14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy"

Transkrypt

1 14. Podstawowe funkcje i wymagania spełniane przez korpusy FUNKCJE: Korpusy są elementami maszyn, które spełniają szereg funkcji polegających na: utrzymywaniu elementów, zespołów i mechanizmów maszyny w określonym wzajemnym położeniu przyjmowaniu wszelkich obciążeń w postaci sił i momentów sił np. od napędu, od procesu wykonywanej przez maszynę pracy, związaniu maszyny z podłożem i przenoszenie wszelkich obciążeń na fundament. WYMAGANIA: Korpusy powinny zapewniać: łatwość obsługi maszyny podczas pracy, łatwość wykonania montażu tj. łączenia elementów i zespołów w gotową maszynę, przy stosowaniu połączeń zarówno rozłącznych, np. śrubowych, klinowych, jak i nierozłącznych, np. nitowych, spawanych, oraz łatwość wykonania demontażu, tj. rozłączenia maszyny na elementy i zespoły, niezmienność kształtów i wymiarów z upływem czasu, uzyskiwaną przez sezonowanie, tj. stabilizowanie korpusów (proces polegający na wygrzewaniu korpusów w podwyższonej temperaturze lub przechowaniu ich w temperaturze otoczenia, ale przez dłuższy czas najczęściej na wolnym powietrzu, w celu zmniejszenia naprężeń własnych), odporność na drgania i zdolność ich tłumienia; osiąga się to przez właściwą konstrukcję oraz dobór na korpusy materiału o takich właściwościach, swobodne odprowadzenie wiórów. 15. Składniki układu prowadnicowego (przykładowy schemat) Prowadnica i prowadnik, to para kinematyczna zwana połączeniem prowadnicowym, w którego skład może wchodzić listwa podchwytu ze złączem śrubowym i listwy do nastawiania luzu (rys. 2.4). Jeden prowadnik może równocześnie współpracować z jedną lub kilkoma prowadnicami. Układ mechaniczny, składający się z jednego lub więcej połączeń prowadnicowych nazywa się układem prowadnicowym. Układ prowadnicowy na przykładzie sań wzdłużnych suportu obrabiarki tradycyjnej 16. Podstawowe wymagania stawiane połączeniom prowadnicowym wysoka dokładność geometryczna, określana wartościami i kierunkowością odchyłek toru ruchu rzeczywistego od teoretycznego; odporność na zużycie, stanowiąca podstawowy warunek zachowania wymaganej

2 dokładności obrabiarki przez dostatecznie długi czas jej użytkowania; małe opory tarcia; dostatecznie duża sztywność stykowa, przejawiająca się małymi odkształceniami współpracujących powierzchni pod działaniem sił normalnych. 17. Typy prowadnic i przykładowe zastosowania Klasyfikacja prowadnic oparta jest o następujące kryteria: kształt toru, położenie i kształt przekroju poprzecznego prowadnic oraz zasadę współpracy (rodzaj tarcia). Zasadniczy podział prowadnic wynika z rodzaju współpracy, czyli podział na prowadnice ślizgowe (hydrostatyczne, hydrodynamiczne, aerostatyczne) i toczne. Pozostałe kryteria podziału są stosowane zarówno w prowadnicach tocznych jak i ślizgowych. Dokonując podziału prowadnic według kształtu powierzchni nośnych dzielimy je na trójkątne (pryzmowe), prostokątne, trapezowe(jaskółczy ogon), kołowe. Ze względu na położenie powierzchni nośnych prowadnice dzielą się na zewnętrzne (wypukłe) i wewnętrzne obejmujące prowadnik 19. Podstawowe zadania zespołu wrzecionowego Zespół wrzecionowy składa się z wrzeciona, łożysk wrzecionowych i obsady łożysk (tuleja lub korpus). W końcowym efekcie o dokładności ruchu powierzchni bazującej (końcówki) wrzeciona decydują dokładności wykonania tych trzech elementów oraz sposób ich skojarzenia. Układ wrzecionowy ma spełniać następujące zadania: ustalić i mocować bezpośrednio lub za pomocą uchwytu w określonym położeniu roboczym przedmiot \lub narzędzie, wprawiać w ruch obrotowy albo jednoczesny ruch obrotowy i postępowy obrabiany przedmiot lub narzędzie, przenosić siły poprzeczne i wzdłużne oraz momenty skręcające powstałe w procesie skrawania. 21. Podstawowe zasady przy konstruowaniu węzłów łożyskowych wrzecion obrabiarek - węzeł łożyskowy położony bliżej przedniej końcówki wrzeciona powinien być sztywniejszy niż węzeł tylny, stąd łożyska poprzeczne przednie są przeważnie dwurzędowe lub podwójne oddzielone pierścieniem odległościowym, - powinna być zapewniona możliwość nastawiania luzów poprzecznych i wzdłużnych, - odkształcenia cieplne wrzeciona i elementów węzłów łożyskowych nie powinny wywoływać w układzie dodatkowych naprężeń ani odkształceń pogarszających dokładność obrotu wrzeciona, dlatego łożyska wzdłużne umieszcza się najczęściej w węźle przednim, a łożyska wrzecion szybkobieżnych chłodzi się ( olejem, strumieniem powietrza, a niekiedy nawet wodą), - dokładność łożyska przedniego powinna być co najmniej o jedną klasę wyższa niż łożyska tylnego, - wskazane jest unikanie dużej liczny elementów w węzłach łożyskowych (np. tulej pośrednich między pierścieniem zewnętrznym łożyska i korpusem), gdy powodują one pogorszenie dokładności obrotu wrzeciona i zmniejszenie sztywności. 22. Typy łożysk ślizgowych stosowanych w obrabiarkach i ich charakterystyka

3 - łożyska hydrodynamiczne, w których tarcie płynne uzyskuje się dopiero po przekroczeniu prędkości granicznej. Poniżej tej prędkości występuje tarcie mieszane i w tych warunkach łożyska wrzecionowe nie powinny pracować. Spośród zalet łożyskowania hydrodynamicznego na wyróżnienie zasługują: dobre tłumienie drgań, duża trwałość dokładności szczególnie w łożyskach natawianym luzem, małe wymiary poprzeczne a w łożyskach nastawialnych brak konieczności dokładnego wykonania wymiaru średnicy otworu Panwi. Do wad należą: możliwość wirowania błądzenie osi czopa, indywidualnie wykonanie z drogich materiałów (brąz). - łożyska hydrostatyczne, w których olej jest do komór smarowych Panwi doprowadzany pod ciśnieniem i stale ( nawet przy n=0) rozdziela Panew do czopa. Tarcie płynne występuje więc w całym zakresie prędkości obrotowych. W zespołach wrzecionowych obrabiarek stosowane są łożyska hydrostatyczne poprzeczne i wzdłużne. -łożyskowanie aerostatyczne, oparte na tych samych zasadach pracy co hydrostatyczne, z tym konstrukcyjne Panwi. 23. Budowa i przeznaczenie wałków i śrub pociągowych (schemat). Wałki pociągowe- stosowane są, gdy nie jest wymagane dokładne powiązanie ruchy obrotowego z posuwowym. Służą do przeniesienia ruchu obrotowego na koła zębate, które osadzone na wałku pociągowym mogą się jednocześnie wzdłuż niego przesuwać. Śruby pociągowe są najważniejszymi elementami mechanizmów, przeznaczonych do uzyskiwania dokładnych ruchów posuwowych (gwinty) i dokładnych przemieszczeń (przesuwy stołów wiertarek współrzędnościowych, suportów narzędziowych, dosuwu wrzeciennika w szlifierkach itp.) Stosowane są również do napędu mechanizmów ruchów głównych (dłutownice, strugarki, przeciągarki). Ponadto umożliwiają znaczną redukcję ruchów przełożenia zapewniając jednocześnie spokojną pracę.

