Fabryka Okien PCV na śywo opisy technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fabryka Okien PCV na śywo opisy technologii"

Transkrypt

1 TARGI MASZYN I KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI OKIEN, DRZWI, BRAM i FASAD WINDOOR-TECH 2011 Fabryka Okien PCV na śywo opisy technologii PARTNER MERYTORYCZNY Firma AdamS H. Pędzich jest producentem stolarki PCV i ALU od 1993r. Ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych, rozbudowa zakładu oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego pozwalają na produkcję stolarki PCV oraz alu na najwyŝszym poziomie. Szeroka oferta, krótkie terminy realizacji jak równieŝ profesjonalna obsługa spowodowały w ciągu ostatnich lat znaczną rozbudowę sieci sprzedaŝy w Polsce jak i zagranicą. ADAMS H. PĘDZICH, paw. 9, stoisko 15 PARK MASZYNOWY R&D Tech Sp. z o.o., paw. 9, stoisko 16 (Fabryka Okien na śywo) Pila dwugłowicowa Precision T2 Precision T2 to piła dwugłowicowa o 5 kontrolowanych osiach z automatycznym obrotem ruchomej głowicy i elektroniczną obsługą we wszystkich zakresach kątowych od 45 (wewnętrznych) do 15 (zewnętrznych) z dokładnością do jednego stopnia i moŝliwością 280 pozycji. Wersja HS (High Speed) przewiduje oś X o wyŝszej prędkości z wszelkimi zabezpieczeniami niezbędnymi przy wykonywaniu prac automatycznych. Ten produkt jest równieŝ dostępny w wersji dla Pcv. Piła posiada dodatkowe wyposaŝenie w postaci drukarki etykiet oraz pomiar wysokości profila. Quadra V2 Centrum obróbcze bez jednostki tnącej dla profili PCV Quadra V2 jest 7 osiowym centrum obróbczym CNC przeznaczonym dla frezowania oraz wiercenia otworów w profilach PCV wraz ze wzmocnieniem stalowym. WyposaŜone jest w pełni zautomatyzowany magazyn załadunkowy profili, wyposaŝony w system transportowy, za pomocą którego profil zostaje umieszczony w odpowiedniej pozycji, następnie zostaje on przytrzymany oraz transportowany do jednostki frezującej. 1/8

2 W centrum zestawu znajdują się agregat obróbczy oraz automat przykręcający zbrojenie do profilu. Jednostka frezująca składa się z czterech 3-osiowych wysoko obrotowych wrzecion CNC (opcjonalnie jest moŝliwe zwiększenie tej liczby aŝ do 6 wrzecion). Wraz z jednostką frezującą moŝliwa jest obróbka na 4 płaszczyznach profilu na dowolnych kątach pośrednich (0-360 ). Centrum obróbcze wyposaŝone jest w kabinę dźwiękochłonną, która fizycznie chroni operatora oraz istotnie redukuje hałas w środowisku pracy. Programowanie maszyny: Quadra V2 jest programowana w łatwy i szybki sposób, dzięki specjalnemu pakietowi oprogramowania CAM-Editor-Drill ( opcjonalnie CAMPlus 3D-JOB-DRILL ), przygotowanego przez Emmegi. Takie oprogramowanie jest kompatybilne ze środowiskiem WINDOWS XP. Elementy centrum obróbczego Quadra V2: Magazyn załadunkowy sztang Magazyn załadunkowy jest wyposaŝony w system transportowy, który transportuje profile o maksymalnej długości 3500mm do pozycji wyjściowej, tak aby ramiona chwytające profil transportowały go do jednostki wkręcającej. Automatyczna jednostka ustawienia sztang: Elektroniczne regulowany zacisk wypychowy jest to zaawansowany system z kontrolowanymi osiami 2-CNC,pozwala na przystosowanie zacisku dla kaŝdego profilu indywidualnie tylko poprzez wybranie profilu do obróbki. Zalety tej opcji stają się widoczne podczas produkcji, wiąŝącą się z częstą zmianą profili. Elektroniczny system rotacyjny zacisku, oś C pozwala dodatkowo chwycić profile o skomplikowanej budowie geometrycznej Prędkość pozycjonowania od 0 do 90 m/min (oś U) Jednostka wkręcająca: Dwie przeciwległe automatyczne głowice wkręcające, znajdujące się wewnątrz maszyny. Opcjonalnie: wkrętarka automatyczna na zewnątrz maszyny, dla właściwego pozycjonowania wzmocnień stalowych (wzmocnienia stalowe będą zaciskane przez 3- osiowe ramię przesuwające profil, które będzie pozycjonowało stalowe wzmocnienie na właściwą pozcyję w profilu PCV. Następnie profil zostanie przetransportowywany do przeciwległej automatycznej jednostki wkręcającej). 2/8

3 Jednostka obróbcza: Koło obróbcze (0-360 ) w komplecie 4 silniki wysokoobrotowe i wysokosekwencyjne. (Opcjonalnie moŝliwość do 8-silników) Koło obróbcze pozwala na szybką oraz elastyczną obróbkę przy jednoczesnej małej ilości elektrowrzecion. Wysoko sekwencyjne wrzeciono, o duŝej mocy 3,3 kw (S1), RPM wraz z systemem szybkiej wymiany narzędzi pozwala przyspieszyć obróbkę profili oraz przystosowanie się osprzętu. System przesuwania wrzecion System ON-OFF, (dla przesuwania wrzecion w kole obróbczym umoŝliwiając wprowadzanie profili o większych gabarytach ). *Techniczne dane wrzecion: - Moc 3,3 kw (S1 w pracy) min -1 - ER 32 głowica narzędziowa - Chłodzone powietrzem Jednostka rozładunkowa: Odprowadzanie obrobionych elementów na Rolkach PCV Magazyn rozładunkowy Magazyn rozładunkowy dla profili poddanych obróbce Podziałka posuwu jest dostosowywana poprzez CNC Przycisk limitu, słuŝący do sygnalizowania, Ŝe magazyn rozładunkowy jest zapełniony Linia zgrzewająco-czyszcząca Integra 4H Linia zgrzewająco-czyszcząca do profili PVC INTEGRA 4H składa się z 5 podstawowych części: pozioma zgrzewarka FUSION 4H obejmująca system zdejmowania ramy, sekcja chłodząca, stół obrotowy, 2- lub 4-osiowa oczyszczarka (TRIMMER 2A lub 4A) oraz stół wyładunkowy w linii. PoniewaŜ wszystkie elementy linii umoŝliwiają załadunek materiału z obu stron (prawej i lewej), w fazie konfiguracji całej linii moŝna ustalić kierunek wykonywanych kolejno operacji, od lewej do prawej strony lub odwrotnie. W zaleŝności od przewidzianej w linii zgrzewarki, INTEGRA 4H moŝe obsługiwać w całkowicie automatyczny sposób ramy o zmiennych wymiarach. Przy odpowiedniej konfiguracji linia moŝe realizować obróbkę wszystkich rodzajów profili standardowych, akrylowych i powlekanych. Automatyczna regulacja spoiny. 3/8

4 Elementy Lini Zgrzewająco czyszczącej Integr 4H Zgrzewarka Fusion 4H umoŝliwia automatyczne ustawienie szerokości spoiny (od 0,2 do 2 mm) z poziomu programu, wykorzystując system siłowników liniowych, które zapewniają wykonanie cyklu zgrzewania. Oprócz wymiaru końcowego ramy, zagwarantowany jest równieŝ zaprogramowany wymiar ściegu spawu. Szerokość spoiny moŝe być regulowana pomiędzy 0,2 oraz 2 mm, co pozwala na mix produkcyjny, pomiędzy kolorowymi oraz białymi profilami oraz podwyŝsza stabilność zgrzewanych kątów w związku z uŝyciem aktuatorów, kontrolowanych CNC (serwomotor) zamiast cylindrów pneumatycznych aby poprawić stabilność zgrzewanych kątów. Metoda paralelnego zgrzewania wspieranego przez kontrolowane osie (serwomotor) pozwala na przesunięcie wszystkich 4 profili jednocześnie, tak aby zwiększyć stabilność kątów oraz skorygować rozmiar ramy, jeśli profile nie zostały pocięte we właściwy sposób. Zaczyszczarka Trimer 2A (dwuosiowa) lub Trimer 4A (czterosiowa) Precyzję oczyszczarek do PVC Emmegi uzyskuje się dzięki zastosowaniu sterowanego numerycznie ogranicznika, który pozwala ustawić naroŝe ramy w maszynie względem wewnętrznej części tej ramy, zapewniając przez to centralne ustawienie bez ograniczeń wynikających z ewentualnych róŝnic szerokości profili, z jakich rama jest zbudowana. Przy takim rozwiązaniu blokowanie naroŝa zapewniają dwa niezaleŝne systemy blokowania (poziomy i pionowy) zamontowane na dwóch wózkach, które przesuwając się w dwóch prostopadłych względem siebie kierunkach, ustawiają naroŝe w kierunku pracy maszyny. Zaczyszczarka doposaŝona jest w z synchronizowany odciąg wiórów odpowiednio dopasowany do cyklów operacji. FIT T 1600 x 3000 Fit T to stół do montaŝu skrzydła_ i ościeŝnic. Blat roboczy uchylny od 0 (ustawienie poziome) do 85, z pneumatycznie sterowany zamiany blatu wsporczego z miękkiego PCV (w fazie montaŝu) na blat wsporczy z polietylenu (w fazie przesuwu). Rolotok moŝe być odwracany ręcznie i regulowany na wysokości (od 170 do 460mm), niezaleŝnie od wysokości blatu roboczego. Transit KA 130 Transit KA to wózek do transportu i składowania skrzydeł. Podstawa kaŝdego przedziału u wyposaŝona jest w rolki, co ułatwia przesuw elementów cięŝkich i o duŝych wymiarach. 4/8

5 Focus C4 Focus C4 to wózek na akcesoria, drobne elementy montaŝowe i narzędzia, pomocniczy dla stacji montaŝowych. Five CS Five CS to stół do kontroli technicznej aluminiowej stolarki otworowej. UmoŜliwia odtworzenie warunków uŝytkowych stolarki otworowej: rama jest blokowana przez zespół zacisków regulowanych na całej jej wysokości, wykonuje się montaŝ skrzydeł i szyb oraz końcowa kontrolę techniczną. Rolotok pozwala operatorowi załadować i rozładować cięŝkie elementy stolarki w sposób całkowicie niezaleŝny. BMF 3400 BMF 3400 to stół do okuwania skrzydeł. Obszerny blat roboczy zapewnia moŝliwość, okuwania skrzydeł_ i innych konstrukcji o duŝych wymiarach, a trzy opcje pokrycia powierzchni: polietylen do aluminium, szczotki do PCV, filc do drewna, umoŝliwiają obróbkę wszystkich rodzajów stolarki. Stół wyposaŝony jest w system mierniczy, hydropneumatyczny przecinarkę do okuć, oraz zespół wkręcający z automatycznym podajnikiem wkrętów. Na Ŝądanie maszyna moŝe być wyposaŝona w zespół wiercący z trzema wiertłami do otworów montaŝowych zasuwnicy, frezarkę do zasuwnicy, zespół do wiercenia otworów pod zawiasy, pojemnik na odpady, regał na okucia, wspornik akcesoriów i automatyczny pomiar listwy przyszybowej z czujnikami magnetycznymi. Vitro (Roller i Microbo) Obcinarka do listew przyszybowych do cięcia pod kątem 2 x 45 pozwalająca uzyskać cięcia wysokiej jakości. Równoczesne cięcie tylnego łączenia za pomocą nałoŝonych frezów. Maszyna jest wyposaŝona w pneumatyczny system pionowego mocowania, który umoŝliwia równoczesną obróbkę dwóch list przyszybowych. VITRO jest wyposaŝone w opatentowany system odprowadzania wiórów, dzięki czemu nie wymaga zastosowania systemu odsysania. Piała wyposaŝona jest dodatkowo w urządzenie Microbo. Układ kontroli wymiaru i wspornik profilu z ruchomym dociskiem pomiarowym, napędzanym silnikiem prądu stałego, z elektronicznym odczytem za pomoc enkodera. Tolerancja powtarzalności wymiaru ± 0,3 mm. Materiał podawany jest za pomoca rolotoka konstrukcja jego wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV. Rolki 240 mm do rolotoka o dł mm, lub rolki 440 mm do rolotoku o dł mm. Roto Maszyna do pionowego pakowania stolarki otworowej. Podest do ładowania jest obrotowy i wyposaŝony w rolotok dla ułatwienia przesuwu elementów cięŝkich i o duŝych rozmiarach. Projekt maszyny przewiduje tylko jednego operatora do jej obsługi. 5/8

6 KOMPONENTY Klamka RotoSwing Nowością jest zakryta rozetka i elementy ozdobne po bokach z moŝliwością wyboru koloru. Dostępne w sześciu wariantach klamki: standard, zamykane na klucz, Secustik, blokowane przyciskiem, TiltFirst i do drzwi balkonowych dedykowane są w pierwszej linii do okuć NT RU. 10 lat gwarancji na niezawodność działania. NT PowerHinge Strona zawiasowa do okien z drewna, z zawiasami o podwyŝszonej nośności do skrzydeł o masie do 200 kg (rozwierno-uchylne) i 300 kg (rozwierne). Przeznaczona do okien i tarasów na wysokość całych pomieszczeń, takŝe do konstrukcji drewniano-aluminiowych, z moŝliwością indywidualnego wyboru koloru zawiasów. Okucia Roto NT do okien przeciwpowodziowych Mały odstęp pomiędzy punktami ryglowania, uzyskany dzięki specjalnym zamknięciom środkowym, wzmacnia stabilność i szczelność okna zgodnie z wytyczną IFT FE 07/1, gdzie okna i drzwi muszą stawić opór poziomowi wody 0,5 m przy przeciekaniu w ilości do 240 L w ciągu 24 godzin. Rolki ryglujące w systemie Roto NT Nowe antywywaŝeniowe rolki ryglujące odznaczają się duŝą tolerancją luzu wrębowego i maksymalnie uproszczoną regulacją. MoŜliwość stosowania we wszystkich dostępnych klasach odporności antywłamaniowej. Roto NT Designo System okuć z ukrytymi zawiasami do okien z PVC i drewna o perfekcyjnym wyglądzie i duŝej nośności. Maks. masa skrzydła 150 kg, kąt otwarcia skrzydła 100. Małe, kompaktowe elementy strony zawiasowej zostawiają duŝo miejsca na dodatkowe zabezpieczenia antywywaŝeniowe do klasy WK2 włącznie. 6/8

7 Ideal 4000 System ideal 4000 to najpopularniejsza i najczęściej stosowana seria profili aluplast. Mocna konstrukcja profili o szerokości 70 mm oraz duŝe komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umoŝliwiają wykonanie okien o duŝych gabarytach. Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji. Seria round-line wyróŝnia się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami. RóŜnego typu listwy przyszybowe pozwalają na dodatkową stylizację okna. ALUPLAST sp. z o.o., paw. 9, stoisko 16 (Fabryka Okien na śywo) DOSTAWCA NAWIEWNIKÓW Nawiewniki okienne higrosterowane EMM Nawiewnik jest elementem systemu wentylacji, zapewnia napływ świeŝego powietrza do pomieszczeń bez konieczności otwierania okna. Wielkość strumienia w nawiewnikach higrosterowanych zaleŝy od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Regulacja przepływu to oszczędność energii. Nawiewnik posiada blokadę umoŝliwiającą ograniczenie przepływu do poziomu minimalnego. Nie wymaga obsługi uŝytkownika, działa automatycznie. Przeznaczony do montaŝu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. AERECO WENTYLACJA sp. z o.o., paw. 9, stoisko 15A DOSTAWCA STALI Produkcja Gebhardt-Stahl obejmuje: profile stalowe ocynkowane, jako wzmocnienia do okien z tworzyw sztucznych prawie wszystkich systemów okiennych, jak równieŝ do rolet i wzmocnień do Ŝaluzji. Na Ŝyczenie klientów produkowane są profile specjalne w grubości od 0,50 do 4,00 mm (w tym z tzw. "fasolkami"). RównieŜ profile frezowane do drzwi, jak i profile wg podanych rysunków, nowych idei, stanowią część naszego programu. Oprócz profili wzmacniających do okien produkowane są takŝe profile do kanałów wentylacyjnych. Nowością Gebhardt Stahl są profile stalowe wzmacniające termicznie rozdzielone. GEBHARDT-STAHL POLSKA sp. z o.o., paw. 9, stoisko 16 (Fabryka Okien na śywo) PARTNER JAKOŚCI Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, to jedyna notyfikowana mobilna jednostka w Europie, wykonująca badania okien i drzwi w fabryce klienta. Posiada najnowocześniejszy w Polsce sprzęt badawczy renomowanej niemieckiej firmy HOLTEN. Kompetencje firmy potwierdza AKREDYTACJA nr AB 1054, NOTYFIKACJA nr NB 2189 oraz kilkunastoletnie doświadczenie badawcze. MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ, paw. 9, stoisko 16 (Fabryka Okien na śywo) 7/8

8 Kontakt dla mediów: Jacek Obarski Międzynarodowe Targi Poznańskie Tel /8

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

PASJA TECHNOLOGIA WYDAJNOŚĆ

PASJA TECHNOLOGIA WYDAJNOŚĆ katalog promocyjny 2012 2 Scm Group jest grupą przemysłową składającą się z liderów w projektowaniu, produkcji i dystrybucji zaawansowanych technologicznie rozwiązań do obróbki szerokiej gamy materiałów:

Bardziej szczegółowo

31.03-3.04.2009, Poznań

31.03-3.04.2009, Poznań Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Po raz trzeci na targach! Zapraszamy do pawilonu 3A Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli 31.03-3.04.2009, Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Nowości ITM Polska 2011

Nowości ITM Polska 2011 Nowości ITM Polska 2011 MACHTOOL ABH Biuro Techniczne Waldemar Trześniewski Pawilon 5, Stoisko 134 Wycinarka laserowa AMADA serii FO-M2 3015 NT Wycinarka laserowa AMADY FO-M2 kontynuuje technologię latającej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, 15.07.2015 r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 ACG Worldwide Pawilon 3A, stoisko 66 PVC/PVdC Polimerowa folia barierowa PVdC o wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Jesteśmy obecni na całym świecie. Program na lata 2011/2012. PRACTIVE wszystko z jednej ręki

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Jesteśmy obecni na całym świecie. Program na lata 2011/2012. PRACTIVE wszystko z jednej ręki Przedstawicielstwo: www.martini-werbeagentur.de 05/2011 Kampania sukcesu oryginalnej technologii zorganizowana przez VDMA PRACTIVE wszystko z jednej ręki PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie

Bardziej szczegółowo

quadra www.randdtech.pl

quadra www.randdtech.pl quadra L1 PL www.randdtech.pl ALL IN ONE BAR positioning Magazyn zaladunkowy na profile Może pomieścić do 15 profili o maksymalnej szerokości 100 lub do 7 profili przy maksymalnej szerokości przekroju

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 Szlifierki proste: SZ150C1, SZ230C1 Szlifierki pionowa: SC230C5/K Szlifierka kątowa: SK180C9 Szlifierka prosta z napędem pneumatycznym typu

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NAJWIĘKSZE TARGI Z OBRABIARKAMI DO DREWNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ. - Poznań

ZAPROSZENIE NAJWIĘKSZE TARGI Z OBRABIARKAMI DO DREWNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ. - Poznań ZAPROSZENIE NAJWIĘKSZE TARGI Z OBRABIARKAMI DO DREWNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 16 19.09.2014 pawilon 5 stoisko 79 Godziny otwarcia: 16 18.09.2014-9:00 17:00 19.09.2014-9:00 16:00 WARTO NAS ODWIEDZIĆ: OKTOBERFEST

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE

ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE Stale do przodu 1997 Rok założenia firmy Vetrex. 2000 Realizujemy pierwsze zamówienie z zagranicy. Dzisiaj, poza Polską sprzedajemy nasze wyroby w 19 krajach Europy.

Bardziej szczegółowo

Maszynowy zawrót głowy

Maszynowy zawrót głowy dystrybutorzy Połaczona siła dwóch światów Maszynowy zawrót głowy 32 Bianco Carrara CD Piękno marmuru Trwałość ceramiki Ul. Jana Olbrachta 94 a, 01-102 Warszawa, Polska Tel. : 022-836 13 14 - Fax : 022-836

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Suwałki, 12 listopada 2013

Zapytanie ofertowe. Suwałki, 12 listopada 2013 Suwałki, 12 listopada 2013 Zapytanie ofertowe. I. ZAMAWIAJACY "TWIN GLASS" Romanowski Zbigniew ul. 3 Maja 53 16-300 Augustów www.twinglass.eu NIP: 846-106-76-15, REGON: 200016130 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach.

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Podejmujemy wyzwania. Spis treści Podejmujemy wyzwania. 2 W rękach

Bardziej szczegółowo

1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt.

1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt. Beata Szymkowiak Ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów Wlkp NIP 5991463642 Gorzów Wlkp, dnia 19.11.2013. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji z wielokomorowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA

KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA KATALOG MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA www.penny.pl Spis treści 2. TOS SVITAVY 20. O firmie 3. Pilarki wielotarczowe dwuwałowe PWR 20. DŘEVOSTROJ ČKYNĚ Mechanizacje tartaków 4. 4. Pilarki wielotarczowe jednowatowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Zapytanie ofertowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Zapytanie ofertowe Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala ul. Młodzieżowa 67B 44-300 Wodzisław Śląski NIP 6472458703 Wodzisław Śląski dnia 17-12-2013 Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE WIŚNIOWSKI Początek produkcji paneli - kształtowanie blachy Składowanie gotowych paneli do bram segmentowych 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Znajdziesz nas, gdziekolwiek jesteś! Nasza oferta na lata 2015/2016

PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy. Znajdziesz nas, gdziekolwiek jesteś! Nasza oferta na lata 2015/2016 Przedstawicielstwo: MARTINI werbeagentur.de 04/2015 PRACTIVE wszystko, czego potrzebuje Twoja firma PRACTIVE wszystko, czego potrzebują małe i średnie firmy HOMAG Automation Handling und Verpackung www.homag-automation.com

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI PVC. www.redan.pl cennik obowiązuje od 1 września 2013r.

CENNIK STOLARKI PVC. www.redan.pl cennik obowiązuje od 1 września 2013r. CENNIK STOLARKI PVC www.redan.pl cennik obowiązuje od września 03r. INNOWACJE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE ZBROJENIA KOMPOZYTOWEGO KBE 88 mm Dzięki zastosowaniu wzmocnienia kompozytowego K07P współczynnik przenikania

Bardziej szczegółowo

OBRABIARKI CNC UWALNIAMY TECHNOLOGIE...

OBRABIARKI CNC UWALNIAMY TECHNOLOGIE... OBRABIARKI CNC UWALNIAMY TECHNOLOGIE... Dlaczego... Argumenty za... wyborem... Plot Electronics to firma o wielkich możliwościach. Stworzona z pasji, rosnąca od zerowego wkładu. Powstała dzięki ciężkiej

Bardziej szczegółowo

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi KATALOG PRODUKTÓW O firmie 2 Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku w Radomskiej Podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w odpowiedzi na występujące na rynku krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo