4. Sterowanie cyklami pracy silnika liniowego na bieżni liniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Sterowanie cyklami pracy silnika liniowego na bieżni liniowej"

Transkrypt

1 4. Sterowanie cyklami pracy silnika liniowego na bieżni liniowej 4.1. Wprowadzenie Silniki elektryczne liniowe należą do grupy specjalnych przetworników elektromechanicznych, w których energia elektryczna jest zamieniana bezpośrednio na energię mechaniczną ruchu postępowego. Silniki liniowe podobnie jak silniki wirujące można podzielić na wiele rodzajów. Są to, między innymi, silniki: prądu stałego, indukcyjne, synchroniczne, reluktancyjne. Spośród wymienionych rodzajów najszersze zastosowania znajdują silniki liniowe indukcyjne. Te z kolei można podzielić na silniki indukcyjne płaskie (jednostronne lub dwustronne), tubowe oraz o budowie specjalnej. Główne obszary zastosowań silników liniowych to transport i przemysł, ale znajdują one zastosowanie także w artykułach RTV i AGD. Silniki liniowe mogą być stosowane w szybkim transporcie naziemnym, a więc w pojazdach unoszonych elektromagnetycznie lub elektrodynamicznie i rozwijających duże prędkości. Zastosowanie silników indukcyjnych liniowych w konwencjonalnej trakcji szynowej również może być w pewnych przypadkach korzystne, gdyż m.in. przyspieszanie i hamowanie pojazdu są wówczas niezależne od przyczepności kół do szyn. W przemyśle silniki liniowe stosuje się w urządzeniach linii technologicznych (młoty, prasy, młyny, urządzenia do naprężania zwijanych taśm lub folii, piły tarczowe do drewna, pompy do ciekłych metali), w automatyzacji procesów przemysłowych jako elementy wykonawcze oraz w napędach pomocniczych (drzwi, zasuwy, wciągarki, windy) Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego liniowego Przykładem silnika liniowego jest silnik SL [36], będący silnikiem indukcyjnym liniowym płaskim jednostronnym. Na jego część pierwotną, zwaną też induktorem, składa się pakiet wykonany z blach elektrotechnicznych i uzwojenie trójfazowe umieszczone w żłobkach pakietu. Na rysunku 4.1 pokazano kompletny induktor silnika liniowego SL oraz jego pakiet z uzwojeniem (nie zalany żywicą i bez obudowy). Część wtórną w silniku indukcyjnym liniowym płaskim jednostronnym tworzy rdzeń ferromagnetyczny lity oraz płyta z materiału dobrze przewodzącego prąd elektryczny tzn. z materiału nieferromagnetycznego. Lity rdzeń ferromagnetyczny przewodzi zarówno strumień magnetyczny jak i prąd elektryczny. Płyta z materiału nieferromagnetycznego stanowi obwód elektryczny o parametrach rozłożonych (odpowiednik klatki w silnikach asynchronicznych

2 klatkowych). W silnikach płaskich jednostronnych płyta (aluminiowa lub miedziana) pokrywa lity rdzeń stalowy od strony szczeliny powietrznej. Rys.4.1. Induktor silnika liniowego SL oraz jego pakiet z uzwojeniem Wielkościami charakteryzującymi silnik indukcyjny liniowy są siła ciągu (F x ) oraz prędkość liniowa (v), których iloczyn (przy pominięciu strat mechanicznych) daje wartość mocy mechanicznej oddawanej przez silnik (P m ). P m = F v (5.1) x Siła ciągu silnika liniowego powstaje w wyniku oddziaływania dynamicznego pola indukcji magnetycznej w zasilanej części silnika (część pierwotna), na prądy indukowane przez to pole w obwodzie elektrycznym części wtórnej silnika. Z punktu widzenia zasady działania silnika liniowego jest rzeczą obojętną, która z jego części (pierwotna czy wtórna) jest ruchoma. Zgodnie z klasyczną teorią maszyn elektrycznych prędkość kątową silnika asynchronicznego wirującego można przedstawić wzorem 2 π f ω = ωs ( 1 s) = (1 s), (5.2) p natomiast w przypadku silnika asynchronicznego liniowego otrzymuje się następującą zależność na prędkość liniową v = vs ( 1 s) = 2 τ f (1 s), (5.3) gdzie: ω s - synchroniczna prędkość kątowa silnika wirującego; v s - synchroniczna prędkość liniowa silnika liniowego; f - częstotliwość sieci zasilającej; τ - podziałka biegunowa;