4 24. Uproszczony podział sprzęgieł i ich charakterystyka Sprzęgła: a) nierozłączne: - mechaniczne - sztywne, uniemożliwiają jakiekolwiek względne przesunięcie miedzy członem czynnym i biernym. Używa się ich w przypadku łącze dokładnie współosiowych wałów. Wyróżnia się : kołkowe, wpustowe, kołnierzowe z osadzeniem ochronnym. - samonastawne, pozwalają kompensować błędy współosiowych łączonych wałów. Dopuszczają one pewne ruchy osiowe, promieniowe lub kątowe wałów, ponieważ są w nich luzy miedzy łącznikiem a członami. - podatne, mają za zadanie łagodzenie nierównomierności przenoszonego momentu obrotowego. Połączenia silnika z maszyną powinno być na ogół sprężyste i pełnić funkcję amortyzatora nadwyżek dynamicznych. b) rozłączne: -sterowane, moment obrotowy przenoszony jest przez system współpracujących zębów umieszczonych na powierzchniach czołowych (sprzęgła kłowe), lub na obwodzie obydwu członów sprzęgła (zębate). Włączanie i rozłączanie sprzęgła może być mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne. -mechaniczne -hydrauliczne -elektromagnetyczne 29.Mehanizm krzywkowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizmy krzywkowe służą do zamiany ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy posuwisto-zwrotny o niewielkim skoku. Zapewniają możliwość uzyskania dowolnego przebiegu ruchu na określonym odcinku drogi w obu kierunkach, przy czym zmiana prędkości i kierunku ruchu jest wymuszona odpowiednim ukształtowaniem zarysu krzywki. Mechanizmy te są stosowane w obrabiarkach automatycznych sterowanych mechanicznie - krzywkowe oraz w układach sterujących obrabiarek produkcyjnych i uniwersalnych. Zaletą mechanizmów krzywkowych w zastosowaniu do napędu ruchów prostoliniowych w obrabiarkach jest możność uzyskania ruchu w zasadzie o dowolnym przebiegu prędkości w funkcji drogi w obu kierunkach, co uzyskuje się dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu zarysu krzywki. Do wad mechanizmów krzywkowych należy zaliczyć: ograniczoną długość przesuwu, małą wytrzymałość, skłonność do szybkiego zużywania się i wrażliwość na uderzenia. Mechanizmy krzywkowe znajdują szczególnie szerokie zastosowanie do realizowania złożonych cyklów ruchów w obrabiarkach automatycznych (automaty tokarskie), a także w różnego rodzaju urządzeniach sterujących (np. do przełączania kół zębatych i sprzęgieł w skrzynkach przekładniowych).

5 30. Mehanizm korbowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizm korbowy ze względu na prostą konstrukcję jest od dawna do dzisiaj stosowany do niewielkich skoków (do 200 mm) w dłutownicach, w obrabiarkach dłutujących do obwiedniowej obróbki kół zębatych i w piłach ramowych. Mechanizm korbowy: L - długość korbowodu, r - ramię korby, s - skok suwaka, vr - prędkość ruchu roboczego, vj - prędkość ruchu jałowego 31. Mechanizm jarzmowy (schemat)- przeznaczenie i zastosowanie w obrabiarkach. Mechanizm jarzmowy z jarzmem wahadłowym, podobnie jak mechanizm korbowy, jest samonawrotny, tzn. nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych członów (nawrotnicy) do zmiany kierunku ruchu. Jedną z odmian mechanizmu jarzmowego przedstawiono na rys Jarzmo o długości L, podparte przegubowo w punkcie O i powiązane u góry z suwakiem za pośrednictwem klocka ślizgowego, jest wprawiane w ruch wahadłowy za pomocą korby obracającej się dokoła punktu O ze stałą prędkością obrotową n obr/min. Korba jest tak rozwiązana, że można zmieniać jej promień r, przez co uzyskuje się różne skoki S suwaka.

6 32.Zasada działania mechanizmu zapadkowego Mechanizmy zapadkowe stosowane są do napędu ruchu posuwowego (np. strugarki poprzeczne). Najczęściej stosuje się zapadki zębate (koło zapadkowe - zapadka), ale bywają też zapadki cierne pracujące na zasadzie sprzęgła wyprzedzającego (wolne koło). Zapadki zębate mają koło zapadkowe z uzębieniem zewnętrznym lub rzadziej wewnętrznym. Mechanizm korbowy 3 z regulowaną długością korby r powoduje kątowe wahania ramienia z zapadką 2. Podczas ruchu ramienia w lewo zapadka zazębia się z zębami koła zapadkowego powodując jego obrót. W drodze powrotnej zapadka przeskakuje po zębach nie powodując obrotu koła. Wałek, na którym osadzone jest koło zapadkowe, zakończony jest przekładnią śrubową 4 nadającą okresowy posuw suportowi 5. Kąt obrotu koła zapadkowego zależy od liczby zębów, o którą zapadka je obróci oraz od całkowitej liczby zębów w kole.

7 33. Mechanizm Maltański schemat i zasadadziałania Klasycznym przykładem mechanizmu ruchu przerywanego jest mechanizm maltański składający się z tarczy wrębowej l napędzanej korbą 2 zakończoną rolką 3. Liczba wrębów z tarczy wrębowej może być różna; najczęściej z = 4, 5 lub 6. Na jeden obrót korby przypada l/z obrotu tarczy wrębowej. Mechanizmy maltańskie są stosowane najczęściej do okresowego obrotu głowic rewolwerowych tokarek rewolwerowych, wiertarek oraz półautomatów i automatów tokarskich, a także do synchronizacji obrotów walcowych krzywek (bębnów) stosowanych w jednodźwigniowym sterowaniu skrzynek. 34. Przekładnie gitarowe schemat i działanie Przekładnie gitarowe stosowane są bardzo często w obrabiarkach, na których można toczyć lub frezować gwinty oraz w obrabiarkach do uzębień. Przekładnie te ze względu na małą ich sztywność używane są głównie w układach posuwu dla małych mocy i przy niewielkich prędkościach. Przekładnię gitarową z wahliwą płaską dźwignią (kołyską, gitarą) pokazano

8 35. Elementy składowe układu napędowego Pod nazwą układ napędowy będzie rozumiany układ przenoszący energię z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny i składający się z: układu zasilającego i sterującego pracą silnika napędowego, silnika napędowego będącego źródłem energii mechanicznej, przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym maszyny, spełniającej rolę mechanizmu do zmiany ilości i rodzaju ruchu, zespołu roboczego maszyny, np. zespołu wrzecionowego w obrabiarkach. 36. Podstawowe zadania spełniane przez napędy obrabiarek. Napędy stosowane w obrabiarkach, maszynach i urządzeniach technologicznych spełniają dwa podstawowe zadania: 1. Uzyskanie ruchu niezbędnego do wykonania pracy wynikającej z głównej funkcji realizowanej przez obrabiarkę (maszynę); jest to ruch o dużej energii. Napędy takie nazywają się napędami wykonawczymi, a w obrabiarkach napędami ruchu głównego. 2. Zapewnienie względnego ruchu organów roboczych obrabiarki (maszyny) po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością, a w szczególności pozycjonowanie w żądanym położeniu. Napędy takie w ogólności nazywają się napędami pozycjonującymi, a w obrabiarkach napędami ruchu posuwowego (posuwu) lub ruchu przesuwowego. Są to napędy o stosunkowo małej energii. Wymagania stawiane napędom stosowanym w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych można podzielić na dwie grupy: wymagania ogólne, wymagania szczegółowe. 37. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich rodzajów napędów w obrabiarkach. wymagany zakres prędkości obrotowej silnika, dostatecznie dużą moc lub moment napędowy silnika, wystarczający do wykonania pracy (pokonania obciążeń zewnętrznych) i pokonania oporów wynikających z sił tarcia napędzanych mechanizmów i obciążeń wewnętrznych,

9 dostępność na rynku, duża sprawność i mały koszt napędu, niezawodność oraz łatwość obsługi i konserwacji; obecnie coraz częściej wymaganie to przyjmuje formę: bezobsługowość pracy napędu, małe gabaryty i masa napędu. 38. Wymagania szczegółowe stawiane napędom ruchu głównego. - dużą sztywnością charakterystyki mechanicznej, czyli małym spadkiem prędkości obrotowej wału silnika przy zwiększaniu momentu obciążenia, - dużym zakresem bezstopniowej zmiany (nastawiania) prędkości obrotowej silnika do obr/min, - przebiegiem dopuszczalnego obciążenia w funkcji prędkości obrotowej, który jest dostosowany do technologicznej charakterystyki obciążenia obrabiarki, - szybkim rozruchem, zwłaszcza przy dużych prędkościach obrotowych, w celu krótkiego dochodzenia do zadanej prędkości - co oznacza skrócenie czasów pomocniczych, - zdolnością do pracy serwonapędowej, tzn. możliwością pozycjonowania przy hamowaniu. 39. Wymagania szczegółowe stawiane napędom ruchu posuwnego. - duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości silnika, umożliwiający realizację zarówno posuwu roboczego w granicach pt = 0-4 m/min, jak i szybkiego przesuwu do ok m/min, - szybki rozruch i hamowanie, czyli duże przyspieszenie i opóźnienie ruchu, które jest uwarunkowane dużym momentem rozwijanym przez silnik w stanach przejściowych i małymi momentami bezwładności napędzanych elementów, - duża sztywność mechanicznych elementów przenoszących napęd od silnika do zespołu przesuwnego obrabiarki i duża odporność na pojawianie się zjawiska stick-slip, czyli ciernych drgań relaksacyjnych, - małe opory ruchu uwarunkowane niewielkimi siłami tarcia w połączeniach prowadnicowych i przekładniach, co jest istotne szczególnie ze względu na zjawisko stick-slip i oszczędność energii przy ruchach przesuwnych - duża równomierność ruchu (małe wahania prędkości), zwłaszcza dla małych prędkości posuwu, - duża dokładność pozycjonowania, czyli mały elementarny krok umożliwiający elementarne przemieszczenie ok. 2 µm.

10 40. Klasyfikacja napędów głównych obrabiarek. 41. Preferowane obecnie rozwiązania napędów głównych obrabiarek. prądu stałego z dodatkową dwu- lub trzystopniową skrzynką prędkości tzw. bezpośredni lub zintegrowany, tj. z silnikiem trójfazowym asynchronicznym lub synchronicznym zbudowanym jako elektrowrzeciono, z prędkością regulowaną przez sterowanie częstotliwością. 43. Preferowane obecnie rozwiązania napędów posuwowych obrabiarek. 1) Tradycyjne napędy, w których silnik o ruchu obrotowym, bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładni (kołowej zębatej albo pasowej zębatej), napędza śrubę toczną. 2) Napędy z elektronakrętką, w których silnik jest zintegrowany z obracającą się nakrętką toczną, a śruba pozostaje nieruchoma. 3) Bezpośrednie napędy z liniowym silnikiem elektrycznym.

11 44. Składniki typowego modułu napędu z silnikiem obrotowym napędzającym śrubę toczną. W skład napędu wchodzi silnik o ruchu obrotowym napędzający śrubę toczną bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładni kołowej zębatej albo pasowej zębatej (rys). W tradycyjnej postaci konstrukcyjnej tego rozwiązania typowymi modułami oferowanymi przez wyspecjalizowanych producentów są: serwosilniki elektryczne prądu stałego lub przemiennego (komutatorowe, synchroniczne i synchroniczne), a także silniki skokowe, przekładnie śrubowe toczne o standardowych wymiarach śrub, bezluzowe reduktory z kołami zębatymi i przekładnie pasowe zębate, gotowe rozwiązania połączeń prowadnicowych tocznych. 45. Zalety i wady napedu posuwu z silnikiem obrotowym napędzającym śrubę toczną: Zalety: jednostki takie umożliwiają szybkie pozycjonowanie przy stosunkowo wysokiej dokładności ruchu. poszczególne elementy mogą mieć mniejsze wymiary, a jednostka napędowa spełnia wszystkie warunki konstrukcyjne i charakteryzuje się dużą sztywnością możliwość optymalizowania konstrukcji przez stosowanie silników o dużej prędkości obrotowej i mechanicznych przekładni redukujących, dzięki mechanicznej przekładni redukującej minimalizacja zwrotnego wpływu obciążenia na silnik napędowy, odsunięcie źródła ciepła, jakim jest silnik, od struktury mechanicznej obrabiarki, możliwość wariantowania konstrukcji przy stosunkowo niewielkich kosztach. Wady: ograniczenie wartości współczynnika wzmocnienia prędkościowego (Kv = l/s), spowodowane skończoną sztywnością mechanicznych elementów przenoszących napęd, nieliniowości w elementach mechanicznych ujawniające podczas występowania luzu zwrotnego,

12 ograniczona trwałość spowodowana zużywaniem się elementów napędu, ograniczona prędkość obrotowa śruby tocznej, powodująca konieczność stosowania dużych wartości skoku gwintu przy dużych prędkościach posuwu, nagrzewanie się śruby i związane z tym odkształcenia cieplne. 46. Budowa modułu posuwowego z napędzaną elektronakrętką (schemat) oraz zalety i wady. Zalety: mniej elementów przenoszących napęd od silnika, nieobrotową śruba nie ma łożysk, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, momenty bezwładności, które mają istotny wpływ na dynamiczne właściwości serwonapędu, są znacznie mniejsze niż w konwencjonalnych napędach, nieruchome i sztywne zamocowanie śruby na obu końcach oraz jej napięcie wstępne umożliwia uzyskanie bardzo dużej sztywności skrętnej; minimalna sztywność (w środku jej długości) jest ok. czterokrotnie większa niż konwencjonalnej obracającej się śruby, na poprawę sztywności skrętnej napędu wpływa także zmniejszenie liczby elementów mechanicznych, można uzyskać bez specjalnych trudności duży (Kv = 100 l/s) współczynnik wzmocnienia prędkościowego, przy napinaniu śruby nie występują ograniczenia spowodowane nośnością łożysk, stąd też można bez problemów powiększyć częstotliwości giętych drgań własnych tak, aby leżały one powyżej krytycznej prędkości obrotowej układu napędowego. Wady: ograniczenia geometryczne wynikające ze średnicy śruby tocznej determinowanej wymaganą sztywnością osiową napędu. Średnica nakrętki musi być bowiem od 1,5 do 3 razy większa od średnicy śruby, co oznacza duży moment bezwładności wirnika silnika. Powoduje to trudności z uzyskaniem dużych wartości przyspieszeń dla zespołów przesuwnych o relatywnie małej bezwładności w stosunku do dużej bezwładności wirnika silnika. 48. Zalety i wady bezpośrednich napędów liniowych: Zalety: bardzo duża powtarzalność i dokładność pozycjonowania, możliwość uzyskania dużych (v > 100 m/min) prędkości ruchu posuwowego i przesuwowego, duża niezawodność (brak części zużywających się). Wady: często zbyt duża objętość i duża masa własna (niekorzystny stosunek masy do siły napędowej), konieczność zastosowania obcego chłodzenia,

13 wrażliwość na zmienne obciążenia, utrudnienia w zastosowaniu w osiach pionowych, duży koszt. 49. Zasada działania silnika prądu stałego bocznikowego i sposoby zmiany prędkości obrotowej: Na rysunku 3.10 przedstawiono schemat połączeń w silniku bocznikowym. Siła elektromotoryczna (SEM) indukowana w uzwojeniach wirnika jest równa E=2z PN/60aФ gdzie: p - liczba par biegunów stojana, Φ - strumień magnetyczny przypadający na parę biegunów stojana, z - liczba zwojów wirnika, a - liczba par gałęzi równoległych uzwojeń wirnika, n - prędkość obrotowa wirnika. Charakterystykę mechaniczną tego silnika przedstawiono na rysunku Prędkość obrotową silnika można zmieniać przez: 1) zmianę napięcia wirnika Ut (obniżanie w stosunku do wartości znamionowej), co powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika, 2) zmianę strumienia magnetycznego Φ (obniżanie w stosunku do wartości znamionowej prądu wzbudzenia), czemu towarzyszy zwiększanie prędkości obrotowej wirnika 3) wstawienie dodatkowych oporników w obwód wirnika silnika (zmniejszenie prędkości obrotowej). Rys Zasada działania silnika prądu stałego bocznikowego

14 50. Schemat blokowy tyrystorowego układu napędowego ze sprzężeniem zwrotnym prędkościowym i prądowym: 51. Elementy składowe serwomechanizmu z kontrolowanym silnikiem prądu stałego: Serwomechanizm z komutatorowym silnikiem prądu stałego składa się z: - silnika prądu stałego obcowzbudnego lub z magnesami trwałymi, - regulatora i wzmacniacza elektronicznego, - zasilacza tyrystorowego, - bezluzowej przekładni redukującej prędkość obrotową silnika i ewentualnie przekładni zamieniającej ruch obrotowy na postępowy, - układów pomiarowych położenia i prędkości 52. Podstawowe rozwiązania napędów obrabiarek zastosowaniem silników prądu przemiennego napędy z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci energetycznej, w których występuje jedna prędkość obrotowa lub napędy stopniowe złożone z silnika oraz stopniowej skrzynki prędkości, umożliwiające uzyskanie szeregu prędkości obrotowych zmienianych w sposób stopniowy, napędy złożone z silnika asynchronicznego oraz bezstopniowej przekładni mechanicznej, co umożliwia uzyskanie bezstopniowo zmienianej prędkości obrotowej organu roboczego, napędy złożone z silnika prądu przemiennego zasilanego z falowniki częstotliwości o bezstopniowo regulowanej prędkości obrotowej 61. Główne bloki układów pomiarowych położenia i przemieszczenia Z punktu widzenia funkcjonowania i konstrukcji układu pomiarowego można wyróżnić dwa funkcjonalne bloki: czujnik pomiarowy przekształcający wielkość ruchową (przemieszczenie lub położenie) w inną wielkość fizyczną, układ zasilająco-przekształcający (przetwornik), który umożliwia uzyskanie pomiarowego sygnału elektrycznego. 62. Klasyfikacja stosowanych w obrabiarkach CNC układów pomiarowych przemieszczenia i położenia

15 Rys Klasyfikacja stosowanych w obrabiarkach CNC układów pomiarowych przemieszczenia i położenia Tokarki. Tokarki kłowe: Są przeznaczone przede wszystkim do obróbki przedmiotów o długości l > 6d, gdzie d oznacza średnicą przedmiotów ustalonych w kłach wrzeciona i konika. Każda tokarka kłowa ogólnego przeznaczenia jest wyposażona w uchwyt tokarski, co umożliwia toczenie, wytaczanie, gwintowanie, wiercenie i rozwiercanie przedmiotów krótkich. tokarki kłowe uniwersalne przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosować w różnych gałęziach przemysłu, głównie do obróbki części w produkcji jednostkowej, małoseryjnej, umożliwiające oprócz różnorodnych robót tokarskich również toczenia gwintów nożem na całej długości rozstawu kłów. tokarki kłowe produkcyjne różnią się od uniwersalnych tym, że nie mają skrzynki posuwów i śruby pociągowej w związku z czym nie można na nich toczyć gwintów (mniej złożona konstrukcja kinematyka), tokarki produkcyjne przeznaczone są głównie do wysoce wydajnej obróbki przedmiotów w produkcji średnio, wielkoseryjnej oraz masowej. Charakterystycznymi cechami tokarek produkcyjnych jest: zwiększona moc napędu (1.5 2 razy w stosunku do tokarek uniwersalnych), częściowa automatyzacja cyklu pracy, łatwo przezbrajania, bogate wyposażenie specjalne. Tokarki wielonożowe Tokarki wielonożowe są przystosowane do jednoczesnej obróbki wieloma nożami w cyklu automatycznym. Znajdują zastosowanie w produkcji wielkoseryjnej i masowej do obróbki wałków stopniowych, a więc wałków o różnych średnicach.

16 Tokarki te mają dwa suporty: suport wzdłużny SUP.W (z przodu) do toczenia wzdłużnego, suport poprzeczny SUP.P (z tyłu) do toczenia poprzecznego. Tokarki kopiarki są przeznaczone do wykonywania powierzchni obrotowych o złożonych kształtach, które są odwzorowywane z zarysu kopiału. Tokarki uchwytowe są przeznaczone do obróbki krótkich przedmiotów nie wymagających podparcia kłem konika. Przedmiot obrabiany jest mocowany wyłącznie w uchwycie. Typowe przedmioty obrabiane to tarcze, krążki, pierścienie, krótkie tuleje itp. Tokarki karuzelowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów o dużych średnicach. Mają pionowo usytuowane wrzeciono, którego końcówką jest stół obrotowy (obrót karuzelowy) z otworem centrującym i rowkami teowymi do umocowania ustawionych na jego powierzchni przedmiotów. Tokarki tarczowe są stosowane do obróbki przedmiotów o dużej średnicy i małej wysokości, takich jak: tarcze, obręcze, koła pasowe lub zamachowe itp. Przedmiot obrabiany jest zakładany zwykle za pomocą podnośnika i mocowany na dużej tarczy (uchwycie), która jest wyposażona w cztery niezależnie nastawiane szczęki oraz ma specjalne rowki teowe do zakładania indywidualnych zacisków i śrub mocujących. Tokarki rewolwerowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów wymagających użycia znacznej liczby narzędzi (od kilku do kilkunastu). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy rewolwerowej umożliwiającej zamocowanie narzędzi w takiej kolejności, w jakiej mają być użyte do realizacji poszczególnych zabiegów obróbkowych. Automaty i półautomaty tokarskie są obrabiarkami ogólnego przeznaczenia stosowanymi wyłącznie w produkcji seryjnej i masowej. W automatach tokarskich wszystkie ruchy i czynności związane z obróbką określonej liczby jednakowych przedmiotów odbywają się samoczynnie, bez udziału człowieka. Obróbka przebiega nieprzerwanie, w sposób ciągły, aż do wyczerpania zapasu materiału wyjściowego. W półautomatach tokarskich pełen cykl pracy przy obróbce jednego przedmiotu jest wykonywany samoczynnie, wymaga jednak udziału obsługującego do powtórzenia tego cyklu przy obróbce następnego przedmiotu (zdjęcie gotowej części, założenie w uchwycie nowego przedmiotu, uruchomienie obrabiarki).

17 Wiertarki rewolwerowe przeznaczone są do wykonywania operacji skoncentrowanych (wiercenie, rozwiercanie, nawiercanie, pogłębianie i gwintowanie) za pomocą narzędzi zamocowanych we wrzecionach głowicy rewolwerowej; pracują w trybie półautomatycznym Wiertarki wielowrzecionowe mają od kilku do kilkudziesięciu równocześnie pracujących wrzecion (8-36) ułożyskowanych w jednej głowicy wielowrzecionowej; stosowane w produkcji średnioseryjnej (z przestawnymi wrzecionami z teleskopowymi wałkami przegubowymi) lub wielkoseryjnej (z wrzecionami o stałym rozstawieniu osi) Wiertarki do głębokich otworów przeznaczone do wiercenia lub powiercania otworów, których długość jest wielokrotnie większa od średnicy; otwory są wiercone wiertłami lufowymi o średnicach od 3 do 60mm, wiertłami BTA o średnicach od 12 do 300mm, wiertłami rurowymi (trepanacyjnymi) o średnicach mm Wytaczarki przeznaczone są do dokładnej obróbki otworów (IT 4 5) za pomocą noży do wytaczania; wymagana jest duża dokładność rozstawienia wytaczanych otworów ( mm) Wytaczarko - frezarki przeznaczone do wytaczania otworów i frezowania płaszczyzn, są stosowane w produkcji jednostkowej i małoseryjnej jako podstawowe obrabiarki do obróbki korpusów, a z odpowiednim oprzyrządowaniem (skrzynka wytaczarska) w produkcji średnioseryjnej 85 Rodzaje automatyzowanych czynności dla różnych grup obrabiarek Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z automatyzacją obrabiarek konwencjonalnych można wyodrębnić następujące, najczęściej automatyzowane grupy obrabiarek: wiertarki i gwinciarki, gdzie istotnymi zagadnieniami są: zmiana kierunku ruchu, ruchy podziałowe, orientowanie przedmiotu obrabianego; tokarki (zwłaszcza rewolwerówki i kopiarki), gdzie istotne są ruchy szybkie, pozycjonowanie narzędzia, orientowanie przedmiotu; frezarki, gdzie najważniejsze jest mocowanie i orientowanie przedmiotu obrabianego, jak również sterowanie cyklem obróbki; szlifierki, gdzie niezwykle istotne są ruchy szybkie, pozycjonowanie narzędzia, mocowanie przedmiotu; przecinarki ścierne i piły, gdzie zagadnieniem podstawowym jest podawanie materiału i jego mocowanie. 86 Automatyzacja czynności związanych z przedmiotem obrabianym Czynności pomocnicze związane z przedmiotem obrabianym są szczególnie pracochłonne w odniesieniu do frezarek, a także wiertarek. Automatyzacja tych czynności polega na tym, że: przy automatyzacji czynności mocowania i odmocowania przedmiotu obrabianego stosuje się siłowniki pneumatyczne (uchwyty tokarskie neumatyczne, rzadziej hydrauliczne lub elektryczne), zdalnie sterowane, do automatyzacji ruchów przestawczych przedmiotów obrabianych w strefie skrawania

18 (ruchy wykonywane pomiędzy kolejnymi zabiegami) stosuje się stoły podziałowe, obrotowe i liniowe, podzielnice z napędem pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym, przy automatyzacji czynności związanych z orientowaniem, gromadzeniem i wydawaniem przedmiotów obrabianych stosuje się podajniki wibracyjne elektromagnetyczne, magazynki-przenośniki półwyrobów z urządzeniami wydającymi z napędem pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym, do automatyzacji czynności związanych z podawaniem przedmiotu obrabianego do uchwytu, a po zakończeniu obróbki z wyjęciem przedmiotu z uchwytu i umieszczeniem go poza obrabiarką, stosuje się specjalne urządzenia załadowczo-rozładowcze, a także coraz częściej roboty przemysłowe. 87 Definicja automatu i półautomatu Przez pojęcie automatu obrabiarkowego rozumie się taką zautomatyzowaną obrabiarkę, w której wszystkie czynności związane z wykonaniem jednej sztuki przedmiotu są zautomatyzowane (łącznie z dostarczeniem półwyrobu do strefy obróbki i odprowadzeniem gotowego przedmiotu do magazynu przedmiotów), tzn. odbywają się samoczynnie bez udziału operatora. Półautomatem natomiast nazywamy obrabiarkę, w której czynności załadowczorozładowcze przedmiotu obrabianego są wykonywane ręcznie przez operatora. W związku z tym w półautomacie obrabiarkowym część czynności sterujących pracą obrabiarki również może być wykonywana ręcznie (np. włączenie obrabiarki do ponownej pracy po załadowaniu przedmiotu). Tak więc rola operatora sprowadza się wyłącznie dc czynności nadzorowania pracy automatu oraz do nadzorowania i obsługi pół automatu 88 Cechy automatu (półautomatu) tokarskiego odróżniające go od tradycyjnej tokarki Od tradycyjnej tokarki automat (półautomat) tokarski różni przede wszystkim: sterowanie ruchami posuwowymi, które jest sterowaniem krzywkowym mechanicznym, zderzakowym elektrycznym i hydraulicznym (elektrohydraulicznym), napęd ruchu posuwowego, który jest napędem krzywkowym mechanicznym lub hydraulicznym, zautomatyzowanie czynności załadowczych i wyładowczych przedmiotu obrabianego, praca w cyklu automatycznym, zautomatyzowanie czynności zmiany narzędzi skrawających, odpowiednio do programu obróbki, zautomatyzowanie czynności zmiany parametrów kinematycznych, odpowiednio do programu obróbki, sterowanie wszystkimi czynnościami najczęściej w funkcji czasu, tzn. z wykorzystaniem wału sterującego. 89 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu wzdłużnego Do charakterystycznych cech budowy i działania automatu wzdłużnego należy zaliczyć następujące: ruch posuwowy wzdłużny wykonuje wrzeciennik wraz z przedmiotem zaciśniętym w uchwycie sprężystym; ruch posuwowy poprzeczny wykonują suporty poprzeczne (boczne, górne); ruch obrotowy główny wykonuje wrzeciono wraz z przedmiotem zaciśniętym w uchwycie sprężystym; przedmiot (pręt) zaciśnięty w uchwycie sprężystym wrzeciona jest podparty dodatkowo w prowadniku, który znajduje się w pobliżu suportów poprzecznych; taka konstrukcja umożliwia obróbkę prętów długich o małej średnicy, ponieważ miejsca występowania sił

19 skrawania znajdują się w pobliżu prowadnika pręta i tym samym pręt, pomimo znacznej długości, jest poddany stosunkowo małemu momentowi zginającemu od sił skrawania; powierzchnię walcową uzyskuje się wówczas, gdy posuw poprzeczny jest równy zeru, natomiast jeżeli posuw poprzeczny jest różny od zera, to otrzymuje się powierzchnię obrotowo-symetryczną, np. powierzchnię stożkową; obrabiarka jest wyposażona w trzywrzecionową, przechylną głowicę, przeznaczoną do wiercenia, gwintowania i ograniczania długości wysuwającego się pręta; wszystkie ruchy i czynności wykonywane w czasie pracy obrabiarki są sterowane i napędzane przez krzywki sterujące, znajdujące się na głównym wale sterującym 90 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu poprzecznego Do charakterystycznych cech budowy i działania automatu poprzecznego należy zaliczyć następujące: materiałem wyjściowym jest najczęściej pręt (okrągły, wielokątny) mocowany w uchwycie sprężystym; ruch główny wykonuje przedmiot wraz z wrzecionem, przy czym wrzeciennik, w przeciwieństwie do automatu wzdłużnego, jest nieruchomy; prędkość obrotowa wrzeciona jest podczas cyklu roboczego niezmienna (prędkość obrotową wrzeciona można zmieniać tylko przy wyłączonym automacie); automat jest wyposażony w suporty poprzeczne (górny, dolny, tylny) oraz w suporty krzyżowe, przy czym suporty poprzeczne są konstrukcyjnie przygotowane tylko do ruchu poprzecznego, a suporty krzyżowe zarówno do ruchu wzdłużnego, jak i poprzecznego; wiele zabiegów normalnie wykonywanych toczeniem wzdłużnym wykonuje się toczeniem poprzecznym nożami kształtowymi; do realizacji operacji wiercenia i gwintowania służy trzywrzecionowa, przechylna głowica; do realizacji wszystkich ruchów i czynności służy główny wał sterujący z krzywkami napędowo-sterującymi; jeden obrót wału jest równoznaczny z wykonaniem jednego przedmiotu. 91 Cechy charakterystyczne budowy i działania automatu rewolwerowego - Ruchy robocze (posuwowe) kształtujące wykonują zarówno głowica rewolwerowa (tylko posuw wzdłużny), jak i suporty narzędziowe - Wielopołożeniowa głowica rewolwerowa pionowa jest wyposażona w mechanizm krzyża maltańskiego KM, który zapewnia dostatecznie dokładny ruch podziałowy głowicy - Automat rewolwerowy ATA-40 jest przykładem sterowania mechanicznego z pomocniczym wałem sterującym - Automat ma dwa wały sterujące: główny WS i pomocniczy PWS. Na głównym wale sterującym WS są umieszczone przede wszystkim te krzywki napędowosterujące, które decydują o kształcie wykonywanego przedmiotu - Krzywki te podlegają wymianie wraz ze zmianą przedmiotu obrabianego. Na pomocniczym wale sterującym są umieszczone bębny sterujące T1, T2, T3}, które inicjują początek i koniec określonych, powtarzalnych czynności, takich jak: zwalnianie i zaciskanie pręta we wrzecionie (bęben T1), przełączanie sprzęgieł S3 i S4 w celu zmiany prędkości i kierunku wirowania wrzeciona (bęben T2), obrót głowicy rewolwerowej (bęben T3). Sterowanie powtarzalnymi czynnościami jest realizowane w taki sposób, że przestawne zderzaki na bębnach T1, T2, T3 za pośrednictwem dźwigni sterujących włączają i rozłączają

20 sprzęgła 92 Cechy charakterystyczne (wyposażenie) automatu wielowrzecionowego Do cech charakterystycznych automatu wielowrzecionowego należy zaliczyć obecność następujących zespołów i elementów: bębna wrzecionowego z ułożyskowanymi wrzecionami przedmiotów; wykonującymi ruch obrotowy główny - bęben wrzecionowy wykonuje okresowy ruch podziałowy, suportów poprzecznych, przy czym liczba suportów poprzecznych może odpowiadać liczbie wrzecion przedmiotowych lub być od niej mniejsza, jednego centralnego suportu wzdłużnego współosiowego z bębnem wrzecionowym (suport ten, o przekroju wieloboku foremnego, wykonuje ruch posuwowy wzdłużny), suportów do toczenia wzdłużnego zamocowanych na stałe do suportu centralnego (suporty te są wyposażone w imaki z narzędziami do toczenia wzdłużnego), wrzecienników do wiercenia i gwintowania, które są wyposażone w napędzane obrotowe narzędzia (wiertła, gwintowniki) i osadzone na suporcie centralnym (mają one możliwość ruchu posuwowego względem ruchomego suportu centralnego), centralnego wału napędowego, który napędza wszystkie wrzeciona przedmiotowe, wrzeciona wiercące i gwintujące, jak również główny wał sterujący, wału sterującego wraz z krzywkami sterująco-napędowymi wszystkie ruchy posuwowe i pomocnicze (podziałowe) są napędzane od wału sterującego Frezarki sterowane numerycznie- typowe wyposażenie: a)magazyn narzędzi, b)mechanizm automatycznej wymiany narzędzi pomiędzy magazynem i wrzecionem, c)mechanizm automatycznej wymiany przedmiotów (palet), d)przestawiane położenie osi wrzeciona (poziomo/pionowo) z takimi samymi funkcjami dla obu położeń specyficzne wymagania szlifierek NC Producenci sterowań numerycznych stanęli przed problemem specyficznych wymagań stawianych przez proces szlifowania: wynikających z procesu technologicznego, wynikających z optymalizacji procesu szlifowania (dobieg, wyiskrzanie itp.), których nie spotyka się w obróbce wiórowej (toczeniu, wierceniu, frezowaniu). Spośród wymagań wynikających z procesu technologicznego szlifowania, a różniących się od wymagań procesów technologicznych obróbki wiórowej, należy wymienić: różniącą się o rząd dokładność wykonania, wymagającą realizacji posuwów i działki elementarnej serwomechanizmów posuwu 0,1 µm (w obróbce wiórowej jest to rząd 2 µm); zdecydowanie większą rozpiętość posuwów - od 0,02 mm/min do 60 m/min (w obróbce wiórowej rozpiętość posuwów mieści się w granicach od 2 mm/min do 15 m/min konieczność istnienia cykli i podprogramów szlifierskich nie spotykanych w obróbce wiórowej, jak: szlifowanie wgłębne krokowe, wyiskrzanie, tzw. obciąganie ściernicy; numeryczne ostrzenie (obciąganie) ściernicy przy użyciu innego narzędzia (diamentu); automatyczną korekcję zaprogramowanych danych geometrycznych i prędkości wrzeciona odpowiednio do wielkości ostrzenia ściernicy; "przyjazne" programowanie i korygowanie programu procesu szlifowania umożliwiające operatorowi w każdej chwili ingerencję w obróbkę;

21 programowanie zarysu przedmiotu lub toru tarczy szlifierskiej za pomocą wspomagania graficznego bezpośrednio na obrabiarce ze sterowaniem CNC; ręczne i automatyczne wprowadzanie korekcji narzędzia; wiele innych, specyficznych dla danej szlifierki wymagań Definicja centrum i stacji obróbkowej: Centrum obróbkowe jest obrabiarką sterowaną numerycznie (zwykle CNC) zapewniającą, w zakresie jej możliwości technologicznych, wykonanie w jednym zamocowaniu przedmiotu dużej liczby zabiegów obróbkowych za pomocą różnych narzędzi w takim zakresie, aby po obróbce uzyskać przedmiot w pełni lub w dużej części obrobiony. Dla wypełnienia tych zadań centrum obróbkowe jest wyposażone w magazyn narzędzi z automatyczną zmianą narzędzi. Powyższa, ogólna definicja centrum obróbkowego podkreśla pewne, zasadnicze cechy obrabiarki NC jako centrum. Jest to więc obrabiarka: sterowana numerycznie wielozabiegowa umożliwiająca obróbkę wielostronną, ale w jednym zamocowaniu wielonarzędziowa z automatyczną wymianą narzędzi Stacje obróbkowe: jeżeli ponadto przedmioty obrabiane zamocowane na paletach są automatycznie dostarczane do obrabiarki, a następnie automatycznie usuwane, to mówi się wówczas o stacjach obróbkowych Klasyfikacja centrów obróbkowych CENTRA OBRÓBKOWE I. do części typu korpus, 1. Frezarskie, 2. Wytaczarsko-frezarskie, 3. Szlifierskie a) poziome, b) pionowe c) uniwersalne, II. do części obrotowo-symetrycznych, 1. tokarskie, 2. Szlifierskie, a) poziome, b)pionowe) III. różne, IV. specjalne, 112. Cechy kwalifikujące tokarkę NC do centrum obróbkowego: a) sterowanie komputerowe CNC b) magazyn narzędzi c) automatyczna wymiana narzędzi pomiędzy magazynem a głowicami narzędziowymi d) narzędzia obrotowe napędzane

22 e) numerycznie sterowana oś napędu głównego 113. Rozwiązania konstrukcyjne magazynów narzędziowych w centrach obróbkowych: a) obrotowy z poosiowym ustawieniem narzędzi, b) obrotowy z promieniowym ustawieniem narzędzi, c) obrotowy ze skośnym ustawieniem narzędzi, d) łańcuchowy z promieniowym ustawieniem narzędzi, e) łańcuchowy z poosiowym ustawieniem narzędzi, f) łańcuchowy wielokołowy 114. Metody automatycznej zmiany narzędzi: a) bez zmieniacza narzędzi, wykorzystując sterowane numerycznie ruchy wrzeciennika: stosowana tylko w niektórych centrach obróbkowych z pionową osią wrzeciona. Proces zmiany narzędzia wymaga każdorazowo przemieszczania się wrzeciennika do takiego położenia, w którym wrzeciono będzie ustawione współosiowo z odpowiednim gniazdem magazynu, w celu pozostawienia użytego narzędzia i pobrania następnego. Do zmiany narzędzia wykorzystuje się ruch w osi Z. Zaletą tej metody jest duża niezawodność, wadą zaś długi czas zmiany. b) ze zmieniaczem narzędzi: metoda ta jest stosowana częściej i wtedy do przenoszenia narzędzi między magazynem a wrzecionem obrabiarki stosuje się specjalne podajniki (manipulatory). Główną zaletą jest skrócenie czasu zmiany narzędzia między magazynem a wrzecionem, oraz poszukiwanie narzędzia może odbywać się podczas trwania poprzedniej operacji Zadania realizowane przez Autonomiczną Stację Obróbkową ASO : a) magazynowanie przedmiotów obrabianych w ilości wystarczającej na jedną lub dwie zmiany robocze (bezobsługowa praca stacji na II i III zmianie), b) automatyczna wymiana zużytych narzędzi, c) magazynowanie kompletu narzędzi potrzebnych do obróbki danego asortymentu przed miotów d) pomiary narzędzi w przestrzeni roboczej obrabiarki po ich wyjęciu z magazynu e) nadzorowanie czasu pracy narzędzi w celu nieprzekroczenia założonego okresu trwałości ostrzy

23 f) pomiary przedmiotów obrabianych w przestrzeni roboczej obrabiarki (lub poza nią) z przekazywaniem wyników do układu sterowania g) nadzór i diagnostyka procesu obróbki (np. wykrywanie zużycia ostrza i złamania narzędzia) sterowanie programowe wszystkimi funkcjami składowymi podsystemów. a124. Podział zautomatyzowanych elastycznych środków wytwórczych Zdjecie nr Kryteria wyboru jednomaszynowych elastycznych środków wytwórczych Obrabiarki NC i CNC jako pojedyncze, samodzielne maszyny wytwórcze nadają się przede wszystkim do jednostkowej i seryjnej produkcji przedmiotów typopodobnych. Środki wytwórcze w postaci pojedynczych obrabiarek sterowanych numerycznie są efektywne, jeżeli są wyposażone w niezbędne uchwyty przedmiotowe i komplet narzędzi skrawających oraz zweryfikowane programy technologiczne zgromadzone w pamięci CNC. Jeżeli niezbędna jest obróbka na kilku obrabiarkach NC, to wówczas konieczne są magazyny międzyoperacyjne. Centra obróbkowe jako pojedyncze, samodzielne maszyny wytwórcze są przeznaczone przede wszystkim do produkcji średnioseryjnej o dużej częstotliwości zmian profilu produkcyjnego w ciągu roku i o dużych wymaganiach dokładnościowych obróbki, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów wymagających obróbki wielostronnej w jednym zamocowaniu. Szczególnie dotyczy to przedmiotów typu korpus wymagających dużych czasów pomocniczych związanych z zamocowaniem i odmocowaniem przedmiotów. Centra obróbkowe spaletyzowane są typowym przykładem tego poziomu elastyczności wytwarzania. Autonomiczne stacje obróbkowe jako pojedyncze, samodzielne jednostki są przeznaczone do produkcji średnioseryjnej przedmiotów o ograniczonym zakresie cech technologicznych i konstrukcyjnych. Szczególnie przydatne są w zakładach, w których wymagana jest obróbka na trzy zmiany, przy czym występuje problem pracowników na drugiej i trzeciej zmianie. Jednostki te nadają się zwłaszcza dla produkcji o zmiennym asortymencie nawet w ciągu jednej zmiany roboczej. Praca bez przerw oraz bezzwłoczne przezbrojenie obrabiarki decydując dużej wydajności wytwarzania. 126.Kryteria wyboru wielomaszynowych elastycznych środków wytwórczych Elastyczne systemy obróbkowe jako zestawy wielomaszynowe są przeznaczone do wytwarzania wielu zróżnicowanych asortymentowo przedmiotów zarówno dla produkcji jednostkowej, jak i wielkoseryjnej. Możliwość równoczesnej obróbki różnych asortymentowo przedmiotów, wzajemna zastępowalność maszyn technologicznych oraz ich uzupełnianie się stwarza system wytwórczy o niezwykłych możliwościach nie tylko technologicznych, ale i organizacyjnych. 127.Obszary zastosowań elastycznych środków wytwórczych (schemat) Zdjecie nr Składowe podsystemy systemu technicznego elastycznych systemów wytwórczych.

24 129.Podstawowe struktury funkcjonalne elastycznych systemów wytwórczych System elastyczny zawiera cztery podstawowe struktury funkcjonalne (podsystemy): podsystem maszynowy, stanowiący zbiór obrabiarek NC, CNC, centrów obróbkowych i stanowisk uzupełniających, podsystem narzędziowy, stanowiący zestaw narzędzi i ich oprawek oraz środków technicznych ich składowania, transportowania i manipulacji, podsystem przepływu przedmiotów, stanowiący zestaw środków technicznych do składowania i transportowania przedmiotów obrabianych oraz do manipulacji nimi, podsystem przepływu informacji, stanowiący zestaw środków informatycznych do automatycznego sterowania procesami roboczymi oraz przepływem informacji w systemie wytwórczym, a także zestaw środków pomiarowo-kontrolnych do automatycznego nadzorui diagnostyki w elastycznym systemie wytwórczym. 130.Podstawowe struktury organizacyjne elastycznych systemów wytwórczych Elastyczne gniazdo obróbkowe EGO, które jest definiowane jako zbiór zautomatyzowanych, elastycznych obrabiarek (zwykle obrabiarek NC lub CNC), dobranych i ustawionych odpowiednio do przydzielonych im zadań, powiązanych urządzeniami transportowymi. W skład EGO mogą także wchodzić obrabiarki obsługiwane ręcznie oraz stanowiska uzupełniające, np. mycia i suszenia przedmiotów. Pojęcie gniazda obróbkowego jest znane z automatyzacji konwencjonalnej. Gniazda obrabiarek są tworzone jako pewien celowo zestawiony układ obrabiarek przeznaczonych do obróbki rodzin przedmiotów w produkcji średnio- i wielkoseryjnej, np. gniazdo wałków wielostopniowych lub gniazdo kół zębatych. Elastyczny system obróbkowy ESO definiowany jako zestaw wielu zautomatyzowanych stanowisk obróbkowych (obrabiarek CNC, centrów obróbkowych) uzupełnionych stanowiskami nieobróbkowymi (np.: mycia, suszenia, kontroli wymiarowej), połączonych ze sobą zautomatyzowanymi urządzeniami transportu przedmiotów w taki sposób, że na poszczególnych stanowiskach możliwa jest obróbka różnych przedmiotów, przechodzących różnymi drogami przez system. Elastyczna linia obróbkowa ELO, która jest definiowana jako zestaw zautomatyzowanych stanowisk obróbkowych i stanowisk uzupełniających (mycia, suszenia, kontroli wymiarowej), ustawionych liniowo zgodnie z zasadami przebiegu produkcji potokowej (przepływ przedmiotów między stanowiskami bez nawrotów), połączonych zautomatyzowanymi urządzeniami transportowymi. Elastyczność linii polega przede wszystkim na łatwości jej przezbrojenia do obróbki różnych serii przedmiotów technologicznie podobnych. ELO zapewnia samoczynną pracę bez stałego udziału operatorów w ciągu drugiego czasu jedynie przy obróbce przedmiotów należących do tej samej serii produkcyjnej. Pojęcie linii obróbkowej jest znane z automatyzacji produkcji wielkoseryjnej i masowej. Cechą charakterystyczną linii obróbkowej jest tzw. takt, czyli odstęp czasu, po którym zostaje wykonany przedmiot oraz poszczególne operacje na poszczególnych stanowiskach. Największą wadą tej struktury organizacyjnej jest niewielka "odporność" na stany awaryjne. Awaria jednego stanowiska zatrzymuje całą linię.

25 Analogicznie można mówić o podobnych systemach organizacyjnych, ale o szerszych możliwościach technologicznych. Można tu wyróżnić: elastyczne gniazda wytwórcze EGW, elastyczne systemy wytwórcze ESW, elastyczne linie wytwórcze ELW. Elastyczny system wytwórczy ESW definiuje się jako zbiór zautomatyzowanych elastycznych jednostek wytwórczych (obrabiarek oraz innych maszyn i urządzeń technologicznych), pozwalających na stosowanie różnych technik wytwarzania (obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, powlekanie powierzchni itp.), połączonych ze sobą automatycznymi urządzeniami transportowymi, zapewniający elastyczną automatyzację wytwarzania przedmiotów o wspólnych cechach technologicznych i zróżnicowanych cechach konstrukcyjnych. Z powyższej definicji wynika, że pomiędzy ESW i ESO nie występują istotne różnice strukturalne ani różnice w systemie sterowania. Różny jest natomiast zakres, tj. rodzaje i liczba wykonywanych operacji. 131.Wymagania dotyczące podsystemu transportu przedmiotów niezawodny i swobodny transport przedmiotów pomiędzy wszystkimi stanowiskami, spełnienie warunków bhp, żądaną dokładność pozycjonowania np. palet na poszczególnych stanowiskach (stosowanie urządzeń transportowych nie zużywających się), możliwości tworzenia magazynów pośrednich (stacji wyczekiwania) pomiędzy stanowiskami o zasadniczo różnym takcie pracy, prostą obsługę zwłaszcza podczas załadowania i wyładowania przedmiotów, możliwości rozbudowy stosownie do potrzeb systemu wytwórczego Struktury organizacyjne identyfikacji palet przedmiotowych. Rozróżnia się trzy struktury organizacyjne identyfikacji palet przedmiotowych [4]: 1. Struktura ze ściśle określonym taktem. Jest ona charakterystyczna dla szeregowego ustawienia obrabiarek w elastycznej linii. 2. Struktura "z poszukiwaniem wolnego stanowiska wytwórczego". Paleta (wraz ze swoim numerem identyfikacyjnym) porusza się od stanowiska do stanowiska poszukując wolnej (wolnych) obrabiarki, na której można wykonać niezbędne operacje. Taka struktura wymaga systemu elastycznego z obrabiarkami wzajemnie się zastępującymi. 3.Struktura "ze ściśle określonym (przez podsystem sterowania) stanowiskiem (stanowiskami) wytwórczym". Paleta przedmiotowa jest kierowana do stanowiska wytwórczego, które zostało określone przez nadrzędny układ sterujący. Taka struktura jest charakterystyczna dla elastycznego systemu z obrabiarkami uzupełniającymi się. Realizacja struktur organizacyjnych identyfikacji palet przedmiotowych wg wariantów 2 i 3 jest technicznie stosunkowo łatwo wykonalna dla równoległego ustawienia obrabiarek z zamkniętym obiegiem palet przedmiotowych (rys. 4.10). Przedmiot jest mocowany na palecie na stanowisku załadowczym w sposób ręczny. Paleta ma swój kod (numer identyfikacyjny) i adres stanowiska wytwórczego. Każda obrabiarka jest wyposażona w głowicę czytającą kod palety. Po zidentyfikowaniu odpowiedniej palety następuje jej załadowanie na obrabiarkę. Po

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

3. Fazy rozwoju środków wytwórczych wg H. B. Kiefa

3. Fazy rozwoju środków wytwórczych wg H. B. Kiefa ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Składniki strumieni przepływających przez system wytwórczy strumienie: energetyczny, materiałowy, informacyjny. System wytwórczy zawiera: maszyny produkcyjne i narzędzia system manipulacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1]

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] Tablica 1.1 Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] I Linia charakterystyczna Kształtowa Punktowa Obwiedniowa II Linia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW Poziome maszyny wielowrzecionowe do głębokiego wiercenia Maszyny te służą do wiercenia otworów w grubych blachach wymienników ciepła przeznaczonych dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119388 (22) Data zgłoszenia: 06.10.2010 (19) PL (11) 65738 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174823 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 306627 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51)IntCl6: B23B 39/02 B23B

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE DO SKRAWANIA METALI Redakcja i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Temat ćwiczenia: Sprawdzenie czasu wymiany narzędzia na centrum frezarskim Centra frezarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do półautomatycznego wytwarzania, głownie,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-7 Temat: BADANIE UKŁADU NAPĘDU I STEROWANIA JEDNOSTKI OBRÓBCZEJ WIERTARSKIEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdzał:

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej PL 218446 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218446 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391631 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS przęgło mieszkowe ROTEX G TOOLFLEX RADEX-NC 119 przęgło mieszkowe przęgło sprawdziło się już wielokrotnie (sprzęgło mieszkowe). Najbardziej istotnymi cechami są: dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej

Bardziej szczegółowo

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Centra tokarskie JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Tokarki CNC serii DUGARD 300 ze skośnym łożem Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne!

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków wielostopniowych, drążonych. Pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 15 Przedmowa do wydania pierwszego 15 1. Wiadomości ogólne 17 1.1. Proces produkcyjny i technologiczny oraz jego podział 17 1.2. Rodzaje obróbki

Bardziej szczegółowo

Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania

Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania Przegląd wyrobów ProdukteÜbersicht Szlifierki i systemy do precyzyjnego szlifowania 1 KELVARIA KELVIVA KELVISION KELVISTA KELUNIVERSAL KELVARIA Najwyższa jakość w kompleksowej obróbce 2 28 różnych wrzecienników

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Tokarka bramowa do zestawów kołowych Typ PN 190

Tokarka bramowa do zestawów kołowych Typ PN 190 Tokarka bramowa do zestawów kołowych Typ PN 190 Tokarka bramowa do zestawów kołowych typu PN 190 Tokarka bramowa typu PN 190 do zestawów kołowych Tokarka bramowa typu PN 190 do zestawów kołowych to pionierski

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5 HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE Ryszard Myhan WYKŁAD 5 TYPY PRĄDNICY W małych elektrowniach wodnych są stosowane dwa rodzaje prądnic: prądnice asynchroniczne (indukcyjne) trójfazowe prądu przemiennego;

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Pilarka ramowa pionowa do obróbki drewna

Pilarka ramowa pionowa do obróbki drewna Twórca Maciej Sydor Zgłaszający/uprawniony Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr 357962 Data publikacji w BUP 2002/12/23 Pilarka ramowa pionowa

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 05/06 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW są nowoczesnymi obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 (21) Numer zgłoszenia. 319132 Urząd Patentowy zgłoszenia. 2 0.0 3.1 9 9 7 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 B62K 5/02 (54) Rower trójkołowy

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18

Bardziej szczegółowo

Spis treści płyt DVD. Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82. Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia

Spis treści płyt DVD. Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82. Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia Spis treści płyt DVD Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82 Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia 1. Tworzenie i usuwanie wióra czas 5.52 Fragmenty filmu obrazują (w dużym powiększeniu)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NUMERYCZNEJ SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN MODEL OSH 60120 PRODUCENT KRASNY BORETS WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE MEXIM

CHARAKTERYSTYKA NUMERYCZNEJ SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN MODEL OSH 60120 PRODUCENT KRASNY BORETS WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE MEXIM CHARAKTERYSTYKA NUMERYCZNEJ SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN MODEL OSH 60120 PRODUCENT KRASNY BORETS WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE MEXIM Szlifierka typ OSH 60120 CNC z poziomą osią wrzeciona Szlifierka Orsha 60120

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550

Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550 Tokarki sterowane numerycznie TUR MN 1150/1350/1550 TUR MN jest tokarką przeznaczoną do obróbki ciężkich elementów o średnicach do 1550mm. Tokarki te cechują się wyjątkową stabilnością konstrukcji i precyzją

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC

Laboratorium Maszyny CNC Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 5 Badanie dynamiki pozycjonowania stołu obrotowego w zakresie małych przemieszczeń Opracował: mgr inż. Krzysztof Netter

Bardziej szczegółowo

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody PL 213839 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213839 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394237 (51) Int.Cl. B25J 18/04 (2006.01) B25J 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Rafał Wujczak Historia firmy D ANDREA zaczyna się w 1951 roku, wraz z powstaniem pierwszej specjalizowanej głowicy SENSITIV T-TA, przeznaczonej do planowania

Bardziej szczegółowo

PL 215667 B1. FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Wielopole Skrzyńskie, PL 27.09.2010 BUP 20/10

PL 215667 B1. FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Wielopole Skrzyńskie, PL 27.09.2010 BUP 20/10 PL 215667 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215667 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387528 (51) Int.Cl. B23Q 39/04 (2006.01) B23Q 41/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Konfiguracja układów napędowych Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Ogólna klasyfikacja układów napędowych Koła napędzane Typ układu Opis Przednie Przedni zblokowany Silnik i wszystkie

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

Maszyny do obróbki czopów kulowych

Maszyny do obróbki czopów kulowych Maszyny do obróbki czopów kulowych TOS KUŘIM OS, a.s. produkuje i dostarcza do linii technologicznych do produkcji czopów kulowych o średnicach 19-35 (alternatywnie 32-100) mm dwa typy specjalnych maszyn.

Bardziej szczegółowo

FCT 1000. Obrotowy magazyn na 32 narzędzia

FCT 1000. Obrotowy magazyn na 32 narzędzia FCT 1000 Najnowsza konstrukcja FAT centrum tokarsko-frezarskie FCT 1000 oparta została o konstrukcje stabilnego skośnego łoża o pochyleniu 60º oraz kolumnę suportu o pochyleniu 70º. Średnica obrabianego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

ności od kinematyki zazębie

ności od kinematyki zazębie Klasyfikacja przekładni zębatych z w zależno ności od kinematyki zazębie bień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o zebach prostych o zębach

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana

Bardziej szczegółowo

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6.

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6. Temat: CHWYTAKI MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Wprowadzenie Chwytak jest zabudowany na końcu łańcucha kinematycznego manipulatora zwykle na tzw. kiści. Jeżeli kiść nie występuje chwytak mocowany jest do ramienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki Szkoła/zawód: Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210006 (21) Numer zgłoszenia: 380722 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. A61G 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo