałów (brąz). - łożyska hydrostatyczne, w których olej jest do komór smarowych Panwi doprowadzany pod ciśnieniem i stale ( nawet przy n=0) rozdziela Panew do czopa. Tarcie płynne występuje więc w całym zakresie prędkości obrotowych. W zespołach wrzecionowych obrabiarek stosowane są łożyska hydrostatyczne poprzeczne i wzdłużne. -łożyskowanie aerostatyczne, oparte na tych samych zasadach pracy co hydrostatyczne, z tym konstrukcyjne Panwi. 23. Budowa i przeznaczenie wałków i śrub pociągowych (schemat). Wałki pociągowe- stosowane są, gdy nie jest wymagane dokładne powiązanie ruchy obrotowego z posuwowym. Służą do przeniesienia ruchu obrotowego na koła zębate, które osadzone na wałku pociągowym mogą się jednocześnie wzdłuż niego przesuwać. Śruby pociągowe są najważniejszymi elementami mechanizmów, przeznaczonych do uzyskiwania dokładnych ruchów posuwowych (gwinty) i dokładnych przemieszczeń (przesuwy stołów wiertarek współrzędnościowych, suportów narzędziowych, dosuwu wrzeciennika w szlifierkach itp.) Stosowane są również do napędu mechanizmów ruchów głównych (dłutownice, strugarki, przeciągarki). Ponadto umożliwiają znaczną redukcję ruchów przełożenia zapewniając jednocześnie spokojną pracę.

4 24. Uproszczony podział sprzęgieł i ich charakterystyka Sprzęgła: a) nierozłączne: - mechaniczne - sztywne, uniemożliwiają jakiekolwiek względne przesunięcie miedzy członem czynnym i biernym. Używa się ich w przypadku łącze dokładnie współosiowych wałów. Wyróżnia się : kołkowe, wpustowe, kołnierzowe z osadzeniem ochronnym. - samonastawne, pozwalają kompensować błędy współosiowych łączonych wałów. Dopuszczają one pewne ruchy osiowe, promieniowe lub kątowe wałów, ponieważ są w nich luzy miedzy łącznikiem a członami. - podatne, mają za zadanie łagodzenie nierównomierności przenoszonego momentu obrotowego. Połączenia silnika z maszyną powinno być na ogół sprężyste i pełnić funkcję amortyzatora nadwyżek dynamicznych. b) rozłączne: -sterowane, moment obrotowy przenoszony jest przez system współpracujących zębów umieszczonych na powierzchniach czołowych (sprzęgła kłowe), lub na obwodzie obydwu członów sprzęgła (zębate). Włączanie i rozłączanie sprzęgła może być mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne. -mechaniczne -hydrauliczne -elektromagnetyczne 29.Mehanizm krzywkowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizmy krzywkowe służą do zamiany ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy posuwisto-zwrotny o niewielkim skoku. Zapewniają możliwość uzyskania dowolnego przebiegu ruchu na określonym odcinku drogi w obu kierunkach, przy czym zmiana prędkości i kierunku ruchu jest wymuszona odpowiednim ukształtowaniem zarysu krzywki. Mechanizmy te są stosowane w obrabiarkach automatycznych sterowanych mechanicznie - krzywkowe oraz w układach sterujących obrabiarek produkcyjnych i uniwersalnych. Zaletą mechanizmów krzywkowych w zastosowaniu do napędu ruchów prostoliniowych w obrabiarkach jest możność uzyskania ruchu w zasadzie o dowolnym przebiegu prędkości w funkcji drogi w obu kierunkach, co uzyskuje się dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu zarysu krzywki. Do wad mechanizmów krzywkowych należy zaliczyć: ograniczoną długość przesuwu, małą wytrzymałość, skłonność do szybkiego zużywania się i wrażliwość na uderzenia. Mechanizmy krzywkowe znajdują szczególnie szerokie zastosowanie do realizowania złożonych cyklów ruchów w obrabiarkach automatycznych (automaty tokarskie), a także w różnego rodzaju urządzeniach sterujących (np. do przełączania kół zębatych i sprzęgieł w skrzynkach przekładniowych).

5 30. Mehanizm korbowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizm korbowy ze względu na prostą konstrukcję jest od dawna do dzisiaj stosowany do niewielkich skoków (do 200 mm) w dłutownicach, w obrabiarkach dłutujących do obwiedniowej obróbki kół zębatych i w piłach ramowych. Mechanizm korbowy: L - długość korbowodu, r - ramię korby, s - skok suwaka, vr - prędkość ruchu roboczego, vj - prędkość ruchu jałowego 31. Mechanizm jarzmowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizm jarzmowy z jarzmem wahadłowym, podobnie jak mechanizm korbowy, jest samonawrotny, tzn. nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych członów (nawrotnicy) do zmiany kierunku ruchu. Jedną z odmian mechanizmu jarzmowego przedstawiono na rys Jarzmo o długości L, podparte przegubowo w punkcie O i powiązane u góry z suwakiem za pośrednictwem klocka ślizgowego, jest wprawiane w ruch wahadłowy za pomocą korby obracającej się dokoła punktu O ze stałą prędkością obrotową n obr/min. Korba jest tak rozwiązana, że można zmieniać jej promień r, przez co uzyskuje się różne skoki S suwaka.

6 32.Zasada działania mechanizmu zapadkowego Mechanizmy zapadkowe stosowane są do napędu ruchu posuwowego (np. strugarki poprzeczne). Najczęściej stosuje się zapadki zębate (koło zapadkowe - zapadka), ale bywają też zapadki cierne pracujące na zasadzie sprzęgła wyprzedzającego (wolne koło). Zapadki zębate mają koło zapadkowe z uzębieniem zewnętrznym lub rzadziej wewnętrznym. Mechanizm korbowy 3 z regulowaną długością korby r powoduje kątowe wahania ramienia z zapadką 2. Podczas ruchu ramienia w lewo zapadka zazębia się z zębami koła zapadkowego powodując jego obrót. W drodze powrotnej zapadka przeskakuje po zębach nie powodując obrotu koła. Wałek, na którym osadzone jest koło zapadkowe, zakończony jest przekładnią śrubową 4 nadającą okresowy posuw suportowi 5. Kąt obrotu koła zapadkowego zależy od liczby zębów, o którą zapadka je obróci oraz od całkowitej liczby zębów w kole.

7 33. Mechanizm Maltański schemat i zasadadziałania Klasycznym przykładem mechanizmu ruchu przerywanego jest mechanizm maltański składający się z tarczy wrębowej l napędzanej korbą 2 zakończoną rolką 3. Liczba wrębów z tarczy wrębowej może być różna; najczęściej z = 4, 5 lub 6. Na jeden obrót korby przypada l/z obrotu tarczy wrębowej. Mechanizmy maltańskie są stosowane najczęściej do okresowego obrotu głowic rewolwerowych tokarek rewolwerowych, wiertarek oraz półautomatów i automatów tokarskich, a także do synchronizacji obrotów walcowych krzywek (bębnów) stosowanych w jednodźwigniowym sterowaniu skrzynek. 34. Przekładnie gitarowe schemat i działanie Przekładnie gitarowe stosowane są bardzo często w obrabiarkach, na których można toczyć lub frezować gwinty oraz w obrabiarkach do uzębień. Przekładnie te ze względu na małą ich sztywność używane są głównie w układach posuwu dla małych mocy i przy niewielkich prędkościach. Przekładnię gitarową z wahliwą płaską dźwignią (kołyską, gitarą) pokazano

8 35. Elementy składowe układu napędowego Pod nazwą układ napędowy będzie rozumiany układ przenoszący energię z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny i składający się z: układu zasilającego i sterującego pracą silnika napędowego, silnika napędowego będącego źródłem energii mechanicznej, przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym maszyny, spełniającej rolę mechanizmu do zmiany ilości i rodzaju ruchu, zespołu roboczego maszyny, np. zespołu wrzecionowego w obrabiarkach. 36. Podstawowe zadania spełniane przez napędy obrabiarek. Napędy stosowane w obrabiarkach, maszynach i urządzeniach technologicznych spełniają dwa podstawowe zadania: 1. Uzyskanie ruchu niezbędnego do wykonania pracy wynikającej z głównej funkcji realizowanej przez obrabiarkę (maszynę); jest to ruch o dużej energii. Napędy takie nazywają się napędami wykonawczymi, a w obrabiarkach napędami ruchu głównego. 2. Zapewnienie względnego ruchu organów roboczych obrabiarki (maszyny) po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością, a w szczególności pozycjonowanie w żądanym położeniu. Napędy takie w ogólności nazywają się napędami pozycjonującymi, a w obrabiarkach napędami ruchu posuwowego (posuwu) lub ruchu przesuwowego. Są to napędy o stosunkowo małej energii. Wymagania stawiane napędom stosowanym w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych można podzielić na dwie grupy: wymagania ogólne, wymagania szczegółowe. 37. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich rodzajów napędów w obrabiarkach. wymagany zakres prędkości obrotowej silnika, dostatecznie dużą moc lub moment napędowy silnika, wystarczający do wykonania pracy (pokonania obciążeń zewnętrznych) i pokonania oporów wynikających z sił tarcia napędzanych mechanizmów i obciążeń wewnętrznych,

9 dostępność na rynku, duża sprawność i mały koszt napędu, niezawodność oraz łatwość obsługi i konserwacji; obecnie coraz częściej wymaganie to przyjmuje formę: bezobsługowość pracy napędu, małe gabaryty i masa napędu. 38. Wymagania szczegółowe stawiane napędom ruchu głównego. - dużą sztywnością charakterystyki mechanicznej, czyli małym spadkiem prędkości obrotowej wału silnika przy zwiększaniu momentu obciążenia, - dużym zakresem bezstopniowej zmiany (nastawiania) prędkości obrotowej silnika do obr/min, - przebiegiem dopuszczalnego obciążenia w funkcji prędkości obrotowej, który jest dostosowany do technologicznej charakterystyki obciążenia obrabiarki, - szybkim rozruchem, zwłaszcza przy dużych prędkościach obrotowych, w celu krótkiego dochodzenia do zadanej prędkości - co oznacza skrócenie czasów pomocniczych, - zdolnością do pracy serwonapędowej, tzn. możliwością pozycjonowania przy hamowaniu. 39. Wymagania szczegółowe stawiane napędom ruchu posuwnego. - duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości silnika, umożliwiający realizację zarówno posuwu roboczego w granicach pt = 0-4 m/min, jak i szybkiego przesuwu do ok m/min, - szybki rozruch i hamowanie, czyli duże przyspieszenie i opóźnienie ruchu, które jest uwarunkowane dużym momentem rozwijanym przez silnik w stanach przejściowych i małymi momentami bezwładności napędzanych elementów, - duża sztywność mechanicznych elementów przenoszących napęd od silnika do zespołu przesuwnego obrabiarki i duża odporność na pojawianie się zjawiska stick-slip, czyli ciernych drgań relaksacyjnych, - małe opory ruchu uwarunkowane niewielkimi siłami tarcia w połączeniach prowadnicowych i przekładniach, co jest istotne szczególnie ze względu na zjawisko stick-slip i oszczędność energii przy ruchach przesuwnych - duża równomierność ruchu (małe wahania prędkości), zwłaszcza dla małych prędkości posuwu, - duża dokładność pozycjonowania, czyli mały elementarny krok umożliwiający elementarne przemieszczenie ok. 2 µm.

10 40. Klasyfikacja napędów głównych obrabiarek. 41. Preferowane obecnie rozwiązania napędów głównych obrabiarek. prądu stałego z dodatkową dwu- lub trzystopniową skrzynką prędkości tzw. bezpośredni lub zintegrowany, tj. z silnikiem trójfazowym asynchronicznym lub synchronicznym zbudowanym jako elektrowrzeciono, z prędkością regulowaną przez sterowanie częstotliwością. 43. Preferowane obecnie rozwiązania napędów posuwowych obrabiarek. 1) Tradycyjne napędy, w których silnik o ruchu obrotowym, bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładni (kołowej zębatej albo pasowej zębatej), napędza śrubę toczną. 2) Napędy z elektronakrętką, w których silnik jest zintegrowany z obracającą się nakrętką toczną, a śruba pozostaje nieruchoma. 3) Bezpośrednie napędy z liniowym silnikiem elektrycznym.

11 44. Składniki typowego modułu napędu z silnikiem obrotowym napędzającym śrubę toczną. W skład napędu wchodzi silnik o ruchu obrotowym napędzający śrubę toczną bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładni kołowej zębatej albo pasowej zębatej (rys). W tradycyjnej postaci konstrukcyjnej tego rozwiązania typowymi modułami oferowanymi przez wyspecjalizowanych producentów są: serwosilniki elektryczne prądu stałego lub przemiennego (komutatorowe, synchroniczne i synchroniczne), a także silniki skokowe, przekładnie śrubowe toczne o standardowych wymiarach śrub, bezluzowe reduktory z kołami zębatymi i przekładnie pasowe zębate, gotowe rozwiązania połączeń prowadnicowych tocznych. 45. Zalety i wady napedu posuwu z silnikiem obrotowym napędzającym śrubę toczną: Zalety: jednostki takie umożliwiają szybkie pozycjonowanie przy stosunkowo wysokiej dokładności ruchu. poszczególne elementy mogą mieć mniejsze wymiary, a jednostka napędowa spełnia wszystkie warunki konstrukcyjne i charakteryzuje się dużą sztywnością możliwość optymalizowania konstrukcji przez stosowanie silników o dużej prędkości obrotowej i mechanicznych przekładni redukujących, dzięki mechanicznej przekładni redukującej minimalizacja zwrotnego wpływu obciążenia na silnik napędowy, odsunięcie źródła ciepła, jakim jest silnik, od struktury mechanicznej obrabiarki, możliwość wariantowania konstrukcji przy stosunkowo niewielkich kosztach. Wady: ograniczenie wartości współczynnika wzmocnienia prędkościowego (Kv = l/s), spowodowane skończoną sztywnością mechanicznych elementów przenoszących napęd, nieliniowości w elementach mechanicznych ujawniające podczas występowania luzu zwrotnego,

12 ograniczona trwałość spowodowana zużywaniem się elementów napędu, ograniczona prędkość obrotowa śruby tocznej, powodująca konieczność stosowania dużych wartości skoku gwintu przy dużych prędkościach posuwu, nagrzewanie się śruby i związane z tym odkształcenia cieplne. 46. Budowa modułu posuwowego z napędzaną elektronakrętką (schemat) oraz zalety i wady. Zalety: mniej elementów przenoszących napęd od silnika, nieobrotową śruba nie ma łożysk, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, momenty bezwładności, które mają istotny wpływ na dynamiczne właściwości serwonapędu, są znacznie mniejsze niż w konwencjonalnych napędach, nieruchome i sztywne zamocowanie śruby na obu końcach oraz jej napięcie wstępne umożliwia uzyskanie bardzo dużej sztywności skrętnej; minimalna sztywność (w środku jej długości) jest ok. czterokrotnie większa niż konwencjonalnej obracającej się śruby, na poprawę sztywności skrętnej napędu wpływa także zmniejszenie liczby elementów mechanicznych, można uzyskać bez specjalnych trudności duży (Kv = 100 l/s) współczynnik wzmocnienia prędkościowego, przy napinaniu śruby nie występują ograniczenia spowodowane nośnością łożysk, stąd też można bez problemów powiększyć częstotliwości giętych drgań własnych tak, aby leżały one powyżej krytycznej prędkości obrotowej układu napędowego. Wady: ograniczenia geometryczne wynikające ze średnicy śruby tocznej determinowanej wymaganą sztywnością osiową napędu. Średnica nakrętki musi być bowiem od 1,5 do 3 razy większa od średnicy śruby, co oznacza duży moment bezwładności wirnika silnika. Powoduje to trudności z uzyskaniem dużych wartości przyspieszeń dla zespołów przesuwnych o relatywnie małej bezwładności w stosunku do dużej bezwładności wirnika silnika. 48. Zalety i wady bezpośrednich napędów liniowych: Zalety: bardzo duża powtarzalność i dokładność pozycjonowania, możliwość uzyskania dużych (v > 100 m/min) prędkości ruchu posuwowego i przesuwowego, duża niezawodność (brak części zużywających się). Wady: często zbyt duża objętość i duża masa własna (niekorzystny stosunek masy do siły napędowej), konieczność zastosowania obcego chłodzenia,

13 wrażliwość na zmienne obciążenia, utrudnienia w zastosowaniu w osiach pionowych, duży koszt. 49. Zasada działania silnika prądu stałego bocznikowego i sposoby zmiany prędkości obrotowej: Na rysunku 3.10 przedstawiono schemat połączeń w silniku bocznikowym. Siła elektromotoryczna (SEM) indukowana w uzwojeniach wirnika jest równa E=2z PN/60aФ gdzie: p - liczba par biegunów stojana, Φ - strumień magnetyczny przypadający na parę biegunów stojana, z - liczba zwojów wirnika, a - liczba par gałęzi równoległych uzwojeń wirnika, n - prędkość obrotowa wirnika. Charakterystykę mechaniczną tego silnika przedstawiono na rysunku Prędkość obrotową silnika można zmieniać przez: 1) zmianę napięcia wirnika Ut (obniżanie w stosunku do wartości znamionowej), co powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika, 2) zmianę strumienia magnetycznego Φ (obniżanie w stosunku do wartości znamionowej prądu wzbudzenia), czemu towarzyszy zwiększanie prędkości obrotowej wirnika 3) wstawienie dodatkowych oporników w obwód wirnika silnika (zmniejszenie prędkości obrotowej). Rys Zasada działania silnika prądu stałego bocznikowego

14 50. Schemat blokowy tyrystorowego układu napędowego ze sprzężeniem zwrotnym prędkościowym i prądowym: 51. Elementy składowe serwomechanizmu z kontrolowanym silnikiem prądu stałego: Serwomechanizm z komutatorowym silnikiem prądu stałego składa się z: - silnika prądu stałego obcowzbudnego lub z magnesami trwałymi, - regulatora i wzmacniacza elektronicznego, - zasilacza tyrystorowego, - bezluzowej przekładni redukującej prędkość obrotową silnika i ewentualnie przekładni zamieniającej ruch obrotowy na postępowy, - układów pomiarowych położenia i prędkości 52. Podstawowe rozwiązania napędów obrabiarek zastosowaniem silników prądu przemiennego napędy z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci energetycznej, w których występuje jedna prędkość obrotowa lub napędy stopniowe złożone z silnika oraz stopniowej skrzynki prędkości, umożliwiające uzyskanie szeregu prędkości obrotowych zmienianych w sposób stopniowy, napędy złożone z silnika asynchronicznego oraz bezstopniowej przekładni mechanicznej, co umożliwia uzyskanie bezstopniowo zmienianej prędkości obrotowej organu roboczego, napędy złożone z silnika prądu przemiennego zasilanego z falowniki częstotliwości o bezstopniowo regulowanej prędkości obrotowej 61. Główne bloki układów pomiarowych położenia i przemieszczenia Z punktu widzenia funkcjonowania i konstrukcji układu pomiarowego można wyróżnić dwa funkcjonalne bloki: czujnik pomiarowy przekształcający wielkość ruchową (przemieszczenie lub położenie) w inną wielkość fizyczną, układ zasilająco-przekształcający (przetwornik), który umożliwia uzyskanie pomiarowego sygnału elektrycznego. 62. Klasyfikacja stosowanych w obrabiarkach CNC układów pomiarowych przemieszczenia i położenia

15 Rys Klasyfikacja stosowanych w obrabiarkach CNC układów pomiarowych przemieszczenia i położenia Tokarki. Tokarki kłowe: Są przeznaczone przede wszystkim do obróbki przedmiotów o długości l > 6d, gdzie d oznacza średnicą przedmiotów ustalonych w kłach wrzeciona i konika. Każda tokarka kłowa ogólnego przeznaczenia jest wyposażona w uchwyt tokarski, co umożliwia toczenie, wytaczanie, gwintowanie, wiercenie i rozwiercanie przedmiotów krótkich. tokarki kłowe uniwersalne przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosować w różnych gałęziach przemysłu, głównie do obróbki części w produkcji jednostkowej, małoseryjnej, umożliwiające oprócz różnorodnych robót tokarskich również toczenia gwintów nożem na całej długości rozstawu kłów. tokarki kłowe produkcyjne różnią się od uniwersalnych tym, że nie mają skrzynki posuwów i śruby pociągowej w związku z czym nie można na nich toczyć gwintów (mniej złożona konstrukcja kinematyka), tokarki produkcyjne przeznaczone są głównie do wysoce wydajnej obróbki przedmiotów w produkcji średnio, wielkoseryjnej oraz masowej. Charakterystycznymi cechami tokarek produkcyjnych jest: zwiększona moc napędu (1.5 2 razy w stosunku do tokarek uniwersalnych), częściowa automatyzacja cyklu pracy, łatwo przezbrajania, bogate wyposażenie specjalne. Tokarki wielonożowe Tokarki wielonożowe są przystosowane do jednoczesnej obróbki wieloma nożami w cyklu automatycznym. Znajdują zastosowanie w produkcji wielkoseryjnej i masowej do obróbki wałków stopniowych, a więc wałków o różnych średnicach.

16 Tokarki te mają dwa suporty: suport wzdłużny SUP.W (z przodu) do toczenia wzdłużnego, suport poprzeczny SUP.P (z tyłu) do toczenia poprzecznego. Tokarki kopiarki są przeznaczone do wykonywania powierzchni obrotowych o złożonych kształtach, które są odwzorowywane z zarysu kopiału. Tokarki uchwytowe są przeznaczone do obróbki krótkich przedmiotów nie wymagających podparcia kłem konika. Przedmiot obrabiany jest mocowany wyłącznie w uchwycie. Typowe przedmioty obrabiane to tarcze, krążki, pierścienie, krótkie tuleje itp. Tokarki karuzelowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów o dużych średnicach. Mają pionowo usytuowane wrzeciono, którego końcówką jest stół obrotowy (obrót karuzelowy) z otworem centrującym i rowkami teowymi do umocowania ustawionych na jego powierzchni przedmiotów. Tokarki tarczowe są stosowane do obróbki przedmiotów o dużej średnicy i małej wysokości, takich jak: tarcze, obręcze, koła pasowe lub zamachowe itp. Przedmiot obrabiany jest zakładany zwykle za pomocą podnośnika i mocowany na dużej tarczy (uchwycie), która jest wyposażona w cztery niezależnie nastawiane szczęki oraz ma specjalne rowki teowe do zakładania indywidualnych zacisków i śrub mocujących. Tokarki rewolwerowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów wymagających użycia znacznej liczby narzędzi (od kilku do kilkunastu). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy rewolwerowej umożliwiającej zamocowanie narzędzi w takiej kolejności, w jakiej mają być użyte do realizacji poszczególnych zabiegów obróbkowych. Automaty i półautomaty tokarskie są obrabiarkami ogólnego przeznaczenia stosowanymi wyłącznie w produkcji seryjnej i masowej. W automatach tokarskich wszystkie ruchy i czynności związane z obróbką określonej liczby jednakowych przedmiotów odbywają się samoczynnie, bez udziału człowieka. Obróbka przebiega nieprzerwanie, w sposób ciągły, aż do wyczerpania zapasu materiału wyjściowego. W półautomatach tokarskich pełen cykl pracy przy obróbce jednego przedmiotu jest wykonywany samoczynnie, wymaga jednak udziału obsługującego do powtórzenia tego cyklu przy obróbce następnego przedmiotu (zdjęcie gotowej części, założenie w uchwycie nowego przedmiotu, uruchomienie obrabiarki).

17 Wiertarki rewolwerowe przeznaczone są do wykonywania operacji skoncentrowanych (wiercenie, rozwiercanie, nawiercanie, pogłębianie i gwintowanie) za pomocą narzędzi zamocowanych we wrzecionach głowicy rewolwerowej; pracują w trybie półautomatycznym Wiertarki wielowrzecionowe mają od kilku do kilkudziesięciu równocześnie pracujących wrzecion (8-36) ułożyskowanych w jednej głowicy wielowrzecionowej; stosowane w produkcji średnioseryjnej (z przestawnymi wrzecionami z teleskopowymi wałkami przegubowymi) lub wielkoseryjnej (z wrzecionami o stałym rozstawieniu osi) Wiertarki do głębokich otworów przeznaczone do wiercenia lub powiercania otworów, których długość jest wielokrotnie większa od średnicy; otwory są wiercone wiertłami lufowymi o średnicach od 3 do 60mm, wiertłami BTA o średnicach od 12 do 300mm, wiertłami rurowymi (trepanacyjnymi) o średnicach mm Wytaczarki przeznaczone są do dokładnej obróbki otworów (IT 4 5) za pomocą noży do wytaczania; wymagana jest duża dokładność rozstawienia wytaczanych otworów ( mm) Wytaczarko - frezarki przeznaczone do wytaczania otworów i frezowania płaszczyzn, są stosowane w produkcji jednostkowej i małoseryjnej jako podstawowe obrabiarki do obróbki korpusów, a z odpowiednim oprzyrządowaniem (skrzynka wytaczarska) w produkcji średnioseryjnej 85 Rodzaje automatyzowanych czynności dla różnych grup obrabiarek Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z automatyzacją obrabiarek konwencjonalnych można wyodrębnić następujące, najczęściej automatyzowane grupy obrabiarek: wiertarki i gwinciarki, gdzie istotnymi zagadnieniami są: zmiana kierunku ruchu, ruchy podziałowe, orientowanie przedmiotu obrabianego; tokarki (zwłaszcza rewolwerówki i kopiarki), gdzie istotne są ruchy szybkie, pozycjonowanie narzędzia, orientowanie przedmiotu; frezarki, gdzie najważniejsze jest mocowanie i orientowanie przedmiotu obrabianego, jak również sterowanie cyklem obróbki; szlifierki, gdzie niezwykle istotne są ruchy szybkie, pozycjonowanie narzędzia, mocowanie przedmiotu; przecinarki ścierne i piły, gdzie zagadnieniem podstawowym jest podawanie materiału i jego mocowanie. 86 Automatyzacja czynności związanych z przedmiotem obrabianym Czynności pomocnicze związane z przedmiotem obrabianym są szczególnie pracochłonne w odniesieniu do frezarek, a także wiertarek. Automatyzacja tych czynności polega na tym, że: przy automatyzacji czynności mocowania i odmocowania przedmiotu obrabianego stosuje się siłowniki pneumatyczne (uchwyty tokarskie neumatyczne, rzadziej hydrauliczne lub elektryczne), zdalnie sterowane, do automatyzacji ruchów przestawczych przedmiotów obrabianych w strefie skrawania

18 (ruchy wykonywane pomiędzy kolejnymi zabiegami) stosuje się stoły podziałowe, obrotowe i liniowe, podzielnice z napędem pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym, przy automatyzacji czynności związanych z orientowaniem, gromadzeniem i wydawaniem przedmiotów obrabianych stosuje się podajniki wibracyjne elektromagnetyczne, magazynki-przenośniki półwyrobów z urządzeniami wydającymi z napędem pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym, do automatyzacji czynności związanych z podawaniem przedmiotu obrabianego do uchwytu, a po zakończeniu obróbki z wyjęciem przedmiotu z uchwytu i umieszczeniem go poza obrabiarką, stosuje się specjalne urządzenia załadowczo-rozładowcze, a także coraz częściej roboty przemysłowe. 87 Definicja automatu i półautomatu Przez pojęcie automatu obrabiarkowego rozumie się taką zautomatyzowaną obrabiarkę, w której wszystkie czynności związane z wykonaniem jednej sztuki przedmiotu są zautomatyzowane (łącznie z dostarczeniem półwyrobu do strefy obróbki i odprowadzeniem gotowego przedmiotu do magazynu przedmiotów), tzn. odbywają się samoczynnie bez udziału operatora. Półautomatem natomiast nazywamy obrabiarkę, w której czynności załadowczorozładowcze przedmiotu obrabianego są wykonywane ręcznie przez operatora. W związku z tym w półautomacie obrabiarkowym część czynności sterujących pracą obrabiarki również może być wykonywana ręcznie (np. włączenie obrabiarki do ponownej pracy po załadowaniu przedmiotu). Tak więc rola operatora sprowadza się wyłącznie dc czynności nadzorowania pracy automatu oraz do nadzorowania i obsługi pół automatu 88 Cechy automatu (półautomatu) tokarskiego odróżniające go od tradycyjnej tokarki Od tradycyjnej tokarki automat (półautomat) tokarski różni przede wszystkim: sterowanie ruchami posuwowymi, które jest sterowaniem krzywkowym mechanicznym, zderzakowym elektrycznym i hydraulicznym (elektrohydraulicznym), napęd ruchu posuwowego, który jest napędem krzywkowym mechanicznym lub hydraulicznym, zautomatyzowanie czynności załadowczych i wyładowczych przedmiotu obrabianego, praca w cyklu automatycznym, zautomatyzowanie czynności zmiany narzędzi skrawających, odpowiednio do programu obróbki, zautomatyzowanie czynności zmiany parametrów kinematycznych, odpowiednio do programu obróbki, sterowanie wszystkimi czynnościami najczęściej w funkcji czasu, tzn. z wykorzystaniem wału sterującego. 89 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu wzdłużnego Do charakterystycznych cech budowy i działania automatu wzdłużnego należy zaliczyć następujące: ruch posuwowy wzdłużny wykonuje wrzeciennik wraz z przedmiotem zaciśniętym w uchwycie sprężystym; ruch posuwowy poprzeczny wykonują suporty poprzeczne (boczne, górne); ruch obrotowy główny wykonuje wrzeciono wraz z przedmiotem zaciśniętym w uchwycie sprężystym; przedmiot (pręt) zaciśnięty w uchwycie sprężystym wrzeciona jest podparty dodatkowo w prowadniku, który znajduje się w pobliżu suportów poprzecznych; taka konstrukcja umożliwia obróbkę prętów długich o małej średnicy, ponieważ miejsca występowania sił

19 skrawania znajdują się w pobliżu prowadnika pręta i tym samym pręt, pomimo znacznej długości, jest poddany stosunkowo małemu momentowi zginającemu od sił skrawania; powierzchnię walcową uzyskuje się wówczas, gdy posuw poprzeczny jest równy zeru, natomiast jeżeli posuw poprzeczny jest różny od zera, to otrzymuje się powierzchnię obrotowo-symetryczną, np. powierzchnię stożkową; obrabiarka jest wyposażona w trzywrzecionową, przechylną głowicę, przeznaczoną do wiercenia, gwintowania i ograniczania długości wysuwającego się pręta; wszystkie ruchy i czynności wykonywane w czasie pracy obrabiarki są sterowane i napędzane przez krzywki sterujące, znajdujące się na głównym wale sterującym 90 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu poprzecznego Do charakterystycznych cech budowy i działania automatu poprzecznego należy zaliczyć następujące: materiałem wyjściowym jest najczęściej pręt (okrągły, wielokątny) mocowany w uchwycie sprężystym; ruch główny wykonuje przedmiot wraz z wrzecionem, przy czym wrzeciennik, w przeciwieństwie do automatu wzdłużnego, jest nieruchomy; prędkość obrotowa wrzeciona jest podczas cyklu roboczego niezmienna (prędkość obrotową wrzeciona można zmieniać tylko przy wyłączonym automacie); automat jest wyposażony w suporty poprzeczne (górny, dolny, tylny) oraz w suporty krzyżowe, przy czym suporty poprzeczne są konstrukcyjnie przygotowane tylko do ruchu poprzecznego, a suporty krzyżowe zarówno do ruchu wzdłużnego, jak i poprzecznego; wiele zabiegów normalnie wykonywanych toczeniem wzdłużnym wykonuje się toczeniem poprzecznym nożami kształtowymi; do realizacji operacji wiercenia i gwintowania służy trzywrzecionowa, przechylna głowica; do realizacji wszystkich ruchów i czynności służy główny wał sterujący z krzywkami napędowo-sterującymi; jeden obrót wału jest równoznaczny z wykonaniem jednego przedmiotu. 91 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu rewolwerowego - Ruchy robocze (posuwowe) kształtujące wykonują zarówno głowica rewolwerowa (tylko posuw wzdłużny), jak i suporty narzędziowe - Wielopołożeniowa głowica rewolwerowa pionowa jest wyposażona w mechanizm krzyża maltańskiego KM, który zapewnia dostatecznie dokładny ruch podziałowy głowicy - Automat rewolwerowy ATA-40 jest przykładem sterowania mechanicznego z pomocniczym wałem sterującym - Automat ma dwa wały sterujące: główny WS i pomocniczy PWS. Na głównym wale sterującym WS są umieszczone przede wszystkim te krzywki napędowosterujące, które decydują o kształcie wykonywanego przedmiotu - Krzywki te podlegają wymianie wraz ze zmianą przedmiotu obrabianego. Na pomocniczym wale sterującym są umieszczone bębny sterujące T1, T2, T3}, które inicjują początek i koniec określonych, powtarzalnych czynności, takich jak: zwalnianie i zaciskanie pręta we wrzecionie (bęben T1), przełączanie sprzęgieł S3 i S4 w celu zmiany prędkości i kierunku wirowania wrzeciona (bęben T2), obrót głowicy rewolwerowej (bęben T3). Sterowanie powtarzalnymi czynnościami jest realizowane w taki sposób, że przestawne zderzaki na bębnach T1, T2, T3 za pośrednictwem dźwigni sterujących włączają i rozłączają

20 sprzęgła 92 Cechy charakterystyczne (wyposażenie) automatu wielowrzecionowego Do cech charakterystycznych automatu wielowrzecionowego należy zaliczyć obecność następujących zespołów i elementów: bębna wrzecionowego z ułożyskowanymi wrzecionami przedmiotów; wykonującymi ruch obrotowy główny - bęben wrzecionowy wykonuje okresowy ruch podziałowy, suportów poprzecznych, przy czym liczba suportów poprzecznych może odpowiadać liczbie wrzecion przedmiotowych lub być od niej mniejsza, jednego centralnego suportu wzdłużnego współosiowego z bębnem wrzecionowym (suport ten, o przekroju wieloboku foremnego, wykonuje ruch posuwowy wzdłużny), suportów do toczenia wzdłużnego zamocowanych na stałe do suportu centralnego (suporty te są wyposażone w imaki z narzędziami do toczenia wzdłużnego), wrzecienników do wiercenia i gwintowania, które są wyposażone w napędzane obrotowe narzędzia (wiertła, gwintowniki) i osadzone na suporcie centralnym (mają one możliwość ruchu posuwowego względem ruchomego suportu centralnego), centralnego wału napędowego, który napędza wszystkie wrzeciona przedmiotowe, wrzeciona wiercące i gwintujące, jak również główny wał sterujący, wału sterującego wraz z krzywkami sterująco-napędowymi wszystkie ruchy posuwowe i pomocnicze (podziałowe) są napędzane od wału sterującego Frezarki sterowane numerycznie- typowe wyposażenie: a)magazyn narzędzi, b)mechanizm automatycznej wymiany narzędzi pomiędzy magazynem i wrzecionem, c)mechanizm automatycznej wymiany przedmiotów (palet), d)przestawiane położenie osi wrzeciona (poziomo/pionowo) z takimi samymi funkcjami dla obu położeń specyficzne wymagania szlifierek NC Producenci sterowań numerycznych stanęli przed problemem specyficznych wymagań stawianych przez proces szlifowania: wynikających z procesu technologicznego, wynikających z optymalizacji procesu szlifowania (dobieg, wyiskrzanie itp.), których nie spotyka się w obróbce wiórowej (toczeniu, wierceniu, frezowaniu). Spośród wymagań wynikających z procesu technologicznego szlifowania, a różniących się od wymagań procesów technologicznych obróbki wiórowej, należy wymienić: różniącą się o rząd dokładność wykonania, wymagającą realizacji posuwów i działki elementarnej serwomechanizmów posuwu 0,1 µm (w obróbce wiórowej jest to rząd 2 µm); zdecydowanie większą rozpiętość posuwów - od 0,02 mm/min do 60 m/min (w obróbce wiórowej rozpiętość posuwów mieści się w granicach od 2 mm/min do 15 m/min konieczność istnienia cykli i podprogramów szlifierskich nie spotykanych w obróbce wiórowej, jak: szlifowanie wgłębne krokowe, wyiskrzanie, tzw. obciąganie ściernicy; numeryczne ostrzenie (obciąganie) ściernicy przy użyciu innego narzędzia (diamentu); automatyczną korekcję zaprogramowanych danych geometrycznych i prędkości wrzeciona odpowiednio do wielkości ostrzenia ściernicy; "przyjazne" programowanie i korygowanie programu procesu szlifowania umożliwiające operatorowi w każdej chwili ingerencję w obróbkę;

21 programowanie zarysu przedmiotu lub toru tarczy szlifierskiej za pomocą wspomagania graficznego bezpośrednio na obrabiarce ze sterowaniem CNC; ręczne i automatyczne wprowadzanie korekcji narzędzia; wiele innych, specyficznych dla danej szlifierki wymagań Definicja centrum i stacji obróbkowej: Centrum obróbkowe jest obrabiarką sterowaną numerycznie (zwykle CNC) zapewniającą, w zakresie jej możliwości technologicznych, wykonanie w jednym zamocowaniu przedmiotu dużej liczby zabiegów obróbkowych za pomocą różnych narzędzi w takim zakresie, aby po obróbce uzyskać przedmiot w pełni lub w dużej części obrobiony. Dla wypełnienia tych zadań centrum obróbkowe jest wyposażone w magazyn narzędzi z automatyczną zmianą narzędzi. Powyższa, ogólna definicja centrum obróbkowego podkreśla pewne, zasadnicze cechy obrabiarki NC jako centrum. Jest to więc obrabiarka: sterowana numerycznie wielozabiegowa umożliwiająca obróbkę wielostronną, ale w jednym zamocowaniu wielonarzędziowa z automatyczną wymianą narzędzi Stacje obróbkowe: jeżeli ponadto przedmioty obrabiane zamocowane na paletach są automatycznie dostarczane do obrabiarki, a następnie automatycznie usuwane, to mówi się wówczas o stacjach obróbkowych Klasyfikacja centrów obróbkowych CENTRA OBRÓBKOWE I. do części typu korpus, 1. Frezarskie, 2. Wytaczarsko-frezarskie, 3. Szlifierskie a) poziome, b) pionowe c) uniwersalne, II. do części obrotowo-symetrycznych, 1. tokarskie, 2. Szlifierskie, a) poziome, b)pionowe) III. różne, IV. specjalne, 112. Cechy kwalifikujące tokarkę NC do centrum obróbkowego: a) sterowanie komputerowe CNC b) magazyn narzędzi c) automatyczna wymiana narzędzi pomiędzy magazynem a głowicami narzędziowymi d) narzędzia obrotowe napędzane

22 e) numerycznie sterowana oś napędu głównego 113. Rozwiązania konstrukcyjne magazynów narzędziowych w centrach obróbkowych: a) obrotowy z poosiowym ustawieniem narzędzi, b) obrotowy z promieniowym ustawieniem narzędzi, c) obrotowy ze skośnym ustawieniem narzędzi, d) łańcuchowy z promieniowym ustawieniem narzędzi, e) łańcuchowy z poosiowym ustawieniem narzędzi, f) łańcuchowy wielokołowy 114. Metody automatycznej zmiany narzędzi: a) bez zmieniacza narzędzi, wykorzystując sterowane numerycznie ruchy wrzeciennika: stosowana tylko w niektórych centrach obróbkowych z pionową osią wrzeciona. Proces zmiany narzędzia wymaga każdorazowo przemieszczania się wrzeciennika do takiego położenia, w którym wrzeciono będzie ustawione współosiowo z odpowiednim gniazdem magazynu, w celu pozostawienia użytego narzędzia i pobrania następnego. Do zmiany narzędzia wykorzystuje się ruch w osi Z. Zaletą tej metody jest duża niezawodność, wadą zaś długi czas zmiany. b) ze zmieniaczem narzędzi: metoda ta jest stosowana częściej i wtedy do przenoszenia narzędzi między magazynem a wrzecionem obrabiarki stosuje się specjalne podajniki (manipulatory). Główną zaletą jest skrócenie czasu zmiany narzędzia między magazynem a wrzecionem, oraz poszukiwanie narzędzia może odbywać się podczas trwania poprzedniej operacji Zadania realizowane przez Autonomiczną Stację Obróbkową ASO : a) magazynowanie przedmiotów obrabianych w ilości wystarczającej na jedną lub dwie zmiany robocze (bezobsługowa praca stacji na II i III zmianie), b) automatyczna wymiana zużytych narzędzi, c) magazynowanie kompletu narzędzi potrzebnych do obróbki danego asortymentu przed miotów d) pomiary narzędzi w przestrzeni roboczej obrabiarki po ich wyjęciu z magazynu e) nadzorowanie czasu pracy narzędzi w celu nieprzekroczenia założonego okresu trwałości ostrzy

23 f) pomiary przedmiotów obrabianych w przestrzeni roboczej obrabiarki (lub poza nią) z przekazywaniem wyników do układu sterowania g) nadzór i diagnostyka procesu obróbki (np. wykrywanie zużycia ostrza i złamania narzędzia) sterowanie programowe wszystkimi funkcjami składowymi podsystemów. a124. Podział zautomatyzowanych elastycznych środków wytwórczych Zdjecie nr Kryteria wyboru jednomaszynowych elastycznych środków wytwórczych Obrabiarki NC i CNC jako pojedyncze, samodzielne maszyny wytwórcze nadają się przede wszystkim do jednostkowej i seryjnej produkcji przedmiotów typopodobnych. Środki wytwórcze w postaci pojedynczych obrabiarek sterowanych numerycznie są efektywne, jeżeli są wyposażone w niezbędne uchwyty przedmiotowe i komplet narzędzi skrawających oraz zweryfikowane programy technologiczne zgromadzone w pamięci CNC. Jeżeli niezbędna jest obróbka na kilku obrabiarkach NC, to wówczas konieczne są magazyny międzyoperacyjne. Centra obróbkowe jako pojedyncze, samodzielne maszyny wytwórcze są przeznaczone przede wszystkim do produkcji średnioseryjnej o dużej częstotliwości zmian profilu produkcyjnego w ciągu roku i o dużych wymaganiach dokładnościowych obróbki, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów wymagających obróbki wielostronnej w jednym zamocowaniu. Szczególnie dotyczy to przedmiotów typu korpus wymagających dużych czasów pomocniczych związanych z zamocowaniem i odmocowaniem przedmiotów. Centra obróbkowe spaletyzowane są typowym przykładem tego poziomu elastyczności wytwarzania. Autonomiczne stacje obróbkowe jako pojedyncze, samodzielne jednostki są przeznaczone do produkcji średnioseryjnej przedmiotów o ograniczonym zakresie cech technologicznych i konstrukcyjnych. Szczególnie przydatne są w zakładach, w których wymagana jest obróbka na trzy zmiany, przy czym występuje problem pracowników na drugiej i trzeciej zmianie. Jednostki te nadają się zwłaszcza dla produkcji o zmiennym asortymencie nawet w ciągu jednej zmiany roboczej. Praca bez przerw oraz bezzwłoczne przezbrojenie obrabiarki decydując dużej wydajności wytwarzania. 126.Kryteria wyboru wielomaszynowych elastycznych środków wytwórczych Elastyczne systemy obróbkowe jako zestawy wielomaszynowe są przeznaczone do wytwarzania wielu zróżnicowanych asortymentowo przedmiotów zarówno dla produkcji jednostkowej, jak i wielkoseryjnej. Możliwość równoczesnej obróbki różnych asortymentowo przedmiotów, wzajemna zastępowalność maszyn technologicznych oraz ich uzupełnianie się stwarza system wytwórczy o niezwykłych możliwościach nie tylko technologicznych, ale i organizacyjnych. 127.Obszary zastosowań elastycznych środków wytwórczych (schemat) Zdjecie nr Składowe podsystemy systemu technicznego elastycznych systemów wytwórczych.

24 129.Podstawowe struktury funkcjonalne elastycznych systemów wytwórczych System elastyczny zawiera cztery podstawowe struktury funkcjonalne (podsystemy): podsystem maszynowy, stanowiący zbiór obrabiarek NC, CNC, centrów obróbkowych i stanowisk uzupełniających, podsystem narzędziowy, stanowiący zestaw narzędzi i ich oprawek oraz środków technicznych ich składowania, transportowania i manipulacji, podsystem przepływu przedmiotów, stanowiący zestaw środków technicznych do składowania i transportowania przedmiotów obrabianych oraz do manipulacji nimi, podsystem przepływu informacji, stanowiący zestaw środków informatycznych do automatycznego sterowania procesami roboczymi oraz przepływem informacji w systemie wytwórczym, a także zestaw środków pomiarowo-kontrolnych do automatycznego nadzorui diagnostyki w elastycznym systemie wytwórczym. 130.Podstawowe struktury organizacyjne elastycznych systemów wytwórczych Elastyczne gniazdo obróbkowe EGO, które jest definiowane jako zbiór zautomatyzowanych, elastycznych obrabiarek (zwykle obrabiarek NC lub CNC), dobranych i ustawionych odpowiednio do przydzielonych im zadań, powiązanych urządzeniami transportowymi. W skład EGO mogą także wchodzić obrabiarki obsługiwane ręcznie oraz stanowiska uzupełniające, np. mycia i suszenia przedmiotów. Pojęcie gniazda obróbkowego jest znane z automatyzacji konwencjonalnej. Gniazda obrabiarek są tworzone jako pewien celowo zestawiony układ obrabiarek przeznaczonych do obróbki rodzin przedmiotów w produkcji średnio- i wielkoseryjnej, np. gniazdo wałków wielostopniowych lub gniazdo kół zębatych. Elastyczny system obróbkowy ESO definiowany jako zestaw wielu zautomatyzowanych stanowisk obróbkowych (obrabiarek CNC, centrów obróbkowych) uzupełnionych stanowiskami nieobróbkowymi (np.: mycia, suszenia, kontroli wymiarowej), połączonych ze sobą zautomatyzowanymi urządzeniami transportu przedmiotów w taki sposób, że na poszczególnych stanowiskach możliwa jest obróbka różnych przedmiotów, przechodzących różnymi drogami przez system. Elastyczna linia obróbkowa ELO, która jest definiowana jako zestaw zautomatyzowanych stanowisk obróbkowych i stanowisk uzupełniających (mycia, suszenia, kontroli wymiarowej), ustawionych liniowo zgodnie z zasadami przebiegu produkcji potokowej (przepływ przedmiotów między stanowiskami bez nawrotów), połączonych zautomatyzowanymi urządzeniami transportowymi. Elastyczność linii polega przede wszystkim na łatwości jej przezbrojenia do obróbki różnych serii przedmiotów technologicznie podobnych. ELO zapewnia samoczynną pracę bez stałego udziału operatorów w ciągu drugiego czasu jedynie przy obróbce przedmiotów należących do tej samej serii produkcyjnej. Pojęcie linii obróbkowej jest znane z automatyzacji produkcji wielkoseryjnej i masowej. Cechą charakterystyczną linii obróbkowej jest tzw. takt, czyli odstęp czasu, po którym zostaje wykonany przedmiot oraz poszczególne operacje na poszczególnych stanowiskach. Największą wadą tej struktury organizacyjnej jest niewielka "odporność" na stany awaryjne. Awaria jednego stanowiska zatrzymuje całą linię.

25 Analogicznie można mówić o podobnych systemach organizacyjnych, ale o szerszych możliwościach technologicznych. Można tu wyróżnić: elastyczne gniazda wytwórcze EGW, elastyczne systemy wytwórcze ESW, elastyczne linie wytwórcze ELW. Elastyczny system wytwórczy ESW definiuje się jako zbiór zautomatyzowanych elastycznych jednostek wytwórczych (obrabiarek oraz innych maszyn i urządzeń technologicznych), pozwalających na stosowanie różnych technik wytwarzania (obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, powlekanie powierzchni itp.), połączonych ze sobą automatycznymi urządzeniami transportowymi, zapewniający elastyczną automatyzację wytwarzania przedmiotów o wspólnych cechach technologicznych i zróżnicowanych cechach konstrukcyjnych. Z powyższej definicji wynika, że pomiędzy ESW i ESO nie występują istotne różnice strukturalne ani różnice w systemie sterowania. Różny jest natomiast zakres, tj. rodzaje i liczba wykonywanych operacji. 131.Wymagania dotyczące podsystemu transportu przedmiotów niezawodny i swobodny transport przedmiotów pomiędzy wszystkimi stanowiskami, spełnienie warunków bhp, żądaną dokładność pozycjonowania np. palet na poszczególnych stanowiskach (stosowanie urządzeń transportowych nie zużywających się), możliwości tworzenia magazynów pośrednich (stacji wyczekiwania) pomiędzy stanowiskami o zasadniczo różnym takcie pracy, prostą obsługę zwłaszcza podczas załadowania i wyładowania przedmiotów, możliwości rozbudowy stosownie do potrzeb systemu wytwórczego Struktury organizacyjne identyfikacji palet przedmiotowych. Rozróżnia się trzy struktury organizacyjne identyfikacji palet przedmiotowych [4]: 1. Struktura ze ściśle określonym taktem. Jest ona charakterystyczna dla szeregowego ustawienia obrabiarek w elastycznej linii. 2. Struktura "z poszukiwaniem wolnego stanowiska wytwórczego". Paleta (wraz ze swoim numerem identyfikacyjnym) porusza się od stanowiska do stanowiska poszukując wolnej (wolnych) obrabiarki, na której można wykonać niezbędne operacje. Taka struktura wymaga systemu elastycznego z obrabiarkami wzajemnie się zastępującymi. 3.Struktura "ze ściśle określonym (przez podsystem sterowania) stanowiskiem (stanowiskami) wytwórczym". Paleta przedmiotowa jest kierowana do stanowiska wytwórczego, które zostało określone przez nadrzędny układ sterujący. Taka struktura jest charakterystyczna dla elastycznego systemu z obrabiarkami uzupełniającymi się. Realizacja struktur organizacyjnych identyfikacji palet przedmiotowych wg wariantów 2 i 3 jest technicznie stosunkowo łatwo wykonalna dla równoległego ustawienia obrabiarek z zamkniętym obiegiem palet przedmiotowych (rys. 4.10). Przedmiot jest mocowany na palecie na stanowisku załadowczym w sposób ręczny. Paleta ma swój kod (numer identyfikacyjny) i adres stanowiska wytwórczego. Każda obrabiarka jest wyposażona w głowicę czytającą kod palety. Po zidentyfikowaniu odpowiedniej palety następuje jej załadowanie na obrabiarkę. Po

BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO

BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB.-3 Temat: BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO Opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2010r. Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Widok typowej obrabiarki sterowanej numerycznie V0 Cechy obrabiarek NC Duża sztywność i dobre tłumienie drgań oraz napędy bezluzowe Indywidualne napędy

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

3. Fazy rozwoju środków wytwórczych wg H. B. Kiefa

3. Fazy rozwoju środków wytwórczych wg H. B. Kiefa ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Składniki strumieni przepływających przez system wytwórczy strumienie: energetyczny, materiałowy, informacyjny. System wytwórczy zawiera: maszyny produkcyjne i narzędzia system manipulacji

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-1B PRZEGLĄD OBRABIAREK. Redagował: dr inż. W.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-1B PRZEGLĄD OBRABIAREK. Redagował: dr inż. W. POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-1B Temat: PRZEGLĄD OBRABIAREK Redagował: dr inż. W.Froncki Opracował: dr inż. W.Froncki Zatwierdził: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1]

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] Tablica 1.1 Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] I Linia charakterystyczna Kształtowa Punktowa Obwiedniowa II Linia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przenośna obrabiarka do obróbki powierzchni cylindrycznych wałów i walców wielkogabarytowych

PL B1. Przenośna obrabiarka do obróbki powierzchni cylindrycznych wałów i walców wielkogabarytowych PL 217821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217821 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392857 (51) Int.Cl. B23B 5/08 (2006.01) B23Q 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D-3 Temat: Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek Konsultacje: prof. dr hab. inż. F. Oryński

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA ĆWICZENIE NR 5. 5. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA 5.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW Poziome maszyny wielowrzecionowe do głębokiego wiercenia Maszyny te służą do wiercenia otworów w grubych blachach wymienników ciepła przeznaczonych dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE a) o przełożeniu stałym a) z pasem płaskim a) łańcych pierścieniowy b) o przełożeniu zmiennym b) z pasem okrągłym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59598

12^ OPIS OCHRONNY PL 59598 MULninrbłuih AflUUWALUJ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 12^ OPIS OCHRONNY PL 59598 WZORU UŻYTKOWEGO (2?) Numer zgłoszenia: 109042 @ Data zgłoszenia: 17.12.1998 13) Y1 @

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 47-0 0 Rok: 2 Semestr:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 . Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA 13 Rozdział 1 PODSTAWY TOKARSTWA 15 1.1. Tolerancje i pasowania 15 1.2. Struktura geometryczna

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 07/07. ROMAN WASIELEWSKI, Tczew, PL KAZIMIERZ ORŁOWSKI, Tczew, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 07/07. ROMAN WASIELEWSKI, Tczew, PL KAZIMIERZ ORŁOWSKI, Tczew, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209801 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377132 (51) Int.Cl. B23D 47/12 (2006.01) B27B 5/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-1A POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Temat: Opracowali: dr inż. W. Froncki i mgr inż. R.

Ćwiczenie OB-1A POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Temat: Opracowali: dr inż. W. Froncki i mgr inż. R. POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-1A Temat: PRZEGLĄD OBRABIAREK Opracowali: dr inż. W. Froncki i mgr inż. R. Synajewski Zatwierdził: dr hab. inż. W. Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178034 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309898 (22) Data zgłoszenia: 03.08.1995 (51) IntCl6: B 2 1 F 3/04

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

TOKAREK UNIWERSALNYCH

TOKAREK UNIWERSALNYCH JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Temat ćwiczenia: Sprawdzenie czasu wymiany narzędzia na centrum frezarskim Centra frezarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do półautomatycznego wytwarzania, głownie,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119388 (22) Data zgłoszenia: 06.10.2010 (19) PL (11) 65738 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 306627 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51)IntCl6: B23B 39/02 B23B

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 PRZEZNACZENIE Formatyzerko- czopiarka DCLB Specjal 2 przeznaczona jest do jednostronnego, przelotowego wykonywania rowków w listwach ościeżnic (z

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 1 F16H 15/48 F16H 1/32. (54) Przekładnia obiegowa BUP 19/94 Szulc Henryk, Gdańsk, PL

(13) B1 PL B1. fig. 1 F16H 15/48 F16H 1/32. (54) Przekładnia obiegowa BUP 19/94 Szulc Henryk, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169782 (13) B1 (21)Numer zgłoszenia: 298005 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 05.03.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.6: F16H 1/32 F16H

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175070 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306629 Data zgłoszenia: 29.12.1994 (51) IntCl6: B23K 7/10 (54) Przecinarka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE DO SKRAWANIA METALI Redakcja i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem Katalog kooperacji Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem przemysł metalowy przemysł maszynowy przemysł środków transportu przemysł drzewno-papierniczy WSZECHSTRONNOŚĆ każdy rodzaj stali DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) P L (11) POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) P L (11) POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl. RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) P L (11) 156985 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 270952 Urząd P atentow y (22) Data zgłoszenia: 29.02.1988 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntCl.5: B23B 39/02

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Podstawy skrzyni biegów

Podstawy skrzyni biegów Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej PL 218446 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218446 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391631 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: /P / Pierwszeństwo - Zgłoszenie ogłoszono: 88 os 29

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: /P / Pierwszeństwo - Zgłoszenie ogłoszono: 88 os 29 ZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentunr 153 355 Int. Cl.5 B23C 3/18 «J* Zgłoszono: 86 12 30 /P. 263341/ Pierwszeństwo - URZĄD PATENTOWY RP Zgłoszenie ogłoszono: 88 os 29 Opis

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-7 Temat: BADANIE UKŁADU NAPĘDU I STEROWANIA JEDNOSTKI OBRÓBCZEJ WIERTARSKIEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdzał:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa

Bardziej szczegółowo