3 p - liczba par biegunów; s - poślizg. Prędkość synchroniczna silnika liniowego, w przeciwieństwie do silnika asynchronicznego wirującego, nie zależy od liczby par biegunów. Stąd możliwość regulacji prędkości ogranicza się do zmiany długości podziałki biegunowej (τ), poślizgu (s) i częstotliwości prądu zasilającego (f). W tabeli 5.1 zamieszczono najważniejsze dane techniczne asynchronicznego silnika liniowego SL [36]. Tabela 5.1. Dane techniczne silnika SL Lp. Parametr Wartość 1. Siła ciągu [N] Prędkość synchroniczna [m/s] 5 3. Napięcie zasilania [V] 220/ Częstotliwość [Hz] Prąd [A] 8 6. Rodzaj pracy S3 25% 7. Maksymalny czas trwania cyklu [s] Masa [kg] Stopień ochrony wnętrza IP Klasa izolacji B Uwaga: Wartości siły ciągu i prądu silnika obowiązują dla następujących wymiarów bieżni: stalowej 100 x 5 [mm x mm], aluminiowej 120 x 3 [mm x mm], szczelina 1 mm Stanowisko laboratoryjne z silnikiem liniowym SL W skład stanowiska laboratoryjnego wchodzi wózek jezdny z zamontowanym induktorem silnika liniowego SL (nazywany dalej silnikiem liniowym), bieżnia o długości 18 m z zamontowanymi czujnikami i z prowadnicą przewodów zasilania silnika, układ zasilania silnika z przemiennikiem częstotliwości (falownikiem) DF K5 z modułem komunikacyjnym DE4-NET-K oraz układ sterowania ze sterownikiem programowalnym PS4-151-MM1 i laboratoryjnym panelem operatora z trzema przyciskami do sterowania i trzema LED-ami do sygnalizacji. Uwaga: Schemat elektryczny układu zasilania i układu sterowania silnika nie został zamieszczony, gdyż ich narysowanie jest jednym z punktów zakresu zadania projektowego. Na rysunku 4.2 przedstawiono silnik liniowy na bieżni liniowej. Na zdjęciu widać wózek silnika liniowego (induktor obudowany jest konstrukcją jezdną i niewidoczny na zdjęciu), bieżnię, i wzdłuż bieżni prowadnicę przewodów zasilania silnika

4 Zderzak Bieżnia Wózek silnika Prowadnica przewodów zasilania Rys.4.2. Wózek silnika liniowego SL na bieżni liniowej Wzdłuż bieżni rozmieszczone są cztery czujniki: dwa zbliżeniowe czujniki indukcyjne (typu ATI 18 DM, p-n-p, styk NO) i dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe (typu AT4, styk NO). Schematyczny rysunek bieżni wraz z rozmieszczeniem czujników przedstawiono na rysunku 4.3. Zadziałanie tych czujników następuje poprzez jeden z metalowych elementów konstrukcyjnych (w kształcie płozy) wózka silnika liniowego, gdy wózek znajduje się nad czujnikiem (rysunki 4.4 i 4.5). ZL WKL CIL CIP WKP ZP b c d e a Wymiary biezni: a = 17,96 m ; b = 1,09 m ; c = 3,28 m ; d = 9,19 m ; e = 3,45 m. Rys.4.3. Rozmieszczenie czujników na bieżni silnika liniowego (ZL zderzak lewy, WKL wyłącznik krańcowy lewy, CIL czujnik indukcyjny lewy, CIP czujnik indukcyjny prawy, WKP wyłącznik krańcowy prawy, ZP zderzak prawy)

5 Płoza Wyłącznik krańcowy Rys.4.4. Wózek silnika dojeżdża do mechanicznego wyłącznika krańcowego Płoza Czujnik indukcyjny Rys.4.5. Wózek silnika dojeżdża nad zbliżeniowy czujnik indukcyjny

6 4.4. Przykładowe zadanie sterowania cyklami jazdy silnika liniowego na bieżni liniowej Zakres przykładowego zadania: 1. Narysowanie schematu elektrycznego układu zasilania i układu sterowania silnika. 2. Opracowanie algorytmu programu sterowania. 3. Napisanie i wstępne uruchomienie programu sterowania w lab. EM Uruchomienie programu sterowania w lab. H Sporządzenie instrukcji obsługi. 6. Wnioski i uwagi. Treść przykładowego zadania: Uruchomienie silnika jest możliwe w każdej pozycji silnika na bieżni. Po uruchomieniu silnika przyciskiem START-prawo silnik jedzie (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 15Hz) do prawego mechanicznego wyłącznika krańcowego, zatrzymuje się, odczekuje 8 sek., jedzie (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 12Hz) do lewego mechanicznego wyłącznika krańcowego, zatrzymuje się, odczekuje 5 sek., a następnie jedzie (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 15Hz) do prawego czujnika indukcyjnego i pozycjonuje się na nim. Zakończenie pozycjonowania kończy cykl jazdy silnika. Po uruchomieniu silnika przyciskiem START-lewo wykonywany jest analogiczny cykl jazdy ale w lewą stronę; dojazd (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 12Hz) do lewego mechanicznego wyłącznika krańcowego, zatrzymanie, odczekanie 8 sek., jazda (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 15Hz) do prawego mechanicznego wyłącznika krańcowego, zatrzymanie się, postój przez 5 sek., a następnie jazda (z prędkością odpowiadającą częstotliwości 12Hz) do lewego czujnika indukcyjnego i pozycjonowanie się na nim. Zadany czas przyspieszania (+a) wynosi 2 sek. a opóźniania (-a) 1 sek. Zliczana i pamiętana jest liczba zatrzymań silnika podczas postoju przy wykonywaniu cykli pracy. Uwagi do układu sterowania: Sterowanie przemiennikiem częstotliwości DF K5 odbywa się ze sterownika programowalnego PS4-151-MM1 poprzez moduł interfejsu DE4-NET-K (wykorzystywany jest sprzęg komunikacyjny RS-485 i protokół Suconet K). Przyporządkowanie wejść i wyjść sterownika PS4-151-MM1: Wejścia: I przycisk START-lewo (NO) I przycisk STOP (NC) I przycisk START-prawo (NO) I lewy mechaniczny wyłącznik krańcowy

7 I lewy czujnik indukcyjny (nap. zasilania 24V=) I prawy czujnik indukcyjny (nap. zasilania 24V=) I prawy mechaniczny wyłącznik krańcowy Wyjścia: Q LED zielony lewy (24V=) Q LED czerwony (24V=) Q LED zielony prawy (24V=) 4.5. Programowanie cykli jazdy silnika liniowego Pierwszym ważnym zagadnieniem które należy rozpatrzyć jest wybór sposobu programowania cykli jazdy silnika liniowego na bieżni liniowej. Cykl jazdy silnika liniowego na bieżni liniowej można sprowadzić do procesu sekwencyjnego, i dzięki temu przy programowaniu cyklu jazdy można wykorzystać metody stosowane przy programowaniu procesów sekwencyjnych. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe, mechaniczne wyłączniki krańcowe i zderzaki bieżni, w naturalny sposób dzielą całą bieżnię na pięć odcinków bieżni w których może się znajdować wózek silnika liniowego. Należy poczynić założenie (i tak ustawić wózek silnika), aby przed pierwszym (po wpisaniu programu do sterownika) uruchomieniem wózek silnika znajdował się na bieżni pomiędzy wyłącznikami krańcowymi. Dzięki temu, po uruchomieniu silnika do jazdy w dowolnym kierunku, zawsze dojedzie on do jakiegoś czujnika indukcyjnego lub wyłącznika krańcowego, i od tej chwili znane będzie położenie silnika na bieżni. Każde kolejne uruchomienie silnika będzie się już odbywało ze znanego położenia silnika na bieżni. (Uwaga: zmienne odpowiadające położeniom silnika na bieżni powinny być zmiennymi pamiętanymi). Bez powyższego założenia mogłoby się zdarzyć, że silnik uruchomiony w złym kierunku uderzy w zderzak bieżni zanim rozpozna swoje położenie na bieżni. Przy programowaniu cyklu jazdy silnika jako procesu sekwencyjnego, oprócz aktualnego położenia silnika na bieżni, istotna jest również informacja o aktualnym lub ostatnim kierunku jazdy wózka. Znajomość położenia i kierunku jazdy pozwala nie tylko na oprogramowanie poprawnego cyklu jazdy silnika, ale również na zabezpieczenie przed próbami niepoprawnej obsługi (np. próba uruchomienia silnika do jazdy w prawo, gdy znajduje się on pomiędzy prawym wyłącznikiem krańcowym a prawym zderzakiem bieżni), czy też na wykrycie awarii w układzie sterowania (np. brak sygnału z czujnika indukcyjnego). Drugim ważnym zagadnieniem wymagającym rozpatrzenia jest oprogramowanie sterowania falownikiem przez sterownik programowalny poprzez łącze komunikacji

8 szeregowej. Do sterowania falownikiem ze sterownika programowalnego służy moduł komunikacyjny DE4-NET-K. Moduł ten musi być uwzględniony podczas tworzenia konfiguracji układu sterowania. Wymagana konfiguracja układu sterowania została przedstawiona na rysunku 4.6. Rys.4.6. Konfiguracja układu sterowania silnikiem liniowym, gdy sterowanie falownikiem odbywa się ze sterownika programowalnego poprzez sprzęg komunikacji szeregowej RS-485 z wykorzystaniem protokołu Suconet K Parametry komunikacji są ustawiane automatycznie (domyślne), a na dolnym pasku stanu podano tylko liczbę bajtów informacji przesyłanych w sieci i obliczony czas potrzebny na wymianę danych w sieci. Do sterowania falownikiem służy blok funkcyjny producenta DE4netK. Za pośrednictwem tego bloku funkcyjnego sygnały i parametry sterowania są (poprzez moduł komunikacyjny DE4-NET-K) przesyłane do falownika lub odczytywane z falownika. Spośród wszystkich parametrów falownika [33] najistotniejsze, z punktu widzenia realizowanego sterowania silnikiem liniowym, są parametry o numerach: 0 tryb pracy; 9 adres sterownika / modułu interfejsu; 12 (+a) przyspieszenie od 0Hz do f max ; 13 (-a) opóźnienie od f max do 0Hz;

9 37 wartość stała nastawiana częstotliwości 1; 38 wartość stała nastawiana częstotliwości 2; 39 wartość stała nastawiana częstotliwości 3. Parametry Nr 0 i Nr 9 są identyczne dla wszystkich tematów zadania projektowego i nie podlegają programowaniu lub zmianie wartości w konkretnym zadaniu sterowania silnikiem liniowym. Są one wcześniej programowane (parametr Nr 0 na wartość 3 tzn.: wejście wartości zadanej przez moduł interfejsu, sterowanie przez moduł interfejsu, ustawianie parametrów przez moduł interfejsu; parametr Nr 9 na wartość 1 tzn. moduł interfejsu jako pierwsze urządzenie w sieci Suconet K) wykorzystując do tego celu klawiaturę DE4-KEY-1 lub blok funkcyjny DF4_Parametry. Pozostałe parametry są różne dla różnych tematów zadania projektowego i ich programowanie musi być realizowane w programie sterowania. Wartości parametrów nie odnoszących się do konfiguracji sterowania są podawane z mnożnikiem 100. Np. dla parametrów Nr 12 i Nr 13 wartość 150 oznacza czas przyspieszania lub opóźniania równy 1,5 sek., a dla parametrów Nr 37, Nr 38 i Nr 39 wartość 1825 oznacza częstotliwość 18,25Hz. W odróżnieniu od parametrów Nr 37, Nr 38 i Nr 39 wartość częstotliwości, jeśli zadawana jest poprzez wejście analogowe ReferenceFrequency (typ danych UINT) bloku funkcyjnego DE4netK, jest podawana z mnożnikiem 10. Np. wartość 475 oznacza częstotliwość 47,5Hz. Programowanie parametrów falownika można zrealizować (oprogramować) w programie głównym sterowania silnikiem liniowym, lub utworzyć blok funkcyjny użytkownika realizujący to programowanie, lub też wykorzystać blok funkcyjny użytkownika DF4_Parametry_5 opracowany przez autora. Blok funkcyjny użytkownika DF4_Parametry_5 ma rozszerzenie.poe i po dołączeniu do projektu wymaga zarejestrowania w tym projekcie (Project RegisterSources). Blok funkcyjny DF4_Parametry_5 w języku graficznym programowania (LD lub FBD) przedstawiono na rysunku 4.7. Opis wejść i wyjść bloku funkcyjnego DF4_Parametry_5: PStart - ParamNumbers - ParamValues - sygnał (zbocze narastające) uruchomienia wykonywania działań bloku funkcyjnego; wektor numerów pięciu parametrów wpisywanych do sterowania falownikiem; wektor wartości pięciu parametrów (w kolejności podanej w ParamNumbers) wpisywanych do sterowania falownikiem;

10 PReset - PBusy - Param_OK - PError - sygnał kasowania sygnału błędu (PError) wykonania działań bloku funkcyjnego; sygnał nie zakończenia (zajętości) wykonywania działań bloku funkcyjnego; sygnał poprawnego wpisania (zapis, odczyt i porównanie) parametrów sterowania falownikiem; sygnał błędu (1 błąd, 0 brak błędu) wykonania bloku funkcyjnego. DF4_Parametry_5 PStart ARRAY [1..5] OF UINT ParamNumbers PBusy ARRAY [1..5] OF UINT ParamValues Param_OK PReset PError Rys.4.7. Blok funkcyjny DF4_Parametry_5 Blok funkcyjny użytkownika DF4_Parametry_5 realizuje wpisanie do falownika wartości pięciu parametrów sterowania oraz ich sprawdzenie. Sprawdzenie polega na odczytaniu wartości wpisanych parametrów oraz porównaniu ich z wartościami parametrów które miały być wpisane. Jeśli obie listy wartości parametrów są identyczne, to wystawiana jest odpowiednia zmienna wyjściowa (Param_OK) sygnalizująca poprawne wykonanie działań zaprogramowanych w bloku funkcyjnym. W przeciwnym przypadku wystawiana jest odpowiednia zmienna wyjściowa (PError) sygnalizująca brak wykonania lub niepoprawne wykonanie działań bloku funkcyjnego. Poniżej przestawiono listę zmiennych bloku funkcyjnego DF4_Parametry_5 ale tylko następujących typów: VAR_INPUT, VAR_OUTPUT i VAR_EXTERNAL. VAR_INPUT PStart: r_edge; (* Inicjalizacja wykonania funkcji przez FB *) ParamNumbers: ARRAY[1..5] OF UINT; (* Tablica numerow wpisywanych parametrow *) ParamValues: ARRAY[1..5] OF UINT; (* Tablica wartosci wpisywanych parametrow *) PReset: ; (* Kasowanie bitu bledu *) END_VAR

11 VAR_OUTPUT PBusy: ; (* Sygnalizacja wykonywania funkcji przez FB *) Param_OK: ; (* Parametry zapisane poprawnie *) PError: ; (* Blad zapisu parametrow *) END_VAR VAR_EXTERNAL Nadawanie: ARRAY[0..11] OF BYTE; (* Bajty komunikacyjne wysylane do DE4netK *) Naped_1: DE4netK; (* FB - sterowanie falownikiem DF K5 *) Odbior: ARRAY[0..11] OF BYTE; (* Bajty komunikacyjne odbierane z DE4netK *) END_VAR Nie przedstawiono natomiast zmiennych typu VAR_LOCAL, gdyż są to zmienne lokalne tego bloku funkcyjnego, a znajomość zmiennych lokalnych nie jest potrzebna przy wykorzystywaniu gotowych bloków funkcyjnych w programie głównym. Wszystkie zmienne typu VAR_EXTERNAL zadeklarowane w bloku funkcyjnym DF4_Parametry_5 muszą być zadeklarowane jako zmienne globalne typu VAR_GLOBAL w programie głównym. Poniżej przestawiono listę tych zmiennych globalnych zadeklarowanych w programie głównym którym odpowiadają zmienne zewnętrzne (VAR_EXTERNAL) zadeklarowane w bloku funkcyjnym DF4_Parametry_5. VAR_GLOBAL Nadawanie AT %SDB : ARRAY[0..11] OF BYTE; (* Bajty komunikacyjne wysylane do DE4netK *) Naped_1: DE4netK; (* FB - sterowanie falownikiem DF K5 *) Odbior AT %RDB : ARRAY[0..11] OF BYTE; (* Bajty komunikacyjne odbierane z DE4netK *) END_VAR Adresacja zmiennych przesyłanych w sieci (%SDB i %RDB ) wynika z konfiguracji systemu sterowania przedstawionej na rysunku 4.6 i oznacza wysyłanie i odbiór danych z pierwszego urządzenia w pierwszej sieci Suconet K. Blok funkcyjny DF4_Parametry_5 służy do wpisania pięciu parametrów do sterownika, gdyż tylko tyle parametrów odróżnia ustawienia falownika dla różnych tematów zadania projektowego. Uogólniając, można rozpatrzyć przypadek, gdy w konkretnych innych zadaniach sterowania trzeba programować inną (zazwyczaj większą) i różną liczbę parametrów sterowania falownika. W ogólnym przypadku można to rozwiązać poprzez dodanie jednej zmiennej wejściowej do bloku funkcyjnego użytkownika, która będzie

12 określać liczbę zapisywanych parametrów. Taki bardziej uniwersalny blok funkcyjny użytkownika został stworzony przez autora i nazwany DF4_Parametry. Blok funkcyjny DF4_Parametry w języku graficznym programowania (LD lub FBD) przedstawiono na rysunku 4.8. DF4_Parametry PStart USINT Number ARRAY [1..N p ] OF UINT ParamNumbers PBusy ARRAY [1..N p ] OF UINT ParamValues Param_OK PReset PError Rys.4.8. Blok funkcyjny DF4_Parametry Dodatkowe wejście bloku funkcyjnego DF4_Parametry to: Number - liczba (N p ) parametrów wpisywanych poprzez moduł komunikacyjny do sterowania falownikiem. Lista zmiennych wejściowych będzie więc uzupełniona o dodatkową zmienną: VAR_INPUT Number: USINT; (* Liczba parametrów do zapisania *) END_VAR Należy zwrócić uwagę, że liczba N p która jest rozmiarem wektorów numerów i wartości parametrów podawanych na wejścia ParamNumbers i ParamValues musi być równa liczbie parametrów do zapisania podawanej na wejście Number. Oprócz programowania parametrów sterowania falownikiem za pomocą bloku funkcyjnego użytkownika (DF4_Parametry_5 lub DF4_Parametry) również inne funkcje programu sterowania mogą być realizowane poprzez tworzenie bloków funkcyjnych użytkownika a następnie wykorzystywanie ich w programie głównym (lub innych blokach funkcyjnych użytkownika). W szczególności odnosi się to do powtarzalnych sterowań przy realizacji cyklu jazdy silnika liniowego np. pozycjonowanie na czujnikach indukcyjnych. Zaletą takiego podejścia z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków funkcyjnych

13 użytkownika jest uzyskiwanie, jak pokazano w rozdziale 3, bardziej przejrzystej i uporządkowanej struktury programów sterowania Opis sterowania, obsługi i sygnalizacji Do uruchamiania i zatrzymywania silnika liniowego oraz do sygnalizacji służy laboratoryjny panel operatora z trzema przyciskami i trzema LED-ami. Są to: przycisk zielony lewy, przycisk czerwony i przycisk zielony prawy oraz analogicznie LED zielony lewy, LED czerwony i LED zielony prawy. Laboratoryjny panel operatora przestawiono na rysunku 4.9. Rys.4.9. Laboratoryjny panel operatora do sterowania silnikiem liniowym Przeznaczenie poszczególnych przycisków oraz sposób sygnalizacji zależą od treści konkretnego zadania projektowego. Przykładowe funkcje przycisków sterowania przedstawiono poniżej. Jeśli silnik liniowy ma wykonywać określony cykl jazdy po bieżni rozpoczynając od jazdy w lewą stronę i taki sam lub inny cykl jazdy po bieżni rozpoczynając od jazdy w prawą stronę, to funkcje przycisków mogą być następujące: przycisk zielony lewy - uruchomienie (START) jazdy silnika w cyklu w lewą stronę, przycisk zielony prawy - uruchomienie (START) jazdy silnika w cyklu w prawą stronę, przycisk czerwony - zatrzymanie (STOP) silnika. Jeśli natomiast silnik liniowy ma wykonywać cykl jazdy po bieżni, ale z określonego miejsca na bieżni, i rozpoczynając jazdę zawsze w tym samym kierunku, to funkcje przycisków mogą być następujące: przycisk zielony lewy - przejazd i ustawienie (POZYCJONOWANIE) silnika w określonym miejscu na bieżni, przycisk zielony prawy - uruchomienie (START) jazdy silnika w cyklu, przycisk czerwony - zatrzymanie (STOP) silnika

14 W podobny sposób można przyporządkować funkcje sygnalizacji i sposób sygnalizacji do poszczególnych LED-ów. Poniżej opisano konkretny przykład oprogramowanego sterowania i sygnalizacji odnoszący się do zadania projektowego opisanego w podrozdziale 4.4. Po załączeniu napięć zasilania układu zasilania silnika i układu sterowania należy zainicjować wpisanie parametrów sterowania do falownika. W tym celu należy nacisnąć przycisk STOP. Poprawne wpisanie parametrów sterowania jest sygnalizowane krótkim mignięciem (250ms) czerwonego LED-a. Układ jest gotowy do pracy. W przypadku niepoprawnego wpisania parametrów sterowania do falownika lub nie wpisania parametrów zostanie to zasygnalizowane jako awaria poprzez szybkie (1,5Hz) miganie czerwonego LEDa. Może się tak zdarzyć z przyczyn programowych (błąd w programie sterowania) lub gdy np. brak będzie połączenia pomiędzy sterownikiem programowalnym PS4-151-MM1 a modułem komunikacyjnym DE4-NET-K, lub też nie zostanie załączony falownik DF K5 i w związku z tym nie będzie zasilany moduł komunikacyjny DE4-NET-K. Sygnalizacja awarii jest kasowana poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. czerwonego przycisku STOP. Naciśnięcie przycisku STOP po wykasowaniu awarii spowoduje kolejne zainicjowanie wpisania parametrów sterowania do falownika. Po wpisaniu parametrów sterowania do falownika możliwe jest uruchomienie silnika. Naciśnięcie zielonego przycisku START-lewo spowoduje uruchomienie silnika do cyklu jazdy w lewo. Wykonywanie cyklu w lewo jest sygnalizowane przez świecenie lewego zielonego LED-a. Gdy podczas wykonywania cyklu w lewo silnik jest zatrzymany (np. odliczany jest czas postoju za lewym wyłącznikiem krańcowym) sygnalizowane jest to poprzez wolne (0,5Hz) miganie lewego zielonego LED-a. Lewy zielony LED gaśnie po zatrzymaniu silnika przyciskiem STOP lub po zakończeniu pozycjonowania na prawym czujniku indukcyjnym które kończy cykl w lewo jazdy silnika liniowego. Naciśnięcie zielonego przycisku START-prawo spowoduje uruchomienie silnika do cyklu jazdy w prawo. Cykl jazdy w prawo i sygnalizacje są analogiczne jak dla cyklu jazdy w lewo. Naciśnięcie czerwonego przycisku STOP powoduje zatrzymanie silnika niezależnie od tego w którym miejscu bieżni on się znajduje. Ignorowane są natomiast próby niepoprawnego uruchomienia silnika, np. naciśnięcie START-prawo, gdy wózek silnika znajduje się na lub poza prawym wyłącznikiem krańcowym. Wystąpienie i wykrycie sytuacji awaryjnej (np. brak sygnału z czujnika indukcyjnego) powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika i sygnalizację awarii poprzez wolne (0,5Hz) miganie czerwonego LED-a. Potwierdzenie zauważenia awarii następuje poprzez naciśnięcie

15 czerwonego przycisku STOP, i wówczas czerwony LED z migania przechodzi na świecenie ciągłe. Po usunięciu awarii naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. przycisku STOP powoduje wykasowanie awarii i czerwony LED gaśnie. Wykrywane są awarie zarówno czujników indukcyjnych jak i mechanicznych wyłączników krańcowych

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik mechatronik 311[50]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik mechatronik 311[50]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 Strona 6 z 18 Strona 7 z 18 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik mechatronik polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] 1 2 3 4 W pracy egzaminacyjnej były oceniane następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami obsługi stanów awaryjnych w układach sterowania zbudowanych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC - zadania

Podstawy programowania PLC - zadania Podstawy programowania PLC - zadania Przemysłowe Systemy Sterowania lato 2011 Przeliczanie jednostek: 1. 11100111 na dec ze znakiem; 2. 01110010 bin na hex; 3. 32 dec na bin; 4. 27 dec na bcd; 5. 01110010

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Napęd elektromotoryczny Dane techniczne

Napęd elektromotoryczny Dane techniczne Napęd elektromotoryczny Oventrop do regulacji ciągłej. Złącze zaciskowe, możliwość regulacji 2-punktowej, 3-punktowej lub proporcjonalnej (0-10 V). Wykonanie: 24V, sygnał ciągły (0-10 V), 115 80 10 ustawialna

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] 311[50]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Proces technologiczny (etap procesu produkcyjnego/przemysłowego) podstawa współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik mechatronik polegało na opracowaniu projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC sterujący pracą falownika (SAIA) Cel ćwiczenia

Sterownik PLC sterujący pracą falownika (SAIA) Cel ćwiczenia Sterownik PLC sterujący pracą falownika (SAIA) Cel ćwiczenia Technologia sterowników PLC jest nierozerwalnie związana z informatyką przemysłową, a szerzej z automatyką przemysłową, której częścią jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

Zmiany. Initial Step krok inicjujący sekwenser

Zmiany. Initial Step krok inicjujący sekwenser Zmiany Initial Step krok inicjujący sekwenser W ferworze walki czasem usuniemy krok inicjujący (po rozpoczęciu FB z GRAPH jest on standardowo oznaczony S1). Skutkuje to tym, że wszystko wygląda dobrze,

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym dla zastosowań w elektronicznych układach samochodowych Ri360P1-QR14-ELU4X2-0,3-RS5/S97

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym dla zastosowań w elektronicznych układach samochodowych Ri360P1-QR14-ELU4X2-0,3-RS5/S97 Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne Różne możliwości montażowe W zestawie element pozycjonujący P1- Ri-QR14 Dla elektronicznych układów 12 V i 24 V Zwiększona odporność na zakłócenia 30 V/m zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[50]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo